LEHETŐSÉGEK A TOVÁBBKÉPZÉSBEN AZ INTERNET HÁLÓZATON

Dr. Orczán Zsolt, orczanz@ella.hu
Budapesti Tanítóképző Főiskola


Orczán Csaba, orczanc@ella.hu
Magyar Elektronikus Tőzsde

Forms of Distant Learning in Continuing Education on the Internet

The establishment of the Intenet network and the information database available on the network are outcomes of educational research. This is a fact a lot of people tend to forget these days and want to use the Internet for profit making and adverising. That is why we intend to increase the number of educational applications and emphasize their significance.

All applications on the Internet can be exploited in education. In my lecture I wish to present the educational possibilities of the applications.

Az előadásban szeretnénk beszámolni az 1990 óta működő internet hálózati technológiával támogatott oktatási kísérleteinkről. Sajnos, az utóbbi időben a profitorientált szféra betörésével a hálózatot inkább reklámhordozónak kezdik tekinteni, elfelejtve az eredeti kutatási oktatási jellegét.

1989-ben a budapesti tőzsdék megalakulását követően fakultációs keretek között néhány hallgatónak tőzsdeismereteket kezdtünk oktatni, mivel a hallgatók nagyon elfoglaltak 1989-ben már hypertex (hyplus) programban elkészítettük a tananyagnak a legfontosabb részeit. A heti rendszeres konzultációk mellett - esetenként helyette - elektronikus levélben tartottuk a kapcsolatot. Az 1990 évi Networkshoppon beszámoltunk eredményeinkről.

Ezt követően szinte a világ minden pontjáról bekapcsolódtak rendszerünkbe, amely ekkorra már a Huearn.bitnet. listserverén futott.

Majd létrehoztuk Európa első elektronikus újságját MET illetve METPRESS néven (Magyar Elektronikus tőzsde távoktató és elektronikus újság), amelyet HU-ISSN 1216-0229 számon bejegyeztettünk.

Azóta a HUEARN listserverén, majd 1997 eleje óta az IIF listserverén öt listát kezelünk, ebből közvetlen oktatási célú a zárt MET-L( listserv.iif.hu. A MET-L listára csak azokról az egyetemekről illetve főiskolákról veszünk fel tagokat, amely intézményben a hallgatók a leckekönyvükbe felvehetik a tőzsdeinformatika tantárgyat, így az elmúlt években a BTF( a GATEVI( a DATE( és a PATE Georgikon fakultációs hallgatói vettek részt a képzésben.

A hallgatóknak minden második héten konzultációt szervezünk. A MET-L listán tájékoztató anyagokat, a tananyag egyes részeit és feladatokat kapnak a hallgatók. A megoldásaikat, kérdéseiket a hallgatók ezen a fórumon tehetik fel az oktatóknak illetve egymásnak

Mindenki számára nyitott a MET-TOZS(listserv.iif.hu konferencia, ahol a tőzsdéről, tőzsdei információkról, befektető-védelmi kérdésekről konzultálnak a résztvevők.

1995-évben az Állami Értékpapír és Tőzsde felügyelet elnöke adta át az oktatási www. Metpress.hu web szolgáltatást, ahol tőzsdei alapfogalmakról, oktatásról, a (Tőzsdék világa - világ tőzsdéi( a főbb rovatok, amely mindenki számára elérhető ismeretterjesztő, oktatási témákat tartalmaz.

Előadásunkban részletesen áttekintjük a hálózat nyújtotta lehetőségeket és azok értékelését az alábbiak szerint:

1. Elektronikus levelezés


2. Elektronikus újság (PF-ba küldve)

3. program, állomány küldés fogadás (FTP)

4. Hypertex programok és készítésük alkalmazási lehetősége

5. Információbázisok elérése