Az NIIF Program Intelligens város projektje

dr. Bakonyi Péter
NIIF Operatív Bizottság elnöke

1. Bevezetés

Az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az információs társadalom kialakításának egyik igen hatékony módja az intelligens város koncepció alkalmazása. Az intelligens város olyan fejlett információs infrastruktúrával rendelkező település, amely biztosítja a kormányzat (önkormányzat), a vállalkozás, a non profit szféra (oktatás, kultúra) és az állampolgár, közötti korszerű elektronikus információcserét, üzleti, közhasznú tranzakciók lebonyolítását. Az így kialakított "Intelligens környezet" új üzleti lehetőségeket teremt, javítja az életminőséget, vonzza a külföldi beruházókat.

2. Előzmények

Az Intelligens város koncepció megvalósítását a Nemzeti Információs Infrastruktúra Program kezdte meg az 1996. novemberében elindított Intelligens város elnevezésű projekttel.

Az NIIF programja igen jó visszhangra talált és jelenleg több mint 30 város és település csatlakozott a projekthez.

Az OMFB az IKTA pályázat kiírásával ad lehetőséget a fenti koncepció megvalósítására. A pályázat két témája támogatja viszonylag jelentős forrásokkal e témát.

A KHVM is igen aktívan támogatta az NIIF projektjét és kialakította az Intelligens régió koncepcióját, amely különösen a szomszédos országokkal való regionális együttműködés támogatását célozza.

3. Az Intelligens város projekt; jellemzők címszavakban

3.1 Szervezeti és tartalmi kérdések

A projekt szervezője legyen az önkormányzat.

Résztvevői: felső és középszintű oktatás, kultúra, üzleti szféra-bankok, biztosítók, társadalmi szervezetek, egyének.

Alapszolgáltatás: az Önkormányzati Web, tranzakciós szolgáltatások, elektronikus kommunikáció.

3.2 Intelligens város koncepció lényege

3.3 Az intelligens mintaváros

Az NIIF program versenyt írt ki az Intelligens mintaváros cím elnyerésére.

A kritériumokat 12 pontban foglaltuk össze.

A lényegesebb feltételek:

4. Az NIIF szerepe az Intelligens város mozgalom megvalósításában

Az NIIF program kezdeményező szerepet töltött be az Intelligens város koncepciójának megvalósításában.

Eredményként értékelhető hogy felhívta a figyelmet e fontos témára és szakmai szervezőként elindított egy hosszútávú programot.

A jövő útja feltétlenül az hogy kiszélesedjen a projekt támogatóinak és résztvevőinek köre és olyan feltétel rendszer jöjjön létre, amely e fontos témára a jelenleginél lényegesen nagyobb támogatást képes biztosítani.