A Magyar Elektronikus Könyvtár 1997-ben

Moldován István

BKE Központi Könyvtár

moldovan@puli.bke.hu

A tavaly augusztusi Networkshop óta még nem telt el egy esztendő sem, de a MEK házatáján számos érdekes újdonságról, fejleményről lehet beszámolni. Sőt, az anyag megírása után is feltehetőleg lesz annyi új fejlemény, hogy valószínűleg az előadásban már egyéb érdekességekről is beszámolhatok, amelyeket ez az előadás szöveg nem tartalmaz. Bevezetésül csak annyit, hogy az elmúlt hónapok történései, a felhasználók számának folyamatos bővülése, a Vendégkönyvben gyarapodó bejegyzések, az újonnan jelelentkező segítők továbbra is igazolják, sőt megerősítik a MEK létjogosultságát, értelmét és hasznát. Hogy ez utóbbit miért szükséges külön hangsúlyozni, arról később, a finanszírozási ügyekkel kapcsolatban majd részletesebben kitérek.

Szolgáltatás

A MEK fő szolgáltató helye továbbra is az NIIF központi számítógépe - helka.iif.hu - ahol egy szép Web-es felület mögött a tényleges szolgáltatást még mindig egy önálló Gopher szerver végzi. A teljes HTTP szolgáltatást már egy ideje tervbe vettük, de anyagi erőforrások nélkül egy ilyen nagy mértékű fejlesztési munka egyelőre nem kivitelezhető.

Sajnos a fenti gép szolgáltatása nem folyamatos, a heti rendszeres karbantartási leállás mellett még rendszertelen technikai szünetek is akadályozzák a folyamatos üzemeltetést. A MEK biztonságos szolgáltatása érdekében ezért a Miskolci Egyetem könyvtárában egy havi aktualizálású MEK tükrözést alakítottunk ki.

Az elmúlt időszakban néhány számítástechnikai lap CD-ROM mellékletére több ízben is kértek tőlünk válogatott anyagokat. A régóta tervezett önálló MEK CD kiadás még továbbra is várat magára, főként a szükséges szervés, utánajáráshoz szükséges idő hiánya miatt.

Idén egy új szolgáltatási formára is van kilátás. A hazai BBS hálózatoktól kerestek meg bennünket azzal, hogy egy BBS telefonos elérési lehetőséget szeretnének nyújtani a MEK anyagaihoz. Sőt szó van arról is, hogy a FidoNet hálózaton keresztül ez a közvetlen telefonos elérés országos terítésű lenne, több helyi BBS-en keresztül. A szolgáltatás kidolgozása jelen előadás megírásának az idején még folyamatban van, a május végén tartandó konferenciára remélhetőleg már eredményt is tudunk felmutatni.

Finanszírozás

A MEK finanszírozási helyzete jelenleg változatlan. Azaz anyagi erőforrásaink nem lévén a MEK teljes egészében annak segítőinek társadalmi munkájában épül. Sajnálatos módon a tavaly őszi NKA Digitális Kultúra fejlesztési pályázaton az arra illetékesek a MEK-et nem tartották támogatásra érdemesnek. Szűk erőforrásai közepette ahogy tavaly is és idén hasonlóképpen az NIIF sem tudja - a hardver szolgáltatás mellett - egyéb finanszírozással segíteni a MEK fejlesztését.

Örvendetes tény viszont, hogy az NKA egy másik szakmai kollégiuma, a Könyvtáros Szakmai Kollégium idei pályázati kiírásában külön fejezetben célozta meg a MEK fejlesztését. A pályázat beadásához a jogi keretet viszont ezúttal a Magyar Könyvtárosok Egyesületében idén márciusban megalakított Elektronikus Könyvtár Szekció adta. Pozitívumként tapasztalhatjuk, hogy a MEK támogatása kapcsán az elektronikus könyvtárak építésének jelentőségét már a hazai könyvtáros szakma is kezdi felismerni.

Sajnálatos tény viszont, hogy a Művelődési Minisztérium a középiskolai Internet projekttel összefüggő Neumann János Digitális Ház vagy Digitális Könyvtár vállalkozásával még igazán említésre méltó kapcsolatot nem sikerült kiépíteni.

Gyarapodás

A MEK állománya mára meghaladta az 1200 dokumentumot. Úgy tűnik most már, hogy a gyarapítás szűk keresztmetszete már nem a rendelkezésre álló elektronikus dokumentumok száma, hanem a feldolgozással foglalkozó elektronikus könyvtárosok véges ideje. A gyarapításban egyre kevesebb idő jut a hálózaton megtalálható dokumentumok begyűjtésére, mert egyre nagyobb számban juttatnak el közvetlenül a MEK számára anyagokat a legkülönbözőbb forrásból és témában. A teljesség igénye nélkül - és elnézést kérve azoktól, akiket itt helyhiányban nem tudok megemlíteni - álljon itt néhány példa a MEK kiterjedt és sokszínű gyűjtőmunkájából.

Az elmúlt időszak pozitív jelenségei között említhetjük, hogy néhány kiadóval egyre intenzívebb együttműködést sikerült kialakítanunk.

Mire ez az előadás elhangzik, remélhetőleg már a boltokban kapható lesz az Arcanum Database kiadó vers CD-je. Ezen 17 klasszikus magyar költő összes verse lesz rajta. Mivel a kiadó a CD-t a MEK segítőinek aktív közreműködésével állította össze, ezért az ősz folyamán a MEK rendelkezésére bocsátja majd a CD teljes anyagát.

Mind több komplett elektronikus könyvet kapunk az iskolákban jól ismert Interpopulart Könyvkiadótól is. A kiadó a nyomtatva forgalmazott sorozatát (Populart Füzetek) kimondottan a NAT alapján állította össze. Egyelőre a már nem jogvédett anyagokat kapja meg a MEK, további művek nyilvános elektronikus kiadása esetleg komolyabb állami (pénzügyi, jogi) támogatást igényelne. Éppen az MKM középiskolai Internet projektjének a tükrében lenne hasznos, ha a művelődési kormányzat komolyabban venné a MEK eddigi törekvéseit, eredményeit.

Itt kell kiemelnünk egy fiatal barátunk, Werner Zsolt segítségét, aki hihetetlen energiával és sebességgel képes szkennelni teljes könyveket a MEK számára. Jelenleg van folyamatban hogy segítségét hatékonyabban kihasználjuk, a NAT és a közoktatás igényeihez igazítva egy rögzítési listát hozzunk létre az Interpopulart kiadó kínálatával összehangolva.

Andrassew Iván (író, publiciszta) aktív szervezőmunkájának köszönhetően mind nagyobb számban található meg a MEK elektronikus polcain a mai magyar kortárs irodalom is. Rendszeres kapcsolat látszik kiépülni a Széphalom kiadó felé is, ahonnan már jónéhány mai regényt, verseskötetet kaptunk. Az Írószövetségben való szervezésnek köszönhetően az írók, költők közvetlenül is elkezdték eljuttatni műveiket a MEK-ben való archiválás céljából.

Külön érdekesség, hogy aktív segítőnk, Tőkei Ferenc akadémikusnak köszönhetően egyre több orientalisztikai művel gazdagodik a MEK állománya.

Újabb kapcsolataink révén a MEK nemcsak új művekkel, de újabb dokumentumtípusokkal is bővült.

Dr. Szijj Jolán, a Hadtudományi Levéltár főlevéltárosának köszönhetően néhány szép, régi levéltári anyag jelent meg a MEK polcain, képi formátumban.

Réti Györgytől, a SCORIA Studiótól kaptuk az első kottákat a közelmúltban.

Ezzel a néhány anyaggal a MEK talán ösztönzőleg hathat más, nem könyvjellegű dokumentumok elektronikus archiválására is.

Technikai kérdések, formátumok

A MEK egyik célkitűzése volt, hogy kisérleti terepe legyen az elektronikus dokumentumok kezelésének, archiválásának is. 'Elektronikus közkönyvtárként' a fő alapelvek közé tartozik, hogy a szolgáltatás terítésmentes legyen és minél szélesebb körbe használhassák, olvashassák az itt tárolt anyagokat. Ez utóbbiból következik az az igény, hogy csak olyan formában rögzítsük az dokumentumokat, amelyek minden átlagos számítógép felhasználó számára kezelhetők. (Lásd a MEK Ajánlásban az elfogadott és támogatott formátumokat).

A közelmúltban a különböző kiadóktól érkező anyagok esetén kellett a MEK fejlesztőinek megközdeniük olyan problémákkal, hogy hogyan tegyék általánosan olvashatóvá, konvertálják más formátumokba a Venturában, PageMakerben, WordPerfect 6.0-ban érkező könyveket vagy a CorelDraw és egyéb speciális formátumú kottákat.

Public Relations

Végezetül örömmel említhetjük meg, hogy szépen szaporodnak a MEK-ről szóló hírek a nyomtatott és az elektronikus sajtóban is. Csak a közelmúltban cikkek jelentek meg a MEK-ről a Világgazdaságban, a Magyar Nemzetben, a Vasárnapi Hírekben, az Élet és Tudományban. Külön kétrészes rádióműsorban (Irodalmi Figyelő) volt szó az elektronikus könyvtárról és az elektronikus kiadásról.

Továbbá a MEK gyarapodási listáján a hálózaton kívül már néhány nyomtatott folyóirat is elkezdte rendszeresen közölni.

Végül de nem utolsósorban ezt az alkalmat is szeretném megragadni, hogy felhívjam a figyelmet Drótos László kiemelkedő munkájára, aki nélkül a MEK ma nem lenne az ami, aki a MEK 'szürke eminenciásaként' talán a legtöbbet teszi ezért a rendkívüli vállalkozásért.