Tétel adatlapja
VisszaCÍMLAP

Ábel Jenő

Corvincodexek

TARTALOM, BEVEZETÉS


Tartalom


A TÁRGYALT CORVINCODEXEK JEGYZÉKE
Aristoteles Physicája forditása
Theophrastos Gazaféle forditása
Eusebios Praepar. Evang. Trapezuntios-féle forditása
Plutarchos Barbaro-féle forditása
Aristoteles, Cicero, stb. spanyol forditása
Terentius
Silius Italicus
Curtius
Caesar
Tacitus
Suetonius
Hieronymus Chroniconja
A Scriptores Historiae Augustae codexei
Cornelius Nepos
Sextus Aurelius Victor "de viris illustribus"
Vitruvius
Cicero in Verrem
Cicero Pro Milone
Cornificius Rhetorica ad Herenium
Cicero Somnium Scipionis
Cicero Cato Maior
Cicero Laelius
Cicero de officiis
Duodecim Panegyrici Latini
Boetius de Consolatione Philosophiae
Liber de Arte Fidei Catholicae
Festus Pauli
David latin nyelvtana
Alexander de Villa Dei Doctrinale-je
Petrus Candidus: Peregrinae Historiae libri III
Concorregio, Fabulae cum Allegoriis stb.


Bevezetés

Ha végig nézünk a végre valahára visszakerült Corvincodexek hosszú során, bizonyára azt fogjuk találni, hogy azok Mátyás királynak a tudomány és művészet minden ága iránt való nagy érdeklődése mellett fényes bizonyságot tesznek, hiszen költők, történetírók, bölcsészek, philologusok, az exact tudományok művelői, egyházi atyák mind képviselve vannak e gyűjteményben, de sajnálattal fogjuk mi is, úgy mint majd két századdal előttünk Pflugk, tapasztalni, hogy a világhírű könyvtárnak a végső pusztulástól megmentett maradványai a tudósok hozzá kötött várakozásainak meg nem felelnek. A teljes Hyperides példánynak semmi nyoma, ép oly kevéssé mint a teljes Liviusnak; hiába tudakozódtak Tacitus legújabb kiadói rögtön, mihelyt a szultán becses ajándékának híre kelt, a Tacitus codex értéke felől, mert biz, mint már Dethier megjegyezte volt, "il n'y a rien, qui n'ait été déjà publié excepté les variantes, qui peuvent (!) avoir quelque prix." A többi, kiadatlan, többnyire az olasz humanisták által gyártott munka is, mely a gyűjteményben foglaltatik, mint majd ki fog tünni, legfeljebb az illető tudomány történetére nézve bír, ha nem is értékkel, de legalább érdekkel, s így természetesnek fogja mindenki találni, hogy azon codexekről, melyek nem valamely classicus író szövegét tartalmazzák, és bennünket különben sem érdekelnek közelebbről, csak röviden emlékezem meg mindjárt értekezésem küszöbén, miután, hála az égnek, annyira a classica philologia még nem jutott, hogy már teszem a Gaza vagy Trapezuntios-féle forditásoknak kritikai szövegét volna kénytelen adni egyéb feldolgozandó anyag hiányában.