NAGY VENDEL


HAIKU DALOK


VÁLOGATÁS HAIKU ÍRÁSAIMBÓL


E-KÖNYV


KIADOTT KÖNYVEIM 11.

2017. OKTÓBER 20.

KÉSZÜLT 2017 ŐSZÉN.

AJÁNLOM BARÁTAIMNAK ÉS ELLENSÉGEIMNEK, OKULÁSKÉNT...
VALAMINT MINDEN CSALÁDTAGOMNAK.

SZÁZTIZENEGY HANGULATI HAIKU EGY BEFEJEZETLEN ÉLETMŰBŐL...

A TERMÉSZET DICSÉRETE...

Kapcsolattartás:
nagy.vendi54@gmail.com

KÖSZÖNÖM A MEK DOLGOZÓINAK ODAADÓ MUNKÁJÁT.

KÖSZÖNÖM A KÖNYVBORÍTÓ TERVEZŐJÉNEK ALKOTÁSÁT.
CSOMOR HENRIETT BORÍTÓ TERVEZŐ.

A KÖNYV BORÍTÓJÁT STEKLY ZSUZSA FESTŐMŰVÉSZNŐ
ZOMÁNCKÉPE DÍSZÍTI.

A LEANDER ILLATA, 20 x 30 CM FESTETT ZOMÁNC, VASLEMEZEN.
BONYHÁDI MŰTERMÉBEN ÉS A HONLAPJÁN KERESSÉK.

zomancmuves@gmail.com
www.tolnaart.hu/stekly
www.zomancmuves.hu

A SZERZŐ FÉNYKÉPE AMATŐR FELVÉTEL.

A KÖNYV MAGÁNTULAJDON.

A KÖTET TARTALMÁT SZERZŐI JOGOK VÉDIK.

OLVASD ÉS ADD TOVÁBB.

A KÖNYVET VAKOK IS OLVASHATJÁK, OLVASÓ PROGRAMMAL.

KÉSZÜLT 2017-BEN, ŐSSZEL, KÖNNYED OLVASMÁNYNAK.

A SZERZŐ TIZENEGYEDIK KÖTETE
A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRBAN.


TARTALOMJEGYZÉK, KERESÉS

01. BEVEZETÉS

02. HAIKU VERSEK

1. Japán tavasz ünnep
2. Öregkor
3. Télidő
4. Emlék
5. Festőművész
6. Vágy
7. Halál
8. Hóhér
9. Megváltó
10. Vérszívók
11. Türelmi zóna
12. Olaszország
13. Vakság
14. Szorgalom
15. Horror
16. Harc
17. Farkastörvény
18. Gravitáció
19. Vágy
20. Nemzedék
21. Cselédsors
22. Kardiológia
23. Füvelőn
24. Nyugdíjas reggelije
25. Hajnal
26. Keresztényüldözés
27. Úri világ
28. Ünnep
29. Erózió
30. Alkoholizmus elleni példa
31. Maskara
32. Magányban
33. Képzavar
34. 1552
35. Sarc
36. Madárdal
37. Dallam
38. Vájt fülűek
39. Hunok
40.
41. Hegy-völgy
42. Fossziliák
43. Japán harcosok
44. Farsangi bál
45. Róma
46. Alázat
47. Madár
48. Hungária
49. Őszi táj
50. Haiku költőkhöz
51. Szónok
52. Tél előtt
53. Beállni
54. Szentírás
55. Indiánok
56. Hordószónok
57. Sorban állás
58. Az őrült császár
59. Útszélén
60. Kérdés
61. Haiku
62. Alaszka
63. Kanada
64. Idill
65. Ha mi nem lennénk
66. Tavasz
67. Farkastörvény
68. Hadak útján
69. Telivér
70. Mise előtt...
71. Alkoholista hirdetése
72. Nyáridőben
73. Vihar előtt
74. Iránytű
75. Jóestét
76. Fáraó
77. Bálon
78. Őzek
79. Őslakók
80. Néró
81. Szüret...
82. Szerelem
83. Tavasz
84. Tánc
85. Haiku
86. Kadarka
87. Bor
88. Japán
89. Kútmérgezők
90. Vasárnap
91. Literatura
92. Öregkor
93. Hóesés
94. Vonulat
95. Éhség
96. Ülök
97. Elmúlás
98. A szekszárdi platánsoron
99. Vihar
100. Hazaárulás
101. Sörfesztivál
102. Hadak útján
103. Telivér
104. Mise előtt...
105. Trianon
106. Elbukott forradalmak
107. Templomtorony
108. Apám, Anyám, Öcsém emlékezete
109. Arspoetika
110. Hazánk
111. Hinnünk kell

03. UTÓSZÓ


01. BEVEZETÉS

KEDVES OLVASÓK...

Különleges élményt kínáló csemegével szeretnék szolgálni a tisztelt érdeklődőknek, egy japán versformával, a haikuval.

Viszonylag hosszú életem során sokféle stílust, verselést kipróbáltam már, a klasszikus versformáktól kezdve a homéroszi sorokat követve, a szonettekig, a trubadúrok líráján át a ma oly divatos szabad versig szinte mindent. Voltak, akik azt mondták, ha majd olyat írok, mint a görög költők, akkor jelentkezzem náluk, addig ne. Igazán nem vonzanak a kétezer éves epigrammák, királydrámák, mivel a költészet és a prózairodalom sem állt meg a kétezer évvel ezelőtti szinten, bár megpróbáltam, és menne is talán, de nem efféle versekről álmodozom leginkább. A mai kortárs szerzők és főleg a szerkesztők egy modern formációt várnak el, mondván: a mai olvasók ezeket kedvelik momentán.

A költészet nem pálya, vallják a vezető költők, és nem kell mindenkinek verset írnia, mondják, s ebben van némi igazságuk.

Már jó néhány éve, hogy rátaláltam több keleti versformára is, de leginkább a haiku, ez a japán versforma fogott meg.

Egyszerűsége és zsenialitása megragadott, a keleti világ hangulatát, a természet szeretetét, a virágzó fák illatát hozta el nekem, bár a mi haikunk soha nem lehet olyan, mint a keleti ihletésű vers, mivel nekünk más az életfelfogásunk, a neveltetésünk és a filozófiánk, s a hangulatiságunk. Maga a vers három sorban fejezi ki a természeti csodákat, és a japán kifejezések és érzések sorának vonulatát.

Az első sor öt szótagú, a második hét, a harmadik szintén öt szótagból áll.

A szótagszám fontos, a versnek nem kell kimondottan rímelnie, alkalmas meglepő szófordulatokra és érdekes megközelítésű kifejezések közlésére.

Álljon itt egy haikura hajazó pár gondolat...

HAIKU KÖLTŐKNEK

Ha haikut írsz
Mestere vagy a szónak
Értesz a lanthoz.

Ezzel az illusztrációval próbáltam kifejezni a vers formai és érzelmi, szakmai alakzatát.

Sokan nem kedvelik, nem érzik ezt a stílust, de ha rájönnek az ízére, megszerethetik.

Magam is így voltam ezzel, de már ráhangolódtam és megpróbálom mívelni, ajánlom önöknek is kipróbálásra, meghallgatásra, érzelmi és értelmi befogadásra.

Köszönöm, hogy időt fordítanak e formációk olvasására, és ha kipróbálnák, rövid gondolkodás után Önök is kitalálhatnak hasonlatos szófordulatokat, maguk és talán környezetük megelégedésére.

Mindenképpen ajánlom ezt a füzetecskét forgatásra. Kézcsókom a hölgyeknek, kézfogás az uraknak...

Őszinte hívük...
NAGY VENDEL

Szekszárd, 2017. október 25.02. HAIKU VERSEK

1.
Japán tavasz ünnep

Tavaszi fényben
Cseresznyevirág közé
Méhek vegyülnek.2.
Öregkor

Őszülő szívem
Ősi fák tövisére
Rég kiakasztva.3.
Télidő

Téli mezőkön
Szikrázik a lópatkó
Tágul a térbe.4.
Emlék

Szárnyaló szívem
A régi szerelmemet
Köszönti híven.5.
Festőművész

Fested a képet
Nekem is megígérted
Színeid fényét.6.
Vágy

Vágyik a szívem
Egy hősi kalandra, és
Szép diadalra.7.
Halál

Semmit nem hoztál
Erre a Földre veled
Nem is viszel el.8.
Hóhér

Bűneitekért
Vassal jutalmazhat meg
A vörös bakó.9.
Megváltó

S látom hogyan
Raknak fejedre immár
Töviskoszorút.10.
Vérszívók

Szúnyoghad tör rám
Sötét hűvös csalitból
Vérem akarják.11.
Türelmi zóna

Cemende ledől
Ropogó kerevetre,
Tölteni kedved.12.
Olaszország

Sóhajok hídja
Kecses ívét feszíti,
Velence dísze.13.
Vakság

Fárad a testem,
Egyre ritkábban éri
Szememet a fény.14.
Szorgalom

Tele a kaptár,
Egyre csak hull a méze,
Méheknek bére.15.
Horror

Szúnyog, ha támad,
Sötét, nedves csalitban,
Vérem akarja.16.
Harc

Harcolok érted
Foggal és körömmel a
Vérzivatarban.17.
Farkastörvény

Harminc éve küzd
A falkavezérségért
A nő és a férj.18.
Gravitáció

A rohadt alma
Sem kivétel, nem esik
Messzebb a fától.19.
Vágy

Sosem gondoltam,
Titkon szerettem volna
Lelked nyugalmát.20.
Nemzedék

Álmomban látom,
Szép kicsi lányom arcát,
Megvívja harcát.21.
Cselédsors

Lé tart el szolgát,
Átok, szitok a gazdát,
Büszke hatalmát.22.
Kardiológia

Testemben érzem,
Fájón feszül a szívem,
Hitem, reményem.23.
Füvelőn

Hallom a mezőn
Füvelő lovak morgó
Csendes hangjait.24.
Nyugdíjas reggelije

Őszülő fejjel,
Két deci tejjel, száraz
Kiflimet rágom.25.
Hajnal

Madár dalára
Ébredő hajnali szél
Fürdeti arcom.26.
Keresztényüldözés

Lantján dala száll
Keresztényeket éget
Néró, a császár.27.
Úri világ

Érik a gyümölcs,
Hétszilvafás dzsentriket
Adószedő vár.28.
Ünnep

Tavaszi szélben
Húsvét ünnepét ülve
Barka virágzik.29.
Erózió

Kő repedése
Megtelik esővízzel,
Fagy széthasítja.30.
Alkoholizmus elleni példa

Amennyit akar,
Vízből annyit ihat az
Oktalan állat.31.
Maskara

Szerelme édes,
Ruhája kényeskedő,
Ő egy utcanő.32.
Magányban

Rám tör a magány,
Iszonyú az üresség,
Hiányzol, apám.33.
Képzavar

Pille szárnyával
Libbenő égi bogár,
Üres a kosár.34.
1552

Hős Szondi György áll
Aggódva a hazáért
Drégely palánkján.35.
Sarc

Méhek hada jő,
Noha őrzik a mézet,
Mégis ellopják.36.
Madárdal

Lombos ágakon
Madár dalol vidáman,
Messzire hallik.37.
Dallam

Messzire száll el
Skócia hegyei közt
A víg dudaszó.38.
Vájt fülűek

Disszonáns hangon
A rezesbanda játszik
Fülünket sérti.39.
Hunok

Népek tűntek el
A népvándorlás kori
Harc viharában.40.

Őseim várnak,
Türelmesen énreám
Maradt még pár nap.41.
Hegy-völgy

Akár a ródli
Úgy siklik a völgybe az
Alpesi jódli.42.
Fossziliák

Dinoszaurusz
Örök álmát alussza
Ős kövületben.43.
Japán harcosok

Szumó birkózók
Harca sporttá szelídült,
Tatamira hív.44.
Farsangi bál

A csoda elmúlt,
Farsangi jelmezzé vált
Anyám kalapja.45.
Róma

Bájitalt adtam
Vágyukat felszítani,
Veszta szüzeknek.46.
Alázat

Forró teát ad
Kegyetlen szamurájnak
Szorgalmas gésa.47.
Madár

Pingvin fióka
Lebegteti szárnyait,
Sohasem repül.48.
Hungária

Mézeskalács szív
Tükrözi magyarságod,
Árvalány hajjal.49.
Őszi táj

Rozsdás erdőben
Süvítve kotor a szél,
Gyűlik a szemét.50.
Haiku költőkhöz

Ha haikut írsz,
Mestere vagy a szónak,
Értesz a lanthoz.51.
Szónok

Ki tribünre áll,
Legyen mesteri szónok,
Népéhez szóljon.52.
Tél előtt

Medve halászik
Feszülő figyelemmel
Áll a folyóban.53.
Beállni

Mindig beállok
A sor legvégére, hogy
Sorra kerüljek.54.
Szentírás

Indulj el végre
Sóbálvánnyá válsz Te is,
Ha visszatekintsz.55.
Indiánok

Ősi fák alatt
Harcosok osonnak el,
Űzik a vadat.56.
Hordószónok

Ha hordóra állsz,
Mestere légy a szónak,
Ne szidd a királyt.57.
Sorban állás

Sorba kell állnom,
De nem a legvégére,
Mert ott már állnak.58.
Az őrült császár

Rómát felgyújtja,
Keresztényeket éget,
Néró, a költő.59.
Útszélén

Széllel dacolnak,
A sudár jegenyefák,
Állva halnak meg.60.
Kérdés

Kérdik a végek,
Hol vannak a vitézek?
Kormorán ének.61.
Haiku

Japán mintára
Laikus haikusok
Magyaros ízzel.62.
Alaszka

Mohás fák alatt
Indiánok osonnak
Harcias díszben.63.
Kanada

Téren dob bufog,
Valaki nevet kapott,
Sast lőtt Hosszú Toll.64.
Idill

A lényeg az, hogy
A Mariska cipót süt,
Meg kéne enni.65.
Ha mi nem lennénk

Ha mi nem lennénk
Ki enné meg a cipót?
Én és a penész.66.
Tavasz

Hóvirág bújik
Az erdő közepében
Tavaszt hirdeti.67.
Farkastörvény

Éhes a farkas,
A csalitban lapulva
Őzgida reszket.68.
Hadak útján

Hadak vonulnak
Kutakba mocskot dobnak
Nyomukban halál69.
Telivér

Vágtató szélben
Lovak sörénye lobog
Nemes lélekkel.70.
Mise előtt...

Vasárnap reggel
Templom előtt zsibongva
Gyűlnek a népek.71.
Alkoholista hirdetése

Sör, bor, pálinka,
Lehetek-e boldog még?
A hirdetőbe.72.
Nyáridőben

Tikkasztó nyár van
Békák a pocsolyában
Esőre várnak.73.
Vihar előtt

Tűzpiros égbolt
Esőillatot hordoz
Tekergő széllel.74.
Iránytű

Csillag az égen
Vándorló madaraknak
Mutat útirányt.75.
Jóestét

Jóestét Drága,
Fodros álmok a párnán
Vígan cicáznak.76.
Fáraó

Egy rossz Fáraó
Sokak szerint is csak egy
Magas fárajó.77.
Bálon

Este a bálon
Testem himbálom veled
Az utcabálon.78.
Őzek

Félénk őzsuta
Gidáját hozza elő
Zöld nyiladékon.79.
Őslakók

Mohás fák alatt
Indiánok osonnak
Harci színekben.80.
Néró

Az őrült költő
Keresztényeket éget,
Felgyújtja Rómát.81.
Szüret...

Szüretel az ősz,
Dobolnak a puttonyon,
Pince mélye vár.82.
Szerelem

Szerelmi álom
Vár bús csalfa balkonon
Őszi alkonyon.83.
Tavasz

Tavaszi szélben
Lenge leányka vár rád
Szoknyája perdül.84.
Tánc

Indul a táncba
Messzire hallatszik el
Szél fuvolája.85.
Haiku

Ha haikut írsz
Mestere légy a szónak
Értsed a lantot.86.
Kadarka

Hangos Bartinát
Visszhangoz a Kisbödő
Kadarkát terem.87.
Bor

Mindenképp bor lesz
Csömöge ha megerjed
Keményfa ágyon.88.
Japán

Napkelet felől
Cseresznyevirágot hoz
A tavaszi szél.89.
Kútmérgezők

A kútmérgezők
Kutakba mocskot dobnak
A hadak útján.90.
Vasárnap

Templom elébe
Zsibongva gyűlik a nép,
Misére várnak.91.
Literatura

Írod a versed
Szorgalommal párosul
Ős tehetséged.92.
Öregkor

Őszülő szívem
Öreg fáknak ágára
Rég kiakasztva.93.
Hóesés

Olyan nagy tél van
Madár guggol a hóban
Nem száll ég alá.94.
Vonulat

Öreg vadludak
Guggolva repülnek az
Őszi ég alatt.95.
Éhség

Éhes veréb
Azon töri a fejét,
Hol vannak lovak?96.
Ülök

Ülök egy ágon
Kacagok a világon
Lábom himbálom.97.
Elmúlás

Haptákban fekszem
Egy láda hűvösében
A Föld méhében.98.
A szekszárdi platánsoron

Költő sétál rég
Hanyatt dőlő falevélen
Világhír felé.99.
Vihar

Viharos a szél
Kotor az ablak alatt
Felszáll a szemét.100.
Hazaárulás

Lehunyta mind a
Négy szemét a két szemét
Hazátlan bitang.101.
Sörfesztivál

Tiroli nadrág
Zergetollas kalapom
Sramli és sör.102.
Hadak útján

Hadak vonulnak
Kutakba mocskot dobnak
Nyomukban halál103.
Telivér

Vágtató szélben
Lovak sörénye lobog
Nemes lélekkel.104.
Mise előtt...

Vasárnap reggel
Templom előtt zsibongva
Gyűlnek a népek.105.
Trianon

Rabló népeknek
Trianonszaurusz
Őskövülete.106.
Elbukott forradalmak

A bukott harc is
Előrébb viheti még
Magyarországot.107.
Templomtorony

Templomtoronyban
Szabadságot hirdetnek
Néma harangok.108.
Apám, Anyám, Öcsém emlékezete

Fáradt a kapa,
Kikalapált élétől
Hanyatt dőlt a gyom.109.
Arspoetika

Pusztulnunk nem kell,
Ha el is bukunk talán,
Dolgunk tenni kell.110.
Hazánk

Gondold meg ifjú,
Téged is dologra vár
E hon, a Hazád.111.
Hinnünk kell

Mindegy hogy miben,
Éltünknek értelmet ad
Hitünk ereje.03. UTÓSZÓ

KEDVES OLVASÓK...

Száztizenegy haikut tártam Önök elé, a gondolatok sokszínűségét felvonultatva, abban a nem titkolt reményben, hogy némelyik elnyeri tetszésüket.

A témaválasztások különlegessége tudatos szempont volt, hiszen a tömény haiku-csokor akár egysíkúvá és unalmassá is válhat egy idő után.

Tekintsék a füzet tartalmát egyféle próbálkozásnak, mivel magam is egy kísérletezésnek tekintem elsősorban, mivel nem egyszerű tartalmas gondolatokat elmondani pár szóval, pár szóban.

Ha valamelyik ötlet vagy ihlet megérinti Önöket, akkor akár szlogenként is megtarthatják maguknak, és előrébb vihet életükben és szemléletükben.

Köszönöm, hogy fellapozták ezt a füzetecskét, melyet igazán nem mondhatunk ömlengős könyvnek, de ez is egy színfoltja lehet a Vendi köteteknek, mivel törekszem a témák csoportosítására, a könnyebb fogyaszthatóságot tartva szem előtt.

Kérem, hogy ha felkeltettem érdeklődésüket, keressék meg régebbi és majd elkövetkező írásaimat is.

Kézcsókom a hölgyeknek, kézfogás az uraknak...

ŐSZINTE HÍVÜK...
NAGY VENDEL

Szekszárd, 2017. október 28.VÉGE, ENDE, KONYEC, FIN, END , FINÍTÓ.