Nagy Péter Tibor - Troján Anna:
Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis(Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013)
Legkiválóbb történelemtanáraink mindig is ambicionálták a Holokauszt kiemelt feldolgozását: az utóbbi másfél évtizedben ehhez oktatáspolitikai ösztönzést is kapnak. A Holokauszt bármely részletének a feldolgozásához a legkézenfekvőbb forrás Randolph Braham Holokauszt monográfiája.

E könyvre is igaz: a terjedelmükben is jelentős több kötetes könyvek elterjedési és tényleges használati esélye rohamosan csökken. A könyvek ára csökkenti a valószínűségét, hogy a legelkötelezettebb érdeklődőkön kívül sokan megvásárolják - s az is, hogy a könyvtárak kölcsönözhető állományba tegyék. Általában még ahhoz sincs elegendő példány, hogy az olvasótermekben többen használják őket. Különösen aggasztó ez olyan könyvek esetén, melyre az iskolai oktatás, főiskolai oktatás háttéranyagaként lenne szükség: arra, hogy egy csoportnyi diák munkamegosztásban feldolgozza azt stb.

Azt, hogy elismertsége ellenére mégsem mindenki a Braham könyvet használja, a terjedelmi problémákon kívül még egy körülmény befolyásolja: az, hogy az interneten elérhető, esetleg adatbázisszerűen kereshető források nagyságrendileg népszerűbbek és kézenfekvőbbek, mint a papíralapúak, akkor is ha az utóbbi szakmailag sokkal megbízhatóbb.

E körülmény sarkalt arra, hogy megkeressem az akkor éppen 90. születésnapját ünneplő Randolph Braham professzort, aki beleegyezett, hogy az általunk elkészített adatbázis segítségével a könyv teljes szövegéhez is hozzáférjenek az érdeklődők.

Minthogy a projekthez anyagi erőforrások nem álltak rendelkezésre, a szépségből és a kívánatos pontosságból egyaránt engednünk kellett. A WJLF könyvtára által rendelkezésünkre bocsátott fénymásolat felhasználásával Troján Anna munkatársam beszkennelte az anyagot, majd - szintén önkéntes munkával - korrekturázta az adatbázis alapjául szolgáló tárgymutató, személynévmutató és településmutató anyagát. A könyv közel másfél ezer oldalnyi anyaga kétrétegű PDF file-ba került, s kétféle OCR dolgozott rajta - a felismerési hibák végigjavítására ez alkalommal nem volt kapacitás - kivéve a részletes tartalomjegyzék néhány oldalát.

Ezt követően elkészítettük az adatbázist, mely a papíralapú felhasználással - illetve a teljes szöveg szimpla file-ként használatával szemben az alábbi előnyökkel rendelkezik:

- Bármely mutatószavak kombinatív előfordulását lehet vizsgálni, pontosabban az ÉS mellett a VAGY illetve a NEM operátorok is használhatóak

- A mutatószavak rendszerét némiképp feljavítottuk, így a nem ismert településnevek helyett a megye neve is találatot eredményez

- Az adatbázisban a nőket külön megjelöltük

- A megfigyelési egység - tehát amelyre a keresések vonatkoznak - az eredeti kötet egy lapja ill. három egymást követő lapja lehet. Ezáltal a tematikailag a kötetben összetartozó, de nyomdatechnikai okokból a következő oldalra kerülő kulcsszavakat is megtalálja a kombinált keresés.

Az adatbázis a Magyar Elektronikus Könyvtár részeként használható: https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/

További munkálatokat ambicionáló, az adatbázist továbbfejleszteni vágyó felhasználók részére e file-ban közöljük az adatbázist is: https://mek.oszk.hu/11800/11857/11857.xls

Nagy Péter Tibor
egytemi tanár