Tétel adatlapja

CÍMLAP

Úr Sándor

Az állattenyésztés alapismeretei

TARTALOM, ELŐSZÓTartalom

Előszó

I. Rész. Az állattenyésztés alapismeretei
  I. fejezet. Az állattenyésztés jelentősége
  II. fejezet. Állattenyésztés és állattartás
  III. fejezet. Az egészséges állatok gondozásának elvei és eszközei
  IV. fejezet. Takarmányozástan. A takarmányozási ismeretek jelentősége

II. Rész. Részletes állattenyésztés
  I. fejezet. Lótenyésztés
  II. fejezet. Szarvasmarha-tenyésztés
  III. fejezet. Sertéstenyésztés
  IV. fejezet. Kecsketenyésztés
  V. fejezet. Juhtenyésztés
  VI. fejezet. Házinyúltenyésztés
  VII. fejezet. Baromfitenyésztés

III. Rész. Tejgazdaságtan
  I. fejezet. A tejképződés
  II. fejezet. A fejés
  III. fejezet. A tej kezelése
  IV. fejezet. A tej és a tejtermékek összetétele
  V. fejezet. A tej tulajdonságai, hibáinak felismerése
  VI. fejezet. A tiszta tej termelésének feltételei
  VII. fejezet. A kifejt tej helyes kezelése és szállítása
  VIII. fejezet. A tej feldolgozása

IV. Rész.
  I. fejezet. A juhtej felhasználása
  II. fejezet. Mit tegyünk a jövőben?

V. Rész. Melléklet
  Erdőgazdálkodás

VI. Rész. Jó, ha tudja a gazda
  I. fejezet. A zöldségmagok csíraképessége
  II. fejezet. Gazdasági termények súlyvesztése a raktározás ideje alatt
  III. fejezet. Mezőgazdasági ipari számadatok
  IV. fejezet. A szőlő- és bortermés mennyiségére vonatkozó adatok
  V. fejezet. A prémek kidolgozása
  VI. fejezet. Egyéb tudnivalók
  VII. fejezet. Keltetőgép házilag


Előszó

Mezőgazdasági alapismeretek című könyvem első kötetében a növénytermesztők munkáját igyekeztem gyakorlati tudnivalókkal segíteni. A mezőgazdaság azonban nemcsak növénytermesztésből áll, másik fontos területe az állattenyésztés. E két ágazat bármelyike éppúgy elképzelhetetlen a másik nélkül, mint az emberi élet élelem, víz és levegő nélkül, amit a természet biztosít számunkra. Az eredményes mezőgazdasági termelés lehetetlen a növénytermesztés és az állattenyésztési ágazat egyidejű művelése nélkül.

A fentiekből következik, hogy említett könyvem második kötetében elsősorban az állattenyésztők számára kívánok gyakorlati ismereteket nyújtani, a külön fejezetet alkotó Mellékletben pedig egyéb, a gazdálkodással kapcsolatos hasznos tudnivalókról olvashatnak az érdeklődők. Ahol szükségesnek láttam, táblázatokkal és ábrákkal segítem az olvasók eligazodását, a tudnivalók elsajátítását.

A szerző