A DOTE - EFK Intranet rendszere

Takács Péter - H8627tak@ella.hu

Komoróczy Tamás - H8630kom@ella.hu

Bevezetés

1996 végén kezdtük el fejleszteni intézményünk belső Intranet rendszerét. Azóta építjük rendszerünket. Az elért eredményekről és további terveinkről kívánunk beszámolni előadásunkban.

A fejlesztés kiindulópontja lényegében az Internet elérés hiánya volt. A különböző médiákban (újságok, televízió, stb.) rendszeresen lehetett olvasni az Internet lehetőségeiről, felhasználási területeiről. Hallgatóink is élénk érdeklődést mutattak a téma iránt. Mindezek arra vezettek bennünket, hogy hozzunk létre egy belső, Internet alapú rendszert amely modellezheti a külső rendszereket. Megszületett tehát az ötlet: a rendelkezésre álló hardware alapokon alakítsunk ki egy Intranet rendszert. Az intézményben már működött egy Novell hálózat, aminek fizikai felépítése lehetővé tette a rendszer kialakítását.

Telepítettünk egy WWW servert (Windows NT 3.51+Internet Information Server 1.0). A tantermekben a meglévő Windows for WorkGroups felületet egészítettük ki, tettük alkalmassá a server elérésére (Internet Explorer, Netscape Navigátor). A hardware és software komponensek telepítése közben már elkezdődött a rendszer HTML oldalainak fejlesztése is.

Egy olyan struktúra megteremtése volt a célunk, amelyet a későbbiekben, az Internet elérés kialakításakor is fel tudunk használni. Úgy próbáltuk tehát kialakítani a rendszert, hogy egy kis átalakítással serverünk alkalmas legyen a külső hálózatból érkező kérések fogadására is. Kidolgoztunk egy keretrendszernek tekinthető struktúrát, ami reményeink szerint alkalmas lesz majd az Internetes kapcsolódás utáni szolgáltatásra.

A jelenlegi állapot

A kialakított rendszer jelenleg is műkődik, folyamatosan bővül. Sajnos a fejlesztéssel lassan haladunk, ketten foglakozunk a rendszer építésével - oktatási-, kutatási- és egyéb tevékenységeink mellett.

A feldolgozott anyagok:

Néhány WWW oldal a jelenlegi rendszerünkből:

Terveink

Reméljük, hogy a kialkított rendszer nemsokára elérhető lesz mások számára is. A rendszer fejlesztésekor több olyan ötlet is született, amelyek megvalósítását mindenképpen szeretnénk elérni:

Intranet rendszerek alkalmazása egészségügyben

Az előző részben utolsóként említett pont (Intranet rendszerek alkalmazásának kutatása) távlati elképzeléseink között központi helyet foglal el. Meg kívánjuk vizsgálni, hogy milyen szerepe lehet az Intranet rendszereknek az egészségügyben.

A mai magyar egészségügy egyik jellemző vonása - informatikai szempontból - a rendszerek centralizáltsága. Sok intézményben az adatok gyűjtését, feldolgozását, a felhasználók igényeinek kielégítését központi rendszer alkalmazásával kívánják megoldani. Előnyei és hátranyai is vannak az ilyen rendszereknek, indokokat lehet felhozni a központosított informatikai rendszer mellett és ellene is. Számos más alternatíva is kínálkozik, így érdemes megvizsgálni az Intranet rendszerek alkalmazásának lehetőségeit is.

Egy rövid gondolatmenetben szeretnénk megvilágítani azt, hogy hogyan jutottunk annak a kérdésnek a felvetéséig, hogy van-e, lehet-e szerepe az Intranet rendszereknek az egészségügyben:

Mindezen gondolatokat ezután 'már csak' alkalmaznunk, transzformálni kell az egészségügyi szférára:

Természetesen a felvetett ötlet számos olyan kérdést is magában rejt, aminek megválaszolása alapvető fontosságú az egészségügyben, amelyek közül csak néhányat emelnénk ki:

A felmerült gondolatokat hosszasan sorolhatnánk tovább. Bizonyára több olyan pont is akadna, amelyek feltárása újabb gondolatokat, ötleteket szűlne.

Az általunk kitűzött cél egy modell felállítása a kutatások során. Meg kívánjuk részletesen vizsgálni az Intranet rendszerek alkalmazásának lehetőségeit, szükséges feltételeit egészségügyi környezetben. A kialakított rendszerünk reméljük jó alapot teremt minderre.

Befejezés

Az előadás ideje, a rendelkezésre álló hely sajnos nem teszi lehetővé, hogy minden eddig bennünk felvetődött, esetleg már lekristályosodott gondolatot megemlítsünk. Részletesen lehetne beszélni az Intranaet rendszerek előnyeiről, hátrányairól. Elemezni lehetne a már működő egészségügyi rendszereket, a vállalati és kutatószférában működő belső hálózatokat.

Részben gondolatébresztő, vitaindító szándékkal mutattuk be rendszerünket. Reméljük, hogy hamarosan Interneten is elérhető lesz rendszerünk. Bírálatukat, építő ötleteiket várjuk, kérjük keressenek meg bennünket - Talán így is tehetünk valamit egészségünkért!