AZ MSISKOLA PROGRAM ÉS AZ INTERNET

Takács Attila, e-mail: takacsa@jedlik.hu

Jedlik Ányos Gimnázium Budapest

Abstract

1. Precedent of the MSISKOLA (MSSCHOOL) Program

2. The aims of the MSISKOLA (MSSCHOOL) Program

A. to create reference center in the Jedlik Ányos Secondary Grammar School in Budapest

B. to provide support for schools' applications either on the Internet or personally:

1. Az MSISKOLA program előzményei

2. Az MSISKOLA program célkitűzései

A. refernciakörnyezet létrehozása a budapesti Jedlik Ányos Gimnáziumban

B. support biztosítása az iskolai alkalmazásokhoz az Interneten és személyes kapcsolatokkal:

1. Az MSISKOLA program előzményei

1995 elejétől egy oktatási program keretében Microsoft programokat teszteltünk az oktatásban való alkalmazhatóság szempontjából a Soros Alapítvánnyal, az IIF programirodával és a Microsoft Magyarországgal együttműködve.

A tesztelés során a következő programokat próbáltuk ki:

Azt tapasztaltuk, hogy ezek a programok jól használhatók a középfokú oktatásban. Az operációs rendszerek megbízhatóan működnek és széleskörű hálózati szolgáltatásokat nyújtanak. A grafikus felhasználói felületen futó, nagyrészt magyar nyelvű programok használatát a diákok és a nem számítástechnika szakos tanárok is könnyen és gyorsan elsajátítják és szívesen alkalmazzák feladataik megoldása során. Így ezeket a programokat nem csak az informatika órákon, hanem az egyéb tantárgyak oktatása során felhasználjuk, különösen az MS Home multimédiás sorozatot illetve az Internetes alkalmazásokat. Az utóbbi alkalmazások jól használhatók az órákra való felkészüléshez és az egyéni tanulásban is. Összefoglalva: a tapasztalataink nagyon jók voltak.

Az 1996 márciusában a Microsoft által szervezett középiskolai napon , ahol kb. 300 tanár vett részt, beszámoltunk az eddig elért eredményeinkről és a kérdésekből valamint a hozzászólásokból az derült ki, hogy a többi iskolának olyan problémái vannak amiket mi már nagyrészt megoldottunk.

Ezek után arra az elhatározásra jutottunk, hogy megpróbálunk segíteni a többi középiskolának a problémák megoldásában, igyekszünk tájékoztatni őket az új programokról és lehetőségekről.

Ehhez persze segítségre volt szükségünk, ezért 1996 júniusában együttműködési megállapodást kötöttünk a Microsoft Magyarországgal, az MSISKOLA program elindítására. Ennek a programnak a keretében iskolánk a Microsoft referencia iskolája lett.

2. Az MSISKOLA program célkitűzései

A. A referenciakörnyezet:

1996 augusztusában saját magunk a diákokkal kiépítettünk egy, az egész iskolát felölelő (Ethernetes) helyi hálózatot Microsoft technológiára alapozva, mely egy 64 Kbit/s sebességű Internet kapcsolattal rendelkezik ( az NIIF program támogatásával ).

A hálózatra kapcsolódik 2 szerver, 1 router és 55 munkaállomás 3 tanteremben, a tanárikban, az irodákban és a könyvtárban elhelyezve.

Az alkalmazott szoftverek:

B. A support biztosítása

Segítséget nyújtunk a tapasztalat és az információcserében, a tanártovábbképzésben és a folyamatos tájékoztatásban.

A megvalósítás eszközei az Interneten:

Innen letölthetők a Microsoft freeware programok (pl. Internet Explorer), saját fejlesztések

(az oktatásban szabadon használható a tanárok és a diákok által fejlesztett szoftverek - egyéni fejlesztéseket szívesen fogadunk.), egyéb hasznos információk (pl. leírások magyar és angol nyelven)

Segítségnyújtás személyes kapcsolatokkal:

Végül, az eddigi tapasztalatokat összegezve, úgy látjuk, hogy a program sikeres és egyre nagyobb iránta az érdeklődés.