A tanítóképző főiskolák tantervi adatbázisa

Homor Lajos
főiskolai docens
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
Esztergom

1. A tantervi adatbázis előzményei

A tanító szak képesítési követelményeit meghatározó kormányrendeletet 1994-ben, a közoktatásban és ezen belül az elemi szinten - azaz a tanítóképzés kompetenciájára vonatkozóan is - elérendő követelményeket (NAT) 1995- ben alkotta meg a kormány.

Az új törvényi szabályozásnak megfelelő tanítóképzés az ország 13 tanítóképzéssel (is) foglalkozó főiskoláján 1995 szeptemberében indult meg. Az egységesen kötelező képesítési követelmények a képzési rendszerek átjárhatóságát és a kiadott diplomák ekvivalenciáját voltak hivatottak biztosítani, ugyanakkor valamennyi főiskola autonómiája saját képzési rendszer kialakítását tette lehetővé.

A tanítóképző főiskolák oktatási főigazgató-helyetteseiből álló Országos Tantervfejlesztő Bizottság egy MKM pályázat támogatásával 1996-ban elhatározta, hogy létrehoz egy olyan az Interneten elérhető adatbázist, amely azonos strukturában tartalmazza az egyes főiskolák tanító szakos képzéseihez tartozó óra- és vizsgatervi hálókat, valamint az egyes tárgyak rövid tartalmi leírását

2. A tantervi adatbázis kialakítása

Az adatbázis elkészítését megelőzően az alábbi tisztázandó kérdések merültek fel:

Elsődleges fontosságú volt az adatgyűjtés mechanizmusának, rendszerének és felelősségi viszonyainak kidolgozása. Ennek érdekében minden főiskolán egy kapcsolattartó személy (célszerűen az informatikai szakmai bizottság tagja) kapott felkérést az intézmény vezetőjének támogatásával a közreműködésre.

A tanítóképző főiskolák által - többnyire nem a kért formátumban - szolgáltatott adatok összegyűjtése, rendezése Esztergomban történt. Itt valósult meg az összegyűjtott adatok HTML formátumba történő konverziója, majd a WWW.VJRKTF.IIF.HU Web-helyre történő elhelyezése is. A vázolt folyamatot az 1. ábra, míg a rendszer bejelentkező képernyőjét a 2. ábra szemlélteti.

Főiskolák

ATIF
BTIF
   
...

    Esztergom

     NIIF Helka

  ...
  ...
  ZSTIF

  1. ábra

  2. ábra