RÖNTGENANATÓMIAI OKTATÓRENDSZER AZ INTERNETEN

K. Szabó Botond, kszabo@cc.u-szeged.hu
Milassin Péter, mpeter@radio.szote.u-szeged.hu
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Radiológiai Klinika


Kalló Imre, kallo@anat-fm.szote.u-szeged.hu
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet


Sóti Zsolt, szsolt@radio.szote.u-szeged.hu
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Orvosi Informatikai Intézet


Csernay László, csernay@ss10.numed.szo te.u-szeged.hu
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Radiológiai Klinika

Abstract

We are developing a radiologic anatomy database for educational purposes using the SZOTE-PACS (Picture Archiving and Communication System). This teaching material is based on Internet and World Wide Web technologies: HyperText Markup Language (HTML) can be applied to create this database, this information can be distributed in a TCP/IP network using HyperText Transfer Protocol (HTTP), with mini applications written in Java programming language we can create interactive web pages. We used HTML editors (AolPress and Netscape Navigator Gold) to compose hypertext files, but there was a need of a simple text editor too. Digitization was performed by a high resolution x-ray film scanner. The images are labeled using Adobe PhotoShop graphical program, they are saved in 8 bit grey scaled Joint Photographic Experts Group (JPEG) file format. Interactive pages, dynamic image annotations are created using a freely downloadable Java applet called "ZINE". This radiologic anatomy teaching file can be viewed in our campus wide computer network on various platforms using a Java enabled web-browser. Using Internet technologies, it was evident that we have to make this database accessible to the global Internet too. This database is located on our university's web server (http://www.szote.u-szeged.hu/Radiology/Anatomy/). This server is an IBM RS/6000 Unix machine running Apache HTTP server program. Our primary goal of this project was to create an interactive radiologic anatomy atlas of the skeletal system demonstrated with standard traditional plain film radiographs. We are planning to complete this database with CT and MRI chapters. (Additional information: http://www.szote.u-szeged.hu/~kszabo/radanat/). [1]

Egyetemünkön mind az Anatómiai Intézet, mind a Radiológiai Klinika részéről igény van röntgenanatómiai képi adatbázis létrehozására. Az Anatómiai Intézetben már korábban is folyt röntgenanatómiai oktatás, de egy idő után a képek gyűjtése, az anyag karbantartása nehézségekbe ütközött. Mindkét intézetben nagyobb teljesítményű PC-k és grafikus munkaállomások állnak rendelkezésre, melyek az egyetemi számítógépes hálózatba vannak kötve, és alkalmasak nagyobb felbontású grafikák gyors és részletgazdag megjelenítésére.

Egyetemünkön nagy hangsúlyt fektetünk a harántanatómia oktatására és ebben kitüntetett szerepe van a CT, valamint MRI képek bemutatásának is. Fontos, hogy a hallgatók megismerjék a hagyományos röntgenanatómiát, az egyes felvételeken biztonsággal felismerjék a normál anatómiai struktúrákat. A graduális képzésben használt anyag bővített változatát a Radiológiai Klinika elsősorban a posztgraduális, ill. a rezidens képzésben kívánja alkalmazni.

A Radiológiai Klinikán a számítógépes hátteret az itt kifejlesztett képarchiváló és -továbbítórendszer (SZOTE-PACS) biztosította [2,3,4]. A SZOTE-PACS feladata az egyetem területén működő képalkotó berendezések közös számítógépes hálózatba való integrálása, a diagnosztikus képanyagok digitális formában történő előállítása, feldolgozása, tárolása és a képmegjelenítő állomásokra történő továbbítása. A rendszer elsődleges feladata az oktatási, kutatási anyagok gyűjtésének, tárolásának megvalósítása.

Az oktatási rendszer képanyagát radiológusok választották ki klinika filmarchívumából, a SZOTE-PACS rendszer felhasználásával. Az oktatási anyagba olyan képek kerültek be, melyek technikai minőségük, valamint röntgenmorphológiai tulajdonságaik alapján alkalmasak a röntgenanatómia demonstrálására. Hagyományos natív röntgenfilmek esetén a kiválasztott képek digitalizálása informatikus szakember irányításával történt. A képeket nagy felbontású röntgen film scannerrel digitalizáltuk (VIDAR, VXR-12), amely MS Windows grafikus felületű PC-vel működik. Mérettől függően 75 vagy 150 dpi felbontásban scanneltük a képeket, 8 bites szürkeségi színskálát használva. A képeket JPEG formátumban tároltuk. A képek további átalakítására (képméret, kontraszt, élesség, a képek feliratozása) az Adobe Photoshop PC-s verzióját, a HTML szerkesztéshez a Netscape Navigator Gold 3.0 valamint az AolPress 2.0 programokat használtuk. Fő törekvésünk az volt, hogy az elkészített web oldalak bármely böngészővel a kívánt minőségben megjeleníthetőek legyenek. Az elkészült anyagot egyetemünk központi WWW-szerverén helyeztük el (IBM RS6000, Model 370, AIX-3.2).

Adatbázisunk a következő URL-en érhető el az Interneten:

http://www.szote.u-szeged.hu/Radiology/Anatomy/

Az oktatási anyag fejlesztése jelenleg is folyik. Elsőként a Vázrendszer Röntgenanatómiája c. fejezet fog elkészülni, melyet a hagyományos radiológiával foglalkozó fejezetek követnek majd az alábbi sorrendben: mellkasi szervek, gastrointestinális rendszer, urogenitális rendszer, központi idegrendszer, érrendszer. Ezt követően készítjük el a CT , valamint MRI anatómiával foglalkozó fejezeteket. Az anyag két változata fog elkészülni: az angol és a magyar nyelvű változat.

A World Wide Web/ HTML technológiák alkalmazásával olyan hálózati multimédia adatbázist szerkeszthetünk, melyet többféle grafikus operációs rendszeren meg lehet jeleníteni, mind a lokális hálózatokon, mind az Interneten [5,6,7]. Ezek az Internet-szabványok és platformfüggetlen alkalmazások széles körben elterjedtek, a hálózaton ingyenesen hozzáférhetők, és egyszerű felhasználói felületük révén könnyen kezelhetők. A szerkesztett röntgenanatómiai oktatási anyag további alkalmazási területe az off-line üzemmódú használat. Oktatórendszerünket CD-ROM-on is meg kívánjuk jelentetni, így azok a felhasználók, akik nem rendelkeznek Internet eléréssel, CD-ROM olvasót tartalmazó PC-ket használhatnak majd egyéni tanulásukhoz.

Irodalomjegyzék, referencia:

1. B. K. Szabó, P. Milassin: Radiologic Anatomy on the World Wide Web. Mednet'96, Brighton, England.
2. A. Kuba, L. Csernay, L. Kardos, Z. Alexin, A. Nagy, L. Nyúl, L. Almási : Educational PACS at the Medical University in Szeged. CAR'96 Computer Assisted Radiology, Paris, June 1996. P1027
3. A. Kuba, Z. Alexin, L. Nyúl, A. Nagy, K. Palágyi, M. Nagy, L. Almási, L. Csernay: DICOM Based PACS and its Application in the Education, 14th International EuroPACS Meeting, Heraklion, Crete, Hellas, October 3-5. 1996.
4. L. Csernay, L. Almási, A. Kuba, L. Kardos: PACS at the Medical University in Szeged for Educational Purposes. RSNA'96 Meeting, infoRAD Exhibits, Computer-aided Instruction, 9709CAI
5. M. P. D'Alessandro, D. L. Lacey, J. R. Galvin, W. E. Erkonen and D. M. Santer. The Networked Multimedia Textbook: Distributing Radiology Multimedia Information Across the Internet. AJR, 163:1233-1237, 1994.
6. M. L. Richardson. A World Wide Web Radiology Teaching File Server on the Internet. AJR, 164:479-483, 1995
7. K. W. McEnery. The Internet, World Wide Web, and Mosaic: An Overview. AJR, 164:469-473, 1995.

Internet címek

Jáva programozási nyelv

Javasoft Home Page, Sun Microsystems Inc. (http://www.javasoft.com/)
Gamelan: Earthweb's Java Directory (http://www.gamelan.com/)
The Java User Resource Network (http://www.nebulex.com/URN)
Java Applets at Netscape's= Site (http://home.netscape.com/comprod/products/navigator/version_2.0/java_ap plets/)
van der Hoeven's Zine Applet (http://www.fanzine.se/java/jo/zine.html)

Röntgenanatómia a World Wide Web-en

The Visible Human Project (http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html)

The Virtual Hospital: Normal Radiologic Anatomy (http://indy.radiology.uiowa.edu/Providers/TeachingFiles/NormalRadAnatomy/Te xt/RadM1title.html)

Voxel-Man Atlas, Institute of Mathematics and Computer Science in Medicine,Department of Computer Science in Medicine; (http://www.uke.uni-hamburg.de/Institutes/IMDM/IDV/IDV_HomePage.html)

The Whole Brain Atlas (http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html)
Radiologic Anatomy Home Page at University of Texas-Houston Medical School,
Department of Pathology & Laboratory Medicine (http://medic.med.uth.tmc.edu/edprog/00000822.htm)

Képek

1. kép Windows 95 desktop: HTML szerkesztés Netscape Navigator Gold 3.0-al

2. kép : Windows 95 desktop: HTML szerkesztés AolPress-el

3. kép "Radiologic Anatomy on the World Wide Web": Az oktatási anyak honlapja

4.- 5. kép : Jáva kisalkalmazás műkődés közben: Netscape Navigator 3.0 és Microsoft Internet Explorer 3.0.