A magyar sajtó lelőhelyjegyzéke
1850-1952A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent,
valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok
lelőhelyjegyzéke a magyar és külföldi könyvtárakban

 

 

Az adatokat gyűjtötte:
OSZK Hírlapcsoport


A bibliográfiát összeállította és a szöveget gondozta:
Dallos Eszter és Lakatos Éva
Kézirat gyanánt

 

 

Budapest, 2018
ISBN 978-963-200-690-1

TARTALOM


Bevezetés
Könyvtárkódok feloldása
Lelőhelyjegyzék
Helymutató


„...bizony akárhány jóravaló és okos lappal is megesik, hogy egyszer csak ... elhalálozik s megtörténik vele, ami a holt szamárral: hogy többé sehol sem látják. Aranyért sem lehet egy tegnap megszűnt hírlapnak 4-5 hónappal ezelőtt megjelent számait kapni ... már tíz évvel ezelőtt 541 olyan hírlapnak a nevét ismertük, amely megszűnt volna anélkül, hogy csak egyetlen példánya is megvolna valamelyik könyvtárban, bizonyosan mind egy szálig elkallódott, elveszett még a világ emlékezetéből is.” (Kereszty István, Pesti Hírlap, 1896. április 15.)


Bevezetés

Az OSZK tájékoztató munkájában nap mint nap érezhető annak hiánya, hogy nincs folytatása a Magyar sajtóbibliográfiának. A Magyar sajtóbibliográfia teljességében 1705-1849-ig készült el. A következő kötet, amely az 1850-1867 közötti időszakot öleli fel, csak négy budapesti könyvtár anyagát tárta fel. Ezen hiányosságok pótlása érdekében kezdtünk - közel tíz éve - egy Lelőhely­jegyzék készítésébe, melynek időhatárait az eddig elkészült - teljességre törekvő - sajtó­bibliográfia, illetve az Országos Széchényi Könyvtár megváltozott szabályzata határozta meg. „A magyar sajtó lelőhelyjegyzéke 1850-1952” - továbbiakban LHJ - kezdetben csak a budapesti nagykönyvtárak időszaki kiadványait tárta fel és hasznosította tájékoztatási segédletként, amely az olvasók visszajelzéseiből érzékelhetően nagyon jól bevált, így aztán lehetőség szerint folyama­tosan bővítettük. A nagykönyvtárak után a kisebb, de jelentős időszaki állománnyal rendelkező egyházi-, szak-, és vidéki könyvtárak sajtóanyagát is összegyűjtöttük. A jelen „állapot” közel tíz év munkája, a napi tájékoztatási munkában fontos, nélkülözhetetlen eszközzé vált. A kötet 41 (32 budapesti, 6 vidéki és 3 külföldi) könyvtár időszaki állományát tárja fel és adja közre. A gyakorlati munka azzal kezdődött, hogy az összegyűjtött adatokat behasonlítottuk az OSZK különböző folyóirat katalógusaival - müncheni, kardex, szolgálati, stb., a különböző monográfiákkal és pontosítottuk az adatokat.

A lelőhelyjegyzékben a főcímek betűrendben követik egymást, majd zárójelben a folyóirat alcímet csak kivételes esetekben tüntettünk fel, amikor a főcímet nem tudtunk másképpen megkülönböztetni. Az azonos címek esetében a közreadót is feltüntettük. A megjelenési helyeket - Budapest kivételével - minden esetben feltüntettük. Budapestet csak akkor, ha valamely más helységgel összekapcsolódott. A lelőhelyek a könyvtárak hivatalos kódjainak sorrendjében követik egymást, a kód mellett az adott könyvtárban található évfolyamok következnek a raktári jelzettel együtt. Ezek az adatok az adott könyvtár katalógusadatai és csak éveket tartalmaznak, az azon belüli esetleges hiányokat már nem tárják fel. Az egyes tételeket a különböző utalók zárják (előbbi-, utóbbi cím, társlap, melléklap, folytatás stb.).

A LHJ hosszú idő alatt készült el, így előfordulhat, hogy egy könyvtár már selejtezte a jegyzékben szereplő időszaki kiadványt, vagy egy cím már esetleg más raktári jelzeten található meg. Így a helyszínen minden esetben ellenőrizni kell az adott könyvtár katalógusát, vagy on-line katalógusát, de legalábbis fel kell hívni a figyelmet a 2004 óta esetleg bekövetkezett változásra.

A Sárospataki Református Kollégium Könyvtára, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, valamint az Országos Zsidó Egyetem Könyvtárának állománya csak az „E" betűig, illetve csak részlegesen található meg a LHJ-ben, mivel a gyűjtés félbemaradt.

A LHJ az OSZK időszaki kiadványait nem tartalmazza, csak azt jelzi, hogy mely címek vagy évek hiányoznak könyvtárunkból.


 

Könyvtárkódok feloldása

 

B 2

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár

B 3

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

B 4

Országos Műszaki Információs Központ Könyvtára

B 5

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ

B 7

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

B 8

Országgyűlési Könyvtár

B 9

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára és Dokumentációs Szolgálat

B 10

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

B 11

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Könyvtár és Tájékoztatási Központ

B 12

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Könyvtára

B 14

Országos Idegennyelvű Könyvtár

B 46

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Könyvtár és Levéltár

B 155

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Könyvtára

B 418

Hadtörténeti Múzeum és Könyvgyűjteménye

B 419

Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára

B 465

Budapesti Iparművészeti Múzeum Könyvtára

B 493

Kegyesrendi Központi Könyvtár

B 567

Közlekedési Múzeum Könyvtára

B 633

Magyar Földtani Intézet

B 647

Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Könyvtára

B 658

Magyar Nemzeti Bank Szakkönyvtára

B 723

Magyar Mezőgazdasági Múzeum Könyvtára

B 785

Néprajzi Múzeum Könyvtára

B 846

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár

B 877

Politikatörténeti Intézet Könyvtára

B 894

Petőfi Irodalmi Múzeum

B 921

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye

B 965

Szépművészeti Múzeum Könyvtára

B 978

Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtára

B 1005

Semmelweis Egyetem. Testnevelési és Sporttudományi Kar Könyvtára

B 1088

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára

B 1204

Evangélikus Országos Könyvtár

D 1

Debreceni Egyetemi Könyvtár

D 8

Debreceni Református Kollégium Könyvtára

Ljubljana

Narodna in Universitetna Knjiľnica

ÖNB

Österreichische Nationalbibliothek

P 1

Pécsi Tudományegyetem Könyvtára

Prága

Narodni Knihovna

Sp 1

Sárospataki Református Kollégium Könyvtára

Sz 1

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára

Sz 4

Somogyi Könyvtár

Zagreb

Nacionalna i Sveučiliąna Biblioteka1.

ABAUJ NÉPE (1947-1948)

Szikszó

B 8                    1947-1948                          A4/8249

2.

ABAUJ VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1947-1950)

Szikszó

B 8                    1947-1950                          A4/9531

Előbbi cím                   ABAUJ-TORNAVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA

Utóbbi cím                  BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYE HIVATALOS LAPJA

3.

ABAUJI EGYHÁZMEGYEI ÉRTESITŐ (1935-1940)

Gönc

Kiad. Abauji Református Lelkészegyesület

D 1                    1935-1940                          452.525

D 8                    1935                                    Z 358

D 8                    1937                                    Z 358

Sp 1                  1935-1940                          VIII 1698

4.

ABAÚJI GAZDA (1935-1944)

Szikszó, Kassa

Kiad. Abaúj-Torna Vármegyei Gazdasági Egyesület

D 1                    1935-1944                          452.524

5.

ABAUJ-KASSAI KÖZLÖNY (1873-1914)

Kassa

P 1                    1876                                    R 5137

Címváltozat                ABAUJ-KASSAI KÖZLÖNY-KASSAI-UJSAG, 1900-1902

Címváltozat                ABAUJ-TORNAMEGYEI ÉS KASSAI KÖZLÖNY, 1884

6.

ABAUJ-TORNAVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1901-1917, 1921-1944)

Kassa-Szikszó

B 8                    1936-1944                          A4/9531

D 1                    1906                                    452.711

D 1                    1933-1943                          452.711

P 1                    1929-1932                          R 1155

Utóbbi cím                  ABAUJ VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA

7.

ABAÚJ-TORNAVÁRMEGYEI KÖZOKTATÁSÜGY (1912-1918)

Kassa

D 8                    1913-1914                          Z 1587

Sp 1                  1913-1914                          XY 1833

8.

ABC SZALON (1929-1930)

Sz 1                  1929-1930                          53.940

9.

ABC UJSÁG (1933-1939)

B 10                  1936                                    Bq 050/467

B 894               1935                                    L 475

Sz 1                  1934-1938                          52.477

10.

ABENDBLATT DES PESTER LLOYD (1854-1907)

Pest

B 3                    1861                                    T 311.824

B 8                    1859                                    A4/8070

B 8                    1863                                    A4/8070

B 8                    1865-1867                          A4/8070

B 8                    1874-1876                          A4/8070

B 8                    1879-1880                          A4/8070

B 8                    1882                                    A4/8070

B 8                    1884-1890                          A4/8070

B 8                    1895                                    A4/8070

B 8                    1897-1902                          A4/8070

B 8                    1904-1906                          A4/8070

B 418               1867                                    L 141

Sp 1                  1866-1867                          IV 5350

Sp 1                  1868-1907                          P 1031

11.

ABSZTINENS, AZ (1907-1914)

B 10                  1912                                    B 050/109

B 877               1907-1914                          b 938

12.

ACÉL UJSÁG (1936-1939)

D 1                    1937                                    68.217

D 1                    1939                                    68.217

13.

ACÉLTOLL (1941/1942-1942/1943)

Szeged

B 7                    1941/1942                          709.474

Sz 1                  1941/1942                          53.929

Sz 4                  1941/1942-1942/1943     F 581

14.

ACTA AGROBOTANICA HUNGARICA (1948)

B 2                    1948                                    P 21.112

B 3                    1948                                    305.706

B 5                    1948                                    X 1087

Sz 1                  1948                                    51.897

15.

ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1950-1985)

B 2                    1950-1952                          P 25.223

B 3                    1950-1952                          301.151

B 5                    1950-1952                          X 977

B 9                    1950-1952                          IIIC l.963

B 10                  1950-1952                          7-74

B 46                  1950-1951                          O 708

B 723               1950-1952                          X 2

D 1                    1951-1952                          63.877

P 1                    1950-1952                          R 2933

Sz 1                  1950-1952                          51.896

Utóbbi cím                  ACTA AGRONOMICA HUNGARICA

16.

ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1951-)

B 2                    1951-1952                          P 25.531

B 3                    1951-1952                          301.152

B 8                    1951-1952                          A4/3957

B 9                    1951-1952                          IIIC 1.964

B 10                  1951-1952                          7-253

B 493               1952                                    F 22/6

B 785               1951                                    F 2018

B 965               1951-1952                          Fi 466

D 1                    1952                                    63.384

Sp 1                  1951-1952                          é 1024

Sz 1                  1951-1952                          61.898

17.

ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1951-)

B 2                    1951-1952                          P 51.141

B 3                    1951-1952                          301.153

B 8                    1951-1952                          A4/3956

B 9                    1951-1952                          IIIB 2.545

B 10                  1951-1952                          5-17

B 633               1951                                    29358

B 723               1952                                    Y 3

B 785               1951-1952                          F 2024

B 846               1951                                    V 432

B 965               1951-1952                          Fi 466/c

D 1                    1951-1952                          63.972

Sp 1                  1951-1952                          f 167

Sz 1                  1951-1952                          51.996

18.

ACTA BIOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1950-1982)

B 2                    1950-1952                          P 25.238

B 3                    1950-1952                          301.154

B 5                    1950-1952                          X 978

B 9                    1950-1952                          IIIC 2.003

B 46                  1950-1952                          O-710

B 633               1950-1952                          23343

B 723               1950-1952                          X 4

D 1                    1950-1952                          63.446

Sp 1                  1951-1952                          É 661

Sz 1                  1951-1952                          51.898

Utóbbi cím                  ACTA BIOLOGICA HUNGARICA

19.

ACTA BOLYAI (1946-1947)

Kolozsvár

Sz 1                  1946-1947                          51.921

Címváltozat                ACTA BOLYAIANA, 1947

Folytatás                      A KOLOZSVÁRI V[IKTOR] BABES ÉS BOLYAI EGYETEMEK KÖZLEMÉNYEI

20.

ACTA CANCROLOGICA (1934-1937)

B 9                    1934-1937                          IIIC 804

B 846               1934                                    V 324

B 846               1936                                    V 324

D 1                    1937                                    68.566

21.

ACTA CHIMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1951-1982)

B 2                    1951-1952                          P 25.176

B 3                    1951-1952                          301.155

B 9                    1951-1952                          IIIC 2.005

B 11                  1951-1952                          F 1805

D 1                    1951-1952                          63.379

Sz 1                  1951-1952                          51.901

Utóbbi cím                  ACTA CHIMICA HUNGARICA

22.

Acta Comparationes Litterarum Universarum

Ld       ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTÖRTÉNETI LAPOK

23.

ACTA ETHNOGRAPHICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1950-1993)

B 2                    1950-1952                          P 25.240

B 3                    1950-1952                          301.156

B 9                    1950-1952                          IIIC 1.967

B 10                  1950-1952                          7-69

B 723               1950-1952                          X 5

B 785               1950-1952                          F 2020

B 921               1950-1951                          17-4-2

B 965               1950-1952                          Fi 466/b

D 1                    1950-1952                          63.878

Sp 1                  1950-1952                          é 1022

Sz 1                  1950-1952                          51.903

Utóbbi cím                  ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA

24.

ACTA GEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1952-1982)

B 2                    1952                                    P 25.265

B 3                    1952                                    302.203

B 5                    1952                                    X 980

B 9                    1952                                    IIIC 2.012

B 11                  1952                                    F 1924

B 633               1952                                    24.547

D 1                    1952                                    63.380

Sz 1                  1952                                    51.904

Utóbbi cím                  ACTA GEOLOGICA HUNGARICA

25.

ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1951-1961, 1963-1989)

B 2                    1951-1952                          P 25.308

B 3                    1951-1952                          302.021

B 8                    1951-1952                          A4/3662

B 9                    1951-1952                          IIIC 2.011

B 10                  1951-1952                          7-508

B 965               1951-1952                          Fi 466/a

D 1                    1951-1952                          63.286

Sz 1                  1951-1952                          51.905

Utóbbi cím                  ACTA HISTORICA HUNGARICA

26.

ACTA JURIS HUNGARICI (1932)

B 8                    1932                                    A4/2386

B 9                    1932                                    IIIC 618

B 10                  1932                                    X 2182

B 658               1932                                    MNB abc

D 1                    1932                                    68.490

P 1                    1932                                    R 2.977

27.

ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1951-1987)

B 2                    1951-1952                          P 25.249

B 3                    1951-1952                          302.426

B 8                    1951-1952                          A4/3661

B 9                    1951-1952                          IIIC 1.966

B 10                  1951-1952                          7-72

B 785               1951-1952                          F 2019

D 1                    1951-1952                          63.382

Sp 1                  1951-1952                          é 1023

Sz 1                  1951-1952                          51.906

Utóbbi cím                  ACTA LINGUISTICA HUNGARICA

28.

ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1950-1982)

B 2                    1950-1952                          P 25.242

B 3                    1950-1952                          301.157

B 9                    1950-1952                          IIIC 2.007

B 11                  1950-1952                          F 1806

D 1                    1950-1952                          63.390

Sz 1                  1950-1952                          51.907

Utóbbi cím                  ACTA MATHEMATICA HUNGARICA

29.

ACTA MEDICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1950-1982)

B 2                    1950-1952                          P 25.196

B 3                    1950-1952                          301.158

D 1                    1950-1952                          63.443

Sz 1                  1950-1952                          51.908

Utóbbi cím                  ACTA MEDICA HUNGARICA

30.

ACTA MORPHOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1951-1982)

B 2                    1951-1952                          P 25.232

B 3                    1951-1952                          301.159

B 5                    1951-1952                          X 993

B 9                    1951-1952                          IIIC 1.014

B 10                  1951-1952                          7-71

D 1                    1951-1952                          63.386

Sz 1                  1951-1952                          51.910

Utóbbi cím                  ACTA MORPHOLOGICA HUNGARICA

31.

Acta Mycologica Hungarica

Ld       MAGYAR GOMBÁSZATI LAPOK

32.

ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1950-)

B 2                    1950-1952                          P 25.228

B 3                    1950-1952                          304.588

B 8                    1950                                    A4/3958

B 8                    1952                                    A4/3958

B 9                    1950-1952                          IIIC 1.965

B 10                  1950-1952                          7-75

B 785               1950-1952                          F 2017

B 965               1950-1952                          Fi 466/a

D 1                    1950-1952                          63.447

Sz 1                  1950-1952                          51.915

33.

ACTA PHYSICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1951-1982)

B 2                    1951-1952                          P 25.215

B 3                    1951-1952                          301.160

B 5                    1952                                    X 981

B 9                    1951-1952                          IIIC 2.013

B 10                  1951-1952                          7-80

B 11                  1951-1952                          F 1808

B 633               1951-1952                          23.346

D 1                    1951-1952                          63.385

Sz 1                  1951-1952                          51.916

Utóbbi cím                  ACTA PHYSICA HUNGARICA

34.

ACTA PHYSIOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1950-1982)

B 2                    1950-1952                          P 25.197

B 3                    1950-1952                          301.161

B 5                    1951-1952                          X 982

B 9                    1951-1952                          IIIC 2.004

B 46                  1951-1952                          Élettan

D 1                    1950-1952                          63.442

Sz 1                  1950-1952                          51.917

Utóbbi cím                  ACTA PHYSIOLOGICA HUNGARICA

35.

ACTA TECHNICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1950-1987)

B 2                    1950-1952                          P 25.200

B 3                    1950-1952                          301.162

B 9                    1951-1952                          IIIC 1.969

B 11                  1950-1952                          F 1804

B 633               1950-1952                          23.342

D 1                    1950-1952                          63.378

Sz 1                  1950-1952                          51.918

36.

ACTA UROLOGICA (1947-1949)

B 2                    1947-1949                          P 20.338

B 9                    1947-1949                          IIIC 1.700

B 846               1947-1948                          V 549

D 1                    1947-1949                          253.025

Sz 1                  1947                                    51.562

37.

ACTA VETERINARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (1951-1982)

B 2                    1951-1952                          P 25.229

B 3                    1951-1952                          301.163

B 5                    1951-1952                          X 983

B 9                    1951-1952                          IIIC 1.968

B 723               1951-1952                          X 7

D 1                    1951-1952                          63.381

D 8                    1951.                                   Z 2201

Sz 1                  1951-1952                          51.919

Előbbi cím                   ACTA VETERINARIA HUNGARICA

38.

ACTA VETERINARIA HUNGARICA (1948-1949)

B 2                    1948-1949                          P 10.812

Utóbbi cím                  ACTA VETERINARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

39.

ÁCSOK SZAKLAPJA (1904-1906)

B 10                  1904-1906                          45

Utóbbi cím                  MAGYARORSZÁGI ÁCSOK SZAKLAPJA

40.

ADÁCSI SZOCIÁLDEMOKRATA TUDÓSITÓ (1945-1946)

Adács

B 877               1946                                    Q 849

41.

ADAI NÉPLAP (1904-1905)

Ada

Sz 4                  1904                                    J.b.503

42.

ADAI UJSÁG (1902)

Ada

Sz 4                  1902                                    H 143

43.

ADALÉKOK ZEMPLÉN-VÁRMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ (1895-1917, 1925-1928)

Sátoraljaújhely

B 2                    1895-1917                          P 50.281

B 2                    1926-1928                          P 50.281

B 3                    1897-1917                          T 305.071

B 3                    1926-1927                          T 305.071

B 9                    1895-1900                          IIIB 49

B 9                    1902-1916                          IIIB 49

B 10                  1904-1916                          1118

B 419               1895-1917                          F 2479

B 493               1895-1897                          d

B 493               1906-1907                          d

B 785               1908-1913                          F 103

D 1                    1895-1900                          64.071

D 1                    1902-1917                          64.071

D 1                    1926-1928                          64.071

D 8                    1895-1897                          Z 1266

D 8                    1900                                    Z 1266

D 8                    1902                                    Z 1266

D 8                    1904-1907                          Z 1266

D 8                    1910-1912                          Z 1266

D 8                    1926                                    Z 1266

D 8                    1928                                    Z 1266

P 1                    1895-1896                          R 436

P 1                    1898                                    R 436

P 1                    1899-1900                          R 436

P 1                    1901                                    R 436

P 1                    1902-1903                          R 436

P 1                    1904-1906                          R 436

P 1                    1907-1913                          R 436

P 1                    1915-1916                          R 436

Sp 1                  1895-1917                          f 292

Sp 1                  1925-1928                          f 292

Sz 1                  1895-1911                          50.017

44.

ADA-MOHOLI ELLENŐR (1896/1897-1899)

Ada

Sz 4                  1898-1899                          J.b. 531

45.

ADA-MOHOLI HIRLAP (1898/1899-1901)

Ada

Sz 4                  1898/1899-1901               H 132

46.

ADA-MOHOLI KÖZLÖNY (1893-1913)

Ada

Sz 4                  1898-1904                          H 413/x

Sz 4                  1911                                    H 413/x

Előbbi cím                   ADA ÉS VIDÉKE

OSZK hiány: 14-20. évf. 1905-1910, 22. évf. 1912

47.

ADA-MOHOLI UJSÁG (1912-1914)

Ada

Sz 4                  1912-1914                          H 311

OSZK hiány: 1-3. évf. 1912-1914

48.

ADEVERUL /GLASUL POPORULUI/ (1903-1918)

Budapest, Lugos, Budapest

B 877               1908                                    Q 587

49.

ADÓ ÉS ILLETÉKÜGYI SZEMLE (1912-1919)

B 2                    1912-1919                          P 492

B 8                    1912-1919                          A4/2537

B 9                    1912-1919                          IIIC 2

B 10                  1912-1919                          4526

B 11                  1912-1918                          F 864

B 12                  1912-1919                          Fo 4

D 1                    1912-1919                          51.555

P 1                    1912-1918                          R 746

Sp 1                  1912-1919                          II 636-640

Sz 1                  1912-1919                          53.828

Sz 4                  1912-1916                          F 335

Utóbbi cím                  AZ ADÓ. ADÓ ÉS ILLETÉKÜGYI SZEMLE. (Lapegyesülés)

50.

ADÓ- ÉS KÖNYVVITEL (1927-1944)

B 2                    1927                                    P 496

B 2                    1929-1934                          P 496

B 8                    1927                                    A4/2835

B 8                    1929-1933                          A4/2835

B 8                    1942-1944                          A4/2835

B 9                    1928                                    IIIC 471

B 9                    1937                                    IIIC 471

B 11                  1932-1933                          F 1246

B 12                  1927-1944                          Fo 2

D 1                    1927-1933                          51.460

D 1                    1935                                    51.460

D 1                    1939-1944                          51.460

P 1                    1927-1931                          R 747

P 1                    1933                                    R 747

Sz 1                  1927-1938                          50.460

Sz 1                  1944                                    50.460

51.

ADÓ, AZ. ADÓ ÉS ILLETÉKÜGYI SZEMLE (1920-1944)

B 2                    1920-1940                          P 492

B 8                    1920-1944                          A4/2537

B 9                    1920-1927                          IIIC 1

B 9                    1929-1930                          IIIC 1

B 9                    1932-1935                          IIIC 1

B 9                    1938-1939                          IIIC 1

B 9                    1941-1944                          IIIC 1

D 1                    1920-1942                          51.556

D 1                    1944                                    51.556

P 1                    1920-1940                          R 749

Sp 1                  1920-1930                          II 636-640

Sz 1                  1920-1922                          53.828

Sz 1                  1924-1925                          53.828

Sz 1                  1932-1933                          53.828

Előbbi cím                   ADÓ ÉS ILLETÉKÜGYI SZEMLE

52.

ADÓ, AZ (1913-1920)

B 9                    1913-1920                          IIIC 1

D 1                    1913-1915                          51.556

D 1                    1917-1920                          51.556

Előbbi cím                   ADÓ ÉS ILLETÉKÜGYI SZEMLE

Utóbbi cím                  AZ ADÓ. ADÓ ÉS ILLETÉKÜGYI SZEMLE (Lapegyesülés)

53.

ADÓÜGYI SZAKLAP (1892-1924)

B 12                  1911                                    Fo 6

B 12                  1921                                    Fo 6

D 1                    1892-1896                          64.288

Előbbi cím                   ITALMÉRÉS

54.

ADÓÜGYI TANÁCSADÓ (1917-1918)

B 10                  1918                                    41017

D 1                    1917-1918                          65.665

55.

ADÓÜGYI ÚTMUTATÓ (1922-1938)

B 10                  1922                                    Bq 389/360

B 12                  1925-1936                          Fo 5

B 12                  1938                                    Fo 5

D 1                    1922-1924                          66.231

D 1                    1926-1935                          66.231

D 1                    1936-1938                          66.231

Melléklap                    VÁMÜGYI UTMUTATÓ, 1925-1938

56.

ADÓZÓK LAPJA, AZ (1917-1938)

B 8                    1918-1919                          A4/9606

B 12                  1917-1922                          Fo 3

D 1                    1918-1927                          67.053

D 1                    1929-1938                          67.053

OSZK hiány: 7-8. évf. 1923-1924

57.

ADVENT-HIRNÖK (1931-1939)

D 1                    1932-1938                          69.715

Sp 1                  1931-1939                          f 656

Előbbi cím                   EVANGÉLIUMI MUNKÁS

58.

ADVENTI HIRNÖK (1938/1939-1941)

Beograd-Belgrád

Ljubljana         1938/1939-1941               jelzet nélkül

Zagreb              1938/1939-1941               87.321

OSZK hiány: 1-3. évf., 1938/1939-1941

59.

ADY-KÖR (1946-1948)

Kiad. Demokratikus Irók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete

B 877               1947                                    b 590

D 1                    1946                                    69.450

60.

AEOLHÁRFA Evangéliumi ének, missió- és zeneügyi lap. (1938-1939)

Kispest

Sp 1                  1938-1939                          é 809

61.

AERO, AZ (1914-1924)

B 4                    1917-1918                          E 27

B 4                    1921-1923                          E 27

B 10                  1921-1922                          1773

B 11                  1913-1922                          F 1401

B 418               1918                                    Y 1040

D 1                    1917-1918                          Z 1615

D 8                    1917-1923                          68.486

Sz 4                  1918                                    E.d. 1115

Sz 4                  1921-1922                          E.d. 1115

Folytatás                      REPÜLÉS

Melléklap                    AEROTECHNIKA, 1917., 1922

62.

AEROLÓGIAI HAVI JELENTÉS (1938-1949)

B 2                    1938-1941                          P 280

B 2                    1944-1949                          P 280

B 11                  1938-1941                          F 1405

B 11                  1945                                    F 1405

B 633               1938-1941                          16620

B 633               1949                                    16620

D 1                    1938                                    452.109

D 1                    1942                                    452.109

D 1                    1945-1949                          452.109

P 1                    1948-1949                          R 1373

63.

AEROTECHNIKA (1917, 1922)

B 4                    1917                                    E 27

B 4                    1922                                    E 27

B 11                  1917                                    F 1401

B 11                  1922                                    F 1401

Főlap                            AZ AERO

64.

AESCULAP (1884/1885-1887/1890)

B 846               1884/1885-1887/1890     V 991

65.

ÁFOSZ SZÖVETKEZETI ÉRTESITŐ (1947-1948)

B 8                    1947-1948                          A4/2294

B 877               1947-1948                          Q 902

Előzmény                    SZÖVETKEZETI ÉRTESÍTŐ

Folytatás                      KÖZÉRT

66.

AFRIKAI VISSZHANG (1919-1944)

Kiad. Cláver Szent Péter-Társulat

B 2                    1930                                    P 21.570

B 493               1914                                    F 26/6

B 493               1922-1923                          F 26/6

B 493               1928                                    F 26/6

Előbbi cím                   VISSZHANG AFRIKÁBÓL

67.

ÁGEM Értesitő

Ld       ÁLLAMI MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGOK ÉRTESÍTŐJE

68.

AGITÁTOR (1946-1948)

Kiad. MKP Országos Propaganda Osztálya, Vasutasok részére

B 877               1946-1947                          O 238

69.

AGITÁTOR (1952-1953)

Kiad. Belügyminisztérium Tűzrendészeti Főosztály

B 877               1952                                    O 714/a

D 1                    1952                                    63.078

70.

AGRÁRFELSŐOKTATÁS (1952-1953)

B 5                    1952                                    Y 616

D 1                    1952                                    64.600

71.

AGRÁRIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ (1950-1956)

B 2                    1950-1952                          P 51.043

B 3                    1951-1952                          T 300.701

B 4                    1951                                    F 559

B 4                    1954-1952                          F 559

B 5                    1950-1952                          Y 218

B 9                    1950-1952                          IIIB 2.316

B 10                  1951-1952                          X 1116

B 723               1951                                    Y 9

D 1                    1950-1952                          63.515

Sz 1                  1950-1952                          52.041

72.

AGRÁRTUDOMÁNY (1949-1960)

B 2                    1949-1952                          P 50.035

B 3                    1949-1952                          T 300.025

B 4                    1950                                    E 1169

B 4                    1954-1952                          E 1169

B 5                    1949-1952                          Y 224

B 9                    1949-1952                          IIIB 2.270

B 12                  1949-1952                          Fo 5036

B 46                  1949-1952                          O-453

B 658               1949-1952                          MNB abc

B 723               1949-1952                          Y 11

D 1                    1949-1952                          62.922

Sp 1                  1949-1952                          f 601

Sz 1                  1949-1952                          51.698

73.

AGRÁRTUDOMÁNYI SZEMLE (1947-1948)

B 2                    1947-1948                          P 21.111

B 3                    1947-1948                          T 301.744

B 5                    1947-1948                          X 5.067

B 9                    1947-1948                          IIIC 1.699

B 10                  1947-1948                          X 2864

B 12                  1947                                    Fo 1344

B 14                  1947-1948                          2290

B 46                  1947-1948                          O-453a

B 658               1947-1948                          MNB abc

B 877               1947-1948                          O 1392

D 1                    1947                                    68.447

Sp 1                  1947-1948                          é 748

Sz 1                  1947-1948                          53.568

74.

AGRICULTURAL NEWS FROM HUNGARY (1950-1952)

London

Kiad. The Hungarian News - Information Service

B 877               1950-1952                          b 826

75.

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN (1951/1952-)

B 2                    1951/1952                          P 25.241

B 3                    1951/1952                          303.081

B 5                    1951/1952                          X 1236

B 9                    1951/1952                          IIIC 1.824

B 11                  1951/1952                          F 1635

B 633               1951/1952                          17942

B 723               1951/1952                          X 13

D 1                    1951/1952                          63.818

Sz 1                  1951-1952                          52.108

Előbbi cím                   AGROKÉMIA

76.

AGROKÉMIA (1949-1950)

B 2                    1950                                    P 212

B 5                    1949-1950                          Y 347

B 11                  1949-1950                          F 1635

Előbbi cím                   TALAJVIZSGÁLAT

Folytatás                      AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN

77.

AGROLUX HANGJA (1947-1948)

B 877               1947-1948                          B 365

78.

AHOGY LEHET (1948-1967)

Párizs-©ao Paulo

B 7                    1949-1954                          730.934

B 894               1951-1953                          L 120

B 894               1956-1957                          L 120

B 894               1964-1965                          L 120

79.

AKADÉMIAI ÉRTESITŐ (1890-1943, 1946-1955)

B 2                    1890-1952                          P 20.056

B 3                    1890-1952                          300.945

B 4                    1890-1915                          F 5

B 4                    1917-1918                          F 5

B 4                    1921                                    F 5

B 5                    1891-1924                          X 597

B 5                    1926-1934                          X 597

B 5                    1950-1952                          X 597

B 8                    1890-1929                          A4/2503

B 8                    1931-1943                          A4/2503

B 8                    1946-1952                          A4/2503

B 9                    1890-1952                          IIIC 4

B 10                  1890-1943                          3453

B 10                  1946-1952                          3453

B 11                  1890-1904                          F 79

B 11                  1906-1940                          F 79

B 11                  1942-1946                          F 79

B 11                  1948-1952                          F 79

B 46                  1891-1943                          O-164

B 46                  1946-1952                          O-164

B 419               1890-1909                          F 2001

B 419               1912-1935                          F 2001

B 419               1939-1943                          F 2001

B 419               1950-1952                          F 2001

B 465               1900-1913                          Ad 73

B 465               1949-1950                          Ad 73

B 493               1890-1952                          F 25/4-5

B 633               1890-1952                          1046

B 723               1951-1952                          Y 1064

B 785               1891-1939                          F 561

B 785               1941                                    F 561

B 785               1947-1952                          F 561

B 877               1920                                    O 681

B 877               1949-1952                          O 681

B 894               1890-1920                          H 312

B 894               1922-1923                          H 312

B 894               1925-1942                          H 312

B 921               1890-1946                          10-3-(5-6)

B 921               1948-1952                          10-3-(5-6)

B 965               1905-1909                          Fi 495/a

B 965               1919-1920                          Fi 495/a

B 965               1922-1943                          Fi 495/a

B 965               1946-1952                          Fi 495/a

D 1                    1890-1942                          252.500

D 1                    1948-1952                          252.500

D 8                    1891-1942                          Z 1237

D 8                    1946-1951                          Z 1237

P 1                    1890-1943                          R 1.329

P 1                    1950-1952                          R 1.239

Sp 1                  1890-1943                          é 413

Sp 1                  1946-1952                          é 413

Sz 1                  1890-1943                          50.024

Sz 1                  1946-1952                          50.024

Sz 4                  1890-1943                          F 230

Sz 4                  1948-1952                          F 230

80.

AKADÉMIAI KÖZLÖNY (1952-1990)

B 2                    1952                                    P 50.405

B 3                    1952                                    305.555

B 10                  1952                                    5-253

B 877               1952                                    b 1.745

D 1                    1952                                    63.985

81.

AKARAT (1917/1918-1918/1919)

B 7                    1917/1918                          709.505

B 921               1917/1918-1918/1919     9-1-4

B 1204             1917/1918                          Ev. Abc

D 8                    1917/1918-1918/1919     Z 152

Sp 1                  1917/1918-1918/1919     e 82

Sz 1                  1917/1918-1918/1919     55.915

Előbbi és utóbbi cím DIÁKVILÁG

Társlap                         KÖZLEMÉNYEK AZ EVANGÉLIUMI LEÁNYDIÁKSZÖVETSÉG MUNKÁJÁBÓL. 1917-1919. 4-5. évf.

82.

AKARAT (1918/1919-1926)

Kiad. Az "Akarat" Magyar Munkások Beszerző-, Takarék- és Lakásépítő Szövetkezet

Sp 1                  1920                                    II 3417

Sz 1                  1918/1919-1925               53.962

83.

AKARAT (1925)

D 1                    1925                                    68.565

84.

AKARAT Az esztergomi Bencés Gimn. Czuczor Gergely önképzőkörének hiv. közlönye. (1932)

Esztergom

B 7                    1932                                    709.503

85.

AKARAT (1936/1937-1943/1944)

Debrecen

B 7                    1936/1937-1943               709.507

D 1                    1936/1937-1943/1944     252.888

D 8                    1936/1937-1940-1941     Z 12

Előbbi és utóbbi cím DIÁKVILÁG

86.

AKASZTOTT EMBER (1922-1923)

Wien

B 894               1922-1923                          L 447

Címváltozat                ÉK. Wien, 1923. Március

87.

AKTIVISTA ZSEBKÖNYVE, AZ (1945-1948)

Kolozsvár

B 877               1945                                    O 906

B 877               1947-1948                          O 906

88.

AKVÁRIUM, AZ (1937-1938)

D 1                    1937-1938                          68.772

89.

ALADÁR ÉS VIDÉKE (Házassági alkalmi lap). (1918)

Szeged

Sz 4                  1918                                    G 820

90.

ALAPNEVELŐK ÉS SZÜLŐK LAPJA (1870, 1872)

Álmosd-Debrecen, Pest

B 2                    1870                                    P 20.836

D 1                    1870                                    65.191

D 8                    1870                                    Z 1079

Utóbbi cím                  NEVELÉSI SZAK-KÖZLÖNY

91.

ALBÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA, AZ (1957-1961)

B 8                    1957-1958                          A4/7695

Előbbi cím                   ALBÁNIA

92.

ALBÁNIA (1951-1956)

B 8                    1951-1956                          A4/7695

Utóbbi cím                  AZ ALBÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

93.

ALDUNAI LAPOK (1860)

Baja

ÖNB                 1860                                    399.256-D

Folytatás                      BAJAI HIRNÖK

Előzmény                    BAJAI KÖZLÖNY

94.

ALFÖLD, AZ (1914)

Kecskemét

B 877               1914                                    O 558

B 894               1914                                    H 741

D 1                    1914                                    68.219

95.

ALFÖLD, AZ (1930)

Békéscsaba

Sz 4                  1930                                    J.b. 1183

96.

ALFÖLD (1861-1863, 1866-1897)

Arad

B 8                    1862-1863                          A4/8017

D 8                    1861-1862                          Z 6601

Sz 4                  1883                                    J 19

Sz 4                  1885-1886                          J 19

Sz 4                  1888-1889                          J 19

Sz 4                  1891-1897                          J 19

Közben                        ARAD, 1863-1865

97.

ALFÖLD (1935-1941)

Szabadka

D 1                    1937                                    172.206

D 1                    1940-1941                          172.206

Ljubljana         1935-1941                          II. 180.806

OSZK hiány: 1-7 évf. 1935-1941 (csak mikrofilmen: FM3/2374)

98.

ALFÖLD (1945-1949)

Gyula

B 8                    1945-1949                          A4/8250

B 877               1949                                    Q 439

Sz 1                  1949                                    III. b

Utóbbi cím                  VIHARSAROK NÉPE (Beolvadás)

99.

ALFÖLDI BAROMFITENYÉSZTŐ (1923-1924)

Békéscsaba

Sz 4                  1923-1924                          E.e. 1310

100.

ALFÖLDI ELLENZÉK (1901-1918)

Szentes

Sz 4                  1901-1917                          H 159

Utóbbi cím                  ALFÖLDI ÚJSÁG. Szentes

101.

ALFÖLDI ESTÉK (1934-1936)

Szolnok

B 3                    1934-1936                          T 307.373

D 1                    1935-1936                          64.490

Sz 1                  1934                                    53.861

Sz 1                  1936                                    53.861

102.

ALFÖLDI FRISS UJSÁG (1928-1932)

Szentes

Sz 4                  1928-1932                          H 373

Utóbbi cím                  HÉTFŐI ALFÖLDI FRISS UJSÁG

103.

ALFÖLDI FÜGGETLENSÉG (1922-1936)

Mezőberény

Sz 4                  1922-1936                          H 326

Előbbi cím                   MEZŐBERÉNY ÉS GYOMA

104.

ALFÖLDI HIRLAP (1867-1876)

Debrecen

B 10                  1867                                    Bf 071/110

D 1                    1867-1876                          172.091

D 8                    1867-1868                          Z 6003

D 8                    1872                                    Z 6003

D 8                    1876                                    Z 6003

ÖNB                 1868                                    399.560 D

ÖNB                 1876                                    399.560 D

P 1                    1869-1870                          R 5.143

P 1                    1874                                    R 5.143

P 1                    1876                                    R 5.143

Előbbi cím                   HORTOBÁGY

Utóbbi cím                  ALFÖLDI LAPOK

105.

ALFÖLDI HIRLAP (1909-1911)

Mindszent, Szentes

Sz 4                  1910                                    H 296

106.

ALFÖLDI HIRLAP (1930)

Orosháza

Sz 4                  1930                                    J.b. 1184

OSZK hiány: 1. évf., 1930

107.

ALFÖLDI IPAR ÉS KERESKEDELEM (1927-1932)

Szeged

Sz 4                  1927-1932                          H 612

Utóbbi cím                  SZEGEDI HÉTFŐ

108.

ALFÖLDI IPARLAP (1874-1878)

Szeged

Kiad. Szegedi Ipartársulat

Sz 4                  1875-1878                          H 234

OSZK hiány: 3. évf. 1876

109.

ALFÖLDI IPARLAP (1881-1892)

Szeged

B 4                    1889-1891                          D 38

110.

ALFÖLDI KÖZGAZDASÁGI LAPOK (1906)

Debrecen

D 1                    1906                                    63.597

D 8                    1906                                    Z 1709

111.

ALFÖLDI LAPOK (1876-1877)

Debrecen

D 1                    1876-1877                          63.590

D 8                    1876-1877                          Z 6004

ÖNB                 1876-1877                          397.587-C

Sp 1                  1876                                    é 184

Sp 1                  1877                                    III 2556

Előzmény                    ALFÖLDI HIRLAP

112.

ALFÖLDI LAPOK (1894)

Szeged

Sz 4                  1894                                    G 186

113.

ALFÖLDI MÉHÉSZET (1917-1926)

Szeged

B 723               1917-1926                          Y 994

Sp 1                  1921                                    é 600

Sp 1                  1926                                    é 600

Sz 4                  1917-1926                          F 433

Utóbbi cím                  MÉHÉSZ ÚJSÁG

114.

ALFÖLDI MUNKÁSLAP (1903)

Hódmezővásárhely

B 877               1903                                    b 173

Sz 4                  1903                                    J.b. 526

115.

ALFÖLDI NÉPISKOLA (1905-1911)

Szeged

Sz 1                  1906-1911                          51.728

Sz 4                  1905-1910                          G 821

116.

ALFÖLDI NÉPMIVELÉS (1924-1937)

Hódmezővásárhely

B 7                    1934-1937                          729.654

Sp 1                  1937                                    f 679

Sz 1                  1926-1930                          54.303

Sz 1                  1932-1937                          54.303

Sz 4                  1924-1928                          F.C. 2.194

Sz 4                  1930-1931                          F.C. 2.194

Sz 4                  1933                                    F.C. 2.194

117.

ALFÖLDI NÉPUJSÁG (1944-1948)

Békéscsaba

B 8                    1946-1948                          A4/8271

B 877               1947                                    Q 1115

118.

ALFÖLDI ŐRSÉG (1941-1944)

Fegyvernek

B 894               1941                                    H 522

Előbbi cím                   TISZAMENTI SZEMLE

119.

ALFÖLDI PARASZT UJSÁG (1921-1922)

Orosháza

B 877               1922                                    Q 429

Sz 4                  1921-1922                          J.b. 929

Utóbbi cím                  TESTVÉRISÉG. PARASZT UJSÁG

120.

ALFÖLDI SPORTÉLET (1920-1922, 1926-1927)

Szentes

Sz 4                  1920-1922                          C.e. 673

Sz 4                  1926-1927                          C.e. 673

121.

ALFÖLDI SÜTŐK LAPJA (1927-1929)

Szeged

Sz 4                  1927                                    G 197

122.

ALFÖLDI UJSÁG (1918-1939)

Szentes

Sz 4                  1918-1939                          St-5-35

Előbbi cím                   ALFÖLDI ELLENZÉK

123.

ALFÖLDI UJSÁG (1945-1948)

Hódmezővásárhely

B 8                    1945-1948                          A4/8234

B 877               1946                                    Q 1643

Sz 1                  1945-1947                          III.a

Utóbbi cím                  VÁSÁRHELY NÉPE (Beolvadás)

124.

ALFÖLDI UTAZÓ KERESKEDŐ (1928-1930)

Szeged

Sz 4                  1928-1930                          G 199

125.

A[lkalmazott] M[érnökök] O[rszágos] Sz[övetsége]

Ld       ÁMOSZ

126.

ALKALMI HIRADÓ (1909)

Újpest

Kiad. Újpesti Munkásképző Egylet

B 877               1909                                    b 631

127.

ALKALMI LAP (1905)

New York

Kiad. A N. Y. Magyarajkú Soc.-Dem. Egyesület Vigalmi Bizottsága

B 877               1905                                    b 651

OSZK hiány: 1. évf. 1905

128.

ALKALMI UJSÁG (1908)

Gyula

Kiad. A Gyulai Szociáldemokrata Pártszervezet

B 877               1908                                    Q 935

129.

Alkoholismus, Az

Ld       AZ ALKOHOLIZMUS

130.

ALKOHOLIZMUS ELLEN, AZ (1906/1907-1916)

Marosvásárhely, Kolozsvár, Nagyernye, Gyergyószentmiklós

B 894               1912                                    L 149

Melléklap                    A JÖVŐÉRT, 1914

Melléklap                    ABSZTINENS PAP, 1911-1918

Melléklap                    MAGYAR ABSZTINENS NŐ, 1912-1916

131.

ALKOHOLIZMUS, AZ (1905-1918, 1927)

B 2                    1905-1918                          P 4r 217/a

B 10                  1910                                    1255

B 877               1908                                    b 941

B 921               1905                                    14-1-0

B 921               1908-1912                          14-1-0

D 1                    1910-1914                          260.200

Címváltozata              AZ ALKOHOLISMUS

132.

ALKOHOLKÉRDÉS, AZ (1910-1912)

B 2                    1910-1912                          P 4r 217/a

B 846               1910-1911                          V 407

133.

ALKONY (1925)

D 1                    1925                                    68.745

134.

ALKOTÁS (1926)

B 894               1926                                    L 654

135.

ALKOTÁS (1927)

Debrecen

B 894               1927                                    H 202

D 1                    1927                                    69.451

D 8                    1927                                    Z 2370

Sp 1                  1927                                    V 1150

136.

ALKOTÁS (1947-1948)

B 2                    1947-1948                          P 70.003

B 3                    1947-1948                          T 305.561

B 8                    1947-1948                          A4/2973

B 9                    1947                                    IIIB 2.075

B 10                  1947-1948                          X 776

B 14                  1947-1948                          2290

B 465               1947                                    Ad 366

B 785               1947                                    F 92

B 877               1947-1948                          b 94

B 894               1947-1948                          L 349

B 965               1947-1948                          Fi 351

B 978               1947                                    Ev .abc

D 1                    1947-1948                          252.985

D 8                    1947                                    Z 1526

Sz 1                  1947-1948                          51.546

137.

ALKOTMÁNY (1896. jan. 1.-1919. márc. 27)

B 2                    1898-1906                          P 2r 40

B 8                    1897                                    A4/8024

B 8                    1914-1919                          A4/8024

B 10                  1917-1919                          150

B 418               1913-1919                          L 179

D 1                    1913-1917                          189.861

D 8                    1912-1917                          Z 6501

P 1                    1915-1916                          R 5242

Sz 4                  1896-1898                          H 99

Folytatás                      NEMZETI UJSÁG

138.

ALKOTMÁNY (1937-1938)

B 418               1938                                    L 1031

Előbbi cím                   FILLÉRES UJSÁG

139.

ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS (1951-1956, 1959-1989)

B 2                    1951                                    P 20.296

B 3                    1951-1952                          300.705

B 8                    1951-1952                          A4/3206

B 10                  1951-1952                          X 3166

B 12                  1951-1952                          Fo 5649

D 1                    1952                                    63.349

Sz 1                  1951-1952                          55.336

Előbbi cím                   ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁS

Utóbbi cím                  MAGYAR KÖZIGAZGATÁS

140.

ÁLLAM ÉS JOG (1952-1953)

B 3                    1952                                    T 300.958

P 1                    1952                                    R 340

Sz 1                  1952                                    54.698

141.

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET KÜLFÖLDI JOGI FOLYÓIRATOK CIKKEINEK KIVONATA (1950)

B 8                    1950                                    A4/3.492

142.

ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁS (1949-1951)

B 2                    1949-1951                          P 20.296

B 3                    1949-1951                          300.708

B 4                    1949-1951                          F 860

B 8                    1949-1951                          A4/3206

B 9                    1949-1951                          IIIC 1.770

B 10                  1949-1951                          X 3166

B 12                  1949-1951                          Fo 5649

B 658               1949-1951                          MNB abc

B 877               1949-1951                          O 1106

D 1                    1949-1951                          63.349

D 8                    1949-1951                          Z 2081

Sp 1                  1949-1951                          é 664

Sz 1                  1949-1951                          55.336

Utóbbi cím                  ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS

143.

ÁLLAM ÉS POLGÁR (1934/1935-1936)

B 2                    1934/1935-1936               P 51.548

B 8                    1934/1935-1936               A4/2012

B 10                  1934/1935-1936               X 511

B 877               1934/1935-1936               b 3

D 1                    1934/1935                          64.494

Sz 1                  1934/1935-1936               53.855

144.

ÁLLAM NÉLKÜL (1897-1898)

B 10                  1897                                    3-95

B 877               1897-1898                          Q 286

Utóbbi cím                  ERŐSZAKNÉLKÜLISÉG

Társlap                         OHNE STAAT, 1897-1899

145.

ÁLLAMGAZDASÁGI SZEMLE (1898-1909)

B 3                    1898-1909                          T 303.527

B 9                    1898-1903                          IIIC 5

D 8                    1899                                    Z 1863

Melléklap                    BUDAPESTI ÖNSEGÉLYZŐ TAKARÉKPÉNZTÁR KÖZPONTI SZÖVETKEZETE TAGSÁGI ÉRTESÍTŐJE, 1901-1902

146.

ÁLLAMI ÁRÚHÁZAK HIRADÓJA (1948-1949)

B 877               1948-1949                          b 366

147.

ÁLLAMI FÖLDMÉRÉS KÖZLEMÉNYEI, AZ (1949)

B 2                    1949                                    P 51.021

B 9                    1949                                    IIIB 2.256

B 10                  1949                                    A4/3213

B 633               1949                                    20117

Utóbbi cím                  FÖLDMÉRÉSTANI KÖZLEMÉNYEK

148.

ÁLLAMI GAZDASÁGOK ÉS ERDŐK MINISZTÉRIUMÁNAK HIVATALOS LAPJA (1952-1953)

B 8                    1952                                    A4/3199

B 9                    1952                                    IIIB 2336

B 658               1952                                    MNB abc

D 1                    1952                                    63.789

Előbbi cím                   ÁLLAMI MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGOK ÉRTESÍTŐJE

Címváltozat                ÁGEM ÉRTESÍTŐ, 1952-1953

Utóbbi cím                  ÁGEM ÉRTESÍTŐ

149.

ÁLLAMI GAZDASÁGOK (1949-1954)

B 2                    1949-1951                          P 199

B 4                    1951                                    E 1228

B 5                    1949-1954                          y 225

B 9                    1949-1952                          IIIB 2.240

B 723               1951-1952                          Y 991

B 877               1949-1952                          b 614

D 1                    1951-1952                          63.245

Sz 1                  1951-1952                          52.389

Utóbbi cím                  ÁLLAMI GAZDASÁG

150.

ÁLL[AMI] KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE (1919)

B 3                    1919                                    T 311.952

Sz 1                  1919                                    50.613

Előbbi és utóbbi cím KIR[ÁLYI] KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE

151.

ÁLLAMI MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGOK ÉRTESITŐJE (1951-1952)

B 8                    1951-1952                          A4/3199

B 9                    1952                                    IIIB 2.336

B 658               1952                                    MNB abc

D 1                    1952                                    63.789

Utóbbi cím                  ÁLLAMI GAZDASÁGOK ÉS ERDŐK MINISZTÉRIUMÁNAK HIVATALOS LAPJA

152.

Állami] M[ezőgazdasági] G[épüzem] Értesitő

Ld       ÁMG ÉRTESITŐ

153.

ÁLLAMI NÉPOKTATÁS (1907-1911)

Sz 1                  1907-1911                          J.b. 548

154.

ÁLLAMI NYOMDA DOLGOZÓINAK KÖZLEMÉNYEI (1948-1951)

B 8                    1950-1951                          A4/8350

B 877               1948-1951                          Q 896

Utóbbi cím                  ÁLLAMI NYOMDA

155.

ÁLLAMI TISZTVISELŐK KÖZLÖNYE (1897-1900)

B 10                  1897                                    5187

156.

ÁLLAMI TISZTVISELŐK LAPJA (1896-1919)

B 2                    1906-1919                          P 4r 4

B 8                    1914-1918                          A4/2067

B 10                  1897-1902                          80

B 10                  1914-1919                          80

D 1                    1905-1918                          76.229

Előbbi cím                   MAGYAR TISZTVISELŐ

Utóbbi cím                  MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK LAPJA

157.

ÁLLAMORVOS (1869-1886)

Buda

B 846               1875-1879                          V 381

B 846               1880-1881                          V 381

D 1                    1871-1873                          261.410

D 1                    1875-1876                          261.410

D 8                    1874-1875                          Z 1180

Főlap                            GYÓGYÁSZAT

158.

ÁLLAMPÉNZTÁRI KÖZLÖNY (1921-1944)

B 9                    1932-1939                          IIIB 445

D 1                    1935                                    70.358

Előbbi cím                   ADÓHIVATALI KÖZLÖNY

159.

Államrendőrség

Ld       A BUDAPESTI M[AGYAR] K[IRÁLYI] ÁLLAMI RENDŐRSÉG HIVATALOS LAPJA

160.

ÁLLÁSPONT (1932-1933)

B 2                    1933                                    P 460

B 877               1932-1933                          O 1341

B 894               1932-1933                          H 446

D 1                    1933                                    68.437

D 8                    1933                                    Z 1100

161.

ÁLLATBIZTOSITÁS (1911-1930)

B 5                    1911-1912                          Y 3072

B 5                    1914-1925                          Y 3072

B 5                    1929-1930                          Y 3072

B 9                    1911-1918                          IIIB 2

B 9                    1920-1921                          IIIB 2

B 9                    1923                                    IIIB 2

Sp 1                  1914                                    V 422

162.

ÁLLATEGÉSZSÉG (1897-1906)

B 46                  1897-1905                          O-160

B 723               1897-1898                          Y 1017

B 723               1903                                    Y 1017

B 846               1897                                    V 648

B 846               1900-1905                          V 648

D 1                    1897                                    66.237

D 1                    1900                                    66.237

Sp 1                  1900                                    III 4478-81

Sp 1                  1901-1904                          III 44

Sz 1                  1897                                    53.900

163.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY (1921-1933)

B 46                  1922-1933                          O-309

B 723               1922                                    Y 3082

B 723               1924-1933                          Y 3082

D 1                    1921-1923                          66.233

D 1                    1927                                    66.233

164.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉRTESITŐ (1894-1918, 1926-1949)

B 8                    1934-1943                          A4/2543

B 8                    1945-1949                          A4/2543

B 8                    1951                                    A4/2543

B 12                  1915-1916                          Fo 7

B 723               1909                                    Y 3148

B 723               1915                                    Y 3148

D 1                    1934                                    64.215

D 1                    1938-1943                          64.215

D 1                    1947-1948                          64.215

165.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI KÖZLEMÉNYEK (1907-1910)

B 46                  1907-1909                          O-230

166.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZEMLE (1903-1905)

D 1                    1903-1904                          67.020

Főlap                            MÉSZÁROSOK ÉS HENTESEK LAPJA, 1903-1905. 11-13. évf.

167.

ÁLLATKERESKEDELEM (1939-1944)

Kiad. Magyar Keresztény Állatkereskedők Országos Egyesülete

B 12                  1941-1944                          Ff 218

168.

ÁLLATKERESKEDELMI KÖZLÖNY (1915-1919)

B 9                    1915-1918                          IIIB 31

B 12                  1915-1919                          Fo 8

B 723               1915                                    Y 956

B 723               1917                                    Y 956

Előbbi cím                   SERTÉSÜZLET

Utóbbi cím                  SERTÉSKERESKEDELEM

OSZK hiány: 5. évf. 1919

169.

ÁLLATKERESKEDELMI UJSÁG (1904-1914)

D 1                    1904-1907                          67.020

D 1                    1909-1911                          67.020

Főlap                            MÉSZÁROSOK ÉS HENTESEK LAPJA, 1904-1914. 12-22. évf.

170.

ÁLLATOK ŐRE, AZ (1891-1896)

D 1                    1893-1896                          68.889

171.

ÁLLATOK VÉDELME (1895-1904)

Kolozsvár

B 2                    1895-1904                          P 24

Sz 1                  1898                                    53.819

172.

ÁLLATORVOSI KÖZLÖNY (1903-1940)

B 5                    1926                                    X 5111

B 5                    1928-1931                          X 5111

B 5                    1933                                    X 5111

B 5                    1935-1937                          X 5111

B 5                    1939                                    X 5111

B 46                  1903-1911                          O-186

B 46                  1918                                    O-186

B 46                  1921-1940                          O-186

B 723               1934-1940                          Y 342

B 846               1926-1930                          V 650

D 1                    1920                                    64.269

D 1                    1924-1927                          64.269

D 1                    1929-1932                          64.269

D 1                    1934-1940                          64.269

Sz 1                  1918                                    54.467

OSZK hiány: 5. évf. 1907, 12-15. évf. 1914-1917

173.

ÁLLATORVOSI LAPOK (1903-1944)

B 3                    1916                                    T 302.975

B 3                    1919-1944                          T 302.975

B 5                    1903-1922                          Y 3009

B 5                    1924-1925                          Y 3009

B 5                    1927-1944                          Y 3009

B 46                  1903-1944                          O 27

B 723               1932-1942                          X 341

D 1                    1903-1906                          64.906

D 1                    1912                                    64.906

D 1                    1924-1938                          64.906

D 1                    1940-1943                          64.905

Előbbi cím                   VETERINARIUS

Folytatás                      MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

Melléklap                    ÁLLATORVOSI KÖZÜGY, 1919

Melléklap                    HUSSZEMLE, 1906-1919

Melléklap                    KÖZLEMÉNYEK AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉLET- ÉS KÓRTAN KÖRÉBŐL, 1903-

174.

ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1947-1948?)

B 5                    1948                                    X 1336

B 46                  1947-1948                          O-477

175.

ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK pesti napló. (1902-1922, 1925-1946, 1954-)

B 2                    1902-1922                          P 20.028

B 2                    1925-1946                          P 20.028

B 3                    1902-1922                          300.279

B 3                    1925-1943                          300.279

B 3                    1946                                    300.279

B 5                    1905                                    X 1775

B 5                    1907-1915                          X 1775

B 5                    1918                                    X 1775

B 5                    1926-1943                          X 1775

B 9                    1902-1906                          IIIC 9

B 9                    1908-1921                          IIIC 9

B 9                    1925-1952                          IIIC 9

B 46                  1902-1922                          O-292

B 46                  1925-1945                          O-292

B 493               1902-1943                          F 15/5

B 723               1909                                    Y 15

B 785               1915                                    F 502

B 785               1936-1937                          F 502

B 785               1939                                    F 502

B 785               1941-1943                          F 502

B 846               1902-1917                          V 649

D 1                    1902-1922                          54.520

D 1                    1925-1945                          54.520

D 8                    1902-1907                          Z 1246

D 8                    1909-1922                          Z 1246

D 8                    1925-1943                          Z 1246

P 1                    1903-1922                          R 2019

P 1                    1925-1943                          R 2019

Sp 1                  1907                                    egyedi

Sp 1                  1909                                    egyedi

Sp 1                  1912-1918                          egyedi

Sp 1                  1921-1922                          egyedi

Sp 1                  1925-1943                          egyedi

Sz 1                  1902-1922                          50.252

Sz 1                  1925-1946                          50.252

Sz 1                  1954-1952                          50.252

Sz 4                  1938-1940                          F 1394

176.

ÁLLATTANI TANULMÁNYOK (1929-1932)

B 493               1931-1932                          F 15/5

177.

ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS MEZŐGAZDASÁG (1932-1934)

B 5                    1932-1934                          Y 3162

Sz 1                  1932-1934                          54.062

178.

ÁLLATTENYÉSZTÉS (1952-1980)

B 2                    1952                                    P 25.274

B 3                    1952                                    303.055

B 5                    1952                                    X 975

B 9                    1952                                    IIIC 1.823

B 723               1952                                    X 16

D 1                    1952                                    63.374

179.

ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS TEJGAZDASÁGI LAPOK (1901-1922)

B 5                    1910-1922                          Z 18

B 723               1906-1907                          Z 2

D 1                    1093-1917                          63.673

D 1                    1922                                    63.673

D 8                    1906-1908                          Z 1391

D 8                    1910                                    Z 1391

D 8                    1912-1913                          Z 1391

Társlap                         BAROMFITENYÉSZTÉSI LAPOK, 1904-1906

Főlap                            GAZDASÁGI LAPOK

180.

ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZEMLE (1909-1912)

Szombathely-Budapest

B 5                    1909-1912                          X 5107

B 723               1909-1911                          Y 973

181.

ÁLLATTENYÉSZTŐK LAPJA (1924-1938)

B 12                  1929-1938                          Fo 10

B 46                  1924-1938                          O-1005

B 723               1924-1925                          Y 369

B 723               1927-1929                          Y 369

B 723               1930                                    Y 369

B 723               1933-1938                          Y 369

D 1                    1924-1938                          64.282

182.

ÁLLATVÉDELEM (1901, 1905-1922, 1928-1934)

B 5                    1901                                    Y 3070

B 5                    1907                                    Y 3070

B 5                    1910-1918                          Y 3070

B 723               1905-1917                          Y 477

B 877               1919                                    B 701

D 1                    1907                                    260.580

D 1                    1909-1916                          260.580

D 1                    1918                                    260.580

D 1                    1928-1932                          260.580

Sz 1                  1905-1913                          52.861

Sz 1                  1915                                    52.861

Sz 1                  1917                                    52.861

Sz 1                  1919-1921                          52.861

Sz 1                  1928-1934                          52.861

Sz 4                  1913-1916                          E.e. 1005

Sz 4                  1918                                    E.e. 1005

183.

ÁLLATVILÁG (1908-1910)

B 723               1908-1909                          Y 490

D 1                    1908                                    64.493

D 8                    1908-1910                          Z 1485

184.

ALLELUJA (1937-1938)

B 2                    1937-1938                          P 249

D 1                    1937-1938                          452.943

185.

ÁLLER KÉPES CSALÁDI LAPJA (1924-1927)

B 894               1924-1927                          M 71

186.

ALLGEMEINE ARBEITER-ZEITUNG (1870)

B 10                  1870                                    Bq 073/16

Magyar nyelvű kiadása                                          ÁLTALÁNOS MUNKÁS-UJSÁG

187.

ALLGEMEINE EXPORT-IMPORT REVUE (1917-1918)

Budapest, Budapest-Wien

B 12                  1917-1918                          Fo 13

188.

ALLGEMEINE ILLUSTRIERTE JUDENZEITUNG (1860-1862)

Pest

B 647               1860-1862                          MF 10

Címváltozat                CARMEL, ALLGEMEINE ILLUSTRIERTE JUDENZEITUNG, 1862

189.

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN ÜBER LAND- UND HAUSWIRTSCHAFT (1897-1902)

Perjamos

Sz 4                  1898-1900                          E.e. 428

Sz 4                  1902                                    E.e. 428

Főlap                            TORONTALER ZEITUNG, 1897-1902. 15-20. évf.

OSZK hiány: 1-4 évf., 1899-1902

190.

ALLGEMEINE MÜHLEN-NACHRICHTEN (1883-1895)

B 4                    1883-1894                          D 49

Főlap                            UNGARISCHE MÜHLEN-ZEITUNG

191.

ALLGEMEINER TECHNISCHER ANZEIGER FÜR UNGARN (1897-1918, 1920-1923)

B 4                    1908-1913                          E 263

B 4                    1915-1917                          E 263

Címváltozat                ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ÉRTESÍTŐ. ALLGEMEINER TECHNISCHER ANZEIGER FÜR UNGARN, 1902-1923

Melléklap                    STAHL UND EISEN. ACZÉL ÉS VAS, 1903-1905

192.

ALLGEMEINES REICHS- GESETZ- UND REGIERUNGSBLATT FÜR DAS KAISERTHUM ÖSTERREICH. AZ AUSZTRIAI BIRODALMAT ILLETŐ KÖZÖNSÉGES BIRODALMI TÖRVÉNY ÉS KORMÁNYLAP (1849-1852)

Wien

B 3                    1849-1852                          T 311.928

B 8                    1849-1850                          A4/15.072

B 155               1851-1852                          39

B 493               1850                                    d

B 493               1852                                    d

P 1                    1850-1852                          TR 19

Sp 1                  1850-1852                          f 419

Sz 1                  1850-1852                          50.157

Sz 4                  1850-1852                          B. d. 296

Címváltozat                AZ AUSZTRIAI BIRODALMAT ILLETŐ KÖZÖNSÉGES BIRODALMI, TÖRVÉNY ÉS KORMÁNYLAP

193.

ALPENJÄGER TÁBOR (1945)

Wels

B 647               1945                                    D 313

OSZK hiány: 1. évf. 1945

194.

ALPESI KURIR (1934-1935)

B 1005             1934-1935                          80-364

Sz 1                  1934                                    53.804

Utóbbi cím                  MAGYAR ALPESI KURIR

195.

ALPESI MAGYAR HADIUJSÁG (1915)

Klagenfurt

D 8                    1915                                    Z 1450

196.

ALSÓS VEZETŐ (1939-1940)

Kiad. Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége

B 921               1939-1940                          14-3-1@1

Sp 1                  1938-1940                          é 216/a

OSZK hiány: 1-2 évf. 1939-1940

197.

ALSÓTANYAI NÉPLAP (1907-1909)

Szeged

Sz 4                  1908-1909                          H 240

Utóbbi cím                  SZEGEDI NÉPLAP

198.

Á[ltalános] Fo[gyasztási Termelő- és Értékesitő] Sz[övetkezet] Szövetkezeti Értesitő

Ld       ÁFOSZ SZÖVETKEZETI ÉRTESÍTŐ

199.

Általános Gépipari Közlöny. Kohászati Közlöny

Ld       KOHÓ- ÉS GÉPIPARI KÖZLÖNY

200.

ÁLTALÁNOS MÉRNÖK (1946-1948)

B 11                  1946-1948                          F 155

B 567               1946-1948                          I.2.

B 785               1947-1948                          F 90

Főlap                            MAGYAR TECHNIKA

201.

ÁLTALÁNOS NYOMDA ÜZEMI DOLGOZÓINAK ÉRTESITŐJE (1949)

B 877               1949                                    b 369

202.

ÁLTALÁNOS SZESZIPARI KÖZLÖNY (1898-1938)

B 12                  1911-1917                          Fo 9

B 12                  1920-1921                          Fo 9

B 12                  1924                                    Fo 9

B 12                  1928                                    Fo 9

B 12                  1930                                    Fo 9

B 12                  1932-1937                          Fo 9

OSZK hiány: 5-8. évf. 1902-1905

203.

ÁLTALÁNOS TANÜGYI KÖZLÖNY (1879-1882, 1885-1886)

Arad

B 7                    1879-1881                          730.101

Előbbi cím                   AZ ARADVIDÉKI TANITÓ-EGYLET KÖZLÖNYE

204.

ALTISZTI UJSÁG (1916-1918)

Bécs

B 418               1916-1918                          Y 296

205.

ALUMINIUM (1949-1953)

B 2                    1949-1952                          P 50.055

B 9                    1949-1952                          IIIB 2.194

B 11                  1949-1952                          F 1598

D 1                    1949-1953                          55.540

Sz 4                  1951-1953                          G 152

Főlap                            BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

206.

AMATEUR MŰVÉSZVILÁG (1924)

D 1                    1924                                    70.346

207.

AMATŐR, AZ (1904-1910)

B 10                  1907                                    Bq 050/175

B 465               1904-1910                          Ad 303

D 1                    1904-1910                          143.543

Melléklap                    A PHOTO-CLUB HIVATALOS KÖZLÖNYE, 1905

Melléklap                    PHOTO-HEROLD, 1911

208.

AMATŐR, AZ (1933-1935)

B 4                    1933-1934                          F 149

D 1                    1933-1935                          63.209

Előbbi cím                   RÁDIÓ ÉS FOTÓAMATŐR

Címváltozat                AMATŐR. RÁDIÓ-TECHNIKA-FOTÓ, 1935

209.

AMERICAN MAGYAR REVIEW (1937, 1948, 1950, 1952?)

Pittsburgh

Egyesült Magyarszármazásu Polgárok Szövetsége

Sp 1                  1937                                    VIII 875

210.

AMERIKAI KÉPES LAPOK (1895/1896)

D 1                    1896                                    64.489

211.

AMERIKAI MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPITÉSZEGYLET ÉRTESITŐJE (1911-1913)

New York

B 11                  1911-1913                          F 819

212.

AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA (1902-1995)

New York, Pittsburgh, Cleveland, Chicago

B 2                    1928-1938                          P 162-2r

B 8                    1927-1940                          A4/8562

B 8                    1954-1960                          A4/8562

B 10                  1938                                    263

B 877               1907                                    Q 549

B 877               1924                                    Q 549

B 877               1927                                    Q 549

B 877               1930                                    Q 549

B 877               1933                                    Q 549

B 877               1949-1950                          Q 549

B 894               1947                                    M 309

B 894               1951-1952                          M 309

D 1                    1914                                    189.787

D 1                    1928                                    189.787

D 8                    1923-1934                          Z 6784

D 8                    1938                                    Z 6784

Sp 1                  1908                                    IV 4323-28

Sp 1                  1910-1911                          IV 4323-28

Sp 1                  1913                                    IV 4323-28

Sp 1                  1915                                    IV 4323-28

Sp 1                  1927                                    IV 4323-28

Sp 1                  1928                                    IV 2355

Sz 4                  1921-1923                          J.b.957

Előbbi cím                   AMERIKAI NÉPSZAVA /PEOPLES VOICE/

213.

AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (1920)

Detroit

B 921               1920                                    14-1-2@2

Sp 1                  1920                                    IV 304

214.

AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS ÉLET (1937?)

Bridgeport

B 921               1937                                    14-1-2@2

215.

AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA (1900-1946)

Cleveland, O., Pittsburgh, McKeesport, Pittsburgh, Akron, Lancaster

B 921               1905                                    8-3-1

B 921               1914                                    8-3-1

B 921               1919-1933                          8-3-1

B 921               1936-1941                          8-3-1

B 921               1946                                    8-3-1

B 1204             1922-1924                          Ev. abc

D 1                    1924-1926                          452.703

D 1                    1930-1941                          452.703

D 8                    1907                                    Z 411

D 8                    1921-1941                          Z 411

D 8                    1946                                    Z 411

Sp 1                  1907-1915                          egyedi

Sp 1                  1920-1930                          egyedi

Sp 1                  1932-1941                          egyedi

Melléklet                     MAGYARORSZÁGI MELLÉKLET AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA ... SZÁMÁHOZ, 1938

Utóbbi cím                  REFORMÁTUSOK LAPJA

OSZK hiány: 1- 8. évf. 1900-1907, 11. évf. 1910, 19-20 évf. 1918-1920, 25-31. évf. 1924-1930, 34, évf. 1933, 40. évf. 1939, 42-46. évf. 1942-1946

216.

AMERIKAI MAGYAR SZÓ. AMERICAN HUNGARIAN WORD (1952-1968)

New York

B 8                    1952                                    A4/7466

B 877               1952                                    Q 32

Sp 1                  1952                                    9.146

217.

AMERIKAI MAGYAR UJSÁG (1921-1922?)

New York

Sz 4                  1921-1922                          J.b. 968

218.

AMERIKAI MAGYAR VILÁG (1937/1938)

New York

B 877               1937/1938                          Q 1564

Előbbi cím                   UJ ELŐRE. New York.

Utóbbi cím                  MAGYAR JÖVŐ. New York.

219.

AMERIKAI NÉPSZAVA /PEOPLES VOICE/ (1895-1897)

New York, Cleveland, New York

B 877               1895-1896                          Zp 22

Utóbbi cím                  AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA

220.

AMERIKAI TYPOGRAPHIA (1907)

New York

Kiad. Amerikai Magyar Nyomdász Szervezet

B 877               1907                                    O 592

OSZK hiány: 1. évf. 1907

221.

AMERIKAI ÜZENETEK (1945-1946)

B 8                    1945                                    A4/4569

D 1                    1945-1946                          70.339

222.

ÁMG ÉRTESITŐ (1950)

Kiad. Állami Mezőgazdasági Gépüzem

B 877               1950                                    b 569

223.

ÁMOSZ. A[LKALMAZOTT] M[ÉRNÖKÖK] O[RSZÁGOS] SZ[ÖVETSÉGE] (1919)

B 8                    1919                                    TI.5

B 418               1919                                    4622

Címváltozat                AL[KALMAZOTT] M[ÉRNÖKÖK] O[RSZÁGOS] SZ[ÖVETSÉGE]

224.

AMTSBLATT ZUR PEST-OFNER ZEITUNG (1857-1860)

B 8                    1860                                    A4/8021

225.

ANGLO-HUNGARIAN REVIEW, THE (1923-1924)

London

B 2                    1923-1924                          P 916

B 3                    1923-1924                          T 303.488

B 8                    1923-1924                          A4/7096

B 10                  1923-1924                          2482

Előbbi cím                   THE OXFORD HUNGARIAN REVIEW

226.

ANGOL-AMERIKAI KÖNYV ÉS FOLYÓIRATSZEMLE (1943-1944)

B 8                    1943-1944                          A4/9605

227.

ANGYALFÖLD (1947)

Kiad. MKP XIII. ker. Szervezete

B 877               1947                                    b 108

228.

Angyalföldi Szt. László Egyházközség Tudósitója, Az

Ld       BUDAPEST-ANGYALFÖLDI SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSITÓJA

229.

ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI (1903-1948)

B 2                    1903-1948                          P 25.030

B 9                    1903-1946                          IIIC 1.680

B 11                  1903-1914                          F 661

B 46                  1903-1943                          O-41

B 46                  1948                                    O-41

D 1                    1903-1931                          61.800

D 1                    1935-1936                          61.800

D 1                    1939                                    61.800

D 8                    1912                                    Z 1798

D 8                    1916-1918                          Z 1798

D 8                    1920-1926                          Z 1798

D 8                    1931-1933                          Z 1798

P 1                    1904                                    R 258

P 1                    1919-1921                          R 258

P 1                    1924-1925                          R 258

P 1                    1929                                    R 258

P 1                    1934-1942                          R 258

230.

ANTAǓEN (1923-1932)

B 14                  1923                                    Kgy.

B 14                  1928-1932                          Kgy.

B 877               1928-1929                          O 1300

Sz 4                  1928-1932                          Hr 132

OSZK hiány: 1924-1932

231.

ANTENNA (1933-1944)

Kiad., Stádium Sajtóvállalat. 1939-1944.

B 8                    1934-1936                          A4/8084/C

B 8                    1936-1937                          A4/8356/d

B 10                  1935                                    Bq 050/123

D 1                    1933-1938                          66.341

Sp 1                  1933-1935                          f 570

Főlap                            BUDAPESTI HIRLAP, 1933-1939. 53-59. évf.

232.

ANTENNA (1936-1937)

B 8                    1936-1937                          A4/8356/d

Főlap                            UJ MAGYARSÁG

233.

Anthropologia Hungarica

Ld       ANTROPOLOGIAI FÜZETEK /ANTHROPOLOGIA HUNGARICA/

234.

ANTHROPOLOGIAI FÜZETEK (1882)

B 3                    1882                                    T 302.772

B 493               1882                                    F 15/5

D 1                    1882                                    112.676

Sz 4                  1882                                    E.c. 3091

Címváltozat                ANTHROPOLOGIA HUNGARICA

235.

ANTIFASISZTA EGYSÉG (1945-1948/1949)

Tel-Aviv

B 877               1945-1948                          O 88

Kiadásváltozat           KA HA AM

Utóbbi cím                  IZRAELI ANTIFASISZTA EGYSÉG

236.

ANTIQUITAS HUNGARICA (1947-1949)

B 2                    1947-1949                          P 50.007

B 3                    1947-1949                          301.080

B 8                    1947-1949                          A4/3009

B 9                    1947-1949                          IIIC 1.751

B 10                  1947-1949                          X 1117

B 785               1947-1949                          F 478

B 921               1947                                    12-1-5

B 965               1947-1949                          Fi 1250

D 1                    1947-1949                          15.473

Sz 1                  1947-1949                          51.236

237.

ANTROPOLOGIAI FÜZETEK /ANTHROPOLOGIA HUNGARICA/ (1923, 1925/1926, 1928, 1939)

B 2                    1923                                    P 20.672

B 2                    1925/1926                          P 20.672

B 2                    1928                                    P 20.672

B 3                    1923                                    313.721

B 3                    1928                                    313.721

B 9                    1923                                    IIIC 436

B 9                    1925/1926                          IIIC 436

B 9                    1928                                    IIIC 436

B 785               1923-1928                          F 132

D 1                    1923                                    54.510

D 1                    1925/1926                          54.540

D 1                    1928                                    54.510

P 1                    1923                                    R 754

P 1                    1925/1926                          R 754

P 1                    1928                                    R 754

P 1                    1939                                    R 754

Sz 1                  1923                                    50.356

Sz 1                  1928                                    50.356

Sz 4                  1923                                    E.c. 3262

Sz 4                  1925/1926                          E.c. 3262

238.

ANZEIGER DER ETHNOGRAPHISCHEN ABTEILUNG DES UNGARISCHEN NATIONAL-MUSEUMS (1902[1903]-1909[1916])

B 3                    1902[1903]-1909[1916]  T 300.827

B 9                    1907[1914]-1909[1916]  IIIB 2991

B 785               1902[1903]-1909[1916]  F 683

P 1                    1902[1903]-1908[1915]  R 829

Főlap                            ETHNOGRAPHIA

239.

ANZEIGER DER FINNISCH-UGRISCHEN FORSCHUNGEN (1901-1944)

Helsingfors

B 785               1901-1944                          F 2214

B 785               1949-1960                          F 2214

D 1                    1901-1911                          50.720

D 1                    1913-1929                          50.720

Főlap                            FINNISCH-UGRISCHE FORSCHUNGEN

240.

ANZEIGER DER GESELLSCHAFT FÜR DIE VÖLKERKUNDE UNGARNS (1891-1892)

B 785               1891                                    f 378

D 8                    1891-1892                          z 1451

Főlap                            ETHNOLOGISCHE MITTEILUNGEN AUS UNGARN. 1891-1892

241.

ANYA- ÉS CSECSEMŐVÉDELEM (1928-1941)

B 2                    1928-1931                          P 20.726

B 2                    1934-1935                          P 20.726

B 2                    1938-1939                          P 20.726

B 7                    1928                                    709.054

B 7                    1930                                    709.054

B 7                    1932                                    709.054

B 7                    1940-1941                          709.054

B 8                    1928-1929                          A4/2538

B 8                    1934-1941                          A4/2538

B 9                    1928-1932                          IIIC 515

B 9                    1935-1936                          IIIC 515

B 9                    1939                                    IIIC 515

B 10                  1928-1941                          X 2062

B 12                  1928                                    Fo 26

B 846               1928-1941                          V 488

D 1                    1928-1941                          55.061

D 8                    1929-1931                          Z 2034

D 8                    1933-1941                          Z 2034

P 1                    1931                                    R 755

P 1                    1933                                    R 755

Sp 1                  1928                                    é 1070

Sz 1                  1928-1941                          50.545

Utóbbi cím                  ANYA- ÉS GYERMEKVÉDELEM

242.

ANYA- ÉS GYERMEKVÉDELEM (1942-1944)

B 2                    1942-1944                          P 20.726

B 7                    1942-1944                          709.054

B 8                    1942-1944                          A4/2538

B 9                    1942                                    IIIC 515

B 9                    1944                                    IIIC 515

B 10                  1942-1944                          X 2062

B 846               1943-1944                          V 488

D 1                    1942                                    64.422

D 8                    1942                                    Z 2034

Sz 1                  1942-1944                          50.545

Előbbi cím                   ANYA- ÉS CSECSEMŐVÉDELEM

243.

ANYAG- ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS (1949-1956)

B 2                    1949-1952                          P 50.029

B 3                    1949-1952                          300.031

B 8                    1949-1952                          A4/3041

B 9                    1950-1952                          IIIB 2.181

B 10                  1949-1952                          X 894

B 12                  1949-1952                          Fo 508

B 658               1949-1952                          MNB abc

B 877               1949-1952                          O 1093

D 1                    1949-1952                          63.047

D 8                    1950-1952                          Z 1687

P 1                    1949-1952                          R 2869

Sp 1                  1949-1951                          é 536

Sz 1                  1949-1952                          51.573

Előbbi cím                   MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA KÖZPONTI VEZETŐSÉGE OKTATÁSI OSZTÁLYÁNAK

244.

ANYAG (1947-1948)

B 2                    1947-1948                          P 1061

B 785               1947-1948                          F 90

Főlap                            MAGYAR TECHNIKA

245.

ANYAGÁRTÁBLÁZAT (1927-1940)

B 8                    1927-1928                          A4/2131/a

B 8                    1933-1939                          A4/2131/a

Főlap                            VÁLLALKOZÓK LAPJA, 1927-1940. 48-61. évf.

Címváltozat                ÉPÍTŐIPARI ANYAGÁRTÁBLÁZAT, 1928-1940

246.

ANYAGI ÉRDEKEINK (1868-1879)

Pest

B 2                    1868-1869                          P 70.058

B 2                    1873-1879                          P 70.058

B 3                    1870-1879                          T 301.530

B 4                    1869-1877                          E 145

B 8                    1868-1879                          A4/2119

B 10                  1868-1871                          Bq 384/262

B 10                  1870-1879                          1157

B 10                  1879                                    Bq 384/262

B 11                  1869-1879                          F 86

B 12                  1873                                    Fo 210

B 12                  1876-1879                          Fo 210

B 418               1869-1877                          E 145

B 633               1870-1873                          1000

B 877               1875-1877                          O 1107

B 877               1879                                    O 1107

D 1                    1868-1873                          260.020

D 1                    1875-1876                          260.020

D 1                    1879                                    260.020

D 8                    1870-1873                          Z 1680

D 8                    1875                                    Z 1680

D 8                    1877                                    Z 1680

P 1                    1868-1870                          R 1130

Sp 1                  1868-1871                          egyedi

Előbbi cím                   MAGYARORSZÁG ANYAGI ÉRDEKEI

247.

ANYAGI ÉRTESITŐ (1949)

Kiad. Honvédelmi Minisztérium. Anyagi Főcsoportfőnökség

B 2                    1949                                    P 3489

D 1                    1949                                    68.502

248.

ANYAGVIZSGÁLÓK KÖZLÖNYE (1914-1944)

B 2                    1938-1941                          P 21.052

B 4                    1914-1944                          F 119

B 11                  1914-1944                          F 899

B 633               1916-1918                          21369

B 633               1928-1943                          21369

D 1                    1914-1916                          252.756

D 1                    1928                                    252.756

D 1                    1931                                    252.756

D 1                    1933-1938                          252.756

D 1                    1942-1944                          252.756

Sz 1                  1917                                    53.994

249.

ANYÁK HETILAPJA (1861)

B 2                    1861                                    P 24-2r

Utóbbi cím                  SZÜNÓRÁK

250.

ANYAKÖNYV ÉS HÁZASSÁG (1897-898)

Nagybecskerek

D 8                    1897                                    Z 2058

251.

ANYAKÖNYVI KÖZLEMÉNYEK (1895-1906)

B 8                    1895-1906                          A4/2127

D 1                    1895-1898                          260.520

D 1                    1900-1905                          260.520

Főlap                            MAGYAR KÖZIGAZGATÁS

252.

APATINI UJ LAP (1908-1909)

Apatin

Sz 4                  1909                                    J. b. 558

OSZK hiány: 2. évf. 1909

253.

APOLLO (1872-1878)

B 10                  1873                                    B 780/66

B 1088             1872-1878                          2.574

254.

APOLLO Zenemű folyóirat és zenészeti szaklap. (1886-1911, 1913, 1926-1942)

D 1                    1937-1942                          67.186

Sp 1                  1901                                    jj 42

Sz 1                  1926-1931                          54.040

255.

APOLLO (1922)

B 894               1922                                    H 483

256.

APOLLO (1934/1935-1939/1940)

B 2                    1934-1937/1938               P 20.796

B 2                    1939/1940                          P 20.796

B 3                    1934/1935-1939/1940     T 304.350

B 8                    1934/1935-1939               A4/2433

B 10                  1934/1935-1939/1940     X 2349

B 14                  1934/1935-1939/1940     531

B 493               1934/1935                          F 717

B 493               1939/1940                          F 717

B 894               1934/1935-1939/1940     H O3

B 921               1934/1935-1939/1940     11-2-4

D 1                    1934/1935-1938/1939     65.237

D 8                    1934/1935-1938/1939     Z 1102

P 1                    1934/1935-1938/1939     R 175

Sz 1                  1934/1935-1938/1939     50.507

Sz 4                  1934/1935-1939/1940     F 1493

257.

APOSTOLI HIT (1934-1939, 1944, 1946-1948)

Budapest-Pestszentlőrinc-Kispest

B 921               1946                                    14-1-2@2

D 1                    1934-1938                          66.296

D 8                    1935-1936                          Z 203

Melléklap                    PÜNKÖSD, 1938-1939

Melléklap                    PÜNKÖSDI IFJÚSÁG, 1936-1938

258.

ÁPRILIS (1918/1919-1919)

B 877               1918/1919                          O 976

B 894               1918/1919-1919               L 494

D 8                    1919                                    Z 5044

Sz 4                  1918/1919-1919               H. e. 5320

Előbbi cím                   SZAMÁR

259.

ÁPRILIS (1934)

D 1                    1934                                    70.341

260.

APRÓ ÚJSÁG (1908-1909)

B 7                    1908-1909                          709.476

261.

APRÓJÓSZÁG (1927-1930, 1941-1944)

B 723               1927-1929                          Y 3021

B 723               1941-1944                          Y 3015

262.

AQUILA (1894-)

B 2                    1894-1951                          P 274

B 5                    1894-1943                          Y 23

B 9                    1895-1916                          IIIC 2.190

B 9                    1919-1935/1938               IIIC 2.190

B 9                    1948/1951-1952               IIIC 2.190

B 11                  1894-1918                          F 798

B 46                  1910-1943                          O-311

B 723               1902                                    X 149

B 723               1927-1928                          X 149

B 723               1935-1938                          X 149

B 723               1944-1947                          X 149

B 785               1898                                    917

B 846               1913-1921                          V 459

D 1                    1894-1899                          60.540

D 1                    1901-1903                          60.540

D 1                    1905-1906                          60.540

D 1                    1908-1938                          60.540

D 1                    1943-1952                          60.540

Sz 1                  1894-1903                          50.395

Sz 1                  1905-1918                          50.395

Sz 1                  1925/1926-1952               50.395

Sz 4                  1912                                    F 1439

Sz 4                  1929-1952                          F 1439

263.

ÁR ELLEN, AZ (1935)

Bratislava

B 877               1935                                    O 1386

264.

ARAD ÉS VIDÉKE (1880-1922)

Arad

B 418               1914                                    L 782

B 418               1916                                    L 782

Sz 4                  1919-1922                          J.b. 697

Melléklap                    ARAD ÉS VIDÉKE VASÁRNAPI MELLÉKLETE. 1891.

Melléklap                    ASSZONYOKRÓL-ASSZONYOKNAK. 1904-1905.

Melléklap                    IPARÜGYEK. 1914.

265.

ARADER ZEITUNG (1855/1856-1875)

Arad

B 2                    1864                                    P 296-2r

P 1                    1860                                    R 5133

P 1                    1863                                    R 5133

P 1                    1867                                    R 5133

P 1                    1870-1871                          R 5133

P 1                    1873-1875                          R 5133

Sz 4                  1871                                    H 92

Sz 4                  1875                                    H 92

Előbbi cím                   ARADER ANZEIGER

Folytatás                      NEUE ARADER ZEITUNG

Melléklap                    VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UND HANDELSZEITUNG, 1871

Társlap                         ARADER ZEITUNG /ABENDBLATT/, 1861-1862

266.

ARADI FRISS UJSÁG (1919. aug. 7.-1930?)

Arad

B 877               1919                                    Q 111

Utóbbi cím                  ERDÉLYI FRISS UJSÁG

Közben                        FRISS UJSÁG. Arad, 1927-1930

OSZK hiány: 1. évf. 1919.

267.

ARADI GAZDA (1899-1919)

Arad

B 723               1899-1901                          Z 26

B 723               1903-1912                          Z 26

B 723               1915-1919                          Z 26

Melléklap                    ARADVÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET FOGYASZTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖV. ÜZLETI ÉRTESÍTŐJE

268.

ARADI HIRLAP (1917-1923)

Arad

B 877               1918                                    Q 1112

Sz 4                  1919-1923                          H 306

Utóbbi cím                  ERDÉLYI HIRLAP. Arad

269.

ARADI KATHOLIKUS EGYHÁZI TUDOSITÓ (1918-1920)

Arad

B 2                    1918-1919                          P 70.017

Címváltozat                ARADI KATOLIKUS TUDÓSÍTÓ, 1919-1920

Utóbbi cím                  VASÁRNAP (Arad)

270.

Aradi Katolikus Tudósitó

Ld       ARADI KATHOLIKUS EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ, 1919

271.

ARADI KÖZLÖNY (1885-1940)

Arad

B 8                    1933-1940                          A4/8046

B 877               1918                                    Q 1113

B 877               1939                                    Q 1113

B 894               1939                                    M 159

Sz 4                  1892-1899                          H 155

Sz 4                  1919                                    H 155

Sz 4                  1921-1923                          H 155

Közben                        RENDKIVÜLI KÖZLÖNY, 1935

272.

ARADI LAPOK (1868-1869)

Arad

P 1                    1868-1869                          R 5134

273.

ARADVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1903-1919)

Arad

B 8                    1915                                    A4/9071

274.

ARADVIDÉKI TANITÓ-EGYLET KÖZLÖNYE, AZ (1875-1878)

Arad

B 2                    1875-1878                          P 20.869

Utóbbi cím                  ÁLTALÁNOS TANÜGYI KÖZLÖNY

Előzmény                    ARADVIDÉKI TANITÓEGYLET ÉVKÖNYVE, 1873-1874

275.

ARANY- ÉS EZÜSTMŰVES-IPAR (1901-1912)

B 12                  1901                                    Fo 45

B 12                  1909                                    Fo 45

B 465               1901-1904                          Ad. 336

276.

ARANY KALÁSZ (1922)

B 894               1922                                    H 622

277.

ARANY LAPOK Arany Károly alkalmi lapja. (1911)

Szeged

Sz 4                  1911                                    H 697

278.

ARANY-EZÜST (1939/1940-1943/1944)

Pécs

B 493               1941/1942                          F 26/5

P 1                    1942/1943                          R 756

279.

ARANY-IFJUSÁG (1901-1913)

B 8                    1908                                    A4/2130

B 8                    1911                                    A4/2130

B 8                    1913                                    A4/2130

B 8                    1915                                    A4/2130

B 8                    1918                                    A4/2130

Főlap                            TOLNAI VILÁGLAPJA

280.

ARANYKALÁSZ (1930-1938/1939)

Szarvas

Kiad., A Szarvasi M. Kir. Tessedik Sámuel Gazdasági Tanintézet

B 921               1933-1935/1936               13-2-2

Sz 1                  1934/1935-1938/1939     51.828

OSZK hiány: 3-4. évf. 1932-1933

281.

ARANYKALÁSZ (1933-1939, 1946-1947)

Kiad. Református Traktátus Vállalat

B 921               1946-1947                          13-2-2

D 8                    1933                                    Z 164

D 8                    1947                                    Z 164

Sp 1                  1946-1947                          é 193

Utóbbi cím                  ÖRÖMHÍR

282.

ARANYKALÁSZ (1935/1936-1936)

Szentes

B 3                    1935/1936                          T 304.943

B 894               1935/1936-1936               H 421

Sz 1                  1935/1936-1936               51.844

Sz 4                  1935/1936-1936               F 1495

283.

ARANYKÉVE (1940-1941, 1947)

Miskolc

Kiad. Miskolci Református Gyülekezet Vasárnapi Iskolája

B 921               1947                                    12-1-2

Sp 1                  1940-1941                          é 186

Sp 1                  1947                                    é 186

OSZK hiány: 2. évf. 1947

284.

ARANYKORSZAK (1922-1924)

Cluj-Kolozsvár

D 8                    1923-1924                          Z 202

285.

ARANYMŰVES, AZ (1909-1914, 1918-1925)

B 877               1909                                    Q 1250

B 877               1919-1922                          Q 1250

B 877               1924-1925                          Q 1250

286.

ARANYTROMBITA (1869)

B 3                    1869                                    T 311.740

287.

Arbeitende Frau, Der

Ld       A NŐMUNKÁS. Bukarest

288.

ÁRBÓC (1921-1926)

B 1005             1922-1926                          40-325

Utóbbi cím                  VIZISPORT

289.

ARCHAEOLOGIAI ÉRTESITŐ (1868/1869-)

Pest

B 2                    1868/1869-1952               P 50.240

B 3                    1868/1869-1952               300.447

B 4                    1885-1887                          E 76

B 4                    1892-1918/1919               E 76

B 9                    1868/1869-1880               IIIB 1.703

B 9                    1881-1952                          IIIC 28

B 10                  1868/1869-1952               531

B 11                  1868/1869-1952               F 276

B 418               1877                                    Y 187

B 418               1880/1881-1884               Y 187

B 418               1891-1901                          Y 187

B 418               1903-1952                          Y 187

B 465               1872-1952                          Ad 693

B 493               1869-1912                          F 45/1-2

B 493               1915                                    F 45/1-2

B 493               1920-1940                          F 45/1-2

B 723               1906-1907                          Y 100

B 723               1910                                    Y 100

B 723               1912                                    Y 100

B 723               1918/1919                          Y 100

B 723               1923/1926                          Y 100

B 723               1930-1932/1933               Y 100

B 785               1868/1869-1952               F 2002

B 846               1890-1932/1932               V 429

B 846               1935-1937                          V 429

B 846               1939                                    V 429

B 846               1941-1944/1945               V 429

B 921               1868/1869-1878               28-1(3-5)

B 921               1880/1881-1882               28-1(3-5)

B 921               1886-1934                          28-1(3-5)

B 921               1937-1942                          28-1(3-5)

B 921               1946-1948                          28-1(3-5)

B 921               1946-1948                          28-1(3-5)

B 965               1868/1869-1952               Fi 80

B 1204             1918/1919-1930               Ev. Abc

D 8                    1869/1870-1872               Z 1001

D 8                    1875-1878                          Z 1001

D 8                    1880/1881                          Z 1001

D 8                    1882-1932/1933               Z 1002

D 8                    1939                                    Z 1002

D 8                    1951-1952                          Z 1002

P 1                    1868/1869-1872               R 930

P 1                    1874-1944/1945               R 930

Sp 1                  1868/1869-1952               egyedi

Sz 1                  1868/1869-1880/1881     50.007

Sz 1                  1881-1942                          50.007

Sz 4                  1868/1869-1870               G 165

Sz 4                  1886                                    G 165

Sz 4                  1888-1906                          G 165

Sz 4                  1908-1909                          G 165

Sz 4                  1911-1916                          G 165

Sz 4                  1918/1919                          G 165

Sz 4                  1923/1926-1932/1933     G 165

Sz 4                  1936                                    G 165

Sz 4                  1938                                    G 165

Sz 4                  1942                                    G 165

290.

ARCHAEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK (1859-1899)

B 2                    1859-1899                          P 4r 830

B 3                    1859-1899                          T 306.927

B 8                    1859-1862                          A4/2065

B 8                    1864-1867                          A4/2065

B 8                    1871                                    A4/2065

B 8                    1873                                    A4/2065

B 8                    1876-1879                          A4/2065

B 8                    1886                                    A4/2065

B 8                    1890                                    A4/2065

B 8                    1894-1895                          A4/2065

B 8                    1897                                    A4/2065

B 8                    1899                                    A4/2065

B 9                    1876-1877                          IIIB 14

B 9                    1899                                    IIIB 14

B 10                  1861                                    545

B 10                  1863-1899                          545

B 419               1859                                    F 419

B 419               1861                                    F 419

B 419               1863-1867                          F 419

B 419               1871                                    F 419

B 419               1873                                    F 419

B 419               1876-1879                          F 419

B 419               1886                                    F 419

B 419               1890                                    F 419

B 419               1895                                    F 419

B 419               1897                                    F 419

B 419               1899                                    F 419

B 465               1859                                    Ad 341

B 465               1861-1897                          Ad 343

B 723               1863-1864                          29

B 723               1870-1871                          29

B 723               1874-1877                          29

B 723               1886                                    29

B 723               1899                                    29

B 785               1859-1866                          F 408

B 785               1874-1876                          F 408

B 785               1879-1886                          F 408

B 785               1895                                    F 408

B 846               1863-1877                          V 458

B 894               1867-1868                          L 010

B 894               1870-1871                          L 010

B 921               1859-1863                          30-4-2

B 921               1865-1868                          30-4-2

B 921               1874-1879                          30-4-2

B 921               1894-1899                          30-4-2

B 965               1859-1861                          Fi 82

B 965               1863-1873                          Fi 82

B 965               1876-1899                          Fi 82

D 8                    1859                                    Z 1408

D 8                    1861-1863                          Z 1408

D 8                    1865-1866                          Z 1408

D 8                    1868                                    Z 1408

D 8                    1870-1874                          Z 1408

D 8                    1875-1880                          Z 1408

D 8                    1886-1890                          Z 1408

D 8                    1895-1899                          Z 1408

ÖNB                 1859-1897                          398.400-B-D

P 1                    1859-1899                          R 342

Sp 1                  1859-1861                          egyedi

Sp 1                  1863-1866                          egyedi

Sp 1                  1868-1871                          egyedi

Sp 1                  1873                                    egyedi

Sp 1                  1876-1878                          egyedi

Sp 1                  1880                                    egyedi

Sp 1                  1886                                    egyedi

Sp 1                  1890                                    egyedi

Sp 1                  1895                                    egyedi

Sp 1                  1897-1899                          egyedi

291.

ARCHIV DES VEREINES FÜR SIEBENBÜRGISCHE LANDESKUNDE (1843/1845-1941/1944)

Hermannstadt [Nagyszeben], Kronstadt [Brassó], Hermannstadt [Nagyszeben]

P 1                    1843/1845                          Q 1250

P 1                    1894/1895                          Q 1250

P 1                    1901/1902                          Q 1250

Sp 1                  1858                                    egyedi

Sp 1                  1880                                    egyedi

Sp 1                  1883                                    egyedi

Sp 1                  1901/1902-1913               egyedi

Sz 4                  1843/1845-1858               F 97

Sz 4                  1861/1862                          F 97

Sz 4                  1866-1867/1869               F 97

Sz 4                  1872/1899/1900                F 97

292.

Archives Hongroises de la Médecine

Ld       UNGARISCHES ARCHIV FÜR MEDIZIN

293.

ARCHIVIO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI DELLA SOCIETA ITALO-UNGHERESE MATTIO CORVINO (1939-1941)

B 3                    1939-1941                          T 305.214

Főlap                            CORVINA

294.

ARCHIVIO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI DELLA SOCIETÁ ITALO-UNGHERESE MATTIO CORVINO (1939-1941)

P 1                    1939-1940                          R 1374

Főlap                            CORVINA

295.

ARCHIVUM BALATONICUM (1926/1927)

Tihany-Révfülöp

B 2                    1926/1927                          P 50.375

B 5                    1926/1927                          Y 176

B 9                    1926/1927                          IIIB 308

B 11                  1926/1927                          F 1157

Utóbbi cím                  A MAGYAR BIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZET MUNKÁI

296.

ARCHIVUM CHIRURGICUM (1948-1949)

B 2                    1948-1949                          P 20.268

B 3                    1948-1949                          300.130

B 846               1948                                    V 504

Utóbbi cím                  MAGYAR SEBÉSZET

297.

ARCHIVUM EUROPAE CENTRO-ORIENTALIS (1935-1944)

B 2                    1935-1944                          P 20.358

B 3                    1935-1944                          300.336

B 8                    1935-1942                          A4/2540

B 9                    1935-1936                          IIIC 863

B 9                    1941-1942                          IIIC 863

B 10                  1935-1942                          X 2328

B 12                  1939-1942                          Fo 657

B 14                  1935-1937                          854

B 14                  1942                                    854

B 785               1935-1944                          F 395

B 877               1941-1942                          b 8

B 965               1939                                    Fi 1033

B 965               1941-1944                          Fi 1033

D 8                    1935                                    Z 1269

D 8                    1942                                    Z 1269

P 1                    1935-1944                          R 501

Sp 1                  1935                                    é 101

Sp 1                  1937-1944                          é 101

Sz 1                  1935-1944                          54.433

Zagreb              1935-1942                          201.523

298.

ARCHIVUM ZOOLOGICUM (1909/1910)

Sz 1                  1909/1910                          54.660

Sz 4                  1909/1910                          E.e 1932

299.

ARCOK ÉS ÁLARCOK (1917)

B 3                    1917                                    T 313.733

B 10                  1917                                    B 051/1

Sz 4                  1917                                    H.e. 6677

300.

ÁRFELÜGYELET (1946-1948)

B 8                    1947-1948                          A4/3002

B 9                    1946-1948                          IIIB l.894

B 12                  1947-1948                          Fq 388

301.

ÁRFOLYAMLAP (1924-1944, 1946-1948)

B 9                    1935-1939                          IIIA 468

B 9                    1940-1941                          IIIA 712

B 9                    1947                                    IIIA 468

302.

ARGENTINAI MAGYAR ÉLET (1938-1939)

Buenos Aires

B 877               1938-1939                          Q 247

Előbbi cím                   ARGENTINAI MAGYAR UJSÁG

OSZK hiány: 1-2? évf. 1938-1939

303.

ARGENTINAI MAGYAR UJSÁG (1936-1938)

Buenos Aires

B 877               1936-1938                          Q 247

Utóbbi cím                  ARGENTINAI MAGYAR ÉLET

OSZK hiány: 1-3? évf. 1936-1938

304.

ARGONAUTÁK (1937/1938)

B 2                    1937/1938                          P 25.695

B 10                  1937/1938                          7-1465

B 14                  1937/1938                          870

B 785               1937/1938                          F 969

B 894               1937/1938                          H 313

Sz 1                  1937/1938                          51.973

305.

ARMÁDA PROLETÁŘŮ (1919)

B 418               1919                                    L 861

Szlovák nyelvű

306.

ARMEELIEFERANT, DER. A HADSEREGSZÁLLITÓ (1915-1918)

B 12                  1916-1917                          Fo 141

Közben                        A HADSEREGSZÁLLITÓ, 1915-1918

Utóbbi cím                  KÖZTÁRSASÁGI KERESKEDELMI ÉS IPARLAP

Melléklap                    ARMEELIEFERUNGSANZEIGER, 1915-1918

307.

ARMENIA (1887-1913)

Szamosujvár

B 2                    1887-1889                          P 1056

B 2                    1904                                    P 1056

B 3                    1887-1889                          T 302.200

B 3                    1893-1907                          T 302.200

B 8                    1896-1907                          A4/2334

B 10                  1887-1897                          X 2161

B 155               1888-1889                          192

B 155               1891-1894                          192

B 155               1899-1900                          192

B 155               1902-1907                          192

B 785               1887-1907                          F 192

B 894               1906                                    H 785

Sz 1                  1888-1889                          50.531

Sz 1                  1891-1907                          50.531

Sz 4                  1887-1899                          G.g 181

Sz 4                  1896-1899                          G.g 181

Sz 4                  1905-1907                          G.g 181

308.

ARS UNA (1923-1924)

B 3                    1923-1924                          T311.749

B 10                  1923-1924                          1666

B 465               1923                                    Ad 395

B 894               1923-1924                          L 079

B 965               1923-1924                          Fi 190

P 1                    1923-1924                          R 348

Sz 1                  1923-1924                          52.370

Sz 4                  1923-1924                          F.b. 1781

309.

ARTISTÁK LAPJA (1920-1932, 1934-1938)

B 10                  1920-1921                          Bq 050/135

B 10                  1924-1932                          Bq 050/135

B 10                  1934-1935                          Bq 050/135

Előbbi cím                   M.A.E.A. /MAGYARORSZÁGI ARTISTA EGYESÜLET/

Címváltozat                ARTISTÁK LAPJA. MŰVÉSZ REVUE KUNSTLER, 1936-1938

Utóbbi cím                  MAGYAR ARTISTÁK LAPJA

OSZK hiány:1-2. évf. 1920-1921, 5-10?, évf. 1924-1929.

310.

ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA, A. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER WAAREN- UND EFFECTEN-BÖRSE (1864-1948)

B 12                  1868-1869                          Ff 3

B 12                  1871-1869                          Ff 3

B 12                  1919-1948                          Ff 3

Címváltozat                A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA, 1919-1930, 1934-1948

OSZK hiány: 1864-1894

311.

ÁRVERÉSI KÖZLÖNY (1920-1941)

B 9                    1936-1938                          IIIC 801

B 9                    1940                                    IIIC 801

B 10                  1921                                    Bq 708/81

B 10                  1925-1928                          Bq 708/81

B 10                  1934-1935                          Bq 708/81

B 10                  1937-1939                          Bq 708/81

B 465               1920                                    Ad 637

B 465               1922                                    Ad 637

B 465               1924-1941                          Ad 637

D 8                    1939                                    Z 2216

Utóbbi cím                  ÁRVERÉSRE KERÜLŐ INGÓSÁGOK NAPI JEGYZÉKE

312.

ÁRVERÉSRE KERÜLŐ INGÓSÁGOK NAPI JEGYZÉKE (1941-1943, 1945-1947)

B 465               1946-1950                          Ad 768

Előbbi cím                   ÁRVERÉSI KÖZLÖNY

313.

ASTRAPÈ (1875-1876)

Igló

Kiad. Az Iglói Főgimnázium Gyorsíró Köre

Sz 4                  1875-1876                          F. c. 1558

OSZK hiány: 1-2. évf. 1875-1876

314.

ASTRONOMICAL CIRCULAR (1935)

Budapest-Svábhegy

Sp 1                  1935                                    VII 1558

315.

ÁSVÁNYOLAJ (1931-1938)

B 4                    1931-1938                          E 462

B 9                    1931-1936                          IIIB 534

B 11                  1931-1938                          F 1226

316.

ASSZONY, LEÁNY, CSALÁD NAPLÓJA (1931-1935)

B 894               1933-1934                          M 61

P 1                    1933-1935                          R 1316/d

Főlap                            PESTI NAPLÓ

Címváltozat                ASSZONY, LEÁNY, NAPLÓ, 1935

Utóbbi cím                  NŐI NAPLÓ

317.

ASSZONYOK- LEÁNYOK (1934-1944)

B 8                    1934-1937                          A4/4647

B 8                    1943                                    A4/4647

B 493               1934-1943                          F 26/8

Címváltozat                ASSZONYOK LEÁNYOK, 1942-1944

318.

ASSZONYOK VILÁGA (1938-1941)

Kiad., Magyar Szövetkezeti Asszonyliga

B 894               1938-1940                          L 159

Sp 1                  1939                                    X 1846

Folytatás                      KÉVE

319.

ASSZONYOK (1945-1949)

B 8                    1945-1949                          A4/2913

B 9                    1946                                    IIIB 1.852

B 10                  1946-1949                          X 726

B 894               1946                                    L 175

Sz 1                  1946-1948                          51.219

Utóbbi cím                  NŐK LAPJA

320.

ASZTALOSMESTEREK LAPJA (1919-1944, 1947-1948)

B 4                    1924-1938                          D 86

B 12                  1919-1944                          Ff 22

B 12                  1947-1948                          Ff 22

321.

ASZTALOSOK SZAKLAPJA (1891-1938, 1945-1950)

B 9                    1931-1936                          IIIB 534

B 10                  1893                                    16

B 10                  1897                                    16

B 11                  1931-1938                          F 1226

B 877               1891-1898                          Q 1251

Folytatás                      FAMUNKÁSOK SZAKLAPJA

Társlap                         MAGYARORSZÁGI ASZTALOSOK SZAKLAPJA

322.

ATHENAEUM DOLGOZÓINAK LAPJA (1948-1951)

B 8                    1948-1951                          A4/3055

B 877               1948-1951                          b 219

Sp 1                  1948-1949                          f 104

Előbbi cím                   ATHENAEUM

323.

ATHENAEUM (1873-1874, 1892-1947)

B 2                    1873-1874                          P 20.141

B 2                    1892-1947                          20.057

B 3                    1873-1874                          304.271

B 3                    1892-1924                          301.090

B 3                    1928-1947                          301.090

B 4                    1892-1918                          F 6

B 7                    1892-1910                          709.011

B 7                    1912-1914                          709.011

B 7                    1915-1947                          709.012

B 8                    1873-1874                          A4/2526/a

B 8                    1892-1947                          A4/2526/b

B 8                    1919                                    T.I.7

B 9                    1873-1874                          IIIC 81

B 9                    1898-1945/46                    IIIC 43

B 10                  1873-1875                          B 051/24

B 10                  1892-1947                          3900

B 11                  1892-1897                          F 892

B 11                  1899                                    F 892

B 11                  1901-1903                          F 892

B 11                  1907-1908                          F 892

B 11                  1910-1911                          F 892

B 11                  1913-1932                          F 892

B 12                  1892-1907                          Fo 42

B 12                  1909-1910                          Fo 42

B 12                  1912                                    Fo 42

B 12                  1914-1941                          Fo 42

B 14                  1915-1944                          1039

B 155               1915-1916                          51

B 155               1919                                    51

B 155               1925-1930                          51

B 155               1932-1940                          51

B 155               1947                                    51

B 418               1892-1918                          F 6

B 493               1873-1874                          F 3/3

B 493               1892-1914                          F 19/1

B 493               1917                                    F 19/1

B 493               1923                                    F 19/1

B 493               1925                                    F 19/1

B 493               1928-1929                          F 19/1

B 493               1933                                    F 19/1

B 493               1935                                    F 19/1

B 493               1942-1943                          F 19/1

B 493               1945                                    F 19/1

B 723               1895-1896                          X 323

B 723               1898                                    X 323

B 723               1900                                    X 323

B 723               1903                                    X 323

B 723               1910-1914                          X 323

B 723               1916-1918                          X 324

B 723               1923                                    X 324

B 723               1931                                    X 324

B 723               1934                                    X 324

B 723               1937                                    X 324

B 723               1941                                    X 324

B 723               1942                                    X 324

B 785               1873-1874                          F 1415

B 785               1892                                    F 242

B 785               1907                                    F 242

B 785               1915-1920                          F 242

B 785               1922-1926                          F 242

B 785               1928-1930                          F 242

B 785               1932-1943                          F 242

B 785               1945-1946                          F 242

B 846               1874                                    V 1412

B 846               1920-1927                          V 1151

B 846               1923-1930                          V 1151

B 877               1915-1916                          O 1277

B 877               1919                                    O 1277

B 877               1927-1943                          O 1277

B 877               1945-1947                          O 1277

B 894               1873-1874                          H 242

B 894               1892                                    H 360

B 894               1897-1899                          H 360

B 894               1903-1905                          H 360

B 894               1909-1910                          H 360

B 894               1913                                    H 360

B 894               1915-1920                          H 360

B 894               1922-1936                          H 360

B 894               1940-1943                          H 360

B 921               1873                                    12-1-1

B 921               1892-1913                          12-4-(3-4)

B 921               1915-1920                          12-4-(3-4)

B 921               1923                                    12-4-(3-4)

B 921               1925-1947                          12-4-(3-4)

D 8                    1892-1903                          Z 1217

D 8                    1905-1914                          Z 1217

D 8                    1915-1947                          Z 1218

P 1                    1873-1874                          R 213

P 1                    1892-1947                          R 252

Sp 1                  1873-1874                          O 217/ab

Sp 1                  1900-1947                          egyedi

Sz 1                  1873-1874                          50.022

Sz 1                  1892-1947                          50.009

Sz 4                  1873-1874                          G 73

Sz 4                  1892-1914                          F.a. 1015

324.

ATHENAEUM (1945-1947)

B 8                    1947                                    A4/3055

B 10                  1946                                    Bq 655/265

B 877               1945-1947                          b 719

Sp 1                  1947                                    f 104

Utóbbi cím                  ATHENAEUM DOLGOZÓINAK LAPJA

325.

Athmosphaera

Ld       AZ IDŐJÁRÁS

326.

ATILLA (1937-1944)

Komádi, Gyoma, Békéscsaba, Komádi

B 894               1940-1942                          L 590

Sz 1                  1941-1943                          52.445

327.

ATLÉTIKA (1945-1946)

Kiad., A Toldi Miklós S. E.

B 1005             1945-1946                          40-515

Címváltozat                ATLÉTIKA ÉS NÉPI JÁTÉKOK, 1945-1946

328.

AUGUSZTUS (1945)

Pesterzsébet

Kiad., Pesterzsébeti Munkás Kulturszövetség

B 894               1945                                    L 012

Címváltozat                NOVEMBER, 1945

Címváltozat                OKTÓBER, 1945

Címváltozat                SZEPTEMBER, 1945

329.

AURÓRA (1898-1902)

B 3                    1898-1902                          T 303.493

B 785               1900-1902                          F 131

Sp 1                  1901                                    Z. Á. 184

Sp 1                  1902                                    Z. Á. 223-24

Sz 4                  1898-1899                          H.e. 5121

330.

AURÓRA (1911)

B 3                    1911                                    T 307.907

B 8                    1911                                    A4/2441

B 10                  1911                                    B 051/83

B 877               1911                                    b 782

B 894               1911                                    L 100

Sz 1                  1911                                    53.378

331.

AURÓRA (1919-1923)

B 2                    1921-1923                          P 20752

B 3                    1919-1923                          304.191

B 8                    1921                                    A4/9583

B 8                    1923                                    A4/9583

B 10                  1921                                    7-1055

B 493               1923                                    F 5

B 877               1920-1921                          O 1310

B 894               1920-1923                          H 015

B 921               1922-1923                          11-3-3

P 1                    1920-1922                          R 70

Sz 1                  1919-1921                          53.377

Sz 1                  1923                                    53.379

Sz 4                  1919-1922                          J.b. 685

Sz 4                  1923                                    H.e. 6575

332.

AURÓRA (1922/1923)

Nagyvárad

B 894               1923                                    L 653

333.

AUSSTELLUNG, DIE (1894-1896)

B 8                    1895                                    A4/2478

334.

Ausstellungs-Zeitung des "Pester Lloyd"

Ld       PESTER LLOYD, 1885. 32. évf.

335.

Ausstellungs-Zeitung des "Pester Lloyd"

Ld       PESTER LLOYD, 1896. 43. évf.

336.

Ausztriai Birodalmat Illető Közönséges Birodalmi Törvény és Kormánylap, Az

Wien

Ld       ALLGEMEINES REICHS- GESETZ UND REGIERUNGSBLATT FÜR DAS KAISERTHUM ÖSTERREICH

337.

AUTÓ- ÉS MOTORUJSÁG (1922-1938)

B 4                    1922-1938                          E 62

B 1005             1931-1933                          40-283

B 1005             1936                                    40-283

Sz 1                  1922-1938                          53.960

Melléklap                    VARRÓGÉP, KERÉKPÁR, GRAMAFON, 1934-1936. 16-18. évf.

Folytatás                      AUTÓSOK KARÁCSONYA, 1939

338.

AUTÓ MOTOR SPORT (1946-1947)

Sz 1                  1947                                    55.719

339.

AUTÓ (1922-1938)

B 4                    1923-1938                          E 478

B 1005             1926-1938                          40-287

Sp 1                  1926                                    IV 3126

Sp 1                  1927-1928                          IV 3127-28

Sz 1                  1922-1938                          53.956

340.

AUTÓ (1948-1951)

B 4                    1948-1950                          E 1163

B 11                  1949-1950                          F 1605

B 567               1949                                    I.6.

B 877               1949-1951                          Q 438

Utóbbi cím                  AUTÓ-MOTOR

Melléklap                    A KERÉK, 1948-1950

341.

AUTOMOBIL VEZETŐK LAPJA, AZ (1910-1911)

B 1005             1910-1911                          40-246

342.

AUTOMOBILIZMUS (1939-1944)

B 894               1944                                    L 467

B 1005             1940-1943                          40-374

343.

AUTOMOBIL-MOTORSPORT. TURIZMUS. KÖZLEKEDÉS-UTÉPITÉS (1930-1931)

B 4                    1930                                    E 72

B 1005             1930                                    40-288

Sz 1                  1930-1931                          53.959

Előbbi cím                   AUTOMOBIL-MOTORSPORT

344.

AUTOMOBIL-MOTORSPORT (1926-1929)

B 4                    1926-1929                          E 72

B 1005             1927-1929                          40-288

Sz 1                  1926-1929                          53.959

Előbbi cím                   MOTORSPORT

Utóbbi cím                  AUTOMOBIL-MOTORSPORT. TURIZMUS. KÖZLEKEDÉS-UTÉPITÉS

345.

AUTÓ-MOTOR (1933-1943)

B 4                    1936-1943                          E 605

B 11                  1938-1939                          F 2471

B 1005             1934-1938                          40-363

B 1005             1942-1943                          40-363

Sz 1                  1940-1943                          K 50.893

Előbbi cím                   A MOTOROS

346.

AUTÓ-MOTOR (1951-)

B 4                    1951-1952                          E 1163

B 9                    1951-1952                          IIIB 2.302

B 11                  1951-1952                          F 1605

B 1005             1951-1952                          40-486

Sp 1                  1951-1952                          f 260

Előbbi cím                   AUTÓ

347.

AUTONÓMIA (1868-1869)

Sz 4                  1868-1869                          J. 11

Előbbi cím                   FÜGGETLEN LAPOK

Utóbbi cím                  SZABAD EGYHÁZ

348.

AUTONOMIA (1897-1898)

B 2                    1897-1898                          P 212-4r

349.

AUTONÓMIA (1914-1915)

Szabadka

B 647               1914                                    X 267

Sz 4                  1914                                    J.b. 656

350.

AUTÓSOK ÉS MOTOROSOK LAPJA (1935-1941)

B 4                    1936-1941                          D 121

351.

AUTÓ-TRAKTOR (1931-1935)

B 4                    1932-1935                          E 527

B 9                    1935                                    IIIB 506

B 1005             1934-1935                          40-289

Előbbi cím                   TRAKTOR

Utóbbi cím                  MAGYAR AUTÓ TOURING

352.

AVE MÁRIA (1938-1944)

B 10                  1938                                    B 271/53

B 493               1939                                    P 26/8

B 493               1942                                    P 26/8

B 493               1944                                    P 26/8

353.

AVIATIKA (1929-1933)

B 4                    1929-1933                          E 390

B 11                  1929-1932                          F 1398

B 567               1929-1933                          IV.1.

B 1005             1929-1933                          40-153

Előbbi cím                   AVIATIKAI ÉRTESÍTŐ

354.

AVIATIKAI ÉRTESITŐ (1925-1928)

B 11                  1927-1928                          F 1398

B 567               1925                                    IV.1.

Utóbbi cím                  AVIATIKA

355.

BÁBA-KALAUZ (1894-1919, 1921-1937)

B 10                  1894-1900                          2180

B 846               1894-1914                          V 484

B 846               1925-1937                          V 484

D 8                    1894-1895                          Z 2040

Utóbbi cím                  SZÜLÉSZNŐK LAPJA

OSZK hiány: 26-29? évf. 1921-1924

356.

BÁBJÁTÉK KULTÚRA (1948)

D 1                    1948                                    68.822

357.

BABSZEM JANKÓ (1895)

Szeged

Sz 4                  1895                                    G 185

358.

BAČKA ÉS VIDÉKE (1924-1927)

Bačka-Topola-Topolya

Ljubljana         1924-1927                          jelzet nélkül

OSZK hiány: 1-4. évf. 1924-1927

359.

BAČKA TOPOLA ÉS VIDÉKE (1924-1935)

Bačka-Topola-Topolya

Ljubljana         1924-1927                          jelzet nélkül

Ljubljana         1931                                    jelzet nélkül

OSZK hiány: 1-2 . évf. 1924-1925; 4-12. évf. 1927-1935

360.

BAČKA TOPOLAI HIRADÓ (1929)

Bačka-Topola-Topolya

Ljubljana         1929                                    jelzet nélkül

OSZK hiány: 1.évf. 1929.

361.

BAČKA TOPOLAI HIRLAP (1939-1941)

Bačka-Topola-Topolya

Zagreb              1939-1941                          jelzet nélkül

OSZK hiány: 1-3. évf. 1939-1941

362.

BAČKA TOPOLAI JÁRÁSI UJSÁG (1933)

Bačka-Topola-Topolya

Zagreb              1933                                    85.438 adl.7

OSZK hiány: csak mikrofilmen

363.

BÁCSALMÁS ÉS KÖRNYÉKE (1909)

Bácsalmás

Sz 4                  1909                                    J.b. 569

364.

BÁCSALMÁSI JÁRÁS (1908-1914)

Bácsalmás

Sz 4                  1909-1913                          H 286

365.

BÁCSBODROG NÉPE (1949-1950)

Baja, Jánoshalma, Baja

B 877               1949-1950                          Q 441

366.

BÁCS-BODROG VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1903-1944, 1947-1950)

Baja, Zombor, Kecskemét

B 8                    1930-1932                          A4/9533

B 8                    1936-1944                          A4/9533

B 8                    1947-1950                          A4/9533

B 9                    1940-1941                          IIIB 615

B 9                    1943-1944                          IIIB 615

B 9                    1947-1950                          IIIB 615

P 1                    1935-1937                          R 1134

P 1                    1939-1940                          R 1134

Sz 1                  1904-1908                          54.288

Sz 1                  1910-1913                          54.288

Sz 1                  1917-1919                          54.288

Sz 4                  1903-1917                          J.b. 520

Utóbbi cím                  BÁCS-KISKUN MEGYE HIVATALOS LAPJA

367.

BÁCS-BODROG (1911-1920)

Kula

Ljubljana         1919-1920                          jelzet nélkül

Sz 4                  1913-1917                          H 312

Zagreb              1919-1920                          85-771

OSZK hiány: 9-10. évf. 1919-1920

368.

BÁCS-BODROGH (1878-1879)

Pacsér

B 2                    1878-1879                          P 20.838

369.

BÁCS-BODROGHER PRESSE (1877, 1886-1916)

Neusatz-Újvidék

Sz 4                  1905-1909                          H 140

Előbbi cím                   BACSKAER BOTE

Melléklap                    FEUILLETON ZEITUNG, 1899-1910

OSZK hiány: 1877-1892, 1906-1907, 1909

370.

BÁCS-BODROGHER ZEITUNG (1899-1941)

Apatin

Ljubljana         1919-1941                          jelzet nélkül

Sz 4                  1900-1914                          H 188

Zagreb              1919-1925                          85.442

Utóbbi cím                  NEUE BÁCS-BODROGER ZEITUNG

OSZK hiány:1-6.évf. 1899-1904, 13-15. évf.1911-1913, 19-42. évf. 1917-1941

371.

BÁCSKA TOPOLAI MAGYAR HIRLAP (1939-1941)

Bačka-Topola-Topolya

Zagreb              1939-1941                          85.739

OSZK hiány: 1-3. évf. 1939-1941

372.

BÁCSKA (1878-1916)

Zombor

B 3                    1878-1879                          T 311.803

Sz 4                  1889-1896                          J 24

Sz 4                  1898-1916                          J 24

OSZK hiány: 38-39. évf. 1915-1916

373.

BÁCSKA (1926-1927)

Zombor

Ljubljana         1926-1927                          jelzet nélkül

Zagreb              1926-1927                          89.203

OSZK hiány: 1-2. évf. 1926-1927

374.

BÁCSKAER PRESSE (1901?-1902)

Verbász

Sz 4                  1901-1902                          J 46

OSZK hiány: 1-2? évf. 1901-1902

375.

BACSKAER VOLKSBLATT (1889-1906)

Sombor-Zombor

Sz 4                  1898-1906                          H 186

Melléklap                    ILLUSTRIERTES SONNTAGSBLATT, 1902-1903

OSZK hiány: 16. évf. 1904

376.

BÁCSKAI ÉLET (1926-1927)

Jánoshalma

B 3                    1926-1927                          T 308.564

B 894               1926-1927                          H 591

Sz 1                  1926-1927                          52.286

377.

BÁCSKAI ELLENŐR (1881-1889, 1891-1904)

Szabadka

Sz 4                  1897-1904                          H 77

Előbbi cím                   SZABADKAI ELLENŐR

378.

BÁCSKAI FRISS ÚJSÁG (1901)

Szabadka

Sz 4                  1901                                    H 41

379.

BÁCSKAI GAZDA (1891)

Zenta

B 723               1891                                    X 5095

Utóbbi cím                  MAGYAR GAZDA

380.

BÁCSKAI HIREK (1905-1918, 1941)

Palánka

Sz 4                  1905-1916                          H 51

OSZK hiány: 1. évf. 1905

381.

BÁCSKAI HIRLAP (1897. okt. 3. -1921. febr. 11.)

Szabadka, Szabadka-Subotica

B 877               1916                                    Q 954

B 877               1918                                    Q 954

B 877               1920                                    Q 954

Sz 4                  1898-1917                          H 138

Sz 4                  1920                                    H 138

Közben                        MAGYAR UJSÁG, 1919-1920

382.

BÁCSKAI KISGAZDA. BACSKAER KLEINBAUER (1903-1905)

Hódság

Sz 4                  1905                                    J.b. 542

383.

BÁCSKAI KOMLÓKERTÉSZ (1906-1907)

Petrőcz

Kiad. Bácskai Komlótermelők Egyesülete

Sz 4                  1907                                    J.b. 552

384.

BÁCSKAI KÖZÉRDEK (1907-1918)

Kula

Sz 4                  1907-1916                          H 63

Előbbi cím                   BÁCS-KULAI HIRLAP

385.

BÁCSKAI NAPLÓ (1907-1923)

Szabadka

B 877               1917                                    Q 617

Sz 4                  1907-1916                          H 70

Sz 4                  1920-1922                          H 70

Közben                        DÉLVIDÉK. BÁCSKAI NAPLÓ, 1917-1919

386.

BÁCSKAI UJSÁG /BAJAI UJSÁG/ (1935-1942)

Baja

B 8                    1940                                    A4/8377

B 8                    1942                                    A4/8377

P 1                    1935-1939                          R 5153

Előbbi cím                   BAJAI UJSÁG

387.

BÁCSKAI UJSÁG. BÁCSKAER ZEITUNG (1898-1913)

Apatin

Sz 4                  1898-1913                          H 189

Előbbi cím                   APATIN ÉS VIDÉKE. APATIN UND UMGEBUNG

Melléklet                     ILLUSTRIERTES SONNTAGSBLATT, 1903-1913

388.

BÁCSKAI UJSÁG (1929-1931)

Zombor

Ljubljana         1929-1931                          jelzet nélkül

Zagreb              1929-1931                          85.533 adl.15

Előzmény                    SOMBORI UJSÁG

OSZK hiány:1-3. évf., 1929-1931

389.

BÁCS-KISKUN MEGYE HIVATALOS LAPJA (1950)

Kecskemét

B 8                    1950                                    A4/9534

B 9                    1950                                    IIIB 615

Előbbi cím                   BÁCS-BODROG VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA

390.

BÁCS-KISKUNMEGYEI NÉPNEVELŐ (1951-1954)

Kecskemét

B 8                    1951-1952                          A4/3641

D 1                    1952                                    63.073

391.

BÁCSKISKUNMEGYEI NÉPUJSÁG (1950-1956)

Kecskemét

B 9                    1950-1952                          IIIA 1.282

D 1                    1952                                    172.052

Előzmény                    DÉLPESTMEGYEI NÉPUJSÁG. Kecskemét

Utóbbi cím                  NÉPUJSÁG (Kecskemét)

392.

BÁCS-KULAI HIRLAP (1897-1906)

Bács-Kula

Sz 4                  1898-1906                          H 124

Utóbbi cím                  BÁCSKAI KÖZÉRDEK. Kula

393.

BÁCSMEGYE (1900-1919)

Budapest, Zombor, Ujvidék, Szabadka, Bácsalmás

Sz 4                  1903-1906                          H 438

394.

BÁCSMEGYEI FÜGGETLEN HIRLAP (1903-1904)

Zombor

Sz 4                  1903-1904                          H 32

395.

BÁCSMEGYEI FÜGGETLENSÉG (1905-1915)

Zombor

Sz 4                  1905-1914                          H 49

OSZK hiány: 1-2. évf. 1905-1906

396.

BÁCSMEGYEI NAPLÓ (1903. jun. 14.-1941. ápr. 10.)

Szabadka, Subotica-Szabadka

B 2                    1926                                    P 29-2r

B 2                    1928-1930                          P 29-2r

B 8                    1922-1930                          A4/8047

D 8                    1940                                    Z 6737

Ljubljana         1925-1941                          DM

Sz 4                  1903-1916                          H 25

Sz 4                  1920                                    H 25

Sz 4                  1922-1923                          H 25

Sz 4                  1925-1928                          H 25

Zagreb              1922-1941                          85.206

Címváltozat                NAPLÓ. Subotica-Szabadka, 1930-1941

397.

BÁCSMEGYEI UJSÁG (1901-1910, 1918-1921?)

Szabadka

Sz 4                  1920                                    J.b. 700

OSZK hiány: 1901-1910, 1918-1921

398.

BÁCSORSZÁG (1904-1906)

Szabadka

Sz 4                  1904-1905                          J.b. 527

399.

BÁCS-TOPOLYAI HIRLAP (1896-1919)

Bács-Topolya

Sz 4                  1896-1916                          H 190

Utóbbi cím                  TOPOLYA ÉS VIDÉKE

400.

BÁDOGOS ÉS SZERELŐ, A (1905-1914)

B 4                    1905-1910                          E 92

B 4                    1912-1913                          E 92

B 10                  1907                                    Bq 050/114

B 12                  1910-1913                          Fo 999

401.

BÁDOGOSOK ÉS SZERELŐK HAVI ÉRTESITŐJE (1908, 1917-1918)

B 877               1917                                    b 1768

402.

BAJA ÉS VIDÉKE (1906-1918)

Baja

Sz 4                  1906-1916                          H 152

403.

BAJA (1912-1914)

Baja

Sz 4                  1912-1914                          H 309

OSZK hiány: 1. évf. 1912

404.

BAJA-BÁCSKA (1932)

Baja

P 1                    1932                                    R 5154

Előbbi és utóbbi cím FÜGGETLEN MAGYARSÁG (Baja)

405.

BAJA-BÁCSKA (1933-1938)

Baja

P 1                    1933-1937                          R 5152

406.

BAJAI FRISS UJSÁG (1901-1906)

Baja

Sz 4                  1904-1905                          J. b. 438

407.

BAJAI FÜGGETLEN HIRLAP (1905-1908)

Baja

Sz 4                  1905-1907                          H 60

408.

BAJAI FÜGGETLEN ÚJSÁG (1901-1921)

Baja

Sz 4                  1902-1916                          H 142

409.

BAJAI HIRLAP (1898-1917)

Baja

Sz 4                  1898-1906                          H 136

Sz 4                  1908-1916                          H 136

410.

BAJAI KIS UJSÁG (1946-1947)

Baja

B 8                    1946-1947                          A4/8296

Előbbi cím                   BÁCSKAI KIS UJSÁG (Baja)

Utóbbi cím                  DÉLVIDÉKI KIS UJSÁG (Baja-Bácsalmás)

411.

BAJAI KÖZLÖNY (1859-1860)

Baja

B 894               1859-1860                          M 019

ÖNB                 1860                                    399.224-D

Utóbbi cím                  ALDUNAI LAPOK

412.

BAJAI KÖZLÖNY (1878-1918)

Baja

Sz 4                  1898-1917                          H 137

413.

BAJAI KÖZLÖNY (1944)

Baja

B 8                    1944                                    A4/8407

414.

BAJAI REFORMÁTUSOK LAPJA (1926)

B 921               1926                                    14-2-5@2

415.

BAJAI ÚJSÁG (1923-1935)

Baja

P 1                    1930-1935                          R 5151

Sz 4                  1926-1928                          H 381

Előbbi cím                   UJ ÉLET

Utóbbi cím                  BÁCSKAI UJSÁG

Melléklap                    DÉLVIDÉKI SPORT ÉS LEVENTE, 1932

416.

BAJTÁRS (1930, 1932-1939)

B 8                    1932-1933                          A4/4520

B 8                    1936-1939                          A4/4520

417.

BAKTER (1866)

Pest

P 1                    1866                                    R 1305

418.

BALATON (1908-1944)

Budapest, Siófok, Balatonfüred

B 9                    1943-1944                          IIIB 18

B 785               1912-1918                          F 268

B 785               1920-1936                          F 268

B 846               1911-1912                          V 60

B 846               1927-1930                          V 60

D 1                    1917                                    260.730

D 1                    1919-1939                          260.730

D 1                    1942-1943                          260.730

P 1                    1913-1914                          R 1132

419.

BALATONFÜRED (1920-1944)

Balatonfüred

B 894               1922-1923                          M 353

P 1                    1930-1938                          R 5188

Melléklap                    BALATONFÜRED KÉPES HIRADÓJA, 1935-1939

420.

BALATON-FÜREDI NAPLÓ (1861-1863)

Balatonfüred

P 1                    1862-1863                          R 5186

421.

Balatoni Egyesületi Értesitő

Ld       EGYESÜLETI ÉRTESITŐ

422.

B[ALATONI] H[AJÓZÁSI] V[ÁLLALAT] VERSENYHIRADÓ (1950-1951)

B 11                  1950-1951                          A4/3436

423.

BALATONI KURIR (1933-1944, 1947-1948)

Keszthely

B 8                    1933-1944                          A4/2139

B 8                    1947-1948                          A4/2139

P 1                    1933-1936                          R 5187

424.

BALATONI MUZEUM KESZTHELY ÉRTESITŐJE (1941-1943)

Keszthely

B 785               1941-1943                          F 754

D 1                    1941                                    64.429

425.

BALATONI SZEMLE (1942-1944)

B 567               1942-1943                          II.1.

B 965               1943-1944                          Fi 338

D 1                    1942-1944                          252.874

426.

BÁLI TUDÓSITÓ (1898)

Debrecen

Kiad. Jogász és Tisztviselőkör

D 1                    1898                                    66.153

427.

BÁLI UJSÁG (1921)

Debrecen

Kiad. Debreceni Nyomdászok

D 1                    1921                                    66.153

428.

BÁLINT IMRE TERMÉNYSTATISZTIKAI KÖZLÖNYEI (1899-1900)

B 12                  1899-1900                          Fo 240

Utóbbi cím                  MAGYAR TERMÉNYSTATISZTIKA. UNGARISCHE PRODUCTER-STATISTIK

OSZK hiány: 1-2. évf. 1899-1900

429.

BALKAN ECONOMIST, THE (1920/1921)

B 8                    1920                                    A4/2109

B 10                  1920/1921                          5-362

430.

BALKÁNI ÉS KELETI GAZDASÁGI HIREK (1946)

B 877               1946                                    b 268

431.

B[ALMÁS] ÉS KÖRNYÉKE (1902-1903)

Bácsalmás

Sz 4                  1902-1903                          H 144

OSZK hiány 1-2. évf. 1902-1903

432.

BALNEOLOGIAI ÉRTESITŐ. BALNEOLOGISCHE RUNDSCHAU (1896, 1899-1902, 1909, 1925-1931)

B 846               1896                                    V 643

B 846               1900                                    V 643

B 846               1925                                    V 643

D 8                    1901                                    Z 2151

P 1                    1896                                    R 1167

P 1                    1925-1929                          R 1167

Sz 4                  1901                                    D.f. 154

433.

BALOLDAL (1874. jan. 1.-márc. 31.)

B 10                  1874                                    114

Sp 1                  1874                                    g 88

Sz 4                  1874                                    H 114

Folytatás                      EGYETÉRTÉS

434.

BÁNÁT (1912-1915)

Nagykikinda

Sz 4                  1913-1914                          H 308

435.

BANATER DEUTSCHE KULTURHEFTE (1927-1931)

Timisoara-Temesvár

D 1                    1929-1931                          68.514

436.

BANATER SCHULBOTE (1923-1940)

Temesvár-Timisoara

B 7                    1939-1940                          709.195

437.

BÁNÁTI LLOYD (1922)

Timisoara-Temesvár

B 12                  1922                                    Fo 178

Utóbbi cím                  KELETI LLOYD. Temesvár-Timisoara

OSZK hiány: 1. évf. 1922

438.

BÁNÁTI SPORTÉLET (1923-1927)

Timisoara-Temesvár

B 1005             1923                                    20-7@2

OSZK hiány: 1-5. évf. 1923-1927

439.

BÁNÁTI VASÁRNAP (1938-1939)

Novi Kneľevac-Törökkanizsa

Ljubljana         1938-1939                          jelzet nélkül

OSZK hiány: 1-2. évf. 1938-1939

440.

BANK ÚJSÁG (1949-1950)

B 8                    1949-1950                          A4/4906

B 658               1949-1950                          MNB abc

B 877               1950                                    Q 614

Utóbbi cím:                 FORINT

441.

BANK, A (1925-1938)

B 8                    1925-1938                          A4/2342

B 9                    1934                                    IIIC 620

B 9                    1936-1938                          IIIC 620

B 12                  1925-1934                          Fo 50

B 12                  1937-1938                          Fo 50

B 877               1925-1927                          O 1297

B 877               1929                                    O 1297

D 1                    1925-1936                          65.650

Sz 1                  1925-1928                          53.792

Sz 1                  1930-1938                          53.792

442.

BÁNYA- ÉS ENERGIAÜGYI KÖZLÖNY (1951-1953)

B 2                    1951                                    P 51.135

B 8                    1951-1952                          A4/3638

B 9                    1951-1952                          IIIB 2.281

B 658               1951-1952                          MNB abc

D 1                    1952                                    63.583

Előzmény                    NEHÉZIPARI KÖZLÖNY

Folytatás                      NEHÉZIPARI ÉRTESÍTŐ

443.

BÁNYA, A THE MINE. DAS BERGWERK. LA MINE (1908-1919)

B 4                    1911                                    E 241

B 4                    1913-1918                          E 241

B 11                  1908-1919                          F 739

B 493               1908-191                            d

B 633               1908-1915                          8425

D 1                    1909-1911                          69.766

D 1                    1913                                    69.766

Sp 1                  1913-1914                          f 920

444.

BÁNYAMUNKÁS (1906)

Pécs

B 877               1906                                    Q 52

Társlap                         BERGARBEITER., Pécs, 1906

445.

BÁNYAMUNKÁS (1913-1938, 1946-1952)

B 4                    1925-1932                          D 72

B 8                    1919                                    I.11

B 8                    1932-1938                          A4/5054

B 8                    1947-1952                          A4/5054

B 877               1913-1938                          Q 1252

B 877               1946-1952                          Q 1252

Társlap                         DER BERGARBEITER, 1913-1914

446.

BÁNYÁSZ, A (1946-1947)

Pécs

B 8                    1947                                    A4/8235

Főlap                            UJ DUNÁNTUL (Pécs)

447.

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (1868-1944, 1946-1950)

Pest, Selmecz, Budapest

B 2                    1873-1874                          P 50.052

B 2                    1876                                    P 50.052

B 2                    1878-1883                          P 50.052

B 2                    1885-1892                          P 50.052

B 2                    1902-1903                          P 50.052

B 2                    1917                                    P 50.052

B 2                    1943                                    P 50.052

B 2                    1946-1952                          P 50.052

B 3                    1870-1899                          T 300.020

B 3                    1901                                    T 300.020

B 3                    1903-1919                          T 300.020

B 3                    1921-1924                          T 300.020

B 3                    1927-1944                          T 300.020

B 3                    1946-1950                          T 300.020

B 4                    1868-1932                          E 109

B 4                    1934-1944                          E 109

B 4                    1946-1950                          E 109

B 9                    1896-1945                          IIIB 2.078

B 9                    1946-1950                          IIIC 91

B 10                  1914-1944                          4447

B 10                  1949                                    4447

B 11                  1868-1877                          F 180

B 11                  1879-1883                          F 180

B 11                  1885-1894                          F 180

B 11                  1896-1898                          F 180

B 11                  1900-1931                          F 180

B 11                  1934-1935                          F 180

B 11                  1937-1944                          F 180

B 11                  1947-1950                          F 180

B 12                  1903-1944                          Fo 49

B 493               1925                                    d

B 493               1927-1929                          d

B 633               1868-1944                          1004

B 633               1946-1950                          1004

D 1                    1869-1878                          55.540

D 1                    1882-1912                          55.540

D 1                    1917-1922                          55.540

D 1                    1924-1942                          55.540

D 1                    1943-1944                          55.540

D 1                    1946-1950                          55.540

P 1                    1894-1903                          R 565

P 1                    1905                                    R 565

P 1                    1907-1915                          R 565

P 1                    1918-1922                          R 565

P 1                    1924-1928                          R 565

P 1                    1930-1935                          R 565

P 1                    1937-1941                          R 565

Sz 1                  1884                                    55.083

Sz 1                  1905                                    55.083

Sz 1                  1910                                    55.083

Sz 1                  1912                                    55.083

Sz 1                  1914-1929                          55.083

Sz 1                  1932                                    55.083

Sz 1                  1934-1939                          55.083

Sz 1                  1942-1944                          55.083

Sz 1                  1947-1950                          55.083

Utóbbi cím                  BÁNYÁSZATI LAPOK

Utóbbi cím                  KOHÁSZATI LAPOK

Melléklap                    ALUMINIUM, 1949-1953

448.

BÁNYÁSZATI LAPOK (1951-1967)

B 3                    1951-1952                          300.710

B 4                    1951-1952                          E 177

B 11                  1951-1952                          F 180/B

D 1                    1951-1952                          61.894

Előbbi cím                   BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

Folytatás                      BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK. BÁNYÁSZAT

449.

BÁNYÁSZLÁMPA (1951-1952)

Komló

B 8                    1951-1952                          A4/5105

B 877               1951-1952                          Q 155/a

D 1                    1952                                    189.605

Utóbbi cím                  ÚJ KOMLÓ

450.

Baranya Megye Hivatalos Lapja

Ld       BARANYAVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA

451.

BARANYAI KÁLVINISTA LOBOGÓ (1913-1918, 1920-1927)

Kiscsány-Oszró, Drávaszerdahely, Terehegy, Drávaszerdahely, Kiscsány-Oszró, Siklósnagyfalu, Kistótfalu

B 921               1913-1915                          14-3-3@3

B 921               1921-1927                          14-3-3@3

D 8                    1913-1917                          Z 235

Sp 1                  1913-1917                          f 158

Sp 1                  1920-1926                          f 158

452.

BARANYAI MAGYAR UJSÁG (1921)

Pécs

B 877               1921                                    Q 295

453.

BARANYAI MAGYARSÁG (1921-1922)

Pécs

P 1                    1921-1922                          R 5049

454.

BARANYAI MÉHÉSZLAP (1920-1926)

Pécs

B 723               1921-1925                          Y 1015

455.

BARANYAMEGYEI GÉPÁLLOMÁSOK 7. Sz. VERSENY HIRADÓJA (1952?)

Pécs

B 877               1952                                    O 942

456.

BARANYAMEGYEI NÉPNEVELŐ (1952-1954)

Pécs

D 1                    1952                                    63.360

Utóbbi cím                  BARANYAI NÉPNEVELŐ

457.

BARANYAVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1898-1944, 1946-1950)

Pécs, Sásd, Pécs

B 8                    1936-1944                          A4/9532

B 8                    1947-1950                          A4/9532

B 9                    1941-1942                          IIIB 613

B 9                    1944                                    IIIB 613

B 9                    1946                                    IIIB 613

B 9                    1948-1950                          IIIB 613

B 877               1919                                    b 729

P 1                    1900-1903                          R 1136

P 1                    1906-1908                          R 1136

P 1                    1910-1911                          R 1136

P 1                    1913                                    R 1136

P 1                    1915-1916                          R 1136

P 1                    1918                                    R 1136

P 1                    1921-1942                          R 1136

P 1                    1946-1950                          R 1136

Címváltozat                BARANYAVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA, 1919-1921

Címváltozat                BARANYA MEGYE HIVATALOS LAPJA, 1950

Címváltozat                BARANYA MEGYE HIVATALOS LAPJA, 1921-1950

Címváltozat                SLU®BENE NOVINE BARANJSKE ®UPANIJE, 1919-1921

458.

BARANYER VOLKSWILLE (1921)

Pécs

B 877               1921                                    Q 62

459.

BARÁTI SZÓ (1929-1931)

Beregszász

B 894               1930-1931                          H 563

B 921               1930-1931                          12-1-5

D 8                    1930-1931                          Z 161

Sp 1                  1929-1931                          EGYEDI

460.

BARÁTSÁG SPORT (1947-1948)

B 1005             1947                                    40-185

461.

BARÁTSÁG (1939)

Szociáldemokrata Szervezetek

B 877               1939                                    b 1757

462.

BARÁTSÁG (1945-1947)

Gyöngyös

B 8                    1946-1947                          A4/8269

B 877               1945-1947                          Q 1116

D 1                    1946-1947                          190.143

Utóbbi cím                  GYÖNGYÖSI BARÁTSÁG

463.

BARÁTSÁG (1946)

Pécs

Szociáldemokrata Párt "Barátság" nyomdája

B 877               1946                                    Q 355/a

464.

BARÁTSÁG (1947)

Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ

B 877               1947                                    b 1622

OSZK hiány: 1. évf. 1947

465.

BARÁTSÁG (1947-1948)

Budafok

B 8                    1947                                    A4/5017

D 1                    1947-1948                          190.144

466.

BARÁTSÁG (1947-1948)

Tatabánya-Újtelep

B 877               1947-1948                          Q 615

D 1                    1947-1948                          190.142

Előbbi cím                   KOMÁROM-ESZTERGOMMEGYEI BARÁTSÁG

467.

BARÁTSÁG (1951-1956)

Salzburg-Zürich

Kiad. [Emigráns] Szociáldemokrata Párt

B 877               1951-1952                          b 2084

Előbbi cím                   BARÁTSÁG. Tatabánya-Ujtelep

468.

BARÁZDA, A (1917-1930)

B 5                    1917-1918                          Y 3159

B 5                    1921-1926                          Y 3159

B 5                    1928-1929                          Y 3159

B 10                  1918-1920                          1494

B 12                  1919-1922                          Fo 69

B 723               1925                                    Y 382

D 1                    1917                                    66.107

D 1                    1919-1929                          66.107

Sp 1                  1918-1927                          f 547

Társlap                         GAEA, 1920-1926

469.

BARÁZDA (1920-1940)

Bratislava-Pozsony, Komárom-Komarno

B 5                    1938-1939                          Y 3086

B 8                    1937-1938                          A4/2140

B 8                    1940                                    A4/2140

B 418               1938                                    L 579

470.

BARCSI LAPOK (1928-1931)

Barcs

P 1                    1929-1930                          R 51-82

471.

BARLANGKUTATÁS. HÖHLENFORSCHUNG (1913-1926/1927, 1932-1938, 1939/1940-1943)

B 2                    1913-1926/1927               P 20.400

B 2                    1938                                    P 20.400

B 2                    1940-1944                          P 20.400

B 3                    1913-1921                          T 300.480

B 3                    1938                                    T 300.480

B 11                  1913-/1925                        F 851

B 11                  1938                                    F 851

B 11                  1940                                    F 851

B 11                  1943                                    F 851

B 493               1913-1926/1927               F 14/7

B 493               1938                                    F 14/7

B 633               1914-1926/1927               9896

B 633               1938                                    9896

B 633               1944                                    9896

D 1                    1913-1921                          55.510

D 8                    1913-1921                          Z 2005

Sp 1                  1913-1918                          é 209

Sz 1                  1913-1926/1927               52.197

Sz 1                  1913-1938                          52.197

Sz 1                  1938                                    52.197

Sz 1                  1940                                    52.197

Sz 1                  1940-1943                          52.197

472.

BARLANGVILÁG (1926/1927-1938, 1939/1940-1943)

B 2                    1926/1927                          P 506

B 2                    1932-1943                          P 506

B 3                    1926/1927                          T 305.505

B 3                    1932-1943                          T 305.505

B 493               1926                                    F 14/7

B 493               1933-1939                          F 14/7

B 633               1926/1927                          12674

B 633               1932-1943                          12674

D 1                    1926/1927                          55.520

D 1                    1932-1943                          55.520

Sz 1                  1926/1927-1938               52.284

Sz 1                  1939/1940-1943               52.284

Sz 4                  1932-1943                          E.c. 3673

473.

BAROMFI ÚJSÁG (1930)

Zombor

Ljubljana         1930                                    jelzet nélkül

Zagreb              1930                                    86.672

OSZK hiány: 1. évf. 1930

474.

BAROMFIAK (1892-1900)

B 8                    1893                                    A4/2120

B 12                  1897-1900                          Ff 96

Főlap                            KÖZTELEK, 1892-1900. 2-10. évf.

475.

BAROMFITENYÉSZTÉS (1903-1912)

Budapest -Nagyvárad-Kolozsvár-Eperjes

B 46                  1903-1908                          O-178

B 723               1903-1908                          Y 3081

D 1                    1903-1906                          64.297

D 1                    1908                                    64.297

Sp 1                  1909-1912                          egyedi

Társlap                         HÁZINYÚLTENYÉSZTÉS

476.

BAROMFITENYÉSZTŐK LAPJA (1906-1944)

B 2                    1926-1944                          P 152

B 4                    1930-1941                          E 311

B 5                    1909-1932                          Y 3024

B 5                    1934-1944                          Y 3024

B 46                  1909                                    O-526

B 46                  1918                                    O-526

B 46                  1926-1942                          O-526

B 723               1912                                    Y 389

B 723               1915                                    Y 389

B 723               1932-1942                          Y 389

B 785               1906-1923                          F 102

B 894               1944                                    L 184

D 1                    1906-1911                          64.295

D 1                    1915-1916                          64.295

D 1                    1941                                    64.295

D 1                    1944                                    64.295

477.

BAROSS SZÖVETSÉG (1919-1944)

B 8                    1938-1944                          A4/2141

D 1                    1920                                    69.767

Melléklap                    BAROSS SZÖVETSÉGI DOHÁNYÁRUSOK LAPJA, 1942-1944

478.

BAROSS UJSÁG (1942-1944)

B 8                    1942-1944                          A4/2141

Melléklap                    BAROSS SZÖVETSÉGI DOHÁNYÁRUSOKLAPJA, 1942-1944

479.

BARS- ÉS HONT K[ÖZIGAZGATÁSILAG] E[GYELŐRE] E[GYESITETT] VÁRMEGYÉK HIVATALOS LAPJA (1939-1944)

Léva

B 8                    1940-1944                          A4/7703

480.

BARS (1881-1942)

Léva-Levice

B 418               1935                                    L 577

D 1                    1936                                    172.113

481.

BARSMEGYEI NÉPSZAVA (1919)

Léva

B 877               1919                                    TK-H 81

Előbbi cím                   BARS

482.

BÁSTYÁNK (1941-1944)

Sopron

Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Hallgatók Köre

D 1                    1942                                    452.737

P 1                    1943                                    R 1389

483.

BATTHYÁNEUM (1911)

Brassó

B 493               1911                                    F 28/4

Sz 1                  1911                                    52.521

OSZK hiány: 1. évf 1911

484.

BATTONYA ÉS KÖRNYÉKE (1902-1914)

Battonya

Sz 4                  1902-1904                          H 167

Sz 4                  1909-1914                          H 167

485.

BATTONYA ÉS VIDÉKE (1901-1902)

Battonya

Sz 4                  1901-1902                          H 168

Utóbbi cím                  BATTONYAI LAPOK

486.

BATTONYA ÉS VIDÉKE (1913)

Battonya

Sz 4                  1913                                    J. b. 652

Előbbi cím                   BATTONYAI ELLENZÉK

487.

BATTONYAI ELLENZÉK (1912)

Battonya

Sz 4                  1912                                    J. b. 626

Utóbbi cím                  BATTONYA ÉS VIDÉKE

488.

BATTONYAI TÜKÖR (1923)

Battonya

Sz 4                  1923                                    J. b. 1021

489.

BATTONYAI ÚJSÁG (1910-1913)

Battonya

Sz 4                  1910-1913                          H 298

490.

BAUARBEITER (1896-1900)

B 877               1896                                    Q 1268

Társlap                         ÉPÍTŐMUNKÁS, 1896-1900

491.

BAUARBEITER (1916-1919)

B 877               1918-1919                          Q 1268

Főlap                            ÉPÍTŐMUNKÁS, 1916-1919

492.

BAUER, DER (1927)

Zombor

Zagreb              1927                                    85.627

493.

BAUERNBUND (1909-1921)

Bonyhád, Budapest

P 1                    1909-1913                          R 1137

Közben                        DEUTSCH-UNGARISCHER BAUERNBUND, 1909-1913

Melléklap                    ZEIT, 1916-1917

494.

BAUNACHRICHTEN AUS DER PROVINZ (1886)

B 4                    1886                                    E 368

Főlap                            BAUZEITUNG FÜR UNGARN, 1886. 15. évf.

495.

BAUZEITUNG FÜR UNGARN (1876-1896)

Budapest -Újpest

B 4                    1883-1896                          E 368

B 10                  1892-1896                          Bq 725/93

Előbbi cím                   BUDAPESTER BAU-ZEITUNG

Melléklap                    BAUNACHRICHTEN AUS DER PROVINZ, 1886

Melléklap                    BUDAPESTER COMMUNAL-ZEITUNG, 1887-1892

Melléklap                    DER BAUUNTERNEHMER, 1881-1883

496.

BAZÁR, A (1906-1926)

B 465               1910/1911                          Ad 750

D 1                    1910/1911                          70.208

Sz 4                  1915/1916-1918/1919     J.b. 1037

Utóbbi cím                  PÁRISI DIVAT

497.

BECSEJ ÉS VIDÉKE (1937-1938)

Stari Bečej

Ljubljana         1937-1938                          jelzet nélkül

Zagreb              1937-1938                          85.668

OSZK hiány: 1-2. évf. 1937-1938

498.

BÉCSI HIRADÓ (1865. jan. 1.-1865. szept. 18.)

Bécs

B 3                    1865                                    T 313.512

D 8                    1865                                    Z 6768

Sp 1                  1965                                    g 333

499.

BÉCSI KÖZLÖNY (1890-1902)

Wien

ÖNB                 1890-1901                          103134-D

Előbbi cím                   MAGYAR-NÉMET BÉCSI UJSÁG. UNGARISCHE-DEUTSCHE WIENER ZEITUNG

OSZK hiány: 1. évf. 1890

500.

BÉCSI KURIR /WIENER CURIER/ (1924)

Wien

B 877               1924                                    Q 611

ÖNB                 1924                                    607.286-D

501.

BÉCSI MAGYAR FUTÁR (1919)

Wien

B 877               1919                                    Q 1477

502.

BÉCSI MAGYAR KATOLIKUS TUDOSITÓ (1948-1954)

Wien

ÖNB                 1948-1952                          660191-1

OSZK hiány: 3-6. évf. 1950-1953

503.

BÉCSI MAGYAR UJSÁG (1919. okt. 31.-1923. dec. 16.)

Wien

B 8                    1922-1923                          A4/8029

B 10                  1922-1923                          3-17

B 877               1920-1923                          Q 1193

B 894               1922                                    M 173

ÖNB                 1919-1923                          460657-7

Sz 1                  1919-1920                          III. b

Sz 4                  1919-1923                          J.b. 837

504.

BÉCSI NAPLÓ. WIENER JOURNAL (1946-1947)

Wien

B 8                    1947                                    A4/2971

B 877               1946                                    b 747

ÖNB                 1946-1947                          744323-C Per

OSZK hiány: 1. évf. 1946

505.

BECSKERECSKE NOVINE (1913-1914)

Nagybecskerek

Sz 4                  1913-1914                          J. b. 644

OSZK hiány: 1-2. évf. 1913-1914

506.

BEGYÜJTÉSI ÉRTESITŐ (1952-1956)

B 8                    1952                                    A4/3518

B 9                    1952                                    IIIB 2.300

B 658               1952                                    MNB abc

Előbbi cím                   BEGYÜJTÉSI ÉS ÉLELMISZERIPARI ÉRTESÍTŐ

507.

BEGYÜJTÉSI ÉS ÉLELMISZERIPARI ÉRTESITŐ (1951-1952)

B 8                    1951-1952                          A4/3518

B 9                    1951-1952                          IIIB 2.300

B 658               1951-1952                          MNB abc

D 1                    1951-1952                          63.759

Sz 1                  1951-1952                          54.779

Utóbbi cím                  BEGYÜJTÉSI ÉRTESÍTŐ

508.

BÉKE ÉS SZABADSÁG (1944)

Kiad., Békepárt

B 8                    1944                                    A4/9119

B 877               1944                                    Zp 62

509.

BÉKE ÉS SZABADSÁG (1950-1956)

B 2                    1950                                    P 70.015

B 8                    1950-1952                          A4/3361

B 9                    1950-1952                          IIIB 2.211

B 10                  1950-1952                          X 1091

B 567               1951                                    I.6.

B 877               1950-1952                          b 1043

D 1                    1950-1952                          63.601

Sp 1                  1950-1952                          f 143

Sz 1                  1950-1952                          51.617

510.

BÉKE HIRADÓ (1950)

Kiad., A Magyar Függetlenségi Népfront I. ker. bizottsága

B 877               1950                                    Q 618

511.

BÉKE, A (1918)

Kecskemét

Kiad. Nemzeti Tanács

B 877               1918                                    b 702

512.

BÉKE (1935-1936)

Debrecen

D 1                    1935-1936                          452.563

D 8                    1935-1936                          Z 45

OSZK hiány: 1. évf. 1935

513.

BÉKEHARANG (1910-1944)

Budapest, Novi Sad-Újvidék, Szenttamás, Nyíregyháza, Kaposvár, Budapest, Kaposvár

B 921               1911-1918                          14-3-5@1

B 921               1920-1936                          14-3-5@1

D 1                    1926-1929                          452.305

D 8                    1936                                    Z 488

D 8                    1939-1940                          Z 488

Ljubljana         1919-1925                          jelzet nélkül

P 1                    1932-1935                          R 1388

P 1                    1937-1943                          R 1388

Sp 1                  1922-1944                          f 178

Zagreb              1919-1925                          86-527

Melléklap                    SZENT HARC, 1922-1929

514.

BÉKEHARCOS (1952-1958?)

Kiad., Országos Béketanács

B 877               1952                                    O 702

D 1                    1952                                    63804

515.

BÉKEHIRNÖK (1895-1907, 1909-1944, 1957-)

B 10                  1922                                    Bq 050/228

B 10                  1927                                    Bq 050/228

B 921               1925-1928                          4-1-3@1

B 921               1933                                    4-1-3@1

B 921               1935-1939                          4-1-3@1

B 921               1943-1944                          4-1-3@1

D 1                    1925-1926                          66.640

Sp 1                  1923-1928                          f 326

Sp 1                  1930-1944                          f 326

Melléklap                    IRGALMAS SAMARITÁNUS, 1912-1914

Közben                        LELKI ÉLET, 1945-1951

Melléklap                    SZOLGÁLAT, 1937

Közben                        IGAZSÁG HIRNÖKE, 1908

516.

BÉKEJOG ÉS BÉKEGAZDASÁG (1921/1922-1923/1924)

B 2                    1921/1922-1923/1924     P 25.490

B 8                    1921/1922-1923/1924     A4/2423

B 9                    1921/1922-1923/1924     IIIC 429

B 10                  1921/1922-1923/1924     4422

B 12                  1921/1922-1923/1924     Fo 74

D 1                    1921/1922-1923/1924     64.271

D 8                    1921/1922-1923/1924     Z 209

Sz 1                  1921/1922-1923/1924     54.437

517.

BÉKEMOZGALMI UTMUTATÓ (1952-1956)

B 2                    1952                                    P 4r 886

B 877               1952                                    O 647

D 1                    1952                                    63.392

518.

Békés Megye Hivatalos Lapja

Ld       BÉKÉS VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA

519.

BÉKÉS NÉPE (1946-1948)

Békéscsaba

B 8                    1946-1947                          A4/8252

B 877               1947                                    Q 500

Sz 1                  1947-1948                          III. b

520.

BÉKÉS VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1946-1950)

Gyula, Békéscsaba

B 8                    1946-1950                          A4/9539

B 9                    1947                                    IIIB 852

B 9                    1949-1950                          IIIB 852

Előbbi cím                   BÉKÉSVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA

Címváltozat                BÉKÉS MEGYE HIVATALOS LAPJA

521.

BÉKÉS (1882-1939)

Gyula

B 418               1916                                    L 732

B 418               1918                                    L 732

Sz 4                  1887                                    J. b. 396

Sz 4                  1889                                    J. b. 396

Sz 4                  1891-1892                          J. b. 396

Sz 4                  1894-1896                          J. b. 396

Sz 4                  1922-1926                          H 272

Sz 4                  1932                                    H 272

522.

BÉKÉS (1947-1949)

Békés

B 8                    1947-1949                          A4/8179

Sz 1                  1947-1949                          III. b

523.

BÉKÉSCSABA (1926, 1928)

Békéscsaba

Sz 4                  1926                                    J. b. 1099

Sz 4                  1928                                    J. b. 1157

524.

BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUSOK LAPJA (1934-1944)

Békéscsaba

B 1204             1942-1944                          Ev.abc

D 8                    1936                                    Z 487

D 8                    1938-1940                          Z 487

D 8                    1942-1944                          Z 487

Sp 1                  1934-1940                          é 877

Sp 1                  1942                                    é 877

525.

BÉKÉSCSABAI IPAROS ÚJSÁG (1925-1931)

Békéscsaba

Sz 4                  1925-1929                          C. d. 666

Címváltozat                IPAROS ÚJSÁG, 1930-1931

526.

BÉKÉS-GYULAI HIRADÓ (1886-1887)

Gyula

Sz 4                  1886                                    J. b. 470

527.

BÉKÉSI HIRLAP (1913-1915, 1925-1939)

Békés

B 894               1927                                    M 187

Sz 4                  1926-1930                          H 368

Sz 4                  1932                                    H 368

Előbbi cím                   BÉKÉSI LAPOK

Társlap                         MEZŐBERÉNYI HIREK, 1936-1939

528.

BÉKÉSI LAPOK (1901-1912)

Békés

B 418               1903                                    L 647

Előbbi cím                   ALFÖLDI HIRADÓ

Utóbbi cím                  BÉKÉSI HIRLAP

529.

BÉKÉSMEGYE (1948)

Békéscsaba

Sz 1                  1948                                    III. b

530.

Békésmegyei Á[llami] M[ezőgazdasági] G[épállomás] Hiradója

Ld       BÉKÉSMEGYEI ÁMG HIRADÓJA

531.

BÉKÉSMEGYEI ÁMG HIRADÓJA (1951)

Békéscsaba

B 8                    1951                                    A4/3541

Címváltozat                BÉKÉSMEGYEI Á[LLAMI] M[EZŐGAZDASÁGI] G[ÉPÁLLOMÁS] HÍRADÓJA

532.

BÉKÉSMEGYEI FÜGGETLENSÉG (1905-1928)

Békéscsaba

B 418               1918                                    L 766

Sz 4                  1920-1926                          H 327

Közben                        BÉKÉSMEGYE, 1919-1928

Közben                        BÉKÉSMEGYEI NÉPSZAVA, 1919

533.

BÉKÉSMEGYEI HIRADÓ (1879-1881)

Békéscsaba-Gyula

Sz 4                  1879-1880                          J 27

534.

BÉKÉSMEGYEI HIRLAP (1938-1944)

Gyula

B 8                    1942-1944                          A4/8135

B 877               1938-1940                          Q 21

Sz 4                  1924-1930                          H 335

Sz 4                  1932                                    H 335

535.

BÉKÉSMEGYEI JOGÉLET (1929-1930)

Gyula

Sz 4                  1929                                    B. h. 606

536.

BÉKÉSMEGYEI KISPOLGÁR (1920-1923)

Mezőberény

Sz 4                  1920-1923                          J. b. 924

537.

BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY (1874-1939)

Békéscsaba

Sz 4                  1879-1880                          H 594

Sz 4                  1882                                    H 594

Sz 4                  1920-1921                          H 594

Sz 4                  1922-1932                          H 193

538.

BÉKÉSMEGYEI LAPOK (1879-1881)

Békéscsaba

ÖNB                 1879                                    399.75-E.Per.

Sz 4                  1879-1880                          H 593

Folytatás                      BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY (Beolvadás)

539.

BÉKÉSMEGYEI NÉPNEVELŐ (1952-1956)

Békéscsaba

D 1                    1952                                    63.071

540.

BÉKÉSMEGYEI NÉPUJSÁG (1948)

Békéscsaba

B 8                    1948                                    A4/8251

Sz 1                  1948                                    III a

Előzmény                    ALFÖLDI NÉPUJSÁG

541.

BÉKESSÉG NÉKTEK (1935-1938)

B 921               1935-1938                          14-3-4@1

D 8                    1935-1938                          Z 347

Sp 1                  1935-1938                          f 703

542.

BÉKESSÉG (1918-1919)

Nyírgyulaj

D 8                    1919                                    Z 388

543.

BÉKÉSSY' PANOPTIKUM (1928)

Bécs-Wien

Ljubljana         1928                                    jelzet nélkül

544.

BÉKÉSVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1903-1944, 1946-1949)

Gyula, Békéscsaba

B 8                    1936-1944                          A4/9536

B 9                    1935-1944                          IIIB 852

Sz 1                  1933-1944                          51.549

Sz 4                  1922-1925                          J.b. 784

Előbbi cím                   HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 1898-1902

Utóbbi cím                  BÉKÉS VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA

545.

BÉKÉSVÁRMEGYEI ÉRTESITŐ (1903)

Békéscsaba

Sz 4                  1903                                    H 35

546.

BÉLAPÁTFALVAI CEMENT (1951)

Eger

B 8                    1951                                    A4/8383

B 877               1951                                    q 967

547.

BELGAZDASÁGI KIS KÖZLÖNY (1857)

B 2                    1857                                    P 25.234

B 10                  1857                                    B 383/81

B 567               1857                                    X 5114

P 1                    1857                                    R 920

Sz 4                  1857                                    E.e. 636

Folytatás                      KERTI GAZDASÁG

548.

BELGIUMI MAGYAR DEMOKRATÁK EGYESÜLETE ÉRTESITŐJE, A (1948-1950)

Bruxelles

B 877               1948                                    Q 249

Utóbbi cím                  BELGIUMI MAGYAR ÉRTESÍTŐ

Előbbi cím                   BELGIUMI MAGYAR FÜGGETLENSÉGI MOZGALOM ÉRTESITŐJE

549.

BELGIUMI MAGYAR ÉRTESITŐ (1950-1953)

Bruxelles

B 877               1950-1952                          Q 722

Előbbi cím                   A BELGIUMI MAGYAR DEMOKRATÁK EGYESÜLETE ÉRTESÍTŐJE

550.

BELGIUMI MAGYAR FÜGGETLENSÉGI MOZGALOM ÉRTESITŐJE, A (1945-1947)

Bruxelles

B 877               1945-1947                          Q 248

Utóbbi cím                  A BELGIUMI MAGYAR DEMOKRATÁK EGYESÜLETE ÉRTESÍTŐJE

OSZK hiány: 1. évf. 1945

551.

BELGRÁDI FUTÁR (1936)

Beograd-Belgrád

Zagreb              1936                                    88.155

552.

BELGRÁDI HIREK (1916-1918)

Belgrád

B 8                    1916-1918                          A4/8095

B 418               1917-1918                          L 768

B 419               1916                                    F 60

B 877               1917                                    Q 311

B 894               1916                                    M 186

ÖNB                 1916-1918                          536.065 D

Sz 4                  1916-1917                          H 315

553.

BÉLIPAROSOK LAPJA (1935-1940)

B 12                  1936-1940                          Fq 223

554.

BELKERESKEDELEM (1952-1956)

B 2                    1952                                    P 50.282

B 8                    1952                                    A4/3787

B 10                  1952                                    5-91

B 877               1952                                    b 296

555.

BELKERESKEDELMI STATISZTIKAI ÉRTESITŐ (1950-1951)

B 9                    1950-1951                          IIIB 2.243

556.

BELMISSZIÓ (1914-1917)

B 10                  1917                                    B 284/110

B 921               1914-1917                          12-1-5

B 1204             1914-1917                          Ev.abc

D 8                    1914-1917                          Z 257

Sp 1                  1914-1917                          IV 5118

557.

BELMISSZIÓ (1923-1924)

Pápa

Sp 1                  1923-1924                          IV 4239-40

Főlap                            DUNÁNTULI PROTESTÁNS LAP

558.

BELSŐ SOMOGY (1922-1944)

Csurgó

P 1                    1924-1940                          R 5191

Előbbi cím                   CSURGÓ

559.

BÉLTISZTITÓ, A (1910-1911)

Szeged

Kiad. A Béltisztitó Iparosok Országos Egyesülete

Sz 4                  1911                                    G 217

Melléklet                     Az Otthon. szeged, 1911

560.

BELÜGYI KÖZLÖNY (1896-1944, 1951-1953)

B 2                    1896-1944                          P 50.276

B 2                    1952                                    P 50.276

B 8                    1896-1944                          A4/9522

B 8                    1951-1952                          A4/9523

B 9                    1896-1931                          IIIC 45

B 9                    1933-1943                          IIIC 45

B 9                    1951-1952                          IIIB 2.293

B 10                  1896-1944                          1003

B 10                  1951-1952                          X 1098

B 12                  1896-1943                          Fo 353

B 46                  1896-1919                          O-139

B 846               1896                                    V 512

B 846               1903-1942                          V 512

B 877               1896-1944                          b 1866

B 877               1951-1952                          b 1866

D 1                    1896-1944                          62.960

D 1                    1952                                    62.960

D 8                    1896-1910                          Z 6502

ÖNB                 1913-1919                          504.073-C.Per

ÖNB                 1927-1944                          504.073-C.Per

P 1                    1896-1899                          TR 1

P 1                    1901-1944                          TR 1

Sp 1                  1896-1943                          F 217

Sz 1                  1896-1944                          50.274

Sz 1                  1951-1952                          51.243

Sz 4                  1896-1910                          B.d. 302

Közben                        RENDŐRSÉGI KÖZLÖNY, 1945-1950

561.

BELVÁROSI EGYHÁZKÖZSÉGI TUDÓSITÓ (1927-1932)

Kiad., Belvárosi Főplébánia

B 493               1928-1932                          F 33/8

B 1204             1930                                    Ev.abc

562.

BÉLYEG, A (1913-1916, 1919/1920, 1931-1932)

D 8                    1920                                    Z 1904

Melléklap                    BÉLYEGGYÜJTÉSI ÉRTESITŐ, 1913-1914

563.

BÉLYEG, A (1939-1943)

Szeged

B 7                    1940-1943                          709.249

564.

BÉLYEGHIRADÓ (1941-1942)

Szabadka

D 8                    1941                                    Z 1894

565.

BÉLYEGTŐZSDE HIRADÓ (1913-1915, 1917)

B 567               1915                                    II.1.

566.

BÉLYEG-UJSÁG (1905-1906, 1918-1919)

D 1                    1905                                    252.909

D 1                    1918                                    252.909

567.

BÉLYEGGYÜJTŐ, A (1903-1906)

Kiad. A Levélbélyeggyüjtők Első Hazai Egyesülete

D 8                    1904-1906                          Z 1903

568.

BÉLYEGGYÜJTŐ, A (1931-1944)

D 1                    1941                                    68.823

D 8                    1935-1944                          Z 1903

Melléklap                    A LEBETÜZÉS, 1934-1936

Előbbi cím                   ÉRTESITŐ [?]

Melléklap                    LÉGI POSTA, 1935-1936

569.

BÉLYEGGYÜJTŐK LAPJA (1936-1939)

D 1                    1938-1939                          66.631

D 8                    1936-1939                          Z 1905

Utóbbi cím                  BÉLYEGGYÜJTŐK LAPJA

Előbbi cím                   IFJUSÁGI BÉLYEGGYÜJTŐK LAPJA

570.

BEN CHANANJA (1858-1867)

Szeged

B 493               1859                                    F 33/9

D 8                    1860                                    Z 518

Sz 4                  1858-1860                          G 822

Sz 4                  1862                                    G 822

Sz 4                  1864-1867                          G 822

Társlap                         FORSCHUNGEN DES WISSENSCHAFTLICH-TALMUDISCHEN VEREINS, 1866

Társlap                         HOMILITISCHE UND DIDAKTISCHE BEILAGE ... ZU BEN CHANANJA, 1866-1867

571.

BENCÉS DIÁK (1930-1932)

B 7                    1930-1932                          729.197

572.

BÉR ÉS NORMA (1950-1956)

B 2                    1950-1952                          P 51.071

B 3                    1950-1952                          T 304.429

B 4                    1950-1952                          E 1166

B 8                    1950-1952                          A4/3529

B 9                    1950-1952                          IIIB 2.248

B 10                  1950-1952                          X 1106

B 11                  1951-1952                          F 2140

B 658               1951-1952                          MNB abc

B 877               1952                                    b 295

D 1                    1950-1952                          63.579

573.

BERCSÉNYI FUTÁR (1930?-1933)

Pécs

P 1                    1933                                    R 1524

Utóbbi cím                  NEMZETVÉDŐ

574.

BÉRCSÉPLŐK ÉS GÉPTULAJDONOSOK LAPJA (1939-1944)

B 12                  1939-1941                          Ff 247

Előbbi cím                   BÉRCSÉPLŐK LAPJA

575.

BÉRCSÉPLŐK LAPJA (1934-1939)

B 12                  1935-1939                          Ff 247

Utóbbi cím                  BÉRCSÉPLŐK ÉS GÉPTULAJDONOSOK LAPJA

576.

BEREG VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1940-1944)

Beregszász

B 8                    1941-1944                          A4/7717

B 9                    1940-1943                          IIIB 1316

D 1                    1940-1943                          452.712

Előbbi cím                   BEREG-UGOCSA K[ÖZIGAZGATÁSILAG] E[GYELŐRE] E[GYESITETT] VÁRMEGYÉK HIVATALOS LAPJA

577.

BEREGMEGYEI TANÜGY (1885-1919)

Beregszász, Munkács, Beregszász

D 1                    1906-1912                          68.226

578.

BEREG-UGOCSA KÖZIGAZGATÁSILAG E[GYELŐRE] E[GYESITETT] VÁRMEGYÉK HIVATALOS LAPJA (1939-1940)

Beregszász

B 8                    1939                                    A4/7719

B 9                    1939-1940                          IIIB 1316

D 1                    1940                                    452.712

Előbbi és utóbbi cím BEREG VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA

579.

BERETKEI ÁRVAHÁZ (1939-1940)

Beretke

D 8                    1939                                    Z 375

Sp 1                  1939-1940                          é 805

Utóbbi cím                  KÖRLEVÉL A BERETKEI ÁRVAHÁZ JÓTEVŐIHEZ, PÁRTFOGÓIHOZ, BARÁTÁIHOZ

Előbbi cím                   ÖSSZEFOGÁS. Rimavska Sobota-Rimaszombat

580.

BERGARBEITER, BEILAGE ZUR "VOLKSSTIMME", DER (1909-1913)

B 877               1909-1913                          Q 1253

Főlap                            VOLKSTIMME, 1909-1913. 37-41. Jg.

Előzmény                    VOLKSSTIMME-ban, mint rovat, 1906-1908

Folytatás                      DER BERGARBEITER

581.

BERGARBEITER, DER (1913-1914)

B 877               1913-1914                          Q 1253/a

Előbbi cím                   DER BERGARBEITER, BEILAGE ZUR "VOLKSSTIMME"

Társlap                         BÁNYAMUNKÁS, 1913-1914

582.

BERLINI NAPLÓ. BERLINER TAGEBUCH (1931-1932)

Berlin

B 877               1931-1932                          O 572

OSZK hiány: 1. évf. 1931.

583.

BERLINI VISSZHANG (1941-1943)

Berlin

B 418               1941                                    Y 615

B 894               1942                                    L 284

584.

BÉRMUNKÁS (1912-1954)

Chicago, New York, Cleveland

B 10                  1947-1948                          B 19

B 877               1914                                    Q 437

B 877               1923-1926                          Q 437

B 877               1930-1954                          Q 437

Címváltozat                FELSZABADULÁS. Chicago, 1918-1923

Címváltozat                KÜZDELEM. New York, 1918

Címváltozat                IPARI MUNKÁS. New York, 1917

Címváltozat                ÚJ TÁRSADALOM. New York, 1917

Címváltozat                VÉDELEM. New York, 1917-1918

585.

BÉRMUNKÁS (1928-1929, 1936)

Kiad., Magyar Általános Munkásszövetség

B 877               1928-1929                          Q 725

B 877               1936                                    Q 725

586.

BESZÁMOLÓ (1939)

Kiad., Szociáldemokrata Képviselők

B 877               1939                                    b 1755

587.

BESZÉLŐ SZÁMOK (1948-1950)

B 2                    1948-1950                          P 1881

B 9                    1948-1950                          IIID 32

B 567               1949-1950                          II.1.

B 877               1948-1950                          O 1432

D 1                    1948-1949                          63.250

588.

BESZKÁRT KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLETÉNEK IDŐSZAKI ÉRTESITŐJE (1935-1939)

B 567               1937                                    IV.2.

Utóbbi cím                  MŰVELŐDÉS

589.

BESZTERCE-NASZÓD VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1903-1909, 1941-1944)

Beszterce

B 8                    1941-1944                          A4/7718

590.

BETEGÁPOLÁSÜGY (1932-1944)

B 9                    1933-1940                          IIIC 663

B 846               1932-1935                          V 501

B 846               1938                                    V 501

D 1                    1932-1944                          253.016

Előbbi cím                   EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZOTTAK LAPJA

591.

BETHESDA (1916-1919, 1922-1927)

B 921               1916-1919                          14-4-3@3

B 921               1922-1927                          14-4-3@3

D 1                    1916                                    65.182

D 8                    1916-1918                          Z 228

D 8                    1922-1927                          Z 228

Sp 1                  1916-1919                          é 827

Sp 1                  1922-1927                          f 76

592.

BETHLEN IFJÚSÁG (1943, 1946)

B 921               1943                                    12-1-5

B 921               1946                                    12-1-5

593.

BETHLEN'S DIPLOMATISCHE WOCHENSCHRIFT (1869-1870)

B 2                    1869-1870                          P 70.055

Előbbi cím                   BETHLEN'S UNGARISCHE MONATSSCHRIFT

Melléklet                     INDUSTRIELLE BEILAGE, 1870

Melléklap                    UNGARISCHE MILLITÄR-ZEITUNG, 1869

594.

BETHLEN'S UNGARISCHE MONATSSCHRIFT (1869)

B 2                    1869                                    P 70.055

B 3                    1869                                    T 311.637

Előbbi cím                   UNGARISCHE MONATSSCHRIFT

Utóbbi cím                  BETHLEN'S DIPLOMATISCHE WOCHENSCHRIFT

595.

BETONÚTÉPITŐ (1952-1956)

B 8                    1952                                    A4/3762

D 1                    1952                                    64.103

596.

BETŰ (1948-1953)

B 8                    1948-1952                          A4/5042

B 877               1948-1952                          Q 1330

D 1                    1952                                    189.601

Előbbi és utóbbi cím TYPOGRAPHIA

597.

BEVÁNDORLÓ, A (1904-1911)

New York

D 8                    1905                                    Z 1358

Folytatás                      AMERIKAI MAGYAR UJSÁG. /Beolvadás/

598.

BIBLIAI ÚTMUTATÓ (1909)

Gyoma

B 921               1909                                    12-1-5

D 8                    1909                                    Z 13

Sp 1                  1909                                    IV 4695

599.

BIBLIATERJESZTÉS (1932-1937)

B 921               1932-1935                          12-1-2

B 921               1937                                    12-1-2

D 1                    1932                                    64.437

D 1                    1934-1937                          64.437

D 8                    1932-1936                          Z

Sp 1                  1932-1937                          é 637

600.

BIHAR NÉPE (1921-1926)

Debrecen

D 8                    1921-1926                          Z 6079

Utóbbi cím                  BIHAR. Berettyóujfalu

601.

BIHAR (1862-1863, 1867-1884)

Nagyvárad

P 1                    1867-1868                          R 5234

602.

BIHAR (1927-1938)

Berettyóujfalu

D 1                    1932                                    172.171

D 1                    1934                                    172.171

D 1                    1936                                    172.171

D 1                    1938                                    172.171

D 8                    1927-1928                          Z 6038

Előzmény                    BIHAR NÉPE. Debrecen

603.

BIHARI HIRLAP (1938-1944)

Berettyóújfalu, Nagyvárad

D 1                    1941-1944                          172.170

Előbbi cím                   BIHARI HIREK

604.

BIHARI KRÓNIKA (1916)

Nagyvárad

D 1                    1916                                    66.931

605.

BIHARI NÉPLAP (1949-1950)

Berettyóújfalu

B 9                    1950                                    IIIA 1.283

B 877               1949-1950                          Q 440

Előbbi cím                   BIHAR NÉPE

606.

BIHARI NÉPNEVELÉS (1939-1940, 1942-1944)

Berettyóujfalu-Nagyvárad (Oradea)

B 7                    1940                                    709.300

B 7                    1942-1943                          709.300

D 1                    1939-1940                          452.942

Előbbi cím                   NÉPNEVELÉSI KÖZLÖNY

607.

BIHARI REFORMÁTUSOK LAPJA (1942-1944)

Nagyvárad

B 921               1942-1944                          14-3-7@3

Sp 1                  1942-1944                          é 306

Előbbi cím                   REFORMÁTUSOK LAPJA. Nagyvárad

608.

BIHARI UJSÁG (1920-1923)

Berettyóujfalu

D 1                    1921-1922                          172.169

D 8                    1923                                    Z 6090

Előzmény                    BIHARVÁRMEGYE. Nagyvárad

609.

BIHARMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE (1901-1915)

Nagyvárad

B 723               1902-1904                          Y 3071

B 723               1906                                    Y 3071

B 723               1908                                    Y 3071

B 723               1911-1914                          Y 3071

610.

BIHARMEGYEI LAPOK (1880-1882)

Nagyvárad

P 1                    1881                                    R 5144

611.

BIHARORSZÁG (1929-1930, 1932-1936)

Oradea-Nagyvárad

B 1005             1929-1930                          40-82

B 1005             1932-1933                          40-82

Utóbbi cím                  TURISTA ÉLET. Oradea

OSZK hiány:1-2. évf., 1929-1930, 1932

612.

BIHARVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1903-1944, 1946-1950)

Nagyvárad, Berettyóujfalu, Nagyvárad, Berettyóujfalu

D 8                    1917                                    Z 6053

D 8                    1920                                    Z 6053

D 8                    1925-1929                          Z 6053

D 8                    1934-1935                          Z 6053

D 8                    1937-1938                          Z 6053

Melléklap                    BIHARVÁRMEGYE ÉS NAGYVÁRAD Thj. VÁROS TŰZRENDÉSZETI ÉRTESITŐJE, 1941-1943

Utóbbi cím                  HAJDU-BIHAR MEGYE HIVATALOS LAPJA

Közben                        MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BIHARMEGYEI HIVATALOS LAPJA, 1919

613.

BIMBÓFÜZÉR (1864/1865-1875/1876)

Sopron

Kiad. A Soproni Evangélikus Lyceum Deákkuti Vármegye Testülete

D 1                    1873/1874-1875/1876     253.015

614.

BIOLÓGIAI GYÓGYITÁSTAN SZAKKÖZLÖNYE, A (1898-1899/1900)

B 2                    1898                                    P 1179

B 846               1898-1899/1900               V 269

Boritólapcím               A HASONSZENVI ELVEN ALAPULÓ BIOLÓGIAI GYÓGYÍTÁSTAN SZAKKÖZLÖNYE

Előbbi cím                   HOMEOPATIA

615.

BIOLOGICA HUNGARICA (1923-1926)

Sz 1                  1923-1926                          53.395

616.

BIRÁK ÉS ÜGYÉSZEK LAPJA (1915-1919, 1925-1938)

B 12                  1916-1917                          Fq 3

D 1                    1915-1919                          70.062

D 1                    1929-1931                          70.062

D 1                    1933-1936                          70.062

Sp 1                  1916-1918                          II 223-224

Sz 4                  1937                                    B. h. 625

Főlap                            JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 1915-1919

Előbbi cím                   AZ ORSZ[ÁGOS] BIRÓI ÉS ÜGYÉSZI EGYESÜLET HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE

Folytatás                      MAGYAR JOGI SZEMLE (Beolvadás)

617.

BIRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ (1904-1918)

Igló, Szolnok, Gödöllő, Zombor, Kolozsvár, Zombor

Sz 4                  1904-1906                          B. h. 556

618.

BIRÓSÁGI VÉGREHAJTÓK KÖZLÖNYE (1889-1903)

Békéscsaba, Komárom, Komárom-Újszőny, Komárom, Nagyszöllős

Sz 4                  1900-1903                          B. h. 553

619.

BISERICA ŞI ŞCOALA (1877-1923, 1941?)

Arad

D 1                    1906-1917                          452.756

620.

BISMARCK (1884)

Kiad., Szini Károly

B 894               1884                                    M 115

621.

BIZALMAS PÁRTÉRTESITŐ (1946?-1947)

Kiad. [Szociáldemokrata] Főtitkárság

B 894               1947                                    L 230

622.

BIZALMAS TÁJÉKOZTATÓ A SZOMSZÉD ÁLLAMOK GAZDASÁGI ESEMÉNYEIRŐL (1945-1946)

Kiad. Magyar Gazdaságkutató Intézet

B 12                  1945-1946                          Fo 1359

Utóbbi cím                  TÁJÉKOZTATÓ A SZOMSZÉD ÁLLAMOK GAZDASÁGI ESEMÉNYEIRŐL

623.

BIZALOM (1929/1930-1944)

Kiad., A Fogházmisszió

B 877               1930                                    b 565

B 921               1944                                    14-1-2@2

D 1                    1929/1930-1938               69.940

D 1                    1943                                    69.940

624.

BIZONYSÁG (1947-1949)

Kiad., Országos Bethlen Gábor Szövetség

B 10                  1948-1949                          5-241

B 921               1947-1949                          14-3-1@3

D 1                    1948                                    252.980

D 8                    1948-1949                          Z 97

Sp 1                  1947-1949                          f 48

Sz 1                  1948-1949                          51.545

Sz 4                  1948-1949                          H. f. 1079

625.

BIZTOSITÁS ÉS VÁROSGAZDASÁG (1937-1944)

B 2                    1937-1944                          P 70.016

B 9                    1939                                    IIIB 1.154

B 9                    1941-1942                          IIIB 1.154

B 9                    1944                                    IIIB 1.154

B 12                  1937-1938                          Fq 250

D 1                    1937-1938                          70.362

626.

BIZTOSITÁSI ÉS KÖZGAZDASÁGI LAPOK (1896-1938)

B 9                    1898-1902                          IIIA 8

B 9                    1904-1907                          IIIA 8

B 9                    1909-1938                          IIIA 8

B 12                  1912-1919                          F 24

B 12                  1927-1928                          F 24

B 12                  1930-1938                          F 24

B 567               1928                                    I. 6.

D 1                    1903                                    70.390

627.

BIZTOSITÁSI KÖZLÖNY (1864-1865)

Pest

ÖNB                 1864                                    398.302-D.

Címváltozat                A MAGYAR KÖZGAZDA, 1864-1865

628.

BIZTOSITÁSI KÖZLÖNY (1931-1939)

B 12                  1935-1939                          Ff 246

629.

BIZTOSITÁSI SZEMLE (1926-1936, 1938)

B 9                    1927-1928                          IIIC 619

B 9                    1930                                    IIIB 446

B 9                    1934-1935                          IIIB 446

630.

BIZTOSITÁSI SZEMLE (1944)

D 1                    1944                                    68.888

Előbbi cím                   MAGYAR BIZTOSITÁSTUDOMÁNYI SZEMLE

631.

BIZTOSITÁSI TISZTVISELŐK LAPJA (1912-1924)

B 12                  1914                                    Fq 2

B 12                  1918                                    Fq 2

B 877               1912-1924                          O 1254

632.

BIZTOSITOTTAK LAPJA (1941-1944)

Kiad. Biztositottak Országos Egyesülete

B 12                  1944                                    Fq 404

633.

BJULLETENJ VENGERSZKOJ MOLODEZSI (1950?)

B 2                    1950                                    P 51.054

634.

BLAGOVÊSZTNIK (1939-1944)

Ungvár

D 1                    1940-1943                          252.991

635.

BLATT DER VOLKSSCHULLEHRER (1942-1944)

B 7                    1944                                    730.060

Főlap                            NÉPTANÍTÓK LAPJA

Előbbi cím                   BLATT DER VOLKSLEHRER

636.

BOCSKAY DIÁK (1934)

Hajduböszörmény

Kiad. Hajduböszörményi Bocskay Gimnázium

D 1                    1934                                    68.309

637.

BOCSKAY NÉPE (1935-1937)

Hajduböszörmény

Kiad. Református Egyház

D 1                    1935-1937                          452.518

D 8                    1935-1937                          Z 369

Sp 1                  1935-1937                          f 433

638.

BOCSKAY (1904)

Debrecen

Kiad. A Bocskay-kerti Tanulóifjuság

D 8                    1904                                    Z 1698

639.

BOHÉMEK LAPJA (1919)

Szeged

Sz 4                  1919                                    G 23

640.

BOHÓC (1861)

B 10                  1861                                    B051/91

641.

BÓJA (1926?-1927)

Újpest

B 894               1927                                    H 464

642.

BOJTORJÁN (1865)

B 10                  1865                                    Bq 051/95

643.

BOKRÉTÁSOK LAPJA (1934-1940)

B 785               1934-1940                          F 86

D 8                    1939                                    Z 1802

Sp 1                  1934-1938                          f 503

644.

BOLDOG ÉLET (1933-1938, 1948-1951)

B 2                    1948-1951                          P 4r 1104

B 921               1948-1951                          14-4-5@3

Sp 1                  1933-1938                          f 181

Sp 1                  1948-1951                          f 181

Közben                        BOLDOG ÉLET KÖNYVTÁRA, 1938-1944

645.

BOLDOG IFJUSÁG (1930-1936)

D 8                    1931                                    Z 1850

D 8                    1935-1936                          Z 1850

Utóbbi cím                  KIS SZINHÁZI ÉLET

Főlap                            SZINHÁZI ÉLET, 1930-1936. 20-26. évf

646.

BOLDOG MARGIT (1942-1944)

Szeged

Sz 4                  1942-1944                          G 531

Címváltozat                ÁPRÁDHÁZI SZENT MARGIT, 1944

647.

BOLDOGASSZONY NÉPE (1949-1967)

London

B 894               1952                                    H 722

648.

BOLDOGSÁG HEGYE, A (1869)

Pest

D 1                    1869                                    125.205

649.

BOLDOGSÁG ÚTJA (1936-1943)

Kassa-Koąice

B 921               1937-1938                          12-1-5

B 921               1942-1943                          12-1-5

B 1204             1936-1938                          Ev.abc

D 8                    1939-1943                          Z 7

Sp 1                  1936-1943                          é 239

650.

BOLETIN DE INFORMACION HUNGARIAN LIBRE DE MEXICO (1945-1946)

Mexikó

B 8                    1945                                    A4/6202/a

651.

BOLETIN DE LA CAMARA DE COMERCIO ARGENTINO-HUNGARA (1949-1952)

Buenos-Aires

B 8                    1949-1951                          A4/2217

B 10                  1949-1950                          X 1035

652.

BOLETIN DE LA UNION INTERNACIONAL DE LOS SINDICATOS... (1950)

B 2                    1950                                    P 51.058

B 877               1950                                    b 1162/b

653.

BOLGÁR TÁJÉKOZTATÓ (1949-1953)

B 8                    1949                                    A4/3119

B 8                    1951-1952                          A4/3119

654.

Bolletino Ufficiale della Borsa di Merci e Valori di Budapest

Ld       ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA

655.

BOLOND ISTÓK (1875-1876)

B 493               1897                                    F 50/3

D 8                    1875-1876                          Z 1438

656.

BOLOND ISTÓK (1878-1919)

B 2                    1878-1919                          P 70.038

B 3                    1875-1876                          T 306.935

B 3                    1878-1882                          T 306.935

B 3                    1889                                    T 306.935

B 3                    1891-1913                          T 306.935

B 8                    1879                                    A4/4995

B 8                    1898                                    A4/4995

B 8                    1906                                    A4/4995

B 8                    1908                                    A4/4995

B 10                  1875-1876                          1004

B 10                  1878-1899                          1004

B 10                  1901-1903                          1004

B 10                  1905-1910                          1004

B 10                  1912                                    1004

B 894               1883                                    L 390

B 894               1890-1899                          L 390

B 894               1918                                    L 390

D 1                    1879                                    67.022

D 1                    1883                                    67.022

D 1                    1887-1889                          67.022

D 1                    1891-1894                          67.022

D 1                    1896-1897                          67.022

D 1                    1904-1906                          67.022

D 1                    1919                                    67.022

D 8                    1878-1890                          Z 1439

P 1                    1893                                    R 1534

P 1                    1896                                    R 1534

Sp 1                  1878-1882                          IV 2785

Sp 1                  1900-1903                          f 110

Sp 1                  1914                                    f 110

Sz 4                  1878                                    G 511

657.

BOLOND MISKA (1860-1875)

Pest

B 2                    1860-1875                          P 80.029

B 3                    1860                                    T 311.792

B 3                    1863                                    T 311.792

B 3                    1866-1875                          T 311.792

B 8                    1860-1863                          A4/2052

B 8                    1865                                    A4/2052

B 8                    1870                                    A4/2052

B 10                  1860-1875                          Bf 055/1

B 894               1860-1865                          M 048

B 894               1866-1875                          M 048

D 1                    1860-1865                          70.343

D 8                    1861-1869                          Z 1310

D 8                    1871-1874                          Z 1310

P 1                    1860-1862                          R 1305

P 1                    1866-1875                          R 1305

Sp 1                  1860-1865                          g 20

Sp 1                  1866-1868                          p 1029

Sp 1                  1870-1871                          g 20

Sp 1                  1874                                    g 20

Sz 4                  1860-1869                          H 588

Sz 4                  1872-1874                          H 588

658.

BOLONDGOMBA (1917)

B 418               1917                                    X 772

659.

BOMBA (1936)

Csongrád

Sz 1                  1936                                    51.322

660.

BORÁSZATI ÉS KERTÉSZETI FÜZETEK (1862-1863)

Balassagyarmat

P 1                    1862-1863                          R 1672

661.

BORÁSZATI FÜZETEK (1869-1873)

Pest

B 2                    1869-1873                          P 1664

B 5                    1869-1873                          X 5091

B 723               1869-1870                          Y 965

B 723               1872                                    X 384

D 1                    1870                                    60.887

D 8                    1869-1870                          Z 1305

Sp 1                  1869-1870                          é 855

Sz 1                  1869-1873                          53.730

Sz 4                  1870                                    E. e. 1388

Utóbbi cím                  BORÁSZATI LAPOK

662.

BORÁSZATI LAPOK (1858-1861)

B 2                    1858-1859                          P 70.063

B 5                    1858                                    Y 3107

B 493               1859-1860                          d

D 1                    1858-1861                          70.172

Sz 4                  1858-1860                          E.e. 3

Előbbi cím                   SZŐLŐSZETI ÉS BORÁSZATI KÖZLEMÉNYEK

663.

BORÁSZATI LAPOK (1869-1870)

Pest

B 5                    1869                                    X 5136

664.

BORÁSZATI LAPOK (1874-1944)

B 5                    1879-1881                          Z 16

B 5                    1886-1943                          Z 16

B 9                    1934                                    IIIB 2.971

B 723               1874-1876                          Y 326

B 723               1887-1890                          Y 326

B 723               1898-1903                          Y 326

B 723               1905                                    Y 326

B 723               1907-1910                          Y 326

B 723               1912-1917                          Y 326

B 723               1922                                    Y 326

B 723               1926                                    Y 326

B 723               1929                                    Y 326

B 723               1931-1936                          Y 326

B 723               1938-1940                          Y 326

B 785               1941                                    A 1839

D 1                    1898-1899                          70.172

D 1                    1901-1905                          70.172

D 1                    1917-1937                          70.172

D 8                    1886-1887                          Z 1306

D 8                    1894-1897                          Z 1306

D 8                    1903-1910                          Z 1306

D 8                    1935                                    Z 1306

Sp 1                  1876-1922                          egyedi

Sp 1                  1924-1944                          egyedi

Sz 1                  1874-1893                          53.730

Sz 1                  1895-1900                          53.730

Sz 1                  1902                                    53.730

Sz 1                  1904                                    53.730

Sz 1                  1906-1910                          53.730

Sz 1                  1912-1919                          53.730

Sz 4                  1890-1894                          E.e. 4/a

665.

BORBASIA (1938/1939-1942, 1944/1946-1949)

Kiad. Magyar Növénytani Társaság

B 2                    1938/1939-1941               P 21.125

B 2                    1944/1946-1949               P 21.125

B 3                    1938/1939-1942               T 303.143

B 3                    1947-1949                          T 303.143

B 5                    1938/1939-1942               X 832

B 5                    1944/1946-1947               X 832

B 633               1942                                    20.482

B 633               1944/1946-1949               20.482

D 1                    1938/1939-1942               54.671

D 1                    1944/1946-1949               54.671

Sz 1                  1938/1939                          51.501

Sz 1                  1941                                    51.501

Sz 1                  1944/1946-1949               51.501

666.

BORROMAEUS (1886/1887-1916/1917)

Győr, Ó-Szőny, Győr

B 2                    1895/1896-1899/1900     P 20.213

B 2                    1911-1912                          P 20.213

B 2                    1914-1915                          P 20.213

B 493               1888                                    F 34/2

B 493               1898-1904/1905               F 34/2

D 1                    1887/1888                          65.129

D 1                    1890                                    65.129

D 1                    1906/1907                          65.129

P 1                    1886/1887-1890               R 771

P 1                    1895/1896-1903/1904     R 771

P 1                    1905/1906-1910/1911     R 771

P 1                    1912/1913                          R 771

P 1                    1914/1915                          R 771

Sz 1                  1893/1894                          54.313

Sz 1                  1897/1898-1901/1902     54.313

Sz 1                  1904/1905-1907/1908     54.313

Sz 1                  1909/1910                          54.313

Sz 1                  1911/1912                          54.313

667.

BORSICZKY-BORCSICZKY-DE BORSICZ CSALÁDOK ÉRTESITŐJE, A (1936-1940)

B 8                    1936-1940                          A4/9573

668.

BORSOD MISKOLCZI ÉRTESITŐ (1867-1903)

Miskolc

B 3                    1871-1874                          T 311.827

B 3                    1877-1882                          T 311.827

Sp 1                  1885-1891                          g 136

Utóbbi cím                  BORSODMEGYEI LAPOK (Beolvadás)

Előzmény                    MISKOLCZI TUDAKOZÓ-INTÉZETI ÉRTESITŐ

669.

BORSOD, GÖMÖR ÉS KISHONT KÖZIGAZGATÁSILAG EGYELŐRE EGYESITETT VÁRMEGYÉK HIVATALOS LAPJA (1924-1938)

Miskolc

D 1                    1933-1937                          452.714

Sp 1                  1924-1936                          f 571

Sp 1                  1938                                    f 571

Előbbi cím                   BORSODVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA

Utóbbi cím                  BORSOD-VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA

670.

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYE HIVATALOS LAPJA (1950)

Miskolcz

B 8                    1950                                    A4/9537

Előbbi cím                   ABAUJ VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA

671.

BORSODI BÁNYÁSZ (1952, 1955-1956)

Miskolc

B 8                    1950                                    A4/8216

Sp 1                  1952                                    f 712

672.

BORSODI FALIUJSÁGOK (1952)

Miskolc

B 8                    1952                                    A4/3714

673.

BORSODI GAZDA (1884-1887)

Miskolc

Sp 1                  1887                                    g 136

Utóbbi cím                  A BORSOD MEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS ÉRTESITŐJE

Főlap                            BORSOD. MISKOLCZI ÉRTESITŐ

674.

BORSODI NÉPNEVELŐ (1952-1956)

Miskolc

B 8                    1952                                    A4/3684

D 1                    1952                                    63.069

675.

BORSODMEGYEI LAPOK (1881-1901)

Miskolc

Sp 1                  1890-1892                          g 141

Sp 1                  1894-1895                          g 141

Sp 1                  1897-1898                          g 141

Utóbbi cím                  BORSODMEGYEI LAPOK /BORSOD-MISKOLCZI KÖZLÖNY/

676.

BORSODMEGYEI TANÜGY (1905-1936)

Miskolc

B 7                    1932-1936                          729.061

D 1                    1907                                    453.366

D 1                    1909-1912                          453.366

D 1                    1933-1934                          453.366

P 1                    1929-1932                          R 1154

677.

BORSODVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1903-1923)

Miskolc

Sp 1                  1903-1904                          f 571

Sp 1                  1906-1916                          f 571

Sp 1                  1920-1923                          f 571

Utóbbi cím                  BORSOD, GÖMÖR ÉS KISHONT KÖZIGAZGATÁSILAG EGYELŐRE EGYESITETT VÁRMEGYÉK HIVATALOS LAPJA

Előbbi cím                   BORSODVÁRMEGYEI HIVATALOS ÉRTESITŐJE

678.

BORSOD-VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1938-1944)

Miskolc

D 1                    1939-1943                          452.714

Sp 1                  1938-1941                          f 571

Előbbi cím                   BORSOD, GÖMÖR ÉS KISHONT KÖZIGAZGATÁSILAG EGYELŐRE EGYESITETT VÁRMEGYÉK HIVATALOS LAPJA

Utóbbi cím                  BORSOD-GÖMÖR VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA

679.

BORSSZEM JANKÓ (1868-1936)

Pest

B 2                    1869-1905                          P 50.231

B 3                    1868-1903                          T 304.417

B 3                    1907-1913                          T 304.417

B 8                    1868-1870                          A4/2417

B 8                    1872-1905                          A4/2417

B 8                    1907-1908                          A4/2417

B 8                    1910                                    A4/2417

B 8                    1913-1938                          A4/2417

B 10                  1868-1899                          Bq 055/11

B 10                  1910-1917                          Bq 055/11

B 10                  1919-1928                          Bq 055/11

B 10                  1933-1937                          Bq 055/11

B 418               1875                                    Y 175

B 418               1907                                    Y 175

B 418               1914                                    Y 175

B 418               1918-1919                          Y 175

B 493               1868-1869                          F 50/2

B 493               1875-1881                          F 50/2

B 567               1874                                    A.1.

B 567               1878-1881                          A.1.

B 567               1883-1885                          A.1.

B 567               1888-1889                          A.1.

B 877               1912-1925                          b 57

B 894               1868-1905                          L 386

B 894               1907-1913                          L 386

B 894               1916-1919                          L 386

B 894               1924                                    L 386

B 894               1930-1934                          L 386

B 894               1936                                    L 386

B 921               1868-1886                          14-2-0

D 1                    1868-1891                          60.203

D 1                    1894-1906                          60.203

D 1                    1908-1909                          60.203

D 1                    1914-1915                          60.203

D 1                    1918-1925                          60.203

D 1                    1927-1928                          60.203

D 1                    1932                                    60.203

D 8                    1868-1873                          Z 1571

D 8                    1876-1919                          Z 1571

D 8                    1921-1924                          Z 1571

D 8                    1926-1936                          Z 1571

P 1                    1870-1885                          R 466

Sp 1                  1868-1871                          egyedi

Sp 1                  1876-1877                          egyedi

Sp 1                  1879-1880                          egyedi

Sp 1                  1883                                    egyedi

Sp 1                  1886                                    egyedi

Sp 1                  1889                                    egyedi

Sp 1                  1894-1895                          egyedi

Sp 1                  1898                                    egyedi

Sp 1                  1906                                    egyedi

Sp 1                  1908-1914                          egyedi

Sz 1                  1872                                    52.355

Sz 1                  1874                                    52.355

Sz 1                  1880                                    52.355

Sz 1                  1883                                    52.355

Sz 1                  1886                                    52.355

Sz 1                  1896                                    52.355

Sz 1                  1900                                    52.355

Sz 1                  1903                                    52.355

Sz 1                  1918-1921                          52.355

Sz 1                  1923-1929                          52.355

Sz 1                  1930-1932                          52.355

Sz 1                  1933-1938                          52.355

Sz 4                  1868-1878                          G 500

Sz 4                  1880                                    G 500

Sz 4                  1906-1911                          G 500

Sz 4                  1918-1922                          G 500

Sz 4                  1925                                    G 500

680.

BORTERMELŐK LAPJA (1904-1905)

B 5                    1904                                    Z 98

B 723               1905                                    Y 2044

Folytatás                      BORÁSZATI LAPOK

681.

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK (1909-)

B 2                    1910-1952                          P 20.539

B 3                    1909-1952                          300.062

B 4                    1909-1944                          F 108

B 5                    1909-1912                          X 1455

B 5                    1914-1917                          X 1455

B 5                    1920-1921                          X 1455

B 5                    1923-1948                          X 1455

B 9                    1909-1910                          IIIC 59

B 9                    1913-1914                          IIIC 59

B 9                    1916-1952                          IIIC 59

B 493               1909-1952                          d

B 723               1933                                    X 500

B 723               1939                                    X 500

B 785               1912                                    F 501

B 785               1914                                    F 501

B 785               1916                                    F 501

B 785               1923                                    F 501

B 785               1926-1934                          F 501

B 785               1936-1939                          F 501

B 785               1942-1952                          F 501

B 846               1909-1919                          V 668

B 846               1926                                    V 668

D 1                    1909-1917                          54.540

D 1                    1919-1952                          54.540

D 8                    1909-1910                          Z 1248

D 8                    1926-1927                          Z 1248

D 8                    1929-1936                          Z 1248

D 8                    1939-1940                          Z 1248

D 8                    1942-1943                          Z 1248

P 1                    1909-1952                          R 2040

Sp 1                  1909-1952                          é 791

Sz 1                  1909-1952                          50.180

Sz 4                  1909-1923                          F 1021

Sz 4                  1927-1941                          F 1021

Sz 4                  1948-1952                          F 1021

682.

BOTANIKAI MÚZEUMI FÜZETEK. BOTANISCHE MUSEUMSHEFTE (1915-1916)

Kolozsvár

Kiad. Az Erdélyi Múzeum-Egylet

D 1                    1915                                    64.454

Sz 1                  1915-1916                          52.326

Sz 4                  1915-1916                          E. c. 3242

683.

BOTOND (1925-1927)

B 894               1926                                    H 203

D 8                    1926-1927                          Z 1113

Sz 1                  1925-1927                          52.285

Előbbi cím                   PAEDAGÓGIUMI LAPOK

684.

BÖLCSELETI FOLYÓIRAT (1886-1906)

Temesvár, Budapest

B 2                    1886-1900                          P 1063

B 3                    1886-1906                          T 301.000

B 7                    1897                                    709.389

B 7                    1900                                    709.389

B 10                  1886-1906                          X 2100

B 155               1886-1906                          48

B 493               1886-1906                          F 19/2

B 894               1890-1893                          H 359

B 894               1896-1899                          H 359

B 921               1889-1893                          7-2-7

B 921               1896-1897                          7-2-7

D 1                    1886-1888                          65.594

D 1                    1890-1906                          65.594

D 8                    1889-1894                          Z 2199

D 8                    1896                                    Z 2199

D 8                    1901-1905                          Z 2199

P 1                    1886-1906                          R 456

Sp 1                  1886-1906                          é 207

Sz 1                  1886-1906                          50.517

Sz 4                  1886-1906                          F. a., 1065

685.

BŐR- ÉS BUJAKÓRTAN (1903-1914)

D 1                    1902                                    66.375

D 8                    1906-1908                          Z 1170

Sz 4                  1904                                    D. f. 235

Sz 4                  1907-1911                          D. f. 235

Főlap                            BUDAPESTI ORVOSI UJSÁG

686.

BŐR ÉS CIPŐ (1917-1919)

B 12                  1917-1918                          Ff 26

Kiadásváltozat           LEDER- UND SCHUMARKT, 1917-1919

687.

BŐR ÉS CIPŐTECHNIKA (1951-1995)

B 2                    1951-1952                          P 51.098

B 9                    1952                                    IIIB 2.312

D 1                    1951-1952                          63.783

688.

BŐR- ÉS SZŐRMEIPARI MUNKÁSOK LAPJA (1937-1939)

B 877               1937-1939                          q 1257

689.

BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE (1947-)

B 2                    1947-1952                          P 20.150

B 3                    1947-1952                          300.326

B 9                    1947-1949                          IIIC 1.704

B 9                    1951-1952                          IIIC 1.704

B 846               1947-1948                          V 492

D 1                    1947-1952                          63.806

Előbbi cím                   BŐRGYÓGYÁSZATI, UROLÓGIAI, VENEROLÓGIAI SZEMLE ÉS KOZMETIKA

690.

BŐRGYÓGYÁSZATI UROLÓGIAI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE ÉS KOZMETIKA (1939-1944)

B 9                    1939                                    IIIC 433

B 9                    1941                                    IIIC 433

B 846               1939-1943                          V 492

Előbbi cím                   BŐRGYÓGYÁSZATI, UROLÓGIAI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE

Utóbbi cím                  BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE

691.

BŐRGYÓGYÁSZATI UROLÓGIAI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE (1923-1939)

B 9                    1926-1938                          IIIC 433

B 846               1923-1939                          V 492

Utóbbi cím                  BŐRGYÓGYÁSZATI, UROLÓGIAI, VENEROLÓGIAI SZEMLE ÉS KOZMETIKA

692.

BŐRIPAR (1894-1923)

B 4                    1894-1919                          E 149

B 12                  1899                                    Fq 28

B 12                  1902-1904                          Fq 28

B 12                  1911-1923                          Fq 28

D 1                    1918-1923                          70.336

Címváltozat                BŐRIPAR. UNGARISCHE GERBERZEITUNG, 1894-1919

693.

BŐRIPARI DOLGOZÓ (1948-1952)

B 8                    1948-1952                          A4/5056

B 877               1950-1952                          Q 1256

D 1                    1951-1952                          172.068

694.

BŐRIPARI MUNKÁS (1920-1938, 1946-1950)

B 4                    1925-1938                          D 71

B 12                  1931-1933                          Fq 306

B 12                  1937-1938                          Fq 306

B 877               1920-1938                          Q 1255

B 877               1946-1950                          Q 1255

Előbbi cím                   A CZIPÉSZ

Utóbbi cím                  BŐRIPARI DOLGOZÓ

695.

BŐRIPARI SZEMLE (1903-1928)

B 4                    1904-1927                          E 192

B 12                  1915-1918                          Fq 1

B 12                  1920-1928                          Fq 1

Előbbi cím                   TIMÁROK LAPJA

Címváltozat                BŐRIPARI SZEMLE. LEDER REVUE, 1909-1914

Címváltozat                BŐRIPARI SZEMLE. LEDER RUNDSCHAU, 1915-1927

Melléklap                    BŐRTECHNIKA. DIE LEDERTECHNIK, 1914-1927

OSZK hiány: 16. évf. 1917; 20. évf. 1921, 27. évf. 1928

696.

BŐRIPAROSOK ÉS BŐRKERESKEDŐK LAPJA (1943-1944)

B 12                  1943-1944                          Ff 220

Előbbi cím                   MAGYAR BŐRKERESKEDŐK LAPJA

697.

BŐRKERESKEDELEM (1947-1948)

B 8                    1947-1948                          A4/5033

698.

BŐRKERESKEDŐK LAPJA (1936-1938)

B 12                  1936-1938                          Ff 220

Folytatás                      MAGYAR BŐRKERESKEDŐK LAPJA

699.

BŐRMUNKÁS (1905-1919)

Újpest, Budapest

B 877               1906-1919                          Q 1255

Címváltozat                BŐRMUNKÁS-LEDERARBEITER, 1907-1919

Címváltozat                BŐRMUNKÁS-LEDERARBEITER-KOZEROBOTNIK, 1911-1912

OSZK hiány: 1. évf. 1905, 12-13. évf. 1916-1917

700.

BŐRÖS ELLENZÉK (1932-1933)

B 877               1932-1933                          Q 218

701.

BŐRSZAKMA, A (1939-1944)

B 12                  1939-1944                          Ff 66

702.

BŐRTECHNIKA (1914-1927)

B 12                  1915-1916                          Fq 1

B 12                  1920-1927                          Fq 1

Főlap                            BŐRIPARI SZEMLE. LEDER RUNDSCHAU

Kiadásváltozat           DIE LEDERTECHNIK, 1914-1927

Oszk hiány: 4. évf., 1917, 6-9. évf. 1919-1922

703.

BÖSZÖRMÉNYI NÉPLAP (1949)

Hajdúböszörmény

B 8                    1949                                    A4/8331

704.

BÖSZÖRMÉNYI UJSÁG (1920)

Hajduböszörmény

D 1                    1920                                    68.002

D 8                    1920                                    Z 6045

OSZK hiány: 1. évf. 1920

705.

BRASSÓI LAPOK (1895. jan. 1.-1940. okt. 4.)

Brassó, Budapest, Brassó

B 2                    1928-1940                          P 31-2r

B 8                    1922-1933                          A4/8028

B 894               1927                                    M 160

B 894               1939-1940                          M 160

D 1                    1929-1938                          172.152

D 8                    1925-1926                          Z 6606

D 8                    1928-1929                          Z 6606

D 8                    1935-1936                          Z 6606

Sz 4                  1919-1923                          J.b. 796

Előzmény                    BRASSÓ

Előzmény                    BRASSÓI MAGYAR ÚJSÁG

Kiadásváltozat           BUKARESTI LAPOK, 1930-1936

Melléklet                     A NAGYVILÁG, 1932

Melléklet                     VASÁRNAPI LAPOK, 1932-1933

706.

BRIDGEPORT (1915-1916, 1920-1938)

B 8                    1928-1929                          A4/8589

B 8                    1931                                    A4/8589

B 8                    1934-1935                          A4/8589

B 8                    1937-1938                          A4/8589

Utóbbi cím                  EGYETÉRTÉS (Bridgeport)

707.

BRIEF AUS PÉCS (1933/1934-1935/1936)

Pécs

Kiad., Pécsi Rotary Club

D 1                    1933/1934-1934/1935     65.201

P 1                    1933/1934-1935/1936     R 767

708.

BRIT POLITIKAI MISSZIÓ TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT (1947-1948)

Kiad., Brit Követség Tájékoztató Szolgálat

B 10                  1949                                    X 787

OSZK hiány: 1-2. évf. 1947-1948

709.

BRITISCH-UNGARISCHE BANK. AKTIENGESELLSCHAFT, MONATSBERICHT (1925-1940)

B 877               1925-1933                          B 26

Társlap                         BRITISH AND HUNGARIAN BANK, 1925-1940

Társlap                         MONTHLY REPORT OF THE NATIONAL BANK OF HUNGARY, 1926-1941

710.

British and Hungarian Bank LTD. Monthly Review

Ld       BRITISH AND HUNGARIAN LTD. MONTHLY REVIEW

711.

BRITISH AND HUNGARIAN LTD. MONTHLY REVIEW (1925-1940)

B 9                    1930-1936                          III B 450

B 9                    1939                                    III B 450

Címváltozat                BRITISH AND HUMGARIAN BANK LTD. MONTHLY REVIEW

712.

BUDA ÉS VIDÉKE (1892-1912)

B 10                  1892-1898                          Bf 352/64

B 567               1893                                    I.6.

Melléklap                    MAGYAR

713.

BUDAFOK NÉPE (1933, 1947-1949)

Budafok

B 877               1933                                    Q 442

B 877               1947-1949                          Q 442

D 1                    1948                                    190.138

714.

BUDAFOKI IPARTESTÜLET KÖZLÖNYE (1935-1941)

B 12                  1938-1941                          Fq 282

715.

BUDAHEGYVIDÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZI ÉRTESITŐ (1932-1926)

D 8                    1935-1936                          Z 179

Sp 1                  1935-1936                          é 581

716.

BUDAHEGYVIDÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZI ÉRTESITŐ (1932-1936)

D 8                    1932-1936                          Z 179

Címváltozás                A BUDAPEST-BUDAHEGYVIDÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG EGYHÁZI ÉRTESITŐJE, 1935

717.

BUDAHEGYVIDÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG EGYHÁZI ÉRTESITŐJE (1938-1939/1940)

B 921               1938-1939/1940               11-3-3

718.

BUDAHEGYVIDÉKI REFORMÁTUSOK LAPJA (1938-1940)

B 921               1938-1940                          11-3-3

Sp 1                  1938-1940                          É 581

719.

BUDAI GYORSIRÓ (1926-1929/1930)

B 2                    1926-1928/1929               P 1634

D 1                    1926-1927/1928               65.185

Sz 4                  1926-1928/1929               F. d. 1297

720.

BUDAI HIREK (1945)

Kiad., A Felszabadított Budai Terület Rendőrsége és Előljárósága

B 877               1945                                    b 769

721.

Budai Hirlap. Ofner Journal

Ld       BUDAI HIRLAP

722.

BUDAI HIRLAP (1892)

B 10                  1892                                    Bf 071/68

723.

BUDAI HIRLAP (1902-1907)

B 10                  1905-1907                          Bq 352/60

Címváltozat                BUDAI HIRLAP. OFNER JOURNAL, 1903-1907

724.

BUDAI HIRLAP (1913-1914)

B 8                    1913-1914                          A4/5050

B 10                  1913-1914                          Bf 352/71

725.

BUDAI HIRLAP (1932-1938)

B 418               1933-1934                          L 694

726.

BUDAI IZRAELITA HITKÖZSÉG ÉRTESITŐJE, A (1910-1939)

B 647               1923-1927                          X 101

B 647               1929                                    X 101

B 647               1931-1933                          X 101

B 647               1935                                    X 101

B 647               1937-1938                          X 101

D 1                    1918                                    69.911

D 1                    1920                                    69.911

D 1                    1926-1929                          69.911

D 1                    1932-1935                          69.911

727.

BUDAI KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE (1897-1900)

D 1                    1897                                    64.465

728.

BUDAI KRÓNIKA (1939-1944)

B 10                  1939-1944                          B 051/144

B 418               1939-1943                          Y 1398

729.

BUDAI NAPLÓ (1913-1938)

B 10                  1916-1938                          Bf 071/21

D 1                    1919-1920                          189.926

D 1                    1923-1930                          189.926

D 1                    1935-1936                          189.926

Sz 4                  1932-1933                          J. b. 1208

Előbbi cím                   BUDAI-SZEMLE

Melléklap                    BUDAI KÉPES LAPOK, 1913-1914

730.

BUDAI POLGÁR (1945)

B 8                    1945                                    A4/2249

731.

BUDAI POSTA (1946)

B 10                  1946                                    Bf 055/21

732.

BUDAI UJSÁG (1917-1918)

B 10                  1917-1918                          Bf 071/23

733.

Budapest Baross-téri (Tökoly-uti) Református Misszió-Egyház Értesitője, A

Ld       BUDAPEST BAROSS-TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉRTESITŐJE, A

734.

BUDAPEST BAROSS-TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉRTESITŐJE, A (1932-1939)

D 8                    1935                                    Z 489

D 8                    1938                                    Z 489

Sp 1                  1932-1939                          f 502

Címváltozat                BUDAPEST BAROSS-TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESITŐJE, 1938-1939

Címváltozat                BUDAPEST BAROSS-TÉRI-(TÖKÖLY-UTI) REFORMÁTUS FIÓKEGYHÁZ ÉRTESITŐJE, 1933-1935

Címváltozat                BUDAPEST BAROSS-TÉRI-(TÖKÖLY-UTI) REFORMÁTUS MISSZIÓ-EGYHÁZ ÉRTESITŐJE, 1936-1937

735.

Budapest Baross-téri Református Egyházközség Értesitője, A

Ld       BUDAPEST BAROSS-TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉRTESITŐJE, A

736.

Budapest Baross-téri(Tököly-uti) Református Fiókegyház Értesitője

Ld       BUDAPEST BAROSS-TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉRTESITŐJE, A

737.

BUDAPEST DÉLI KERÜLETI KÖZLÖNY (1927-1938)

B 2                    1932-1938                          P 80.065

B 10                  1932-1938                          Bf 352/300

B 12                  1934-1938                          Ff 245

Melléklet                     NEMZETI IRÁNYÍTÁS, 1938

OSZK hiány: 2-4. évf. 1928-1930

738.

BUDAPEST FŐVÁROS STATISZTIKAI HAVIFÜZETEI (1894-1907, 1920-1921)

B 2                    1920-1921                          P 4r 341

B 3                    1894-1907                          T 301.534

B 3                    1920-1921                          T 301.534

B 4                    1894-1907                          F 151

B 8                    1899-1907                          A4/9565

B 8                    1920-1921                          A4/9565

B 10                  1894-1907                          B 310/6

B 10                  1920-1921                          B 310/6

B 11                  1894-1896                          F 47

B 11                  1901-1902                          F 47

B 11                  1904                                    F 47

B 11                  1906-1907                          F 47

B 633               1894-1907                          6127

B 633               1920-1921                          6127

B 785               1894-1898                          F 339

B 846               1894                                    V 399

B 846               1896-1897                          V 399

B 846               1900-1907                          V 399

D 1                    1894-1895                          55.350

D 1                    1900-1907                          55.350

Utóbbi cím                  BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HAVIFÜZETEI

Közben                        BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HAVIFÜZETEI, 1908-1919

739.

BUDAPEST FŐVÁROS STATISZTIKAI HETI KIMUTATÁSAI (1919-1921)

B 10                  1919-1921                          Bq 310/7

Előbbi és utóbbi cím BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HETI KIMUTATÁSAI

740.

BUDAPEST FŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALÁNAK HAVI FÜZETEI (1877-1880)

B 3                    1878-1880                          T 301.534

B 4                    1877-1880                          F 151

B 8                    1877-1880                          A4/9565

B 10                  1877-1880                          B 310/6

B 11                  1877-1880                          F 47

B 785               1877-1880                          F 338

B 846               1877-1879                          V 399

Sz 1                  1877-1878                          50.141

Sz 4                  1877-1880                          C. c. 46

Előbbi cím                   BUDAPEST FŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALÁNAK HAVI KIMUTATÁSAI

Utóbbi cím                  STATISZTIKAI HAVI FÜZETEK

741.

BUDAPEST FŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALÁNAK HAVI KIMUTATÁSAI (1875-1877)

B 4                    1876-1877                          F 151

B 8                    1875-1877                          A4/9565

B 10                  1875-1877                          B 310/6

B 11                  1875-1877                          F 47

B 785               1875-1877                          F 338

B 846               1875-1877                          V 399

Sz 1                  1875-1876                          50.141

Sz 4                  1875-1877                          C. c. 46

Előbbi cím                   FŐVÁROSI STATISZTIKAI HIVATAL HAVI KIMUTATÁSAI

Utóbbi cím                  BUDAPEST FŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALÁNAK HAVI FÜZETEI

742.

BUDAPEST FŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALÁNAK HETI KIMUTATÁSAI (1873-1881)

B 3                    1873-1878                          T 308.745

B 3                    1880-1881                          T 308.745

B 4                    1875-1881                          F 150

B 8                    1880-1881                          A4/9566

B 10                  1873-1881                          Bq 310/7

Utóbbi cím                  STATISZTIKAI HETI KIMUTATÁS

743.

BUDAPEST JOGSZABÁLYAI (1918-1945)

B 2                    1918-1936                          P 3270

B 2                    1938-1940                          P 3270

B 2                    1942-1944                          P 3270

B 8                    1918-1930                          A4/9585

B 9                    1918                                    IIIC 2.581

B 9                    1920-1941                          IIIC 2.581

B 9                    1943                                    IIIC 2.581

B 9                    1945                                    IIIC 2.581

D 1                    1918-1942                          52.095

744.

BUDAPEST KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZLEMÉNYEI (1927-1932)

Utóbbi cím                  KAMARAI KÖZLÖNY (Beolvadás)

745.

BUDAPEST NÉPBIZTOSSÁGA HIVATALOS KÖZLÖNYE (1919)

B 8                    1919                                    T.I. 25

B 877               1919                                    TK-H 412

Előbbi cím                   FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Utóbbi cím                  A BUDAPESTI MUNKÁS- ÉS KATONATANÁCS HIVATALOS KÖZLÖNYE

746.

BUDAPEST NÉPE (1944)

B 877               1944                                    Zp 66

747.

BUDAPEST SZÁMOKBAN (1919)

B 8                    1919                                    T. I. 26

B 877               1919                                    TK-H 412/a

Főlap                            A BUDAPESTI MUNKÁS- ÉS KATONATANÁCS HIVATALOS KÖZLÖNYE

748.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ELEKTROMOS MŰVEI (1939-1941)

B 11                  1939                                    F 1411

B 11                  1941                                    F 1411

OSZK hiány: 1. évf. 1939, 3. évf. 1941

749.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS GÁZMŰVEI... ÉVI LAPSZEMLÉJE (1928-1942)

B 2                    1939-1942                          P 496-4r

B 4                    1938-1942                          E 643

B 10                  1941-1942                          Bq 665/59

B 11                  1938-1942                          F 1409

B 12                  1939-1942                          Fq 340

B 418               1938-1942                          E 643

750.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HAVIFÜZETEI (1908-1919, 1921-1949)

B 2                    1914-1919                          P 4r 341

B 2                    1921-1949                          P 4r 341

B 3                    1908-1919                          T 301.534

B 3                    1921-1949                          T 301.534

B 4                    1908-1916                          F 151

B 4                    1918-1919                          F 151

B 4                    1921-1945                          F 151

B 8                    1908-1919                          A4/9565

B 8                    1921-1949                          A4/9565

B 10                  1908-1919                          B 310/6

B 10                  1921-1946                          B 310/6

B 10                  1948                                    B 310/6

B 11                  1908-1912                          F 47

B 11                  1914                                    F 47

B 11                  1916                                    F 47

B 11                  1926-1931                          F 47

B 11                  1933-1949                          F 47

B 567               1908                                    B.2.

B 567               1915                                    B.2.

B 567               1922                                    B.2.

B 567               1934-1939                          B.2.

B 567               1943-1944                          B.2.

B 633               1908-1919                          6127

B 633               1921-1931                          6127

B 658               1926-1948                          MNB abc

B 785               1925                                    F 339

B 785               1929                                    F 339

B 785               1932-1933                          F 339

B 785               1935-1936                          F 339

B 785               1938-1942                          F 339

B 785               1945-1947                          F 339

B 785               1949                                    F 339

B 846               1908-1919                          V 399

B 846               1921-1926                          V 399

B 846               1928-1931                          V 399

B 877               1931                                    b 16

B 877               1933-1949                          b 16

B 921               1925-1944                          28-4-6

D 1                    1936-1946                          60.340

D 1                    1949                                    60.340

P 1                    1922                                    R 214

P 1                    1929-1949                          R 214

Sz 4                  1927                                    C. c. 46

Sz 4                  1929                                    C. c. 46

Sz 4                  1931-1944                          C. c. 46

751.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HETI KIMUTATÁSAI (1908-1919, 1921-1926)

B 3                    1911-1913                          T 308.745

B 4                    1908-1919                          F 150

B 4                    1921-1926                          F 150

B 10                  1908-1917                          Bq 310/7

B 10                  1919                                    Bq 310/7

B 10                  1921-1926                          Bq 310/7

Sz 1                  1908-1914                          56.153

Előbbi cím                   STATISZTIKAI HETI KIMUTATÁS

Közben                        BUDAPEST FŐVÁROS STATISZTIKAI HETI KIMUTATÁSAI, 1919-1921

752.

Budapest Székesfőváros Vizműveinek Lapszemléje

Ld       VÍZMŰVEK LAPSZEMLÉJE

753.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉS AZ ÉRDEKKÖRÉBE TARTOZÓ VÁLLALATOK HIVATALOS KÖZLÖNYE (1937-1949)

B 8                    1948-1949                          A4/3133

B 9                    1937-1942                          IIIB 508

B 9                    1945-1949                          IIIB 508

B 10                  1947-1948                          X 890

Előbbi cím                   BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉS A BUDAPESTI HELYI ÉRDEKŰ VASUTAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIVATALOS KÖZLÖNYE

754.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIVATALOS KÖZLÖNYE (1923-1935)

B 9                    1935                                    IIIB 508

D 1                    1924-1932                          70.365

D 1                    1935                                    70.365

Előbbi cím                   A BUDAPESTI EGYESÍTETT VÁROSI VASUTAK HIVATALOS KÖZLÖNYE

Utóbbi cím                  BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉS A BUDAPESTI HELYI ÉRDEKŰ VASUTAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIVATALOS KÖZLÖNYE

755.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉS A BUDAPESTI HELYI ÉRDEKŰ VASUTAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIVATALOS KÖZLÖNYE, A (1936-1937)

B 9                    1936-1937                          IIIB 508

Előbbi cím                   BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIVATALOS KÖZLÖNYE

Utóbbi cím                  BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉS AZ ÉRDEKKÖRÉBE TARTOZÓ VÁLLALATOK HIVATALOS KÖZLÖNYE

756.

BUDAPEST (1877. november 15. - 1918. november 15.)

B 2                    1877                                    P 80.025

B 2                    1918                                    P 80.025

B 877               1881                                    Q 5

B 877               1888-1890                          Q 5

B 877               1892                                    Q 5

B 877               1896                                    Q 5

B 877               1901-1902                          Q 5

B 877               1904-1905                          Q 5

B 877               1910-1911                          Q 5

B 877               1918                                    Q 5

B 894               1915                                    M 110

D 8                    1894                                    Z 6527

Sz 4                  1878-1889                          H 256

Sz 4                  1891-1893                          H 256

Sz 4                  1895-1897                          H 256

Sz 4                  1914                                    H 256

Utóbbi cím                  KÖZTÁRSASÁGI UJSÁG

Melléklap                    UJ BUDAPEST, 1879-1913

757.

BUDAPEST (1935)

B 10                  1935                                    B 943/583

758.

BUDAPEST (1945-1947)

B 2                    1945-1947                          P 70.001

B 3                    1945-1947                          304.313

B 8                    1945-1947                          A4/2890

B 9                    1945-1947                          IIIB 1.873

B 10                  1945-1947                          Bq 051/155

B 11                  1945-1947                          F 63

B 418               1945-1947                          Y 264

B 419               1945-1948                          F 2556

B 465               1945-1947                          Ad 350

B 493               1946-1947                          F 58/5

B 567               1945-1947                          B.4.

B 877               1945-1947                          Q 5

B 894               1945-1947                          L 379

B 921               1945-1947                          30-4-0

B 965               1945-1947                          Fi 342

D 1                    1945-1947                          64.247

D 8                    1946                                    Z 1560

Sp 1                  1945-1947                          f 128

Sz 1                  1945-1947                          55-391

759.

BUDAPEST-ANGYALFÖLD SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG TUDOSITÓJA, A (1927-1932)

D 1                    1927-1928                          68.971

Címváltozat                AZ ANGYALFÖLDI SZT. LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSITÓJA, 1927-1929

760.

Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség Értesitője, A

Ld       BUDAHEGYVIDÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZI ÉRTESITŐ

761.

BUDAPESTER AUSSTELLUNGS-ZEITUNG (1884-1885)

B 10                  1884-1885                          Bf 606/16

B 12                  1884-1885                          Fq 309

762.

BUDAPESTER BAU-ZEITUNG UND WOHNUNGS-ANZEIGER (1874-1875)

B 10                  1874-1875                          Bq 334/432

Előzménye                  PEST-OFNER BAU-ZEITUNG UND WOHNUNGSANZEIGER

Utóbbi cím                  BUDAPESTER BAU-ZEITUNG

763.

BUDAPESTER FREMDENZEITUNG (1928-1942)

B 10                  1938                                    B 910/484

764.

BUDAPESTER HYGIENISCHE ZEITUNG (1891-1894)

B 846               1892                                    V 400

765.

BUDAPESTER LANDWIRTSCHAFTLICHE PRESSE (1895-1896)

B 785               1896                                    F 721

Főlap                            UNGARISCHE WEIN-ZEITUNG

766.

BUDAPESTER MEDICINISCH-CHIRURGISHES CENTRALBLATT (1880)

B 2                    1880                                    P 20.853

767.

BUDAPESTER MÜLLER- UND BÄCKER-ZEITUNG (1878-1880)

B 10                  1879                                    Bf 051/182

Előbbi cím                   MÜLLER- UND BÄCKER-ZEITUNG

Utóbbi cím                  UNGARISCHE MÜHLEN-ZEITUNG

768.

BUDAPESTER NACHRICHTEN (1868-1876)

B 10                  1868                                    Bf 050/168

Előbbi cím                   PESTER NACHRICHTEN

769.

BUDAPESTER RUNDSCHAU (1935-1936)

B 9                    1936                                    III B 875

D 1                    1936                                    63.666

Utóbbi cím                  HUNGÁRIA MAGAZIN

770.

BUDAPESTER SONN- UND MONTAGS-ZEITUNG (1903-1917)

B 10                  1904                                    Bq 050/138

B 10                  1914                                    Bq 050/138

B 10                  1916-1917                          Bq 050/138

OSZK hiány: 1-15. évf. 1903-1917

771.

BUDAPESTER TAGBLATT (1884. máj. 1.-1915. ápr. 2.)

B 2                    1902-1904                          P 39-2r

D 1                    1887                                    172.153

D 1                    1889-1898                          172.153

772.

BUDAPESTER ZEITUNG (1919)

B 8                    1919                                    T I.27

OSZK hiány: 1. évf. 1919

773.

BUDAPESTI ÁRU-, ÉS ÉRTÉKTŐZSDE TANÁCSA HIRDETMÉNYEINEK TÁRA, A (1902-1948)

B 9                    1935-1940                          IIIB 1034

B 9                    1942-1948                          IIIB 1034

B 12                  1915-1919                          Fo 64

B 12                  1921-1924                          Fo 64

B 12                  1926                                    Fo 64

B 12                  1928-1930                          Fo 64

B 12                  1936-1937                          Fo 64

B 12                  1939-1942                          Fo 64

B 12                  1944-1947                          Fo 64

D 1                    1912-1913                          66.189

D 1                    1917-1918                          66.189

D 1                    1921-1922                          66.189

D 1                    1924-1933                          66.189

D 1                    1935-1942                          66.189

D 1                    1945-1947                          66.189

774.

BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA, A. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER WAAREN- UND EFFECTEN-BÖRSE (1864-1948)

B 9                    1926-1928                          III A 5

B 9                    1930-1937                          III A 5

B 9                    1939-1942                          III A 5

B 10                  1873-1884                          Bf 387/33

B 10                  1886-1888                          Bf 387/33

B 10                  1893-1913                          Bf 387/33

B 10                  1943                                    050/181

B 12                  1868-1869                          Ff 3

B 12                  1871-1917                          Ff 3

B 1204             1919-1948                          Ff 3

Sp 1                  1923-1925                          v 754-56

Címváltozat                A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA, 1919-1930, 1934-1948

OSZK hiány: 1.-30. évf. 1864-1894

775.

BUDAPESTI BAZÁR MELLÉKLAPJA (1874-1884)

B 10                  1874-1876                          Bq 051/158

Főlap                            BUDAPESTI BAZÁR

776.

BUDAPESTI BAZÁR (1873-1898)

B 10                  1874-1876                          Bq 051/158

B 10                  1892                                    Bf 050/182

B 465               1875                                    Ad 378

B 465               1877                                    Ad 378

B 465               1879                                    Ad 378

B 465               1881-1885                          Ad 378

Előbbi cím                   PESTI HÖLGY-DIVATLAP

Melléklap                    BUDAPESTI BAZÁR MELLÉKLAPJA

777.

BUDAPESTI ÉLET (1901)

Sz 4                  1901                                    F. b. 1786

OSZK hiány: 1. évf. 1901

778.

BUDAPESTI ELLENŐR (1891-1894)

B 10                  1893                                    Bf 050/147

779.

BUDAPESTI ÉPITÉSZETI SZEMLE (1899-1906)

B 3                    1899-1906                          T 311.468

B 4                    1899-1905                          E 316

B 9                    1899-1905                          IIIB 30

D 1                    1899-1903                          260.943

Előbbi cím                   ÉPÍTÉSZETI SZEMLE

780.

BUDAPESTI ÉRTESITŐ. BUDAPESTER NACHRICHTEN (1941-1944)

B 8                    1942-1944                          A4/4535

B 9                    1942-1943                          IIIB 1.597

B 877               1942                                    B 59

Előbbi cím                   BUDAPESTI ÉRTESÍTŐ

781.

BUDAPESTI ÉRTESITŐ (1895-1918)

Ujpest, Budapest

D 1                    1916-1918                          189.868

782.

BUDAPESTI EVANGÉLIKUSOK LAPJA (1915-1920)

B 1204             1915-1916                          abc

B 1204             1919                                    abc

Sp 1                  1915-1917                          é 423

783.

BUDAPESTI FEHÉR ÚJSÁG (1919-1920)

B 8                    1919                                    A4/4623

B 877               1920                                    O 1366

OSZK hiány: 1-2. évf. 1919-1920

784.

BUDAPESTI GYORSIRÓ KÖZLÖNY (1904)

B 2                    1904                                    P 1660

Főlap                            GYORSÍRÁSZATI LAPOK

Előbbi cím                   BUDAPESTI GYORSÍRÓ

Utóbbi cím                  ORSZÁGOS GYORSÍRÓ KÖZLÖNY

785.

BUDAPESTI GYORSIRÓ (1888/1889-1903/1904)

B 2                    1890/1891-1892/1893     P 1660

B 2                    1896/1897-1903/1904     P 1660

B 493               1891/1892                          F 16/7

B 493               1895/1896-1897/1898     F 16/7

B 493               1899/1900-1903/1904     F 16/7

D 1                    1889/1890-1891/1892     253.024

D 1                    1896/1897-1897/1898     253.024

D 1                    1899/1900-1900/1901     253.024

D 1                    1903/1904                          253.024

D 8                    1888/1889-1899/1900     Z 1932

D 8                    1901/1902-1902-1903     Z 1932

P 1                    1899/1900                          R 770

P 1                    1901/1902                          R 770

Sz 4                  1888/1889-1891/1892     F. c. 761

Sz 4                  1894/1895-1903/1904     F. c. 761

Főlap                            GYORSÍRÁSZATI LAPOK

786.

BUDAPESTI HIRLAP KÉPES MELLÉKLETE (1933-1936)

B 10                  1933                                    Bq 071/154

B 10                  1935-1936                          Bq 071/154

Sp 1                  1934-1936                          f 541

Sz 4                  1934-1936                          G 126

Főlap                            BUDAPESTI HÍRLAP

787.

BUDAPESTI HIRLAP TÁRCÁI (1897-1913)

B 493               1905-1907                          F 17/5

B 894               1898-1906                          H 364

B 894               1908-1910                          H 364

Főlap                            BUDAPESTI HIRLAP

788.

BUDAPESTI HIRLAP VASÁRNAPJA (1928-1932, 1937-1939)

B 10                  1928-1932                          Bq 071/87

B 894               1928-1931                          L 432

D 1                    1928-1929                          189.794

D 1                    1931-1932                          189.794

Főlap                            BUDAPESTI HIRLAP

Közben                        VASÁRNAPI UJSÁG, 1932-1936. 52-55. évf.

789.

BUDAPESTI HIRLAP (1853. január 1. - 1860. november 20.)

B 2                    1853-1860                          P 2r 319

B 8                    1853-1857                          A4/8083

B 8                    1859                                    A4/8083

B 10                  1852-1860                          Bf 071/64

B 418               1856-1858                          L 350

B 418               1860                                    L 350

B 921               1853                                    1-3-2@1

B 921               1857                                    1-3-2@1

D 1                    1854-1857                          189.881

D 1                    1859-1860                          189.881

ÖNB                 1853-1860                          399.171-E.Per.

P 1                    1853                                    R 5132

P 1                    1855                                    R 5132

Sp 1                  1853-1860                          g 310

Sz 4                  1853-1860                          J 44

Előbbi cím                   MAGYAR HIRLAP

Utóbbi cím                  SÜRGÖNY

790.

BUDAPESTI HIRLAP (1881. június 16.-1919. márc. 25.; 1919. szept. 28. - 1939. április 30.)

B 2                    1894                                    P 2r 319

B 2                    1906                                    P 2r 319

B 2                    1913-1923                          P 2r 319

B 2                    1931-1934                          P 2r 319

B 2                    1936                                    P 2r 319

B 3                    1881-1882                          T 311.822

B 8                    1887                                    A4/8084

B 8                    1901                                    A4/8084

B 8                    1905-1939                          A4/8084

B 9                    1887-1920                          IIIA 6

B 9                    1923                                    IIIA 6

B 9                    1926                                    IIIA 6

B 9                    1928-1930                          IIIA 6

B 9                    1933                                    IIIA 6

B 9                    1939                                    IIIA 6

B 10                  1892-1901                          Bf 923/233

B 10                  1906-1922                          Bf 923/233

B 10                  1931-1937                          Bf 923/233

B 418               1894                                    L 350

B 418               1914-1920                          L 350

B 418               1926                                    L 350

B 418               1933                                    L 350

B 418               1935                                    L 350

B 419               1906                                    F 4

B 419               1914-1919                          F 4

B 419               1922-1924                          F 4

B 493               1914-1917                          F 56/b

B 567               1906                                    I.6.

B 877               1909--1920                        Q 1144

B 877               1922-1936                          Q 1144

D 1                    1889                                    189.881

D 1                    1904-1906                          189.881

D 1                    1913                                    189.881

D 1                    1915-1936                          189.881

D 8                    1883-1890                          Z 6505

D 8                    1892-1893                          Z 6505

D 8                    1895-1901                          Z 6505

D 8                    1903-1919                          Z 6505

P 1                    1894                                    R 5132

P 1                    1906                                    R 5132

P 1                    1914-1923                          R 5132

P 1                    1928-1929                          R 5132

P 1                    1931-1936                          R 5132

Sp 1                  1888-1899                          egyedi

Sp 1                  1915-1917                          egyedi

Sp 1                  1925-1936                          egyedi

Sz 1                  1915-1919                          E. b. u.

Sz 4                  1881-1890                          H 257

Sz 4                  1892-1898                          H 257

Sz 4                  1902                                    H 257

Sz 4                  1904-1906                          H 257

Sz 4                  1908-1925                          H 257

Sz 4                  1937-1939                          H 257

Zagreb              1910-1918                          211.041

Melléklet                     ANTENNA, 1933-1939

Melléklet                     BUDAPESTI HÍRLAP KÉPES MELLÉKLETE, 1933-1936

Melléklet                     BUDAPESTI HIRLAP TÁRCÁI, 1897-1913

Melléklet                     BUDAPESTI HÍRLAP VASÁRNAPJA, 1928-1932, 1937-1939

Melléklet                     GYEREK B. H., 1936-1939

791.

BUDAPESTI KÉPES ÚJSÁG (1861)

D 8                    1861                                    Z 1362

ÖNB                 1861                                    399.257-D

Előzmény és folytatás                                            NAPKELET

792.

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁRSZABÁLYOZÁSI KÖZLEMÉNYEI, A (1940-1942)

B 8                    1940-1942                          A4/2143

B 9                    1940-1942                          IIIB 1.317

B 12                  1940-1942                          Fq 550

D 1                    1941                                    68.166

793.

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZLEMÉNYEI, A (1927-1932)

B 8                    1927-1932                          A4/2013

B 9                    1927-1931                          IIIB 310

B 9                    1927-1931                          IIIB 310

B 12                  1927-1932                          Fq 300

Címváltozat                BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÜLKERESKEDELMI KÖZLEMÉNYEI

Utóbbi cím                  KAMARAI KÖZLÖNY (Beolvadás)

794.

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Külkereskedelmi Közleményei

Ld       BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZLEMÉNYEI, A

795.

BUDAPESTI KIR.[ÁLYI] ORVOSEGYESÜLET ÉRTESITŐJE (1912-1919)

B 846               1912-1919                          V 471

D 1                    1912-1919                          52.940

Címváltozat                A BUDAPESTI ORVOSEGYESÜLET ÉRTESÍTŐJE, 1918-1919

796.

BUDAPESTI KORCSMÁROSOK ÉRTESITŐJE (1948)

B 8                    1948                                    A4/5064

Előzmény és folytatás                                            KORCSMÁROSOK LAPJA

797.

BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESITŐJE (1872-1919, 1921-1944)

B 8                    1873                                    A4/9521

B 8                    1910-1919                          A4/9521

B 12                  1872-1919                          Ff 153

B 12                  1921-1923                          Ff 153

B 877               1914                                    Q 1144/a

B 877               1926                                    Q 1144/a

B 877               1929-1931                          Q 1144/a

B 877               1940-1941                          Q 1144/a

B 877               1944                                    Q 1144/a

Főlap                            BUDAPESTI KÖZLÖNY

798.

BUDAPESTI KÖZLÖNY MELLÉKLAPJA (1871-1873)

B 8                    1872-1873                          A4/9521

Sz 4                  1890-1892                          G. h., 24

Főlap                            BUDAPESTI KÖZLÖNY

799.

BUDAPESTI KÖZLÖNY (1867. március 12. - 1944. december 24.)

B 2                    1867-1890                          P 2r 5

B 2                    1892-1944                          P 2r 5

B 8                    1867-1944                          A4/9521

B 9                    1867-1944                          III A7

B 10                  1867-1943                          74

B 12                  1868-1944                          Ff 152

B 418               1914                                    L 271

B 418               1916                                    L 271

B 418               1919                                    L 271

B 418               1921                                    L 271

B 418               1925                                    L 271

B 418               1928                                    L 271

B 418               1938                                    L 271

B 418               1940                                    L 271

B 418               1942                                    L 271

B 418               1944                                    L 271

B 419               1919-1944                          F 5

B 493               1867                                    F 58/6

B 567               1868                                    II.8.

B 567               1870-1876                          II.8.

B 567               1914                                    II.8.

B 567               1918-1944                          II.8.

B 633               1878-1928                          1333

B 633               1930-1944                          1333

B 658               1893-1894                          MNB abc

B 658               1926-1943                          MNB abc

B 846               1919                                    V 1069

B 846               1920-1944                          V 1069

B 877               1914                                    Q 1144/a

B 877               1919-1921                          Q 1144/a

B 877               1924-1944                          Q 1144/a

B 921               1867-1875                          8-1-4

B 921               1924-1933                          8-1-4

D 1                    1867-1890                          172.071

D 1                    1892-1895                          172.071

D 1                    1897-1924                          172.071

D 1                    1926-1944                          172.071

D 8                    1867-1901                          Z 6503

D 8                    1903-1909                          Z 6503

D 8                    1912-1941                          Z 6503

ÖNB                 1867-1870                          503.765-D.Per

ÖNB                 1875                                    503.765-D.Per

ÖNB                 1913-1918                          503.765-D.Per

ÖNB                 1928-1932                          503.765-D.Per

ÖNB                 1944                                    503.765-D.Per

P 1                    1886-1888                          TR 3

P 1                    1899-1901                          TR 3

P 1                    1903-1905                          TR 3

P 1                    1908-1909                          TR 3

P 1                    1912                                    TR 3

P 1                    1914-1916                          TR 3

P 1                    1918-1944                          TR 3

Sp 1                  1867-1879                          egyedi

Sp 1                  1892-1897                          egyedi

Sp 1                  1908-1915                          egyedi

Sp 1                  1917-1944                          egyedi

Sz 1                  1867-1894                          E b. u

Sz 1                  1896-1944                          E b. u

Sz 4                  1868-1880                          H 1

Sz 4                  1889-1898                          H 1

Sz 4                  1901-1911                          H 1

Sz 4                  1913                                    H 1

Sz 4                  1916-1944                          H 1

Közben                        HIVATALOS KÖZLÖNY, 1919. aug. 2-aug.7.

Közben                        TANÁCSKÖZTÁRSASÁG, 1919. márc. 26.-aug. 1.

Folytatás                      MAGYAR KÖZLÖNY

Melléklet                     ORSZÁGGYÜLÉSI ÉRTESÍTŐ, 1910-1912

Melléklap                    BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE, 1872-1919, 1921-

800.

BUDAPESTI KÖZPONTI SEGITŐBIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYEI (1914-1917)

B 8                    1914-1917                          A4/2129

B 10                  1914                                    Bq 361/42

D 1                    1915-1917                          260.530

Főlap                            FŐVÁROSI KÖZLÖNY

801.

BUDAPESTI LABDARUGÓK ALSZÖVETSÉGE ÉRTESITŐJE, A (1925-1939)

B 1005             1929                                    40-252

B 1005             1932                                    40-252

Előbbi cím                   A BUDAPESTI LABDARUGÓK SZÖVETSÉGE ÉRTESITŐJE

Előbbi cím                   A BUDAPESTI LABDARUGÓK SZÖVETSÉGE HIVATALOS ÉRTESITŐJE

Utóbbi cím                  BUDAPESTI LABDARUGÓK ALSZÖVETSÉGE

OSZK hiány: 1-11. évf. 1925-1939, 14-15. évf. 1938-1939

802.

BUDAPESTI LAPOK (1902-1904, 1906, 1912-1914)

B 10                  1903                                    Bf 050/157

Utóbbi cím                  MAGYAR ÚJSÁG. BUDAPESTI LAPOK

Melléklap                    BUDAPESTI KÉPES LAPOK

803.

BUDAPESTI LÁTOGATÓK LAPJA (1888-1896)

B 2                    1891-1896                          P 4r 483

B 10                  1892-1894                          Bf 911/1

B 10                  1896                                    Bf 911/1

D 1                    1891                                    67.039

Sz 4                  1890-1892                          G. h. 24

Főlap                            MAGYAR ÚJSÁG

Utóbbi cím                  LÁTOGATÓK LAPJA

804.

BUDAPESTI M[AGYAR] KIR[ÁLYI] ÁLLAMI RENDŐRSÉG HIVATALOS LAPJA, A (1903-1913)

B 9                    1903--1905                        IIIB 1

B 9                    1907-1913                          IIIB 1

B 10                  1912-1913                          B 351/21

B 877               1903                                    b 40

D 1                    1903-1904                          69.748

D 1                    1912                                    69.748

Utóbbi cím                  SZÉKESFŐVÁROSI M[AGYAR] KIR[ÁLYI] ÁLLAMRENDŐRSÉG HIVATALOS LAPJA

805.

BUDAPESTI MARHA- ÉS SERTÉSKERESKEDELMI KÖZLÖNY (1906-1914)

B 10                  1906-1914                          Bf 381/17

Utóbbi cím                  MAGYAR ÁLLATKERESKEDELEM

806.

BUDAPESTI MÉRNÖKI KAMARA KÖZLEMÉNYEI (1933-1944)

B 2                    1933                                    P 50 376

B 4                    1935-1940                          E 566

B 8                    1942-1944                          A4/2229

B 12                  1936-1940                          Fo 842

Főlap                            A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE

807.

BUDAPESTI MUNKÁS- ÉS KATONATANÁCS HIVATALOS KÖZLÖNYE (1919)

B 8                    1919                                    T.I. 32

B 8                    1919                                    T.I.25

B 418               1919                                    Y 874

B 877               1919                                    TK-H 412

D 1                    1919                                    260.530

Előbbi cím                   BUDAPEST NÉPBIZTOSSÁGA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Utóbbi cím                  FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Melléklet                     BUDAPEST SZÁMOKBAN, 1919

808.

BUDAPESTI NAPILAP (1876. junius 4. - 1878. február 10.)

Sz 4                  1876-1878                          J 40

Előbbi cím                   FÜGGETLEN POLGÁR

Folytatás                      KÖZVÉLEMÉNY (Beolvadás)

809.

BUDAPESTI NAPLÓ (1896. aug. 20. - 1918. júl. 9.)

B 2                    1898-1900                          P 143-2r

B 2                    1902-1904                          P 143-2r

B 877               1897                                    Q 1142

B 877               1900                                    Q 1142

B 877               1903                                    Q 1142

B 877               1905                                    Q 1142

B 877               1907                                    Q 1142

B 877               1908-1911                          Q 1142

D 1                    1906                                    189.848

D 8                    1896-1905                          Z 6534

Sz 4                  1897-1788                          H 47

Sz 4                  1902-1908                          H 47

810.

BUDAPESTI NAPLÓ (1937)

B 10                  1937                                    B 050/44

Utóbbi cím                  VÁROSPOLITIKAI NAPLÓ

811.

BUDAPESTI NÉPNEVELŐ (1951-1956)

B 2                    1951-1952                          P 20435

B 8                    1951-1952                          A4/3519

B 493               1951                                    F 10/3

D 1                    1952                                    63.075

812.

Budapesti Orvosegyesület Értesitője, A

Ld       A BUDAPESTI KIR.[ÁLYI] ORVOSEGYESÜLET ÉRTESITŐJE

813.

BUDAPESTI ORVOSI ÚJSÁG (1903-1944)

B 2                    1903-1913                          P 202-4r

B 9                    1908                                    IIIB 150

B 9                    1910-1913                          IIIB 150

B 9                    1921-1922                          IIIB 150

B 9                    1924-1926                          IIIB 150

B 9                    1936-1937                          IIIB 150

B 9                    1939                                    IIIB 150

B 9                    1940-1943                          IIIB 150

B 846               1903-1943                          V 350

D 1                    1905-1906                          452.106

D 1                    1908                                    452.106

D 1                    1912-1919                          452.106

D 1                    1922-1935                          452.106

D 1                    1937-1944                          452.106

D 8                    1906-1908                          Z 1170

D 8                    1926-1927                          Z 1170

D 8                    1929-1933                          Z 1170

D 8                    1937                                    Z 1170

D 8                    1939                                    Z 1170

D 8                    1941                                    Z 1170

Sp 1                  1930-1937                          f 361

Sz 1                  1905                                    50.346/K3

Sz 1                  1914-1943                          50.346/K3

Sz 4                  1903-1929                          D. f. 235

Melléklap                    BŐR- ÉS BUJAKORTAN, 1902-1903

Melléklap                    DIAETÁS ÉS PHYSIKAI GYÓGYÍTÓMÓDOK, 1903-1907

Melléklap                    FÜLÉSZET, 1902

Melléklap                    FÜRDŐ- ÉS VIZGYÓGYÁSZAT, 1902-1903

Melléklap                    GÉGÉSZET, 1906-1913

Melléklap                    GYERMEKORVOS, 1903-1914

Melléklap                    KÖZEGÉSZSÉGÜGY, 1903

Melléklap                    KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÖRVÉNYSZÉKI ORVOSTUDOMÁNYI SZEMLE, 1904-1914

Melléklap                    SEBÉSZET, 1903-1914

Melléklap                    SZEMÉSZETI LAPOK, 1903-1914

Melléklap                    SZÜLÉSZET ÉS NŐGYÓGYÁSZAT, 1903-1914

814.

BUDAPESTI POLGÁRI ISKOLA (1936/1937-1938/1939)

B 2                    1936/1937                          P 4229

B 7                    1936/1937-1938/1939     710.228

B 10                  1936/1937-1938/1939     B 371/251

B 10                  1936/1937-1938/1939     B 910/484

B 493               1936/1937-1938/1939     F 9/5

B 921               1936/1937-1938/1939     9-2-7

D 1                    1936/1937-1938/1939     55.850

P 1                    1936/1937                          R 769

Sp 1                  1936/1937-1938/1939     é 881

Sz 1                  1936/1937-1938/1939     54.264

815.

BUDAPESTI REFORMÁTUS THEOLÓGIAI AKADÉMIA BARÁTI SZÖVETSÉGÉNEK KÖRLEVELE, A (1942-1943)

Sp 1                  1942-1943                          X 1188

816.

BUDAPESTI R[ÓMAI] K[ATHOLIKUS] KÖZSÉGEK TUDÓSITÓJA (1935-1944)

Kiad., Országúti Szent Ferencrendi Egyházközség

B 894               1943                                    H 612

817.

BUDAPESTI R[ÓMAI] K[ATOLIKUS] EGYHÁZKÖZSÉGEK TUDÓSITÓJA (1935-1944)

Kiad. Krisztus Király Egyházközség

B 493               1942                                    F 26/5

B 493               1944                                    F 26/5

818.

BUDAPESTI R[ÓMAI] K[ATOLIKUS] EGYHÁZKÖZSÉGEK TUDÓSITÓJA (1936-1944)

Kiad. Erzsébetvárosi Egyházközség

B 493               1938-1939                          F 26/5

B 493               1942                                    F 26/6

819.

BUDAPESTI R[ÓMAI] K[ATOLIKUS] EGYHÁZKÖZSÉGEK TUDÓSITÓJA (1936-1944)

Kiad. Terézvárosi Egyházközség

B 493               1944                                    F 26/5

820.

BUDAPESTI R[ÓMAI] K[ATOLIKUS] EGYHÁZKÖZSÉGEK TUDÓSITÓJA (1936-1944)

Kiad. Budapest-Törökőri Egyházközség

B 493               1936-1937                          F 26/5

B 493               1940-1943                          F 26/5

821.

BUDAPESTI R[ÓMAI] K[ATOLIKUS] EGYHÁZKÖZSÉGEK TUDÓSITÓJA (1936-1944)

Kiad. Assisi Szent Ferencről Elnevezett Ferencvárosi Egyházközség

B 493               1936-1938                          F 26/5

B 493               1941-1944                          F 26/5

822.

BUDAPESTI R[ÓMAI] K[ATOLIKUS] EGYHÁZKÖZSÉGEK TUDÓSITÓJA (1936-1944)

Kiad. Szent István Bazilika Egyházközség

B 493               1936                                    F 26/5

823.

BUDAPESTI R[ÓMAI] K[ATOLIKUS] EGYHÁZKÖZSÉGEK TUDÓSITÓJA (1936-1944)

Kiad. Magna Domina Hungarorum Egyházközség

B 493               1936                                    F 26/5

824.

BUDAPESTI R[ÓMAI] K[ATOLIKUS] EGYHÁZKÖZSÉGEK TUDÓSITÓJA (1936-1944)

Kiad. Szent Domonkos-rendi Egyházközség

B 493               1936-1944                          F 26/5

825.

BUDAPESTI R[ÓMAI] K[ATOLIKUS] EGYHÁZKÖZSÉGEK TUDÓSITÓJA (1936-1946)

Kiad. Szent Imre-városi Egyházközség

B 493               1936                                    F 26/5

B 493               1938                                    F 26/5

826.

BUDAPESTI SAKK-SZEMLE (1889-1893)

B 10                  1892                                    X 2516

827.

BUDAPESTI SAKKUJSÁG (1934-1935)

B 1005             1934-1935                          8-3092

828.

BUDAPESTI SÜRGÖNY (1879?)

B 10                  1879                                    Bf 071/21

829.

BUDAPESTI SÜTŐK LAPJA (1940-1944)

B 4                    1940-1944                          E 672

B 10                  1941                                    Bq 050/422

B 12                  1940-1944                          Fo 1266

830.

BUDAPESTI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATÁNAK ÉRTESITŐJE (1891-1918)

D 1                    1891-1895                          67.037

Melléklet                     A "MAGYAR SZAKÁCSOK KÖRE" ÉRTESITŐJE, 1908

Utóbbi cím                  A VENDÉGLŐS

831.

BUDAPESTI SZEMLE (1857-1869, 1873-1944)

B 2                    1857-1864 (1-21. köt.)     P 20.061

B 2                    1865-1869 (1-15. köt.)     P 20.061

B 2                    1873-1944 (1-267.köt.)   P 20.061

B 3                    1857-1864 (1-21.köt.)      308.409

B 3                    1865-1869 (1-15-köt.)     308.409

B 3                    1873-1944 (1-267. köt.)  308.405

B 7                    1857-1864 (1-21. köt.)     709.008

B 7                    1865-1869 (1-15. köt.)     709.009

B 7                    1879-1922 (19-191. köt.)           709.010

B 7                    1924-1939 (195-255. köt.)        709.010

B 7                    1940-1943 (256-265. köt.)        709.010

B 8                    1857-1864 (1-21.köt.)      A4/2507

B 8                    1865-1869 (1-15.köt.)      A4/2507

B 8                    1873-1944 (1-167.köt)    A4/2507/B

B 9                    1857-1864 (1-21.köt.)      IIIC 60

B 9                    1865-1869 (1-15.köt.)      IIIC 60

B 9                    1873-1944 (1-267.köt.)   IIIC 60

B 10                  1857-1864 (1-21.köt.)      3441

B 10                  1865-1869 (1-15.köt.)      3441

B 10                  1873-1944 (1-267.köt.)   3441

B 12                  1857-1864 (1-21. köt.)     Fo 81

B 12                  1865-1869 (1-15. köt.)     Fo 81

B 12                  1873-1944 (-1-267. köt.) Fo 81

B 14                  1857-1864 (1-21. köt)      2280

B 14                  1865-1869 (1-15. köt)      2280

B 14                  1873-1939 (1-262. köt.)  2281

B 14                  1941 (264. köt.)                 2281

B 14                  1943 (266. köt.)                 2281

B 46                  1881-1887 (25-52. köt.)  O-45

B 46                  1939-1940 (252-259. köt.)        O-45

B 493               1857-1869 (1-21. köt.)     F 17/1-5

B 493               1865-1869 (1-15. köt.)     F 17/1-5

B 493               1873-1944 (1-267. köt.)  F 17/1-5

B 633               1857-1864 (1-21. köt.)     5128

B 633               1865-1866 (1-2. köt.)       5128

B 658               1927-1944 (205-267. köt.)        MNB abc

B 785               1857-1864 (1-21.köt)       F 127

B 785               1865-1869 (1-15.köt.)      F 127

B 785               1873-1920 (1-184.köt.)   F 127

B 785               1922-1923 (189-194.köt.)         F 127

B 785               1926 (201-204. köt.)        F 127

B 785               1928-1944 (208-267. köt.)        F 127

B 846               1857-1864 (1-21.köt.)      V 960

B 846               1865-1869 (1-15.köt.)      V 960

B 846               1873-1903 (1-116.köt.)   V 960

B 846               1905-1908 (121-136.köt.)         V 960

B 846               1910 (141-144.köt.)         V 960

B 846               1913 (153-156.köt.)         V 960

B 846               1915-1918 (161-176.köt.)         V 960

B 846               1920 (181-184.köt.)         V 960

B 846               1925-1930 (198-219.köt.)         V 960

B 846               1932 (224-227.köt.)         V 960

B 846               1936-1939 (240-255.köt.)         V 960

B 846               1941-1943 (260-265.köt.)         V 960

B 894               1857-1869 (1-15. köt.)     H 06

B 894               1873-1937 (1-247. köt.)  H 07

B 894               1943-1944 (264-267. köt.)        H 07

B 921               1857-1864 (1-21.köt.)      7-1-(1-7)

B 921               1865-1869 (1-15.köt.)      7-1-(1-7)

B 921               1873-1944 (1-267.köt.)   7-1-(1-7)

B 965               1857-1864 (1-21. köt.)     Fi 478

B 965               1865-1869 (1-15. köt.)     Fi 478

B 965               1873-1939 (1-255. köt.)  Fi 478

D 1                    1857-1864 (1-21. köt.)     50.010

D 1                    1865-1869 (1-15. köt.)     50.010

D 1                    1873-1944 (1-267. köt.)  50.012

D 8                    1857-1864 (1-21. köt.)     Z 1160

D 8                    1865-1869 (1-15. köt.)     Z 1160

D 8                    1873-1944 (1-267. köt.)  Z 1161

ÖNB                 1857-1864 (1-21. köt.)     179-812-B

ÖNB                 1865-1869 (1-15. köt.)     179-812-B

ÖNB                 1873-1941 (1-769. köt.)  397.954-B Per

P 1                    1857-1864 (1-21. köt.)     R 197

P 1                    1865-1869 (1-15. köt.)     R 197

P 1                    1873-1944 (1-267. köt.)  R 197

Sp 1                  1857-1864 (1-21. köt.)     egyedi

Sp 1                  1865-1869 (1-15. köt.)     egyedi

Sp 1                  1873-1944 (1-267. köt.)  egyedi

Sz 1                  1857-1864 (1-21. köt.)     50.032

Sz 1                  1865-1869 (1-15. köt.)     50.032

Sz 1                  1873-1944 (1-167. köt.)  50.646

Sz 4                  1857-1864 (1-21. köt.)     F 326

832.

BUDAPESTI SZÉNKERESKEDŐ (1931-1938)

B 12                  1931-1938                          Fo 82

833.

BUDAPESTI TANÁRI EGYLET KÖZLÖNYE, A (1867)

Pest

B 2                    1867                                    P 20.841

B 7                    1867                                    709.020

B 8                    1948                                    A4/5064

B 10                  1867                                    B 371/400

B 11                  1867                                    P 331

B 493               1867                                    F 10/3

B 921               1867                                    12-3-(5-7)

D 1                    1867                                    65.159

D 8                    1867                                    Z 1048

P 1                    1867                                    R 768

Sp 1                  1867                                    N. N. 261

Sz 1                  1867                                    50.861

Sz 4                  1867                                    F. c. 1195

834.

BUDAPESTI TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG MELLETT MÜKÖDŐ LABDARUGÓ TÁRSADALMI SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE (1952-1956)

D 1                    1952                                    64.322

Utóbbi cím                  BUDAPESTI LABDARUGÓK ALSZÖVETSÉGE HIVATALOS KÖZLÖNYE

835.

BUDAPESTI UJSÁG (1886. november 1. - 1890. július 20.)

Sz 4                  1889-1890                          H 105

Folytatás                      EGYETÉRTÉS (Beolvadás)

836.

BUDAPESTI ÚJSÁG (1919)

Kiad. Országos Kisgazda- és Földmives-Párt

B 2                    1919                                    P 44-2r

B 7                    1919                                    709.672

B 8                    1919                                    A4/8225

B 8                    1919                                    T.I.26

B 877               1919                                    Q 1006

D 1                    1919                                    189.968

Sz 4                  1919                                    J. b. 845

837.

BUDAPESTI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉRTESITŐJE (1914-1918)

B 2                    1914-1918                          P 962

B 8                    1914-1916                          A/49505

B 567               1921-1922                          X 1772

D 1                    1914-1918                          B 020.886

P 1                    1914-1915                          R 1384

P 1                    1918                                    R 1384

Főlap                            FŐVÁROSI KÖZLEMÉNYEK, 1914-1917

Előbbi cím                   A FŐVÁROSI KÖNYVTÁR ÉRTESÍTŐJE

Utóbbi cím                  VÁROSI NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

838.

BUDAPESTI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉRTESITŐJE (1921-1922)

B 2                    1921-1922                          P 962

B 8                    1921-1922                          A4/9505

B 11                  1921-1922                          F 724

B 567               1914-1918                          X 1772

D 1                    1921-1922                          68.891

P 1                    1921-1922                          R 503

Előbbi cím                   VÁROSI NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

Utóbbi cím                  A FŐVÁROSI NYILVÁNOS KÖNYVTÁR ÉRTESÍTŐJE

839.

BUDAPESTI VÁROSI TANÁCS HIVATALOS KÖZLÖNYE (1951-1955)

B 2                    1951-1952                          P 51.121

B 8                    1951-1952                          A4/3540

B 9                    1951-1952                          IIIB 2.299

B 10                  1951-1952                          5-104

D 1                    1952                                    63.904

840.

BUDAPESTI VISZHANG (1852-1857)

Pest

B 2                    1852-1856                          P 80.034

B 3                    1855                                    T 304.285

B 10                  1852-1856                          Bq 051/47

B 493               1852                                    d

B 493               1856                                    d

B 894               1853-1856                          H 08

D 1                    1856                                    70.213

D 8                    1852-1853                          Z 1394

ÖNB                 1854-1857                          104.897-C-D

P 1                    1852                                    R 1520

Sz 4                  1853-1857                          H 601

Előbbi cím                   ÉRTESÍTŐ

841.

BUDAPESTVIDÉKI UJSÁG (1926-1938)

Ujpest

D 1                    1931-1938                          190.137

Előbbi cím                   BUDAPEST-VIDÉKI SPORT UJSÁG

842.

BUDAVIDÉKI HIRLAP (1939-1944)

B 10                  1940-1942                          Bf 071/96

B 10                  1944                                    Bf 071/96

B 12                  1942                                    Fq 546

843.

BUENOS AIRESI MAGYAR UJSÁG (1949)

Buenos Aires

B 877               1949                                    Q 740

844.

BUFFALÓI HIRADÓ (1920-1940, 1946-1950)

Buffaló

B 877               1923                                    Q 190

845.

BUGYI UJSÁG (1917-1918?)

Debrecen

D 8                    1917                                    Z 1996

846.

BUKARESTI MAGYAR KÖZLÖNY (1860-1861)

Bukarest

D 8                    1860                                    Z 6732

847.

BUKARESTI UJSÁG (1921)

Bucuresti

Sz 4                  1921                                    J. b. 1001

848.

BUKFENC (1919)

B 7                    1919                                    709.672

D 8                    1919                                    Z 2007

849.

Bukuresti Magyar Közlöny

Ld       BUKARESTI MAGYAR KÖZLÖNY

850.

BULETINUL DEVIZIEI XX.a (1919-1920)

Debretin (Debrecen)

Kiad. Tiszántúli Református Egyházkerület

D 1                    1919-1920                          63.613

D 8                    1919-1920                          Z 2232

851.

BULETINULU GUVERNIULUI PROVINCIALE PENTRU MARELE PRINCIPATU TRANSILVANIA. I-II. SZEPCIUNE (1853-1856)

Nagyszeben-Hermannstadt-Sibiu

B 8                    1853-1856                          A4/9.519

Címváltozat                ERDÉLYT ILLETŐ ORSZÁGOS KORMÁNYLAP. LANDES-REGIERUNGSBLATT FÜR SIEBENBÜRGEN. BULETINULU GUBERNULUI PROVINCIALE PENTRU ARDEALU, 1857-1859/1860

Címváltozat                LANDESGESETZ- UND REGIERUNGSBLATT FÜR DAS KÖNIGREICH UNGARN. FOEA DE LEGILE UGRII SI A GUVERNULUI PENTRU ARA UNGARIEI, 1851-1852

Címváltozat                LANDESGESETZ- UND REGIERUNGSBLATT FÜR DAS KÖNIGREICH UNGARN. FOEA LEGILOR UGRII SI A GUVERNULUI PENTRU REGNUL UNGARIEI, 1852

Címváltozat                LANDESGESETZ- UND REGIERUNGSBLATT FÜR DAS KRONLAND UNGARN

Címváltozat                LANDES-REGIERUNGSBLATT FÜR DAS KÖNIGREICH UNGARN. FOEA GUVERNULUI TAREI PENTRU REGNUL UNGARIEI, 1853-1859

Román-német társlap                                             LANDESGESETZ- UND REGIERUNGSBLATT FÜR DAS KRONLAND UNGARN. FOAIA DE LEGILE UGRII SI A GUBERNULUO PENTRU TARA DE KORONA UNGARIA, 1850

Német-rutén társlap   LANDESGESETZ-UND REGIERUNGSBLATT FÜR DAS KRONLAND UNGARN. KRAEVÜJ ZAKONNÜCSESZKIJ I PRAVÜTEL'- SZTVENNÜJ VESZTNIK DLJA KORONNAHO

852.

BULLETIN D' INFORMATION (1952)

B 8                    1952                                    A4/3747

Utóbbi cím                  BULLETIN DE LA COMMISSION INTERNATIONALE PREPARATOIRE...

853.

BULLETIN DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE HONGRIE (1949-1950)

B 2                    1949-1950                          P 51.055

B 8                    1949-1950                          A4/3302/9

854.

BULLETIN DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-HONGROISE DE BUDAPEST (1926-1929)

B 8                    1926-1929                          A4/2107

855.

BULLETIN DE LA CINEMATOGRAPHIE HONGROISE (1950-1953)

Kiad. Mozgóképforgalmi Vállalat

D 1                    1952-1953                          63.785

856.

BULLETIN DE LA REVUE BIBLIOGRAPHIQUE HONGROISE (1912-1918, 1923-1931)

B 3                    1912-1918                          307.770

B 3                    1926-1930                          307.770

B 785               1912-1918                          F 560

B 785               1926-1930                          F 560

D 1                    1912-1918                          50.030

D 1                    1931-1931                          50.030

Főlap                            MAGYAR KÖNYVSZEMLE

857.

Bulletin de la Société Hongroise de Géographie

Ld       FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK

858.

BULLETIN DE L'UNION INTERNACIONALE DES SYDICATS DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET SIMILAIRES (1950-1951)

B 877               1950-1951                          b 1162/c

859.

Bulletin des Eglises de Hongrie

Ld       HUNGARIAN CHURCH PRESS BULLETIN DES EGLISES DE HONGRIE

860.

BULLETIN D'INFORMATION DE L' UNION DÉMOCRATIQUE DES FEMMES HONGROISES (1948-1950, 1952)

Kiad. Magyar Nők Demokratikus Szövetsége

B 8                    1948                                    A4/3056

B 8                    1950                                    A4/3056

B 8                    1952                                    A4/3056

B 877               1950-1952                          b 1148/f

861.

BULLETIN D'INFORMATION DE LA LÉGATION DE HONGRIE (1945?)

Párizs

B 894               1945                                    L 234

862.

BULLETIN D'INFORMATION (1948-1956)

B 2                    1948-1952                          P 50265

D 1                    1952                                    64.157

Utóbbi cím                  BULLETIN D'INFORMATION DU COMITÉ CENTRAL DU PARTI SOCIALISTE OUVRIER HONGROIS

863.

BULLETIN D'INTERIEUR DE L'ASSOCIATION HONGROISE DES AMIS DE LA FRANCE -FRANCIABARÁT MAGYAROK EGYESÜLETE KÖZLEMÉNYEI (1944)

Alger

B 877               1944                                    Zp 156

864.

BULLETIN DU MUSÉE HONGROIS DES BEAUX-ARTS (1947-1949)

B 2                    1947-1949                          P 20.449

B 8                    1947-1949                          A4/3379

B 10                  1947-1949                          B 708/178

B 465               1947-1949                          Ad 641

B 965               1947-1949                          Fi 159/a

865.

BULLETIN DU TOURISME HONGROIS (1932-1937)

B 10                  1932-1937                          B 910/519

866.

BULLETIN ÉCONOMIQUE DE L'INSTITUT CENTRAL DES SOCIÉTES FINANCIÉRES (1925-1940)

Kiad., Pénzintézeti Központ

B 2                    1928-1940                          P 72

B 8                    1925-1940                          A4/9568

B 9                    1925-1933                          IIIC 2.450

B 9                    1935                                    IIIC 2.450

B 9                    1937-1938                          IIIC 2.450

B 877               1925-1927                          O 352

B 877               1933                                    O 352

D 8                    1928-1940                          Z 2063

P 1                    1925-1940                          R 827

Sz 4                  1928-1940                          C. b. 594

Angol nyelvű kiad.    ECONOMIC BULLETIN...

Német nyelvű kiad.   WIRTSCHAFSTBERICHT...

867.

BULLETIN ÉCONOMIQUE. BANQUE GÉNÉRAL DE CREDIT HONGROISE BUDAPEST (1927-1941, 1946)

B 9                    1930-1937                          IIIC 586

868.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE STATISTIQUE INTERNATIONALE (1878-1879, 1882-1886, 1889-1895)

B 2                    1878-1879                          P 3991

Sz 4                  1884-1886                          C. c. 117

Sz 4                  1888-1892                          C. c. 117

Főlap                            BUDAPEST FŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALÁNAK HETI KIMUTATÁSAI

869.

BULLETIN HONGROIS (1947-1954)

B 2                    1952                                    P 50.403

B 8                    1947-1952                          A4/8181

B 877               1951-1952                          b 997/g.

D 1                    1952                                    63.773

Főlap                            ÚJ MAGYARORSZÁG, 1947-1948

870.

BULLETIN OF HUNGARIAN CINEMATOGRAPHY (1950-1956, 1958)

B 8                    1950-1952                          A4/3438

D 1                    1952                                    63.786

871.

Bulletin Officiel de la Cote de la Bourse de Marchandises et de Valeurs de Budapest (1931-1933)

Ld       BUDAPESTI ÁRÚ- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA

872.

BULLETIN (1947-1950)

Kiad., Lengyel Követség Sajtóosztálya

B 8                    1947-1950                          A4/3023

B 9                    1947                                    IIIB 2.110

B 9                    1949-1950                          IIIB 2.110

B 10                  1948                                    X 856

B 877               1948-1950                          b 334

873.

BURGENLAND (1927/1928-1931)

Eisenstadt

D 1                    1927/1928-1928/1929     15.464

874.

BURGENLÄNDISCHE HEIMATBLÄTTER (1932-1938, 1945-)

Eisenstadt-Kismarton

D 1                    1934-1938                          15.464

875.

BUTOR, A (1935-1938)

D 1                    1936                                    64.501

876.

BUVÁR (1935-1944)

B 2                    1935-1944                          P 50.109

B 3                    1935-1943                          T 305.564

B 7                    1935-1944                          710.561

B 9                    1935-1936                          IIIC 764

B 9                    1938-1944                          IIIC 764

B 11                  1935-1944                          F 1358

B 418               1935-1938                          Y 1400

B 418               1935-1944                          E 550

B 418               1935-1944                          E 550

B 493               1935-1944                          F 15/2

B 567               1935-1944                          IV.2.

B 633               1935-1944                          15.249

B 723               1937                                    X 376

B 723               1942                                    X 376

B 785               1935-1944                          F 145

B 846               1935-1942                          V 867

D 1                    1935-1944                          56.050

D 8                    1935-1944                          Z 1250

Sp 1                  1935-1944                          é 45

Sz 1                  1935-1944                          52.473

Sz 4                  1935-1944                          F 1131

877.

BÚZAMEZŐK (1937-1938)

Kiskunfélegyháza

Sz 1                  1937                                    52.282

Sz 4                  1938                                    F 337

878.

BUZAVIRÁG (1941)

Dencsháza

B 8                    1941                                    A4/2546

P 1                    1941                                    R 493

Címváltozat                BUZAKALÁSZ, 1941

879.

BÜDSZENTMIHÁLYI REFORMÁTUSOK LAPJA (1937-1939)

Büdszentmihály

D 1                    1938-1939                          452.509

D 8                    1937-1938                          Z 6

Sp 1                  1937-1939                          f 672

880.

BÜNTETŐ JOG TÁRA (1880/1881-1944)

Budapest-Pécs

B 2                    1880-1918                          P 50.239

B 2                    1920-1944                          P 50.239

B 3                    1881-1890                          T 308.852

B 3                    1897-1912                          T 308.852

B 3                    1920-1922                          T 308.852

B 3                    1924                                    T 308.852

B 3                    1928                                    T 308.852

B 3                    1930                                    T 308.852

B 3                    1932                                    T 308.852

B 3                    1934-1936                          T 308.852

B 3                    1938-1944                          T 308.852

B 8                    1880-1944                          A4/9525

B 9                    1896-1897                          IIIC 79

B 9                    1899                                    IIIC 79

B 9                    1900-1912                          IIIC 79

B 10                  1881-1887                          4835

B 10                  1897                                    4835

B 10                  1915-1918                          4835

B 10                  1920-1943                          4835

B 12                  1927-1929                          Fo 845

B 12                  1931-1933                          Fo 845

B 12                  1939-1944                          Fo 845

D 1                    1880/1881-1913               112.690

D 1                    1915-1942                          112.690

D 1                    1943                                    112.690

P 1                    1881/1882-1944               R 1205

Sp 1                  1880/1881-1901               é 878

Sp 1                  1904-1923                          é 878

Sz 1                  1880/1881-1919               50.411

Főlap                            BÜNÜGYI SZEMLE, 1912

Főlap                            MAGYAR JOGI SZEMLE, 1920-1944

881.

BÜNTETŐJOG (1926-1930, 1932-1939)

B 8                    1926-1928                          A4/5382

D 1                    1933                                    65.157

Sz 4                  1926                                    B. f. 441

Sz 4                  1928-1930                          B. f. 441

882.

BÜNTETŐJOGI SZEMLE (1872)

B 3                    1872                                    300.042

B 8                    1872                                    A4/2047

Főlap                            JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

883.

BÜNTETŐJOGI SZEMLE (1879)

B 8                    1879                                    A4/2038

Főlap                            MAGYAR THEMIS

884.

BÜNTETŐJOGTUDOMÁNYI SZEMLE (1880)

Békéscsaba

B 2                    1880                                    P 20.252

885.

BŰNÜGYI KÖRÖZÉSEK LAPJA (1922-1950)

B 8                    1923-1950                          A4/8082

B 877               1941                                    b 2037

Főlap                            A REND, 1922-1927

Folytatás                      KÖRÖZÉSI ÉRTESÍTŐ

Melléklap                    RENDŐR, 1927-1931

886.

BŰNÜGYI SZEMLE (1912/1913-1918/1919)

Pécs

B 2                    1912/1913-1918/1919     P 25. 489

B 8                    1912/1913-1918/1919     A4/2308

B 10                  1914/1915-1918/1919     4948

D 1                    1912/1913-1918/1918     65.596

D 8                    1912/1913-1918/1919     Z 2079

P 1                    1912/1913-1918/1919     R 1205/A

Sz 1                  1912/1913-1918/1919     54.730

Zagreb              1914/1915-1915/1916     99.538

Melléklap                    BÜNTETŐ JOG TÁRA

Melléklap                    POLGÁRI TÖRVÉNYKEZÉS

887.

BÜRGERFREUND (1867-1871)

Pest-Wien

D 1                    1867                                    67.201

OSZK hiány: 1. évf. 1867

888.

CAHIERS DE LITTERATURE COMPARÉE (1948)

B 2                    1948                                    P 20.270

B 3                    1948                                    T 304.599

889.

CARLTON DIVATTUDÓSITÓ (1927-1929)

B 465               1927-1929                          Ad 466

890.

CARPATPOST (1936-1939)

Bucuresti

B 8                    1936-1939                          A4/8687

Előbbi cím                   CARPATPRESS

891.

CARPATPRESS (1934-1936)

Bucuresti

B 8                    1934-1936                          A4/8687

Utóbbi cím                  CARPATPOST

892.

CECILIA (1889-1891)

Eger

D 1                    1889                                    453.364

Főlap                            NÉPISKOLAI TANÜGY. Eger

893.

CEGLÉD ÉS KÖRNYÉKE (1946-1948)

Cegléd

B 8                    1946-1948                          A4/8272

D 1                    1948                                    190.126

Előzmény                    CEGLÉDI KISGAZDA UJSÁG

894.

CEGLÉD NÉPE (1946-1947)

Cegléd

B 8                    1946-1947                          A4/8305

895.

CEGLÉD (1945-1949)

Cegléd

B 8                    1945-1949                          A4/8367

B 418               1945                                    L 950

B 877               1945                                    Q 1117

B 877               1947-1948                          Q 1117

D 1                    1945                                    189.867

Utóbbi cím                  ÉSZAK-PESTMEGYEI NÉPUJSÁG. Cegléd

896.

CEGLÉDI KISGAZDA (1945)

Cegléd

B 418               1945. okt. 28.                     L 951

897.

CEGLÉDI NÉPSZAVA (1945-1948)

Cegléd

B 8                    1946-1948                          A4/8276

B 877               1947                                    Q 1117

898.

CEGLÉDI UJSÁG (1899-1919, 1922)

Cegléd

B 418               1917                                    L 770

Előbbi cím                   CEGLÉD ÉS VIDÉKE

899.

CÉL, A (1910-1919, 1921-1944)

B 2                    1910-1914                          P 483

B 2                    1916-1918                          P 483

B 2                    1921                                    P 483

B 3                    1910-1913                          T 303.520

B 3                    1916-1919                          T 303.520

B 3                    1922                                    T 303.520

B 3                    1924                                    T 303.520

B 3                    1926                                    T 303.520

B 3                    1928-1929                          T 303.520

B 3                    1931-1932                          T 303.520

B 3                    1935                                    T 303.520

B 3                    1940-1942                          T 303.520

B 7                    1917                                    709.508

B 8                    1911-1919                          A4/2513

B 8                    1921-1944                          A4/2513

B 418               1938                                    X 342

B 493               1910                                    F 2918

B 493               1912                                    F 2918

B 493               1918-1922                          F 2918

B 493               1926-1927                          F 2918

B 894               1910-1911                          H 467

B 894               1914-1915                          H 467

B 894               1918                                    H 467

B 894               1922-1923                          H 467

B 894               1942                                    H 811

B 921               1915-1918                          11-1-2

D 1                    1910-1919                          51.335

D 1                    1921-1944                          51.335

P 1                    1910                                    R 845

P 1                    1913                                    R 845

P 1                    1919                                    R 845

P 1                    1921                                    R 845

P 1                    1925                                    R 845

Sp 1                  1910-1916                          é 468

Sp 1                  1918-1919                          é 468

Sp 1                  1923-1925                          é 468

Sp 1                  1927-1929                          é 468

Sz 1                  1910-1912                          50.615

Sz 1                  1918                                    50.615

Sz 4                  1912-1913                          F 274

Sz 4                  1917                                    F 274

900.

CÉLEGYENEST ELŐRE (1928-1939)

Makó

B 921               1932-1933                          12-1-3

B 921               1937-1939                          12-1-3

D 1                    1930                                    68.825

D 8                    1931                                    Z 166

Sp 1                  1928-1939                          é 142

Közben                        JÉZUST MINDENÁRON!, 1936

901.

CELLDÖMÖLKI HIRLAP (1927-1944)

Celldömölk

P 1                    1935-1940                          R 5190

902.

CENTRALBLATT FÜR GLAS-INDUSTRIE UND KERAMIK (1886-1904)

Wien-Berlin

B 4                    1889-1893                          E 367

Utóbbi cím                  ZENTRALBLATT FÜR GLAS-, PORZELLAN- UND ZIEGEL-INDUSTRIE

903.

CENTRALBLATT FÜR WALDERZEUGNISSE (1905?-1918?)

Wien

B 4                    1911-1918                          D 19

Előbbi és utóbbi cím OESTERR(EICHISCH)-UNGAR(ISCHES) CENTRALBLATT FÜR WALDERZEIGUNISSE

904.

CENTRALISTA (1937/1938-1943/1944, 1946-1947)

Kiad., Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája

B 2                    1937/1938-1943/1944     P 1753

B 2                    1946-1947                          P 1753

B 155               1937/1938-1943/1944     76

B 155               1946-1947                          76

B 493               1937/1938-1943/1944     F 33/2

B 493               1946                                    D 33/2

D 1                    1937/1938                          64.413

D 1                    1940/1941-1943/1944     64.413

D 1                    1946                                    64.413

Sz 1                  1937/1938-1938/1939     51.829

905.

CÉRNAGYÁRI HIRADÓ (1947-1952)

B 8                    1950-1951                          A4/8348

D 1                    1952                                    172.042

Utóbbi cím                  CÉRNA

906.

ĆERVENÉ NOVINY (1919)

B 8                    1919                                    TI.34

907.

CHARIVARI (1875-1876)

B 2                    1875-1876                          P 50.229

B 894               1875                                    L 112

908.

CHEMISCHE RUNDSCHAU (1924-1932)

B 4                    1924-1930                          E 222

Címváltozat                CHEMISCHE RUNDSCHAU FÜR MITTELEUROPA UND DEN BALKAN, 1925-1932

909.

CHINOIN HIRADÓ (1947-1948)

Újpest

B 877               1948                                    b 371

910.

CHRISTLICHER HAUSFREUND (1924/1925-1931)

Pécs

Sp 1                  1924/1925-1931               f. 569

911.

Chronicle of Cultural Events in Hungary

Ld       CHRONICLE

912.

Chronicle of Cultural Life in Hungary

Ld       CHRONICLE

913.

CHRONICLE (1946-1948)

B 8                    1947-1948                          A4/3109

B 877               1948                                    b 531/b

Címváltozat                CHRONICLE, 1948

Címváltozat                CHRONICLE OF CULTURAL EVENTS IN HUNGARY, 1948

Címváltozat                CHRONICLE OF CULTURAL LIFE IN HUNGARY, 1947

914.

CHRONIK DES KULTURELLEN LEBENS IN UNGARN (1946-1949)

B 877               1949                                    B 531/e

Címváltozat                CHRONIK DES UNGARISCHEN KULTURLEBENS, 1949

915.

CHRONIQUE (1946-1949)

B 877               1948-1949                          b 531

B 965               1948                                    Fi 372

Címváltozat                CHRONIQUE DE LA VIE CULTURELLE EN HONGRIE, 1947-1949

916.

CIBO VICCEK (1917-1918)

Kiad. A M. Kir. 29. H. Gy. ezred

B 894               1917-1918                          M 077

917.

CIMBALOM SZALON (1899/1900-1905/1906)

Sp 1                  1905/1906                          C 726

Sz 4                  1904/1905-1905/1906     J. b. 1482

918.

CIMBORA (1922-1929)

Szatmár

B 7                    1925-1929                          729.003

Folytatás                      ÚJ CIMBORA

919.

Cipész Szaklap

Ld       CZIPÉSZ SZAKLAP

920.

Cipész Ujság

Ld       CZIPÉSZ UJSÁG

921.

CIPÉSZ UJSÁG (1930-1932, 1934)

D 1                    1930-1932                          66.346

922.

Cipész, A

Ld       A CZIPÉSZ

923.

CIPÉSZEK ÉS CSIZMADIÁK LAPJA (1938-1944, 1946)

B 4                    1938-1944                          E 640

B 12                  1938                                    Fq 228

924.

CIPŐFELSŐRÉSZKÉSZITŐK SZAKLAPJA (1904-1918)

B 10                  1910-1912                          1040

B 10                  1915-1918                          1040

B 877               1904-1918                          Q 1259

925.

CIPŐSZEMLE (1921-1938)

B 4                    1934-1938                          D 106

B 12                  1936-1938                          Ff 208

D 1                    1921-1932                          66.345

D 1                    1934-1936                          66.345

926.

CIRKULERTERO (1940-1941)

B 14                  1940-1941                          Kgy.

OSZK hiány: 1-2. évf. 1940-1941

927.

CIRKUSZ (1923)

Novi Sad-Újvidék

Ljubljana         1923                                    jelzet nélkül

928.

CIVIS (1917)

Debrecen

D 8                    1917                                    Z 1696

929.

COBDEN (1934-1939)

B 8                    1934-1938                          A4/2037

B 9                    1934-1937                          IIIB 721

B 10                  1934-1938                          X 523

B 12                  1934-1938                          Fq 204

B 658               1935-1938                          MNB abc

B 877               1934-1939                          b 1551

D 1                    1934-1939                          61.540

D 8                    1934-1938                          Z 1652

P 1                    1934-1939                          R 407

Sp 1                  1934-1937                          f. 432

Sz 1                  1934-1939                          51.812

930.

COLLEGE NEWS OF ENGLISH BOARDINGSCHOLL (1936-1940, 1945-1946)

Sárospatak

B 7                    1946                                    711.907

D 1                    1936-1939                          253.002

D 8                    1937-1939                          Z 464

931.

COMMERCE EXTÉRIEUR HONGROIS (1951-1982)

B 9                    1952                                    IIIB 2.375

932.

CONCORDIA (1886-1916)

Pozsony

Kiad., Concordia Gyorsiró Egylet

D 1                    1895                                    65.170

D 1                    1903-1906                          65.170

Sz 4                  1908-1914                          F. d. 431

933.

CORRIERE DEL DANUBIO (1933-1944)

B 8                    1933-1934                          A4/2144

B 8                    1943-1944                          A4/2144

Főlap                            PESTI HIRLAP

Társlap                         CORRIERE DEL DANUBIO, 1933-1944

Társlap                         DANUBIAN REVIEW /DANUBIAN NEWS/, 1934/1935-1943/1944

Társlap                         DONAUKURIER, 1933-1939/1940

Társlap                         NOUVELLES DANUBIENNES, 1933-1944

934.

CORVINA [RASSEGNA ITALO UNGHERESE] (1921-1944)

B 2                    1921-1923                          P 25.746

B 2                    1927                                    P 25.746

B 2                    1929                                    P 25.746

B 2                    1931-1936                          P 25.746

B 2                    1938-1944                          P 25.746

B 3                    1921-1937                          305.213

B 3                    1938-1944                          305.213

B 8                    1921-1943                          A4/2552

B 9                    1921-1944                          IIIC 413

B 10                  1921-1935                          2530

B 10                  1942-1944                          2530

B 11                  1935-1936                          F 1354

B 11                  1938-1943                          F 1354

B 12                  1938-1943                          Fo 482

B 465               1938                                    Ad 702

B 493               1921-1923                          F 28/9

B 493               1925-1929                          F 28/9

B 493               1931-1936                          F 28/9

B 493               1939-1943                          F 28/9

B 785               1938                                    F 436

B 785               1941-1942                          F 436

B 785               1944                                    F 436

B 894               1921-1923                          H 568

B 894               1926-1932                          H 568

B 894               1938                                    H 568

B 894               1942-1944                          H 568

B 965               1921-1934                          Fi 209

B 965               1938-1944                          Fi 209

D 1                    1921-1926                          63.502

D 1                    1928-1933                          63.502

D 1                    1935                                    63.502

P 1                    1921                                    R 383

P 1                    1923-1924                          R 383

P 1                    1926-1936                          R 383

P 1                    1938-1944                          R 384

Sz 1                  1921-1936                          50.210

Sz 1                  1938-1944                          50.210

Zagreb              1921-1930                          201.079

Zagreb              1933-1944                          201.079

Társlap                         ITALIA E UNGHERIA (Milano), 1941-1942. 19-20. évf.

Társlap                         RASSEGNA D'UNGHERIA, 1941-1944

935.

CORVINA (1878-1951)

B 2                    1878-1919                          P 506

B 2                    1922-1944                          P 506

B 2                    1946-1951                          P 506

B 3                    1878-1917                          306.928

B 3                    1919-1941                          306.928

B 3                    1947-1949                          306.928

B 3                    1951                                    306.928

B 7                    1923-1944                          729.108

B 8                    1878-1884                          A4/2117

B 8                    1886                                    A4/2117

B 8                    1893                                    A4/2117

B 8                    1895                                    A4/2117

B 8                    1901                                    A4/2117

B 8                    1914-1918                          A4/2117

B 8                    1922-1951                          A4/2117

B 9                    1878-1880                          IIIB 36

B 9                    1883-1891                          IIIB 36

B 9                    1895-1929                          IIIB 36

B 9                    1931-1936                          IIIB 36

B 9                    1938-1941                          IIIB 36

B 9                    1943-1946                          IIIB 36

B 9                    1948-1950                          IIIB 36

B 10                  1878-1897                          Q 0100/12

B 10                  1905-1917                          Q 0100/12

B 10                  1920-1950                          Q 0100/12

B 11                  1929-1931                          F 1201

B 11                  1942-1943                          F 1201

B 877               1909                                    b 83

B 877               1919                                    b 83

B 877               1936-1937                          b 83

B 877               1949                                    b 83

B 877               1950                                    b 83

B 894               1921-1923                          H 568

B 894               1926-1932                          H 568

B 894               1938                                    H 568

B 894               1942-1944                          H 568

D 1                    1878-1888                          B 655.902

D 1                    1890-1897                          B 655.902

D 1                    1899-1904                          B 655.902

D 1                    1906                                    B 655.902

D 1                    1908-1909                          B 655.902

D 1                    1911-1912                          B 655.902

D 1                    1914-1918                          B 655.902

D 1                    1925-1940                          B 655.902

D 1                    1941-1944                          B 655.902

D 1                    1946-1951                          B 655.902

D 8                    1896-1902                          Z 1023

D 8                    1905                                    Z 1023

D 8                    1913-1915                          Z 1023

D 8                    1917                                    Z 1023

D 8                    1920-1923                          Z 1023

D 8                    1928-1944                          Z 1023

D 8                    1948                                    Z 1023

P 1                    1901                                    R 464

P 1                    1918                                    R 464

P 1                    1923-1944                          R 464

P 1                    1947                                    R 464

Sp 1                  1926-1928                          f 107

Sz 1                  1887-1950                          50.231

Sz 4                  1883-1885                          G 580

Sz 4                  1887-1888                          G 580

Sz 4                  1899                                    G 580

Sz 4                  1921                                    G 580

Sz 4                  1925-1926                          G 580

936.

CORVINA (1946-1948)

B 2                    1946-1948                          P 20.329

B 3                    1946-1948                          T 300.416

B 8                    1946-1948                          A4/2995

B 894               1946-1948                          H 550

D 1                    1946-1948                          17.317

Sz 1                  1946-1948                          50.210

Zagreb              1946-1948                          201.371

937.

Courier Catholique de L'Europe Centrale

Ld       KÖZÉPERURÓPAI KATOLIKUS KURIR

938.

CREDO! (1923-1944, 1945-1947)

B 493               1928-1930                          F 33/7

B 493               1942-1943                          F 33/7

B 894               1929                                    H 662

Sz 1                  1923-1926                          52.269

Társlap                         CREDO VEZETŐ, 1946-1947

939.

CRESCENDO (1926/1927-1927/1928)

B 2                    1926/1927-1927/1928     P. 20.669

B 1088             1926/1927-1927/1928     2.582/I-II

D 1                    1926/1927-1927/1928     65.152

940.

CRITICAI LAPOK (1855)

B 2                    1855                                    P 20.132

B 3                    1855                                    T 304.287

B 8                    1855                                    A4/3293

B 10                  1855                                    B 051/51

B 493               1855                                    F 4/8

B 894               1855                                    H 422

B 921               1855                                    12-1-3

941.

CROATIA (1906)

B 3                    1906                                    T 303.476

942.

CRONICA A KARPASZOMÁNYOS HATÁRŐRÖK ÉLETÉBŐL (1933)

Debrecen

D 1                    1933                                    452.104

943.

CRONICA VIEŢII CULTURALE DIN UNGARIA (1946-1949)

B 877               1946                                    b 531

Címváltozat                CRONICA VIEŢII CULTURALE MAGHIARE

944.

CRVENA ZASZTAVA (1919)

B 8                    1919                                    T I. 37

B 877               1919                                    TK-H 214

945.

CUKORIPAR (1948-)

B 2                    1948-1952                          P 50 295

B 5                    1952                                    Y 222

B 9                    1949-1952                          IIIB 2. 195

B 11                  1950-1952                          F 1611

D 1                    1950-1952                          261.646

Melléklap                    MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ. CUKORIPAR

946.

Cukorrépa a Növénytermesztők Lapja

Ld       CUKORRÉPA

947.

Cukorrépa és Zöldmezőgazdaság

Ld       CUKORRÉPA

948.

CUKORRÉPA (1928-1944)

Magyaróvár, Győr

B 5                    1928-1944                          X 5089

B 723               1928-1942                          Y 950

P 1                    1937-1941                          R 854

Közben                        CUKORRÉPA A NÖVÉNYTERMESZTŐK LAPJA, 1937-1944

Közben                        CUKORRÉPA ÉS ZÖLDMEZŐGAZDASÁG, 1935-1936

949.

CUKORRÉPATERMELŐ (1945-1948)

B 9                    1945-1947                          IIIB 1.865

B 567               1945-1948                          Y 3126

B 723               1945-1947                          Y 216

950.

CUKRÁSZMUNKÁS (1908-1909, 1914-1919)

B 877               1908-1909                          Q 1260

B 877               1919                                    Q 1260

D 1                    1919                                    70.327

951.

CUKRÁSZMUNKÁS (1927-1939)

B 877               1927-1928                          Q 1261

B 877               1930-1939                          Q 1260

D 1                    1927-1937                          70.327

952.

CULTURA (1924)

Cluj (Kolozsvár)

B 2                    1924                                    P 487

953.

CURIAI DÖNTVÉNYEK (1886-1892)

P 1                    1886-1887                          R 620

Főlap                            MAGYAR IGAZSÁGÜGY

954.

CURIAI ÉRTESITŐ (1876-1877)

B 2                    1876                                    P 2r 233

Utóbbi cím                  MAGYAR JOGÁSZ

955.

CURIAI ÉRTESITŐ (1882-1883)

B 8                    1883                                    A4/5051

Főlap                            TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK

956.

CURIAI HATÁROZATOK (1869-1904)

Pest

B 2                    1869-1904                          P 2r 90

B 3                    1870-1884                          300.042

B 3                    1885-1904                          300.042

B 8                    1870-1872                          A4/2047

B 8                    1875-1904                          A4/2047

B 12                  1878-1902                          Fq 5003

D 1                    1869-1872                          70.060

D 1                    1876-1880                          70.060

D 1                    1880                                    70.060

D 1                    1884-1887                          70.060

D 1                    1889-1891                          70.060

D 1                    1893-1894                          70.060

D 1                    1896-1904                          70.060

D 8                    1869-1872                          Z 1330

D 8                    1877-1881                          Z 1330

D 8                    1892-1894                          Z 1330

D 8                    1897-1904                          Z 1330

P 1                    1877-1883                          R 1272

Főlap                            JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

957.

CURIAI ITÉLETEK (1867-1869)

Pest

B 3                    1867-1869                          300.042

B 8                    1867-1869                          A4/2047

D 1                    1867-1869                          7O.060

D 8                    1867-1869                          Z 1330

P 1                    1868-1869                          R 1271

Főlap                            JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

Utóbbi cím                  CURIAI HATÁROZATOK

958.

CZEGLÉD (1884-1904, 1908-1919)

Cegléd

B 877               1919                                    O 461

959.

CZERWONA GAZETA (1919)

B 8                    1919                                    T.I.40

B 877               1919                                    TK-H 217

960.

CZIPÉSZ SZAKLAP (1898-1931)

Szentendre, Budapest

B 4                    1898-1903                          E 160

B 4                    1905-1916                          E 160

B 4                    1918                                    E 160

B 4                    1920-1930                          E 160

B 12                  1911-1915                          Fq 9

B 12                  1917-1919                          Fq 9

D 1                    1918-1921                          66.347

D 1                    1924-1931                          66.347

961.

CZIPÉSZ UJSÁG (1919-1922)

B 12                  1919-1922                          Fq 10

962.

CZIPÉSZ, A (1891-1919)

B 10                  1892-1897                          47

B 10                  1905-1912                          47

B 10                  1914-1919                          47

B 12                  1896                                    Fq 8

B 877               1891-1919                          Q 1258

D 1                    1912                                    63.659

Utóbbi cím                  BŐRIPARI MUNKÁS

Társlap                         DER SCHUHMACHER, 1893

963.

CZUKRÁSZOK LAPJA. UNGARISCHE ZUCKERBÄCKER ZEITUNG (1912-1938)

B 4                    1929-1938                          E 501

D 1                    1918-1921                          66.297

D 1                    1923-1938                          66.297

Címváltozat                STEINER-FÉLE CZUKRÁSZOK LAPJA. ZUCKERBÄCKER ZEITUNG, 1914-1915?

Címváltozat                CZUKRÁSZOK LAPJA. ZUCKERBÄCKER ZEITUNG, 1917-1938

OSZK hiány: 5. évf. 1916, 8. évf. 1919

964.

CSABAI AKKORDOK (1935-1937)

Békéscsaba

B 7                    1932-1937                          729.004

965.

CSABAI SPORT (1920-1925)

Békéscsaba

Sz 4                  1920-1923                          C. e. 669

Sz 4                  1925                                    C. e. 669

Közben                        MUNKÁS-SPORT, 1922

OSZK hiány: 1-2. évf. 1920-1921

966.

CSAJKÁS (1908-1914, 1916-1917)

Titel

Sz 4                  1909-1914                          H 285

Sz 4                  1916                                    H 285

967.

CSÁKOVA ÉS VIDÉKE (1903-1915)

Csakova

B 921               1907                                    4-2-3 II.

968.

CSALÁD ÉS GYERMEK (1928-1929)

B 2                    1929                                    P 50.387

B 7                    1928-1929                          729.073

D 1                    1928-1929                          53.130

Előbbi cím                   A GYERMEK

969.

CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELMI LAPOK (1935-1938)

D 1                    1938                                    65.190

Előbbi cím                   GYERMEKVÉDELMI LAPOK

970.

CSALÁD ÉS ISKOLA (1875-1918)

Kolozsvár

B 2                    1880                                    P 70.064

B 7                    1875-1879                          730.098

B 7                    1881                                    730.098

B 7                    1884-1887                          730.098

B 7                    1892                                    730.098

B 7                    1898                                    730.098

B 7                    1906-1918                          730.098

D 1                    1886-1896                          64.551

Sp 1                  1882-1883                          f 191

Sz 1                  1887-1890                          54.499

Sz 1                  1894                                    54.499

Sz 1                  1896                                    54.499

Sz 1                  1905                                    54.499

Sz 1                  1908-1918                          54.499

Sz 4                  1880                                    F. c. 13/i

Sz 4                  1892-1900                          F. c. 13/i

Sz 4                  1902                                    F. c. 13/i

971.

CSALÁD ÉS ISKOLA (1886)

B 2                    1886                                    P 51.305

B 7                    1886                                    729.138

972.

CSALÁD ÉS ISKOLA (1950/1951-1968)

B 2                    1950/1951-1952               P 51.075

Sz 1                  1950/1951                          51.526

973.

CSALÁD KÖNYVE (1855-1857)

Pest

B 2                    1855-1857                          P 50. 023

B 3                    1855-1857                          T 306.969

B 7                    1855-1857                          730.097

B 8                    1855-1857                          A4/2405

B 9                    1855-1857                          IIIB 37

B 10                  1855-1857                          B051/32

B 493               1855-1856                          F 49/15

B 894               1855-1857                          L 391

D 1                    1855-1857                          261.672

D 8                    1855-1856                          Z 1609

P 1                    1855-1856                          R 837

Sp 1                  1855-1856                          U.U. 462-463

Sz 4                  1855-1857                          G 63

974.

CSALÁD LAPJA (1866)

B 3                    1866                                    T 304.312

975.

CSALÁD (1932-1944)

B 2                    1932-1936                          P 50.374

976.

CSALÁDI HÁZ, A (1908-1910)

B 10                  1908-1910                          Bq 333/17

977.

CSALÁDI KÖR (1860-1880)

B 2                    1860-1878                          P 70.072

B 3                    1861-1862                          T 308.625

B 3                    1867                                    T 308.625

B 3                    1869-1872                          T 308.625

B 3                    1874-1879                          T 308.625

B 10                  1860-1866                          Bq 051/55

B 10                  1868-1869                          Bq 051/55

B 10                  1872                                    Bq 051/55

B 10                  1875-1878                          Bq 051/55

B 465               1862-1863                          F 2996

B 465               1870                                    F 2994

B 894               1860-1862                          L 348

B 894               1864-1865                          L 348

B 894               1870                                    L 348

B 894               1872                                    L 348

B 894               1874-1875                          L 348

D 1                    1860-1862                          63.669

D 1                    1864                                    63.669

D 1                    1867-1869                          63.669

D 1                    1872                                    63.669

D 1                    1876-1879                          63.669

D 8                    1860-1861                          Z 1388

D 8                    1865-1867                          Z 1388

D 8                    1870-1876                          Z 1388

Sp 1                  1867-1870                          f 549

Sp 1                  1875-1877                          f 549

Sz 4                  1870-1872                          G 562

Sz 4                  1878-1879                          G 562

978.

CSALÁDI KÖR (1920-1921)

Debrecen

D 8                    1920                                    Z 1840

979.

CSALÁDI KÖR (1935-1944)

B 7                    1936-1944                          709.370

B 10                  1936-1944                          X 550

B 894               1937                                    L 286

B 894               1939                                    L 286

B 894               1941                                    L 286

D 1                    1935-1944                          64.526

D 8                    1938-1939                          Z 5046

Sz 1                  1935-1939                          51.870

Melléklap                    GYERMEKBOKRÉTA, 1935-1944

980.

CSALÁDI LAP (1925-1926)

Bačka-Topola

Zagreb              1925-1926                          88.051 adl. 3

OSZK hiány: 1-2. évf. 1925-1926

981.

CSALÁDI LAPOK (1852-1860)

Pest

B 2                    1852-1860                          P 50.291

B 3                    1852-1858                          304.257

B 7                    1852-1856                          710.333

B 7                    1860                                    710.333

B 8                    1852-1858                          A4/2406

B 10                  1852-1858                          B051/107

B 493               1852-1860                          F 48/5

B 785               1858                                    F 526

B 894               1851-1856                          L 393

B 894               1858-1860                          L 393

D 1                    1852-1860                          64.527

ÖNB                 1854-1857                          27.684-C

ÖNB                 1859                                    27.684-C

P 1                    1852-1858                          R 30

Sp 1                  1854                                    é 109

Sp 1                  1858-1859                          HH 261

Sz 1                  1852                                    53.735

Sz 1                  1854-1860                          53.735

982.

CSALÁDI TŰZHELY (1932)

B 8                    1932                                    A4/8091

Főlap                            ÚJ BARÁZDA (Bp.), 1919-1944

983.

CSALÁDI TŰZHELY (1936-1938)

B 894               1936                                    L 211

984.

Családtörténeti Értesitő

Ld       NAGY IVÁN CSALÁDTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ

985.

CSALÁDTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ (1912)

Szombathely

B 2                    1912                                    P 21.576

B 921               1912                                    28-4-1

986.

CSALÁDTÖRTÉNETI JEGYZETEK (1914)

B 2                    1914                                    P 21.236

B 3                    1914                                    T 313.755

B 8                    1914                                    A4/2317

B 418               1914                                    X 523

D 1                    1914                                    66.923

Sz 4                  1914                                    G. J. 207

987.

CSALÁDTÖRTÉNETI LAPOK (1929-1930)

B 8                    1929-1930                          A4/2436

B 894               1929-1930                          H 130

Főlap                            HISTÓRIA, 1929-1930

988.

CSANÁD NÉPE (1947)

Makó

Sz 1                  1947                                    55.405

989.

CSANÁD-, ARAD-, TORONTÁL VÁRMEGYÉK HIVATALOS LAPJA (1924-1944)

Makó

B 8                    1944                                    A4/9538

D 1                    1924-1943                          64.532

Sz 1                  1924                                    54.502

Sz 1                  1932-1935                          54.502

Sz 1                  1937-1940                          54.502

Sz 1                  1942-1943                          54.502

Sz 4                  1924-1933                          H 462

Sz 4                  1937-1938                          H 462

Sz 4                  1940                                    H 462

Előbbi és utóbbi cím CSANÁDVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA

990.

CSANÁDI LAPOK (1899-1900)

Makó

Sz 4                  1899-1900                          H 157

991.

CSANÁDMEGYE (1912)

Makó

Sz 4                  1912                                    J. b. 628

992.

CSANÁDMEGYE (1948-1950)

Makó

B 8                    1948-1950                          A4/8233

B 877               1949-1950                          Q 444

Sz 1                  1948-1950                          III. a

Előzmény                    MAKÓ ÉS VIDÉKE

Előbbi cím                   MAKÓI NÉPUJSÁG

993.

CSANÁDVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1903-1923, 1947-1949)

Makó

B 8                    1903-1908                          A4/9538

B 8                    1913-1915                          A4/9538

B 8                    1920                                    A4/9538

B 8                    1922                                    A4/9538

B 8                    1947-1949                          A4/9538

B 877               1919                                    0411

D 1                    1913-1923                          64.532

D 1                    1948                                    64.532

Sz 1                  1904                                    54.502

Sz 1                  1920-1923                          54.502

Sz 4                  1903-1917                          J. b. 518

Sz 4                  1922-1923                          J. b. 518

Közben                        CSANÁD-, ARAD-, TORONTÁL VÁRMEGYÉK HIVATALOS LAPJA, 1924-1944

994.

CSANTAVÉRI FRISS UJSÁG (1931)

Csantavér

Zagreb              1931                                    85.533 adl. 14

OSZK hiány: 1. évf. 1931

995.

CS[ÁSZÁRI] ÉS KIR[ÁLYI] 4. HADSEREG TÁBORI UJSÁGJA K. U. K. FELDZEITUNG DER 4. ARMEE (1916-1918)

B 419               1916-1917                          F 54

996.

CSATAKIÁLTÁS (1922/1923)

Kiad. Magyarországi Üdvhadsereg

D 8                    1922                                    Z 428

Folytatás                      SEGÉLYKIÁLTÁS

997.

CSATÁR (1861-1862)

B 3                    1861-1862                          T 311.799

Sz 4                  1862                                    J 36

998.

CSATORNA BUVÁR (1947-1948)

Kiad., Székesfőváros Csatornázási Művek

B 877               1947-1948                          b 373

999.

CSEHSZLOVÁK ÁLLAM TÖRVÉNYEINEK ÉS RENDELETEINEK GYÜJTEMÉNYE, A (1922-1938)

Koąice-Kassa

B 2                    1927                                    P 4r 1316

B 8                    1923                                    A4/7840/B

B 8                    1929                                    A4/7840/B

B 8                    1936                                    A4/7840/B

1000.

CSEHSZLOVÁK JOG (1921-1938)

Koąice-Kassa

B 2                    1921-1937                          P 4r 436

P 1                    1921-1938                          R 2989

1001.

CSEHSZLOVÁK TANÜGYI TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK GYÜJTEMÉNYE (1930-1938)

Bratislava-Pozsony

B 2                    1930-1938                          P 50.419

1002.

CSEHSZLOVÁK TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK TÁRA (1918-1928)

Preąov-Eperjes

B 8                    1918-1928                          A4/15.054

1003.

CSEHSZLOVÁK TUDÓSITÓ (1950-1953, 1956)

Kiad. Csehszlovák Köztársaság Követsége

B 8                    1950-1952                          A4/3365

B 12                  1950-1952                          Fo 954

1004.

CSEHSZLOVÁKIAI KÖZGAZDASÁGI BESZÁMOLÓ (1951-1953)

Prága

Kiad. Csehszlovák Kereskedelmi Minisztérium

B 12                  1951-1952                          Fo 955

1005.

CSEHSZLOVÁKIAI NÉPSZAVA (1926-1938)

Prága, Pozsony-Bratislava

B 877               1926-1927                          Q 1118

B 877               1929                                    Q 1118

B 877               1934-1938                          Q 1118

Előbbi cím                   RUSZINSZKÓI NÉPSZAVA. Ungvár

1006.

CSELEKVÉS ISKOLÁJA (1932/1933-1943/1944)

Szeged

B 2                    1932/1933-1942/1943     P 25.461

B 3                    1932/1933-1937/1938     T 307.406

B 3                    1938/1939-1941/1942     T 307.406

B 3                    1942/1943-1943/1944     T 307.406

B 7                    1933/1934-1943/1944     709.257

B 493               1932/1933-1941/1942     F 10/3

B 493               1943/1944                          F 10/3

D 1                    1932/1933-1942/1943     253.014

D 8                    1932/1933-1942/1943     Z 1081

Sp 1                  1933/1934-1943/1944     é 418

Sz 1                  1932/1933-1942/1943     50.527

Sz 4                  1933/1934-1943/1944     F 1221

1007.

CSENDBEN AZ IGE MELLETT (1937-1939)

Pápa

Sp 1                  1937-1939                          é 820

Társlap                         A GYERMEKÉLET UTJA. Pápa, 1937-1939

Főlap                            AZ ÉLET ÚTJA. Pápa, 1937-1939

1008.

CSENDES ÓRÁK (1912-1917)

Kisujszállás

D 1                    1916                                    65.138

D 8                    1915                                    Z 10

1009.

CSENDES PERCEK (1914-1915)

Sp 1                  1914-1915                          É 594

Főlap                            OLAJÁG

1010.

CSENDŐRSÉGI ÉS RENDŐRSÉGI KÖZLÖNY (1945)

B 8                    1945                                    A4/9530

Előbbi cím                   CSENDŐRSÉGI KÖZLÖNY

1011.

CSENDŐRSÉGI KÖZLÖNY (1924-1944)

B 8                    1924-1944                          A4/9530

B 9                    1924-1926                          IIIB 2. 984

B 9                    1929                                    IIIB 2. 984

B 9                    1938                                    IIIB 2. 984

B 9                    1941-1942                          IIIB 2. 984

B 10                  1908-1910                          Bq 333/17

B 419               1924-1944                          F 371

D 1                    1924-1943                          64.528

ÖNB                 1928-1935                          609.202-C. Per.

Előbbi cím                   RENDELETI KÖZLÖNY A M[AGYAR] KIR[ÁLYI] CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA

Utóbbi cím                  CSENDŐRSÉGI ÉS RENDŐRSÉGI KÖZLÖNY

1012.

CSENDŐRSÉGI LAPOK (1907-1919)

B 418               1907                                    Y 51

B 418               1909-1916                          Y 51

Sz 1                  1918-1919                          55.177

1013.

CSENDŐRSÉGI LAPOK (1924-1944)

B 8                    1924-1927                          A4/2555

B 8                    1932-1933                          A4/2555

B 8                    1937-1940                          A4/2555

B 418               1926-1927                          Y 51

B 418               1931                                    Y 51

B 418               1934-1944                          Y 51

B 419               1924-1936                          F 107

B 419               1939                                    F 107

B 419               1941-1944                          F 107

D 1                    1924-1926                          64.542

D 1                    1929                                    64.542

Sz 1                  1924-1939                          55.177

1014.

CSEPEL AUTÓ-VERSENY HIRADÓ (1950)

B 877               1950                                    b 162

1015.

CSEPELSZIGETI DUNA EGYESÜLET HIVATALOS ÉRTESITŐJE (1936-1939)

Ráckeve

D 1                    1938                                    64.504

1016.

CSÉPLŐGÉPTULAJDONOSOK LAPJA (1912-1916)

Orosháza, Szabadka

Sz 4                  1914-1915                          J. b. 666

1017.

CSERHÁTALJA (1946-1949)

Monor

B 8                    1947-1949                          A4/8253

B 877               1948-1949                          Q 1022

1018.

CSERKÉSZ APRÓD (1932-1934)

B 7                    1932                                    709.643

1019.

CSERKÉSZ UJSÁG (1917-1918)

Hajduböszörmény

Kiad. Hajdúböszörményi Református Bocskay Főgimnázium

D 1                    1917-1918                          68.004

1020.

CSERKÉSZ (1925-1927)

Szeged

B 7                    1925-1927                          729.201

Sz 4                  1925-1926                          G 194

1021.

CSERKÉSZFIUK (1947/1948)

B 493               1947/1948                          F 46/3

B 877               1947/1948                          b 111

Sz 1                  1947/1948                          51.525

1022.

CSERKÉSZHIRADÓ (1914-1915)

B 10                  1914-1915                          Bq 371/107

1023.

CSERKÉSZLÁNYOK LAPJA (1930-1944)

B 7                    1932                                    709.310

B 7                    1936-1938                          709.310

B 7                    1943                                    709.310

B 418               1934-1940                          X 940

B 418               1942                                    X 940

B 921               1931                                    12-1-3

B 921               1933-1942                          12-1-3

D 1                    1930-1942                          252.887

D 1                    1944                                    68.826

1024.

CSERKÉSZVEZETŐ (1923-1925)

Szombathely

B 418               1924                                    X 947

B 493               1924                                    F 16/6

Melléklap                    A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG III. KERÜLETI SZÉKHÁZ LÉTESITÉSÉRE INDITOTT MOZGALOM, 1927

Folytatás                      CSERKÉSZVEZETŐ ÉS CSERKÉSZFIÚ

1025.

CSERKÉSZVEZETŐ (1947)

B 7                    1947                                    709.642

B 493               1947                                    F 16/6

1026.

CSERKÉSZVILÁG (1929-1933)

Ózd

D 1                    1932-1933                          452.565

1027.

CSERVONA UKRAJNA (1919)

B 8                    1919                                    T I.387

1028.

CSÉVE (1947-1956)

B 10                  1952                                    Bq 050/143

B 877               1947-1952                          C 708

D 1                    1952                                    172.038

Előbbi cím                   GOLDBERGER HIRADÓ

Melléklap                    CSÉVE... ÚTTÖRŐ MELLÉKLETE

1029.

CSIKI NÉPLAP (1931-1944)

Miercurea-Ciuc-Csikszereda

B 3                    1931-1932                          T 331.820

B 8                    1931                                    A4/8008

D 1                    1936                                    172.208

D 1                    1939                                    172.208

1030.

CSIKVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1941-1944)

Miercurea-Ciuc-Csikszereda

B 8                    1941-1944                          A4/7734

D 1                    1941-1944                          70.366

1031.

CSILLAG ÉRTESITŐ (1931-1932)

Kiad., Teozófiai Társulat

Sz 1                  1931-1932                          52.141

Sz 4                  1931-1932                          F. a. 1702

Folytatás                      A CSILLAG

1032.

CSILLAG NEMZETKÖZI ÉRTESITŐJE, A (1928-1929)

Kiad. A Magyar Teozófiai Társulat Csillag-Alosztálya

Sz 1                  1928-1929                          52.141

OSZK hiány: Évfolyam nélkül. 1929.

1033.

CSILLAG, A (1933)

Kiad., Teozófiai Társulat

Sz 1                  1933                                    52.141

Sz 4                  1933                                    F. a. 1702

Előzmény                    CSILLAG ÉRTESÍTŐ

1034.

CSILLAG (1947-1956)

B 2                    1947-1952                          P 20.079

B 3                    1947-1952                          300.030

B 7                    1947-1952                          710.258

B 8                    1947-1952                          A4/3030

B 9                    1947-1952                          III C 1.709

B 10                  1947-1952                          X 3062

B 11                  1949-1952                          F 2107

B 12                  1950-1952                          Fo 880

B 14                  1947-1952                          148

B 419               1947-1952                          F 2.199

B 493               1948                                    F 5/9

B 493               1950-1952                          F 5/9

B 877               1947-1952                          O 1252

B 894               1947-1952                          H 09

B 921               1947-1952                          13-1-4

B 965               1949-1952                          Fi 417

B 978               1947-1952                          abc

D 1                    1947-1952                          252.849

D 8                    1947-1952                          Z 1150

P 1                    1947-1952                          R 2926

Sp 1                  1947-1952                          é 26

Sz 1                  1947-1952                          51.571

Sz 4                  1947-1952                          F 3

1035.

CSILLAGÁSZATI LAPOK (1938-1944)

B 2                    1938-1944                          P 25.194

B 3                    1938-1944                          T 308.684

B 4                    1938-1944                          F 214

B 9                    1938-1942                          IIIC 1.169

B 493               1939-1940                          F 15/7

B 493               1942-1944                          F 15/7

D 1                    1938-1944                          54.625

D 8                    1938-1944                          Z 2004

Sp 1                  1938-1944                          é 1030

Sz 1                  1938-1940                          51.038

Sz 1                  1942-1943                          51.038

1036.

CSILLAGOK VILÁGA (1944, 1946-1947)

Kiad., Magyar Természettudományi Társulat

B 2                    1944                                    P 1313

B 2                    1947                                    P 1313

1037.

CSILLAGOK VILÁGA (1948-1949)

Kiad., Magyar Csillagászati Egyesület

B 2                    1948-1949                          P 4063

B 567               1948-1949                          51.528

D 1                    1948-1949                          55.247

Sp 1                  1948-1949                          é 606

Sz 1                  1948-1949                          51.528

1038.

CSITTVÁRI KRÓNIKÁK (1855)

D 1                    1855                                    65.086

D 8                    1855                                    Z 2174

Sp 1                  1855                                    QQ 942 b

1039.

CSODA-BOGÁR (1872)

Pest

P 1                    1872                                    R 5027

Főlap                            SZABADSÁG, MINT A NÉP ZÁSZLÓJA, 1872. 2. évf.

1040.

CSOKONAI LAPOK (1850)

Debrecen

B 2                    1850                                    P 50.217

B 10                  1850                                    Szg 3878

D 1                    1850                                    69.455

D 8                    1850                                    Z 1294

1041.

CSOKONAI LAPOK (1904-1906)

Debrecen

B 894               1904-1905                          M 094

D 1                    1905-1906                          70.389

D 8                    1904-1906                          Z 1295

Sz 4                  1904                                    H 589

1042.

CSONGRÁD NÉPE (1945-1947)

Csongrád

B 8                    1945-1947                          A4/8280

Sz 1                  1945-1947                          E b.

Előbbi cím                   CSONGRÁDI HIRLAP

1043.

CSONGRÁDI DOLGOZÓK SZAVA (1946)

Csongrád

B 877               1946                                    Q 1126

Címváltozat                CSONGRÁDI UJSÁG

1044.

CSONGRÁDI HIRADÓ (1931-1935)

Csongrád

Sz 4                  1931-1932                          H 375

1045.

CSONGRÁDI HIRLAP (1942-1944)

Csongrád

Sz 1                  1942-1943                          III. b

1046.

CSONGRÁDI KIS UJSÁG (1947-1950)

Csongrád

B 8                    1947-1950                          A4/8184

Sz 1                  1947                                    III. b

Előzmény                    CSONGRÁD NÉPE

1047.

CSONGRÁDI LAP (1891-1915)

Csongrád

Sz 4                  1897-1910                          H 11

Sz 4                  1912-1915                          H 11

1048.

CSONGRÁDI PROLETÁR (1919)

Csongrád

B 877               1919                                    TK-H 11

1049.

CSONGRÁDI UJ TISZAVIDÉK (1947-1949)

Csongrád

B 8                    1948-1949                          A4/8325

B 877               1948-1949                          Q 462

Előbbi cím                   UJ TISZAVIDÉK

Folytatás                      MAGYAR ALFÖLD

1050.

CSONGRÁDI ÚJSÁG (1903-1915)

Csongrád

Sz 4                  1903-1915                          H 23

1051.

CSONGRÁDI ÚJSÁG (1922-1935)

Csongrád

Sz 4                  1922-1923                          H 279

Sz 4                  1926                                    H 279

Sz 4                  1928-1930                          H 279

1052.

CSONGRÁDMEGYEI ELLENZÉK (1899-1901)

Szentes

Sz 4                  1899-1901                          H 14

Előbbi cím                   SZENTESI LAP

1053.

CSONGRÁDMEGYEI GAZDA (1936-1944)

Szentes

B 9                    1942                                    IIIB 963

B 9                    1944                                    IIIB 963

1054.

CSONGRÁDMEGYEI HIRLAP (1899-1906, 1922-1924)

Szentes

Sz 4                  1899-1906                          H 261

Sz 4                  1922-1924                          H 13

1055.

CSONGRÁDMEGYEI HIRLAP (1935-1938)

Szentes

Sz 1                  1935-1938                          F

Előbbi cím                   SZENTESI HIRLAP

Utóbbi cím                  SZENTESI NAPLÓ

1056.

CSONGRÁDMEGYEI MUNKÁSLAP (1898)

Szentes

B 877               1898                                    Q 730

OSZK hiány: 1. évf. 1898

1057.

CSONGRÁDMEGYEI NÉPNEVELŐ (1950-1956)

Hódmezővásárhely

B 8                    1951-1952                          A4/3619

D 1                    1952                                    63.886

Sz 4                  1950                                    F 567

1058.

CSONGRÁDMEGYEI NÉPSZAVA (1947)

Szentes

B 8                    1947                                    A4/8299

Előbbi cím                   SZENTESI LAP

1059.

CSONGRÁDVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA (1903-1919, 1926-1944, 1946)

Szentes

B 8                    1931-1944                          A4/9540

B 8                    1946                                    A4/9540

D 1                    1941-1942                          69.926

Sz 1                  1903-1913                          54.286

Sz 1                  1917                                    54.286

Sz 1                  1933-1941                          54.286

Sz 4                  1903-1916                          J. b. 519

Sz 4                  1928                                    J. b. 519

Sz 4                  1931                                    J. b. 519

1060.

CSONGRÁDVÁRMEGYE (1926-1931)

Szentes, Kistelek, Szentes

Sz 4                  1926                                    H 382

Sz 4                  1927                                    J. b. 1115

Sz 4                  1928-1931                          H 382

1061.

CSONKAMAGYARORSZÁG (1921-1942)

Kiskunfélegyháza

D 1                    1937                                    189.889

Sz 4                  1921-1922                          H 443

Sz 4                  1928                                    H 443

Sz 4                  1933-1934                          J. b. 1204

Melléklap                    CSONKAMAGYARORSZÁG KÉPES HIRADÓJA, 1934-1935

1062.

CSORNAI NAPLÓ (1947-1949)

Sopron

B 8                    1947                                    A4/8214/B

B 8                    1949                                    A4/8214/B

Főlap                            SOPRONMEGYE

1063.

CSÖND (1923)

Szeged

B 894               1923                                    L 283

Sz 4                  1923                                    G 214

1064.

CSÖNDES ÓRÁK (1878-1879)

B 3                    1878                                    T 311.825

1065.

CSURGÓ ÉS VIDÉKE (1893-1915)

Csurgó

P 1                    1898-1915                          R 5189

OSZK hiány: 15-21. évf? 1907-1913

1066.

CSÜTÖRTÖK (1926-1938)

B 894               1927-1931                          H 383

B 894               1935                                    H 383

D 1                    1928                                    68.713

Sz 1                  1926-1938                          51.950

1067.

D. G. T. NYUGDIJAS (1931-1944)

Kiad. Dunagőzhajózási Társaság Nyugdijas Egyesület

D 1                    1932-1937                          66.344

1068.

D. M. K. E. (1904-1905)

Szeged

Kiad. Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület

Sz 4                  1904-1905                          F 430

1069.

DALOS UJSÁG (1932-1940)

Szolnok

D 1                    1936                                    64.486

1070.

DANICA (1862-1863, 1866-1868, 1871)

Ujvidék

B 2                    1862                                    P 582

B 2                    1866                                    P 582

1071.

DANUBE INTERNATIONAL, LA (1920-1922)

B 10                  1920-1922                          Bq 054/

B 567               1920-1922                          IV.4.

P 1                    1920-1921                          R 838

Sz 4                  1920-1921                          C. d. 524

1072.

DANUBIAN NEWS (1933-1934)

B 8                    1933-1934                          A4/2099

1073.

DANUBIAN REVIEW (DANUBIAN NEWS) (1934/1935-1943/1944)

B 2                    1934/1935-1943/1944     P 4r 837

B 3                    1934/1935-1942/1943     T 301.509

B 8                    1934/1935-1943/1944     A4/2557

B 10                  1935/1936-1936/1937     X 532

B 10                  1938/1939-1941/1942     X 532

B 877               1938/1939-1939/1940     O 104

D 1                    1934/1935-1943/1944     252.992

D 8                    1935/1936-1936/1937     Z 2104

D 8                    1938/1939-1943/1944     Z 2104

Sp 1                  1934/1935-1942/1943     f. b

Sz 1                  1934/1935-1936/1937     53.949

Sz 1                  1940/1941-1943/1944     53.949

Sz 4                  1934/1935-1943/1944     G 520

Főlap                            PESTI HIRLAP

Társlap                         CORRIERE DEL DANUBIO, 1933-1944

Társlap                         DONAUKURIER, 1933-1939/1940

1074.

DANUBIAN TRADE - DUNAJSKA TORGOVLJA (1947-1948)

B 2                    1947-1948                          P 50.321

B 8                    1947-1948                          A4/2976

B 9                    1947-1948                          IIIB 2.060

1075.

DANUBIAN TRADE - DUNAJSZKAJA TORGOVLJA (1947-1948)

Sz 1                  1947-1948                          51.524

1076.

DARÁZS (1869-1871)

Szeged

Sz 4                  1869-1871                          G 479

1077.

DARÁZS (1901)

Debrecen

D 8                    1901                                    Z 1699

1078.

DARÁZS (1913)

B 877               1913                                    b 648

1079.

DARKÉNU (1946-1948)

Kiad., Agudat Jiszraél Budapesti Központja

B 647               1947-1948                          X 142/1-4

1080.

DARU (1949-)

Kiad. Szállitóberendezések Gyára

D 1                    1952                                    172.003

1081.

DARWIN (1912-1919)

B 8                    1919                                    T.I.44

B 418               1917                                    Y 773

B 846               1912-1919                          V 404

B 877               1918-1919                          b 398

D 1                    1912-1919                          260.370

D 8                    1912-1919                          Z 1557

Sp 1                  1912-1914                          f 429

Sp 1                  1918-1919                          f 429

Sz 1                  1914-1919                          54.501

Sz 4                  1913-1919                          E. c. 2953

1082.

DEBRECENI CSOKONAI-SZINHÁZ MÜSORA (1939-1941)

Debrecen

D 1                    1939-1941                          65.216

OSZK hiány: 1-3. évf. 1939-1941

1083.

DEBRECENI DIÁKVILÁG (1931)

Kiad. Református Főgimnázium

D 1                    1931                                    452.962

1084.

DEBRECENI EGYETEMI FÖLDRAJZI INTÉZET METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁSÁNAK IDŐJÁRÁS JELENTÉSEI (1929-1932)

Debrecen

D 1                    1929-1932                          261.170

Utóbbi cím                  A DEBRECENI M. KIR. TISZA ISTVÁN TUDOMÁNYEGYETEM METEOROLÓGIAI INTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE

1085.

DEBRECENI ELLENŐR (1861)

Debrecen

Sp 1                  1861                                    A. A. 101

1086.

DEBRECENI HÁZTULAJDONOSOK LAPJA (1935-1939)

Debrecen

D 1                    1935-1939                          452.952

D 8                    1938-1939                          Z 1705

1087.

DEBRECENI HÉT (1916-1917, 1919-1920)

Debrecen

D 8                    1916-1917                          Z 1838

D 8                    1919-1920                          Z 1838

Címváltozat                DEBRECZENI HÉT. SZINHÁZI UJSÁG, 1919-1920

Utóbbi cím                  SZINHÁZI HÉT. Debrecen

OSZK hiány:1-4. évf. 1916-1917, 1919-1920

1088.

DEBRECENI HÉTFŐI UJSÁG (1906-1907)

Debrecen

D 8                    1907                                    Z 6009

OSZK hiány: 1-2. évf. 1916-1907

1089.

DEBRECENI KERESKEDŐ TÁRSULAT KÖZGAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEI (1933)

Debrecen

D 1                    1933                                    452.513

Utóbbi cím                  A DEBRECENI KERESKEDŐ TÁRSULAT KÖZGAZDASÁGI LAPJA

1090.

DEBRECENI KERESKEDŐ TÁRSULAT KÖZGAZDASÁGI LAPJA, A (1933-1944)

Debrecen

B 9                    1935-1944                          IIB 803

B 12                  1933-1944                          Fo 1275

D 1                    1933-1939                          452.514

D 1                    1941-1942                          452.514

D 8                    1933-1944                          Z 1618

Előbbi cím                   A DEBRECENI KERESKEDŐ TÁRSULAT KÖZGAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEI

1091.

DEBRECENI KERÜLETI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNYEI (1946-1948)

Debrecen

B 12                  1947-1948                          Fq 392

D 1                    1946-1947                          68.100

OSZK hiány: 1. évf. 1946

1092.

DEBRECENI KISTÜKÖR (1931)

Debrecen

D 1                    1931                                    64.431

D 8                    1931                                    Z 2161

1093.

DEBRECENI KŐMŰVES ÉS ÁCS-SEGÉDEK SZAKLAPJA (1901-1904)

Debrecen

D 8                    1901-1904                          Z 1562

OSZK hiány: 1-4. évf. 1901-1904

1094.

DEBRECENI KÖZLÖNY (1915-1919)

Debrecen

B 8                    1915                                    A4/4947

B 10                  1915-1918                          1256

B 418               1915                                    Y 673

D 1                    1918-1919                          63.711

D 8                    1915-1919                          Z 1308

Előbbi cím                   A VÁROS (Debrecen)

1095.

DEBRECENI LELKÉSZI TÁR (1902-1923)

Debrecen

B 921               1906-1920                          12-4-4

B 921               1922                                    12-4-4

B 1204             1902-1903                          Ev. abc

B 1204             1909-1922                          Ev. abc

D 1                    1902-1915                          53.570

D 8                    1903-1923                          Z 120

Sp 1                  1902                                    egyedi

Sp 1                  1904-1913                          egyedi

Sp 1                  1916-1923                          egyedi

Melléklet                     BESZÉDEK ÉS IMÁK KÜLÖNFÉLE ALKALMAKRA

Melléklet                     ÉRTEKEZÉSEK ÉS EGYÉB KISEBB DOLGOZATOK A TEOLÓGIA KÖRÉBŐL, 1916, 1918-1919

Társlap                         THEOLÓGIAI ÉRTESITŐ, 1916-1918

1096.

DEBRECENI NAGY UJSÁG (1911-1915)

Debrecen

D 1                    1912-1913                          189.880

D 8                    1911-1913                          Z 6025

1097.

DEBRECENI NÉPNEVELŐ (1949-1956)

Debrecen

B 8                    1949                                    A4/3997

1098.

DEBRECENI ORSZÁGOS PÁLYÁZATI ÉS HIRDETÉSI KÖZLÖNY (1904)

Debrecen

D 8                    1904                                    Z 1805

OSZK hiány: 1. évf. 1904

1099.

DEBRECENI PIACI ÁRUSOK, VÁSÁRI KERESKEDŐK TÁRSULATA HIVATALOS ÉRTESITŐJE (1935)

Debrecen

D 1                    1935                                    452.963

OSZK hiány: 1. évf. 1935

1100.

DEBRECENI POLGÁR (1930-1936)

Debrecen

B 8                    1930-1936                          A4/8065

Utóbbi cím                  MAGYAR ALFÖLD (Debrecen)

1101.

DEBRECENI POLGÁR (1930-1936)

Debrecen

D 1                    1930-1934                          70.204

D 8                    1931-1932                          Z 6027

OSZK hiány: 2. évf. 1931

1102.

DEBRECENI REFORMÁTUS SZEMLE (1925-1926)

Debrecen

B 921               1925-1926                          14-3-4@3

Sp 1                  1925-1926                          V 832

1103.

DEBRECENI RÓM[AI] KATH[OLIKUS] TANITÓKÉPZŐ INTÉZET MÁRIA KONGREGÁCIÓJÁNAK KÖRLEVELE (1941-1943)

Debrecen

D 1                    1942-1943                          452.905

OSZK hiány:1-3. év. 1941-1943

1104.

DEBRECENI SZABAD SZÓ (1945-1946)

Debrecen

B 8                    1945-1946                          A4/4559

B 877               1945                                    q 398

1105.

DEBRECENI SZEMLE (1927-1944)

Debrecen

B 2                    1927-1944                          P 20.019

B 3                    1927-1944                          301.169

B 8                    1927-1944                          A4/2558

B 9                    1927-1944                          IIIC 466

B 10                  1927-1944                          2737

B 12                  1927-1930                          Fo 97

B 12                  1934-1944                          Fo 97

B 14                  1928-1944                          881

B 493               1927                                    F 17/7

B 493               1927                                    F 17/7

B 493               1929-1937                          F 17/7

B 567               1927                                    IV.4.

B 785               1927-1944                          F 215

B 846               1932                                    V 1414

B 846               1934-1936                          V 1414

B 894               1927-1944                          H 10

B 921               1927-1943                          28-4-2

B 965               1927-1944                          Fi 316

D 1                    1927-1944                          50.100

D 8                    1927-1944                          Z 1021

P 1                    1927-1944                          R 444

Sp 1                  1927-1944                          egyedi

Sz 1                  1927-1944                          50.365

Sz 4                  1927-1944                          F 1067

1106.

DEBRECENI SZINHÁZ (1936-1939)

Debrecen

D 1                    1936-1939                          452.904

D 8                    1936-1939                          Z 1843

OSZK hiány: 1. évf. 1936

1107.

DEBRECENI SZINPAD (1927-1935/1936)

Debrecen, Szolnok, Debrecen, Eger, Debrecen

D 1                    1928                                    261.570

D 1                    1932/1933-1935/1936     261.570

D 8                    1927-1929                          Z 1835

D 8                    1931/1932                          Z 1835

D 8                    1933-1935                          Z 1835

1108.

DEBRECENI TÜKÖR (1917, 1919)

Debrecen

B 877               1919                                    O 1160

D 8                    1917                                    Z 1110

D 8                    1919                                    Z 1110

OSZK hiány: 2. évf. 1919

1109.

DEBRECENI UJSÁG KÉPES HIRADÓJA (1935-1939)

Debrecen

D 1                    1935                                    260.647

D 1                    1937-1939                          260.647

Főlap                            DEBRECENI UJSÁG-HAJDUFÖLD

OSZK hiány: 1-2. évf. 1935-1936

1110.

DEBRECENI UNITÁRIUS SZÓRVÁNY (1947)

Debrecen

Sp 1                  1947                                    f 524

1111.

DEBRECZEN ÉS VIDÉKE-FRISS UJSÁG (1900)

Debrecen

D 8                    1900                                    Z 6007

OSZK hiány: 1. évf. 1900

1112.

DEBRECZEN ESTE (1907)

Debrecen

D 8                    1907                                    Z 1827

OSZK hiány: 1. év. 1907

1113.

DEBRECZEN ESTE (1913)

Debrecen

D 8                    1913                                    Z 1828

OSZK hiány: 1. év. 1913

1114.

DEBRECZEN VASÁRNAPI KÉPES MELLÉKLET (1936-1937)

Debrecen

B 894               1936                                    L O87

Főlap                            DEBRECZEN

1115.

DEBRECZEN (1869-1919)

Debrecen

B 418               1872                                    L 657

B 894               1900                                    M 329

B 894               1902                                    M 329

D 1                    1886-1887                          189.850

D 1                    1890-1903                          189.850

D 1                    1905-1911                          189.850

D 8                    1869-1919                          Z 6001

Előbbi cím                   DEBRECZENI LAPOK

Címváltozat                DEBRECZEN. DÉLI HIRLAP, 1919

1116.

DEBRECZEN (1924-1951)

Debrecen

B 8                    1942-1951                          A4/8159

B 877               1936                                    Q 448

B 877               1945-1946                          Q 448

B 877               1948-1951                          Q 448

D 1                    1925-1943                          189.781

D 1                    1945-1951                          189.781

Melléklet                     DEBRECZEN RÁDIÓJA, 1932-1937

Melléklet                     DEBRECZEN VASÁRNAPI KÉPES MELLÉKLET, 1936-1937

1117.

DEBRECZENI ÉLET (1914)

Debrecen

D 8                    1914                                    Z 1836

OSZK hiány: 1. évf. 1914

1118.

DEBRECZENI ELLENŐR (1861)

Debrecen

D 8                    1861                                    Z 1860

1119.

DEBRECZENI ELLENŐR (1874-1900)

Debrecen

D 1                    1883                                    189.933

D 1                    1886-1900                          189.933

D 8                    1874-1900                          Z 6015

Utóbbi cím                  ÚJ DEBRECZENI FRISS UJSÁG

1120.

DEBRECZENI ESTILAP (1905)

Debrecen

D 8                    1905                                    Z 6017

OSZK hiány: 1. évf. 1905

1121.

DEBRECZENI FŐISKOLAI LAPOK (1896/1897-1913/1914)

Debrecen

D 1                    1896/1897-1902/1903     63.713

D 1                    1904/1905-1907/1908     63.713

D 1                    1908/1909-1913/1914     63.713

D 8                    1896/1897-1913/1914     Z 462

Előbbi cím                   HETI KÖZLÖNY. (Debrecen)

1122.

DEBRECZENI FUTÁR (1910)

Debrecen

D 8                    1910                                    Z 1115

1123.

DEBRECZENI FUTÁR (1913-1914)

Debrecen

D 8                    1913-1914                          Z 1116

OSZK hiány: 1-2. évf. 1913-1914

1124.

DEBRECZENI FÜGGETLEN ÚJSÁG (1903-1938)

Debrecen

B 894               1904                                    M 189

B 894               1927                                    M 189

D 1                    1904                                    189.810

D 1                    1906-1908                          189.810

D 1                    1910-1938                          189.810

D 8                    1903-1919                          Z 6008

Sp 1                  1908                                    egyedi

Sp 1                  1911-1913                          egyedi

Sz 4                  1919-1920                          H 262

Utóbbi cím                  TISZÁNTULI FÜGGETLEN UJSÁG

Melléklap                    DEBRECZENI FÜGGETLEN UJSÁG KÉPES VASÁRNAPJA, 1929

1125.

DEBRECZENI GAZDASÁGI LAPOK (1899-1918, 1930-1944)

Debrecen

B 723               1931                                    Y 2.217

D 1                    1899-1910                          63.708

D 1                    1913-1918                          63.708

D 1                    1934-1944                          452.956

D 8                    1899-1918                          Z 1424

D 8                    1930-1942                          Z 1424

1126.

DEBRECZENI GYORSIRÓ (1875/1876-1877/1878)

Debrecen

D 8                    1875/1876-1877/1878     Z 1942

OSZK hiány: 1-2. évf 1875/1876-1877/1878

1127.

DEBRECZENI GYORSIRÓ (1891/1892-1903/1904)

Debrecen

D 1                    1898/1899                          64.443

D 1                    1900/1901-1902/1903     64.443

D 8                    1891/1892                          Z 1943

D 8                    1896/1897-1903/1904     Z 1943

Sz 4                  1891/1892                          F. d. 458

Sz 4                  1897/1898-1903/1904     F. d. 458

Melléklap                    GYORSIRÁSTÖRTÉNELMI LAPOK, 1900/1901

1128.

DEBRECZENI GYORSIRÓ (1930-1932/1933, 1936)

Debrecen

D 1                    1930-1932/1933               53.650

D 1                    1936                                    53.650

D 8                    1930-1932/1933               Z 1945

D 8                    1936                                    Z 1945

1129.

DEBRECZENI HIRADÓ (1884-1895)

Debrecen

Kiad. Debreceni Nemzeti Párt

D 1                    1890                                    189.924

D 8                    1887                                    Z 6018

D 8                    1890-1894                          Z 6018

1130.

DEBRECZENI HIRLAP (1884-1887)

Debrecen

D 8                    1884-1886                          Z 6029

1131.

DEBRECZENI HIRLAP (1890-1902)

Debrecen

B 894               1899-1900                          M 333

D 1                    1894                                    70.199

D 1                    1898-1899                          70.199

D 1                    18991-1892                       70.199

D 1                    1901                                    70.199

D 8                    1891-1902                          Z 6011

1132.

DEBRECZENI HIRLAP (1909-1910)

Debrecen

D 8                    1910                                    Z 6012

OSZK hiány: 1-2. évf. 1909-1910

1133.

DEBRECZENI HIRLAP (1912-1939)

Debrecen

D 1                    1914                                    190.029

D 1                    1931                                    190.029

D 8                    1912-1918                          Z 6021

1134.

DEBRECZENI KATHOLIKUS LAP (1906)

Debrecen

D 8                    1906                                    Z 39

1135.

DEBRECZENI KIR[ÁLYI] TÁBLAI ÉRTESITŐ (1891-1894)

Debrecen

D 8                    1892-1894                          Z 1318

1136.

DEBRECZENI KÖZLÖNY (1860-1862)

Debrecen

D 1                    1860-1862                          70.203

D 8                    1860-1862                          Z 6043

ÖNB                 1860-1862                          399.229-D

1137.

DEBRECZENI LAPOK (1867-1869)

Debrecen

D 1                    1867-1869                          70.200

D 8                    1867-1869                          Z 6022

ÖNB                 1867                                    399.521-D

Utóbbi cím                  DEBRECZEN

Előbbi cím                   HORTOBÁGY

1138.

DEBRECZENI LAPOK (1893/1894-1897)

Debrecen

D 8                    1893/1894                          Z 6023

1139.

DEBRECZENI POLGÁR (1910)

Debrecen

Kiad. A Debreceni Függetlenségi és 48-as Kossuth Párt

D 8                    1910                                    Z 6026

1140.

DEBRECZENI PROTESTÁNS LAP (1881-1949)

Debrecen

B 7                    1882-1886                          729.065

B 8                    1948-1949                          A4/3139

B 10                  1936-1940                          1997

B 10                  1942                                    1997

B 10                  1944-1948                          1997

B 921               1881-1883                          14-1-(3-5)

B 921               1885-1890                          14-1-(3-5)

B 921               1892-1896                          14-1-(3-5)

B 921               1898-1916                          14-1-(3-5)

B 921               1918-1919                          14-1-(3-5)

B 921               1921-1949                          14-1-(3-5)

B 1204             1889-1890                          Ev. abc

B 1204             1893-1900                          Ev. abc

B 1204             1915-1927                          Ev. abc

D 1                    1881-1944                          62.240

D 8                    1881-1895                          Z 58

D 8                    1897-1949                          Z 58

Sp 1                  1881-1949                          egyedi

Sz 1                  1881                                    54.378

Sz 1                  1883-1886                          54.378

Előbbi cím                   EVANGYÉLIOMI PROTESTÁNS LAP. Debrecen

Melléklap                    HIVATALOS ÉRTESITŐ, 1916-1920

Melléklap                    LELKÉSZEGYESÜLET, 1908-1944

Melléklap                    TANÜGYI MELLÉKLET, 1884

Melléklap                    ZSINATI ÉRTESÍTŐ, 1891-1892

1141.

DEBRECZENI REGGELI UJSÁG (1894-1899)

Debrecen

D 1                    1895                                    172.202

D 1                    1897                                    172.202

D 8                    1894-1899                          Z 6013

Melléklap                    KIKELET. Debrecen, 1898

1142.

DEBRECZENI REGGELI UJSÁG (1905. máj. 28.-1914. ápr. 26.)

Debrecen

D 1                    1910                                    189.931

D 1                    1913                                    189.931

D 8                    1905-1914                          Z 6014

Utóbbi cím                  A HIRLAP. Debrecen

OSZK hiány: 2-8. évf. 1906-1913

1143.

DEBRECZENI SZEMLE (1912-1915)

Debrecen

D 1                    1912-1915                          63.707

D 8                    1912-1915                          Z 1020

1144.

DEBRECZENI SZINPAD (1904/1905)

Debrecen

D 1                    1904/1905                          64.562

D 8                    1904/1905                          Z 1822

1145.

DEBRECZENI SZINPAD (1911)

Debrecen

D 8                    1911                                    Z 1834

OSZK hiány: 1. évf. 1911

1146.

Debreczeni Újság - Hajdúföld

Ld       DEBRECZENI ÚJSÁG

1147.

DEBRECZENI UJSÁG (1897-1944)

Debrecen

B 8                    1942-1944                          A4/8132

B 418               1899                                    L 658

D 1                    1898-1928                          189.747

D 1                    1930-1939                          189.747

D 1                    1941-1942                          189.747

D 8                    1898-1919                          Z 6028

Közben                        NÉPAKARAT. (Debrecen), 1919

Címváltozat                DEBRECZENI UJSÁG - HAJDÚFÖLD, 1929-1944

Melléklap                    DEBRECENI UJSÁG KÉPES HIRADÓJA, 1935-1939

Melléklap                    DEBRECENI UJSÁG RÁDIÓMELLÉKLETE, 1930-1939

1148.

DEBRECZEN-NAGYVÁRADI ÉRTESITŐ (1843-1902)

Debrecen

D 1                    1850                                    189.782

D 1                    1852-1855                          189.782

D 1                    1857-1866                          189.782

D 1                    1874-1876                          189.782

D 1                    1878-1902                         

D 8                    1851                                    Z 6016

D 8                    1859-1860                          Z 6016

D 8                    1862                                    Z 6016

D 8                    1865-1867                          Z 6016

D 8                    1869                                    Z 6016

D 8                    1871-1872                          Z 6016

D 8                    1875-1877                          Z 6016

D 8                    1899-1902                          Z 6016

1149.

DÉFOSZ BIZALMI Állami Gazdaságok dolgozói részére. (1949-1952)

B 877               1949-1952                          O 418/c

Társlap                         DÉFOSZ BIZALMI. A gépállomások dolgozói részére

1150.

DÉFOSZ BIZALMI Gépállomások dolgozói részére. (1950-1952)

B 877               1950-1952                          O 418/d

Társlap                         DÉFOSZ BIZALMI. Állami gazdaságok dolgozói részére

OSZK hiány: 1950 évf. nélkül

1151.

DÉFOSZ BIZALMI Erdőgazdasági dolgozók számára. (1950-1952)

B 877               1950-1952                          O 418/b

OSZK hiány: 1950 évf. nélkül

1152.

DÉFOSZ TÁJÉKOZTATÓ (1949-1951)

Kiad., Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége

B 877               1949-1950                          O 418/a

OSZK hiány: 1950 évf. nélkül

1153.

DÉL SPORTJA (1940-1943)

Szeged

Sz 1                  1940-1943                          E b

1154.

DÉL (1908-1919)

B 2                    1908                                    P 4r 405

B 2                    1910-1911                          P 4r 405

B 2                    1914                                    P 4r 405

B 10                  1908-1910                          Bq 050/81

B 10                  1915-1917                          Bq 050/81

D 8                    1917-1918                          Z 1495

1155.

DÉL (1935)

Szeged

Sz 1                  1935                                    H. e. 10888

1156.

DÉLAMERIKAI MAGYARSÁG (1929-1963)

Buenos Aires

B 877               1930                                    Q 1203

B 877               1946                                    Q 1203

B 877               1949                                    Q 1203

B 894               1948-1963                          M 307

D 1                    1935-1936                          172.110

1157.

DÉLBÁCSKA (1920. dec. 12.-1929. nov. 30.)

Novi Sad-Újvidék

Ljubljana         1920-1929                          jelzet nélkül

Zagreb              1920-1929                          85.571

Utóbbi cím                  REGGELI UJSÁG. Ujvidék-Novisad

Melléklap                    FŐ AZ EGÉSZSÉG, 1939-1940

OSZK hiány: 1. évf. 1920; 4. évf. 1923

1158.

DÉLDUNÁNTULI KÖZELLÁTÁSI ÉRTESITŐ (1946-1947)

Kaposvár, Pécs, Szekszárd, Pécs

B 9                    1946-1947                          IIIB 2125

Előbbi cím                   PÉCS-BARANYAI KÖZELLÁTÁSI ÉRTESÍTŐ

Címváltozat                DUNÁTULI TERVGAZDÁLKODÁS, 1947

1159.

DÉLDUNÁNTULI NŐMUNKÁS (1947)

Pécs

Kiad., Szociáldemokrata Párt

B 877               1947                                    Q 1318/a

1160.

DELEJTŰ (1858-1861)

Temesvár

B 3                    1858-1859                          T 308.630

B 8                    1858-1861                          A4/8004

B 493               1858-1861                          F 49/5

B 894               1858-1859                          l 307

D 1                    1859                                    69.410

D 8                    1858-1861                          Z 1471

Sz 4                  1858-1860                          G 59

1161.

DÉLI CSILLAG (1947-1948)

Kiad. Magyar-Jugoszláv Társaság

B 2                    1947-1948                          P 51.443

B 8                    1947-1948                          A4/3031

B 10                  1947-1948                          X 853

B 877               1947-1948                          b 135

B 921               1948                                    14-4-2@2

D 1                    1947-1948                          64.394

Sp 1                  1947-1948                          f 92

Sz 1                  1947-1948                          51.332

Sz 4                  1947-1948                          G. d. 1265

1162.

DÉLI EXPRESSZ (1919-1920)

B 8                    1919                                    A4/8458

B 877               1919                                    Q 1008

1163.

DÉLI HIRLAP (1917. szept. 18.-1919. márc. 29.)

B 8                    1918-1919                          A4/8435

B 418               1918-1919                          L 675

B 877               1918-1919                          Q 602

D 1                    1919                                    189.944

P 1                    1918                                    R 5023

Előzmény                    ESTI HIRLAP

Folytatás                      A VÖRÖS KATONA

1164.

DÉLI HIRLAP (1925-1944)

Timisoara-Temesvár

B 8                    1935                                    A4/8052

B 8                    1941-1944                          A4/8052

D 1                    1931                                    189.990

D 1                    1933-1934                          189.990

D 1                    1937-1938                          189.990

1165.

DÉLI HIRLAP (1932)

Szeged

Sz 4                  1932                                    H 241

1166.

DÉLI MAGYAR SZÓ (1942-1943)

B 8                    1942-1943                          A4/8413/c

Előbbi és utóbbi cím MAGYAR SZÓ

Közben                        ESTI MAGYAR SZÓ, 1942

Társlap                         REGGELI MAGYAR SZÓ, 1942-1943

1167.

DÉLI UJSÁG (1925)

Szeged

Sz 4                  1925                                    H 242

Utóbbi cím                  HIRDETŐ ÉS REKLÁMLAP

1168.

DÉLIBÁB (1853-1854)

Pest

B 2                    1853                                    P 21.072

B 3                    1853                                    306.987

B 10                  1853-1854                          Bq 051/47

B 894               1853-1854                          H 011

B 978               1853                                    abc

D 1                    1853                                    64.458

Sz 4                  1853                                    H. e. 6688

Folytatás                      BUDAPESTI VISZHANG (Beolvadás)

1169.

DÉLIBÁB (1855-1858)

Pest

B 2                    1855-1858                          P 70.076

B 8                    1855-1858                          A4/2073

B 10                  1855-1856                          Bq 051/47

B 10                  1855-1858                          Bq 051/7

B 894               1856-1858                          L 306

B 921               1857                                    14-4-2@3

D 1                    1857                                    453.371

D 8                    1857-1858                          Z 1396

P 1                    1855-1858                          R 206

Sz 4                  1857-1858                          H 472

1170.

DÉLIBÁB (1877-1879)

Debrecen

D 1                    1877                                    452.761

D 1                    1878-1879                          63.705

D 8                    1877-1879                          Z 1397

1171.

DÉLIBÁB (1927-1944)

B 10                  1928-1930                          B 792/186

B 10                  1932-1944                          B 792/186

B 894               1928-1944                          H 379

D 1                    1928-1929                          252.876

D 1                    1933                                    252.876

D 1                    1935-1936                          252.876

D 1                    1939-1942                          252.876

D 8                    1927-1929                          Z 1849

Sz 1                  1927-1938                          52.702

Sz 4                  1944                                    H. e. 10.978

1172.

DÉL-MAGYARORSZÁG. JU®NA UGARSKA (1902-1906)

Vajszka

Sz 4                  1902-1906                          H 146

1173.

DÉLMAGYARORSZÁG (1905, 1907-1912)

Szeged

Kiad. Délmagyarországi Közművelődési Egyesület

B 3                    1905                                    T 308.571

B 3                    1907-1912                          T 308.571

D 1                    1905                                    64.457

D 1                    1908                                    64.457

D 1                    1911                                    64.457

Sp 1                  1905                                    ZÁ 1460

Sz 1                  1905                                    51.423

Sz 1                  1907-1912                          51.423

Sz 4                  1905                                    G 488

Sz 4                  1907-1912                          G 488

1174.

DÉLMAGYARORSZÁG (1909)

Szabadka

Sz 4                  1909                                    J. b. 570

1175.

DÉLMAGYARORSZÁG (1910. máj. 22.-1920. máj. 30.; 1925. máj. 17.-1944. ápr. 16.; 1944. nov. 19.-)

Szeged

B 8                    1936                                    A4/8160

B 8                    1939                                    A4/8160

B 9                    1952                                    IIIA 1.271

B 418               1918-1919                          L 176

B 877               1944-1948                          Q 73

D 1                    1944                                    189.978

D 1                    1949-1950                          189.978

Sz 1                  1925-1944                          F

Sz 1                  1946-1952                          E. b. 4

Sz 4                  1910-1920                          H 236

Sz 4                  1925-1952                          H 236

Közben                        SZEGED, 1920. aug. 15.-1925. ápr. 4.

1176.

DÉLMAGYARORSZÁG (1921-1924)

Kaposvár

B 418               1921                                    L 648

P 1                    1921                                    R 5180

P 1                    1924                                    R 5180

Utóbbi cím                  SPORTUJSÁG

1177.

DÉLMAGYARORSZÁG (1941)

Subotica-Szabadka

Zagreb              1941                                    85.940

Utóbbi cím                  DÉLVIDÉKI MAGYARSÁG. Subotica-Szabadka

1178.

DÉLMAGYARORSZÁGI GAZDA (1908-1910)

Temesvár

B 723               1908                                    X 368

1179.

DÉLMAGYARORSZÁGI KÖZLÖNY (1888-1918)

Temesvár

Sz 4                  1888-1889                          H 156

Sz 4                  1891-1898                          H 156

Sz 4                  1901-1902                          H 156

Előbbi cím                   DÉLMAGYARORSZÁGI LAPOK

Melléklap                    HIVATALOS KÖZLÖNY, 1902

1180.

DÉLMAGYARORSZÁGI LAPOK (1880-1887)

Temesvár

P 1                    1880-1882                          R 5160

Előbbi cím                   TEMESI LAPOK

Utóbbi cím                  DÉLMAGYARORSZÁGI KÖZLÖNY

1181.

D[élmagyarország]i M[agyar] K[özművelődési] E[gyesület]

Ld       D. M. K. E.

1182.

DÉLMAGYARORSZÁGI NÉPLAP (1902)

Ada

Sz 4                  1902                                    H 145

1183.

DÉLMAGYARORSZÁGI TANITÓEGYLET KÖZLÖNYE, A (1880-1882)

Temesvár

Sz 1                  1880-1882                          50.002

1184.

DÉLNYUGATI SPORT (1935)

Kaposvár, Pécs, Kaposvár

P 1                    1935                                    R 5177

1185.

DÉL-PESTKÖRNYÉK (1949)

Kispest

B 8                    1949                                    A4/8329

B 877               1949                                    q 445

1186.

DÉL-PESTMEGYE (1946)

Kecskemét

B 8                    1946                                    A4/8298

1187.

DÉLPESTMEGYEI NÉPÚJSÁG (1949-1950)

Kecskemét

B 877               1949                                    Q 351

Előzmény                    HIREK /Baja/

Előzmény                    HIREK /Kiskörős/

Előzmény                    HIREK /Kiskunhalas/

Előzmény                    KECSKEMÉT-FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

Utóbbi cím                  BÁCSKISKUNMEGYEI NÉPUJSÁG

1188.

DÉLSZIGET (1935, 1937)

Újpest

B 2                    1935                                    P 22.260

B 3                    1935                                    T 311.705

B 3                    1937                                    T 311.705

B 10                  1935                                    B 810/293

B 894               1935                                    H 306

B 894               1937                                    H 306

D 1                    1935                                    65.033

D 1                    1937                                    65.033

Sz 1                  1935                                    51.951

Sz 1                  1937                                    51.951

1189.

DÉLSZIGET (1946-1947)

Hódmezővásárhely

B 2                    1946                                    P 25.165

B 10                  1946-1947                          X 3127

B 877               1946                                    O 1459

B 894               1946                                    H 189

B 921               1946                                    12-1-2

1190.

DÉLSZLÁV-MAGYAR SZEMLE. JUGOSLAVENSKO-MADJARSKA REVIJA (1937-1941)

[Kecskemét]-Budapest

B 894               1940                                    H 538

Kiadásváltozat           LÁTHATÁR. Budapest, 1937-1941. 5-9. évf.

1191.

DÉLVIDÉK (1892-1918)

Versecz

D 1                    1901                                    172.112

Sz 4                  1893-1896                          H 45

1192.

DÉLVIDÉK (1911-1912)

Nagykikinda

Sz 4                  1911-1912                          J. b. 605

1193.

DÉLVIDÉK (1927-1936)

Szigetvár

P 1                    1927-1930                          R 5181

P 1                    1932-1936                          R 5181

1194.

DÉLVIDÉK (1941-1944)

Zombor

Sz 1                  1941-1943                          E n

1195.

DÉLVIDÉKI FÜGGETLEN HIRLAP (1939-1941)

Makó

Sz 1                  1939-1941                          E n

Előbbi cím                   MAKÓI FÜGGETLEN UJSÁG

1196.

DÉLVIDÉKI FÜGGETLEN HIRLAP (1946-1949)

Makó

B 877               1946-1948                          Q 267

Sz 1                  1946                                    III. b

Sz 1                  1948-1949                          III. b

Folytatás                      DÉLVIDÉKI HIRLAP (Beolvadás)

1197.

DÉLVIDÉKI HIRLAP (1949-1951)

Szeged

B 8                    1949-1951                          A4/8336

B 877               1949-1951                          Q 449

Sz 4                  1949-1951                          H 201

Előzmény                    DÉLVIDÉKI FÜGGETLEN HIRLAP

Előzmény                    FÜGGETLEN ÚJSÁG (lapegyesülések)

Előzmény                    SZEGEDI HIRLAP

1198.

DÉLVIDÉKI IFJÚSÁG (1935/1936)

Szeged

Sz 1                  1935/1936                          51.342

1199.

DÉLVIDÉKI KÖZGAZDASÁG (1911-1912)

Szeged

Sz 4                  1911-1912                          G 192

1200.

DÉLVIDÉKI MAGYARSÁG (1941-1944)

Szabadka-Subotica

B 8                    1941-1944                          A4/8051

D 1                    1942                                    189.960

Sz 1                  1941-1942                          E n

Sz 1                  1943                                    III. a

Zagreb              1941-1944                          85.940

Előbbi cím                   DÉLMAGYARORSZÁG. Subotica-Szabadka, 1941

1201.

DÉLVIDÉKI MUNKA (1941-1944)

Szabadka

Sz 1                  1942-1943                          54.380

Előbbi cím                   A MUNKA. Szabadka

1202.

DÉLVIDÉKI SPORT (1898-1903)

Temesvár

B 1005             1902-1903                          40-275

Melléklap                    MAGYAR SAKKUJSÁG, 1901

Melléklap                    SAKK, 1900

1203.

DÉLVIDÉKI SPORT (1928-1938)

Szeged, Hódmezővásárhely, Kecskemét

Sz 1                  1933-1937                          III. b

Sz 4                  1928-1931                          H 244

OSZK hiány: 1-4. évf. 1928-1938

1204.

DÉLVIDÉKI SZEMLE (1942-1944)

Szeged

B 2                    1942-1944                          P 20.642

B 3                    1942-1944                          300.372

B 8                    1942-1944                          A4/2630

B 10                  1942-1944                          X 2680

B 14                  1942-1944                          731

B 493               1942-1944                          F 5

B 785               1942-1944                          F 184

B 894               1942-1944                          H 142

B 921               1942                                    12-1-2

B 965               1942                                    Fi 333

D 1                    1942-1944                          64.369

D 8                    1942                                    z 2373

P 1                    1942-1944                          R 486

Sz 1                  1942-1943                          51.647

Sz 4                  1942-1944                          F 527

1205.

DÉLVIDÉKI SZÖVETSÉG (1919)

Szeged

Kiad. Szállodai és Éttermi Munkások Szövetsége

Sz 4                  1919                                    G 223

1206.

DÉLVIDÉKI TANÜGY (1896-1915)

Temesvár-Nagybecskerek

B 7                    1896-1913                          710.235

D 1                    1896-1914                          252.892

Sz 1                  1896-1915                          50.002

Sz 4                  1905-1912                          F. c. 1478

1207.

DÉLVIDÉKI TURISTA (1896)

Temesvár

Kiad. Délvidéki Kárpát-Egyesület

B 785               1896                                    F 729

1208.

DÉLVIDÉKI UJSÁG (1906-1910)

Nagybecskerek

Kiad. A Torontáli Függetlenségi és 48-as Párt

Sz 4                  1906-1910                          H 153

1209.

DÉLVIDÉKI UJSÁG (1910)

Újvidék

Kiad. Újvidéki Keresztény Társadalomtudományi Liceum

Sz 4                  1910                                    J. b. 595

1210.

DEMOKRÁCIA (1945-1948)

B 8                    1945-1948                          A4/2245

B 10                  1945-1948                          334

B 12                  1947                                    Ff 286

B 418               1945                                    L 816

B 877               1945-1948                          Q 493

B 894               1947                                    M 340

B 921               1947                                    4-2-3 II

P 1                    1945-1946                          R 5247

Sz 4                  1945-1948                          H 464

Előbbi cím                   FÜGGETLEN MAGYAR ÚJSÁG

1211.

DEMOKRATA UJSÁG (1934-1938)

B 8                    1934-1938                          A4/2021

B 12                  1935-1938                          Ff 249

Sz 4                  1938                                    J. b. 1251

1212.

DEMOKRATA, A (1927)

Subotica-Szabadka

Kiad. Demokrata Párt

Zagreb              1927                                    85.627 adl. 4

OSZK hiány: 1. évf. 1927

1213.

DERECSKEI R[ÓMAI] K[ATHOLIKUS] EGYHÁZKÖZSÉGI TUDÓSITÓ (1937)

Derecske

D 1                    1937                                    452.532

1214.

DERES (1907-1908)

Sp 1                  1907                                    iv 5008

1215.

DERES (1921/1922)

Apatin

Ljubljana         1921/1922                          jelzet nélkül

OSZK hiány: 1921/1922

1216.

DERMATOLOGIA (1928-1931)

B 2                    1928-1930                          P 445

B 846               1928-1929                          V 548

1217.

DERŰS VILÁG (1946?)

B 10                  1946                                    Bf 055/2

1218.

DETEKTIV, A (1919-1923)

Kiad., Nyomozó Tisztviselők Országos Egyesülete

B 877               1919                                    b 72

1219.

DEUTSCHE AUSZÜGE UNGARISCHER WISSENSCHAFTLICHER ZEITSCHRIFTEN (1934-1937)

B 2                    1934-1937                          P 20.036

Főlap                            UNGARISCHE JAHRBÜCHER

1220.

DEUTSCHE FORSCHUNGEN IN UNGARN (1939-1943)

B 9                    1941-1943                          631

B 493               1939-1943                          F 28/7

B 785               1941                                    F 1042

Előbbi cím                   NEUE HEIMBLÄTTER

1221.

DEUTSCHE NACHRICHTEN (1936-1944)

B 8                    1936-1944                          A4/2561

D 1                    1938-1939                          452.552

D 1                    1941                                    452.552

1222.

DEUTSCHE RUNDSCHAU (1874-1942)

Berlin-Wien

B 785               1879-1915                          F 657

1223.

DEUTSCHE ZEITUNG (1931-1941)

Novi Sad-Neusatz

Zagreb              1931-1941                          85.531

1224.

DEUTSCHE ZEITUNG (1940-1944)

B 8                    1940-1944                          A4/8358

B 418               1941                                    L 1009

Zagreb              1941-1944                          85.942

1225.

DEUTSCHER VOLKSBOTE (1935-1944)

B 8                    1936-1938                          A4/2146

B 8                    1939-1944                          A4/2146/a

B 877               1936                                    Q 915

1226.

DEUTSCHES VOLKSBLATT (1919-1944)

Ujvidék-Novi Sad

Ljubljana         1920-1941                          jelzet nélkül

Zagreb              1920-1943                          85.332

OSZK hiány: 1-2. évf. 1919-1920, 7-9. évf. 1925-1927, 11-13. évf. 1929-1931

1227.

DEUTSCHLAND (1934-1941)

Berlin

Sz 4                  1939-1940                          H 611

Közben                        NÉMETORSZÁG, 1939

OSZK hiány: 1-2. évf. 1934-1935, 5-7. évf. 1938-1940

1228.

DEUTSCH-UNGARISCHE HEIMATSBLÄTTER (1929-1935)

B 2                    1929-1933                          P 430

B 8                    1929-1935                          A4/2559

B 10                  1930-1931                          X 2305

B 12                  1929-1934                          Fo 701

B 493               1929-1935                          F 28/b

B 785               1929-1934                          F 605

D 1                    1932                                    55.410

P 1                    1929-1935                          R 227

Sz 4                  1929-1933                          G. h. 748

Utóbbi cím                  NEUE HEIMATSBLÄTTER

1229.

DEUTSCH-UNGARISCHE WIRTSCHAFTS ZEITUNG (1922-1939)

B 8                    1922-1923                          A4/6071

B 9                    1928-1933                          III C 516

B 9                    1935-1939                          III B 1.680

D 1                    1927                                    64.478

D 1                    1929-1930                          64.478

D 1                    1932                                    64.478

D 1                    1934-1935                          64.478

1230.

DEUTSCH-UNGARN (1912-1917)

Wien

B 10                  1912-1917                          1121

ÖNB                 1912-1913                          485034-D.

1231.

DEVECSERI ÚJSÁG (1927-1936, 1939-1944)

Devecser

P 1                    1930-1935                          R 5185

1232.

DHRS Üzemi Hiradó

Ld       D[REHER] H[AGGENMACHER]RS ÜZEMI HIRADÓ

1233.

DIAETAS ÉS PHYSIKAI GYÓGYITÓMÓDOK (1903-1907)

D 8                    1906-1907                          Z 1170

Sz 4                  1907                                    D. j. 235

Főlap                            BUDAPESTI ORVOSI UJSÁG

1234.

DIÁK ÉLET (1949)

B 2                    1949                                    P 3494

B 877               1949                                    O 374

1235.

DIÁK FOTÓ (1938-1944)

B 7                    1941-1942                          709.220

1236.

DIÁK GYORSIRÓ VILÁG (1913-1914/1915)

Sz 4                  1914/1915                          F. d. 134

Főlap                            GYORSIRÁSTUDOMÁNY

1237.

DIÁK KULTÚRA (1919)

B 8                    1919                                    A4/2105

B 877               1919                                    b 827

1238.

DIÁK TOLL (1936)

Debrecen

D 1                    1936                                    65.197

1239.

DIÁK UJSÁG (1918)

Debrecen

D 1                    1918                                    68.005

OSZK hiány: 1. évf. 1918

1240.

DIÁK ÚJSÁG (1930)

B 2                    1930                                    P 20.801

1241.

DIÁK, A (1919)

Sopron

B 877               1919                                    O 1159

D 1                    1919                                    65.083

1242.

Diákélet

Ld       TISZÁNTÚLI DIÁKÉLET

1243.

DIÁK-ÉLET (1919-1920)

Pécs

P 1                    1920                                    R 2951

1244.

DIÁKÉLET (1931)

(Werbőczy Reálgimnázium)

B 10                  1931                                    B 373/332

1245.

DIÁKGYORSIRÓ VILÁG (1932/1933-1938?)

B 7                    1932/1933                          711.383

B 12                  1933/1934-1935               Fo 711

D 1                    1932/1933-1934/1935     53.656

D 8                    1932/1933-1933/1934     Z 1949

Főlap                            GYORSÍRÁSTUDOMÁNY

Előzmény                    DIÁK GYORSÍRÓ VILÁG

1246.

DIÁKKAPTÁR (1941-1947)

B 877               1947                                    b 308

B 921               1944                                    B 921

1247.

DIÁKOK (1937)

Debrecen

D 1                    1937                                    65.198

OSZK hiány: 1. évf. 1937

1248.

DIÁKSPORT (1911)

B 1005             1911                                    40-139/1

1249.

DIÁKVEZETŐ (1948-1948/1949)

Kiad. Magyar Diákok Nemzeti szövetsége

B 877               1948-1948/1949               O 374/a

Sz 1                  1948-1948/1949               51.366

1250.

DIÁKVILÁG (1909/1910-1916/1917, 1921-1934/1935)

Budapest, Debrecen, Budapest

B 2                    1923/1924-1934/1935     P 4r 1346

B 2                    1926/1927-1934/1935     P 4r 1346

B 7                    1929/1930-1934/1935     709.075

B 8                    1926/1927-1929/1930     A4/2479

B 894               1931/1932                          H 637

B 921               1909/1910-1916/1917     11-1-2

B 921               1921-1934/1935               11-1-2

B 1204             1909/1910-1916/1917     Ev. abc

B 1204             1921-1934/1935               Ev. abc

D 1                    1925                                    64.235

D 1                    1926/1927-1929/1930     64.235

D 1                    1932/1933-1933/1934     64.235

D 8                    1909/1910-1916/1917     Z 152

D 8                    1921-1922/1923               Z 152

D 8                    1924/1925-1934/1935     Z 152

Sp 1                  1909/1910-1916/1917     é. 82

Sp 1                  1921-1934/1935               é. 82

Sz 1                  1909/1910-1916/1917     55.915

Sz 1                  1921-1933/1934               55.915

Sz 4                  1927/1928                          J. a. 216

Kiadásváltozat           DIÁKVILÁG. Háborús különszám, 1915-1916

Közben                        AKARAT, 1917-1918/1919

Utóbbi cím                  PRO CHRISTO, 1936-1944

Utóbbi cím                  PRO CHRISTO KÖZLEMÉNYEK, 1936

Társlap                         KÖZLEMÉNYEK AZ EVANGÉLIUMI LEÁNYDIÁK SZÖVETSÉG MUNKÁJÁBÓL, 1914-

1251.

DIÁRIUM (1931-1948)

B 2                    1931-1933                          P 20.509

B 2                    1939-1948                          P 20.509

B 3                    1931-1933                          T 307.435

B 3                    1939-1944                          T 307.435

B 3                    1946-1948                          T 307.435

B 8                    1931-1933                          A4/2562

B 8                    1939-1948                          A4/2562

B 9                    1942-1944                          IIIC 965

B 9                    1947                                    IIIC 965

B 10                  1931-1933                          X 2141

B 10                  1939-1948                          B 002/5

B 11                  1931-1933                          F 1357

B 11                  1939-1944                          F 1357

B 11                  1947                                    F 1357

B 14                  1931-1948                          108

B 493               1931-1948                          F 39/2

B 894               1931-1948                          H 013

B 921               1931-1933                          11-2-4

B 921               1941-1944                          11-2-4

B 921               1947-1948                          11-2-4

B 1204             1931-1933                          Ev. abc

D 1                    1931-1948                          50.200

D 8                    1931-1944                          Z 1014

D 8                    1947-1948                          Z 1014

P 1                    1931-1933                          R 382

P 1                    1940-1944                          R 382

P 1                    1947-1948                          R 382

Sp 1                  1931-1944                          egyedi

Sz 1                  1931-1933                          51.943

Sz 1                  1940-1948                          51.943

Sz 4                  1931-1933                          F 265

Sz 4                  1940-1948                          F 265

1252.

DICSŐ LAPOK A m. kir. budapesti 30. honvéd... képes folyóirata. (1918)

B 8                    1918                                    A4/4512

Sz 1                  1918                                    G. e. 2605

Előbbi cím                   A "30" [HARMINC]-ASOK

1253.

DIJNOKOK KÖZLÖNYE (1895-1918)

Kiad. Az Országos Dijnok-Egyesület és Nyugdijintézet

D 1                    1896-1897                          63.658

1254.

DINAMÓ (1951-)

Kiad. Budapest Villamosgép és Kábelgyár Rt.

D 1                    1952                                    172.029

Előbbi cím                   SIEMENS DINAMÓ

1255.

DIOGENES (1862-1863)

Pest

Szerk. szini Károly

B 894               1862-1863                          M 115

1256.

DIÓSGYŐRI KOHÁSZ (1952-)

Diósgyőr-Vasgyár

D 1                    1952                                    189.578

Előbbi cím                   DIÓSGYŐRI MUNKÁS

1257.

DIÓSGYŐRI MUNKÁS (1948-1952)

Diósgyőr-Vasgyár

B 877               1948-1952                          Q 447

D 1                    1952                                    189.603

Előbbi cím                   SZÉN ÉS ACÉL

Utóbbi cím                  DIÓSGYŐRI KOHÁSZ

1258.

DISZITŐ MŰVÉSZET (1914-1921, 1923)

B 7                    1914-1918/1919               729.196

B 11                  1914-1921                          F 866

B 465               1914-1916                          Ad 176

B 465               1918/1919-1921               Ad 176

B 465               1923                                    Ad 176

B 493               1914                                    f 45/5

B 785               1914-1923                          F 1059

B 894               1914                                    L 84

D 1                    1914-1918/1919               55.245

Sp 1                  1914-1917/1918               é 987

Sz 4                  1914-1918                          F. b. 1090

1259.

DIVAT HIRLAP (1925-1928, 1932)

B 465               1932                                    Ad 631

1260.

DIVAT REVUE (1948-1949)

B 465               1948                                    Ad 713/Tg

1261.

DIVAT SZEMLE (1947-1949)

B 465               1947-1948                          Ad 713/u

1262.

Divat Ujság

Ld       UJSÁG VASÁRNAPJA

1263.

DIVAT UJSÁG (1894-1914)

B 894               1901                                    M 248

Sp 1                  1894-1900                          V 1673 a-g

Főlap                            BUDAPESTI HIRLAP, 1894-1917. 14-34. évf.

Melléklap                    TÜNDÉRUJJAK, 1894-1914

1264.

DIVAT UJSÁG (1934-1939)

B 8                    1935-1939                          A4/8082/d

B 10                  1936-1937                          Bq 071/90

D 1                    1934-1939                          260.734

Főlap                            UJSÁG, 1934-1939. 10-15. évf.

1265.

DIVAT, A (1866-1875)

B 7                    1871                                    740.062

B 10                  1868-1869                          Bf 051/157

B 10                  1874                                    Bf 051/157

1266.

DIVAT, A (1926-1927)

Sz 1                  1926-1927                          53.953

1267.

DIVATCSARNOK (1853-1863)

Pest

B 2                    1853-1862                          P80.031

B 3                    1853-1860                          K 308.588

B 3                    1862                                    K 308.588

B 10                  1853-1862                          B 051/2

B 465               1857                                    Ad 1294

B 493               1854                                    F 49/6

B 894               1853-1859                          H 014

B 965               1853                                    Fi 876

B 965               1857                                    Fi 876

D 1                    1853-1855                          252.515

D 1                    1857-1859                          252.515

D 1                    1861                                    252.515

D 8                    1853-1856                          Z 1641

Sp 1                  1856-1859                          L.L. 236-9

Sz 1                  1854-1855                          53.332

Sz 1                  1858                                    53.332

Sz 4                  1855                                    H. e. 364

Sz 4                  1857-1859                          H. e. 364

1268.

DIVATÉRTESITŐ (1930?)

B 465               1930                                    Ad 713/R

1269.

DIVAT-NEFELEJTS (1875-1876)

B 2                    1875-1876                          P 80.032

B 10                  1875                                    Bq 051/142

1270.

Divat-Salon

Ld       DIVAT-SZALON

1271.

DIVAT-SZALON (1888/1889-1929/1930)

B 10                  1896/1897-1903/1904     Bq 050/96

B 465               1890/1891                          Ad 1345

B 465               1906/1907                          Ad 1345

B 465               1908/1909                          Ad 1345

B 894               1893/1894                          L 431

D 1                    1889/1890                          261.382

D 1                    1892/1893-1893/1894     261.382

D 8                    1898/1899                          Z 1400

D 8                    1900/1901-1901/1902     Z 1400

Sp 1                  1889/1890-1919/1920     f 298

Sp 1                  1924/1925-1927/1928     f 298

Címváltozat                DIVAT-SALON

Melléklet                     UJ GYERMEKDIVAT, 1894/1895-1917/1918

1272.

DIVATSZEMLE (1932/1933-1938)

B 10                  1932/1933                          Bq 050/113

1273.

DIVATUJSÁG (1951-1952)

B 465               1951                                    Ad 713/ü

D 1                    1952                                    63.946/a

1274.

DIVATVILÁG (1867)

B 10                  1867                                    B 051/148

1275.

DOBR'IJ PAST'IR. JÓ PÁSZTOR (1932-1944)

Uzsgorod-Ungvár

D 1                    1940                                    65.224

D 1                    1942-1943                          65.224

OSZK hiány: 1-10. évf. 1932-1941, 13. évf. 1943

1276.

DOBROTVOR (1911-1914)

Novi Sad-Újvidék

Sz 4                  1911-1912                          J. b. 618

Sz 4                  1914                                    J. b. 618

1277.

DOBSINA ÉS VIDÉKE (1910-1918)

Dobsina

B 1204             1910-1914                          Ev. abc

OSZK hiány: 5. évf. 1914

1278.

DOCUMENTATION TECHNIQUE HONGROISE. MAGYAR MŰSZAKI LAPSZEMLE (1949)

B 8                    1949                                    A4/3284

1279.

DÓCZISTA, A (1933-1937)

Debrecen

Kiad. Dóczi Református Leánygimnázium

D 1                    1933-1937                          65.212

1280.

DOHÁNYÁRUS, A (1906-1933)

B 12                  1909-1919                          Fo 110

1281.

DOHÁNYÁRUS (1946-1949)

B 877               1946                                    b 271

B 877               1949                                    b 271

1282.

DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE (1934-1944)

D 1                    1934-1938                          66.298

D 1                    1940-1941                          66.298

D 1                    1944                                    66.298

Utóbbi cím                  DOHÁNYKISÁRUSOK KÖZLÖNYE

1283.

DOHÁNYGYÁRI MUNKÁS (1918-1920, 1922-1926)

B 877               1918-1920                          TK-H 423

B 877               1922-1926                          TK-H 423

D 1                    1918-1920                          66.293

D 1                    1922-1926                          66.293

OSZK hiány: 7. évf. 1926

1284.

DOHÁNYGYÁRI MUNKÁSNŐK LAPJA (1918)

B 877               1918                                    b 126

1285.

DOHÁNYGYÁRI MUNKÁSOK LAPJA (1923-1944)

Dorog

B 8                    1932                                    A4/4948

B 8                    1934                                    A4/4948

B 8                    1938-1939                          A4/4948

D 1                    1923-1938                          66.316

1286.

DOHÁNYKISÁRUSOK KÖZLÖNYE (1924-1934)

D 1                    1924-1925                          66.298

D 1                    1927-1934                          66.298

Utóbbi cím                  DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE

1287.

DOHÁNYLEVÉL (1945-1950)

B 8                    1945-1950                          A4/5037

B 877               1945-1950                          Q 1262

1288.

DOHÁNYTERMELŐK LAPJA (1947-1948)

B 9                    1948                                    IIIB 2035

B 723               1947-1948                          Y 977

1289.

DOKUMENTUM (1926-1927)

B 877               1926-1927                          O 1348

B 894               1926-1927                          H 266

B 965               1926                                    Fi 1263

1290.

DOLGOZATOK AZ EGYETEMI BŐRKÓRTANI INTÉZETBŐL (1901-1903)

B 3                    1901-1903                          300.040

D 8                    1901-1903                          Z 1163

Főlap                            ORVOSI HETILAP

1291.

DOLGOZÓ ASSZONYOK LAPJA (1928-1939)

B 10                  1928                                    X 2221

B 10                  1931                                    X 2221

B 10                  1933-1934                          X 2221

B 10                  1936-1937                          X 2221

B 894               1928-1934                          L 119

B 894               1936-1939                          L 119

D 1                    1929-1934                          64.706

Sz 4                  1929-1930                          I. e. 817

1292.

DOLGOZÓ FIATALSÁG (1936-1941)

Szeged

B 8                    1936-1941                          A4/4949

1293.

DOLGOZÓ HONVÉD (1945-1946)

B 418               1945                                    X 901

B 419               1946                                    F 2393

B 877               1946                                    b 379

1294.

DOLGOZÓ IFJÚSÁG (1933)

B 8                    1933                                    A4/4677

D 1                    1933                                    63.857

Előzmény                    MAGYAR TANONCOK LAPJA

1295.

DOLGOZÓ MAGYARSÁG (1943-1944)

B 8                    1943-1944                          A4/2228

B 12                  1944                                    Ff 285

Előbbi cím                   FIATAL MAGYARSÁG

1296.

DOLGOZÓ NŐ, A (1935-1943/1944)

B 8                    1936-1939                          A4/4944

B 8                    1943/1944                          A4/4944

Előbbi cím                   A DOLGOZÓ LEÁNY

1297.

DOLGOZÓ NŐ (1945-1989)

Kolozsvár

B 877               1945                                    b 166

B 877               1949                                    b 166

Utóbbi cím                  CSALÁDI TÜKÖR

Melléklet                     GYERMEKLAP, 1946-1947

Melléklet                     KIS PAJTÁS, 1947-1950

Melléklet                     OTTHONUNK, 1959-1964

Társlap                         FEMEIA, 1948-

Társlap                         SATEANCA, 1948-1974

1298.

Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége

Ld       DÉFOSZ

1299.

DOLGOZÓK HARCOS KÖVETEI, A (1951-1952)

Pécs

B 8                    1951                                    A4/3688

Főlap                            DUNÁNTULI NAPLÓ

1300.

DOLGOZÓK LAPJA (1930-1931)

Timisoara-Temesvár

B 877               1930-1931                          Q 726

1301.

DOLGOZÓK LAPJA (1944-1945)

Szolnok

B 2                    1944-1945                          P 51.623

B 877               1944-1945                          Zp 119

1302.

DOLGOZÓK VILÁGLAPJA (1945-1951)

B 8                    1945-1951                          A4/2884

B 10                  1946-1949                          X 694

B 418               1945                                    Y 730

B 418               1948                                    Y 730

B 493               1945                                    D

B 877               1945-1951                          b 36

B 894               1945-1946                          L 351

B 894               1948                                    L 351

D 1                    1945                                    63.230

D 1                    1950-1951                          63.230

Sp 1                  1950-1951                          f 120

Sz 1                  1945-1948                          51.300

Előbbi cím                   VILÁGLAP

1303.

DOLGOZÓK (1938-1939)

Kiad., A Pécsi Keresztény Szocialista Szervezet

B 877               1938                                    Q 936

1304.

DOLGOZÓK (1947-1990)

Novi Sad-Újvidék

B 877               1948                                    Q 1196

Ljubljana         1947-1952                          jelzet nélkül

Zagreb              1947-1952                          210.145

OSZK hiány: 1-8. évf. 1948-1956

1305.

DOLNOZEMSKY SLOVAK (1902-1919)

Novi Sad-Újvidék

Sz 4                  1903-1907                          J .b. 502

Sz 4                  1910                                    J .b. 502

Sz 4                  1913-1914                          J .b. 502

1306.

DOMBOVÁR ÉS KÖRNYÉKE (1947-1949)

Dombóvár

B 8                    1947-1949                          A4/5012

Előbbi cím                   TOLNAMEGYEI VILÁGOSSÁG

1307.

DOMBOVÁR ÉS VIDÉKE (1932-1941)

Dombovár

P 1                    1934-1940                          R 5048

1308.

DOMBOVÁRI PROLETÁR (1919)

Dombovár

B 877               1919                                    TK-H 20

1309.

DOMBOVÁRI REFORMÁTUS ÉRTESITŐ (1929-1941)

Dombóvár

D 8                    1929-1930                          Z 127

D 8                    1932                                    Z 127

D 8                    1934                                    Z 127

Sp 1                  1929-1941                          f 34

Utóbbi cím                  A MI UJSÁGUNK. Szekszárd

1310.

DOMOVINA (1920-1922)

Kiad. Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület

D 1                    1920-1922                          69.931

OSZK hiány: 1. évf. 1920

1311.

DONAUBRÜCKE, DIE (1943-1944)

B 8                    1943-1944                          A4/2826

1312.

DONAUEUROPA (1932, 1941-1944)

B 8                    1941-1944                          A4/2563

B 493               1941                                    F 28/9

Zagreb              1941-1944                          99.901

1313.

DONAUKURIER (1933/1934-1939/1940)

B 8                    1933/1934-1938/1939     A4/2145

B 10                  1937/1938                          290

Sz 1                  1935/1936-1939/1940     J. b. 1221

Főlap                            PESTI HIRLAP

Társlap                         CORRIERE DEL DANUBIO, 1933-1944

Társlap                         DANUBIAN REVIEW /DANUBIAN NEWS/, 1934/1935-1943/1944

Társlap                         NOUVELLES DANUBIENNES, 1933-1944

1314.

DONAULÄNDER, DIE (1899)

Wien-Leipzig-Budapest

B 3                    1899                                    T 302.517

B 785               1899                                    F 991

1315.

DONAU-POST (1918-1943)

Pressburg-Pozsony

Sz 4                  1921-1924                          I. e. 641

Melléklap                    DONAU POST ANZEIGENTEIL, 1940-1943

Melléklap                    DONAU-POST-KLEINER ANZEIGER, 1919-1938

1316.

DONGÓ (1900-1915)

Debrecen

D 1                    1900-1902                          261.673

D 1                    1907                                    261.673

D 8                    1900-1915                          Z 1445

OSZK hiány: 1-9. évf. 1900-1915

1317.

DONGÓ (1903- 1933)

Cleveland

B 3                    1903/1913 (jubileumi szám)     T 311.467

B 10                  1913                                    Bq 051/169

1318.

DONGÓ (1907-1911)

Hódmezővásárhely

Sz 4                  1907-1911                          J. b. 555

1319.

DONGÓ (1913-1914, 1922-1923)

Makó

Sz 4                  1922                                    J. b. 917

Főlap                            MAKÓI REGGELI UJSÁG, 1923

1320.

DORFMUSIK, DER (1902-1904)

Apatin

Sz 4                  1902                                    F. b. 707

1321.

DOROZSMAI UJSÁG (1910)

Kiskúndorozsma

Sz 4                  1910                                    J. b. 586

OSZK hiány: 1. évf. 1910

1322.

DÓSA NÉPE (1919)

B 8                    1919                                    T.I.54

B 10                  1919                                    Pq 3808

B 877               1919                                    TK-H 424

1323.

DÓZSA NÉPE (1945-1948)

B 8                    1945-1948                          A4/2262

B 877               1945-1948                          Q 477

Sz 1                  1945-1948                          III. b

Folytatás                      SZABAD FÖLD

1324.

DRÁVAVIDÉK (1919?-1921)

Barcs

B 877               1920-1921                          Q 1127

OSZK hiány: 3. évf. 1921

1325.

DRÁVAVÖLGYE (1921-1922, 1925-1927)

Barcs

P 1                    1926-1927                          R 5047

1326.

D[REHER] H[AGGENMACHER]RS ÜZEMI HIRADÓ (1947-1948)

B 8                    1948                                    A4/3152

Címváltozat                DHRS ÜZEMI HÍRADÓ

1327.

D[REHER] H[AGGENMACHER]RS ÜZEMI HIRADÓ (1947-1948)

B 8                    1948                                    A4/3152

1328.

DROGISTA KÖZLÖNY (1904/1905-1938)

B 4                    1904/1905-1909               E 97

B 4                    1934-1938                          E 97

B 12                  1932-1938                          Fq 181

D 1                    1918-1922                          70.338

D 1                    1925                                    70.338

D 1                    1927                                    70.338

D 1                    1929-1930                          70.338

D 1                    1932-1938                          70.338

Melléklet                     DROGISTEN ZEITUNG, 1934-1935

Beolvadt lap               DROGISTÁK LAPJA, 1914-1916

1329.

DROGISTA SZEMLE (1939-1944)

B 4                    1940-1944                          E 673

B 12                  1940-1944                          Fq 353

D 1                    1943                                    70.337

1330.

DRÓTKEFE (1940-1943/1944)

B 8                    1940-1943/1944               A4/3558

D 8                    1940-1942                          Z 1415

1331.

DRUZSTVO (1909-1910)

B 8                    1909                                    A4/2240

Főlap                            SLOVENSKÉ NOVINY

1332.

DUNA NÉPE (1937-1938)

B 2                    1937-1938                          P 70.018

B 8                    1937-1938                          A4/2096

B 12                  1937-1938                          Fq 270

D 1                    1937-1938                          68.197

Előzmény                    ORSZÁGÚT

Folytatás                      ORSZÁG ÚTJA

1333.

DUNABÁNSÁGI HÁZTULAJDONOSOK LAPJA (1934)

Subotica-Szabadka

Ljubljana         1934                                    jelzet nélkül

1334.

D[una]G[őzhajózási] T[ársaság] Nyugdijas

Ld       D. G. T. NYUGDIJAS

1335.

Dunagőzhajózási Társaság Nyugdijas

Ld       D. G. T. NYUGDIDJAS

1336.

DUNAMELLÉKI EGYHÁZKERÜLETI KÖZLÖNY (1924-1944)

B 921               1924-1944                          25-4-2@3

D 1                    1924-1930                          66.294

D 8                    1924-1944                          Z 306

Sp 1                  1924-1944                          F 214

1337.

DUNAMELLÉK-KISKUNSÁG (1927-1932)

Kúnszentmiklós

B 877               1930                                    Q 1119

B 921               1930-1931                          1-1-2

Előbbi cím                   DUNAMELLÉKI HÍRLAP

Melléklap                    LEVENTE ÚTMUTATÓ, 1927-1928

1338.

DUNAMENTE (1936-1944)

Dunavecse

B 921               1936-1944                          14-3-1@3

1339.

DUNÁNTÚL (1911-1944)

Pécs

B 8                    1941-1944                          A4/8117

B 418               1921                                    L 496

B 418               1943                                    L 496

B 877               1918                                    Q 601

B 877               1920                                    Q 601

B 877               1921                                    Q 601

B 877               1926                                    Q 601

D 1                    1936                                    189.989

D 1                    1938                                    189.989

D 1                    1941                                    189.989

P 1                    1911-1944                          R 5127

1340.

DUNÁNTÚL (1949)

Pécs

B 2                    1949                                    P 20.322

B 8                    1949                                    A4/2080

B 493               1949                                    f 5

B 877               1949                                    O 178/a

B 894               1949                                    H 163

Sz 1                  1949                                    55.125

Előzmény                    SORSUNK

1341.

DUNÁNTÚL (1952-1956)

Pécs

B 2                    1952                                    P 20.323

B 8                    1952                                    A4/3756

B 10                  1952                                    7-368

B 14                  1952                                    38

B 877               1952                                    O 178

B 894               1952                                    H 162

D 1                    1952                                    63.375

Sp 1                  1952                                    é 905

Utóbbi cím                  JELENKOR

1342.

DUNÁNTÚLI ÉLET (1924-1925)

Kaposvár

P 1                    1924-1925                          R 1147

1343.

DUNÁNTÚLI HELIKON (1938)

Győr

B 894               1938                                    H 377

D 1                    1938                                    50.505

P 1                    1938                                    R 1072

1344.

DUNÁNTÚLI HÉTFŐ (1949-1951)

Pécs

B 8                    1949-1951                          A4 8321

B 877               1949-1951                          Q 446/a

P 1                    1950-1951                          R 5065

Előbbi cím                   PÉCSI HÉTFŐ

1345.

DUNÁNTÚLI HIRLAP (1893-1945)

Győr

P 1                    1928-1941                          R 5079

1346.

DUNÁNTÚLI HIRLAP (1944-1945)

Győr

B 8                    1944-1945                          A4/8478

1347.

DUNÁNTULI IPAROS ÉS KERESKEDŐ, KAMARAKERÜLETI IPARÜGYEK (1920-1931)

Győr

B 12                  1920-1922                          Fq 23

B 12                  1924-1925                          Fq 23

Előbbi cím                   KAMARAKERÜLETI IPARÜGYEK

Melléklet                     DUNÁNTULI HÚSIPAROS, 1925-1929

Melléklet                     DUNÁNTULI VENDÉGLŐS, 1927-1929

Melléklet                     KISKERESKEDŐ, 1931

1348.

DUNÁNTÚLI KULTÚRA (1921)

Kaposvár

P 1                    1921                                    R 1148

1349.

DUNÁNTÚLI NAPLÓ (1948-1956)

Pécs

B 8                    1948-1952                          A4/8235

B 9                    1950                                    IIIA 1.276

B 9                    1952                                    IIIA 1.276

P 1                    1948-1952                          R 5070

Előzmény                    DUNÁNTÚLI NÉPSZAVA

Előbbi cím                   ÚJ DUNÁNTÚL

Melléklet                     JÓSZERENCSÉT, 1949-1950

1350.

DUNÁNTÚLI NÉPLAP (1925-1944)

Szombathely

B 8                    1929-1933                          A4/3278

B 8                    1940                                    A4/3278

P 1                    1935                                    R 1146

P 1                    1939                                    R 1146

1351.

DUNÁNTÚLI NÉPMŰVELŐ (1932-1938)

Szombathely

B 7                    1936-1937                          709.666

B 785               1936                                    F 841

D 1                    1932                                    261.350

D 1                    1936-1938                          261.350

P 1                    1935-1938                          R 485

1352.

DUNÁNTÚLI NÉPSZAVA (1945-1948)

Pécs

B 8                    1946-1948                          A4/8144

B 877               1945-1948                          Q 355

D 1                    1946                                    189.955

P 1                    1945-1948                          R 5068

Folytatás                      DUNÁNTÚLI NAPLÓ

1353.

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS KÖZLÖNY (1885-1890)

Győr

B 921               1886-1890                          14-2-4@1

D 1                    1886-1889                          452.980