Agárdi Péter:
Kultúravesztés vagy kultúraváltás?

(Nemzeti értékek - kultúraközvetítés - művelődéspolitikák)

PTE FEEK, Pécs, 2012

ISBN 978-963-642-482-4

Felelős kiadó: dr. Nemeskéri Zsolt dékán

A kötet szerkesztése lezárva:
2012. szeptember 1-én.Címlap

Előszó

1. A„kultúra” és a „nemzeti jelleg”. Bevezetés

2. Műveltségi modellek és kultúrafelfogások az előző és a mostani századelőn

3. Értékrendek, kánonok és kultúrpolitikák

4. Kultúravesztés és/vagy kultúraváltás? Média és nemzeti művelődés

5. Pillanatfelvétel 2009-ből a tudományos-filozófiai életről

6. Köz- és felsőoktatás a XXI. század második évtizedében a felnőttek tanulási esélyei felől

7. Lukács György és a mai Magyarország

8. Alkalmi írás a József Attila-kultusz állásáról

9. A kultúra végkiárusítása. Két év művelődéspolitikájáról – teóriában és praxisban

10. Függelék — személyes hangon. Egy „harmincéves érettségi találkozó” tablójára

A kötetbeli tanulmányok eredeti megjelenési adatai


Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()