A WORLD WIDE WEB ALKALMAZÁSA A KÖZÉPISKOLAI KÉMIAOKTATÁSBAN

Főző Attila László, atka@caesar.elte.hu
ELTE TTK Fizikai Kémiai Tanszék

The use of the WWW in the chemistry teaching in secondary schools

The charm of chemistry teaching is the live chemical experiment, but there are many fields where the WWW and the Internet can succesively contribute to the methodology of chemistry teaching.

These possibilities are: sources of recent information, databases, electronic journals, up to date information, molecular modelling based on Java and VRML technology, educational media and possibilities, new contact between teacher and students, replacement and preparation of chemical experiments, virtual laboratory.

As an example of the electronic journals we refer the KATION (electronic journal of the Eotvos University for chemistry teachers and students).

1. A WWW helye a kémiaoktatás módszertanában

A kémia tanításában az elsődleges élményeket az élő kísérletek, a mérések, a személyes tapasztalás adják. A kémiai jelenségek megismeréhez és megértéséhez azonban nélkülözhetetlenek a modellek, valamint olyan mérőeszközök és folyamatok megismerése is, melyek egyébként nehezen hozzáférhetőek (pl. veszélyességük, költségességük miatt, vagy mert például olyan parányiak mint egy atom, egy molekula). Éppen ezeken a területeken juthat fontos szerephez a World Wide Web (WWW) a tanulásban és a tanításban. Ezek különsen fontos szerepet kaphatnak a kémiaoktatásban, ahol az ismeretanyag igen sokrétű.

A World Wide Weben fellelhető tananyagok elágazó struktúrájuk (hipermédiás technológiájuk) révén újdonságot hoznak a tanulásban. Ez a gondolkodási, tanulási, problémamegközelítési mód egyébként közelebb áll az emberi gondolkodáshoz, mint a lineárisan szerkesztett tradícionális tankönyvekből való tanulás. A WWW további nagy újdonsága az, hogy az Internet révén számos új oktatási médium kerülhet a tanár kezébe. A WWW előnyei megmutatkoznak abban is, hogy a használat viszonylag egyszerű, sok platformon működik és jól illeszkedik abba a számítástechnikai közegbe, amelyek eddig is rendelkezésünkre áltak.

Tekintve, hogy az Internet lehetőségei egyre szélesebb rétegek számára lesznek hozzáférhetőek, a WWW alkalmas az iskolától független, egyéni tanulásra és távoktatásra is.

2. A WWW adta lehetőségek a kémiatanításban

2.1. Információk gyűjtése

2.2 Oktatási segédanyagok használata

2.3. Új típusú tanuló-tanár kapcsolat

2.4. Kémiai kísérletezés elősegítése

Az előadásban ezekre a módszertani lehetőségekre mutatunk be konkrét példákat.

3. KATION - az ELTE kémiaoktatási elektronikus folyóirata

A WWW folyóiratok közül részletesebben bemutatjuk a KATION-t, az ELTE kémiaoktatási elektronikus folyóiratát (www.elte.hu/kation/).

Az 1996 elején indult KATION WWW-folyóirat nemcsak hasznos, kémiával kapcsolatos információkkal látja el tanár és diák olvasóit, hanem rendszeresen közzé tesz oktatóanyagokat is. Így egy Internet kémiatanároknak (KOALA) nevű bemutatóanyagot, kémiai kísérletek leírásait, praktikus tanácsokat, érdekes kémiai feladatokat, kémiai szoftverekkel kapcsolatos információkat, a kémiaversenyek friss eredményeit és a a megoldókulcsokat, kémiai videóanyagok ismertetőjét.

Az 1997-es év elején, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által elindított Internet program sikerét nemcsak az internes lehetőségek megteremtése biztosítja, hanem az ehhez kapcsolódó színvonalas tartalomszolgáltatás is. A KATION ennek jegyében immár egy éve áll az érdeklődő olvasók rendelkezésére.