Tétel adatlapja
VisszaCÍMLAP

Liebermann Tódor

A graphologia (az irás-analysis tana) és helyzete az orvosi tudományok között

TARTALOM, BEVEZETÉS


Tartalom

Bevezetés.
Apologetika.
Plausibilitás.
A graphologia részletes ismertetése.
Néhány magyarázó megjegyzés a graphologiai stigmák eredetéről.
Facsimile demonstrálások.
A graphologia mint tudományos kritika tárgya.
Példák graphologiai elemzések igazolására.
Orvosi alkalmazások.

Bevezetés

Azt hiszem, nem felesleges a hazai orvosok figyelmét felhívni a graphologiára, mint olyan disciplinára, amely külföldön sokkal több elismerésre és elterjedettségre tett már szert, mint minálunk; nemcsak, mert helytelen dolog bármiben is elmaradni a külföld mögött, ignorálni bármit is a külföld vívmányaiból, hanem azért is, mert nagyon sokat várhatni nézetem szerint a graphologiától éppen orvosi szempontból, nagy területek fekszenek még parlagon, úgy a már meglevő kihasználása, mint pedig annak bővebb, precisebb és megbizhatóbb kiépítése szempontjából. Célom továbbá az is, hogy meghódítsam legalább egy részét azoknak, akik a graphologiának, mindenféle okból, ellenségei. Szolgáljon ez mentségemül, arra, hogy azokat a részleteket bővebben tárgyaljam ebben az előadásban, melyek tisztán azt célozzák, hogy a graphologia ésszerűségét világítsák meg és meggyőzzék a meggyőzhetőket arról, hogy annyira természetszerű mindaz, amin a graphologia felépűl, hogy még akkor is meggyőződéssé kellene érlelődni az ember fejében az irásnak a kapcsolata az emberek egyéniségével, hogyha ezidőszerint még egyáltalában nem is volna kidolgozott graphologia.