Csoportmunka az Intraneten

Nácsa Zoltán, nacsaz@lnx.hu

LIAS-NETWORX Hálózatintegrációs Kft.

Abstract

Groupware applications improves the business performance of people working together by compressing the time and improving the quality of everyday business processes, such as product development, account management and customer service. These applications breaks the boundaries of time and distance to help networked groups of people access, track, share and organise important data.

Lotus Notes is the world's leading software solution that combines messaging, groupware and the Internet. Lotus Notes is an open platform for sharing knowledge and building critical business applications. Lotus Notes dramatically improves the way people work together, helping businesses meet needs.

1. Kérdések, amikre választ keresünk

2. A csoportmunka szoftverek

Próbáljuk meg először behatárolni, mi is az a csoportmunka, milyen eszközök teszik hatékonyabbá, és adjunk egy definíciót a csoportmunka eszközökre.

A személyi számítógépek elterjedésével - 1980-85 - minden munkahelyen megjelentek az irodai munkát segítő szoftverek (szövegszerkesztők, táblázatkezelők, tervező, rajzoló programok). Ezek a szoftverek jelentősen növelték az egyéni produktivitást, és egy új korszakot nyitottak az irodai munkában.

A nyolcvanas évek közepén a személyi számítógépeket kezdték hálózatokba kapcsolni. Ezáltal lehetővé vált olyan szoftverek készítése, amelyek nem csak az egyén, hanem több ember munkájának hatékonyságát növelik. Két tipikus példája ezeknek a szoftvereknek az elektronikus levelező rendszerek és a közös állomány tárolást megvalósító kiszolgáló rendszerek (fileszerverek). Emellett kezdtek megjelenni kliens-szerver rendszerek, például nagyszámítógépes adatbázisok elérésére. A kliens-szerver technológia lett a többszemélyes hálózati alkalmazások legfejlettebb megvalósítási módja.

Ezek a kommunikáción alapuló alkalmazások csak igen korlátozott területeken voltak képesek megnövelni a csoportok munkájának hatékonyságát. Az akkori levelezőrendszerek ugyan nem merevek, de a telefonhoz hasonló beszélgetésen túl másra nem alkalmasak - pl. egy hosszabb időre eltárolandó adatot nem tudnak kezelni. A file server-ek képesek a fontos elektronikus információ tárolására, de az információ elérése rendkívül körülményes, így gyakorlatilag csak az tudja használni, aki közvetlen utasításokat kap az információ létrehozójától. Az adatbázisok pedig igen merev struktúrák, csak olyan információ kezelésére alkalmasak, amelyre évek hosszú munkájával kifejlesztették őket.

Szükség volt tehát egy olyan "többszemélyes" kliens-szerver szoftverre, amely

A Workgroup szoftverek definíciója

A workgroup szoftverek olyan, a csoportmunka hatékonyságát növelő termékek, amelyek strukturálatlan és félig strukturált információ kezelésére alkalmasak.

A Workgroup szoftverek jellemzői:

Miben segítenek a Workgroup szoftverek:

3. A csoportmunka alapját képező üzenetkezelő rendszerek

Az elektronikus levelezés ma már jóval több, mint a személyek kapcsolattartását és országhatárokat áthidaló levélváltását meggyorsító és megkönnyítő lehetőség. Az elektronikus üzenetkezelő rendszerek a kommunikáció magas szintű infrastruktúráját biztosítják.

Az elterjedt LAN alapú levelezőrendszereket a korszerűbb kliens-szerver rendszerek váltják fel. Mind több üzenetkezelő rendszer gyártója ismeri fel, hogy az elkövetkező években megnövekszik az Internet szabványokra épülő megoldások jelentősége. Már ma is a legtöbb gyártó az Internet szabványok szerint valósítja meg rendszereit. Mások ígéretet tesznek ugyanerre.

A szabvány alapok: a POP3, IMAP4 protokollok használata a kliens-szerver kapcsolatban SMTP/MIME üzenet küldésére, az LDAP alapú címtár elérés, az üzenetek kezelése HTTP-n keresztül, Integrált Calandar&Scheduling (ICAP protokollal), felügyelet Web-en keresztül.

Böngészőnk segítségével rákapcsolódunk a levelező szerverre és a világ bármely pontjáról elolvashatjuk postaládánk tartalmát, illetve feladhatjuk üzeneteinket. Hasonlóan kezeljük a - most már majdnem minden gyártó által kínált - csoportos határidőnaplót (Calendar/Scheduling) is. A böngészővel felhasználható szolgáltatások köre bővül, hamarosan eléri a saját kliensen (például MAPI-n) keresztül felhasználható funkcionalitást.

A korszerű levelezőrendszerek által nyújtott infrastruktúrára épülnek az emberek hatékonyabb munkáját és a programok közötti kommunikációt is támogató további alkalmazások. Ilyen alkalmazások lehetnek:

4. Intranet és csoportmunka

Az Internet/Intranet technológia lehetőséget biztosít arra, hogy csoportmunka alkalmazásunkat erre a technológiára építsük.

Milyen alkalmazásokat használhatunk az Intraneten?

Csak a képzeletünk szabhat határokat. Elterjedésre a cégek működését segítő, jövedelmezőségét növelő alkalmazások számíthatnak.

Néhány példa:

Milyen eszközt használjunk az Intranetünkön?

A Web böngészők piacán ádáz küzdelem folyik. Mindegyik böngészőnek vannak előnyei és hátrányai. Sokkal fontosabb ennél az Intranet Web szerver technológia kiválasztása.

Íme a választék: Netscape Web Server, Microsoft Internet Information Server, Oracle Web Server, Lotus Domino, hogy csupán a nagyobbakat említsem.

Bármelyiket választjuk is, több-kevesebb munkával működő Web szervert tudunk készíteni. Kiemelkedik azonban a Lotus legújabb terméke a Domino. A Lotus a Dominóval a Web szerveren kívül a Lotus Notes nyújtotta lehetőségeket is kínálja az Intranet felhasználóknak. A Lotus Notes bevált, a világ legelterjedtebben használatos csoportmunkát támogató szoftvere.

5. Nézzünk meg egy ilyen terméket: Lotus Domino

A Lotus Notes 1990 óta a világ első számú és legelterjedtebb dokumentumkezelő irodaautomatizálási rendszere. A Notes az egyetlen széles körben elterjedt dokumentumkezelő csoportszoftver, 1996 végén több mint 9 millió ember használta 7000 vállalatnál és intézménynél világszerte. Egyetlen versenytársa sem közelíti meg ezt a népszerűséget, amit kiforrott megoldásainak, könnyű kezelhetőségének és sokoldalúságának köszönhet.

Fejlesztését a Lotus Development Corporation - ma már IBM-Lotus - 1985 - ben kezdte meg, szem előtt tartva a megbízható levelezéssel, és a strukturálatlan dokumentumok szisztematikus tárolásával kapcsolatos megnövekedett igényeket. Az alkalmazás a kezdetektől ügyfél-kiszolgáló felépítést mutatott, mely a korábbi osztott könyvtári elrendezéshez képest mind teljesítményben, mind biztonságban jelentős előrelépés volt.

Gyors elterjedését többek között annak a fejlesztési politikának is köszönhette, hogy nem vált platformfüggővé, azaz sokféle kiszolgáló és ügyfél operációs rendszer környezetbe épülhetett be.

Az Internet megjelenésével és rohamos terjedésével párhuzamosan - a 80-as évek második felében - sok fejlesztő igyekezett intelligens, könnyen kezelhető levelező felületet létrehozni. A Lotus alapszolgáltatásként építette be ezt a lehetőséget a Notes-ba. Hamarosan kiderült, hogy a vállalati belső kommunikáció biztosítása mellett a felhasználók a független levelezőrendszerekhez kapcsolódó partnereikkel is szeretnének kontaktust teremteni.

Az Internet világ szakembereinek rövidesen újabb kihívással kellett szembenézniük. A World Wide Web olyan interaktív szolgáltatási lehetőségeket teremtett a számítógépes infrastruktúrában, melyekhez gyors és felhasználóbarát megoldásokat kellett kínálni. A Lotus a Notes R4 rendszerében már beépítve kínálta a Lotus Notes Web Navigator-t, mely bármely Notes felhasználó számára lehetőséget biztosít a kívánt Web oldal elérésére a Notes kiszolgálón keresztül. A kiválasztott lapokat a kiszolgáló letölti, és meghatározható szempontok szerint adatbázisán keresztül hozzáférhetővé teszi.

A passzív - vagyis "csupán" Web felhasználó funkciójú - WWW kapcsolat rövidesen további szolgáltatásokkal bővült. Először a Lotus InterNotes Web Publisher készült el, mely tetszőleges Lotus Notes adatbázis Web szerveren keresztüli közvetett elérését tette lehetővé. Majd ezt követte a Lotus Notes Domino, mely már dinamikus, így gyors Web szerver-Notes adatbázis kapcsolatot nyújtott, először csak kiegészítő elemként, majd a Notes R4.5 verziószámtól kezdődően a rendszer szerves részeként. Ezt az integrált elektronikus levelező - adatbázis-kezelő - Web szerver - fejlesztői és felhasználói környezetet egységesen Lotus Domino Server- nek nevezték el.

1. ábra

Lotus Notes és Web integráció

A Lotus Domino - hivatalos megnevezéssel Lotus Domino, Powered by Notes - előnyei:

Működés heterogén környezetben (UNIX, NT, OS/2, Mac, Windows, Novell Netware).

Lotus Notes adatbiztonság:

Minden informatikai rendszerben, melyet sok felhasználó használ egyszerre, az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen lehetőségeink vannak adataink biztonságos tárolására, illetve az eszköz milyen védelmi funkciókat vonultat fel az illetéktelen hozzáférés megakadályozására. A Lotus Notes felhasználó azonosítással és jogosultsági szintek ellenőrzésével tesz eleget a követelményeknek.

Ezt a feladatot a Notes ún. aszimmetrikus vagy nyilvános kulcsú (RSA) algoritmus felhasználásával végzi. Ennek lényege, hogy minden felhasználóhoz két darab - egy nyilvános, mindenki által elérhető és egy titkos, csak az adott személy számára jelszóval hozzáférhető - kulcsot rendelnek. A két kulcs egyértelműen egymásból és csakis egymásból származtatható, így a kulcsok ellenőrzésével biztonságos kommunikációs csatorna hozható létre.

Az alábbi beépített szolgáltatások találhatók a rendszerben:

Titkosítás: Az adatok mind a hálózati továbbítás, mind a kiszolgálón tárolás közben csak a kijelölt felhasználók számára olvashatóak, minden más illetéktelen személy számára a dokumentum olvashatatlan;

Digitális hitelesítés, aláírás: A dokumentum szerzőjének neve az előállításhoz használt titkos kulcs és nyilvános kulcs összehasonlításával egyértelműen megállapítható;

Digitális pecsét: Az üzenet elküldése után abban semmiféle módosítás sem végezhető anélkül, hogy a címzett előtte ne szerezzen tudomást róla.

6. A jövő útja

A tendenciák alapján úgy tűnik, hogy a csoportmunka szoftverek használatának egyre nagyobb jelentősége lesz azon vállalatok életében, akik növelni szeretnék versenyképességüket és maximálisan ki szeretnék használni a vállalaton belül dolgozó csoportok teljesítményét.

Az Internet/Intranet terjedésével egyre több gyártó támogatja az Internet szabványok és a Web technológia alkalmazását saját rendszerében. Ezek a technológiák valószínűleg az elkövetkező években teljesen átalakítják az eddigi alkalmazásokat. A csoportmunkát segítő alkalmazások is integrálódnak az Intranetes környezetbe, így ezeket egy Web kliensen keresztül is használhatjuk.

Ebben a fejlődési irányban a Lotus Notes a hatékony csoportmunka egységes környezetben integrált, korszerű segédeszköze lehet.