CÍMLAP

Jelentés a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara kerületének 1910. évi közgazdasági viszonyairól

TARTALOMA.) Általános rész

I. Közgazdasági helyzet
Kivándorlás

B.) Kereskedelem

1. Mezőgazdasági és kerti veteményekkel való kereskedés
2. Állatokkal való kereskedés
3. Állati termékekkel való kereskedés
4. Ásványvizekkel való kereskedés
5. Szövött árukkal, ruházati és divatcikkekkel való kereskedés
G. Füszer- és vegyesáru kereskedés
7. Vaskereskedés
8. Papirkereskedés
9. Fakereskedelem
10. Bőrkereskedelem
11. Üveg- és porcellán kereskedés

II. Ipar
1. Ipartestületek
2. Kereskedő társulatok
3. Munkásbiztositó pénztárak
4. Ipari szakoktatás
5. Kereskedelmi szakoktatás
6. Székely inaselhelyezés
7. Tanoncoktatás
8. Bányaipar
9. Vas- és fémipar
10. Villamosüzemek, villanyvilágitás
11. Kő- agyag- és cement ipar
12. Bőripar
13. Faipar
14. Ruházati ipar 67
15. Szövő- és fonóipar
16. Élelmezési- és élvezeti cikkek gyártása
17. Épitő ipar
18. Vegyipar
19. Sokszorositó ipar
20. Szivargyártás

III. Háziipar

IV. Fürdők

V. Közlekedés
1. Vasutak
2. Közutak
3. Posta-, távirda-, telefon

VI. Pénz és viszonyok

Függelék

A kamara ügye
Javaslatok a jelentésben