Új frekvenciasávok, nagyobb sávszélesség:

A TOTALTEL újabb fejlesztésű mikrohullámú berendezései

Benedek Andor

TOTALTEL Kft, Budapest

A TOTALTEL által kifejlesztett TDR mikrohullámú berendezéscsalád új tagokkal bővült. Az eddig forgalomban lévő 15 és 23 GHz-es 2-4x2 Mbit/s átviteli kapacitású rendszerek mellett az új fejlesztések révén 1995-ben megjelent ezek 8x2 Mbit/s-os változata. Az említett frekvenciasávokban ennél nagyobb kapacitások megvalósítására nincs lehetőség. A hierarchia következő lépcsőfokát alkotó 34 Mbit/s-os rendszerek számára a 10 GHz fölötti frekvenciasávok közül a 13 GHz-es van kijelölve. 1996-ban készült el az ilyen funkciót megvalósító TDR-13/34 berendezés, illetve ennek 16x2 Mbit/s kapacitású változata. Végéhez közeledik az ugyancsak 34 Mbit/s átviteli kapacitású 7 GHz-en működő TDR-7/34 berendezés fejlesztése. A kisebb kapacitású rendszerek körében a még magasabb, 38 GHz-es frekvenciasávú berendezésen dolgozunk.

Mire valók a különböző frekvenciasávú berendezések? A mikrohullámú rendszerek fő jellemzője, hogy az átvitelt irányított antennák révén erősen koncentrált nyalábban valósítják meg, emiatt nagyon kis adóteljesítményt igényelnek és egy-egy frekvencia egy bizonyos földrajzi távolság után újra felhasználható. A 10 GHz feletti frekvenciasávok - melyeket a hagyományos szélessávú, nagytávolságú rendszerek nem tudnak használni - a kisebb kapacitású rendszerek rendelkezésére állnak és igen nagy sávszélességet képviselnek, vagyis a megvalósítható összeköttetések száma nagy. Ugyanakkor ezekben a frekvenciasávokban az uralkodó hullámterjedési jelenségek a megvalósítható szakaszhosszakat korlátozzák. Ezért ezek a frekvenciasávok elsősorban rövidtávú összeköttetések létesítésére szolgálnak. Az 1. táblázatban megadjuk a különböző frekvenciasávú berendezésekre vonatkozó tipikus alkalmazási adatokat.

frekvenciasáv 7 GHz 3 GHz 15 GHz 23 GHz 38 GHz
maximális átviteli kapacitás 32x2, 2x34 Mbit/s 16x2, 34 Mbit/s 8x2 Mbit/s 8x2 Mbit/s 8x2 Mbit/s
hatótávolság 40-50 km 35-40 km 25-30 km 10-12 km 3-5 km

1. táblázat - Mikrohullámú összeköttetések tipikus jellemzői

A táblázatban felsorolt átviteli kapacitások eredetileg a PDH (Plesiochronous Digital Hiearchy) átviteli rendszerek hierarchikus sebességei, amelyek közül a 2 Mbit/s és 34 Mbit/s a jövőben is fennmaradnak, mivel ezek az SDH (Synchronous Digital Hierarchy) rendszerekben is létező csatlakozási felületek.

Az említett rádiós átviteli eszközök tehát egymás kiegészítői, a nagyobb kapacitású, nagyobb hatótávolságú rendszerekből ágazhatnak ki a kisebb hatótávolságú, kisebb kapacitású vonalak. Mivel a frekvencia növekedésével - azonos relatív sávszélességeket feltételezve - a rendelkezésre álló abszolut frekvenciasáv növekszik, egyben a leágaztatható irányok száma is nő (1. ábra).

1. ábra - Különböző frekvenciasávok alkalmazása

Milyen hullámterjedési effektusok korlátozzák az áthidalható távolságot? 10 GHz alatt a többutas terjedés által okozott fading, 10 GHz fölött a csapadék által keltett többlet-csillapítás. Az összeköttetések úgy vannak tervezve, hogy az ilyen hullámterjedési hatásokból származó megszakadások elhanyagolható valószínűséggel következzenek be. A méretezés alapját a sokéves megfigyelésekre támaszkodó, nemzetközileg elismert és szabványosított számítási módszerek képezik.

Milyen megbízhatóságúra tervezzük az összeköttetéseket? Ugyancsak nemzetközileg szabványosított előírásokra. A megengedhető megszakadások időaránya az összeköttetések egyes szakaszain (2-5) x 10-5, ami havonta 1-2,5 perc időt tesz ki. Mért eredmények szerint a valóságos mikrohullámú összeköttetések megbízhatósága a tervezettnél jobb.

Az ilyen típusú berendezések tipikus felhasználási területe a fent említett kapacitás és hatótávolság jellemzőkből adódik. Ezek elsősorban a mobil rádiótelefon hálózatok bázisállomásait bekötő trönk összeköttetések, a nyilvános hálózatok előfizetőkhöz közel eső részei (Elérési Hálózat), valamint távközlési ill. adatátviteli magánhálózatok összeköttetései.

A TOTALTEL TDR berendezései a nyilvános és magánhálózatokban egyaránt megtalálhatók. Az előbbiek közül kiemelkedik a MATÁV számára a Motorola által szállított WiLL (vezetéknélküli előfizetői) rendszer, melyhez 1995-97 között több mint 200 berendezést telepítettünk az ország különböző régióiban. A magánhálózati alkalmazások közül volumenében kiemelkedik az APEH adatátviteli rendszere, valamint a NIIF HBONE rendszerének mikrohullámú része, melyben a BME, KFKI, NIIF, SOTE és GATE összeköttetési mellé továbbiakat telepítettünk: Bay Zoltán Intézet, ELTE Gödi Kísérleti állomás, valamint a Miniszterelnöki Hivatal Internet-bekötő vonalait.

Az újonnan megjelenő berendezések a TDR család hagyományos szolgáltatásait nyújtják (mint pl. az üzem közbeni folyamatos minőségfigyelés és regisztrálás), megnövelt átviteli sebesség és hatótávolság mellett. A berendezések segítségével

2 vagy 34 Mbit/s sebességen nagysebességű adatátvitel valósítható meg, természetesen megfelelő sebességű bridge felhasználásával. Az nx2 Mbit/s-os berendezésekkel mód van vegyes (adat és telefónia) átvitelre is.