Novell rendszerben működô integrált könyvtári rendszer (Tinlib) megjelenése WWW felületen

Tapolcai Ágnes, atapolc@ns.univet.hu
Popovics Péter, popovics@eik.bme.hu

Állatorvostudományi Egyetem, Központi Könyvtár
Budapesti Műszaki Egyetem, Központi Könyvtár

Abstract

For such small libraries and special collections as ours it is not a simple task to publish catalogue data on the Internet. To buy an Internet compatible "big" system were ill-proportioned expensive, when the original software does its task otherwise completely. Remote users usually search for given publications. They do not need the comlete functionality of the library system. In the frame of Tempus project CME-01535-95 we have created a catalogue with limited data based on WAIS system, as part of the Integrated Library Information Services (ILI) running at the Technical University, Budapest. The participating libraries convert regularly their catalogue data and import them into the ILI system. This catalogue can be searched with forms on Web browsers. A common Web search surface with Közelkat protocoll is working now as well.

Bevezetés

A kisebb könyvtárak vagy speciális gyűjtemények, mint amilyen az ÁOTE könyvtár is, a többiekhez hasonlóan szeretnék katalógusaikat Interneten elérhetôvé tenni, mivel úgy tűnik, enélkül könnyen kikerülhetünk a világ információs vérkeringésébôl. Emiatt egy nagy rendszert megvenni aránytalanul költséges volna, hiszen a Novell alatt helyi hálózaton futó jelenlegi Tinlib integrált rendszer a többi feladatot hiánytalanul ellátja. A távoli katalógus-használók többnyire konkrét műveket keresnek, amelyek megtalálásához sokkal egyszerűbb keresési stratégia is elegendô, mint amire a Tinlib vagy bármely más könyvtári rendszer képes, sôt, a bonyolult keresô rendszer zavaróan hat.

A Tinlib könyvtári rendszer hipertext alapon működik. A hazai piacon egyike a kevés számú szoftvernek, amelyik PC hálózaton is futtatható és fokozatosan lehet tovább építeni, ahogy az igények nônek. Ennek következtében sok kis könyvtár vette meg. A Tinlib helyi hálózatokon (LAN) vagy TCP/IP protokollon kliens-szerver üzemmódban működik. Az Interneten azonban csak a UNIX alatti, költségesebb változat érhetô el telnet hívással. Ebben az esetben ugyanazt a felületet kapjuk meg, mintha a könyvtáron belülrôl kapcsolódnánk a rendszerhez. Elônye a telnet kapcsolatnak, hogy a Tinlib minden tudását használhatjuk, hátránya viszont, hogy a keresés során jó eredményt csak akkor érünk el, ha már ismerjük valamennyire a rendszert.

A múlt év végén realizálódó Tempus pályázat (CME-01535-95) lehetôvé tette, hogy viszonylag kevéssé költséges áthidaló megoldást építsünk ki a WAIS szabadon terjeszthetô változatára alapozva. A Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) már működik az Integrated Library Information Services (ILI) nevű rendszer, mely elsô megvalósításában a Swetscan és az NPA adatbázist tartalmazta. Távoli célként azonban a résztvevô könyvtárak számára online könyvtárközi kölcsönzési rendszer megvalósítása lebegett a tervezôk szeme elôtt. [1]

A rendszer kereteibe jól illeszkedik a folyóiratok mellett a könyvkatalógusok szolgáltatása is. Szűkített adattartalmú katalógus adatbázist hoztunk létre és ebbe töltjük át rendszeres idôközönként az új szerzeményeket. Az ILI rendszer jelenleg három könyvtár könyvkatalógusát tartalmazza: az ÁOTE-n kívül a BME és a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (KÉE) anyagát. Ezt a belépési pontot könyvtárunk Web lapján is megjelenítettük, mint a könyvek katalógusát.

Az adatbázisok frissítése rendszeres áttöltéssel történik. A 20-30 ezer rekordot tartalmazó katalógusunk áttöltése és újraindexelése kb.3-4 órát vesz igénybe.

Az áttöltést a tulajdonos könyvtár végezheti saját belátása szerint. Erre a célra Web felületen külön program áll rendelkezésre, mely az adminisztrátori jelszó ellenében segítséget nyújt az új, frissítésre szánt file letöltéséhez és indexeléséhez.

Hogyan működik a katalógus?

Az ILI rendszer jelenleg a WAIS egy speciális implementációját, a WAIS-sf-et használja, melyben a legfôbb újdonság a mezôk szerinti keresés lehetôsége. Emellett az ILI közös programkönyvtárai és belsô adatbázis formátuma lehetôvé teszik az adatok böngészését, összetettebb lekérdezését, valamint, a WWW linkek lehetôségeit kihasználva, egyszerű átjárást biztosítanak különféle lekérdezések, megjelenítések és böngészôlisták között.

Belépéskor két működés-mód közül választhatunk: FIND és SCAN. A menük egyenlôre az egész rendszerben angol nyelvűek.

A FIND kitölthetô űrlapot kínál, amelybe a beírt szavakat tetszés szerint a teljes rekordban keresi a program, vagy bizonyos mezôkre korlátozni lehet. Korlátozást lehet kérni a cím szavaira, a szerzôre (vagy szerkesztô vagy testületi szerzô), az ISBN számra és a megjegyzésekre. Az egyes kritériumok közötti kapcsolat váltogatható a képernyôn, a jól ismert AND és OR operátor között. (1. ábra.)

Mielôtt a keresést elindítjuk, bejelölhetjük (ha kívánjuk) a szóba jövô dokumentum-típusokat. Amennyiben nem kötünk ki semmit, az összes dokumentum-típusban fog keresni a rendszer. A dokumentum-típus lista nem a könyvtár összes dokumentum típusát jeleníti meg: részben figyelembe vettük az olvasók számára ismert megnevezéseket, részben összevontunk ritkább típusokat. A képernyôn 25 tagnál hosszabb lista már nehezen áttekinthetô.

A keresô szavak beírásánál tudnunk kell, hogy az ékezet nélküli párjukkal is kereshetôk az ékezetes betűk, valamint, hogy nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket. A Tinlib adatbázisok hazánkban pillanatnyilag egységesen 852-es kódtábla szerint működnek. Az áttöltés során a Latin-2 kódtábla ékezetes betűi kerültek a WAIS adatbázisba.

A Boole operátorok használhatóak a keresésnél. Ha több szót szó-közzel elválasztva írunk a keresôkérdésbe, a rendszer "vagy" kapcsolatot feltételez. Erre pl. a szerzôi neveknél gondolni kell, mert a keresztnév szerint is kaphatunk rekordokat.

Egyes mezôtípusok, - pl. a szerzôk - indexelése speciális módon történik, lehetôvé téve a hangzás, hasonlóság, szótô, összetett szó szerinti keresést. Ezeknél a mezôknél, valamint a logikai műveletek használata esetén a rendszer nemcsak azokat a találatokat adja vissza, amelyek 100%-ig illeszkednek, hanem azokat is, melyek csak részben. A találatok az illeszkedés pontossága és a keresett elemek elôfordulási aránya szerint vannak sorba rendezve. Tehát elôször a "legpontosabb" találat jelenik meg.

A SCAN működésmódban akkor kezdjük a keresést, ha nem tudjuk pontosan a keresett mű adatait. A kívánt mezôben (cím, szerzô, testületi szerzô, konferencia, kiadó, tárgyszó) elôforduló szavak betűrendben kiírathatók, és a megfelelônek talált szóra kattintva hipertextszerűen (és a Tinlib működéséhez is hasonlóan) megkapjuk a szót tartalmazó rekordok listáját. (2. ábra)

A találati listákban tovább lehet válogatni, az érdekesnek talált címre kattintva rövidebb (short) vagy hosszabb (full) kiíratást, illetve a példányok számáról és hollétérôl (holding) információt kérhetünk. A negyedik megjelenítési mód (native) inkább a könyvtárosokat fogja érdekelni, mert itt látható, hogy eredetileg melyik Tinlib mezôben szerepeltek az egyes adatok. (3. ábra)

A kereshetô és böngészhetô mezôk, valamint a kiíratási formátum könnyen változtatható egy, adatbázisonként különbözô, konfigurációs file átírásával. Ugyanitt rendelkezhetünk arról is, hogy az eredeti mezôk tartalma melyik ILI mezôbe kerüljön.

Egy adatbázis általában egy könyvtárat jelent, de speciális gyűjteményeket külön vagy külön is megjeleníthetünk. Esetünkben ilyen speciális gyűjtemény a mintegy 3500 régi könyv. A középkortól a század elejéig terjedô kiadványokat könyvtárunk elkülönítve kezeli történeti gyűjtemény néven. Katalógusukat azért is indokolt külön adatbázisban tartani, mert az adatelemek és a keresési szempontok némileg eltérnek a maiakétól. A belépési pont csak könyvtárunk Web lapjáról látható és kattintható.

A két Tinlibet használó könyvtár, az ÁOTE és a Kertészeti Egyetem könyvkatalógusát egymás mellett szemlélve, feltűnik, hogy az egyforma integrált rendszer ellenére különbségek vannak a rekordokban. A különbségek egy része formai, amelyek legalábbis közelíthetôk a jövôben. Más részük azonban a tartalmi feltáráshoz kapcsolódik, és ilyenformán nem valószínű, hogy könnyen segíthetünk rajta, mivel a könyvtárak gyűjtôköre különbözik. A tárgyszavak természetesen mások, de eltérés van abban is, hogy az ÁOTE a tezaurusz kifejezéseket tekinti szűkebb felosztásnak, a tárgyköröket pedig nagyobb egységeknek, a KÉE pedig éppen fordítva, és bizonyos kiadványtípusoknál pedig ETO-t használnak a tartalmi feltárásra. A sokféle tartalmi feltárás nem a megegyezés hiánya miatt jött létre, hanem természetes következménye a könyvtárak különbözô méretének, gyűjtôkörének, személyi és technikai lehetôségeinek, valamint speciális feladatainak. Például a 3. és a 4. ábrán látható esetben a címben egy betű különbözik, a kiadó és a város másképp van rövidítve. A tartalmi feltárás pedig teljesen különbözik: az ÁOTE tárgyköröket és tárgyszavakat használ, a KÉE pedig ez esetben ETO-t. A könyv azonosságát az ISBN dönti el.

Ha erre anyagi forrás rendelkezésre áll, azt is lehetôvé szeretnénk tenni, hogy bármely Tin-libet, vagy más kisebb rendszert használó könyvtár csatlakozhasson a programhoz. Mivel a rendszer alapja egy WAIS-kompatibilis adatbázis, könnyen megvalósítható ezen könyvtári adatbázisok Z39.50 alapú lekérdezése is. További perspektívákat nyithat egy MARC kompatibilis megjelenítési formátum bevezetése is, melynek feltétele a Tinlibben használt mezôk egyértelmű megfeleltetése az egyes MARC mezôknek és almezôknek.

Irodalom

1. Popovics Péter: Keresô és indexelô eljárások a hálózati információs rendszerekben
Networkshop '95 Gödöllô 1995 április 19-21. 329-335. p.

Mellékletek

FULL VIEW

[ILI - Reference Database]

University of Veterinary Science, Central Library (B_46)

OPAC - Full View

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

[Full view] [Short view] [Native view] [Holding view] [FIND] [SCAN]

---------------------------------------------------------------------------

Host: agipc.lib.univet.hu User: Univet User

(A) (guest_univet) Level:Guest

[Image]

[ILI - Reference Database]

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtára

OPAC - Full View

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

[Full view] [Short view] [Native view] [Holding view] [FIND] [SCAN]

---------------------------------------------------------------------------

Host: agipc.lib.univet.hu User: Univet User

(A) (guest_univet) Level:Guest

[Image]

4. ábra

NATIVE VIEW

[ILI - Reference Database]

University of Veterinary Science, Central Library (B_46)

OPAC - Native View

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

[Full view] [Short view] [Native view] [Holding view] [FIND] [SCAN]

---------------------------------------------------------------------------

Host: agipc.lib.univet.hu User: Univet User

(A) (guest_univet) Level:Guest

[Image]

[ILI - Reference Database]

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtára

OPAC - Native View

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

[Full view] [Short view] [Native view] [Holding view] [FIND] [SCAN]

---------------------------------------------------------------------------

Host: agipc.lib.univet.hu User: Univet User

(A) (guest_univet) Level:Guest

3. ábra