A BUDAPESTI JEDLIK ÁNYOS GIMNÁZIUM AZ INTERNETEN

Farkas Csaba, e-mail:farkascs@jedlik.hu
Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest

Abstract

Although Jedlik Ányos Secondary Grammar School is just a usual Hungarian grammar school, its computer department is well equipped, with unlimited access to the Internet and a computer network covering the whole school.

This network and the computer department was established gradually, with financial support from sponsors and a lot of overtime between 1992 and 1997.

By using the Internet we've had a lot of teaching experience so far, and judge that what caused problems were on the one hand that students could get unlimited access to www information, and on the other hand hard working, industrious students spent too much time using irc chat. However we manage to make more and more, positive use of the e-mail.

The home page of our school: http://www.jedlik.hu

Az eszközpark kialakításának rövid kronológiája

1992: Ismeretlen iskolaként, minden korábbi kapcsolat ill. háttértámogatás nélkül bekapcsolódtunk az IIF programba és a Hungarnet Egyesület tagjává váltunk. Kezdetben egy 2400 bit/sec sebességű modemen, mellékállomásról az ELLA ill. TRILLA rendszereken át ismerkedtünk az elektronikus levelezéssel és más hasonló szolgáltatással.

1993: Fővonalat kapnunk, amelyen nyilvános BBS-t is üzemeltettünk.

1994/95: A Soros Alapítvány pályázatán, egy új 486-os gépekből álló hálózatot nyertünk, melyre az akkor még nem túl elterjedt Windows Nt Server alapú helyi hálózatot telepítették.

1995/96: Az NIIF Program ill. a Soros Alapítvány segítségével bérelt vonalon, lehetővé vált a teljes körű Internet hozzáférés, szoftver oldalon a Windows NT Server a 20 gépet megbízhatóan rajta tudja tartani az Interneten. Kezdetben főleg a WWW használata dominált, a tanév második felében azonban felállítottuk saját WWW szerverünket.

1996 nyár: Végiggondolva a rendelkezésünkre álló szűkös anyagi erőforrásokat, a géppark bővítése helyett a helyi hálózat bővítése mellett döntöttünk. A nyáron egy tanár kolléga és a karbantartó vezetésével a diákok társadalmi munkában gyakorlatilag az egész iskolát lefedő helyi hálózatot drótoztak be. Lehetővé vált, hogy ha új gép érkezik, az iskola szinte bármely pontján rá lehessen kötni a hálózatra.

1996/97: Szponzorok és pályázatok során sikerült mintegy 20 újabb 486-os géppel bővíteni a hálózatot. Megbízhatóan beindult saját levelezőrendszerünk, amelyben jelenleg mintegy 250 postafiók van.

A Jedlik az Interneten ma

A Windows NT Server felügyelete alatt működő közel 60 számítógépet tartalmazó hálózat gépein Windows 95 fut. A hálózat két számítógéptermet, az angol, fizika és biológia szertárakat, az igazgatói irodát és az iskolai könyvtárat köti össze. Valamennyi gépről teljes Internet hozzáférés érhető el.

Saját WWW szerverünk megbízhatóan kezeli a Gimnázium, s azon belül több tanár ill. kb. 10 diák saját home page-ét. Levelezőrendszerünk mintegy 250 postafiókot kezel.

A felhasználók hálózathoz való hozzáférését a JÁG NETIQUETT szabályozza. Eszerint valamennyi diákunk ill. tanárunk kaphat saját belépési nevet, jelszót s ezzel együtt postafiókot is, ha bizonyos feltételeknek eleget tesz. Az ehhez szükséges ismereteket a diákok tanórán (felmenő rendszerben), a tanárok pedig házi továbbképzésen szerezhetik meg.

Az Internet leggyakrabban használt szolgáltatásai és néhány pedagógiai tapasztalat

Sokat beszélnek az Internet káros hatásairól, a letölthető, nem feltétlenül kiskorúaknak való anyagokról és arról, hogy miközben a tanulóhoz távoli világok közel kerülnek, környezetétől eltávolodhat stb. A közel egy éves tapasztalataink ezeket a vélt vagy valós félelmeket nem vagy csak részlegesen igazolják. Természetesen sok múlik a problémák kezelésén, a tanár-diák viszonyon.

Az alábbiakban néhány, mások számára is fontos tapasztalatot ismertetek. Vállalom, hogy a problémák megoldására hozott döntéseim/döntéseink nem mindenki számára elfogadhatók.:

A WWW használata: Kezdetben sok problémát okozott a szexuális anyagok felelőtlen letöltögetése. Természetesen az iskolai szabályzatban ezt kategorikusan megtiltottuk, de egy kiskapu meghagyásával az legidősebb évfolyamokon szemet hunytunk. Az eredmény: kb. 2-3 hónap után a tanulók felfedezték, hogy mennyi más, jóval hasznosabb dolog van a WWW szervereken. Ma ugyanezen korosztályok számára magától értetődő, hogy pl. továbbtanulás esetén inkább a felsőoktatási intézmények nyitólapját keresi mint a nyomtatott - s gyakran távolról sem naprakész - tájékoztatókat.

Levelezés: Meglepő módon eddig semmilyen felelőtlen visszaélés nem következett be, minden bizonnyal visszariasztó a névtelenség nehéz megvalósítása. Ugyanakkor általánossá vált a levelezés tanuló-tanuló ill. tanár-diák között iskolán belül és kívül egyaránt. Segéprogramokat, házi feladatokat, segítség kérést szinte teljes természetességgel küldenek a tanulók e-mailben, s még az is előfordul, hogy különböző vagy azonos osztályba járó tanulók így adnak egymásnak fejtörőket. Fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy rendkívül nagy érdeklődéssel várják tanulók iskolán kívüli gyerekek leveleit ill. a lehetőséget a levelezésre. Hangsúlyozni kell, hogy itt az e-mail egy nem számítógépes eredetű probléma, a kultúrált kapcsolatteremtés szűk lehetőségének egyik feloldása.

IRC CHAT: Elsősorban a jó tanuló lányok közötti járvány, a kapcsolatkeresés egyik eszköze. Az IRC-n történő ismerkedést e-mail, telefon vagy postai levelek követik. Mivel így már sok időt elvesz, a tanulás rovására mehet. Sajnos 2-3 hónap után sem múlik el magától, a helyzet romlását csak erőszakos eszközökkel (eltiltás) lehet megakadályozni. Újabb osztályok ezt a lehetőséget már (hivatalosan) nem tanulják.

A Jedlik Ányos Gimnázium nyitólapja: http://www.jedlik.hu

Anyagok az iskoláról: története, tájékoztató magyar és angol nyelven, a JÁG 1996-os évkönyve (papíron anyagi okok miatt nem sikerült kiadni)

A tanárokról: fénykép, e-mail cím, szakok. Néhány tanár saját home page-e.

A diákok oldalai: tanulmányok, saját nyitólapok, osztályok nyitólapjai.

Az első lépés egy iskolai SQL szerver felállítása felé: az öreg diákok adatbázisa.

Partnereink bemutatása.