EGYETEMI INTEGRÁCIÓ ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATFEJLESZTÉSEK

Uherkovich Péter, uhi@ipi.jpte.hu

Janus Pannonius Tudományegyetem

Abstract

Universities and computer network plans in Transdanubian region, Hungary

There is a endeavour in Transdanubian (Pannonia) region of Hungary to establish an alliance of Universities in that region. The participants located in seven different towns distributed among the whole region. The key of the successful co-operation is the communication and the networks. After the introduction the MANs' development are presented. The Computer Network of Pecs University (UPNET) is detailed. The ATM technology is exposed as the most adequate solution of the current and the future demands. In the next chapter the inter-city connections are roughly outlined. Afterwards, the benefit and possibility of connecting organisational telephone subnetworks over the MAN is introduced. Finally, the operational problems are discussed briefly.

Bevezetés

A Dél-Dunántúli felsőoktatási intézmények egy egyetemi integrációs folyamatot kezdeményeztek, amely a (Dél)-Dunántúl legtöbb felsőoktatási intézményét magába foglalja. A szövetségben érintett intézmények: JPTE, POTE, PATE, CSTIF, IGYPF. A karaikkal és kihelyezett tagozataikkal együtt igen kiterjedt intézményrendszer összesen 7 városban helyezkedik el: Szekszárd, Pécs, Kaposvár, Keszthely, Szombathely, Zalaegerszeg, Mosonmagyaróvár.

A sikeres együttműködés kulcsa a kommunikáció, ezen belül megnövekszik a számítógéphálózatok (informatikai hálózatok) szerepe. Erre a kihívásra kell megfelelő előremutató lépéseket tenni. Más részről az integrációs folyamat egyik nem titkolt célja éppen a fejlesztéseket lehetővé tevő pályázati támogatások elnyerése és hatékonyabb felhasználása. A tervezett integrációs folyamatból egyelőre csak az informatikai rész kidolgozása kezdődött meg. Ez az integráció végrehajtásához kevés, az informatikai elképzelések jelen bemutatásához viszont megfelelő alap.

Gerinchálózati fejlesztések

Ebben a fejezetben a városi méretű gerinchálózatok fejlesztését tekintem át. Ilyen gerinchálózatról két érintett városban beszélhetünk: Pécsett és Kaposváron épült ki jelentősebb városi méretű egyetemi hálózat. Pécsett a JPTE és a POTE korábbi együttműködésének eredménye az UPNET hálózat; Kaposváron a PATE, a CSTIF, a POTE főiskolai kara és a Megyei Könyvtár közös hálózata épült ki. Ezek a hálózatok elsősorban FEFA támogatással készültek. Az integrációban szövetségre lépő intézmények többsége ezekben a beruházásokban már megjelent, érdekük tehát az integráció keretében ezt az infrastruktúrát felhasználni, építését folytatni, korszerűsíteni.

Ezek a törekvések egy más szemléletrendszerre alapuló együttműködés esetén is értelmesek: például az "egy város - egy egyetem" elv mentén létrehozott egyetemi szövetségek számára jó infrastrukturális alapot teremthetnek ezek a városi gerinchálózatok.

A továbbiakban a pécsi gerinchálózat, az UPNET fejlesztési elképzeléseit tekintem át, amely ötletadó lehet más városi gerinchálózatok számára is. A tavalyi Networkshop-on részletesen elemeztem az UPNET kialakulásának történetét és jelenlegi helyzetét [1], ezért ezekre itt újból nem térek ki. Azóta az egyetlen jelentősebb fejlemény, hogy megkezdődött a POTE újabb hat klinikai épületének becsatlakoztatása. Az új nyomvonalon lefektetett kábelszakasszal közel kerültünk az évekkel ezelőtt megfogalmazott üvegszálas gyűrű kialakulásához.

Szempontok

Sávszélesség igények változatossága

Az adatátviteli igények a korábbi "a hálózat az a Novell" szemléletmódhoz képest jelentős mértékben differenciálódtak, és mindegyik típusú igénynek megfelelő minőségben kell megfelelni:

A hálózatok használatának minden területen történő elterjedése a biztonsági és megbízhatósági igények megnövekedését vonta maga után.

Az egyetemi hálózat a HBONE csatlakozáson keresztül rendelkezik tejes körű internet eléréssel, de a helyi informatikai fejlődés következtében, illetőleg annak további elősegítése érdekében igény van helyi internet átjárók megvalósítására. A JPTE megfogalmazta egy Pécsi Internet ÁXjáró (PIX) létrehozásának javaslatát, amelyet az önkormányzat és a helyi szolgáltatók is támogatnak.

Megoldások

A fenti igények mindegyikét a szóba jöhető technológiák közül legteljesebben - ezért a legköltséghatékonyabban - egy ATM városi gerinc képes kielégíteni:

A nagy területű egyetemi szövetség létrejötte esetén felmerül az igény olyan nagy távolságú összeköttetésekre, amelyek a meglévő intézményi vagy városi hálózatokat összekapcsolják. Ez az összeköttetés a HBONE-on keresztül már létezik, kérdés, hogy szükséges-e ezen túlmenően más összeköttetés is.

Megfogalmazható célok

Alternatívák

A JPTE korábbi FEFA pályázati támogatásokon alapuló projektjeivel megalapozta a város területén elszórtan elhelyezkedő telephelyek integrált telefonrendszerét. Kézenfekvő, hogy ehhez a technológiához csatlakozva a társintézmények is (POTE) hasonló rendszert alakítsanak ki, amely az összekapcsolás alapjául szolgálhat.

A JPTE jelenlegi telefonrendszere dedikált üvegszálon 4 összekapcsolt AT&T Definity központból áll. Amíg a rendelkezésre álló szálkapacitás lehetővé teszi, legjobb, ha ezek az összeköttetések így is maradnak. A későbbiekben azonban szükséges lehet ennek ATM-re történő átállítása. Az ATM gerincen a rendelkezésre álló szálak átviteli kapacitását jobban ki lehet használni.

Intézményi telefon alhálózatok összekötése csak egy-egy városon belül lehet reális cél.

Eszközpark - beruházás, működtetés, karbantartás

Egy beruházás akkor tekinthető befejezettnek, ha az üzemeltetését is megszerveztük. Ilyen korszerű informatikai infrastruktúrát csak jól felkészült szakemberekkel lehet megfelelő színvonalon üzemeltetni, másként az egész beruházás értelmetlen. Ehhez a megfelelő pénzügyi hátteret is tervezni, biztosítani kell.

Az egyetemi szféra számára nehezen megszerezhető és megfizethető szaktudás hatékonyabb kihasználása célszerűvé teszi az eszközpark egységesítését az egyébként függetlenül üzemeltetett alhálózatok tekintetében is.

Elképzeléseink között szerepel az egységes szerviz háttér megoldása is. Nyitott kérdés, hogy ez vajon saját szerviz szakembereket, vagy globális javítási szerződést jelentsen.

Hivatkozások

[1] Az UPNET története http://www.jpte.hu/ipi/upnet/history.html

[4] Akadémiai hálózat Pécsett http://www.jpte.hu/ipi/upnet/ricom96e.html