A few yers ago a few Hungarian companies decided to implement the EU conform quality assurance system, the ISO 9000 series. Many foreign consulting companies recognised this process and settled down with their own subsidiaries in Hungary, and are making good business. As long as we work under a cruel, Swedish-type tax system, using a poor Ethiopian wage system, Hungarian SMEs have no chance at all to join this process. Political question: are the Hungarian SMEs able to grow up now, or Hungary will be a Latin-American style country. The self-developed ISO 9000 system by IQDOQ helps the Hungarian SMEs to implement their own EU conform quality assurance system ISO 9000 via the Internet, without using the too expensive consultants.

 

 

 

 

 

ISO 9000 Kisvállalkozásoknak távoktatással

 

 

Dr. Pósvári Sándor, alexpos@ mail.matav.hu

Emilia Maxim, EmiliaM@ aol.com

Gyarmati Menyhárt, m.gyarmati@ mail.datanet.hu

euroASTRA® Bt.

 

 

A few yers ago a few Hungarian companies decided to implement the EU

conform quality assurance system, the ISO 9000 series. Many foreign

consulting companies recognised this process and settled down with their

own subsidiaries in Hungary, and are making good business. As long as we

work under a cruel, Swedish-type tax system, using a poor Ethiopian wage system,

Hungarian SMEs have no chance at all to join this process. Political

question: are the Hungarian SMEs able to grow up now, or Hungary will be a

Latin-American style country. The self-developed ISO 9000 system by IQDOQ

helps the Hungarian SMEs to implement their own EU conform quality

assurance system ISO 9000 via the Internet, without using the too expensive

consultants..

 

I. Bevezetés: Miért kell ISO 9000 a kisvállalkozásoknak?

 

Az 1990-es évek elején jelentek meg az első vállalatok Magyarországon, amelyek az Európai Unió minőségbiztosítási rendszerét az ISO 9000-es rendszerszabvány sorozat valamelyik elemét bevezették és arra felhatalmazott Nyugat-európai cégekkel tanúsíttatták. 1992-93 magasságában a tanúsítással rendelkező vállalatok száma 50-60 között volt. A minőségügyi rendszer tanúsítások száma - pontos statisztikák hiányában becslésekre kell támaszkodnunk - évről évre nőtt, 1997-re már több mint 500 magyar vállalat rendelkezik ISO 9000-nek megfelelő tanúsítással.

 

Az ISO 9000-es felkészítési és tanúsíttatási hullám okai

 

- a Nyugat-európai piacon való bentmaradás ill. betörés igénye,

- a már tanúsított vállalatoknál elnyert beszállítói szerep,

- az EU és később a hazai közbeszerzési feltételeknek való megfelelés igénye,

- a józan ész.

 

A tanácsadó-felkészítő cégek felé támasztott kemény követelményeknek a magyar tanácsadói piac nem tudott megfelelni, érthető tehát a nagy nyugati, elsősorban angol és német cégek azonnali reagálása a piaci mozgásokra. Mivel az első vállalatok elsősorban az exportra termelő nagyvállalatok voltak - jórészt a végfelhasználókat célozva, azonban közvetítőkön át -, a nyugati árszínten szállított ISO projectek egyszeri megfinanszírozása nem jelentett különösebb gondot. Különös fontossággal bír, hogy ebben az időszakban jelenik meg az NGKM, később IKM, majd IKIM által felügyelt Gazdaságfejlesztési Alap preferenciái között az "EU konform minőségbiztosítási rendszerek kiépítésének támogatása".

 

Az ISO 9000-es projectekben résztvevő vállalati struktúra alakulása

 

Az első 100-200 vállalat után megjelent azok beszállítói köre. Ugyanis az ISO 9000-es sorozat nagy súlyt helyez a beszállítói kör folyamatos vizsgálatára. Ezt leegyszerűsíti, ha a beszállító is rendelkezik tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel. Természetes következménye ennek a folyamatnak, hogy egyre több, kis- és közép-vállalkozás kényszerül(ne) az ISO 9000-es felkészítés és tanúsítás megrendelésére. Várható, hogy az ezredfordulóra az ISO 9000 szerint tanúsított vállalatok száma eléri a 2500-3000-et, ezek döntő többsége kis- és középvállalkozás lesz. Különös jelentőséggel bír e kérdéskör vizsgálatánál az EU gazdaságpolitikájában megjelenő preferenciakörben vezető helyet képviselő családi- és kisvállalkozás.

 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a vállalati struktúra mozgását nem, avagy csak nehezen követő tanácsadói és tanúsítói kör alakulását sem.

A tanácsadói kör bővül, több, ISO 9000-es projectben résztvett "szenvedő alany" válik tanácsadóvá, pandúrból rablóvá. Ezen a téren tehát kialakulni látszik a kínálati piac. A tanúsítások kiadását jóval keményebb szabályok befolyásolják, így itt a keresleti piac alakul ki, amelynek kétségkívül árfelhajtó ill. árszint-szabályozó szerepe van.

 

Az ISO tanúsítások makrogazdasági szerepe

 

Nem elhanyagolható és valamennyi pragmatikus politikai erő által preferált szempont a kis- és középvállalkozások erősödésének elősegítése. Számtalan, esetenként erőtlen kisérlet után az ISO 9000 - majd pedig az ezt követő ISO 14.0000 és a még csak tervezet szinten létező ISO 17.000 - "kirekesztő" hatásainak mérséklése az egyik legfontosabb szempontként szerepel majd az ezredfodulóig alkalmazott politikai döntéseknél. Más lehetőség ugyanis nincs. Ennek során kézenfekvő folyamat a kínálati és keresleti piac közelítése, amit a gazdasági szabályszerűségek önmaguktól is katalizálnak a kialakuló piacgazdaságban. Valószinűsíthető tehát, hogy a jelenlegi szolgáltatói struktúra ill. gazdasági folyamatok fenntartása esetén

 

- az ISO tanúsítást igénylő vállalatok között egyre több kis- és középvállalkozás lesz,

- a jelenlegi piaci struktúra tanúsítói és felkészítői oldalon is keresletibe vált át,

- a kialakult árszínvonal tartása, ill. emelése minőségi romlással együtt következik be.

 

Ha az "izósítási" folyamatból a kis- és középvállalkozások tartósan kirekesztődnének, annak a latinamerikaniztálódást erősítő következményei lennének.

 

II. Milyen módon, ha a hagyományos drága?

 

A hálózati szolgáltatások - elsősorban az Internet - megjlenésével a gazdaság minden szintjén merőben új, eddig nem remélt változások vették kezdetüket. Ma, optimista becslések szerint a lehetőségek 5-10 %-a ismert (felismert), 1-3 %-a használt (kihasznált) az Interneten.

Magyarországon az új, internetes technika 1996-os nagy robbanása 1997-ben vulkáni kitörést, 1998-ban, az eddigi folyamatok további gyorsulása valamint a középiskolákban bevezetett Internet-elérés hatására újabb, soha nem látott "kozmikus robbanást" idézhet elő. Történik mindez egy olyan környezetben, amikor

 

- a kommunikáció már szabad, a harver és szoftver feltételek adottak,

- a nemzetközi technikai fejlődés a WWW elérést elérhető áron biztosítja,

- a telefon-hálózat kezdi utolérni Európát,

- a felhasználók részéről intenzív igény mutatkozik a minőségi Internet szolgáltatás iránt.

 

Igen érdekes megfigyelni, hogy a minőségi szolgáltatás iránti igény, a fejlett technika legelőször a piaci környezethez legrugalmasabban alkalmazkodó kis- és középvállalatokat érinti.

 

 

Információ, Internet a kisvállalkozások napi gyakorlatában

 

Logikus lenne azt feltételeznünk, hogy a tőkeerős nagyvállalatok a piaci pozíció erősítése, a könnyebb, gyorsabb és pontosabb információcsere érdekében azonnal váltanak, fokozott figyelmet fordítanak a Net által biztosított előnyök kihasználására. Nos nem ez történik (tisztelet a kivételnek).

A megfelelő tőkével rendelkező nagyvállalatok már a privatizáció előtt, vagy annak első szakaszában kialakították (jól-rosszul) az akkori kor technikájához illeszkedő számítástechnikai infrastruktúrájukat, az ehhez kapcsolódó munkaerő bázist. Ennek rugalmas változtatására nem mindegyikük hajlik, mivel a piaci pozíció stabilnak tűnik. Egyelőre.

Nem vonatkozik mindez a kisvállalkozásokra. Az informatika nagy forradalmához, a renkívül gyors hardver és szoftver fejlesztés üteméhez elsősorban a kisvállalkozások tudnak alkalmazkodni. Ezen a szinten várható elsőként a távoktatás, a home-office terjedése. Véletlenszerű, tudományosan korántsem megalapozott felmérésünk szerint, a hazai nagyvállalatoknál 1:10-hez, a kisvállalkozásoknál 3:5-höz az esély arra, hogy hálózati eléréssel, illetve az ezt kényelmesen biztosító 2 évnél fiatalabb szoftverekkel és 3 évnél fiatalabb hardverrel rendelkezzenek (a 2 évvel a Win95 megjelenése, a 3 évvel pedig a 18 hónapos hardver-váltások miatt szszámolunk). Itt, és csakis itt, ebben a körben találjuk meg azokat a médiumokat, akik az Internetes távoktatásban patrnereink lehetnek. Érdekes, de egyáltalán nem véletlen, hogy itt képezhető közös halmaz azokkal, akik az ISO 9000-es tanúsítást annak költségvonzatai miatt eddig nem engedhették meg maguknak, holott erre konkrét külső-belső igény mutatkozott.

 

 

A távoktatás feltételei az euroASTRA® gyakorlatában

 

Sem az első, sem a második távoktatással "kezelt" kisvállalkozás nem rendelkezett azokkal a feltételekkel, amelyek az általunk elképzelt folyamatba illeszkednének. A harmadik kisérlet - bár kompromisszumok árán - de sikerrel indult:

A Fényszedő Központ Kft.-nél ( a Kossuth Nyomda vállalata) elindult a felkészítés, részben a távoktatás lehetőségeire támaszkodva. A Koala Kft.-nél a technikai betanulás kezdődött meg.

 

Részleges alkalmazásról kell beszélnünk, mivel komolyabb tapasztalatokkal ezen a téren - az ISO 9000-es felkészítést értem ezalatt - senki nem rendelkezik.

 

Elsődleges feltételnek kell tekintnünk a vezetés elkötelezettségét és a dolgozók döntő többségének alkalmasságát.

 

Másodlagos (bármennyire meglepő) a technikai háttér. Ez ugyanis a legkönnyebben megteremthető, napok alatt biztosítható.

 

Meg kell azonban említeni, hogy a másodlagos szerep lebecsülése komoly problémákhoz vezetett a felkészítés kezdeti szakaszában. A hardver feltételek biztosítása ugyanis nem jelentette az alkalmazott hálózati szoftverek azonosságát, és nem jelenti (ez a mi esetünkben szerencsére nem következett be) az azonos jellegű szolgáltatót.

 

A felkészítés során alkalmazott szoftverek azonossága

 

Ténylegesen nem állítható, hogy a gyakorlott felhasználók által - tapasztalataink szerint - leginkább kedvelt angol nyelvű szoftverek mindenütt alkalmazhatóak lennének (erről bővebben a IQDOQ makro utasításainál)

 

Ugyancsak nem általános - bármennyire is azt hisszük - a Win95 és az Office95 programcsomag alkalmazása. Mindezek mellett a böngésző-párharc miatt az alkalmazott böngészők kompatibilitásáról sem beszélhetünk.....

 

A szolgáltatók kompatibilitása

 

Nem beszélhetünk ab ovo a szolgáltatói kompatibilitásról. A magyar karakterkészletek kezelésénél NINCS kompatibilitás sem az Internet és az AOL, sem az Internet és a CompuServe között. De egyes Internet szolgáltatók között is léteznek megmagyarázhatatlan problémák.

 

Napi gyakorlatunkban a távoktatással történő felkészítésre kiválasztott cég kijelölésénél tehát elsőrendű szerepet játszott a szolgáltatói kompatibilitás biztosítása.

 

Szükséges és elégséges feltételek

 

Tehát a szervezet és a hardver alkalmasságán túl nagyon sok kérdés merült fel, melyek megválaszolása és a szükséges változtatások elvégzése nélkül a távoktatást kisérleti bevezetését NEM kezdhettük volna meg. Ezek rendre a következők:

 

A tesztelésre kiválasztott cég fizikális közelsége, hogy az esetleges problémák elhárításáról személyesen gondoskodhassunk a helyszinen, a lehető legrövidebb időn belül.

Az alkalmazott szoftverek kompatibilitása, melynek során a felkészítő cég csak egy bizonyos pontig alkalmazkodhat. Ennek a pontnak ésszerű meghatározásán áll vagy bukik a felkészítés sikere. Főbb szempontjaink a következők (feltételezve az általunk alkalmazott html - doc file-kombinációkat:

Win95 és Office95 angol nyelven

Microsoft IE 3.0 vagy Netscape Navigator 3.0 (angolul)

Levelezéshez, file továbbításhoz opcionális szoftver

MS Internet Assistant vagy MD FrontPage97

A hálózati szolgáltató - mint premissza. Nem lehet megoldani a felkészítést - jelen ismereteink szerint - az Internet és a CompuServe közötti adatátvitellel. Az Internet és AOL közti problémák egyirányban áthidalhatóak. Az AOL és CompuServe kapcsolatot nem tudtuk vizsgálni, azonban ismereteink szerint távoktatásra Magyarországon alkalmatlan.

 

A távoktatás gyakorlata

 

Egyedi, mondhatni úttörő munkára vállalkoztunk. Csak és kizárólag az Internetről vett információkon alapuló, de a magyar valóságba átültetett módszert - tűnik úgy - sikerül megvalósítanunk.

 

Maga az ISO 9000-es project igen jó alap: a szabvány elsajátítása, a dokumentáció készítés szakaszai (minőségügyi kézikönyv, folyamatleírások, munkautasítások) távoktatás keretében pompásan, hatékonyan és gazdaságosan oldhatók meg.

 

Felmerül azonban a kérdés: kizárólagosan távoktatással egy vállalat felkészítése megvalósítható-e? Válaszunk már most, a project kellős közepén egyértelmű NEM. A gyakorlati oktatás, a bevezetés első lépései NEM oldahatók meg távoktatással, úgyanígy nem lehet az előauditot lebonyolítani.

 

Tekintettel a "lapzártára" jelenlegi ismereteink szerint a következő szakaszokat választhatjuk szét egy távoktatásos ISO 9000-es felkészítésnél:

 

Helyzetfelmérés (szabványtól való eltérés) - Távoktatással

Vezetői felkészítés - Távoktatással

Minőségügyi kézikönyv készítése - Távoktatással

Belső auditor képzés - Oktatással és Távoktatással

Folyamatleítások gyűjteménye - Távoktatással

Munkautasítások elkészítése - Távoktatással

A rendszer élesítése - Oktatással és Távoktatással

Előaudit - Tanácsadói felülvizsgálattal

 

Mindezek - ezt már most megállapíthatjuk - nem valósíthatóak meg a hagyományos dokumentációs módszerekkel. Ezért fejlesztettük (és a tapasztalatok alapján fejlesztjük) az IQDOQ Intranetes dokumentációs rendszert.

 

Az IQDOQ mint a távoktatás alapja

 

A project jellege három, markánsan elkülönülő szakaszt mutat:

 

- A szabvány elsajátítása, a működés alapjául szolgáló dokumentáció elkészítése

- A dokumentáció alapján történő működés

- A dokumentációnak megfelelő működés ellenőrzése és tanúsítása

 

Valójában a távoktatás e dokumentumok kialakítása és véglegesítése érdekében, annak gyorsítása és gazdaságossága miatt indolkolt.

 

Tekintettel arra, hogy a béta tesztelés a "lapzárta időpontjában még folyik a végleges eredményeket a www.euroastra.com URL-ről lehet letölteni.

Internet eléréssel nem rendelkező kollegáknak postán küldjük meg.

 

Dr. Pósvári Sándor

1145. Budapest, Amerikai út 47.