HOZZÁJÁRULÁSUNK A TEN 34 PROJEKTHEZ

Menyhért Zoltán, menyherz@lnx.hu LIAS-NETWORX Hálózatintegrációs Kft.

Abstract

LNX is a leader network integrator on the Hungarian market. The LNX contribution to the Hungarian ATM projects started in 1996. One of the predecessors of LNX, LIAS initiated the ATM Technological Cooperation Program to help the Hungarian educational and academic institutions migrating to the new technology. The 7th Joint European Networking Conference (JENC 7) held in Budapest in May, 1996 was a great step forward on the field of the Hungarian ATM trials. The Hungarian part of the TEN 34 project is based on the Cisco's LS1010 ATM switches installed for this pilot system. This lecture covers the one year experiences of the working system, the necessary and possible extensions, the new technologies (like VLAN) and the today features of the Cisco solutions.

1. Az ATM Technológiai Együttműködési Program (ATM TEP)

Az ATM TEP-et az LNX Kft. egyik elődje, a LIAS hirdette meg 1996. év elején. A program célja az volt, hogy a magyarországi felsőoktatási, kutatási intézményekkel együttműködve segítse az ATM technológia hazai terjedését. A Cisco, mint gyártó, sokirányú támogatását felhasználva az együttes munka, együttes tanulás, közös eredmények elvén az intézmények jelentős kedvezmények mellett juthattak korszerű eszközökhöz. Jellemző például, hogy a SzTAKI és a BME akkor juthatott hozzá a legújabb LightStream 1010 berendezésekhez, amikor azok még nem is szerepeltek a Cisco hivatalosan rendelhető gyártmányai között. A SzTAKI rendszerébe a LightStream 1010 ATM switch mellett egy Catalyst 5000-es ATM-LAN switch-et is telepítettünk, ezeket egy Cisco 7000-es routerrel kötöttük össze. A berendezések között LAN emulációt (LANE) valósítottunk meg. A rendszer az elmúlt, több mint egy év alatt bizonyította a tőle elvárható működöképességet, megbízhatóságot és teljesítményt, azóta is ezen keresztül bonyolódik a SzTAKI belső hálózata és az Internet közti adatforgalom. BME ATM switch telepítésére a JENC 7 (Joint European Networking Conference) mintahálózata kiépítése keretében került sor. Az 1996. májusában rendezett konferencia ragyogó alkalomnak bizonyult arra, hogy a hazai hálózatos szakma megmutassa hozzáértését. A mintahálózat egy városi hálózat (MAN) méreteit öltve, számos gyártó különböző termékeinek együttműködését valósította meg. A Cisco LightStream 1010 switch a BME hálózatának gerincében foglalt helyet, minden berendezés ezen keresztül a kapcsolódott a városi hálózathoz. A SzTAKI és a BME rendszere a JENC mintahálózatban összekötésre került, az egész rendszer együtt működött. A JENC után a mintahálózat egyes részei ugyan felszámolásra kerültek, de mind a SzTAKI, mind a BME saját ATM rendszere tovább élt. A TEP céljainak és szellemének megfelelően a tél folyamán a SzTAKI, a BME és a BME Schönherz Kollégium bevonásával egy új ATM teszt környezetet állítottunk fel. A tesztek célja a berendezések teljesítményének, konfigurálhatóságának és megbízhatóságának mérése volt. Az LNX szempontjából ezek a vizsgálódások azért voltak nélkülözhetetlenek, mert nyilván csak olyan berendezések kerülhetnek egy késöbbi "production" hálózatba, amelyek megfelelő megbízhatósággal működnek. Feladat volt annak vizsgálata, hogy az adott paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkező eszközök milyen módon integrálhatók rendszerré és ezeken milyen teljesítménnyel lehet kommunikálni, elérni a hálózati erőforrásokat. Az NIIF a TEN-34 project Internet kapcsolatát szintén egy Cisco LightStream 1010 ATM switch-re alapozta, amelyet szintén a TEP program keretében szerzett be. Az NIIF-et döntésében a SzTAKI-ban előzetesen elért eredmények is motiválták, azokra támaszkodva választotta az LNX-et szállítóként. Abban, hogy az NIIF nem félt az ATM irányába nyitni, jelentős szerepet játszott, hogy a SzTAKI-nak az ATM berendezésekkel már igen pozitív tapasztalatai voltak. Az ATM testközeli, élő rendszerré vált, immár nem egy elvont technológiáról volt szó. Feltétlenül szót érdemel, hogy az NIIF és a SzTAKI esetében különleges, szakértő felhasználóval volt dolgunk. A konfigrációt is közösen dolgoztuk ki. A felhasználói követelmények változásai miatt a rendszer másfajta összeköttetést igényelt, mint a korábbi megoldások, mivel szükség volt az ATM összeköttetés sávszélességének korlátozására, ezért a LAN hálózatoktól eltérő ATM technológiát kellett konfigurálni (IP over ATM). Ez újabb lökést adott a tanulási folyamatnak, amelyből mindkét fél profitált.

2. Az LNX szerepe az együttműködésben

A JENC rohanásában az LNX a közvetlen gyártói kapcsolatra támaszkodva, a Cisco segítségével átsegítette az intézményeket a kezdeti nehézségeken. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy hálás, elismerő szavakat kaptunk a mintahálózat összeállításában dolgozó más cégek szakembereitől is. Ez az alkalom valóban a szakma összefogásának példája volt, bizonyította, hogy még a legélesebb verseny körülményei között is adódhat olyan helyzet, amikor a közreműködők a fontos cél érdekében háttérbe tudják szorítani különérdekeiket. Az korábban említett ATM rendszerek tervezése és a telepítése során számos újdonsággal, esetenként problémával találkoztunk. Az LNX a felmerülő problémákat minden esetben meg tudta oldani, ehhez a Cisco által nyújtott technikai támogatás nagy segítséget nyújtott. Kiemelendő a TAC (Technical Assistance Center) szerepe, mert ettől a Cisco szervezettől mindig időben és megbízható információkhoz, segítséghez jutottunk. 3. Az installációkban szereplő Cisco termékek

A konfigurációkban többféle Cisco berendezés is szóba került. Ezek közül elsősorban a Cisco LightStream 1010-es ATM switch-ekről kell néhány szót ejteni, amely egyedülálló tulajdonságaival nem csak a kisebb hálózatok gerinccsatlakozását képes megoldani, hanem képes arra is, hogy városi hálózatok csomóponti switch-e legyen.

LightStream 1010

A Cisco hálózati eszközei egyedülállóan széles eszközválasztékkal támogatják az ATM gerinchálózat elérését is. Ilyen eszközök kerültek a TEN-34-es projekt keretében is installálásra, hiszen az ATM gerincre Cisco routerekbe helyezett ATM modulok dolgoznak, amelyek egységes rendszert alkotnak a szintén az ATM gerinchálózatra kapcsolódó Catalyst termékcsalád LAN switch-eivel. Ez az egységes architektúra teszi lehetővé a rendszer teljesen konzisztens működését és menedzsmentjét a munkahelyi Ethernet végponttól egészen a TEN-34 ATM SDH kapcsolódási pontjáig. További információk a berendezésekről, a technológiákról valamint az LNX Kft-ről a következő WEB szervereken találhatók:

http://www.cisco.com
http://www.atmforum.com
http://www.lnx.hu