A NIIF oktatás jelentősége és lehetőségei

Tamáska Lajos,tamaska@zrinyi.zmka.hu
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

The NIIF project is a pioneer of development of computer network Besides the building of network NIIF started and subsided training on its usage. The training keeps in line with development of network and its service. The education has to take part in spreading of network culture. It is important to review the services and equipment.

The importance of training will be significant in the future too. There always will be, new users, new methods, and its propagation will be the task of education.

Bevezető

Az oktatás jelentőségét nemigen szokták értékelni, mert az emberek tudatában már beleívódott, hogy valamit meg kell tanulni mielőtt alkalmazni, használni, vagy éppen élni akarunk vele. Egy új technológia, eszköz, eljárás bevezetése is azzal kezdődik, hogy meg kell tanítani azokat akik alkalmazzák, használják. Az is közismert, hogy egy ismeret elsajátításának színvonala nagymértékben befolyásolja az adott ismeret alkalmazásának minőségét. Hogy mégis belefogtam az oktatás jelentőségének taglalásába, azt azért tettem egyrészt, mert kifejezetten a számítógép hálózatok szolgáltatásainak oktatását vettem alapul, - hiszen az NIIF program főként ezt támogatja - ahol az ismeretek színvonalának kevésbé látványos, de nagyon sok emberre kiható következményei vannak. Másrészt az NIIF program nemcsak a hazai hálózat kiépítésének az úttörője, hanem egyben a leendő felhasználók oktatásának irányítója is. Az előadásban azt kívánom érzékeltetni, hogy a hálózaton dolgozóknak széleskörű ismeretekre van szükségük azért, hogy a saját igényeik hatékony kielégítése mellett a mások érdekeit, munkáját, részvételét ne zavarják.

A hálózat ismeretének szükségessége

Nem elsőrendű szempont, de általában is elvárható, hogy aki valamilyen közegben dolgozik, annak környezetét, kapcsolatait, történelmét, legalább is nagy vonalakban ismerje. Vonatkozik ez a hálózat világában tevékenykedőkre is.

A történeti áttekintés témakörébe tartozik a hálózatok fejlődésének fontosabb állomásai, a kommunikációs nyelv kialakulása, a különböző hálózati protokollok megjelenése. A különböző szolgáltató gépek, csomópontok, hálózatok, felhasználók szabványosított címekkel való ellátása már a hálózat használatához is szükséges ismeret.

Aki a hálózatot használja, tulajdonképpen egy közösség tagjává válik. Szükséges ismerni ennek a közösségnek kialakulását, kik vesznek részt, milyen szűkebb csoportokra lehet osztani a résztvevőket. Amennyiben egy felhasználó bármilyen témában új hasznos információhoz szeretne jutni, kell ismernie, hogy kik azok, milyen szintű és megbízható szakemberek, vagy csoportok akik a várt információt megadják.

Jellemző nyelvezet is tapasztalható a hálózaton, amit a célszerűségre való törekvés hozott létre. Meg kell ismerni tudomásul kell venni, élni kell vele és tökéletesíteni.

Illemtanról is beszélhetünk, ami kicsit más mint a hétköznapi életben, nyíltabb segítőkészebb, őszintébb? Illik kérdezni, illik segíteni, illik röviden lényeget kimerítően fogalmazni, illik pontosnak lenni. Ha a hálózatba belépünk nem árt, ha tudjuk mi illik és mi nem, mert a nagyszámú résztvevő munkáját esetleg mi, más illetlen felhasználó pedig a mi munkánkat zavarhatja.

Összefoglalva beszélhetünk egyfajta kultúráról, ami a hálózatok megjelenésével kezdett kialakulni és azóta fejlődik, alakul a résztvevők számának, körének szakmai hovatartozásának megfelelően. Sokan féltik ezt a kultúrát. A felhasználók rohamos gyarapodásával, az üzleti élet bevonulásával biztosan további változások várhatóak. Sok írott és íratlan szabály fogant meg, sokan foglalkoznak e kultúra helyes mederben tartásával. Meg kell ismernünk, és már ezzel is hozzájárulunk ehhez az egészséges törekvéshez.

A hálózati kultúrán kívül természetesen legfontosabb a szakmai szempontok elsajátítása, ami végül is lehetővé teszi, hogy a hálózati információforrásokhoz hozzáférjünk.

Elsősorban ismernünk kell saját környezetünket, milyen színvonalú hardver eszközök, milyen kommunikációs csatornák és milyen szoftver eszközök állnak rendelkezésünkre a hálózat eléréséhez. Ezeknek megfelelően kell megismerni a számításba jöhető hálózati eszközök használatát. Ugyanakkor nem árt egy szélesebb körű rálátás, hiszen más környezetbe is kerülhetünk, ahol a technikai kiépítettség színvonala eltér a saját környezetünkétől. Pl. A munkahelyünkön, ahol jó színvonalú eszközökön keresztül bérelt vonalon, széles sávon közvetlenül az Internet hálózat felhasználói vagyunk és a korszerű eszközök ingyen állnak rendelkezésünkre. Más a helyzet, ha otthonról, telefonvonalon, modemen keresztül, szűkebb sávszélességgel az Internet peremhálózatán lévő felhasználóként használjuk a szolgáltatásokat, csoportos címünk van, és a telefonvonalért fizetni kell. Kiküszöbölhető, ha az adott környezetben is jól ismerjük lehetőségeinket.

Természetesen fontos megismerni az Interneten létező szolgáltatásokat, és ezen szolgáltatások elérési módját. Pl. Ha csak egy elektronikus levelezésre fizettünk elő, tudnunk kell milyen lehetőségeink vannak pld. egy fájl letöltésére, de számtalan más példa sorolható fel a különböző lehetőségek kihasználására. A szolgáltatások fő csoportjai amit a hálózati munka során előbb-utóbb használni kell, az elektronikus levelezés, levelező listákon való részvétel, szolgáltató számítógépek közvetlen elérése, az ott tárolt információk elérése érdekében, állományok letöltési lehetősége, illetve létrehozása.

Az oktatási programoknak az előzőekben körvonalazott igényeket kell kielégíteni ahhoz, hogy valaki az oktatás igénybevételével minden körülmények között magabiztos felhasználója legyen a hálózati szolgáltatásoknak.

Az NIIF program a hazai hálózat létrehozásával párhuzamosan megteremtette az oktatás feltételeit is, és nem kis anyagi ráfordítással támogatta is.

Természetesen az oktatással szemben más követelmények voltak a hazai hálózat kialakításának kezdetén, mint ma. Ismeretes, hogy csak X.25 hálózat volt elérhető. A külföldi hálózatok közül is elsősorban nemzeti, vagy egyéb hálózatok használatára volt lehetőség. A hálózatok fejlődésével, az Internet térhódításával párhuzamosan változott az oktatási anyag tartalma. Az Internet hazai elterjedésével a felhasználók köre is bővült, ma már sok hozzáértő szakember profi módon használja az Internetet, de ennek sokszorosa azoknak a száma, akiknek a közelmúltban adódott lehetőségük az Internethez hozzájutni.

Az eszközök is folyamatosan fejlődnek. Az új felhasználók nyilván a legkorszerűbb eszközöket is használatba vehetik. Ezek látszólag egyszerű eszközöknek tűnnek, a leglátványosabb részük - a böngészés - leköti a tapasztalatlan felhasználót, aki elvek, egyéb lehetőségek ismeretének hiányában a lényeget, a teljes körű használatot saját maga nehezen fogja elsajátítani. Az oktatásnak kell ezt vállalni.

Az NIIF program nagyon sokat tett a felsőoktatás, tudományos kutatás, közgyűjtemények körében a hálózat elterjesztéséért, és a hálózat használatának oktatásáért. Az oktatási programok keretében 1992 óta a különböző intézményekből a NIIF támogatásával 46 tanfolyamon kb. 800 hallgató vett részt. Ez a kiképzett hallgatói létszám adta tovább tudását, s ennek köszönhetően terjedt el a felsőoktatási intézményekben, kutatóhelyeken ilyen nagy mértékben a hálózat használata. Népesedett a felhasználók tábora az un. Minősített kutató program beindításával. A kutatók az NIIF támogatásával lehetőséget kaptak otthonról, telefonvonalon, modem segítségével belépni az Internetbe. A szükséges szoftverek telepítésének, használatának oktatását is felvállalta az NIIF. A kutatók példáját követve az érdeklődés előterébe került az otthonról történő Internetezés. Az is szorgalmazza ezt a formát, hogy számos szolgáltató kínálja ezt a lehetőséget, olyan szolgáltatásokkal, amelyek az üzleti élet serkentését szolgálják (termékbemutatók, reklámok, üzletkötések stb.).

Az oktatás jövőjét tekintve több szempontot kell figyelembe venni. Az Internet térhódításával elsősorban az Internet használatára érdemes hangsúlyt helyezni. Továbbiakban megállapítható, hogy várhatóan kik lesznek azok, akik igénybe fogják venni az oktatást. Az NIIF programon belül természetesen a felsőoktatási tudományos kutatók és közgyűjtemények körében dolgozók. Megállapítható az is, hogy ebben a körben a technikai ellátottsági, színvonal igen nagy különbséget mutat. Az is szempont, hogy a felhasználók nagy része közvetlenül igénybe veheti az Internetet, gondolok itt bérelt vonalakra, saját címre, míg mások csak az Internet un. peremhálózatain regisztráltathatják magukat. A szoftver eszközök használatának oktatásánál figyelembe kell venni, hogy az NIIF program milyen kedvezményesen megvásárolható szoftvereket támogat, ezenkívül milyen jól használható szabad terjesztésű szoftverek érhetőek el a hálózaton.

Vannak akik ugyan munkahelyükön hozzáférnek a hálózathoz, némi ismerettel is rendelkeznek, de miután rájönnek, hogy önerőből már nehéz továbblépniük, - elsősorban időhiány miatt - jelentkeznek tanfolyamra. Az ellenpélda, aki Internetezni szeretne jelentkezik egy tanfolyamra úgy, hogy semmi előismerete nincs, mindent a tanfolyamon szeretne megtanulni.

Látható, hogy a leendő hallgatóság minden tekintetben - előképzettség, környezetének technikai színvonala, hálózat elérésének lehetősége - heterogén. Mindezekből az következik, hogy több szintű tanfolyamot célszerű szervezni, olyan tananyagokkal, amelyekben mindenki megtalálja a neki megfelelőt.

Mit tartalmazzon általában egy tananyag

A fentiekből következik, hogy ma már az Internet térhódításával a tananyagok iránt csak akkor van érdeklődés, ha a tananyag zömében az Internettel foglalkozik.

Szükség van egy általános hálózati ismeretre, mert magánhálózatok, nemzeti hálózatok is léteznek. Egy hálózatfejlődési történeti áttekintés ehhez hozzásegít.

Sok felhasználó, kisebb intézmény, talán anyagi, vagy egyéb okok miatt most jutott el addig, hogy csatlakozni tud az Internethez. Ismernie kell a technikai és anyagi lehetőségeket a helyes döntés meghozatalához.

Természetesen a fő cél az Internet szolgáltatásainak elsajátítása, de ezen belül az igények megoszlanak. Vannak akik közvetlenül az Internet magjához csatlakoznak nagy sebességű bérelt vonalakon, mások szűkebb sávszélesség, vagy korlátozott szolgáltatások igénybevételével tudnak dolgozni.

Talán legnépszerűbb szolgáltatás az elektronikus levelezés. Az, hogy milyen levelező rendszert használjunk, fontos kérdés. Válogathatunk az NIIF program által támogatott és kedvezményesen megvásárolható szoftver (Mail-onnet), vagy a népszerű ingyen letölthető levelező programok között. Természetesen korlátokat jelent technikai környezetünk színvonala, a már meglévő operációs rendszer stb. Egy levelező rendszerből szűkebb sávszélesség esetén is sok egyéb szolgáltatás elérhető (pld: USNET, Gopher, Archie esetleg WWW). A levelezés fontos része az un. netikett ismerete, amiről ma már oldalakat lehetne írni, illetve számos irodalomban lehet róla olvasni.

A levelező listák, a híranyagok külön témakör, a tudományos élet, az ezzel kapcsolatos kommunikáció egyik legfontosabb kelléke. Vitafórumokat vezérlő programok használata, keresés a vitafórumok anyagaiban, mind fontos tudnivaló.

Hasonlóan fontos, - elsősorban a tudományos életben van nagy jelentősége - hogy dokumentumokat tudjunk távoli gépekről letölteni saját gépünkre, ugyanakkor dokumentumokat felkínálhassunk mások számára. Ebbe a körbe a különböző ingyenesen használható szoftvertermékek is beletartoznak.

Külön témakört képez a nagy szolgáltató gépekre szervezett adatbázisok elérése. Ez a téma eléggé összetett, és ismeret tekintetében sok szerteágazó tudást tételez fel. Először is ismerni kell az un. Telnet használatát, amivel hozzákapcsolódhatunk a szolgáltató gépekhez. Ilyenkor szükséges az illető gép operációs rendszerének legalább néhány parancsát is ismerni, és nagyon fontos , hogy az adatbázis kezelő szoftvert is megismerjük. A szolgáltató gépek szoftver használatához számtalan segítségnyújtó leírás található, amelyek eligazítanak a konkrét használatban, azonban egy átfogó általános ismeret nélkül nehezen boldogulunk.

A legfontosabb, és tulajdonképpen a hálózat használatának az alapvető célja az információkeresés és navigálás. Hogyan tudjuk a számunkra szükséges dokumentumokat, programokat, vagy egyéb hírértékű anyagokat megtalálni. Első megközelítésben igen nagy probléma előtt állunk, rengeteg számítógépcímet kellene tudnunk, vagy generálnunk, ezeket végig kellene nézni, hogy melyiken találhatók publikus információk, FTP protokollok, levelezőlisták stb. Az ilyen problémák megoldására születtek a magasabb szintű segédeszközök, az Archie, gopher, WAIS, WWW Internet programok. Ezek rutinos használatának elsajátítása után mondhatjuk, hogy nagyjából tudunk tájékozódni a hálózat információi között.

Néhány szót kell szólni Magyarországról. Az elmúlt néhány év óriási fejlődést hozott a magyar szolgáltatók tekintetében. Ma már nem szükséges idegen nyelvű adatbázisok között keresni, a megoldást itthon kell kezdeni. A magyar vonatkozású információk itthon vannak, és a környező országokénak nagy része is megtalálható a magyar szolgáltatóknál. Az üzleti élet bevonulásával az információáradat tovább gazdagodott.

A jövő

Napi téma a középiskolák bekapcsolása az Internetbe. Pályázatot írtak ki, a megoldás folyamatban van. Az oktatási oldalát tekintve a középiskolai tanárokat felkészítése a hálózat használatára igen fontos, de ezen túl arra is fel kell készülniük, hogy diákjaik a hálózati kultúrát elsajátítva jussanak az Internetre, és a tanulók a tanuláshoz, szórakozáshoz szükséges információkat megtalálják, majd kikerülve az iskolából egy olyan eszköz legyen a kezükbe, mely a tudományos, vagy üzleti életben a kor szellemének megfelelő segítséget nyújt számukra.

Befejezésül végig kell gondolni az oktatás jövőjét. Mindig lesznek új felhasználók és mindig lesznek új eszközök és új szolgáltatások. Az oktatás jelentősége nem fog csökkenni. A mindennapi életben azt tapasztalhatjuk, hogy a profit-orientált szféra térhódítása fokozódik. Ebből következik, hogy a hálózaton az információáramlást többségében a kereskedelmi szolgáltatók fogják bonyolítani. A tudományos élethez szükséges információszerzés hatékonyságának megőrzéséhez valószínű újabb eljárások bevezetésére lesz szükség, s erre az oktatásnak is fel kell készülni.

Felhasznált irodalom:

Budapest, 1997. április. 25.