EGY KÖZÉPISKOLA TAPASZTALATAI AZ INTERNET HÁLÓZAT HASZNÁLATÁBAN, OKTATÁSÁBAN

Farkas Krisztina, farkaskr@neu2.njszki.hu
Molnár György, molgyu@njszki.hu
Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola és Gimnázium
Budapest

Neumann János Secondary School for Computer Technology was one of the first schools in Hungary that had access to Internet. The equipment, the already existing network and the computers we have allow most of students to use internet regularly. Starting this year our 3rd year students can use Internet during the lessons, the others (with the exception of 1st year students) can participate in Internet or UNIX study circles. This way the students get to know new operating systems and program languages, sometimes completely on their own. Apart from factual knowledge they have the opportunity to come in contact with people living in different parts of the World.

I. Meglévő hálózat és géppark

Iskolánk, a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola és Gimnázium 1988-ban indult Budapesten. Jelenleg az alábbi szakmák képzése folyik a falai között:

Képzési profiljából adódóan a számítógépek számát tekintve iskolánk a viszonylag jól ellátott középiskolák közé tartozik. Az alábbi gépparkkal rendelkezik:

64 Kb/s-os bérelt vonal

II. Internet hálózat használata iskolánkban

1. A múlt

Az ELKÖB projectben az indulásától fogva részt vettünk. Eleinte csak UUCP-n (UNIX-to-UNIX Copy) keresztüli elérésünk volt egy 2400 bps-os, majd később egy 14400 bps-os modemmel. Így a lehetőségeket a levelezésen keresztül ismertük meg. Tanulóink kezdettől fogva részt vesznek az Internet hálózat használatában, illetve kialakításában. Már akkor megpróbáltuk az aktuális elérési módból a legtöbbet kihozni. Hamar hasznosítottuk a levelezőlisták lehetőségeit. A levélen keresztüli FTP lehetőség, a BITFTP is hamar népszerű lett. Itt viszont bizonyos fokú önmérséklésre kellett felszólítani a diákokat, mivel a 14400 bps sebességű modem éjszaka 2 óra alatt nem volt képes áthozni minden levelet. Az FTP szervereken a file-okat meg kellett találni, erre az Archie kereső szervereket használtuk levélen keresztül. Természetesen a levelező listákon való aktív részvétel közben kialakultak tartós emberi kapcsolatok is, amelyek nem csak a szakmai kérdések megvitatására szorítkoznak.

2. A jelen

1996 februárjában bekötésre került a 64 Kb/s-os digitális bérelt vonal. Nagy változás volt ez a munkánkban. Így már nem kellett a lassú levelezésre hagyatkozni, megindulhatott az online kapcsolatot igénylő programok használata is. Általánossá vált a telnet, az FTP, a WWW, a Gopher, a News, az Archie kereső és nem utolsó sorban az IRC használata. Iskolánkban 3 gépteremben (37 db gépen) biztosított a teljes Internet elérés. Ez sok esetben kevésnek bizonyul hasonlóan az időhöz, amit tanórán vagy szakkörön a gép mellett tölthetnek a tanulók. Az is bebizonyosodott, hogy a 64 Kb/s-os bérelt vonal ennél több gépet kiszolgálni nehezen tudna úgy, hogy a válaszidők ne legyenek elviselhetetlenül nagyok. A többi 6 gépteremben a telnet, az FTP és a levelezési lehetőség biztosított, az itt lévő winchester nélküli 386-os, illetve 486-os gépeken.

A bérelt vonal tehermentesítéséhez installálásra került egy korszerű Squid proxy szerver, ami az NIIF központi proxy szerveréhez csatlakozik a helka.iif.hu géphez. Így érezhetően gyorsult a WWW elérés hiszen a mások által megtekintett oldalaknak már a helyi szerverről töltődnek be. Természetesen ezzel a nemzetközi vonal is tehermentesül egyben. Ajánlható mindenkinek egy helyi proxy szerver felállítása. A másik lehetőség a tehermentesítésre, hogy kerüljük a "csúcsidőben" történő file transzfert. A tanulók is belátták, hogy ha napközben végeznek file letöltést, akkor nagyon lassan jönnek át a programok és mások munkáját is akadályozzák. Így ma már a nagyobb file-okat a Linux szerverre töltik le éjszaka.

Szintén probléma adódott a levelező listákra történő feljelentkezésnél. Nagyon sok tanuló érdeklődik mindenféle levelezőlista iránt, amire fel is jelentkeznek, viszont lejelentkezni már nagyon kevesen jelentkeznek le a listákról. Ez gondot okoz nyáron vagy ha időközben a tanuló befejezte az iskolát és megszűnt a user neve. Ilyen esetekben temérdek levél pattan vissza. Általában nem olyan egyszerű ezen listák lemondása, mivel sokszor magából az érkező levélből nem derül ki egyértelműen a lista címe. Arról nem is beszélve, hogy a bérelt vonal szűkös sávszélességét is feleslegesen terhelik e levelek. Ennek kapcsán jött az az ötlet, hogy házon belül alakítsunk ki levelezőlistát és erre a címre érkezzenek a kinti levelek, így könnyen törölhető a listáról az, aki már nem rendelkezik login névvel. Sajnos egyenlőre ezt a módszert nem igazán sikerült elfogadtatni.

A tanulók lehetőségei a hálózat használatában

A Novell Netware hálózatot minden tanuló használja. Mindenki rendelkezik egyedi felhasználói névvel. Levelezésre az itt lévő Pegazus Mail programot vehetik igénybe. Ezen túlmenően itt a telnet és az FTP program használható, illetve az Internet hálózat felől POP3 protokollal az új levelek letölthetők. Előszeretettel használják azok a tanulók, akik rendelkeznek dialup-os Internet elérési lehetőséggel. Így otthonról is olvashatják leveleiket.

A Linux szervert jelenleg 153 tanuló használja. A nem régen megtörtént memória és winchester bővítésnek köszönhetően (64 MB RAM és 4GB HDD) a feltétel adott, hogy minden tanuló kaphasson login nevet. Ez az igényeknek megfelelően folyamatosan történik.

Az Alpha Internet szerverre 20 tanulónak van bejelentkezési lehetősége, akik UNIX szakkörön vesznek részt. Az Alpha gép látja el a proxy és a HTTP szerver funkcióit (96 MB RAM és 5 GB HDD).

Internet az oktatásban

Az 1996/97-es tanévtől kezdődően diákjaink a második évfolyam után a fent említett három szakirányon folytathatják tanulmányaikat. A programozó és a térinformatikus tanulók a "Számítógépek és alkalmazástechnikájuk" tantárgy keretein belül találkoznak tanórán az Internettel, a szoftverüzemeltetők pedig az "Üzemeltetési ismeretek" c. órán foglalkoznak vele. A következő tantervi vázlat a szoftverüzemeltetők részére készült.

Az alábbi témakörök egy-egy gyakorlaton (egy gyakorlat három tanítási óra) kerülnek feldolgozásra, de a lehetőségekhez mérten ez természetesen rugalmasan kezelhető. Alapnak tekintve az egy téma egy gyakorlatot, az Internet témakör két és fél hónapos tananyag.

Főbb témakörök

1. Bevezetés

Az Internettel kapcsolatos gyakorlati órákat általában megelőzi egy elméleti bevezetés. (Decentralizált hálózat.) A UNIX a tananyagban megelőzi az Internetes órákat.

2. Távoli gép használata (Telnet)

Távoli gép használata = a távoli gép operációs rendszerének használata (valamint az ott lévő programoké is természetesen). Elkerülhetetlen egy kis UNIX, Linux gyakorlat:

3. Elektronikus levelezés, illetve azt kiszolgáló programok.

4. Konkrét felhasználó, illetve kiszolgáló gép keresése.

5. Csoportos levelezések, levelező listák, elektronikus újságok, Usenet

6. Online kapcsolatteremtés

7. File mozgatási lehetőségek

8. Karakteres böngészés a hálózaton, hipertext

9. Grafikus böngészés a hálózaton

10. Keresés a hálón

11. "Saját" homepage készítése

Felhasználható irodalom:

A tanulók szempontjából mit eredményezett az Internet elérési lehetőség

Az elmúlt kb. 1 év tapasztalata alapján sok új ismeret köszönhető az Internet hálózatnak. Mivel itt a szerverek túlnyomó többsége UNIX operációs rendszerű, így ennek használata során mindenki akaratlanul is elsajátítja a UNIX alapismereteket. Természetesen ezeket az alapokat UNIX

szakkörön, Internet szakkörön, illetve a szoftver üzemeltetők tanórán is elsajátítják. Több diák nem marad meg ezen a szinten, hanem autodidakta módon tovább képezi magát. Erre kiválóan alkalmas az Internet hálózaton megtalálható információtömeg. Most már nem csak angol, hanem magyar nyelven is. Letölthető az ingyenesen használható Linux operációs rendszer, amelyet több diák az otthoni számítógépére is telepített.

Az elején annyira kedvelt WWW iránti lelkesedés mára már alább hagyott és inkább az interaktív kommunikáció egyik formáját helyezték előtérbe, az IRC-t. Itt nem csak a magyar nyelvű csatornákat, hanem az angol nyelvűeket is használják. A tanulók kérésére több angol nyelvi óra is gépteremben került megrendezésre, itt mindenkinek angol nyelvű csatornán kellett aktívan részt vennie tanári felügyelettel.

Többen a WWW oldalak szerkesztésben lelik örömüket és az iskolánk kezdőlapjának (http://www.njszki.hu) elkészítésén túl a Digital Eqipment Magyarország Kft. felkérésére a kezdőlapjuk (http://www.digital.hu) grafikáját is az iskolánk tanulói készítették.

Az iskolánk profiljából adódóan diákjaink nagy részét érdekli a programozás. Vannak, akik az Internet utáni érdeklődésüket párosítják a programozási ismeretükkel. Erre kiváló példa Kopiás Péter 3.c osztályos tanulónk, aki a VI. Országos Tudományos és Innovációs Versenyen FTP kereső programjával indult. Ehhez autodidakta módon a még nem tanult programnyelvet (C) sajátította el.

A kereső a http://kereso.njszki.hu címen érhető el.

Úgy látjuk, hogy e rövid egy év alatt is beigazolódott, hogy a középiskolás tanulók is sok ismeretet szerezhetnek az Internet hálózat használata folytán és nagyon érdeklődők ez iránt. Nem ritka, hogy késő estig, vagy ha lehetőségük van rá szombaton is benn ülnek az iskolában. Sajnos előfordul, hogy valaki korához képest (illetve ahhoz képest, hogy ezt tanórán nem tanulja) mély szakmai ismeretekkel rendelkezik, azonban ez iskolai előmenetele rovására megy.

Az már most látszik, hogy nem elegendő egy megfelelő géppark és 64 Kb/s-os Internet elérési lehetőség, hanem azt is biztosítani kell, hogy a tanulók dolgozhassanak ezeken a gépeken és minden tanuló hozzáférhessen a hálózathoz. Mivel a tanulók tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak gépteremben, így a felügyeletet az iskoláknak meg kell oldaniuk. Ezt nem biztos, hogy saját erejükből képesek megoldani az amúgy is szűkös bérkeretből.