'INTELLIGENS VÁROS' LEHETŐSÉGEI KESZTHELYEN

Dr. Kárpáti László
Szaktanácsadási, Továbbképzési és Informatikai Központ

Kocsondi Tamás, H11085KOC@ELLA.HU
Szaktanácsadási, Továbbképzési és Informatikai Központ

Lukács Beáta
Polgármesteri Hivatal Keszthely

Abstract

Keszthely is located in Western Hungary on Lake Balaton. It is the Balaton Region's centre of culture, tourism, and education. The Pannon University Institute for Extension, Further Education and Information Technology and Keszthely Town Local Government prepared a medium-term project plan, which is presented on the conference. The main effort is to increase the accessibility of the public services within the whole region, also to simplify the administration and all other services for citizens and entrepreneurs. The project also want to give birth for computer based services for the region's businessmen and also for the local tourism sector.

A 750 éves Keszthely Város szerepét és jelentőségét jól szemléltetik azok az elnevezések, amelyekkel említeni szokták a várost, mint pl. a BALATON fővárosa, vagy a Kis Wiemar.

A BALATON nyugati partján fekvő város a térség oktatási és kulturális központja. A közeli HÉVÍZ várossal együtt idegenforgalmi központ.

Keszthely Városban működik a Pannon Agrártudományi Egyetem központi Kara a GEORGIKON Mezőgazdaságtudományi Kar. A GEORGIKON Karon három szakon folyik agrárszakember képzés: Agrármérnöki, Gazdasági Agrármérnöki és Agrárkémikus Agrármérnöki Szakokon. Az utóbbi szakon a képzés a Veszprémi Egyetemmel közösen történik.

A városban 5 középiskola működik, ezenkívül működik a városban Zeneiskola és négy általános iskola. Hévízen működik a BIBÓ ISTVÁN Alapítványi Gimnázium.

A térség művelődési és kulturális eseményeinek fő szervezője a Goldmark Károly Művelődési Központ. A művelődési Központ kiemelkedő szerepet lát el a Balatoni Fesztivál és a diákok kulturális seregszemléjének a HELIKON-i ünnepségeknek a szervezésében.

A Helikon Kastélymúzeum, a Balatoni Múzeum és a GEORGIKON Majormúzeum a kulturális események és a történeti kutatások színhelyei.

A Keszthely és Hévíz városokban működő szállodák - HELIKON, THERMÁL, AQUA, ROGNER - a gyógyidegenforgalom központjai. Számos szanatórium és kisebb- nagyobb szálloda és üdülő működik még a településeken.

Az egészségügyi ellátásban kiemelkedő szerepet tölt be a Hévízi Állami Gyógyfürdő Kórház és a Keszthely Városi Kórház.

Keszthely Városban az idegenforgalom segítésére és a vendégek információ ellátására TOURINFORM Iroda működik.

Keszthely és a környező települések önkormányzatai hozták létre a térség fejlesztésének összehangolására KESZTHELY-HÉVÍZ Kistérségi Társulást.

Keszthely Városnak több európai országokban van testvérvárosa. A Megyei Önkormányzat támogatásával jelentős szerepet vállal a Balaton-i és Loire menti Régiók együttműködésében.

2. A project célja:

A fő célok részfeladatokként egy-egy alproject kialakításával valósíthatók meg. Az egyes fejlesztések a már meglevő technikai és szellemi bázisra épülnek.

3. A project előzményei:

A városban működő intézmények, vállalatok eredményes működéséhez elengedhetetlen az informatikai szolgáltatások mindnagyobb arányú igénybevétele. Az informatikai szolgáltatások fejlesztésében élenjáró szerepet tölt be a GEORGIKON Mezőgazdaságtudományi Kar. A karon a nyolcvanas évek elejétől lehetőség nyílt külföldi szakirodalmi adatbázisok elérésére DIALÓG, AGRA-EUROP. A Kar a saját intézményén belül lokális hálózatot épített az oktatás és kutatás kiszolgálására. A lehetőségekhez alkalmazkodva az agrár ágazatban működő szaktanácsadók kiszolgálására telefon-modemes információs rendszert működtet, a GEORGIKON BBS-t.

Az önkormányzati hivatal munkáját egy 40 felhasználós lokális hálózat segíti. Az önkormányzati hivatal jelentős fejlesztést tervez, illetve már részben megvalósított a térinformatikai önkormányzati alkalmazásának területén.

A Vállalkozásfejlesztési Aliroda részben a PATE GEORGIKON Kar, Szaktanácsadási, Továbbképzési és Informatikai Központjának szolgáltatásait felhasználva, részben a Zala megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány informatikai rendszerére építve segíti a város vállalkozóinak információellátását.

A város nagyobb intézményeiben, szállodákban, bankokban helyi hálózat működik, amelyek kapcsolatban állnak más rendszerekkel is. A bankok a vállalatok részére ügyfél-terminál szolgáltatást biztosítanak.

Az idegenforgalmi tájékoztatás bázisát jelentő TURINFORM Iroda is rendelkezik informatikai kapcsolatokkal a TURINFORM hálózatán belül.

Az informatikai szakképzés bázisa a GEORGIKON Kar Szaktanácsadási, Továbbképzési és Informatikai Központja, ahol a különböző képzési kurzusokon közel 1000 fő tanul évente.

A MATÁV Távközlési Centrum különböző informatikai szolgáltatásokat kínál. A legutóbbi időszakban került bejelentésre az ISDN szolgáltatás igénybevételi lehetősége. A

A térségben eddig megvalósult informatikai fejlesztések és szolgáltatások jó alapot szolgáltatnak a project megvalósításához.

4. A project megvalósításának leírása

A project olyan fejlesztések megvalósítását tűzte ki célul, amelyekre építve az elektronikus információcsere általánossá válhat a városban és közvetlen térségében.

A fejlesztésekben alapvetően két fő területet szükséges megkülönböztetni:

A project realizálása a meglevő technikai adottságok és már működő rendszerek felhasználásával az informatikai szolgáltatás kiterjesztését jelenti. Az informatikai szolgáltatások kiterjesztése a következő területeken valósítható meg:

4.1. A project realizálása

5. A project eredményeinek hasznosítása

A jelen időszakban is felmérhető, hogy a projectnek lesznek olyan eredményei, melyek működtetésére hosszabb távon lesz igény, de ezek nem kapcsolódnak szorosan egyik intézményhez sem. Ezért szükséges még a project megvalósulásának időszakában egy non-profit szervezet kialakítása, amely a project eredményeként megvalósuló szolgáltatásokat tovább működteti és biztosítja a koordinációt a közreműködők között. E szervezet létrehozása biztosítaná a hosszú távú kooperációt és fejlesztést a közösen elfogadott elvek alapján. E szervezet egy KHT vagy egy alapítvány lehet.