Borsos AttilaIdőszaki kiadványok repertóriumaiMásodfokú bibliográfia

2019.


Kertész Gyula 1990-ben megjelent, A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriuma című annotált bibliográfiájának anyaggyűjtése 1986. december 31-én zárult le. Az ő munkáját folytattam 2008-ban, A magyar időszaki kiadványok repertóriuma II., című kiadvánnyal, amely az 1986 óta eltelt 20 év anyagát dolgozta fel. Ez tartalmazta továbbá a Kertész Gyula által kihagyott közös repertóriumokat is, mivel ezeket is nagy haszonnal tudják forgatni a felhasználók. A fentieket, és az új repertóriumokat is bemutató 1938 (plusz – mínusz egy repertórium) 2015-ben került fel a MEK-be. A jelenlegi, 2104 tételes Időszaki kiadványok repertóriumai az előzőeket, és az azóta általam fellelt összes repertóriumot mutatja be, és ezzel úgy érzem, hogy a történet végére értünk, itt és most kell abbahagynunk, már csak az idő, és a repertóriumok fogyása okán is.

A bibliográfia készítése során bepillanthattam a repertóriumok szerkesztőinek alázatos, nagy türelmet és felkészültséget igénylő munkájába. Ők vállalkoztak arra, hogy egyes lapok köteteit számról-számra, oldalról-oldalra átolvassák, és az annotált címleírások végtelen sorát egy adott, célszerű rendszerbe foglalják, személy- és testületi név, földrajzi név, tárgyszó stb. mutatókkal ellátva, hogy ne kelljen magukat a lapokat, vagy az éves tartalomjegyzékeket végignézni. Egy-egy repertóriummal a kézben az olvasó/használó nemcsak időt nyer, hanem – és ez igen fontos állomány védelmi szempont – megkíméli a könyvtárost/raktárost az évfolyamok végtelen sorának felesleges megmozgatásától.

A 21. század lehetőségei megszüntették a korábbi időszakok kézműves módszereit, hiszen a számítógép tévedhetetlen logikával, pontossággal, rendszerezve tárja fel az elektronikus folyóiratokban rejlő információkat, mellőzve az eddig nyomtatott formában megjelenő repertóriumok mutatóiban való keresgélést. A jelenlegi kiadvány ezer sebtől vérzik, mégis úgy érzem, hogy most kell megjelentetni, mert az utolsó pillanatban vagyunk, mikor érdemes és kell repertóriumokkal foglalkoznunk, hiszen most még a felhasználók is igénylik azokat.

Ezen kiadás Rohács Iván számítógépes programja alapján került feldolgozásra, az annotált részeket elhagytuk, csak maguk a címleírások találhatóak meg, ahol tudtuk, ott feltüntettük a lelőhelyeket is, jelzettel együtt.

2014-ben a Galambos család engedélyével a "Galambos" repertóriumok 99%-a felkerült a MEK-be.


...és itt az előszó végén szeretnék egy pillanatra Lakatos Évára, a Hírlapok Nagyasszonyára emlékezni, akinek támogató szeretete és szakértelme nélkül – ahogy mondani szokták – nem jött volna létre ez a kiadvány. Az Ő derűjét, szerénységét szeretném egy kicsit ide idézni, A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiájának előszavával: "Jókedvet kívánunk az érdeklődőknek és jó munkát a kiadvány rendszeres használóinak."

Borsos Attila1.

2x2 (Bécs, 1922.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságai és folyóiratai. 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


2.

2x2 (Bécs, 1922.)

A Tett (1915–1016.), Ma (1916–1925.), [Kétszer kettő] 2x2 (1922). Repertórium. Összeáll. ILLÉS Ilona. Bp. 1975. Petőfi Irodalmi Múzeum, 223 p. Kossuth K.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 6./


3.

100 % (Bp. 1927–1930.)

A 100 % repertóriuma. Összeáll. BOTKA Ferenc. TAMÁS Aladár: A 100 %. A KMP legális folyóirata. 1927–1930. Bp. 1964. 455–515. p. 6 t.


4.

1928 (Bp. 1928.)

1928 [Repertórium.] (Összeáll. PÁLMAI Sándorné.) [Bp. MSZMP KB Párttörténeti Intézet.] 3 p. Gépirat.


5.

2000 (Bp. 1989–)

2000 repertóriuma, 1989–1999. = 2000, 12. évf. 2000. 1. sz. mell. 21 p.


6.

2000 (Bp. 1989–)

BARABÁS András: A 2000 repertóriuma, tizenöt esztendő: 1989. április – 2004. március. = 2000, 16. évf. 2004. 4. sz. mell. 32 p.


7.

2000 (Bp. 1989–)

A 2000 repertóriuma. Húsz év: 1989–2008. = 2000, 21. évf. 2008. 12. sz. mell. 44 p.


8.

AARMS (Bp. 2002–)

Aarms / Academic and Applied Research in Military Science repertóriuma, 2002–2014.

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/aarms


9.

ABCD INTERAKTÍV MAGAZIN (Bp. 1994–1996.)

SZAKADÁT István: ABCD Interaktív Magazin, repertórium. [Adatbázis.]

URL: http://syi.hu/abcd.html


10.

ACTA ACADEMIAE PEDAGOGICAE AGRIENSIS (Eger, 1955–1989.)

Párhuzamos cím: EGRI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, AZ (Eger, 1955–1964.)

Párhuzamos cím: EGRI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, AZ (Eger, 1965–1989.)

Bibliográfia a Főiskola évkönyveiben és tudományos közleményeiben megjelent dolgozatokról (1955–1972). (Összeáll. KOVÁCS Zsófia, MÉSZÁROS Józsefné.) Kiad. a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos Bizottsága és Könyvtára. Eger, 1974. Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, 81 p.


11.

ACTA ALIMENTARIA (Bp. 1976-)

Előbb: ACTA ALIMENTARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1972–1975.)

Acta Alimentaria. Contents. vol. 1–9. 1972–1980. Bp. 1981. Akad. K., 15 p. Az 1980. évi 9. köt. mell.


12.

ACTA ALIMENTARIA (Bp. 1976-)

Előbb: ACTA ALIMENTARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1972–1975.)

Acta Alimentaria. Contents. vol. 1–11. 1972–1982. (1983.) 18 p. Az 1982. évi 11. köt. mell.


13.

ACTA ALIMENTARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1972–1975.)

Utóbb: ACTA ALIMENTARIA (Bp. 1976-)

Acta Alimentaria. Contents. vol. 1–11. 1972–1982. (1983.) 18 p. Az 1982. évi 11. köt. mell.


14.

ACTA ALIMENTARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1972–1975.)

Utóbb: ACTA ALIMENTARIA (Bp. 1976-)

Acta Alimentaria. Contents. vol. 1–9. 1972–1980. Bp. 1981. Akad. K., 15 p. Az 1980. évi 9. köt. mell.


15.

ACTA ARCHEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1951–)

Acta Archeologica ... General index to the volumes 1–25, 1951–1973. (Compil.) D[orottya] GÁSPÁR. = Acta Archeologica, 26. köt. 1974. 1–2. sz. 3–22. p.


16.

ACTA BOTANICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1954–1982.)

Utóbb: ACTA BOTANICA HUNGARICA (Bp. 1983-)

Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae. Register of volumes 1–10. (1954–1964.) Compil. Sz[aniszló] PRISZTER. Bp. 1965. Akad. K., 22 p.


17.

ACTA BOTANICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1954–1982.)

Utóbb: ACTA BOTANICA HUNGARICA (Bp. 1983-)

Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae. Register of volumes 11–20. (1966–1974.) Compil. Szaniszló PRISZTER. Bp. 1976. Akad. K., 37 p.


18.

ACTA CHIMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1951–1982.)

Előbb: HUNGARICA ACTA CHIMICA (Bp. (Vol. 1. 1946–1949.)

Utóbb: ACTA CHIMICA HUNGARICA (Bp. 1983-1993.)

Acta Chimica... Index. Tom. 1–10. [1951–1956/57.] Bp. 1957. Akad. K., 87 [3] p. Reprint kiadás: 1963.


19.

ACTA CHIMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1951–1982.)

Előbb: HUNGARICA ACTA CHIMICA (Bp. Vol. 1. 1946–1949.)

Utóbb: ACTA CHIMICA HUNGARICA (Bp. 1983-1993.)

Acta Chimica... Vol. 1–50. [1951–1966.] Author index. – Subject index. (Red. Irén DERSI.) Bp. 1967. Akad. K., 96 p.


20.

ACTA ETHNOGRAPHICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1950–1990.)

Acta Ethnographica. Index 1–25. 1950–1976. Összeáll. S. GÉMES Magda, G. VARGA Mária. Bp. 1977. MTA Néprajzi Kutató Csoport, 57 [1] p.

/Előmunkálatok a magyarság néprajzához 2./


21.

ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA (Bp. 1950–)

LABANCZ Edit: Acta Ethnographica Hungarica. Repertory of Volumes 1-50. 2005. vol. 50. no. 4.

Tárgyév: 1950–2005.


22.

ACTA HISTORIAE ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1953/54–)

Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae. Index. vol. 1–10. [1954–1964.] Bp. 1965. 28 p.


23.

ACTA HISTORIAE ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1953/54–)

ANDORKA Júlia: Acta Historiae Artium (1953–1988). = Acta Historiae Artium, 40. évf. 1998. 3/4. sz. 197-255 p.


24.

ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1951–1989.)

Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1958–1973. Repertoire. = Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 19. köt. 1973. 3–4. sz. 467–481. p.


25.

ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA (Zürich, 1991–)

Acta Historica Hungarica Turiciensia.

URL: https://mek.oszk.hu/06000/06007/


26.

ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA (Zürich, 1991–)

Acta Historica Hungarica Turiciensia repertórium. Zürich, Bp. 2006. ZMTE.

PMK 930.8 A 19


27.

ACTA HUMANA (Bp. 1990–)

DEMETER Réka: Emberi jogi kiadványok bibliográfiája. Acta Humana. Bp. 2001. INDOK, 64 p.

Tárgyév: 1990–2000.


28.

ACTA JURIDICA ET POLITICA (Szeged, 1922–1950. 1955–)

FORRÁSNÉ TÖRÖK Katalin: Acta Juridica et Politica, Szeged. Repertórium, 1922–1950, 1955–1996. Szeged, 1997. József Attila Tudományegyetem, 191 p.


29.

ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1950–1982.)

Utóbb: ACTA MATHEMATICA HUNGARICA (Bp. 1983-)

Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae. (Az MTA 3. Osztályának Matematikai Közleményei.) Index. 1–25. tom. 1950–1974. Bp. 1975. Akad. K., 29 p.

Az 1974. évi 25. köt. mell.


30.

ACTA OECONOMICA (Bp. 1971-)

Előbb: ACTA OECONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1966–1970.)

Acta Oeconomica. Repertory 1966–1980. vols. 1–25. Compil. by A(ndrás) TÓTFALUSI. Bp. 1983. Akad. K., 157 p.


31.

ACTA OECONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1966–1970.)

Utóbb: ACTA OECONOMICA (Bp. 1971-)

Acta Oeconomica Academiae Scientiarum Hungaricae. Repertory of vols. 1–5. [1966–1970.] of Acta Oeconomica Academiae Scientiarum Hungaricae. = Acta Oeconomica, 1970. 4. sz. mell. 12 p.


32.

ACTA OECONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1966–1970)

Utóbb: ACTA OECONOMICA (Bp. 1971-)

Acta Oeconomica. Repertory 1966–1980. vols. 1–25. Compil. by A(ndrás) TÓTFALUSI. Bp. 1983. Akad. K., 157 p.


33.

ACTA ORIENTALIA (Bp. 1950–)

RÓNA-TAS András: Acta Orientalia repertóriuma. = Acta Orientalia, vol. 51. 1998. No. 4. 1-70 p.

Tárgyév: 1950–1997.


34.

ACTA TECHNICA (Bp. 1952. tom, 2. fasc. 2/4.)

Főcím: ACTA TECHNICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1950/51–1982.)

Utóbb: ACTA TECHNICA HUNGARICA (Bp. 1983-1987.)

Acta Technica... Inhaltverzeichnis. Sach- und Namenregister. Bd. 1–10. [1950–1955.] Bp. 1956. Akad. K., 31 p.


35.

ACTA TECHNICA (Bp. 1952. tom, 2. fasc. 2/4.)

Főcím: ACTA TECHNICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1950/51–1982.)

Utóbb: ACTA TECHNICA HUNGARICA (Bp. 1983-1987.)

Acta Technica... Szoderzsanie. Predmetnüj i imennoj ukazatel'. tom. 1–10. [1950–1955.] Bp. 1956. Akad. K., 30 p.


36.

ACTA TECHNICA (Bp. 1952. tom, 2. fasc. 2/4.)

Főcím: ACTA TECHNICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1950/51–1982.)

Utóbb: ACTA TECHNICA HUNGARICA (Bp. 1983-1987.)

Acta Technica... Table des Matiéres. Index alphabeticus des matiéres et des auteurs. vol. 1–10. [1950–1955.] Bp. 1956. Akad. K., 30 p.


37.

ACTA TECHNICA (Bp. 1952. tom, 2. fasc. 2/4.)

Főcím: ACTA TECHNICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1950/51–1982.)

Utóbb: ACTA TECHNICA HUNGARICA (Bp. 1983-1987.)

Acta Technica... Table of contents. Subject and authors' index, vol. 1–10. [1950–1955.] Bp. 1956. Akad. K., 29 p.


38.

ACTA TECHNICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1950/51–1982.)

Címvált.: ACTA TECHNICA (Bp. 1952. tom, 2. fasc. 2/4.)

Utóbb: ACTA TECHNICA HUNGARICA (Bp. 1983-1987.)

Acta Technica... Inhaltverzeichnis. Sach- und Namenregister. Bd. 1–10. [1950–1955.] Bp. 1956. Akad. K., 31 p.


39.

ACTA TECHNICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1950/51–1982.)

Címvált.: ACTA TECHNICA (Bp. 1952. tom, 2. fasc. 2/4.)

Utóbb: ACTA TECHNICA HUNGARICA (Bp. 1983-1987.)

Acta Technica... Szoderzsanie. Predmetnüj i imennoj ukazatel'. tom. 1–10. [1950–1955.] Bp. 1956. Akad. K., 30 p.


40.

ACTA TECHNICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1950/51–1982.)

Címvált.: ACTA TECHNICA (Bp. 1952. tom, 2. fasc. 2/4.)

Utóbb: ACTA TECHNICA HUNGARICA (Bp. 1983-1987.)

Acta Technica... Table des Matiéres. Index alphabeticus des matiéres et des auteurs. vol. 1–10. [1950–1955.] Bp. 1956. Akad. K., 30 p.


41.

ACTA TECHNICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1950/51–1982.)

Címvált.: ACTA TECHNICA (Bp. 1952. tom, 2. fasc. 2/4.)

Utóbb: ACTA TECHNICA HUNGARICA (Bp. 1983-1987.)

Acta Technica... Table of contents. Subject and authors' index, vol. 1–10. [1950–1955.] Bp. 1956. Akad. K., 29 p.


42.

ACTA TECHNICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1950/51–1982.)

Címvált.: ACTA TECHNICA (Bp. 1952. tom, 2. fasc. 2/4.)

Utóbb: ACTA TECHNICA HUNGARICA (Bp. 1983-1987.)

Acta Technica... Tomus 11–40. [1955–1962.] Contents – Subject index – Authors' index. Bp. 1963. Akad. K., 56 p.


43.

ACTA TECHNICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1950/51–1982.)

Címvált.: ACTA TECHNICA (Bp. 1952. tom, 2. fasc. 2/4.)

Utóbb: ACTA TECHNICA HUNGARICA (Bp. 1983-1987.)

Acta Technica... Vol. 41–60. [1962–1968.] Contents – Subject index – Authors' index. Bp. 1968. Akad. K., 48 p.


44.

ACTA TECHNICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1950/51–1982.)

Címvált.: ACTA TECHNICA (Bp. 1952. tom, 2. fasc. 2/4.)

Utóbb: ACTA TECHNICA HUNGARICA (Bp. 1983-1987.)

Acta Technica... Vol. 61–80. [1968–1975.] Contents – Subject index – Authors' index. Bp. 1977. Akad. K., 68 p.


45.

ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS (Szeged, 1943–2008.)

Acta Universitatis Szegediensis. Acta Minerologica-petrographica. [Tartalomjegyzék.] Tom. 1–10. (1943–1957.) Red. Sándor KOCH. Szeged, [1958.] 4 p.


46.

ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1954–1983.)

Utóbb: ACTA ZOOLOGICA HUNGARICA (Bp. 1984-1993.)

Acta Zoologica... Volumes 1–10. [1954–1964.] Contents – Authors' index –Subject index – Index of new taxa and nomina. Compil by Á. SOÓS. Bp. 1964. Akad. K., 40 p.


47.

ADALÉKOK ZEMPLÉN-VÁRMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ (Sátoraljaújhely, 1895–1917. 1926–1928.)

Tartalommutató az "Adalékok" 1. és 2. évfolyamához [1895–1896.]. Betűrendes tárgymutató az "Adalékok" 1. (1895–1896.) kötetéhez. Történelmi kútfők az "Adalékok" 1. (1895–1896.) kötetében. = Adalékok..., 2. évf. (1. köt.) 1896. XXXII p.


48.

ADALÉKOK ZEMPLÉN-VÁRMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ (Sátoraljaújhely, 1895–1917. 1926–1928.)

Adalékok Zemplén-vármegye Történetéhez. (1895–1897.) Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. DEZSŐ Ferencné. Debrecen–Miskolc, 1976. Tanítóképző Főiskola kihelyezett tagozata, 54 p. Gépirat.

DTK 2941/szd


49.

ADALÉKOK ZEMPLÉN-VÁRMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ (Sátoraljaújhely, 1895–1917. 1926–1928.)

HŐGYE István, CSORBA Csaba, B. BALSAI Jolán: Adalékok Zemplén-vármegye történetéhez. Miskolc, 1989. 205 p.

(Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek, 25.)


50.

ÁDÁM ÉS ÉVA (Bécs, 1924.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


51.

AETAS (Szeged, 1973–1975. 1985–)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. Összeáll. RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE)

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. VIII. fasc. 3.)

Tárgyév: 1973-1980.


52.

AETAS (Szeged, 1973–1975. 1985–)

KOVÁCS Katalin: Aetas repertóriuma. = Aetas, 1997. 4. sz. 99-185 p.

URL: https://mek.oszk.hu/00000/00001

Tárgyév: 1985–1995.


53.

AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE (Bp.-Gödöllő, 1957–)

Szünetelt: 1958, 1960.

Az Agrártörténeti Szemle repertóriuma 1957–1982. Összeáll. HERNÁDI László Mihály. Bp. 1983. 271 p. Gépirat xerox másolata.

OSZK 407.551


54.

AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1967–1982.)

Előbb: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, A (Bp. 1952–1966.)

Az Agrártudományi Közlemények 1952–1976. években megjelentetett 35 kötetének tartalomjegyzéke. Összeáll. HEPP Ferenc. = Agrártudományi Közlemények, 36. köt. 1977. 4. sz. 89 p.


55.

AGRIA (Eger, 1963–)

S. FEKETE Ágoston: Agria (1982–1994). Az egri múzeum évkönyveinek cikkbibliográfiája. = Agria, 31-32. évf. (1995-96.) 389-420 p.


56.

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN (Bp. 1951/52–)

[Agrokémia és Talajtan] Tartalomjegyzék – Szoderzsanie – Contents – Inhalt – Sommaire. 1951–1961. Tom. 1–10. Bp. 1962. (Akad. K.), 39 p.


57.

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN (Bp. 1951/52–)

Agrokémia és Talajtan. Tartalomjegyzék – Contents – Szodei'zsanie – Inhalt – Sommaire – Contenido. 1951–1976. Tom, 1–25. Bp. 1976. (Akad. K.), 119 p.


58.

AJKAI SZÓ (Ajka, 1988–)

Ajkai Szó [Elektronikus dok.] 1988–1989. Szakdolgozat. Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola. Összeáll. BUKOVICSNÉ SÁNDOR Csilla. Szombathely, 2005. 112 p.


59.

AJKAI SZÓ (Ajka, 1988–)

Ajkai Szó [Elektronikus dok.] 1990–1991. Szakdolgozat. Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola. Összeáll. SIMON Judit. Szombathely, 2006. 273 p.


60.

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1890–1955.)

Utóbb: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE (Pest, Bp. 1867–1889.)

Utóbb: MAGYAR TUDOMÁNY (Bp. Új f. 1956–)

Előbb: MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ (Pest, 1840–1866. Szünetekkel.)

Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe, 1840–1970. 1–3. köt. (Szerk. DARABOS Pál, DOMSA Károlyné. A repertóriumot összeáll. PÉTERVÁRI LÁSZLÓNÉ, SZ. GARAI Judit.) Kiad. az MTA Könyvtára, Bp. 1975. 1. köt. XVIII, 473 p. 2. köt. 474–846 p. 3. köt. 847–1241 p.

/A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai. – Publicationes Academiae Scientiarium Hungaricae 73–75./


61.

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1890–1955.)

Utóbb: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE (Pest, Bp. 1867–1889.)

Utóbb: MAGYAR TUDOMÁNY (Bp. Új f. 1956–)

Előbb: MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ (Pest, 1840–1866. Szünetekkel.)

Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma. (Összeáll. GERGELY Pál, MOLNÁR Zoltán.) (Kiad. az MTA Könyvtára.) Bp. 1962. ÉM EDOK, 377 p.

/A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei 33./


62.

AKADÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1965–1996.)

Akadémiai Közlemények repertóriuma, 1985–1996.

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/akademiai-kozlemenyek


63.

AKASZTOTT EMBER (Bécs, 1922–1923.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


64.

AL/ARTPOOL LETTER – AKTUÁLIS LEVÉL (Bp. 1983–1985.)

BÉNYI Csilla: AL/Artpool Letter – Aktuális Levél, 1983–1985. = Ars Hungarica, 32. évf. 2004. 2. sz. 405-433 p.


65.

ALAPNEVELŐK ÉS SZÜLŐK LAPJA (Álmosd–Debrecen, 1870. Pest, 1872.)

Utóbb: NEVELÉSI SZAKKÖZLÖNY ALAPNEVELŐK, KISDEDÓVÓK, GYERMEKKERTÉSZEK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA (Pest, Bp. 1873–1878.)

Utóbb: KISDEDNEVELÉS (Bp. 1879–1944.)

Szünetelt: 1871, 1876, 1919–1924.

A Kisdednevelés huszonöt évfolyama, 1870–1896. Egy lap a hazai pedagógiai irodalom történetéből. Összeáll. PERES Sándor. Kiad. a Kisdednevelők Országos Egyesülete. Bp. 1898. Rózsa K., 90 p.


66.

ALFÖLD [I.] (Arad, 1861–1897.)

Szünetelt: 1864-1865.

Huszonöt év egy magyar lap életében. Az "Alföld" első huszonöt évi folyama. [1861–1885.] Írták: SZÖLLÖSSY Károly, E[DVI] ILLÉS László. Kiad. az "Alföld" Emlék-bizottsága. Arad, 1886. Réthy L. és fia ny. XXIII, [1], 121, [2] p.


67.

ALFÖLD [II.] (Debrecen, 1954–)

Előbb: ÉPÍTÜNK (Debrecen, 1950–1954. 2. sz.)

A debreceni Csokonai Színház – az "Alföld"-ben. 1950–1972. (Cikkbibliográfia.) Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet. Összeáll. VÁMOS Eleonóra. Debrecen, 1973. 59 p. Gépirat.

DTK 1837/szd


68.

ALFÖLD [II.] (Debrecen, 1954–)

Előbb: ÉPÍTÜNK (Debrecen, 1950–1954. 2. sz.)

Az "Alföld" a népművelésről. [1950–1964.] (Cikkbibliográfia.) [Szakdolgozat. Szombathely, Tanítóképző Intézet.] Összeáll. TIBA Györgyi, Szombathely, 1965. [3], 56, [2] p. Gépirat.

SZTK T52/1965


69.

ALFÖLD [II.] (Debrecen, 1954–)

Előbb: ÉPÍTÜNK (Debrecen, 1950–1954. 2. sz.)

Az Alföld repertóriuma. 1950–1969. (Összeáll. SEBŐK Vilma.) Kiad. az OSZK KMK. Bp. 1972 [1973]. NPI. 387 p.


70.

ALFÖLD [II.] (Debrecen, 1954–)

Előbb: ÉPÍTÜNK (Debrecen, 1950–1954. 2. sz.)

Az Alföld repertóriuma 1970–1979. Összeáll. SEBŐK Vilma. Debrecen, 1981 [1983]. Megyei Könyvtár, 383, [1] p.


71.

ALFÖLD [II.] (Debrecen, 1954–)

Előbb: ÉPÍTÜNK (Debrecen, 1950–1954. 2. sz.)

SEBŐK Vilma: Alföld repertórium (1990–1999). Debrecen, 2000. Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, 297 p.


72.

ALFÖLDI HÉTFŐ (Hódmezővásárhely, 1947. ápr. 8–28.)

KÁRÁSZ József: A koalíciós idők. Hódmezővásárhelyi újságok repertóriuma, 1945. ápr. 18-1949. okt. 29. 1-5 kötet. Hódmezővásárhely, 1985. Kárász József, 198 p, 200 p, 203 p, 220 p, 145 p. Gépirat.


73.

ALFÖLDI TANULMÁNYOK (Békéscsaba, 1977–2003.)

Alföldi Tanulmányok. [Adatbázis.]

URL: http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=202


74.

ALFÖLDI ÚJSÁG (Hódmezővásárhely, 1945. júl. 3–1948. ápr. 30.)

KÁRÁSZ József: A koalíciós idők. Hódmezővásárhelyi újságok repertóriuma, 1945. ápr. 18-1949. okt. 29. 1-5 kötet. Hódmezővásárhely, 1985. Kárász József, 198 p, 200 p, 203 p, 220 p, 145 p. Gépirat.


75.

ALGYŐI HÍRMONDÓ (Szeged, 1992–)

SÁNDORNÉ VARGA Edit: Útikalauz az "Algyői Hírmondó"-hoz, 1997–2001. Szeged, 2004. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 82. p.

KSZK D 7518


76.

ALGYŐI HÍRMONDÓ (Szeged, 1992–)

ABT Imréné BÖHLER Katalin: Útikalauz az "Algyői Hírmondó"-hoz, 2002–2005. Szeged, 2007. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 121 p.

KSZK D 8275


77.

ALKOHOLÓGIA (Bp. 1970–1991.)

Tárgykörök szerinti jegyzék (bibliográfia) az Alkohológia 1970–1981. (1–12.) évfolyamairól.

(Kiad. az Alkoholizmus Elleni Orsz. Bizottság.) Összeáll. TÓTH Béla. Bp. 1983. Vöröskereszt, 224 p.

2/1. Alkohol – egyén – társadalom.

2/2. Az alkoholizmus.

2/3. Beavatkozás – alkoholizmus elleni küzdelem.


78.

ALKOHOLÓGIA (Bp. 1970–1991.)

Tárgykörök szerinti jegyzék az Alkohológia 1970–1980. (1–11.) évfolyamairól. (Kiad. az) Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság. 1. r. Toxikománia. Összeáll. PICK Imre. Bp. 1983. Vöröskereszt, 43 p.


79.

ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS (Bp. 1949–1989.)

Az Állam és Igazgatás repertóriuma 1949–1980. Összeáll. BODNÁR Zoltán, DUNAY Pál, SZALAY Péter. Szerk. KUKORELLI István. [Közread. az] Államigazgatási Szervezési Intézet. Bp. 1982. 324 p.


80.

ÁLLAMI FÖLDMÉRÉS KÖZLEMÉNYEI, AZ (Bp. 1949.)

Utóbb: FÖLDMÉRÉSTANI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1950–1954.)

Utóbb: GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA (Bp. 1955–)

Geodézia és Kartográfia. Összesített tartalomjegyzék 1949–1968. (összeáll. SCHMIDT Edit.) Bp. 1970. 31 p. = Geodézia és Kartográfia, 1970. 3. sz. mell.


81.

ÁLLÁSPONT (Bp. 1932–1933.)

Álláspont 1932–1933. [Repertórium.] Összeáll. PÁLMAI Sándorné. [Bp. 197?. Párttörténeti Intézet], 18 p. Gépirat.


82.

ALSÓTAGOZATI OKTATÁS-NEVELÉS (Bp. 1954–1962.)

Főlap: KÖZNEVELÉS (Bp. 1945–)

A "Köznevelés" tíz éve. 1945–1954. (Bibliográfia.) Összeáll. MOLNÁR István. Bp. 1957. Pedagógiai Tudományos Intézet, [6], 335 p. Jegyzet.

/Pedagógiai Tudományos Intézet. A Neveléselméleti és Neveléstörténeti Osztály iratai/


83.

ALSÓTAGOZATI OKTATÁS-NEVELÉS (Bp. 1954–1962.)

Főlap: KÖZNEVELÉS (Bp. 1945–)

Bibliográfia a Köznevelés "Alsótagozati Oktatás-Nevelés" c. mellékletében az 1954–58. években megjelent jelentősebb cikkekről. Összeáll. VÉKONY Lajos. Szerk. SZABÓ Ödönné. Bp. [1958]. Tankönyvkiadó, 23 p. mell. a Köznevelés 1958. 23–24. számához.


84.

ALSÓTAGOZATI OKTATÁS-NEVELÉS (Bp. 1954–1962.)

Főlap: KÖZNEVELÉS (Bp. 1945–)

BALÁS Endre: Zenei írások a Köznevelésben, 1945–1984. Repertórium. Kecskemét, 1988. Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, 96 p.

OSZK MB 130.820


85.

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI SZEMLE (Bp. 1971–2005.)

Általános Földtani Szemle 1-25. (1971–1990.) számainak tartalomjegyzéke. = Általános Földtani Szemle, 25. füzet. 1990. 3-6 p.


86.

ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK (Bp. 1966–)

Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 1999–2000. Szakdolgozat. Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola. Összeáll. FANCSOVITS Andrásné. Szombathely, 2001. 146 p.

801 F 16


87.

ALUMÍNIUM (Bp. 1951–1956.)

Főlap: KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1951–1967.)

Melléklap: ÖNTÖDE (Bp. 1951–1967.)

Kohászati Lapok tartalommutatója. 84–100. évf. 1951–1967. (Szerk. ÓVÁRI Antal. [Közrem.] BÁRCZY Zoltán, LOMNITZY Dezső) [Kiad. az] Országos Bányászati és Kohászati Egyesület. Miskolc, 1969. (Borsodm. ny.), 89 p.


88.

ALUTERV-HÍRADÓ (Bp. 1964–1965.)

RADNAI József: Kisebb lapok tartalomjegyzéke. Székesfehérvár, 2000. 23-25 p.

(Magyar Alumíniumipari Múzeum, Ipartörténeti Források.)


89.

ANALYSIS MATHEMATICA (Bp. 1975–)

Analysis Mathematica 1985–1994.

Index 11-20. = Analysis Mathematica, tom. 20. 1994. 4. sz. 309-319 p.


90.

ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI (Bp. 1903–1948. Új f. 1– 1949/50– (1951–)

Szünetelt: 1927. 1932–1933.

Előbb: TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK (Bp. 1877-1902.)

Tárgymutató az (1903) Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 25 (1928) kötethez. Conspectus materiarum vol. 1 (1903)–25 (1928). = Annales historico–naturales Musei Nationalis Hungarici, 25. köt. 1928. 456–475. p.


91.

ANNALES MUSEI AGRIENSI (Eger, 1963–1982.)

Párhuzamos cím: EGRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, AZ (Eger, 1963-1982.)

Utóbb: AGRIA (Eger, 1983-)

Az Egri Múzeum Évkönyvének cikkbibliográfiája. [1–18. évi.] 1963–1981. Összeáll. LÉNÁRT Andor. = Agria. (Az Egri Dobó István Vármúzeum évkönyve.), 20. évf. 1984. 303–326. p.


92.

ANNALES STRIGONIENSES (Esztergom, 1925–1938. Új f. 1960–)

Párhuzamos cím: ESZTERGOM ÉVLAPJAI (Esztergom, 1925–1938. Új f. 1960–)

Esztergom Évlapjai. 1925–1938. [1–9. évf.] Szakdolgozat. Összeáll. KÖSZEGHY Lajosné. Bp. 1977. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 78 p. 4 t.

KMK D 3713


93.

ANNALES STRIGONIENSES (Esztergom, 1925–1938. Új f. 1960–)

Párhuzamos cím: ESZTERGOM ÉVLAPJAI (Esztergom, 1925–1938. Új f. 1960–)

BÁRDOS Istvánné: Az Esztergom Évlapjai repertóriuma, 1925–1994. = Esztergom Évlapjai, 2000. 321-343 p.


94.

ANTHROPOLOGIA HUNGARICA (Bp. 1962–1992.)

Előbb: CRANIA HUNGARICA (Bp. 1956-1961.)

MAKRA Szabolcs: Repertory of the Anthropologia Hungarica (Preliminaries: Crania Hungarica). Publications of the Anthropological Department (1956–1992). = Folia Anthropologica, 9. évf. (2010), 91-127 p.

Tárgyév: 1962–1992.


95.

ANTHROPOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1956–)

Előbb: BIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK "PARS ANTHROPOLOGICA" (Bp. 1954-1956.)

Tárgymutató az Anthropologiai Közlemények első 25 évfolyamához. [1954–1978.] Összeáll. EIBEN Ottó. Közrem. GYENIS Gyula, B. BODZSÁR Éva. Bp. 1979. Akad. K., 105–133. p. = Anthropologiai Közlemények, 23. köt. 1979. 1–2. füzet.


96.

ANTHROPOLOGICAL DEPARTMENT (Bp. 1956-1992.)

MAKRA Szabolcs: Repertory of the Anthropologia Hungarica (Preliminaries: Crania Hungarica). Publications of the Anthropological Department (1956–1992). = Folia Anthropologica, 9. évf. (2010), 91-127 p.

Tárgyév: 1956–1992.


97.

ANTIK TANULMÁNYOK (Bp. 1954–)

A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek jegyzéke az Antik Tanulmányokban, (1954–1973.) (Összeáll.) VÉKONY László. = Hungarológiai Közlemények, 16. évf. 1984. 4. (61.) sz. 1231–1236. p.


98.

ANTIK TANULMÁNYOK (Bp. 1954–)

Antik Tanulmányok. Repertórium, 1954–1978. Összeáll. SALIGA Lászlóné. Szerk. MARÓTI Egon. [Közread. a] Szeged, JATE Központi Könyvtára, Ókortörténeti és Régészeti Tanszék. Szeged, 1983. 293 p.


99.

ANTIK TANULMÁNYOK (Bp. 1954–)

SALIGA Lászlóné: Antik Tanulmányok, Repertórium, 1979–1988. Szeged, 1991. József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 110 p.


100.

APOLLO [I.] (Bp. 1886–1942.)

Szünetelt: 1915–1925.

Az Apollo kargyűjtemény tizenöt részének (1–30. évf. 1886/7–1927. tartalma. (Bp.) [1927]. (Barcza J. ny.) 22 p. Az 1927. évi 30. évf. melléklete.

OSZK Zeneműtár


101.

APOLLO [I.] (Bp. 1886–1942.)

Szünetelt: 1915–1925.

Tartalomjegyzék 1926–40. évről. [29–43. évf.] (Bp. Barcza J. ny.) 6 p. Az 1940. évi 43. évf. melléklete.

OSZK Zeneműtár


102.

APOLLO [II.] (Bp. 1934–1939.)

Az Apolló története [és repertóriuma]. 1934–1939. Szakdolgozat. Összeáll. BARANKAY Bertalanné. Bp. [1978]. SZOT Központi Iskola, 97 p. Gépirat. Repertórium: 44–97 p.

KMK D 1928


103.

APOLLO [II.] (Bp. 1934–1939.)

Apollo, középeurópai humanista folyóirat, 1934-1939. GÁL István hagyatékából összeáll. GÁL Ágnes és GÁL Julianna. Bp. 2001. Argomentum Kiadó, 3. köt. 239-339 p.


104.

AQUILA (Bp. 1894–)

Név- és tárgymutató az Aquila 1–20. [1894–1913] kötetéhez. = Aquila, 20. évf. 1913. 552–585. p. Német címmel is.


105.

AQUILA (Bp. 1894–)

Aquila-Bibliographia: 1914–1924. Tom. 21–31. (Összeáll.) VARGA Kálmán. = Aquila, 30–31. évf. 1923–1924. 379–416. p. Német címmel és fejezetcímekkel is.


106.

ARACS (Szabadka, 2001–)

Az Aracs folyóirat szerzői (2001–2006). = Aracs, 2007. VII. évf. 1. sz. 105-115 p. Összeáll.: KISS Gusztáv


107.

ARANY TROMBITA (Pest, 1869.)

Munkások Újsága (1848.), Forradalom (1849.), Arany Trombita (1869.) Repertórium. (Összeáll.) ILLÉS Ilona. Bp. 1973. Petőfi Irodalmi Múzeum, 164 p. Kossuth Kiadó

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 2./


108.

ARANYHOMOK (Kecskemét, 1962.)

Főlap: KISKUNSÁG (Kecskemét, 1955–1969.)

Folytatása: FORRÁS [II.] (Kecskemét, 1969–)

Antológia: BIZTATÓ (Kecskemét, 1960.)

A Kiskunság és a Forrás repertóriuma. 1955–1978. (Összeáll. LISZTES László. HELTAINÉ HEGEDŰS Júlia anyaggyűjtésének felhasználásával.) [Közread, a] Katona József Megyei Könyvtár. Kecskemét, 1980 (1981). Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár (Szolnok), 626 p.


109.

ARCHEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (Pest, Bp. 1868/69–)

A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek jegyzéke az Archeológiai Értesítőben. (1868–1974.) (Összeáll.) VÉKONY László. = Hungarológiai Közlemények, 15. évf. 1983. 4. (57.) sz. 633–660. p.


110.

ARCHEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (Pest, Bp. 1868/69–)

Bibliographia archeologica Hungarica. 1793–1943. Összeáll. BANNER János. (Ed.) Institutum Archeologicum Universitatis Szegediensis. Szeged, 1944. Városi ny., 558 p.

/Fontes rerum archeologicarum Hungaricarum 1./


111.

ARCHÍV FÜR GEOGRAPHIE, HISTORIE, STAATS-UND KRIEGSKUNST (Bécs, 1810–1822.)

Utóbb: ARCHIV FÜR GESHICHTE, STATISTIK, LITERATUR UND KUNST (Bécs, 1823-1828.)

Utóbb: NEUES ARCHIV FÜR GESCHICHTE, STAATENKUNDE, LITERATUR UND KUNST (Bécs, 1829-1830.)

Utóbb: OESTERREICHISCHES ARCHIV FÜR GESCHICHTE, ERDBESCHREIBUNG, STAATKUNDE, KUNST UND LITERATÜR (Bécs, 1831-1833.)

Magyarországot illető czikkelyek Hormayr' Archívumában 1810–1824. Közli GYURIKOVICS [!] György. = Tudománytár, 4. köt. 1834. 247–258. p.


112.

ARCHÍV FÜR GEOGRAPHIE, HISTORIE, STAATS-UND KRIEGSKUNST (Bécs, 1810–1822.)

Utóbb: ARCHIV FÜR GESHICHTE, STATISTIK, LITERATUR UND KUNST (Bécs, 1823-1828.)

Utóbb: NEUES ARCHIV FÜR GESCHICHTE, STAATENKUNDE, LITERATUR UND KUNST (Bécs, 1829-1830.)

Utóbb: OESTERREICHISCHES ARCHIV FÜR GESCHICHTE, ERDBESCHREIBUNG, STAATKUNDE, KUNST UND LITERATÜR (Bécs, 1831-1833.)

B[áró] Hormayr Jósef "Archív für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst" czímű bécsi folyóírásban előforduló, és vagy Magyarországot 's nemzetet érdeklő, vagy magyar tudósok által írt értekezések. [1825–1831.] (Közli:) GYURIKOVITS György. = Tudománytár, 10. köt. 1836. 214–230. p.


113.

ARCHIV FÜR GESHICHTE, STATISTIK, LITERATUR UND KUNST (Bécs, 1823-1828.)

Előbb: ARCHÍV FÜR GEOGRAPHIE, HISTORIE, STAATS-UND KRIEGSKUNST (Bécs, 1810–1822.)

Utóbb: NEUES ARCHIV FÜR GESCHICHTE, STAATENKUNDE, LITERATUR UND KUNST (Bécs, 1829-1830.)

Utóbb: OESTERREICHISCHES ARCHIV FÜR GESCHICHTE, ERDBESCHREIBUNG, STAATKUNDE, KUNST UND LITERATÜR (Bécs, 1831-1833.)

Magyarországot illető czikkelyek Hormayr' Archívumában 1810–1824. Közli GYURIKOVICS [!] György. = Tudománytár, 4. köt. 1834. 247–258. p.


114.

ARCHIV FÜR GESHICHTE, STATISTIK, LITERATUR UND KUNST (Bécs, 1823-1828.)

Előbb: ARCHÍV FÜR GEOGRAPHIE, HISTORIE, STAATS-UND KRIEGSKUNST (Bécs, 1810–1822.)

Utóbb: NEUES ARCHIV FÜR GESCHICHTE, STAATENKUNDE, LITERATUR UND KUNST (Bécs, 1829-1830.)

Utóbb: OESTERREICHISCHES ARCHIV FÜR GESCHICHTE, ERDBESCHREIBUNG, STAATKUNDE, KUNST UND LITERATÜR (Bécs, 1831-1833.)

B[áró] Hormayr Jósef "Archív für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst" czímű bécsi folyóírásban előforduló, és vagy Magyarországot 's nemzetet érdeklő, vagy magyar tudósok által írt értekezések. [1825–1831.] (Közli:) GYURIKOVITS György. = Tudománytár, 10. köt. 1836. 214–230. p.


115.

ARCHÍVUM (Eger, 1973–)

BOZSIK Zoltán, CZIPÓ Ernőné: Archívum, a Heves Megyei Levéltár Közleményei repertóriuma, 1973–1990. = Archívum, 1993. suppl. 299-309 p.


116.

ÁRGUS (Székesfehérvár, 1990–2009.)

GYÁRGYÁN Attiláné: Árgus irodalmi és kulturális folyóirat feldolgozása 1999–2001. között megjelent számaiban. Szeged, 2004. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 126 p.

KSZK D 7437


117.

ÁRGUS (Székesfehérvár, 1990–2009.)

BÍRÓNÉ TÓTH Erika: Az Árgus irodalmi és kulturális folyóirat története (1990–2005.) és repertóriuma (2003–2005.) Budapest, 2006. ELTE BTK, 150 p.

KSZK D 7885


118.

ARKHÉ (Nyíregyháza, 1994–1996.)

Metaphysicum et politicum. A magyar tradicionális iskola bibliográfiája. Debrecen, 2008. Centrum Traditions Metaphsice, 276. p.


119.

ARKIV ZA POVJESTNICU JUGOSLAVENSKU (Zágráb, 1851–1863.)

Horvát történelmi repertórium. 1–2. köt. (Összeáll.) MARGALITS Ede. Kiad. az MTA. Bp. (Athenaeum ny.) 1. köt. 1900. – XXIV, 783 p. 2. köt. 1902. – LI, 867 p.


120.

ÁRNYÉKKÖTŐK (Bp. 1990–)

ZSUBORI Eszter: Árnyékkötők co-media repertórium, No. 23. 1990–1998. No. 1-22. = Árnyékkötők, 1999. 23. sz. 44 p.


121.

ARRABONA (Győr, 1959–)

Repertórium az Arrabona 1–15. sz. (1959–1973.) köteteihez. (Összeáll. JÁSZBERÉNYINÉ PAP Márta.) = Arrabona, 1973. 379–432. p.


122.

ARRABONA (Győr, 1959–)

DOMINKOVITS Péter: Repertórium az Arrabona 16-21. sz. (1974–1979.) köteteihez. = Arrabona, 22-23. köt. 1986. 185-202. p.


123.

ARRABONA (Győr, 1959–)

CSÉCS Teréz: Repertórium az Arrabona 22-34. és 35/1-2. (1986–1996.) köteteihez. = Arrabona, 35. kötet, 1996. 1-2. sz. 375-401 p.


124.

ARS HUNGARICA (Bp. 1973–)

Az Ars Hungarica összesített tartalomjegyzéke. 1. évf. (1973) – 12. évf. (1984). (Összeáll. BARDOLY István.) = Ars Hungarica, 14. évf. 1986. 2. sz. 245–279. p.


125.

ARS HUNGARICA (Bp. 1973–)

BARDOLY István: Az Ars Hungarica összesített mutatója, 1985–1990. = Ars Hungarica, 20. évf. 1992. 1. sz. 139-148 p.


126.

ARS UNA (Bp. 1923–1924.)

BARDOLY István: Ars Una (Művészeti Szemle) 1923–1924. repertóriuma. = Ars Hungarica, 26. évf. 1998. 1. sz. 143-152 p.


127.

ÁRTÉR (Baja, 1990–1997.)

PAJOR Enikő: Ártér 1-8. évfolyamának (1990–1997.) összesített mutatója. = Ártér, 8. évf. 1997. 1. sz. 65-95 p.


128.

ASZGY-HÍRADÓ (ALUMÍNIUMSZERKEZETEK GYÁRA) (Hódmezővásárhely, 1984–1989.)

RADNAI József: Kisebb lapok tartalomjegyzéke. Székesfehérvár, 2000. Magyar Alumíniumipari Múzeum, 29-37 p.

(Ipartörténeti források. 8.)


129.

ATHANASIANA (Nyíregyháza, 1995–)

IVANCSÓ István: Athanasiana repertóriuma, 1-10. = Athanasia, 2000. ksz. 46 p.

Tárgyév: 1995–1999.


130.

ATHANASIANA (Nyíregyháza, 1995–)

IVANCSÓ István: Athanasiana repertórium, 11–20. = Athanasia, 2005. ksz. 68 p.

Tárgyév: 2000–2004.


131.

ATHANASIANA (Nyíregyháza, 1995–)

IVANCSÓ István: Athanasiana repertóriuma, 21-30. = Athanasia, 2009. ksz. 78 p.

Tárgyév: 2005–2009.


132.

ATHENAEUM (Bp. 1892–1947.)

GULKAI Márta: Athenaeum repertórium (1892–1915.) – Athenaeum-Tár. Veszprém, 1998. Pannon Panteon Comitatus, 705-726 p.


133.

ATHENAEUM (Bp. 1892–1947.)

GULKAI Márta: Athenaeum repertórium (1916–1947.) – Athenaeum-Tár. Veszprém, 1998. Pannon Panteon Comitatus, 727-770 p.


134.

ATOMTECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1958–1970.)

Folytatása: IZOTÓPTECHNIKA (Bp. 1971-1988.)

Az Atomtechnikai Tájékoztató 1958–1962. évi szakosított tartalomjegyzéke. Közread. az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet Dokumentációs Csoportja. Bp. 1962. 1–22. p. Az 1962. évi 12. sz. melléklete.


135.

AUDIO-VIZUÁLIS KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1973–1986.)

Előbb: AUDIO-VIZUÁLIS TECHNIKAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1964–1972.)

Audio-Vizuális Közlemények. Összesített mutató 1964–1978. (Összeáll. ÁRKOS Iván.) = Audio-Vizuális Közlemények, 1979. 1–70. p.


136.

AUDIO-VIZUÁLIS TECHNIKAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1964–1972.)

Utóbb: AUDIO-VIZUÁLIS KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1973-1986.)

Mutató az Audio-Vizuális Technikai és Módszertani Közlemények 1964–1966. évi számaihoz. (Összeáll. TEREBESSY Ákos.) [Kiad. az] Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ. Bp. 1967. 18 p. OMKDK


137.

AUDIO-VIZUÁLIS TECHNIKAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1964–1972.)

Utóbb: AUDIO-VIZUÁLIS KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1973-1986.)

Audio-Vizuális Közlemények. Összesített mutató 1964–1978. (Összeáll. ÁRKOS Iván.) = Audio-Vizuális Közlemények, 1979. 1–70. p.


138.

AURORA [I.] (Pest, 1822–1837.)

Az Aurora. Egy irodalmi zsebkönyv életrajza. Összeáll. FENYŐ István. Bp. 1955. Akad Kiadó, 154 p. /Irodalomtörténeti füzetek 4./


139.

AURORA [II.] (Bp. 1919–1923.)

GALAMBOS Ferenc: A húszas évek elejének két kisebb folyóirata, Aurora, Magyar Múzsa. Bp. 1974. 60 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


140.

AXIS POLARIS (Bp. 2001–)

Metaphysicum et politicum. = A magyar tradicionális iskola bibliográfiája. Debrecen, 2008. Centrum Traditions Metaphsice, 276. p.

Tárgyév: 2001–2007.


141.

AXIS POLARIS (Bp. 2001–)

Axis Polaris repertóriuma, 1-10. sz. = Axis Polaris, 2013. 10. sz. 137-139 p.

Tárgyév: 2001–2013.


142.

BABEL (Bp. 1955–)

Babel. Index 1981–1984. (vol. 27–30.) = Bábel, 31. évf. 1985. 4. sz. 247–256. p.


143.

BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE, A (Zombor, 1885–1918.)

A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyvének repertóriuma 1885–1889. Szakdolgozat. összeáll. NINCSEVICS Klára. Debrecen, 1977. Tanítóképző Főiskola, 51 p. Gépirat.

KMK D 1672


144.

BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE, A (Zombor, 1885–1918.)

Repertórium a Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyvének 1885–1896. évfolyamaihoz. Összeáll. DUDÁS Gyula. = Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve, 13. évf. 1897. 3-24 p.


145.

BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE, A (Zombor, 1885–1918.)

Tartalommutató a Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyvének 1885–1907. évfolyamaihoz. A Társulat alapításának negyedszázados évfordulója alkalmából Összeáll. TRENCSÉNY Károly. = Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve, 24. évf. 1908. 3–33. p.


146.

BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE, A (Zombor, 1885–1918.)

A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat évkönyveinek repertóriuma. (1885–1918.) Összeáll. KÁICH Katalin. Kiad. a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. Újvidék, 1984 [1985]. Birografika ny., Szabadka. 99, [1] p.


147.

BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE, A (Zombor, 1885–1918.)

A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat évkönyveinek repertóriuma (1885–1918.)

[Összeáll.] KÁICH Katalin, Szabadka, 2009. 99 p.

OSZK OC 103.424


148.

BÁCS-KISKUN MEGYEI ISKOLAI ÉRTESÍTŐK

A Bács-Kiskun megyei tanítóképzők értesítőinek repertóriuma. Kieg. államvizsga dolgozat. (Összeáll.) GAZSI Lajosné. Nyíregyháza, 1979. Tanárképző Főiskola, 152 p. 9 t. Gépirat.

NyTK Szd. 58.


149.

BÁCSORSZÁG (Szabadka, 1995–)

SZABÓ József: Bácsország-repertórium (1995–2004).

URL: http://www.bacsorszag.rs/about.php


150.

BÁCSORSZÁG (Szabadka, 1995–)

SZABÓ József: Repertórium. = Bácsország, VI. évf. 2000. 1-2. sz. mell. 8 p.

Tárgyév: 1998–1999.


151.

BADACSONY (Badacsonytomaj, 1991–2004.)

KALMÁR László: A Badacsony újság repertóriuma, 1991–2000. Badacsonytomaj, 2001.

Badacsonytomaj Önkormányzat, 201 p.


152.

BALASSAGYARMATI HONISMERETI HÍRADÓ (Balassagyarmat, 1979–)

Balassagyarmati Honismereti Híradó 1979–1983. Repertórium. Összeáll. EGYEDNÉ RICSEI Anna. = Balassagyarmati Honismereti Híradó, 1984. 1–2. sz. 71–80. p.


153.

BALASSAGYARMATI HONISMERETI HÍRADÓ (Balassagyarmat, 1979–)

A [Balassagyarmati] Honismereti Híradó repertóriuma 1984–1985. Összeáll. CSORDÁS Ildikó, HANGODI Ágnes. = Balassagyarmati Honismereti Híradó, 1986. 1–2. sz. 111–118. p.


154.

BALATONI SZEMLE (Bp. 1942–1944.)

SZABÓ Sándor: A Balatoni Szemle annotált bibliográfiája az 1942–1944. évekből. Keszthely, 1990. Castellum Kiadó, 40 p.


155.

BALKON (Bp. 1993–)

SIMON Zsuzsa: Balkon. Kortárs művészeti folyóirat repertóriuma (1993–1998). Budapest, 1999. Orpheusz Kiadó Kft., 79 p.

URL: http://www.balkon.hu/repert93-98


156.

BANKSZEMLE (Bp. 1957–2001.)

A Bankszemle 1957–1961. évi tartalomjegyzéke. (Függelékként a Tanulmányi Osztály egyéb kiadványainak jegyzéke.) Összeáll. TRISCHBERGER Ilona. Kiad. a Magyar Nemzeti Bank Tervgazdasági Igazgatóság Tanulmányi Osztálya. [Bp.] (1962). Magyar Nemzeti Bank, 83 p.


157.

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (Pest, Bp. 1868–1950.)

Utóbb: BÁNYÁSZATI LAPOK (Bp. 1951-1967.)

Címvált.: KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1951-1967.)

Utóbb: BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1968-)

Bányászati és Kohászati Lapok tartalommutatója. 1868–1950. 1–83. évfolyam. (Szerk. LEGÉNY János.) [Kiad. az] Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. Miskolc, 1967. (Borsod m. ny.), 147 p.


158.

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (Pest, Bp. 1868–1950.)

Utóbb: BÁNYÁSZATI LAPOK (Bp. 1951.1967.)

Címvált.: KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1951-1967.)

Utóbb: BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1968-)

IZSÓ Vilmos: Bányászati és Kohászati Lapok. – BKL. Bányászat bibliográfiája. Miskolc, 2007.

URL: https://mek.oszk.hu/06300/06376/

Tárgyév: 1868–2007


159.

BÁNYÁSZATI LAPOK (Bp. 1951-1967.)

Címvált.: KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1951-1967.)

Előbb: BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (Pest, Bp. 1868–1950.)

Utóbb: BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1968-)

IZSÓ Vilmos: Bányászati és Kohászati Lapok. – BKL. Bányászat bibliográfiája. Miskolc, 2007.

URL: https://mek.oszk.hu/06300/06376/

Tárgyév: 1868–2007


160.

BÁNYÁSZATI LAPOK (Bp. 1951-1967.)

Címvált.: KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1951-1967.)

Előbb: BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (Pest, Bp. 1868–1950.)

Utóbb: BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1968-)

Bányászati Lapok tartalommutatója 1951–1967. 84–100. évf. (Összeáll. NAGY Gusztáv, SZABÓ Imréné. Szerk. TÓTH Pál.) [Kiad. az] Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. Miskolc, 1968. (Borsod m. ny.), 111 p.


161.

BARANYAI HELYTÖRTÉNETÍRÁS (Pécs, 1968–1989.)

TÓTH Róbert: A Baranyai Helytörténetírás repertóriuma, 1968–1984.

Bp. 1985. Tóth Róbert, 47 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


162.

BARANYAI HELYTÖRTÉNETÍRÁS (Pécs, 1968–1989.)

HERNÁDI László Mihály: Baranyai Helytörténetírás repertóriuma, 1968–1989. Pécs, 1995. Baranya Megyei Levéltár, 110 p.

URL: https://mek.oszk.hu/05300/05340


163.

BARANYAI MŰVELŐDÉS (Pécs, 1957–1990.)

Közben: MŰVELŐDÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Pécs, 1959. dec. – 1967. szept.)

Előbb: ISKOLÁINK – NEVELŐINK (Pécs, 1954–1956.)

Előbb: BARANYAI NÉPMŰVELÉS (Pécs, 1955. máj.)

Baranyai Művelődés. Repertórium 1954–1973. Összeáll. HUBER Kálmánné, SURJÁN Miklós. (Pécs, 1974.) 145, [3] p. = Baranyai Művelődés, 1974. 4. sz.


164.

BARANYAI MŰVELŐDÉS (Pécs, 1957–1990.)

Közben: MŰVELŐDÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Pécs, 1959. dec. – 1967. szept.)

Előbb: ISKOLÁINK – NEVELŐINK (Pécs, 1954–1956.)

Előbb: BARANYAI NÉPMŰVELÉS (Pécs, 1955. máj.)

Baranyai Művelődés. Repertórium. 1954–1979. Összeáll. HUBER Kálmánné, SURJÁN Miklós. Pécs, 1980. Szikra ny., 183 p. = Baranyai Művelődés, 1980. 1–2. sz.


165.

BARANYAI MŰVELŐDÉS (Pécs, 1957–1990.)

Közben: MŰVELŐDÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Pécs, 1959. dec. – 1967. szept.)

Előbb: ISKOLÁINK – NEVELŐINK (Pécs, 1954–1956.)

Előbb: BARANYAI NÉPMŰVELÉS (Pécs, 1955. máj.)

Baranyai Művelődés. Repertórium. 1980–1990. Összeáll. DEMÉNYI Andrea. Szakdolgozat. BDTF. Szombathely, 1997. 61 p.

D 45/1997


166.

BARANYAI NÉPMŰVELÉS (Pécs, 1955. máj.)

Utóbb: BARANYAI MŰVELŐDÉS (Pécs, 1957–1990.)

Közben: MŰVELŐDÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Pécs, 1959. dec. – 1967. szept.)

Előbb: ISKOLÁINK – NEVELŐINK (Pécs, 1954–1956.)

Baranyai Művelődés. Repertórium 1954–1973. Összeáll. HUBER Kálmánné, SURJÁN Miklós. (Pécs, 1974.) 145, [3] p. = Baranyai Művelődés, 1974. 4. sz.


167.

BARANYAI NÉPMŰVELÉS (Pécs, 1955. máj.)

Utóbb: BARANYAI MŰVELŐDÉS (Pécs, 1957–1990.)

Közben: MŰVELŐDÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Pécs, 1959. dec. – 1967. szept.)

Közben: ISKOLÁINK – NEVELŐINK (Pécs, 1954–1956.)

Baranyai Művelődés. Repertórium. 1954–1979. Összeáll. HUBER Kálmánné, SURJÁN Miklós. Pécs, 1980. Szikra ny., 183 p. = Baranyai Művelődés, 1980. 1–2. sz.


168.

BARANYAI TÖRTÉNETÍRÁS (Pécs, 1990–1995.)

HERNÁDI László Mihály: Baranyai Történetírás repertóriuma. Pécs, 1995. Baranya Megyei Levéltár, 110 p.

URL: https://mek.oszk.hu/05300/05340/


169.

BÁRKA (Békéscsaba, 1993–)

FAZAKAS Edina: A Bárka című folyóirat repertóriuma, 2004–2005. Szeged, 2006. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 117 p.

KSZK D 7648


170.

BÁRKA (Békéscsaba, 1993–)

NAGYNÉ VARGA Éva: Bárka repertóriuma, 1993–2003. = Bárka, 11. évf. 2003. 6. sz. mell. 36 p.


171.

BATTONYAI ÚJSÁG (Battonya, 1998–)

CSATHÓ Éva Annamária: Battonyai Újság, 2000–2001. Repertórium. Szeged, 2005. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék

KSZK D 7719


172.

BAUXIT (Veszprém, 1970–1994.)

Bauxit. A Bakonyi Bauxitbánya Vállalat lapjának repertóriuma. 1970–1979. Szakdolgozat. Összeáll. NAGY Eörsné HORVÁTH Magdolna. Szombathely, 1983. Tanárképző Főiskola, 236 p.

SZTK N17/1983


173.

BÉCSI KURÍR (Bécs, 1924.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


174.

BÉCSI MAGYAR TÖRTÉNETI INTÉZET ÉVKÖNYVE, A (Bp.-Bécs, 1931–1940.)

TÓTH Róbert: A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve 1931–1940. – Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve. Budapest, 1990. Tóth Róbert, 30 p. Gépirat.


175.

BÉCSI MAGYAR ÚJSÁG (Bécs, 1919–1923.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


176.

BEITRÄGE ZUR VOLKSKUNDE DER UNGARNDEUTSCHEN (Bp., 1975–1998. 2000–)

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. = Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen, 10. évf. 1993. 7-17 p.

Tárgyév: 1975–1991.


177.

BÉKE ÉS SZOCIALIZMUS (Bp. 1960–1989.)

Béke és Szocializmus. 1963–1967. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. FEKETE Teréz. Debrecen, 1968. Tanítóképző Intézet, XVI, 68 p. Gépirat.

DTK 750/szd.


178.

BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG (Békéscsaba, 1956–1991.)

Melléklete: KÖRÖSTÁJ (Békéscsaba, 1960-1990.)

A Békés Megyei Népújság helyismereti repertóriuma 1956–1965. [Szeghalom.] Szakdolgozat. Összeáll. HERTER Andrásné. Debrecen, 1979. Tanítóképző Főiskola szolnoki kihelyezett tagozata, 132 p. Gépirat.

KMK D 2.024


179.

BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG (Békéscsaba, 1956–1991.)

Melléklete: KÖRÖSTÁJ (Békéscsaba, 1960-1990.)

Köröstáj repertórium. A Békés Megyei Népújság kulturális mellékletének repertóriuma. 1960–1980. (Összeáll. BORUZS Józsefné, HORVÁTH László.) Szeghalom, 1980. Nagyközségi-Járási Könyvtár, 188 p.


180.

BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG (Békéscsaba, 1956–1991.)

Melléklete: KÖRÖSTÁJ (Békéscsaba, 1960-1990.)

Köröstáj repertórium. 1980–1985. Összeáll. HORVÁTH László, MEZŐ Margit. (Lezárva 1985. jún. 30.) Szeghalom, 1985 [1986]. Megyei Könyvtár (Békéscsaba), 84 p.


181.

BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG (Békéscsaba, 1956–1991.)

Melléklete: KÖRÖSTÁJ (Békéscsaba, 1960-1990.)

Köröstáj repertórium. A Békés Megyei Népújság kulturális mellékletének repertóriuma. 1985–1990.

Összeáll. HORVÁTH László. Szeghalom, 1991. 65 p.


182.

BÉKÉSI ÉLET (Békéscsaba, 1966–1990.)

A Békési Élet repertóriuma 1966–1975. Összeáll. KOVÁCS Mária. Közread. a Békés Megyei Tanácsa, TIT Békés Megyei Szervezete, Békéscsaba, 1977. Kner ny. Gyoma, 132 p.


183.

BÉKÉSI ÉLET (Békéscsaba, 1966–1990.)

BREZOVSZKY Anikó: Békési Élet repertóriuma, 1989–1990. Nyíregyháza, 1991. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 125 p.

KSZK D 4.783


184.

BÉKÉSMEGYEI TANÜGY (Gyula, 1913–1914.)

Főlap: NEMZETI KULTÚRA [I.] (Gyula, 1911–1914.)

Nemzeti Kultúra. A Békés vármegyei tankerület és a központi művelődési bizottság hivatalos lapja. 1911–1914. Repertórium. Összeáll. KOVÁCS Endréné. (Kiad. a Békés megyei Tanács VB. Tudományos-Koordinációs Szakbizottsága.) (Békéscsaba, 1982. Békés Megyei Könyvtár), 126 p.


185.

BÉKÉSVÁRMEGYEI RÉGÉSZETI ÉS MÍVELŐDÉSTÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE. (Gyula, 1874/75 – 1892/93. Az 5. köt. Békéscsabán jelent meg.)

Békésvármegyei Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat Évkönyve. 1874–1893. Repertórium. (Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet szegedi kihelyezett tagozata.) Összeáll. HORVÁTH Éva. Szeged, 1975. 50 p. Gépirat.

KMK D 1409


186.

BELÜGYI SZEMLE (Bp. 1963–)

Címváltozat: RENDŐRSÉGI SZEMLE (Bp. 1953–1962.)

A Belügyi Szemle (Rendőrségi Szemle) 1953–1977. évi cikkeinek összesített tartalommutatója. (Összeáll. BARANYÓ György.) [Közread. a] BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség. Bp. 1978. Zrínyi ny., 686 p.


187.

BELÜGYI SZEMLE (Bp. 1963–)

Címváltozat: RENDŐRSÉGI SZEMLE (Bp. 1953–1962.)

A Belügyi Szemle 1978–1984. évi cikkeinek összesített mutatója. (Összeáll. ÚJHELYI Gabriella. Közrem. KOMORÁNÉ HORVÁTH Ágnes, GALAMBOS Józsefné.) Bp. 1986. BM Könyvkiadó, 271 p.


188.

BELÜGYI SZEMLE (Bp. 1963–)

Címváltozat: RENDŐRSÉGI SZEMLE (Bp. 1953–1962.)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/belugyi-szemle

Tárgyév: 2007–2014.


189.

BELVEDERE KISKÖNYVTÁR (Szeged, 1989–)

BALOG Éva: A Belvedere Kiskönyvtár és a Belvedere Meridionale repertóriuma, 1989–1996. Szakdolgozat, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 54 p.

KSZK D 5794


190.

BELVEDERE KISKÖNYVTÁR (Szeged, 1989–)

A Belveder Meridionale és a Belveder Kiskönyvtár repertóriuma. Az első tiz év, 1989-1998. Összeáll. BALOG Éva. Szeged, 1999. Belveder Meridoinale, 88 p.


191.

BELVEDERE MERIDIONALE (Szeged, 1989–)

SZEGFŰ László, NAGY Tamás: A Belvedere Meridionale (1989–1993.) repertóriuma. = Belvedere Meridionale, 1993. 5. évf. 1-2. sz. 55-68 p.


192.

BELVEDERE MERIDIONALE (Szeged, 1989–)

BALOG Éva: A Belvedere Kiskönyvtár és a Belvedere Meridionale repertóriuma, 1989–1996. Szakdolgozat, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 54 p.

KSZK D 5794


193.

BELVEDERE MERIDIONALE (Szeged, 1989–)

A Belveder Meridionale és a Belveder Kiskönyvtár repertóriuma. Az első tiz év, 1989-1998. Összeáll. BALOG Éva. Szeged, 1999. Belveder Meridoinale, 88 p.


194.

BELVEDERE MERIDIONALE (Szeged, 1989–)

A Belveder Meridionale repertóriuma, 1999-2008. Összeáll. BALOG Éva. Szeged, 2009. Belvedere Meridionale. 118 p.


195.

BÉLYEGVILÁG (Bp. 1993–)

GULYÁS László: Folyóiratszemle, A Munkás Bélyeggyűjtő, a Filatéliai Szemle, a Bélyegvilág és a Philatelica repertóriuma. Budapest, 1997. Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, 74 p.

Tárgyév: 1993–1996.


196.

BERCSÉNYI 28-30 (Bp. 1963–1988.)

BÉNYI Csilla: Bercsényi 28-30. = Ars Hungarica, 30. évf. 2002. 2. sz. 387-410 p.

Tárgyév: 1963–1988.


197.

BERÉNYI KÁRMENTŐ (Jászberény, 1994–)

PURDA Annamária: Berényi Kármentő repertóriuma. Bp. 2006. ELTE-BTK, 63. p.

Tárgyév: 1994–2005.

KSZK D 8024


198.

BÉRI BALOGH ÁDÁM MÚZEUM ÉVKÖNYVE (Szekszárd, 1970–1990.)

Utóbb: WOSINSZKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE (Szekszárd, 1991-)

KŐHEGYI Mihály, PAJOR Enikő: A szekszárdi Wosinszky Mór (Béri Balogh Ádám) Múzeum Évkönyvének repertóriuma, 1-20. = A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve, 20. kötet, 1998. 369-436 p.

Tárgyév: 1970–1990.


199.

BESSENYEI GYÖRGY TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, A (Nyíregyháza, 1973–1987.)

Előbb: NYÍREGYHÁZI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, A (Nyíregyháza, 1965–1972.)

Főiskolánk kiadványainak bibliográfiája és Tudományos Közleményeinek repertóriuma. (1962–1977.) (Összeáll. LIBA Margit.) Nyíregyháza, 1978. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 79 p.

/Könyvtári füzetek 1./


200.

BESZÁMOLÓ A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ INTÉZET... ÉVI MUNKÁJÁRÓL (Bp. 1954–1981.)

A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet beszámolóiban megjelent tanulmányok jegyzéke. 1952–1971. Összeáll. K. VERESS Gyula. Szerk. ZRÍNYI József. Bp. 1975. (Vízdok.), 111 p. Német és orosz nyelven is megjelent.

Az 1952/53-es Beszámolók anyaga a Vízügyi Közlemények 1954-es évfolyamában jelent meg.


201.

BESZÉLŐ (Bp. 1981–)

A Beszélő 25 éve. [1981–2005.] Bp. 2006. Stencil Kulturális Alapítvány. CD.

Tárgyév: 1981–2005.

PMK B 59


202.

BESZÉLŐ (Bp. 1981–)

TOKAJI NAGY Erzsébet, BUSA János: Beszélő repertóriuma, 1990–1991. = Beszélő, 3. évf. 1992. 28. sz. mell. 36 p.


203.

BESZÉLŐ (Bp. 1981–)

TOKAJI NAGY Erzsébet, BUSA János: Beszélő repertórium, 1992. = Beszélő, 4. évf. 1993. 1. sz. mell. 16 p.


204.

BESZÉLŐ (Bp. 1981–)

SZENDRŐI Árpád: Beszélő repertórium, 1993. = Beszélő, 5. évf. 1994. 28. sz. mell. 16 p.


205.

BESZÉLŐ (Bp. 1981–)

A Beszélő 2008. évi számainak tartalma. Budapest, 2008. [Adatbázis.]

URL: http://beszelo.c3.hu/cikkek/repertorium-2008


206.

BESZÉLŐ (Bp. 1981–)

Beszélő repertórium, 2005–2010. Budapest, 2010. [Adatbázis, regisztrációt kér.]

URL: http://beszelo.c3.hu/cikkek/repertorium-2004


207.

BESZÉLYTÁR (Kolozsvár, 1843.)

A Beszélytár. (Repertórium.) = MÓZES Huba: Sajtó, kritika, irodalom. Bukarest, 1983. 10–11. p.


208.

BHG – ORION – TRT MŰSZAKI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1965–1979.)

Folytatása: HÍRADÁSTECHNIKA (Bp. 1980–)

Előbb: MŰSZAKI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1955–1964.)

A "BHG Műszaki Közlemények" 1961–1964, 7–10. évfolyamában és a "BHG – ORION – TRT Műszaki Közlemények" 1965. 11. évfolyamában megjelent cikkek jegyzéke. = BHG – ORION – TRT Műszaki Közlemények, 11. évf. 1965. 6. sz. 63–71. p.


209.

BIBLIOGRAPHIA INTERNATIONALIS SPIRITUALITATIS (Róma, 1966–)

SOMORJAI Ádám: Bibliographia Internationalis Spiritualitatis repertóriuma, 1966–1991. Budapest, 1998. Márton Áron Kiadó, 217 p.


210.

BIBLIOTEKARSKI GODlSNJAK VOJVODINE (Újvidék, 1960–)

Bibliotekarski Godisnjak Vojvodine. – A Vajdasági Könyvtárosok Évkönyve. 1960–1963. Repertórium. Összeáll. CZINNER Tiborné. (Bp. 1964. OSZK KMK), 12 p.


211.

BICSKEI HÍRADÓ (Bicske, 1989–1990.)

DOMOKOS Katalin: A Bicskei Híradó 1989–1990-es évfolyamairól. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1997. 143 p.

D 79/1997


212.

BICSKEI NAPLÓ (Bicske, 1990–1999.)

DOMOKOS Katalin: A Bicskei Napló 1990–1996-os évfolyamairól. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1997. 143 p.

D 79/1997


213.

BIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK "PARS ANTHROPOLOGICA"(Bp. 1954–1956.)

Utóbb: ANTHROPOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1957–)

Tárgymutató az Anthropologiai Közlemények első 25 évfolyamához. [1954–1978.] Összeáll. EIBEN Ottó. Közrem. GYENIS Gyula, B. BODZSÁR Éva. Bp. 1979. Akad. K., 105–133. p. Klny. az Anthropologiai Közlemények 23. köt. 1979. 1–2. füzetéből.


214.

BIZTATÓ (Kecskemét, 1960.)

Főlap: KISKUNSÁG (Kecskemét, 1955–1969.)

Folytatása: FORRÁS [II.] (Kecskemét, 1969–)

Melléklap: ARANYHOMOK (Kecskemét, 1962.)

A Kiskunság és a Forrás repertóriuma. 1955–1978. (Összeáll. LISZTES László, HELTAINÉ HEGEDŰS Júlia anyaggyűjtésének felhasználásával.) [Közread. a] Katona József Megyei Könyvtár. Kecskemét, 1980 (1081). Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár (Szolnok), 626 p.


215.

BIZTATÓ (Kecskemét, 1960.)

Főlap: KISKUNSÁG (Kecskemét, 1955–1969.)

Folytatása: FORRÁS [II.] (Kecskemét, 1969–)

Melléklap: ARANYHOMOK (Kecskemét, 1962.)

A Kiskunság című kecskeméti folyóirat analitikus repertóriuma [1955–1960]. (Szakdolgozat.) Összeáll. MADARÁSZ Imre. Debrecen–Szeged, 1972. Tanítóképző Int. szegedi kihelyezett tagozata. [2], IV, 97 p. Gépirat.


216.

BOGÁRD ÉS VIDÉKE (Sárbogárd, 1990–)

KISS Attila: Bogárd és Vidéke repertórium, 1992. Szakdolgozat, BDTF Szombathely, 1997. 161 p.

K 52/1997


217.

BOLYAI HÍREK (Bp. 1992–1995.)

BEREK Tünde: Bolyai Hírek, 1992–1995. repertórium. Budapest, 1999. Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, 52 p.

Tárgyév: 1992–1995.


218.

BOLYAI HÍREK (Bp. 1992–1995.)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/bolyai-hirek

Tárgyév: 1992–1995.


219.

BOLYAI SZEMLE (Bp. 1996–)

BEREK Tünde: Bolyai Szemle, 1996–1998. repertórium. Budapest, 1999. Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, 52 p.

Tárgyév: 1996–1998.


220.

BOLYAI SZEMLE (Bp. 1996–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/bolyai-szemle

Tárgyév: 1996–2014.


221.

BOLYAI SZEMLE (Bp. 1996–)

Bolyai Szemle repertóriuma, 1999–2008. = Bolyai Szemle, 2009. 18. évf. ksz. 132 p.


222.

BORBÁSIA (Bp. 1938–1942. 1944–1949.)

VIDÉKI Róbert: A Borbásia című folyóirat bibliográfiája (1938–1949). = Kitaibelia, 3. évf. 1998. 1. sz. 155-161 p.


223.

BORSOD-MISKOLCZI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUM EGYESÜLET ÉVKÖNYVEI (Miskolc, 1900–1909.)

HIDEG Ágnes: A Herman Ottó Múzeum kiadványai. Bibliográfia és repertórium, 1900–1977. Miskolc, 2005. 70. p.

OSZK ED 1.117


224.

BORSODI FÖLDRAJZI ÉVKÖNYV (Miskolc, 1958–1992.)

HIDEG Ágnes: Borsodi Földrajzi Évkönyv repertórium. Miskolc, 2001. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 127 p.

Tárgyév: 1958–1992.


225.

BORSODI FÖLDRAJZI ÉVKÖNYV (Miskolc, 1958–1992.)

HIDEG Lórántné: Borsodi Földrajzi Évkönyv repertóriuma. Szakdolgozat. Debreceni Egyetem, TTK. 2000. 77 p.

Tárgyév: 1958-1992.

KSZK D 8.732


226.

BORSODI KÖNYVTÁROS (Miskolc, 1955–1979.)

A Borsodi Könyvtáros c. folyóirat. [Tanulmány és repertórium.] 1955–1979. Államvizsga dolgozat. Összeáll. BIHALL Gyuláné. Bp. 1984. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 65 p. Gépirat.

KMK D 4214


227.

BORSODI MŰSZAKI ÉLET (Miskolc, 1956–1965.)

Utóbb: BORSODI MŰSZAKI ÉS IPARGAZDASÁGI ÉLET (Miskolc, 1966–1978.)

Utóbb: BORSODI MŰSZAKI-GAZDASÁGI ÉLET (Miskolc, 1979–1995.)

A Borsodi Műszaki Élet cikkei 1956–1965. évfolyamokból. = Borsodi Műszaki és Ipargazdasági Élet, 1967. 1–2. sz. mell.

[a.] ... írók szerinti csoportosításban. 8 p.

[b.] ... témák szerinti csoportosításban. 8 p.


228.

BORSODI MŰSZAKI ÉS IPARGAZDASÁGI ÉLET (Miskolc, 1966–1978.)

Előbb: BORSODI MŰSZAKI ÉLET (Miskolc, 1956–1965.)

Utóbb: BORSODI MŰSZAKI-GAZDASÁGI ÉLET (Miskolc, 1979–)

Borsodi Műszaki és Ipargazdasági Élet. Repertórium. 1966–1973. [Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet miskolci kihelyezett tagozata.] Összeáll. JUHÁSZ Istvánné. Miskolc, 1975. [1], 69 p. 3 t. Gépirat.

DTK 2503/szd.


229.

BORSODI MŰVELŐDÉS (Miskolc, 1965–1968. 1976–1990.)

VINNAI Gabriella: Borsodi Művelődés repertóriuma. Szombathely, 1998. Berzsenyi Dániel Tanítóképző Főiskola, 92 p.

Tárgyév: 1965–1968. 1976–1981.

KSZK D 5.854


230.

BORSODI SZEMLE (Miskolc, 1956–1990.)

A Borsodi Szemle repertóriuma. 1956–1967. [Összeáll.] KLUGER Lászlóné. (Kiad. a II. Rákóczi Ferenc [Megyei] Könyvtár, Miskolc.) 1968. (Borsod m. ny.), 128, [2] p.

/Könyvtári füzetek 3./


231.

BORSODI SZEMLE (Miskolc, 1956–1990.)

A Borsodi Szemle repertóriuma 1968–1977. (Összeáll. SZÉKELYNÉ FORINTOS Judit.) Miskolc, 1982. Közread. a II. Rákóczi F. Megyei Könyvtár, 234 p.


232.

BORSODI SZEMLE (Miskolc, 1956–1990.)

A Borsodi Szemle repertóriuma. 1968–1972. (Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet miskolci kihelyezett tagozata.) Összeáll. CSEREPES Ivánné. Kazincbarcika, 1975. 92, [1] p. Gépirat.

DTK 2476/szd.


233.

BORSODI TÖRTÉNELMI ÉVKÖNYV (Miskolc, 1971–1979.)

Előbb: TÖRTÉNELMI ÉVKÖNYV (Miskolc, 1965. 1968.)

A Borsodi Történelmi Évkönyv repertóriuma 1965–1973. (Szakdolgozat.) Összeáll. BÁNYICZKY Lászlóné. Debrecen, 1975, Tanítóképző Intézet miskolci kihelyezett tagozata. 29 p. Gépirat.

DTK 2463/szd.


234.

BORSODI TÖRTÉNELMI ÉVKÖNYV (Miskolc, 1971–1979.)

Előbb: TÖRTÉNELMI ÉVKÖNYV (Miskolc, 1965. 1968.)

TÓVÁRI Judit: Borsodi Történelmi Évkönyv. = Borsod-Abaúj Zempléni Történelmi Évkönyv, 7. évf. 1991. 2. sz. 227-245 p.

Tárgyév: 1965–1979.


235.

BORSODI VEGYI KOMBINÁT ÉVKÖNYVE (Miskolc, 1965–1968/1969.)

SIMON Lajosné: A Borsodi Vegyi Kombinát évkönyvei 1965–1969. Debrecen, 1997. Debreceni Tanítóképző Főiskola, 42 p.

KSZK D 1.679


236.

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1909–)

Előbb: NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1902–1908.)

A Kir[ályi] Magy[ar] Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztályának ülésein 1902. évi januárius hó 8-tól 1933. évi június hó 8-ig tartott előadások és a Botanikai (Növénytani) Közlemények 1–30. (1902–1933.) kötetében megjelent közlemények jegyzéke szerzők és évfolyamok szerint. –(Összeáll. SAMU István.) = Botanikai Közlemények, 30. köt. 1933 [1934.]. 6. füz. 247–308. p.


237.

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1909–)

Előbb: NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1902–1908.)

HORVÁTH Timea: A Botanikai Közlemények repertóriuma, elektronikus dokumentum, évszám nélkül.

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2005. 223 p.


238.

BÖLCSELETI FOLYÓIRAT (Temesvár, 1886–1906)

Bölcseleti Folyóirat, repertórium, 1886–1906. Szerk.: BALOG Éva, LACZKÓ Sándor. Kolozsvár, 2010.

OSZK MB 227.381


239.

BÖLCSÉSZ (Szeged, 1968–1975.)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. (Összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE soksz.)

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. VIII. fasc. 3.)


240.

BŐR-ÉS CIPŐTECHNIKA (Bp. 1951–1995.)

A "Bőr- és Cipőtechnika" c. szakfolyóiratban megjelent közlemények bibliográfiája 1951–1975. (Összeáll. ÁCS Károlyné, FÜRDŐS Istvánné, RADNÓTI László.) Bp. 1977. OMKDK, 215 p.


241.

BÖRTÖNÚJSÁG (Szeged, 1991–)

SIPOS József: A Börtönújság című bűnmegelőzési hetilap repertóriuma, 1993. Szeged, 2000. Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Fegyház és Börtön Könyvtára, 122 p.

Tárgyév: 1993.

KSZK D 6. 814


242.

BÖRTÖNÚJSÁG (Szeged, 1991–)

KASZÁS István: A Börtönújság című bűnmegelőzési hetilap repertóriuma, 1995. Szeged, 1995. Szegedi Tudományegyetem, 178 p.

Tárgyév: 1995.

KSZK D 6. 803


243.

BÖRTÖNÚJSÁG (Szeged, 1991–)

IGNÁCZ Róbert: A Börtönújság 11. évfolyamának repertóriuma. Szeged, 2008. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 119. p.

Tárgyév: 2002.

KSZK D 8324


244.

BÖRTÖNÚJSÁG (Szeged, 1991–)

MAGYAR Zsolt: A Börtönújság című hetilap repertóriuma (12. évfolyam). Szeged, 2008. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 110. p.

Tárgyév: 2003.

KSZK D 8.354


245.

BÖSZÖRMÉNYI NÉPLAP (Hajdúböszörmény, 1949. III. 19 – X. 29.)

Előbb: HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI HÍREK (Hajdúböszörmény, 1946. XI. 9 – 1949. III. 12.)

A Hajdúböszörményi Hírek és a Böszörményi Néplap repertóriuma 1946–1949. Szakdolgozat. Összeáll. KISSNÉ NAGY Mária Éva. Debrecen, 1977. Tanítóképző Főiskola, 57 p. Gépirat.

KMK D 1719


246.

BUDAPEST (Bp. 1945–1948. Új f. 1966–)

A "Budapest" című folyóirat története és repertóriuma. [1945–1948.] [Szakdolgozat. ELTE Könyvtártudományi Tanszék.] Összeáll. HERNÁDI László. (Bp.) 1968. 143, [4] p. Gépirat.

KMK D 3495


247.

BUDAPEST (Bp. 1945–1948. Új f. 1966–)

A Budapest c. folyóirat története és repertóriuma. [1945–1948.] Szakdolgozat. [KMK szaktanfolyam.] Összeáll. FARAGÓ Éva. [Bp. 1966.] 135 p. Gépirat.

KMK D 394


248.

BUDAPEST (Bp. 1945–1948. Új f. 1966–)

A Budapest c. folyóirat repertóriuma. 1966–1967. Szakdolgozat. (Összeáll.) GYŐRI Magda. Debrecen, 1976, Tanítóképző Főiskola. 210 p. Gépirat.

KMK D 1454


249.

BUDAPEST (Bp. 1945–1948. Új f. 1966–)

Budapest, [Adatbázis.]

URL: http://www.budapestfolyoirat.hu/archiv

Tárgyév: 2004–2009.


250.

BUDAPEST RÉGISÉGEI (Bp. 1889–)

Budapest Régiségei, 1889–1991. I-XXVII. köt. Repertórium. Összeáll. TÓTH Róbert, Bp. 1992.

OSZK XD 80.270


251.

BUDAPEST RÉGISÉGEI (Bp. 1889–)

Repertórium a Budapest Régiségei I-XL köteteihez. Összeáll. WELLISCH Márta, Bp. 2011. BTM. 184 p.

OSZK HB 14.166


252.

BUDAPESTI FÓRUM (Bp. 1981–1988.)

A Budapesti Fórum repertóriuma. 1981. 1. sz. – 1983. 5. sz. = Budapesti Fórum, 4. évf. 1984. 1. sz. 163–173 p.


253.

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM MARXIZMUS-LENINIZMUS TANSZÉKCSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, A (Bp. 1973–1980.)

Folytatása: BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM MARXIZMUS-LENINIZMUS INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, A (Bp. 1981-1988.)

Mutató a Budapesti Műszaki Egyetem Marxizmus–Leninizmus Tanszékcsoportjának Közleményei 1978–1980-as évfolyamaihoz. Összeáll. VERECZKEI Katalin. = A Budapesti Műszaki Egyetem Marxizmus–Leninizmus Intézetének Közleményei, 1. évf. 1981. 1. sz. 126–130. p.


254.

BUDAPESTI NEGYED (Bp. 1993–2009.)

A Budapesti Negyed: Lap a városról, annotált repertóriuma, (1993–1997.) Összeáll. SIMON Bernadett. 176 p.

OSZK Hírlapolvasó


255.

BUDAPESTI NEVELŐ (Bp. 1954–1955. 1965–)

Szünetelt: 1955. okt. – 1964.

A Budapesti Nevelő 1–20. évfolyamának repertóriuma. (1954–1984.) Összeáll. MÉSZÖLY Magda. = Budapesti Nevelő, 21. évf. 1985. 1. sz. 93–146. p.


256.

BUDAPESTI NEVELŐ (Bp. 1954–1955. 1965–)

Szünetelt: 1955. okt. – 1964.

TARI István: A Budapesti Nevelő, 21-27. évf. repertóriuma. = Budapesti Nevelő, 28. évf. 1992. 3. sz. 76-88 p.

Tárgyév: 1985–1991.


257.

BUDAPESTI NEVELŐ (Bp. 1954–1955. 1965–)

Szünetelt: 1955. okt. – 1964.

BOGNÁR Edit: A Budapesti Nevelő repertóriuma, 1992–2004. = Budapesti Nevelő, 2004. 1-4. sz. 197-224 p.


258.

BUDAPESTI SZEMLE [I.] (Pest, 1840. 1-2. sz.)

BUDAPESTI SZEMLE [II.] (Pest, 1857–1864. 1-21. köt. Új f. Pest, 1865–1869. 1-15. köt.)

BUDAPESTI SZEMLE [III.] (Pest, Bp. 1873–1944. 1-267 köt.)

"BUDAPESTI SZEMLE" (1857–1869). Szakdolgozat. Összeáll. RESZLER Ágnes. Bp. 1970. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 73 p. Gépirat. Repertórium: 58–73. p.

KMK D 3425


259.

BUDAPESTI SZEMLE [I.] (Pest, 1840. 1-2. sz.)

BUDAPESTI SZEMLE [II.] (Pest, 1857–1864. 1-21. köt. Új f. Pest, 1865–1869. 1-15. köt.)

BUDAPESTI SZEMLE [III.] (Pest, Bp. 1873–1944. 1-267 köt.)

A Budapesti Szemle (33–76-ik kötet) 1883–1893-iki tizenegy évfolyamának tartalommutatója. = Budapesti Szemle, 76. köt. 1893. 204. sz. 473–504. p.


260.

BUDAPESTI SZEMLE [I.] (Pest, 1840. 1-2. sz.)

BUDAPESTI SZEMLE [II.] (Pest, 1857–1864. 1-21. köt. Új f. Pest, 1865–1869. 1-15. köt.)

BUDAPESTI SZEMLE [III.] (Pest, Bp. 1873–1944. 1-267 köt.)

A Budapesti Szemle [III.] nevelésügyi és Széchenyire vonatkozó közleményei 1933-ig. Összeáll. JOÓ Tibor. Nevelésügyi tanulmányok. Szerk. IMRE Sándor. Szeged. 1934. 160–175. p.

/Értekezések a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Pedagógiai Intézetéből. Ú. s. 6–12. sz./


261.

BUDAPESTI SZEMLE [I.] (Pest, 1840. 1-2. sz.)

BUDAPESTI SZEMLE [II.] (Pest, 1857–1864. 1-21. köt. Új f. Pest, 1865–1869. 1-15. köt.)

BUDAPESTI SZEMLE [III.] (Pest, Bp. 1873–1944. 1-267 köt.)

A Budapesti Szemle 1873–1882-iki tíz évfolyamának [1–32. köt.] tartalommutatója. = Budapesti Szemle, 32. köt. 1882. 70–72. sz. mell. 1–22. p. Egyes források szerint az 1883. évi 33. köt. mell.

Anonim (szerkesztőségi) munka, előszó nélkül.


262.

BUDAPESTI SZEMLE [I.] (Pest, 1840. 1-2. sz.)

BUDAPESTI SZEMLE [II.] (Pest, 1857–1864. 1-21. köt. Új f. Pest, 1865–1869. 1-15. köt.)

BUDAPESTI SZEMLE [III.] (Pest, Bp. 1873–1944. 1-267 köt.)

A Budapesti Szemle 21 kötetből álló első folyama [1857–1864.] íróinak névmutatója. A Budapesti Szemle tárgyjegyzéke. = Budapesti Szemle, 21. köt. 1864. 70. sz. 385–403. p.


263.

BUDAPESTI SZEMLE [I.] (Pest, 1840. 1-2. sz.)

BUDAPESTI SZEMLE [II.] (Pest, 1857–1864. 1-21. köt. Új f. Pest, 1865–1869. 1-15. köt.)

BUDAPESTI SZEMLE [III.] (Pest, Bp. 1873–1944. 1-267 köt.)

A Budapesti Szemle írói és írásai. 1840., 1857–1864., 1865–1869., 1873–1944. 1–2. köt. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1955. II, 267 p., 377 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


264.

BUDAPESTI SZEMLE [I.] (Pest, 1840. 1-2. sz.)

BUDAPESTI SZEMLE [II.] (Pest, 1857–1864. 1-21. köt. Új f. Pest, 1865–1869. 1-15. köt.)

BUDAPESTI SZEMLE [III.] (Pest, Bp. 1873–1944. 1-267 köt.)

A Budapesti Szemle mutatója (az 1900. évi 102. kötetig bezárólag). Készítette az Eötvös-Collegium ifjúsága 1900 körül, HORVÁTH János, SZEKFŰ Gyula, SZABÓ Miklós, stb. [közreműködésével]. Kézirat. 10 cs. cédula két betűrendben. (I. a. Csengery-féle, II. a. Gyulai Pál szerkesztése.)


265.

BUDAPESTI SZEMLE [I.] (Pest, 1840. 1-2. sz.)

BUDAPESTI SZEMLE [II.] (Pest, 1857–1864. 1-21. köt. Új f. Pest, 1865–1869. 1-15. köt.)

BUDAPESTI SZEMLE [III.] (Pest, Bp. 1873–1944. 1-267 köt.)

A Budapesti Szemle tizenöt kötetből álló új folyama [1885–69.] íróinak névmutatója. + A Budapesti Szemle tárgymutatója. = Budapesti Szemle, Új. f. 15. köt. 1869. 50. sz. 331–344. p.

Anonim (szerkesztőségi) munka, előszó nélkül.


266.

BUDAPESTI SZEMLE [I.] (Pest, 1840. 1-2. sz.)

BUDAPESTI SZEMLE [II.] (Pest, 1857–1864. 1-21. köt. Új f. Pest, 1865–1869. 1-15. köt.)

BUDAPESTI SZEMLE [III.] (Pest, Bp. 1873–1944. 1-267 köt.)

A Budapesti Szemle (77–100. köt.) 1894–1899-iki hat évfolyamának tartalom-mutatója. = Budapesti Szemle, 100. köt. 1999. 276. sz. 462–480. p.


267.

BUDAPESTI SZEMLE [I.] (Pest, 1840. 1-2. sz.)

BUDAPESTI SZEMLE [II.] (Pest, 1857–1864. 1-21. köt. Új f. Pest, 1865–1869. 1-15. köt.)

BUDAPESTI SZEMLE [III.] (Pest, Bp. 1873–1944. 1-267 köt.)

Két folyóirat [Budapesti Szemle, Századok] szlavisztikai anyaga a dualizmus korában. Közli SZIKLAY László. = Világirodalmi Figyelő, 1960. 2. sz. 227–231. p.


268.

BUDAPESTI TANÁRI EGYLET KÖZLÖNYE, A (Pest, 1867.)

Utóbb: ORSZÁGOS KÖZÉPTANODAI TANÁREGYLET KÖZLÖNYE (Pest–Bp. 1867/68–1880/81.)

Utóbb: ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY (Bp. 1881/82–1944/45.)

Tárgymutató a Budapesti Tanáregylet Közlönye egyetlen [1867.] és az Országos Középisk[olai] Tanáregyesület Közlönye 1–20. [1868–1886/87.] évfolyamához. Összeáll. SZERELEMHEGYI Tivadar. Bp. 1888. Hornyánszky ny., 142 p. mell. az Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny, 22. évf. [1888/89.] 4. füzetéhez.


269.

BULLETIN DU MUSÉE HONGROIS DES BEAUX-ARTS (Bp. 1947-)

Címváltozat: ORSZÁGOS MAGYAR SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI, AZ (Bp. 1947–)

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts – Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Közleményeinek repertóriuma. (1947–1974.) Szakdolgozat. (Debrecen, Tanítóképző Intézet.) Összeáll. GALLA Mária. Debrecen, 1975. 65 p. Gépirat.

DTK 2431/szd.


270.

BUNKÓ (Bécs, 1921.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


271.

BÚVÓPATAK (Kaposvár, 2002–)

Búvópatak repertórium, 2002–2008. Kaposvár, [Adatbázis.]

URL: http://www.buvopatak.hu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=54


272.

BÚVÓPATAK (Kaposvár, 2002–)

Búvópatak. Repertórium, 2002–2008. = Búvópatak, 2009. ksz. Összeáll. NAGY Zoltán, 87 p.

OSZK HB 15.574


273.

CEGLÉDI HÍRLAP (Cegléd, 1933–1944.)

KOSIK Lajos: A Ceglédi Hírlap rövid története és repertóriuma. Cegléd, 1987. Városi Könyvtár, 140 p.

PKM 070 K73


274.

CIBAKI HÍREK (Szolnok, 1991–)

KOKOVECZ Lídia: A Cibaki Hírek repertóriuma. Szeged, 2008. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 114. p.

Tárgyév: 1991–1992.

KSZK D 8.340


275.

COMITATUS (Veszprém, 1991–)

HALÁSZ Borbála: Comitatus repertórium. Veszprém, 86. p. [Adatbázis.]

URL: http://libra.dti.rkk.hu/monguz/index.jsp;jsessionid=rzlsji6a21?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=4&bib1field=1&term=Comitatus+%3A+repert%F3rium

Tárgyév: 1991–1992.


276.

COMPUTERWORLD (Bp. 1986–)

MARKÓ Balázs: Repertórium a Computerworld/Számítástechnika című folyóirathoz (1987-91). Kaposvár, 2000. Kaposvári Egyetem, Pedagógia Főiskolai Kar, 225 p.

KSZK D 6.262


277.

CONFESSIO (Bp. 1977–)

L. KOZMA Borbála: A Confessio repertóriuma. Budapest, 1997. Magyarországi Református Egyház, 303 p.

Tárgyév: 1977–1996.


278.

CRANIA HUNGARICA (Bp. 1956–1961.)

Utóbb: ANTHROPOLOGIA HUNGARICA (Bp. 1962–1992.)

MAKRA Szabolcs: Repertory of the Anthropologia Hungarica (Preliminaries: Crania Hungarica). Publications of the Anthropological Department (1956–1992). = Folia Anthropologica, 9. (2010) 91-127 p.

Tárgyév: 1956–1961.


279.

CSALÁDI HÁZ (Bp. 1989–2012.)

SZILI Csabáné: A Családi Ház repertóriuma. Szombathely, 1997. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 112 p.

Tárgyév: 1989–1996.

KSZK D 5.844


280.

CSENDŐRSÉGI LAPOK (Bp. 1907–1944.)

Csendőr lekszikon [!] címszavakban. A Csendőrségi Lapokban 1924. VI. 15-től 1935. IX. 1-ig megjelent szakközlemények, lekszikonválaszok és közérdekű szerkesztői üzenetek mutatója. Összeáll. PINCZÉS Zoltán. Bp. 1935. (Stádium ny.), 198 p.


281.

CSILLAG (Bp. 1947–1956.)

Csillag (1947–1956) repertórium. Szakdolgozat. (OSZK KMK szaktanfolyam.) Összeáll. TURCSÁNYI Julianna. (Bp. 1970.) Kb. 300 p. ismételt lapszámozással. Gépirat.

KMK D 490.


282.

CSILLAGÁSZATI ÉVKÖNYV AZ ... ÉVRE (Bp. 1952 – Bp. 1951–1989.)

A Csillagászati Évkönyv korábbi köteteiben [1952–1969.] található fontosabb cikkek. Repertórium. = Csillagászati Évkönyv, 1970. Szerk. a TIT Csillagászati és Űrkutatási szakosztályainak Országos Választmánya. Bp. 1969. 232–[237.] p.


283.

CSODACERUZA (Bp. 2001–)

Csodaceruza, repertórium. Budapest, [Adatbázis.]

URL: http://csodaceruza.hu

Tárgyév: 2001–2007.


284.

CSOKONAI LAPOK (Debrecen, 1850. VII. 3–X. 5.)

Csokonai Lapok (1850.) repertóriuma. Szerk. KOROMPAINÉ SZALACSI RÁCZ Mária. Debrecen, 1975. KLTE Könyvtára, XVI, 20 p.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 2./


285.

CSONGRÁD [I.] (Csongrád, 1890. jan. 19–okt. 12.)

A Csongrád és Tiszavidék c. újságok 1890-ben megjelent számainak repertóriuma. Összeáll. DUDÁS Lajos. = Mozaikok Csongrád város történetéből. Csongrád, 1985. 121-168. p.


286.

CSONGRÁD [I.] (Csongrád, 1890. jan. 19–okt. 12.)

Tárgymutató a "Csongrád" és a "Tiszavidék" 1. évfolyamának repertóriumához. Összeáll. DUDÁS Lajos. = Mozaikok Csongrád város történetéből. Csongrád, 1985. 254–256. p.


287.

CSONGRÁD [II.] (Csongrád, 1988–1999.)

PÖZSÉR Ferenc: A Csongrád című újság első évfolyamának cikkei. = Mozaikok Csongrád Város Történetéből, 1989. 245-249. p.


288.

CSONGRÁD [II.] (Csongrád, 1988–1999.)

SALLAINÉ GRESÓ Klára: A Csongrád hetilap repertóriuma (1988–1991). Szeged, 2002. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtártudományi Tanszék, 149 p.

KSZK D 6.849


289.

CSONGRÁD MEGYEI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1973–1990.)

NAGY Ivánné: A Csongrád Megyei Hírlap szentesi vonatkozású cikkei, 1974–1975. Repertórium. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképzői Kar, 2005. 151 p.


290.

CSONGRÁD MEGYEI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1973–1990.)

DOBA Lajosné: A Csongrád Megyei Hírlap szentesi vonatkozású cikkei, 1979–1980. Repertórium. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképzői Kar, 2005. 234 p.

KSZK D 7421


291.

CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS (Szeged, 1958–1960. 1969–2002.)

BORUS Gábor: A Csongrád Megyei Könyvtáros tíz éve, 1958–1969. = Csongrád Megyei Könyvtáros, 25. évf. 1993. 3-4. sz. 184-244 p.


292.

CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS (Hódmezővásárhely, 1958–1960. 1969–2002.)

A Csongrád Megyei Könyvtáros négy éve. Tartalomjegyzék és mutató a híradó 1969–1972. évi számaihoz. Összeáll. KARDOS Józsefné. = Csongrád Megyei Könyvtáros, 1972. okt. 36–56. p.


293.

CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS (Hódmezővásárhely, 1958–1960. 1969–2002.)

A Csongrád Megyei Könyvtáros tíz éve. 1973–1982. [Repertórium.] Összeáll. KŐSZEGFALVI Ferenc. = Csongrád Megyei Könyvtáros, 1984. 3–4. sz. 184–200. p.


294.

CSONGRÁD MEGYEI MŰVELŐDÉSÜGYI SZEMLE (Szeged, 1970–1984.)

Előbb: CSONGRÁD MEGYEI NEVELŐK (Szeged, 1961/62–1967/68.)

A Csongrád Megyei Művelődésügyi Szemle 11–20. kötetének [1971/72–1980/81] repertóriuma. Összeáll. TÜÜ Mária. = Csongrád Megyei Művelődésügyi Szemle, 21. évf. 1981/82. 223–238. p.


295.

CSONGRÁD MEGYEI MŰVELŐDÉSÜGYI SZEMLE (Szeged, 1970–1984.)

Előbb: CSONGRÁD MEGYEI NEVELŐK (Szeged, 1961/62–1967/68.)

Csongrád Megyei Nevelők tapasztalatainak gyűjteményeiben megjelent tanulmányok repertóriuma. (1961–1971.) [1–10. köt.] Összeáll. IMOLYA Imre. Csongrád Megyei Nevelők, 10. köt. [1970/1971. tanév] Szeged, 1972. 257–279. p.


296.

CSONGRÁD MEGYEI NEVELŐK (Szeged 1961/62–1967/68.)

Utóbb: CSONGRÁD MEGYEI MŰVELŐDÉSÜGYI SZEMLE (Szeged, 1970-1984.)

Csongrád Megyei Nevelők tapasztalatainak gyűjteményeiben megjelent tanulmányok repertóriuma. (1961–1971.) [1–10. köt.] Összeáll. IMOLYA Imre. Csongrád Megyei Nevelők, 10. köt. [1970/1971. tanév] Szeged, 1972. 257–279. p.


297.

CSONGRÁDI PROLETÁR (Csongrád, 1919. ápr. 20–aug. 3.)

A Csongrádi Proletár bibliográfiája. 1–3. r. Összeáll. KÁTAI Judit, LAKATOS Anikó. = Mozaikok Csongrád város történetéből. Csongrád. 1. r. 1985. 223–253. p. 2. r. 1986. 142–174. p. 3. r. 1987. 195–230. p.


298.

CSONGRÁDMEGYEI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1956–1973.)

BORUS Gábor: A Csongrádmegyei Hírlap repertóriuma, 1956–1957. Hódmezővásárhely, 1996. Németh László Városi Könyvtár, 109 p.


299.

CSONGRÁDMEGYEI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1956–1973.)

BORUS Gábor: A Csongrádmegyei Hírlap repertóriuma, 1958. Hódmezővásárhely, 1997. Németh László Városi Könyvtár, 88 p.


300.

CSONGRÁDMEGYEI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1956–1973.)

BORUS Gábor: A Csongrádmegyei Hírlap repertóriuma, 1959. Hódmezővásárhely, 1998. Németh László Városi Könyvtár, 80 p.


301.

CSONGRÁDMEGYEI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1956–1973.)

BORUS Gábor: A Csongrádmegyei Hírlap repertóriuma, 1960. Hódmezővásárhely, 1999. Németh László Városi Könyvtár, 100 p.


302.

CSONGRÁDMEGYEI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1956–1973.)

BORUS Gábor: A Csongrádmegyei Hírlap repertóriuma, 1961. Hódmezővásárhely, 2002. Németh László Városi Könyvtár, 66 p.


303.

CSONGRÁDMEGYEI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1956–1973.)

MÉNESI Gábor: A Csongrádmegyei Hírlap repertóriuma, 1962–1963. Hódmezővásárhely, 2003. Németh László Városi Könyvtár, 94 p.

URL: http://www.nlvk.hu/hek/bibl62-63.htm


304.

CSONGRÁDMEGYEI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1956–1973.)

VARGA Szabolcs: A Csongrádmegyei Hírlap repertóriuma, 1964–1965. első félév. Hódmezővásárhely, 2003. Németh László Városi Könyvtár, 66 p.

URL: http://www.nlvk.hu/hek/bibl64-65-1.htm


305.

CSONGRÁDMEGYEI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1956–1973.)

VARGA Szabolcs: Hódmezővásárhely és környékének életével kapcsolatos cikkek a Csongrádmegyei Hírlap 1964. és 1965. júniusa között megjelent számaiban. Repertórium. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképzői Kar, 2003. 119 p.

KSZK D 7558


306.

CSONGRÁDMEGYEI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1956–1973.)

BORUS Gábor: A Csongrádmegyei Hírlap repertóriuma, 1965. második félév. Hódmezővásárhely, 2002. Németh László Városi Könyvtár, 66 p.


307.

CSONGRÁDMEGYEI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1956–1973.)

BORUS Gábor: A Csongrádmegyei Hírlap repertóriuma, 1966. Hódmezővásárhely, 2003. Németh László Városi Könyvtár, 58 p.


308.

CSONGRÁDMEGYEI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1956–1973.)

BORUS Gábor: A Csongrádmegyei Hírlap repertóriuma, 1967. Hódmezővásárhely, 2004. Németh László Városi Könyvtár, 66 p.


309.

CSONGRÁDMEGYEI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1956–1973.)

BORUS Gábor: A Csongrádmegyei Hírlap repertóriuma, 1968. Hódmezővásárhely, 2002. Németh László Városi Könyvtár, 78 p.


310.

CSÜTÖRTÖK (Paks, 1981.)

Paks sajtótörténete, legújabbkori lapok II. /5-14. Paks, 2008. Jámbor Pál Társaság, 57-68. p.

Tárgyév: 1981.


311.

DARWIN (Bp. 1912–1919.)

A Darwin írói és írásai, 1912–1919. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1962. 153, [1] p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


312.

DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, A (Debrecen, 1934–)

Előbb: JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMA MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL (Debrecen, 1908–1933.)

A Déri Múzeum Jelentéseinek és Évkönyveinek repertóriuma 1907–1968. [Összeáll.] HÉTHY Zoltán. Debrecen, 1972. Alföldi ny., 59 p.

/Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, 20./


313.

DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, A (Debrecen, 1934–)

Előbb: JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMA MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL (Debrecen, 1908–1933.)

A Déri Múzeum Jelentéseinek és Évkönyveinek repertóriuma 1907–1968. = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1969/1970. 633-688 p.


314.

DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, A (Debrecen, 1934–)

Előbb: JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMA MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL (Debrecen, 1908–1933.)

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyvei, 1969–1978. A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei [1–34. sz.] 1963–1978. [Repertórium.] Összeáll. HORVÁTH Ildikó. = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1980. 551–582. p.


315.

DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, A (Debrecen, 1934–)

Előbb: JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMA MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL (Debrecen, 1908–1933.)

HORVÁTH Ildikó: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (1979–1990.) és a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei (1979–1992.) repertóriuma. = Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1996. 71. kötet. 407-455 p.


316.

DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, A (Debrecen, 1934–)

Előbb: JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMA MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL (Debrecen, 1908–1933.)

BIRKÁSNÉ VINCZE Rita: A Déri Múzeum Évkönyvei, 1991–2000/2001. Repertórium. = Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 2005. 77. évf. 439-458 p.


317.

DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, A (Debrecen, 1934–)

Előbb: JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMA MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL (Debrecen, 1908–1933.)

A Déri Múzeum Évkönyve repertórium, 2002–2010. = Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 2011/2012 évf. 253-265 p. Összeáll. BIRKÁSNÉ VINCZE Rita


318.

DEBRECENI DOHÁNYGYÁR, A (Debrecen, 1974–1996.)

A Debreceni Dohánygyár című üzemi lap története és repertóriuma 1974–1979. Szakdolgozat. (Összeáll. SZABÓ Ibolya. Nyíregyháza, 1980. Tanárképző Főiskola, 81 p., 2 t., 6 mell. Gépirat.

NyTK Szd 102


319.

DEBRECENI FŐISKOLAI LAPOK (Debrecen, 1896–1914.)

Előbb: HETI KÖZLÖNY (Debrecen, 1857–1896.)

Debreceni Főiskolai Lapok 1896–1914. Repertórium. Összeáll. BERÉNYINÉ VARGA Ibolya. Debrecen, 1981. KLTE Könyvtára, 138 p.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 9./


320.

DEBRECENI FŐISKOLAI LAPOK (Debrecen, 1896–1914.)

Előbb: HETI KÖZLÖNY (Debrecen, 1857–1896.)

Repertórium a Debreceni Főiskolai Lapok 1857/8 – 1911/2. évfolyamaihoz. Adalékok a Debreceni Főiskolai Lapok történetéhez. A "Főiskolai Magyar Irodalmi Társaság" megbízásából szerk. KOÓS Elemér. Debrecen, 1912. Városi ny., 64 p.


321.

DEBRECZENI FÜGGETLEN ÚJSÁG NAPTÁRA, A (Debrecen, 1905–1917.)

A Debreceni Független Újság Naptárának értékelése és repertóriuma. Szakdolgozat. (Összeáll.) GADNAI Edit. Debrecen, 1976. Tanítóképző Főiskola, 66 p. Gépirat.

KMK D 1442


322.

DEBRECZENI FÜGGETLEN ÚJSÁG NAPTÁRA, A (Debrecen, 1905–1917.)

A Debreczeni Független Újság Naptárának repertóriuma. (1905–1917.) A kalendáriumok történeti-műfaj elméleti kérdései és a Debreczeni Független Újság Naptárának repertóriuma. (Tudományos diákköri dolgozat.) [Debrecen, Tanítóképző Intézet.] Összeáll. FODORNÉ GADNAI Edit, HORVÁTH Anikó, KOVÁCS Piroska. Debrecen, 1975. 33–72 p. Gépirat.


323.

DEBRECENI KÉPES KALENDÁRIUM (Debrecen, 1901–1948.)

A Debreceni Képes Kalendárium repertóriuma, szakrendi, név- és tárgymutatója. (1901–1948.) (Szerk. VERESS Gézáné, LENGYEL Imre.) Debrecen, 1975. KLTE Könyvtára. 99 p.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 4./


324.

DEBRECENI KÉPES KALENDÁRIUM (Debrecen, 1901–1948.)

A Debreceni Képes Kalendárium mit közölt 24 év alatt? Betűsoros név- és tartalomjegyzék. Összeáll. ZOLTAI Lajos. Debreczeni Képes Kalendárium, 25. évf. 1925. Debrecen, 1924. 89–98. p.


325.

DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYVTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE (Debrecen, 1953–)

CZEGLÉDI László: Könyv és Könyvtár, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve, 1953–1991. Debrecen, 1994. KLTE Könyvtára, 53 p.

Tárgyév: 1953–1957.

OSZK MC 117.677


326.

DEBRECENI SZEMLE [I.] (Debrecen, 1912–1915.)

Debreceni Szemle 1912–1915. Repertórium. (Összeáll. BERÉNYINÉ VARGA Ibolya.) Debrecen, 1985. KLTE Könyvtára, 153 p. XXVIII t.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 11./


327.

DEBRECENI SZEMLE [II.] (Debrecen, 1927–1944. 1981–1989. 1993–)

Debreceni Szemle 1927–1944. [Szakdolgozat. ELTE Könyvtártudományi Tanszék.] Összeáll. TÓTH Ferencné. (Bp. 1971.) 14, [5], III, 103, [8] p. Gépirat.

ELTE KT 1971/43


328.

DEBRECENI SZEMLE [II.] (Debrecen, 1927–1944. 1981–1989. 1993–)

Debreceni Szemle 1927–1944. Repertórium. (Összeáll. KOROMPAI Gáborné, NÉMEDI Lajosné.) Debrecen, 1979. KLTE Könyvtára. XII, 156 p.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 6./


329.

DEBRECENI SZEMLE [II.] (Debrecen, 1927–1944. 1981–1989. 1993–)

SÍRÓ Judit: Debreceni Szemle, 1981–1989. repertórium. Debrecen, 1991. Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, 26 p.


330.

DEBRECENI SZEMLE [II.] (Debrecen, 1927–1944. 1981–1989. 1993–)

CZIGLE Beáta: Debreceni Szemle, 1993–2002. repertórium. Szeged, 2003. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 237 p.

KSZK D 7.720


331.

DÉLIBÁB (Debrecen, 1877–1879.)

Délibáb. Szépirodalmi, művészeti és társadalmi hetilap, (1877–1879.) Repertórium. (Összeáll.) SULLERNÉ POLGÁR Márta. Debrecen, 1976. Tanítóképző Főiskola, 113 p. Gépirat.

KMK D 1709


332.

DÉLMAGYARORSZÁG (Szeged, 1957–)

SZÁNTÓ Lajosné: Szeged város kulturális eseménynaptára a Délmagyarország c. Napilap 1997. évi cikkei alapján. Szakdolgozat. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképzői Kar, 2004. 172 p.

KSZK D 7537


333.

DÉLMAGYARORSZÁG (Szeged, 1957–)

BARANYAI Jánosné: Szeged város kulturális eseménynaptára a Délmagyarország c. Napilap 2004. évi cikkei alapján. Szakdolgozat. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképzői Kar, 2005. 202 p.

KSZK D 7400


334.

DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MÚZEUMTÁRSULAT EMLÉKKÖNYVE (Temesvár, 1873. 1874. 1891.)

NAGY László: Repertórium a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeumtársulat 1873–1911. évi közlönyeiről: 1875-1911. Emlékkönyvek, 1873. 1874. 1891. Történelmi és Régészeti Értesítő. Temesvár, 1912. Csanádegyházmegyei Könyvtár. 152 p.

OSZK 408.283


335.

DÉLSZIGET (Hatvan, 1986–1996.)

HEGEDŰS Mária: A Délsziget repertóriuma, 1986–1996. Bp. 2001. Ady Endre Könyvtár, 151 p.


336.

DELTA ALMANACH (Bp. 1940.)

A Szép Szó írói és írásai (1936–1939.) Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. [195?] 74 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


337.

DÉLVIDÉKI FÜGGETLEN HÍRLAP (Makó, 1939–1941.)

FORGÓ Géza: Makói újságok bibliográfiája 2. Délvidéki Független Hírlap. Makó, 2006. Makói Monográfia Szerkesztősége, 56 p.


338.

DÉLVIDÉKI HÍRLAP (Hódmezővásárhely, 1949. ápr. 3–1951. márc. 11.)

KÁRÁSZ József: A koalíciós idők. Hódmezővásárhelyi újságok repertóriuma, 1945. ápr. 18-1949. okt. 29. 1-5. Hódmezővásárhely, 1985. Németh László Városi Könyvtár, 198 p, 200 p, 203 p, 220 p, 145 p. Gépirat.

Tárgyév: 1949. ápr. 3–1949. okt. 29–ig.


339.

DÉLVIDÉKI IFJÚSÁG (Szeged, 1935–1936.)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. (Összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE)

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. VIII. fasc. 3.)


340.

DÉLVIDÉKI SZEMLE (Szeged, 1942–1944.)

Délvidéki Szemle. Repertórium. 1942–1944. Összeáll. MÉNESI Lajosné. (Kiad. a [Szeged], Somogyi-könyvtár.) Szeged, 1977. (JATE), 84 p.

/Csongrád megyei könyvtári füzetek 9./


341.

DEMOGRÁFIA (Bp. 1958–)

Demográfia. Népességtudományi folyóirat. Repertórium 1958–1980. Összeáll. HERNÁDI László Mihály. [Közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. Bp. 1981. 286 p.


342.

DEMOGRÁFIA (Bp. 1958–)

BARABÁS József: A Demográfia repertóriuma, 1981–1985. Budapest, 1987. Központi Statisztikai Hivatal, Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, 113 p.


343.

DEVECSERI ÚJSÁG (Devecser, 1927–1944.)

BUKOCSINÉ BARÁTH Csilla: A "Devecseri Újság" története és az 1927. április 17-1928. április 15. között megjelent számainak repertóriuma. Jászberény, 1988. Jászberényi Tanítóképző Főiskola Közművelő és Felnőttnevelési Tanács.

Devecseri Könyvtár 070 B 96.


344.

DIAKONIA (Bp. 1979–1993.)

KENDEH K. Tünde: Diakonia repertórium. Bp. 1996. Budapest, 1996. Teológiai Irodalmi Egyesület, 75 p.

Tárgyév: 1979–1993.


345.

DIARIUM (Bp. 1931–1948.)

Címváltozat: MAGYAR KÖNYVBARÁTOK DIÁRIUMA (Bp. 1933-1939.)

A Diárium repertóriuma. 1931–1948. Összeáll. GALAMBOS Ferenc Bp. 1976. II, 308 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


346.

DIOGENES (Bécs, 1923–1927.)

Tűz (1921–1923) Diogenes (1923–1927). Repertóriumok. (Összeáll.) ILLÉS Ilona. Bp. 1977. Petőfi Irodalmi Múzeum, 235 p.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai füzetei. B. sor. 8./


347.

DIOGENES (Bécs, 1923–1927.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


348.

DOHÁNYIPAR (Bp. 1954–1988.)

A "Dohányipar" 1954–1970 évfolyamok cikkeinek a szerzők neve szerinti csoportosítása. + A "Dohányipar" 1954–1970 évfolyamok cikkeinek témakörök szerinti csoportosítása. (Összeáll. [munkaközösség. Vez.:] BÁNKUTI Mária.) [Közread. A] Magyar Dohányipar és a Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesület Dohányipari Szakosztálya Bp. 1971. Lapkiadó, Heves m. Ny. Eger, 53 p. = Dohányipar, 18. évf. 1971. 1–2. száma.


349.

DOKUMENTUM (Bp. 1926–1927.)

Folytatása: MUNKA [I] (Bp. 1928–1939.)

A Dokumentum (1926–1927) és a Munka (1928–1939) repertóriuma. (Összeáll.) KÁLMÁN Lászlóné. (A mutatót szerk. LETT Miklós.) Bp. 1972. Petőfi Irodalmi Múzeum, Kossuth K., 158 p.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 1./


350.

DOLGOZÓK LAPJA [I.] (Szolnok, 1944. XII. 13 – 1945. I. 4.)

Utóbb: TISZAVIDÉK (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29.)

Utóbb: SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949. XI. 5–)

A "Dolgozók Lapja" és a Tiszavidék repertóriuma 1944–1949. (Szakdolgozat.) [Debrecen, Tanítóképző Intézet szolnoki levelező tagozata.] Összeáll. ALATTYÁNYI Magdolna. [Debrecen – Szolnok], 1974. 101 p. Gépirat.

DTK 2114/szd.


351.

DOLGOZÓK LAPJA [II.] (Tatabánya, 1946–1990.)

NÁSZ János: Szépirodalmi írások a Dolgozók Lapjában, 1946–1985. Tatabánya, 1987. József Attila Megyei Könyvtár, 327 p.

URL: http://www.jamk.hu/ek/list_szerzo.htm


352.

DOROZSMA (Szeged, 2001–2006.)

TANÁCS Beáta: A DorozsMa folyóirat repertóriuma. Szeged, 2007. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 164 p.

Tárgyév: 2002–2006.

KSZK D 8.416


353.

DOROZSMAI NAPLÓ (Kiskundorozsma, 1990–)

SZÉLPÁL Renáta: Dorozsmai Napoló repertóriuma, 2001–2004. Szeged, 2007. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 152. p.

Tárgyév: 2001–2004.

KSZK D 8.410


354.

DUGONICS-TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE, A (Szeged, 1893–1898/99.)

Mutató A Dugonics-Társaság Évkönyveihez. (Összeáll. FARKAS Tiborné.) = Somogyi-Könyvtári Híradó, 1969. 1. sz. 21–28. p.


355.

DUNAI VASMŰ MŰSZAKI-GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEI (Dunaújváros, 1960–1991.)

A Dunai Vasmű Műszaki-Gazdasági Közleményei 20 évfolyamának tartalom-jegyzéke, (1960–1980.) [Dunaújváros, 1980.], 21 p. Az 1980. évi 2. sz. melléklete.


356.

DUNAI VASMŰ MŰSZAKI-GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEI (Dunaújváros, 1960–1991.)

A Dunai Vasmű üzemi lapja műszaki-gazdasági közleményei 15 évfolyamának [1960–1974] tartalomjegyzéke, 1–28. [szám]. [Dunaújváros], 1974. (FMNYV dunaújvárosi telepe), 17 p.


357.

DUNAKANYAR (Bp. 1978-)

Előbb: DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1965–1977.)

GÁBRIEL Tibor: A Dunakanyar repertóriuma, 1984–1993. = Dunakanyar, 29. évf. 1993. 3 sz. mell.


358.

DUNAKANYAR (Bp. 1978-)

Előbb: DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1965–1977.)

PETHŐ ZSOLTNÉ NÉMETH Erika: Dunakanyar repertórium, 1965–1999. Szentendre, 2001. Pest Megyei Könyvtár, 130 p.

URL: http://www.jamk.hu/ek/public/08081801/dunakanyar_repertorium.pdf


359.

DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1965–1977.)

Utóbb: DUNAKANYAR (Bp. 1978-)

PETHŐ ZSOLTNÉ NÉMETH Erika: Dunakanyar repertórium, 1965–1999. Szentendre, 2001. Pest Megyei Könyvtár, 130 p.

URL: http://www.jamk.hu/ek/public/08081801/dunakanyar_repertorium.pdf


360.

DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1965–1977.)

Utóbb: DUNAKANYAR (Bp. 1978-)

A Dunakanyar Tájékoztató 12 éve [1965–1976]. [Repertórium.] Összeáll. SZÍJ Rezső. Kiad. a Dunakanyar Intéző Bizottság. (Bp. 1976) [1977]. Kossuth K., 33 p.


361.

DUNAMENTI MAGAZIN (Paks, 1972–1978.)

Paks sajtótörténete, legújabbkori lapok II. /1-4. Paks, 1999. Jámbor Pál Társaság, 53-97 p.

Tárgyév: 1972–1978.


362.

DUNÁNTÚL (Pécs, 1949, 1952–1956.)

Dunántúl 1949, 1952–1956. [Repertórium.] (Szakdolgozat.) Összeáll. CZIRBUS Lívia. Bp. 1976. OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ Könyvtárosképző Szaktanfolyam, 110 p. Gépirat.

KMK D 1569


363.

DUNÁNTÚL (Pécs, 1949, 1952–1956.)

Dunántúl 1949, 1952–1956. Tanulmány és repertórium. Szombathely, 1980. Összeáll. CZAKÓNÉ CZIRBUS Lívia. Szombathely, Tanárképző Főiskola, 120 p. Gépirat.

C 90/1980


364.

DUNÁNTÚL (Pécs, 1949, 1952–1956.)

TÜSKÉS Tibor: Szántó Tibor és a Dunántúl. Pécs, 1988. Baranya Megyei Könyvtár, 110 p.


365.

DUNÁNTÚLI SZABAD NÉP (Győr, 1945–1946.)

Utóbb: GYŐRI ÚJSÁG (Győr, 1946-1948.)

Utóbb: GYŐRMEGYEI HÍRLAP (Győr, 1948-1950.)

Utóbb: GYŐR-SOPRONMEGYEI HÍRLAP (Győr, 1950-1956.)

Utóbb: KISALFÖLD (Győr, 1956–)

Könyvismertetések, könyvbírálatok és a könyvre vonatkozó közlések a Győr-Sopron megyei kommunista napilapban. (1945–1975.) Szakdolgozat. Összeáll. MÁTYÁS Edit. (Szombathely, 1977. Tanárképző Főiskola), IV, 82, 19 p. 9 t. Gépirat.

KMK D 1756


366.

DUNATÁJ (Szekszárd, 1978–1995.)

BÁBEL Ernőné: Dunatáj-repertórium, 1978–1987. Szekszárd, 1988. Béri Balog Ádám Megyei Múzeum, Babits Mihály Megyei és Városi Művelődési Központ, 125 p.


367.

DUNATÜKÖR (Bp. 2002–)

P. PAPP Zoltán (főszerkesztő): Dunatükör. Tartalomjegyzék. I. évf. 1. sz. (2002. dec.)-VI. évf. 1. sz. (2007. febr.) 1-16. sz. = Dunatükör, 2007. 1. sz. mell. 16 p.


368.

EAST EUROPEAN QUARTERLY (Boulder-Colorado, 1967–2008.)

East European Quarterly, 1979–1994. Index of Contributors (Vol.: 13-28.) = East European Quarterly, 1995. 1. sz. Spring, 125-154 p.


369.

ÉDES ANYANYELVÜNK (Bp. 1979–)

BALÁZS Géza: Édes Anyanyelvünk. (1-15. évf., 1979–1993.) = Édes Anyanyelvünk, 1994. ksz. 35 p.


370.

ÉDES ANYANYELVÜNK (Bp. 1979–)

BALÁZS Géza: Édes Anyanyelvünk. Az Anyanyelvápolók Szövetsége folyóiratának különszáma, Mutató: 1979–2003. = Édes Anyanyelvünk, 2004. ksz. 68 p.


371.

EDUCATIO (Bp. 1992–)

Educatio repertórium, 1992–1995. = Educatio, 4. évf. 1995. 3. sz. 512 p.


372.

EDUCATIO (Bp. 1992–)

KAJTÁRNÉ TÁNCSICS Hajnalka: Educatio repertórium, 1992–2003. Szakdolgozat, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2005. 229 p.

Elektronikus dokumentum.


373.

EGÉSZ LÁTÓHATÁR (Zürich–Bécs–Párizs–München, 1952.)

Utóbb: ÚJ LÁTÓHATÁR (Zürich–Bécs–Párizs–München, 1959–1989.)

Előbb: LÁTÓHATÁR (Zürich–Bécs–Párizs–München, 1950–1958.)

Új Látóhatár repertórium 1950–1975. Összeáll. CZIGÁNY Lóránt. Közrem. BORBÁNDI Gyula, SZILÁGYI Attila. München, 1976. Molnár J. ny., 183 p. = Új Látóhatár, 27. évf. 1976. 1–2. sz.


374.

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS (Bp. 2004–2015.)

Párhuzamos cím: HEALTH DEVELOPMENT (Bp. 2004-2015.)

BARNA Zita: A Health Development (Egészségfejlesztés) című folyóirat repertóriuma, 2004–2005. Szeged, 2006. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 44 p.

KSZK D 7.633


375.

EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1963–)

Az Egészségügyi Gazdasági Szemle 1–10. évfolyamának tartalommutatója. 1963–1972. [Összeáll.] ISÉPY Dezső. [Kiad. az] Egészségügyi Minisztérium Szervezési, Tervezési és Információs Központja (ESZTIK). Bp. 1973. Franklin ny., 55 p.


376.

EGRI EGYHÁZMEGYEI KÖZLÖNY (Eger, 1869–1944.)

Az "Egri Egyházmegyei Közlöny" cikk-mutatója, (Repertórium.) 1869–1944, (1–76. évf.) Összeáll. PUSKÁS Miklós. Eger, 1979. 219 p. Gépirat.


377.

EGRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, AZ (Eger, 1963-1982.)

Párhuzamos cím: ANNALES MUSEI AGRIENSI (Eger, 1963–1982.)

Utóbb: AGRIA (Eger, 1983-)

Az Egri Múzeum Évkönyvének repertóriuma. 1963–1965. Szakdolgozat. Összeáll. BÁDERNÉ CSONGRÁDI Anna. Debrecen, 1979. Tanítóképző Főiskola.

KMK D 2008


378.

EGRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, AZ (Eger, 1963-1982.)

Párhuzamos cím: ANNALES MUSEI AGRIENSI (Eger, 1963–1982.)

Utóbb: AGRIA (Eger, 1983-)

Az Egri Múzeum Évkönyvének cikkbibliográfiája. [1–18. évi.] 1963–1981. Összeáll. LÉNÁRT Andor. = Agria. (Az Egri Dobó István Vármúzeum évkönyve.), 20. évf. 1984. 303–326. p.


379.

EGRI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, AZ (Eger, 1955–1964.)

Utóbb: EGRI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, AZ (Eger, 1955–1964.)

Párhuzamos cím: ACTA ACADEMIAE PEDAGOGICAE AGRIENSIS (Eger, 1955–1989.)

Bibliográfia a Főiskola évkönyveiben és tudományos közleményeiben megjelent dolgozatokról (1955–1972). (Összeáll. KOVÁCS Zsófia, MÉSZÁROS Józsefné.) Kiad. a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos Bizottsága és Könyvtára. Eger, 1974. Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, 81 p.


380.

EGRI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, AZ (Eger, 1955–1964.)

Előbb: EGRI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, AZ (Eger, 1955–1964.)

Párhuzamos cím: ACTA ACADEMIAE PEDAGOGICAE AGRIENSIS (Eger, 1955–1989.)

Bibliográfia a Főiskola évkönyveiben és tudományos közleményeiben megjelent dolgozatokról (1955–1972). (Összeáll. KOVÁCS Zsófia, MÉSZÁROS Józsefné.) Kiad. a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos Bizottsága és Könyvtára. Eger, 1974. Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, 81 p.


381.

EGYESÜLETI HÍRADÓ (Bp. 1990–)

KESZTHELYINÉ SRAGNER Márta: A Gothard Amatőr Csillagászati Egyesület Egyesületi Híradójának repertóriuma. [Adatbázis.]

Tárgyév: 1990–2008.

URL: http://www.gae.hu/Kidavany/repertorium.htm


382.

EGYETEM (Szeged, 1999–2006.)

POPOV Gyöngyi: Az Egyetem repertóriuma, 1999–2001. Szeged, 2002. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, 105 p.

KSZK D 6.845


383.

EGYETEMEK és FŐISKOLA (Szeged, 1952.)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. (Összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE)

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. tom. VIII. fasc. 3.)


384.

EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY (Bp. 1877–1944, 1946–1948.)

Az Egyetemes Philologiai Közlöny 1–20. [1877–1896.] kötetének név- és tárgymutatója. A húsz kötet teljes tartalomjegyzékével. Szerk. PRUZSINSZKY János. Kiad. a Philologiai Társaság. Bp. 1898. (Franklin ny.), 346 p.


385.

EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY (Bp. 1877–1944, 1946–1948.)

Buda Attila: EPHK, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1877–1948. [Adatbázis.]

URL: http://www.hunbook.hu/index.php?op=bibliografiak&color=5


386.

EGYETEMI ÉLET [I.] (Szeged, 1946.)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. (Összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE)

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. tom. VIII. fasc. 3.)


387.

EGYETEMI ÉLET [II.] (Debrecen, 1957–)

BERÉNYINÉ VARGA Ibolya: Egyetemi Élet repertóriuma, 1963–1972. Debrecen, 1992. Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, 271 p.


388.

EGYETEMI IFJÚSÁG (Szeged, 1946.)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. (Összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE)

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. tom. VIII. fasc. 3.)


389.

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVEI (Bp. 1962–)

APARI JÓZSEF: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei repertórium. Budapest, 2005. ELTE Bölcsészettudományi Kar, 118 p.

Tárgyév: 1962–1972.

KSZK D 7.246


390.

EGYETEMI LAPOK (Szeged, 1957.)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. (Összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE)

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. tom. VIII. fasc. 3.)


391.

EGYETEMI SZEMLE (Bp. 1979–1989.)

[Az] 1–5. évfolyamban megjelent cikkek jegyzéke, 1979–1983. = Egyetemi Szemle, 6. évf. 1984. ksz. 32. p.


392.

EGYHÁZMŰVÉSZETI LAP (Bp. 1880–1887.)

GARAMI Gréta: Egyházművészeti Lap. = Ars Hungarica, 31. évf. 2003. 1. sz. 147-201 p.


393.

EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE (Miskolc, 2000–)

Az Egyháztörténeti Szemle repertóriuma. [Adatbázis.]

URL: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/szerzo.htm

Tárgyév: 2000–2010.


394.

EGYSÉG (Bécs, 1922–1923.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


395.

EGYÜTT [I.] (Bp. 1927–1928.)

Az Együtt c. folyóirat története és repertóriuma. Szakdolgozat. Összeáll. KÁRPÁTI Frigyes. Bp. 1983. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 60 p. Gépirat. Repertórium: 36–60. p.


396.

EGYÜTT [I.] (Bp. 1927–1928.)

Együtt. 1927–1928. [Repertórium.] (Összeáll. VARGA Istvánné.) [Bp. 197?. MSZMP Párttörténeti Intézet], 18 p. Gépirat.


397.

EGYÜTT [II.] (Szolnok, 1970–1989.)

Együtt repertórium 1970–1979. Összeáll. KÓSA Károly. Szolnok, 1980. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 56 p.


398.

EGYÜTT [II.] (Szolnok, 1970–1989.)

KÓSA Károly: Együtt repertórium II. (1980–1989). Szolnok, 1993. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 58 p.


399.

ÉK (Bécs, 1923.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


400.

ÉLET [I.] (Bp. 1891–1896.)

Az Élet repertóriuma. (1891–1896.) Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1977. 147 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


401.

ÉLET [II.] (Bp. 1909–1944.)

Az "Élet" írói és írásai 1909–1944. (1–2. köt.) Összeáll. GALAMBOS Ferenc. (Bp.) 1956. 351, 500 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


402.

ÉLET ÉS IRODALOM (Bp. 1957–)

Az Élet és Irodalom tíz éve, 1957–1968. Ajánló versbibliográfia irodalmi színpadok vezetői számára. (Szakdolgozat. Szombathely, Tanítóképző Intézet.) Összeáll. TÉRI Tibor. Szombathely, 1970. [1], 132 p. 11 t. Gépirat.

SZTK T 45/1970


403.

ÉLET ÉS IRODALOM (Bp. 1957–)

Élet és Irodalom. Válogatott repertórium 1957–1965. (Szerk. GYURIS György.) Bp. 1981. Lapkiadó V., 576 p.


404.

ÉLET ÉS IRODALOM (Bp. 1957–)

STANDEINSKY Éva: Élet és Irodalom, cikkbibliográfia, Budapest, 2010. Irodalom Kft.

Tárgyév: 1957–2007.

OSZK ED 2.104.


405.

ÉLET ÉS LITERATÚRA-MUZÁRION (Bp. 1826–1833.)

Friedrich Ildikó: Élet és Literatúra-Muzárion, 1826–1833. Repertórium. Budapest, 1991. Petőfi Irodalmi Múzeum, 104 p.


406.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY (Bp. 1946–)

Az Élet és Tudomány 1957. évi és 1970–1976. évi cikkeinek tárgymutatós tartalomjegyzéke (repertóriuma). (Összeáll. ÁCS Lászlóné, PILLÉR Lászlóné. Közrem. HORVÁTH Mária.) (Bp. 1978.) 165, [1] p.


407.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY (Bp. 1946–)

Az Élet és Tudomány 1958–1969. évi cikkeinek tárgymutatós tartalomjegyzéke (repertóriuma). (Összeáll. ÁCS Lászlóné, KUTASNÉ PÉTER Ágnes. Közrem. BOJTÁR Zsigmondné, LUKÁCS Erzsébet, PILLER Lászlóné). [Kiad. a Hírlapkiadó Vállalat.] (Bp. 1971. Főv. Nyomdaip. Váll.), 137, [1] p.


408.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY (Bp. 1946–)

Bibliográfia. Az Élet és Tudomány 1970–1974-es évfolyamaiból. [Kiad. a] Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (Általános Módszertani Osztálya). Bp.(1975). 363 p.

/Előadói segédanyag a TET előadássorozathoz./


409.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY (Bp. 1946–)

BARABÁS Zoltán: Az Élet és Tudomány repertóriuma I-II. 1-2 kötet. Budapest, 1994. Élet és Tudomány Egyesület, 758 p.


410.

ÉLETKÉPEK (Pest, 1844–1848.)

Előzménye: MAGYAR ÉLETKÉPEK (Pest, 1843.)

LESI Viktor: A Frankenburg-féle Életképek. Debrecen, 1941. Lehotai ny., 78 p.

/Magyar irodalmi dolgozatok a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem, Magyar Irodalomtörténeti Szemináriumából./

Repertórium: 52–72. p. (IX. fejezet)


411.

ÉLETKÉPEK (Pest, 1844–1848.)

Előzménye: MAGYAR ÉLETKÉPEK (Pest, 1843.)

A Magyar Életképek (1843.) és az Életképek (1844–1848.) repertóriuma. (Szakdolgozat) Összeáll. KEREK Lajosné. Nyíregyháza, 1984. Tanárképző Főiskola, 135 p. Gépirat.

NyTK Szd 211


412.

ÉLETÜNK (Szombathely, 1963–)

Életünk. Repertórium. 1963–1982. Összeáll. NAGY Éva. Közrem. KÖBÖLKUTI Katalin, SZÉKELYNÉ TÖRÖK Tünde. [Kiad. a] Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár. Szombathely, 1985. VIII, 265 p.


413.

ELLENFÉNY (Bp. 1996–)

HALÁSZ Tamás, SÁNDOR L. István: Ellenfény, repertórium, 1996–2000. = Ellenfény, 2000. 1. sz. mell. 35. p.


414.

ELLENPONTOK (Nagyvárad, 1981–1983.)

MOLNÁR János: Az Egyetlen: Az Ellenpontok és az ellenpontosok története. Szeged. 1993. 337-342 p.


415.

ELLENZÉK (Kolozsvár, 1880–1944.)

Az Ellenzék irodalma 1923–1927. (Repertórium.) Államvizsga dolgozat. Összeáll. DÁVID Katalin Kolozsvár, 1975. Babes-Bolyai Egyetem, Magyar Tanszék, XXXIII, 204 p. Gépirat.


416.

ELLENZÉK (Kolozsvár, 1880–1944.)

BÁNDI Melissa: Ellenzék repertóriuma, 1918–1924. Erdélyi Magyar Adatbank, [Adatbázis.]

URL: http://ellenzek.adatbank.transindex.ro/bibl.php


417.

ELŐRE (Bécs, 1929–1933.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


418.

EMBERNEVELÉS (Bp. 1945–2003.)

Nagy Éva: Embernevelés repertóriuma, 1988. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1988. 93 p.

N 17/1988


419.

ÉNEK-ZENE TANÍTÁSA, AZ (Bp. 1963-1989.)

Előbb: ÉNEKTANÍTÁS (Bp. 1958–1962.)

Az Ének-Zene Tanítása 1958–1982. Repertórium. Összeáll. BALÁS Endre. = Az Ének-Zene Tanítása, 26. évf. 1983. 3. sz. 97–152. p.


420.

ÉNEKTANÍTÁS (Bp. 1958–1962.)

Utóbb: ÉNEK-ZENE TANÍTÁSA, AZ (Bp. 1963-1989.)

Az Ének-Zene Tanítása 1958–1982. Repertórium. Összeáll. BALÁS Endre. = Az Ének-Zene Tanítása, 26. évf. 1983. 3. sz. 97–152. p.


421.

ENIGMA (Bp. 1993–)

Enigma, összesített tartalom, 1993–1996. = Enigma, 1997. 1. sz. mell. 8 p.


422.

ENIGMA (Bp. 1993–)

Az Enigma repertóriuma, 1994–1999. = Enigma, 6. évf. 1999. 22. sz. 124-137 p.


423.

ENIGMA (Bp. 1993–)

BARDOLY István: Az Enigma repertóriuma 1994–2006. = Enigma, 14. évf. 50. sz. mell. 44 p.


424.

ÉPÍTÉS-, ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY (Bp. 1969–)

Előbb: ÉPÍTÉS- KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1957–1968.)

GYETVAINÉ BALOGH Ágnes: Az Építés- Építészettudomány, korábban Építés- Közlekedéstudományi Közlemények ötven éve, 1957–2007: [repertórium]. = Építés-, Építészettudomány, 2007. 35. köt. 3-4. sz. 452. p.


425.

ÉPÍTÉS- KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1957–1968.)

Utóbb: ÉPÍTÉS-, ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY (Bp. 1969–)

GYETVAINÉ BALOGH Ágnes: Az Építés- Építészettudomány, korábban Építés- Közlekedéstudományi Közlemények ötven éve, 1957–2007: [repertórium]. = Építés-, Építészettudomány, 2007. 35. köt. 3-4. sz. 452. p.


426.

ÉPÍTŐANYAG, AZ (Bp. 1949–)

Az Építőanyag 1949–1958-ban megjelent számainak tartalomjegyzéke, (Bp.) 1960. (Révai ny.)

[a]... szerzők szerinti összesítésben, 15 p.

[b]... szakmai elrendezésben, 15 p.


427.

ÉRDEKES ÚJSÁG, AZ (Bp. 1913–1925.)

Az Érdekes Újság repertóriuma. 1913–1924. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. 1–4. köt. Bp. 1975. 1. köt. 154 p., 2. köt. 205 p., 3. köt. 244 p., 4. köt. 209 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


428.

ERDÉLYI FIATALOK (Kolozsvár, 1930–1940.)

ÚJVÁRI Mária: Az Erdélyi Fiatalok repertórium, 1930–1940. Erdélyi Magyar Adatbank, [Adatbank.]

URL: http://erdelyifiatalok.adatbank.transindex.ro/index.php?kezd=1


429.

ERDÉLYI HELIKON (Kolozsvár, 1928–1944.)

Címváltozat: HELIKON (Kolozsvár, 1936-1937.)

Az Erdélyi Helikon írói és írásai 1928–1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1954. 250 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


430.

ERDÉLYI HELIKON (Kolozsvár, 1928–1944.)

Címváltozat: HELIKON (Kolozsvár, 1936-1937.)

Az Erdélyi Helikon költészeti anyagának repertóriuma (1928–1944). Összeáll. KELEMEN Ilona, RÉTHY Andor, VÁCZY Leona. Az Erdélyi Helikon költői. (1928–1944.) [Antológia.] (Sajtó alá rend. és bev. SZEMLÉR Ferenc.) Bukarest, 1973. 727–788. p.


431.

ERDÉLYI HELIKON (Kolozsvár, 1928–1944.)

Címváltozat: HELIKON (Kolozsvár, 1936-1937.)

GALAMBOS Ferenc: Erdélyi Helikon, 1928–1944. Erdélyi Magyar Adatbank, [Adatbank.]

URL: http://erdelyihelikon.adatbank.transindex.ro


432.

ERDÉLYI IRODALMI SZEMLE (Kolozsvár, 1924–1929.)

DIÓSZEGI Mária: Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium, 1924–1929. Erdélyi Magyar Adatbank, [Adatbank.]

URL: http://szemle.adatbank.transindex.ro


433.

ERDÉLYI IRODALMI SZEMLE (Kolozsvár, 1924–1929.)

GALAMBOS Ferenc: Két erdélyi folyóirat a Hitel, 1936–1944. és az Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924–1929. repertóriuma. Budapest, 1976. Galambos Ferenc, 110 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


434.

ERDÉLYI ISKOLA (Kolozsvár, 1933–1944.)

OZSVÁTH Judit: Erdélyi Iskola, antológia, repertórium. Csíkszereda, 2003. Status Kiadó, 375 p.

URL: http://erdelyiiskola.adatbank.transindex.ro


435.

ERDÉLYI LAPOK (Kolozsvár, 1908–1913.)

SALIGA Irén: Erdélyi Lapok, repertórium, 1908–1913. Szeged, 2000.

URL: https://mek.oszk.hu/00600/00653


436.

E[RDÉLYI] M[AGYAR] K(ÖZMŰVELŐDÉSI] E[GYESÜLET] (Kolozsvár, 1894–1918.)

Alcím: EGYESÜLET HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE, AZ (Kolozsvár, 1894-1918.)

Az EMKE hivatalos havi értesítő 1–17. évfolyamáról 1894. jún. 1-től 1910. dec. végéig szóló kimutatás. = SÁNDOR József: Az EMKE megalapítása és negyedszázados működése. 1885–1910. Kolozsvár, 1910. 350. p.


437.

[ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET] ÉVI JELENTÉS (Kolozsvár, 1894–1918.)

Alcím: EGYESÜLET HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE, AZ (Kolozsvár, 1894-1918.)

Az EMKE 1885–1910. első negyedszázad évi I–XXVI. kötet Évi-jelentései önállóbb közleményeinek kimutatása. SÁNDOR József: Az EMKE megalapítása és negyedszázados működése. 1885–1910. Kolozsvár, 1910. 345–349. p.


438.

ERDÉLYI MÚZEUM [I.] (Kolozsvár, 1856. III. 31–IX. 25.)

Az Erdélyi Múzeum (1856). (Repertórium.) MÓZES Huba: Sajtó, kritika, irodalom.

Bukarest, 1983. 12–21. p.


439.

ERDÉLYI MÚZEUM [II.] (Kolozsvár, 1874–1882, 1884–1917. Új f. 1930–47.)

"Erdélyi Múzeum". (Repertoriul materialelor referitoare la románi din colectia anilor 1874–1898., ale acestei ublicatii.) Transilvania, 1899. 215–216. p.

/Din liteeratura stráiná./


440.

ERDÉLYI MÚZEUM [II.] (Kolozsvár, 1874–1882, 1884–1917. Új f. 1930–47.)

Az "Erdélyi Múzeum" tíz évfolyamának [1884–1893.] tartalomjegyzéke. = Erdélyi Múzeum, 11. köt. 1894. 1. füz. mell. 1–7. p.


441.

ERDÉLYI MÚZEUM [II.] (Kolozsvár, 1874–1882, 1884–1917. Új f. 1930–47.)

Az Erdélyi Múzeum 1884–1917. évi folyamainak repertóriuma. Összeáll. CS. SÁNDOR Imre. Bp. 1928. XXXVIII, 276 p. Gépirat.


442.

ERDÉLYI MÚZEUM [II.] (Kolozsvár, 1874–1882, 1884–1917. Új f. 1930–47.)

Az Erdélyi Múzeum név- és szakmutatója 1874–1917, 1930–1937. Összeáll. VALENTINY Antal, ENTZ Géza. [Kiad, az] Erdélyi Múzeum Egyesület. Kolozsvár, 1942, (Minerva ny.) 183 p.


443.

ERDÉLYI MÚZEUM [II.] (Kolozsvár, 1874–1882, 1884–1917. Új f. 1930–47.)

Az Erdélyi Múzeum repertóriuma 1938–1946. Összeáll. VÁCZY Leona. Kolozsvár, 1980. 44 p. Gépirat.


444.

ERDÉLYI MÚZEUM [II.] (Kolozsvár, 1874–1882, 1884–1917. Új f. 1930–47.)

SZILÁGYI Enikő Hajnalka: Az Erdélyi Múzeum folyóirat néprajzi írásainak annotált bibliográfiája. = Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője, 12. évf. 2002. 1-2. sz. 90 p.

Tárgyév: 1885–1917.


445.

ÉRDI ÚJSÁG (Érd, 1991–)

KÓCZÁNÉ VARGA Krisztina: Az Érdi Újság repertóriuma, 1991–1999. Budapest, 2000. ELTE Tanárképző Főiskola, 86 p.

KSZK D 6.336


446.

ÉREM, AZ (Bp. 1922–1942. Új f. 1955–)

Szünetelt: 1923. 1929–1933. 1935. 1937–1939. 1941. 1943–1954.

Tartalomjegyzék az Érem 1–10. évfolyamaihoz. [1922–1942] = Az Érem, 10. évf. 1942. mell.


447.

ÉREM, AZ (Bp. 1922–1942. Új f. 1955–)

Szünetelt: 1923. 1929–1933. 1935. 1937–1939. 1941. 1943–1954.

Az Érem 1–22. számainak tartalomjegyzéke. [11–18. évf.] (1955–1962.) Összeáll. KUPA Mihály. = Az Érem, 18. évf. 1962. 22. sz. 3–16, (411–424) p.


448.

ÉREM, AZ (Bp. 1922–1942. Új f. 1955–)

Szünetelt: 1923. 1929–1933. 1935. 1937–1939. 1941. 1943–1954.

Az Érem 23–42. számainak tartalomjegyzéke. [19–23. évf.] (1963–1967.) Összeáll. KUPA Mihály. = Az Érem, 23. évf. 1967. 41–42. sz. 466–478. p.


449.

ÉREM, AZ (Bp. 1922–1942. Új f. 1955–)

Szünetelt: 1923. 1929–1933. 1935. 1937–1939. 1941. 1943–1954.

Tartalomjegyzék 1968–1974. [4. köt. 24–31. évf.] Összeáll. LÁZÁR László = Az Érem, 31. évf. 1974. 2. sz. 44–48. p.


450.

ÉREM, AZ (Bp. 1922–1942. Új f. 1955–)

Szünetelt: 1923. 1929–1933. 1935. 1937–1939. 1941. 1943–1954.

Az Érem tartalomjegyzéke. 5. köt. [32–36. évf.] 1975–1980. Contents. Inhalt-verzeichnis. Összeáll. KÁPLÁR László. = Az Érem, 1980. 2. sz. 41–48. p.


451.

ÉREM, AZ (Bp. 1922–1942. Új f. 1955–)

Szünetelt: 1923. 1929–1933. 1935. 1937–1939. 1941. 1943–1954.

Az Érem tartalomjegyzéke. 6. köt. [37–41. évf.] 1981–1985. Contents. Inhalt-verzeichnis. Összeáll. KÁPLÁR László. = Az Érem, 41. évf. 1985. 2. sz. 41–48. p.


452.

ÉREM, AZ (Bp. 1922–1942. Új f. 1955–)

Szünetelt: 1923. 1929–1933. 1935. 1937–1939. 1941. 1943–1954.

Az Érem, 1991–1995-ös években megjelent számainak tartalomjegyzéke. = Érem, 51. évf. 1995. 2. sz. 37-47 p.


453.

ÉREMTANI LAPOK (Nagykovácsi, 1990–)

PAJOR Enikő – KŐHEGYI Mihály: Az Éremtani Lapok 1990–1998. évi folyamának (az 1-50. sz.) repertóriuma és mutatói. = Éremtani Lapok, 1998. 51-52. sz. 47 p.


454.

ÉREMTANI LAPOK (Nagykovácsi, 1990–)

PAJOR Enikő: Az Éremtani Lapok 51-100. számának repertóriuma tartalmi ismertetésekkel, 1998–2006. = Éremtani Lapok, 101-102. sz. 52 p.


455.

ERGONÓMIA (Bp. 1967–1994.)

Tartalomjegyzék. Az Ergonómia 1967–1969. évi anyagairól. = Ergonómia, 1970. 1. sz. mell.


456.

ERGONÓMIA (Bp. 1967–1994.)

Ergonómia. Annotációk 1969–1975. = Ergonómia, 8. évf. 1975., ksz. 128 p.


457.

ERGONÓMIA (Bp. 1967–1994.)

Ergonómia. Az 1976–1980. számokban megjelent cikkek címei. = Ergonómia, 1980. 4. sz. mell.


458.

ÉRTEKEZÉSEK A TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL (Pápa, 1960–)

MEZEI Zsolt: Értekezések a Történeti Tudományok köréből, 1-26. Pápa, 1996. 76 p.

(Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei.)


459.

ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL (Kolozsvár, 1884–1919. Új f. 1922–1932.)

Előbb: ÉRTESÍTŐ A "KOLOZSVÁRI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT" SZAKÜLÉSÉRŐL (Kolozsvár, 1876–1878.)

Utóbb: ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ A KOLOZSVÁRI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉS AZ ERDÉLYI MÚZEUMEGYLET TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK SZAKÜLÉSÉRŐL (Kolozsvár, 1879–1883.)

Névjegyzék és tárgymutató az Erdélyi Múzeum Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályi Értesítő 1884–1893-ik évfolyamához. Összeáll. KOCH Ferenc. Kolozsvár, 1895. Ajtai ny., 69 p.


460.

ÉRTESÍTŐ A "KOLOZSVÁRI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT" SZAKÜLÉSÉRŐL (Kolozsvár, 1876–1878.)

Utóbb: ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ A KOLOZSVÁRI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉS AZ ERDÉLYI MÚZEUMEGYLET TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK SZAKÜLÉSÉRŐL (Kolozsvár, 1879–1883.)

Utóbb: ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL (Kolozsvár, 1884–1919. Új f. 1922–1932.)

Névjegyzék és tárgymutató a Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulat 1876-tól 1883-ig megjelent kiadványaihoz. (Értesítő 1876–1878, Orvos-Természettudományi Értesítő 1879–1883.) Összeáll. DADAY Jenő. Kiad. a Társulat. Kolozsvár, 1884. (Stein ny.), 34 p. mell. az 1883-as évfolyamhoz.


461.

ÉRTESÍTŐ (Bécs, évf. nélkül)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


462.

ESÉLY (Bp. 1989–)

CSIBRA Márton: Az Esély repertóriuma, 1989–2005. = Esély, 17. évf. 2006. 1. sz. 93-118 p.

URL: http://www.esely.org/kiadvanyok/2006_1/REPER.pdf


463.

ESÉLY (Bp. 1989–)

Az Esély repertóriuma, 1989–1994. = Esély, 1995. 3. sz. 118-128 p.


464.

ESÉLY (Bp. 1989–)

HARASZTI Judit: Az Esély repertóriuma, 1997–2001. = Esély, 2002. 1. sz. 131-137 p.


465.

ESEMÉNYNAPTÁR (Bp. 1963–1991.)

Az Eseménynaptár repertóriuma 1963–1972. (összeáll. PELEJTEI Tibor. Munkatársak: BABINDÁK Katalin, BENKŐ Attiláné.) [Kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp. 1973. Népművelési Propaganda Iroda, 60 p.


466.

ESEMÉNYNAPTÁR (Bp. 1963–1991.)

Az Eseménynaptár repertóriuma. (1971–1980.) Szakdolgozat. Összeáll. JUHÁSZ Rozália. Nyíregyháza, 1982. Tanárképző Főiskola, 125 p. Gépirat.

NyTK Szd 180


467.

ESŐ (Szolnok, 1998–)

RÉKÁSY Ildikó: Irodalmi lap, Eső. Repertórium, 1998–2004. = Eső, 8. évf. 2005. 1. sz. mell. 36. p.


468.

EST, AZ (Bp. 1910–1939.)

PESTI Ernő: Az Est-lapok, 1920–1939. Repertórium. Budapest, 1982–1988. Petőfi Irodalmi Múzeum, 310 p., 406 p., 476 p., 385 p., 538 p., 427 p.

Tárgyév: 1920–1939.


469.

ESTE (Pozsony, 1926.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb felvidéki folyóiratok II. 1919–1938. Budapest, 1957. 103 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


470.

ÉSZAKI KORONA (Bp. 2003–)

Metaphysicum et politicum. – A magyar tradicionális iskola bibliográfiája. Budapest, 2008. Centrum Traditions Metaphsice, 276. p.

Tárgyév: 2003–2007.


471.

ESZMÉLET (Bp. 1989–)

H. T. J.: Az Eszmélet első tíz éve. = Eszmélet, 1999. 43. sz. 163-177 p.


472.

ESZTENDŐ, AZ (Bp. 1918–1919.)

Az Esztendő. (1918–1919.) Szakdolgozat. Összeáll. SZÁLAI Magdolna. Bp. 1968. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 91 p. Gépirat.

KMK D 3284


473.

ESZTERGOM ÉS VIDÉKE (Esztergom, 1879–1944.)

Esztergom és Vidéke. 1918. okt. 6. – 1919. máj. 18. Repertórium. Összeáll. KULCSÁR Istvánné. Tatabánya, 1979. Megyei Könyvtár, 123 p.


474.

ESZTERGOM ÉS VIDÉKE (Esztergom, 1879 –1944.)

GERGELY Péter: Esztergom és Vidéke (1938. V. 15-XII. 25.) Repertórium. Szeged, 1996. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Könyvtártudományi Tanszék, 61 p.

KSZK D 6.758


475.

ESZTERGOM ÉVLAPJAI (Esztergom, 1925–1938. Új f. 1960–)

Párhuzamos cím: ANNALES STRIGONIENSES (Esztergom, 1925–1938. Új f. 1960–)

Esztergom Évlapjai. 1925–1938. [1–9. évf.] Szakdolgozat. Összeáll. KÖSZEGHY Lajosné. Bp. 1977. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 78 p. 4 t.

KMK D 3713


476.

ESZTERGOM ÉVLAPJAI (Esztergom, 1925–1938. Új f. 1960–)

Párhuzamos cím: ANNALES STRIGONIENSES (Esztergom, 1925–1938. Új f. 1960–)

BÁRDOS Istvánné: Az Esztergom Évlapjai repertóriuma, 1925–1994. = Esztergom Évlapjai, 2000. 321-343 p.


477.

ESZTERGOMI NÉPSZAVA (Esztergom, 1918–1919.)

Az Esztergomi Népszava repertóriuma. (1919. III. 21 1919. VIII. 1.) (Szerk. KOVÁCS Emil, DÉVÉNYI Iván.) [Kiad. az] Esztergom, Városi Könyvtár. Esztergom, 1969. (Tatabánya, Megyei Könyvtár), 95 p.


478.

ETHNOGRAPHIA (Bp. 1890–)

Tartalommutató az "Ethnographia" 1–10. kötetéhez [1890–1899]. Név- és tárgymutató az Ethnographia 1–10. kötetéhez. Könyvismertetések és bírálatok az Ethnographia 1–10. köteteiben. Társulati ügyek. Képek és rajzok. = Ethnographia, 10. évf. 1899. 6. sz. 427–492. p.


479.

ETHNOGRAPHIA (Bp. 1890–)

Mutató az Ethnographia–Népélet, a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata 1–50. [1890–1939] évfolyamához. A Magyar Néprajzi Társaság megbízásából összeáll. SZENDREY Zsigmond. Bp. 1942. Kertész ny. Karcag, 74 p.


480.

ETHNOGRAPHIA (Bp. 1890–)

Az Ethnographia 1940–1969. (51–80.) évfolyamának szerzőmutatója. Szerk. TÁTRAI Zsuzsanna. Bp. – Szolnok, 1970. MTA Néprajzi Kutatócsoport, Damjanich János Múzeum (Szolnok), [10], 173 p. /Dokumentatio Ethnographica 1. évf. 1. sz./


481.

ETHNOGRAPHIA (Bp. 1890–)

Mutató az Ethnographia – a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata – 1940–1969. (51–80.) évfolyamához. Összeáll. TÁTRAI Zsuzsanna. Bp. 1982. Akad. K., 374 p.


482.

ETHNOGRAPHIA (Bp. 1890–)

Mutató az Ethnographia – a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata – 1970–1988 (LXXXI-XCIX.) évfolyamához. Összeáll. BALÁZS Géza. Bp. 1989. Akad. K., 288 p.


483.

ETINFO: AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET INFORMÁCIÓS LAPJA (Bp. 1998–2013.)

VÍZVÁRI Dóra: Repertórium készítés (ETInfo, Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet információs lapja). Szeged, 2001. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtártudományi Tanszék, 142 p.

Tárgyév: 1998–2000.

KSZK D 6.823


484.

ETUDE MAGAZINE, THE (Philadelphia, 1883-1957.)

E. Douglas BOMBERGER: An Index to Music Published is The Etude Magazine, 1883-1957. The Scarecrow Press, Lanham, Maryland, Toronto, Oxford, 2004. Music Library Association. 591 p.

OSZK Zeneműtár


485.

EURÓPAI UTAS (Bp. 1990–)

BUDA Attila: Az Európai Utas bibliográfiája, 1990. okt.-1994. okt.-ig. = Európai Utas, 5. évf. 1994. 4. sz. 101-112 p.


486.

EXPRESSZIÓ (Bp. 1972–1973.)

Az Expresszió önmanipuláló szétfolyóirat bibliográfiája, 1972–1973. Összeáll. BÉNYI Csilla. = Ars Hungarica, 2008. 377-380 p.


487.

EVANGÉLIUM (Győr, 1922–1950.)

Tárgymutató az Evangélium katholikus hitszónoki folyóirat tizenöt évfolyamához, vagyis az 1922–1937 között megjelent köteteihez. Összeáll. LÁSZLÓ János. Győr, 1937. Evangélium, 299 p.


488.

ÉVFORDULÓK (Bp. 1972–1987.)

Az "Évfordulók" eddig megjelent köteteinek név- és tárgymutatója. = Évfordulók, 1986. (Összeáll. GÁRDOS Miklós.) Bp. 1985. 351–338. p


489.

ÉVKÖNYV [I.] (Bp. 1895–1943, 1948.)

Utóbb: MAGYAR IZRAELITÁK ORSZÁGOS KÉPVISELETÉNEK ÉVKÖNYVE (Bp. 1970-)

Mutató az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat huszonöt Évkönyvéhez. (1895–1918, 1929.) Összeáll. F(RIEDMANN) D(énes). = Évkönyv, 26. évf. 1930. 349–386. p.


490.

ÉVKÖNYV [I.] (Bp. 1895–1943, 1948.)

Utóbb: MAGYAR IZRAELITÁK ORSZÁGOS KÉPVISELETÉNEK ÉVKÖNYVE (Bp. 1970-)

Mutató az IMIT és a MIOK huszonegy évkönyvéhez. (1931–1980.) (Összeáll.) SZÉCSI József. = Magyar Izraeliták Országos Képviseletének Évkönyve, 1981/82. Bp. 1982. 548–572. p.


491.

ÉVKÖNYV [II.] (Zalaegerszeg, 1978–1988.)

PANÁCZ Gyuláné: A megjelent évkönyvek repertóriuma. = Évkönyv, 10. évf. 1987. 191-203 p.


492.

EZÜSTKOR (Bp. 1943.)

Ezüstkor 1943. [Repertórium.] Összeáll. VIDA Sándor. [Bp. MSZMP KB Párttörténeti Intézet.] 6 p. Gépirat.


493.

FAIPAR (Bp. 1951–)

Faipar. Tárgymutató. (1951–1958.) Bp. Révai ny., 6 p.

BMEK F 2141


494.

FAIPAR (Bp. 1951–)

A Faipar huszonöt éve. A "Faipar" c. műszaki folyóiratban 1951–[19]75. években megjelent tudományos, műszaki és gazdasági tárgyú cikkek rendezett gyűjteménye. [Repertórium.] Összeáll. PETRI László. [Kiad. a] Faipari Tudományos Egyesület, Bp. [1977]. MTESZ, 225 p.


495.

FÁKLYA (Bp. 1919. ápr. 20 - máj. 14.)

Főlap: VILÁG (Bp. 1910–1926.)

BORSOS Attila: Világ/Fáklya repertórium, 1919. Annotált bibliográfia. Bp. 2019. OSZK.

OSZK Hírlapolvasó

URL: https://mek.oszk.hu/18800/18899


496.

FALVAK DOLGOZÓ NÉPE (Bukarest, 1952–1989.)

Előbb: FALVAK NÉPE (Bukarest, 1945–1951.)

A Falvak Népe – Falvak Dolgozó Népe néprajzi bibliográfiája, 1945–1980. Összeáll. CSEKE Péter. Népismereti dolgozatok 1981. Bukarest, 1981, Kriterion. 219–264. p.


497.

FALVAK NÉPE (Bukarest. 1945–1951.)

Utóbb: FALVAK DOLGOZÓ NÉPE (Bukarest, 1952–1989.)

A Falvak Népe – Falvak Dolgozó Népe néprajzi bibliográfiája 1945–1980. Összeáll. CSEKE Péter. Népismereti dolgozatok 1981. Bukarest, 1981, Kriterion. 219–264. p.


498.

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP (Székesfehérvár, 1956–)

Előbb: FEJÉRMEGYEI NÉPLAP (Székesfehérvár, 1950–1956.)

A TIT Fejér megyei szervezetének története a Fejér Megyei Hírlap tükrében. 1953–1978. Válogatott bibliográfia. (Összeáll. SAROK Éva, TAVASZI Ágnes.) 25 év az ismeretterjesztés szolgálatában. A TIT Fejér megyei szervezetének története. Jubileumi kiadvány. (Szerk. ÉLŐ Zoltán.) Székesfehérvár, 1979. 96–130. p.


499.

FEJÉR MEGYEI KÖNYVTÁROS (Székesfehérvár, 1961–2001.)

CSABA Orsolya, HEGEDŰS Éva, KISTELEKI Győzőné: A Fejér Megyei Könyvtáros repertóriuma, 1961–1985. Székesfehérvár, 1987. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, 124 p.


500.

FEJÉRMEGYEI NÉPLAP (Székesfehérvár, 1950–1956.)

Utóbb: FEJÉR MEGYEI HÍRLAP (Székesfehérvár, 1956–)

A TIT Fejér megyei szervezetének története a Fejér Megyei Hírlap tükrében. 1953–1978. Válogatott bibliográfia. (Összeáll. SAROK Éva, TAVASZI Ágnes.) 25 év az ismeretterjesztés szolgálatában. A TIT Fejér megyei szervezetének története. Jubileumi kiadvány. (Szerk. ÉLŐ Zoltán.) Székesfehérvár, 1979. 96–130. p.


501.

FELDERÍTŐ SZEMLE (Bp. 2002–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/felderito-szemle

Tárgyév: 2007–2014.


502.

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY (Kiskunfélegyháza, 1992–)

ABONYI Szilvia: Az 1996-os Félegyházi Közlöny repertóriuma. Szeged, 2005. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Könyvtártudományi Tanszék, 187. p.

KSZK D 7.388


503.

FELLEGVÁR (Kolozsvár, 1978–1981.)

Főlap: IGAZSÁG [III.] (Kolozsvár, 1945-1989.]

MARTOS Gábor: Volt egyszer egy Fellegvár. Kolozsvár, Erdélyi Híradó, 1994. [Könyv az Igazság című kolozsvári napilap, ifjúsági mellékletéről.] A Fellegvár 99 számának repertóriuma, 71-102. p.

OSZK OC 89.641


504.

FELSŐ NÉP- ÉS POLGÁRI ISKOLAI KÖZLÖNY, A (Bp. 1884–1896.)

GYŐRI Vilmos: Polgári iskolai közlönyök ismertetése, repertóriuma. Bp. 1929. Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület, 218 p.


505.

FELSŐ-BÁCSKA (Jánoshalma, 1923–1944.)

Előbb: JÁNOSHALMAI ÚJSÁG (Jánoshalma, 1921-1923.)

A Felső-Bácska repertóriuma 1923–1924. Államvizsga dolgozat. Összeáll. SZÉNÁSINÉ MARTON Edit. Nyíregyháza, 1980. Tanárképző Főiskola, 82, XIV p. Gépirat.

NyTK Szd/104


506.

FELSŐOKTATÁSI SZEMLE (Bp. 1952–1989.)

Felsőoktatási Szemle repertóriuma. Tízéves betűrendes és szakmutató (1952–1961.) Összeáll. MÓRA László, VÉGH Ferenc. ([Kiad. a] Bp. Műszaki Egyetem Központi Könyvtára.) Bp. 1965. Tankönyvkiadó, 187 p.


507.

FELSŐOKTATÁSI SZEMLE (Bp. 1952–1989.)

A Felsőoktatási Szemle repertóriuma. 2. Tízéves betűrendes és szakmutató (1962–1971.) (Összeáll. HÉBERGER Károly, VÉGH Ferenc.) [Kiad. a] Bp. Műszaki Egyetem Központi Könyvtára. Bp. 1973. Tankönyvkiadó, 300 p. (Dabasi ny.)


508.

FELSŐOKTATÁSI SZEMLE (Bp. 1952–1989.)

A Felsőoktatási Szemle repertóriuma. 3. Tízéves betűrendes és szakmutató.(1972–1981.) Összeáll. HÉBERGER Károly, VÉGH Ferenc. [Kiad. a] Bp. Műszaki Egyetem Központi Könyvtára. Bp. 1983. Tankönyvkiadó, 315 p. (Dabasi ny.)


509.

FIGYELŐ [I.] (Bp. 1876–1889.)

A "Figyelő"-ről, az 1–20. kötet – 1876–1886. – repertóriuma. Összeáll. NAMÉNYI T. Lajos. I–XIX p. = Figyelő, 1886. évi 20. köt. mell.


510.

FIGYELŐ [II.] (Bp. 1905.)

Nyugat repertórium. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Függelék: Magyar Géniusz (1902–1903.), Figyelő (1905.), Szerda (1906.), Magyar Csillag (1941–1944.) repertóriuma. (Összeáll. PÓK Lajos, GALAMBOS Ferenc.) [Közread, a] Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete. Bp. 1959. Akad. K., 5 t, 571 p.

/Irodalomtörténeti bibliográfiák 1./


511.

FILATÉLIAI SZEMLE (Bp. 1952–1993.)

GULYÁS László: Folyóiratszemle, A Munkás Bélyeggyűjtő, a Filatéliai Szemle, a Bélyegvilág és a Philatelica repertóriuma. Budapest, 1997. Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, 74 p.

Tárgyév: 1952–1993.


512.

FILMKULTÚRA (Bp. 1960–1995.)

Filmkultúra. Filmelméleti és filmművészeti szemle 1–20. szám. [1960–1963. Repertórium.] = Filmkultúra, 1964. 23. sz. 129–139. p.


513.

FILMKULTÚRA (Bp. 1960–1995.)

PÁLDY Mária, URBÁN Mária, NOLL Krisztián: Nyomtatott Filmkultúra repertórium, 1960–1995. [Adatbázis.]


514.

FILMVILÁG (Bp. 1958–)

A Filmvilág c. folyóirat 1983-as évfolyamának repertóriuma. Szakdolgozat. Összeáll. LUKÁCS Gabriella. Nyíregyháza, 1985. Tanárképző Főiskola, 116 p. Gépirat.

NyTK Szd 237


515.

FILOZÓFIAI FIGYELŐ (Bp. 1979–1993.)

A Filozófia Figyelő és mellékleteinek repertóriuma, 1979–1993. = Filozófia Figyelő, 14. évf. 1993. 226-274 p.


516.

FIZIKAI SZEMLE (Bp. 1950/51–)

Előzmény: MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK (Bp. 1892–1943.)

A Fizikai Szemle 20 éves folyóirat tartalomjegyzéke. [1950/51–1970.] = Fizikai Szemle, 20. évf. 1970. 12. sz. 373–384. p. + a hátsó borító két oldala.


517.

FIZIKAI SZEMLE (Bp. 1950/51–)

Előzmény: MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK (Bp. 1892–1943.)

A Fizikai Szemle harminc évfolyamának tartalomjegyzéke, 1950–1980. = Fizikai Szemle, 1980. 12. sz. 478–497. p.


518.

FIZIKAI SZEMLE (Bp. 1950/51–)

Előzmény: MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK (Bp. 1892–1943.)

ZOLNAI Dóra: A Fizikai Szemle repertóriuma, 1950–1989. Diplomamunka. Nyíregyházi Főiskola, Természettudományi Kar. Matematikai és Fizikai Intézet, 2007. 133 p.


519.

FIZIKAI SZEMLE (Bp. 1950/51–)

Előzmény: MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK (Bp. 1892–1943.)

A Fizikai Szemle ötven évfolyamának tartalomjegyzéke, 1950–2000. = Fizikai Szemle, 2000. ksz. 1-40 p.

URL: http://www.kfki.hu/fszemle


520.

FIZIKAI SZEMLE (Bp. 1950/51–)

Előzmény: MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK (Bp. 1892–1943.)

PUP Krisztina: Fizikai Szemle repertóriuma, 1981–1990. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 2001. 161 p.

P 96/2001


521.

FOLIA ARCHAEOLOGICA (Bp. 1939–)

SALIGA Lászlóné: Folia Archaeologica, Vol. 1-35. 1939–1984. Repertórium. Bp. 1990. Magyar Nemzeti Múzeum, 154 p.


522.

FOLIA THEOLOGICA (Bp., 1990–2011.)

Folia Theologica, Index primorum x voluminum. = Folia Theologica, 11. évf. 2000. 151-166 p.


523.

FOLYAM (Szentendre, 1989–1991.)

PETHŐ Zsoltné NÉMETH Erika: Folyam repertórium 1989–1991. Szentendre, 2011. PKM. 17 p.

PKM 894 P 63


524.

FONS (Bp. 1994–)

Fons repertórium. Budapest, [Adatbázis.]

URL: http://www.c3.hu/~fons/

Tárgyév: 1994–1998.


525.

FORDÍTÁSTUDOMÁNY (Bp. 1999–)

PAKSY Eszter: A Fordítástudomány 1-5. évfolyamában megjelent tanulmányok áttekintése a témák betűrendjében (1999–2004.) [Adatbázis.]

URL: http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=209


526.

FORRADALOM [I.] (Pest, 1849.)

Munkások Újsága (1848.), Forradalom (1849.), Arany Trombita (1869). Repertórium. (Összeáll.) ILLÉS Ilona. Bp. 1973. Petőfi Irodalmi Múzeum, 164 p. Kossuth Kiadó

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 2./


527.

FORRADALOM [II.] (Omszk, 1918.)

Terbe Lajos: Szibériai magyar lapok: 1915–1921, bibliográfia az omszki Forradalom és a Vörös Újság részletes ismertetésével. Bp. 1960. Kossuth Nyomda, 258-284 p.


528.

FORRÁS [I.] (Nyíregyháza, 1933–1934.)

A nyíregyházi Forrás. Egy folyóirat története és repertóriuma. (Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet.) Összeáll. BICZÁK Péter. Debrecen, 1974. 42 p. Gépirat.

DTK 2067/szd.


529.

FORRÁS [II.] (Pozsony, 1938.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb felvidéki folyóiratok II. 1919–1938. Bp. 1957. 103 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


530.

FORRÁS [III.] (Tatabánya, 1969–1970.)

Utóbb: ÚJ FORRÁS (Tatabánya, 1971–)

Új Forrás. 1969–1973. Repertórium. (Összeáll. TAPOLCZAI Ernőné). Tatabánya, 1974. Megyei Könyvtár, 78 p.


531.

FORRÁS [III.] (Tatbánya, 1969–1970.)

Utóbb: ÚJ FORRÁS (Tatabánya, 1971–)

TAPOLCAINÉ DR. SÁRAY SZABÓ Éva: Az Új Forrás repertóriuma, 1969–1988. Tatabánya, 1990. József Attila Megyei Könyvtár, 333 p.

URL: http://www.jamk.hu/ek/list_szerzo.htm


532.

FORRÁS [IV.] (Kecskemét, 1969–)

LISZTES László: Forrás, 1969–1998. Repertórium. Kecskemét, 1999. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Forrás Kiadó, 367 p.


533.

FÓRUM [I.] (Bp. 1946–1950.)

Forum. 1946. szeptember – 1950. augusztus. Repertórium. (Összeáll. TÖRÖK Lajosné.) Kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár. Debrecen, 1986. 104, [1] p.


534.

FÓRUM [II.] (Galánta, 1999–)

A Fórum Társadalomtudományi Szemle I-III. évfolyamának (1999–2001.) tartalomjegyzéke. = Fórum, 3. évf. 2001. 3. sz. 203-207 p.


535.

FÓRUM [II.] (Galánta, 1999–)

FAZEKAS József: A Fórum társadalomtudományi szemle I-X. évfolyamának (1999–2008.) repertóriuma. = Fórum, 11. évf. 2009. 1. sz. [24] p.


536.

FÓRUM [II.] (Galánta, 1999–)

BERECK Zsuzsanna: Fórum Társadalomtudományi Szemle I-X. (1999–2008.) évfolyamának repertóriuma. Szlovákiai Magyar Adatbank, [Adatbázis.]

URL: http://adatbank.sk/repertoriumok/forum-tarsadalomtudomanyi-szemle-i-x-1999–2008-evfolyamanak-repertoriuma/


537.

FÓTI SZEMLE (Vác, 1994–2009.)

BARÓCSI Ibolya: A Fóti Szemle című helytörténeti periodika története és repertóriuma. Bp. 2006. ELTE BTK, 54 p., 26 t.

Tárgyév: 1994–2004.

KSZK jelzete: D 7.876


538.

FOTÓ (Bp. 1954–)

A Fotó címgyűjteménye 1954–1978. (Összeáll. GYŐRI Lajos.) (Bp. 1978. Lapkiadó Váll.), 2 p. = Fotó, 1978. 25. évf. mell.


539.

FÖLD ÉS EMBER (Bp. 1921–1930.)

A Föld és Ember repertóriuma 1921–1930. Kiegészítő államvizsga dolgozat. Összeáll. IHAR Mária. Nyíregyháza, 1980, Bessenyei György Tanárképző Főiskola. 98 p. Gépirat.

NyTK Szd/89


540.

FÖLDGÖMB (Debrecen, 1929–1944.)

Földgömb repertóriuma 1929–1931. Összeáll. HERCZEG Tünde Zita. ELTE. BTK, szakdolgozat, 2011. 144 p.

KSZK D 8.800


541.

FÖLDGÖMB (Debrecen, 1929–1944.)

A Földgömb repertóriuma (1930–1932.) Összeáll. BENCSIK Anett. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, 2007. 67 p.

KSZK D 8.283


542.

FÖLDMÉRÉSTANI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1950–1954.)

Előbb: ÁLLAMI FÖLDMÉRÉS KÖZLEMÉNYEI, AZ (Bp. 1949.)

Utóbb: GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA (Bp. 1955–)

Geodézia és Kartográfia. Összesített tartalomjegyzék 1949–1968. (összeáll. SCHMIDT Edit.) Bp. 1970. 31 p. = Geodézia és Kartográfia, 1970. 3. sz. mell.


543.

FÖLDRAJZ TANÍTÁSA, A (Bp. 1958–1967.)

Utóbb: FÖLDRAJZTANÍTÁS (Bp. 1968–)

A Földrajztanítás tizenöt évfolyamának bibliográfiája. [1958–1972.] = Földrajztanítás, 16. évf. 1973. 3. sz. 72–91. p.


544.

FÖLDRAJZ TANÍTÁSA, A (Bp. 1958–1967.)

Utóbb: FÖLDRAJZTANÍTÁS (Bp. 1968–)

RÉZMÁN Marietta: A Földrajztanítás repertóriuma 1993–1998. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1999. 128 p.

R 71/1999


545.

FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1952–2008.)

A Földrajzi Értesítőben (1952–1966.) között megjelent cikkek bibliográfiája. Összeáll. LOVÁSZ György, MARTON Gergely. = Földrajzi Értesítő, 16. évf. 1967. 4. sz. 481–515. p.


546.

FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1952–2008.)

A Földrajzi Értesítőben (1952–1976.) között megjelent cikkek bibliográfiája. Összeáll. SIMONFAI Lászlóné, LERNER János. = Földrajzi Értesítő, 27. évf. 1978. 1. sz.


547.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1873–1948. Új f. 1953–)

Földrajzi Közlemények. Az 1–15. kötet (1873–1887.) név- és tárgymutatója. Összeáll. THIRRING Gusztáv. [Kiad. a Magyar Földrajzi Társaság.] Bp. 1888. Fanda J. ny., 26 p. Az 1888. évi 16. köt. mell.


548.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1873–1948. Új f. 1953–)

Földrajzi Közlemények. A 16–24. tárgymutatója. (1888–1896.) Bp. 1897. (Fritz Á. ny.), 35 p. = Földrajzi Közlemények, 1896. 24. köt. mell.


549.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1873–1948. Új f. 1953–)

A Földrajzi Közleményekben (1953–1966.) folyamán megjelent cikkek bibliográfiája. (Összeáll. LOVÁSZ György, MIKLÓS Gyula.) = Földrajzi Közlemények, 15. évf. 1967. 1. sz. 75–96. p.


550.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1873–1948. Új f. 1953–)

A Földrajzi Közleményekben (1953–1982.) folyamán megjelent cikkek bibliográfiája. Összeáll. MIKLÓS Gyula, TÁNCZOS Sándorné. = Földrajzi Közlemények, 32. évf. 1984. 1. sz. 27–75. p. Angol címmel is.


551.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1873–1948. Új f. 1953–)

TÁNCZOS Sándorné: A Földrajzi Közlemények repertóriuma (1983–1992). = Földrajzi Közlemények, 117. évf. (41.) kötet, 1993. 4. sz. 283-299 p.


552.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1873–1948. Új f. 1953–)

MILLEI Tamás: A Földrajzi Közlemények repertóriuma, 1983–1997. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1999. 151 p.

M 68/1999


553.

FÖLDRAJZTANÍTÁS (Bp. 1968–)

Előbb: FÖLDRAJZ TANÍTÁSA, A (Bp. 1958–1967.)

A Földrajztanítás tizenöt évfolyamának bibliográfiája. [1958–1972.] = Földrajztanítás, 16. évf. 1973. 3. sz. 72–91. p.


554.

FÖLDRAJZTANÍTÁS (Bp. 1968–)

Előbb: FÖLDRAJZ TANÍTÁSA, A (Bp. 1958–1967.)

RÉZMÁN Marietta: A Földrajz Tanítása repertórium, 1993–1998. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1999. 128 p.

R 71/1999


555.

FÖLDTANI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1871/72–)

1879-től németül is: GEOLOGISCHE MITTHEILUNGEN (Bp. 1879-1884.)

Bibliográfija k casopisom Földtani Közlöny, 1871–1918. Összeáll. KRIZ, Jozef. Banska Stiavnica, 1971. Svépomocpre SBM., 206 p.


556.

FÖLDTANI KÖZLÖNY (Pest,–Bp. 1871/72–)

1879-től németül is: GEOLOGISCHE MITTHEILUNGEN (Bp. 1879-1884.)

Mutató a Földtani Közlöny 13–30. [1883–1900] köteteihez. Összeáll. CHOLNOKY Jenő. [Kiad. a] Magyarhoni Földtani Társulat. Bp. 1903. Franklin ny., 256 p.


557.

FÖLDTANI KÖZLÖNY (Pest,–Bp. 1871/72–)

1879-től németül is: GEOLOGISCHE MITTHEILUNGEN (Bp. 1879-1884.)

Földtani Közlöny. A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata. Register kötet. 1901–1960. (Összeáll. BODA Jenő, KASZAP András, LENGYEL Endre. Szerk. VÉGH Sándorné.) [Kiad. a] Magyarhoni Földtani Társulat. Bp. 1961. (Akad. ny.), 138 p.


558.

FÖLDTANI KÖZLÖNY (Pest,–Bp. 1871/72–)

1879-től németül is: GEOLOGISCHE MITTHEILUNGEN (Bp. 1879-1884.)

Földtani Közlöny. Register kötet. (91–105. évf.) 1961–1975. (összeáll. DOBOS Irma, MOLNÁR József. Szerk. MEISEL Jánosné.) [Kiad. a] Magyarhoni Földtani Társulat. Bp. 1981. Alföldi ny., 124 p.


559.

FŐVÁROSI VIII. KERÜLETI TANÁCS V. B. BALASSA JÁNOS KÓRHÁZÁNAK ORVOSI KÖZLEMÉNYEI, A (Bp. 1958–1966.)

A Balassa János Kórház Orvosi Közleményei 1–9. számának [1956–1966.] bibliográfiája. = Fővárosi VIII. ker. Tanács V. B. Balassa János Kórházának Orvosi Közleményei, 10. 1967. 205–216. p.


560.

FŐVÁROSI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1907–1908.)

Utóbb: VÁROSI SZEMLE (Bp. 1908–1918. 1926–1948.)

Adalékok két budapesti közigazgatási folyóirat történetéhez. Összeáll. BAJNOKNÉ SZÉCSEY Réka. Bp. 1980. 76 p. Gépirat. Repertóriumok: Fővárosi Közlemények, 1907/1908. (20–26 p.)

Városi Szemle, 1945/1948. (27–75 p.)


561.

FŐVÁROSI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1907–1908.)

Utóbb: VÁROSI SZEMLE (Bp. 1908–1918. 1926–1948.)

Városi Szemle. Közlemények a városi közigazgatás és statisztika tárgyköréből. Általános mutató az első öt kötethez. 1908–1912. Összeáll. KŐHALMI Béla. Bp. 1913. 86 p.


562.

FŐVÁROSI LAPOK (Pest, 1864-1897.)

MOHAI Miklós: A Fővárosi Lapok vendéglátó szemmel. Válogatott repertórium, 1864. márc. – 1895. jan. 3 köt. 198, 163, 213 p. Gépirat.

OSZK XD 76.529/1-2

OSZK XD 76.520


563.

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE, A (Bp. 1907–)

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyveinek repertóriuma, 1907–1976. (Szerk. GÁL Tamás.) Bp. 1982. FSZEK, 171 p.


564.

FRANCIA MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1969–1992.)

Francia Műszaki Tájékoztató, az 1–6. évf. (1969–1974.) összesített mutatói. Bp. 1975. Francia Műszaki Tudományos és Tájékoztatási Központ – Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ, 73 p.


565.

FUNDAMENTUM (Bp. 1997–)

DEMETER Réka: Fundamentum. Emberi jogi kiadványok bibliográfiája. Budapest, 2001. INDOK, 64 p.

Tárgyév: 1997–2000.


566.

FÜGGETLEN LAP (Szolnok, 1913. VII. 17–1914. VII. 16.)

Utóbb: FÜGGETLENSÉG (Szolnok, 1917. XII. 9–1918. XI. 20.)

A Független Lap és a Függetlenség repertóriuma. (Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet szolnoki kihelyezett tagozata.) Összeáll. FODOR István. Szolnok, 1975. 82, [1] p. 4 t. Gépirat.

DTK 2490/szd.


567.

FÜGGETLEN SZEMLE (Bp. 1921–1923.)

Címvált.: KULTÚRPROBLÉMÁK (Bp. 1923. febr.)

Címvált.: MÁRCIUS (Bp. 1923. márc.)

Címvált.: SZABAD SAJTÓ (Bp. 1923. ápr.)

Független Szemle (1921–1923.), Kékmadár (1923). Repertórium. (Szerk. BOTKA Ferenc. Közrem. BÁLI Judit.) (Bev. Szabolcsi Miklós, Vezér Erzsébet.) Bp. 1979. Petőfi Irodalmi Múzeum, 167 p. Kossuth K.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B sor. 10./


568.

FÜGGETLEN ÚJSÁG [I.] (Kolozsvár, 1934–1940.)

GIDÓ Attila: Független Újság repertórium, 1934–1940. Erdélyi Magyar Adatbank, [Adatbázis.]

URL: http://fuggetlenujsag.adatbank.transindex.ro


569.

FÜGGETLEN ÚJSÁG [II.] (Hódmezővásárhely, 1947. júl. 25. – 1949. ápr. 2.)

KÁRÁSZ József: A koalíciós idők. Hódmezővásárhelyi újságok repertóriuma, 1945. ápr. 18-1949. okt. 29. 1-5. kötet. Hódmezővásárhely, 1985. 198 p., 220 p., 203 p., 220 p., 145 p. [Gépirat.]


570.

FÜGGETLENSÉG (Szolnok, 1917. XII. 9–1918. XI. 20.)

Előbb: FÜGGETLEN LAP (1913. VII. 17–1914. VII. 16.)

A Független Lap és a Függetlenség repertóriuma. (Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet szolnoki kihelyezett tagozata.) Összeáll. FODOR István. Szolnok, 1975. 82, [1] p. 4 t. Gépirat.

DTK 2490/szd.


571.

FÜREDI HISTÓRIA (Balatonfüred, 2001–)

TÓTH BENCZE Tamás: Füredi História, helytörténeti folyóirat. Repertórium és mutatók, 2001–2006. = Füredi História, 2007. 1. sz. mell. 46. p.


572.

GALAKTIKA (Bp. 1972–1995.)

TRETHON Judit: Kozmosz science fiction kiadványok bibliográfiája. Budapest, 1985. Kozmosz, 55 p. (Kozmosz Könyvek.)

Tárgyév: 1972–1985.


573.

GALAKTIKA (Bp. 1972–1995.)

FARAGÓ Tibor: Galaktika című időszaki kiadvány repertóriuma adatbázisban feldolgozva. Budapest, 1999. ELTE Tanárképző Főiskola, 60 p.

Tárgyév: 1989–1995.

KSZK jelzete: D 6.202


574.

GÁNTI BAUXIT HÍRADÓ (Gánt, 1956.)

RADNAI József: Kisebb lapok tartalomjegyzéke. Székesfehérvár, 2000. Magyar Alumíniumipari Múzeum, 13-19 p.

(Ipartörténeti források.)


575.

GAZDASÁG (Bp. 1967–2002.)

A Gazdaság repertóriuma. 1967–1977. Összeáll. (TÓTFALUSI András.) Bp. 1978. Lapkiadó V., 60 p.


576.

GAZETA DE TRANSILVANIA (Brassó, 1838–1848.)

Utóbb: GAZETA TRANSILVANIEI (Brassó, 1849-1924.)

Folclor in Gazeta Transilvaniei. In-dice bibliografic. Összeáll: PÓPA, SILVIA – CATRINA, Constantin Brasov, 1978. Biblioteca judeteane Brasov, XXXVIII, 85 p. 8 t.


577.

GAZETA TRANSILVANIEI (Brassó, 1849-1924.)

Előbb: GAZETA DE TRANSILVANIA (Brassó, 1838–1848.)

Folclor in Gazeta Transilvaniei. In-dice bibliografic. Összeáll: PÓPA, SILVIA – CATRINA, Constantin Brasov, 1978. Biblioteca judeteane Brasov, XXXVIII, 85 p. 8 t.


578.

GENEALÓGIAI FÜZETEK (Kolozsvár, 1903–1914.)

A Genealógiai Füzetek 1–10. [1903–1912] évfolyamának tartalommutatója. Összeáll. KÖBLÖS Zoltán. = Genealógiai Füzetek, 1912. 10. évf. mell. 35 p.


579.

GENIUS (Arad, 1924–1925.)

Címváltozat: ÚJ GENIUS (Arad, 1925.)

A Genius (1924.) és Új Genius (1925.) repertóriuma. Összeáll. SEIDNER Imre. Genius-Új Genius, 1924–1925. Antológia. Bukarest, 1975. 338–353. p.


580.

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA (Bp. 1955–)

Előbb: AZ ÁLLAMI FÖLDMÉRÉS KÖZLEMÉNYEI (Bp. 1949.)

Előbb: FÖLDMÉRÉSTANI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1950–1954.)

Geodézia és Kartográfia. Összesített tartalomjegyzék 1949–1968. (összeáll. SCHMIDT Edit.) = Geodézia és Kartográfia, 1970. 3. sz. 31 p. mell.


581.

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA (Bp. 1955–)

Előbb: AZ ÁLLAMI FÖLDMÉRÉS KÖZLEMÉNYEI (Bp. 1949.)

Előbb: FÖLDMÉRÉSTANI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1950–1954.)

A Geodézia és Kartográfia összesített tárgymutatója. 1969–1978. Összeáll. VÖRÖS Imre. 1–4. r. = Geodézia és Kartográfia, 1979. 3. sz. 229–236. p. 4. sz. 307–316. p. 5. sz. 389–396. p. 6. sz. 469–476. p.


582.

GEOFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1952–2011.)

Geofizikai Közlemények, 1952–1970. Irodalomjegyzék. Bibliography. Vol. 1–19. Ex. 1952–1970. (Összeáll. NAGY Magdolna.) = Geofizikai Közlemények, 19. köt. 1970. 3–4. sz. 55–89. p.


583.

GEOLOGISCHE MITTHEILUNGEN (Bp. 1879-1884.)

Főlap: FÖLDTANI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1871/72–)

Bibliográfija k casopisom Földtani Közlöny, 1871–1918. Összeáll. KRIZ, Jozef. Banska Stiavnica, 1971. Svépomocpre SBM., 206 p.


584.

GEOLOGISCHE MITTHEILUNGEN (Bp. 1879-1884.)

Főlap: FÖLDTANI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1871/72–)

Mutató a Földtani Közlöny 13–30. [1883–1900] köteteihez. Összeáll. CHOLNOKY Jenő. [Kiad. a] Magyarhoni Földtani Társulat. Bp. 1903. Franklin ny., 256 p.


585.

GONDOLAT (Bp. 1935–1937.)

Gondolat (1935–1937.) Repertórium. Szerk. PÁLMAI Magda. (Közread, a Petőfi Irodalmi Múzeum.) Bp. 1976. Kossuth K., 94 p.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 7./


586.

GONDOLAT (Bp. 1935–1937.)

Gondolat 1935–1937. Összesített tartalom-mutató. Gondolat. Antológia, 1935–1937. (Vál. és szerk. HEGEDŐS Mária.) Bp. 1978. Magvető, 465–478. p.


587.

GÖDÖLLŐI HÍRLAP (Gödöllő, 1928–1944.)

DÖMSÖDY Andrea: A Gödöllői Hírlap története és repertóriuma, 1928–1934. április 1. Bp. 2000. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészttudományi Kar, Könyvtártudományi-Informatikai Tanszék, 123 p.

KSZK D 6.393


588.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN (Göttingen, 1739–)

FUTAKY István, Kristin SCHWAMM: A Göttingische Gelehrte Anzeigen Magyarországra vonatkozó közleményei. Bp. 1987. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 309 p.


589.

GYERMEK, A (Bp. 1907–1933.)

Főlap: GYERMEKVÉDELMI LAP (Bp. 1905–1912.)

Utóbb: A GYERMEKVÉDELEM LAPJA (Bp. 1912. 4–5. sz.–1918. Új f. 1926–1930.)

Folytatása: GYERMEKVÉDELEM (Bp. 1929–1938. Új f. 1939–44.)

Gyermekvédelmi folyóirat irodalmunk áttekintése. 1. r. (1905–1944.) Közli DOBOS László. Közrem. REININGER József, MEGYER Szabolcs. Adatok a magyar gyermek- és ifjúságvédelem történetéhez. X. köt. (Kiad. az MM Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya.) Bp. 1960. 1–91 p. Kézirat.


590.

GYERMEKVÉDELEM (Bp. 1929–1938. Új f. 1939–44.)

Melléklete: GYERMEK, A (Bp. 1907–1933.)

Főlap: GYERMEKVÉDELMI LAP (Bp. 1905–1912.)

Utóbb: A GYERMEKVÉDELEM LAPJA (Bp. 1912. 4–5. sz.–1918. Új f. 1926–1930.)

Gyermekvédelmi folyóirat irodalmunk áttekintése. 1. r. (1905–1944.) Közli DOBOS László. Közrem. REININGER József, MEGYER Szabolcs. Adatok a magyar gyermek- és ifjúságvédelem történetéhez. X. köt. (Kiad. az MM Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya.) Bp. 1960. 1–91 p. Kézirat.


591.

GYERMEKVÉDELEM LAPJA, A (Bp. 1912. 4–5. sz.–1918. Új f. 1926–1930.)

GYERMEKVÉDELEM (Bp. 1929–1938. Új f. 1939–44.)

Melléklete: GYERMEK, A (Bp. 1907–1933.)

Előbb: GYERMEKVÉDELMI LAP (Bp. 1905–1912.)

Gyermekvédelmi folyóirat irodalmunk áttekintése. 1. r. (1905–1944.) Közli DOBOS László. Közrem. REININGER József, MEGYER Szabolcs. Adatok a magyar gyermek- és ifjúságvédelem történetéhez. X. köt. (Kiad. az MM Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya.) Bp. 1960. 1–91 p. Kézirat.


592.

GYERMEKVÉDELMI LAP (Bp. 1905–1912.)

Utóbb: GYERMEKVÉDELEM LAPJA, A (Bp. 1912. 4–5. sz.–1918. Új f. 1926–1930.)

Folytatása: GYERMEKVÉDELEM (Bp. 1929–1938. Új f. 1939–44.)

Melléklete: GYERMEK, A (Bp. 1907–1933.)

Gyermekvédelmi folyóirat irodalmunk áttekintése. 1. r. (1905–1944.) Közli DOBOS László. Közrem. REININGER József, MEGYER Szabolcs. Adatok a magyar gyermek- és ifjúságvédelem történetéhez. X. köt. (Kiad. az MM Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya.) Bp. 1960. 1–91 p. Kézirat.


593.

GYÓGYPEDAGÓGIA (Bp. 1955–1989.)

A Gyógypedagógia (a Művelődési Minisztérium folyóirata) bibliográfiája 1955–1980. Összeáll. HATOS Gyula, KOVÁCS Csongor. Bp. 1981. Tankönyvkiadó, 95 p.


594.

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE (Bp. 1973–)

A Gyógypedagógiai Szemle bibliográfiája. (Segédlet főiskolai hallgatók számára.) Összeáll. SÁHÓ Erzsébet. Kiad. a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Bp. 1985. Tankönyvkiadó, 212 p.


595.

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE (Bp. 1973–)

KOCSMÁRSZKY Judit: A Gyógypedagógiai Szemle repertóriuma 1983–1990. Annotált bibliográfia. 2011. 187 p. Szakdolgozat.

OSZK Hírlapolvasó

KSZK D 8964


596.

GYÓGYSZERÉSZI FOLYÓIRAT (Bp. 1906–1912.)

RÁCZKEVY Edit: Gyógyszerészi Folyóirat. A Magyarországi Gyógyszerészegylet hivatalos lapja. (1906–1912.) Repertórium. Budapest, 2000. ELTE BTK Könyvtár szak, 218 p.

KSZK D 6.643


597.

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIARIUM (Bp. 1972–1975.)

Párhuzamos cím: HISTORIAE ARTIS PHARMACIAE (Bp. 1974. 2. sz. -1975.)

A Gyógyszerésztörténeti Diarium 1. 1972., 2. 1973., 3. 1974. évfolyamainak névjegyzéke és tárgymutatója. = Gyógyszerésztörténeti Diarium, 4. évf. 1975. 3. (14.) sz. mell.


598.

GYÖNGYÖSI GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE (Gyöngyös, 1898/99–1969/70.)

KISS Eszter: A Gyöngyösi Gimnázium Évkönyvének repertóriuma 1898/99-1969/70. Debrecen, 1977. Debreceni Tanítóképző Főiskola, 83 p.

KSZK D 1.880


599.

GYŐR-SOPRONMEGYEI HÍRLAP (Győr, 1950–1956.)

Előbb: DUNÁNTÚLI SZABAD NÉP (Győr, 1945-1946.)

Előbb: GYŐRI ÚJSÁG (Győr, 1946-1948.)

Előbb: GYŐRMEGYEI HÍRLAP (Győr, 1948-1950.)

Utóbb: KISALFÖLD (Győr, 1956–)

Könyvismertetések, könyvbírálatok és a könyvre vonatkozó közlések a Győr-Sopron megyei kommunista napilapban. (1945–1975.) Szakdolgozat. Összeáll. MÁTYÁS Edit. (Szombathely, 1977. Tanárképző Főiskola), 82, 19 p. 9 t. Gépirat.

KMK D 1756


600.

GYŐRI ÉLET (Győr, 1919. I. 3. – III. 29.)

"Ennek a városnak nagy hivatása van..." A Győri Élet című, 1919-es hetiszemle. Írta: PERNESZ Gyula. Repertórium: JÁSZBERÉNYI Ferencné. (Kiad. a Győri Kisfaludy Károly Könyvtár) Győr, 1974. 67 p. XIV t.

/Kisfaludy Károly Könyvtár füzetei 4./


601.

GYŐRI ÉLET (Győr, 1919. I. 3. – III. 29.)

KISS Erika: A "Győri Élet" című irodalmi, művészeti és politikai hetiszemle elemzése. Szakdolgozat, Győr, SZTF. 1983. 66 p.

K 52/ 1983


602.

GYŐRI SZEMLE (Győr, 1930–1944.)

A Győri Szemle (1930–1944.) repertóriuma. Összeáll. B. NAGY Márta, BODRI Ferenc. Győr–Debrecen, 1955–1956. 55 p. 4 t. Gépirat.


603.

GYŐRI SZEMLE (Győr, 1930–1944.)

A Győri Szemle (1930–1944.) repertóriuma. [Szakdolgozat. ELTE Könyvtártudományi Tanszék.] (Összeáll. ZÖLD Ferenc.) (Bp. 1971.) 50 p. 4 t.

KMK D 3678


604.

GYŐRI SZEMLE (Győr, 1930–1944.)

JÁSZBERÉNYI Ferencné: A Győri Szemle repertóriuma, 1930–1944. Győr, 1999. Megyei Jogú Város Levéltára, 84 p.

(Győri Tanulmányi Füzetek, 2 sz.)


605.

GYŐRI TANULMÁNYOK (Győr, 1973–)

Repertórium a Győri Tanulmányok 1-10. sz. köteteihez, 1973–1989. Összeáll. JÁSZBERÉNYI Ferencné, Győr, 1991. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 33 p.

OSZK P 3.620


606.

GYŐRI ÚJSÁG (Győr, 1946–1948.)

Utóbb: GYŐRMEGYEI HÍRLAP (Győr, 1948-1950.)

Utóbb: GYŐR-SOPRONMEGYEI HÍRLAP (Győr, 1950-1956.)

Előbb: DUNÁNTÚLI SZABAD NÉP (Győr, 1945-1946.)

Utóbb: KISALFÖLD (Győr, 1956–)

Könyvismertetések, könyvbírálatok és a könyvre vonatkozó közlések a Győr-Sopron megyei kommunista napilapban. (1945–1975.) Szakdolgozat. Összeáll. MÁTYÁS Edit. (Szombathely, 1977. Tanárképző Főiskola), 82, 19 p. 9 t. Gépirat.

KMK D 1756


607.

GYŐRMEGYEI HÍRLAP (Győr, 1948–1950.)

Utóbb: GYŐR-SOPRONMEGYEI HÍRLAP (Győr, 1950-1956.)

Előbb: DUNÁNTÚLI SZABAD NÉP (Győr, 1945-1946.)

Előbb: GYŐRI ÚJSÁG (Győr, 1946-1948.)

Utóbb: KISALFÖLD (Győr, 1956–)

Könyvismertetések, könyvbírálatok és a könyvre vonatkozó közlések a Győr-Sopron megyei kommunista napilapban. (1945–1975.) Szakdolgozat. Összeáll. MÁTYÁS Edit. (Szombathely, 1977. Tanárképző Főiskola), 82, 19 p. 9 t. Gépirat.

KMK D 1756


608.

GYULAI ERKEL FERENC GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE (Gyula, 1903/1904–1978.)

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium Évkönyvének repertóriuma. Szakdolgozat. Összeáll. SZÉKELY János. Debrecen, 1979. Tanítóképző Főiskola szegedi kihelyezett tagozata, 55 p.

Tárgyév: 1903/1094–1978.

KMK D 2146


609.

HADERECH (Bp. 1940 – 1946.)

Párhuzamos cím: ÚT, AZ (Bp. 1945–1947.)

ILLÉS Márta: A Magyar Cionista Szövetség, Borochow-köre, Haderech című heti értesítőjének 1945-ös feldolgozása. Bp. 2003. ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, 83 p.

KSZK D 7209


610.

HADITECHNIKA (Bp. 1956–1958. 1967–)

SZABÓ Miklós: A Haditechnika repertóriuma, 1967–1996. Bp. 1997. Honvédelmi Minisztérium, Haditechnikai Intézet, 76 p.


611.

HADITECHNIKA (Bp. 1956–1958. 1967–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/haditechnika

Tárgyév: 1967–1970. 2007–2014.


612.

HADITECHNIKAI SZEMLE (Bp. 1956. 1967–1981.)

MÉSZÁROSNÉ BARTA Ildikó: A Haditechnikai Szemle repertóriuma, 1956–1971. Szakdolgozat, I.H.n.I. 1986. 108 p.

M 58/ 1986


613.

HADMÉRNÖK (Bp. 2006–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/hadmernok

Tárgyév: 2006–2014.


614.

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1888–1943. Új f. 1954–)

(1898–1909. közt nem jelent meg.)

A Hadtörténelmi Közlemények első tíz évfolyamának név- és tárgymutatója. 1888–1897. Kiad. az MTA Hadtörténelmi Bizottsága. Bp. 1897. Franklin ny., 35 p.


615.

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1888–1943. Új f. 1954–)

(1898–1909. közt nem jelent meg.)

HERNÁDI László Mihály: A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma, 1888–1914. Pécs, 2001.

URL: https://mek.oszk.hu/05300/05329/


616.

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1888–1943. Új f. 1954–)

(1898–1909. közt nem jelent meg.)

Tárgymutató a Magyar Tud[ományos] Akad[émia] Hadtört[énelmi] Biz[ottsága] által kiadott Hadtörténelmi Közlemények 1–25. évfolyamaihoz. (1888–1924.) (Összeáll.) PILCH Jenő. = Hadtörténelmi Közlemények, 1924. 63 p. mell.


617.

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1888–1943. Új f. 1954–)

(1898–1909. közt nem jelent meg.)

Mutató a Hadtörténelmi Közlemények 1888–1943. évfolyamaihoz. 1–44. évf. (Összeáll, a Hadtudományi Könyvtár munkaközössége: KOVALCSIK József, RÁZSÓ Gyula, VINICZAI István, WINDISCH Aladárné.) Bp. 1956. Hadtörténelmi Intézet, 311 p.


618.

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1888–1943. Új f. 1954–)

(1898–1909. közt nem jelent meg.)

Tartalommutató a Hadtörténelmi Közlemények 1925–1934. évfolyamához. = Hadtörténelmi Közlemények, 1934. I–III–IV. füz. mell.


619.

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1888–1943. Új f. 1954–)

(1898–1909. közt nem jelent meg.)

Hadtörténelmi Közlemények. Új folyam 1–25. évfolyam, 1954–1978. (Repertórium.) (Összeáll. BENDE Sándorné, DAMÓ Csilla) Bp. 1979. Zrínyi K., VII, 175 p. 1 t.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma, 2./


620.

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1888–1943. Új f. 1954–)

(1898–1909. közt nem jelent meg.)

Mutató a Hadtörténelmi Közlemények 1954–1963. évfolyamaihoz. 1–10. évf. (Összeáll. a Hadtudományi Könyvtár munkaközössége: MOLNÁR Éva, VINICZAI István, WINDISCH Aladárné. Szerk. OTTA István.) Bp. 1965. Hadtört. Int. és Múzeum, 65 p.


621.

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1888–1943. Új f. 1954–)

(1898–1909. közt nem jelent meg.)

BENDE Sándorné – DAMÓ Csilla: Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma. = Hadtörténelmi Közlemények, 102. évf. 1989. 4. sz. 603-649 p.

Tárgyév: 1979–1988.


622.

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1888–1943. Új f. 1954–)

(1898–1909. közt nem jelent meg.)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/hadtortenelmi-kozlemenyek

Tárgyév: 2007–2014.


623.

HADTÖRTÉNETI MÚZEUM PROGRAMOK (Bp. 1982-1983.)

Utóbb: PROGRAMFÜZET (Bp. 1983-1984.)

Utóbb: TARSOLY (Bp. 1984-1985. 1985-1986.)

A Hadtörténeti Múzeum programfüzeteinek repertóriuma, 1983-1984. 17 p. Gépirat.

OSZK HB 25.350/x/Rep.


624.

HADTUDOMÁNY (Bp. 1990–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/hadtudomany

Tárgyév: 2007–2014.


625.

HADTUDOMÁNYI SZEMLE (Bp. 2008–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/hadtudomanyi-szemle

Tárgyév: 2008–2014.


626.

HADTUDOMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1992–2005.)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/hadtudomanyi-tajekoztato

Tárgyév: 2004–2005.


627.

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI (Debrecen, 1963–)

T. HORVÁTH Ildikó: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (1979–1990.) és a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei (1979–1992.) repertóriuma. = Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 71. kötet, 1996. 407-455 p.


628.

HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ (Debrecen, 1956–)

Előbb: NÉPLAP (Debrecen, 1944-1956.)

Írók a sajtóban. Debreceni írók művei a Hajdú-Bihari Naplóban. 1968–1978. Összeáll. a debreceni Városi Könyvtár munkatársai. (Kiad. a Debrecen, Városi Könyvtár, Hajdú-Bihari Napló.) Debrecen, 1979. Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, 124 p.


629.

HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ (Debrecen, 1956–)

Előbb: NÉPLAP (Debrecen, 1944-1956.)

A Hajdú-Bihari Napló közművelődési cikkei 1974–1979. Kieg. államvizsga dolgozat. Összeáll. OROSZ Mihályné. Nyíregyháza, 1981. Tanárképző Főiskola, 94 p. Gépirat.

NyTK Szd/147


630.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI HÍREK (Hajdúböszörmény, 1946. XI. 9–1949. III. 12.)

Utóbb: BÖSZÖRMÉNYI NÉPLAP (Hajdúböszörmény, 1949. III. 19–X. 29.)

A Hajdúböszörményi Hírek és a Böszörményi Néplap repertóriuma 1946–1949. Szakdolgozat. Összeáll. KISSNÉ NAGY Mária Éva. Debrecen, 1977. Tanítóképző Főiskola, 57 p. Gépirat.

KMK D 1719


631.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI HÍRLAP (Hajdúböszörmény, 1969–1975.)

A Hajdúböszörményi Hírlap első öt évfolyamának válogatott repertóriuma 1969–1973. (Szakdolgozat.) [Debrecen, Tanítóképző Intézet.] összeáll. NAGY Éva (SZEKRÉNYES Gézáné). Debrecen, 1974. 115 p. Gépirat.

KMK D 1195


632.

HALLGATÓI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1980–2007.)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/hallgatoi-kozlemenyek

Tárgyév: 1980–2007.


633.

HALMI JÓZSEF RIPORTLAPJA (Bécs, 1922–1923.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


634.

HÁLÓZATI HÍRADÓ (Szeged, 1962.)

Címvált.: SOMOGYI-KÖNYVTÁRI HÍRADÓ (Szeged, 1962–1972.)

Utóbb: SOMOGYI-KÖNYVTÁRI MŰHELY (Szeged, 1973–1984.)

Utóbb: SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY (Szeged, 1985–1989.)

Híradónk mutatója 1962–1971. (Összeáll. GYURIS György.) = Somogyi-Könyvtári Híradó, 1971. 4. sz. 297–306. p.


635.

HÁLÓZATOK (Zalaegerszeg, 1983-1989.)

Repertórium, 1983-1989. Összeáll. PÁL Éva. = Hálózatok, 1989. 2. sz. 51-72 p.


636.

HARGITA (Csíkszereda, 1968–1989.)

[A] Hargita költészete. Bibliográfia 1968. márc.–1973. márc. (Összeáll. BAKÓ László.) Csíkszereda, (1973). Városi Könyvtár, 27, [4] p.


637.

HARMADKOR (Szeged, 1984–1989.)

A Harmadkor repertóriuma (1984–1989). [MEK honlapja.]

URL: https://mek.oszk.hu/00000/00015/


638.

HASZNOS MULATSÁGOK (Pest, 1817–1842.)

Főlap: HAZAI ÉS KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK (Pest, 1806–1838.)

Utóbb: NEMZETI ÚJSÁG (Pest, 1840–1848.)

Mutató tábla a Hasznos Mulatságokhoz. [1817. 1. félév] – 1842. 2. félév, mell. a Hasznos Mulatságok félévi köteteihez (1–52. számához), általában 6–8 p. terjedelemben.


639.

HASZNOS MULATSÁGOK (Pest, 1817–1842.)

Főlap: HAZAI ÉS KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK (Pest, 1806–1838.)

Utóbb: NEMZETI ÚJSÁG (Pest, 1840–1848.)

Tudósítások és Hasznos mulatságok: válogatás a Hazai és Külföldi Tudósítások, valamint a Hasznos Mulatságok cikkeiből / KULTSÁR István, Kriterion, 2010. 338 p.

OSZK OB 92.743


640.

HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK (Bp. 2004–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/hatarrendeszeti-tanulmanyok

Tárgyév: 2007–2014.


641.

HATODIK SÍP (Bp. 1989–1999.)

FEKETE Valéria: Hatodik Síp repertóriuma, 1989–1998. = Hatodik Síp, 11. évf. 1999. 1/4. sz. 197-228 p.


642.

HÁTTÉR (Bp. 1986/87–1987.)

TANCZERNÉ JAKUS Emőke: A Háttér repertóriuma, 1986-87. Tatabánya, 1987. Komárom Megyei Pedagógiai Intézet, 96 p.


643.

HAVI KÖZLÖNY (Temesvár, 1878–1916.)

A Havi Közlöny 1–17. [1878–1894.] évfolyamának részletes tárgy- és névmutatója. Összeáll. [PERÉNYI] PATZER István. Temesvár, 1895. Csanád-egyházmegyei ny., LI p.


644.

HAVI KÖZLÖNY (Temesvár, 1878–1916.)

A Havi Közlöny 21–25. [1898–1902.] évfolyamainak részletes tárgy- és névmutatója. = Havi Közlöny, 26. évf. 1903. évi januári füzet melléklete.


645.

HAVI KÖZLÖNY (Temesvár, 1878–1916.)

A Havi Közlöny 26–35. [1903–1912.] évfolyamainak részletes tárgy- és névmutatója. = Havi Közlöny, 36. évf. 1913. évi mell.


646.

HAVI MAGYAR FÓRUM (Bp. 1993–)

VASVÁRI Erika: A Havi Magyar Fórum repertóriuma (1999–2000). = Havi Magyar Fórum, 2001. 1. sz. mell. 11 p.


647.

HÁZ, A (Bp. 1908–1911.)

BARDOLY István: A Ház repertóriuma. = Ars Hungarica, 27. évf. 1999. 1. sz. 153-168 p.


648.

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK (Pest, 1806–1838.)

Utóbb: HASZNOS MULATSÁGOK (Pest, 1817–1842.)

Utóbb: NEMZETI ÚJSÁG (Pest, 1840–1848.)

Tudósítások és Hasznos mulatságok: válogatás a Hazai és Külföldi Tudósítások, valamint a Hasznos Mulatságok cikkeiből. KULTSÁR István, Kriterion, 2010. 338 p.

OSZK OB 92.743


649.

HAZÁNK (Győr, 1847. I. 2 – 1848. VIII. 10.)

Előbb: VATERLAND, DAS (Győr, 1844-1846.)

A győri sajtó története (1728–1850). Győr, 1915. Nitsmann ny., 150 p. Repertórium: 83–99 p.


650.

HAZÁNK (Győr, 1847. I. 2 – 1848. VIII. 10.)

Előbb: VATERLAND, DAS (Győr, 1844-1846.)

A győri Hazánk története és repertóriuma. Diploma dolgozat. Összeáll. BOLGÁR Ivánné. Bp. 1977. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 166 p. 17 t. Gépirat. Repertórium: 40–165 p.

KMK D 3686


651.

HEALTH DEVELOPMENT (Bp. 2004-2015.)

Párhuzamos cím: EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS (Bp. 2004–2015.)

BARNA Zita: A Health Development (Egészségfejlesztés) című folyóirat repertóriuma, 2004–2005. Szeged, 2006. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 44 p.

KSZK D 7.633


652.

HÉBE (Bécs, 1822–1826.)

Címváltozat: ZSEBKÖNYV 1822-RE (Bécs, 1822.)

A Hébe írói és közleményei (1822–1826). TAMEDLY Mihály: Igaz Sámuel és a Hébe. Sopron, 1917. 30–39. p.


653.

HELIKON [I.] (Kolozsvár, 1936–1937.)

Főcím: ERDÉLYI HELIKON (Kolozsvár, 1928–1944.)

Az Erdélyi Helikon költészeti anyagának repertóriuma (1928–1944). Összeáll. KELEMEN Ilona, RÉTHY Andor, VÁCZY Leona. Az Erdélyi Helikon költői. (1928–1944.) [Antológia.] (Sajtó alá rend. és bev. SZEMLÉR Ferenc.) Bukarest, 1973. 727–788. p.


654.

HELIKON [I.] (Kolozsvár, 1936-1937.)

Főcím: ERDÉLYI HELIKON (Kolozsvár, 1928–1944.)

Az Erdélyi Helikon írói és írásai 1928–1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1954. 250 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


655.

HELIKON [I.] (Kolozsvár, 1936-1937.)

Főcím: ERDÉLYI HELIKON (Kolozsvár, 1928–1944.)

GALAMBOS Ferenc: Erdélyi Helikon, 1928–1944. Erdélyi Magyar Adatbank, [Adatbank.]

URL: http://erdelyihelikon.adatbank.transindex.ro


656.

HELIKON [II.] (Debrecen–Amsterdam, 1938–1943.)

LUDÁNYI Valéria: A "Helikon" c. irodalomelméleti folyóirat története. (Debrecen, 1938–1943.) Adalék a magyarországi idegen, nyelvű sajtó történetéhez. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve, 1955. 2. r. Debrecen, 1956. 371–400. p.


657.

HELIKON [III.] (Bp. 1964–)

Előbb: IRODALMI FIGYELŐ (Bp. 1955-1957.)

Előbb: VILÁGIRODALMI FIGYELŐ (Bp. 1958-1963.)

Fejezetek a "Helikon" történetéből. Irodalmi Figyelő (1955–1957.), Világirodalmi Figyelő (1958–1963.), Helikon Világirodalmi Figyelő (1964–). (Összeáll. BEDNÁR Attiláné JUHÁSZ Erzsébet.) Bp. 1973. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 126, 92 p. Gépirat. Repertórium: 22–92 p.

KMK D 3195


658.

HELIKON [III.] (Bp. 1964–)

Előbb: IRODALMI FIGYELŐ (Bp. 1955-1957.)

Előbb: VILÁGIRODALMI FIGYELŐ (Bp. 1958-1963.)

Helikon, Világirodalmi Figyelő. Repertórium. 1973–1976. (Szakdolgozat.) Összeáll. RADNAI Ferencné. Debrecen, 1978. Tanítóképző Főiskola, 103 p. Gépirat.

KMK D 1789


659.

HELIKON [III.] (Bp. 1964–)

Előbb: IRODALMI FIGYELŐ (Bp. 1955-1957.)

Előbb: VILÁGIRODALMI FIGYELŐ (Bp. 1958-1963.)

A Helikon repertóriuma, 1955–2011. = Helikon, 58 évf. 2012. 1-2. sz. 314 p.


660.

HELIKON [IV.] (Kolozsvár, 1990–)

NAGY Mária: Helikon, 1990–2004. Repertórium. Kolozsvár, 2005. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 383 p.


661.

HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE (Miskolc, 1957–)

HIDEG Ágnes: A Herman Ottó Múzeum kiadványai. Bibliográfia és repertórium, 1900–1977. Miskolc, 2005. 70. p.

OSZK ED 1.117


662.

HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE (Miskolc, 1957–)

CSÁK LEVENTÉNÉ HIDEG Ágnes: A Herman Ottó Múzeum kiadványai. Bibliográfia és repertórium 1978–1998. Miskolc, 1999. Herman Ottó Múzeum, 164 p.


663.

HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE (Miskolc, 1957–)

CSÁK LEVENTÉNÉ HIDEG Ágnes: A Herman Ottó Múzeum kiadványai. Bibliográfia és repertórium 1998–2003. Miskolc, 2004. Herman Ottó Múzeum, 70 p.


664.

HESPERUS (Brünn–Prag–Stuttgart, 1812–1827?)

Tudós Hazánkfijai a' Hesperus nevű folyóírásban múlt esztendő [1817.] által e' darabokat közölték. [Összeáll.] Y. [FEJÉR György.] = Tudományos Gyűjtemény, kötet 1818. II. köt. 111–113. p.


665.

HESPERUS (Brünn–Prag–Stuttgart, 1812–1827?)

A' Hesperus nevű folyó írásban 1818. eszt. kinyomtatott Értekezések 's Tudósítások, mellyek vagy Hazánkfijaitól beküldettek, vagy Magyar Hazánkat érdeklik. THAISZ András által. = Tudományos Gyűjtemény, 1819. II. köt. 92. p.


666.

HÉT, A [I.] (Bp. 1889–1924.)

"A Hét" írói és írásai. 1889–1924. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. 1–2. köt. Bp. 1954.

1. köt. 298 p. 2. köt. 435 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


667.

HÉT, A [II.] (Pozsony, 1956–1995.)

A Hét (1986–1992.) évfolyamának repertóriuma. [Szlovákiai Magyar Adatbank.]

URL: http://www.foruminst.sk/index.php?p=&t=a&xp=3&Data


668.

HÉT HÁRS (Bp. 2002–)

Hét Hárs (2002–2012), 1-11. évf. repertórium. Összeáll. TOKAJI NAGY Erzsébet, Bp. 2013. 83 p.


669.

HETI KÖZLÖNY (Debrecen, 1857–1896.)

Utóbb: DEBRECENI FŐISKOLAI LAPOK (Debrecen, 1896–1914.)

Repertórium a Debreceni Főiskolai Lapok 1857/8–1911/2. évfolyamaihoz. Adalékok a Debreceni Főiskolai Lapok történetéhez. A "Főiskolai Magyar Irodalmi Társaság" megbízásából szerk. KOÓS Elemér. Debrecen, 1912. Városi ny., 64 p.


670.

HÉTRŐL-HÉTRE (Szabadka, 1934–1935.)

A Hétről-hétre repertóriuma. Összeáll. PATÓ Imre. (Kiad. a) Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. Újvidék–Szabadka, 1984. 1–145. p. (333–477. p.) Klny. a Hungarológiai Közlemények 1983. 3. sz.-ból.

/Életjel könyvek 32./


671.

HÉTRŐL-HÉTRE (Szabadka, 1934–1935.)

A Hétről-hétre repertóriuma. Összeáll. PATÓ Imre. = Hungarológiai Közlemények 1983. 3. sz.


672.

HEVESI MŰVELŐDÉS (Eger, 1969–)

Előbb: TUDÓSÍTÓ (Eger, 1962-1968.)

Hevesi Művelődés 1962–1973. Repertórium. (Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet miskolci kihelyezett tagozata.) Összeáll. SZECSKÓNÉ BUKOLYI Emőke. (Debrecen–Miskolc), 1974. 50 p.


673.

HEVESI SZEMLE (Eger, 1973–1989.)

A Hevesi Szemle 5 éves repertóriuma (1973–1977.). Összeáll. BODNÁR Józsefné, FEKETE Péterné, KÁRPÁTINÉ ÉZSIÁS Edit) 1978. 132 p.


674.

HÍD (Újvidék, 1934–)

Szünetelt: (1941. márc. 1–1945. okt.)

Közben: VILÁGKÉP (Újvidék, 1941.)

Melléklap: MŰKEDVELŐ SZÍNPAD (Újvidék, 1953-1955.)

A Híd repertóriuma (1934–1941). Összeáll. PATÓ Imre. (Közread. a Hungarológiai Intézet, Újvidék.) Újvidék, 1976. Fórum, 270 [6] p.


675.

HÍD (Újvidék, 1934–)

Szünetelt: (1941. márc. 1–1945. okt.)

Közben: VILÁGKÉP (Újvidék, 1941.)

Melléklap: MŰKEDVELŐ SZÍNPAD (Újvidék, 1953-1955.)

KISS Gusztáv, FARKAS Attila: A Híd repertóriuma, 1976–2001. Újvidék, 2005. Fórum Könyvkiadó, 638 p.


676.

HÍD-NAPTÁR (Szabadka, 1939–)

Híd-naptár 1939. (Repertórium.) Összeáll. PATÓ Imre. = Híd, 1976. 1. sz. 120–125. p.


677.

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY (Bp. 1921–)

Szünetelt: 1956–1957.

A Hidrológiai Közlöny 1–13. [1921–1933.] kötetének tartalmából. = Hidrológiai Közlöny, 14. köt. 1934 [1935]. [3] p. a kötet végén és a hátsó belső borítón. Német, francia, angol és olasz címmel is.


678.

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY (Bp. 1921–)

Szünetelt: 1956–1957.

A Hidrológiai Közlöny első ötven évfolyamának (1921–1970.) tartalomjegyzéke. Szerk. VÁGÁS István. (Kiad. a Magyar Hidrológiai Társaság.) Bp. 1974 [1979]. MTESZ Házinyomda.


679.

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY (Bp. 1921–)

Szünetelt: 1956–1957.

A Hidrológiai Közlöny 1971–1980. [!51–60.] évfolyamainak tartalomjegyzéke. Szerk. VÁGÁS István. [Kiad. a Magyar Hidrológiai Társaság.] Szeged, 1981 (1982). ATIVIZIG, 206 p.


680.

HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1961–2001.)

A Hidrológiai Tájékoztató első húsz évfolyamának (1961–1980.) tartalomjegyzéke. (Összeáll. CZIRÁKY József.) Kiad. a Magyar Hidrológiai Társaság, Forrás Vízgazdálkodási Egyesülés. Bp. 1985. Vízügyi Dokumentációs Szolg., 35 p.


681.

HÍRVILLÁM (Bp. 2010–2011.)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/hirvillam

Tárgyév: 2010–2011.


682.

HISTÓRIA [I.] (Bp. 1928–1932.)

Tartalomjegyzék a História folyóirat és mellékletei 1–4. évfolyamához. = História, 4. évf. 1931. 3–4. füz. mell. I–VII. p.


683.

HISTÓRIA [I.] (Bp. 1928–1932.)

A "História" története és repertóriuma. Szakdolgozat. Összeáll. FEDERITS Istvánné. Bp. 1977. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, [2], 71 p. Gépirat. Repertórium: 25–71. p.

KMK D 3696


684.

HISTÓRIA [II.] (Bp. 1979–2012.)

A História repertóriuma 1979–1983. Szakdolgozat. Összeáll. NAGY Judit. Szombathely, 1984. Tanárképző Főiskola, 115 p. Gépirat.

SZTK N22/1984


685.

HISTÓRIA [II.] (Bp. 1979–2012.)

A História 1979–1986. évi számainak (1–8. évfolyam) tartalomjegyzéke. = História, 1986. 5–6. sz. mell.


686.

HISTÓRIA [II.] (Bp. 1979–2012.)

HARTL Veronika: A História folyóirat és repertóriuma. Budapest, 2001. ELTE BTK, 85 p.

Tárgyév: 1989–1991.

KSZK D 6.603


687.

HISTÓRIA [II.] (Bp. 1979–2012.)

A História, 1979–1992. évi számainak (1-14. évf.) bibliográfiája. = História, 1993. Ksz. 35 p.


688.

HISTÓRIA [II.] (Bp. 1979–2012.)

História repertórium. [Adatbázis.]

URL: http://www.historia.hu

Tárgyév: 1980–1999.


689.

HISTÓRIA [II.] (Bp. 1979–2012.)

BOROS Enikő: A História repertóriuma, 1993–1997. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1999. 149 p.

B 80/1999


690.

HISTÓRIA [II.] (Bp. 1979–2012.)

KOVÁCS Zsolt: História repertóriuma, 1998–2001. Szakdolgozat, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2006. 208 p.

Elektronikus dokumentum.


691.

HISTÓRIA [II.] (Bp. 1979–2012.)

KIRÁLY Krisztina: História repertóriuma, 2002–2005. Szakdolgozat, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2006. 187 p.

Elektronikus dokumentum.


692.

HISTORIAE ARTIS PHARMACIAE (Bp. 1974. 2. sz. -1975.)

Párhuzamos cím: GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIARIUM (Bp. 1972–1975.)

A Gyógyszerésztörténeti Diarium 1. 1972., 2. 1973., 3. 1974. évfolyamainak névjegyzéke és tárgymutatója. = Gyógyszerésztörténeti Diarium, 4. évf. 1975. 3. (14.) sz. mell.


693.

HITEL [I.] (Kolozsvár, 1935–1944.)

Tárgymutató. (1936–1938.) = Hitel, 1938. 4. sz. mell. I–VIII p.


694.

HITEL [I.] (Kolozsvár, 1935–1944.)

ZÁHONY Éva: Hitel c. folyóirat repertóriuma, 1935. 1936–1944. – Hitel. 2 kötet. Kolozsvár, 1991. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 405-446 p.

URL: https://mek.oszk.hu/04400/04423


695.

HITEL [I.] (Kolozsvár, 1935–1944.)

GALAMBOS Ferenc: Két Erdélyi folyóirat a Hitel, 1936–1944. és az Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924–1929. repertóriuma. Bp. 1976. 110 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


696.

HITEL [II.] (Bp. 1988–)

Hitel repertórium, 1988–1992. / NAGY Réka. KLTE. TK. 187 p.

KSZK D 8.750


697.

HOGYAN TOVÁBB? (Győr, 1990–2008.)

Hogyan Tovább? Repertórium, 1990–1994. = Hogyan Tovább? 1995. 5. sz. mell. Összeáll. FIGULA Anikó. 42 p.


698.

HOGYAN TOVÁBB? (Győr, 1990–2008.)

Hogyan Tovább? Repertórium, 2000–2004. = Hogyan Tovább? 2004. 5. sz. mell. Összeáll. FIGULA Anikó. 42 p.


699.

HOLMI (Bp. 1989–)

LAKATOS András, ZÁVODA Pál: Holmi 1989. október-1994. október. Bp. 1995. Zenemű Nyomda, 32 p.


700.

HOLMI (Bp. 1989–)

PUP Csilla: Holmi repertóriuma, 1989–1994. Szombathely, 2000. Berzsenyi Dániel Főiskola, Könyvtár-Informatikai Tanszék, [Szakdolgozat, Holmi honlapja.]

URL: http://www.holmi.org/repert/1/Mutat.html


701.

HOLMI (Bp. 1989–)

KOMONDI Gabriella: A Holmi című folyóirat repertóriuma, 1995–1999. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 2000. 166 p.

K 67/ 2000


702.

HOLMI (Bp. 1989–)

HANDÓ Diána: Holmi repertórium, 2000–2004. Szakdolgozat, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2007. 166 p.

Elektronikus dokumentum.


703.

HOLMI (Bp. 1989–)

HOMOR Péter: Holmi repertórium, 2005–2009. Szakdolgozat, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2012. 166 p.

Elektronikus dokumentum.


704.

HONISMERET (Bp. 1961–)

Közben: HONISMERET, HELYTÖRTÉNET (Bp. 1970-1971.)

Közben: HONISMERETI HÍRADÓ (Bp. 1972-1974.)

A Honismeret 5 éve. 1973–1977. (Repertórium.) Szakdolgozat. Összeáll. FÁBIÁN Miklós. Bp. 1978. SZOT Központi Iskola, 106, [6] p.

KMK D 1847


705.

HONISMERET (Bp. 1961–)

Közben: HONISMERET, HELYTÖRTÉNET (Bp. 1970-1971.)

Közben: HONISMERETI HÍRADÓ (Bp. 1972-1974.)

A Honismeret repertóriuma. [1961–1969.] Összeáll. SKRABUT Éva. [Kiad. a] Hazafias Népfront. Bp. 1974. 97 p.


706.

HONISMERET (Bp. 1961–)

Közben: HONISMERET, HELYTÖRTÉNET (Bp. 1970-1971.)

Közben: HONISMERETI HÍRADÓ (Bp. 1972-1974.)

Honismereti Híradó. Repertórium 1972–1975. Szakdolgozat. (Összeáll.) HORVÁTH Anikó. Debrecen, 197., Tanítóképző Főiskola, 135 p. Gépirat.

DTK 2867/szd.


707.

HONISMERET (Bp. 1961–)

Közben: HONISMERET, HELYTÖRTÉNET (Bp. 1970-1971.)

Közben: HONISMERETI HÍRADÓ (Bp. 1972-1974.)

PALLOS Éva: A Honismeret 1-15. évfolyama (1972–1987.) összesített repertóriuma. Bp. 1991. Honismeret Szövetség, 84 p.


708.

HONISMERETI HÍRADÓ (Bp. 1972-1974.)

Főlap: HONISMERET (Bp. 1961–)

Közben: HONISMERET, HELYTÖRTÉNET (Bp. 1970-1971.)

PALLOS Éva: A Honismeret 1-15. évfolyama (1972–1987.) összesített repertóriuma. Bp. 1991. Honismeret Szövetség, 84 p.


709.

HONISMERETI HÍRADÓ (Bp. 1972-1974.)

Főlap: HONISMERET (Bp. 1961–)

Közben: HONISMERET, HELYTÖRTÉNET (Bp. 1970-1971.)

Honismereti Híradó. Repertórium 1972–1975. Szakdolgozat. (Összeáll.) HORVÁTH Anikó. Debrecen, 197., Tanítóképző Főiskola, 135 p. Gépirat.

DTK 2867/szd.


710.

HONVÉD (Bp. 1946–1951.)

A "Honvéd" katonai folyóirat repertóriuma. (1946–1951.) (Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet.) Összeáll. BALLÁ Tamásné. Debrecen, 1971. [2], [III], 72 p. Gépirat.

DTK 1380/szd.


711.

HONVÉD (Bp. 1946–1951.)

Honvédségi Szemle (Honvéd, Katonai Szemle, Politikai Értesítő, Honvédségi Pártmunkás). 1. r. 1946–1978. (Összeáll. BENDE Sándorné, BERKI Imréné, et.al.) Bp. 1981. Zrínyi K., XVII, 443 p.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma, 3./


712.

HONVÉDELEM (Bp. 1949–1989.)

Címvált.: KATONAI FIGYELŐ (Bp. 1949-1956.)

Honvédelem. Bp. Zrínyi K. OMKDK soksz. 1. r. 1949–1978. (Összeáll. BERKI Imréné, KÖLES Ferencné, RÁDA Ferenc.) 1979. XII, 217 p.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma, 1/1./


713.

HONVÉDELEM (Bp. 1949–1989.)

Címvált.: KATONAI FIGYELŐ (Bp. 1949-1956.)

Honvédelem. Bp. Zrínyi K. OMKDK soksz. 2. (r.) Tárgymutatók. (Szerk. BERKI Imréné, RADA Ferenc.) 1982. 156 p.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma, 1/2./


714.

HONVÉDELEM (Bp. 1949–1989.)

Címvált.: KATONAI FIGYELŐ (Bp. 1949-1956.)

Honvédelem. Bp. Zrínyi K., [3. r.] 1979–1983. (Összeáll. BERKI Imréné, KÖLES Ferencné, RADA Ferenc.) 1984. VIII, 203 p.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma, 1/3./


715.

HONVÉDORVOS (Bp. 1949–)

Előbb: HONVÉDORVOSI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1949-1950.)

Közben: KATONAORVOSI SZEMLE (Bp. 1953-1956.)

Honvédorvos. (Honvédorvosi Közlemények, Katonaorvosi Szemle.) 1949–1979. (Összeáll. HOLLÓSI Edit, KOVÁCS Csilla, TÉRI Sarolta, VERSEGHI Mária. Szerk. a MN Honvédelem szerkesztősége.) Bp. 1983. Zrínyi K., V, 96 p.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma, 3 [4]./


716.

HONVÉDORVOS (Bp. 1949–)

Előbb: HONVÉDORVOSI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1949-1950.)

Közben: KATONAORVOSI SZEMLE (Bp. 1953-1956.)

A Honvédorvos repertóriuma 1980–1984. (Összeáll.) KOVÁCS Csilla, TÓTH Lászlóné, VERSEGHI Mária. = Honvédorvos, 38. évf. 1986. ksz. 70–90. p.


717.

HONVÉDORVOS (Bp. 1949–)

Előbb: HONVÉDORVOSI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1949-1950.)

Közben: KATONAORVOSI SZEMLE (Bp. 1953-1956.)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/honvedorvos

Tárgyév: 2005–2013.


718.

HONVÉDORVOSI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1949-1950.)

Közben: HONVÉDORVOS (Bp. 1949–)

Közben: KATONAORVOSI SZEMLE (Bp. 1953-1956.)

Honvédorvos. (Honvédorvosi Közlemények, Katonaorvosi Szemle.) 1949–1979. (Összeáll. HOLLÓSI Edit, KOVÁCS Csilla, TÉRI Sarolta, VERSEGHI Mária. Szerk. a MN Honvédelem szerkesztősége.) Bp. 1983. Zrínyi K., V, 96 p.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma, 3 [4]./


719.

HONVÉDSÉGI PÁRTMUNKÁS (Bp. 1958–1959.)

Utóbb: HONVÉDSÉGI SZEMLE (Bp. 1960–1990.)

Előbb: POLITIKAI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1950–1957.)

Honvédségi Szemle (Honvéd, Katonai Szemle, Politikai Értesítő, Honvédségi Pártmunkás). 1. r. 1946–1978. (Összeáll. BENDE Sándorné, BERKI Imréné.) Bp. 1981. Zrínyi K., XVII, 443 p.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma, 3./


720.

HONVÉDSÉGI SZEMLE (Bp. 1960–1990.)

Előbb: POLITIKAI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1950–1957.)

Előbb: HONVÉDSÉGI PÁRTMUNKÁS (Bp. 1958–1959.)

Honvédségi Szemle (Honvéd, Katonai Szemle, Politikai Értesítő, Honvédségi Pártmunkás). 1. r. 1946–1978. (összeáll. BENDE Sándorné, BERKI Imréné.) Bp. 1981. Zrínyi K., XVII, 443 p.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma, 3./


721.

HORIZONT (Veszprém, 1973–1989.)

Horizont repertórium 1973–1982. = Horizont, 1985. ksz.


722.

HORIZONT (Veszprém, 1973–1989.)

KOLOZS Barnabásné: Horizont repertórium, 1983–1987. 62 p. = Horizont, 1988. ksz.


723.

HORTOBÁGY (Debrecen, 1861–1867.)

JÁVORSZKY Ferenc: Hortobágy (1861–1867.) repertórium. Debrecen, 1997. Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, 297 p.


724.

HÖKKENTŐ (Szeged, 1995–)

SZÉL Ildikó Melinda: Hökkentő repertórium, 1999–2001. Szeged, 2005. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 198. p.

KSZK D 7.735


725.

HUMÁN SZEMLE (Bp. 1996–2006.)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/human-szemle

Tárgyév: 1996–2006.


726.

HUNGALU MAT HÍRADÓ (Bp. 1985–1990.)

RADNAI József: A HUNGALU MAT Híradó (1985–1990.) tartalomjegyzéke. Székesfehérvár, 1998. 77 p. (Magyar Alumíniumipari Múzeum, Ipartörténeti Források. 3 sz.)


727.

HUNGARIAN STUDIES REVIEW (Toronto, 1974–)

N. F. DREISZIGER: Hungarian Studies Review, index, 1974-88. = Hungarian Studies Review, Vol. 15. 1988. No, 2. 45-63 p.


728.

HUNGARIAN STUDIES REVIEW (Toronto, 1974–)

Hungarian Studies Review, Index to volumes 15. to 25. = Hungarian Studies Review, Vol. 26. 1999. No. 1-2. 175-195 p.


729.

HUNGAROLÓGIAI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, A (Újvidék, 1969–1975.)

Az intézeti kiadványok repertóriuma 1968–1983. (Összeáll.) KÁICH Katalin. Kiad. a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. Újvidék, 1983 (1984). 98 p.


730.

HUNNIA (Bp. 1989-1999.)

Hunnia repertórium: az 1989-1992-ben megjelent, 1-37 számok. Bp. Hunnia Kiadó, 1999. 8 p.

OSZK MHB 4.391/Rep.


731.

IFJÚ ERDÉLY (Kolozsvár, 1923–1947.)

INCZE Kinga: Ifjú Erdély repertórium, 1923–1932. 1939–1940. [Erdélyi Magyar Adatbank.]

URL: http://ifjuerdely.adatbank.transindex.ro


732.

IFJUMUNKÁS INTERNACIONÁLÉ (Bécs, 1921.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


733.

IFJÚSÁGI SZEMLE (Bp. 1981–1989.)

Az Ifjúsági Szemle repertóriuma. = Új Ifjúsági Szemle, 2006. 1. sz. 88-107 p.


734.

IFJÚSÁGI VEZETŐ (Bp. 1927–1938.)

Az "Ifjúsági Vezető" tizenkét esztendeje [1927–1938.] a nemzetnevelés szolgálatában. (Összeáll. SÁRPY István.) = Ifjúsági Vezető, 12. évf. 1938. 10. sz. 334–352. p.


735.

IGAZ SZÓ (Bukarest, 1953–1989.)

MÉSZÁROS József: Igaz Szó, 1953–1972. Repertórium. Bp. 1996. Mészáros József, 585 p.


736.

IGAZSÁG [I] (Szeged, 1918–1919.)

Az Igazság története. (1918–1919.) Szemelvényekkel és repertóriummal. (Összeáll.) PÉTER László. [Kiad. a] Somogyi-könyvtár. Szeged, 1962. Szegedi ny., 52 p. 1 t.


737.

IGAZSÁG [II.] (Nyíregyháza, 1910–1912.)

FÁBIÁNNÉ BAROVICS Ibolya: Igazság repertóriuma, 1910. szept. 30-1912. jún. 7-ig. Nyíregyháza, 1991. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 61 p.

KSZK D 4788


738.

IGAZSÁG [III.] (Kolozsvár, 1945-1989.]

Heti mell.: FELLEGVÁR (Kolozsvár, 1978–1981.)

MARTOS Gábor: Volt egyszer egy Fellegvár. Kolozsvár, Erdélyi Híradó, 1994. [Könyv az Igazság című kolozsvári napilap, ifjúsági mellékletéről.] A Fellegvár 99 számának repertóriuma, 71-102. p.

OSZK OC 89.641


739.

IGEHÍRDETŐ (Kolozsvár, 1990–)

SZÁSZ Eszter: Igehirdető repertórium, 1990–2000. Kolozsvár, 2006. Erdélyi Református Egyházkerület, 212 p.


740.

IMPULZUS (Szeged, 1973–1975.)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. (Összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE)

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. VIII. Fasc. 3.)


741.

INDÓHÁZ (Bp. 2005–)

KOCSOR Viktória Ivett: Indóház című folyóirat repertóriuma. Szeged, 2008. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 63. p.

Tárgyév: 2005.

KSZK D 8339


742.

INFORMATIKA (Bp. 1967–1975.)

Mutató. Az Informatika 1–6. évfolyamához. (1967–1972.) (Összeáll.) a KGM MTTI Hálózatfejlesztési Főosztálya. [Kiad. a] KGM. Műszaki Tudományos Tájékoztató Intézet. Bp. 1973. 21 p.


743.

INTERNACIONÁLÉ (Bécs, 1920.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


744.

INTERPRESS MAGAZIN (Bp. 1975–)

Interpress Magazin repertórium 1976–1977. Szakdolgozat. Összeáll. TÓTH Mária. Szombathely, 1984. Tanárképző Főisk., 113 p. Gépirat.

SZTK T77/1984


745.

INTERPRESS MAGAZIN (Bp. 1975–)

SZABÓ Árpádné: Interpress Magazin repertórium, 1978–1979. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1989. 114 p.

Sz 12/ 1989


746.

IPARGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1970–1990.)

Ipargazdasági Szemle. Az 1970–1974. évi számok tartalomjegyzéke. [Bp. 1974.] (Kossuth K.) 21, [4] p. 1974. ksz.


747.

IPARGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1970–1990.)

Ipargazdasági Szemle. Az 1970–1978. évi számok tartalomjegyzéke. Bp. 1979. MTA, 44 p.


748.

IPARI ÉS ÉPÍTŐIPARI STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1956–1988.)

Az Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő repertóriuma 1975–1979. [23–30. évf.] Összeáll. BERECZ Tiborné. Kieg. államvizsga dolgozat. Nyíregyháza, 1980. Tanárképző Főiskola, 140 p. Gépirat.

NyTK Szd. 116


749.

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, AZ (Bp. 1954–1971.)

Az Iparművészeti Múzeum évkönyveinek összesített tartalommutatója. (1–13., 1954–1970.) (Összeáll.) JAKABFFY Imre. = Ars Decorativa, 1973. 1. sz. 187–198. p.


750.

IPOLY (Szécsény, 1922. 1–26. sz.)

A Szécsényi sajtó repertóriuma. (Összeáll.) PUTZ Judit. Tanulmányok Szécsény múltjából, 6. köt, 1983. 31–90. p.


751.

ÍRÓ BELESZÓL, AZ (Bp. 1937.)

Az Író Beleszól. [Repertórium.] (Összeáll. V. TOLDI Sarolta.) [Bp. 197? MSZMP KB Párttörténeti Intézet], 9 p. Gépirat.


752.

IRODALMI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1874–1875.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai. Irodalmi Értesítő – Magyar Könyvészet – Az Irodalom – Múzeumi és Könyvtári Értesítő – Könyvtári Szemle – Magyar Bibliofil Szemle – Könyvbarátok Lapja. Bp. 1955. 204 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


753.

IRODALMI FIGYELŐ (Bp. 1955–1957.)

Utóbb: VILÁGIRODALMI FIGYELŐ (Bp. 1958–1963.)

Utóbb: HELIKON [III.] (Bp. 1964–)

Fejezetek a "Helikon" történetéből. Irodalmi Figyelő (1955–1957.) Világirodalmi Figyelő (1958–1963.) Helikon Világirodalmi Figyelő (1964–). (Szakdolgozat.) (Összeáll. BEDNÁR Attiláné, JUHÁSZ Erzsébet.) Bp. 1973. ELTE Könyvtártudományi Tanszék. 126, 92 p. Gépirat. Repertórium: 22–92. p.

KMK D 3195


754.

IRODALMI FIGYELŐ (Bp. 1955–1957.)

Utóbb: VILÁGIRODALMI FIGYELŐ (Bp. 1958–1963.)

Utóbb: HELIKON [III.] (Bp. 1964–)

A Helikon repertóriuma, 1955–2011. = Helikon, 58 évf. 2012. 1-2. sz. 314 p.


755.

IRODALMI ÚJSÁG (Bp. 1950–1956.)

STANDEISKY Éva: Irodalmi Újság, cikkbibliográfia, 1950–1956. Bp. 2010. Irodalom Kft.

OSZK ED 2.105


756.

IRODALOM, AZ (Bp. 1910–1911.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai. Irodalmi Értesítő – Magyar Könyvészet – Az Irodalom – Múzeumi és Könyvtári Értesítő – Könyvtári Szemle – Magyar Bibliofil Szemle – Könyvbarátok Lapja. Bp. 1955. 204 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


757.

IRODALOM-TUDOMÁNY (Bp. 1945–1946.)

ÁBRAHÁM Gyöngyi: Az "Irodalom-Tudomány" című folyóirat története és repertóriuma. Bp. 2000. ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék, 52 p.

KSZK D 6633


758.

IRODALOMTÖRTÉNET (Bp. 1912–1947. 1949–1956. 1957–1962. Új f. 1969–)

Az Irodalomtörténet írói és írásai 1912–1951. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1953. III, 314, IX p. Gépirat. Mell.: Az Irodalomtörténet 1948. évi kiszedett, de nyomtatásban meg nem jelent évfolyamának írói és írásai. (IX p.)

OSZK Hírlapolvasó


759.

IRODALOMTÖRTÉNET (Bp. 1912–1947. 1949–1956. 1957–1962. Új f. 1969–)

Az Irodalomtörténet repertóriuma, 1912-2011. Összeáll. BUDA Attila. Bp. 2016. Ráció Kiadó. 331 p.

OSZK MC 214.991


760.

IRODALOMTÖRTÉNET (Bp. 1912–1947. 1949–1956. 1957–1962. Új f. 1969–)

Az Irodalomtörténet repertóriuma 1969–1971. (Szakdolgozat.) Összeáll. BIELIK Ágnes. Debrecen, 1974. Tanítóképző Intézet, 82 p. Gépirat.

DTK 2068/szd.


761.

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1891–1948. Új f. 1953–)

Szünetelt: 1946–1947. 1949–1952.

Az Irodalomtörténeti Közlemények írói és írásai 1891–1948. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. [Bp. 195?] 320 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


762.

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1891–1948. Új f. 1953–)

Szünetelt: 1946–1947. 1949–1952.

EREDICS Éva: Az Irodalomtörténeti Közlemények repertóriuma, 1953–1957. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1997. 105 p.

E 85/ 1997


763.

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1891–1948. Új f. 1953–)

Szünetelt: 1946–1947. 1949–1952.

BIKÁDI Anita: Az Irodalomtörténeti Közlemények repertóriuma, 1958–1962. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1998. 105 p.

B 63/ 1998


764.

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1891–1948. Új f. 1953–)

Szünetelt: 1946–1947. 1949–1952.

KOZÁK Anikó: Az Irodalomtörténeti Közlemények című folyóirat öt évfolyamának repertóriuma, 1963–1970. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1998. 176 p.

K 86/ 1998


765.

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1891–1948. Új f. 1953–)

Szünetelt: 1946–1947. 1949–1952.

KOCZILI Anita: Az Irodalomtörténeti Közlemények repertóriuma, 1968–1972. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 2001. 109 p.

K 68/ 2001


766.

ÍROTT KŐ (Szombathely, 1936–1937. 1942–1944.)

Az "Írott Kő", Vas vármegye és Szombathely város Kultúregyesülete, Faludi Ferenc Irodalmi Társaság Szakosztálya szépirodalmi és tudományos folyóiratának tartalmi ismertetése. Összeáll. KISKERTI Károly. Vasi élet és irodalom. Vas megye irodalmának múltja és jelene. Szerk. PALKÓ István. Szombathely, 1957. 186–199. p.


767.

ÍROTT KŐ (Szombathely, 1936–1937. 1942–1944.)

Az "Írott Kő". Szakdolgozat. [ELTE Könyvtártudományi Tanszék.] Összeáll. LAKI Miklós. Bp. (1970.) 92 p. Gépirat.

KMK D 3384


768.

ISKOLAI KÖNYVTÁROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1959–1965.)

Utóbb: KÖNYV ÉS NEVELÉS (Bp. 1966–)

Iskolai Könyvtárosok Tájékoztatója. 1–30. [sz.] [1959–1965.] Összeáll. PALOVECZ János. [Bp. 1965. Tankönyvkiadó], 16 p.


769.

ISKOLAI KÖNYVTÁROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1959–1965.)

Utóbb: KÖNYV ÉS NEVELÉS (Bp. 1966–)

A Könyv és Nevelés repertóriuma 1959–1979. Szakdolgozat. Összeáll. KORPONAI Anna. Nyíregyháza, 1980. Tanárképző Főiskola, 149 p. Gépirat.

NyTK Szd. 91


770.

ISKOLAI KÖNYVTÁROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1959–1965.)

Utóbb: KÖNYV ÉS NEVELÉS (Bp. 1966–)

Mutató. Iskolai Könyvtárosok Tájékoztatója, 31–35. sz. – Könyv és Nevelés, 1966–1969. (Összeáll. [PALOVECZ János.]) [Bp. 1970. Tankönyvkiadó], 8 p.


771.

ISKOLÁINK – NEVELŐINK (Pécs, 1954–1956.)

Közben: BARANYAI NÉPMŰVELÉS (Pécs, 1955. máj.)

Utóbb: BARANYAI MŰVELŐDÉS (Pécs, 1957–)

Utóbb: MŰVELŐDÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Pécs, 1959. dec. – 1967. szept.)

Baranyai Művelődés. Repertórium 1954–1973. Összeáll. HUBER Kálmánné, SURJÁN Miklós. (Pécs, 1974.) 145, [3] p. = Baranyai Művelődés 1974. 4. sz.


772.

ISKOLÁINK – NEVELŐINK (Pécs, 1954–1956.)

Közben: BARANYAI NÉPMŰVELÉS (Pécs, 1955. máj.)

Utóbb: BARANYAI MŰVELŐDÉS (Pécs, 1957–)

Utóbb: MŰVELŐDÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Pécs, 1959. dec. – 1967. szept.)

Baranyai Művelődés. Repertórium. 1954–1979. Összeáll. HUBER Kálmánné, SURJÁN Miklós. Pécs, 1980. Szikra ny., 183 p. = Baranyai Művelődés, 1980. 1–2. sz.


773.

ISKOLAKULTÚRA (Pécs, 1991–)

GÉCZI János: Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány. Pécs, 2006. Iskolakultúra, 191. p. (Iskolakultúra-könyvek. 31.)

URL: https://mek.oszk.hu/05200/05227/

Tárgyév: 1991–2006.


774.

ISKOLAKULTÚRA (Pécs, 1991–)

Iskolakultúra repertóriuma. = Iskolakultúra, 2001. 6/7. sz. mell. 58 p.

URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=29

Tárgyév: 1991–2000.


775.

ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS (Debrecen, Bp. 1928–1929.)

Iskolánkívüli Népművelés. Folyóirat repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. NYILAS Klára. Debrecen, 1979. Tanítóképző Főiskola, 54 p. Gépirat.

DTK 4.200/szd.


776.

JÁNOSHALMAI ÚJSÁG (Jánoshalma, 1921-1923.)

Utóbb: FELSŐ-BÁCSKA (Jánoshalma, 1923–1944.)

A Felső-Bácska repertóriuma 1923–1924. Államvizsga dolgozat. Összeáll. SZÉNÁSINÉ MARTON Edit. Nyíregyháza, 1980. Tanárképző Főiskola, 82, XIV p. Gépirat.

NyTK Szd/104


777.

JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE (Pécs, 1956–)

HERNÁDI László Mihály: A pécsi múzeumi értesítők és évkönyvek repertóriuma, 1908–1998. Budapest-Pécs, 2002. Dialóg-Campus Kiadó, 348 p.

URL: https://mek.oszk.hu/03900/03974


778.

JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE (Pécs, 1956–)

HÁGER József: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1-40. = Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 40. köt. 1995. 225-240 p.

Tárgyév: 1956–1995.


779.

JÁRÁSI KÖNYVTÁR HÍRADÓJA (Paks, 1961–1965.)

BEREGNYEI Miklós: A Járási Könyvtár Híradója. Paks, 1999. Jámbor Pál Társaság, 7-50. p.

(Paks sajtótörténete, legújabbkori lapok. 2. kötet.)


780.

JÁSZ-KUNSÁG (Jászberény, 1868–1875.)

A Jász-Kunság (1868–1875.) című hetilap első évfolyamának repertóriuma. Kiegészítő államvizsga dolgozat. Összeáll. NEMES András. Nyíregyháza, 1979. Tanárképző Főiskola, XX, 67 p. 2 t. Gépirat.

NyTK Szd. 36


781.

JÁSZKUNSÁG (Szolnok, 1954–2002.)

[A] Jászkunság Törökszentmiklósra vonatkozó cikkeinek bibliográfiája. 1954–1972. (Összeáll. KEREK Béla.) [Kiad. a] Törökszentmiklós Városi-Járási Könyvtár, Szolnok, [1973.] 87 p.

/Helyismereti füzetek 1./


782.

JÁSZKUNSÁG (Szolnok, 1954–2002.)

Mezőtúr a Jászkunság lapjain. Repertórium. 1954–1974. Kiad. a (Móricz Zsigmond Városi Könyvtár.) Mezőtúr, 1974. 12 p. [Szolnok,] Verseghy F. Megyei Könyvtár

/Mezőtúri füzetek 1./


783.

JÁSZKUNSÁG (Szolnok, 1954–2002.)

A Jászkunság repertóriuma 1954–1974. [Összeáll.] BÁLINTNÉ HEGYESI Júlia, SELMECZINÉ PÜSKI Anikó. (Szerk. KAPOSVÁRI Gyula, SZURMAY Ernő.) (Kiad. a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár.) Szolnok, 1976. [2], XVIII, 3–157. p.


784.

JÁSZKUNSÁG (Szolnok, 1954–2002.)

HERCZEG László: Jászkunság repertóriuma, 1954–1987. Nyíregyháza, 1988. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 45 p.

KSZK D 4456


785.

JÁSZKUNSÁG (Szolnok, 1954–2002.)

A Jászkunság repertóriuma 1975–1979. Kiegészítő államvizsga dolgozat. Összeáll. SIMON Ferencné. Nyíregyháza, 1980. Tanárképző Főiskola, [4], 56 p. Gépirat.

NyTK Szd. 99


786.

JÁSZSÁGI ÉVKÖNYV (Jászberény, 1993–)

A Jászsági Évkönyv eddig megjelent számainak tartalomjegyzéke. = Jászsági Évkönyv, 2003. 302-314 p.

Tárgyév: 1993–2002.


787.

JÁSZSÁGI ÉVKÖNYV (Jászberény, 1993–)

A Jászsági Évkönyv 2000 óta megjelent számainak tartalomjegyzéke. = Jászsági Évkönyv, 2005. 313-319 p.

Tárgyév: 2000–2004.


788.

JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Főlap: MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Előbb: MŰVELŐDÉSI ÚTMUTATÓ (Bukarest, 1948–1956.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

SALIGA Zsuzsanna: Művelődés, 1976–1985. repertórium. Szeged, 1989. Hungaria, 292 p.

URL: http://muvelodes2.adatbank.transindex.ro


789.

JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Főlap: MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Előbb: MŰVELŐDÉSI ÚTMUTATÓ (Bukarest, 1948–1956.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

Művelődés. Repertórium 1980–1981. Szakdolgozat. Összeáll. TARRÓ Edit. Szombathely, 1984. Tanárképző Főiskola, 90, [7] p. Gépirat.

SZTK T 31/1984


790.

JAVOR (Újvidék-Zimony, 1862–1893.)

Bács-Bodrogh megye szerb történelmi irodalma. (1–2. r.) [Összeáll. IVÁNYI István, GROSSCHMID Gábor.] = A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve, 8. évf. 1892. 51–52, 95–96. p.


791.

JELENKOR (Pécs, 1958–)

A Jelenkor repertóriuma 1958–1968. (Összeáll. a Baranya Megyei Könyvtár szerzeményező és feldolgozó csoportja.) [Bp.] 1970. Népművelési Propaganda Iroda, 267 p.


792.

JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMA MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL (Debrecen, 1908–1933.)

Folytatás: DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, A (Debrecen, 1934–)

A Déri Múzeum Jelentéseinek és Évkönyveinek repertóriuma 1907–1968. [Összeáll.] HÉTHY Zoltán. Debrecen, 1972. Alföldi ny., 59 p.

/Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, 20./


793.

JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMA MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL (Debrecen, 1908–1933.)

Folytatás: DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, A (Debrecen, 1934–)

A Déri Múzeum Jelentéseinek és Évkönyveinek repertóriuma 1907–1968. = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1969/1970. 633-688 p.


794.

JELENTKEZÜNK (Szombathely, 1962–1994.)

A Jelentkezünk repertóriuma. 1–25. sz. (1962. dec.–1974. dec.) Összeáll. PÁLVÖLGYI Mihály. Szombathely, 1975. 73 p.


795.

JELENTKEZÜNK (Szombathely, 1962–1994.)

A Jelentkezünk repertóriuma 26–35. sz. (1975. május – 1980. november.) Szakdolgozat. Összeáll. SZABADOS Edit. Szombathely, 1981. Tanárképző Főiskola, 63, [3] p. Gépirat.

KMK D 2707


796.

JEL-KÉP (Bp. 1980–)

LUKÁTS János: A Rádió és Televízió Szemle (1969–1979.) és a Jel-Kép (1980–1984.) folyóiratok közös repertóriuma. Budapest, 1984. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 156 p.


797.

JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (Pest, 1871.)

Főlap: JOGTUDOMÁNYI HETILAP (Pest, 1865–1866.)

Utóbb: JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1866–1934.)

Melléklap: TELEKKÖNYVI KÖZLÖNY (Bp. 1880-1891.)

Tartalommutató a Jogtudományi Hetilap és a Jogtudományi Közlöny negyven évfolyamához. 1865–1904. Bp. 1904. I–XLIII. p. = Jogtudományi Közlöny, 1904. 40. évf. mell.


798.

JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (Pest, 1871.)

Főlap: JOGTUDOMÁNYI HETILAP (Pest, 1865–1866.)

Utóbb: JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1866–1934.)

Melléklap: TELEKKÖNYVI KÖZLÖNY (Bp. 1880-1891.)

Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny huszonöt évfolyamához. 1865–1890. Bp. 1891. Franklin, VIII, 191 p.


799.

JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (Pest, 1871.)

Főlap: JOGTUDOMÁNYI HETILAP (Pest, 1865–1866.)

Utóbb: JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1866–1934.)

Melléklap: TELEKKÖNYVI KÖZLÖNY (Bp. 1880-1891.)

SZÜK László: A Jogtudományi Közlöny (1865–1934.) büntetőjogi tárgyú adatai. Budapest, 1988. Igazságügyi Minisztérium, Tudományos és Tájékoztatási Főosztály, 252 p.


800.

JOGÁLLAM (Bp. 1902–1938.)

TÖRÖK ZOLTÁNNÉ BENEDEK Katalin: A Jogállam, jog- és államtudományi szemle című folyóirat repertóriuma, 1902–1911. Szeged, 2005. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 124. p.

KSZK D 7555


801.

JOGTÖRTÉNETI SZEMLE (Bp. 1986-2009.)

A Jogtörténeti Szemle 1986-2009-ben megjelent számainak összesített tartalomjegyzéke. Szerk. MEZEY Barna. Társszerk. GOSZTONYI Gergely és ÉLESZTŐS László. = Jogtörténeti Szemle, 2010. ksz. 164 p.


802.

JOGTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (Bp. 1966–1986. 2001–)

TÓTH Róbert: Jogtörténeti Tanulmányok I-VI. Kötet, 1966–1986, repertórium. Bp. 1992. 32 fol.

OSZK XD 80.274


803.

JOGTUDOMÁNYI HETILAP (Pest, 1865–1866.)

Utóbb: JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1866–1934.)

Melléklap: JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (Pest, 1871.)

TELEKKÖNYVI KÖZLÖNY (Bp. 1880-1891.)

Tartalommutató a Jogtudományi Hetilap és a Jogtudományi Közlöny negyven évfolyamához. 1865–1904. Bp. 1904. I–XLIII. p. = Jogtudományi Közlöny, 1904. 40. évf. mell.


804.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1866–1934.)

Előzménye: JOGTUDOMÁNYI HETILAP (Pest, 1865–1866.)

Melléklap: JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (Pest, 1871.)

TELEKKÖNYVI KÖZLÖNY (Bp. 1880-1891.)

Tartalommutató a Jogtudományi Hetilap és a Jogtudományi Közlöny negyven évfolyamához. 1865–1904. Bp. 1904. I–XLIII. p. = Jogtudományi Közlöny, 1904. 40. évf. mell.


805.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1866–1934.)

Előzménye: JOGTUDOMÁNYI HETILAP (Pest, 1865–1866.)

Melléklap: JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (Pest, 1871.)

TELEKKÖNYVI KÖZLÖNY (Bp. 1880-1891.)

Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny huszonöt évfolyamához. 1865–1890. Bp. 1891. Franklin, VIII, 191 p.


806.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1866–1934.)

Előzménye: JOGTUDOMÁNYI HETILAP (Pest, 1865–1866.)

Melléklap: JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (Pest, 1871.)

TELEKKÖNYVI KÖZLÖNY (Bp. 1880-1891.)

SZÜK László: A Jogtudományi Közlöny (1865–1934.) büntetőjogi tárgyú adatai. Budapest, 1988. Igazságügyi Minisztérium, Tudományos és Tájékoztatási Főosztály, 252 p.


807.

JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE STATISTIQUE (Bp. 1928–1945.)

Előbb: REVUE DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE STATISTIQUE (Bp. 1923–1927.)

Table des matiéres des années 1-10, 1923–1932. du Journal de la Société Hongroise de Statistique. (1–5. années: Revue de la Société Hongroise de Statistique.) Bp. [1933.] 32 p.


808.

JÖVENDŐ [I.] (Bp. 1903–1906.)

A Jövendő repertóriuma. (1903–1906.) Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1975. 197 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


809.

JÖVENDŐ, A [II.] (Hódmezővásárhely, 1910–1912.)

A Jövendő repertóriuma. (1910–1912.) (Szakdolgozat.) Összeáll. NAGY Károly. Debrecen, 1973. Tanítóképző Intézet, XV, 87 p. Gépirat.

DTK 1826/szd.


810.

JÖVŐ (Bécs, 1921–1923.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


811.

JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZLEMÉNYEI (Szeged, 1963–)

GÁBOR Kálmánné: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Acta Academiae Pedagogicae Szegediensis, 1974–1988. = Sectio Humana, 1989/1990. 125-180 p.


812.

JURÁTUS (Szeged, 1979–1980.)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. (Összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE)

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. VIII. Fasc. 3.)


813.

JUSS (Hódmezővásárhely, 1988–1992.)

Juss, 1988–1992. Repertórium. / MÁTÉ Zsuzsanna. Szegedi Tudományegyetem, 1999. 75 p.

KSZK D 7482


814.

KALANGYA (Újvidék, 1932–1944.)

A Kalangya írói és írásai 1932–1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1957. 136 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


815.

KALANGYA (Újvidék, 1932–1944.)

FECZ Ágnes: A Kalangya repertóriuma. 2009. ELTE BTK, 230 p.

KSZK D 8509


816.

KALOCSAI NÉPLAP (Kalocsa, 1878–1944.)

A Kalocsai Néplap repertóriuma. (Szakdolgozat.) Összeáll. ASBÓTH Miklós. [Bp. 1982. ELTE Könyvtártudományi Tanszék], 136 p. Gépirat.

Tárgyév: 1918.


817.

KALOTASZEG [I.] (Bánffyhunyad, 1912.)

SALIGA Irén: Kalotaszeg. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 27. köt. 1994. 217-240 p.

Tárgyév: 1912.


818.

KALOTASZEG [II.] (Bánffyhunyad, 1990–)

LOVÁSZ Krisztina: A Kalotaszeg c. folyóirat 1990. 1. évfolyamának annotált repertóriuma. Szeged, 1998. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Könyvtár Szak, 49 p.

KSZK D 6771


819.

KALOTASZEG [II.] (Bánffyhunyad, 1990–)

JANKÓ Tünde: Kalotaszeg repertórium, 1990–2000.

URL: http://kalotaszeg.adatbank.transindex.ro


820.

KÁLVINISTA VILÁG (Kolozsvár, 1927–1933.)

KOZMA Zsolt: A Kálvinista Világ és a Kiáltó Szó repertóriuma. Kolozsvár, 2003. Erdélyi Református Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont, 135. p.

Tárgyév: 1927–1933.


821.

KARCZAGI HÍRLAP (Karcag, 1905–1938.)

Melléklap: VASÁRNAPI ÉLET (Karcag, 1910.)

Karcagi Hírlap 1905–1911. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. KERESZTI Erzsébet. Nyíregyháza, 1981. Tanárképző Főiskola, 68 p. Gépirat.

NyTK Szd. 137


822.

KARD ÉS TOLL (Bp. 2000–2007.)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/kard-es-toll

Tárgyév: 2000–2007.


823.

KÁRPÁTI IGAZ SZÓ (Ungvár, 1945–)

Irodalmi mell.: LENDÜLET (Uzhorod, 1983–1987.)

BALLA D. Károly: A Lendület évei. Galéria, Bp. 1994. 12-30 p.

OSZK MB 150.357


824.

KARSZT ÉS BARLANG (Bp. 1961–)

Címvált.: KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1961. 1. és 2. sz.)

A Karszt és Barlangban 1961-től 1972-ig megjelent cikkek bibliográfiája. Összeáll. SAIN Béla. = Karszt és Barlang,, 1973. 1–2. sz. 61–66. p. Német és orosz nyelvű címmel is.


825.

KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1961. 1. és 2. sz.)

Főcím: KARSZT ÉS BARLANG (Bp. 1961–)

A Karszt és Barlangban 1961-től 1972-ig megjelent cikkek bibliográfiája. Összeáll. SAIN Béla. = Karszt és Barlang,, 1973. 1–2. sz. 61–66. p. Német és orosz nyelvű címmel is.


826.

KASSAI MUNKÁS (Kassa, 1907–1937.)

Szünetelt: 1915–1917.

Címvált.: MUNKÁS (Kassa, 1926. III. 2.)

Kassai Munkás 1907–1914, 1918. Irodalmi bibliográfia. Összeáll. BOTKA Ferenc. Kassai Munkás 1907–1937. Bp. 1969. 521–548. p.


827.

KASSAI NAPLÓ (Kassa, 1918–1928.)

A Kassai Napló bibliográfiája. GYÜRE Lajos: Kassai Napló, 1918–1928. Bratislava–Bp. (1986, Madách–Szépirodalmi K.), 87–257. p.


828.

KASSAI NAPLÓ (Kassa, 1918–1928.)

GYÜRE Lajos: Az alsószoknya alkonya. Írók és költők a Kassai Naplóban. Szöveggyűjtemény és bibliográfia. Madách-Posonium, 2008. 200-265 p.

OSZK OB 90.644


829.

KATASZTRÓFAVÉDELEM (Bp. 2000–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/katasztrofavedelem

Tárgyév: 2007–2014.


830.

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMLE (Bp. 2012–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/katasztrofavedelmi-szemle

Tárgyév: 2014.


831.

KATEDRA (Dunaszerdahely, 1994–)

VAJDA Barnabás: Katedra repertórium, 1994–2003. Dunaszerdahely, 2003. Lilium Aurum, 107 p.


832.

KATEKHON (Bp., 2004–)

Katekhon repertórium. [Adatbázis.]

URL: http://katekhon.hu/repertorium.html

Tárgyév: 2004–2009.


833.

KATHOLIKUS THEOLOGIAI FOLYÓIRAT (Bp. 1883–1885.)

Utóbb: HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (Bp. 1890-1913.)

Főlap: RELIGIÓ (Pest, Bp. 1841-1930.)

A "Katholikus Theologiai Folyóirat"-ról. (Összeáll. KISS János.) = Hittudományi Folyóirat, 1. évf. 1890. 1. füz. 237–243. p.

Utánközlése: Religió, 49. évf. 1890. 1. félév 43. sz. 343–344. 44. sz. 350–351. p.


834.

KATOLIKUS. SZEMLE [I.] (Bp. 1887–1944.)

A Katolikus Szemle repertóriuma. 1887–1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. 1–2. köt. Bp. 1974.

1. köt: [2], 328 p. 2. köt. 489 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


835.

KATOLIKUS SZEMLE [II.] (Róma, 1949–)

Repertórium a Katolikus Szemle 1–30. évfolyamához. 1949–1978. Összeáll. VÉBER Gyula, VÉBER Gyuláné. (Kiad. a) Külföldi Magyar Katolikus Akció. Róma, 1980. Tip. Ugo Detti, 186 p.


836.

KATONAI FIGYELŐ (Bp. 1949–1956.)

Főlap: HONVÉDELEM (Bp. 1949–1990.)

Honvédelem. Bp. Zrínyi K., 1949–1978. (Összeáll. BERKI Imréné, KÖLES Ferencné, RÁDA Ferenc.) 1979. XII, 217 p.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma 1/1./


837.

KATONAI FIGYELŐ (Bp. 1949-1956.)

Főlap: HONVÉDELEM (Bp. 1949–1989.)

Honvédelem. Bp. Zrínyi K. OMKDK soksz. 2. (r.) Tárgymutatók. (Szerk. BERKI Imréné, RADA Ferenc.) 1982. 156 p.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma, 1/2./


838.

KATONAI LOGISZTIKA (Bp. 1993–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/katonai-logisztika

Tárgyév: 2007.


839.

KATONAI SZEMLE (Bp. 1952–1959.)

Honvédségi Szemle (Honvéd, Katonai Szemle, Politikai Értesítő, Honvédségi Pártmunkás), 1946–1978. (Összeáll. BENDE Sándorné, BERKI Imréné) Bp. 1981. Zrínyi K., XVII, 443 p.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma, 3./


840.

KATONAORVOSI SZEMLE (Bp. 1953–1956.)

Előbb: HONVÉDORVOSI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1949-1950.)

Főlap: HONVÉDORVOS (Bp. 1949–)

Honvédorvos. (Honvédorvosi Közlemények, Katonaorvosi Szemle.) 1949–1979. (Összeáll. HOLLÓSI Edit, KOVÁCS Csilla, TÉRI Sarolta, VERSEGHI Mária. Szerk. a MN Honvédelem szerkesztősége.) Bp. 1983. Zrínyi K. V., 96 p.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma 3 [4]./


841.

KÁVÉHÁZI... (Dunakeszi, 1994–2001.)

BOTOS Eszter: Repertórium. Kávéházi Tavasz/ Nyár/ Ősz / Tél, 1994–1999. = Kávéházi Tél, 1999. 6. évf. 2. sz. mell. 6 p.


842.

KECSKEMÉTI KÖZLÖNY (Kecskemét, 1919–1943.)

SÁNDOR Anikó: Kecskeméti Közlöny repertóriuma, 1926–1939. Szeged, 1997. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 190 p.

KSZK D 5809


843.

KECSKEMÉTI NAGY KÉPES NAPTÁR (Kecskemét, 1890–1922.)

A Kecskeméti Nagy Képes Naptár repertóriuma. [1890–1922.] Szakdolgozat.(Összeáll.) AGÁRDI Márta. Szombathely, 1982. Tanárképző Főiskola, 104 p. Gépirat.

SZTK A 26/1982


844.

[KECSKEMÉTI REFORMÁTUS JOGAKADÉMIA ÉVKÖNYVE, A] (Kecskemét, 1862/63–1944/47.)

Címvált.: ÉRTESÍTVÉNY A KECSKEMÉTI HELV[ÉT] HITVALLÁSÚ FŐISKOLÁRÓL (Kecskemét, 1862/63–1944/47.)

A kecskeméti Református Jogakadémia évkönyvei. Repertórium. Összeáll. BÁLINTNÉ MIKES Katalin. (Kiad. a Bács-Kiskun Megyei Levéltár.) Kecskemét, 1983. 155, [2] p.

/Bács-Kiskun megye múltjából 8./


845.

KÉK NEFELEJCS NAGYKŐRÖS (Nagykőrös, 1992–2008.)

NÁDAY Katalin Ildikó: Nagykőrös kulturális eseménynaptára a Kék Nefelejcs Nagykőrös című lap tükrében, 1992–1996. Szeged, 2007. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 192. p.

KSZK D 8369


846.

KÉKMADÁR (Bp. 1923.)

Független Szemle (1921–1923), Kékmadár (1923). Repertórium. (Szerk. BOTKA Ferenc. Közrem. BÁLI Judit.) (Bev. Szabolcsi Miklós, Vezér Erzsébet.) Bp. 1979. Petőfi Irodalmi Múzeum, 167 p. Kossuth K.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B sor. 10./


847.

KELET NÉPE (Berettyóújfalu-Gyula-Biharugra-Bp. 1935–1942.)

A Kelet Népe, Móricz Zsigmond szerkesztésében. (1939–1942.) Szakdolgozat. Összeáll. BRÁDY Zoltánné TÖRÖK Gyöngyvér. Bp. 1968. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, (LV), 45 p. Gépirat.

KMK D 3174


848.

KELET NÉPE (Berettyóújfalu-Gyula-Biharugra-Bp. 1935–1942.)

A Kelet Népe repertóriuma 1935–1942. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. [Bp.] 1972. [1], 130 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


849.

KELET NÉPE (Berettyóújfalu-Gyula-Biharugra-Bp. 1935–1942.)

Kelet Népe 1935–1942. Repertórium. Szerk. SZÉNÁSSY Barnáné LUDÁNYI Valéria, SZÖŐR Árpádné PETRÁNYI Anikó. (Debrecen), 1979. KLTE Könyvtára, III, 73 p.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 7./


850.

KELETI SZEMLE (Bp. 1900-1932.)

Címvált.: REVUE ORIENTALE (Bp. 1900–1932.)

Kimutatás a Keleti Szemle 1–18. évfolyamának munkatársairól és közleményeiről országok szerint rendezve. = Keleti Szemle, 19. évf. 1920–1922. 1. sz. Külső borítók b-c-d lapjai.


851.

KELETI SZEMLE (Bp. 1900-1932.)

Címvált.: REVUE ORIENTALE (Bp. 1900–1932.)

Kimutatás a Keleti Szemle 1–20. köteteinek munkatársairól és közleményeiről tárgy- és munkakör szerint rendezve. = Keleti Szemle, 20. évf. (köt.) 1923–1927. Külső borítók b-c-d lapjai.


852.

KELETI SZEMLE (Bp. 1900-1932.)

Címvált.: REVUE ORIENTALE (Bp. 1900–1932.)

The Uralic and Altaie series. An analitical index. Including a complete index to Keleti Szemle. [Ed.] John R[ichard] KRUEGER. Publ. Bloomington, Indiana Univ. The Hague, 1970. Mouton. [6], 81 p. /Indiana Univ. publications. Uralic and Altaie series 100./

OSZK OD 26.906


853.

KELETI VIRÁGOK (Kolozsvár, 1889–1890.)

A Keleti Virágok (1889–1890.) repertóriuma. (Összeáll.) MÓZES Huba. = Nyelv-és Irodalomtudományi Közlemények, 1976. 1. sz. 102–104. p.


854.

KEMLIB (Tatabánya, 2011–)

KemLib elektronikus folyóirat tartalomjegyzéke, 2014.

URL: http://www.jamk.hu/letoltesek/files/Osszesitett_tartalomjegyzek_2014.pdf


855.

KÉPZŐMŰVÉSZETI SZEMLE (Bp. 1879–1881.)

RÉVÉSZ Emese: Képzőművészeti Szemle, 1879–1881. = Ars Hungarica, 28. évf. 2000. 2. sz. 415-451 p.


856.

KERESKEDELMI SZAKOKTATÁS (Pozsony - Bp. 1892–1945.)

Kereskedelmi Szakoktatás. A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületi Közlönye 1–32. évfolyamának tartalomjegyzéke, 1892. szept. 1-től 1925. június 30-ig. Összeáll. ANTALFFY Artúr. Kieg. és sajtó alá rend. KRISCH Jenő. Kiad. a Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesülete. [Bp. 1927]. Franklin ny., 135 p.


857.

KERESKEDELMI SZEMLE (Bp. 1960–1995.)

Kereskedelmi Szemle. Összesített tartalommutató. 1–12. évf. 1960–1971. (Szerk. GULYA Jánosné. Munkatárs: NAGY László.) [Kiad. a Belkereskedelmi Kutató Intézet.] Bp. 1972. (Petőfi ny. Kecskemét), 167 p.


858.

KERESKEDELMI SZEMLE (Bp. 1960–1995.)

Kereskedelmi Szemle. Repertórium. 13–22. évf. 1972–1981. (Összeáll. LAND-STOFF Nándorné, NAGY László, VERESNÉ KRAJCÁR Izabella. Szerk. CSAPÓ Mária.) Bp. 1982. Petőfi ny. Kecskemét, 116 p.


859.

KERESZTÉNY MAGVETŐ (Kolozsvár, 1861–1944. Új f.: 1971–)

A Keresztény Magvető 1–47. [1861–1912.] évfolyamának tárgymutatója és tartalomjegyzéke. A KM szerkesztőségének megbízásából összeáll. BORBÉLY Ferenc. Kolozsvár, 1913. Keresztény Magvető, 150, [2] p.


860.

KERESZTÉNY MAGVETŐ (Kolozsvár, 1861–1944. Új f.: 1971–)

A Keresztény Magvető 48–65. [1913–1932.] évfolyamának tárgymutatója és tartalomjegyzéke. A Keresztény Magvető szerkesztőségének megbízásából összeáll. ERDŐ János. Kiad. a Keresztény Magvető szerkesztősége. 2. köt. Kolozsvár, 1934. 42, [1] p.


861.

KERT, A (Bp. 1895–1919.)

A Kert című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai.

ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1895–1919.


862.

KERTÉSZET [I.] (Bp. 1913–1924.)

A Kertészet című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai.

ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1913–1924.


863.

KERTÉSZET [II.] (Bp. 1927–1944.)

A Kertészet című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai.

ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1927–1943.


864.

KERTÉSZETI IRODALMI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1943–1944.)

A Kertészeti Irodalmi Tájékoztató című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1943–1944.


865.

KERTÉSZETI KÖZLÖNY [I.](Sepsiszentgyörgy, 1902–1906.)

A Kertészeti Közlöny című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1903.


866.

KERTÉSZETI KÖZLÖNY [II.](Déva, 1913–1931.)

A Kertészeti Közlöny című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1913. 1914. 1924.


867.

KERTÉSZETI LAPOK (Bp. 1886–1933.)

A Kertészeti Lapok című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1886–1932.


868.

KERTÉSZETI SZEMLE (Bp. 1929–1944.)

A Kertészeti Szemle című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1929–1944.


869.

KERTÉSZETÜNK (Pest, 1863.)

A Kertészetünk című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1863.


870.

KERTÉSZ-GAZDA (Pest, 1865–1873.)

A Kertész-Gazda című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1865–1869. 1871–1873.


871.

KERTGAZDASÁG (Debrecen, 1932–1934.)

A Kertgazdaság című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1932–1933.


872.

KERTGAZDASÁGI LAPOK (Bp. 1910–1911.)

A Kertgazdasági Lapok folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1910–1911.


873.

KERTI-GAZDASÁG (Pest, 1857–1863.)

A Kerti-Gazdaság című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1857. 1859–1863.


874.

KIÁLTÓ SZÓ (Kolozsvár, 1934–1944.)

KOZMA Zsolt: A Kálvinista Világ és a Kiáltó Szó repertóriuma. Kolozsvár, 2003. Erdélyi Református Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont, 135. p.

Tárgyév: 1934–1944.


875.

KILÁTÓ (Újvidék, 1961–2001.)

Főlap: MAGYAR SZÓ (Újvidék, 1945-)

CSANYIGA Mónika: Kilátó (1961–2001). = Hungarológiai Közlemények, 34. évf. 2002. 3. sz. 15-91 p.


876.

KINCSESI BAUXIT (Székesfehérvár, 1971–1989.)

RADNAI József: A Kincsesi Bauxit (1971–1989.) tartalomjegyzéke. Székesfehérvár, 1998. Magyar Alumíniumipari Múzeum, 90 p.

(Ipartörténeti források. 6 sz.)


877.

KINCSKERESŐ (Szeged, Bp. 1971–2013.)

A Kincskereső repertóriuma. 1974–1978. Szakdolgozat. Összeáll. VÁGVÖLGYI Attiláné. Debrecen, 1980. Tanítóképző Főiskola szegedi kihelyezett tagozata, 113 p. Gépirat.

KMK D 2480


878.

KINCSKERESŐ (Szeged, Bp. 1971–2013.)

Kincskereső repertóriuma 1971–1980. Szerk. és összeáll. KRAUSS Péter, KRAUSSNÉ PAPP Éva. (Kiad. a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat.) Szeged, 1982. Szegedi ny., 97 p.


879.

KINCSKERESŐ (Szeged, Bp. 1971–2013.)

Kincskereső. Ifjúsági irodalmi folyóirat repertóriuma. 1971–1978. (Szerk. és összeáll. KRAUSS Péter, KRAUSSNÉ PAPP Éva.) Kiad. a Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár. Kaposvár, 1981. 265 p.


880.

KINCSKERESŐ (Szeged, Bp. 1971–2013.)

SZEMÁN Erzsébet: Kincskereső repertórium, 1986–1995. Budapest, 2000. Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 316 p.


881.

KINCSKERESŐ (Szeged, Bp. 1971–2013.)

POLÓNYINÉ NAGY Mária, SÁNDOR Lászlóné: Kincskereső repertórium, 1996–2005. Szolnok, 2008. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet, 282 p.

URL: http://www.opkm.hu/konyvesneveles/2002/1/cikk17.html


882.

KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉVKÖNYVEI, A (Pest, 1841/45–1857/59.)

Utóbb: KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, A (Pest, 1860–1867.)

Utóbb: TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1869–1944. 1957-1967.)

Utóbb: TERMÉSZETTUDOMÁNY (Bp. 1946–1948.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TECHNIKA (Bp. 1949–1953.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM (Bp. 1953–1956.)

Utóbb: TERMÉSZET VILÁGA (1968–)

Névjegyzék és tárgymutató a K[irályi] M [agyar] Természettudományi Társulat folyóirataihoz 1841-től 1941-ig. Összeáll. ANDORKÓ Kálmán. [Kiad. a] Természettudományi Társulat. Bp. 1943. (Sylvester Rt. ny.), 618 p.


883.

KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉVKÖNYVEI, A (Pest, 1841/45–1857/59.)

Utóbb: KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, A (Pest, 1860–1867.)

Utóbb: TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1869–1944. 1957-1967.)

Utóbb: TERMÉSZETTUDOMÁNY (Bp. 1946–1948.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TECHNIKA (Bp. 1949–1953.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM (Bp. 1953–1956.)

Utóbb: TERMÉSZET VILÁGA (Bp. 1968–)

Névjegyzék és tárgymutató a K[irályi] M[agyai] Természettudományi Társulat folyóirataihoz 1841-től 1941-ig. Összeáll. ANDORKÓ Kálmán. Természettudományi Társulat. Bp. 300 p., 272 p.


884.

KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉVKÖNYVEI, A (Pest, 1841/45–1857/59.)

Utóbb: KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, A (Pest, 1860–1867.)

Utóbb: TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1869–1944. 1957-1967.)

Utóbb: TERMÉSZETTUDOMÁNY (Bp. 1946–1948.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TECHNIKA (Bp. 1949–1953.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM (Bp. 1953–1956.)

Utóbb: TERMÉSZET VILÁGA (Bp. 1968–)

Névjegyzék és tárgymutató a K[irályi] M[agyar] Természettudományi Társulat 1841-től 1883-ig megjelent folyóiratához. Összeáll. LENGYEL István. Természettudományi Társulat. Bp. 1884. (Khór és Wein ny.), 80 p.


885.

KISALFÖLD (Győr, 1956–)

Előbb: DUNÁNTÚLI SZABAD NÉP (Győr, 1945-1946.)

Előbb: GYŐRI ÚJSÁG (Győr, 1946-1948.)

Előbb: GYŐRMEGYEI HÍRLAP (Győr, 1948-1950.)

Előbb: GYŐR-SOPRONMEGYEI HÍRLAP (Győr, 1950-1956.)

Könyvismertetések, könyvbírálatok és a könyvre vonatkozó közlések a Győr-Sopron megyei kommunista napilapban. (1945–1975.) Szakdolgozat. Összeáll. MÁTYÁS Edit. (Szombathely, 1977. Tanárképző Főiskola), 82, 19 p. 9 t. Gépirat.

KMK D 1756


886.

KISALFÖLD (Győr, 1956–)

Előbb: DUNÁNTÚLI SZABAD NÉP (Győr, 1945-1946.)

Előbb: GYŐRI ÚJSÁG (Győr, 1946-1948.)

Előbb: GYŐRMEGYEI HÍRLAP (Győr, 1948-1950.)

Előbb: GYŐR-SOPRONMEGYEI HÍRLAP (Győr, 1950-1956.)

BÖCSKEI Ádám: A Kisalföld folyóirat Sopron és környéke cikkeinek repertóriuma, 2005. jan. 1- jún. 30-ig. Szakdolgozat, Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 2011. 234 p.

Elektronikus dokumentum.


887.

KISALFÖLD (Győr, 1956–)

Előbb: DUNÁNTÚLI SZABAD NÉP (Győr, 1945-1946.)

Előbb: GYŐRI ÚJSÁG (Győr, 1946-1948.)

Előbb: GYŐRMEGYEI HÍRLAP (Győr, 1948-1950.)

Előbb: GYŐR-SOPRONMEGYEI HÍRLAP (Győr, 1950-1956.)

GAZDAG László: A Kisalföld Sopron és környéke cikkeinek repertóriuma, 2005. júl. 1- dec. 31-ig. Szakdolgozat, Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 2009. 209 p.

Elektronikus dokumentum.


888.

KISALFÖLDI KÖNYVTÁROS (Győr, 1958–206.)

ANTALINÉ HUJTER Szilvia: Kisalföldi Könyvtáros repertóriuma, 1958–1986. = Kisalföldi Könyvtáros, 1988. 1-2. sz. 70 p.


889.

KISDEDNEVELÉS (Bp. 1879–1944.)

Előbb: ALAPNEVELŐK ÉS SZÜLŐK LAPJA (Álmosd–Debrecen, 1870. Pest, 1872.)

Előbb: NEVELÉSI SZAKKÖZLÖNY ALAPNEVELŐK, KISDEDÓVÓK, GYERMEKKERTÉSZEK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA (Pest, Bp., 1873–1878.)

Szünetelt: 1871, 1876, 1919–1924.

A Kisdednevelés huszonöt évfolyama, 1870–1896. Egy lap a hazai pedagógiai irodalom történetéből. Összeáll. PERES Sándor. Kiad, a Kisdednevelők Országos Egyesülete. Bp. 1898. Rózsa K., 90 p.


890.

KISDEDNEVELÉS (Bp. 1879–1944.)

Előbb: ALAPNEVELŐK ÉS SZÜLŐK LAPJA (Álmosd–Debrecen, 1870. Pest, 1872.)

Előbb: NEVELÉSI SZAKKÖZLÖNY ALAPNEVELŐK, KISDEDÓVÓK, GYERMEKKERTÉSZEK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA (Pest, Bp. 1873–1878.)

Szünetelt: 1871, 1876, 1919–1924.

BAKÁN Anita: A Kisdednevelés című szaklap repertóriuma, 1897–1901. Bp. 1989. 109 fol.

OPKM 310 969


891.

KISDEDNEVELÉS (Bp. 1879–1944.)

Előbb: ALAPNEVELŐK ÉS SZÜLŐK LAPJA (Álmosd–Debrecen, 1870. Pest, 1872.)

Előbb: NEVELÉSI SZAKKÖZLÖNY ALAPNEVELŐK, KISDEDÓVÓK, GYERMEKKERTÉSZEK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA (Pest, Bp. 1873–1878.)

Szünetelt: 1871, 1876, 1919–1924.

HERNYÁK Zsuzsanna: A Kisdednevelés című szaklap repertóriuma, 1902–1906, kivéve 1905. Bp. 1989. 136 fol.

Tárgyév: 1902–1904. 1906.

OPKM 311 139


892.

KISDOBOSOK ÉVKÖNYVE (Bp. 1975–1983.)

Évkönyvekből ajánljuk. A Kisdobosok évkönyveinek feltárása, [1975–1981.] Összeáll. DETRICH Istvánné. [Kiad. a Kaposvár, Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár.] Kaposvár, 1981. 20 p.


893.

KISEBBSÉGI ISKOLAÜGY (Lugos, 1929–1930.)

Főlap: MAGYAR KISEBBSÉG (Lugos, 1922–1942.)

Adatmutató a nyelvi, faji és vallási kisebbségek jogi, politikai, kulturális és gazdasági helyzetéről, különös tekintettel a magyar kisebbségekre. Közzéteszi JAKABFFY Elemér. = Magyar Kisebbség, 13. évf. 1934. szept.-okt. 473–580. p.


894.

KISEBBSÉGI ISKOLAÜGY (Lugos, 1929–1930.)

Főlap: MAGYAR KISEBBSÉG (Lugos, 1922–1942.)

KAZAI Magdolna: Magyar Kisebbség, 1922–1942. Repertórium, tárgymutató. Szeged, 1994. Scriptum Kft., 374 p.

URL: http://mk2.adatbank.transindex.ro/bibl.php


895.

KISEBBSÉGI JOGÉLET (Lugos, 1930.)

Főlap: MAGYAR KISEBBSÉG (Lugos, 1922–1942.)

Adatmutató a nyelvi, faji és vallási kisebbségek jogi, politikai, kulturális és gazdasági helyzetéről, különös tekintettel a magyar kisebbségekre. Közzéteszi JAKABFFY Elemér. = Magyar Kisebbség, 13. évf. 1934. szept.-okt. 473–580. p.


896.

KISEBBSÉGI JOGÉLET (Lugos, 1930.)

Főlap: MAGYAR KISEBBSÉG (Lugos, 1922–1942.)

KAZAI Magdolna: Magyar Kisebbség, 1922–1942. Repertórium, tárgymutató. Szeged, 1994. Scriptum Kft, 374 p.

URL: http://mk2.adatbank.transindex.ro/bibl.php


897.

KISEBBSÉGI STUD (Pécs, 1939–1943.)

Főlap: STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ, A (Bp. 1933–1944.)

Mutató az Intézet Kisebbségi Stud (a Statisztikai Tudósító keretében megjelenő) kőnyomatosának cikkeiről. = Kisebbségi Körlevél, 1940. 2. sz. – 1943. 6. sz. között két szám kivételével (1940/5. és 1943/5. sz.) minden számban.


898.

KÍSÉRLETÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1898–1947. Új f. 1956–1976.)

Tárgymutató a "Kísérletügyi Közlemények" 1. (1898–1904.) kötetéből. = Kísérletügyi Közlemények, 7. köt. 1904. 6. füz. mell. I–XIII p.


899.

KÍSÉRLETÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1898–1947. Új f. 1956–)

Tárgymutató a "Kísérletügyi Közlemények" 8. (1905.) – 12. (1909.) kötetéből. = Kísérletügyi Közlemények, 12. köt. 1909. 6. füz. mell. I–XII p.


900.

KÍSÉRLETÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1898–1947. Új f. 1956–1976.)

Tárgymutató a "Kísérletügyi Közlemények" 13. (1910.) – 18. (1915.) kötetéből. = Kísérletügyi Közlemények, 13. köt. 1915. 6. füz. mell. I–XVIII p.


901.

KÍSÉRLETÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1898–1947. Új f. 1956–)

Összefoglaló tárgymutató a Kísérletügyi Közlemények 1916. (19.) – 1927 (30.) évi köteteiből. Összeáll. KÁROLY Rezső. = Kísérletügyi Közlemények, 30. köt. 1927. 6. füz. 771–801 p.


902.

KISFALUDY TÁRSASÁG ÉVLAPJAI (Pest, 1841–1940.)

A Kisfaludy Társaság összes kiadványai. 1831–1910. = Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1911. Új f. 45. köt. 243–258. p.


903.

KISFALUDY TÁRSASÁG ÉVLAPJAI (Pest, 1841–1940.)

A Kisfaludy Társaság kiadványai. 1911–1917. = Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1916/1917. Új f. 50. köt. 201–203. p.


904.

KISFALUDY TÁRSASÁG ÉVLAPJAI (Pest, 1841–1940.)

Név- és tárgymulató a Kisfaludy Társaság Évlapjaihoz. Egybeállította TETZEL Lőrinc. Bp. 1907. (Franklin ny.), CCLIII, [1] p. = Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1906–1907. évi 41. kötet mell.

Tárgyév: 1836–1906.


905.

KISKUNSÁG (Kecskemét, 1955–1969.)

Utóbb: FORRÁS (Kecskemét, 1969–)

Melléklap: BIZTATÓ (Kecskemét, 1960.)

Melléklap: ARANYHOMOK (Kecskemét, 1962.)

A Kiskunság című kecskeméti folyóirat analitikus repertóriuma [1955–1960]. (Szakdolgozat.) Összeáll. MADARÁSZ Imre. Debrecen–Szeged, 1972. Tanítóképző Int. szegedi kihelyezett tagozata. [2], IV, 97 p. Gépirat.


906.

KISKUNSÁG (Kecskemét, 1955–1969.)

Utóbb: FORRÁS (Kecskemét, 1969–)

Melléklap: BIZTATÓ (Kecskemét, 1960.)

Melléklap: ARANYHOMOK (Kecskemét, 1962.)

A Kiskunság és a Forrás repertóriuma. 1955–1978. (Összeáll. LISZTES László, HELTAINÉ HEGEDŰS Júlia anyaggyűjtésének felhasználásával.) Katona József Megyei Könyvtár. Kecskemét, 1980. 626 p.


907.

KISKUNSÁG (Kecskemét, 1955–1969.)

Utóbb: FORRÁS (Kecskemét, 1969–)

Melléklap: BIZTATÓ (Kecskemét, 1960.)

Melléklap: ARANYHOMOK (Kecskemét, 1962.)

Forrás repertórium 1969–1973. Szakdolgozat. Összeáll. ÁBRAHÁMY Sándorné. Debrecen, 1976. Tanítóképző Főiskola szegedi kihelyezett tagozata, 162 p. 1 t. Gépirat.

KMK D 1663


908.

KLIÓ (Nyíregyháza, 1992–)

ERDÉLYI Tamás: Klió, Történelmi szemléző folyóirat repertóriuma 1992–2001. = Klió, 2002. Különszám. 79 p.


909.

KLIÓ (Nyíregyháza, 1992–)

ERDÉLYI Tamás: Klió, Történelmi szemléző folyóirat repertóriuma 2002–2011. = Klió, 2012. Különszám. 104 p.


910.

KNJIZEVNIK (Zágráb, 1864–1866.)

Horvát történelmi repertórium. 1–2. köt. (Összeáll.) MARGALITS Ede. Kiad. az MTA. Bp. (Athenaeum ny.), 1. köt. 1900. – XXIV, 783 p. 2. köt. 1902. – LI, 867 p.


911.

KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1951–1967.)

Melléklap: ALUMÍNIUM (Bp. 1951–1956.)

Melléklap: ÖNTÖDE (Bp. 1951–1967.)

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1868–1950.)

Utóbb: BÁNYÁSZATI LAPOK (Bp. 1951-1967.)

Utóbb: BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1968-)

Kohászati Lapok tartalommutatója. 84–100. évf. 1951–1967. (Szerk. ÓVÁRI Antal. [Közrem.] BÁRCZY Zoltán, LOMNITZY Dezső) [Kiad. az] Országos Bányászati és Kohászati Egyesület. Miskolc, 1969. (Borsodm. ny.), 89 p.


912.

KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1951-1967.)

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1868–1950.)

Utóbb: BÁNYÁSZATI LAPOK (Bp. 1951-1967.)

Utóbb: BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1968-)

Melléklap: ALUMÍNIUM (Bp. 1951–1956.)

Melléklap: ÖNTÖDE (Bp. 1951–1967.)

IZSÓ Vilmos: Bányászati és Kohászati Lapok. – BKL. Bányászat bibliográfiája. Miskolc, 2007.

URL: https://mek.oszk.hu/06300/06376/

Tárgyév: 1868–2007


913.

KOHÓ- ÉS GÉPIPARI SZABVÁNYOSÍTÁS (Bp. 1964–1981.)

Szabványosítás és információ, a KGM szabványosítási lapja. (A "Kohó- és Gépipari Szabványosítás" c. folyóirat.) Szakdolgozat. Összeáll. SZVINYUK Ibolya. Bp. 1980. SZOT Központi Iskola, 39, XXXV p. Gépirat. Repertórium: I–XXXV p.

KMK D 3977


914.

KOMÁROM MEGYEI KÖNYVTAROS (Tatabánya 1968–1989.)

[A] Komárom Megyei Könyvtáros repertóriuma. [1968–1975.] Szakdolgozat. (Összeáll.) SZAKÁLY Erzsébet. Szombathely, 1977. Tanárképző Főiskola, 103 p. Gépirat.

KMK D 1738


915.

KOMÁROM MEGYEI KÖNYVTÁROS (Tatabánya, 1968–1989.)

HEGEDÜS Béla: Komárom Megyei Könyvtáros repertóriuma, 1968–1988. = Komárom Megyei Könyvtáros, 1989. Ksz. 92 p.


916.

KOMÁROMI LAPOK [I.] (Komárom, 1871. ápr. 1–dec. 30.)

Komáromi Lapok. 1871. ápr. 1–1871. dec. 30. Repertórium. Összeáll. SCHENK Lászlóné. Tatabánya, 1982. József A. Megyei Könyvtár, 85 p.


917.

KOMÁROMI LAPOK [II.] (Komárom, 1880–1944.)

Komáromi Lapok. 1880–1884. Repertórium. Összeáll. KORDA Rudolfné. Tatabánya, 1980. József Attila Megyei Könyvtár, 225 p.


918.

KOMÁROMI LAPOK [II.] (Komárom, 1880–1944.)

Komáromi Lapok. 1885–1888. Repertórium. Összeáll. KORDA Rudolfné. Tatabánya, 1981. József Attila Megyei Könyvtár, 261 p.


919.

KOMÁROMI LAPOK [II.] (Komárom, 1880–1944.)

Komáromi Lapok. 1918. okt. 5–1919. aug. 9. Repertórium. (Összeáll.) SZERENCSE Ferencné. Tatabánya, 1979. József Attila Megyei Könyvtár, XXXVII, 99 p.


920.

KOMLÓSI HÍRMONDÓ (Tótkomlós, 1993–2005.)

HALÁSZNÉ DANI Edit: Komlósi Hírmondó repertóriuma, 1993–1995. Repertórium. Szeged, 2006. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 109 p.

URL: http://ek.bmk.hu:8080/jadox/images/hde_komlosi_hirmondo.pdf

KSZK D 7444


921.

KOMLÓSI HÍRMONDÓ (Tótkomlós, 1993–2005.)

BARANYAINÉ SZIROVICZA Anikó: Komlósi Hírmondó, 1996–1998. Repertórium. Szeged, 2006. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 101 p.

KSZK D 7634


922.

KOMLÓSI HÍRMONDÓ (Tótkomlós, 1993–2005.)

MAG Györgyné: Komlósi Hírmondó, 1999–2001. Repertórium. Szeged, 2006. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 109 p.

KSZK D 7673


923.

KONGRESSZUSI TUDÓSÍTÓ (Bécs, 1921.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


924.

KORALL (Bp. 2000–)

VARGA Lilla: A Korall repertóriuma, 2003–2010. Szakdolgozat, Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 2013. 234 p.

Elektronikus dokumentum.


925.

KOR-LAP (Zalaegerszeg, 1991–2014.)

SÜMEGI Katalin: A Zala megyei kórház helyi lapjának repertóriuma, 1991–1999. Szakdolgozat, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2012. 119 p.

Elektronikus dokumentum.


926.

KORTÁRS I. (Bp. 1947–1948.)

Kortárs, repertórium, 1947–1948. Szerk. BEREGNYEI Miklós, Paks, 2001. Jámbor Pál Társaság. 87 p. + mell.


927.

KORTÁRS II. (Bp. 1957–)

VASTAG Szilvia: A Kortárs repertóriuma, 1957–1961. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1987. 156 p.

V 60/ 1987


928.

KORTÁRS II. (Bp. 1957–)

SZÖGI Zsuzsanna: Kortárs repertóriuma, 1962–1966. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1994. 228 p.

Sz 14/ 1994


929.

KORTÁRS II. (Bp. 1957–)

SZABÓ Erika: A Kortárs repertóriuma, 1967–1971. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1994. 15 p.

Sz 91/ 1994

Elektronikus dokumentum.


930.

KORTÁRS II. (Bp. 1957–)

TÖLGYES Anita: A Kortárs repertóriuma, 1972–1976. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1999. 190 p.

T 81/ 1999


931.

KORTÁRS II. (Bp. 1957–)

MURI Edit: Kortárs repertóriuma, 1977–1981. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1997. 116 p.

M 96/ 1997


932.

KORTÁRS II. (Bp. 1957–)

SULYOKNÉ MATÓCZA Eleonóra: Kortárs repertóriuma, 1982–1986. Szombathely, 1997. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 154 p.

KSZK D 5843


933.

KORTÁRS II. (Bp. 1957–)

BENCZE Krisztina: Kortárs repertóriuma, 1987–1991. 1-6. sz. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1997. 110 p.

B 46/ 1997


934.

KORUNK (Kolozsvár, 1926–1940. Új f. 1957–)

A "Korunk" (1926–1940) világirodalmi repertóriuma. (Szakdolgozat.) Összeáll. DOMOKOS Judit. Bp. 1969. OSZK KMK szaktanfolyam, XIX, 106 p. Gépirat.

KMK D 816


935.

KORUNK (Kolozsvár, 1926–1940. Új f. 1957–)

A Korunk költészeti anyagának repertóriuma. (1932–1940.) Összeáll. BONYHÁTI Jolán. A Korunk irodalma. Szerk. Méliusz József. A Korunk költészete. [Antológia.] Bukarest, 1967. 607–646. p.


936.

KORUNK (Kolozsvár, 1926–1940. Új f. 1957–)

A Korunk repertóriuma 1926–1940. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1970, III, 348 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


937.

KORUNK (Kolozsvár, 1926–1940. Új f. 1957–)

A Korunk repertóriuma. [1926–1940.] Kieg. államvizsga dolgozat. Összeáll. FEJÉRNÉ DOMOKOS Judit. Bp. 1979. SZOT Központi Iskola, XXXI, 162 p. Gépirat.


938.

KORUNK (Kolozsvár, 1926–1940. Új f. 1957–)

SZABÓ Katalin: Korunk repertóriuma, 1957–1960. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1993. 93 p.


939.

KORUNK (Kolozsvár, 1926–1940. Új f. 1957–)

A Korunk folyóirat repertóriuma, 1990–1996.

URL: https://mek.oszk.hu/00000/00020


940.

KORUNK (Kolozsvár, 1926–1940. Új f. 1957–)

IMECS Ágnes, SZIGETHY Rudolf: A Korunk repertóriuma, 1990–2000. Kolozsvár, 2002. Komp-Press Korunk Baráti Társaság, 295 p.

URL: http://korunk2.adatbank.transindex.ro


941.

KORUNK SZAVA (Bp. 1931–1930.)

A Korunk Szava repertóriuma. 1931–1938. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1975. II, 218 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


942.

KOSZORÚ [I.] (Pest, 1863–1865.)

Jegyzék a Szépirodalmi Figyelő és a Koszorú munkatársainak működéséről. GELENCSÉR Károly: Arany János folyóiratai. Bp. 1936. 42–49 p.


943.

KOSZORÚ [II.] (Bp. 1879–1886. 1934–1944.)

A Koszorú írói és írásai 1879–1886. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1957. 100 p. Gépirat.

Tárgyév: 1879–1886.

OSZK Hírlapolvasó


944.

KOSZORÚ [II.] (Bp. 1879–1886. 1934–1944.)

A Koszorú (a Petőfi Társaság közlönye) repertóriuma. 1879–1886. 1934–1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1976. 2, 170 p. Gépirat.

Tárgyév: 1879–1886; 1934–1944.

OSZK Hírlapolvasó


945.

KOSZORÚ SZÉPLITERATURAI AJÁNDÉK (Pest, 1828.1841.)

A Szép-Literaturai Ajándék (1821–1827) és a Koszorú Szépliteraturai Ajándék (1828–1841) a Tudományos Gyűjteményhez repertóriuma. Összeáll. CSÉCS Teréz, Győr, 1999. Xantus János Múzeum, 96 p.

OSZK MC 132 133


946.

KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR (Bp. 1958–2008.)

CZEGLÉDI László: Könyv és könyvtár, 1953–1991. Repertórium. Debrecen, 1994. Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, 53 p.


947.

KÖNYV ÉS NEVELÉS (Bp. 1966–)

Előbb: ISKOLAI KÖNYVTAROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1959–1965.)

A Könyv és Nevelés repertóriuma 1959–1979. Szakdolgozat. Összeáll. KORPONAI Anna. Nyíregyháza, 1980. Tanárképző Főiskola, 149 p. Gépirat.

NyTK Szd. 91


948.

KÖNYV ÉS NEVELÉS (Bp. 1966–)

Előbb: ISKOLAI KÖNYVTAROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1959–1965.)

Könyv és Nevelés 1973–1978. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. JAKAB Éva Júlia. Debrecen, 1979. Tanítóképző Főiskola szegedi kihelyezett tagozata, 145 p. Gépirat.

DTK 4135/szd.


949.

KÖNYV ÉS NEVELÉS (Bp. 1966–)

Előbb: ISKOLAI KÖNYVTAROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1959–1965.)

Mutató, Iskolai Könyvtárosok Tájékoztatója, 31–35. sz. Könyv és Nevelés, 1965–1969. (Összeáll. [PALOVECZ János.]) [Bp. 1970. Tankönyvkiadó], 8 p.


950.

KÖNYV ÉS NEVELÉS (Bp. 1966–)

Előbb: ISKOLAI KÖNYVTAROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1959–1965.)

Mutató, Könyv és Nevelés, 1972–1973. = Könyv és Nevelés, 1973. évi 15. évf. mell.


951.

KÖNYV ÉS NEVELÉS (Bp. 1966–)

Előbb: ISKOLAI KÖNYVTAROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1959–1965.)

A Könyv és Nevelés című folyóirat repertóriuma, 1999–2009. = Könyv és Nevelés, 11. évf. 2009.

ksz. 124 p.


952.

KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS (Bp. 1992–)

JOVÁNÉ NIKULA Edit: A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros repertóriuma, 1993–1995. Szeged, 2000. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 40 p.

KSZK D 6802


953.

KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS (Bp. 1992–)

Könyv, Könyvtár, könyvtáros repertóriuma. Összeáll. GALAMBOS Zsuzsanna. KLT.-TK. Szakdolgozat. 1998. 192 p.

Tárgyév: 1992–1996.

KSZK D 8725


954.

KÖNYVBARÁTOK LAPJA (Bp. 1927–1928.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai (Irodalmi Értesítő – Magyar Könyvészet – Az Irodalom – Múzeumi és Könyvtári Értesítő – Könyvtári Szemle – Magyar Bibliofil Szemle – Könyvbarátok Lapja.) Bp. 1955. 204 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


955.

KÖNYVESHÁZ (Kolozsvár, 1991-1991.)

Művelődés és Könyvesház folyóiratok tartalomjegyzéke, 1990-1991. Kézirat. Összeáll. SZIGETHY Rudolf. Kolozsvár, 1992. 40 p.

TEGY 4608


956.

KÖNYVGYŰJTŐK ÉVKÖNYVE (Bp. 1918.)

Előbb: KÖNYVTÁRI SZEMLE (Bp. 1913–1917.)

A "Könyvtári Szemle" c. folyóirat 1913–1918. Szakdolgozat. Összeáll. MAKAI Sándorné. Bp. 1980. SZOT Központi Iskola, 92 p. Gépirat. Függelék: A KSZ repertóriuma, 57–91. p.

KMK D 2383


957.

KÖNYVGYŰJTŐK ÉVKÖNYVE (Bp. 1918.)

Előbb: KÖNYVTÁRI SZEMLE (Bp. 1913–1917.)

A "Könyvtári Szemle" repertóriuma. (1913–1918.) (Összeáll.) KÁRPÁTI Miklós. Bp. 1983. Művelődéskutató Intézet, 82 p. Dabasi ny.


958.

KÖNYVGYŰJTŐK ÉVKÖNYVE 1919-re. (Bp. 1918.)

Előbb: KÖNYVTÁRI SZEMLE (Bp. 1913–1917.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai. (Irodalmi Értesítő – Magyar Könyvészet – Az Irodalom – Múzeumi és Könyvtári Értesítő – Könyvtári Szemle – Magyar Bibliofil Szemle – Könyvbarátok Lapja.) 1955. 204 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


959.

KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

Főlap: MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Előbb: MŰVELŐDÉSI ÚTMUTATÓ (Bukarest, 1948–1956.)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

SALIGA Zsuzsanna: Művelődés, 1976–1985. repertórium. Szeged, 1989. Hungaria, 292 p.

URL: http://muvelodes2.adatbank.transindex.ro


960.

KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

Főlap: MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Előbb: MŰVELŐDÉSI ÚTMUTATÓ (Bukarest, 1948–1956.)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Művelődés. Repertórium 1980–1981. Szakdolgozat. Összeáll. TARRÓ Edit. Szombathely, 1984. Tanárképző Főiskola, 90, [7] p. Gépirat.

SZTK T 31/1984


961.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ (Bp. 1955–)

Könyvtári Figyelő. Repertórium 1955–1974. (Összeáll. SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa.) Kiad. az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp. 1978. Népművelési Propaganda Iroda, 465 p.


962.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ (Bp. 1955–)

A Könyvtári Figyelő repertóriuma. 1974–1978. Szakdolgozat. Összeáll. BÓNÁNÉ PALLAGI Judit. Debrecen, 1979. Tanítóképző Főiskola népművelő-könyvtár szak, levelező tagozat, 66 p. Gépirat.

DTK 4162/szd.


963.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ (Bp. 1955–)

A Könyvtári Figyelő repertóriuma. 1975–1980. Szakdolgozat. Összeáll. GELLÉN Istvánné. Szombathely, 1982. Tanárképző Főiskola, 249 p. Gépirat.

SZTK G 35/1982


964.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ (Bp. 1955–)

KISS Edina: A Könyvtári Figyelő repertóriuma, 1981–1985. Baja, 1998. Eötvös József Főiskola, 72 p. KSZK D 5870


965.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ (Bp. 1955–)

Könyvtári Figyelő repertóriuma, 1981–1985. Összeáll. LUDVIGNÉ ÜVEGES Judit.

KSZK D 8744


966.

KÖNYVTÁRI JEGYZÉSEK (Békéscsaba, 1967–1996.)

Könyvtári Jegyzések, 1967–1983. Repertórium. (Összeáll. SZAKÁCS Rudolfné.) [Közread, a Békéscsabai Megyei Könyvtár.] Békéscsaba, 1985. Megyei Könyvtár, [20] p.


967.

KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP (Bp. 1989–)

SÓTI Lilla: Könyvtári levelező/Lap, repertórium, 1989–1994. Szeged, 2005. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 158. p.

KSZK D 7525


968.

KÖNYVTÁRI SZEMLE (Bp. 1913–1917.)

6. évf.: KÖNYVGYŰJTŐK ÉVKÖNYVE 1919-re. (Bp. 1918.)

A "Könyvtári Szemle" c. folyóirat 1913–1918. Szakdolgozat. Összeáll. MAKAI Sándorné. Bp. 1980. SZOT Központi Iskola. 92 p. Gépirat. Függelék: A KSZ repertóriuma: 57–91 p.

KMK D 2383


969.

KÖNYVTÁRI SZEMLE (Bp. 1913–1917.)

6. évf.: KÖNYVGYŰJTŐK ÉVKÖNYVE 1919-re. (Bp. 1918.)

A "Könyvtári Szemle" repertóriuma. (1913–1918.) (Összeáll.) KÁRPÁTI Miklós. Bp. 1983. Művelődéskutató Intézet, 82 p. Dabasi ny.


970.

KÖNYVTÁRI SZEMLE (Bp. 1913–1917.)

6. évf.: KÖNYVGYŰJTŐK ÉVKÖNYVE 1919-re. (Bp. 1918.)

Könyvtári Szemle, 1913–1917. Szakdolgozat. (Összeáll.) BORBÉLY Imréné, FÜLE Sára. Bp. 1977. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 24, 61 p. Gépirat. Bibliogr. 22–23 p. Rep.: 1–61 p.


971.

KÖNYVTÁRI SZEMLE (Bp. 1913–1918. 1934–1936.)

6. évf.: KÖNYVGYŰJTŐK ÉVKÖNYVE 1919-re. (Bp. 1918.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai. (Irodalmi Értesítő – Magyar Könyvészet – Az Irodalom – Múzeumi és Könyvtári Értesítő – Könyvtári Szemle – Magyar Bibliofil Szemle – Könyvbarátok Lapja.) 1955. 204 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


972.

KÖNYVTÁROS, A (Bp. 1953–1954. 1956–1992.)

Címváltozatok: KÖNYVBARÁT, A KÖNYV

A Könyvtáros tíz éves mutatója (1951–1960). Összeáll. KÖRTÉS Júlia, FUTALA Tibor, F. WIESINGER Piroska. Bp. 1963. OKDT. XV, 223 p.


973.

KÖNYVTÁROS, A (Bp. 1953–1954. 1956–1992.)

Címváltozatok: KÖNYVBARÁT, A KÖNYV

A "Könyvtáros" c. folyóirat 1961. évfolyamának tárgymutatója lyukkártyán. (Szakdolgozat. KMK szaktanfolyam.) Összeáll. MAYER Lászlóné. Bp. 1967. 3 + 4 p. + 569 cédula + lyukkártya mell.

KMK D 412


974.

KÖNYVTÁROS, A (Bp. 1953–1954. 1956–1992.)

Címváltozatok: KÖNYVBARÁT, A KÖNYV

A Könyvtáros könyvtári és könyvtári vonatkozású közleményeinek tízéves mutatója /1961–1970/. Összeáll. F. WIESINGER Piroska, J. MÁTRAI Judit. Bp. 1972 [1974]. Népművelési Propaganda Iroda, 558 p.


975.

KÖNYVTÁROS, A (Bp. 1953–1954. 1956–1992.)

Címváltozatok: KÖNYVBARÁT, A KÖNYV

BALOGH Katalin: Könyvtáros repertóriuma, 1961–1965. Budapest, 1966. KMK Szaktanfolyam, 69 p.

KMK D 417


976.

KÖRÖSI CSOMA-ARCHÍVUM (Bp. 1921–1943.)

Index, 1926–1932. = Körösi Csorna-Archívum, 2. köt. 1932. 6. sz. mell. I–XXII p.


977.

KÖRÖSI CSOMA-ARCHÍVUM (Bp. 1921–1943.)

Index, 1935–1939. = Körösi Csoma-Archívum, 1. kieg. köt. 1939. 5. sz. mell. I–XVI p.


978.

KÖRÖSTÁJ (Békéscsaba, 1960–1990.)

Főlap: BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG (1956–1991.)

A Békés Megyei Népújság helyismereti repertóriuma 1956–1965. [Szeghalom.] Szakdolgozat. Összeáll. HERTER Andrásné. Debrecen, 1979. Tanítóképző Főiskola szolnoki kihelyezett tagozata, 132 p. Gépirat.

KMK D 2.024


979.

KÖRÖSTÁJ (Békéscsaba, 1960–1990.)

Főlap: BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG (1956–1991.)

Köröstáj repertórium. A Békés Megyei Népújság kulturális mellékletének repertóriuma. 1960–1980. (Összeáll. BORUZS Józsefné, HORVÁTH László.) Szeghalom, 1980, Nagyközségi-Járási Könyvtár, 188 p.


980.

KÖRÖSTÁJ (Békéscsaba, 1960–1990.)

Főlap: BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG (1956–1991.)

Köröstáj repertórium. 1980–1985. Összeáll. HORVÁTH László, MEZŐ Margit. (Lezárva 1985. jún. 30.) Szeghalom, 1985 [1986]. Megyei Könyvtár (Békéscsaba), 84 p.


981.

KÖRÖSTÁJ (Békéscsaba, 1960–1990.)

Főlap: BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG (1956–1991.)

Köröstáj repertórium. A Békés Megyei Népújság kulturális mellékletének repertóriuma. 1985–1990.

Szeghalom, 1991. Összeáll. HORVÁTH László, 65 p.


982.

KÖZÉPDUNÁNTÚLI NAPLÓ (Veszprém, 1957–1960.)

Előbb: VESZPRÉMI NÉPÚJSÁG (Veszprém, 1945–1948.)

VESZPRÉM-MEGYEI NÉPÚJSÁG (Veszprém1948–1956.)

ÚJ ÚT (Veszprém, 1956. XI-XII.)

Utóbb: NAPLÓ (Veszprém, 1961-)

Szépirodalmi könyvismertetések, könyvbírálatok, szépirodalmi művekre vonatkozó közlések a Veszprém megyei Naplóban és elődeiben, 1945–1975. Bibliográfia. (Szakdolgozat.) Összeáll. KOTHANECZ Jánosné CSER Irma. Szombathely, 1977. Tanárképző Főiskola, 126 p. 19 t. Gépirat.

KMK D 1728


983.

KÖZGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1895–1949.)

Előbb: NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE (Pest, Bp. 1874. 1877–1892.)

Előbb: KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE (Bp. 1893-1894.)

A Közgazdasági Szemle 1. régi [1874.] és 1–25. [1877–1901.] új évfolyamának tartalom-mutatója. Közli: BARCZA Imre. = Közgazdasági Szemle, 25. évf. 1901. mell. XXXVIII p.


984.

KÖZGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1895–1949.)

Előbb: (NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE (Pest, Bp. 1874. 1877–1892.)

Előbb: KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE (Bp. 1893-1894.)

A Közgazdasági Szemle repertóriuma 1893–1949. (Összeáll. HERNÁDI László Mihály. Közrem. HUNYADINÉ NASZÓDOS Edit.) [Közread, a] KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. Bp. 1983. Statisztikai Kiadó, VI, 763 p.


985.

KÖZGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1895–1949.)

Előbb: (NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE (Pest, Bp. 1874. 1877–1892.)

Előbb: KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE (Bp. 1893-1894.)

HERNÁDI László Mihály: A Közgazdasági Szemle repertóriuma, 1893–1949. Pécs, 2006.

URL: https://mek.oszk.hu/05300/05347


986.

KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE MÚLTJÁBÓL (Lőcse, 1909–1918.)

Név- és tárgymutató a Közlemények Szepes Vármegye Múltjából 1–7. (1909–1915.) évfolyamához. Összeáll. TAKÁCS Sándor = Közlemények Szepes Vármegye Múltjából, 7. évf. 1915. 49–160. p.


987.

KÖZNEVELÉS (Bp. 1945–)

Melléklete: ALSÓTAGOZATI OKTATÁS-NEVELÉS (Bp. 1954-1962.)

A "Köznevelés" tíz éve. 1945–1954. (Bibliográfia.) Összeáll. MOLNÁR István. Bp. 1957. Pedagógiai Tudományos Intézet, [6], 335 p.

/Pedagógiai Tudományos Intézet. A Neveléselméleti és Neveléstörténeti Osztály iratai./


988.

KÖZNEVELÉS (Bp. 1945–)

Melléklete: ALSÓTAGOZATI OKTATÁS-NEVELÉS (Bp. 1954- 1962.)

BALÁS Endre: Zenei írások a Köznevelésben, 1945–1984. Repertórium. Kecskemét, 1988. Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, 96 p.


989.

KÖZTÉR (Kecskemét, 1998–2004.)

DUDÁS Klára: Köztér, 1998–2001. Repertórium. Szeged, 2004. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 276. p.

KSZK D 7422


990.

KÖZVÉLEMÉNY (Paks, 1989–2001.)

Paks sajtótörténete, legújabbkori lapok. II. /5-14. Paks, 2008.

Jámbor Pál Társaság, 113-128. p.

Tárgyév: 1989–2001.


991.

KRITIKA (Bp. 1963–)

A Kritika 15 éve. Repertórium 1963–1977. (Szerk. BORNEMISZA Lászlóné. Közrem. BORDÁCS Andrea, et. al.) Közread, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bp. 1982. 291 p.


992.

KRITIKA (Bp. 1963–)

JÁMBRIK Attiláné: A Kritika repertóriuma, 1987–1989. Szeged, 2003. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 148. p.

KSZK D 7724


993.

KRÓNIKA (Pécs, 1920–1921.)

A Krónika (1920–1921.) repertóriuma. (Összeáll.) TÜSKÉS Tibor. (Kiad. a [Pécs] Baranya Megyei Könyvtár.) Pécs, 1978. Pécsi Szikra ny. 77, [3] p. 4 t. Repertórium: 63–77, [3] p.


994.

KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG (Bp. 1974–)

Előbb: NÉPMŰVELÉSI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1960-1973.)

A Kultúra és Közösség című elméleti folyóirat 1974–1976-ban megjelent cikkeinek ismertetői. (Szerk. B. VÖRÖS Gizella.) (Kiad. a) Kultúra és Közösség szerkesztősége, Népművelési Intézet, Bp. 1977. 217 p. Angol és orosz nyelvű kiadása is megjelent.


995.

KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG (Bp. 1974–)

Előbb: NÉPMŰVELÉSI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1960-1973.)

A Kultúra és Közösség című művelődéselméleti folyóirat története, helye és szerepe művelődési életünkben. Melléklet: A Kultúra és Közösség repertóriuma. [1974–1983.] Szakdolgozat. Összeáll. PAUNOCH Éva. Bp. 1985. SZOT Központi Iskola, 24, 72 p. Gépirat. Repertórium: 1–72. p.

KMK D 4248


996.

KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG (Bp. 1974–)

Előbb: NÉPMŰVELÉSI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1960-1973.)

A Kultúra és Közösség című művelődéselméleti folyóirat cikkeinek ismertetői. 1979–1984. 1–2. köt. (Összeáll. B. VÖRÖS Gizella. Szerk. PÁLFY Ágnes.) Kiad. a Művelődéskutató Intézet. Bp. 1986. Dabasi ny. 1. köt. 233 p. 2. köt. 180 p.


997.

KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG (Bp. 1974–)

Előbb: NÉPMŰVELÉSI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1960-1973.)

PÁSZTOR Gabriella: Kultúra és Közösség repertóriuma, 1985–1988. Nyíregyháza, 1989. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 52 p.

KSZK D 4557


998.

KULTÚRMÉRNÖKI JELENTÉSEK (Pest, Bp. 1789–1889.)

Utóbb: VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1890–1958.)

Társlap: ÖNTÖZÉSÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1939–1946.)

A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke. Név-, földrajzi és tárgymutató 1879–1939. Összeáll. MAYER László. Bp. 1940. Egyet. ny., 77 p. = Vízügyi Közlemények, 1939. 3–4. sz. mell.


999.

KULTÚRPROBLÉMÁK (Bp. 1923. febr.)

Főlap: FÜGGETLEN SZEMLE (Bp. 1921–1923.)

Címvált.: MÁRCIUS (Bp. 1923. márc.)

Címvált.: SZABAD SAJTÓ (Bp. 1923. ápr.)

Független Szemle (1921–1923.), Kékmadár (1923). Repertórium. (Szerk. BOTKA Ferenc. Közrem. BÁLI Judit.) (Bev. Szabolcsi Miklós, Vezér Erzsébet.) Bp. 1979. Petőfi Irodalmi Múzeum, 167 p. Kossuth K.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B sor. 10./


1000.

KUNSZENTMÁRTONI HÍR-LAP (Kunszentmárton, 2000–)

BALGÁNÉ KURTÁN Edit: A Kunszentmártoni Hír-lap repertóriuma, 2000–2004. 2006. Szeged, 2006. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, 64 p.

KSZK D 7630


1001.

KUNSZENTMÁRTONI HÍR-LAP (Kunszentmárton, 2000–)

SZEKERES Anett: Kunszentmártoni Hír-lap repertórium, 2007. Szeged, 2008. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 122. p.

KSZK D 8406


1002.

KÚT (Bp. 1926/1927–1927/1928.)

KOPÓCSY Anna: KÚT [Képzőművészek Új Társasága]. = Ars Hungarica, 30. évf. 2002. 1. sz. 167-181 p.

Tárgyév: 1926–1928.


1003.

KÜLFÖLDI SZEMLE (Bp. 1965-1999.)

A Külföldi Szemle címjegyzéke, 1965-1999. Összáll. TÓVAY NAGY Péter, Bp. 2013.

URL: http://konyvtar.mtf.hu/web/guest/repertoriumok


1004.

KÜLÜGY – HADÜGY (Bp. 1914–1919.)

A Külügy–Hadügy 1914. évfolyamának repertóriuma. Szakdolgozat. Összeáll. ÚJFALUSI Éva. Szombathely, 1984. Tanárképző Főiskola, 125 p. Gépirat.

SZTK U 23/1984


1005.

KÜLÜGY – HADÜGY (Bp. 1914–1919.)

KISS Szilvia: Külügy-Hadügy repertórium, 1915. Szakdolgozat, ELTE, BTK. 1999. 119 p.

KSZK D 6396


1006.

KÜLÜGY – HADÜGY (Bp. 1914–1919.)

NAGY Ildikó: A Külügy-Hadügy című folyóirat története és 1916. évi repertóriuma. Budapest, 2000. ELTE BTK, Könyvtártudományi-Informatikai Tanszék, 103 p.

KSZK D 6398


1007.

KÜLÜGYI SZEMLE (Bp. 1920/21–1925. 1929–1944.)

A Külügyi Szemle a második világháborúban. [1938–1944.] Egy fejezet a szellemi ellenállás történetéből. BAROSS György. Bp. 1946. Officina, 31 p.


1008.

LADÁNYI HÍRADÓ (Püspökladány, 1973–1984.)

Ladányi Híradó. Püspökladány nagyközség tanácsának lapja. 1973–1977. Repertórium. (Összeáll. ULVECZKY Józsefné, LASKA Irén. Bev. Matolcsy Lajos.) (Kiad. a [Püspökladány] Nagyközségi és Járási Könyvtár.) Püspökladány, 1978. 32 p.


1009.

LADÁNYI HÍRADÓ (Püspökladány, 1973–1984.)

Ladányi Híradó repertórium, 1973–1984. Összeáll. LASKA Irén. Püspökladány, 1989. Városi Könyvtár, 46 p.


1010.

LADÁNYI HÍRADÓ (Püspökladány, 1973–1984.)

Ladányi Híradó. Püspökladány nagyközség tanácsának lapja. 1978–1980. (Összeáll. LASKA Irén.) Püspökladány, 1983. [8] p.


1011.

LAJOSMIZSE ÉS VIDÉKE (Lajosmizse, 1899–1900.)

KIRÁLY Zsuzsanna: Lajosmizse és Vidéke, repertórium, 1899. március 15.-1900. március 15. Szeged, 2004. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 160. p.

KSZK D 7460


1012.

LÁTHATÁR (Bp. 1933–1934. 1936–1944.)

A Láthatár repertóriuma. 1933–1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1973. II, 145 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1013.

LÁTHATÁR (Bp. 1933–1934. 1936–1944.)

Láthatár, 1933–1944. Repertórium. [Összeáll.] KOVÁCS J. Béla. [Kiad. az] Állami Gorkij Könyvtár, Művelődéskutató Intézet, Bp. 1986. XL, 210, [6] p. Dabasi ny.


1014.

LÁTÓHATÁR (Zürich–Bécs–Párizs–München, 1950–1958.)

Közben: EGÉSZ LÁTÓHATÁR (Zürich–Bécs–Párizs–München, 1952.)

Utóbb: ÚJ LÁTÓHATÁR (Zürich–Bécs–Párizs–München, 1958-)

Új Látóhatár repertórium 1950–1975. Összeáll. CZIGÁNY Lóránt. Közrem. BORBÁNDI Gyula, SZILÁGYI Attila. München, 1976. Molnár J. ny. 183 p. = Új Látóhatár, 1976. 27. évf. 1–2. sz.


1015.

LÉGKÖR (Bp. 1956–)

Légkör, az 1956–1985. között megjelent dolgozatok bibliográfiája. / AMBRÓCZY Pál, et.al. = Légkör, 31. évf. (1986.) ksz. 52 p.


1016.

LÉGKÖR (Bp. 1956–)

CSOMORI Mihály, MEZŐSI Miklós: Légkör, az 1986–1995. között megjelent írások bibliográfiája. = Légkör, 1996. ksz. 28 p.


1017.

LENDÜLET (Uzhorod, 1983–1987.)

Főlap: KÁRPÁTI IGAZ SZÓ (Ungvár, 1945–)

BALLA D. Károly: A Lendület évei. Galéria, Bp. 1994. 12-30 p.

OSZK MB 150.357


1018.

LETOPIS MATICE SRPSKE (Újvidék, 1873–)

Előbb: SERBSKE LETOPISI (Budim, 1825–1872.)

Sadrzaj Letopisa Matice Srpske, 1823–1950. [Sast.] M. MALETIN, Sv. MARIC, D. VRTUNSKI. 1–2. deo. Novi Sad, Matica Srpska. 1. deo. Sadrzaj po piscima. 1968. XLIX, 498 p. 2 t. 2. deo. Sadrzaj po strukama. 1976. 287 p.


1019.

LEVÉLTÁRI HÍRADÓ (Bp. 1951–1960.)

Utóbb: LEVÉLTÁRI SZEMLE (Bp. 1961–)

Levéltári Híradó 1–10. 1951–1960. évfolyamainak tartalommutatója. Összeáll. BOGDÁN István, HORVÁTH Jánosné, RAJK Lászlóné. [Kiad. a] Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya, (Levéltárak Országos Központja), Bp. 1964. 202 p.


1020.

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1923–1946. 1954–)

A Levéltári Közlemények története. + A Levéltári Közlemények 1–47. évfolyamainak (1923–1946. 1954–1976.) repertóriuma. (Összeáll. TÓTH Róbert.) Bp. 1979. 63, 144 p. Gépirat.

OSZK 407.549


1021.

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1923–1946. 1954–)

A Levéltári Közlemények repertóriuma 1923–1981. Összeáll. HERNÁDI László Mihály. Pécs, 1985. 253 p. Gépirat.


1022.

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1923–1946. 1954–)

SZABÓ Anikó: Levéltári Közlemények repertóriuma, 1923–1993. Bp. 1999. Magyar Országos Levéltár, 355 p.


1023.

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1923–1946. 1954–)

Levéltári Közlemények mutató, 1994-2004. Összeáll. SZABÓ Anikó. Bp. 2005. Magyar Országos Levéltár, 62 p.


1024.

LEVÉLTÁRI SZEMLE (Bp. 1961–)

Előbb: LEVÉLTÁRI HÍRADÓ (Bp. 1951–1960.)

Levéltári Szemle, 11-15. 1961–1965. évfolyamának tartalommutatója. Összeáll. BOGDÁN István, HORVÁTH Jánosné, RAJK Lászlóné. Bp. 1966. MM Levéltári Osztálya. 181 p.


1025.

LEVÉLTÁRI SZEMLE (Bp. 1961–)

Előbb: LEVÉLTÁRI HÍRADÓ (Bp. 1951–1960.)

Levéltári Szemle. Mutató 16–27. évf. 1966–1977. (Összeáll. FARKASNÉ SOMKUTI Éva.) [Közread, a] KM Levéltári Osztálya. Bp. 1979 [1980], Magyar Országos Levéltár. 69 p.


1026.

LEVÉLTÁRI SZEMLE (Bp. 1961–)

Előbb: LEVÉLTÁRI HÍRADÓ (Bp. 1951–1960.)

NAGY Gábor: A Levéltári Szemle repertóriuma, 1968–1973. Bp. 2005. ELTE Informatikai és Könyvtártudományi Intézet, Könyvtártudományi Tanszék, 66 p.

KSZK D 7601


1027.

LEVÉLTÁRI SZEMLE (Bp. 1961–)

Előbb: LEVÉLTÁRI HÍRADÓ (Bp. 1951–1960.)

Levéltári Szemle. Mutató, 28-34. évf. 1978–1984. Összeáll. PAPP Levente. Bp. 1998. Magyar Országos Levéltár, 71 p.


1028.

LEVÉLTÁRI SZEMLE (Bp. 1961–)

Előbb: LEVÉLTÁRI HÍRADÓ (Bp. 1951–1960.)

NAGY Gábor: A Levéltári Szemle repertóriuma, (1961–2004). Bp. 2006. Magyar Országos Levéltár, 395 p.

URL: http://www.archivportal.arcanum.hu/levszem/

Tárgyév: 1961–2004.


1029.

LIBANON (Bp. 1936–1943.)

A Libanon repertóriuma. 1936–1943. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1977. 73 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1030.

LIGET (Bp. 1988–2014.)

2015-től online jelenik meg.

BOHUS Magda: Liget repertórium, 1993–1994. = Liget, 8. évf. 1995. 3. sz. mell. 11 p.


1031.

LIGET (Bp. 1988–2014.)

2015-től online jelenik meg.

BOHUS Magda: Liget repertórium, 1995–1996. = Liget, 10. évf. 1997. 1. sz. mell. 15 p.


1032.

LIGET (Bp. 1988–2014.)

2015-től online jelenik meg.

BOHUS Magda: Liget repertórium, 1997–1998. = Liget, 12. évf. 1999. 1. sz. mell. 19 p.


1033.

LIGET (Bp. 1988–2014.)

2015-től online jelenik meg.

Liget repertórium, 1999–2000. = Liget, 14. évf. 2001. 3. sz. mell. 16 p.


1034.

LIGET (Bp. 1988–2014.)

2015-től online jelenik meg.

Liget repertóriuma, 2001–2003. = Liget, 2004. 1. sz. mell. 26 p.


1035.

LIMES (Tatabánya, 1988–)

KELECSÉNYI Péterné: Limes, 1988–1997. Repertórium. = Limes, 2004. 4. sz. mell. 57 p.

URL: http://ki.oszk.hu/content/limes-repert-rium-1988–1997


1036.

LITERARISCHE BERICHTE AUS UNGARN (Bp. 1877–1880.)

Utóbb: UNGARISCHE REVUE (Bp. 1881–1895.)

Register zu Literarische Berichte aus Ungarn, Band 1–4. 1878–1881. und Ungarische Revue, Jahrgang 1–13. 1882–1894. Bp. 1894. (Druck. Franklin), 54 p.


1037.

LITERATURA (Bp. 1926–1929. 1931–1938.)

A "Literatura" története (1926–1938). Supka Géza irodalmi riportázs-lapjának tizenhárom esztendeje. (Összeáll.) RÓNAY Mária. [Bp. 1959.] [115] p. Gépirat. Repertórium: 55–115. p.


1038.

LITERATURA (Bp. 1926–1929. 1931–1938.)

A Literatura írói és írásai 1926–1938. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. (Bp. 195?) II, 243 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1039.

LUDOVIKA AKADÉMIA KÖZLÖNYE, A (Bp. 1873/74–1907.)

Átnézeti tartalomjegyzék a Ludovika Akadémia Közlönye 1–25. évfolyamában (1874–1898.) megjelent és tárgy szerint csoportosított közleményekről. A Közlöny 25 éves fennállásának emlékére a szerkesztőség megbízásából összeáll. ISTVÁNFFY Miklós. Bp. 1899. Pesti Könyvnyomda Rt., 94 p. = Ludovika Akadémia Közlönye, 1899. jún–júl. sz. mell.


1040.

LYUKASÓRA (Bp. 1992–)

MUNTEANU Anna, SÉBOR József: Lyukasóra repertórium, 1992–2000. = Lyukasóra, 10. évf. 2001. mell. 28 p.


1041.

MA ÉS HOLNAP (Székesfehérvár, 1973–1994.)

ERŐSI Ilona Erika: A Ma és Holnap repertóriuma: 1973–1987. = Ma és Holnap, 16. évf. 1988. 2. sz. 97-109 p.


1042.

MA (Bécs, 1916–1925.)

A Tett (1915–1016.), Ma (1916–1925.), [Kétszer kettő] 2x2 (1922.). Repertórium. Összeáll. ILLÉS Ilona. Bp. 1975. Petőfi Irodalmi Múzeum, 223 p. Kossuth K.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 6./


1043.

MA (Bécs, 1916–1925.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1044.

MAGUNK (Szeged, 1966–1975.)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. (Összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE)

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. VIII. Fasc. 3.)


1045.

MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ (Pest, 1840–1866.)

Utóbb: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE (Pest, Bp. 1867–1889.)

Utóbb: AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (Bp. Új f. 1890–1955.)

Utóbb: MAGYAR TUDOMÁNY (Bp. Új f. 1956–)

Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe, 1840–1970. 1–3. köt.(Szerk. DARABOS Pál, DOMSA Károlyné. A repertóriumot összeáll. PÉTERVÁRI Lászlóné, SZ. GARAI Judit.) Kiad. az MTA Könyvtára. Bp. 1975. 1. köt. XVIII, 473 p. 2. köt. 474–846. p. 3. köt. 847–1241. p.


1046.

MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ (Pest, 1840–1866.)

Utóbb: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE (Pest, Bp. 1867–1889.)

Utóbb: AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (Bp. Új f. 1890–1955.)

Utóbb: MAGYAR TUDOMÁNY (Bp. Új f. 1956–)

Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma. (Összeáll. GERGELY Pál, MOLNÁR Zoltán.) (Kiad. az MTA Könyvtára.) Bp. 1962. VI, 377 p.

/A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei 33./


1047.

MAGYAR ANDROLÓGIA (Bp. 1996–)

1996–2013, az első 50 szám tartalomjegyzéke. = Magyar Andrológia, 2014. 1. sz. 5-12 p.


1048.

MAGYAR BELORVOSI ARCHÍVUM (Bp. 1947–)

Magyar Belorvosi Archívum. Tartalomjegyzék az 1960–1962. év, 13-15. évfolyamról. = Magyar Belorvosi Archívum, 15. évf. 1962. mell.


1049.

MAGYAR BIBLIOFIL SZEMLE (Bp. 1924–1925.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai. Irodalmi Értesítő – Magyar Könyvészet – Az Irodalom – Múzeumi és Könyvtári Értesítő – Könyvtári Szemle – Magyar Bibliofil Szemle – Könyvbarátok Lapja. Budapest, 1955. 204 p. [Gépirat.]

OSZK Hírlapolvasó


1050.

MAGYAR BOTANIKAI LAPOK (Bp. 1902–1934.)

KISS Tímea: A Magyar Botanikai Lapok bibliográfiája [!] : Degen Árpád emlékének. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 2001. 1 CD.


1051.

MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNETI SZEMLE (Bp. 1935–1944.)

A Magyar Családtörténeti Szemle 3–7. évfolyamának tárgymutatója. Összeáll. BAÁN Kálmán. = Magyar Családtörténeti Szemle, 7. évf. 1941. 12. sz. I–V p.


1052.

MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNETI SZEMLE (Bp. 1935–1944.)

HERNÁDI László Mihály: A Magyar Családtörténeti Szemle repertóriuma, 1935–1944. Budapest, 2000. Tarsoly Kiadó, 140 p.

URL: https://mek.oszk.hu/03900/03972


1053.

MAGYAR CSILLAG (Bp. 1941–1944.)

Nyugat repertórium. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Függelék: Magyar Géniusz (1902–1903.), Figyelő (1905.), Szerda (1906.), Magyar Csillag (1941–1944.) repertóriuma. (Összeáll. PÓK Lajos, GALAMBOS Ferenc.) [Közread, a] Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete. Bp. 1959. Akad. K., 571 p. 5 t.

/Irodalomtörténeti bibliográfiák 1./


1054.

MAGYAR DÉL (Temesvár, 1910.)

A Magyar Dél repertóriuma. Összeáll. BOGDÁNOVITS Kornélia. = Könyvtár, 1981. 4. sz. 12–14 p.


1055.

MAGYAR DIÁK EGYSÉG SZERVEZŐBIZOTTSÁGÁNAK KÖRLEVELE (Szeged, 1938.)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. (összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE)

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. VIII. Fasc. 3.)


1056.

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK (Bp. 1989–)

SALIGA Irén: A Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1-15 évf., 1989–2003. Repertórium. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 16. évf. 2004. 1-2. sz. 5-91 p.


1057.

MAGYAR ÉLET [I.] (Bp. 1936–1944.)

A Magyar Élet repertóriuma 1936–1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1977. 107 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1058.

MAGYAR ÉLET [I.] (Bp. 1936–1944.)

Magyar Élet: nemzetpolitikai szemle repertóriuma, 1936-1944. Kézirat. Bp. 114. p.

TEGY 2101


1059.

MAGYAR ÉLET [II.] (Bp. 1993–1995.)

BERECZ József: A Magyar Élet, 1993–1994. évi, I-II. új évfolyamának összevont tartalom-jegyzéke. = Magyar Élet, 1995. 1. sz. mell. 8 p.


1060.

MAGYAR ÉLETKÉPEK (Pest, 1843.)

Utóbb: ÉLETKÉPEK (Pest, 1844–1848.)

A Magyar Életképek (1843.) és az Életképek (1844–1848.) repertóriuma. (Szakdolgozat.) Összeáll. KEREK Lajosné. Nyíregyháza, 1984. Tanárképző Főiskola, VI, 135 p. Gépirat.

NyTK Szd 211


1061.

MAGYAR ÉLETKÉPEK (Pest, 1843.)

Utóbb: ÉLETKÉPEK (Pest, 1844–1848.)

LESI Viktor: A Frankenburg-féle Életképek. Debrecen, 1941. Lehotai ny., 78 p.

/Magyar irodalmi dolgozatok a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem, Magyar Irodalomtörténeti Szemináriumából./

Repertórium: 52–72. p. (IX. fejezet)


1062.

MAGYAR EXLIBRIS (Debrecen, 1935–1936.)

Magyar Exlibris 1935–1936. Repertórium. (Bev. és összeáll. LENKEY István.) Debrecen, 1980. KLTE Könyvtára, 22 p. 2 t.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 8./


1063.

MAGYAR FELSŐOKTATÁS (Bp. 1991–2004.)

A Magyar Felsőoktatás repertóriuma (1991–1994). = Magyar Felsőoktatás, 5. évf. 1995. mell. 24 p.


1064.

MAGYAR FIGYELŐ [I.] (Bp. 1911–1918.)

A Magyar Figyelő írói és írásai 1911–1918. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1956. 129 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1065.

MAGYAR FIGYELŐ [II.] (Pozsony, 1933–1935.)

VÉGH László: A Magyar Figyelő (1933–1935.) repertóriuma. = Fórum, 1. évf. 1999. 2. sz. 145–162 p.


1066.

MAGYAR FIGYELŐ [II.] (Pozsony, 1933–1935.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb felvidéki folyóiratok II. 1919–1938. Budapest, 1957. 103 p. [Gépirat.]

OSZK Hírlapolvasó


1067.

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE (Bp. 1957–)

A Magyar Filozófiai Szemle első tíz évfolyamának tartalomjegyzéke (1957–1966.) (Összeáll. PÓCSI Sándorné.) = Magyar Filozófiai Szemle, 11. évf. 1966. 6. sz. 1085–1120. p.


1068.

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE (Bp. 1957–)

BANGHA Katalin: Magyar Filozófiai Szemle repertóriuma, 30. évf. 1986. 5-6. sz. 863-931 p.

Tárgyév: 1957–1981.


1069.

MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI (Bp. 1901–1914.)

Magyar Filozófiai Társaság közleményei, 1901–1914. Szerk.: BALOG Éva, LACZKÓ Sándor. Kolozsvár, 2010.

OSZK MB 227.381


1070.

MAGYAR FÜZETEK (Párizs, 1978–1988.)

A Magyar Füzetek időszaki sorozat tartalomjegyzéke. Összeáll. KENDE Péter. Párizs, 1989. Dialogues Européens, 17 p.


1071.

MAGYAR GAZDÁK SZEMLÉJE (Bp. 1896–1944.)

A magyar agrármozgalom tükre. A Magyar Gazdák Szemléjének 25 éve. [1896–1920.] Összeáll. TÖLGYES István. = Magyar Gazdák Szemléje, 26. évf. 1921. 3–4. sz. (márc.–ápr.) 243–256. p.


1072.

MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNELMI SZEMLE (Bp. 1894–1906.)

A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle repertóriuma. (1894–1906.) Összeáll. VÁCZ Elemér. Bp. 1935. Magyar Társaság Falukutató Intézete, 31 p.


1073.

MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNELMI SZEMLE (Bp. 1894–1906.)

A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle repertóriuma. 1894–1906. Összeáll. HERNÁDI László Mihály. Közrem. JANKÓ Gézáné. Bp. 1982. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat – MTA Történettudományi Intézet. 260 p.


1074.

MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNETI SZEMLE (Bp. 1894–1906.)

HERNÁDI László Mihály: A Magyar Gazdaságtörténeti Szemle repertóriuma, 1894–1906. Pécs, 2005.

URL: https://mek.oszk.hu/05300/05341


1075.

MAGYAR GÉNIUSZ (Bp. 1892–1903.)

A Magyar Géniusz írói és írásai 1892–1903. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1956. 286 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1076.

MAGYAR GÉNIUSZ (Bp. 1892–1903.)

Nyugat repertórium. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Függelék: Magyar Géniusz (1902–1903.), Figyelő (1905.), Szerda (1906.), Magyar Csillag (1941–1944.) repertóriuma. (Összeáll. PÓK Lajos, GALAMBOS Ferenc.) [Közread, a] Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete. Bp. 1959. Akad. K., 571 p. 5 t.

/Irodalomtörténeti bibliográfiák 1./


1077.

MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉRTESÍTŐJE (Bp. 1925–1947.)

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője 1–5. (1925–1929.) évfolyamának névjegyzéke és tárgymutatója. Összeáll. HORVÁTH Jenő. Bp. (1930). Főisk. ny., Pápa. 66 p. Német címmel is.


1078.

MAGYAR HÍRMONDÓ (Pozsony, 1780–1788.)

Mutató tábla [1780]. [Összeáll. BENKŐ József.] = Magyar Hírmondó 1780. évi 1. évf. 24 p.


1079.

MAGYAR HÍRMONDÓ (Pozsony, 1780–1788.)

Magyar Hírmondó. Az első magyar nyelvű újság. Válogatás. Sajtó alá rend., bev. és jegyz. KÓKAY György. Bp. 1981. 489–492. p.


1080.

MAGYAR IPARMŰVÉSZET (Bp. 1897–)

STOCKNÉ HORVÁTH Mária: A Magyar Iparművészet repertóriuma. A Magyar iparművészet az ezredfordulón. 256-267. p. [Rövid előszó, magyar és angol nyelven.]

Tárgyév: 1993–2003.

OSZK MD 84.709


1081.

MAGYAR IPARTÖRTÉNET (Losonc, 1906. 1908–1911.)

TÓTH Róbert: A Magyar Ipartörténet című folyóirat repertóriuma. Budapest, 1987. Tóth Róbert, 13 p. Gépirat.


1082.

MAGYAR ÍRÁS [I.] (Bp. 1921–1927.)

Magyar Írás (1921–1927). Repertórium. (Összeáll.) LAKATOS Éva. Bp. 1973. Petőfi Irodalmi Múzeum, 188 p. Kossuth K.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 3./


1083.

MAGYAR ÍRÁS [II.] (Kassa, 1932–1937.)

A Magyar írás írói és írásai 1932–1937. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1957. 2, 113 p.

OSZK Hírlapolvasó


1084.

MAGYAR IZRAELITÁK ORSZÁGOS KÉPVISELETÉNEK ÉVKÖNYVE (Bp. 1970–)

Előbb: ÉVKÖNYV (Bp. 1895–1943. 1948.)

Mutató az IMIT és a MIOK huszonegy évkönyvéhez. (1931–1980.) (Összeáll.) SZÉCSI József. Magyar Izraeliták Országos Képviseletének Évkönyve, 1981/82. Bp. 1982. 548–572. p.


1085.

MAGYAR JOGÁSZ EGYLETI ÉRTEKEZÉSEK (Bp. 1881–1932.)

Utóbb: MAGYAR JOGÁSZ EGYLETI ÉRTEKEZÉSEK ÉS EGYÉB TANULMÁNYOK (Bp. 1933-1943.)

A Magyar Jogászegylet kiadványainak jegyzéke, tárgy- és névmutatója. [1879–1904.] = Magyar Jogászegyleti Értekezések, 30. köt. 1905. 243. sz. 55–79. p.


1086.

MAGYAR JOGÁSZ EGYLETI ÉRTEKEZÉSEK (Bp. 1881–1932.)

Utóbb: MAGYAR JOGÁSZ EGYLETI ÉRTEKEZÉSEK ÉS EGYÉB TANULMÁNYOK (Bp. 1933-1943.)

A Magyar Jogászegylet! Értekezések bibliográfiája (1881–1943.) [Összeáll.] HORVÁTH ATTILA. Bp. 1984. ELTE, 44 p.

/Állam- és jogtörténeti bibliográfiák 11./


1087.

MAGYAR JOGÁSZ EGYLETI ÉRTEKEZÉSEK ÉS EGYÉB TANULMÁNYOK (Bp. 1933-1943.)

Előbb: MAGYAR JOGÁSZ EGYLETI ÉRTEKEZÉSEK (Bp. 1881–1932.)

A Magyar Jogászegylet! Értekezések bibliográfiája (1881–1943.) [Összeáll.] HORVÁTH ATTILA. Bp. 1984. ELTE, 44 p.

/Állam- és jogtörténeti bibliográfiák 11./


1088.

MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA (Bp. 1946–)

A Magyar Kémikusok Lapja repertóriuma, 1946–2011. / TÖMPE Péter. Bp. 2014. 257 p.

OSZK MD 99.937


1089.

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZ (Pest, 1864.)

RÉVÉSZ Emese: Magyar Képzőművész repertóriuma. = Ars Hungarica, 27. évf. 1999. 1/2. sz. 461-470 p.

Tárgyév: 1864.


1090.

MAGYAR KERTÉSZ (Pest, 1863.)

A Magyar Kertész című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1863.


1091.

MAGYAR KIR[ÁLYI] FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE (Bp. 1877–1938.)

Utóbb: MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE (Bp. 1948–)

General-Register der Bande 1–10. [1871–1894.] der Mittheilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt. Zgst. von Július HALAVÁTS. Bp. 1898. Druck. Franklin. 69, [1] p. /Publikationen der Kgl. Ung. Geologischen. Anstalt [5.]/


1092.

MAGYAR KIR[ÁLYI] FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE (Bp. 1877–1938.)

Utóbb: MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE (Bp. 1948–)

General-Register der Jahrgänge 1882–1891. des Jahresberichtes der Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt. Zgst. von Moriz PÁLFY. Bp. 1899. Druck. Franklin, 124 p.


1093.

MAGYAR KIR[ÁLYI] FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE (Bp. 1877–1938.)

Utóbb: MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE (Bp. 1948–)

Mutató a Magyar Kir[ályi] Földtani Intézet évi jelentése 1882–1891, évfolyamaihoz. Összeáll. PÁLFY Mór. Bp. 1899. Franklin ny., 122, [2] p.

/A Magyar Kir[ályi] Földtani Intézet kiadványai./


1094.

MAGYAR KIR[ÁLYI] FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE (Bp. 1877–1938.)

Utóbb: MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE (Bp. 1948–)

Mutató a Magyar Kir[ályi] Földtani Intézet évi jelentése 1892–1901. évfolyamaihoz. Összeáll. BALLANEGGER Róbert. Bp. 1910. Fritz ny., VII, 119 p.

/A Magyar Kir[ályi] Földtani Intézet kiadványai./


1095.

MAGYAR KIR[ÁLYI] FÖLDTANI INTÉZET ÉVKÖNYVE (1–37. köt. 1. füz. Bp. 1871–1943.)

Utóbb: MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE (Bp. 1948–)

Mutató a Magyar Kir[ályi] Földtani Intézet Évkönyvének 1–10. [1871–1894] kötetéhez. Összeáll. HALAVÁTS Gyula. Bp. 1897. Franklin ny., 71, [1] p.


1096.

A M. KIR. KERTÉSZETI ÉS SZŐLÉSZETI FŐISKOLA KÖZLEMÉNYEI (Bp. 1943–1944.)

A M. Kir. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Közleményei című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1944.


1097.

MAGYAR KISEBBSÉG [I.] (Lugos, 1922–1942.)

Melléklapja: KISEBBSÉGI ISKOLAÜGY (Lugos, 1929–1930.)

Melléklapja: KISEBBSÉGI JOGÉLET (Lugos, 1930.)

Adatmutató a nyelvi, faji és vallási kisebbségek jogi, politikai, kulturális és gazdasági helyzetéről, különös tekintettel a magyar kisebbségekre. Közzéteszi JAKABFFY Elemér. = Magyar Kisebbség, 13. évf. 1934. 17/19. sz. 473–580. p.

Tárgyév: 1922–1934.


1098.

MAGYAR KISEBBSÉG [I.] (Lugos, 1922–1942.)

Melléklapja: KISEBBSÉGI ISKOLAÜGY (Lugos, 1929–1930.)

Melléklapja: KISEBBSÉGI JOGÉLET (Lugos, 1930.)

KAZAI Magdolna: Magyar Kisebbség, 1922–1942. Repertórium, tárgymutató. Szeged, 1994. Scriptum Kft., 374 p.

URL: http://mk2.adatbank.transindex.ro/bibl.php


1099.

MAGYAR KISEBBSÉG [II.] (Kolozsvár, 1995–)

MEISTER Róbert: Magyar Kisebbség repertórium. Erdélyi Magyar Adatbank, [Erdélyi Magyar Adatbank.]

URL: http://mk.adatbank.transindex.ro

Tárgyév: 1995–2004.


1100.

MAGYAR KÓRUS (Bp. 1931–1950.)

DÉRI Balázs: Írások a Magyar Kórus 20 évfolyamából. = Magyar Egyházzene, 4. évf. 1996/1997. 1. sz. mell. 49-64 p.

Tárgyév: 1931–1950.


1101.

MAGYAR KÖNYVBARÁTOK DIÁRIUMA (Bp. 1933–1939.)

Címváltozat: DIARIUM (1931–1948.)

A Diárium repertóriuma. 1931–1948. Összeáll. GALAMBOS Ferenc Bp. 1976. II, 308 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1102.

MAGYAR KÖNYVÉSZET (Bp. 1905.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai. Irodalmi Értesítő – Magyar Könyvészet – Az Irodalom – Múzeumi és Könyvtári Értesítő – Könyvtári Szemle – Magyar Bibliofil Szemle – Könyvbarátok Lapja. Budapest, 1955. 204 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1103.

MAGYAR KÖNYVSZEMLE (Bp. 1876–1946. Új f. 1955–)

A Magyar Könyvszemle írói és írásai 1876–1945. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. [Bp.] 1954. II, 340 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1104.

MAGYAR KÖNYVSZEMLE (Bp. 1876–1946. Új f. 1955–)

A Magyar Könyvszemle repertóriuma, 1961–1965. Szakdolgozat. [KMK szaktanfolyam.] Összeáll. VERMES Mária. Bp. 1967. [2], 51 p. Gépirat.

KMK D 381


1105.

MAGYAR KÖZÉPISKOLA (Bp. 1908–1944.)

A Magyar Középiskola cikkei. 1908–1938. (Könyvészeti tanulmány.) [1–9.] Összeáll. KERÉKGYÁRTÓ Imre. = Magyar Középiskola, 32. évf. 1939. 16–18, 48–50, 83, 108–110, 151–152, 180–182, 211–212, 263–208, 283–285 p. (9 közlemény.)


1106.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG (Hódmezővásárhely, 1911–1913.)

Magyar Köztársaság 1911–1913. Történet és repertórium. Összeáll. BERTA Tibor, PETRIK Ágnes. (Kiad. a szegedi Somogyi-könyvtár.) Szeged, 1986. 102 p.

Repertórium; 50–102 p.

/Csongrád megyei könyvtári füzetek 17./


1107.

MAGYAR KRITIKA (Bp. 1897–1901.)

A Magyar Kritika írói és írásai 1897–1901. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1955. II, 126 p.. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1108.

MAGYAR KULTÚRA (Bp. 1913–1944.)

A Magyar Kultúra repertóriuma 1913–1944. 1–3. köt. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1976–1977.

1. köt. 350 p. 2–3. köt. 516 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1109.

MAGYAR LANT (Győr, 1901–1905.)

A Magyar Lant története és repertóriuma, 1901. jún. 1 – 1905. nov. 1. Szakdolgozat. Összeáll. FODOR Tiborné. Szombathely, 1979. Tanárképző Főiskola, 139 p. IX t.

SZTK F 67/1979


1110.

MAGYAR MÉRNÖK ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE (Bp. 1872–1944.)

TERPLÁN Zénó, NÉMETH Géza: A Magyar Mérnök-és Építész-Egylet Közlönyének adatai 1867–1944. között. Miskolc, 1998. Miskolci Egyetem, 189 p. [Sokszorosítás.]

OSZK MB 165.134

URL: https://epa.oszk.hu/01400/01451


1111.

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI. A (Bp. 1962–)

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményeinek repertóriuma. [1–10. köt.] 1962–1983. Összeáll. HERNÁDI László Mihály. Pécs, 1984. 113 p. Gépirat.


1112.

MAGYAR MINERVA (Pozsony, 1930–1938.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919–1938. Budapest, 1957. 140 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1113.

MAGYAR MUNKÁS NAPTÁR (Bp. 1878–1893.)

Magyar Munkás naptár, 1878–1893 : Népszava naptár, 1896–1948. Összeáll. LETT Miklós, Bp. 1990. Politikatörténeti Intézet, 131 p.

OSZK D 98.227/x


1114.

MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1955.)

Utóbb: PÁRTTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1956–1988.)

A Magyar Munkásmozgalmi Intézet Értesítője (1955.) és a Párttörténeti Közlemények (1956–1962.) repertóriuma. (Összeáll. LAKOS Katalin.) Bp. 1962. (Kossuth K., Athenaeum ny.), 20 p. Az 1962. évi 8. évf. melléklete.


1115.

MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1955.)

Utóbb: PÁRTTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1956–1988.)

A Párttörténeti Közlemények repertóriuma. 1955–1972. (Összeáll. PÁLMAI Magda, VIDA Sándor.) [Kiad. az] MSZMP KB Párttörténeti Intézet. Bp. 1973. Athenaeum ny., 81 p.


1116.

MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1955.)

Utóbb: PÁRTTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1956–1988.)

A Párttörténeti Közlemények repertóriuma. 1955–1979. (Összeáll. BOCSKAY Péter, SOMOGYI István László. PÁLMAI Magda és VIDA Sándor munkájának felhasználásával.) [Kiad. az] MSZMP KB Párttörténeti Intézet. Bp. 1980. Athenaeum ny., 109, [1] p.


1117.

MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1955.)

Utóbb: PÁRTTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1956–1988.)

KANOZSAYNÉ KARÁCSONY Ágnes, TÓTH Éva: A Párttörténeti Közlemények repertóriuma, 1955–1987. Budapest, 1988. MSZMP KB Párttörténeti Intézet, 127 p.


1118.

MAGYAR MÚZSA (Bp. 1920.)

GALAMBOS Ferenc: A húszas évek elejének két kisebb folyóirata, Auróra, Magyar Múzsa. Budapest, 1974. 60 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1119.

MAGYAR MŰHELY (Párizs, Bp. 1962–)

A Magyar Műhely indexei. 1962–1972. [1971!] 1–39. [sz.] Összeáll. KOZOCSA Sándor. Montrouge [Paris], 1972. 96 p.


1120.

MAGYAR MŰHELY (Párizs, Bp. 1962–)

BUDA Attila: Magyar Műhely (1973–1996.), 41-100. számok repertóriuma. = Magyar Műhely, 42. évf. 2003. 3. (127.) sz. 42 p.


1121.

MAGYAR MŰIPAR (Bp. 1879.)

RÉVÉSZ Emese: Magyar Műipar, 1879. = Ars Hungarica, 28. évf. 2000. 2. sz. 451-455 p.


1122.

MAGYAR MŰKERTÉSZ (Szeged, 1904–1915.)

A Magyar Műkertész című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1905. 1907–1914.


1123.

MAGYAR MŰKERTÉSZEK ÉS KERTGAZDÁK ORSZÁGOS SZAKKÖZLÖNYE (Szeged, 1892–1904.)

A Magyar Műkertészek és Kertgazdák Országos Szakközlönye folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1892–1900. 1902–1904.


1124.

MAGYAR MŰVÉSZET (Bp. 1925–1938. 1948–1949.)

Magyar Művészet, 1925–1938. 1948–1949. repertóriuma. = Ars Hungarica, 2008. 293-376 p.


1125.

MAGYAR NEMZET (Bp. 1938–1944. Új f. 1945–2018.)

Magyar Nemzet. 1938. augusztus 25–1944. március 22. Repertórium, (1938–1939.) Összeáll. KENDÉNÉ PALÁGYI Erzsébet. Bp. 1980. Petőfi Irodalmi Múzeum. XII, 391 p.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai./

Tárgyév: 1938–1939.


1126.

MAGYAR NEMZET (Bp. 1938–1944. Új f. 1945–2018.)

KENDÉNÉ PALÁGYI Erzsébet: Magyar Nemzet, 1938. augusztus 25-1944. március 22. Repertórium, (1940. január-1941. június). Budapest, 1988. Petőfi Irodalmi Múzeum, 452 p.

Tárgyév: 1940. jan. 3.–1941. jún. 29.


1127.

MAGYAR NEMZET (Bp. 1938–1944. Új f. 1945–2018.)

DÉKÁNY Endre: Magyar Nemzet, 1938. augusztus 25-1944. március 22. Repertórium, (1941. július-1942. december). Budapest, 1990. Petőfi Irodalmi Múzeum, 491 p.

Tárgyév: 1941. júl. 1.–1942. dec. 31.


1128.

MAGYAR NEMZET (Bp. 1938–1944. Új f. 1945–2018.)

DÉKÁNY Endre: Magyar Nemzet, 1938. augusztus 25-1944. március 22. Repertórium, (1943. január-1944. március). Budapest, 1991. Petőfi Irodalmi Múzeum, 415 p.

Tárgyév: 1943. jan. 1.–1944. márc. 22.


1129.

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1900–1916.)

Utóbb: A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRÁNAK ÉRTESÍTŐJE (Bp. 1926–1936.)

Utóbb: A NÉPRAJZI MÚZEUM ORSZÁGOS MAGYAR TÖRTÉNETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRA ÉRTESÍTŐJE (Bp. 1937–1943.)

Utóbb: NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1954–)

NAGY Réka: A Néprajzi Értesítő repertóriuma, 1900–2000. Budapest, 2003. Néprajzi Múzeum, 181 p.


1130.

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1900–1916.)

Utóbb: A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRÁNAK ÉRTESÍTŐJE (Bp. 1926–1936.)

Utóbb: A NÉPRAJZI MÚZEUM ORSZÁGOS MAGYAR TÖRTÉNETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRA ÉRTESÍTŐJE (Bp. 1937–1943.)

Utóbb: NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1954–)

Mutató a Néprajzi Múzeum Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára Értesítője 1–32. [1900–1940.] évfolyamához, A Magyar Néprajzi Társaság megbízásából összeáll. CS. SEBESTYÉN Károly. Bp. 1942. Kertész ny. Karcag, IV, 128 p.


1131.

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRÁNAK ÉRTESÍTŐJE (Bp. 1926–1936.)

Előbb: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1900–1916.)

Utóbb: A NÉPRAJZI MÚZEUM ORSZÁGOS MAGYAR TÖRTÉNETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRA ÉRTESÍTŐJE (Bp. 1937–1943.)

Utóbb: NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1954–)

NAGY Réka: A Néprajzi Értesítő repertóriuma, 1900–2000. Budapest, 2003. Néprajzi Múzeum, 181 p.


1132.

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRÁNAK ÉRTESÍTŐJE (Bp. 1926–1936.)

Előbb: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1900–1916.)

Utóbb: A NÉPRAJZI MÚZEUM ORSZÁGOS MAGYAR TÖRTÉNETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRA ÉRTESÍTŐJE (Bp. 1937–1943.)

Utóbb: NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1954–)

Mutató a Néprajzi Múzeum Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára Értesítője 1–32. [1900–1940.] évfolyamához, A Magyar Néprajzi Társaság megbízásából összeáll. CS. SEBESTYÉN Károly. Bp. 1942. Kertész ny. Karcag, IV, 128 p.


1133.

MAGYAR NÉPNYELV (Debrecen, 1939–1949.)

Folytatása: MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (Debrecen, 1951–)

Mutató a Magyar Népnyelv 1–6. [1939–1949.] és a Magyar Nyelvjárások 1–10. [1951–1964.] kötetéhez. (Összeáll.) SEBESTYÉN Árpád. Debrecen, 1965. Alföldi ny., 107–195. p. = Magyar Nyelvjárások 11. köt.

/A Debreceni KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 46./


1134.

MAGYAR NÉPNYELV (Debrecen, 1939–1949.)

Folytatása: MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (Debrecen, 1951–)

A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Népnyelv és a Magyar Nyelvjárások c. időszaki kiadványokban. (Összeáll.) MATIJEVICS Lajos. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 9. évf. 1977. 30–31. sz. 153–159. p.


1135.

MAGYAR NÖVÉNYTANI LAPOK (Kolozsvár, 1877–1896.)

DOBRI Mária, SIMON Imre Sz.: A Magyar Növénytani Lapok köteteiben megjelent cikkek és mellékletek repertóriuma. = Kanitza 4, 1996. 161-183 p.


1136.

MAGYAR NÖVÉNYTANI LAPOK (Kolozsvár, 1877–1896.)

SIMON Szilvia: Magyar Növénytani Lapok, repertórium. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1995. 81 p.

S80 S 61


1137.

MAGYAR NYELV (Bp. 1905–)

A Magyar Nyelv 1–25. [1905–1929.] évfolyamának mutatója. Szerk. JUHÁSZ Jenő. Kiad. a Magyar Nyelvtudományi Társ. Bp. 1931. (Egyet, ny.), VIII, 347 p.


1138.

MAGYAR NYELV (Bp. 1905–)

A Magyar Nyelv 26–50. [1930–1954.] évfolyamának mutatója. A Magyar Nyelvtudományi Társ. megbízásából szerk. [Összeáll.] JUHÁSZ Jenő. (Szerk. MIKESY Sándor.) Bp. 1958. Akad. K., VI, 576 p.


1139.

MAGYAR NYELV (Bp. 1905–)

A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Nyelvben, 1905–1975-ig. Összeáll. MATIJEVICS Lajos. = Létünk (Szabadka), 1976. 3–4. sz. 117–141. p.


1140.

MAGYAR NYELV (Bp. 1905–)

A Magyar Nyelv 51–75. [1955–1980.] évfolyamának mutatója. (Szerk. SZEMÉRE Gyula.) Bp. 1983. Akad. K., 320 p.


1141.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANÍTÁSA, A (Bp. 1958–1959.)

Utóbb: MAGYARTANÍTÁS (Bp. 1960-2010.)

A Magyartanítás huszonhét éve. (1958–1984.) Repertórium. (Összeáll, és szerk. DEÁK Ferenc.) = Magyartanítás, 28. évf. 1985. 3. sz. 97–148. p.


1142.

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (Debrecen, 1951–)

Előbb: MAGYAR NÉPNYELV (Debrecen, 1939–1949.)

Mutató a Magyar Népnyelv 1–6. [1939–1949] és a Magyar Nyelvjárások 1–10. [1951–1964] kötetéhez. (Összeáll.) SEBESTYÉN Árpád. Debrecen, 1965, Alföldi ny. 107–195. p. = Magyar Nyelvjárások 11. köt.

/A Debreceni KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 46./


1143.

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (Debrecen, 1951–)

Előbb: MAGYAR NÉPNYELV (Debrecen, 1939–1949.)

A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Népnyelv és a Magyar Nyelvjárások c. időszaki kiadványokban. (Összeáll.) MATIJEVICS Lajos. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 9. évf. 1977. 30–31. sz. 153–159. p.


1144.

MAGYAR NYELVŐR (Pest, Bp. 1872–)

A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Nyelvőrben, 1872–1972. (Összeáll.) MATIJEVICS Lajos. = Létünk (Szabadka), 1974. 4. sz. 99–176. p.


1145.

MAGYAR NYELVŐR (Pest, Bp. 1872–)

Nyelvőrkalauz. [A Magyar Nyelvőr első tíz kötetének – 1872–1881 – tartalommutatója.] (Szerk.) KUNOS Ignác, MUNKÁCSI Bernát. Kiad. a Magyar Nyelvőr szerkesztősége. Bp. 1883. Pesti Könyv ny. Rt., IX, 183 p.


1146.

MAGYAR NYELVŐR (Pest, Bp. 1872–)

Nyelvőrkalauz a Magyar Nyelvőr 1–25. [1872–1896.] kötetéhez. Kiad. a Magyar Nyelvőr szerkesztősége. Bp. 1898. (Hornyánszky ny.), 133 p.


1147.

MAGYAR NYELVŐR (Pest, Bp. 1872–)

Nyelvőrkalauz. Tartalomjegyzék, szó- és tárgymutató a Magyar Nyelvőr 26–50. [1897–1921.] kötetéhez. Szerk. PROHÁSZKA János. Kiad. a Magyar Nyelvőr. Bp. 1927. (Hungária ny.), 160 p.


1148.

MAGYAR NYELVŐR (Pest, Bp. 1872–)

Nyelvőrkalauz. Tartalomjegyzék, szó- és tárgymutató a Magyar Nyelvőr 51–69. [1922–1940] kötetéhez. Szerk. PROHÁSZKA János. (Kiad. a) Magyar Nyelvőr, Országos Néptanulmányi Egyesület. Bp. 1941. (Hungária ny.), 62 p.


1149.

MAGYAR NYELVŐR (Pest, Bp. 1872–)

SZEMERE Gyula: A Magyar Nyelvőr, 70-100. évfolyamának mutatója. Budapest, 1991. Akadémiai Kiadó, 381 p.


1150.

MAGYAR ONKOLÓGIA (Bp. 1957–)

Magyar Onkológia. Tartalomjegyzéke, név- és tárgymutatója 1957–1961-ig megjelent évfolyamokról. (Bp. 1962. Medicina), 20 p. = Magyar Onkológia, 1961. 5. évf. mell.


1151.

MAGYAR ONKOLÓGIA (Bp. 1957–)

Magyar Onkológia. Tartalomjegyzéke, név- és tárgymutatója 1962–1964-ig megjelent évfolyamokról. (Bp. 1965. Medicina.), 14 p. = Magyar Onkológia, 1964. 8. évf. mell.


1152.

MAGYAR PEDAGÓGIA (Bp. 1892–1950. Új f. 1961–)

A Magyar Pedagógia negyven évfolyamának – 1892–1931 – tartalom- és névmutatója. Összeáll. TETTAMANTI Béla, MÁRER Erzsébet. Kiad. a Ferenc József Tud. Egyetem Pedagógiai Intézete. Szeged, 1933. VIII, [4], 290, [2] p.


1153.

MAGYAR PEDAGÓGIA (Bp. 1892–1950. Új f. 1961–)

A Magyar Pedagógia tizenkilenc évfolyamának (1932–1950., 41–69. évf.) tartalom-és névmutatója. Összeáll. TÓTH Gábor. Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1962. Bp. 1963. 415–583. p.


1154.

MAGYAR PEDAGÓGIA (Bp. 1892–1950. Új f. 1961–)

CSAPÓ Benő – PUKÁNSZKY Béla: A Magyar Pedagógia első száz évének repertóriuma. = Magyar Pedagógia, 93 évf. (1993.) Különszám.

Tárgyév: 1892–1992.


1155.

MAGYAR PHILOSOPHIAI SZEMLE (Bp. 1882–1891.)

SZANKA Éva: A Magyar Philosophiai Szemle repertóriuma, 1882–1891. [Adatbázis.]

URL: https://mek.oszk.hu/00000/00032


1156.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI FIGYELMEZŐ (Debrecen, 1870–1878.)

Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező. 1870–1878. (Bev. és összeáll. LENKEY István.) Debrecen, 1984 [1985]. Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, 144 p.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriuma 10./


1157.

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE (Bp. 1928–)

VÖRÖS Orsolya: A Magyar Pszichológiai Szemle repertóriuma, 1980–1990, Szakdolgozat, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2006. 161 p.


1158.

MAGYAR SION (Esztergom, 1863–1904.)

Közben: ÚJ MAGYAR SION (Esztergom, 1870-1886.)

Folytatása: MAGYAR SION (Esztergom, 1934-1944.)

A "Magyar Sion" repertóriuma 1863–1893. (Összeáll.) KERESZTY Viktor. Esztergom, 1893. (Buzárovits Gusztáv), 114 p. = Magyar Sion, 1893. 12. sz. mell.


1159.

MAGYAR SION (Esztergom, 1863–1904.)

Közben: ÚJ MAGYAR SION (Esztergom, 1870-1886.)

Folytatása: MAGYAR SION (Esztergom, 1934-1944.)

Repertórium. A "Magyar Sion" értekezéseinek és könyvismertetéseinek tárgymutatója 1893-tól 1903-ig terjedő évfolyamokról. (Összeáll. MAJER Imre.) Esztergom, 1903. Buzárovits Gusztáv, 52 p.

Magyar Sion, 1903. 12. sz. mell.


1160.

MAGYAR SION (Esztergom, 1863–1904.)

Közben: ÚJ MAGYAR SION (Esztergom, 1870-1886.)

Folytatása: MAGYAR SION (Esztergom, 1934-1944.)

SALIGA Irén: A Magyar Sion és az Új Magyar Sion repertóriuma. Piliscsaba-Esztergom, 2007. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 412 p.


1161.

MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1923–1948.)

Utóbb: STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1949-)

Statisztikai Szemle. Repertórium. 1923–1962. Az 1–40. évfolyamban megjelent cikkek bibliográfiája, tárgy- és névmutatója. (Szerk. DÁNYI Dezső, GYULAY Ferenc, KENESSEY Zoltán. Munkatársak: AJTAY Kálmán, BING Imréné, DOMOKOS Attila, HAJDÚ Elemérné, KISS Judit.) Statisztikai K. 103 p. = Statisztikai Szemle, 1963. 10–11. sz. mell.


1162.

MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1923–1948.)

Utóbb: STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1949-)

Tárgymutató a Magyar Statisztikai Szemle (1923–1927.) évi évfolyamához. (Bp. 1928. Hornyánszky ny.), 6 p.


1163.

MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1923–1948.)

Utóbb: STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1949-)

Tárgymutató a Magyar Statisztikai Szemle 6–10. (1928–1932) évi évfolyamához. (Bp. 1933. Hornyánszky ny.), 12 p.


1164.

MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1923–1948.)

Utóbb: STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1949-)

Tárgymutató a Magyar Statisztikai Szemle 11–15. (1933–1937.) évi évfolyamához. (Bp. 1938. Hornyánszky ny.), 15 p.


1165.

MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1923–1948.)

Utóbb: STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1949-)

Tárgymutató a Magyar Statisztikai Szemle 16–20. (1938–1942.) évi évfolyamához. (Bp. 1943. Hornyánszky ny.), 16 p.


1166.

MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1923–1948.)

Utóbb: STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1949-)

Statisztikai Szemle. Repertórium. A 41–50. évfolyamban [1963–1972.] megjelent cikkek, illetve a 43–50. évfolyamban [1965–1972.] megjelent külföldi könyv- és folyóiratcikk-ismertetések bibliográfiája. Tárgy- és névmutató (1923–1972). (Szerk. biz. DÁNYI Dezső, DOMOKOS Attila, GYULAY Ferenc. Főmunkatárs: HAJDÚ Elemérné.) Bp. 1975. Statisztikai K., 116 p.


1167.

MAGYAR SZEMLE (Bp. 1927–1944. 1992–)

A Magyar Szemle írói és írásai 1927–1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1959. 293 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1168.

MAGYAR SZEMLE (Bp. 1927–1944. 1992–)

SAÁD József: Magyar Szemle repertórium és tartalomelemzés (1927–1944.), I–II. kötet. Bp. 1989. FSZEK és az ELTE, 223 p. és 191 p.

URL: http://www.sosantikvarium.hu/konyv8634.html


1169.

MAGYAR SZÓ (Újvidék, 1945–)

Bibliografija clanaka o bibliotekarstva objavljenih. u "Magyar Szó", – U zagodine 1960. 1961. 1962. (Red.) Magdaléna NACA. = Bibliotekarski Godisnjak Vojvodine, 3. god. 1962. 315–322. p.


1170.

MAGYAR SZÓ (Újvidék, 1945–)

Vojvodanska stampa o bibliotekarstvu, Magyar Szó – Újvidék. [1977–] = Bibliotekarski Godisnjak Vojvodine, 1977– Novi Sad, 1978– [1977.]

Összeáll. GYANTÁR Ildikó. – 1978. 140–152, p.

Összeáll. GYANTAR Ildikó. – 1979. 98–102. p.

Összeáll. NAGY Erzsébet. – 1980. 125–129. p.


1171.

MAGYAR SZÓ (Újvidék, 1945-)

Melléklet: KILÁTÓ (Újvidék, 1961–2001.)

CSANYIGA Mónika: Kilátó (1961–2001). = Hungarológiai Közlemények, 32. évf. 2002. 3. sz. 115-169 p.


1172.

MAGYAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE (Bp. 1908–1918.)

REISZ László: Magyar Társadalomtudományi Szemle. Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma, [Adatbázis.]

URL: http://mtdaportal.extra.hu/MTSZ.html

Tárgyév: 1908–1913.


1173.

MAGYAR TERMINOLÓGIA (Bp. 2008-2013.)

Repertórium. Magyar Terminológia (1-6. évfolyam, 2008-2013.) Összeáll. FÓRIS Ágota. = Magyar Terminológia, 2013. 2. sz. 259-268 p.


1174.

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR (Pest, 1855–1863. 1867–1878. 1914–1915. 1934.)

Közben: TÖRTÉNELMI TÁR (Bp. 1878–1899. Új f. 1900–1911.)

A Történelmi Tár [!] első 12 kötetének [1855–1863] rendszeres tárgymutatója. [Összeáll.] TOLDY Ferenc. = Magyar Történelmi Tár, 12. köt. 1863. 289–292. p.


1175.

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR (Pest, 1855–1863. 1867–1878. 1914–1915. 1934.)

Közben: TÖRTÉNELMI TÁR (Bp. 1878–1899. Új f. 1900–1911.)

A Magyar Történelmi Tár és a Történelmi Tár tartalommutatója. [1855–1911.] Szerk. PELZ Béla. Bp. 1914. MTA, 152 p.


1176.

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR (Pest, Bp. 1855–1863. 1867–1878. 1914–1915. 1934.)

Közben: TÖRTÉNELMI TÁR (Bp. 1878–1899. Új f. 1900–1911.)

A Magyar Történelmi Tár, a Történelmi Tár, valamint a Jogtörténeti [Történeti] Szemle (1912–1930.) jogtörténeti bibliográfiája. Összeáll. SZABÓ Mária. Bp. 1984. ELTE, 61 p.

/Állam- és jogtörténeti bibliográfiák 10./


1177.

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR (Pest, Bp. 1855–1863. 1867–1878. 1914–1915. 1934.)

Közben: TÖRTÉNELMI TÁR (Bp. 1878–1899. Új f. 1900–1911.)

HERNÁDI László Mihály: A Magyar Történelmi Tár és a Történelmi Tár repertóriuma, 1855–1934. Pécs, 2002.

URL: https://mek.oszk.hu/05300/05337


1178.

MAGYAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET ÉVKÖNYVE (Bp. 1942–1944.)

TÓTH Róbert: A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve, 1942–1944. Repertórium. Bp. 1991. 14 fol.

OSZK XD 80.268


1179.

MAGYAR TUDOMÁNY (Bp. 1956–)

Előbb: MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ (Pest, 1840–1866.)

Előbb: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE (Pest, Bp. 1867–1889.)

Előbb: AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (Bp. Új f. 1890–1955.)

Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe, 1840–1970. 1–3. köt.(Szerk. DARABOS Pál, DOMSA Károlyné. A repertóriumot összeáll. PÉTERVÁRI LÁSZLÓNÉ, SZ. GARAI Judit.) Kiad. az MTA Könyvtára. Bp. 1975. 1. köt. XVIII, 473 p. 2. köt. 474–846. p. 3. köt. 847–1241. p.

/A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai, 73–75./


1180.

MAGYAR TUDOMÁNY (Bp. 1956–)

Előbb: MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ (Pest, 1840–1866.)

Előbb: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE (Pest, Bp. 1867–1889.)

Előbb: AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (Bp. Új f. 1890–1955.)

Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma. (Összeáll. GERGELY Pál, MOLNÁR Zoltán.) (Kiad. az MTA Könyvtára.) Bp. 1962. VI, 377 p.

/A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei 33./


1181.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, A (Bp. 1952–1966.)

Utóbb: AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1967-1982.)

Az Agrártudományi Közlemények 1952–1976. években megjelentetett 35 kötetének tartalomjegyzéke. Összeáll. HEPP Ferenc = Agrártudományi Közlemények, 36. köt. 1977. 4. sz. 89 p.


1182.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE (Pest, Bp. 1867–1889.)

Utóbb: AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1890–1955.)

Utóbb: MAGYAR TUDOMÁNY (Bp. Új f. 1956–)

Előbb: MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ (Pest, 1840–1866.)

Név- és tárgymutató a Magyar Tudományos Akadémia Értesítőjének 1–8. évfolyamához. (1867–1874.) Bp. 1875. MTA, 158 p.


1183.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE (Pest, Bp. 1867–1889.)

Utóbb: AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1890–1955.)

Utóbb: MAGYAR TUDOMÁNY (Bp. Új f. 1956–)

Előbb: MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ (Pest, 1840–1866.)

Név- és tárgymutató a Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 9–17. évfolyamaihoz. 1875–1883. Bp. 1884. MTA, 73 p.


1184.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, A (Bp. 1951–1965.)

Utóbb: KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1966–1996.)

Az 1–10. [1951–1958] kötet név- és tárgymutatója. Bp. 1959. MTA, 42, [1] p. = A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei, 1959. 11. köt.


1185.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, A (1–40. köt. Bp. 1951–1968.)

Utóbb: MŰSZAKI TUDOMÁNY (Bp. 1968–1982.)

Műszaki Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei. 1–40. kötet. [1951–1968.] Tartalomjegyzék. – Szerzői- és szakkatalógus. Bp. 1971 [1972]. Akad. Kiadó, 122, [1] p.


1186.

MAGYAR ÚT (Bp. 1934-1944.)

Magyar Út: világnézeti és társadalmipolitikai hetilap: 1934-1944 repertóriuma. Kézirat. Bp. 1978. 261 p.

TEGY 1610


1187.

MAGYAR ZENE (Bp. 1960–)

Magyar Zene. Zenetudományi folyóirat repertóriuma. 13–14. évf. 1972–1973. (Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet miskolci kihelyezett tagozata.) Összeáll. SZTRAKOVICS Istvánné. (Debrecen–Miskolc), 1974. 53 p. Gépirat.

DTK2256/szd.


1188.

MAGYAR ZENE (Bp. 1960–)

HEGYI Irén: A Magyar Zene repertóriuma, 1974–1977. Debrecen, 1978. Debreceni Tanítóképző Főiskola, 68 p.

KSZK D 1794


1189.

MAGYAR ZENE (Bp. 1960–)

WILHEIM András: Magyar Zene repertóriuma, 1960–1996. Zenetudományi folyóirat összesített tartalom jegyzéke 1-34. évf. = Magyar Zene, 35. évf. 1997. Különszám. 62 p.


1190.

MAGYAR ZENEI SZEMLE (Bp. 1941–1944.)

ERDÉLYI Márta: A Magyar Zenei Szemle repertóriuma, 1941–1944. Budapest, 1986. ELTE, 106 p.

KSZK D 4.307


1191.

MAGYAR ZENEI SZEMLE (Bp. 1941–1944.)

BÁLDI Judit: Áttekintés a század első felének magyar zenei folyóiratairól: A Magyar Zenei Szemle és a Zenei Szemle új folyamának repertóriumáról. Budapest, 1998. ELTE Könyvtártudományi Intézet, 67 p.

KSZK D 6084


1192.

MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE (Bp. 1884–1948.)

A Magyar Zsidó Szemle írói és írásai 1884–1948. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1957. 199 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1193.

MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE (Bp. 1884–1948.)

Magyar Zsidó Szemle. [1884–1948.] Összeáll. WEINGARTEN Sámuel, 1960. 285–308. p.

(ÁRESET. Kerech 2. 1960.)


1194.

MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE (Bp. 1884–1948.)

A Magyar Zsidó Szemlében (1884–1929.) megjelent tanügyi vonatkozású cikkek jegyzéke. Összeáll. WEISZ Pál. = Magyar Zsidó Szemle, 48. évf. 1931. 1/3. sz. 61–74. p.


1195.

MAGYAROK (Debrecen, Bp. 1945–1949.)

Magyarok 1945–1949. Repertórium. (Szerk. KOROMPAINÉ SZALACSI RÁCZ Mária.) Debrecen, 1976. KLTE Könyvtára, XVIII, 57 p.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 3./


1196.

MAGYARORSZÁG (Bp. 1893–1944.)

PESTI Ernő: Az Est-lapok, 1920–1939. Repertórium. Budapest, 1982–1988. Petőfi Irodalmi Múzeum, 310 p., 406 p., 476 p., 385 p., 538 p., 427 p.

Tárgyév: 1920–1939.


1197.

MAGYARORSZÁG ÉS A KÜLFÖLD (Bp. 1897–1901.)

Magyarország és a Külföld. NAGY Katalin: Az országos általános helyismereti-helytörténeti vonatkozású sajtó (1867–1918). Szakdolgozat. Debrecen, 1974. Tanítóképző Intézet. 34–48. p.

DTK 2092/szd.


1198.

MAGYARSÁGTUDOMÁNY (Bp. 1935–1943.)

A Magyarságtudomány története és repertóriuma. 1935–1937. 1942–1943. Kiegészítő államvizsga dolgozat. (Összeáll.) KORMÁNY Lajosné (LUPÓ Terézia). Nyíregyháza, 1981. Tanárképző Főiskola. 58 p.

NyTK Szd/130


1199.

MAGYARTANÍTÁS (Bp. 1980–)

Előbb: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANÍTÁSA, A (Bp. 1958–1959.)

A Magyartanítás huszonhét éve. (1958–1984.) Repertórium. (Összeáll. és szerk. DEÁK Ferenc.) = Magyartanítás, 28. évf. 1985. 3. sz. 97–148. p.


1200.

MAKÓ ÉS VIDÉKE (Makó, 1990–1992.)

TORMA Ottó: Makó és Vidéke repertórium. Szeged, 2000. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 142 p.

KSZK D 6859


1201.

MAKÓI HÉT (Makó, 1996–1997.)

GALAMB Katalin: Makói Hét 1. évf. 1. sz. (1996. április 5.)-1. évf. 26. sz. (1996. szeptember 27.) Szeged, 2000. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 124 p.

KSZK D 6797


1202.

MAKÓI ÚJSÁG (Makó, 1935–1944.)

TÓTH Ferenc: Makói Újság, 1935–1944. Makó, 2006. Makói Monográfia Szerkesztősége, 71 p.

/Makói újságok bibliográfiája. I./


1203.

MÁRAMAROSI TANÜGY (Máramarossziget, 1885/86–1918.)

Címvált.: NEVELÉS (Máramarossziget, 1895-1896.)

A Máramarosi Tanügy repertóriuma. 1855–1895. Összeáll. BŐKÉNYI Dániel. Máramarossziget, 1895. Máramarosi Részvény ny., 40 p.


1204.

MÁRCIUS (Bp. 1923. márc.)

Főlap: FÜGGETLEN SZEMLE (Bp. 1921–1923.)

Címvált.: KULTÚRPROBLÉMÁK (Bp. 1923. febr.)

Címvált.: SZABAD SAJTÓ (Bp. 1923. ápr.)

Független Szemle (1921–1923.), Kékmadár (1923). Repertórium. (Szerk. BOTKA Ferenc. Közrem. BÁLI Judit.) (Bev. Szabolcsi Miklós, Vezér Erzsébet.) Bp. 1979. Petőfi Irodalmi Múzeum, 167 p. Kossuth K.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B sor. 10./


1205.

MAROSVIDÉK (Makó, 1959–1960. 2000–)

KISS Zsófia: A Marosvidék repertóriuma, 2000–2004. Makó, 2005. Marosvidéki Baráti Társaság, 68 p. (Marosvidék füzetek. 1.)


1206.

MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI LAPOK (Bp. 1892–1943.)

1928-ig: MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK

Folytatás: FIZIKAI SZEMLE (Bp. 1950–)

Folytatás: MATEMATIKAI LAPOK (Bp. 1949-)

Matematikai és Fizikai Lapok. Az 1–50. kötet (1892–1943.) tartalomjegyzéke a szerzőnevek sorrendjében. Összeáll. KÖNIG Dénes. [Kiad. az] MTA, Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társ. Bp. 1944. (Franklin ny.), 32 p.


1207.

MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK (Bp. 1892-1928.)

1929-től: MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI LAPOK

Folytatás: MATEMATIKAI LAPOK (Bp. 1949-)

Folytatás: FIZIKAI SZEMLE (Bp. 1950–)

Matematikai és Fizikai Lapok. Az 1–50. kötet (1892–1943.) tartalomjegyzéke a szerzőnevek sorrendjében. Összeáll. KÖNIG Dénes. [Kiad. az] MTA, Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társ. Bp. 1944. (Franklin ny.), 32 p.


1208.

MATEMATIKAI LAPOK (Bp. 1949–)

MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI LAPOK (Bp. 1892–1943.)

1928-ig: MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK

Matematikai Lapok. Az 1–20. kötet (1949–1969) tartalomjegyzéke. = Matematikai Lapok, 20. köt. 1969. mell. XIX p.


1209.

MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1882–1943.)

Mutató a Matematikai és Természettudományi Értesítő 1–50. köteteihez. [1882–1934.] MAURITZ Béla vezetésével Összeáll. SZTRÓKAY Kálmán, KULHAY Gyula. Kiad. az MTA. Bp. 1939. (Egyet, ny.), 267, [1] p.


1210.

MATICA (Újvidék, 1865/66–1870.)

Matica. Sadrzaj i predmetni registar. [Sast.] D. LJUBIBRATIC. Novi Sad, 1973. Matica Srpska. 185 p.


1211.

MATYÓFÖLD (Mezőkövesd, 1963-)

Az 50 év alatt a Matyóföld című periodikában megjelent írások, versek, illusztrációk bibliográfiája. Összeáll. CSIRMAZNÉ CSERVENYÁK Ilona. = Matyóföld, 1959-2009. 302-368 p.


1212.

MÁV SZAKKÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1973–1995.)

TISZA Piroska: MÁV Szakkönyvtári Tájékoztató repertóriuma, 1977–1992. Bp. 1994. OSZK-KMK, 38 p.

KSZK D 5300


1213.

MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE, A (Pécs, 1926–1943.)

A Mecsek Egyesület évkönyveinek repertóriuma. Szakdolgozat. Összeáll. LAKY Judit. Szombathely, 1982. Tanárképző Főiskola, 116 p.

SZTK L 18/1982


1214.

MÉDECINE ET ARMÉE (Páris, 1973-)

Külföldi katonaorvosi folyóiratok repertóriuma, 1982-1984. Összeáll. TÉRI Sarolta, VERSEGHI Mária. = Honvédorvos, 1986. ksz. 68 p.


1215.

MEDICOR NEWS (Bp. 1961–1964. 1967–1988.)

Medicor News index. 1968–1982. (Gabriella CSABA, Tibor HORVÁTH, Marta KÖRNYEI.) Publ. Medicor Works. Bp. 1983. Magyar Media, 226 p.


1216.

MEDVETÁNC (Bp. 1981–1989.)

Medvetánc (1981–1988). = Medvetánc, 1988. 4. és 1989. 1 sz. [320-328] p.


1217.

MEGYEI ÉS VÁROSI STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1957–1967.)

Utóbb: TERÜLETI STATISZTIKA (Bp. 1968-)

A Megyei és Városi Statisztikai Értesítő és a Területi Statisztika repertóriuma 1957–1980. Összeáll. HERNÁDI László Mihály. (A számítógépes feldolgozást irányította JANKÓ Gézáné.) Bp., 1981 [1982]. Központi Statisztikai Hivatal, 625 p.


1218.

MEGYEI PEDAGÓGIAI HÍRADÓ (Veszprém, 1971–1984.)

A Megyei Pedagógiai Híradó repertóriuma, 1971–1980. Szerk. és összeáll. TOLNAI Valéria. = Megyei Pedagógiai Híradó, 1981. 3–4. sz. 37–67. p.


1219.

MEGYEI TÜKÖR (Sepsiszentgyörgy, 1968–1989.)

A sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör néprajzi bibliográfiája. 1968–1976. (Összeáll.) ZÁGONI Jenő. Népismereti dolgozatok 1980. Bukarest, 1980. Kriterion, 240–265. p.


1220.

MÉSZÖLY EMLÉKKÖNYV (Szeged, 1961.)

Mutató a Nyelv és Irodalom 1–2., a Mészöly emlékkönyv és a Néprajz és Nyelvtudomány 1–10. [1957–1966.] kötetéhez. [Összeáll.] TAKÁTS Károlyné, VÉGH József Mihály. Közrem. MIKOLA Tibor. Szeged, 1967. Szegedi ny., 69–108. p.

/Nyelvjárási dolgozatok 75./


1221.

MÉLYÉPÍTÉSTUDOMÁNYI SZEMLE (Bp. 1951–1986.)

Mélyépítéstudományi Szemle. A Mélyépítéstudományi![Közlekedéstudományi] Egyesület havi folyóirata, összefoglaló tartalomjegyzék 1951–1960. Kiegészítve a Magyar Közlekedés, Mély- és Vízépítés 1949–1950. évi mélyépítési cikkanyagával. (Bp. 1961.) Műszaki K., 39, [1] p.


1222.

METAGALAKTIKA (Bp. 1978–1986.)

TRETHON Judit: Kozmosz Science Fiction Kiadványok bibliográfiája, Bp. 1985. Kozmosz Könyvek, 29-33 p.


1223.

MEZEI GAZDÁK BARÁTJA (Pest, 1824–1832.)

Mezei Gazdák Barátja, 1824–1831. Folyóirat repertórium. (Kieg. államvizsga dolgozat.) Összeáll. NOSEDA Tiborné. Bp. 1977. SZOT Központi Iskola, 121 p. 1 térk.

KMK D 1817


1224.

MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE [I.] (Mezőtúr, 1884–1944.)

Mezőtúr és Vidéke repertóriuma 1927–1931. Szakdolgozat. (Összeáll.) BODORIK Sándor. Debrecen, 1980. Tanítóképző Főiskola, 205 p. Gépirat.

KMK D 2273


1225.

MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE [I.] (Mezőtúr, 1884-1944.)

ÁCS Erika: Mezőtúr és Vidéke története, (1884–1944. 1989–1991.) és repertóriuma. Budapest, 1996. OSZK-KMK, 83 p.

KSZK D 5673


1226.

MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE [II.] (Mezőtúr, 1989–)

ÁCS Erika: Mezőtúr és Vidéke története, (1884–1944. 1989–1991.) és repertóriuma. Budapest, 1996. OSZK-KMK, 83 p.

KSZK D 5673


1227.

MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE [II.] (Mezőtúr, 1989–)

SZŐKÉNÉ PAPP Erika: Mezőtúr és Vidéke repertórium. Budapest, 2000. ELTE Tanárképző Főiskola, 144 p.

Tárgyév: 1992–1993.

KSZK D 6.363


1228.

MI IRODALMUNK (Újvidék, 1930–1933.)

HONYIK Miklós: A Mi Irodalmunk repertóriuma. = Hungarológiai Közlemények, 18. évf. 1986. 3. sz. 205-282 p.

Tárgyév: 1930–1933.


1229.

MI ÚJSÁG? (Paks, 1984–1989.)

Paks sajtótörténete, legújabbkori lapok II. /5-14. Paks, 2008. Jámbor Pál Társaság, 113-128 p.

Tárgyév: 1984–1989.


1230.

MI ÚTUNK, A (Debrecen, 1933–1934.)

Társadalomtudományi és irodalmi szemle. 1933–1934. Repertórium. Összeáll. PÁLMAI Sándorné. Bp. [1973]. MSZMP Párttörténeti Intézet, 28 p. Gépirat.


1231.

MI VILÁGUNK, A (Pápa, 1929/1930 – 1938/1939.)

Tartalomjegyzék. [1–5. évf.] = A Mi Világunk, 5. évf. 1933. 4. sz. 60–64. p.


1232.

MI VILÁGUNK, A (Pápa, 1929/1930 – 1938/1939.)

Tartalomjegyzék, egyben kimutatás a második ötesztendő munkájáról. [6–10. évf.] = A Mi Világunk, 10. évf. 1938/1939. 3–4. sz. 61–64 p.


1233.

MILITARY MEDICINE (Washington, 1955-)

Külföldi katonaorvosi folyóiratok repertóriuma, 1982-1984. Összeáll. TÉRI Sarolta, VERSEGHI Mária. = Honvédorvos, 1986. ksz. 68 p.


1234.

MINDENES GYŰJTEMÉNY (Komárom, 1789–1792.)

A Mindenes Gyűjtemény repertóriuma, 1789–1792. (Összeáll. TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva.) (Kiad. az) OSZK KMK, József Attila Megyei Könyvtár. Bp. – Tatabánya, 1979. 230 p. 3 t.


1235.

MINDSZENTI HÍREK (Mindszent, 1987–)

Mindszenti Hírek repertóriuma, 1989–1990. Összeáll. VARGÁNÉ JANCSÓ Irén. Szakdolgozat, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 143 p.

KSZK D 7746


1236.

MINDSZENTI HÍREK (Mindszent, 1987–)

GYUGEL Gabriella: Mindszenti Hírek, 1991–1992. Repertórium. Szeged, 2008. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 140. p.

KSZK D 8314


1237.

MINERVA (Bp. - Pécs, 1922–1943/44.)

A Minerva folyóirat története és repertóriuma. 1922–1944. (Összeáll.) HUBER Kálmánné. Kiad. a Baranya Megyei Könyvtár. Pécs, 1986. Pécsi Szikra ny., 63 p.


1238.

MINERVA (Bp. – Pécs, 1922–1943/44.)

Az 1–10. évfolyam [1922–1931.] tárgy- és névmutatója. = Minerva, 10. évf. 1931. 5–10. sz. 115–160. p.


1239.

MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI, A (Miskolc, 1955–1993.)

HIDEG Ágnes: A Herman Ottó Múzeum kiadványai. Bibliográfia és repertórium, 1900–1977. Miskolc, 2005. 70. p.

OSZK ED 1.117


1240.

MISKOLCI SZEMLE (Miskolc, 1927–1929.)

HUBAY László: A Miskolci Szemle repertóriuma, 1927–1929. Miskolc, 1992. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 33 p.


1241.

MITROPOLIA ARDEALULUI (Kolozsvár, 1956-1990.)

Valeria, GEMMA MORARU: Mitropolia Ardealului - Indice bibliografic, 1956-1990. Cluj-Napoca, 2011. Argonaut. 431 p.

OSZK OC 110.945


1242.

MODERN MŰVÉSZET (Bp. 1905–1906.)

BARDOLY István: Modern Művészet (1905–1906). = Ars Hungarica, 27. évf. 1999. 1. sz. 145-168 p.


1243.

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK (Szeged, 1961–1981.)

A Módszertani Közlemények bibliográfiája. 1961–1968. Összeáll. DÓRÁN Istvánné. [Szeged, 1968. Tanárképző Főiskola,] [I], 58 p.

SZEK 54.822


1244.

MÓDSZERTANI LAPOK. KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN (Bp. 1994–2003.)

A Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan című folyóirat 1994–2001. között megjelent cikkanyagának repertóriuma MS ACCESS adatbázis formájában. Összeáll. SZABÓNÉ TAKÁCS Krisztina

KSZK D 6.688


1245.

MÓDSZERTANI LAPOK. TÖRTÉNELEM (Bp., 1994–2003.)

Módszertani Lapok. Történelem. Repertórium, 1994–2003. [Adatbázis.]

URL: http://www.tortenelemtanitas.hu/2010/02/modszertani-lapok-tortenelem-repertorium


1246.

MOHÁCSI HÍRLAP (Mohács, 1992–2004.)

HOCK Renáta: Mohácsi Hírlap repertóriuma, 1994. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1999. 176 p.

H 72/ 1999


1247.

MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE (Szeged, 1956–)

SALIGA Irén: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve repertóriuma, 1956–1991/92. 2003. Móra Ferenc Múzeum, 72 p.


1248.

MOSON MEGYEI MŰHELY (Mosonmagyaróvár, 1998–)

A Moson Megyei Műhely repertóriuma, I-X. évf. 1998–2007. = Moson Megyei Műhely, 2008. 1. sz. 87-101 p. / TUBA László


1249.

MOZGÓ VILÁG (Bp. 1971–)

A Mozgó Világ repertóriuma 1975–1977. Szakdolgozat. (Összeáll.) TÓTH Ida. Nyíregyháza, 1983. Tanárképző Főiskola, IV, 81 p. Gépirat.

NyTK Szd. 196


1250.

MOZGÓ VILÁG (Bp. 1971–)

VANCSURA József, VÉGH Zsuzsanna: A Mozgó Világ repertóriuma, 1975–1988. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 2001. 1 CD.


1251.

MOZGÓ VILÁG (Bp. 1971–)

SÁNDOR Viktória: A Mozgó Világ repertóriuma, 1989–1998. Győr, 2000. Városi Könyvtár, 229 p.


1252.

MOZGÓ VILÁG (Bp. 1971–)

ÁRKY Barbara: Mozgó Világ repertóriuma, 1999–2003. Szakdolgozat. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 2009. 210 p.

Elektronikus dokumentum.


1253.

MÚLT ÉS JÖVŐ (Bp. 1911–1944.)

A Múlt és Jövő repertóriuma. 1911–1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. 1–3. köt. Bp. 1974. 3 db. Gépirat. 1. 320 p. 2. 361 p. 3. 229 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1254.

MÚLTUNK (Bp. 1989–)

A Múltunk folyóirat 1989 és 2004 közötti számainak repertóriuma. [Múltunk honlapja.]

URL: http://www.multunk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=22


1255.

MÚLTUNK (Bp. 1989–)

LETT Miklós: Múltunk repertórium, 1989–1996. = Múltunk, 42. évf. 1997. 1. sz. mell. 29 p.


1256.

MUNKA [I.] (Bp. 1928–1939.)

A Dokumentum (1926–1927.) és a Munka (1928–1939.) repertóriuma. (Összeáll.) KÁLMÁN Lászlóné. (A mutatót szerk. LETT Miklós.) Bp. 1972. Petőfi Irodalmi Múzeum, Kossuth K., 158 p.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 1./


1257.

MUNKA [II.] (Pécs-Kolozsvár, (1939–1940.)

Főlap: MŰHELY (Pécs-Kolozsvár, 1837-1943.)

A Műhely c. folyóirat repertóriuma, 1937–1943. Függelék: "Munka". (A Pécsi Pedagógusok Körének Közlönye) Szakdolgozat. Összeáll. ÖHLMÜLLER Eszter. Szombathely, 1977. Tanárképző Főiskola, 70 p.

KMK D 1743


1258.

MUNKA [III.] (Szeged, 1945. I. 1-1945. VI. 16.)

A fölszabadult Szeged első újságjai. A Szegedi Népakarat, a Munka, a Szabad Ifjúság és az Utunk repertóriuma. Összeáll. GYURIS György, RÓZSAHEGYI János. = Somogyi-könyvtári Híradó, 1969. okt. 4. sz. 279–342. p.


1259.

MUNKÁS BÉLYEGGYŰJTŐ (Bp. 1948–1951.)

GULYÁS László: Folyóiratszemle, A Munkás Bélyeggyűjtő, a Filatéliai Szemle, a Bélyegvilág és a Philatelica repertóriuma. Budapest, 1997. Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, 74 p.


1260.

MUNKÁSOK ÚJSÁGA (Bp. [!] 1848.)

Munkások Újsága (1848.), Forradalom (1849.), Arany Trombita (1869.). Repertórium. (Összeáll.) ILLÉS Ilona. Bp. 1973. Petőfi Irodalmi Múzeum, 164 p.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 2./


1261.

MUNKAVÉDELEM (Bp. 1955–1982.)

Munkavédelem. Tartalom címjegyzék, 1955–1980. (Összeáll. BÁNSÁGI József, KOSA Emma. Szerk. és lektorálta RUDNAY Gyula.) (Bp. 1981. Egyet ny.), 35 p.


1262.

MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1907–1918.)

A Múzeumi és Könyvtári Értesítő repertóriuma, (1907–1918). (Összeáll) M. KATONA Julianna. Bp. 1982. Művelődéskutató Intézet, 155 p.


1263.

MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1907–1918.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai. Irodalmi Értesítő – Magyar Könyvészet – Az Irodalom – Múzeumi és Könyvtári Értesítő – Könyvtári Szemle – Magyar Bibliofil Szemle – Könyvbarátok Lapja. Budapest. [!1955.] 204 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1264.

MÚZEUMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1962–1989.)

A Múzeumi Közlemények repertóriuma. 1962–1976. Kiegészítő államvizsga dolgozat. (összeáll.) TÖTH Jánosné. Nyíregyháza, 1978. Tanárképző Főiskola, 65 p. Gépirat.

NyTK Szd. 12.


1265.

MÚZEUMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1962–1989.)

A Múzeumi Közlemények repertóriuma. 1962–1981. (Összeáll.) Cs. LENGYEL Beatrix. = Múzeumi Közlemények, 1963. 2. sz. 106–158. p.


1266.

MÚZEUMI KURÍR (Debrecen, 1969–2002.)

A Múzeumi Kurír 1. kötet (1–10. szám) [1969–1972.] indexe. (Összeáll.) HÉTHY Zoltán, ORMOSI László. [Kiad. a Debrecen,] Déri Múzeum. Debrecen, 1973. (Szabadság ny.), 51 p.


1267.

MÚZEUMI KURÍR (Debrecen, 1969–2002.)

A Múzeumi Kurír 2. kötet (11–20. szám) [1973–1976.] indexe. (Összeáll.) T. HORVÁTH Ildikó, ORMOSI László. = Múzeumi Kurír, 1976. június, 20. sz. 91–120. p.


1268.

MÚZEUMI KURÍR (Debrecen, 1969–2002.)

A Múzeumi Kurír 3. kötet (21–30. szám) [1976–1979.] indexe. (Összeáll.) T. HORVÁTH Ildikó, ORMOSI László. = Múzeumi Kurír, 1979. augusztus, 30. sz. 85–135. p.


1269.

MÚZEUMI KURÍR (Debrecen, 1969–2002.)

A Múzeumi Kurír 4. kötet (31–40. szám) [1979–1982.] indexe. (Összeáll.) T. HORVÁTH Ildikó, B. VINCZE Rita. = Múzeumi Kurír, 1982. december, 40. sz. 111–157. p.


1270.

MÚZEUMI LEVELEK (Szolnok, 1958–)

Múzeumi levelek. 1958–1973. 15 éves repertórium. (Összeáll. BÁLINTNÉ HEGYESI Júlia.) (Kiad. a Szolnok, Damjanich János Múzeum, Verseghy F. [Megyei] Könyvtár.) Szolnok, 1974. Damjanich Múzeum, 32 p.


1271.

MÚZEUMI LEVELEK (Szolnok, 1958–)

KAPOSVÁRI Gyöngyi: Múzeumi Levelek, repertórium, 1-50. sz. = Múzeumi Levelek, 57-58. sz. 1988. Különszám. 145 p.

Tárgyév: 1958–1988.


1272.

MÚZSÁK (Bp. 1970-1992.)

Múzsák, múzeumi magazin repertóriuma, 1970-1975. [Szakdolgozat.] Összeáll. SALAMON István. Bp. 1976. 104 p. Kézirat.

KMK D 1607


1273.

MÚZSÁK (Bp. 1970-1992.)

Múzsák, múzeumi magazin repertóriuma, 1970-1979. Összeáll. SALAMON István. Bp. 1980. május. 1 köt. 133 p., 2. köt. 134-246 [5] p. Gépirat.

FSZEK KK raktár 8, 4-12740


1274.

MUZSIKA (Bp. 1958–)

A "Muzsika" tíz éves mutatója (1958–1976). (Cikkrepertórium.) [Szakdolgozat, KMK szaktanfolyam.] összeáll. RÓNAI István. Bp. 1969. 271, [14] p. Gépirat.

KMK D 615


1275.

MUZSIKA (Bp. 1958–)

A Muzsika folyóirat tánc témájú cikkeinek tárgyszavazott bibliográfiája. Összeáll. FUSCH Lívia és MACHER Szilárd. Szerk. TÓVAY NAGY Péter. Bp, 2014.

URL: http://konyvtar.mtf.hu/web/guest/repertoriumok


1276.

MŰBARÁT (Bp. 1921–1923.)

BARDOLY István: A Műbarát (Művészeti folyóirat), 1921–1923. = Ars Hungarica, 26. évf. 1998. 2. sz. 401-446 p.


1277.

MŰCSARNOK [I.] (Pest, 1868–1869.)

RÉVÉSZ Emese: Műcsarnok, 1868–1869. = Ars Hungarica, 27. évf. 1999. 2. sz. 471-483 p.


1278.

MŰCSARNOK [II.] (Bp. 1898–1902.)

GYŐZŐ Eszter, KELEMEN Anna: A Műcsarnok (1898–1902.) című lap repertóriuma. = Ars Hungarica, 31. évf. 2003. 2. sz. 343-440 p.


1279.

MŰEGYETEMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1947–1949.)

A Technikus (1919–1922), Technika (1923–1946), Műegyetemi Közlemények (1947–1949) kiadványok tartalomjegyzéke és mutatói. Összeáll. TERPLÁN Zénó, Miskolc, Miskolci Egyetem.


1280.

MŰEMLÉKVÉDELEM (Bp. 1957–)

Tartalom és mutató a Műemlékvédelem 1–11. évfolyamaihoz. (1957–1967.) (Összeáll. CSOMOR Tibor.) (Bp. 1968. Athenaeum ny.), [2], III–XVII [3] p.


1281.

MŰEMLÉKVÉDELEM (Bp. 1957–)

BARDOLY István: A Műemlékvédelem első ötven évfolyamának repertóriuma (1957–2006.) Bp. 2007. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 225. p.


1282.

MŰHELY [I.] (Pécs-Kolozsvár, (1937–1943.)

Melléklete: MUNKA (Pécs-Kolozsvár, 1939- 1940.)

A Műhely c. folyóirat repertóriuma. 1937–1943. Függelék: "Munka". (A Pécsi Pedagógusok Körének Közlönye.) Szakdolgozat. Összeáll. ÖHLMÜLLER Eszter. Szombathely, 1977. Tanárképző Főiskola, 70 p.

KMK D 1743


1283.

MŰHELY [II.] (Győr, 1978–)

HORVÁTH Lilla: A Műhely első tíz évfolyamának repertóriuma. = Műhely, 11. évf. 1988. 1. sz. mell. 1-28 p.

Tárgyév: 1978–1988.


1284.

MŰSZAKI EGYETEMI KÖNYVTÁROS (Bp. 1964–1993.)

A Műszaki Egyetemi Könyvtáros repertóriuma. Tízéves betűrendes és szakmutató (1964–1973). (Összeáll. ADORJÁN Károlyné, SZENDRŐ Gézáné.) (Kiad. a) Bp-i Műszaki Egyetem Központi Könyvtára. Bp. 1974. BME, 45 p.


1285.

MŰSZAKI EGYETEMI KÖNYVTÁROS (Bp. 1964–1993.)

A Műszaki Egyetemi könyvtáros repertóriuma. 1964–1983. Összeáll. FREY Tamásné. Kiad. a Bp-i Műszaki Egyetem Központi Könyvtára. Bp. 1984. BME, [2], 77 p.


1286.

MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY (Bp. 1991–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/muszaki-katonai-kozlony

Tárgyév: 1991–2014.


1287.

MŰSZAKI KÖNYVTÁROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1954–1962.)

Utóbb: TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS (Bp. 1963–2016.)

2017-től online jelenik meg.

Név- és tárgymutató a Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója 1954–1958. évfolyamaihoz. Bp. 1959. 55 p. = Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója, 1959. márc.


1288.

MŰSZAKI KÖNYVTÁROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1954–1962.)

Utóbb: TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS (Bp. 1963–2016.)

2017-től online jelenik meg.

Összesített mutató 1954–1973. [Kiad. az] Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ. (Bp. 1974. OMDK), 115, [1] p. = TMT, 1974. évi különszáma.


1289.

MŰSZAKI KÖNYVTÁROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1954–1962.)

Utóbb: TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS (Bp. 1963–2016.)

2017-től online jelenik meg.

Tudományos és Müszaki Tájékoztatás. Válogatás, repertórium, 1954–2003. CD. Bp. 2003.

BM OMIKK PMK T 93


1290.

MŰSZAKI KÖNYVTÁROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (1954–1962.)

Utóbb: TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS (Bp. 1963–2016.)

2017-től online jelenik meg.

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. [Adatbázis.]

URL: http://tmt.omikk.bme.hu/archiv.html

Tárgyév: 1954–2010.


1291.

MŰSZAKI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1955–1964.)

Utóbb: BHG – ORION – TRT MŰSZAKI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1965-1979.)

Utóbb: HÍRADÁSTECHNIKA (Bp. 1980-)

A "BHG Műszaki Közlemények" 1961–1964, 7–10. évfolyamában és a "BHG – ORION – TRT Műszaki Közlemények" 1965. 11. évfolyamában megjelent cikkek jegyzéke. = BHG – ORION – TRT Műszaki Közlemények, 11. évf. 1965. 6. sz. 63–71. p.


1292.

MŰSZAKI TERVEZÉS (Bp. 1962–2004.)

Előbb: MŰSZAKI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1961.)

Műszaki Tervezés, Cikkgyűjtemény. 1965–1969. [Folyóirat repertórium.] Ipari építészeti témakör. [Kiad. az] Ipar[i és Mezőgazdasági] Terv[ező Vállalat]. Bp. 1970. 47 p.


1293.

MŰSZAKI TUDOMÁNY (Bp. 1968.)

Előbb: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYE, A (Bp. 1951–1968.)

Műszaki Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei. 1–40. kötet. [1951–1968.] Tartalomjegyzék. – Szerzői- és szakkatalógus. Bp. 1971 [1972]. Akad. Kiadó., 122, [1] p.


1294.

MŰÚT (Miskolc, 2007-)

Műút repertóriuma, 2007-2013.

https://muut.blog.hu/


1295.

MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

SALIGA Zsuzsanna: Művelődés, 1976–1985. repertórium. Szeged, 1989. Hungaria, 292 p.

URL: http://muvelodes2.adatbank.transindex.ro


1296.

MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

Művelődés. Repertórium 1980–1981. Szakdolgozat. Összeáll. TARRÓ Edit. Szombathely, 1984. Tanárképző Főiskola, 90, [7] p. Gépirat.

SZTK T 31/1984


1297.

MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

HORVÁTH Éva: Művelődés. Repertórium, 1982–1983. Szakdolgozat. BDTF, 1987. 117 p.

H 86/1987


1298.

MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

SZABÓ Pálné: Művelődés repertóriuma, 1990–1991. Szeged, 1997. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. Szakdolgozat.

URL: https://mek.oszk.hu/00000/00028


1299.

MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

KÚSZ Katalin: Művelődés, 1994–1995. (Repertórium.) Szeged, 2001. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 120 p.

KSZK D 6819


1300.

MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

BENYÓ Boglárka: A Művelődés repertóriuma (1996–1997). Szeged, 2002. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 142 p.

KSZK D 6826


1301.

MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

SZIGETI Andrásné: A Művelődés repertóriuma (1998–2000). Szeged, 2005. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 220. p.

KSZK D 7737


1302.

MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

BOGDÁN Imre: A Művelődés repertóriuma (2001–2002). Szeged, 2002. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 207 p.

KSZK D 7407


1303.

MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

BEKE András: A Művelődés repertóriuma (2003). Szeged, 2006. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 183 p.

KSZK D 7636


1304.

MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

FEHÉR Tímea: A Művelődés repertóriuma (2004). Szeged, 2006. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 199 p.

KSZK D 7651


1305.

MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

NAGY Beatrix: A Művelődés repertóriuma. Szeged, 2005–2006. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 233. p.

KSZK D 8366


1306.

MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

GÁL Attila: A Művelődés repertóriuma (2007–2009.) Szakdolgozat. Szegedi Tudományegytem, Bölcsészettudományi Kar, 2012. 273 p. + 1 CD.

KSZK D 8869


1307.

MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956–1985. 1990–)

Melléklet: JÁTÉKSZÍN (Bukarest, 1979–1981.)

Melléklet: KÖNYVTÁR (Bukarest, 1979–1982.)

MEISTER Róbert: Művelődés repertórium, 2000–2004. [Erdélyi Magyar Adatbank.]

URL: http://muvelodes.adatbank.transindex.ro


1308.

MŰVELŐDÉS [II.] (Kolozsvár, 1990-1992.)

Művelődés és Könyvesház folyóiratok tartalomjegyzéke, 1990-1991. Kézirat. Összeáll. SZIGETHY Rudolf. Kolozsvár, 1992. 40 p.

TEGY 4608


1309.

MŰVELŐDÉS [II.] (Kolozsvár, 1990-1992.)

Művelődés, kolozsvári folyóirat tartalomjegyzéke, 1992. Kézirat. Összeáll. SZIGETHY Rudolf. Kolozsvár, 1993. 21 p.

TEGY 4609


1310.

MŰVELŐDÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Pécs, 1959–1967.)

Előbb: BARANYAI MŰVELŐDÉS (Pécs, 1957–1958.)

Előbb: ISKOLÁINK – NEVELŐINK (Pécs, 1954–1956.)

Előbb: BARANYAI NÉPMŰVELÉS (Pécs, 1955. máj.)

Baranyai Művelődés. Repertórium 1954–1973. Összeáll. HUBER Kálmánné, SURJÁN Miklós. (Pécs, 1974.) 145, [3] p. = Baranyai Művelődés, 1974. 4. sz.


1311.

MŰVELŐDÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Pécs, 1959–1967.)

Előbb: BARANYAI MŰVELŐDÉS (Pécs, 1957–1958.)

Előbb: ISKOLÁINK – NEVELŐINK (Pécs, 1954–1956.)

Előbb: BARANYAI NÉPMŰVELÉS (Pécs, 1955. máj.)

Baranyai Művelődés. Repertórium. 1954–1979. Összeáll. HUBER Kálmánná, SURJÁN Miklós. Pécs, 1980. Szikra ny. 183 p. = Baranyai Művelődés, 1980. 1–2. sz.


1312.

MŰVÉSZET [I.] (Bp. 1902–1918.)

A Művészet repertóriuma 1902–1904. Szakdolgozat. Összeáll. PETRÁNYI Katalin. Nyíregyháza, 1983. Tanárképző Főiskola, XII, 122 p. Gépirat.

NyTK Szd. 195


1313.

MŰVÉSZET [II.] (Bp. 1960–)

Műkincsek városa: Esztergom. A Művészet 1–25. [1960–1983.] és a Művészettörténeti Értesítő 1-32. [1952–1983.] évfolyamának esztergomi vonatkozású cikkei. [Repertórium.] Összeáll. SZENTGYÖRGYINÉ MARKOVICS Ágnes. Esztergom, 1985. Tanítóképző Főiskola, 65 p.

/Esztergomi Tanítóképző Főiskola. Kiskönyvtár 5./


1314.

MŰVÉSZET [II.] (Bp. 1960–)

KÖRNYEI Lászlóné: Művészet, repertórium, 1976–1980. Miskolc, 1995. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 600 p.


1315.

MŰVÉSZET [II.] (Bp. 1960–)

KÖRNYEI Lászlóné: Művészet, repertórium, 1981–1985. Miskolc, 1990. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 587 p.


1316.

MŰVÉSZET [II.] (Bp. 1960–)

KÖRNYEI Lászlóné: Művészet, repertórium, 1986–1990. Miskolc, 1992. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 526 p.


1317.

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1952–)

Műkincsek városa: Esztergom. A Művészet 1–25. [1960–1983.] és a Művészettörténeti Értesítő 1-32. [1952–1983] évfolyamának esztergomi vonatkozású cikkei. [Repertórium.] Összeáll. SZENTGYÖRGYINÉ MARKOVICS Ágnes. Esztergom, 1985. Tanítóképző Főiskola, 65 p.

/Esztergomi Tanítóképző Főiskola. Kiskönyvtár 5./


1318.

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1952–)

TÓTH Sándor: Művészettörténeti Értesítő (1952–1991). = Művészettörténeti Értesítő, 42. évf. 1993. 3/4. sz. 225-323 p.


1319.

NAGYKÁTAI JÁRÁSI HÍRLAP (Nagykáta, 1909–1914.)

Előbb: NAGYAJTAI HÍRLAP (Nagyajta, 1899-1905.)

A Nagykátai Járási Hírlap. 1909–1914. [Repertórium.] (Szakdolgozat.) Összeáll. PÁSZTOR Éva. Debrecen, 1975. Tanítóképző Intézet szolnoki kihelyezett tagozata, 89, [2] p. 1 t. Gépirat.

DTK 2543/szd.


1320.

NAGYKÁTAI ÚJSÁG (Nagykáta, 1989–2002.)

KÁRMÁN Pálné: A Nagykátai Újság repertóriuma, 1989–1993. Szeged, 2003. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtár Szak, 99. p.

KSZK D 7726


1321.

NAGYKUNSÁG (Karcag–Kisújszállás 1878–1938.)

Kulturális és szépirodalmi írások a "Nagykunság"ban. 1925–1938. Repertórium. (Kiegészítő, államvizsga dolgozat.) Összeáll. KÖNIG Istvánné. Nyíregyháza, 1980. Tanárképző Főiskola, 82 p. Gépirat.

NyTK Szd. 111


1322.

NAGYVILÁG [I.] (Bp. 1946–1948.)

NAGY Beáta: A Nagyvilág című folyóirat története és repertóriuma, 1946–1948-ig. Budapest, 2001. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 97 p.

KSZK D 6615


1323.

NAGYVILÁG [II.] (Bp. 1956–)

A Nagyvilág hét esztendeje (1956–1962). Elemző bibliográfia. Összeáll. KÖRTÉS Júlia. (Kiad. a) FSZEK, KMK. Bp. 1963. VI, 227 p.


1324.

NAGYVILÁG [II.] (Bp. 1956–)

A Nagyvilág repertóriuma. 1956–1970. Összeáll. KÖRTÉS Júlia. (Kiad. Az OSZK KMK.) Bp. 1973. FSZEK, VI, 831 p.


1325.

NAGYVILÁG [II.] (Bp. 1956–)

A Nagyvilág repertóriuma. 1971–1980. Összeáll. KÖRTÉS Júlia. (Kiad. Az OSZK KMK.) Bp. 1984. FSZEK VI, 467 p. = Nagyvilág, 1984. ksz.


1326.

NAGYVILÁG [II.] (Bp. 1956–)

Extract from the index of Nagyvilág a Hungárián magaziné of world literature. 1956–1972. Index of the English column of Nagyvilág. (Africa, Australia, Canada, Great-Britain, India, Ireland, New Zeland, USA, West-Indies.) (Ed. Gábor MIHÁLYI, Collaborators: Mihály BÁTKI, Ingrid FELEKI etc.) [Bp. 1973]. Lapkiadó V., 120 p.


1327.

NAGYVILÁG [II.] (Bp. 1956–)

TÓTH Éva: Nagyvilág repertóriuma, 1981–1985. Szakdolgozat. BDTF, Szombathely, 1998. 254 p.

T 72/1998


1328.

NAGYVILÁG [II.] (Bp. 1956–)

Nagyvilág repertórium, 1981–1997. Összeáll. SÁGVÁRINÉ NINCSEVICS Klára. Szentendre, 1997. Pest Megyei Könyvtár és Arcanum, Databases Kft.

Elektronikus dokumentum, 1 CD-ROM.

OSZK ED 175


1329.

NAGYVILÁG [II.] (Bp. 1956–)

Nagyvilág repertórium, 1956-2000. Összeáll. NINCSEVICS Klára. Szentendre, 2001. Pest Megyei Könyvtár.

Elektronikus dokumentum, 1 CD-ROM.


1330.

NÁNÁSI SZABADSÁG (Hajdúnánás, 1946. VII. 12–1949. III. 11.)

Nánási Szabadság. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. TÓTH Etelka Edit. Debrecen, 1980, Tanítóképző Főiskola. VI, 277 p. 4 t.

KMK D 2493


1331.

NÁNÁSI SZABADSÁG (Hajdúnánás, 1946. VII. 12–1949. III. 11.)

TÓTH Etelka: Nánási Szabadság, 1946. július 12-1949. március 11. Repertórium. Debrecen, 1987. Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, 330 p.


1332.

NAPJAINK (Miskolc, 1962–1990.)

A folyóirat repertórium szerkesztés elvi alapjai és módszerei. + [A] "Napjaink" repertóriuma. (1976.) Szakdolgozat. Összeáll. GUBÁN Sándorné. Nyíregyháza, 1978. Tanárképző Főiskola. 70 p. Gépirat.

NyTK Szd. 1.


1333.

NAPKELET [I.] (Kolozsvár, 1920–1922.)

CSÉFFÁN Szilvia: A kolozsvári Napkelet (1920–1922.) Bp. 2003. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 84 p.

KSZK D 7030


1334.

NAPKELET [I.] (Kolozsvár, 1920–1922.)

CSIKAI Valéria: A Napkelet repertóriuma, 1920–1922.

URL: https://mek.oszk.hu/04200/04203


1335.

NAPKELET [I.] (Kolozsvár, 1920–1922.)

MÓZES Huba: Napkelet, 1920–1922. Antológia. Kolozsvár, 2004. Kriterion Könyvkiadó, 266-320. p.


1336.

NAPKELET [II.] (Bp. 1923–1940.)

A Napkelet írói és írásai 1923–1940. Folyóiratbibliográfia. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. 1–2. köt. Bp. 1952. 2 köt. 1. köt. 350 p. 2. köt. 351–657 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1337.

NAPLÓ (Veszprém, 1961–)

Előbb: VESZPRÉMI NÉPÚJSÁG (Veszprém, 1945–1948.)

Előbb: VESZPRÉM-MEGYEI NÉPÚJSÁG (Veszprém, 1948–1956.)

Előbb: ÚJ ÚT (Veszprém, 1956. XI-XII.)

Előbb: KÖZÉPDUNÁNTÚLI NAPLÓ (Veszprém, 1957–1960.)

Szépirodalmi könyvismertetések, könyvbírálatok, szépirodalmi művekre vonatkozó közlések a Veszprém megyei Naplóban és elődeiben, 1945–1975. Bibliográfia. (Szakdolgozat,) Összeáll. KOTHANECZ Jánosné CSER Irma. Szombathely, 1977. Tanárképző Főiskola, 126 p. 19 t. Gépirat.

KMK D 1728


1338.

NAPLÓ (Veszprém, 1961–)

Előbb: VESZPRÉMI NÉPÚJSÁG (Veszprém, 1945–1948.)

Előbb: VESZPRÉM-MEGYEI NÉPÚJSÁG (Veszprém, 1948–1956.)

Előbb: ÚJ ÚT (Veszprém, 1956. XI-XII.)

Előbb: KÖZÉPDUNÁNTÚLI NAPLÓ (Veszprém, 1957–1960.)

KATONA Irén: Napló, cikkbibliográfia, 1947–2007. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2008. 66 p.


1339.

NAPPALI HÁZ (Bp. 1989–1999.)

Nappali Ház repertóriuma. = Nappali Ház, 11. évf. 1999. 3-4. szám, mell. 29 p.


1340.

NAPTÁR, A SZLOVÉNIAI MAGYAROK ÉVKÖNYVE (Muraszombat, 1960–)

FARKAS Brigitta: A "Naptár" repertóriuma, 1960–2000. Lendva, 2000. 214 p.


1341.

NAPTÁR, A SZLOVÉNIAI MAGYAROK ÉVKÖNYVE (Muraszombat, 1960–)

FARKAS Brigitta: A Naptár repertóriuma, 1960–1998. Szakdolgozat. BDTF, Szombathely, 1998. 223 p.

F 20/1998


1342.

NAPÚT (Bp. 1999–)

SZONDI Eszter: Napút repertóriuma, 1999–2003. = Napút, 5. évf. 2004. 1. sz. mell. 64 p.


1343.

NÁRODOPIS SLOVÁKOV V MAD'ARDSKU (Komárom, 1975–)

Mátia SZTANEKOVÁ: Národopis Slovákov v Mad'ardsku (1975–1994). = Národopis Slovákov v Mad'ardsku, 10. köt. 1994. 15-32 p.


1344.

NASE NOVINE (Bp. 1946–1956.)

Danilo UROSEVIC: A Nase Novine válogatott repertóriuma. Budapest, 2000. Szerb Országos Önkormányzat, 485 p.

Tárgyév: 1946–1956.

OSZK MD 69.122


1345.

NASZÁLY VÁCI FÓRUM (Vác, 1988–1990.)

JANCSKÁR Judit: Naszály Váci Fórum repertóriuma, 1988–1990. Szeged, 1995. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 52 p.

KSZK D 5783


1346.

NATIONAL GEOGRAPHIC (London, 1888–)

National Geographic index, 1888–1988. Wilbur E. Garrett. Washington, 1995. National Geographic Society. 1205 p.

OSZK Térképtár


1347.

NATIONAL GEOGRAPHIC MAGYARORSZÁG (Bp. 2003–)

BODOR Szabolcs: A National Geographic Magyarország című folyóirat repertóriuma, 2003–2004. Szeged, 2006. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 97. p.

KSZK D 7640


1348.

NEHÉZVEGYIPARI KUTATÓ INTÉZET KÖZLEMÉNYEI (Veszprém, 1958–1989.)

A NEVIKI Közlemények 1–13. köteteinek (1958–1982.) tartalomjegyzéke. = Nehézvegyipari Kutató Intézet Közleményei, 14. köt. 1983. 201–212. p.


1349.

NEMZET ÉS BIZTONSÁG (Bp. 2008–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/nemzet-es-biztonsag

Tárgyév: 2008–2014.


1350.

NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (Bp. 2013–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/nemzetbiztonsagi-szemle

Tárgyév: 2013–2014.


1351.

NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1874. 1877–1892.)

Előbb: KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE (Bp. 1893–1894.)

Utóbb: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1895–1949.)

A Közgazdasági Szemle 1. régi [1874.] és 1–25. [1877–1901.] új évfolyamának tartalom-mutatója. Közli: BARCZA Imre. = Közgazdasági Szemle, 25. évf. 1901. mell. XXXVIII p.


1352.

NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1874. 1877–1892.)

Előbb: KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE (Bp. 1893–1894.)

Utóbb: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1895–1949.)

A Közgazdasági Szemle repertóriuma 1893–1949. (Összeáll. HERNÁDI László Mihály. Közrem. HUNYADINÉ NASZÓDOS Edit.) [Közread, a] KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. Bp. 1983. Statisztikai Kiadó, VI, 763 p.


1353.

NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1874. 1877–1892.)

Előbb: KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE (Bp. 1893–1894.)

Utóbb: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1895–1949.)

HERNÁDI László Mihály: A Közgazdasági Szemle repertóriuma, 1893–1949. Pécs, 2006. [MEK honlapja.]

URL: https://mek.oszk.hu/05300/05347


1354.

NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1874. 1877–1892.)

Előbb: KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE (Bp. 1893–1894.)

Utóbb: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1895–1949.)

A Statisztikai Közlemények, a Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények és a Nemzetgazdasági Szemle repertóriuma. 1861–1892. Összeáll. HERNÁDI László Mihály. Bp. 1981. KSH Könyvtára és Dokumentációs szolgálata. 386 p.


1355.

NEMZETI ÉRDEK (Bp. 2007–)

GAZSÓ Péter: Nemzeti Érdek repertórium, 2007–2009. [Adatbázis.]

URL: http://www.szazadveg.hu/kiado/repertorium-ne.html


1356.

NEMZETI KULTÚRA [I.] (Gyula, 1911–1914.)

Melléklete: BÉKÉSMEGYEI TANÜGY (Gyula, 1913-1914.)

Nemzeti Kultúra. A Békés vármegyei tankerület és a központi művelődési bizottság hivatalos lapja. 1911–1914. Repertórium. Összeáll. KOVÁCS Endréné.(Kiad. a Békés megyei Tanács VB. Tudományos-Koordinációs Szakbizottsága.) (Békéscsaba, 1982. Békés Megyei Könyvtár), 126 p.


1357.

NEMZETI KULTÚRA [II.] (Komárom, 1933–1935.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919–1938. Bp. 1957. 140 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1358.

NEMZETI NŐNEVELÉS (Bp. 1879/80–1919.)

A "Nemzeti Nőnevelés" első tíz évfolyamának (1879–1889.) tartalommutatója. = Nemzeti Nőnevelés, 10. évf. 1889. nov–dec. IX–X. füzet, mell. I–XIV p.


1359.

NEMZETI NŐNEVELÉS (Bp. 1879/80–1919.)

A "Nemzeti Nőnevelés" munkatársai. (1880–1905-ig). = Nemzeti Nőnevelés, 25. évf. 1904. dec. X. füzet, 468–488 p.


1360.

NEMZETI NŐNEVELÉS (Bp. 1879/80–1919.)

A "Nemzeti Nőnevelés" története. Összeáll. BERECZ Sándor. = Nemzeti Nőnevelés, 40. évf. 1919. jan–dec. I–X. füzet, 3–21 p.


1361.

NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉBŐL, A (Bp. 1975–)

FORGÁCS Zsuzsa: A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv, repertórium. = A nemzetközi munkásmozgalom történetéből, 26. évf. 2000. 1-116 p.


1362.

NEMZETKÖZI SZEMLE (Bp. 1957–1988.)

A "Nemzetközi Szemle" tíz éve. [1957–1966.] Tárgymutató. = Nemzetközi Szemle, 11. évf. 1967. 1. sz. 83–112. p.


1363.

NEMZETŐR (Bp.-München, 1956–1990.)

HORÁK Mária: Nemzetőr repertóriuma

URL: https://mek.oszk.hu/04400/04459

Tárgyév: 1956–1990.


1364.

NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1997–2007.)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/nemzetvedelmi-egyetemi-kozlemenyek

Tárgyév: 1997-2007.


1365.

NEOHELICON (Bp. 1973–)

ERDÉLYI Z. Ágnes: Index des volumes I-XXIV. = Neohelicon, 1997. 24. köt. 2. sz. 381-415 p.


1366.

NÉP KERTÉSZE, A (Pest, 1864–1867. 1871–1887.)

A Nép Kertésze című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1864. 1876–1880.


1367.

NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

Főlap: SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok,1958-1989.)

Előbb: SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Címvált.: TISZAVIDÉK [III.] (Szolnok, 1956-1957.)

A Szolnok Megyei Néplap repertóriuma, 1956. (Összeáll. NYITRAI Lajos.) Szolnok, 1977. Verseghy F. Megyei Könyvtár, 1982. 158 p.

/Néplap repertóriumok, 1./


1368.

NÉP SZAVA, A (Székesfehérvár, 1919. III. 21-VIII. 8.)

Főlap: SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS VIDÉKE (Székesfehérvár, 1918. nov. – 1919. aug. 8.)

Székesfehérvár és Vidéke, A Nép Szava. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. KOMLÓSI József. Szombathely, 1981. Tanárképző Főiskola, II, 114 p. Gépirat.

KMK D 2516


1369.

NÉPAKARAT (Esztergom, 1945. ápr. 4 – máj. 28.)

Az esztergomi Népakarat repertóriuma. (Összeáll.) MASLER Jenő. Esztergom, 1985. Tanítóképző Főiskola, 35 p.

/Esztergomi Tanítóképző Főiskola. Kiskönyvtár 4./


1370.

NÉPI EGYSÉG (Brassó, 1944-1949.)

Beke György: A Népi Egység 1944-1949 annotált repertóriuma. Gépelt kézirat. Sepsiszentgyörgy, [198?] 625 p.

SZTE Klebersberg Könyvtár


1371.

NÉPLAP (Debrecen, 1944. XI. 15 – 1956. X. 23.)

A debreceni Néplap repertóriuma. 1944. november 15 – 1945. április 6. (Összeáll. KIRÁLY László, TÓTH Ferencné.) [Kiad. a Debrecen,] Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. (Debrecen), 1975. XI, 101 p. 6 t.

/A tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai, 1./


1372.

NÉPMŰVELÉS (Bp. 1954–1990.)

A "Népművelés" repertóriuma. 1954–1963. Összeáll. FAZEKAS István, LISZTES László. Szeged, 1966. XVII, 402 p. Gépirat.


1373.

NÉPMŰVELÉS (Bp. 1954–1990.)

A megyei jogú városok a Népművelésben. 1954–1968. Repertórium. (Összeáll. FAZEKAS István, GYURIS György, LISZTES László.) (Kiad. a [Szeged.] Somogyi-könyvtár.) Szeged, 1968. Orvostud. Egyetem Könyvtára, 44 p.


1374.

NÉPMŰVELÉSI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1960–1973.)

A Népművelési Értesítő repertóriuma. 1960–1966. (Szakdolgozat.) Összeáll. WEIDEMANN Gábor. Debrecen, 1967. Tanítóképző Intézet, 67 p. Gépirat.

DTK 609/szd.


1375.

NÉPMŰVELÉSI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1960–1973.)

A Népművelési Értesítő, 1960–1964. (Elemző bibliográfia). = Népművelési Értesítő, 1965. 1–2. sz. 287–301. p.


1376.

NÉPMŰVELÉSI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1960–1973.)

A Népművelési Értesítő annotált repertóriuma 1967–1972. (Szakdolgozat.) Összeáll. KAKUK Józsefné. Debrecen, 1977. Tanítóképző Főiskola miskolci kihelyezett tagozata, 99 p. Gépirat.

KMK D 1664


1377.

NÉPMŰVELÉSI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1960–1973.)

Népművelési Értesítő. 1960–1967. Elemző bibliográfia. Összeáll. VONSIK Gyuláné. Bp. 1967. NPI. 27 p.


1378.

NÉPOKTATÁS (Újvidék, 1948–1956.)

Népoktatás. A nyolcéves Népoktatás tartalmi áttekintése. Összeáll. NAGY Imre. = Népoktatás, 9. évf. 1956. ksz. 74 p.


1379.

NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY (Szeged, 1957–2001.)

Mutató a Nyelv és Irodalom 1–2., a Mészöly emlékkönyv és a Néprajz és Nyelvtudomány 1–10. [1957–1966.] kötetéhez. [Összeáll.] TAKÁTS Károlyné, VÉGH József Mihály. Közrem. MIKOLA Tibor. Szeged, 1967. Szegedi ny., 69–108 p. /Klny. a Néprajz és Nyelvtudomány 11. kötetéből./

/Nyelvjárási dolgozatok 75./


1380.

NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1954–)

Előbb: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRÁNAK ÉRTESÍTŐJE (Bp. 1926–1936.)

Előbb: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1900–1916.)

Előbb: A NÉPRAJZI MÚZEUM ORSZÁGOS MAGYAR TÖRTÉNETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRA ÉRTESÍTŐJE (Bp. 1937–1943.)

NAGY Réka: A Néprajzi Értesítő repertóriuma, 1900–2000. Budapest, 2003. Néprajzi Múzeum, 181 p.


1381.

NÉPRAJZI MÚZEUM ORSZÁGOS MAGYAR TÖRTÉNETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRA ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1937–1943.)

Előbb: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRÁNAK ÉRTESÍTŐJE (Bp. 1926–1936.)

Előbb: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1900–1916.)

Utóbb: NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1954–)

NAGY Réka: A Néprajzi Értesítő repertóriuma, 1900–2000. Budapest, 2003. Néprajzi Múzeum, 181 p.


1382.

NÉPRAJZI MÚZEUM ORSZÁGOS MAGYAR TÖRTÉNETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRA ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1937–1943.)

Előbb: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRÁNAK ÉRTESÍTŐJE (Bp. 1926–1936.)

Előbb: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1900–1916.)

Utóbb: NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1954–)

Mutató a Néprajzi Múzeum Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára Értesítője 1–32. [1900–1940.] évfolyamához, A Magyar Néprajzi Társaság megbízásából összeáll. CS. SEBESTYÉN Károly. Bp. 1942. Kertész ny. Karcag, IV, 128


1383.

NÉPSZABADSÁG (Bp. 1956–2016.)

A Népszabadság 26. évfolyama (1968.) irodalmi, művészeti cikkeinek annotált cikkbibliográfiája. (Szakdolgozat.) Összeáll. CSÁSZÁR Viola. Debrecen, 1969. Tanítóképző Intézet, 148 p.

DTK 1001/szd.


1384.

NÉPSZABADSÁG (Bp. 1956–2016.)

A Népszabadság irodalmi, művészeti cikkei 1969. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. SOÓS Józsefné. Debrecen, 1971. Tanítóképző Intézet, [1], 116 p. Gépirat.

DTK 1518/szd.


1385.

NÉPSZABADSÁG (Bp. 1956–2016.)

A Népszabadság nyelvtudományi, irodalmi, művészeti cikkei 1971. (Repertórium.) [Szakdolgozat.] Összeáll DOHÁNYOS Jánosné SZURMÁK Zsófia. (Debrecen, 1974. Tanítóképző Intézet szegedi levelező tagozata, 184 p. Gépirat.

DTK 2148/szd.


1386.

NÉPSZAVA (Bp. 1880–)

A Horthy-korszak szociáldemokrata mozgalma Pest megyében, a Népszava korabeli cikkei alapján, (1919–1944). Cikkbibliográfia. Összeáll. BOROS Pál. Bp. 1972. 52 p. Gépirat.


1387.

NÉPSZAVA NAPTÁR (Bp. 1896–1848.)

Magyar Munkás naptár, 1878–1893 : Népszava naptár, 1896–1948. Összeáll. LETT Miklós, Bp. 1990. Politikatörténeti Intézet, 131 p.

OSZK D 98.227/x


1388.

NÉPTANÍTÓK KÖNYVE (Szarvas, 1855–1861.)

KOVÁCS Endréné: Néptanítók Könyve, repertórium. 1855–1861. Bp. 2008. 203 p.

OPKM AX 316 777


1389.

NÉPTANÍTÓK LAPJA (Pest, Bp. 1868–1944.)

Címváltozat: NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1931.)

A Néptanítók Lapja 1868–1892. évi folyamainak [1–25.] repertóriuma. Összeáll. PETRIK Géza. Bp. 1893. Dobrowsky, IV, 274 p.


1390.

NÉPTANÍTÓK LAPJA (Pest, Bp. 1868–1944.)

Címváltozat: NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1931.)

A Néptanítók Lapja népművelési repertóriuma 1868–1944. (Összeáll. NOVÁK Ilona, NOVÁK József.) Bp. 197? 250, [2] lev. Gépirat.


1391.

NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1931.)

Főlap: NÉPTANÍTÓK LAPJA (Pest, Bp. 1868–1944.)

A Néptanítók Lapja népművelési repertóriuma 1868–1944. (Összeáll. NOVÁK Ilona, NOVÁK József.) Bp. 197? 250, [2] lev. Gépirat.


1392.

NÉPÚJSÁG (Bp. 1953. XI. 5 – 1956. X. 23.)

Előbb: PEST MEGYEI NÉPÚJSÁG (Bp. 1950. I. 29 – 1953. XI. 4.)

Utóbb: PEST MEGYEI HÍRLAP (Bp. 1957–1995.)

A munkásmozgalom Pest megyei története a helyi sajtóban, 1950–1960. Bibliográfia. (Szakdolgozat.) Összeáll. SÁNDOR Gézáné. Debrecen, 1977. Tanítóképző Főiskola, 65 p. Gépirat.

DTK 3379/szd.


1393.

NÉPÜNK (Szombathely, 1943.)

A vasi írók kiadványainak bibliográfiája, Népünk. Összeáll. KUNTÁR Lajos. Vasi élet és irodalom. Vas megye irodalmának múltja és jelene. Szerk. Palkó István. Szombathely, 1957. 201 p.


1394.

NÉPÜNK ÉS NYELVÜNK (Szeged, 1929–1939.)

Népünk és Nyelvünk. 1929–1939. Repertórium. Összeáll. SZÁNTAI KISS Ágnes. Szeged, 1985. 86 p.


1395.

NEUES ARCHIV FÜR GESCHICHTE, STAATENKUNDE, LITERATUR UND KUNST (Bécs, 1829-1830.)

Előbb: ARCHÍV FÜR GEOGRAPHIE, HISTORIE, STAATS-UND KRIEGSKUNST (Bécs, 1810–1822.)

Előbb: ARCHIV FÜR GESHICHTE, STATISTIK, LITERATUR UND KUNST (Bécs, 1823-1828.)

Utóbb: OESTERREICHISCHES ARCHIV FÜR GESCHICHTE, ERDBESCHREIBUNG, STAATKUNDE, KUNST UND LITERATÜR (Bécs, 1831-1833.)

B[áró] Hormayr Jósef "Archív für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst" czímű bécsi folyóírásban előforduló, és vagy Magyarországot 's nemzetet érdeklő, vagy magyar tudósok által írt értekezések. [1825–1831.] (Közli:) GYURIKOVITS György. = Tudománytár, 10. köt. 1836. 214–230. p.


1396.

NEUTRON (Paks, 1976.)

Paks sajtótörténete, legújabbkori lapok. Paks, 1999. Jámbor Pál Társaság, 157-192. p.

Tárgyév: 1976.


1397.

NEVELÉSI SZAKKÖZLÖNY ALAPNEVELŐK, KISDEDÓVÓK, GYERMEKKERTÉSZEK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA (Pest, Bp. 1873–1878.)

Előbb: ALAPNEVELŐK ÉS SZÜLŐK LAPJA (Pest, 1870. 1872.)

Utóbb: KISDEDNEVELÉS (Bp. 1879–1944.)

A Kisdednevelés huszonöt évfolyama, 1870–1896. Egy lap a hazai pedagógiai irodalom történetéből. Összeáll. PERES Sándor. Kiad. a Kisdednevelők Országos Egyesülete. Bp. 1898. Rózsa K., 90 p.


1398.

NEVEN (Baja, Zombor, Szabadka, 1884-1940.)

CINDORI, Marija, BAZANT, Eva: Neven bibliografia, 1884-1914. Grafoprodukt, Beograd – Subotica, 2008. 407 p. ill.

OSZK OC 103.948


1399.

NEW HUNGARIAN QUARTERLY, THE (Bp. 1960–)

A readers guide to The New Hungarian Quarterly. A complete analitical index. Nos 1–75. 1960–1979. (Compil. Ágnes LIPTAI, Csaba VARGA.) Bp. 1979. (Kossuth ny.), 118 p.


1400.

NIMRÓD (Bp. 1968–)

MIHÁCSINÉ INCZÉDI Szilvia: A Nimród vadászújság repertóriuma, 2001–2008. Szakdolgozat. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 2009. 46 p.

Elektronikus dokumentum.


1401.

NÓGRÁD (Salgótarján, 1964-1990.)

A Nógrádi Tükörben megjelent cikkek jegyzéke, melyek tartalmazzák a Nógrád 1980-1990 közötti írásainak válogatott bibliográfiáját. Összeáll. CZIPÓ Ernőné. Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár.

Tárgyév: 1980-1990.


1402.

NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE (Salgótarján, 1975–2008.)

PÁLMAINÉ MOLNÁR Marianna: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve (1975–1994). = Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, 20. köt. 1995. 291-306 p.


1403.

NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE (Salgótarján, 1975–2008.)

K. KISS-SIMON Éva: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, 1995–2006. Repertórium II. = Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, 30. évf. 2006. 269-277 p.


1404.

NÓGRÁDI SZEMLE (Salgótarján, 1970–1988.)

A Nógrádi Szemle repertóriuma, 1970–1980 [!1979]. (Összeáll.) MÁTYUS Imre. (Kiad. a József Attila Városi és Megyei Művelődési Központ, Salgótarján.) 1983. Szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 131 p.


1405.

NÓGRÁDI SZEMLE (Salgótarján, 1970–1988.)

A Nógrádi Tükörben megjelent cikkek jegyzéke, melyek tartalmazzák a Nógrádi Szemle 1980-1988 közötti írásainak válogatott bibliográfiáját. Összeáll. CZIPÓ Ernőné. Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár.

Tárgyév: 1980-1988.


1406.

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE (Bp. 1932–1944.)

Index. Table analitique et alphabétique des articles parus dans la "Nouvelle Revue de Hongrie". Janvier 1932 – Décembre 1936. (Red. Étienne SŐTÉR [István].) Bp. 1937. Athenaeum ny., 64 p.


1407.

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE (Bp. 1932–1944.)

Dix années de la Nouvelle Revue de Hongrie. Index alphabétique et analitique 1932–1942. (Red. Claire S. SZÖLLÖSY [Klára]. [Éd.] Soc. de la Nouvelle Revue de Hongrie. Bp. 1943. XII, 322, [6] p.


1408.

NOVA EVROPA (Zagreb, 1920-1941.)

Nova Evropa, 1920-1941: bibliografija. Beograd, 2010. In-t za knizevnost umetnost. Összeáll. CINDORI, Marija. 297 p.

OSZK OC 108.490


1409.

NOVI SVET (Pécs, 1946.)

Danilo UROSEVIC: A Nase Novine válogatott repertóriuma. Budapest, 2000. Szerb Országos Önkormányzat, 485 p.

OSZK MD 69.122


1410.

NŐ, A (Bp. 1914–1928.)

REISZ László: A Nő. [mtd@ A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma.]

URL: http:/mtdaportal.extra.hu

Tárgyév: 1914–1917.


1411.

NŐ ÉS A TÁRSADALOM, A (Bp. 1907–1913.)

REISZ László: A Nő és a Társadalom. [mtd@ A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma.]

URL: http:/mtdaportal.extra.hu/

Tárgyév: 1907–1913.


1412.

NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1902–1908.)

Utóbb: BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1909–)

A Kir[ályi] Magy[ar] Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztályának ülésein 1902. évi januárius hó 8-tól 1933. évi június hó 8-ig tartott előadások és a Botanikai (Növénytani) Közlemények 1–30. (1902–1933.) kötetében megjelent közlemények jegyzéke szerzők és évfolyamok szerint. (Összeáll. SAMU István.) = Botanikai Közlemények, 30. köt. 1933 [1934.]. 6. füz. 247–308. p.


1413.

NÖVÉNYTERMELÉS (Bp. 1952–)

A Növénytermelés repertóriuma, 1952–1981. 1–30. kötet. (Összeáll. NAGY Júlia.) = Növénytermelés, 1985. No. 3. 145–256. p.


1414.

NÖVÉNYTERMELÉS (Bp. 1952–)

SÁGI Ferenc: A Növénytermelés repertóriuma, 1952–2001. 1-50. kötet (Tom. 1-50.) = Növénytermelés, 2001. dec. 617-774 p.


1415.

NUMIZMATIKAI KÖZLÖNY (Bp. 1902–)

[A] Numizmatikai Közlöny 1–51. (1902–1952) évfolyamainak tartalomjegyzéke. Összeáll. HUSZÁR Lajos. = Numizmatikai Közlöny, 52–53. évf. 1953–1954., 34–61. p.


1416.

NUMIZMATIKAI KÖZLÖNY (Bp. 1902–)

[A] Numizmatikai Közlöny 52–77. (1953–1978.) évfolyamainak tartalomjegyzéke. (Összeáll. BÍRÓNÉ SEY Katalin.) = Numizmatikai Közlöny, 78–79. évf. 1979–1980., 117–129. p.


1417.

NYELV ÉS IRODALOM (Szeged, 1955–1959.)

Mutató a Nyelv és Irodalom 1–2., a Mészöly emlékkönyv és a Néprajz és Nyelvtudomány 1–10. [1957–1966.] kötetéhez. [Összeáll.] TAKÁTS Károlyné, VÉGH József Mihály. Közrem. MIKOLA Tibor. Szeged, 1967. Szegedi ny., 69–108. p.

/Nyelvjárási dolgozatok, 75./


1418.

NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Kolozsvár, 1957–)

A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1–20. évfolyamának [1957–1976.] repertóriuma. (Összeáll. TOÓS Magdolna.) = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 20. évf. 1976. 2. sz. 225–238. p.


1419.

NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Kolozsvár, 1957–)

CSIKAI Valéria: Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, 1957–1990. [Erdélyi Magyar Adatbank.]

URL: http://nyirk.adatbank.transindex.ro


1420.

NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Kolozsvár, 1957–)

FAZEKAS Emese: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (1977–1996.) repertóriuma. = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 41. évf. 1997. 1. sz. 89-108 p.


1421.

NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Kolozsvár, 1957–)

TAMÁS Magdolna: A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLI-L. évfolyamának repertóriuma. = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, LI. évf. 2007. 1-2. sz. 157-164 p.


1422.

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Pest, Bp. 1862–)

Mutató a Nyelvtudományi Közlemények 1–25. [1862–1886.] évfolyamához. Tartalomjegyzék, tárgymutató és szójegyzék. Összeáll. SIMONYI Zsigmond. Bp. 1895. MTA, 52 p.


1423.

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Pest, Bp. 1862–)

Mutató a Nyelvtudományi Közlemények 1–50. [1862–1948.] kötetéhez. Összeáll. JUHÁSZ Jenő. Bp. 1955. Akad. K., 670, [2] p.


1424.

NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK (Bp. 1970–)

Mutató a Nyelvünk és Kultúránk 1–50. számához [1970–1983.] és az I–IV Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak köteteihez. Szerk. IMRE Samu. (Bp. 1983, Múzsák Közművelődési Kiadó.) 69 p.


1425.

NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK (Bp. 1970–)

NÁDOR Orsolya: Nyelvünk és Kultúránk bibliográfia 1-110. (1970–2000). Bp. 2000. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Anyanyelvi Konferencia, 168 p.


1426.

NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, A (Nyíregyháza, 1958–)

Bibliográfia, (1. 1958 – 10. 1967.) = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 11. évf. 1968. 309–312. p.


1427.

[NYÍREGYHÁZI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐI, A] (Nyíregyháza, 1864/65 – 1969/70.)

Szabolcs megye iskolai értesítői és művelődéstörténeti jelentőségük. (1864–1979.) Szakdolgozat. Összeáll. LÁSZLÓ Gézáné. Bp. 1983. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 217 p. Gépirat.

KMK D 4104


1428.

NYÍREGYHÁZI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, A (Nyíregyháza, 1965–1972.)

Utóbb: BESSENYEI GYÖRGY TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, A (Nyíregyháza, 1973-1987.)

Főiskolánk kiadványainak bibliográfiája és Tudományos Közleményeinek repertóriuma. (1962–1977.) (Összeáll. LIBA Margit.) Nyíregyháza, 1978. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 79 p.

/Könyvtári füzetek, 1./


1429.

NYUGAT (Bp. 1908–1941.)

Előbb: MAGYAR GÉNIUSZ (Bp. 1892–1903.)

Előbb: FIGYELŐ [II.] (Bp. 1905.)

Előbb: SZERDA (Bp. 1906.)

Folytatása: MAGYAR CSILLAG (Bp. 1941–1944.)

A "Nyugat" c. folyóirat orosz és szovjet vonatkozású anyaga (összeáll.) KÖRTÉS Júlia. Kiad. az Állami Gorkij Könyvtár. Bp. 1960. 27 p.

ÁGK MF 59


1430.

NYUGAT (Bp. 1908–1941.)

Előbb: MAGYAR GÉNIUSZ (Bp. 1892–1903.)

Előbb: FIGYELŐ [II.] (Bp. 1905.)

Előbb: SZERDA (Bp. 1906.)

Folytatása: MAGYAR CSILLAG (Bp. 1941–1944.)

French literature in the Hungarian periodical Nyugat. [Diss.] Columbia Univ., (Red.) LA CHAPELLE, Giséle M. de. Ann Arbor, Mich. 1976, Univ. Microfilms. 340 p. Repertórium: 147–334. p. Bibliogr.: 335–340 p.

OSZK OC 50.224


1431.

NYUGAT (Bp. 1908–1941.)

Előbb: MAGYAR GÉNIUSZ (Bp. 1892–1903.)

Előbb: FIGYELŐ [II.] (Bp. 1905.)

Előbb: SZERDA (Bp. 1906.)

Folytatása: MAGYAR CSILLAG (Bp. 1941–1944.)

Nyugat repertórium. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Függelék: Magyar Géniusz (1902–1903.), Figyelő (1905.), Szerda (1906.), Magyar Csillag (1941–1944.) repertóriuma. (Összeáll. PÓK Lajos, GALAMBOS Ferenc.) [Közread, a] Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete. Bp. 1959. Akad. K., 571 p. 5 t.

/Irodalomtörténeti bibliográfiák 1./


1432.

NYUGAT (Bp. 1908–1941.)

Előbb: MAGYAR GÉNIUSZ (Bp. 1892–1903.)

Előbb: FIGYELŐ [II.] (Bp. 1905.)

Előbb: SZERDA (Bp. 1906.)

Folytatása: MAGYAR CSILLAG (Bp. 1941–1944.)

DULA Borbála, MAJOROS Etelka, L. SIMON László: Nyugat tartalomjegyzéke. Bp. 1997. Universitas Kiadó. 412 p.

URL: https://mek.oszk.hu/00000/00029


1433.

OROSHÁZI ÉLET (Orosháza, 1996–)

TÖRKÖLY József: Az Orosházi Élet repertóriuma, 1996–1997. Szeged, 2002. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, 195 p.

KSZK D 6853


1434.

OROSHÁZI ÉLET (Orosháza, 1996–)

KISS Ákosné: Orosháza kulturális évkönyve, 2005–2006. Szeged, 2007. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, 220. p.

KSZK D 8335


1435.

OROSHÁZI NAPLÓ (Orosháza, 1989–1996.)

BOGDÁNNÉ KISS Tünde: Orosházi Napló, repertórium, 1995. Szeged, 2000. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtár Szak, 120 p.

KSZK D 6790


1436.

ORPHEUS (Miskolc, 1990–)

Orpheus irodalmi folyóirat – Internet kiadás – Mutató. [Adatbázis.]

URL: http://www.inaplo.hu/or/

Tárgyév: 1990–1999.


1437.

ORSZÁGÉPÍTŐ (Kaposvár, 1990–)

Országépítő repertóriuma (1990–1993). A Kós Károly Egyesület folyóirata. = Országépítő, 5. évf. 1994. 1. sz. mell. 4 p.


1438.

ORSZÁGOS KÖZÉPTANODAI TANÁREGYLET KÖZLÖNYE (Pest, Bp. 1867/68–1880/81.)

Utóbb: ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY (Bp. 1881/82–1944/45.)

Előbb: BUDAPESTI TANÁRI EGYLET KÖZLÖNYE, A (Pest, 1867.)

Tárgymutató a Budapesti Tanáregylet Közlönye egyetlen [1867.] és az Országos Középisk[olai] Tanáregyesület Közlönye 1–20. [1868–1886/87.] évfolyamához. Összeáll. SZERELEMHEGYI Tivadar. Bp. 1888. Hornyánszky ny., 142 p. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 22. évf. [1888/89.] 4. füz. mell.


1439.

ORSZÁGOS MAGYAR SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI, AZ (Bp. 1947–)

Címváltozat: BULLETIN DU MUSÉE HONGROIS DES BEAUX-ARTS (Bp. 1947-)

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts – Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Közleményeinek repertóriuma. (1947–1974.) Szakdolgozat. (Debrecen, Tanítóképző Intézet.) Összeáll. GALLA Mária. Debrecen, 1975. 65 p. Gépirat.

DTK 2431/szd.


1440.

ORSZÁGOS ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR KÖZLEMÉNYEI, AZ (Bp. 1955–1967.)

Utóbb: ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1968–)

Az Orvostörténeti Közlemények gyógyszerész történeti vonatkozású cikkei (1955–1973). Összeáll. B. SZÁLKAI Judit. = Orvostörténeti Közlemények, 71–72. köt. 1974. 253–256. p.


1441.

ORSZÁGOS ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR KÖZLEMÉNYEI, AZ (Bp. 1955–1967.)

Utóbb: ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1968–)

Mutató a Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica 21–30. számához. [1961–1964.] Összeáll. KAPRONCZAY Istvánné. = Communicationes, 1965. 36 köt. 239–260. p.


1442.

ORSZÁGOS ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR KÖZLEMÉNYEI, AZ (Bp. 1955–1967.)

Utóbb: ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1968–)

Mutató az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei 1–20. számához. [1955–1961.] Összeáll. KAPRONCZAY Istvánné. = Communicationes, 24. köt. 1962. 202–219. p.


1443.

ORSZÁGOS POLGÁRISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY (Bp. 1924/25–1947.)

GYŐRI Vilmos: Polgári iskolai közlönyök ismertetése, repertóriuma. Budapest, 1929. Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület, 218 p.


1444.

ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ A KOLOZSVÁRI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉS AZ ERDÉLYI MÚZEUMEGYLET TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK SZAKÜLÉSÉRŐL (Kolozsvár, 1879–1883.)

Előbb: ÉRTESÍTŐ A "KOLOZSVÁRI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT" SZAKÜLÉSÉRŐL (Kolozsvár, 1876–1878.)

Névjegyzék és tárgymutató a Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulat 1876-tól 1883-ig megjelent kiadványaihoz. (Értesítő, 1876–1878, Orvos-Természettudományi Értesítő, 1879–1883.) Összeáll. DADAY Jenő. Kiad. a Társulat. Kolozsvár, 1884. (Stein ny.), 34 p.


1445.

ORVOSI HETILAP (Pest, 1857–1944, 1948–)

Az Orvosi Hetilap repertóriuma 1927–1930-ig. (Évfolyamdolgozat.) (Összeáll.) TEHER Sándorné. Bp. 1980. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, [124] p. Gépirat.

KMK D 3869


1446.

ORVOSI HETILAP (Pest, Bp. 1857–1944, 1948–)

Melléklap: SZEMÉSZET (Pest, Bp. 1864–1937.)

A Szemészet név- és tárgymutatója. 1867–1904. Összeáll. LEITNER Vilmos. Bp. 1905. (Pesti Lloyd Társ. ny.), 32 p. = Orvosi Hetilap 1905. 45. sz. mell.


1447.

ORVOSI KÖNYVTÁROS, AZ (Bp. 1961–2001.)

Az Orvosi Könyvtáros kumulált név- és tárgymutatója 1961–1980. Összeáll. ALMÁSYNÉ KOVÁCS Éva, KOVÁCS Katalin. = Az Orvosi Könyvtáros, 1982. Ksz. 1–82 p.


1448.

ORVOSI KÖNYVTÁROS, AZ (Bp. 1961–2001.)

SZEMENYEINÉ RIDEG Ágnes: Az Orvosi Könyvtáros című folyóirat története és repertóriuma, 1961–1993. Szakdolgozat. BDTF, Szombathely, 1999. 160 p.

Sz 56/ 1999


1449.

ORVOSKÉPZÉS (Bp. 1911–1944. Új f. 1960–)

Az Orvosképzés 1–20. évfolyamának [1911–1930.] tárgy- és névmutatója. Összeáll. SZÉKÁCS István. Bp. [1933]. Egyet. ny., 37 p.


1450.

ORVOSKÉPZÉS (Bp. 1911–1944. Új f. 1960–)

Az Orvosképzés 21–25. évfolyamának [1931–1935.] tárgy- és névmutatója. Összeáll. SZÉKÁCS István. Bp. 1936. Franklin ny., 31 p. = Orvosképzés, 1936. 26. évf. mell.


1451.

ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1968–)

Előbb: ORSZÁGOS ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR KÖZLEMÉNYEI, AZ (Bp. 1955–1967.)

B. SZALKAY Judit: Az Orvostörténeti Közlemények repertóriuma, 1955–1995. Bp. 1996. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár, 302 p.


1452.

ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1968–)

Előbb: ORSZÁGOS ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR KÖZLEMÉNYEI, AZ (Bp. 1955–1967.)

Az Orvostörténeti Közlemények gyógyszerész történeti vonatkozású cikkei (1955–1973). Összeáll. B. SZALKAY Judit. = Orvostörténeti Közlemények, 71–72. köt. 1974. 253–256. p.


1453.

OSZK ÉVKÖNYV (Bp. 1957–1994/98.)

BENKE Judit: Az OSZK Évkönyvének repertóriuma, 1957–1990. Szombathely, 1998. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 13. p. + floppy

KSZK D 5.845


1454.

OSZK HÍRADÓ (Bp. 1961–2001.)

Előbb: SZAKSZERVEZETI HÍRADÓ (Bp. 1958-1960.)

Az Országos Széchényi Könyvtár Híradójának története és repertóriuma 1958–1974. Összeáll. HORVÁTH Viktor. Bp. 1977. OSZK, 230 p.


1455.

OSZK HÍRADÓ (Bp. 1961–2001.)

Előbb: SZAKSZERVEZETI HÍRADÓ (Bp. 1958-1960.)

Az Országos Széchényi Könyvtár Híradójának repertóriuma, 1975–1979. Összeáll. BORSÁNYI Zsuzsanna, HEGYKÖZI Ilona, RÁCZ Ágnes. = OSZK Híradó, 1980. 239–271 p. ksz.


1456.

ÓVODAI NEVELÉS (Bp. 1953–)

Az óvodás gyermek és az óvodai nevelés. 1968–1974. Bibliográfia. [Repertórium!] Összeáll. SZABÓ Pál, FÁBIÁN Zsuzsa, LÁSZLÓ András. [Közread, az Országos Pedagógiai Intézet.] Bp. [1975.] 16 p.


1457.

ÓVODAI NEVELÉS (Bp. 1953–)

Az Óvodai Nevelés, 1977–1979. [30–32.] évfolyamainak repertóriuma. Szakdolgozat. Összeáll. BRAUNITZER Gabriella. Nyíregyháza, 1981. Tanárképző Főiskola, 117 p. Gépirat.

NyTK. Szd. 151


1458.

ÖKOTÁJ (Bp. 1992-2009.)

Ökotáj [elektronikus dokumentum]: a folyóirat első 10 évének teljes anyaga. Bp. Kulturális Innovációs Alapítvány, 2003. CD-ROM, 12 cm.

Tárgyév: 1992-2002.


1459.

ÖNTÖDE (Bp. 1951–1967.)

Főlap: KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1951–1967.)

Melléklap: ALUMÍNIUM (1951–1956.)

Kohászati Lapok tartalommutatója. 84–100. évf. 1951–1967. (Szerk. ÓVÁRI Antal. [Közrem.] BÁRCZY Zoltán, LOMNITZY Dezső) [Kiad. az] Országos Bányászati és Kohászati Egyesület. Miskolc, 1969. (Borsodm. ny.), 89 p.


1460.

ÖNTÖZÉSÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1939–1946.)

Előbb: KULTÚRMÉRNÖKI JELENTÉSEK (Pest, Bp. 1789–1889.)

Utóbb: VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1890–1958.)

A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke. Név-, földrajzi és tárgymutató 1879–1939. Összeáll. MAYER László. Bp. 1940. Egyet. ny., 77 p. = Vízügyi Közlemények, 1939. 3–4. sz. mell.


1461.

ÖRÖKSÉG (Felsőzsolca, 2002-2012.)

Az első 5 évfolyam. Krónika és repertórium, 2002-2006. Összeáll. KAPUSI Krisztián. = Örökség, 2007. ksz. 27-107 p.


1462.

ŐSHAGYOMÁNY (Bp. 1991–1995.)

AZ Őshagyomány 1-20. számának (1991–1995.) bibliográfiája. = Őshagyomány, 20. köt. 1995. 59-69 p.


1463.

ŐSHAGYOMÁNY (Bp. 1991–1995.)

Metaphysicum et politicum. A magyar tradicionális iskola bibliográfiája. 2008. Centrum Traditions Metaphsice, 276. p.

Tárgyév: 1991–1995.


1464.

PÁHOLY (Szeged, 1987–1988. 1996–)

TÖRÖK Tiborné: Páholy, 1996–1998. Sajtórepertórium. Szeged, 2005. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 181 p.

KSZK D 7553


1465.

PÁHOLY (Szeged, 1987–1988. 1996–)

CSORBA Krisztina: Páholy, 1999–2001. Sajtórepertórium. Szeged, 2007. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Könyvtártudományi Tanszék, 332. p.

KSZK D 8292


1466.

PÁHOLY (Szeged, 1987–1988. 1996–)

SZÉLNÉ KAFKA Erika: Repertórium. Páholy kulturális közéleti folyóirat, 2002–2004. Szeged, 2007. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Könyvtártudományi Tanszék, 252. p. KSZK D 8408


1467.

PAKSI ÁLLAMI GAZDASÁG (Paks, 1981–1988.)

Paks sajtótörténete, legújabbkori lapok. Paks, 2008. Jámbor Pál Társaság, 71-112. p.


1468.

PAKSI KONZERVGYÁR HÍRADÓJA (Paks, 1974–1975.)

Paks sajtótörténete, legújabbkori lapok. Paks, 2008. Jámbor Pál Társaság, 99-155. p.


1469.

PAKSI MOZAIK (Paks, 1984–1987.)

Paks sajtótörténete, legújabbkori lapok. Paks, 2008. Jámbor Pál Társaság, 129-158. p.


1470.

PAKSI TÜKÖR (Paks, 1994–)

KOZMA Zsófia: A Paksi Tükör című folyóirat repertóriuma, 1994–2007.

Illyés Gyula Megyei Könyvtár


1471.

PAKSI TÜKÖR (Paks, 1994–)

A Paksi Tükör Repertóriuma, 1994-2014. Paks, 2016. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Összeáll. BERGENYEI Miklós. 78 p.

OSZK HB 8.121/Rep.


1472.

PALÓCFÖLD (Salgótarján, 1954–)

A Palócföld repertóriuma 1960–1975. Szakdolgozat. (Összeáll.) SZIKSZAI Márta. Debrecen, 1976. Tanítóképző Főiskola. IX, 216 p. Gépirat.

KMK D 1455


1473.

PALÓCFÖLD (Salgótarján, 1954–)

Palócföld. Repertórium. 1971–1973. Kieg. államvizsga dolgozat. Összeáll. CZIPŐ Ernőné. Nyíregyháza, 1979. Tanárképző Főiskola, 62 p. Gépirat.

NyTK Szd. 38


1474.

PALÓCFÖLD (Salgótarján, 1954–)

PÁLINKÁS Katalin: A Palócföld repertóriuma, 1984–1993. Szombathely, 1997. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 82 p.

KSZK D 5842


1475.

PANNON FRONT (Bp. 1995–)

A Pannon Front repertóriuma. 1-20. szám (1995. június-1999. április). = Pannon Front, 1999. 5. évf. 21. sz. 23-26. p.


1476.

PANNON TÜKÖR (Zalaegerszeg, 1996–)

SZABÓNÉ MIKLA Éva: Pannon Tükör repertórium, 1996–2003. Szakdolgozat, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2006. 211 p.

Elektronikus dokumentum.


1477.

PANNONHALMI SZEMLE (Pannonhalma, 1926–1944.)

A Pannonhalmi Szemle repertóriuma. 1926–1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc, 1–2. köt. Bp. 1973.

1. köt. II, 146 p. 2. köt. 204 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1478.

PANNÓNIA [I.] (Pécs, 1935–1943.)

A Pannónia folyóirat története és repertóriuma. (Összeáll. HUBER Kálmánné.) Pécs, 1979. 305–370. p. = Baranyai helytörténetírás, 1979. Repertórium: 335–370. p.


1479.

PANNONIA [II.] (Eisenstadt, 1973–2002.)

Wolfgang SCHALLENBERG, et.al.: Pannonia. Öslicher Golfstrom. Zehn Jahre einer Zeitschrift. = Pannonia, 1982. 3-4. sz. 49-72. p.


1480.

PANORÁMA (Bécs, 1921–1925.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1481.

PÁRTMUNKA (Veszprém, 1979–1988.)

A Pártmunka repertóriuma. 1979–1985. (Összeáll. NAGY Lívia. Szerk. SZŰCSNÉ MÉSZÁROS Edit.) = Pártmunka, 1986. 1. sz. mell. 37–56. p.


1482.

PÁRTTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1956–1988.)

Előbb: MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1955.)

A Magyar Munkásmozgalmi Intézet Értesítője (1955.) és a Párttörténeti Közlemények (1956–1962.) repertóriuma. (összeáll. LAKOS Katalin.) Bp. 1962. (Kossuth K., Athenaeum ny.), 20 p. = Párttörténeti Közlemények, 1962. 8. évf. mell.


1483.

PÁRTTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1956–1988.)

Előbb: MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1955.)

A Párttörténeti Közlemények repertóriuma. 1955–1972. (Összeáll. PÁLMAI Magda, VIDA Sándor.) [Kiad. az] MSZMP KB Párttörténeti Intézet. Bp. 1973. Athenaeum ny., 81 p.


1484.

PÁRTTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1956–1988.)

Előbb: MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1955.)

A Párttörténeti Közlemények repertóriuma. 1955–1979. (Összeáll. BOCSKAY Péter, SOMOGYI István László. PÁLMAI Magda és VIDA Sándor munkájának felhasználásával.) [Kiad. az] MSZMP KB Párttörténeti Intézet. Bp. 1980. Athenaeum ny., 109, [1] p.


1485.

PÁRTTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1956–1988.)

Előbb: MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1955.)

A Párttörténeti Közlemények repertóriuma. 1963–1970. (Összeáll. PÁLMAI Magda, VIDA Sándor.) [Kiad. az] MSZMP KB Párttörténeti Intézet. Bp. 1971. [Kossuth K.], Athenaeum ny. 30 p. = Párttörténeti Közlemények, 17. évf. 1971. 1. sz. mell.


1486.

PÁRTTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1956–1988.)

Előbb: MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, A (Bp. 1955.)

KANOZSAYNÉ KARÁCSONY Ágnes, TÓTH Éva: A Párttörténeti Közlemények repertóriuma, 1955–1987. Budapest, 1988. MSZMP KB Párttörténeti Intézet, 127 p.


1487.

PÁSZTORTŰZ (Kolozsvár, 1921–1944.)

"Pásztortűz" repertórium I. (1921–1930.) [Szakdolgozat.] (Összeáll.) BOKOR Gizella. [Kolozsvár] 1972. Univ. "Babes–Bolyai" Cluj. Facultatea de filologie. Sectia maghiara, XXVIII, 441 p. Gépirat.


1488.

PÁSZTORTŰZ (Kolozsvár, 1921–1944.)

A Pásztortűz repertóriuma II. (1931–1944.) [Szakdolgozat.] (Összeáll.) BOKOR KISS Anna. [Kolozsvár,] 1972. Univ. "Babes–Bolyai" Cluj, Facultateade filologie. Sectia maghiara–franceza, XXIII, 341 p. Gépirat.


1489.

PÁSZTORTŰZ (Kolozsvár, 1921–1944.)

Pásztortűz 1921–1944. Repertórium. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. 1–2. köt. Bp. 1964.

1. köt. 305 p. 2. köt. 382 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1490.

PATAKI RÉGÉSZETI HÍRADÓ (Sárospatak, 2007–)

Pataki Régészeti Híradó. [Online folyóirat.]

URL: http://www.spatak.hu/spatak/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Tárgyév: 2007.


1491.

PÉCS SZABAD KIRÁLYI VÁROS MAJOROSSY IMRE MÚZEUMÁNAK ÉVI ÉRTESÍTŐJE (Pécs, 1941–1943.)

HERNÁDI László Mihály: A pécsi múzeumi értesítők és évkönyv repertóriuma, 1908–1998. Bp.-Pécs, 2002. Dialóg-Campus kiadó, 348 p.

URL: https://mek.oszk.hu/03900/03974/03974


1492.

PÉCS–BARANYA MEGYEI MÚZEUM ÉRTESÍTŐJE (Pécs, 1908–1930.)

HERNÁDI László Mihály: A pécsi múzeumi értesítők és évkönyv repertóriuma, 1908–1998. Bp.-Pécs, 2002, X, 348 p. Budapest-Pécs, 2002. Dialóg-Campus Kiadó, 348 p.

URL: https://mek.oszk.hu/03900/03974/03974


1493.

PÉCS-BARANYA MEGYEI MÚZEUM EGYESÜLET ÉRTESÍTŐJE, A (Pécs, 1908–1930.)

A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület története és Értesítőjének repertóriuma. [Szakdolgozat.] Összeáll. CSORBA Noémi. [Szombathely, 1974. Tanítóképző Intézet], 68, [2] p. Gépirat.

KMK D 1084


1494.

PÉCS-BARANYA MEGYEI MÚZEUM EGYESÜLET ÉRTESÍTŐJE, A (Pécs, 1908–1930.)

A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. Repertórium. (Összeáll. CSEREKLYEI Ildikó, LUKÁCSY Gábor.) Kiad. a, [Pécs] Janus Pannonius Múzeum, Pécsi Megyei Könyvtár. Pécs, 1979. Pécsi Tempó, VIII, 115 p.


1495.

PÉCS-BARANYAI KÖNYVTÁROS (Pécs, 1972–1983.)

Tíz év. Tartalomjegyzék az 1972–1982. évi számokhoz. Összeáll. BERTHA Pálné. = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1983. 1–2. sz. 22–27. p.


1496.

PÉCSI GYMNASIUM, FŐGIMNÁZIUM, REÁLGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE (Pécs, 1813–1946.)

BÉDI Imre: A Ciszterci Rend által fenntartott Pécsi Gymnasium, Főgimnázium, reálgimnázium évkönyveinek repertóriuma (1913–1946). Pécs, 1994. 107 fol.


1497.

PÉCSI MŰSZAKI SZEMLE (Pécs, 1956–1994.)

Pécsi Műszaki Szemle. Tartalomjegyzék. Pécs, [1960–1981.]

1–5. évf. 1956–1960. – [1960.] 4 p. mell.

6–10. évf. 1961–1965. – [1966.] 4 p. mell.

11–15. évf. 1966–1970. [1971.] 4 p. mell.

16–20. évf. 1971–1975. – [1976.] 4 p. mell.

21–25. évf. 1976–1980. – [1981.] 6 p. mell.


1498.

PÉCSI MŰSZAKI SZEMLE (Pécs, 1956–1994.)

KELEMEN Sándor: Pécsi Műszaki Szemle repertóriuma. Pécs, 1993. MTESZ Baranya megyei Szervezete, 77 p.


1499.

PÉCSI SZEMLE (Pécs, 1998–)

KÁPLÁRNÉ NAGY Rózsa: A Pécsi Szemle repertóriuma (1998–2003). Budapest, 2004. ELTE BTK, 63 p.

URL: http://old.lib.pte.hu/elektkonyvtar/repertoriumok/pecsiszemle/

KSZK D 7297


1500.

PÉCSI SZEMLE (Pécs, 1998–)

AMBRUS Attila József, KÁPLÁRNÉ NAGY Rózsa: A Pécsi Szemle repertóriuma, 1998. [Adatbázis.]

URL: http://old.lib.pte.hu/elektkonyvtar/repertoriumok/pecsiszemle/

Tárgyév: 1998–2008.


1501.

PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, A (Pécs, 1956–1962.)

Utóbb: PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, A (Pécs, 1963-1966.)

Utóbb: PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. SERIA, A [1–9.] (Pécs, 1966-1978.)

Utóbb (1979–1982.): PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, A (Pécs, 1979-1982.)

Melléklap: MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK [I.] (Pécs, 1958–1966.)

A Pécsi Tanárképző Főiskola tudományos és módszertani közleményeinek cikkei. [1956–1969.] (Bibliográfia.) (Összeáll. FÖLDVÁRI Rózsa, TAKÁCS József. Közrem. KOVÁCS Tituszné. [Kiad. a Pécs], Tanárképző Főiskola Tudományos Bizottsága és Könyvtára. Pécs, 1970. Baranya m. Dok. Labor, 80 p.

/A Pécsi Tanárképző Főiskola Könyvtárának kiadványai, 6./


1502.

PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, A (Pécs, 1979-1982.)

Előbb: A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE (Pécs, 1956–1962.)

Utóbb: A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI (Pécs, 1963-1966.)

Utóbb: A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. SERIA [1–9.] (Pécs, 1966-1978.)

Melléklap: MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK [I.] (Pécs, 1958–1966.)

A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeinek repertóriuma, 1956–1982. Összeáll. TAKÁCS József, FÖLDVÁRI Rózsa. Kiad. a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kara. Pécs, 1985. 92 p. Házi

/A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar Könyvtárának kiadványai 50./


1503.

PEDAGÓGIAI ÍRÁSOK (Szombathely, 1969–2000.)

A Pedagógiai Írások 1–10. számának [1969–1980.] tartalommutatója. (Összeáll. POLGÁR László.) Szombathely, 1981. Vas m. ny., 7 p.


1504.

PEDAGÓGIAI ÍRÁSOK (Szombathely, 1969–2000.)

ZELLES Ilona: A Pedagógiai Írások repertóriuma, 1969–2000. = Pedagógiai Írások, 2000. 25. sz. 147-194 p.


1505.

PEDAGÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1961–1984.)

Szünetelt: 1963, 1971.

[A] Pedagógiai Közlemények repertóriuma 1961–1982. [1–20. évf.] Összeáll. ROHLA Mártonné. = Pedagógiai Közlemények, 1982. 2–3. sz. 69–130. p.


1506.

PEDAGÓGIAI MŰHELY (Nyíregyháza, 1975–2012.)

Pedagógiai Műhely. Repertórium 1975–1979. Szakdolgozat. Összeáll. PETKIKOVICS Zsuzsa. Nyíregyháza, 1984. Tanárképző Főiskola, 147 p. Gépirat.

NyTK Szd. 214


1507.

PEDAGÓGIAI MŰHELY (Nyíregyháza, 1975–2012.)

SALLAI Emilia: Pedagógiai Műhely repertóriuma, 1980–1984. Szeged, 1996. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 52 p.

KSZK D 6762


1508.

PEDAGÓGIAI TECHNOLÓGIA (Veszprém, 1980–1989.)

TÓTH Dezső: Pedagógiai technológia, 1980–1986. Repertórium. = Pedagógiai Technológia, 1986. ksz. 39 p.


1509.

PÉNZVILÁG (Bécs, 1919.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1510.

PERIODICA POLITECHNICA. MECHANICAL ENGINEERING – MASI-NOSZTROENIE (Bp. 1957–)

Periodica Politechnica. Mechanical engineering – Masinosztroenie. Vol. 1–18.(1937–1974.) Contents – Subjects index – Authors index. = Periodica Politechnica. Mechanical engineering – Masinosztroenie, Vol. 19. 1975. No. 4. 257–294. p.


1511.

PERIODICA POLYTECHNICA. CHEMICAL ENGINEERING – HIMIJA (Bp. 1957–)

Periodica Polytechnica. Chemical Engineering – Himija. Vol. 1–20. (1957–1976.) Content [!] – Subject index – Author index. = Periodica Polytechnica. Chemical Engineering – Himija, Vol. 22. 1978. No. 4. 1–47. p. mell.


1512.

PERIODICA POLYTECHNICA. ELECTRICAL ENGINEERING – ELEKTROTECHNIKA (Bp. 1957–)

Periodica Polytechnica. Electrical Engineering – Elektrotechnika. Vol. 1–18. (1957–1974.) Contents – Subject index – Author index. = Periodica Polytechnica. Electrical Engineering – Elektrotechnika, Vol. 19. 1975. No. 4. 1–37. p. mell.


1513.

PERISZKÓP (Arad, 1925–1926.)

A Periszkóp repertóriuma. Összeáll. SZABÓ György. = Filológiai Közlöny, 1962. 1–2. sz. 87–94. p.


1514.

PERISZKÓP (Arad, 1925–1926.)

Periszkóp, 1925–1926. Antológia. Összeáll., jegyz. és bev. KOVÁCS János. Bukarest, 1980. Kriterion, 525 p. Repertórium: 499–519. p.


1515.

PEST MEGYEI HÍRLAP (Bp. 1957-1995.)

Előbb: PEST MEGYEI NÉPÚJSÁG (Bp. 1950. I. 29 – 1953. XI. 4.)

Előbb: NÉPÚJSÁG (Bp. 1953. XI. 5 – 1956. X. 23.)

A munkásmozgalom Pest megyei története a helyi sajtóban, 1950–1960. Bibliográfia. (Szakdolgozat.) Összeáll. SÁNDOR Gézáné. Debrecen, 1977. Tanítóképző Főiskola, 65 p. Gépirat.

DTK 3379/szd.


1516.

PEST MEGYEI KÖNYVTÁROS (Bp., Szentendre, 1955–2009.)

Pest Megyei Könyvtáros. Repertórium. 1955–1983. Szakdolgozat. Összeáll. KORMOS Ilona. Szombathely, 1984. Tanárképző Főiskola, 210 p. Gépirat.

SZTK K70/1984


1517.

PEST MEGYEI NÉPÚJSÁG (Bp. 1950. I. 29 – 1953. XI. 4.)

Utóbb: NÉPÚJSÁG (Bp. 1953. XI. 5 – 1956. X. 23.)

Utóbb: PEST MEGYEI HÍRLAP (Bp. 1957-1995.)

A munkásmozgalom Pest megyei története a helyi sajtóban 1950–1960. Bibliográfia. (Szakdolgozat.) Összeáll. SÁNDOR Gézáné. Debrecen, 1977. Tanítóképző Főiskola, 65 p. Gépirat.

DTK 3379/szd.


1518.

PESTI HÍRLAP (Pest, 1841–1849.)

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz / Kossuth Lajos: szerk. Fazekas Csaba, Bíbor K. 2003.

URL: https://mek.oszk.hu/01200/01298


1519.

PESTI NAPLÓ (Pest, 1850–1939.)

A "Pesti Napló" irodalmi munkássága a két világháború között. Bibliográfia. 1923–1924. Szakdolgozat. Összeáll. KLATSMÁNYI Mercédesz. Bp. 1977. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 59 p. Gépirat.

KMK D 3711


1520.

PESTI NAPLÓ (Pest, 1850–1939.)

A Pesti Napló cikkei 1927. [Repertórium.] Bp. [1928]. Athenaeum ny., 93, [2] p.


1521.

PESTI NAPLÓ (Pest, 1850–1939.)

PESTI Ernő: Az Est-lapok, 1920–1939. Repertórium. Budapest, 1982–1988. Petőfi Irodalmi Múzeum, 310 p., 406 p., 476 p., 385 p., 538 p., 427 p.

Tárgyév: 1920–1939.


1522.

PHILATELICA (Bp. 1971–1991.)

GULYÁS László: Folyóiratszemle, A Munkás Bélyeggyűjtő, a Filatéliai Szemle, a Bélyegvilág és a Philatelica repertóriuma. Budapest, 1997. Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, 74 p.

Tárgyév: 1971–1991.


1523.

PHLOGISTON (Szeged, 1941.)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. (Összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE)

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. VIII. Fasc. 3.)


1524.

PINCÉREK LAPJA (Bp. 1884. IX. 2 – X. 15.)

Utóbb: VENDÉGLŐSÖK LAPJA (Bp. 1884. XI. 1 – 1944.)

Szünetelt: 1894. II. 6 – 1896. V. 19.

A Pincérek Lapja és a Vendéglősök Lapja repertóriuma. 1884–1894. Összeáll. MOHAI Miklós. [Bp. 1983.] [58], 247 p. Gépirat


1525.

PIONIRSKA DANICA (Bp. 1955–1956.)

Danilo UROSEVIC: A Nase Novine válogatott repertóriuma. Bp. 2000. Szerb Országos Önkormányzat, 485 p.

Tárgyév: 1955-1956.

OSZK MD 69.122


1526.

POLGÁRI ISKOLA [I.] (Bp. 1876–1896.)

GYŐRI Vilmos: Polgári iskolai közlönyök ismertetése, repertóriuma. Budapest, 1929. Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület, 218 p.


1527.

POLGÁRI ISKOLA [II.] (Bp. 1906–1907.)

GYŐRI Vilmos: Polgári iskolai közlönyök ismertetése, repertóriuma. Budapest, 1929. Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület, 218 p.


1528.

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE (Bp. 2005–2011.)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/polgari-vedelmi-szemle

Tárgyév: 2005–2011.


1529.

POLGÁRISKOLAI KÖZLÖNY (Bp. 1897–1924.)

GYŐRI Vilmos: Polgári iskolai közlönyök ismertetése, repertóriuma. Budapest, 1929. Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület, 218 p.


1530.

POLITIKA (Beograd, 1904-)

CINDORI, Marija: Letopis kulturnog zivota, 1908-1911. Politika, Pravda. Novi Sad; Beograd, Matica sprska, 2002. 638 p. ill.

OSZK OC 103.451


1531.

POLITIKAI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1950–1957.)

Előzménye: HONVÉDSÉGI PÁRTMUNKÁS (Bp. 1958–1959.)

Utóbb: HONVÉDSÉGI SZEMLE (Bp. 1960–1990.)

Honvédségi Szemle (Honvéd, Katonai Szemle, Politikai Értesítő, Honvédségi Pártmunkás). 1. r. 1946–1978. (Összeáll. BENDE Sándorné, BERKI Imréné.) Bp. 1981. Zrínyi K., XVII, 443 p.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma, 3./


1532.

POLITIKAI HIRADÓ (Bécs, 1922.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1533.

POLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ (Zalaegerszeg, 1978–1988.)

A Politikai Tájékoztató repertóriuma. = Politikai Tájékoztató, 1986. 3. negyedév. 35. sz. 47 p.

Tárgyév: 1978–1986.


1534.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE (Bp. 1992–)

Közlemények a Politikatudományi Szemle eddig megjelent számaiból. = Politikatudományi Szemle, 8. évf. 1999. 3. sz. 196-213 p.

Tárgyév: 1992–1998.


1535.

POMPEJI (Szeged, 1990-1998.)

GULKAI Márta: Pompeji repertóriuma, 1990–1992. = Pompeji, 3. évf. 1992. 4. sz. 155-163 p.


1536.

POMPEJI (Szeged, 1990-1998.)

GULKAI Márta: Pompeji repertóriuma, 1993–1994. = Pompeji, 6. évf. 1995. 1. sz. 153-161 p.


1537.

PRAENORICA FOLIA HISTORICO-NATURALIA (Szombathely, 1981–)

KERESZTESNÉ SZÉKELY Katalin – SZABÓ Gizella: Savaria, a Vas megyei múzeumok értesítője, vol. 1-25. (1963–2002.) és a Praenorica Folia Historico-Naturalia vol. 1-6. (1981–2001.) periodikában megjelent, illetve sajtó alatt lévő tanulmányok repertóriuma. = Savaria, 26. évf. 2002. 189-251 p.


1538.

PRÁGAI TÜKÖR (Prága, 1993-)

Prágai Tükör repertórium, 1993-1996. Összeáll. CSÉMY Tamás. Prága, Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetsége, 1996. 24 p.

TEGY 7150


1539.

PRAVDA (Beograd, 1904-1941.)

CINDORI, Marija: Letopis kulturnog zivota, 1908-1911. Politika, Pravda. Novi Sad; Beograd, Matica sprska, 2002. 638 p. ill.

OSZK OC 103.451


1540.

PROGRAMFÜZET (Bp. 1983-1984.)

Előzménye: HADTÖRTÉNETI MÚZEUM PROGRAMOK (Bp. 1982-1983.)

Utóbb: TARSOLY (Bp. 1984-1985. 1985-1986.)

A Hadtörténeti Múzeum programfüzeteinek repertóriuma, 1983-1984. 17 p. Gépirat.

OSZK HB 25.350/x/Rep.


1541.

PROLETÁR [I.] (Bécs, 1920–1922.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1542.

PROLETÁR [II.] (Bécs, 1931.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1543.

PROTESTÁNS SZEMLE (Bp. 1889–1944.)

Szünetelt: 1921–1923.

A Protestáns Szemle repertóriuma. 1889–1944. (Összeáll.) GALAMBOS Ferenc. 1–2. köt. Bp. 1973.

1 köt.: II, 240 p. 2. köt: 361 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1544.

PROVINCIA (Kolozsvár, 2000–2002.)

MEISTER Róbert: Provincia repertórium, 2000–2002. [Erdélyi Magyar Adatbank.]

URL: http://provincia.adatbank.transindex.ro


1545.

PUSZTÁK NÉPE (Hódmezővásárhely, 1946–1948.)

Puszták Népe 1946–1948. Repertórium. Összeáll. KŐSZEGFALVI Ferenc. (Kiad. a szegedi Somogyi-könyvtár.) Szeged, 1981. 50 p.

/Csongrád megyei könyvtári füzetek 14./


1546.

RÁCKEVEI ÚJSÁG (Bp. 1989–)

DEMINGER Ágnes: A Ráckevei Újság repertóriuma, 1989–1991. Baja, Eötvös József Főiskola, 76 p.

KSZK D 5779


1547.

RÁCKEVEI ÚJSÁG (Bp. 1989–)

KOVÁCS Katalin: Ráckeve sajtótörténete. Sajtótörténet és a Ráckevei Újság 2000–2001. évi repertóriuma. ELTE BTK, 89. p.

KSZK D 8237


1548.

RAD JUGOSLAVAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI (Zágráb, 1867–1899.)

Horvát történelmi repertórium. 1–2. köt. (Összeáll.) MARGALITS Ede. Kiad. az MTA. Bp. (Athenaeum ny.) 1. köt. 1900. – XXIV, 783 p. 2. köt. 1902. – LI, 867 p.


1549.

RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ SZEMLE (Bp. 1969–1979.)

Folytatás: JEL-KÉP (Bp. 1980-)

A Rádió és Televízió Szemle (1969–1970) és a Jel-Kép (1980–1984.) folyóiratok közös repertóriuma. Összeáll. LUKÁTS János. Bp. 1984, Tömegkommunikációs Kutatóközpont. = Jel-Kép, 1985. Ksz. 3–156. p.


1550.

RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ SZEMLE (Bp. 1969–1979.)

Folytatás: JEL-KÉP (Bp. 1980-)

BARTHA László: Rádió és Televízió Szemle repertórium, 1969–1979.

URL: https://www.mek.oszk.hu/13500/13509/

OSZK Hírlapolvasó


1551.

RADIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1961–2001.)

A Radiológiai Közleményekben 1961–1964-ben referált cikkek tartalomjegyzéke. = Radiológiai Közlemények, 1964. 2. sz. 87-182 p.


1552.

RÁDIÓTECHNIKA (Bp. 1951–)

Mit hol találok? (A Rádiótechnika 1952–1962. számaiban megjelent cikkek csoportosított címjegyzéke.) (Összeáll. MÁTÉ Sándorné, RÓZSA Sándor.) Bp. 1962. Rákóczi K., 88 p. 1 t.

/Magyar Honvédelmi Sportszövetség rádióamatőr füzetei, 50./


1553.

RAJZTANÍTÁS (Bp. 1959–1988.)

Rajztanítás. 1959–1982. Tematikus bibliográfia. (Szerk.) GEBORA László. = Rajztanítás, 1984. 6. sz. 1–22. p.


1554.

RAKÉTA REGÉNYÚJSÁG (Bp. 1973–1994.)

Rakéta Regényújság repertóriuma, 1973–1994. Rakéta Regényújságban megjelent éves tartalommutatók egybekötve. Összeáll. CSANÁDI Imréné.

OSZK Hírlapolvasó


1555.

REDEMPTIO (Jászberény, 1994–)

Redemptio repertórium, 1994–2013. Szerk. GULYÁS Erzsébet. Jászberény, 2014. Jász Múzeumért Alapítvány, 200 p.


1556.

REFORMÁTUS ÉLET (Bp. 1934–1944.)

NÉMEDINÉ CSÖRSZ Viktória: A Református Élet hetilap története és repertóriuma. Budapest, 2006. ELTE BTK, 84 p.

KSZK D 7996


1557.

REFORMÁTUS KÖZÉLET (Debrecen, 1934–1939.)

FÜRJ Zoltán: Református Közélet, válogatás és repertórium. Debrecen, 1994. Tiszántúli Református Egyházkerület, 115 p.


1558.

REGÉLŐ PESTI DIVATLAP (Pest, 1842–1844.)

Előbb: REGÉLŐ-HONMŰVÉSZ (Pest, 1833-1841.)

Folytatás: PESTI DIVATLAP (Pest, 1844-1847.)

Regélő Pesti Divatlap. [Szakdolgozat.] Összeáll. VASAS Margit. Bp. 1958. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 40 p.

KMK D 2875


1559.

RÉGI OKIRATOK ÉS LEVELEK TÁRA (Debrecen, 1905–1906.)

Régi Okiratok és Levelek Tára. 1905–1906. Repertórium. (Összeáll. és bev. KOROMPAI Gáborné.) [Kiad. a] KLTE Könyvtára. Debrecen, 1982. 26 p.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 5./


1560.

RÉGIÓ (Bp. 1990–)

SÁNDOR Annamária: Régió repertórium (1990–1994). = Régió, 6. évf. 1995. 1. sz. mell. 28 p.


1561.

RÉGIÓ (Bp. 1990–)

PATONAI Gábor: Régió, Kisebbségi szemle repertóriuma, 1990–1996. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1999. 41 p. + 1 CD

P 42/ 1999


1562.

RÉGIÓ (Bp. 1990–)

SÁNDOR Annamária, KUSZALIK Péter: Régió repertóriuma (1990–1999). = Régió, 12. évf. 2001. 2. sz. mell. 58 p.


1563.

REGNUM (Bp. 1936–1946.)

SALIGA Irén: Regnum repertóriuma, 1936–1946. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 6. évf. 1994. 1-2. sz. 19-36 p.


1564.

RELIGIÓ (Pest, 1841–1930.)

Utóbb: HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (Bp. 1890–1913.)

Címvált.: KATHOLIKUS THEOLOGIAI FOLYÓIRAT (Bp. 1883–1885.)

A "Katholikus Theologiai Folyóirat"-ról. (Összeáll. KISS János.) = Hittudományi Folyóirat, 1. évf. 1890. 1. füzet, 237–243. p. Utánközlése: Religió, 49. évf. 1890. 1. félév, 43. sz. 343–344. p. 44. sz. 350–351. p.


1565.

REMÉNY (Bp. 1998–)

A Remény repertóriuma. = Remény, 2002. 2. sz. 96-112 p.

Tárgyév: 1998–2002.


1566.

REMÉNY (Bp. 1998–)

A Remény repertóriuma. = Remény, 2011. 3. sz. 69-110 p.

Tárgyév: 2002–2010.


1567.

RENDŐRSÉGI SZEMLE (Bp. 1953–1962.)

Címváltozat: BELÜGYI SZEMLE (1963–1990.)

A Belügyi Szemle (Rendőrségi Szemle) 1953–1977. évi cikkeinek összesített tartalommutatója. (Összeáll. BARANYÓ György.) [Közread. a] BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség. Bp. 1978. Zrínyi ny., 686 p.


1568.

RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK (Bp. 1990-2014.)

SZÉKELY Zoltán, BUGNITS Richárd: Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) repertóriuma, 1990-2000. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány kiadványa, Bp. 2006. = Rendvédelem-történeti Füzetek, 2006. ksz. 125 p.

OSZK HB 25.462/Rep.


1569.

REPLIKA (Bp. 1990–)

Replika (1990–1999). = Replika, 38. évf. 1999. 195-259 p.


1570.

REPLIKA (Bp. 1990–)

Replika, 1990–2002. Repertórium. [Adatbázis.]

URL: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid


1571.

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1989–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/repulestudomanyi-kozlemenyek

Tárgyév: 2003–2014


1572.

RÉVFÜLÖPI KÉPEK (Révfülöp, 1990–)

SZABÓ G. Tibor: Révfülöpi Képek közéleti és honismereti tájékoztató sajtórepertóriuma.

URL: https://mek.oszk.hu/00000/00033

Tárgyév: 1990–1994.


1573.

REVUE DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE STATISTIQUE (Bp. 1923–1927.)

Utóbb: JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE STATISTIQUE (1928–1945.)

Table des matiéres des années 1-10, 1923–1932. du Journal de la Société Hongroise de Statistique. (1–5. années: Revue de la Société Hongroise de Statistique.) Bp. [1933.] 32 p.


1574.

REVUE INTERNATIONALE DES SERVICES DE SANTÉ DES ARMÉES DE TERRE DE MER ET DE L'AIR (Liege, 1958-)

Külföldi katonaorvosi folyóiratok repertóriuma, 1982-1984. Összeáll. TÉRI Sarolta, VERSEGHI Mária. = Honvédorvos, 1986. ksz. 68 p.


1575.

REVUE ORIENTALE (Bp. 1900–1932.)

Címvált.: KELETI SZEMLE (Bp. 1900-1932.)

Kimutatás a Keleti Szemle 1–18. évfolyamának munkatársairól és közleményeiről országok szerint rendezve. = Keleti Szemle, 19. évf. 1920–1922. 1. sz. Külső borítók b-c-d lapjai.


1576.

REVUE ORIENTALE (Bp. 1900–1932.)

Címvált.: KELETI SZEMLE (Bp. 1900-1932.)

Kimutatás a Keleti Szemle 1–20. köteteinek munkatársairól és közleményeiről tárgy- és munkakör szerint rendezve. = Keleti Szemle, 20. évf. (köt.) 1923–1927. Külső borítók b-c-d lapjai.


1577.

REVUE ORIENTALE (Bp. 1900–1932.)

Címvált.: KELETI SZEMLE (Bp. 1900-1932.)

The Uralic and Altaie series. An analitical index. Including a complete index to Keleti Szemle. [Ed.] John R[ichard] KRUEGER. Publ. Bloomington, Indiana Univ. The Hague, 1970. Mouton. [6], 81 p. /Indiana Univ. publications. Uralic and Altaie series 100./

OSZK OD 26.906


1578.

ROMÁNIAI MAGYAR JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Nagyvárad, 2003–)

VERESS Emőd: Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny repertóriuma

URL: http://rmjk.adatbank.transindex.ro/?osszes=1


1579.

RUBICON (Bp. 1990–)

Rubicon (1990–1992). = Rubicon, 4. évf. 1993. 1-2. sz. 63-66 p.


1580.

RUBICON (Bp. 1990–)

Rubicon (1990–1994). = Rubicon, 1995. 6. évf. 1/2. sz. mell. 12-16 p.


1581.

RUBICON (Bp. 1990–)

BALOGH Edina: A Rubicon repertóriuma, 1990–1995. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1998. 89 p.

B 24/ 1998


1582.

RUBICON (Bp. 1990–)

Rubicon, 1-102. sz., 1990–2000. 8. sz. Szerzők szerint. = Rubicon, 10. évf. 2000. 6. sz. Mell. 1-12 p.


1583.

RUBICON (Bp. 1990–)

Rubicon, 1-102. sz., 1990–2000. 8. sz. Korszakok szerint. = Rubicon, 10. évf. 2000. 7/8. sz. Mell. 1-12 p.


1584.

RUBICON (Bp. 1990–)

Rubicon, 1-126. szám (1990/1-2002/12). = Rubicon, 12. évf. 2002. 11/12. sz. 68-93 p.


1585.

RUBICON (Bp. 1990–)

Rubicon, 1-138. szám (1990/1-2003/12). = Rubicon, 13. évf. 2003. 12. sz. 99-130 p.


1586.

RUBICON (Bp. 1990–)

CSEH András: A Rubicon 2005. évi repertóriuma. Szeged, 2008. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 53. p.

KSZK D 8287


1587.

S[CIENCE] F[ICTION] TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1971–1989.)

Szünetelt: 1977.

Az SF Tájékoztató 1–24. számaiban megjelent fontosabb írások tartalomjegyzéke. = SF Tájékoztató, (25.) 1980. dec. 86–93. p.


1588.

SACRUM IMPERIUM (Bp. 1997–2003.)

BAJI Ferenc: Sacrum Imperium repertóriuma, 1-11. sz. = Metaphysicum et politicum. – A magyar tradicionális iskola bibliográfiája. 2008. Centrum Traditions Metaphsice, 276. p.

Tárgyév: 1997–2003.


1589.

SARLÓ ÉS KALAPÁCS [I.] (Bécs, 1926.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1590.

SARLÓ ÉS KALAPÁCS [II.] (Moszkva, 1929–1937.)

GARAMVÖLGYI József: A Sarló és Kalapács repertóriuma. Budapest, 1977. Garamvölgyi József, 261 p.


1591.

SÁROSPATAKI FÜZETEK (Sárospatak, 1857–1869. 1904–1905. 1997–)

BARNÓCZKI Anita: A Sárospataki Füzetek (1857–1905.) repertóriuma. = Sárospataki Füzetek, 3. évf. 1999. 2. sz. 89-141 p.


1592.

SÁRRÉTI HÍD (Sárbogárd, 1997–)

JOBBAN Margit: A Sárréti Híd repertóriuma, 1997–1998. Szakdolgozat. BDTF, Szombathely, 2001. 138 p.

J 65/2001


1593.

SÁRRÉTI HÍRLAP (Szeghalom, 1923–1926.)

Főlap: SZEGHALOM-VIDÉKI HÍRLAP (1900–1944.)

A Szeghalom-Vidéki Hírlap helyismereti repertóriuma 1914–1934. [1923–1933.] Szakdolgozat. Összeáll. HORVÁTH Zoltánné. Debrecen, 1983. Tanítóképző Főiskola, 96 p. Gépirat.

DTK 5334 szd.


1594.

SÁRVÁRI SZABADSÁG (Sárvár, 1945–1946.)

A Sárvári Szabadság (1945–1946.) c. hetilap repertóriuma. (Szakdolgozat.) Összeáll. HEGEDŰS Istvánné. Szombathely, 1979. Tanárképző Főiskola, 70 p. Gépirat.

SZTK H 50/1979


1595.

SAVARIA (Szombathely, 1963–)

KERESZTESNÉ SZÉKELY Katalin – SZABÓ Gizella: Savaria, a Vas megyei múzeumok értesítője, vol. 1-25. (1963–2002.) és a Praenorica Folia Historico-Naturalia vol. 1-6. (1981–2001.) periodikában megjelent, illetve sajtó alatt lévő tanulmányok repertóriuma. = Savaria, 26. évf. 2002. 189-251 p.


1596.

SCHWEIZERISCHE ZIETSCHRIFT FÜR MILITAR- UND KATASTROPHENMEDIZIN (Genéve, 1975-2003.)

Külföldi katonaorvosi folyóiratok repertóriuma, 1982-1984. Összeáll. TÉRI Sarolta, VERSEGHI Mária. = Honvédorvos, 1986. ksz. 68 p.


1597.

SCIENTOMETRICS (Bp. 1978–)

Scientometrics, 1978–1992. (vol. 1-25). = Scientometrics, 26. évf. 1993. 3. sz. 315-484 p.


1598.

SCIENTOMETRICS (Bp. 1978–)

Scientometrics, 1993–1996. (vol. 26-35). = Scientometrics, 28. évf. 1997. 3. sz. 327-422 p.


1599.

SEDMICA (Újvidék, 1852–1858.)

Sedmica. Sadrzaj i predmetni registar. [Sast.] V. ZEREMSKI, D. LJUBIBRATIC, M. CURClC. (Izd. Matica Srpska Rukopisno odeljenje.) Novi Sad, 1972 (1973). Matica Srpska, 182 p.


1600.

SERBSKE LETOPISI (Budim, 1825–1872.)

Utóbb: LETOPIS MATICE SRPSKE (Újvidék, 1873–)

Sadrzaj Letopisa Matice Srpske 1823–1950. [Sast.] M. MALETIN, Sv. MARIC, D. VRTUNSKI. 1–2. deo. Novi Sad, Matica Srpska. 1. deo. Sadrzaj po piscima. 1968. XLIX, 498 p. 2 t. 2. deo. Sadrzaj po strukama. 1976. 287 p.


1601.

SERBSKE LETOPISI (Budim, 1825–1872.)

Utóbb: LETOPIS MATICE SRPSKE (Újvidék, 1873–)

Soderzanije Serbske Letopisi. Ot god 1825–1828. [Sast. G. MAGARASEVIC] = Serbske Letopisi, god. 4. 1828. 15. p. 135–152.

OSZK H 23.284


1602.

SERBSKE LETOPISI (Budim, 1825–1872.)

Utóbb: LETOPIS MATICE SRPSKE (Újvidék, 1873–)

Szerb történelmi repertórium. Az MTA Történelmi Bizottsága megbízásából írja MARGALITS Ede. 1. [egyetlen] köt. Kiad. az MTA. Bp. 1918. Obláth ny., Zombor. LIX, 930 p.


1603.

SEREG SZEMLE (Bp. 2008–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/sereg-szemle

Tárgyév: 2008–2014.


1604.

SIC ITUR AD ASTRA (Bp. 1987–)

Sic Itur ad Astra, repertórium, (1987–1993). = Sic Itur ad Astra, 1994. 1-2. sz. 139-143 p.


1605.

SIC ITUR AD ASTRA (Bp. 1987–)

Sic Itur Ad Astra. – Fiatal Történészek Folyóirata. Repertórium. Adatbázis.

URL: http://sicitur.blog.hu/2009/08/07/korabbi_szamok

Tárgyév: 1987–2004.


1606.

SÍNEK VILÁGA (Bp. 1958–)

MONOKI Attila Róbert: A Sínek Világa című folyóirat repertóriuma, 1981–1990. Szeged, 2005. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 63. p.

KSZK D 7489

URL: http://www.sinekvilaga.hu/lapszamok.php


1607.

SLAVICA (Debrecen, 1961–)

AGYAGÁSI Klára, KUKUCSKA Csilla: Slavica (1961–2000). = Slavica, 30. évf. 2000. 269-300 p.


1608.

SLOBODA (Bp. 1945–1948.)

Danilo UROSEVIC: A Nase Novine válogatott repertóriuma. Budapest, 2000. Szerb Országos Önkormányzat, 485 p.

OSZK MD 69.122


1609.

SOMOGY [I.] (Kaposvár, 1866–1915.)

Népoktatás a Somogy c. hetilap tükrében : népiskolák, néptanítók, tanügyigazgatás Somogy megyében, 1866–1890 : sajtórepertórium / Összeáll. NAGY Zoltán.

OSZK MC 122.351


1610.

SOMOGY [I.] (Kaposvár, 1866–1915.)

Zsidóság a Somogy tükrében, 1866–1890 : sajtórepertórium / Összeáll. NAGY Zoltán. Kaposvár, 1994. Somogy Megyei Levéltár, 126 p.


1611.

SOMOGY [II.] (Kaposvár, 1970–)

Előbb: SOMOGYI SZEMLE (Kaposvár, 1965–1968.)

Előbb: SOMOGYI ÍRÁS (Kaposvár, 1960–1963.)

Irodalmi periodikák Somogyban. 1960–1980. Somogyi Írás, Somogyi Szemle, Somogy című folyóiratok repertóriuma. (Összeáll. PELLERDI Gyula. [Kiad. a Kaposvár, Megyei Könyvtár.] Kaposvár, 1983. 208 p.

/Somogyi bibliográfiák 10./


1612.

SOMOGY MEGYE MÚLTJÁBÓL (Kaposvár, 1970–)

A Somogy Megye Múltjából című levéltári évkönyv 1970–1974. évi köteteinek összevont mutatója. = Somogy Megye Múltjából, 27. köt. 1996. 281-373 p.


1613.

SOMOGY MEGYE MÚLTJÁBÓL (Kaposvár, 1970–)

A Somogy Megye Múltjából című levéltári évkönyv 1975–1979. évi köteteinek összevont mutatója. = Somogy Megye Múltjából, 29. köt. 1998. 249-382 p.


1614.

SOMOGY MEGYE MÚLTJÁBÓL (Kaposvár, 1970–)

DOMOKOSNÉ SZALAI Zsuzsanna: Somogy Megye Múltjából repertórium (1970–1994). Kaposvár, 1998. Somogy Megyei Levéltár, 240 p.


1615.

SOMOGYI HÍREK (Kaposvár, 1948–1949.)

Előbb: SOMOGYVÁRMEGYE (Kaposvár, 1945–1948.)

Utóbb: SOMOGYI NAPLÓ (Kaposvár, 1949–1951.)

Utóbb: SOMOGYI NÉPLAP (Kaposvár, 1951–1990.)

Közben: SOMOGYORSZÁG (Kaposvár, 1956. XI. – 1957. VI.)

Könyvismertetések, könyvbírálatok és a könyvekre vonatkozó információk a Somogyi Néplapban. 1945–1965. Szakdolgozat. (Összeáll.) HIVATAL Nándorné, LANTOS Zsófia. Szombathely, 1976. Tanárképző Főiskola, 125 p. Gépirat.

KMK D 1748


1616.

SOMOGYI HONISMERET (Kaposvár, 1990–)

NEDEVICS Gyöngyi: A Somogyi Honismeret című folyóirat helytörténeti cikkeinek annotált bibliográfiája. Kaposvár, 1997. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, 48 p.

KSZK D 5837

Tárgyév: 1990–1996.


1617.

SOMOGYI HONISMERET (Kaposvár, 1990–)

UJJ Mónika: Somogyi Honismeret/Somogyi Honismereti Híradó repertóriuma, 1983–1995. Szeged, 1996. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 62 p.

KSZK D 6766


1618.

SOMOGYI HONISMERETI HÍRADÓ (Kaposvár, 1970–1989.)

Szünetelt: 1977.

A Somogyi Honismereti Híradó repertóriuma. 1970–1982. Összeáll. és szerk. SIPOS Csaba. = Somogyi Honismereti Híradó, 1983. Különszám, 59 p.


1619.

SOMOGYI HONISMERETI HÍRADÓ (Kaposvár, 1970–1989.)

Szünetelt: 1977.

UJJ Mónika: Somogyi Honismeret/Somogyi Honismeretei Híradó repertóriuma, 1983–1995. Szeged, 1996. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 62 p.

KSZK D 6766


1620.

SOMOGYI ÍRÁS (Kaposvár, 1960–1963.)

Folytatás: SOMOGYI SZEMLE (Kaposvár, 1965–1968.)

Folytatás: SOMOGY (Kaposvár, 1970–)

Irodalmi periodikák Somogyban. 1960–1980. Somogyi Írás, Somogyi Szemle, Somogy című folyóiratok repertóriuma. (Összeáll. PELLERDI Gyula. [Kiad. a Kaposvár, Megyei Könyvtár.] Kaposvár, 1983. 208 p.

/Somogyi bibliográfiák 10./


1621.

SOMOGYI KÖNYVTÁRAK (Kaposvár, 1955–1956. 1971–1989.)

VARGA Róbertné: Somogyi Könyvtárak repertóriuma, 1971–1989. Kaposvár, 1998. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, 67 p.

KSZK D 5772


1622.

SOMOGYI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI (Kaposvár, 1973–2010.)

FORRAI Márta: Somogyi Múzeumok Közleményei repertórium (1973–1992). = Somogyi Múzeumok Közleményei, 10. évf. 1994. 301-304 p.


1623.

SOMOGYI NAPLÓ (Kaposvár, 1949–1951.)

Előbb: SOMOGYVÁRMEGYE (Kaposvár, 1945–1948.)

Utóbb: SOMOGYI HÍREK (Kaposvár, 1948–1949.)

Utóbb: SOMOGYI NÉPLAP (Kaposvár, 1951–)

Közben: SOMOGYORSZÁG (Kaposvár, 1956. XI. – 1957. VI.)

Könyvismertetések, könyvbírálatok és a könyvekre vonatkozó információk a Somogyi Néplapban. 1945–1965. Szakdolgozat. (Összeáll.) HIVATAL Nándorné, LANTOS Zsófia. Szombathely, 1976. Tanárképző Főiskola, 125 p. Gépirat.

KMK D 1748


1624.

SOMOGYI NÉPLAP (Kaposvár, 1951–)

Előbb: SOMOGYVÁRMEGYE (Kaposvár, 1945–1948.)

Utóbb: SOMOGYI HÍREK (Kaposvár, 1948–1949.)

Utóbb: SOMOGYI NAPLÓ (Kaposvár, 1949–1951.)

Utóbb: SOMOGYI NÉPLAP (Kaposvár, 1951–)

Közben: SOMOGYORSZÁG (Kaposvár, 1956. XI. – 1957. VI.)

Könyvismertetések, könyvbírálatok és a könyvekre vonatkozó információk a Somogyi Néplapban. 1945–1965. Szakdolgozat. (Összeáll.) HIVATAL Nándorné, LANTOS Zsófia. Szombathely, 1976. Tanárképző Főiskola, 125 p. Gépirat.

KMK D 1748


1625.

SOMOGYI ORVOSNAPOK (Kaposvár, 1960–1968.)

Utóbb: SOMOGYI ORVOSI SZEMLE (Kaposvár, 1969-1975.)

A Somogyi Orvosnapok 1–9. kötetében megjelent munkák jegyzéke. Összeáll. FRANKL József. = Somogyi Orvosi Szemle, 11. évf. 1970. 74–78. p.


1626.

SOMOGYI SZEMLE (Kaposvár, 1965–1968.)

Folytatás: SOMOGY (Kaposvár, 1970–)

Előbb: SOMOGYI ÍRÁS (Kaposvár, 1960–1963.)

Irodalmi periodikák Somogyban. 1960–1980. Somogyi Írás, Somogyi Szemle, Somogy című folyóiratok repertóriuma. (Összeáll. PELLERDI Gyula. [Kiad. a Kaposvár, Megyei Könyvtár.] Kaposvár, 1983. 208 p.

/Somogyi bibliográfiák, 10./


1627.

SOMOGYI-KÖNYVTÁRI HÍRADÓ (Szeged, 1962–1972.)

Címvált.: HÁLÓZATI HÍRADÓ (Szeged, 1962.)

Utóbb: SOMOGYI-KÖNYVTÁRI MŰHELY (Szeged, 1973–1984.)

Utóbb: SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY (Szeged, 1985–1989.)

Híradónk mutatója 1962–1971. (Összeáll. GYURIS György.) = Somogyi-Könyvtári Híradó, 1971. 4. sz. 297–306. p.


1628.

SOMOGYI-KÖNYVTÁRI HÍRADÓ (Szeged, 1962–1972.)

Címvált.: HÁLÓZATI HÍRADÓ (Szeged, 1962.)

Utóbb: SOMOGYI-KÖNYVTÁRI MŰHELY (Szeged, 1973–1984.)

Utóbb: SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY (Szeged, 1985–1989.)

Főbb szegedi érdekű írások a Somogyi-könyvtári Műhely régi számaiban. Válogatott repertórium 1963–1984. = Szegedi Könyvtári Műhely, 1986. 1–2. sz. 125–128. p.


1629.

SOMOGYI-KÖNYVTÁRI MŰHELY (Szeged, 1973–1984.)

Utóbb: SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY (Szeged, 1985–1989.)

Előbb: SOMOGYI-KÖNYVTÁRI HÍRADÓ (Szeged, 1962–1972.)

Címvált.: HÁLÓZATI HÍRADÓ (Szeged, 1962.)

Főbb szegedi érdekű írások a Somogyi-könyvtári Műhely régi számaiban. Válogatott repertórium 1963–1984. = Szegedi Könyvtári Műhely, 1986. 1–2. sz. 125–128. p.


1630.

SOMOGYORSZÁG (Kaposvár, 1956. XI. – 1957. VI.)

SOMOGYVÁRMEGYE (Kaposvár, 1945–1948.)

SOMOGYI NÉPLAP (Kaposvár, 1951–)

Utóbb: SOMOGYI HÍREK (Kaposvár, 1948–1949.)

Utóbb: SOMOGYI NAPLÓ (Kaposvár, 1949–1951.)

Utóbb: SOMOGYI NÉPLAP (Kaposvár, 1951–)

Könyvismertetések, könyvbírálatok és a könyvekre vonatkozó információk a Somogyi Néplapban. 1945–1965. Szakdolgozat. (Összeáll.) HIVATAL Nándorné, LANTOS Zsófia. Szombathely, 1976. Tanárképző Főiskola, 125 p. Gépirat.

KMK D 1748


1631.

SOMOGYVÁRMEGYE (Kaposvár, 1945–1948.)

SOMOGYI NÉPLAP (Kaposvár, 1951–)

Utóbb: SOMOGYI HÍREK (Kaposvár, 1948–1949.)

Utóbb: SOMOGYI NAPLÓ (Kaposvár, 1949–1951.)

Utóbb: SOMOGYI NÉPLAP (Kaposvár, 1951–)

Közben: SOMOGYORSZÁG (Kaposvár, 1956. XI. – 1957. VI.)

A "Somogyvármegye" repertóriuma. 1945–1948. Összeáll. SIPOS Csaba. Kiad. a Kaposvár, Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár. Kaposvár, 1984 [1983.] 534 p.

/Somogyi bibliográfiák, 11./


1632.

SOMOGYVÁRMEGYE (Kaposvár, 1945–1948.)

SOMOGYI NÉPLAP (Kaposvár, 1951–)

Utóbb: SOMOGYI HÍREK (Kaposvár, 1948–1949.)

Utóbb: SOMOGYI NAPLÓ (Kaposvár, 1949–1951.)

Utóbb: SOMOGYI NÉPLAP (Kaposvár, 1951–)

Közben: SOMOGYORSZÁG (Kaposvár, 1956. XI. – 1957. VI.)

Könyvismertetések, könyvbírálatok és a könyvekre vonatkozó információk a Somogyi Néplapban. 1945–1965. Szakdolgozat. (Összeáll.) HIVATAL Nándorné, LANTOS Zsófia. Szombathely, 1976. Tanárképző Főiskola, 125 p. Gépirat.

KMK D 1748


1633.

SOPRONI M[AGYAR] KIR[ÁLYI] BÁNYAMÉRNÖKI ÉS ERDŐMÉRNÖKI FŐISKOLA BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, A (Sopron, 1929–1959.)

A Bányászati és Kohászati Közlemények 1–10. köteteinek tartalomjegyzéke. (1929–1938.) = A Bánya- és Kohómérnöki Osztály Közleményei. Sopron, 1938. 10. köt. 3. rész. mell. 1–24. p.


1634.

SOPRONI M[AGYAR] KIR[ÁLYI] BÁNYAMÉRNÖKI ÉS ERDŐMÉRNÖKI FŐISKOLA BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, A (Sopron, 1929–1959.)

Nehézipari Műszaki Egyetem, Sopron. Bányamérnöki és Földmérő-mérnöki Karok Közleményei. Sopron, 20. köt. 1959. mell. 1–11. p. Német, angol és orosz nyelvű repertórium.


1635.

SOPRONI SZEMLE (Sopron, 1937–1944. 1955–)

BRETUS Gyöngyi: Soproni Szemle repertóriuma, 1937–1944. Szakdolgozat. BDTF, Szombathely, 1989. 76 p.

B 88/ 1989


1636.

SOPRONI SZEMLE (Sopron, 1937–1944. 1955–)

A Soproni Szemle első tíz évfolyamának (1937–1944. 1955–1956.) cikkei és szerzői. = Soproni Szemle, 1957. 3–4. sz. 335–352. p.


1637.

SOPRONI SZEMLE (Sopron, 1937–1944. 1955–)

HERNÁDI László Mihály: Soproni Szemle repertóriuma, 1937–2001. Pécs, 2002.

URL: https://mek.oszk.hu/05300/05330


1638.

SPEBANTA (Arad, 1896–1872.)

Speranta. (1869–1872.) Index de revista. [Elab.]: B. FARKAS, E. GLÜCK. Arad, 1970. Biblioteca Municipalá, 18 p.

/Biblioteca Municipalá, Arad [10.]/


1639.

SPORT ÉS TESTNEVELÉS (Bp. 1949–1956.)

A "Sport és Testnevelés" c. lap története. (1949–1956.) Szakdolgozat. Összeáll. ROCHY Zoltán. Bp. 1980. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 133 p. Gépirat. Indexek: 77–133. p.

KMK D 3892


1640.

STARINE (Zágráb, 1869–1898.)

Horvát történelmi repertórium. 1–2. köt. (Összeáll.) MARGALITS Ede. Kiad. az MTA. Bp. (Athenaeum ny.) 1. köt. 1900. – XXIV, 783 p. 2. köt. 1902.– LI, 867 p.


1641.

STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1951–1956.)

Utóbb: MEGYEI ÉS VÁROSI STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1957–1967.)

Utóbb: TERÜLETI STATISZTIKA (Bp. 1968–)

A Statisztikai Értesítő szakosított tartalomjegyzéke és névmutatója, 1–6. évf. (1951. jún. – 1956. szept.) Összeáll. HEINZ Ervin. Bp. 1958. 53 p.


1642.

STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK (Pest, 1861–1864.)

Utóbb: STATISZTIKAI ÉS NEMZETGAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK (Pest, 1865–1871.)

Utóbb: NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE (Pest, 1874. 1877–1892.)

A Statisztikai Közlemények, a Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények és a Nemzetgazdasági Szemle repertóriuma. 1861–1892. Összeáll. HERNÁDI László Mihály. Bp. 1981. KSH Könyvtára és Dokumentációs szolgálata, 386 p.


1643.

STATISZTIKAI ÉS NEMZETGAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK (Pest, 1865–1871.)

Utóbb: NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE (Pest, 1874. 1877–1892.)

Előbb: STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK (Pest, 1861–1864.)

A Statisztikai Közlemények, a Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények és a Nemzetgazdasági Szemle repertóriuma. 1861–1892. Összeáll. HERNÁDI László Mihály. Bp. 1981. KSH Könyvtára és Dokumentációs szolgálata, 386 p.


1644.

STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1949–)

Előbb: MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1923–1948.)

Statisztikai Szemle. Repertórium. 1923–1962. Az 1–40. évfolyamban megjelent cikkek bibliográfiája, tárgy- és névmutatója. (Szerk. DÁNYI Dezső, GYULAY Ferenc, KENESSEY Zoltán. Munkatársak: AJTAY Kálmán, BING Imréné, DOMOKOS Attila, HAJDÚ Elemérné, KISS Judit.) Statisztikai K., 103 p. A Statisztikai Szemle, 1963. évi 10–11. sz. mell..


1645.

STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1949–)

Előbb: MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1923–1948.)

Statisztikai Szemle. Repertórium. A 41–50. évfolyamban [1963–1972] megjelent cikkek, illetve a 43–50. évfolyamban [1965–1972] megjelent külföldi könyv- és folyóiratcikk-ismertetések bibliográfiája. Tárgy- és névmutató (1923–1972). (Szerk. biz. DÁNYI Dezső, DOMOKOS Attila, GYULAY Ferenc. Főmunkatárs: HAJDÚ Elemérné.) Bp. 1975. Statisztikai K., 116 p.


1646.

STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1949–)

Előbb: MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1923–1948.)

DOMOKOS Attila, GYULAY Ferenc: Statisztikai Szemle repertórium, 1973–1982. = Statisztikai Szemle, 66. évf. 1988. 8-9 sz. mell. 60 p.


1647.

STATISZTIKA SZEMLE (Bp. 1923–)

Előbb: MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1923–1948.)

DOMOKOS Attila – GYULAY Ferenc: Statisztikai Szemle repertóriuma (1983–1987). = Statisztikai Szemle, 67. évf. 1989. 8-9. sz. mell. 40 p.


1648.

STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1949–)

Előbb: MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1923–1948.)

VISI LAKATOS Mária: Statisztikai Szemle repertóriuma (1988–1992). = Statisztikai Szemle, 72. évf. 1994. 8-9. sz. mell. 1-124 p.


1649.

STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1949–)

Előbb: MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1923–1948.)

BÁLINTHNÉ BARTHA Éva: A Statisztikai Szemle repertóriuma (1993–1999). = Statisztikai Szemle, 77. évf. 1999. 2-3. sz. mell. 1-127 p.


1650.

STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ, A (Bp. 1933–1944.)

Melléklap: KISEBBSÉGI STUD (Pécs, 1939–1943.)

Mutató az Intézet Kisebbségi Stud (a Statisztikai Tudósító keretében megjelenő) kőnyomatosának cikkeiről. = Kisebbségi Körlevél, 1940. 2. sz. – 1943. 6. sz. között két szám kivételével (1940/5. és 1943/5. sz.) minden számban.


1651.

STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ (Bp. 1933–1944.)

Melléklap: KISEBBSÉGI STUD (Pécs, 1939–1943.)

PAKOT Levente: STUD Statisztikai Tudósító, 1933–1944. Repertórium. I-II. köt. Budapest, 2004. Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, 485 és 129 p.

URL: http://statisztikai.adatbank.transindex.ro


1652.

STUDIA BOTANICA HUNGARICA (Bp. 1973–)

BARANYAI Adrienn: Studia Botanica Hungarica (Antea Fragmenta Botanica) bibliográfiája. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 2001. 1 CD.


1653.

STUDIA COMITATENSIA (Szentendre, 1972–)

SIMONCSICSNÉ JOKKEL Nóra: A Studia Comitatensia (Pest megyei múzeumok évkönyve) története és repertóriuma, 1972–2004. Budapest, 2005. ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, 136 p.

KSZK D 7336


1654.

STUDIA MUSICOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (Bp. 1961–2006.)

SZEKERES-FARKAS Márta: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1979–1999. [Repertórium]. = Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 41. évf. 2000. 1-3. sz. 1-156 p.


1655.

SYNTHESIS (Bukarest, 1974–2003.)

HASSMANN Péter: Tej-szerek rubrikái. A Synthesis repertórium 9.2 verziójában. Nagykovácsi, 2008. Remedium Kft. 76 p.


1656.

SZABAD FÖLD (Bp. 1945–)

A Szabad Föld című hetilap 1966-os évfolyama kulturális cikkeinek elemzése. (Szakdolgozat.) Összeáll. ESZTERHÁS Ferencné. Debrecen, 1968. Tanítóképző Intézet, 45 p. Gépirat.

DTK 1385/szd


1657.

SZABAD GONDOLAT (Bp. 1998–)

STRÁMA Éva: Szabad Gondolat. Repertórium, 1998–2007. = Szabad Gondolat, 2007. dec. mell. 48 p.


1658.

SZABAD GONDOLAT (Bp. 1998–)

Szabad Gondolat repertórium, 2011-2017. (14-20. évf.) Összeáll. GERGÁR Mária és ORAVEC Péter.

OSZK HB 11.169/Rep.


1659.

SZABAD IFJÚSÁG (Szeged, 1945. II. 11–1945. II. 18.)

A fölszabadult Szeged első újságjai. A Szegedi Népakarat, a Munka, a Szabad Ifjúság és az Utunk repertóriuma. Összeáll. GYURIS György, RÓZSAHEGYI János. = Somogyi-könyvtári Híradó, 1969. okt. 4. sz. 279–342 p.


1660.

SZABAD NÉP (Bp. 1945-1956.)

Szabad Nép kronológia, 1945-1948. Tematikus repertórium. Gépelt kézirat. Összeáll. FÜLÜP Mihály. Bp. 19??.

TEGY 6782


1661.

SZABAD POLGÁR (Győr, 1872–1875.)

A győri Szabad Polgár története és repertóriuma. 1872–1875. Szakdolgozat. (Összeáll.) TÓTHNÉ VOLENA KOCZOR Judit, Bp. 1975. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 88 p. 6 mell. Repertórium: 31–88. p.

KMK D 3627


1662.

SZABAD SAJTÓ (Bp. 1923. ápr.)

Főlap: FÜGGETLEN SZEMLE (Bp. 1921–1923.)

Címvált.: KULTÚRPROBLÉMÁK (Bp. 1923. febr.)

Címvált.: MÁRCIUS (Bp. 1923. márc.)

Független Szemle (1921–1923.), Kékmadár (1923). Repertórium. (Szerk. BOTKA Ferenc. Közrem. BÁLI Judit.) (Bev. Szabolcsi Miklós, Vezér Erzsébet.) Bp. 1979. Petőfi Irodalmi Múzeum, 167 p. Kossuth K.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B sor. 10./


1663.

SZABADON (Bp. 1931–1932.)

Szabadon. 1931–1932. [Repertórium.] Összeáll. KÁLMÁN Lászlóné. Bp. [1975.] 13 p. Gépirat.

PIK K. K. 0385


1664.

SZABADSÁG [I.] (Bécs, 1920.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1665.

SZABADSÁG [II.] (Bp. 1932–1944.)

A Szabadság c. hetilap repertóriuma és értékelése az 1932–1935 közötti időszakban. Szakdolgozat. (Összeáll.) DOMONKOS Gabriella. 1–3. köt. Bp. 1981. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 229 p.

KMK D 4052/1-3


1666.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE (Nyíregyháza, 1956–)

OROSZ Szilárd: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1956–1986. Nyíregyháza, 1987. Móricz Múzeum és Városi Könyvtár, 308 p.


1667.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE (Nyíregyháza, 1956–)

OROSZ Szilárd: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, társadalom, tudomány, művészet repertóriuma: 1987–2003. Nyíregyháza, 2005. Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, 127 p.


1668.

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI KÖNYVTÁRI HÍRADÓ (Nyíregyháza, 1974–1992.)

Összevont tartalommutató a Szabolcs-Szatmár Megyei Könyvtári Híradó 1974–1979-ben megjelent számairól. Összeáll. GUBICZ Pálné, LÁSZLÓ Gézáné. = Szabolcs-Szatmár Megyei Könyvtári Híradó, 1980. 1. sz. 81–95. p.


1669.

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI KÖNYVTÁRI HÍRADÓ (Nyíregyháza, 1974–1992.)

SOLTÉSZ Ida: Szabolcs-Szatmár Megyei Könyvtári Híradó. Repertórium, 1974–1988. = Szabolcs-Szatmár Megyei Könyvtári Híradó, 1989. ksz. 37 p.


1670.

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI NEVELŐ (Nyíregyháza, 1962–1964.)

A Szabolcs-Szatmár Megyei Nevelő. 1–2. r. [Összeáll.] MARGÓCSY József, Cs. MARGÓCSY Klára. = Pedagógiai Műhely, 1. r.: 6. évf. 1980. dec. 81–90. p. 2. r.: 7. évf. 1981. 1. 99–100. p.


1671.

SZABOLCS-SZATMÁRI SZEMLE (Nyíregyháza, 1956–1965. Új f. 1966–)

Szünetelt: 1957–1963.

A Szabolcs-Szatmári Szemle annotált repertóriuma. 1956–1970. (Szakdolgozat.) Összeáll. NAGY László. Debrecen, 1972. Tanítóképző Intézet, 139 p. Gépirat.

DTK 1548/szd.


1672.

SZABOLCS-SZATMÁRI SZEMLE (Nyíregyháza, 1956–1965. Új f. 1966–)

Szünetelt: 1957–1963.

A Szabolcs-Szatmári Szemle 1956–1975. évfolyamainak repertóriuma. Szakdolgozat. Összeáll. TÖMÖSKÖZY Erzsébet. Bp. 1976. OSZK KMK Szaktanfolyam, 225 p. Gépirat.

KMK D 1545


1673.

SZABOLCS-SZATMÁRI SZEMLE (Nyíregyháza, 1956–1965. Új f. 1966–)

Szünetelt: 1957–1963.

A Szabolcs-Szatmári Szemle 1973–1976. repertóriuma. (Összeáll. DARÓCZI Éva.) Nyíregyháza, 1980. 63 p. (Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács)

/Szabolcs-Szatmár megyei Művelődési Központ. Honismereti módszertani füzetek, 5./


1674.

SZABOLCSI SZEMLE (Nyíregyháza, 1934–1944.)

A Szabolcsi Szemle repertóriuma. [1934–1944.] Szakdolgozat. Összeáll. DEME Dóra. Debrecen, 1976. Tanítóképző Főiskola, 102 p Gépirat.

DTK 2939/szd.


1675.

SZABOLCSI SZEMLE (Nyíregyháza, 1934–1944.)

OROSZ Szilárd: A Szabolcsi Szemle repertóriuma, 1934–1944. Nyíregyháza, 1993. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 71 p.


1676.

SZABOLCSI TANÍTÓ (Nyíregyháza, 1922–1944.)

Szabolcsi Tanító. (1922–1944.) Repertórium. Szakdolgozat. Összeáll. VANCSISIN Ilona. Nyíregyháza, 1980. Tanárképző Főiskola, 201 p. Gépirat.

NyTK Szd. 109


1677.

SZABOLCSI TANÍTÓ (Nyíregyháza, 1922–1944.)

VANCSISIN Ilona: Szabolcsi Tanító, 1922–1944. Repertórium. Szabolcsi időszaki kiadványok repertóriuma. Nyíregyháza, 1987. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 131. p.


1678.

SZAKKÉPZÉSI SZEMLE (Bp. 1985–)

A Szakképzési Szemle repertóriuma (1985–1994). = Szakképzési Szemle, 10. évf. 1994. 4. sz. 42-107 p.


1679.

SZAKMAI SZEMLE (Bp. 2005–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/szakmai-szemle

Tárgyév: 2007–2014.


1680.

SZAKSZERVEZETI HÍRADÓ (Bp. 1959–1960.)

Utóbb: OSZK HÍRADÓ (Bp. 1961–2001.)

Az Országos Széchényi Könyvtár Híradójának története és repertóriuma 1958–1974. Összeáll. HORVÁTH Viktor. Bp. 1977. OSZK. 230 p.


1681.

SZÁNTÓ KOVÁCS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, A (Orosháza, 1959–)

BÚZA Katalin: A Szántó Kovács Múzeum Évkönyvének repertóriuma, 1959–1964. Debrecen, 1977. Debreceni Tanítóképző Főiskola, 101 p. [Szakdolgozat.]

KMK D 1681


1682.

SZARVASI KRÓNIKA (Szarvas, 1988–)

FABÓ Lászlóné: A Szarvasi Krónika repertóriuma, 1988–1999. Szeged, 2000 Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 49 p.

KSZK D 6795


1683.

SZARVASI KRÓNIKA (Szarvas, 1988–)

MOLNÁRNÉ PETŐ Beáta: A Szarvasi Krónika: művelődéstörténeti és közművelődési folyóirat repertóriuma, 1-16. sz. 1988–2002. Szeged, 2003. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 70. p.

KSZK D 7730


1684.

SZARVASI KRÓNIKA (Szarvas, 1988–)

Szarvasi Krónika, 21-25. számainak témajegyzéke. = Szarvasi Krónika, 2011. 25. sz. 150-164 p.

Tárgyév: 2007–2011.


1685.

SZÁZADOK (Pest, 1867–)

A Századok 1867–1868. évfolyamairól készített tárgy- és névmutató. Összeáll. NAMÉNYI Lajos. Bp. 1903. Athenaeum ny., IV. 80 p.


1686.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

A Századok név- és tárgymutatója. 1. köt. Az 1867–1876. évi folyamok mutatója. NAMÉNYI Lajos kéziratának felhasználásával szerk. BÁNYAI Elemér. Kiad. a Magyar Történelmi Társulat. Bp. 1906. IX. [3], 737, [1] p.


1687.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

"Századok." [Repeitoriu in legátura cu románii 1867–1899.] (Intocm. n. t. [TÓGÁN, Nicolae].) = Transilvania, 31. évf. 1900. Nr. 4. 103–104. p.

/Din literatura straina./


1688.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

A "Századok" című folyóiratban megjelent publikációk állam- és jogtörténeti bibliográfiája. 1867–1981. (Összeáll.) ILLÉS Krisztina, POMOGYI László. ELTE Magyar állam- és jogtörténeti tudományos diákköre. Bp. 1982. ELTE, 56 p.

/Állam- és jogtörténeti bibliográfiák 3./


1689.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

A Magyar Történelmi Társulat kiadványainak czím- és tartalomjegyzéke. 1867–1884. [Közread, a] Magyar Történelmi Társulat, Bp. 1885. Athenaeum ny., 71 p.


1690.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

Repertórium a Századok 1867–1890. folyamaihoz. Szerk. PETRIK Géza. Bp. 1890. Dobrowsky, Rudnyánszky ny., 144 p.


1691.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

Két folyóirat [Budapesti Szemle, Századok] szlavisztikai anyaga a dualizmuskorában. Közli SZIKLAY László. = Világirodalmi Figyelő, 1960. 2. sz. 227–231. p.


1692.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

A Rákóczi-szabadságharcra vonatkozó források és tanulmányok a Századok c. folyóiratban. (1867–1981.) Összeáll. HORVÁTH Béla. Bp. 1983. ELTE

/Állam- és jogtörténeti bibliográfiák 7./


1693.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

A Századok 1867–1916. évi folyamainak tartalommutatója. Összeáll. PELZ Béla. Kiad. a Magyar Történelmi Társulat. Bp. 1917. Athenaeum ny., 195 p.


1694.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

A Századok 1917–1936. évfolyamainak tartalommutatója. Összeáll. VÁCZ Elemér. Kiad. a Magyar Történelmi Társulat. Bp. 1937. Grafica ny., 11. 5 p.


1695.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

Folyóiratok repertóriuma. A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek jegyzéke a Századokban, 1867–1973. (Összeáll.) VÉKONY László. = Létünk (Szabadka), 1976. 6. sz. 45–78. p.


1696.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

PAMLÉNYI Ervin, DIÓSZEGI Mária, KULCSÁR Erzsébet: A Századok repertóriuma, 1867–1975. Budapest, 1987. Akadémia Kiadó, 763 p.


1697.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

Z. JÓKUTI Andrea: A Századok és repertóriuma. A Századok repertóriuma, 1976–1977. – A Századok története a 20. század második felében. Bp. 2003. ELTE BTK, 130 p.

KSZK D 7025


1698.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

NAGY Szilvia, SZABÓ Szilvia: Századok repertóriuma, 1976–1985. Szakdolgozat. BDTF, Szombathely, 1994. 14 p.

Elektronikus dokumentum.

N 28/ 1994


1699.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

TALABÉR Tünde, HAJDRIK Gabriella: Századok repertóriuma, 1986–1995. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1997. 11 p.

Elektronikus dokumentum.

T 22/ 1997


1700.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

VARGA Ágnes: Századok repertóriuma, 1996–2000. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 2001.

Elektronikus dokumentum.

V 37/ 2001


1701.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867–)

Századok, repertórium, 1976–2008. Budapest, 2009. Magyar Történelmi Társulat, [Adatbázis.]

URL: http://www.szazadok.hu/mellek/


1702.

SZÁZADUNK (Bp. 1926–1939.)

Előbb: HUSZADIK SZÁZAD (Bp. 1900-1919.)

Utóbb: HUSZADIK SZÁZAD Bp. 1947-1949.)

[A] Századunk bibliográfiája. 1926–1939. Összeáll. PÓPA Györgyné, Bp. [1974]. MSZMP KB Párttörténeti Intézet, 287 p. Gépirat.


1703.

SZÁZADVÉG (Bp. 1985–1994. 1996–)

A Századvég repertóriuma, 1985–1990. = Századvég, 1991. 1. sz. mell. 6 p.


1704.

SZÁZADVÉG (Bp. 1985–1994. 1996–)

Századvég-repertórium. = Századvég, 2004. 1. sz. mell. 12 p.

Tárgyév: 1996–2003.


1705.

SZÁZADVÉG (Bp. 1985–1994. 1996–)

Repertórium, új folyam, 1-54. Budapest, Századvég Alapítvány, [Adatbázis.]

URL: http://www.szazadveg.hu/files/kiado/UJrepertorium.pdf

Tárgyév: 1996–2008.


1706.

SZÉCSÉNYI HÍRLAP (Szécsény, 1909–1916.)

A Szécsényi sajtó repertóriuma. (Összeáll.) PUTZ Judit. Tanulmányok Szécsény múltjából, 6. köt., 1983. 31–90. p.


1707.

SZEGED (Szeged, 1988–)

SZÁNTÓ Tiborné: Szeged repertórium, 1988–1998. Szeged, 1998. Somogy Megyei Könyvtár, 174 p.

OSZK HB 12.372/Rep.


1708.

SZEGEDI HÍD (Szeged, 1941–1941.)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. (Összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE)


1709.

SZEGEDI NÉPAKARAT (Szeged, 1944. X. 18 – 1944. X. 27.)

A fölszabadult Szeged első újságjai. A Szegedi Népakarat, a Munka, a Szabad Ifjúság és az Utunk repertóriuma. Összeáll. GYURIS György, RÓZSAHEGYI János. = Somogyi-könyvtári Híradó, 1969. okt. 4. sz. 279–342. p.


1710.

SZEGEDI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, A (Szeged, 1956–1962.)

Utóbb: A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI (Szeged, 1963–1974.)

Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei – 1956–1973. Repertórium. Összeáll. NAGY Júlia. A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1973. 2. r. Szeged, 1973. 189–228. p.


1711.

SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI (Szeged, 1963–1974.)

Előbb: SZEGEDI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, A (Szeged, 1956–1962.)

Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei – 1956–1973. Repertórium. Összeáll. NAGY Júlia. A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1973. 2. r. Szeged, 1973. 189–228. p.


1712.

SZEGEDI TTK (Szeged, 1961.)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. (Összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE)


1713.

SZEGÉNY EMBER (Bécs, 1921.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1714.

SZEGÉNYÜGY (Bp. 1917–1918.)

REISZ László: Szegényügy. Budapest, Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma. Adatbázis.

URL: http://mtdaportal.extra.hu/szegenyugy.html

Tárgyév: 1917.


1715.

SZEGHALOM ÉS VIDÉKE (Szeghalom, 1900.)

Utóbb: SZEGHALOM-VIDÉKI HÍRLAP (Szeghalom, 1900 – 1944.)

Közben: SÁRRÉTI HÍRLAP (Szeghalom, 1923-1926.)

A Szeghalom-vidéki Hírlap helyismereti repertóriuma. (1900–1914,) Szakdolgozat. Összeáll. VALÁNSZKINÉ TÓTH Erzsébet, [Debrecen], Szolnok, 1978. Tanítóképző Főiskola szolnoki kihelyezett tagozata, 62 p. Gépirat.


1716.

SZEGHALOM-VIDÉKI HÍRLAP (Szeghalom, 1900 – 1944.)

Előbb: SZEGHALOM ÉS VIDÉKE (Szeghalom, 1900.)

Közben: SÁRRÉTI HÍRLAP (Szeghalom, 1923-1926.)

A Szeghalom-Vidéki Hírlap helyismereti repertóriuma 1914–1934. [1923–1933.] Szakdolgozat. Összeáll. HORVÁTH Zoltánné. Debrecen, 1983. Tanítóképző Főiskola, 96 p. Gépirat.

DTK 5334 szd.


1717.

SZEGHALOM-VIDÉKI HÍRLAP (Szeghalom, 1900 – 1944.)

Előbb: SZEGHALOM ÉS VIDÉKE (Szeghalom, 1900.)

Közben: SÁRRÉTI HÍRLAP (Szeghalom, 1923-1926.)

A Szeghalom-vidéki Hírlap helyismereti repertóriuma. (1900–1914,) Szakdolgozat. Összeáll. VALÁNSZKINÉ TÓTH Erzsébet, [Debrecen], Szolnok, 1978. Tanítóképző Főiskola szolnoki kihelyezett tagozata, 62 p. Gépirat.


1718.

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS VIDÉKE (Székesfehérvár, 1918. nov. – 1919. aug. 8.)

Címvált.: NÉP SZAVA, A (Székesfehérvár, 1919. III. 21- VIII. 8.)

Székesfehérvár és Vidéke, A Nép Szava. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. KOMLÓSI József. Szombathely, 1981. Tanárképző Főiskola, 114 p. Gépirat.

KMK D 2516


1719.

SZÉKELY ÚTKERESŐ (Székelyudvarhely, 1990-1999.)

Az élőszó dicsérete. Kritikák, recenziók, beszélgetések a Székely Útkereső hasábjain. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008. Összeáll. BEKE Sándor. Repertórium: 163-179 p.

OSZK OB 90.736


1720.

SZÉKELY ÚTKERESŐ (Székelyudvarhely, 1990-1999.)

Becsüld a népet! A Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyirat gyermekirodalmi antológiája. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008. Összeáll. BRAUCH Magda. Repertórium: 132-148 p.

OSZK OB. 90.501


1721.

SZÉKELY ÚTKERESŐ (Székelyudvarhely, 1990-1999.)

Székely Útkereső Antológia, 1990-1999. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008. Összeáll. BRAUCH Magda. Repertórium: 386-400 p. Névmutató: 401-405 p.

OSZK OB 90.522


1722.

SZÉKELY ÚTKERESŐ (Székelyudvarhely, 1990-1999.)

Székely Útkereső, irodalmi és művelődési folyóirat, 1990-1999. Reprint. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008. Repertórium: 351-367 p.

OSZK HB 23.261/x


1723.

SZELLEM ÉS ÉLET (Szeged, 1936–1944.)

TÓTH János: Szellem és Élet repertórium, 1936–1944. Szeged, 1999. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. Szakdolgozat.

URL: https://mek.oszk.hu/04400/04474


1724.

SZEMÉSZET (Pest, Bp. 1864–1937.)

Főlap: ORVOSI HETILAP (Pest, Bp. 1857–)

A Szemészet név- és tárgymutatója. 1867–1904. Összeáll. LEITNER Vilmos. Bp. 1905, (Pesti Lloyd Társ. ny.), 32 p. = Orvosi Hetilap 1905. évi 45. sz. mell.


1725.

SZEMLE (Brüsszel, 1959–1963.)

Válogatás a brüsszeli Nagy Imre Intézet folyóiratából. Bp. 1992. Századvég Kiadó, 56-os Intézet, 281-307 p.


1726.

SZÉP-LITERATURAI AJÁNDÉK (Pest, 1821–1827.)

A Szép-Literaturai Ajándék (1821–1827) és a Koszorú Szépliteraturai Ajándék (1828–1841) a Tudományos Gyűjteményhez repertóriuma. Összeáll. CSÉCS Teréz, Győr, 1999. Xantus János Múzeum, 96 p.

OSZK MC 132 133


1727.

SZÉP SZÓ (Bp. 1936–1939.)

A Szép Szó írói és írásai (1936–1939.) Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. [195?]. 74 lev. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1728.

SZÉP SZÓ (Bp. 1936–1939.)

A Szép Szó repertóriuma. + [Függelék:] Kézi lyukkártyatechnika alkalmazása folyóirat-repertórium készítéséhez. Szakdolgozat. Összeáll. MUZSLAI Jánosné. [Bp.] 1973. SZOT Központi Iskola, 154, 33 p. 6 t. + 8 mell.

DTK 1931/szd.


1729.

SZÉP SZÓ (Bp. 1936–1939.)

Szép Szó. (1936–1939.) Repertórium. (Összeáll.) KENDÉNÉ PALÁGYI Erzsébet. Bp. 1974. Petőfi Irodalmi Múzeum, Kossuth Kiadó, 152 p.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 4./


1730.

SZÉP SZÓ ALMANACH (Bp. 1945.)

A Szép Szó írói és írásai (1936–1939.) Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. [195?]. 74 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1731.

SZÉP SZÓ EZERKILENCSZÁZNEGYVENES TAVASZI ÉVKÖNYVE (New York, 1940.)

A Szép Szó írói és írásai (1936–1939.) Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. [195?]. 74 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1732.

SZEPESI HÍRLAP (Igló, 1903-1904.)

Főlap: SZEPESI LAPOK (Igló, 1885–1921.)

A Szepesi Lapok évfolyamainak tárgymutatója. 1885–1921. 1–2. köt. [Összeáll. TELLÉRY Gyula] 323 p. Autográf kézirat.


1733.

SZEPESI LAPOK (Igló, 1885–1921.)

Közben: SZEPESI HÍRLAP (Igló, 1903-1904.)

A Szepesi Lapok évfolyamainak tárgymutatója. 1885–1921. 1–2. köt. [Összeáll. TELLÉRY Gyula] 323 p. Autográf kézirat.


1734.

SZÉPHALOM [I.] (Szeged, 1927–1944.)

Széphalom. (19)27–1944.) Irodalmi és tudományos folyóirat. Repertórium. Összeáll. LISZTES László, PALOTÁS Gyuláné. Szeged, 1970. Szegedi ny., 64 p.

/A József Attila Tudományegyetem Könyvtárának kiadványai 1./


1735.

SZÉPHALOM [II.] (Sátoraljaújhely, 1986–)

DANKÓ Géza: Szerzői mutató a Széphalom évkönyv 1-10. kötetéhez. = Széphalom, 11. kötet, 2001. 245-259 p.

Tárgyév: 1986-1995.


1736.

SZÉPIRODALMI FIGYELŐ (Pest, 1860–1862.)

Folytatás: KOSZORÚ [I.] (Pest, 1863–1865.)

Jegyzék a Szépirodalmi Figyelő és a Koszorú munkatársainak működéséről. GELENCSÉR Károly: Arany János folyóiratai. Bp. 1936. 42–49. p.


1737.

SZERDA (Bp. 1906.)

Nyugat repertórium. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Függelék: Magyar Géniusz (1902–1903.), Figyelő (1905.), Szerda (1906.), Magyar Csillag (1941–1944.) repertóriuma. (Összeáll. PÓK Lajos, GALAMBOS Ferenc.) [Közread, a] Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete. Bp. 1959. Akad. K., 571 p. 5 t.

/Irodalomtörténeti bibliográfiák, 1./


1738.

SZIGMA (Bp. 1968–)

Szigma. Matematikai-közgazdasági folyóirat. Tartalomjegyzék. 1–11. évf. 1968–1978. (Szerk. NÉGYESINÉ VÁRI Judit.) [Közread. a] Magyar Közgazdasági Társaság Matematikai-Közgazdasági Szakosztálya. Bp. 1978. Akadémia K. 60 p.


1739.

SZÍNHÁZ (Bp. 1968–)

Színház [c. folyóirat] repertóriuma. 1968–1972. (Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet szegedi kihelyezett tagozata.) Összeáll. SIMON Tamásné VECSERI Márta. Debrecen–Szeged, 1973. 100, [1] p.

DTK 1937/szd.


1740.

SZÍNHÁZ (Bp. 1968–)

Színház repertórium 1968–1972. (Szakdolgozat.) Összeáll. POLGÁR Ernő. Bp. 1973 [1974]. OSZK KMK szaktanfolyam, 197 p. Gépirat.

KMK D 1106


1741.

SZÍNHÁZ (Bp. 1968–)

A Színház c. folyóirat 1968–1977. Szakdolgozat. (Összeáll. GALABA Irén.) Bp. [1981]. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, XLIV, 187 p. Gépirat.

KMK D 4057


1742.

SZÍNHÁZ (Bp. 1968–)

A Színház c. folyóirat repertóriuma 1978–1979. Szakdolgozat. Összeáll. PATÓ Józsefné. Nyíregyháza, 1985. Tanárképző Főiskola, 131 p. Gépirat.

NyTK Szd 236


1743.

SZÍNHÁZ (Bp. 1968–)

ÁBRAHÁMNÉ MOLNÁR Ilona: A Színház című folyóirat repertóriuma, Isis adatbázisban, 1992–1996. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 2000. 19 p. + 1 CD


1744.

SZIVÁRVÁNY (Chicago, 1980–1998.)

NAGY Csaba: A Szivárvány repertóriuma, 1980–1994. Bp., Chicago, 1995. M-Szivárvány Alapítvány-Framo Publishing, 98 p.

URL: http://ki.oszk.hu/content/sziv-rv-ny-m-sziv-rv-ny-repert-rium


1745.

SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS (Bp. 1968–1989.)

A "Szociális Gondoskodás" bibliográfiája. [1968–1980.] (Segédlet szociális szervező-szakos hallgatók számára.) Összeáll. SÁHÓ Erzsébet. (Kiad. a) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Bp. 1982. Tankönyvkiadó, 113 p. Dabasi ny.


1746.

SZOCIALISTA NEVELÉS (Pozsony, 1956–1990.)

A Szocialista Nevelés 1–10. évfolyamának [1956/57–1965/66]. tematikus bibliográfiája. Összeáll. SZEBERÉNYI Zoltánné. = Szocialista Nevelés, 11. évf. 1966. 8. sz. 247–267. p.


1747.

SZOCIALISTA NEVELÉS (Pozsony, 1956–1990.)

A Szocialista Nevelés 11–20. évfolyamának [1966/67–1975/76.] bibliográfiája.(1–3.) Összeáll. SZEBERÉNYINÉ Z. Judit, NAGY Lívia, SÁRKÁNY Erika. = Szocialista Nevelés, 22. évf. 1976. 1–5. sz. 15–18, 47–50, 79–82, 111–114, 143–146 p.


1748.

SZOCIALIZMUS (Bp. 1906–1938. Új f. 1945–1948.)

Elméleti-politikai írások a Szocializmus 1935–1938. évfolyamaiban. Összeáll. BENEDEK Emma, Művelődésügyi Minisztérium Marxizmus–Leninizmus Okt. Főosztály, Bp. 1974. Dabasi ny., 122 [1] p.

/Tudományos szocializmus füzetek 27./

Repertórium: 113–121 p.


1749.

SZOCIALIZMUS (Bp. 1906–1938. Új f. 1945–1948.)

Szocializmus. Szociáldemokrata folyóirat. 1906–1918. Repertórium. (Összeáll. PÁLMAI Magda.) Kiad. az MSZMP KB Párttörténeti Intézet, FSZEK. Bp. 1981. FSZEK soksz., 152 p.


1750.

SZOCIALIZMUS (Bp. 1906–1938. Új f. 1945–1948.)

Szocializmus. Szociáldemokrata folyóirat. Tartalomjegyzék az 1–15. évfolyamhoz, 1906–1925. Bp. 1926. Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 32 p.


1751.

SZOCIALIZMUS (Bp. 1922–1938. 1945–1948.)

ECSEDY Andorné: A Szocializmus, 1922–1938. 1945–1948. évfolyamainak repertóriuma. Bp. 1988. MSZMP KB Párttörténeti Intézete és a FSZEK, 97 p.


1752.

SZOCIOLÓGIA (Bp. 1972–1990.)

Szociológia. Az MTA Szociológiai Bizottságának folyóirata. Repertórium. [1972–1978.] Összeáll. LUKÁTS János. Bp. 1979. Akad Kiadó, 44 p. = Szociológia, 1980. 1. sz. mell.


1753.

SZOCIOLÓGIA (Bp. 1972–1990.)

HELESZTA Éva, MARKELLA Anikó: A Szociológia repertóriuma. Budapest, 1997. Magyar Szociológiai Társaság, 104 p.

URL: http://www.mtapti.hu/mszt/rep.htm

Tárgyév: 1972–1990.


1754.

SZOCIOLÓGIAI SZEMLE (Bp. 1991–)

HELESZTA Éva, MARKELLA Anikó: A Szociológiai Szemle repertóriuma. Budapest, 1997. Magyar Szociológiai Társaság, 104 p.

URL: http://www.mtapti.hu/mszt/rep.htm

Tárgyév: 1991–1997.


1755.

SZOLGÁLAT (Bécs, 1969–1990.)

VÉBER Gyula: Repertórium a Szolgálat 1-88. számához, 1969–1990. [Távlatok honlapja.]

URL: http://www.tavlatok.hu/J_Arch.htm


1756.

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1958-1989.)

Előbb: SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

Címvált.: TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

A Szolnok Megyei Néplap repertóriuma, 1956. (Összeáll. NYITRAI Lajos.) Szolnok, 1977. Verseghy F. Megyei Könyvtár, 1982. 158 p.

/Néplap repertóriumok, 1./


1757.

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1958-1989.)

Előbb: SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

Címvált.: TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

A Szolnok Megyei Néplap repertóriuma, 1957. (Összeáll. NYITRAI Lajos.) Szolnok, 1977. Verseghy F. Megyei Könyvtár, 1984. 160 p.

/Néplap repertóriumok, 1./


1758.

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1958-1989.)

Előbb: SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

Címvált.: TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

A Szolnok Megyei Néplap repertóriuma, 1958. (Összeáll. NYITRAI Lajos.) Szolnok, 1977. Verseghy F. Megyei Könyvtár, 1986. 173 p.

/Néplap repertóriumok, 1./


1759.

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1958-1989.)

Előbb: SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

Címvált.: TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

A Szolnok Megyei Néplap repertóriuma, 1959. (Összeáll. NYITRAI Lajos.) Szolnok, 1977. Verseghy F. Megyei Könyvtár, 1987. 167 p.

/Néplap repertóriumok, 1./


1760.

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1958-1989.)

Előbb: SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

Címvált.: TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

NYITRAI Lajos: A Szolnok Megyei Néplap repertóriuma, 1960. Szolnok, 1988. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 156 p.


1761.

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1958-1989.)

Előbb: SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

Címvált.: TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

RÉKÁSY Ildikó: A Szolnok Megyei Néplap repertóriuma, irodalom-művészeti oldalpár. Szolnok, 1990. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 115 p.

Tárgyév: 1977–1985.


1762.

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1958-1989.)

Előbb: SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

Címvált.: TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

SZURMAY Ernő: A Szolnok Megyei Néplap repertóriuma, 1987. Szolnok, 1990. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 164 p.


1763.

SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Utóbb: SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1958-1989.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

Címvált.: TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

A Szolnokmegyei Néplap repertóriuma, 1949/50. (Összeáll. NYITRAI Lajos.) Szolnok, 1977. Verseghy F. Megyei Könyvtár, 1977. 232 p.

/Néplap repertóriumok, 1./


1764.

SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Utóbb: SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1958-1989.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

Címvált.: TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

A Szolnokmegyei Néplap repertóriuma, 1951. (Összeáll. NYITRAI Lajos.) Szolnok, 1977. Verseghy F. Megyei Könyvtár, 1978. 212 p.

/Néplap repertóriumok, 1./


1765.

SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Utóbb: SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1958-1989.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

Címvált.: TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

A Szolnokmegyei Néplap repertóriuma, 1952. (Összeáll. NYITRAI Lajos.) Szolnok, 1977. Verseghy F. Megyei Könyvtár, 1979. 172 p.

/Néplap repertóriumok, 1./


1766.

SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Utóbb: SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1958-1989.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

Címvált.: TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

A Szolnokmegyei Néplap repertóriuma, 1953. (Összeáll. NYITRAI Lajos.) Szolnok, 1977. Verseghy F. Megyei Könyvtár, 1980. 244 p.

/Néplap repertóriumok, 1./


1767.

SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Utóbb: SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1958-1989.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

Címvált.: TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

A Szolnokmegyei Néplap repertóriuma, 1954. (Összeáll. NYITRAI Lajos.) Szolnok, 1977. Verseghy F. Megyei Könyvtár, 1981. 197 p.

/Néplap repertóriumok, 1./


1768.

SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Utóbb: SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1958-1989.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

Címvált.: TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

A Szolnokmegyei Néplap repertóriuma, 1955. (Összeáll. NYITRAI Lajos.) Szolnok, 1977. Verseghy F. Megyei Könyvtár, 1981. 194 p.

/Néplap repertóriumok, 1./


1769.

SZOVJET IRODALOM (Bp. 1975–1990.)

KIS PINTÉR Imréné: A Szovjet Irodalom repertóriuma. Budapest, 1987. Állami Gorkij Könyvtár Lapkiadó Vállalat, 434 p.

Tágyév: 1975-1984.


1770.

SZÖVETKEZETI HÍRADÓ (Szolnok, 1967–1988.)

Repertórium a Szövetkezeti Híradó 1971–1975. évi számaihoz. Szakdolgozat. Összeáll. HIDASNÉ SZABÓ Mária. Debrecen, 1976. Tanítóképző Főiskola szolnoki kihelyezett tagozata, 48, [9] p. Gépirat.

KMK D 1482


1771.

SZÜLŐFÖLDÜNK (Debrecen, 1968–1997.)

A Szülőföldünk 1–5. számának repertóriuma (1968–1974). (Összeáll.) BÉNYEI Miklós. = Szülőföldünk, 1975. 6. sz. 38–44. p.


1772.

TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1958–1974.)

A Tájékoztató 1958–1968. évi számainak bibliográfiája. Összeáll. DOMINIK Gyula. = Tájékoztató, 1969. 2. sz. 71–150. p.


1773.

TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1958–1974.)

A Tájékoztató eddig megjelent évfolyamainak (1958–1964.) tartalomjegyzéke. = Tájékoztató, 1965. 2. sz. 163–192. p.


1774.

TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1958–1974.)

A Tájékoztató 10 éves betűrendes és szakrendi mutatója, 1969–1978. Összeáll. LÓRÁNT Istvánné. = Tájékoztató, 1979. 6. sz.


1775.

TÁNCMŰVÉSZET (Bp. 1951–1956. 1976–)

Mutató a Táncművészet 1976–1980-as évfolyamainak cikkeiről, 16 p. = Táncművészet, 1981. 1. sz. mell.


1776.

TÁNCMŰVÉSZET (Bp. 1951–1956. 1976–)

A Táncművészet repertóriuma. = Táncművészet, 25. évf. 1993. 1-2. sz. mell. 8 p.

Tárgyév: 1991–1992.


1777.

TÁNCMŰVÉSZET (Bp. 1951–1956. 1976–)

A Táncművészet repertóriuma. = Táncművészet, 27. évf. 1996. 6. sz. mell. 8 p.

Tárgyév: 1993–1996.


1778.

TÁNCMŰVÉSZET (Bp. 1951–1956. 1976–)

A Táncművészet repertóriuma. = Táncművészet, 29. évf. 1998. 6. sz. 8 p.

Tárgyév: 1997–1998.


1779.

TÁNCMŰVÉSZET (Bp. 1951–1956. 1976–)

A Táncművészet repertóriuma. = Táncművészet, 31. évf. 2000. 5-6. sz. mell. 8 p.

Tárgyév: 1999–2000.


1780.

TÁNCMŰVÉSZET (Bp. 1951–1956. 1976–)

A Táncművészet repertóriuma. = Táncművészet, 33. évf. 2002. 5-6. sz. 33-40 p.

Tárgyév: 2001–2002.


1781.

TÁNCMŰVÉSZET (Bp. 1951–1956. 1976–)

SZAKÁCS Angelika: Táncművészet (2001–2003.) Repertórium. Szeged, 2008. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 132 p.

KSZK D 8400


1782.

TÁNCMŰVÉSZET (Bp. 1951–1956. 1976–)

A Táncművészet repertóriuma. = Táncművészet, 35. évf. 2004. 5-6. sz. 44-50 p.

Tárgyév: 2003–2004.


1783.

TÁNCMŰVÉSZET (Bp. 1951–1956. 1976–)

Tartalomfeltárási gyakorlati segédlet a MATARKA adatbázishoz : Táncművészet 1990–2009 / MIKLÓSI Orsolya. Szakdolgozat.

KSZK. D 8852


1784.

TÁNCTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK (Bp. 1958-)

A Tánctudományi tanulmányok címjegyzéke, 1958-2003. Összeáll. TÓVAY NAGY Péter, Bp. 2013.

URL: http://konyvtar.mtf.hu/web/guest/repertoriumok


1785.

TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZETEK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI (Debrecen, 1963–1975.)

A Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményeinek repertóriuma. 1963–1974. Szakdolgozat. Összeáll. TUKA Margit. Debrecen, 1976. Tanítóképző Főiskola, 96 p. Gépirat.

KMK D 1445


1786.

TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZETEK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI (Debrecen, 1963–1975.)

NAGY Éva: Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei repertóriuma. Szakdolgozat, BDTF. Szombathely, 1988. 93 p.

N 17/1988


1787.

TANÚ (Bp., Kecskemét 1932–1936.)

Németh László irodalomkritikai tanulmányai a Tanúban. A Tanú repertóriuma. Szakdolgozat. Összeáll. SARLÓS Veronika. Szakdolgozat. Bp. 1981. SZOT Központi Iskola, 84 p. Gépirat. Repertórium: 51–84.

KMK D 2627


1788.

TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL (Bp. 1932–)

TÓTH Róbert: Tanulmányok Budapest múltjából I-XXIV. 1932–1991. Repertórium, Bp. 1991. 81 fol.

Tárgyév: 1932–1991.

OSZK XD 80.266


1789.

TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL (Bp. 1932–)

ROMÁN Judit: A Tanulmányok Budapest múltjából repertóriuma, 1-25. kötet, 1932–1996. Budapest, 2000. Budapesti Történeti Múzeum, 64 p.

Tárgyév: 1932–1996.


1790.

TANULMÁNYOK, CIKKEK A FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELEM KÖRÉBŐL (Bp. 1970–)

MIKUS Gyula: Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből. = Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből, 60. köt. 1992. 2-205 p.

Tárgyév: 1970–1990.


1791.

TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSOK HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKÁSMOZGALMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ (Debrecen, 1971–1980.)

SERFLEK István: Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez (1971–1980). = Debreceni Szemle, 2. évf. 1982. 2. sz. 149-158 p.


1792.

TANYAI HIRADÓ (Szeged, 1939–1944.)

SALIGA Lászlóné: Repertórium. Szeged, 1991. 133 p.

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Acta Bibliothecaria Tomus. 11. Fasc. 2.)

Tárgyév: 1939–1943.


1793.

TANYAVILÁG (Szeged, 1937–1940.)

SALIGA Lászlóné: Repertórium. Szeged, 1991. 133 p.

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Acta Bibliothecaria Tomus. 11. Fasc. 2.)

Tárgyév: 1937–1940.


1794.

TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM (Bp. 1997–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/tarsadalom-es-honvedelem

Tárgyév: 1997–2013.


1795.

TÁRSADALMI SZEMLE [I.] (Bp. 1931–1933.)

Társadalmi Szemle (1931–1933.) Repertórium. (Összeáll.) KÁLMÁN Lászlóné. Bp. 1974. Petőfi Irodalmi Múzeum, (Kossuth Kiadó), 100 p.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 5./


1796.

TÁRSADALMI SZEMLE [II.] (Bp. 1946–1998.)

A Társadalmi Szemle repertóriuma, 1946–1956. (Szerk. és a mutatókat összeáll. RIPP Zoltán.) (Közread, az) MSZMP KB Párttörténeti Intézete Könyvtár és Dokumentációs Osztály. Bp. 1986. MSZMP KB Párttörténeti Intézet, 147 p.


1797.

TÁRSADALMI SZEMLE [II.] (Bp. 1946–1998.)

A Társadalmi Szemle repertóriuma 1957–1971. (Szerk. MITRU Ibolya.) Kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp. 1972. 416 p.


1798.

TÁRSADALMI SZEMLE [II.] (Bp. 1946–1998.)

A Társadalmi Szemle repertóriuma 1972–1981. Összeáll. ECSEDY Andorné, GÁLICZKY Éva. (Kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.) Bp. 1983. 275 p.


1799.

TÁRSADALOM ÉS POLITIKA (Bp. 2005–)

Társadalom és Politika. [Adatbázis.]

URL: https://hu-hu.facebook.com/tarsadalomespolitika/info?tab

Tárgyév: 2005–2010.


1800.

TÁRSADALOMKUTATÁS (Bp. 1983–)

BAKONYI Géza, N. PATAKI Mária: A Társadalomkutatás repertóriuma. = Társadalomkutatás, 1988. 4. sz. mell. 1-36 p.

Tárgyév: 2005–2010.


1801.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1971–1991.)

A Társadalomtudományi Közlemények repertóriuma 1971–1980. Összeáll. MARKELLA Károlyné, PERGÉNÉ VARRÓ Margit, STOCK Imréné. = Társadalomtudományi Közlemények, 1981. 2–4. sz. mell. 1–34. p.


1802.

TARSOLY (Bp. 1984-1985. 1985-1986.)

Előzménye: HADTÖRTÉNETI MÚZEUM PROGRAMOK (Bp. 1982-1983.)

Előzménye: PROGRAMFÜZET (Bp. 1983-1984.)

A Tarsoly repertóriuma 1. rész, 1984-1985. Gépirat, 16 p.

A Tarsoly repertóriuma 2. rész, 1985-1986. Gépirat, [10] p.

OSZK HB 25.350/x/Rep.


1803.

TÁTRA (Kassa-Pozsony, 1937–1938.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb felvidéki folyóiratok II. 1919–1938. Budapest, 1957. 103 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1804.

TAVASZ (Pozsony, 1919–1921.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb felvidéki folyóiratok I. 1919–1938. Budapest, 1957. 140 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1805.

TÁVLATOK (Bécs, Bp. 1991–)

GYORGYOVICH Miklós: A Távlatok 1-50 címjegyzéke. [Távlatok honlapján.]

URL: http://www.tavlatok.hu/J_Arch.htm

Tárgyév: 1991–2000.


1806.

TÁVLATOK (Bécs, Bp. 1991–)

GYORGYOVICH Miklós: Távlatok 1-50. repertórium. Budapest, 2001. Jézus Társasága Magyar Rendtartománya, 112 p.

Tárgyév: 1991–2000.


1807.

TÁVLATOK (Bécs, Bp. 1991–)

Újabb Távlatok cikkei 51-87. szerzők szerint. [Távlatok honlapja.]

URL: http://www.tavlatok.hu/J_Arch.htm

Tárgyév: 2000–2010.


1808.

TÁVLATOK (Bécs, Bp. 1991–)

A Távlatok, 51-87. sz. Repertóriuma. = Távlatok, 2010. 2. sz. 21-107 p.

Tárgyév: 2000–2010.


1809.

TECHNIKA (Bp. 1923–1946.)

A Technikus (1919–1922), Technika (1923–1946), Műegyetemi Közlemények (1947–1949) kiadványok tartalomjegyzéke és mutatói. Összeáll. TERPLÁN Zénó, Miskolc, Miskolci Egyetem.


1810.

TECHNIKATÖRTÉNETI SZEMLE (Bp. 1962–2008.)

SZABADVÁRY Ferenc: Technikatörténeti Szemle repertóriuma (1962–1998). (1-23. kötet). = Technikatörténeti Szemle, 24. kötet, 1999–2000. 19-133 p.


1811.

TECHNIKUS (Bp. 1919–1922.)

A Technikus (1919–1922), Technika (1923–1946), Műegyetemi Közlemények (1947–1949) kiadványok tartalomjegyzéke és mutatói. Összeáll. TERPLÁN Zénó, Miskolc, Miskolci Egyetem.


1812.

TÉKA (Szentendre, 1979–)

BÍRÓ Friderika: Téka, 1979–1995. Repertóriuma. = Téka, 1996. 1-2. sz. 1-209 p.


1813.

TEKINTET (Bp. 1988–)

A Tekintet repertóriuma, 1988–1994. = Tekintet, 1994. 5-6. sz. 186-216 p.


1814.

TEL TALPIJOT (Vác, 1892–1938.)

Tel Talpijot. Miftáhot lik'ráchim 1–45. (1892–1938.) Kerech 1. Máftéáh sémothám'hábrim. Hociu l'or: J. DEUTSCH, M. KATZBURG. Jerusalajim, 1968. Ma'ajan hóhochma, 272 p.


1815.

TELEHÍR (Bp. 1986–2000.)

BOROSNÉ BALÁZS Anikó: A Telehír repertóriuma. Annotált bibliográfia a televízió dolgozóinak lapjáról. Bp. 2011. Eötvös József Főiskola, 121 p. Szakdolgozat.

Tárgyév: 1986–1988.

OSZK Hírlapolvasó


1816.

TELEKKÖNYVI KÖZLÖNY (Pest, 1880-1891.)

Előbb: JOGTUDOMÁNYI HETILAP (Pest, 1865–1866.)

Főlap: JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1866–1934.)

Melléklap: JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (Pest, 1871.)

Tartalommutató a Jogtudományi Hetilap és a Jogtudományi Közlöny negyven évfolyamához. 1865–1904. Bp. 1904. I–XLIII. p. = Jogtudományi Közlöny, 1904. 40. évf. mell.


1817.

TEMESVARER ZEITUNG (Temesvár, 1852–1949.)

Die "Temesvarer Zeitung" als Banater Geschichtsquelle (1852–1949.) (Zgst.) A. KRISCHAN. München, 1969. V. des Südost d. Kulturwerks, 160 p. 9 t.

/Veröfflentlicheungen des Südostdeutschen Kulturwerke, Reihe B. Bd. 24./


1818.

TEMESVÁRI HÍRLAP (Temesvár, 1903–1939.)

OSVÁTH Dalma: Temesvári Hírlap repertórium, 1927–1930.

URL: https://mek.oszk.hu/04600/04647


1819.

TEMPEVÖLGY (Balatonfüred, 2008-)

A Tempevölgy repertóriuma, 2008-2013. = Tempevölgy, 2014. ksz.


1820.

TENGER, A (Bp. 1911–1944.)

A Tenger 1938–1942. évfolyamainak főbb cikkei. = A Tenger, 32. évf. 1942. II–III p.


1821.

TEOLÓGIA (Bp. 1934–1944. Új f. 1967–)

Teológia évnegyedes folyóirat (Bp.) 15 éves tartalmi mutatója. (1967–1982.) (Összeáll. SZÉLL Margit.) Bp. 1982. Pécsi Szikra ny., 16 p.


1822.

TEOLÓGIA (Bp. 1934–1944. Új f. 1967–)

SOMORJAI Ádám: Teológia. Évnegyedes folyóirat tartalmi mutatója, 1983–1995/3. = Teológia, 29. évf. 1995. 4. sz. 249-296 p.


1823.

TEOLÓGIA (Bp. 1934–1944. Új f. 1967–)

TŐZSÉR Endre: A Teológia repertóriuma (1996–2005). = Teológia, 39. évf. 2005. 3-4. sz. 179-193 p.


1824.

TÉR ÉS FORMA (Bp. 1926–1948.)

NAGYAJTAI Andor: A Tér és Forma, 1926–1948. Budapest, 2006. Eötvös József Főiskola, 104. p.

KSZK D 7766


1825.

TERMÉS (Kolozsvár, 1942–1944.)

OSVÁTH Dalma: Termés repertórium, 1942–1944. [Erdélyi Adatbank.]

URL: http://termes.adatbank.transindex.ro


1826.

TERMÉSZET (Bp. 1898–1994.)

DOBOSSY Edina: A Természet repertóriuma, 1990–1994. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1999. 140 p.

D 71/ 1999


1827.

TERMÉSZET VILÁGA (Bp. 1968–)

FAZEKAS Gyöngyi: A Természet Világa, 1968–1977. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1997. 158 p.

F 28/ 1997


1828.

TERMÉSZET VILÁGA (Bp. 1968–)

PŐCZE Márta: A Természet Világa repertóriuma, 1978–1983. Szombathely, 1998. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 163 p.

KSZK D 5851


1829.

TERMÉSZET VILÁGA (Bp. 1968–)

MÓZSA Eszter: A Természet Világa repertóriuma, 1984–1989. Szombathely, 1998. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 178 p.

KSZK D 5850


1830.

TERMÉSZET VILÁGA (Bp. 1968–)

SIMON Adrienn: A Természet Világa repertóriuma, 1990–1994. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1999. 164 p.

S 59/ 1999


1831.

TERMÉSZET VILÁGA (Bp. 1968–)

KOSKA Eszter: A Természet Világa, 1995–1999. Szakdolgozat. BDTF, Szombathely, 2000. 208 p.

K 73/ 2000


1832.

TERMÉSZETBÚVÁR (Szekszárd, 1990–)

TALABÉR Diána: TermészetBúvár repertóriuma, 1990–1994. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1999. 118 p.

T 22/ 1999–2000


1833.

TERMÉSZETBÚVÁR (Szekszárd, 1990–)

HORVÁTH Tünde: TermészetBúvár repertóriuma, 1995–1999. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 2002. 105 p.


1834.

TERMÉSZETBÚVÁR (Szekszárd, 1990–)

POLGÁRNÉ LANTAI Zita: TermészetBúvár repertóriuma, 2000–2004. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 111 p.

Elektronikus dokumentum.


1835.

TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK AZ ÁLLAT- NÖVÉNY- ÁSVÁNY- ÉS FÖLDTAN KÖRÉBŐL (Bp. 1877–1902.)

Vezeték a Természetrajzi Füzetek első tíz évi folyamának foglalatjához. 1877–1886. Összeáll. SCHMIDT Sándor. Bp. 1887. Kilián Frigyes biz. 419 p.


1836.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1869–1944. 1957-1967.)

Előbb: KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉVKÖNYVEI, A (Pest, 1841/45–1857/59.)

Előbb: KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, A (Pest, 1860–1867.)

Utóbb: TERMÉSZETTUDOMÁNY (Bp. 1946–1948.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TECHNIKA (Bp. 1949–1953.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM (Bp. 1953–1956.)

Utóbb: TERMÉSZET VILÁGA (1968–)

Névjegyzék és tárgymutató a K[irályi] M [agyar] Természettudományi Társulat folyóirataihoz 1841-től 1941-ig. Összeáll. ANDORKÓ Kálmán. [Kiad. a] Természettudományi Társulat. Bp. 1943. (Sylvester Rt. ny.), 618 p.


1837.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1869–1944. 1957-1967.)

Előbb: KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉVKÖNYVEI, A (Pest, 1841/45–1857/59.)

Előbb: KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, A (Pest, 1860–1867.)

Utóbb: TERMÉSZETTUDOMÁNY (Bp. 1946–1948.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TECHNIKA (Bp. 1949–1953.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM (Bp. 1953–1956.)

Utóbb: TERMÉSZET VILÁGA (1968–)

Névjegyzék és tárgymutató a K[irályi] M[agyai] Természettudományi Társulat folyóirataihoz 1841-től 1941-ig. Összeáll. ANDORKÓ Kálmán. Természettudományi Társulat. Bp. 300 p., 272 p.


1838.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1869–1944. 1957-1967.)

Előbb: KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉVKÖNYVEI, A (Pest, 1841/45–1857/59.)

Előbb: KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, A (Pest, 1860–1867.)

Utóbb: TERMÉSZETTUDOMÁNY (Bp. 1946–1948.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TECHNIKA (Bp. 1949–1953.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM (Bp. 1953–1956.)

Utóbb: TERMÉSZET VILÁGA (1968–)

Névjegyzék és tárgymutató a K[irályi] M[agyar] Természettudományi Társulat 1841-től 1883-ig megjelent folyóiratához. Összeáll. LENGYEL István. Természettudományi Társulat. Bp. 1884. (Khór és Wein ny.), 80 p.


1839.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1869–1944. 1957-1967.)

Előbb: KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉVKÖNYVEI, A (Pest, 1841/45–1857/59.)

Előbb: KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, A (Pest, 1860–1867.)

Utóbb: TERMÉSZETTUDOMÁNY (Bp. 1946–1948.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TECHNIKA (Bp. 1949–1953.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM (Bp. 1953–1956.)

Utóbb: TERMÉSZET VILÁGA (1968–)

A K[irályi] M[agyar] Természettudományi Társulat növénytani értekezletein 1891. dec. 9-től – 1895. jan. 9-ig és növénytani szakosztályának ülésein 1895. febr. 13-tól – 1901. dec. 11-ig tartott előadások betűsoros jegyzéke (Összeáll. RAPAICS Raymund). = Botanikai Közlemények, 30. köt. 1933. 6. füzet, 240–247. p.


1840.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest, Bp. 1869–1944. 1957-1967.)

Előbb: KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉVKÖNYVEI, A (Pest, 1841/45–1857/59.)

Előbb: KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, A (Pest, 1860–1867.)

Utóbb: TERMÉSZETTUDOMÁNY (Bp. 1946–1948.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TECHNIKA (Bp. 1949–1953.)

Utóbb: TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM (Bp. 1953–1956.)

Utóbb: TERMÉSZET VILÁGA (1968–)

Természettudományi Közlöny. 1957–1967. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. ERDÉLYI Ida. Debrecen, 1968, Tanítóképző Intézet. [86] p. Gépirat.

DTK 749/szd.


1841.

TERÜLETI STATISZTIKA (Bp. 1968–)

Előbb: MEGYEI ÉS VÁROSI STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1957–1967.)

A Megyei és Városi Statisztikai Értesítő és a Területi Statisztika repertóriuma 1957–1980. Összeáll. HERNÁDI László Mihály. (A számítógépes feldolgozást irányította JANKÓ Gézáné.) Bp., 1981 [1982]. Központi Statisztikai Hivatal, 625 p.


1842.

TERÜLETI STATISZTIKA (Bp. 1968–)

Előbb: MEGYEI ÉS VÁROSI STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1957–1967.)

BÖCHLER Klára, SZIRBUCZ Zsófia: A Területi Statisztika repertóriuma, 1981–2001. Budapest, 2002. KSH Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat, 106 p.


1843.

TERV ÉS MUNKAVERSENY HÍRADÓ (Bp. 1948–1949.)

RADNAI József: Kisebb lapok tartalomjegyzéke. Székesfehérvár, 2000. Magyar Alumíniumipari Múzeum, Ipartörténeti Források, 9-12 p.


1844.

TESTNEVELÉS TANÍTÁSA (Bp. 1965–1989.)

HORÁNSZKY Nándor: A Testnevelés Tanításának repertóriuma, 1965–1979. = Testnevelés Tanítása, 16. évf. 1980. 2. sz. 33-64. p.


1845.

TESTNEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNY (Bp. 1980-1997.)

Előbb: TESTNEVELÉSTUDOMÁNY (Bp. 1955–1975.)

A Testnevelés és Sporttudomány repertóriuma, 1955–1982. Összeáll. SZABÓ Lajos. = A Testnevelés és Sporttudomány, 1983. 1. sz. 41–48. p. 2. sz. 45–46. p.


1846.

TESTNEVELÉSTUDOMÁNY (Bp. 1955–1975.)

Utóbb (1980–): TESTNEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNY (Bp. 1980-1997.)

A Testnevelés és Sporttudomány repertóriuma, 1955–1982. Összeáll. SZABÓ Lajos. = A Testnevelés és Sporttudomány, 1983. 1. sz. 41–48. p. 2. sz. 45–46. p.


1847.

TETT, A (Bp. 1915–1916.)

A Tett (1915–1016), Ma (1916–1925.) [Kétszer kettő] 2x2 (1922.) Repertórium. Összeáll. ILLÉS Ilona. Bp. 1975. Petőfi Irodalmi Múzeum, 223 p. Kossuth K.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 6./


1848.

THALASSA (Bp. 1990–2010.)

A Thalassa, 1-10. évfolyamának (1990–1999.) szerzői katalógusa. = Thalassa, 10. évf. 1999. 1. sz. 235-249 p.


1849.

THEOLÓGIAI SZEMLE (Bp. 1925–1944. 1947–1948. 1958–)

L. KOZMA Borbála: A Theológiai Szemle repertóriuma. I-II. köt. Budapest, 1992. Református Egyház Kálvin János Kiadója, 392 és 349 p.

Tárgyév: 1925–1944. 1947–1948. 1958–1990.


1850.

TIMFÖLD (Komárom, 1973–1990.)

RADNAI József: A Timföld (1973–1990.) tartalomjegyzéke. Székesfehérvár, 1998. Magyar Alumíniumipari Múzeum, Ipartörténeti Források, 126 p.


1851.

TISCIA (Szeged, 1965–)

A Tiscia, 1965–1996. évi számainak cikkei. = Tiscia, 30. évf. 1996. 55-64 p.


1852.

TISZAFÜRED (Tiszafüred, 1903–1904.)

Tiszafüred. Tiszafüred és vidékének társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilapja. 1903–1904. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. CZINEGE Sándorné. Nyíregyháza, 1985. Tanárképző Főiskola, 47 p. Gépirat.


1853.

TISZATÁJ (Szeged, 1947–)

A Tiszatáj válogatott cikkbibliográfiája 1947[-től 1963-ig.] (Szakdolgozat.) Összeáll. BÍRÓ Erzsébet. Szombathely, 1965. Tanítóképző Intézet, [1], 36 p. 6 t. Gépirat.


1854.

TISZATÁJ (Szeged, 1947–)

Békés megye a szegedi Tiszatáj című folyóirat tükrében. (1965–1970.) (Összeáll.) PAPP János. = Békési Élet, 7. évf. 1972. 1. sz. 164–170. p. Repertórium: 166–170. p.


1855.

TISZATÁJ (Szeged, 1947–)

Tiszatáj 1947–1971. Repertórium. Összeáll. REGULI Ernő. Szeged, 1973. Csongrád m. Lapkiadó, 314, [2] p. A borítón tévesen 1947–1972. szerepel.


1856.

TISZAVIDÉK [I.] (Csongrád, 1890–1916.)

DUDÁS Lajos: A Csongrád és a Tiszavidék c. újságok 1890-ben megjelent számainak repertóriuma. = Mozaikok Csongrád Város Történetéből, 1983. 121-168. p.

Tárgyév: 1890.


1857.

TISZAVIDÉK [I.] (Csongrád, 1890–1916.)

BERENTE László, TAMÁS Katalin: A Tiszavidék, csongrádi hetilap, repertóriuma, 1914. = Mozaikok Csongrád Város Történetéből, 1985. 215-221 p.

Tárgyév: 1914.


1858.

TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

Előbb: DOLGOZÓK LAPJA [I.] (Szolnok, 1944. XII. 13 – 1945. I. 4.)

Utóbb: SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949. XI. 5–)

A "Dolgozók Lapja" és a Tiszavidék repertóriuma 1944–1949. (Szakdolgozat.) [Debrecen, Tanítóképző Intézet szolnoki levelező tagozata.] Összeáll. ALATTYÁNYI Magdolna. [Debrecen – Szolnok], 1974. 101 p. Gépirat.

DTK 2114/szd.


1859.

TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

Főlap: SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok,1958-1989.)

Előbb: SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

A Szolnok Megyei Néplap repertóriuma, 1956. (Összeáll. NYITRAI Lajos.) Szolnok, 1977. Verseghy F. Megyei Könyvtár, 1982. 158 p.

/Néplap repertóriumok, 1./


1860.

TISZAVIDÉK [II.] (Szolnok, 1945. V. 1. – 1949. X. 29. 1956-1957.)

Főlap: SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP (Szolnok,1958-1989.)

Előbb: SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949–1956.)

Címvált.: NÉP LAPJA, A (Szolnok, 1956. nov. 6.)

A Szolnok Megyei Néplap repertóriuma, 1957. (Összeáll. NYITRAI Lajos.) Szolnok, 1977. Verseghy F. Megyei Könyvtár, 1984. 160 p.


1861.

TISZAVIRÁG (Bp. 1992–2000.)

CSÖRSZ RUMEN István: Repertórium a Tiszavirág I-V. évfolyamához (1992-97). = Tiszavirág, 5. évf. 1997. április, mell. 16 p.


1862.

TOLL, A (Bp. 1914–1915. 1929–1938.)

"A Toll" írói és írásai 1914, 1929–1930. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. [Bp.] 1955. 80 p Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1863.

TOLL, A (Bp. 1914–1915; 1929–1938.)

A Toll (1929–1938). Repertórium. (Szerk. LAKATOS Éva, BÁLI Judit.) Bp. 1977. Petőfi Irodalmi Múzeum, 261 p. Kossuth K.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei, B. sor. 9./


1864.

TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁROS (Szekszárd, 1957-1960.)

Főlap: TOLNAI KÖNYVTÁROS (Szekszárd, 1957–1960. 1970–1990.)

Tolnai Könyvtáros 1957–1960. 1970–1985. Repertórium. Összeáll. IMREH Csanádné, KANÁSZ Judit. = Tolnai Könyvtáros, 1986. 2. sz. [1–33.] p. mell.


1865.

TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁROS (Szekszárd, 1957-1960.)

Főlap: TOLNAI KÖNYVTÁROS (Szekszárd, 1957–1960. 1970–1990.)

IMREH Csanádné, KANÁSZ Judit: Tolnai Könyvtáros, 1957–1960. 1970–1985. Repertórium. Szekszárd, 1986. Tolna Megyei Könyvtár, 34 p.


1866.

TOLNAI FÓRUM (Szekszárd, 1970–1988.)

A Tolnai Fórum repertóriuma, 1970–1986. Összeáll. BODRI Ferencné. = Tolnai Fórum, 1986. 1. sz. 3–38. p.


1867.

TOLNAI KÖNYVTÁROS (Szekszárd, 1957–1960. 1970–1990.)

Címváltozat: TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁROS (Szekszárd, 1957-1960.)

A Tolnai Könyvtáros repertóriuma, 1970–1974. Összeáll. SIPTER Gézáné. = Tolnai Könyvtáros, 5. évf. 1975. 3. sz. 45–57. p.


1868.

TOLNAI KÖNYVTÁROS (Szekszárd, 1957–1960. 1970–1990.)

Címváltozat: TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁROS (Szekszárd, 1957-1960.)

Tolnai Könyvtáros 1957–1960. 1970–1985. Repertórium. Összeáll. IMREH Csanádné, KANÁSZ Judit. = Tolnai Könyvtáros, 1986. 2. sz. [1–33.] p. mell.


1869.

TOLNAI KÖNYVTÁROS (Szekszárd, 1957–1960. 1970–1990.)

Címváltozat: TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁROS (Szekszárd, 1957-1960.)

IMREH Csanádné, KANÁSZ Judit: Tolnai Könyvtáros, 1957–1960. 1970–1985. Repertórium. Szekszárd, 1986. Tolna Megyei Könyvtár, 34 p.


1870.

TOVÁBB (Debrecen, 1938.)

Tovább. (A Márciusi Front lapja), 1938. Összeáll. KÁLMÁN Lászlóné. Bp. [1975.] 23 p. Gépirat.


1871.

TÖRTÉNELEM ÉS FÖLDRAJZTANÍTÁS (Bp. 1956.)

Főlap: TÖRTÉNELEMTANÍTÁS (Bp. 1955–1989.)

A Történelemtanítás c. folyóirat repertóriuma 1955–1981. Összeáll. HORÁNYI István. Bp. 1984. Országos Pedagógiai Intézet, 202 p.


1872.

TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ (Temesvár, 1875–1917.)

NAGY László: Repertórium a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeumtársulat 1873–1911. évi közlönyeiről: 1875-1911. Emlékkönyvek, 1873. 1874. 1891. Történelmi és Régészeti Értesítő. Temesvár, 1912. Csanádegyházmegyei Könyvtár. 152 p.

OSZK 408.283


1873.

TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI KÖZLEMÉNYEK (Miskolc, 1926–1928.)

Miskolc első tudományos folyóirata, a Történelmi és Régészeti Közlemények. Összeáll. DANKÓ Imre. = A Miskolci Hermán Ottó Múzeum Közleményei, 11. évf. 1972. 103–107. p.


1874.

TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI KÖZLEMÉNYEK (Miskolc, 1926–1928.)

HIDEG Ágnes: A Történelmi és Régészeti Közlemények repertóriuma, 1926–1928. Miskolc, 1998. Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Herman Ottó Múzeum, 45 p.


1875.

TÖRTÉNELMI ÉVKÖNYV (Miskolc, 1965. 1968.)

Utóbb: BORSODI TÖRTÉNELMI ÉVKÖNYV (Miskolc, 1971. 1973.)

A Borsodi Történelmi Évkönyv repertóriuma 1965–1973. (Szakdolgozat.) Összeáll. BÁNYICZKY Lászlóné. Debrecen, 1975, Tanítóképző Intézet miskolci kihelyezett tagozata. 29 p. Gépirat.

DTK 2463/szd.


1876.

TÖRTÉNELMI ÉVKÖNYV (Miskolc, 1965. 1968.)

Utóbb: BORSODI TÖRTÉNELMI ÉVKÖNYV (Miskolc, 1971. 1973.)

TÓVÁRI Judit: Borsodi Történelmi Évkönyv. = Borsod-Abaúj Zempléni Történelmi Évkönyv, 7. évf. 1991. 2. sz. 227-245 p.

Tárgyév: 1965–1979.


1877.

TÖRTÉNELMI SZEMLE (Bp. 1958–)

A Történelmi Szemle 1–10. (1958–1967.) évfolyamainak tartalommutatója. Összeáll. VARGA István. = Történelmi Szemle, 1968. 4. sz. 452–468. p.


1878.

TÖRTÉNELMI SZEMLE (Bp. 1958–)

A Történelmi Szemle tíz éve 1968–1977. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. GERENCSÉR Edit. Szombathely, 1984. Tanárképző Főiskola, 162 p. Gépirat.

SZTK G 38/1984


1879.

TÖRTÉNELMI SZEMLE (Bp. 1958–)

DIPPOLD Péter: A Történelmi Szemle repertóriuma, 1958–1982. 1-25. évf. Bp. 1988. Akadémia Kiadó, 224 p.


1880.

TÖRTÉNELMI SZEMLE (Bp. 1958–)

CSÁKVÁRI Tímea: A Történelmi Szemle című folyóirat, 1983–1988 között megjelent cikkanyagának repertóriuma. Adatbázist kezelő szoftver kezelési útmutatója. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1998. 161 p. + 1 floppy lemez.


1881.

TÖRTÉNELMI SZEMLE (Bp. 1958–)

TAKÁCS Krisztina: A Történelmi Szemle című folyóirat, 1989–1998 között megjelent cikkanyagának repertóriuma. Adatbázist kezelő szoftver kezelési útmutatója. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1999. 171 p. + 1 floppy lemez.


1882.

TÖRTÉNELMI TÁR (Bp. 1878–1899. Új f. 1900–1911.)

Előbb: MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR (Bp. 1855–1863. 1867–1878. 1914–1915. 1934.)

A Magyar Történelmi Tár és a Történelmi Tár tartalommutatója. [1855–1911.] Szerk. PELZ Béla. Bp. 1914. MTA, 152 p.


1883.

TÖRTÉNELMI TÁR (Bp. 1878–1899. Új f. 1900–1911.)

Előbb: MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR (Bp. 1855–1863. 1867–1878. 1914–1915. 1934.)

A Magyar Történelmi Tár, a Történelmi Tár, valamint a Jogtörténeti [Történeti] Szemle (1912–1930.) jogtörténeti bibliográfiája. Összeáll. SZABÓ Mária. Bp. 1984. ELTE, 61 p.

/Állam- és jogtörténeti bibliográfiák, 10./


1884.

TÖRTÉNELMI TÁR (Bp. 1878–1899. Új f. 1900–1911.)

Előbb: MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR (Bp. 1855–1863. 1867–1878. 1914–1915. 1934.)

HERNÁDI László Mihály: A Magyar Történelmi Tár és a Történelmi Tár repertóriuma, 1855–1934. Pécs, 2002. [MEK honlapja.]

URL: https://mek.oszk.hu/05300/05337

Tárgyév: 1878–1911.


1885.

TÖRTÉNELEMTANÍTÁS (Bp. 1955–1989.)

Közben: TÖRTÉNELEM ÉS FÖLDRAJZTANÍTÁS (Bp. 1956.)

A Történelemtanítás c. folyóirat repertóriuma 1955–1981. Összeáll. HORÁNYI István. Bp. 1984. Országos Pedagógiai Intézet, 202 p.


1886.

TÖRTÉNETI LAPOK (Kolozsvár, 1874–1876.)

A Történeti Lapok repertóriuma 1874–1876. Összeáll. HERNÁDI László Mihály, Bp. 1983. 132 p. Gépirat.


1887.

TÖRTÉNETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV (Bp. 1960–1968.)

TÓTH Róbert: Történeti Statisztikai Évkönyv, 1960–1968. Repertórium. Bp. 1991. 16 fol.

OSZK XD 80.269


1888.

TÖRTÉNETI STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1957–1959.)

TÓTH Róbert: Történeti Statisztikai Közlemények, 1957–1959. Repertórium, Bp. 1991. 24 fol.

OSZK XD 80.267


1889.

TÖRTÉNETI STATISZTIKAI TANULMÁNYOK (Bp. 1975–1986.)

TÓTH Róbert: Történeti Statisztikai Tanulmányok 1-6. kötet, 1975–1986. Repertórium. Bp. 1992. 14 fol.

OSZK XD 80.273


1890.

TÖRTÉNETI SZEMLE (Bp. 1912–1930.)

A Történeti Szemle története és repertóriuma. (1912–1930.) [Összeáll.] TÓTH Róbert. Bp. 1984. XLV, 105 p. Gépirat.

OSZK 407.547


1891.

TÖRTÉNETI SZEMLE (Bp. 1912–1930.)

A Magyar Történelmi Tár, a Történelmi Tár, valamint a Jogtörténeti [Történeti] Szemle (1912–1930.) jogtörténeti bibliográfiája. Összeáll. SZABÓ Mária. Bp. 1984. ELTE, 61 p.

/Állam- és jogtörténeti bibliográfiák, 10./


1892.

TÖRTÉNETI SZEMLE (Bp. 1912–1930.)

HERNÁDI László Mihály: A Történeti Szemle repertóriuma. Budapest-Pécs, 2001. Dialóg Campus Kiadó, 196 p.

URL: https://mek.oszk.hu/03900/03973

Tárgyév: 1912–1930.


1893.

TRADICIÓ (Debrecen, 1998–2005.)

Metaphysicum et politicum. – A magyar tradicionális iskola bibliográfiája. 2008. Centrum Traditions Metaphsice, 276 p.

Tárgyév: 1998–2005.


1894.

TRANSILVANIA (Brassó-Nagyszeben, 1868–1881. 1882–1946.)

Közben: TRANSILVANIA SI ANALELE (Brassó-Nagyszeben, 1902–1909.)

Indice alfabetic al publicatiunilor revistei "Transilvania" (anul 1–25.) al "Actelor" si "Analelor" Asociatiunii transilvane, (1862–1894.) Comp. Nicolau TÓGÁN. Sibiiu, 1896. Tiparul tipografiei archidiecezane, 72 p. Ua. = Transilvania, an. 27. 1896. Nr. 10. p. 251–320.


1895.

TRANSILVANIA (Brassó-Nagyszeben, 1868–1881. 1882–1946.)

Közben: TRANSILVANIA SI ANALELE (Brassó-Nagyszeben, 1902–1909.)

Transilvania. Indice bibliografic selectiv. (26–48.) 1895–1917. (Intocm. D. St. PETRUTIU, T. BUGNARIU, V. POP.) Cluj, 1964. Bibl. Centr. Univ. "Babes–Bolyai", VIII, 111 p.


1896.

TRANSILVANIA (Brassó-Nagyszeben, 1868–1881. 1882–1946.)

Közben: TRANSILVANIA SI ANALELE (Brassó-Nagyszeben, 1902–1909.)

Transilvania. Indice bibliografic selectiv. 49(1918) – 77(1946). (Intocm. D. St. PETRUTIU, T. BUGNARIU, V. POP.) Cluj, 1966. Bibl. Centr. Univ. "Babes–Bolyai"., VI, 221 p. Soksz.


1897.

TRANSILVANIA SI ANALELE (Brassó-Nagyszeben, 1902–1909.)

Főlap: TRANSILVANIA (Brassó-Nagyszeben, 1868–1881. 1882–1946.)

Transilvania. Indice bibliografic selectiv. (26–48.) 1895–1917. (Intocm. D. St. PETRUTIU, T. BUGNARIU, V. POP.) Cluj, 1964. Bibl. Centr. Univ. "Babes–Bolyai", VIII, 111 p.


1898.

TRIBUNA (Arad, 1904–1912.)

Előbb: TRIBUNA POPOBULUI (Arad, 1896–1903.)

Sriitori tribunisti din perioda arádeaná. Timisoára, 1983. Facla, 216 p.

/Critica si istorie literara./

Repertórium: 132–197. p.


1899.

TRIBUNA POPOBULUI (Arad, 1896–1903.)

Utóbb: TRIBUNA (Arad, 1904–1912.)

Sriitori tribunisti din perioda arádeaná. Timisoára, 1983. Facla, 216 p.

/Critica si istorie literara./

Repertórium: 132–197. p.


1900.

TUDOMÁNY (Bp. 1985–1992.)

HORVÁTH Veronika: A Tudomány repertóriuma, 1985–1992. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 2000. 303 p.

H 92/ 2000


1901.

TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS (Bp. 1963–2016.)

2017-től online jelenik meg.

Előbb: MŰSZAKI KÖNYVTÁROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1954–1962.)

Összesített mutató 1954–1973. [Kiad. az] Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ, (Bp. 1974. OMDK) 115, [1] p. = TMT, 1974. Ksz.


1902.

TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS (Bp. 1963–2016.)

2017-től online jelenik meg.

Előbb: MŰSZAKI KÖNYVTÁROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1954–1962.)

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. [Adatbázis.]

URL: http://tmt.omikk.bme.hu/archiv.html

Tárgyév: 1954–2010.


1903.

TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS (Bp. 1963–2016.)

2017-től online jelenik meg.

Előbb: MŰSZAKI KÖNYVTÁROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1954–1962.)

Tudományos és Müszaki Tájékoztatás. Válogatás, repertórium, 1954–2003. CD. Bp. 2003.

BM OMIKK PMK T 93


1904.

TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY (Pest, 1817–1841.)

A bölcsészet, művelődés és nevelés körébe tartozó közlemények a Tudományos Gyűjteményben. Összeáll. IMRE Sándor. = Magyar Pedagógia, 15. évf. 1903. 4. sz. 270–271 p. 5. sz. 329–355 p.


1905.

TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY (Pest, 1817–1841.)

CSÉCS Teréz: Tudományos Gyűjtemény (1817–1841.) repertóriuma. Győr, 1998. Xántus János Múzeum, 240 p.


1906.

TUDOMÁNYTÁR (Pest, 1834–1844.)

RÓZSA Mária: Tudománytár (1843–1844). Repertórium. Bp. 1999. Országos Széchényi Könyvtár, 221 p.

URL: http://www.oszk.hu/kiadvany/tudtar/


1907.

TUDÓSÍTÓ (Eger, 1962–1968.)

Utóbb: HEVESI MŰVELŐDÉS (Eger, 1969–)

Hevesi Művelődés, 1962–1973. Repertórium. (Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet miskolci kihelyezett tagozata.) Összeáll. SZECSKÓNÉ BUKOLYI Emőke. (Debrecen–Miskolc), 1974. 50 p.

DTK 2249/szd.


1908.

TUNGSRAM TECHNISCHE MITTEILUNGEN (Bp. 1960–1990.)

Tungsram Technische Mittelungen. Inhaltverzeichinis – (Contents). Author index. No. 1–39. 1960–1978. = Tungsram Technische Mittelungen, 1979. No. 40. 1657–1665 p.


1909.

TURÁN (Bp. 1913–)

EGEY Emese: A Turán című folyóirat, 1913. 1917–1918. 1921–1944. finnugor mutatója. Bp. 2002. Tinta Könyvkiadó, 138 p. + mell.


1910.

TURISTÁK LAPJA (Bp. 1889–1944.)

Név- és tárgymutató a Turisták Lapja 1–10. évfolyamához. (1889–1898.) Összeáll. THIRRING Gusztáv. Kiad. a Magyar Turista Egyesület. Bp. 1899. (Pesti Lloyd ny.), 39 p.


1911.

TURISTÁK LAPJA (Bp. 1889–1944.)

Név- és tárgymutató a Turisták Lapja 1–50. évfolyamához. (1888 [1889!] –1938.) Összeáll. PAPP László. Kiad. a Magyar Turista Egyesület. Bp. 1939. 54 p.


1912.

TURISTASÁG ÉS ALPINIZMUS (Bp. 1910–1935.)

A Turistaság és Alpinizmus 1–20, [1910–1929.] évfolyamában megjelent önálló cikkek szerzők és tárgy szerinti betűrendes mutatója és a Turistaság és Alpinizmus Lap- Könyv- és Térképkiadó R.t. kiadásában 1912–1930. megjelent összes kiadványok részletes jegyzéke. Összeáll PAPP László. Bp. 1930. (Kellner ny.) 31, [1] p. = Turistaság és Alpinizmus, 1930. évf. mell.


1913.

TURUL [I.] (Bp. 1883–1946.)

Név- és tárgymutató a Turul 1893–1936. évfolyamaihoz, (11–50. köteteihez). Sajtó alá rend. FEKETE NAGY Antal. Kiad. a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, Bp. 1940. Dunántúl Pécsi Egyet. Könyvkiadó és ny. Pécs, [8], 260 p.


1914.

TURUL [I.] (Bp. 1883–1946.)

Név- és tárgymutató a Turul 1883–1892. [1–10.] évfolyamához. Szerk. BOROVSZKY Samu. Kiad. a Magyar Heraldikai és Genealógia Társaság, Bp. 1893. 107 p.


1915.

TURUL [II.] (Pozsony, 1919.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb felvidéki folyóiratok II. 1919–1938. Bp. 1957. 103 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1916.

TÜKÖR (Bp. 1933–1942.)

A Tükör írói és írásai 1933–1942. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. [Bp.] 1955. II, 156 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1917.

TŰZ (Pozsony-Bécs, 1921–1923.)

Tűz (1921–1923.), Diogenes (1923–1927). Repertóriumok. (Összeáll.) ILLÉS Ilona. Bp. 1977. Petőfi Irodalmi Múzeum, 235 p.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai füzetei. B. sor. 8./


1918.

TŰZ (Pozsony-Bécs, 1921–1923.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1919.

TŰZ (Pozsony-Bécs, 1921–1923.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919–1938. Budapest, 1957. 140 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1920.

UFÓMAGAZIN (Bp. 1990–)

SZOPKÓNÉ LÁZÁR Ibolya: Ufómagazin repertórium, 1990–2002. Bp. 2002. Kornétás Kiadó Kft., 188 p.


1921.

ÚJ AURÓRA (Békéscsaba, 1973–1989.)

Az Új Auróra repertóriuma. 1973–1983. Összeáll. TOMKA Mihály. Kiad. az Új Auróra Szerkesztősége. (Békéscsaba), 1985. [4], 90 p.


1922.

ÚJ AURÓRA (Békéscsaba, 1973–1989.)

Új Auróra, 1973–1977. [Repertórium.] Szakdolgozat. Összeáll. GYUROVITS Zsuzsa. Debrecen, 1978. Tanítóképző Főiskola, 52, [1] p. Gépirat.

KMK D 1974


1923.

ÚJ AURÓRA (Békéscsaba, 1973–1989.)

Új Auróra, 1973–1982. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. SINKA Albertné. Nyíregyháza, 1983. Tanárképző Főiskola, 99 p. Gépirat.

NyTK Szd 206


1924.

ÚJ AURÓRA (Békéscsaba, 1973–1989.)

Új Auróra, 1973–1982. Repertórium. Összeáll. SZAKÁCS Rudolfné, Békéscsaba, 1997. Békés Megyei Könyvtár. Elektronikus dokumentum.

OSZK ED 111


1925.

ÚJ AURÓRA (Békéscsaba, 1973–1989.)

Új Auróra, 1978–1981. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. VARJÚ Ferencné. Debrecen, 1982. Tanítóképző Főiskola, 69 p. Gépirat.

DTK 5262/szd.


1926.

ÚJ DOROZSMAI NAPLÓ (Szeged, 1997–2001.)

FARKAS Lászlóné: Az "Új Dorozsmai Napló" repertóriuma, I-V. évfolyam, 1997–2001. 2002. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, 161 p.

KSZK D 6827


1927.

ÚJ DUNATÁJ (Szekszárd, 1996–)

DOSZPOD Judit Ágnes: Az Új Dunatáj tudományos és művészeti szemle története és repertóriuma (1996–2000.) Szeged, 2006. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 155 p.

KSZK D 7646


1928.

ÚJ ÉLET [I.] (Kassa, 1919–1920.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919–1938. Budapest, 1957. 140 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1929.

ÚJ ÉLET [II.] (Szeged, 1922.)

Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. (Összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE)

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. VIII. Fasc. 3.)


1930.

ÚJ ERDÉLY (Kolozsvár, 1918.)

Az Új Erdély. (Repertórium). MÓZES Huba: Sajtó, kritika, irodalom. Bukarest, 1983. 29–37. p.


1931.

ÚJ FORRÁS (Tatabánya, 1969–)

Címváltozás: FORRÁS (Tatabánya, 1969–1970.)

Új Forrás. 1969–1973. Repertórium. (Összeáll. TAPOLCZAI Ernőné.) (Kiad. a József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya.) Tatabánya, 1974. 78 p. Megyei Könyvtár. Cím a borítón: Új Forrás. Komárom megyei antológia repertóriuma.


1932.

ÚJ FORRÁS (Tatabánya, 1969–)

Címváltozás: FORRÁS (Tatabánya, 1969–1970.)

TAPOLCAINÉ DR. SÁRAY SZABÓ Éva: Az Új Forrás repertóriuma, 1969–1988. Tatabánya, 1990. József Attila Megyei Könyvtár, 333 p.

URL: http://www.jamk.hu/ek/list_szerzo.htm


1933.

ÚJ FORRÁS (Tatabánya, 1969–)

Címváltozás: FORRÁS (Tatabánya, 1969–1970.)

FÁTRAI Erzsébet: Az Új Forrás repertóriuma, 1989–1998. Tatabánya, 1999. József Attila Megyei Könyvtár, 186 p.

URL: http://www.jamk.hu/ek/public/08031201/ufo_repertorium.pdf


1934.

ÚJ FORRÁS (Tatabánya, 1969–)

Címváltozás: FORRÁS (Tatabánya, 1969–1970.)

FÁTRAI Erzsébet: Új Forrás repertóriuma, 1989–1993. Szombathely, 1997. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 99 p.

KSZK D 5841


1935.

ÚJ FORRÁS (Tatabánya, 1969–)

Címváltozás: FORRÁS (Tatabánya, 1969–1970.)

BOGNÁR Timea: Új Forrás repertóriuma, 1999–2008. Szakdolgozat, Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 2009. 335 p.

Elektronikus dokumentum.


1936.

ÚJ GENIUS (Arad, 1924–1925.)

Címváltozás: GENIUS (1924.)

A Genius (1924.) és Új Genius (1925.) repertóriuma. Összeáll. SEIDNER Imre. Genius, Új Genius 1924–1925. Antológia. Bukarest, 1975. 338–353. p.


1937.

ÚJ HAJTÁS (Ungvár, 1988–1990.)

Főlap: KÁRPÁTI IGAZ SZÓ (Ungvár, 1945–)

BALLA D. Károly: A Lendület évei. Galéria, Bp. 1994. 12-30 p.

OSZK MB 150.357


1938.

ÚJ HANG [I.] (Moszkva, 1938–1941.)

A moszkvai Új Hang c. folyóirat repertóriuma (1938–1941). Összeáll. ILLÉS László. "Jöjj el szabadság!" Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. 2. köt. Bp. 1967. 605–671. p.


1939.

ÚJ HANG [I.] (Moszkva, 1938–1941.)

Új Hang repertóriuma (1938–1941). (Szakdolgozat. KMK szaktanfolyam.) Összeáll. GOLDMAN Sándorné. Bp. 1965 [1966]. [4], 106 p. Gépirat.

KMK D 191


1940.

ÚJ HANG [II.] (Bp. 1952–1956.)

Új Hang repertórium. 1952–1956. Összeáll. és szerk. ULVECZKY Józsefné, LASKAI Irén. (Kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár.) Debrecen, 1980. Megyei Könyvtár, 170 p.


1941.

ÚJ HELIKON (Érd, 1936–1937.)

Új Helikon. Irodalmi, társadalmi és művészeti folyóirat. Antológia és repertórium. 1936–1937. (Vál. és szerk. HARMAT Béla.) Érd, 1986. X, 44, XI–XV. p. Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár.

2. kiad. Szentendre, Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár


1942.

ÚJ HOLNAP (Miskolc, 1995–2006.)

K. KABAI Lóránt, KORNYA István: Az Új Holnap repertóriuma. = Új Holnap, 51. évf. 2006. 5-6. sz. 98–119 p.

Tárgyév: 1999–2006.


1943.

ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE (Bp. 1991–)

MÁRAI Ferenc: Új Honvédségi Szemle, repertóriuma, 1991–1992. = Új Honvédségi Szemle, 47. évf. 1993. 11. sz. mell. 1-32 p.


1944.

ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE (Bp. 1991–)

MÁRAI Ferenc: Az Új Honvédségi Szemle repertóriuma, 1993. = Új Honvédségi Szemle, 48. évf. 1994. 5. sz. mell. 1-16 p.


1945.

ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE (Bp. 1991–)

POZSGAI Ildikó: Új Honvédségi Szemle repertóriuma, 1994. = Új Honvédségi Szemle, 49. évf. 1995. 8. sz. mell. 1-16 p.


1946.

ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE (Bp. 1991–)

KÁNTORNÉ SOÓS Vera: Új Honvédségi Szemle 1995. évi repertóriuma. = Új Honvédségi Szemle, 50. évf. 1996. 4. sz. mell. 1-31 p.


1947.

ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE (Bp. 1991–)

M. SZABÓ Árpád: Új Honvédségi Szemle 1996. évi repertóriuma. = Új Honvédségi Szemle, 51. évf. 1997. 6. sz. mell. 1-22 p.


1948.

ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE (Bp. 1991–)

M. SZABÓ Árpád: Új Honvédségi Szemle 1997. évi repertóriuma. = Új Honvédségi Szemle, 52. évf. 1998. 7. sz. mell. 1-20 p.


1949.

ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE (Bp. 1991–)

M. SZABÓ Árpád: Új Honvédségi Szemle 1998. évi repertóriuma. = Új Honvédségi Szemle, 53. évf. 1999. 3. sz. mell. 1-20 p.


1950.

ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE (Bp. 1991–)

M. SZABÓ Árpád: Új Honvédségi Szemle 1999. évi repertóriuma. = Új Honvédségi Szemle, 54. évf. 2000. 3. sz. mell. 1-20 p.


1951.

ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE (Bp. 1991–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/uj-honvedsegi-szemle

Tárgyév: 2007.


1952.

ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE (Bp. 1991–)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/honvedsegi-szemle

Tárgyév: 2008–2014.


1953.

ÚJ HORIZONT (Veszprém, 1990–2006.)

Új Horizont repertórium. [Adatbázis.]

URL: http://ki.oszk.hu/content/j-horizont-repert-rium

Tárgyév: 1990–2004.


1954.

ÚJ IDŐK (Bp. 1895–1949.)

Az Új Idők írói és írásai 1895–1949. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1958.

Az Új Idők írói, 1–2. köt. 1.: 350 p. 2.: 320 p. Az Új Idők írásai, 1–2. köt. 1.: Szépirodalom. 369 p.

2.: Külföldi szépirodalom. Irodalomtörténet. Egyéb írásművek. Vegyes. 484 p.

OSZK Hírlapolvasó

URL: https://mek.oszk.hu/12900/12939/


1955.

ÚJ IDŐK (Bp. 1894–1949.)

DOBOS Krisztina, BUDAI Attila: Új Idők repertóriuma, 1895–1911. [Adatbázis.]

URL: http://www.hunbook.hu/index.php?op=bibliografiak&color=5


1956.

ÚJ IFJÚSÁGI SZEMLE (Bp. 2003–)

Új Ifúsági Szemle repertórium, 2003–2009. = Új Ifjúsági Szemle, 2009. 4. sz. 135-146 p.


1957.

ÚJ ÍRÁS (Bp. 1961–1991.)

Az Új Írás öt esztendeje, 1961–1965. (Elemző, betűrendes repertórium.) Összeáll. KOVÁCS Gizella. Bp. 1966. Népművelési Propaganda Iroda, 140 p.


1958.

ÚJ ÍRÁS (Bp. 1961–1991.)

Az Új Írás repertóriuma. 1961–1973. Összeáll. KOLOZSNÉ KOVÁCS Gizella. Bp. 1977. Népművelési Propaganda Iroda, 467 p.


1959.

ÚJ KÉP (Szabadka, 1997–)

Az Új Kép repertóriuma, 1997–1998. = Új Kép, 2001. 10. sz. mell.


1960.

ÚJ KÉP (Szabadka, 1997–)

Az Új Kép repertóriuma, 1999–2000. = Új Kép, 2002. 4. sz. mell.


1961.

ÚJ KÉP (Szabadka, 1997–)

Az Új Kép repertóriuma, 2001–2002. = Új Kép, 2003. 10. sz. mell.


1962.

ÚJ KÖNYV (Bécs, 1921.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1963.

ÚJ LÁTÓHATÁR (Zürich–Bécs–Párizs–München, 1959–)

Előbb: LÁTÓHATÁR (Zürich–Bécs–Párizs–München, 1950–1958.)

Közben: EGÉSZ LÁTÓHATÁR (Zürich–Bécs–Párizs–München, 1952.)

K. LENGYEL Zsolt, SZÁSZ Judit, CZIGÁNY Lóránt: Új Látóhatár repertórium pótkötet, 1976–1987. München, 1988. Molnár J. kiadása, 152 p.


1964.

ÚJ LÁTÓHATÁR (Zürich–Bécs–Párizs–München, 1959–)

Előbb: LÁTÓHATÁR (Zürich–Bécs–Párizs–München, 1950–1958.)

Közben: EGÉSZ LÁTÓHATÁR (Zürich–Bécs–Párizs–München, 1952.)

Új Látóhatár repertórium 1950–1975. Összeáll. CZIGÁNY Lóránt. Közrem. BORBÁNDI Gyula, SZILÁGYI Attila. München, 1976. Molnár J. ny., 183 p. = Új Látóhatár, 1976. 27. évf. 1–2. sz.


1965.

ÚJ MAGYAR SION (Esztergom, 1870–1886.)

Címvált.: MAGYAR SION (Esztergom, 1863–1904.)

Utóbb: MAGYAR SION (Esztergom, 1934–1944.)

A "Magyar Sion" repertóriuma 1863–1893. (Összeáll.) KERESZTY [Géza] Viktor. Esztergom, 1893. (Buzárovits Gusztáv), 114 p. = Magyar Sion, 1893. 12. sz. mell.


1966.

ÚJ MAGYAR SION (Esztergom, 1870–1886.)

Címvált.: MAGYAR SION (Esztergom, 1863–1904.)

Utóbb: MAGYAR SION (Esztergom, 1934–1944.)

SALIGA Irén: A Magyar Sion és az Új Magyar Sion repertóriuma. Piliscsaba-Esztergom, 2007. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 412 p.


1967.

ÚJ MAGYAROK (Bécs, 1932–1935.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331. p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1968.

ÚJ MÁRCIUS (Bécs, 1925–1933.)

Új Március. Kommunista folyóirat. Repertórium 1925–1933. [Szakdolgozat.] Összeáll. LAKOS Katalin. Bp. 1962. KMK szaktanfolyam, 68 p. Gépirat.

KMK D 798


1969.

ÚJ MÁRCIUS (Bécs, 1925–1933.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1970.

ÚJ MUNKA (Prága, 1931.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb felvidéki folyóiratok II. 1919–1938. Bp. 1957. 103 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1971.

ÚJ SYMPOSION (Újvidék, 1965–1992.)

Az Új Symposion 50 számának bibliográfiája. [1965–1969.] (Összeáll.) THOMKA Beáta. (Kiad. az Új Symposion.) Újvidék, 1970. (Forum ny.) [20] p.

/Symposion füzetek, 01./

OSZK OA 24.338


1972.

ÚJ SYMPOSION (Újvidék, 1965–1992.)

Az Új Symposion repertóriuma (1963–1975). 1–2. r. Készítette POLYÁK Márta, SILLING István, SZABÓ Márta. = Új Symposion, 12. évf. 1976. jún–júl. (134–135. sz.), aug. (136. sz.), mell. [13, 10] p.


1973.

ÚJ SYMPOSION (Újvidék, 1965–1992.)

Az Új Symposion repertóriuma, 1976–1979. (Összeáll. PAPP József.). = Új Symposion, 1980. mell. 12 p.


1974.

ÚJ SZELLEM (Prága, 1937–1938.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb felvidéki folyóiratok II. 1919–1938. Budapest, 1957. 103 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1975.

ÚJ SZÍN (Bp. 1931.)

KOPÓCSY Anna: Új Szín. = Ars Hungarica, 30. évf. 2002. 1. sz. 181-188 p.


1976.

ÚJ ÚT (Veszprém, 1956. XI-XII.)

Előbb: VESZPRÉMI NÉPÚJSÁG (Veszprém, 1945–1948.)

Előbb: VESZPRÉM-MEGYEI NÉPÚJSÁG (Veszprém, 1948–1956.)

Utóbb: KÖZÉPDUNÁNTÚLI NAPLÓ (Veszprém, 1957-1960.)

Utóbb: NAPLÓ (Veszprém, 1961-)

Szépirodalmi könyvismertetések, könyvbírálatok, szépirodalmi művekre vonatkozó közlések a Veszprém megyei Naplóban és elődeiben, 1945–1975. Bibliográfia. (Szakdolgozat,) Összeáll. KOTHANECZ Jánosné CSER Irma. Szombathely, 1977. Tanárképző Főiskola, 126 p. 19 t. Gépirat.

KMK D 1728


1977.

ÚJ ÚT (Veszprém, 1956. XI-XII.)

Előbb: VESZPRÉMI NÉPÚJSÁG (Veszprém, 1945–1948.)

Előbb: VESZPRÉM-MEGYEI NÉPÚJSÁG (Veszprém, 1948–1956.)

Utóbb: KÖZÉPDUNÁNTÚLI NAPLÓ (Veszprém, 1957-1960.)

Utóbb: NAPLÓ (Veszprém, 1961-)

KATONA Irén: Napló, cikkbibliográfia, 1947–2007. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2008. 66 p.


1978.

ÚJ VILÁG (Bécs, 1920.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1979.

ÚJHOLD (Bp. 1946–1948.)

BUDA Attila: Az Újhold közleményeinek repertóriuma, 1946–1948. = Buda Attila: Újholdak és régi mesterek. 296-300 p.


1980.

ÚJHOLD – ÉVKÖNYV (Bp. 1986–1991.)

BUDA Attila: Az Újhold – Évkönyvek repertóriuma, 1986–1991. = Buda Attila: Újholdak és régi mesterek. 301-319. p.


1981.

UNGARISCHE REVUE (Bp. 1881–1895.)

Előbb: LITERARISCHE BERICHTE AUS UNGARN (Bp. 1877–1880.)

Register zu Literarische Berichte aus Ungarn, Band 1–4. 1878–1881. und Ungarische Revue, Jahrgang 1–13. 1882–1894. Bp. 1894. (Druck. Franklin), 54 p.


1982.

UNITÁRIUS ÉLET (Bp. 1947–1949. 1951–)

KELEMEN Miklós, SALIGA Irén: Az Unitárius Értesítő (1922–1945.) és az Unitárius Élet (1948–2005.) mutatója. Budapest, 2006. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség, 369 p.


1983.

UNITÁTRIUS ÉRTESÍTŐ (Bp. 1922–1945.)

KELEMEN Miklós, SALIGA Irén: Az Unitárius Értesítő (1922–1945.) és az Unitárius Élet (1948–2005.) mutatója. Budapest, 2006. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség, 369 p.


1984.

ÚT, AZ [I.] (Kolozsvár, 1915-)

Az Út repertóriuma, 1915-1944. 2001-2006. Összeáll. BAK Ágnes. Kolozsvár, 2016. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 360 p.

OSZK OC 110.327


1985.

ÚT, AZ [II.] (Pozsony, 1931–1936.)

GALAMBOS Ferenc: Kisebb felvidéki folyóiratok II. 1919–1938. Budapest, 1957. 103 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


1986.

ÚT, AZ [III.] (Bp. 1940–1946.)

Párhuzamos cím: HADERECH (Bp. 1940 – 1946.)

ILLÉS Márta: A Magyar Cionista Szövetség, Borochow-köre, Haderech című heti értesítőjének 1945-ös feldolgozása. Bp. 2003. ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, 83 p.

KSZK D 7209


1987.

ÚTKÖZBEN (Kaposvár, 1967–1988.)

SIPOS Csaba: Az Útközben repertóriuma, 1967–1986. Kaposvár, 1987. Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, 132 p.


1988.

ÚTTÖRŐVEZETŐ (Bp. 1947–1990.)

Címjegyzék az Úttörővezető 13 évfolyamában megjelent írásokról. [1957. szept. – 1969. jún.] (Szerk. BIRSZKY Márton.) Bp. 1970. Ifjúsági Lapkiadó, (Szikra ny.) 170, [6] p.


1989.

UTUNK [I.] (Szeged, 1945. II. 28-1945. VII. 7.)

A fölszabadult Szeged első újságjai. A Szegedi Népakarat, a Munka, a Szabad Ifjúság és az Utunk repertóriuma. Összeáll. GYURIS György, RÓZSAHEGYI János. = Somogyi-könyvtári Híradó, 1969. okt. 4. sz. 279–342. p.


1990.

UTUNK [II.] (Kolozsvár, 1946–1989.)

Utunk. A Román Népköztársaság Írószövetségének lapja. Tíz év közleményei 1946. jún.–1955. dec. (Mutató.) Összeáll. ABAFÁY Gusztáv. (Kolozsvár, 1957. In-trepr. Poligr.), 123 p.


1991.

UTUNK Évkönyv (Kolozsvár, 1968-1989/90.)

Utunk évkönyv 1968-1989/90 repertorium. Gépelt kézirat. Összeáll. KUSZÁLIK Péter. Marosvásárhely, 1992. 109 p.

TEGY 512


1992.

ÜRES ÓRÁK (Szécsény, 1907. VI. 27. – VII. 26.)

A Szécsényi sajtó repertóriuma. (Összeáll.) PUTZ Judit. Tanulmányok Szécsény múltjából, 6. köt, 1983. 31–90. p.


1993.

ÜZENET (Szabadka, 1971–)

KISS Gusztáv, FARKAS Attila: Üzenet (1971–1997.) Bibliográfia. Szabadka, 1998. Életjel Kiadó, 491 p.


1994.

VÁCI NAPLÓ (Vác, 1992–)

Váci Napló repertóriuma, 1992–1994. / JANCSKÁR Judit. KLTE. TK, 1999. Szakdolgozat. 111 p.

KSZK D 8.733


1995.

VAJDASÁGI ÍRÁS (Szabadka, 1928–1929.)

PASTYIK László: Vajdasági Írás repertóriuma. Ugart kell törnünk! : válogatás a Vajdasági Írásból. Újvidék, Forum, 1983. 422 p. Hagyományaink, 12. Repertórium: 328-375 p.


1996.

VÁLASZ (Debrecen, Bp. 1934–1938. 1946–1949.)

A Válasz írói és írásai. [1934–1938. 1946–1949.] Összeáll. GALAMBOS Ferenc. [Bp.] 1954. II, 83 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


1997.

VÁLASZ (Debrecen, Bp. 1934–1938. 1946–1949.)

A Válasz repertóriuma. (1934–1938. 1946–1949.) (Összeáll. BÉNYEI József.) Kiad. a [Hajdú-Bihar] Megyei Könyvtár. Debrecen, 1973. Megyei Könyvtár, 174 p.


1998.

VÁLASZ (Debrecen, Bp. 1934–1938. 1946–1949.)

Válasz: 1934–1938. (Vál. szerk. és utószó SZÉCHENYI Ágnes.) Bp. 1986. Magvető, 655–665. p.

Tárgyév: 1934–1938.


1999.

VÁLASZ (Debrecen, Bp. 1934–1938. 1946–1949.)

SZÉCHENYI Ágnes: Lélegzetvétel. Válasz, 1946–1949. Bp., 2011. Argumentum, 283-298 p.

Tárgyév: 1946–1949.


2000.

VÁLLALATVEZETÉS – VÁLLALATSZERVEZÉS (Bp. 1969–1983.)

Vállalatvezetés – Vállalatszervezés. 1976–1980. [8–12.] évfolyamokban megjelent cikkek címei. Bp. 1980. Alföldi ny. Debrecen, 32 p. = Vállalatvezetés – Vállalatszervezés, 1980. 4. sz. mell.


2001.

VALÓSÁG [I.] (Bp. 1945–1948.)

Valóság. 1945–1948. Repertórium. Összeáll. VIDA Sándor. Bp. (1974). Népművelési Propaganda Iroda, 61 p.


2002.

VALÓSÁG [II.] (Bp. 1958–)

A Valóság c. folyóirat repertóriuma. 1963–1967. (Szakdolgozat.) Összeáll. MÁNDY Gáborné. Debrecen, 1968. Tanítóképző Intézet, 110, [5] p. Gépirat.

DTK 769/szd.


2003.

VALÓSÁG [II.] (Bp. 1958–)

A Valóság repertóriuma, 1958–1978! 1–21. évf. (Összeáll. MEGGYES! János.) (Kiad. a Hírlapkiadó Váll.) Bp. 1982. Veszprémi ny., 284, [1] p.


2004.

VALÓSÁG [II.] (Bp. 1958–)

KÖRÖSI József, KÖRÖSI Zsuzsanna, ZAYZON Márta: Valóság repertórium, 1958. december-1994. március. Bp. 1995. Corvina, 408 p.


2005.

VÁROSÉPÍTÉS (Bp. 1964–1989.)

Városépítés. Index 1964–1973. (Kiad. a Lapkiadó Vállalat.) (Bp. [1974]. Révai ny.), 14 p.


2006.

VÁROSÉPÍTÉS (Bp. 1964–1989.)

Városépítés. Index: 1974–1980. (Kiad. a Lapkiadó Vállalat.) (Bp. [1981]. Révai ny.), 20 p. = Városépítés, 1981. mell.


2007.

VÁROSGAZDASÁGI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1970–1989.)

Városgazdasági Tájékoztató. 1971–1978. [2–9.] évfolyamainak tartalomjegyzéke. Bp. 1978. ÉTK, 14 p. = Városgazdasági Tájékoztató, 1978. évi 6. sz. mell.


2008.

VÁROSI KÖZLEKEDÉS (Bp. 1968–)

Városi Közlekedés. Tartalomjegyzék, 1968–1972. (Bp. 1973. Petőfi ny. Kecskemét.), 18 p.


2009.

VÁROSI SZEMLE. (Bp. 1908–1918. 1926–1948.)

Előbb: FŐVÁROSI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1907-1908.)

Adalékok két budapesti közigazgatási folyóirat történetéhez. Összeáll. BAJNOKNÉ SZÉCSEY Réka. Bp. 1980. 76 p. Gépirat. Repertóriumok:

Fővárosi Közlemények, 1907–1908. (20–26. p.)

Városi Szemle, 1945–1948. (27–75. p.)


2010.

VÁROSI SZEMLE. (Bp. 1908–1918. 1926–1948.)

Előbb: FŐVÁROSI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1907-1908.)

Városi Szemle. Közlemények a városi igazgatás és statisztika köréből. 1945–1948. 31–34. évf. Repertórium. (Összeáll. BAJNOKNÉ SZÉCSEY Réka.) Kiad. az Országgyűlési Könyvtár, Bp. 1981. 67 p.


2011.

VÁROSI SZEMLE. (Bp. 1908–1918. 1926–1948.)

Előbb: FŐVÁROSI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1907-1908.)

Városi Szemle. Közlemények a városi közigazgatás és statisztika tárgyköréből. Általános mutató az első öt kötethez. 1908–1912. Összeáll. KŐHALMI Béla. Bp. 1913. 86 p.


2012.

VÁROSUNK (Bp., 1998–)

KARIP Gyula: A Városunk: Budapesti Honismereti Híradó repertóriuma, 1998–2005.

URL: http://ki.oszk.hu/content/v-rosunk-budapesti-honismereti-h-rad-repert-riuma-1998–2005


2013.

VAS MEGYEI KÖNYVTÁRAK ÉRTESÍTŐJE (Szombathely, 1971–)

TILCSIKNÉ PÁSZTOR Ágnes: A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője. Repertórium, 1971–1990. Szombathely, 1991. Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 51 p.


2014.

VAS MEGYEI KÖNYVTÁRAK ÉRTESÍTŐJE (Szombathely, 1971–)

PALOTÁSNÉ SISAK Edit: A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője, 1971–1997. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1998. 79 p.

P 21/ 1998


2015.

VAS MEGYEI KÖNYVTÁRAK ÉRTESÍTŐJE (Szombathely, 1971–)

A Vas megyei könyvtárak értesítője. Repertórium. Összeáll. TILCSIKNÉ PÁSZTOR Ágnes. Szombathely, 1991. Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár.

Tárgyév: 1971-1990.

OSZK HB 2.328/x


2016.

VÁSÁRHELY NÉPE (Hódmezővásárhely, 1944. X. 23 – 1949. X. 29.)

Az új élet kezdetén. A Vásárhely Népe c. napilap repertóriuma 1944. okt. 23 –1945. ápr. 17. (Az anyagot gyűjtötte, összeáll, és bev. KÁRÁSZ József.) Hódmezővásárhely. 1969. Csongrád Megyei Könyvtár, (Szegedi ny. Szeged.) 56 p.


2017.

VÁSÁRHELY NÉPE (Hódmezővásárhely, 1944. okt. 23–1949. okt. 29.)

KÁRÁSZ József: A koalíciós idők. Hódmezővásárhelyi újságok repertóriuma, 1945. ápr. 18 – 1949. okt. 29. 1-5 kötet. Hódmezővásárhely, 1985, 198 p, 200 p, 203 p, 220 p, 145 p. Gépirat.


2018.

VÁSÁRHELYI FÜGGETLEN ÚJSÁG (Hódmezővásárhely, 1946. febr. 1–1947. júl. 18.)

KÁRÁSZ József: A koalíciós idők. Hódmezővásárhelyi újságok repertóriuma, 1945. ápr. 18 – 1949. okt. 29. 1-5 kötet. Hódmezővásárhely, 1985, 198 p, 200 p, 203 p, 220 p, 145 p. Gépirat.

Tárgyév: 1946. febr. 1–1947. júl. 18.


2019.

VÁSÁRHELYI HÍRADÓ (Hódmezővásárhely, 1900–1906.)

Vásárhelyi Híradó 1900. szept. 27 – 1902. márc. 30. Válogatott repertórium. Szakdolgozat. Összeáll. KOVÁCS Endréné. Nyíregyháza, 1983. Tanárképző Főiskola, 129 p. 1 t. Gépirat.

NyTK Szd/200


2020.

VÁSÁRHELYI HÍRADÓ (Hódmezővásárhely, 1900–1906.)

BÁNFINÉ KOVÁCS Ildikó: A Vásárhelyi Híradó napilappá válásának éve, 1902. Repertórium. Szeged, 2005. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 291 p.

Tárgyév: 1902.

KSZK D 7397


2021.

VÁSÁRHELYI SZÓ (Hódmezővásárhely, 1955–1956.)

A Vásárhelyi Szó repertóriuma. (1955–1956.) (Szakdolgozat, Debrecen, Tanítóképző Intézet szegedi kihelyezett tagozata.) Összeáll. KOVÁCS Lídia. (Debrecen–Szeged), 1974. IV, 76 p. 1 t. Gépirat.

DTK 2190/szd.


2022.

VASÁRNAP [I.] (Bécs, 1920.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


2023.

VASÁRNAP [II.] (Kolozsvár, 1921–1923.)

Utóbb: VASÁRNAPI ÚJSÁG (Kolozsvár, 1923-1925.)

A kolozsvári Vasárnap és Vasárnapi Újság irodalmi repertóriuma. (Összeáll.) SZABÓ Zsolt. = Nyelv-és Irodalomtudományi Közlemények, 23. évf. 1979. 2. sz. 211–217. p.


2024.

VASÁRNAPI ÉLET (Karcag, 1910.)

Főlap: KARCZAGI HÍRLAP (Karcag, 1905–1938.)

Karcagi Hírlap 1905–1911. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. KERESZTI Erzsébet. Nyíregyháza, 1981. Tanárképző Főiskola, 68 p. Gépirat.

NyTK Szd. 137


2025.

VASÁRNAPI ÚJSÁG [I.] (Bp. 1854–1921.)

A Vasárnapi Újság bibliographiája. 1854. márc. 5 – 1879. márc. 2. [Összeáll.] id. SZINNYEI József. = Vasárnapi Újság, 1879. III. 16. 11. sz. 175. p.


2026.

VASÁRNAPI ÚJSÁG [I.] (Bp. 1854–1921.)

A Vasárnapi Újság dolgozótársainak repertóriuma. 1854. márc. 5 – 1879. márc. 2.) (Összeáll.) id. SZINNYEI József. = Vasárnapi Újság, 1879. IV. 20. 16. sz. 258–259. p.


2027.

VASÁRNAPI ÚJSÁG [I.] (Bp. 1854–1921.)

A Vasárnapi Újság dolgozótársai. [1854. III. 5 – 1879. III. 2.] = Vasárnapi Újság, 1879. III. 16. 11. sz. 170–176. p. Illusztrált.


2028.

VASÁRNAPI ÚJSÁG [I.] (Bp. 1854–1921.)

A Vasárnapi Újság repertóriuma 1854–1921. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. 1–8. köt. Bp. 1978–1979. 1–2. köt. A Vasárnapi Újság írói, A–Z.: 248, 290 p. 3–5. köt. A Vasárnapi Újság írásai.: 298, 319, 364 p. 6–8. köt. A Vasárnapi Újság képanyaga.: 204, 254, 367 p. Gépirat.

OSZK Hírlapolvasó


2029.

VASÁRNAPI ÚJSÁG [I.] (Bp. 1854–1921.)

Képek és rajzok jegyzéke, A Vasárnapi Újság 1854., 1855., 1856., 1857. és 1853. évi folyamaiban. = Vasárnapi Újság, 1858. évf. mell. [3] p.


2030.

VASÁRNAPI ÚJSÁG [II.] (Kolozsvár, 1923–1925.)

Előbb: VASÁRNAP (Kolozsvár, 1921–1923.)

A kolozsvári Vasárnap és Vasárnapi Újság irodalmi repertóriuma. (Összeáll.) SZABÓ Zsolt. = Nyelv-és Irodalomtudományi Közlemények, 23. évf. 1979. 2. sz. 211–217. p.


2031.

VASI HONISMERETI KÖZLEMÉNYEK (Szombathely, 1974–75. 1977–1994.)

Vasi Honismereti Közlemények repertóriuma. 1974–1986. Összeáll. TILCSIKNÉ PÁSZTOR Ágnes. = Vasi Honismereti Közlemények, 1986. 1–2. sz. 171–188. p.


2032.

VASI HONISMERETI KÖZLEMÉNYEK (Szombathely, 1974–75. 1977–1994.)

TILCSIKNÉ PÁSZTOR Ágnes: Vasi Honismereti Közlemények repertóriuma, 1974–1986. = Vasi Honismereti Közlemények, 1986. 1-2. sz. 171-188 p.


2033.

VASI SZEMLE (Szombathely, 1933–1944. Új f. 1958–)

A Vasi (Dunántúli) Szemle tizenegy éve, (1933–1944.) Összeáll. DÖMÖTÖR Sándor. – Vasi élet és irodalom. Vas megye irodalmának múltja és jelene. Szerk. PALKÓ István. Szombathely, 1957.

Repertórium: 163–181. p.

/[Szombathely,] Savaria Múzeum közleményei, 1./


2034.

VASI SZEMLE (Szombathely, 1933–1944. Új f. 1958–)

A Vasi Szemle repertóriuma 1933–1976. (Összeáll. DALMI Kálmánné, TAKÁCS Miklós.) Szombathely, 1978. Sylvester ny., 168 p. 10 t.


2035.

VASI SZEMLE (Szombathely, 1933–1944. Új f. 1958–)

Vas megyei kiadványok bibliográfiája. Összeáll. KUNTÁR Lajos. = Életünk, 1963. 1. sz. 128–141. p. Tárgyév: 1958–1962.


2036.

VASI SZEMLE (Szombathely, 1933–1944. Új f. 1958–)

TAKÁCS Miklós: Vasi Szemle repertóriuma II. kötet 1977–1992. Szombathely, 1993. Pedagógiai Intézet, 112 p.


2037.

VASÚT (Bp. 1951–1991.)

Vasút. A vasutas dolgozók gazdasági és műszaki lapja repertóriuma 1976–1978. (Szakdolgozat.) Összeáll. BERTA Tiborné. Debrecen, 1979. Tanítóképző Főiskola szegedi kihelyezett tagozata, 110 p.

KMK D 2187


2038.

VASÚTÉPÍTŐK (Front [amerre az alakulat járt], 1945. február–május.)

MARKÓ György: A "Vasútépítők" című csapatújság repertóriuma. = Hadtörténelmi Közlemények, 22. évf. 1975. 3. sz. 553-566 p.


2039.

VASÚTHISTÓRIA ÉVKÖNYV (Bp. 1988–)

HELLER György: A Vasúthistória Évkönyv repertóriuma, 1988–1997. = Vasúthistória Évkönyv, 1998. [mell.] 1-6 p.


2040.

VATERLAND, DAS (Győr, 1844-1846.)

Utóbb: HAZÁNK (Győr, 1847. I. 2 – 1848. VIII. 10.)

A győri sajtó története (1728–1850). Győr, 1915. Nitsmann ny., 150 p. Repertórium: 83–99 p.


2041.

VECSÉSI KALENDÁRIUM (Vecsés, 1993–)

VADÁSZI Istvánné: A Vecsési Kalendárium és repertóriuma. Bp. 2009. ELTE, 80 p.

Tárgyév: 1993–2009.

KSZK D 8530


2042.

VÉDELEM (Bp. 1994–2011.)

URL: http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/vedelem

Tárgyév: 2007–2011.


2043.

VENDÉGLŐSÖK LAPJA (Bp. 1884. XI. 1 – 1944.)

A Pincérek Lapja és a Vendéglősök Lapja repertóriuma. 1884–1894. Összeáll. MOHAI Miklós. [Bp. 1983.] [58], 247 p. Gépirat


2044.

VERES PÁLNÉ GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE (Bp. 1896–1990.)

GRÁBERNÉ BŐSZE Klára, VERŐCEI Katalin: A Veres Pálné Gimnázium értesítőjének repertóriuma, 1896–1990. Bp. 1994. Gépirat

OSZK SZj. I. 152/323


2045.

VERTEBRATA HUNGARICA (Bp. 1959–1989.)

Vertebrata Hungarica repertóriuma 1959–1973. [1–14. évf.] (Szakdolgozat.) Összeáll. ÚJFALUDI Edit. Debrecen, 1975. Tanítóképző Intézet, VIII, 112 p. Gépirat.

DTK 2460/szd.


2046.

VESZPRÉM MEGYEI HONISMERETI TANULMÁNYOK (Veszprém, 1972–2004.)

Szünetelt: 1974–1975, 1982.

A Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok repertóriuma 1972–1984. [1–10. köt.] (Összeáll. HADNAGY Imre.) Veszprém, 1985. Pannon ny., 22 p. = Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok, 1985. 11. köt. mell.


2047.

VESZPRÉM MEGYEI HONISMERETI TANULMÁNYOK (Veszprém, 1972–2004.)

Szünetelt: 1974–1975, 1982.

Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok, I-XX. Repertórium, 1972–2001. / MEZEI Zsolt, dr. TÓTH Dezső, Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, 2003. 48 p.


2048.

VESZPRÉM-MEGYEI NÉPÚJSÁG (Veszprém, 1948–1956.)

Előbb: VESZPRÉMI NÉPÚJSÁG (Veszprém, 1945–1948.)

Utóbb: ÚJ ÚT (Veszprém, 1956. XI-XII.)

Utóbb: KÖZÉPDUNÁNTÚLI NAPLÓ (Veszprém, 1957-1960.)

Utóbb: NAPLÓ (Veszprém, 1961-)

Szépirodalmi könyvismertetések, könyvbírálatok, szépirodalmi művekre vonatkozó közlések a Veszprém megyei Naplóban és elődeiben, 1945–1975. Bibliográfia. (Szakdolgozat,) Összeáll. KOTHANECZ Jánosné CSER Irma. Szombathely, 1977. Tanárképző Főiskola, 126 p. 19 t. Gépirat.

KMK D 1728


2049.

VESZPRÉMI NÉPÚJSÁG (Veszprém, 1945–1948.)

Utóbb: VESZPRÉM-MEGYEI NÉPÚJSÁG (Veszprém, 1948–1956.)

Utóbb: ÚJ ÚT (Veszprém, 1956. XI-XII.)

Utóbb: KÖZÉPDUNÁNTÚLI NAPLÓ (Veszprém, 1957-1960.)

Utóbb: NAPLÓ (Veszprém, 1961-)

Szépirodalmi könyvismertetések, könyvbírálatok, szépirodalmi művekre vonatkozó közlések a Veszprém megyei Naplóban és elődeiben, 1945–1975. Bibliográfia. (Szakdolgozat,) Összeáll. KOTHANECZ Jánosné CSER Irma. Szombathely, 1977. Tanárképző Főiskola, 126 p. 19 t. Gépirat.

KMK D 1728


2050.

VESZPRÉMI VEGYIPARI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI, A (Veszprém, 1957–1971.)

A Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei. Index. 1–10. köt. 1957–1966. Összeáll. GLASNER Mária. Veszprém, 1968. Veszprém m. ny., 51, 48, 56, 55 p. Magyar, angol, német, orosz nyelvű repertóriumok.


2051.

VIENAC (Zágráb, 1869–1899.)

Horvát történelmi repertórium. 1–2. köt. (Összeáll.) MARGALITS Ede. Kiad. az MTA. Bp. (Athenaeum ny.) 1. köt. 1900. – XXIV, 783 p. 2. köt. 1902.– LI, 867 p.


2052.

VIDÉKI SAJTÓ (Miskolc, 1929.)

HIDEG Ágnes: Thurzó Nagy László és a "Vidéki Sajtó". = Herman Ottó Múzeum évkönyve, 45. köt. 2006. 599-609. p.


2053.

VIGILIA (Bp. 1935–)

RADA Sarolta: Vigilia folyóirat 2006-os repertóriuma. Szeged, 2007. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 61 p.

KSZK D 8391


2054.

VIGILIA (Bp. 1935–)

STAUDER Mária: Vigilia repertórium, 1935–1984. Budapest, 1987. Vigilia Kiadó, 384 p.


2055.

VIGILIA (Bp. 1935–)

F. POZSONYI Ágnes: Vigilia repertórium, 1985–1994. Budapest, 1996. Vigilia Kiadó, 102 p.


2056.

VIHARSAROK (Szentes, 1949–1956.)

KÁRÁSZ József: A Viharsarok című lap repertóriuma, 1953. Hódmezővásárhely, 1990. Hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár, 119 p.


2057.

VIHARSAROK (Szentes, 1949–1956.)

BORUS Gábor: A "Viharsarok" repertóriuma, 1954. Hódmezővásárhely, 1992. Hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár, 99 p.


2058.

VIHARSAROK (Szentes, 1949–1956.)

BORUS Gábor: A "Viharsarok" repertóriuma, 1955. Hódmezővásárhely, 1993. Hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár, 68 p.


2059.

VIHARSAROK (Szentes, 1949–1956.)

BORUS Gábor: A "Viharsarok" repertóriuma, 1956. Hódmezővásárhely, 1996. Hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár, 68 p.


2060.

VILÁG (Bp. 1910–1926.)

Világ, 1910. március 30 – 1926. április 30. Repertórium, [1. köt.] 1910–1912. Összeáll. CZÉRE Gyöngyvér. Bp. 1984. Petőfi Irodalmi Múzeum, XXIV, 412 p.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai./


2061.

VILÁG (Bp. 1910–1926.)

CZÉRE Gyöngyvér: Világ, 1910. március 30-1926. április 30. Repertórium, (1913–1914). Bp. 1988. Petőfi Irodalmi Múzeum, 383 p.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai./


2062.

VILÁG (Bp. 1910–1926.)

BORSOS Attila, LAKATOS Éva: Világ repertórium, 1915. Annotált bibliográfia. Bp. 2017. OSZK.

OSZK Hírlapolvasó

URL: https://mek.oszk.hu/17000/17022


2063.

VILÁG (Bp. 1910–1926.)

BORSOS Attila: Világ repertórium, 1916. január - június. Annotált bibliográfia. Bp. 2015. OSZK.

OSZK Hírlapolvasó

URL: https://mek.oszk.hu/14800/14813


2064.

VILÁG (Bp. 1910–1926.)

BORSOS Attila: Világ repertórium, 1916. július - december. Annotált bibliográfia. Bp. 2015. OSZK. 220 p.

OSZK Hírlapolvasó

URL: https://mek.oszk.hu/14100/14129/


2065.

VILÁG (Bp. 1910–1926.)

BORSOS Attila: Világ repertórium, 1917. január - október. Annotált bibliográfia. Bp. 2016. OSZK.

OSZK Hírlapolvasó

URL: https://mek.oszk.hu/16300/16379


2066.

VILÁG (Bp. 1910–1926.)

BORSOS Attila: Világ repertórium, 1918. Annotált bibliográfia. Bp. 2018. OSZK.

OSZK Hírlapolvasó

URL: https://mek.oszk.hu/17800/17855


2067.

VILÁG (Bp. 1910–1926.)

Közben: FÁKLYA (Bp. 1919. ápr. 20 - máj. 14.)

BORSOS Attila: Világ/Fáklya repertórium, 1919. Annotált bibliográfia. Bp. 2019. OSZK.

OSZK Hírlapolvasó

URL: https://mek.oszk.hu/18800/18899


2068.

VILÁGIRODALMI FIGYELŐ (Bp. 1958–1963.)

Előbb: IRODALMI FIGYELŐ (Bp. 1955-1957.)

Utóbb: HELIKON [III.] (Bp. 1964–)

Fejezetek a "Helikon" történetéből. Irodalmi Figyelő (1955–1957.), Világirodalmi Figyelő (1958–1963.), Helikon, Világirodalmi Figyelő (1964–). (Szakdolgozat.) (Összeáll. BEDNÁR Attiláné, JUHÁSZ Erzsébet.) Bp. 1973. ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 126, 92 p. 23 mell. Gépirat. Repertórium: 22–92. p.

KMK D 3195


2069.

VILÁGIRODALMI FIGYELŐ (Bp. 1958–1963.)

Előbb: IRODALMI FIGYELŐ (Bp. 1955-1957.)

Utóbb: HELIKON [III.] (Bp. 1964–)

A Helikon repertóriuma, 1955–2011. = Helikon, 58 évf. 2012. 1-2. sz. 314 p.


2070.

VILÁGKÉP (Újvidék, 1941. jan. 1 – 1941. márc. 1.)

Főlap: HÍD (Újvidék, 1934–1941. 1945–1950. 1950–)

A Híd repertóriuma (1934–1941). Összeáll. PATÓ Imre. (Közread. a Hungarológiai Intézet, Újvidék.) Újvidék, 1976, Forum. 270 [6] p.


2071.

VILÁGOSSÁG [I.] (Bécs, 1920–1921. 1924. 1930–1933.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat.

Tárgyév: 1920–1921.

OSZK Hírlapolvasó


2072.

VILÁGOSSÁG [II.] (Bp. 1960–)

A Világosság első tíz éve. 1960–1969. (Repertórium.) [Szerk.] (TOLNAI György.) Bp. 1971. FSZEK, 282 p.


2073.

VILÁGOSSÁG [II.] (Bp. 1960–)

TÓTH Viktória: Világosság, 1970–1972. Repertórium. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1987. 90 p.


2074.

VILÁGTÖRTÉNET (Bp. 1964–1978. Új f. 1979–)

KREJCS Judit: A Világtörténet repertóriuma, 1969–1978. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1987. 127 p.

K 94/ 1987


2075.

VILÁGTÖRTÉNET (Bp. 1964–1978. Új f. 1979–)

A Világtörténet repertóriuma. (Új folyam, 1979–1984.) Összeáll. SZEIFERT Dezső. = Világtörténet, 1986. 1–2. sz. 287–392. p.


2076.

VILÁGTÖRTÉNET (Bp. 1964–1978. Új f. 1979–)

TÓTH Rita: Világtörténet repertórium, 1985–1990. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1997. 100 p.

T 77/ 1997


2077.

VILÁGTÖRTÉNET (Bp. 1964–1978. Új f. 1979–)

VARGA Éva: Világtörténet, 1991–1998. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1991. 89 p.

V 37/ 1999


2078.

VIRÁGOS BUDAPEST, VIRÁGOS MAGYARORSZÁG (Bp. 1929–1930.)

A Virágos Budapest, Virágos Magyarország című folyóirat kertművészettel, kertekkel, kerttervezőkkel kapcsolatos írásai. ALFÖLDY Gábor, ZOLNAI Dóra: Kertművészet, a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944. Bp. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1997. 112 p.

Tárgyév: 1929–1930.


2079.

VISEGRÁDI HÍREK (Visegrád, 1985–)

Visegrádi Hírek, repertórium. [Adatbázis.]

URL: http://www.visegrad.hu/visegradi-hirek-3

Tárgyév: 2001–2014.


2080.

VI'SGÁLÓDÓ MAGYAR GAZDA (Bécs, 1796–1797.)

DVORACSEK Andrea: Az első magyar gazdasági szakfolyóirat [Vi'gálódó Magyar Gazda]. Szakdolgozat, BDTF, Szombathely, 1980. 83 p.

D 99/ 1980


2081.

VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1890–1958. Új. f.: 1959–2013.)

Előbb: KULTÚRMÉRNÖKI JELENTÉSEK (Pest, 1789–1889.)

Társlap: ÖNTÖZÉSÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1939–1946.)

A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke. Név-, földrajzi és tárgymutató, 1879–1939. Összeáll. MAYER László. Bp. 1940. Egyet. ny., 77 p. = Vízügyi Közlemények, 1939. 3–4. sz. mell.


2082.

VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1890–1958. Új. f.: 1959–2013.)

Előbb: KULTÚRMÉRNÖKI JELENTÉSEK (Pest, 1789–1889.)

Társlap: ÖNTÖZÉSÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1939–1946.)

A "Vízügyi Közlemények" tárgy- és névmutatója 1931 végéig. [1890-től.] Összeáll. FIALKA Sándor. = Vízügyi Közlemények, 14. évf. 1932. jan–jún. 163–191. p.


2083.

VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1890–1958. Új. f.: 1959–2013.)

Előbb: KULTÚRMÉRNÖKI JELENTÉSEK (Pest, 1789–1889.)

Társlap: ÖNTÖZÉSÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1939–1946.)

A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke. Név-, földrajzi és tárgymutató. 2. r. 1940–1949. [21–31. évf.] Összeáll. KOMLÓSI Imréné. Bp. 1950. Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Könyv- és Folyóirat Kiadó Váll., 32 p. = Vízügyi Közlemények, 1950. 1–2. sz. mell.


2084.

VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1890–1958. Új. f.: 1959–2013.)

Előbb: KULTÚRMÉRNÖKI JELENTÉSEK (Pest, 1789–1889.)

Társlap: ÖNTÖZÉSÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1939–1946.)

A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke. Név-, földrajzi és tárgymutató. 3. r. 1950–1960. [32–42. évf.] Összeáll. BAKONDI István. [Kiad. az] Országos Vízügyi Főigazgatóság, Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet. Bp. 1962. Műszaki Kiadó, 35 p. = Vízügyi Közlemények, 1962. 1. sz. mell.


2085.

VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1890–1958. Új. f.: 1959–2013.)

Előbb: KULTÚRMÉRNÖKI JELENTÉSEK (Pest, 1789–1889.)

Társlap: ÖNTÖZÉSÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1939–1946.)

JASKÓ György: A repertóriumok készítésének főbb kérdései és a Vízügyi Közlemények repertóriuma, 1961–1980. Budapest, 1982. ELTE, 118 p.

KSZK D 4.288


2086.

VOENNO-MEDICINSZKIJ ZURNAL (Moszkva, 1944-)

Külföldi katonaorvosi folyóiratok repertóriuma, 1982-1984. Összeáll. TÉRI Sarolta, VERSEGHI Mária. = Honvédorvos, 1986. ksz. 68 p.


2087.

VOJNOSANITETSKI PREGLED (Beograd, 1944-)

Külföldi katonaorvosi folyóiratok repertóriuma, 1982-1984. Összeáll. TÉRI Sarolta, VERSEGHI Mária. = Honvédorvos, 1986. ksz. 68 p.


2088.

VÖRÖS ÚJSÁG [I.] (Bécs, 1920.)

GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919–1933. 331 p. Gépirat. OSZK Hírlapolvasó


2089.

VÖRÖS ÚJSÁG [II.] (Omszk, 1920–1921.)

TERBE Lajos: Szibériai magyar lapok: 1915–1921, bibliográfia az omszki Forradalom és a Vörös Újság részletes ismertetésével. Bp. 1960. Kossuth Nyomda, 258-284 p.


2090.

WEHRMEDIZINISCHE MONATSSCHRIFT (Bonn, 1965-)

Külföldi katonaorvosi folyóiratok repertóriuma, 1982-1984. Összeáll. TÉRI Sarolta, VERSEGHI Mária. = Honvédorvos, 1986. ksz. 68 p.


2091.

WIENNERISCHES DIARIUM (Bécs, 1703–1779.)

Budai, óbudai és pesti hírek a "Wiennerisches Diarium" első ötven évfolyamában. (1703–1752.) Ofen, Altofen und Pest im Spiegel des "Wiennerischen Diariums". Mitteilungen aus den Jahrgangen, 1703–1752. [Összeáll.] HANS-KARL Erzsébet, Bp. (1939). Fővárosi Könyvtár, 59 p.

/Bp. Fővárosi Könyvtár. Tanulmányok 12./


2092.

WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE (Szekszárd, 1990–)

Előbb: BÉRI BALOGH ÁDÁM MÚZEUM ÉVKÖNYVE (Szekszárd, 1970–1990.)

KŐHEGYI Mihály, PAJOR Enikő: A Szekszárdi Wosinsky Mór (Béri Balogh Ádám) Múzeum Évkönyvének repertóriuma, 1-20. = Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 20. köt. 1998. 369-436 p.

Tárgyév: 1990–1998


2093.

ZALAI GYŰJTEMÉNY (Zalaegerszeg, 1974–)

KAPILLER Imre, KISS Gábor: A Zalai Gyűjtemény repertóriuma, 1974–1998. Zalaegerszeg, 1999. Zala Megyei Levéltár, 150 p.


2094.

ZALAI GYŰJTEMÉNY (Zalaegerszeg, 1974–)

RADICSNÉ SZABÓ Erzsébet: Zalai Gyűjtemény, 1974–1996. Repertórium. Szeged, 1996. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 45 p.

KSZK D 6761


2095.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ (Zánka, 1991–)

POÓR Ferenc: A Zánkai Hírmondó első tíz évfolyama. Repertórium, 1991–2000. Zánka, 2000. Zánkai Önkormányzat, 27 p.


2096.

ZEITSCHRIFT FÜR MILITARMEDIZIN (Berlin, 1960-1990.)

Külföldi katonaorvosi folyóiratok repertóriuma, 1982-1984. Összeáll. TÉRI Sarolta, VERSEGHI Mária. = Honvédorvos, 1986. ksz. 68 p.


2097.

ZEMPLÉNI MÚZSA (Sárospatak, 2001–)

A Zempléni Múzsa 2001–2010. évi I-X. évfolyamainak tartalomjegyzéke. BOLVÁRI TAKÁCS Gábor. = Zempléni Múzsa, 2010. 4. sz. 89-108 p.


2098.

ZENEI SZEMLE (Temesvár, Bp. 1917–1949.)

A Zenei Szemle c. folyóirat (1917–1929.) áttekintése. Szakdolgozat. Összeáll. KÁRPÁTI Jánosné. Bp. 1974. ELTE Könyvtártudományi Tanszék. LXII, 76 p. Gépirat. Repertórium: 1–76 p.

KMK D 3578


2099.

ZENEI SZEMLE (Temesvár, Bp. 1917–1949.)

Szünetelt: 1930–1946.

BÁLDI Judit: Áttekintés a század első felének magyar zenei folyóiratairól: a Magyar Zenei Szemle és a Zenei Szemle új folyamának repertóriuma. Budapest, ELTE Könyvtártudományi Intézet, 67 p.

Tárgyév: 1947–1949.

KSZK D 6084


2100.

ZORD IDŐ (Marosvásárhely, 1919–1921.)

KUTI Márta: Zord Idő repertórium, 1919–1921. [Erdélyi Magyar Adatbank.]

URL: http://zordido.adatbank.transindex.ro


2101.

ZSARU (Bp. 1992–)

MARKOVICS Éva: Az emberiség elleni bűncselekményekről szóló cikkek a Zsaru rendőrségi magazin 1993–1994 között megjelent számaiban. Repertórium. Szakdolgozat, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképzői Kar, 2003. 83 p.

KSZK D 7728


2102.

ZSARU (Bp. 1992–)

VÁSZ Margit Ágnes: A közlekedési bűncselekményekről szóló cikkek a Zsaru magazin 1998–2002 között megjelent számaiban. Szakdolgozat, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképzői Kar, 2003. 68 p.

KSZK D 7560


2103.

ZSARU (Bp. 1992–)

MOHAROS Bálint: Két szakma határán : a kábítószerről, a kábítószer bűnözésről és megelőzésről szóló cikkek a Zsaru magazin 1999–2001 között megjelent cikkeiben. Szakdolgozat, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképzői Kar, 2004. 81 p.

KSZK D 7491


2104.

ZSEBKÖNYV 1822-RE (Bécs, 1822.)

Főlap: HÉBE (Bécs, 1822–1826.)

A Hébe írói és közleményei (1822–1826). = TAMEDLY Mihály: Igaz Sámuel és a Hébe. Sopron, 1917. 30–39. p.