Az Internet használata egy általános iskolában

Almási Pál, paja@iif.u-szeged.hu

Almási Utcai Általános Iskola, Makó

http://www.jate.u-szeged.hu/csongrad/niifp/almasi/almasi.htm

The foundation of the Internet connection is based on NIIF. We still have the alternative of dial-up which is slow and expensive. Therefore only teachers use it in function of on-line. For students only short on-line use is possible based on individual demand and interest. The WWW browsing is the most typical, the FTP is the most useful, the e-mail trade is insignificant, the gopher is not used at all. To save expenses there are technicals which make the teaching of Internet, it is were intranet. We have the chance of starting the next term with teh Internet alternative based on Frame Relay without restricting time.

Az Internet kapcsolat létrejötte iskolánkban NIIF alapú. Még ma is csak dial-up lehetőségünk van, ami lassú és költséges. Ezért elsősorban a tanárok használják on-line üzemben. A diákok számára egyedi igényeken és érdeklődésen alapuló rövid idejű on-line használat lehetséges. A WWW-böngészés a legjellemzőbb, az FTP-zés a leghasznosabb, az e-mail forgalom jelentéktelen, a gopher pedig egyáltalán nem használt. Kialakultak költségkímélő technikák, melyek "intranetesítik" az Internet oktatását. Van esély arra, hogy a következő tanévet már Frame Relay technológián alapuló teljes körű és időkorlátozás nélküli Internetezési lehetőséggel kezdjük el...

A cím: Az Internet használata EGY általános iskolában - itt a hangsúly az EGY szócskán van. Ez nem véletlen! Az Internet és mindennapi használata - miután az akadémiai-egyetemi szférát teljesen "behálózta" - napjainkban a középiskolák irányában terjed. E terjedést az MKM és miniszter úr is támogatja mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben. Az általános iskolák majd csak ezután - egy következő "ötéves tervben" következnének.

Ennek mind többen elébe próbálunk vágni. Vannak, akik az egyetemi - vagy nevezzük inkább NIIF - szférán keresztül érik el a Nagy Világhálót, vannak, akik az üzleti szolgáltatókon át. Így a hozzáférés köre, sebessége, költségei is különbözőek.

Iskolám - azt hiszem az első IIF programba bekapcsolódó általános iskola volt. Mind az IIF, mind a szegedi JATE részéről a lehető legpozítívabb hozzáállást tapasztaltam és sok segítséget kaptam az indulásnál.

Először azt hittem, hogy a WWW a csúcs, maga az Internet, a többi pedig a sallang. Ebből is látszik, hogy mennyire gyermeteg vagyok. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy átértékelődjön bennem ez a megközelítés. Mint tanár, a költségvetésért felelős igazgató ma már szinte kizárólag e-mailezésre használóm a Hálót. Ha meg akarok tudni valamit, le akarok tölteni valamit, akkor csak megkeresem és feljegyzem az adott helyet, majd elmegyek egy olyan helyre, ahol nem az én költségemre böngészhetek, FTP-zhetek. Hogy miért? Azért, mert hiába gyártottam pályázatok sokaságát, nem sikerült még eljutnom az ötről a hatra, a mai napig is csak modemes hozzáférésünk van, ami relatíve a legdrágább.

De azt hiszem, hogy a cím azt sejteti, hogy egy tanár gondjairól és lehetőségeiről kellene most beszélnem, hanem a gyerekek és az Internet kapcsolatáról. Nagyon jól elkülöníthető témakörök ebben a kapcsolatrendszerben a World Wide Web, az FTP, és az e-mail. Nézzük meg ebben a bontásban!

A gyerek - legalábbis egy kisvárosszéli iskolába járó, átlagos képességű, kétkezi munkásszülőktől származó - számára az Internet egy program, ami a számítógépen fut. A tanáron múlik, hogy ez a Netscape Navigator vagy az Microsoft Internet Explorer. És nem érdekes, hogy az, amit a képernyőn lát Amerikából, jött vagy Szegedről. Tehát nem a technikai csodát látja, hanem csak azt, hogy a képernyőtartalom érthető-e, látványos-e, stb... Tehát az animált GIF-ekkel teletűzdelt, háttérhangokban gazdag, esetleg VRML alapú oldalak keltik fel az érdeklődésüket. Mindenki tudja, hogy ez milyen sávszélességet igényelne, a modem pedig mennyit tud. Tehát, ha a szabad on-line böngészést lehetővé tesszük az unalmas a gyerek számára. És drága az intézmény számára. De nincs tiltva nálunk mindez. Minden délután nyitva a terem, tanári felügyelettel lehet szörfözni. Hogy merre? Amit a gyerekek TV reklámokban vagy újságokban látnak megnézik. Sítábor vagy osztálykirándulás előtt rákeresnek a célállomásra, hójelentés, árak, érdekességek, stb. felkutatására. (AltaVista, Heuréka, ill. az iskolába minden képes számítástechnikai lapot járatok.)

Költségcsökkentő és sebességnövelő ötletem támadt a Webezéssel kapcsolatban. Manapság minden, magára valamit adó számítástechnikai lap CD-melléklettel jelenik meg. Mi lenne, ha a CD mellékletre felkerülne minden hónapban egy-egy WEB csomag ízelítőül. Előnyei? Nincs telefonszámla, olyan is webezhet, akinek semmiféle hozzáférése sincs. Biztosan van még egyéb is, de ennyi is elegendő szerintem. Hátrányai sem tagadhatók! Valahol a CD-n lévő anyag véget ér, tehát oda az a szabadság, amit on-line szörfözve érezhetnénk. Na és a szerzői jogok... Ez ügyben számos lapszerkesztőt és rendszergazdát kerestem meg. Napi e-mail forgalmam 50 körül járt ebben az időszakban. Az eredménye az lett, hogy a CHIP Magazin Bata László személyében "ráharapott", meg is jelent néhány anyag. De elsősorban állandó időhiányom és a modemezés költségvonzatai miatt mára leült ez a dolog. Ha valaki ebben a témában - sok ódzkodó rendszergazdával ellentétben - látja igazamat ez ügyben és úgy érzi tudna időben és hozzáférésben segíteni, akkor folytatódhatna a megkezdett sorozat...

A Webet a CD-ken megjelent anyagok és az általam a cache-be előre letöltött és feldolgozott oldalak alapján mutatjuk be, tanítjuk meg a gyerekekkel, és bizton állíthatom, élvezik!

Az FTP témakör egy viszonylag egyszerű probléma. Ha kollégáknak vagy a gyerekeknek szüksége van valamire, akkor megkeresem a fellelési helyet és általában megkérek valakit az egyetemen, hogy szedje le és tegye a HOME könyvtáramba. Azután vagy elhozom lemezen, vagy letöltöm és kész. Elsősorban driverek, shareware-ek és játékdemók szerepelnek az "étlapon".

Az e-mail egy nagyon érdekes dolog viszont. A Novell hálónkon Pegasus for Windows segítségével mindenkit megtanítunk az elektronikus levelezésre. Rettenetesen élvezik mindaddig, amíg ismerőssel leveleznek. Viszont mindössze három Intenet postafiókunk van, ami elegendő lehetne egy Waffle vagy MS Mail gyűjtőn keresztül, de egyszerűen nincs rá igény. Ha másik makói iskolában is lenne Internet hozzáférése a gyerekeknek, akkor azt hiszem, hogy azonnal igény mutatkozna az iskolai hálózatból való kilépésre. De, nincs... Így csak a levelező listákról érkező gyerekeknek is való HIX mókákat és guru leveleket szoktam összeszedni, átszerkeszteni és szétosztani a Novell hálónkon.

A saját e-mail forgalmam ellenben elég jelentős. Levelezek volt tanítványaimmal, volt tanáraimmal, ismerősökkel szakmabeliekkel és ismeretlenekkel. Néha napokat késve a válaszokkal. Elektronikus levélben próbálom hivatalos kapcsolatainkat fenntartani, ami nem mindig sikeres. Erről a témáról egy soha elő nem adott előadási anyagot készítettem, amit szívesen elküldök az érdeklődőknek...

Mindez, így a tanév vége felé, már szinte történelem. Makó város egy nagyobb összeget nyert informatikai eszközfejlesztésre, melynek közbeszereztetési eljárása a végéhez közeledik. Ennek során talán sikerül úgy irányítani az eseményeket, hogy szeptemberre a makói általános iskolák között Frame Relay alapú állandó kapcsolat lesz, nevezzük városi intranetnek. Amelyre ha nem építjük rá a teljes körű és folyamatos Internet elérést minden tanár és tanuló számára, akkor bűnt követünk el. Ezzel kapcsolatban azért csak az általános iskolákat említettem, mert a középiskolák - szerintem téves logika alapján - nem csatlakoznak egyenlőre, arra várva, hogy a miniszterünk által ígértek az ölükbe hulljanak. Kívánom, hogy ne csalatkozzanak ...