L. I.

Válaszirat a kolozsvári, gyulafehérvári, deési és szamosujvári könyvnyomda-tulajdonosoknak a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamarához benyujtott Memorandumára

PDF változat


  1. Javított szöveges változat (41,7 kbyte)
  2. Oldalképek, javítatlan OCR-es szöveggel (3,2 MB)