Földönkívüli Intelligens Élet Kutatás
Távkapcsolat Bt.

A Drake-formula
Az "ortodox" SETI alapelvei - A SETI szépsége /Almár Iván/Amikor 1961 novemberében, a nyugat-virginiai Green Bankben az amerikai Tudományos Akadémia egy zártkörű tanácskozásán Frank Drake a napirend összeállítása céljából felírta a táblára valószínűségek szorzatából álló egyszerű formuláját, aligha gondolhatta, hogy egy tudományág alapképletét alkotta meg. A Drake vagy Green Bank-i egyenlet azóta minden e témáról írt könyv kiindulópontja, az ortodox SETI kutatások alapja.

Az évtizedek során számos eltérő felírásmód született, ezek közül a finn Mustelin változatát ismertetem, amely nagyon világos szerkezetű:

Nc=N*fp.ne.fl.fi.fc.Lc/L*  ahol

Ez a formula így nem alkalmas Nc kiszámítására, mert több faktor még közelítőleg sem ismert. Egyetlen kvantitatív következtetést tehetünk: ha a kérdéses, kiválasztott térrész a Naprendszert is tartalmazza, akkor egyik tényező értéke sem lehet nulla, hiszen Nc>=1 éppen a földi civilizáció léte miatt. Ezt a magától értetődő megkötést mégsem árt hangsúlyozni, mivel főképp biológusok és a társadalomtudományok művelői néha annyira meg vannak győződve az élet földi fejlődési útjának teljesen valószínűtlen jellegéről, hogy legszívesebben nullát írnának a Drake formula megfelelő fi és fc tényezői helyére. Dick a problémát a következőképp fogalmazza:

"A földönkívüli élet koncepciója tágabb értelemben az emberiség univerzális helyzete fölötti vita biológiai dimenziója. Ha a Föld helyzete fizikailag nem kitüntetett, fennmarad a kérdés, hogy bármilyen értelemben biológiailag kitüntetett-e. A tudomány a XVII. század óta bebizonyította, hogy a fizika törvényei univerzálisak; vajon a "biológiai törvény" univerzális lehet-e? A szellemtörténet legszélesebb értelmében fontos megérteni, hogy a vita a Földön kívüli életről - és különösen a földönkívüli intelligencia kutatása - az utolsó csatát jelenti az antropocentrikus felfogással szemben."

Az fp-től jobbra álló faktorok tudományos tárgyalása rendre a 2., 3. és 4. fejezetben történik. Továbbra sem szándékozunk meghatározott értékeket rendelni az egyes tényezőkhöz, mivel felfogásunk szerint a Drake-formula csak rendező elv, amely segít a bonyolult kérdés tárgyalásában. Viszont figyeljünk fel arra, hogy hányféle tudomány és tudományág tárgya és eredménye van itt egyetlen képletbe tömörítve! A formula átfogja a következő tudományos diszciplínák területét: sztellárasztronómia, asztrofizika, bolygókozmogónia, planetológia, biológia, fejlődéstörténet (beleértve az élet, az értelem és a társadalom fejlődésének ma még kevéssé értett törvényeit) végül társadalomlélektan. A SETI szépsége részben éppen ebben a hihetetlenül széles spektrumban rejlik. S abban is, hogy egzakt tudás, sejtés és tökéletes tudatlanság ötvöződik itt egyetlen száraz formulává. Van olyan vélemény, amely szerint Einstein híres E=m.c2 képlete mellett a Drake-formula a század második legfontosabb egyenlete.
 


Előző fejezet - Tartalomjegyzék - Következő fejezetSETI - Földönkívüli Intelligens Élet Kutatás
tudományos módszerekkel

Frissítve: 2000-10-08 Kiss István-Távkapcsolat Co.