"INTELLIGENS VÁROS"-TELEHÁZAK-"INTELLIGENS POSTA"

Élő Gábor, elo@szif.hu
Széchenyi István Főiskola Közgazdasági Fakultás Marketing és Menedzsment Tanszék, Győr

Z.Karvalics László, zkl@lucy.tgi.bme.hu
Budapesti Műszaki Egyetem TTtK TGI Társadalmi Informatika Osztály, Budapest

Molnár Csabáné, molnarcn@szif.hu
Széchenyi István Főiskola Közgazdasági Fakultás Postaüzemi Tanszék, Győr

Abstract

Digital city projects in Europe are getting stronger and stronger, therefore many-sided and complex social and business processes are launched also in Hungary. This kind of concepts based on high-tech would be challenge for profit and not for profit organizations too. Traditional post office network try to find own way in the information technology whirlwind. We give a user oriented concept to establish an easy to launch, competitive and state-of-the-art service provider unit.

Az "intelligens város" programok újabb és minden eddiginél erősebb hulláma bizonyította, hogy sokszereplős, rendkívül tagolt társadalmi és üzleti érdekviszonyokon alapuló folyamat indult el, amely minden érintett intézménynek, non-profit társadalmi szervezetnek, vállalatnak stratégiai kihívást jelent.

A postaüzem, mint minden információs közmű őse és alapja, és mint szerepét a mai napig megőrző óriás intézményhálózat ugyancsak helyét keresi a napról napra újabb megoldásokat és lehetőségeket termelő információtechnológiai forgószélben. Felismerve, hogy a Magyarországon spontán kezdeményezésként, non-profit talajon növekedésnek indult Teleház-mozgalom - elsősorban a kistelepüléseken - számos ponton érintkezhet a megújulás lehetőségei felé tájékozódó postai stratégiával, jelen munkánkban kísérletet teszünk arra, hogy a társadalmi informatika szemlélete és szempontjai felől az "intelligens város", a Teleházak és az "intelligens posta" közös metszeteként az intelligens postaház koncepcióját megfogalmazzuk.

1. A társadalmi informatika "intelligens város"-kritériumai

1.1. Kulcsszavak:

1.2. A közvetítettségi szintek által meghatározott várostípusok:

1.3. Kritériumok

2. A Teleház meghatározása és szolgáltatás-kínálata

2.1. Definíció: a teleház típusú lokális informatikai központ olyan közösségeknek nyújtson információs közművet, amelyek tagjai:

A Teleház ezért egyszerre tölt be közösségi, irodai, oktatási-oktatástechnikai funkciókat, szervezési és tudás- illetve információközvetítési támogatást is nyújtva. Képességei illetve távlati lehetőségei szolgáltatásain keresztül aktualizálhatóak.

2.2. A Teleházak standard szolgáltatásai:

2.3. Népszerű kiegészítő szolgáltatások:

3. A Posta szerepe az informatikai infrastruktúra fejlesztésében

Az írásos információtovábbítás iránti igény - ha csökkenő mértékben is - még hosszú ideig megmarad. Ha a posták el akarják kerülni a fenyegető piacvesztést, illetve ha a hírközlési infrastruktúrában korábban betöltött részesedésüket meg akarják tartani, akkor meg kell találni a helyüket az "Információs Társadalomban".

3.1. A Posta fejlesztési stratégiáját négy fő célkitűzés határozza meg:

3.2. Ennek érdekében fel kell készíteni a postákat olyan szolgáltatások nyújtására, amelyek on-line kommunikációt igényelnek (elsősorban a különböző bankok szolgáltatásainak ellátásához, illetve a készpénz kímélő fizetési rendszerekhez való csatlakozáshoz).

Meg kell teremteni a feltételét az informatikával támogatott értéknövelt szolgáltatások bevezetésének, melynek a gyakorlatban bevált módszere a küldeményazonosító és nyomkövető rendszer alkalmazása. Hogy az ügyfelek levelezési szokásainak megváltozása illetve megváltoztatása ne okozzon piacvesztést, mind az elektronikus levelezést (E-Mail), mind az elektronikus úton feladott, de kézbesítésre kerülő levelezést (E-Post, hibrid levél) nyújtani kell, és képessé kell válni az üzleti tranzakciók dokumentumainak hálózati továbbítására (EDI).

A lakosság, a kis- és középvállalatok üzleti, kereskedelmi és kulturális jellegű információval történő ellátása a postai szolgáltató helyeken nyilvános hozzáférésű végpontok telepítésével oldható meg. Ezek a hozzáférési pontok akár nyilvános elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat is elláthatnak (hivatali "Home Shopping", Electronic Mall).

4. Úton az intelligens postaház felé

Ha az "intelligens város", a Teleház és az "intelligens" Posta célkitűzéseit és funkcióit "összecsúsztatjuk", azonnal láthatóvá válnak az érintkezési - közeledési pontok.

Intelligens város Teleház A Posta stratégiája
Műfaj Tudományos koncepció Non-profit jellegű szervezet koncepciója Profitérdekeltségű gazdálkodó szervezet fejlesztési koncepciója
Célzott településforma Kis-, közepes és nagyváros Városnál kisebb település vagy városrész Minden település illetve településrész, ahol postahivatal működik
Leírási forma Kritériumok Standard és kiegészítő szolgáltatások Stratégiai fejlesztési irányok
A "tiszta" koncepció gyors magyarországi megvalósulásának akadálya lehet az, hogy nincs annyi, az infrastruktúrális fejlesztésbe bevonható tőke, amely közel egyidőben és valóban városi méretekben megvalósíthatóvá tenné a koncepciót. nincs és várhatóan nem lesz annyi non-profit célokra felhasználható tőke, mellyel követni lehet a technikai és technológiai fejlődést és a piaci szolgáltatások színvonalát. nem alakul ki fizetőképes kereslet (nem indukálódik igény vagy nincs pénz az igénybevételre) az új szolgáltatások iránt, így a korszerű és kiváló kezdeményezések elhalnak a piacon.

A Teleház alapvetően non-profit tevékenységére rátelepülhet szolgáltatásaival a Posta, hiszen a Teleházaknak mindenképpen elő kell teremteniük a működési költségeket, aminek nagy részét áthárítják a felhasználókra (vagy "közösségi" alapokból finanszírozzák), ahol önerőből nem jön létre Teleház, a Postának érdemes megfontolnia, hogy ő maga hozza létre (különböző támogatásokkal és kedvezményekkel) vagy alakítsa ki saját postahivatalaiban az alapkonfigurációt, és telepítse rá a (részben profil-idegen) fizető szolgáltatásokat (pl. fénymásolás). A Posta maga is biztosíthat Internet-kioszkot óradíjas használattal, a szükséges képzési-oktatási-animátori feladatokat pedig szövetségeseivel lát(tat)hatja el.

Ezek után felmerül a kérdés, hogy van-e olyan formáció, mely piaci alapon viszonylag gyorsan létrehozható, és nemcsak egyszerűen integrálja, hanem az integráció során erősíti is az összekapcsolható funkciókat?

Véleményünk szerint igen, s ennek lehet foglalata az ún. "Intelligens postaház".

Intelligens postaház
Definíció A Posta meglévő infrastruktúrájára épülő információs közműpont, mely felépítésében és szolgáltatásaiban a felhasználói igényekhez igazodva bevezeti és hasznosítja az informatika és az információtechnológia újdonságait;tulajdonképpena Posta és a Teleház koncepció összeolvadása az "Intelligens város" kritériumai mentén.
Célzott településforma kistelepülések és a városok kisebb egységei (melyek általában igazodnak a Posta körzeteihez)
A profittermelést elsősorban lehetővé tevő szolgáltatások - elektronikus információk általános közvetítési díjai (tulajdonképpen a bélyeg új formája)- távoktatási anyagok közvetítési díjai- elektronikus információk figyelése és hírlevél formájú terjesztése- EDI szolgáltatások- elektronikus kereskedés és a klasszikus logisztika összekapcsolásával létrehozott postai csomagküldő szolgálat (electronic mall)- elektronikus közvetítése a klasszikus szerencsejátékoknak és a hálózati szerencsejátékok (tele-gambling)- outsourcing

Az intelligens postaház egyszerre bővítheti a Teleház-hálózatot, találhat piaci szegmenst a Postának, elősegítheti a települések informatikai kultúrájának kialakulását és megerősítését, és az erőforrások koncentrálásával valamennyi érintett számára lehetőségeket teremt és alapoz meg.