BRAIN STORMINGBS-KÜLÖNVÉLEMÉNY

LEXIKON


2003-2023Bölcsességek, mondások, idézetek

tolmácsolása, magyarázata, szemléltetése, kiegészítése,

kifordítása, cáfolata;

mélyebb értelmezéseiknek és néha fonákságaiknak megmutatása.

TARTALOM

Szerzői előszó

BS-Különvélemény Lexikon, A-Z

Jelmondat kommentárok

Egyéb

Névmutató

Irodalom és források


Szerzői előszóJelen kötetben mintegy 1000 szerzőtől idézett 2700 bölcsesség, gondolat stb. került terítékre.

Az anyag szerkesztésében a véleményezett és kommentált idézetek szerzői neveinek alfabetikus rendje képezte az alapot. Mivel sok hírességet elsősorban a vezetékneve alapján ismernek (Voltaire, Tacitus, Szókratész, Molière stb.), viszont szintén sok ismert embernek közismert a keresztneve is (pl. Thomas Edison, Albert Einstein, Sigmund Freud, René Descartes, stb.), ezért többnyire vezetéknév alapján sorakoznak fel. Mégis érdemes mind a vezetéknév, mint a keresztnév alapján rákeresni egy-egy névre.

Az írásom fő részében és a Névmutatóban szándékosan igyekeztem kerülni a titulusok, foglalkozások, származások, és még az alkotásuk korszakának is a jelzését - ez elterelte volna a figyelmet az idézeteik tartalmáról, és szükségtelenül növelte volna a terjedelmet. (A mai világban egyébként is bárki rövid idő alatt utánakereshet a számára érdekesnek, viccesnek, hasznosnak tűnő idézet forrásszemélyének.)

Kérem az olvasókat, hogy - hozzám hasonlóan - ha bármi eszükbe jut akár a kommentált idézetekről, akár az azokra írt különvéleményemről, ne legyenek restek azt szóvá tenni. Hiszen annak a demonstrálása ez a munka, hogy a bölcsességeket sem szabad készpénznek vagy szentírásnak venni, hanem hozzá kell tennünk a magunk lángocskáit is, melyet az illető gondolatszikra keltett életre. E nélkül a bölcsességek némák maradnak, mint a be nem állított ébresztőóra - létezik és az, aminek nevezzük, ámde nem teszi, amire hivatott: nem ébreszti fel ... a gondolatainkat.


Köszönöm!

Brain Storming, 2023.

A


"Gondolatok olvasása gondolatokat ébreszt.

Félig-meddig gondolkodik is tehát az,

aki ilyeneket olvas."

ÁRKOSSY KÁROLY


*** *** ***

AAGNE NIELS BOHR:

"A szakember az, aki saját szakterületén már minden lehetséges hibát elkövetett."


BRAIN STORMING:

... És még életben van!


***


ABBA EBAN:

"A konszenzus azt jelenti, hogy mindenki együttesen kijelent valamit, amiben egyenként senki sem hisz."


BRAIN STORMING:

"Ha senki sem meri megcáfolni, akkor én is elhiszem."


***


ABRAHAM LINCOLN:

"A legtöbben annyira boldogok, amennyire elszánták rá magukat."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Ne akarjunk NAGYON boldogok lenni, mert sose lehetünk ELÉG boldogok. Inkább arra szánjuk el magunkat, hogy semmiképpen ne legyünk szomorúak; és ami fontosabb: hogy semmiképpen ne unatkozzunk!

No.2.:

Minden lelki gyötrelem a tétlenségből ered: perverzió és luxusostobaság egyaránt.


***


ABRAHAM LINCOLN:

"Ha kétarcú volnék, járkálnék ezzel?"


BRAIN STORMING:

No.1.:

A 235-ös urán egy epilepsziás anyag, amely a rohamaikor energiát termel.

No.2.:

A normális ember olyan skizofrén, aki alig különbözik önmagától.


***


ABRAHAM LINCOLN:

"A balszerencsét a legtöbb ember elviseli. Ha igazán próbára akarod tenni egy ember jellemét, adj neki hatalmat."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Hatalma mindenkinek van, bármily' csekély is - elég azt megfigyelni, hogy az ember a meglévő hatalmával és lehetőségeivel mihez kezd.

No.2.:

Az is a jellem mutatója, hogy az ember mit tesz az azért, hogy hatalma legyen.

No.3.:

Néha elég megkérdezni valakit, hogy "mit tenne, ha hatalma lenne" ... és ez biztonságosabb is, mint valóban hatalmat adni neki!


***


ABRAHAM LINCOLN:

"Isten biztosan szereti a hétköznapi embert, hiszen annyit teremtett belőle!"


BRAIN STORMING:

Talán azért, mert ő maga (ti. Isten) is ilyen.


***


ACCIUS:

"Mindig vigyázni kell, mert a jókat sok cselvetés fenyegeti."


BRAIN STORMING:

Éppen ebből látszik, hogy az emberi értelemben vett "jó" nem olyan dolgot jelent, ami valóban jó!


***


ADAMIS ANNA:

"Kétféle siker van, külső és belső. A belsőből van az ember, de a külsőből él."


BRAIN STORMING:

... ha pedig a külsejéből él, akkor sokan szeretnének "belebújni".


***


ADLAI STEVENSON:

"A hízelgéssel nincs semmi baj egészen addig, amíg nem veszed komolyan."


BRAIN STORMING:

A hízelgéssel is csak úgy áll a helyzet, mint a férfiak a csinos és vonzó nőkkel: nincs a csinos nőkkel kapcsolatos férfivonzódással semmi baj, amíg a férfiak azt nem hiszik, hogy a nők azért csinosak és vonzók, mert nekik akarnak tetszeni, és mert akarnak tőlük (mármint a nők a férfiaktól) valamit.


***


ADY ENDRE:

"Mit bánom én, ha utcasarkok rongya, De elkísérjen egész a síromba."

(Az én menyasszonyom című darabból)


BRAIN STORMING:

Mit bánom én, ha elkísér síromba, De kezdetek kezdetén, ne ez legyen végső célja...


***


AESOPUS (Aiszóposz, Ezópus):

"Bármit teszel is, okosan járj el és gondolj a dolog végére."

(Ti. hogy mi lesz az eredménye?)


BRAIN STORMING:

Vagy: mielőtt teszel valamit, gondolkodj és járj a dolog végére okosan!


***


AESOPUS (Aiszóposz, Ezópus):

"Oroszlán-szövetség."

("Societas leoniana." - Olyan szövetség, ahol csak az egyik fél húzza a hasznot, a többinek semmi sem jut.)


BRAIN STORMING:

Az egyik a hasznot húzza, a másik az igát.


***


AFRANIO:

"A szép külső felér egy fél hozománnyal."


BRAIN STORMING:

A hozomány sokszor rá is megy arra, hogy a szép külső sokáig megmaradjon.


***


AGÁRDY GÁBOR:

"Boldogan letolom akár a gatyámat is, ha ez beleillik a szituációba."


BRAIN STORMING:

... Hát, ha van, amibe "az" "beleilleszthető" ...


***


AGÁRDY GÁBOR:

"A János Vitézben már szinte minden voltam a pályám során, csak Iluska nem, meg a boszorkány."


BRAIN STORMING:

Végül is, nem Japánban élünk... (A hagyományos japán színházművészetben a női szerepeket is férfiak játszották.)


***


AGÁRDY GÁBOR:

"Az a színész, amelyik elhiszi magáról héttől tíz óráig, hogy ő Anglia királya - nem normális*. Ha nem hiszi el, akkor rossz színész."


BRAIN STORMING:

*Nem, nem. Éppen attól jó színész, hogy csak 7-től 10-ig hiszi ezt magáról.


***


AGATHA CHRISTIE:

"A beszéd az ember találmánya, hogy ne kelljen gondolkodni."


BRAIN STORMING:

A beszéd teremtője a gondolat, hordozója az ember.


***


SZENT ÁGOSTON:

"Ha valaki nem élhet örökké, mit használ neki, ha a Földön jól megy is a sorsa?"

(Ami ideiglenes, az a végtelenre beállított embert nem tudja igazán boldoggá tenni.)


BRAIN STORMING:

Akinek a Földön jól megy a sorsa - mit foglalkozik azzal, hogy örökké él-e?


***


SZENT ÁGOSTON:

"Szerencsés bűn."

(Szent Ágoston azért használta ezt a kifejezést, mert véleménye szerint a "szerencsés bűn megváltáshoz vezet". Az "Exultet" himnuszban szerepel húsvét vigíliáján.)


BRAIN STORMING:

"Még szerencse, hogy az emberek elhiszik nekünk, hogy bűnöznek - különben még teljesen figyelmen kívül hagynák Istent!"


***


SZENT ÁGOSTON:

"A szegénynek, ha szeretete van, gazdag. - A gazdag szeretet nélkül szegény."


BRAIN STORMING:

Pedig a gazdag szereti a gazdagságot. Éppen ezért gazdag!


***


SZENT ÁGOSTON:

"A Szentlélek kegyelme nem ismer semmi akadályt."


BRAIN STORMING:

Vagyis - még a legbestiálisabb gyilkosnak is képes megbocsátani - és meg is teszi, általában azáltal, hogy nem bünteti meg.


***


SZENT ÁGOSTON:

"Semmi sem győz meg, csak az igazság, semmi sem ment meg, csak a szeretet."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

CHARLES PÉGUY:

"Szeretni valakit azt jelenti, hogy igazat adunk neki akkor is, amikor nincs igaza."


***


SZENT ÁGOSTON:

"Minden rossz ember vagy azért él*, hogy megjavuljon, vagy azért, hogy általa a jó emberek türelmet gyakorolhassanak."

(Vagyis, hogy próbára tegyék a jókat).


BRAIN STORMING:

*Valójában azért él, mert a jóembereknek megvan az a rossz tulajdonsága, hogy eltűrje a rosszat, ha az az érdekeit nem sérti.


***


SZENT ÁGOSTON:

"Isten türelmes, mivel örökkévaló."


BRAIN STORMING:

Ha Isten ráér istenkedni, mi is ráérhetünk MAJD hinni benne...


***


SZENT ÁGOSTON:

"A késői bánat ritkán igazi."


BRAIN STORMING:

Mégis igazibb, mint a késői tájékoztatás miatti magyarázkodás.


***


SZENT ÁGOSTON:

"Aki nem lelkesedik, nem is szeret."


BRAIN STORMING:

Sokan azonban csak lelkesedni szeretnek.


***


SZENT ÁGOSTON:

"Aki a tudományban előrehalad, de erkölcseiben hibázik, többet árt, mint használ."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Legtöbbet mégis az árt, aki a hitben és a hitre nevelésben előrehalad, és közben az erkölcseiben hibázik.

No.2.:

A tudományos területen elkövetett visszaélés soha nem a tudósnak, hanem az embernek róható fel!


***


SZENT ÁGOSTON:

"Aki téged beleegyezésed nélkül teremtett, nem fog üdvözíteni hozzájárulásod nélkül."


BRAIN STORMING:

Mindez akkor lenne fair, ha a benne való hithez is a beleegyezésemet kérné!


***


SZENT ÁGOSTON:

"Róma döntött, a vitának vége."

(A pápa legfőbb tekintélye ellen nincsen fellebbezés.)


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

HORATIUS - SENECA:

"A mester szavaira esküdni."

(Nagy emberek tekintélyére való hivatkozás, ha hiányoznak a tárgyi bizonyítékok. Valójában nem azt kell nézni, hogy ki mondta, hanem hogy mit mondott.)

ARISZTOTELÉSZ:

"Plató a barátom, de még jobb barátom az igazság."

(Nem az számít, hogy ki mondta, hanem hogy mit mondott.)


***


SZENT ÁGOSTON:

"Mindenkit a saját vágya űz: nem a szükség, hanem a vágy; nem a kötelesség, hanem az élvezet."


BRAIN STORMING:

Mindenkinek a saját pillanatnyi állapota a fontos; mindenki a maga aktuális állapotát veszi kiinduló alapként. (Kissé leegyszerűsítve, vulgáris megfogalmazásban: Mindenki magából indul ki.)


***


SZENT ÁGOSTON:

"Ahol szeretet van, ott nem terhes a munka. De ha terhes lenne is, kedvessé teszi azt a szeretet."


BRAIN STORMING:

Értsd: "Ha szeretsz, akkor (szívesen) kínlódsz!"


***


ALAN ALEXANDER MILNE (A. A. Milne):

"A szervezés az, amikor az előtt csinálsz valamit, mielőtt csinálni kezdesz valamit, hogy amikor csináld, ne zavarodj össze."


BRAIN STORMING:

A káosz vagy fejetlenség meg az, amit a szervezés meg az értékelés között csinálsz.


***


ALAN DERSHOWITZ:

"Ügyvédként három szabályt tartok szem előtt. Soha nem hiszem el, amit az ügyész és a rendőrség mond, azt sem, amit a sajtó ír, és azt sem, amit a védencem állít."


BRAIN STORMING:

A jó ügyvéd még abban sem hisz, hogy megnyerte az ügyet - alapvetően csak abban hisz, hogy az ügyfele a per végén kifizeti. Sok azonban még ebben sem hisz, így neki előre kell fizetnie.


***


ALAN J. PERLIS:

"Egy év munka a mesterséges intelligenciával elég ahhoz, hogy az ember hinni kezdjen Istenben."


BRAIN STORMING:

Higgy magadban! Isten vagy!


***


ALANUS:

"Biztonságosabb a földön lakni, mint a magas tornyokban, - aki a földön van, annak nincs honnan leesnie."


BRAIN STORMING:

Persze, egy torony még így is rádőlhet!


***


ALBEN W. BARKLEY:

"A kutyák felnéznek rád. A macskák lenéznek rád. Egyedül a disznó szemében vagyunk egyenrangúak."


BRAIN STORMING:

Aki (azonban) citromot kap a szájába, miután kést kapott a torkába... Vagyis a hasonlat - stimmel!


***


NAGY SZENT ALBERT:

"A festmények a laikusok képeskönyve."


BRAIN STORMING:

A modern festészet laikusoknak készült firkagyűjtemény.


***


ALBERT CAMUS:

"Az emberekben több a csodálni való, mint a megvetnivaló."


BRAIN STORMING:

...Igaz. Jé, ez a Camus mennyire naiv!


***


ALBERT CAMUS:

"A baj, amely a világon van, csaknem mindig tudatlanságból ered, s a jóindulat, ha nem felvilágosult, ugyanannyi kárt okozhat, mint a gonoszság..."


BRAIN STORMING:

Igen, pl. hipochondert kigyógyítani; sorozatgyilkosból mentőorvost csinálni...


***


ALBERT CAMUS:

"A vonzerő az, amivel úgy kapunk pozitív választ, hogy nem is kérdeztünk semmit."


BRAIN STORMING:

Legfeljebb így: "Te mi a francot keresel itt?"


***


ALBERT EINSTEIN:

"A nacionalizmus egy infantilis betegség. Ez az emberiség kanyarója."


BRAIN STORMING:

Egyben halálos betegség is, mivel nincs rá gyógyszer.


***


ALBERT EINSTEIN:

"Csak két dolog végtelen: a Világegyetem és az emberi butaság, bár az elsőben nem vagyok egészen biztos."


BRAIN STORMING:

Hát igen - a butaságról már tudjuk, hogy folyamatosan újratermeli önmagát, míg ugyanezt nem tudjuk a Világegyetemről.


***


ALBERT EINSTEIN:

"A munka az egyetlen, ami értelmet ad az életnek."


BRAIN STORMING:

... Feltéve, ha a végzett munka értelmes.


***


ALBERT EINSTEIN:

"Sosem gondolok a jövőre. Úgyis mindjárt itt van."


BRAIN STORMING:

A múlt nő és távolodik, míg a jövő közeledik és zsugorodik.


***


ALBERT EINSTEIN:

"Minden legyen olyan egyszerű, amilyen valójában, de ne egyszerűbb."


BRAIN STORMING:

A teleológia szép formája, aminek leglényege: minden legyen olyan, amilyen, ne másmilyen...


***


ALBERT EINSTEIN:

"Isten előtt mindannyian egyformán okosak és egyformán buták vagyunk."


BRAIN STORMING:

Istent sosem érdekelte, hogy mennyire vagy intelligens... igaz, az sem, hogy mennyire vagy hívő.


***


ALBERT EINSTEIN:

"A görbe az egyenes legegyszerűbb és legkézenfekvőbb példája."


BRAIN STORMING:

A kör egy végesen végtelen, az egyenestől a legszabályosabban és legegyenesebben eltérő görbe.


***


ALBERT EINSTEIN:

"Úgy hiszem, hogy a pipázás valamiképpen hozzájárul az élet dolgainak higgadt és objektív szemléletéhez."


BRAIN STORMING:

A pipázás is olyasmi, mint amilyennek a vizelést is tartják - ha az ember egyszer elkezdi, akkor nem tudja abbahagyni. Jómagam soha nem láttam, hogy valaki egy félig elszívott pipát félretett volna. És amikor valaki "kénytelen" egy számára kellemes tevékenységet végig csinálni, akkor úgy érezheti, hogy sikerült valamit elejétől a végéig teljesítenie. Mi más ez, ha nem valami elégedettséget adó sikerélmény?


***


ALBERT EINSTEIN:

"Arra kíváncsi, hogy van-e olyan noteszem, amiben feljegyzem, ha valami remek ötletem támad? Nos, eddig összesen egy remek ötletem volt."


BRAIN STORMING:

Az "ötlet" még nem egy értékítélettel kategorizálható dolog - lehet jó és rossz, káros vagy hasznos ... akár a "hit" vagy a "szeretet".


***


ALBERT EINSTEIN:

"Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen."


BRAIN STORMING:

Másként: soha nem tenni semmit valamiért, és várni, hogy abból legyen valami...


***


EINSTEIN:

"A képzelet fontosabb, mint a tudás."


BRAIN STORMING:

Bár nehéz elképzelni, hogy az einsteini elmélet tudása mely hétköznapi ismeretünknél fontosabb...


***


ALBERT GYÖRGYI:

"Valamiféle perverz örömet leltem abban, hogy kilátszanak a csontjaim."


BRAIN STORMING:

Persze ezzel Györgyi nem egy nyílt csonttörésre gondolt.


***


ALBERT SCHWEITZER:

"Aki céljául tűzi ki, hogy jót tesz, annak nem szabad arra várnia, hogy az emberek majd eltakarítják útjából a köveket. Ellenkezőleg: arra készüljön fel, hogy köveket hengerítenek útjába."


BRAIN STORMING:

Azokra felkapaszkodva azonban sokkal messzebbre lát majd el, ellát majd az akadályokat görgetők felett, ki az akadályokkal dacolni nem rest!


***


ALBERT SCHWEITZER:

"Mikor az ember már nem veszi természetesnek a létet, hanem meglátja benne annak misztikusságát, ott kezdődik a gondolat."


BRAIN STORMING:

... De rögtön be is fejeződik, amint ezt a misztikumot valami természetfelettinek, vagy isteninek tekintjük.


***


ALBERT SCHWEITZER:

"Az ember egy olyan okos állat, amely úgy viselkedik, mint egy hülye."


BRAIN STORMING:

Az emberiség maroknyi Homo Sapiensből és seregnyi "hiányzó láncszemből" áll.


***


AL CAPONE:

"Az ember sokkal többet ér el egy kedves szóval és egy revolverrel, mint egy kedves szóval önmagában."


BRAIN STORMING:

"A szavak nem árthatnak nekem." - Kivéve, ha egy fal előtt állva, bekötött szemmel ezt halljuk: "Tűz!"


***


AL CAPP:

"Aki a szociális segélyeket folyósító irodáig el tud sétálni, az munkába is elsétálhatna."


BRAIN STORMING:

Amíg van munkaképes ember munka nélkül - addig van olyan erős társadalom, amely el tudja tartani!


***


ALEXANDER POPE:

"Áldott, aki nem számít semmire, mert sosem csalatik meg."


BRAIN STORMING:

A csalódás rizikója nélkül nincs esély örömre sem.


***


ALEXANDER SHUTTERLAND NEILL:

"Az ember sosem csak önmaga: inkább kombinációja mindazoknak, akikkel valaha dolga volt."


BRAIN STORMING:

... Mindez azonban nem jelenti azt, hogy aki egy rablógyilkossal találkozott, az részben rablógyilkos lenne.


***


ALFRED DE VIGNY:

"Az állam a felfegyverzett törvény."


BRAIN STORMING:

Egy felfegyverzett államban azonban már nemigen van törvény.


***


ALFRED DÖBLIN:

"A demokrácia az az uralmi rendszer, melyben mindenkinek van mit mondania."


BRAIN STORMING:

... És ami sokszor a többséget nem érdekli.


***


ALFRED E. WIGGAM:

"Konzervatív az az ember, aki szerint semmit nem szabad először csinálni."


BRAIN STORMING:

A konzervativitás azt jelenti, hogy "OK, folytatjuk!", ahelyett, hogy "Ok, ezt elkezdjük!".


***


ALFRED J. AYER:

"Miért zavarna, ha tévedek, ha van, aki kijavítson?"


BRAIN STORMING:

Ha tévedni emberi dolog, akkor isten minket vagy nem a saját képére teremtett, vagy a teremtésünk után ezért tűnt el ebből a világból.


***


ALFRED STIEGLITZ:

"A művészet, mint minden szerelem, a szív fájdalma."


BRAIN STORMING:

Vagyis, akinek angina pectoris-a van és szerelmes... az művész?


***


ALISTAIR ALFRED COOKE:

"A profi olyan személy, aki képes akkor is a legjobbat nyújtani, ha az adott pillanatban nem érez különösebben kedvet a dologhoz."


BRAIN STORMING:

Profi az, aki nap mint nap az.


***


ALKMAN:

"A tapasztalat a bölcsesség kezdete."


BRAIN STORMING:

Ha valamihez érteni akarsz, akkor elsősorban CSINÁLD azt, és csak másodsorban TANULD!


***


ALLAN PEASE:

"A mosoly a legerőteljesebb az arc összes gesztusai közül."


BRAIN STORMING:

Következésképp a legfárasztóbb is.


***


ALPHONSE-MARIE-LOUIS DE LAMARTINE:

"A könyvtár mesterséges Éden."


BRAIN STORMING:

Isten = egy könyvben leírt mese, közszájon forgó, soha nem szereplő főszereplője.


***


AMBROSE BIERCE:

"A boldogtalanság tűnődés mások boldogtalanságán."


BRAIN STORMING:

Ha boldog vagy, akkor nem érted a boldogtalant. Ha boldogtalan vagy, nem érted a boldogot.


***


AMBROSE BIERCE:

"Az unalom az, amikor valaki beszél, míg mi azt szeretnénk, hogy hallgasson."


BRAIN STORMING:

De az is, ha nekünk kell beszélnünk, pedig hallgatni szeretnénk.


***


AMBROSE BIERCE:

"Az agy az a szervünk, amellyel azt gondoljuk, hogy gondolkodunk."


BRAIN STORMING:

Sokaknál demokrácia alapon működik a test: a legtöbb emberben a gondolkodó sejtek száma pár százaléknyi, azok is bezárva egy gömbbe, szervek nélkül.


***


AMBROSE BIERCE:

"Az egoistáknak rossz ízlésük van - jobban érdekli őket saját maguk, mint én."


BRAIN STORMING:

Neked is tetszem, ugye, nem csak magamnak?


***


AMBROSE BIERCE:

"Béke - a kölcsönös becsapások időszaka a nemzetközi életben két háború között."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Béke = érzékcsalódás közvetlenül háború előtt és után.

No.2.:

A béke olyan időszak, amikor azt mondják, hogy "éppen nincs háború".


***


AMBROSE BIERCE:

"A cinikus olyan gazfickó, akinek annyira torz a látása, hogy olyannak látja a dolgokat, amilyennek, s nem amilyennek lenniük kellene."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A cinikus az, aki tudja, hogy az "emberi érték" csak a "többségnek érték".

No.2.:

A cinikus az, aki tudja, hogy az "emberi érték" ötlete csak a másokban való kihasználhatóságot jelenti.


***


AMBROSE BIERCE:

"A zsenialitás -

(1) tudni valamit, anélkül, hogy megtanultuk volna,

(2) pontos következtetéseket levonni ismeretlen tételekből,

(3) felismerni a dolgok lelkét."


BRAIN STORMING:

Vagyis - mindenki zseni, mivel...

No.1.:

... a többség azt HISZI, hogy TUD valamit, de sohasem tanulta (meg);

No.2.:

... ismeretlen tételekből vél pontosnak tűnő következtetéseket levonni;

No.3.:

... és ha nem ért valamit, vagy nem értik meg őt magát, akkor természetfeletti dolgokra hivatkozik.


***


AMBROSE BIERCE:

"Mindenki bolond, aki pedig elemezni is tudja a hallucinációit, azt filozófusnak hívják."


BRAIN STORMING:

A filozófust nem kell bölcsnek tekinteni csak azért, mert érti az elméje háborodottságát - és gyakran nem is érti, pusztán csak úgy tudja előadni, hogy a hallgatósága elhiszi neki, hogy érti.


***


AMBROSE BIERCE:

"Hosszú élet: a halálfélelem kiterjedésének ritka formája."


BRAIN STORMING:

A hosszú élet egyik titka a halálfélelem figyelmen kívül hagyása, akár az ostobaság által is!


***


ANATOLE FRANCE:

"A tudatlanság az élet természetes kísérője. Ha mindent tudnánk, egyetlen óráig sem lennénk képesek elviselni az életet."


BRAIN STORMING:

Mindig van olyan, amit tudunk, de azt kívánjuk, bárcsak ne tudnánk; míg mindig van, amit nem tudunk és nem is tudhatunk... de kínoz miatta a kíváncsiság!


***


ANATOLE FRANCE:

"Az erkölcs a közösség előítéleteinek az összege."


BRAIN STORMING:

Az erkölcs a saját előítéleteink közvélekedésként való összefoglalása.


***


ANATOLE FRANCE:

"A nő ügyesen megszerkesztett csapda: már akkor elejti az áldozatát, amikor az szimatot fog."


BRAIN STORMING:

Saját magán érezve a férfitől kapott drága parfüm illatát!


***


ANATOLE FRANCE:

"A szótár nem más, mint az egész világegyetem ábécésorrendben."


BRAIN STORMING:

Ahol az a-val és b-vel jelölt dolgok ugyanolyan távol vannak egymástól, mint az a-val és z-vel kezdődők.


***


ANATOLE FRANCE:

"A vidámság a bátorság legszeretetreméltóbb megnyilvánulása."


BRAIN STORMING:

Persze - biztosan az 1. Világháború géppuskásai is kevésbé szívesen lőttek volna halomra a lövészárkokból nevetve és nem üvöltve előugró katonákat.


***


ANATOLE FRANCE:

"... akinek van valamije az ellensége minden változásnak."


BRAIN STORMING:

Kivéve, ha hatalma van, mert akkor ő csinálja a változást!


***


ANCSEL ÉVA:

"A humorérzék az elme szellőző ablaka. Ezért mentálhigiéniai jelentőségű."


BRAIN STORMING:

Csakhogy a többség nem szeret a szellőző ablakok mellett álldogálni.


***


ANDERSEN, HANS CHRISTIAN:

"A hétköznapi életben is vannak tragédiák."


BRAIN STORMING:

Sokak számára a legnagyobb tragédia maga a hétköznapi élet.


***


ANDERSEN, HANS CHRISTIAN:

"... a mesék olyanok, mint némely ember: ahogy vénülnek, úgy szépülnek, s bizony ezt jólesik látni!"


BRAIN STORMING:

Öregszem, hülyülök, romlik a szemem: hát persze hogy egyre szebbnek látom a világot!


***


ANDERSEN, HANS CHRISTIAN:

"Az ember a legelbizakodottabb teremtmény a Földön!"


BRAIN STORMING:

KI MÁS?!?!?


***


ANDERSEN, HANS CHRISTIAN:

"Ahol a jólét megtelepszik, onnan nehezen áll tovább."


BRAIN STORMING:

Vagyis olyan, mint a zsír.


***


ANDRE GIDE:

"Azoknak higgy, akik keresik az igazságot, ne azoknak, akik már megtalálták!"


BRAIN STORMING:

Legalábbis kérdezd meg tőlük, hogy hol találták meg!


***


ANDRÉ MALRAUX:

"A halál az élet képtelenségének megcáfolhatatlan bizonyítéka."


BRAIN STORMING:

Azért, mert van halál, még nem kell azt hinni, hogy nincs értelme az életnek.


***


ANDRÉ SAURES:

"A dicsőség a halhatatlanság emberi formája."


BRAIN STORMING:

Melynek legegyszerűbb formája a mártírság.


***


ANDRÉ SAURES:

"A tréfa az intelligencia mosolya."


BRAIN STORMING:

Sokak intelligens mosolya azonban csak tréfa.


***


ANDREW GROVE:

"Csak egy paranoiásnak van esélye a túlélésre."


BRAIN STORMING:

Válsághelyzetben komoly esélyromlást jelent, ha valaki végig akarja gondolni a dolgokat.


***


ANGELO GIUSEPPE RONCALLI:

"Inkább csapjanak be kilencszer, minthogy egyszer ne adjak olyan valakinek, akinek igazán szüksége van rá."


BRAIN STORMING:

Mindez önmagunk becsapásaira is vonatkozik!


***


ANGELUS SILVIUS:

"Az Istenhez a legközelebbi út a szeretet ajtaján vezet, a tudomány útja fölötte lassan visz oda."


BRAIN STORMING:

A rajongó kiugrik az ablakon, míg a megfontolt a lépcsőn megy le.


***


ANITA LOOS:

"Az úriemberek jobban kedvelik a szőkéket."


BRAIN STORMING:

Legalábbis ez minden szőke véleménye... és a férfiaké is.


***


ANNA AHMATOVA:

"A szerelem... ... Egy pohár, ami akkor is eltörik, ha túl szorosan, akkor is, ha túl lazán tartod."


BRAIN STORMING:

... és még akkor is, ha még a legelején a kezedhez ragasztottad!


***


ANNA JAMESON:

"Az oktatás valódi célja, hogy felnevelje az emberekben a halhatatlanság magját, melyet mindegyikünk magában hordoz, és a lehető legmesszebbre és legnagyobbra nevelje a növényt, kihozza belőlünk mindazokat a képességeket, melyekkel Isten, a teremtőnk, felruházott minket."


BRAIN STORMING:

A tudás olyan lény, mely az oktatási rendszert használja keltetőgépnek. Érdekessége, hogy mindig is volt, a valóságra vonatkozik, de csak az agyakban létezik.


***


ANN LANDERS:

"Azoknak az embereknek, akik azért isznak, hogy borba fojtsák a bánatuk, meg kellene mondani, hogy a bánat tud úszni."


BRAIN STORMING:

Borban az igazság is - de mire megiszod, már tökre minden mindegy.


***


ANN RICHARDS:

"Tanuld meg élvezni a saját társaságodat. Te vagy az egyetlen, aki biztosan kitart melletted életed végéig."


BRAIN STORMING:

Úgy hangzik ez, mintha azzal nyugtatnánk egy halálos beteg skizofrént, hogy "Nyugodj meg, a másik éned halhatatlan!".


***


ANNE MORROW LINDBERG:

"Egy jó beszélgetés csaknem olyan ösztönző hatású, mint egy feketekávé, és csaknem olyan nehéz is aludni utána."


BRAIN STORMING:

A feketekávé azonban pótolhatja a beszélgetést.


***


ANNIE BESANT:

"Ha csakugyan tudni akartok, ne menjetek a tudomány emberéhez, mert ő az Istenségnek csak ruháját ismeri (1). De ne menjetek a teológushoz sem, mert ő csak érveket fog nektek adni ott, ahol ti a meggyőződést keresitek (2). Ne menjetek a művészhez sem, mert ő csak a szépséget fogja nektek megmutatni, ami szintén csak az Istenség külső megjelenéséhez tartozik, de nem vezet el benneteket az Istenséghez (3). Végül ne menjetek a filozófushoz sem, mert ő is csak elvont fogalmakat fog nektek mutatni, amelyek mögött nincs az, amit kerestek (4). Szálljatok le magatokba és ne keressétek kívül azt, ami csak bennetek van, csakis ott találhatjátok meg a világosságot; és ha ezt egyszer megtaláltátok magatokban, akkor meglelitek azt minden másban is, ami körülöttetek van. (5)"


BRAIN STORMING:

(1) A tudomány embere tehát olyan, mint a szabó? (2) A teológus valóban érvel? (3) A művész csak esztétikus? (4) A filozófus csak frázispuffogtató?

(5) Keressük magunkban Istent, de hogyan találjuk meg? Ismerjük fel, hogy istenek vagyunk? És majd ezután mindenkiben és minden másban is megtaláljuk? A tapasztalat azt mutatja, hogy ha valaki felismeri önmagában az Istent, az istenséget, az általa észlelt világ teremtőjének kezdi tekinteni magát, és ez önbizalmat, magabiztosságot adhat... de emberséget és következetességet, tisztánlátást nem feltétlenül.


***


ANTAL IMRE:

"Félelmem nincs. Ilyen paradicsomárak mellett ki merek állni a színpadra."


BRAIN STORMING:

Egy romlott paradicsomot már nem hajigál a néző - de a romlott tojásnak remekül záró csomagolása van!


***


ANTAL IMRE:

"Aki olyan pofátlan, hogy Nyírmeggyestől Zalalövőig betolakszik az emberek lakásába, azt előbb-utóbb felismerik."


BRAIN STORMING:

... És sokszor azt hiszik, hogy ismerik, tehát félreismerik.


***


ANTAL IMRE:

"Már az is politizálás, hogy nem politizálok."


BRAIN STORMING:

... Ez így politikailag nem korrekt!


***


ANTHONY TROLLOPE:

"Az olvasás az egyetlen öröm üröm nélkül. Velünk marad akkor is, ha már nincs más gyönyörűségünk."


BRAIN STORMING:

Kivéve talán a hivatalos levelek olvasását...


***


ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY:

"Az ajándékozás hídépítés az egyedüliség szakadéka felett."


BRAIN STORMING:

No.1.:

És ki merné ezt másra használni?

No.2.:

Annak, aki adja.


***


ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY:

"Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kő, melyet lehelyezel, a világot építi tovább."


BRAIN STORMING:

De ne felejtsük el, hogy a lehelyezett kőben még akárki felbukhat!


***


ANTOINE RIVAROL:

"A remény előlegezett boldogság."


BRAIN STORMING:

... És a zsarnokság fő árucikke.


***

SZENT ANZELM:

"Nem keresem, hogy megértsem, amiben hiszek, de hiszem, hogy megérthetem. Épp ezért hiszem, hogy ha nem hiszek benne előbb, nem fogom megérteni."


BRAIN STORMING:

Minden tudás azzal kezdődik, hogy elhisszük... de ha csak hinni lehet valamiben, az mindig gyanús!


***


APS ISTVÁN:

"Csak kis képességű ember nagyképű."


BRAIN STORMING:

Aki azonban nem nagyképű, még nem nagy képességű. Legtöbbször a kisképességű nagyképűek hozzák ki a sodrukból a nagyképességűeket, akik ugyan nem nagyképűek, de kénytelenek az őket bosszantók "fegyverével" visszavágni - ez a "nagyképűség" azonban nem tartós, és nem lesz belőle jellemvonás.


***


AQUINÓI SZENT TAMÁS:

"A csillagok megmutatják hajlamainkat, de nem kényszerítenek."


BRAIN STORMING:

Mégis ezzel válhatnak önmagukat beteljesítő jóslatokká...


***


AQUINÓI SZENT TAMÁS:

"Félj az egykönyvű embertől."

(Az olyan, aki kevés dolgot tud, de azt a legnagyobb, kínos aprólékossággal. E kifejezést félművelt, egyoldalú emberre is használják.)


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

KÖZÉPKORI MONDÁS:

"Ez az a könyv, amelyben ki-ki a saját igazságát keresi s meg is találja azt." (Mindenki a Bibliára hivatkozik.)


***


ARADSZKY LÁSZLÓ:

"A hokedliről tudjuk, hogy hokedli, s rólam is tudják, hogy én vagyok az Aradszky."


BRAIN STORMING:

Végül is - az utcán heverő kutyapiszkot is felismerjük.


***


ARADSZKY LÁSZLÓ:

"Magamnak nagyon fogok hiányozni."


BRAIN STORMING:

... De legalább jó lesz a társaság odaát!


***


ARADSZKY LÁSZLÓ:

"Megmaradtam húzónévnek." (a haknikról)


BRAIN STORMING:

Igen - LEhúzónévnek.


***


ARCHIMÉDESZ:

"Ne zavard a köreimet!"

("Ne háborgassatok a munkámban!" - mértani ábrákat rajzolva mondta ezt a római katonának, aki kardjával őt megölni készülődött. - Tanulság: Még háború idején sem szabad felhagyni a tudományos kutatással.)


BRAIN STORMING:

Az 1000 éves keresztény európai ideológiai uralom alatt, ha nem folyt volna tudományos kutatás - amit az Egyház gyakran üldözött -, ma kb. az 1. ezredforduló szintjén lennénk.


***


ARISZTOFANÉSZ:

"Ne dédelgesd az oroszlán kölykét."


BRAIN STORMING:

Pláne úgy ne, hogy az anyja is ott van!


***


ARISZTOFANÉSZ:

"Ahol jól megy a sorom, ott a hazám."


BRAIN STORMING:

Általában ott van a hazÁm, ahol a hÁzam.


***


ARISZTOTELÉSZ:

"A köztársaságban többen parancsolnak, a családban csak egy."


BRAIN STORMING:

A házasságban pedig a két házastárs közül a házsártos-társ parancsol.


***


ARISZTOTELÉSZ:

"A természet semmit sem tesz feleslegesen. Nem szűkölködik a szükséges dolgokban, s nem bővelkedik a feleslegesekben."


BRAIN STORMING:

Istenre is szüksége van... de csak valami perverz humorérzékből.


***


ARISZTOTELÉSZ:

"Minden hazugság rossz és kerülendő."


BRAIN STORMING:

Vesd össze: nem minden igazság jó és keresendő.


***


ARISZTOTELÉSZ:

"A szülők jobban szeretik gyermekeiket, mint azok őket."


BRAIN STORMING:

Sok gyermek erre a szülők halála után jön rá.


***


ARISZTOTELÉSZ:

"A kezdeti kis tévedés a végén már nagy lesz."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

KÖZÉPKORI MONDÁS:

"Parum pro nihilo reputatur." = "Apró, jelentéktelen dolgot semmisnek kell tekinteni."


***


ARISZTOTELÉSZ:

"Az erő a fiatalság, a bölcsesség az idősek erénye."


BRAIN STORMING:

A kettő kölcsönös együttműködése pedig a közösség erénye.


***


ARISZTOTELÉSZ:

"Amit fáradságos munkával szereztünk meg, azt jobban meg is becsüljük."


BRAIN STORMING:

Néha azonban már nem tudunk örülni valaminek, mert az érte való szenvedés megkeseríti a megszerzés (ill. a birtoklás) örömét.


***


ARISZTOTELÉSZ:

"Az istenek azért teremtettek az arcukat erre az oldalra, hogy mindig előre nézzünk, s ne a múltat lássuk."


BRAIN STORMING:

Vagyis előre tekintve lássuk a leendő múltunkat.


***


ARISZTOTELÉSZ:

"A legtöbb ember rossz bíró a maga dolgában."


BRAIN STORMING:

De mindenki azt hiszi, hogy tökéletes ügyvéd a máséban!


***


ARISZTOTELÉSZ:

"Amíg valakinek jól megy sora, mindenki a barátjának akar látszani."


BRAIN STORMING:

A többség azért akarja, hogy úgy látsszon, hogy jól megy a sora, hogy addig legalább legyen olyan, aki a barátjának akar látszani!


***


ARISZTOTELÉSZ:

"Nem egyformán szégyelljük magunkat az ismerősök és az ismeretlenek előtt. Az ismerősök előtt a valóban gyalázatos tetteinket szégyelljük, az ismeretlenek előtt pedig azokat, amiket a közvélemény elítél."


BRAIN STORMING:

Lehet, hogy az ember azért hozta létre az atomizálódó nagytársadalmakat, hogy a szégyen, akár a felelősség és a kötelesség szépen megoszlik majd mindannyiunkon ...


***


ARISZTOTELÉSZ

"Jobban kell emlékeznünk a jótettekre mint a rosszakra(1); a kapott javakra jobban, mint az adottakra.(2)"


BRAIN STORMING:

Az 1. felment a memória fokozott használata alól; a 2. pedig azt sugallja, hogy egyfajta állandó szegénység-tudatban hálásaknak kell lennünk ugyan, de az 1. pont alapján: ha alig adtunk valamit, hát nemigen kell emlékeznünk rá!


***


ARISZTOTELÉSZ

"A gyönyörrel nem jár együtt az erény, de az erénnyel gyönyör jár együtt."


BRAIN STORMING:

Vagyis, ha az erényesség alapján gyönyört érzünk, akkor már kezdhetünk gyanakodni, vajon erényesek voltunk-e, hiszen a gyönyörrel nem jár együtt az erény!


***


ARISZTOTELÉSZ:

"Alávaló dolog nem tudni azt, amit mindenki tud."


BRAIN STORMING:

Mégis alávalóbb dolog azt követelni, hogy amit mi tudunk, azt mindenkinek tudnia kellene!


***


ARISZTOTELÉSZ:

"Akár fogunk, akár nem fogunk filozofálni, filozofálnunk kell."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A filozofálás a megelégedett ember éber állapotú kényszeressége.

No.2.:

A filozofálás nem a filozofálással kezdődik, hanem azzal, hogy "Szerintem ez így van!", és azzal a kérdéssel folytatódik, hogy "Miért vagy ebben biztos?".


***


ARISZTOTELÉSZ:

"A színműnek színpad és színészek nélkül is van hatása."


BRAIN STORMING:

Arra, aki tud olvasni.


***


ARNOLD BENNETT:

"A boldogság az az elégedettség, amit a tisztességgel elvégzett munka után érez az ember."


BRAIN STORMING:

...és például egy sikeres rablás után!


***


ARNOLD GLASOW:

"Várni valamit a semmiért a remény legnépszerűbb formája."


BRAIN STORMING:

Ugyanúgy, mint ahogy a külső szemlélők általában a siker(t) is a véletlen műve(ként tartják számon), mint ahogyan a kudarc(ot) is az elszenvedői!


***


ART BUCHWALD:

"Az adóreform lényege az, hogy az eddig megadóztatott adóját megszüntetik, s olyan dolgokat adóztatnak meg, amelyek korábban adómentesek voltak."


BRAIN STORMING:

Az adó a természet törvénye: "mindenért fizetni kell". Bővebben: "Mindenért fizetni kell, a végén pedig mindenért meg kell fizetni."


***


ARTHUR BLOCH:

"Válságos az a helyzet, amelyben nem mondhatod, hogy "hagyjuk a fenébe az egészet!"."


BRAIN STORMING:

Pontosabban, amikor nincs időd(!) azt mondani, hogy "hagyjuk a fenébe az egészet!".


***


ARTHUR BLOCH:

"Hiába mosod le a kocsit, nem fog esni."


BRAIN STORMING:

Ha lusta vagy lemosni a kocsit, vedd rá a szomszédod, hogy az mossa le az övét, te pedig hagyd kint a tiédet.


***


ARTHUR BLOCH:

"Az élet első törvénye: amint végre teheted, amit tenni akartál, rögtön valami mást szeretnél csinálni."


BRAIN STORMING:

Az akaratszabadság nem azt jelenti, hogy azt tehetem, amit akarok. Az akaratszabadság mindössze azt jelenti, hogy azt akarhatom, amit csak akarok.


***


ARTHUR C. CLARKE:

"A kellőképpen fejlett technológia megkülönböztethetetlen a varázslattól."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Ma a technikai környezet vette át annak a természeti környezetnek a helyét és szerepét, ami a primitív kulturális viszonyok között az istenképeket életre hívta.

No.2.:

Nem csoda, ha ma valaki istennek képzeli magát - amikor ma valaki bemegy egy sötét szobába, nem kell isteni hatalommal rendelkeznie, nem kell neki magának megteremtenie azokat a feltételeket, amivel gondolkodás nélkül világosságot tud teremteni, egyetlen mozdulattal.


***


ARTHUR C. CLARKE:

"Még senki sem bizonyította be, hogy az intelligenciának túlélő ereje van."


BRAIN STORMING:

Mint ahogy azt sem, hogy Isten létezne... mégis sokan hisznek ebben is!


***


ARTHUR C. CLARKE:

"Lehet, hogy a mi dolgunk ezen a földön nem az, hogy imádjuk Istent, hanem hogy megteremtsük."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Istent imádni ezen a földön embertelen dolog.

No.2.:

Az öntudatra ébredés

Egyben

Az önállóságra ébredés

Is kellene,

Hogy legyen.


***


ARTHUR CONAN DOYLE:

"Ha kizárjuk a lehetetlent, ami marad, bármennyire is valószínűtlen, az az igazság."


BRAIN STORMING:

Mindez csak akkor praktikus, ha korlátozott számú eshetőségünk van.


***


ARTHUR GODFREY:

"Büszke vagyok, hogy az Egyesült Államok adófizető polgára lehetek. A bökkenő csak az, hogy fele ennyi adóval is ugyanilyen büszke lennék."


BRAIN STORMING:

Adóellenőr és Pszichológus beszélgetnek: - Maga rendesen adózik? - Maga hűséges a feleségéhez?


***


ARTHUR GOLDEN:

"Figyelj erősen, és ha rájössz, mi az, amit meg kell figyelned, az lesz a jövőd."


BRAIN STORMING:

Ha az ember bármilyen témával csak annyit foglalkozna, mint a tévéműsorral, überprofi lehetne bármiben!


***


ARTHUR KOESTLER:

"Minél eredetibb egy felfedezés, annál egyértelműbbnek tűnik később."


BRAIN STORMING:

Ha az emberek legalább akkora alapossággal odafigyelnének az életvezetésükre, mint ahogy az orrukban kotorásznak, másabb lenne az életünk.


***


ARTHUR KOESTLER:

"...Kezdetben vala az elutasítás és megkérdőjelezés: "Á!" Majd megjelene a szép felfedezése a művészetek által: "AH!" ... Minekutána elkövetkezend a világ aprólékos felfedezése: "AHA!" ... 'S végül mindennek koronájaként beköszönt a derű és a humor ereje által: "HA-HA-HA-HA!" ('A Teremtés Folyamata')


BRAIN STORMING:

A humor olyan feltételek között

HAt,

HA meglepően kreatív, ám gyerekesen naiv;

HA összeköti az ócskát a magasztossal; a szomorút a furcsával;

HA látszólag tutira megold egy problémát, legalább azzal, hogy eltereli a bajról a figyelmet!'


***


ARTHUR SCHOPENHAUER:

"A szépség nyílt ajánlólevél, amely a szíveket előre megnyeri számunkra."


BRAIN STORMING:

Gondolkodj, ha a Szép kér meg valamire. Megtennéd, ha nem volna az?


***


ARTHUR SCHOPENHAUER:

"A bátorság a félelem elpalástolásának a művészete."


BRAIN STORMING:

A bátorság lelki erő, vagy a lélek figyelembe nem vétele.


***


ASHLEIGH BRILLIANT:

"Lehet, hogy az életnek nincs értelme. Vagy ami még rosszabb, lehet, hogy olyan értelme van, ami nekem nem tetszik."


BRAIN STORMING:

Ez a kérdés és kétely gyakorta merül fel ... mások életével kapcsolatban.


***


ASHLEIGH BRILLIANT:

"Vagy kevesebb korrupciót szeretnék, vagy több lehetőséget, hogy részt vehessek benne."


BRAIN STORMING:

A korrupcióhoz pénz kell és hatalom. Ezek vagy ide, vagy oda mennek.


***


ASLEIGH BRILLIANT:

"Minden nap csak egy keveset dolgozom: hagyom, hogy a feladat szépen fokozatosan elárasszon."


BRAIN STORMING:

Soha nem alakul ki benned a fontosság érzése, ha mindig a határidők betartásával csinálsz mindent.


***


AUGUSTE RODIN:

"A munka a gondok elől való édes száműzetés."


BRAIN STORMING:

Ami bármily édes - büntetésnek tekintjük.


***


AUSONIUS, DECIMUS MAGNUS:

"Nem tud az beszélni, aki nem tud hallgatni."


BRAIN STORMING:

Egyszerre nehéz is a kettő!


***


AUSONIUS, DECIMUS MAGNUS:

"Másnak sokat bocsáss meg, magadnak ellenben semmit."


BRAIN STORMING:

Ezzel lehet

Megsérted azt,

'Ki neked megbocsát -

Mert hát így

Hogyan képzelhetné

Istennek magát?


***


AUSTIN O'MALLEY:

"A muzsika is csak egy hölgy: elbűvölően cseveg, és nem mond semmit."


BRAIN STORMING:

Azt álmodtam, hogy énekelek, és reggel egy csokor rózsát találtam a bejárati ajtóm előtt.


***


AUSTIN O'MALLEY:

"Önmagadnak tanácsot adni ugyanolyan egyszerű, mint másoknak - és ugyanolyan fölösleges is."


BRAIN STORMING:

Skizofrén vagyok - minden hülye tanácsomat megfogadom, csak azért, mert én mondtam.


***


AXEL MUNTHE:

"A telefon az unatkozó asszonyok halálos fegyvere."


BRAIN STORMING:

Talán inkább a telefonszámla... a férj ellen!


***


AXEL MUNTHE:

"A házasság nagyon kockázatos vállalkozás, s egy bölcs közmondás azt tartja, hogy sosem lehetünk elég óvatosak az anyósunk megválasztásában."


BRAIN STORMING:

Ha a házasulandók tudatában lennének, hogy a házasság a házastárs háznépére is vonatkozik, akkor sokkal kevesebben vágnának bele.


***


AYN RAND:

"A pénz a társadalmi erkölcsök barométere."


BRAIN STORMING:

Ami jó, ha PÉNZesőre áll!


*** *** ***B


"Tudományos könyvekben egy-egy lábjegyzetnek néha döntőbb szerep

jut egy egész fejezetnél - és az életnek is vannak ilyen lábjegyzetei."

BÁLINT GYÖRGY


*** *** ***


BABEL:

"A sokbeszédű emberek hazudozók."


BRAIN STORMING:

Igen, de legalább beszélnek hozzánk!


***


BABITS MIHÁLY:

"A világirodalom - az emberiség tudatra ébredése."


BRAIN STORMING:

Talán ezért is hasad meg sok irodalomrajongó tudata!


***


BABOS GYULA:

"Egy pohár nekem félig telt és nem félig üres."


BRAIN STORMING:

Ez egy vizeletvizsgálatnál keveset számít.


***


BACON, FRANCIS:

"Maga a tudás már hatalom."


BRAIN STORMING:

A hatalom azonban még nem jelent tudást - még ha hallgatnak is arra, akinek hatalma van.


***


BACON, FRANCIS:

"Nincs olyan tökéletes szépség, melyben valamennyi csúnyaság ne lenne."


BRAIN STORMING:

Ha az aktuális szexideálra vágyakozol, akkor ne csüggedj - várj egy kicsit, és nemsokára undorítónak fogják tartani.


***


BACON, FRANCIS:

"A remény jó reggeli, de rossz vacsora."


BRAIN STORMING:

Sokan azonban a vacsorában reménykednek reggel is!


***


BACON, FRANCIS:

"Barátok nélkül vadon a föld."


BRAIN STORMING:

De akkor is vadon lesz a föld, ha a barátok összefognak és szövetséget alkotnak más baráti szövetségek ellen.


***


BACON, ROGER:

"Rágalmazz csak bátran, mindig megragad belőle valami."


BRAIN STORMING:

Fingással vádolni valakit mindig kockázatos.


***


BÁCS FERENC:

"A kondit úgy kell tartani, hogy az ember ülve, állva be tudja fűzni a cipőjét."


BRAIN STORMING:

Az anyagi hátteret pedig úgy, hogy az ember, ha kell, tudjon egy cipő-fűző szolgát megfizetni teljes állásban!


***


BÁCS FERENC:

"Előadás végére sokszor olyan állapotba kerülök, hogy nem hallom, csak érzem a tapsot."


BRAIN STORMING:

Az arcon, amikor eszméletlenre pofozzák az embert?


***


BACSÓ PÉTER:

"Pénz nélkül nem tudok lépni. A főszereplő Kállai Ferenc minden tavasszal lefogy tíz kilót, de amikor kiderül, hogy mégsem lesz forgatás, gyorsan visszahízza." (A Tanú c. film folytatásáról)


BRAIN STORMING:

Egyesek ezt arra vélik jó bizonyítéknak, hogy a színészek munka nélkül is jól élnek!


***


BACSÓ PÉTER:

"A magyar film diszkrét bája az volt, hogy állami pénzekből csinálhattunk ellenzéki alkotásokat." (A Kádár-rendszerről)


BRAIN STORMING:

A rendszer annyira hülye volt, hogy azt is bevette.


***


BACSÓ PÉTER:

"Most fordult elő először, hogy valakit keresek telefonon, és még vissza sem hív."


BRAIN STORMING:

Lehet, hogy visszahív, csak akkor te már nem abban a fülkében vagy!


***


BAJOR IMRE:

"A színházból a büfét és a pénztárt szeretem a legjobban."

Vesd össze: "

BAJOR IMRE:

"Én nem haknizom, én fel szoktam lépni."


BRAIN STORMING:

Két büfézés között egy rövid kis műsor?


***


BAJOR IMRE:

"A közönség beszéde a taps."


BRAIN STORMING:

A közönségre is érvényes, hogy "Ne a szája járjon, hanem a keze"!


***


BALÁZS PÉTER:

"Szeretni kell a közönséget, nem pedig szolgálni."


BRAIN STORMING:

Hát, a kutyákat éppen azért lehet megtanítani 'szolgálni', mert szereti a gazdáját.


***


BALKAY GÉZA:

"A szerelem lejjebb van. Vagy a szív, vagy az ágyék környékén."


BRAIN STORMING:

A szerelmi csalódás azonban biztos a gyomorban!


***


BALLA DEMETER:

"Fiatal ember alkalmatlan rá, hogy aktot fényképezzen. Mert gondolatait elborítja a gerjedelem."


BRAIN STORMING:

... És még ha csak a gondolatait... és még ha csak a gerjedelem!


***


BÁNFALVI ÁGNES:

"Egy színésznek az sem jó, ha kevés a munkája, és az sem, ha sok."


BRAIN STORMING:

Tehát egy színésznek sehogy sem jó?


***


BÁNK JÓZSEF:

"Szelídséggel párosult határozottság." (püspöki jelmondat)


BRAIN STORMING:

Mint pl.: "Óh, nem óhajtok én semmit tőled, amit az életedért meg nem tennél."


***


BÁN ZOLTÁN:

"Nem vagyok kicsi, csak alacsony." (B.Z. 147 cm magas)


BRAIN STORMING:

Az előítélet az, hogy a nők azt hiszik rólam, hiába nyomulok, úgysem tudom őket kielégíteni, holott eszük ágában sincs ezt kipróbálni!


***


BARANYAI ILONA:

"Úgy "kaparom" ki magamból az örömöket."


BRAIN STORMING:

Egy nőgyógyásznak erről teljesen más jut az eszébe...


***


BARBARELLA:

"A cél nélküli életnek nincs eredménye sem."


BRAIN STORMING:

Azonban sok eredménytelen életnek volt célja!


***


BARBARELLA:

"A drámai helyzetek nagy része sikollyal kezdődik."


BRAIN STORMING:

Ha nevetéssel végződik, akkor már komédia.


***


BARTA MÁRIA:

"Minden érzelmet jobb együtt megélni, mint egyedül."


BRAIN STORMING:

A káröröm is jobban esik társaságban!


***


BEAUMARCHAIS:

"Minden bolondságot el lehet nézni a zenésznek, a költőnek, a szerelmesnek."


BRAIN STORMING:

... Hát akkor ennyit a szerenádokról...


***


BEDA VENERABILIS:

"Két rossz közül a kisebbiket kell választani..."


BRAIN STORMING:

És két jóból akkor érdemes mindkettőt választani?


***


BEHN:

"A pénz értelmesen beszél, olyan nyelven, amelyet minden nemzet megért."


BRAIN STORMING:

Mégis néha nagy szükség lenne ebben hozzáértő nyelvtanárokra!


***


BELINSZKIJ, VISSZARION GRIGORJEVICS:

"Az eszme és a forma egysége a művészetben olyan teljes, hogy sem hazug eszmei tartalom nem lehetséges szép formában, se a szép forma nem lehet hamis eszme kifejezője."


BRAIN STORMING:

Ha nem így van, ide belém az... arany bökőt!


***


BELINSZKIJ, VISSZARION GRIGORJEVICS:

"Csak a madár énekel azért, mert az éneklés ösztöne hajtja, és nem érzi át madárfajtájának sem bánatát, sem örömét."


BRAIN STORMING:

Tudni kell azonban, hogy a madárének valójában részben területjelölő magatartás, vagyis alapvetően a környék madarai számára jelzi, hogy azon a környéken ki lakik, másrészt párkereső jelzés. Tehát inkább vészjósló káromkodás, és a közeledőket becsmérlő gyalázkodás, mint esztétikai élményt célzó melódia, emellett pedig trágár és közönséges párosodásra invitálás. Hasonlatos a szalamandrák élénk színeihez, amiket szíves örömest megérintenénk, ha nem lenne halálos az érintésük!


***


BELLA ISTVÁN:

"Eldob az ember egy követ, és nagy valószínűséggel poétát talál el."


BRAIN STORMING:

... De bármennyire is poéta az, akit eltalál, az bizony erre igen cifrákat fog mondani!


***


BEN JOSEPH AKIBA:

"A szó elszáll, az írást elviszi a szél."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Az ásó elszáll, a sírásó itt marad.

No.2.:

A koporsó elég, a krematórium megmarad.


***


BENCZE ILONA:

"Aki nem hal meg idejekorán, az megöregszik."


BRAIN STORMING:

Hát, ez nem vigasz egy öregembernek!


***


SZENT BENEDEK:

"Imádkozzál és dolgozzál!"


BRAIN STORMING:

Egyházi értelemben: dolgozzál és adakozzál!


***


BENEDEK MIKLÓS:

"Minden más lesz attól*, ha megmagyarázza az ember."


BRAIN STORMING:

*... az ember fejében...


***


BENEDEK TIBOR:

"Ha valaki mindig nyer, akkor elterjed róla, hogy tehetséges."


BRAIN STORMING:

Ha azonban tehetséges, de nem nyer, akkor nem a szerencsétlenség terjed el róla, hanem még az sem, hogy tehetséges.


***


BENJAMIN DISRAELI:

"Sohasem tagadok, sohasem mondok ellent. Időnként felejtek."


BRAIN STORMING:

Bármely vita megnyerhető ennek a gyakori ismételgetésével: "Jó, jó, ezt értem. De miről is van szó tulajdonképpen?".


***


BENJAMIN DISRAELI

"Mindig is az volt a véleményem, hogy minden nőnek oltár elé kellene állnia, férfinak viszont egynek sem."


BRAIN STORMING:

Javasolnám a két feleség plusz egy férj felállást, két külön lakással - úgy, ahogyan legtöbbször az életben is lenni szokott!


***


BENJAMIN FRANKLIN:

"A játék olajozza a testet és az elmét."


BRAIN STORMING:

Nem csoda, ha néha játék közben tűzbe jövünk!


***


BENJAMIN FRANKLIN:

"Ezen a világon semmi sem biztos, csak a halál meg az adók."


BRAIN STORMING:

Ezen a világon semmi sem biztos, csak a halál meg hogy addig valahogy ki kell bírni!


***


BENJAMIN FRANKLIN:

"Megkockáztatom, hogy kimondjam: örök érvényű szabály, hogy ha két egyenlő képességű ember nagy összegért játszik, az, aki szereti a pénzt, az esetek többségében veszít: saját nyugtalansága, amivel a győzelemre vágyik, zavarja össze."


BRAIN STORMING:

Lehet, viszont nagyobb esélye van a nyerésre, mivel a veszteség újabb játékra sarkalja.


***


BENJAMIN FRANKLIN:

"A tapasztalat drága tanár, de a bolondok senki mástól nem képesek tanulni."


BRAIN STORMING:

Ha a legtöbbet egyesek szerint a tapasztalati tudás jelent, akkor ez alapján akkor tanulunk a legtöbbet, ha bolondok módján tanulunk.


***


BENJAMIN FRANKLIN:

"Vidd távolabb az elvágott nyakadat a késemtől!"


BRAIN STORMING:

Hé, maga ott! Miért rágja véres szájjal a kilőtt golyómat?


***


BENJAMIN FRANKLIN:

"A zseni oktatás nélkül olyan, mint az ezüst a bányában."


BRAIN STORMING:

... aminek magának kell a felszínre ásnia magát.


***


BENJAMIN FRANKLIN:

"A bor a bizonyíték arra, hogy az isten szeret minket és azt akarja, hogy boldogok legyünk."


BRAIN STORMING:

.. Különösen az, aki eladja!


***


BENJAMIN JOWLETT:

"Kedves gyermekem, hinned kell istenben, annak ellenére, amit az Egyház mond."


BRAIN STORMING:

Én hiszek istenben. Abban az istenben, amit az ember teremtett magának.


***


BENKŐ DÁNIEL:

"Ha hirtelen kell válaszolnom, akkor bölcset* mondok."


BRAIN STORMING:

*A többség csütörtököt!


***


BERDA JÓZSEF:

"Tanuld meg: ha nincs hiányod a szerelemben, nincs miért szomorkodnod..."


BRAIN STORMING:

Előbb valaki megszerzése jelenti a diadalt, majd a megcsalása.


***


BEREMÉNYI GÉZA:

"Egy politikusnak féligazságokkal kell beérnie. Én a szakmám miatt nem érhetem be ennyivel. Mert rájöttem, hogy a féligazság már hazugság."


BRAIN STORMING:

Nem - a féligazság az még csak félhazugság.


***


BÉRES ILONA:

"Sok nagy színésznek voltam a színpadon a gyereke, a szeretője, a felesége, most lassan az anyjuk."


BRAIN STORMING:

A társadalomban kevés a női szerep, és túl sok a férfias játék.


***


BÉRES ILONA:

"A leggonoszabb tollú újságírónak szeretnék a leginkább tetszeni."


BRAIN STORMING:

Rossz embertől

Bókot kapni =

Sok jó ellenséget

Szerezni.


***


BÉRES ILONA:

"Én másképp számolom az éveket, mint a többi ember. Nem naptári évben, hanem évadban."


BRAIN STORMING:

Legtöbbünk nem időegységben számolja/méri az időt, hanem eseményben és élményben.


***


BERGENDY ISTVÁN:

"Mindenki pontosan annyi idős, amennyinek érzi magát."


BRAIN STORMING:

Ettől azonban, ha egy kiskorúval lefekszik valaki, készüljön fel rá, hogy a bíró is "érzése szerint" rója majd ki rá a büntetést.


***


SZENT BERNÁT:

"Bernát, mi végre jöttél?"

(Önmagát kérdezte így, amikor a kolostorba lépett. - De valamennyien feltehetjük e kérdést: Miért élünk?)


BRAIN STORMING:

A "Miért élünk?" kérdést az istenhívők találták ki, hogy azt felelhessék rá, hogy "Istenért!".


***


BERNICE FITZ-RIBBON:

"A kreativitás gyakran abból áll, hogy észrevesszük azt, ami ott van a szemünk előtt."


BRAIN STORMING:

Ellenpélda lehet erre az, hogy a rosszul látók éppen azért találták fel a szemüveget, mert nem volt a szemük előtt olyasmi, ami javította volna a látásukat.


***


BERTHA BULCSU:

"Ha az ember régi-magyaros vendégszeretetre vágyik, legjobb, ha átmegy Ausztriába."


BRAIN STORMING:

... Aztán jól meggazdagodva hazajön befektetőnek.


***


BERTHA BULCSU:

"A Szovjetunió segge után most Amerika sebbe a legfontosabb tényező."


BRAIN STORMING:

Lényegtelen - akkor is itt vagyunk az oroszok seggében.


***


BERTHA BULCSU:

"(Aczél György) Kommunista úriember volt. Azokra is odafigyelt, akiket utált."


BRAIN STORMING:

Sőt, ... figyeltette őket!


***


BERTHA BULCSU:

"Két hely van a Földön, ahol soha nem lehet aludni. Egyik a szálloda, a másik a kórház."


BRAIN STORMING:

A kórházban nem hagynak, amúgy meg ki fizet szívesen azért, hogy aludhasson!?!


***


BERTRAND RUSSEL:

"A szerelemtől félni annyi, mint az élettől félni. Aki az élettől fél, az háromnegyed részben már meg is halt."


BRAIN STORMING:

Kivéve, ha valaki másnak is az életétől fél... mert akkor az a másik halt meg már ¾ részben...


***


BERTRAND RUSSEL:

"Az átlagemberek nézetei még ostobábbak lennének, ha ki-ki a saját fejével gondolkodna."


BRAIN STORMING:

"Látom, te is csak azért vagy még élőlény, mert Homo Sapiensek közé születtél."


***


BERTRAND RUSSEL:

"Arisztotelész szerint az ember egy gondolkodó állat. Egész életemben szerettem volna bizonyítékokat találni erre a hipotézisre."


BRAIN STORMING:

Gondolkodás: sokat kell csinálni ahhoz, hogy az ember azt mondhassa, hogy képes rá.


***


BESSENYEI FERENC:

"Este héttől-tízig én vagyok a hatalom."


BRAIN STORMING:

Szórakoztatva szórakoztatni és még pénzt is kapni érte... valóban hatalom!


***


BESSENYEI FERENC:

"A hatalom borzasztó kényes mindarra, amit nem ő talált ki."


BRAIN STORMING:

Isten éppen ezért féltékeny az emberre, ... mivel istent is az ember találta ki!


***


BESSY HEAD:

"Vannak érdekes nők és rendes férfiak, de ritkán kötik össze az életüket."


BRAIN STORMING:

Jól kereső, gyerekszerető férfi vagyok ... de csapnivaló férj!


***


BETTE DAVIS:

"Ha jót akarsz alkotni, próbálkozz meg a lehetetlennel."


BRAIN STORMING:

Ha tudni akarod, hogy mások szerint mit kellene tenned, kérdezz meg másokat, mire van szükségük. Ha tudni akarod, hogy te mit akarsz magadtól, kezd el mások problémáit megoldani.


***


BEVERLY SILLS:

"Nem boldog vagyok, hanem vidám. Ez nem ugyanaz. A boldog nőnek nincsenek gondjai. A vidám nőnek vannak, csak megtanulta, hogyan kezelje őket."


BRAIN STORMING:

A boldogság a lusta embereknek való!


***


BEVERLY SILLS:

"A művészet a civilizáció névjegye."


BRAIN STORMING:

A civilizáció a városban élő, nemcsak az életben maradásért élő emberek alkotása.


***


BHATRIHARI:

"A szerelemnek az áldása, hogy kettőnek a lelke egy. Ha külön él a két lélek, csak holttestek ölelkeznek."


BRAIN STORMING:

Az efféle ölelkezésekből azonban nem holttestecskék születnek meg!


***


BIBLIA, JÁNOS LEVELE:

"Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet."


BRAIN STORMING:

"Én szeretem az alkoholt, a nőket, az erőszakot, a pénzt, a hatalmat stb., vagyis biztosan jól ismerem istent."


***


BIBLIA, PÉLDABESZÉDEK

"A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme."


BRAIN STORMING:

Én félek attól, hogy valóban van, mert nem hiszek benne.


***


BILL BERNBACH:

"A hirdetés nem tudomány, hanem az emberek rábeszélése valamire. A rábeszélés pedig művészet."


BRAIN STORMING:

A rábeszélés időnként a megutáltatás művészete.


***


BILL CAMP:

"Ha éppen nem cseszegetsz senkit, nem végzed jól a munkádat."


BRAIN STORMING:

... Vagyis magadat cseszegetheted.


***


BILL CAMP:

"Olyan emberek baszogatnak, akik jobban tudnak hazudni, mint mi."


BRAIN STORMING:

"Csináld te, ha jobban tudod, de ne a feleségemmel!"


***


BILL CAMP:

"Ne idegesítse magát a Sandiánál dolgozó udvariatlan munkatársak miatt. Meg fognak öregedni és meghalnak."


BRAIN STORMING:

... "És ha beledöglik, akkor sem lesznek udvariasabbak."


***


BILL CAMP:

"A hétnek melyik napján is van csütörtök?"


BRAIN STORMING:

Egyformák a napjaim, csak a nevük különbözik.


***


BILL CAMP:

"A döntésképesség legnagyobb akadálya a túlságosan nagy tudás."


BRAIN STORMING:

Döntéskor a 2-bites agy hatékonyabb és gyorsabb, mint a több-bites.


***


BILL COSBY:

"Az ősz haj Isten graffitije."


BRAIN STORMING:

Amit azért mégsem gőzborotvával távolítunk el...


***


BILLY WILDER:

"Az élet hamis helyzetek töretlen folyamata."


BRAIN STORMING:

Az életút - tévedések sorozata.


***


BINDER:

"A részegség semmibe veszi a józanész szavát."


BRAIN STORMING:

'Hisz épp az a célja, hogy a túl komolyan vett életet kompenzáljuk!


***


BINDER:

"Az egyszerű ember a jól öltözött embert okosnak véli."


BRAIN STORMING:

A jólöltözöttek is magukat.


***


BINDER:

Jobb visszalépni, mint a rosszul kezdett dolgot folytatni.


BRAIN STORMING:

Kivéve, ha aknára léptél... és még nem robbant fel!


***


B. KOVÁCS ILDIKÓ:

"Aki nem találja önmagát, biztosan eltéved az élet útvesztőiben."


BRAIN STORMING:

Aki eltévedt az élet útvesztőiben, annak így ki kell találnia önmagát.


***


BLAGA, LUCIA:

"Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki!"


BRAIN STORMING:

Persze, ezt mindenki magára vonatkoztatva kell, hogy megtegye, vagyis nem úgy, hogy "Nincs értelme az életednek, megmutatom mit csinálj!"


***


BLAGA, LUCIA:

"Környezetünkben a legtöbb ember vakbuzgó követője olyan névtelen bölcselőknek, akik a harmadkor barlangjaiban éltek."


BRAIN STORMING:

"Agyilag még nem jöttél ki a barlangból, ugye?"


***


BLAGA, LUCIA:

"Legmélyebb oka azoknak a lelkiállapotoknak van, amelyeknek látszólag semmi okuk sincs."


BRAIN STORMING:

"Boldog vagyok!... Te Jó Isten, semmi okom rá!!!!"


***


BLAGA, LUCIA:

"Némely elmélyült szellem egyszersmind olyan világos, hogy a valóságosnál sekélyebbnek látszik, akár a tiszta vizű folyó."


BRAIN STORMING:

A valóban zseniális gondolatokat azért nem becsülik sokra, mert annyira nyilvánvalók és olyan erős evidenciaélménnyel járnak, hogy az emberben felmerül az az illúzió, hogy ő csak azért nem jött rá ezelőtt, mert még nem szakított időt arra, hogy elgondolkodjon rajta.

Ebből van az "Ezt mindenki tudja", ami csak a saját szégyenkezés leplezése a nyilvánvalóság ilyen szintű észre nem vétele miatt.


***


BLAGA, LUCIA:

"Tragikus sors a mi korunké: szükségünk van egy vallásra, de sehol sem találunk hozzá istent!"


BRAIN STORMING:

Meggyőződéses ateista vagyok, ... de ez csak azt jelenti, hogy nincs isten, az életemben nem számolok vele, nem tanítom meg a gyerekemnek, nem járok templomba. Továbbá az is meggyőződésem, hogy ettől még lehetek jó ember.


***


BLAGA, LUCIA:

"Vannak dolgok, amelyek csak nagyjából érthetők. Meg is kellene elégednünk ennyivel. Legtöbbször azonban, sajnos, pontosabban akarjuk megérteni - és végső soron oda jutunk, hogy nem értjük meg egyáltalán."


BRAIN STORMING:

Vagyis, az "ennyit tudunk" pontosabb úgy, hogy "ennyit tudhatunk", de még pontosabb úgy, hogy "jelenleg ennyit tudhatunk".

Ha istent annak a hatalomnak tekintjük, aki segít tökéletlenségeinken úrrá lenni és elviselni, akkor ebben az értelemben istenre mindenkinek szüksége van. De vannak olyan tulajdonságok, amelyeket tökéletlenségnek tekinteni jelenti a tökéletlenséget. A halhatatlanság, vagy az örök élet, az állandó boldogság, a mindenkori igazságosság és mindentudás kívánása maga is tökéletlenség.


***


BLAGA, LUCIA:

"Vannak tudósok, akik úgy képzelik, hogy a természeti jelenségek erkölcstelenséget követnek el, ha nem vetik alá magukat azoknak a törvényeknek, amelyeket ők akarnak előírni számukra."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Minél többen vagyunk, annál többen követhetnek el erkölcstelenséget, mivel az erkölcs végtére is az emberi nemnek, mint összetartó közösségnek a minél hosszabb távú és minél kiegyensúlyozottabb fennmaradását elősegítő szabályrendszer, melynek így tkp. genetikai, evolúciós jelentősége is van. Ennél fogva azonban nagy tömegben a túlélés és fennmaradás jelentősége az emberiség összessége szempontjából egyre csökken, és szinte evolúciós szükségszerűség, hogy az erkölcsök fellazulnak. Röviden: az erkölcs evolúciós szükségszerűség a Homo Sapiens fajánál, ami kis egyedszámnál növeli, nagynál viszont csökkenti a túlélési esélyeket.

No.2.:

Az erkölcs még valóban egy jó dolog... úgy 1 milliárd emberig. (Magyarázat: így a Föld lakható szárazföldi területein mindenkire kb. 15 km2 terület jutna, szemben a 8 milliárd melletti 2 km2-rel. A jelenlegi (2022) elképzelések szerint kb. 0.1 km2 termőterület elegendő lehet egy ember számára szükséges élelem előállításához. Tekintve, hogy ez a terület folyamatosan változik és természetesen folyamatosan karban kell tartani, így a 150-szeres biztonsági ráhagyás valószínűleg hosszú távon is fenntarthatóvá tenné az emberi létet a Földön.)


***


BLAGA, LUCIA:

"Vannak igazságok, amelyeket lehetetlen helyesen fölfognunk, ha előbb nem jártunk bizonyos tévutakon!"


BRAIN STORMING:

Egy rossz kérdésre adott téves válasz elvezethet egy olyan kérdéshez, amit meg lehet és érdemes is megválaszolni.


***


BLAGA, LUCIA:

"Legtöbb ember számára a rejtélyes nem azért válik természetessé, mert sikerült megértenie, hanem azért, mert hozzászokik."


BRAIN STORMING:

Nem tudom, szerintem Isten miért nincs, de már megszoktam a gondolatot, hogy nincs.


***


BLAGA, LUCIA:

"Oly erősen, oly gyötrőn kívánhat valamit az ember, hogy beteljesülésének már nem örvend: túlságosan sok lelkierő ment rá."


BRAIN STORMING:

"Annyira szeretném nem utálni, hogy a végén még megkedvelem."


***


BLAGA, LUCIA:

"Ahhoz, hogy valakinek valamely jó tulajdonsága megnyilvánuljon, és teljes egészében kifejlődjék, sokszor az szükséges, hogy az illetőnek ne legyenek más jó tulajdonságai - mert vannak olyan magasztos, jó és szép erények, amelyek zavarják és háborgatják egymást, ha egyszerre jelentkeznek."


BRAIN STORMING:

Ha valakit egyetlen jó tulajdonsággal lehet jellemezni, akkor attól eltekintve még szörnyű ember lehet.


***


BLAGA, LUCIA:

"Gyakorta nem amiatt ragaszkodunk valamely hithez, mert szigorúan igazoltnak tetszik, hanem amiatt, mert nem bizonyították be az ellenkezőjét."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Nem hiszek a csodákban, de elámulok azon, hogy a véletlen milyen csodálatos (de nem csoda-) dolgokat eredményez.

No.2.:

A csoda egy nagyon-nagyon szerencsés véletlen!


***


BLAGA, LUCIA:

"A küzdelemből főként azok kerülnek ki győztesen, akik jobban szeretik a küzdelmet a sikernél."


BRAIN STORMING:

Vagyis: Örüljünk, hogy küzdhetünk, és akkor győzni fogunk. Aki csak nyerni akar, az csak a célszalagot látja, nem pedig azt a hosszú utat, ami oda vezet.


***


BLAGA, LUCIA:

"Ha gyűlölsz valakit, gondold meg, van-e értelme; ha viszont szeretsz valakit, ne gondolkodj azon, hogy van-e értelme."


BRAIN STORMING:

Van valami embertelen perverzió abban, ha valaki azt mondja a másiknak: "Elfogadlak úgy, ahogy vagy!"


***


BLAGA, LUCIA:

"Az egyszerű ember arról ismerszik meg, hogy mindenen csodálkozik; egyszerűsége pedig arról is, hogy egyes dolgokon nem csodálkozik eléggé."


BRAIN STORMING:

Egy vérbeli egyszerű ember az E=mc2 képletre is azt mondja, hogy "Hm, ez érdekes!"; és arra is, hogy 4=2+2=2x2=22.


***


BLAGA, LUCIA:

"Vannak mély dolgok, amelyek a művészet fényében sokkal világosabban érthetők, mint a tudomány fényében. Mondják, hogy némely tenger vize holdfényben világosabb, mint napfényben."


BRAIN STORMING:

Egy emberről semmilyen tudományos, de még aprólékos pszichológiai elemzéssel sem lehet megmondani, hogy van-e költői vagy festői vénája, vagy hogy milyen énekes lenne belőle... csakis úgy, hogy megkérjük, hogy énekeljen, rajzoljon, vagy írjon verset.


***


BLAGA, LUCIA:

"Talán kötelességünk sötétebbnek látni a jelent, mint amilyen valójában: azért, hogy e látásmódból fakadjon a határozottabb küzdelem a jobbért."


BRAIN STORMING:

Meggyőződésem, hogy elégséges elvárni az embertől azt, hogy majd akkor küzdjön a jobbért, amikor már kiélvezte a jót.


***


BLAGA, LUCIA:

"Csak a közepes művek kifogástalanok - a nagy művek sohasem."


BRAIN STORMING:

A nagy mű további jellemzője, hogy sokan sokféle igazságot olvasnak ki belőle, viszont a mások által kiolvasottakat nem tekintik annak.


***


BLAGA, LUCIA:

"Vannak olyan alig észrevehető igazságok, hogy fölfedezésük már-már alkotásnak számít."


BRAIN STORMING:

Ez persze nem jelenti azt, hogy egy képzeletben megalkotott igazságot vagy összefüggést azért nem lehet tapasztalni a valóságban, mert még nem fedezték fel!


***


BLAGA, LUCIA:

"A hagyományok ellen küzdő új áramlatnak legelső törekvése, hogy - saját hagyományt teremtsen."


BRAIN STORMING:

Picasso művei a modern művészet megala(p/k)ítójaként csak azt tanította meg, hogy: "művészi eszközökkel csinálj mindenkitől különbözőt!"


***


BLAGA, LUCIA:

"Ha boldog akarsz lenni, tűzz ki magad elé bármilyen célt, csak egyet ne: a boldogságot."


BRAIN STORMING:

- Veled akarok boldog lenni!

- Az baj, mert engem nem tesz boldoggá, hogy itt vagy!


***


BLAISE PASCAL:

"Ha minden ember tudná, mások mit mondanak a háta mögött, négy barát sem volna a világon."


BRAIN STORMING:

Ha a szemébe mondanánk egymásnak, akkor se!


***


BLAISE PASCAL:

"Az ember csupán egy nádszál, a természet leggyengébbike - de gondolkodó nádszál."


BRAIN STORMING:

... és éppen ezért ingatag is!


***


BLANQUI, LOUIS AUGUSTE:

"A föld és a tőkék átörökítése az állampolgárokat a tulajdonosok igájába hajtja. Szabadságuk mindössze annyi, hogy megválaszthatják gazdájukat."


BRAIN STORMING:

A demokráciában az ember "istent" is választhat magának; mivel azonban az ostobaságot nem lehet NEM választani, így mindig lesznek olyanok, akik választott isteneikről azt próbálják elhitetni másokkal, hogy az övék is az kell, hogy legyen.


***


BLANQUI, LOUIS AUGUSTE:

"... megakadályozni a háborút, ez a legmagasztosabb cél*, amelynek megvalósításán a bölcs és jó szándékú emberek fáradozhatnak, ez a legnemesebb cél valamennyi politikai megfontolás, mindenfajta katonai és diplomáciai törekvés között.


BRAIN STORMING:

*... akár tűzzel-vassal?


***


BLASKÓ PÉTER:

"Csak egyszer megengedhetnénk magunknak, hogy úgy éljünk, mint ahogyan élünk."


BRAIN STORMING:

Amikor az ember otthon van, úgy él, ahogyan él - amikor máshol van, és másokkal van, akkor úgy él, ahogyan élni szeretne, vagy ahogy hiszi, hogy él.


***


BOB DYLAN:

"A sikeres ember az, aki reggel felkel, este lefekszik, és közben azt csinálja, amihez kedve van.


BRAIN STORMING:

... és ami közben egy fillérjébe sem kerül!


***


BOB DYLAN:

"A világot a nők irányítják... soha még férfi nem tett semmi olyat, amit ne egy nő engedett volna meg neki, vagy amire ne egy nő tüzelte volna fel."


BRAIN STORMING:

Minden nő "anyuci".


***


BOB DYLAN:

"Óvakodj az olyan vécéktől, amelyek fala nincs összefirkálva."


BRAIN STORMING:

... Mert akik odajárnak még írni és olvasni sem tudnak!


***


BOB HUDSON:

"1973 óta nem hibáztam, mikor is azt hittem, hogy tévedek."


BRAIN STORMING:

"Egyszer azt hittem, hogy tévedtem, de tévedtem."


***


BOCCACCIO:

"..... inkább akarok férfit vagyon nélkül, mint vagyont férfi nélkül."


BRAIN STORMING:

Viszont a női vagyon nincs meg sokáig férfi nélkül, ... aki lehet akár vagyon nélküli is.


***


BODNÁR ERIKA:

"Velem nem kell lelki életet élni. Arra ott vagyok én."


BRAIN STORMING:

Mindig bonyodalomhoz vezet, ha ugyanazzal az emberrel akarunk lelki és nemi életet élni.


***


BODOR PÁL:

"Sorsából nem vándorolhat ki az ember."


BRAIN STORMING:

A Véletlen nagyobb úr, mint a Sors.


***


BODOR PÁL:

"Az ember azért beszél, hogy lebonyolítsa anyagcseréjét a mindenséggel."


BRAIN STORMING:

Sokan azért beszélnek, mert azt akarják, hogy meghallgassák őket, de általában csak hallják őket.


***


BODOR PÁL:

"Néha csak annak kell sok nő, aki azt az egyet nem találta meg."


BRAIN STORMING:

Az "IGAZI" ideiglenes állapot, mivel a szerelem is az.


***


BODOR PÁL:

"A beteg ért igazán a fájdalomhoz, az egészséges nem is konyít hozzá."


BRAIN STORMING:

Leginkább mégis a zsarnok ért a fájdalomhoz, legfőképp mások fájdalmának felhasználásához.


***


BODOR PÁL:

"A halottidézés mindig az élők önvizsgálata."


BRAIN STORMING:

Jószerével az egész kulturális örökségünk halottidézés!


***


BODOR PÁL:

"Ha szóbelileg lehetne gyereket csinálni, tán nálunk lenne a világon a legtöbb újszülött."


BRAIN STORMING:

Az lehet, de nálunk lenne a legnagyobb a halálozási ráta is! (Lásd. "Dögölj meg!")


***


BODOR PÁL:

"Aki a felhőkben jár, válasszon az angyalszárnyak és az esernyők között."


BRAIN STORMING:

Ahhoz, hogy valaki a felhőkben járjon, annyi elég, hogy homályos köd legyen a fejében.


***


BODROGI GYULA:

"Mi KICSI ország vagyunk, itt nagyon látszik, hogy valaki tehetséges vagy sem."


BRAIN STORMING:

Mi KICSINYES ország vagyunk, itt nagyon adnak arra a látszatra, hogy kit lássunk tehetségesnek, és kit ne.


***


BODROGI GYULA:

"Aki nem tud főzni, azt taníthatják ugyan, de soha nem lesz belőle jó szakács."


BRAIN STORMING:

Aki nem tud főzni, az általában nem is szeret főzni. ... Miért akarna hát "jó szakáccsá" válni?


***


BOETIUS:

"Akit a szerencse tesz a barátoddá, a szerencsétlenségben ellenségeddé lesz."


BRAIN STORMING:

Ha azonban a szerencsédet nem osztod meg senkivel, mindenki az ellenségeddé lesz.


***


BOETIUS:

"Az ember kétlábú, értelmes állat."


BRAIN STORMING:

A két láb stimmel, de azzal sem mindig a realitás talaján áll.


***


BOETIUS:

"Nem a nagy méltóságból származik az erény tisztelete, hanem az erényből áramlik a méltóságra tisztelet."


BRAIN STORMING:

Aki egyszer hős volt, az csak egyszer volt hős - akit nem mentett meg, annak a részéről nem kell, hogy tisztelet övezze.


***


BOGDAN HASDEU:

"A szerelem az a tövis, melyet nem érzel, amikor beléd hatol, de fáj, amikor kénytelen vagy kihúzni."


BRAIN STORMING:

Pont fordítva, mint az első szex!


***


BONCZ GÉZA:

"Elültetek egy mosolyt, s addig locsolom humorral, amíg tréfa nem lesz belőle."


BRAIN STORMING:

Bármiből lehet viccet csinálni, amin nevetnek az emberek... sajnos.


***


BONCZ GÉZA:

"Az a bolond, aki mindenáron normálisnak tartja magát. Viszont elárulok egy titkot: jómagam egy kicsit bolond vagyok, de egy kicsit normális is."


BRAIN STORMING:

Minden ember ember, de nem minden ember Homo Sapiens.


***


BORN ÁDÁM:

"Jobban szeretek sokat dolgozni, mint semennyit."


BRAIN STORMING:

Az emberek jobban szeretik, ha utálják a munkát, mint hogy sóvárogjanak utána.


***


BORNAI TIBOR:

"Magyarországon sokan nem is azért dolgoznak, hogy pénzt keressenek, hanem azért, hogy dolgozhassanak egyáltalán."


BRAIN STORMING:

A munka akkor esik jól, ha már nem is a pénzért csináljuk.


***


BORNAI TIBOR:

"Az elmúlt hónapok alatt megtanultam, ha mostanság valakit visszahívnak, azt nagyon meg kell becsülni."


BRAIN STORMING:

A siker mindig becsülendő - de legfőképp akkor, ha másodjára is sikerül sikert aratni.


***


BORNAI TIBOR:

"Bennem egy idős ember éldegél, s várja, hogy korban utolérjem."


BRAIN STORMING:

Akkor vagy kortalan, ha tudsz együtt játszani a nagyival meg a gyerekeddel.


***


BORNAI TIBOR:

"Legalább olyan nehéz megszabadulni egy kiadótól, mint rátalálni."


BRAIN STORMING:

A kiadó vagy a művedet adja ki, vagy az utadat.


***


BORROW, GEORGE HENRY:

"A fordítás legföljebb csak visszhang."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Fordítóként csak azt mondhatom, hogy a fordítás néha pontosabban fejezi ki az eredeti megnyilatkozást, mivel akkor legalább másodjára kerül átgondolásra a megnyilatkozás.

No.2.:

... Akárcsak a verbalizmus a gondolatnak.

No.3.:

Ha ennek lenne bármi' jelentősége, akkor a különböző nyelveken másként kellene tanítani a matematikát és a fizikát!


***


BORS JENŐ:

"A művészet általában magyarázatot keres a világ dolgaira(1), a politika az adott helyzethez igazítja a mondanivalóját(2)."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A művészet nem magyarázni akarta a világot, hanem érthetővé tenni.

No.2.:

A politika tkp. a túlélésről szól - ha úgy vesszük, a politika közösséget látszólag szolgáló túlélés művészete.


***


BRECHT:

"Színház - az álmok színhelye."


BRAIN STORMING:

Való igaz - csak a székek legalább dönthetők lennének, és a színészek meg csendesebbek!


***


BRENDAN BEHAN:

"Senki, senki sem szeret úgy téged, mint te magad."


BRAIN STORMING:

Senki sem tudja, milyen az igazi szeretet, aki eddig mindig csak valaki mást szeretett.


***


BRENDAN BEHAN:

"Nem hiszek a tündérekben, akkor se, ha léteznek."


BRAIN STORMING:

Pedig léteznek - igaz, nem tündérek.


***


BROWNING, ROBERT:

"Ki szabadon tesz: ne béklyózza meg

Más szabadságát."


BRAIN STORMING:

'Szabadság', mint olyan nincs, hisz' minden mindennel összefügg. A szabadság csupán a szabadság tudata; szabaddá válni azt jelenti, hogy aktuális cselekvésünket már nem korlátozza, csak olyan akadály, amit még nem tekintünk annak, vagy pusztán elfogadjuk, mondván: "jelen akaratunkat és lehetőségeinket még nem akadályozza".


***


BRUCE LEE:

"Úgy ismerheted meg önmagad, ha megfigyeled, miként viselkedsz másokkal."


BRAIN STORMING:

Ebben az egyik legnagyobb problémaforrás az lehet, ha megfigyelés helyett inkább megkérdezünk másokat, szerintük hogyan viselkedünk velük.


***


BUBIK ISTVÁN:

"Rövid távon gyors vagyok, hosszúkat meg nem futok."


BRAIN STORMING:

Nem azért vagyok profi, mert ezt a témát imádom, hanem azért, mert minden mást utálok!


***


BUCLER:

"A kényszerű barátság hamar felbomlik."


BRAIN STORMING:

... Mivel az nem barátság, hanem érdekkapcsolat.


***


BUDDHA:

"Egy napot élni és hallani egy jó tanítást jobb, mint száz évig élni és nem hallani hasonlót."


BRAIN STORMING:

Miért jobb egy napot élni egy nagy élménnyel, ha azt nem oszthatjuk meg később másokkal?


***


BUJTOR ISTVÁN:

"Amíg az ember meg nem hal, mindig azt gondolja, hogy előtte az élet."


BRAIN STORMING:

A mi életünk mindig rövid, a másoké mindig hosszú.


***


BURTON RASCOE:

"Egyetlen írófeleség sem érti meg soha, hogy az író dolgozik, amikor kibámul az ablakon."


BRAIN STORMING:

Az élő ember agykoponyája a legtökéletesebb tartály - képes visszatartani az iszonyú belső nyomást, és gyakran a külsőt is!


***


BUSCHE:

"Olyanok vagyunk, mint a teafilter. Nem tudjuk, mennyi az erőnk, míg forró vízbe nem dobnak minket."


BRAIN STORMING:

És (teafilterként) azelőtt tudjuk meg, hogy mennyi erőnk van, mielőtt kihajítanak minket.


***


BYRON:

"Az élet túl rövid a sakkhoz."


BRAIN STORMING:

Vannak olyan dolgok, amikre születni kell - ilyen pl. a második nyelv megtanulása.


***


BYRON:

"A balsors tiszta szemmértéket ad."


BRAIN STORMING:

De akkor már késő.


***


VIII. BONIFÁC PÁPA:

"A hallgatás beleegyezésnek számít."


BRAIN STORMING:

A némától is?


***


XIV. BENEDEK PÁPA:

"Áldott legyen a föld, mely téged termett, áldott legyen a Királynő, aki nekem küldött, áldott vagyok én, aki téged most iszlak."

(Azt követően mondta, miután megízlelte a Mária Terézia királynő által küldött tokaji bort.)


BRAIN STORMING:

Ezzel a sok "áldottal" szinte áldomást ivott a királynővel...


*** *** ***C

"Az olvasás segíti az írást, az írás pedig

további olvasásra ösztönöz,

így ez a kettő egymást erősíti."

CARLA SCHIAPPA-BURDET


*** *** ***


CABRAL, AMILCAR:

"Várni a legjobbat, de felkészülni a legrosszabbra."


BRAIN STORMING:

Ez a bölcsesség. Várni a legrosszabbat, és felkészülni a legjobbra. Ez is. De egyik sem kényelmes, és sokan nem képesek erre.


***


CAECILIUS BALBUS

"Háborúban az embereket a kard, békében a fényűzés sebzi meg."


BRAIN STORMING:

De leginkább egy fényesre csiszolt és élesített kard akármikor!


***


CALINESCU:

"A zene a lélek szava."


BRAIN STORMING:

A nyögés is!


***


CALVIN (a magyar változatban KÁZMÉR):

"Az emberek azt hiszik, hogy olyan fergeteges dolog szuperzseninek lenni. Arra nem gondolnak, milyen nehéz elviselni azt a sok hülyét szerte a világon?"


BRAIN STORMING:

Az egyszeri zsenire nem feltétlenül kell felnézni. Egyszerűen szerencséje volt, akár a nemesnek, aki gazdag családba született. A zsenit akkor kell becsülni, ha egyik ötlete a másik után jön.


***


CALVIN COOLIDGE:

"A tömegek igényeit szinte teljes egészében a reklámok fejlődése irányítja."


BRAIN STORMING:

Gobbels ma sztáreladó lenne egy multi élén!


***


CALVIN COOLIDGE:

"Kitartás. Semmi a világon nem helyettesítheti a kitartást. A tehetség sem: semmi sem gyakoribb, mint a tehetséges, de sikertelen ember. A zsenialitás sem: a meg nem értett zseni fogalma lassan már közhelyesnek számít. A műveltség sem: a világ tele van tanult csavargókkal. Egyedül csak a kitartás és az elszántság a fontos. A mondás: «Előre, gyerünk!» eddig is megoldotta és ezután is megoldja az emberiség gondját.*"


BRAIN STORMING:

No.1.:

Kitartás: remény a reménytelenségben.

*No.2.:

*... vagy, ha nem is oldotta meg, az adott problémát megszüntette és hozott egy másikat!


***


CAMERS:

"Elárulja homlokod, hogy mire gondolsz."


BRAIN STORMING:

"Elárulja homlokod,

Hogy mire gondolsz,"

Mint hogy álmod

Mélyét is, hogy

Mennyire horkolsz.


***


CAMPANELLA:

"A világ Isten eleven képmása."


BRAIN STORMING:

Amiben a valóság csak rontja a kompozíciót.


***


CANTERBURY ÉRSEKE:

"Nem olvasok hirdetéseket, különben minden időm azzal telne, hogy mindenfélékre vágynék."


BRAIN STORMING:

Kissé ellentmondásos ez attól, aki semmi világira, viszont mindenféle túlvilágira vágyik.


***


C. CARAFFA BÍBOROS:

"A tömeg csalfa ígéretekre áhít, tehát meg kell ezt adni neki."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

KÖZÉPKORI MONDÁS:

"A nép szava Isten szava."


***


CARLO GOLDINI:

"Az olyan ember, aki könyvet olvas, soha nincs egyedül."


BRAIN STORMING:

Ha azonban hangosan beszélgetni kezd a társaságával, akkor könnyen egyedül találhatja magát egy gumifalú szobában...


***


CHARLES BUXTON:

"A tapasztalat azt mutatja, hogy a siker inkább a kitartásnak, mint a képességnek köszönhető. Mindig az a győztes, aki minden erejét összeszedve dolgozik."


BRAIN STORMING:

Aki azonban győz, az a sikert mindig a képességnek tulajdonítja, míg aki veszít, inkább csak a kitartás hiányának.


***


CARL VON CLAUSEWITZ:

"A legbiztosabb béke, ha az ember készül a háborúra."


BRAIN STORMING:

Csak akkor remélhetsz békét, ha a másik fél azt hiszi, hogy képes lennél háborúzni.


***


CAROLYN HEILBURN:

"Nem áll módunkban megjósolni a cselekedeteink következményeit. Éppen ezért tetteinknek önmagukban kell elfogadhatónak lenniük és nem egy stratégia részeként."


BRAIN STORMING:

A céltudatos cselekvést mindig igyekezzünk szórakoztatóvá is tenni.


***


CASANOVA:

"A szerelem háromnegyed részben kíváncsiság."


BRAIN STORMING:

Amiben arra vagyunk kíváncsiak, vajon mi a franc olyan vonzó a másikban v. bennünk!


***


CASEY STENGEL:

"Rendben van, akkor mindenki sorakozzon fel ábécé-sorrendben, nagyság szerint."


BRAIN STORMING:

Az abc és a számsorrend természetes emberi kategóriák, csak éppen a logikához semmi közük.


***


CASEY STENGEL:

"Az igazi management titka, hogy távol tartsuk azokat, akik utálnak minket; azoktól, akik még bizonytalanok."


BRAIN STORMING:

A vezetés legalább akkora élvezet a vezetőnek, mint amekkora bosszús irigység a vezetetteknek.


***


CATO:

"A harag nem látja meg az igazságot."


BRAIN STORMING:

Vagy látta, és éppen ezért haragos!


***


CATO:

"Nem fél az a haláltól, aki meg tudja vetni az életet."


BRAIN STORMING:

Ez fordítva is igaz, vagyis nem fél az élettől az, aki meg tudja vetni a halált!


***


CATO:

"Tehetségével tűnik az ki, akitől a természet megtagadta a testi erőt."


BRAIN STORMING:

A "tehetség" azonban sok esetben "alázatosságban" nyilvánul meg.


***


CATO:

"A tanulás gyökerei keserűek, gyümölcsei azonban édesek."


BRAIN STORMING:

A gyógyszerészetre ez nem teljesen igaz.


***


CATO:

"Ne szégyelld megtanulni, amit nem tudsz. Dicséretes dolog a tudás, de szégyenletes, ha valaki nem is akar tanulni."


BRAIN STORMING:

Ne szégyelld újratanulni vagy tényleg megtanulni azt, amiről azt hitted, hogy tudod. Dicséretes dolog a tudás, de szégyenletes, ha az ember nem azért akar tanulni, hogy azt tudja is.


***


CATO:

"A hallgatás még senkinek sem ártott meg."


BRAIN STORMING:

Kivéve talán, amikor azt kérdezik: "Mit tud felhozni a mentségére?".


***


CATO:

"A restség megöli a szerencsét."


BRAIN STORMING:

A szorgalom azonban nem kelti életre a szerencsét.


***


CATO:

"Gondold át magadban, ki mit mond."


BRAIN STORMING:

És azt is, hogy ki mit mond ki abból, amit gondolhat. De jobban teszed, ha inkább csak gondolkozol.


***


CATO:

"Azzal, ha te sohasem vizsgálod, hogy ki milyen ősök sarja, ha lelke nemes, - bölcsek módjára cselekszel."


BRAIN STORMING:

Azzal, ha sohasem hirdeted, hogy milyen ősök sarja vagy, csak nemes lélekkel cselekszel - a bölcsek közé sorolnak majd.


***


CATO:

"Örvendj a létnek, de ne fájlald senki halálát. Mit fájlalsz te azon, kit a fájdalom elhagy örökre?"


BRAIN STORMING:

Nem biztos, hogy jó annak,

Kit a fájdalom éppen elhagy örökre,

Mert, ha még csendben tenné,

De többnyire görcsökben hörögve...


***


CATULLUS:

"Semmit sem látunk abból a batyuból, ami a hátunkon csüng."

(Saját hibáinkat nem látjuk.)


BRAIN STORMING:

Viszont biztosan érezzük a súlyát!


***


CECILIUS:

"Szegényes ruha alatt is rejtőzhet bölcsesség."


BRAIN STORMING:

Egyetemi vizsgatapasztalat, hogy minél szegényesebb (értsd: szerényebb) egy vizsgázó lányhallgató ruhamérete, annál bölcsebbnek tűnik a férfi vizsgáztatók szemében. (Esetleges magyarázat lehet erre az átmenetileg átrendeződő vérkészlet hatása az intellektusra.)


***


CELSUS:

"A kényszerházasság nem házasság."


BRAIN STORMING:

... hanem puszta hagyományőrzés.


***


CELSUS:

"Nem minden betegnek használ ugyanaz az orvosság."


BRAIN STORMING:

A női depresszióban pl. segíthet egy vibrátor. A férfiaknál nem feltétlenül. Bár, ha egy depressziós nő használ vibrátorként egy depressziós férfit vibrátor helyett ...


***

CELSUS:

"Lehetetlent ne kérjünk..."

(Eredetiben: "Lehetetlenre senki sem kötelezhető." = "Impossibilium nulla obligatio est.")


BRAIN STORMING:

Csak akkor, ha nem akarjuk, hogy teljesítsék!


***


CESAR CHAVEZ:

"Néhány esetben az erőszakmentesség nagyobb katonai erőt igényel, mint az erőszak."


BRAIN STORMING:

Elrettenteni nehezebb, vagy többe kerül, mint csatában legyőzni.


***


CHAMFORT:

"A szerelem olyan, mint a fertőző betegség: minél inkább óvakodunk tőle, annál könnyebben elér."


BRAIN STORMING:

"Most nem szívesen lennék szerelmes: annyi dolgom van!"


***


CHAMFORT:

"Az élet betegség, amelyet az álom minden tizenhat órában enyhít. De ez csak tüneti kezelés; az orvosság: a halál."


BRAIN STORMING:

A "halál" csak annyiban létezik, mint a "születés": nem önálló entitás, nem önállóan létező, nem "valami" - puszta folyamat, vagyis "halál" nem létezik, csak MEGHALÁS, és az utána következő "NEMLÉT" - ami szintén nem létezik, csak mint puszta hiánya, pontosabban a hiányolása egy korábbi struktúra létének.


***


CHAMFORT:

"A remény afféle szemfényvesztő, aki szüntelenül ámít minket."


BRAIN STORMING:

Ezért építenek erre a vallások!


***


CHANNING POLLOCK:

"Nincs a világon senki, akibe több lelkierő szorult volna, mint abba az emberbe, aki egyetlen szem mogyoró után képes abbahagyni."


BRAIN STORMING:

Ha az orrán keresztül eszik meg valaki egy szem mogyorót, az is legalább akkora lelkierő.


***


CHARLES I (I. KÁROLY):

"Ne védekezz, amíg nem vádolnak!"


BRAIN STORMING:

... De mindig tudj védekezni, még ha nem is vádolnak!


***


CHARLES BROWDER:

"Nincs olyan, hogy ráerőltetem, vagy rábeszélem. Olyan van csak, hogy okosan adom el, vagy hülyén."


BRAIN STORMING:

"Okosnak akarom eladni, vagy hülyének?"


***


CHARLES CLEMENCEAU:

"Amerika az egyetlen ország, amely úgy jutott el a barbarizmustól a hanyatlásig, hogy a kettő között nem volt civilizáció."


BRAIN STORMING:

Amerika első hódítói nem voltak mentalitásban fejlettebbek, mint az ott talált őslakosok.


***


CHARLES DARWIN:

"Ha a szegények szenvedéseit nem a természet törvényei, hanem a mi intézményeink okozzák, nagy a mi bűnünk."


BRAIN STORMING:

A természetben sem a ragadozónak, sem a prédának nincs könnyű dolga!


***


CHARLES DARWIN:

"A moralitás legmagasabb szintje, ha felismerjük, hogy gondolatainkat is ellenőrzésünk alatt kell tartanunk."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A legnagyobb moralitásnak tartott bölcselet talán éppen ezért vallja, hogy "ne gondolkodjunk annyit".

No.2.:

Ezek szerint, aki nem gondolkozik, annak nincs is mit ellenőriznie.


***


CHARLES DICKENS:

"A halogatás időlopás."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Amihez nem kell tehetség az profitot sem hoz.

No.2.:

Az igazi életművész a halogatásból is tud pénzt csinálni.


***


CHARLES FRANKLIN KETTERING:

"Érdekel a jövő, mert hátralévő életemet benne fogom leélni."


BRAIN STORMING:

A jövő mindig ciki, mert csak a múltunkat mutogathatjuk benne.


***


CHARLES LAMB:

"Az első vízkúra az özönvíz volt, de többet pusztított, mint gyógyított."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Az özönvíz után Isten megérthette volna, hogy az emberiség erkölcseit a bőrük vízzel való lesikálásával nem lehet megváltani.

No.2.:

A keresztelés nem más, mint az agysejtek ellen elkövetett özönvíz!


***


CHARLES MCCABE:

"A tényeket akárhol megkapod; az a művészet, ha véleményed van."


BRAIN STORMING:

... Akkor viszont golyót is kaphatsz.


***


CHARLES PÉGUY:

"Szeretni annyi, mint igazat adni annak a lénynek, akinek nincs igaza."


BRAIN STORMING:

De ugyanez vonatkozik a korrupcióra és a zsarnokságra is.


***


CHARLES PERCY SNOW:

"Mindegyikünk egyedül hal meg."

Továbbá:

MARTIN DU GARD:

"Mindenki egyedül vívja meg a maga harcát, mint ahogy a megszabott napon meghalni is egyedül fog."


BRAIN STORMING:

Ezt a magányt képes megoldani a hidrogénbomba.


***


CHARLES WADWORTH:

"Mire az ember rájön, hogy az apjának esetleg igaza volt, általában már van egy fia, aki biztos benne, hogy az apjának nincs igaza."


BRAIN STORMING:

Ha rögtön tudod a hazugságról, hogy nem igaz, akkor az már nem hazugság... csak próbálkozás.


***


CHARLIE MCCARTHY:

"Az ambíció rossz mentség arra, hogy nincs elég eszünk lustának lenni."


BRAIN STORMING:

Csak akkor van értelme beosztani az egész napunkat, ha a felét nem tudjuk megcsinálni!


***


CHARLIE PARKER:

"Ne játssz a szaxofonon. Hagyd, hogy az játsszon rajtad."


BRAIN STORMING:

Két üveg pezsgő után, egy nővel elterülve egy ágyon ez a kijelentés teljesen más értelmet nyer.


***


CHARLOTTE BRONTE:

"Sivár, mint egy hétfő reggel."


BRAIN STORMING:

Ha a világban valóban lenne az emberért való fejlődés, akkor manapság már csak heti 3-4 napon kellene dolgozgatni.


***


CHAUCER:

"Bölcs ember az, aki ismeri önmagát."


BRAIN STORMING:

... és az öntelt az, aki csak önmagát ismeri... el?


***


CHERIS KRAMARAE:

"A feminizmus lényege az a forradalmi gondolat, hogy a nők is emberek."


BRAIN STORMING:

Ennek eredményeképpen most már férfiak és nők egyenlők abban is, hogy nem veszik emberszámba a partnerüket.


***


CHESTER NIMITZ:

"A hajó azért nőnemű minden nyelvben, mert olyan sokba kerül hozzá a festék."


BRAIN STORMING:

A repülők nemkülönben! És azok el is szállnak maguktól - holott szinte csupa férfi vezeti őket!


***


CHRISTIAN FRIEDRICH HEBBEL:

"Az ötletek az élet bolhái."


BRAIN STORMING:

Ha nem kapod el őket, a véredet szívják.


***


CHRISTOPHER MORLEY:

"A magas sarkú cipőt egy nő találta fel, akit homlokon csókoltak."


BRAIN STORMING:

Jogos - magas sarkú cipőben könnyebb mélyen előrehajolni...


***


CHRISTOPHER MORLEY:

"Ha állandóan emlékeztetned kell magad valamire, lehet, hogy nem is érdemes."


BRAIN STORMING:

Mindenki jó memóriát akar, de senki sem akar vele dicsekedni.


***


CHRISTOPHER NORTH:

"A törvények azért vannak, hogy megszegjük őket."


BRAIN STORMING:

Az élet a fizika törvényszegése.


***


CHUANG-TZU:

"Nem tudom, vajon akkor voltam-e ember, aki azt álmodja, hogy pillangó, vagy most vagyok-e pillangó, aki azt álmodja, hogy ember."


BRAIN STORMING:

Chuang-tzu nem lehetett egy túlhajszolt ember, akinek alvás mellett még az álomra is volt ideje...


***


CHUCK NORRIS:

"Ha valaki egy pisztolyt szorítana a hátamhoz, és arra kérne, adjam oda a tárcámat, én szó nélkül benyúlnék a zsebembe és odaadnám neki."


BRAIN STORMING:

Az élet olyan kaland, ami nem túlélhető.


***


CICERO:

"Akkora ereje van a becsületességnek, hogy még az ellenségeinkben is szeretjük."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Mivel a becsületes másokhoz méri a maga becsületességét, így ellenségeit becstelennek nézi - még akkor is, ha pusztán eltérő hajlamokról, célokról, vagy egyszerű érdekütközésről lenne szó.

No.2.:

Kell is szeretnie, hisz nélkülük igencsak unatkozna!


***


CICERO:

"A taglejtés a test szónoklata."


BRAIN STORMING:

Az isiász pedig a görccsé.


***


CICERO:

"A barátoknak mindenük közös."


BRAIN STORMING:

... Közös a barátnőjük, közös a gonorreájuk...


***


CICERO:

"Kételkedve jutunk el az igazságra."


BRAIN STORMING:

... különböző igazságokra támaszkodva.

Vesd össze:

No.1.: TERTULLIANUS:

"Hiszem, mert lehetetlen."

No.2.: PUBL. SYRUS:

"Aki a hitét elveszítette, mást már nem veszíthet el. A hit, mint a lélek, mely eltávozott, többé nem tér vissza."

No.3.: XI. PIUS PÁPA jelmondata:

"Rendíthetetlen hit."


***


CICERO:

"Az erény rövid meghatározása: józanész szerinti életvitel."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

AQUINÓI SZENT TAMÁS:

"A 3 isteni erény: hit, remény, szeretet."


***


CICERO:

"A legtöbb esetben a középút a legjobb."


BRAIN STORMING:

Pontosítsunk! A legtöbb esetben a középút az, amelyik a legjobbnak látszik.


***


CICERO:

"A lelkiismeretben nagy erő rejlik."


BRAIN STORMING:

Nagyon erősen tud furdalni.


***


CICERO:

"Pénz a lelke mindennek."


BRAIN STORMING:

A társadalmi lét energiája a pénz.


***


CICERO:

"A legjobb fűszer az éhség."


BRAIN STORMING:

- Ha éhes vagy, mit eszel? - Kenyeret. - Mivel? - Jó étvággyal!


***


CICERO:

"A figyelmeztetés és annak elfogadása a másik részéről, a valódi barátság velejárója."


BRAIN STORMING:

"Helló!", "Hé!", "Hűha!" - ez a barátság!


***


CICERO:

"Az ostoba ember tulajdonsága, hogy mások hibáit figyeli, de a sajátjáról megfeledkezik."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Másképp mi értelme lenne?

No.2.:

Ez hol hiba?


***


CICERO:

"Az a legkellemesebb barátság, amelyet hasonló erkölcsű felfogás fűz össze."


BRAIN STORMING:

Ha csalárd szeret csalárdat - ott nincs csalás.


***


CICERO:

"Nincs édesebb, mint mindent tudni."


BRAIN STORMING:

Pontosabban: az a hit, hogy mindent tudunk.


***


CICERO:

"A homlok a lélek kapuja."


BRAIN STORMING:

Sok gengszter szerint is.


***


CICERO:

"A bölcs ember sosem gerjed haragra."


BRAIN STORMING:

... megfelelő stratégia nélkül!


***


CICERO:

"Gyűlöljenek bár, csak féljenek."

(= A zsarnoknak nem fontos, hogy a nép szereti-e.)*


BRAIN STORMING:

*Ha fontos lenne neki, nem lenne zsarnok.


***


CICERO:

"Amikor haragosak vagyunk, őszintébben beszélünk."


BRAIN STORMING:

Az igazán haragos pap is csak 'istenezve' káromkodik...


***


CICERO:

"Az oltárokért és a tűzhelyekért, azaz: a vallásért és a hazáért, tehát a legszentebb dolgokért."


BRAIN STORMING:

Akár az inkvizícióban: az egyházért és a máglyáért!


***


CICERO:

"Az okosság abban nyilvánul meg, hogy különbséget tud tenni jó és rossz között."


BRAIN STORMING:

Mármint jó és rossz okosság között?


***


CICERO:

"Amit gyakran látunk, azon nem csodálkozunk akkor sem, ha nem ismerjük annak okát."


BRAIN STORMING:

A tartalmas élet pont azon alapszik, hogy meglássuk a gyakran látott megszokottban a csodálatost.


***


CICERO:

"Reméljük, amit el akarunk érni, de viseljük el, amit az élet ad."


BRAIN STORMING:

És legfőképp azt reméljük, hogy amit az élet ad, el tudjuk viselni!


***


CICERO:

"Ha megszűnik a lelkiismeret, minden más értéktelenné válik az ember számára."


BRAIN STORMING:

Épp ellenkezőleg! Akkor minden más sokkal könnyebben megszerezhetővé válik!


***


CICERO:

"A bűntelen élet a legnagyobb vigasz."


BRAIN STORMING:

De csak mint káröröm.


***


CICERO:

"Inkább viseljük el a jogtalanságot, semhogy másnak hasonlót tegyünk."


BRAIN STORMING:

A jogtalanságot elkövetővel szemben persze előbb ellentételezzünk!


***


CICERO:

"A MÁSNAP mindig új gondolatokat ébreszt."

(Másképpen: "Aludni kell rá egyet".)


BRAIN STORMING:

Így van ez még a MÁSNAPOSSÁGGAL is!


***


CICERO:

"A barátságnak örökösnek (azaz tartósnak) kell lennie."


BRAIN STORMING:

A barátságot fenn kell tartani - mivel nem tény, inkább állapot, ami tünékeny.


***


CICERO:

"A háború kimenetele mindig bizonytalan."


BRAIN STORMING:

Elég baj az, hogy maga a háború bizonyos.


***


CICERO:

"Erényesség nélkül senki sem lehet boldog."


BRAIN STORMING:

Vesd össze: Az erényesség HITE nélkül senki sem lehet boldog.


***


CICERO:

"Az eljövendő bajokat hasznosabb nem ismerni, mint ismerni."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

SENECA:

"Azt a bajt, amiről előre tudomásunk van, könnyebben viseljük el."


***


CICERO:

"Minden ember tévedhet, de csak az ostoba tart ki tévedésében."


BRAIN STORMING:

Máskülönben miből élnének a szélhámosok?


***


CICERO:

"Istent nem láthatod, de műveiből megismerheted."


BRAIN STORMING:

... Mármint az istenhívők műveiből?


***


CICERO:

"Nehéz annak hallgatnia, aki szenved."


BRAIN STORMING:

Pláne, ha a süketsége vagy a némasága miatt szenved!


***


CICERO:

"Mindennek *úrnője és királynője: az értelem."


BRAIN STORMING:

*Amit rendszeresen meg kell termékenyíteni, hogy remek dolgok születhessenek belőle.


***


CICERO:

"Szülők és gyermekek között a szeretetet csak szörnyű vétek tépheti szét."


BRAIN STORMING:

Ami jöhet kívülről is!


***


CICERO:

"Inkább pénzért veszem, mintsem kérjek."

(Az ingyen kapott dolog sokszor a legdrágább, mert nem tudjuk, mivel viszonozzuk.)


BRAIN STORMING:

Viszonylagos - az ajándékot ajándékkal szokás viszonozni, melynek valódi értékét pedig nem illik firtatni!


***


CICERO:

"Csavargóból előbb lesz gazdag ember, mint jó családapa."


BRAIN STORMING:

Gazdag emberből meg előbb lesz csavargó, mint jó családapa.


***


CICERO:

"Az ész gyakorlása a bölcsességet fokozza."


BRAIN STORMING:

Így talán érthető, hogy a közoktatás miért nem fokozza túlzottan a bölcsességet.


***


CICERO:

"Az erős és állhatatos ember nem jön zavarba a nehéz körülmények között sem."


BRAIN STORMING:

... Talán azért, mert nincs kedve pánikolni!


***


CICERO:

"Az igazságosság alapja a hűség, a szavak és szerződések állandósága és igazsága."


BRAIN STORMING:

Az igazságtalanság alapja is a hűségnek és a megállapodásoknak a kihasználása.


***


CICERO:

"Minden erény alapja a szülők iránti tisztelet."


BRAIN STORMING:

"Minden erény alapja

a szülők iránti tisztelet",

No de akkor, az

Árvák - erkölcstelenek?


***


CICERO:

"Az elismerés, a dicsfény, mint az árnyék, követi az erényt."


BRAIN STORMING:

Nem mindig hoz

Dicsfényt az erény

Cselekedete,

Mint ahogy

Dicsfénynek

Sem mindig

Erény az eredete!


***


CICERO:

"Aki jótéteményben részesült, legyen hálás."


BRAIN STORMING:

És ki határozza meg, hogy mi számít jótéteménynek?


***


CICERO:

"Súlyos teher a saját lelkiismeretünk."


BRAIN STORMING:

Az ember tehát vagy edzi magát hozzá, vagy inkább nem cipeli.


***


CICERO:

"Többet ér tíz értelmes férfi véleménye, mint a járatlan tömeg álláspontja."


BRAIN STORMING:

Többet ér, de gyöngébb is!


***


CICERO:

"Elmúlt régi bajokra már kellemesen emlékezünk vissza a nyugodt körülmények között."


BRAIN STORMING:

Minden emlék szép, ha éppen nincs semmi baj.


***


CICERO:

"A barátság első törvénye ez: (1) barátainktól tisztességes dolgot kérjünk, s barátság címén csak tisztességes dolgot tegyünk."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Pl. azt, hogy védje meg érdekeinket?

No.2.:

A barátság 2. törvénye: barátodért még a tisztességtelenséget is vállald!


***


CICERO:

"A történelem az idők tanúja, az igazság fénye, az emlékezés élete, az élet mestere, a régmúlt hírnöke."


BRAIN STORMING:

... és az érettségi vizsga réme!


***


CICERO:

"Az elismerés az erényes élet jutalma."


BRAIN STORMING:

A többség (azonban) beéri az erélyes anyagi haszonnal.


***


CICERO:

"Menekülés közben a halál szégyenletes, győzelem esetén azonban dicsőséges."


BRAIN STORMING:

Menekülés közben a halál természetes, győzelem esetén azonban... oltári nagy szívás!


***


CICERO:

"Mindenki szemében és szájában ott van már."

(= Mindenki tud róla, már nem titok.)


BRAIN STORMING:

Pláne, ha nagy port kavart!


***


CICERO:

"A tisztességes életnek négy alkotó elemét szokás megkülönböztetni: az okosságot, az igazságosságot, a lelki erősséget és a mértékletességet."

(Ezeket sarkalatos erényeknek is mondjuk.)


BRAIN STORMING:

A 'tisztességes' DIKTATÚRÁNAK is ugyanezen négy alkotó elemét szokás megkülönböztetni: (1) az okosságot - értsd: az ügyes manipulációt; (2) az igazságosságot - értsd: a saját csoport részére; (3) a lelki erősséget - értsd: a lelkiismeretet ne ingassa meg a másokkal szembeni kegyetlenségünk; és (4) a mértékletességet - értsd: ne akarjunk mindent egyszerre uralni!


***


CICERO:

"Ellenséges egyén tanúvallomását nem kell elfogadni."


BRAIN STORMING:

És ha maga ellen tanúskodik?


***


CICERO:

"Háborúban hallgatnak a törvények."

(= Ex-lex állapot.)


BRAIN STORMING:

Tévedés - nem hallgatnak, csupán nem beszélnek... hanem ordítanak... mint pl. a farkastörvények.


***


CICERO:

"A régi bajok emlékezete már megszépül."


BRAIN STORMING:

Oh, azok a régi szép amnéziás időszakok!


***


CICERO:

"Az igazságosság* minden erény úrnője és királynője."


BRAIN STORMING:

*Éppen ezért prostituálódik.


***


CICERO:

"Az igazságosság okosság nélkül sokat elér, de igazságosság nélkül az okosság semmire sem megy."


BRAIN STORMING:

De az igazságos okos ne engedjen!


***


CICERO:

"Az igazságosság megadja mindenkinek, ami őt megilleti."


BRAIN STORMING:

Ha elég sokáig élnek, és eléggé szerencsések...


***


CICERO:

"Tekintélyes ember dicsérete jólesik."


BRAIN STORMING:

De nem a tekintélyes ellenségtől!


***


CICERO:

"Gondolataink szabadok."


BRAIN STORMING:

Sokan vannak, akik azért nem támogatják a szabadság eszményét, mert nincsenek gondolataik.


***


CICERO:

"A betű nem pirul el."

(Levélben írjuk meg azt, amit szóban nem merünk kifejezni.)


BRAIN STORMING:

Van, aki leírni meri csak, hogy mennyire gyáva.


***


CICERO:

"Nagy az emberiség ereje."


BRAIN STORMING:

... A tömegben mégis elmegy a legtöbb ember esze!


***


CICERO:

"Ebül szerzett jószág ebül vész el."


BRAIN STORMING:

A farkasordító hideget és a kutya meleget sem szeretjük.


***


CICERO:

"Számomra a lelkiismeret többet ér, mint mások véleménye."


BRAIN STORMING:

Valóban - mások lelkiismeretéért sokkal többet kell fizetni vesztegetésként, mint a véleményük hangoztatásáért.


***


CICERO:

"A betegekkel szemben is meg kell őrizni az igazságot."


BRAIN STORMING:

És úgy beszélni róla, hogy ők lehetőleg ne értsék meg. (Utalva az orvosi, latin alapú szaknyelv betegek előtt való használatára.)


***


CICERO:

"Visszaemlékszem arra is, amire nem akarok, és nem tudom elfelejteni azt, amit szeretnék."


BRAIN STORMING:

A memóriának - úgy tűnik -, néha saját akarata van.


***


CICERO:

"Az emlékezet minden dolog kincstára és őrzője."


BRAIN STORMING:

Kegyes, ha a szépet őrzi; kegyetlen, ha a kellemetlent!


***


CICERO:

"Az emlékezőtehetség csökken, ha nem gyakorolják."


BRAIN STORMING:

A tanulás a megjegyzés gyakoroltatása, nem az emlékezésé!


***


CICERO:

"A hazugnak akkor sem hiszünk már, ha igazat mond."


BRAIN STORMING:

De az is ostoba, aki valaki kijelentését az illető "hazug" címkéje alapján ítéli meg!


***


CICERO:

"Könyveim számára mindig van időm, s azok is mindig szabadok számomra."

(A könyv a legjobb barát, mindig rendelkezésünkre áll.)


BRAIN STORMING:

Nem biztos, hogy az a legjobb barát, akivel csak beszélgetni lehet, de szívességet nem lehet tőle kérni!


***


CICERO:

"A halál félelmetes azoknak, akiknek a földi élettel mindennek vége - de nem azoknak, akiknek dicső neve halhatatlan."


BRAIN STORMING:

Igaz - a többieké csak hallhatatlan.


***


CICERO:

"Sok tanítvány jelesebb mesterénél."


BRAIN STORMING:

Érthető - a mester sokszor már csak a megélhetésért tanít, míg a tanítvány pedig még csak a dicsőségért tanul.


***


CICERO:

"Nem szégyellem bevallani, ha valamit nem tudok."


BRAIN STORMING:

Fura, hogy ezt sok hívő nem vallja.


***


CICERO:

"Egyetlen értelmes ember sem tartotta véleménye megváltoztatását állhatatlanságnak."


BRAIN STORMING:

Általában a megrögzött SEGG-fejek hajtogatják azt, hogy "Nem csinálok PICSÁT a számból!".


***


CICERO:

"Senki sem olyan öreg, hogy még egy évet ne ígérne magának."


BRAIN STORMING:

Az élet nem arról híres, hogy bármit is teljesítene abból, amit kérünk tőle. Pont úgy, mint Isten!


***


CICERO:

"Sohasem volt olyan szónok vagy költő, aki magánál mást nagyobbnak ismert volna el."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A szónok könnyen hozzászokik, hogy nem vágnak a szavába.

No.2.:

... Hisz' egyébként nem lett volna költő belőle!


***


CICERO:

"Nem volt soha olyan nagy egyéniség, aki valami isteni sugallatot ne hordott volna a lelkében."


BRAIN STORMING:

Könnyen azt hisszük, hogy valaki isteni, ha istenként viselkedik.


***


CICERO:

"Jó és boldog élet a becsületes és tisztességes élet."


BRAIN STORMING:

Csak az a baj, hogy ez a felébredéstől az elalvásig nem igaz.


***


CICERO:

"Semmi sem tökéletes a feltalálás pillanatában."


BRAIN STORMING:

Ellenkezőleg - a legtöbb találmány csak egy pillanatig (tűnik) tökéletes(nek).


***


CICERO:

"Senki sem nyomorultabb, mint az, aki boldog emberből lett szerencsétlen."


BRAIN STORMING:

Nála azonban van olyan, hogy "régi szép idők".


***


CICERO:

"Semmi sem édesebb, mint az igazság ragyogása."


BRAIN STORMING:

Amit alkohollal lehet még ragyogóbbá fényesíteni.


***


CICERO:

"Emberek között nagyon ritka a tökéletes szónok."


BRAIN STORMING:

A tökéletes szónok azonban már szinte nem is ember.


***


CICERO:

"Semmi sem olyan szent, semmi sem olyan erős, hogy azt a pénz ne tudná beszennyezni vagy meghódítani."


BRAIN STORMING:

A pénz az emberi társadalom szükségszerű eleme - nélküle nincs értékmérő, nincs társadalmi élet... nincs társadalom. Akinek a pénzzel van baja, annak a fennálló társadalommal van baja.


***


CICERO:

"Néha jól esik a semmittevés (lazítás)."


BRAIN STORMING:

Vesd össze: Néha jól esik a semmit EVÉS.


***


CICERO:

"A szerelmesnek semmi sem nehéz."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Persze, a szerelemért - minden más feleslegesnek, értelmetlennek, idő- és energiapocsékolásnak tűnik neki.

No.2.:

De - a szerelme nélkül lenni.


***


CICERO:

"Semmi sem tisztességes, ha nincs benne igazságosság."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Mivel az önérdek és az önzés is az őszinte igazságosság egy formája, így valahol az önzés is tisztességes önmagunk előtt.

No.2.:

Ami azonban igazságos, még nem biztos, hogy tisztességes.


***


CICERO:

"A nevek gyűlöletesek." ("Nomina sunt odiosa.")

(Cicero egyik beszédében ezt mondja: "Tekintélyes embereket megnevezni kényes dolog.")


BRAIN STORMING:

Értsd: Denomination est omen. = Megnevezésben a végzet.


***


CICERO:

"Nem félelemből, hanem kötelességből kell tartózkodni a rossztól."


BRAIN STORMING:

De ha nem tapasztaljuk meg a rossz hátrányait, nem alakul ki a vele szembeni kötelességérzet.


***


CICERO:

"Nemcsak maga a szerencse vak, de vakká teszi azokat is, akiket megajándékozott."


BRAIN STORMING:

A szerencsét szeretjük - a szerencséseket nem!


***


CICERO:

"Nem menthető az a bűn, amit barátság címén követtél el."


BRAIN STORMING:

Nem menthető az a sértés sem, amit barátságra hivatkozva kívánunk a másiktól, hogy elnézze nekünk.


***


CICERO:

"Vagyonnál, aranynál és ezüstnél többet ér a becsületesség."


BRAIN STORMING:

De az a becsületesség még többet ér, amelyet vagyon, arany és ezüst is támogat.


***


CICERO:

"Semmi sem kellemesebb a házi együttlétnél."

(= Mindenütt jó, de legjobb otthon.)


BRAIN STORMING:

No.1.:

... és rosszabb a házi egyedüllétnél.

No.2.:

A depressziósokra ez általában úgy vonatkozik, hogy ők általában otthon lesznek öngyilkosok.


***


CICERO:

"Minden élőlény önmagát szereti."


BRAIN STORMING:

...a másikat is csak akkor képes szeretni, ha önmagát látja benne.


***


CICERO:

"Minden a családi házból ered."

(Jó vagy rossz egyaránt.)


BRAIN STORMING:

De csak addig, amíg az ember más családokból eredő jóval vagy rosszal nem szembesül.


***


CICERO:

"Az igazán szép dolgok ritkák."


BRAIN STORMING:

Az igazán ritkák azonban nem mindig szépek.


***


CICERO:

"Mindent a vallás mozgat"

(... vagy úgy, hogy épít, vagy úgy, hogy üldözik*).


BRAIN STORMING:

*... vagy úgy, hogy rombol!


***


CICERO:

"Ha letérsz a törvény útjáról, minden bizonytalanná válik számodra."


BRAIN STORMING:

Attól, hogy minden bizonytalannak tűnik a számodra, még nem biztos, hogy letértél a törvény útjáról.


***


CICERO:

"A legnagyobb gyönyör vége legtöbbször csömör."

Lásd még:

PLINIUS:

"Nincs olyan gyönyör, amely előbb-utóbb ne okozna csömört."


BRAIN STORMING:

De vajon ki törődik gyönyörködés közben a gyönyör végével???


***


CICERO:

"Minden nagy dolog kezdete kicsiny volt."


BRAIN STORMING:

De nem lesz minden kicsiny dologból nagy dolog!


***


CICERO:

"Az a nagyon jó szónok, aki a hallgatóságot tanítja is, gyönyörködteti is, és cselekvésre is indítja."


BRAIN STORMING:

"Tisztelt hallgatóság! Ma, amellett, hogy alaposan kivesézzük a politikai gazdaságtan legkomplikáltabb tételeit, kikapcsolódásképpen a gyakorlatban elsajátítjuk a coitus reservatus kölcsönösen előnyös módjait."


***


CICERO:

"Aki megbánja bűnét, megnyugszik és megváltoztatja véleményét is."


BRAIN STORMING:

= "Bocs, hogy megvertelek, de ideges voltam. Most már nyugodt vagyok, és ha jobban belegondolok - tényleg neked volt igazad!"


***


CICERO:

"A szónoknak nem szabad haragudnia."


BRAIN STORMING:

A haragvónak pedig nem szabad szónokolnia.


***


CICERO:

"Az volt a díszük, hogy minden díszítést elhagytak."


BRAIN STORMING:

A szépség gyakran csak abban áll, hogy: MÁS.


***


CICERO:

"A bárányt nem ajánlatos a farkasra bízni."


BRAIN STORMING:

Miért? A farkasról a bárány legalább tudja, mire számíthat tőle.


***


CICERO:

"A takarékosság nagy bevételnek számít." (= "Parsimonia est magnum vectigal.") - "A takarékosság a legjobb bevétel." (A takarékosság a legjövedelmezőbb.) (= "Parsimonia summum vectigal.")


BRAIN STORMING:

No.1.:

De a keresetünknél nem lehet nagyobb bevételünk!

No.2.:

Furcsa illúzió azt hinni, hogy több pénzünk lesz, ha kevesebbet költünk.


***


CICERO:

"A haza földje mindenkinek drága."


BRAIN STORMING:

...akár épít rá, akár vet bele, akár abba temetik.


***


CICERO:

"A gazdag embert - még ha bűnös is - nehéz elítélni."


BRAIN STORMING:

... anélkül, hogy megkérdeznénk tőle, hogy mit érne neki a büntetése elengedése.


***


CICERO:

"A leszármazottjainkat természetszerűen* szeretjük."


BRAIN STORMING:

*Értsd: kényszeresen.


***


CICERO:

"A jámborság minden erény alapja."


BRAIN STORMING:

A jámborság azonban a diktátorok fő támasza.


***


CICERO:

"Többet ér előttem a józanész ítélete, mint a köznép véleménye."


BRAIN STORMING:

Ahány józan, annyi féle józanész!


***


CICERO:

"Többet adott neked az erény, mint amit a szerencse elvett."


BRAIN STORMING:

No.1.:

"Többet adott

Neked az erény,

Mint 'mit

A szerencse elvett";

Bár egy nagy

Szerencsével

Az erényt is,

Ha kell,

Helyettesítheted.

No.2.:

"Uram, add, hogy legalább addig kitartson az erényességem, amíg valami nagy szerencse nem ér!"


***


CICERO:

"A későbbi megfontolások bölcsebbek az előzőeknél."

(= "Aludni kell rá egyet!)


BRAIN STORMING:

Értsd: Az első gondolat erősen szkeptikus elemzése az igaz.


***


CICERO:

"Inkább a jog nem tudása okoz vitát, mint annak ismerete."


BRAIN STORMING:

Igen - a jog nem tudása vitát okoz; az ismerete koncepciót.


***


CICERO:

"A múltat már nem tudjuk megváltoztatni."


BRAIN STORMING:

De az emlékeket igen!


***


CICERO:

"Az első emberi közösség a házasságban nyilvánul meg."


BRAIN STORMING:

... és minden közösséggel kapcsolatos viszály is.


***


CICERO:

"Mindenki azt a mesterséget gyakorolja, amit tanult."


BRAIN STORMING:

Sajnos ma túlkínálat van, nemcsak a mesterségekből, hanem mesterekből és a mesterségek oktatóiból is - csak munkásokból és dolgozókból van éppen hiány.


***


CICERO:

"Minél magasabban vagyunk, annál jobban le kell ereszkednünk."


BRAIN STORMING:

De utána vár minket ismét a magaslat!


***


CICERO:

"Azok, akik a köztársaság élére jutnak, Plató parancsait tartsák meg: bármit tesznek, azt teljes szívvel tegyék és mellőzzék személyes érdekeiket."


BRAIN STORMING:

Plató elfeledkezett arról, hogy aki a köztársaság élén van, bármit tesz is, jó, ha tudja is, hogy mit tesz.


***


CICERO:

"Ami elmúlt, nem nyomaszt többé."


BRAIN STORMING:

Az ember azonban egy ún. érzelmi memóriával is bír.


***


CICERO:

"A józan ész megmondja, mit kell tenni és mit kell elkerülni."

(Egyesek ezt nevezik úgy, hogy lelkiismeret*.)


BRAIN STORMING:

*Érdekes - a józan ész ritkán szokott furdalni...


***


CICERO:

"A föld (az emberi test) visszatér a földbe."


BRAIN STORMING:

Idővel a sík hülyék is ellaposodnak.


***


CICERO:

"A köztársaságot két dolog tartja össze: a jutalmazás és a büntetés."


BRAIN STORMING:

És a sok, nyálas nyelvből készült kötelék.


***


CICERO:

"Gyakran az ember önmagának a legnagyobb ellensége."


BRAIN STORMING:

A skizofrénia fogalma az első tükörkép óta létezhet. Ha az ember valami kellemetlent okoz magának, hajlamos ezt a tükörképére kenni!


***


CICERO:

"Ha békében akarunk élni, fel kell fegyverkeznünk, mert ha letesszük a fegyvert, sohasem lesz békénk."


BRAIN STORMING:

A béke nem másból ered, mint a háborúval való fenyegetésből és a fenyegetettség érzéséből.


***


CICERO:

"Ilyen a tömeg: az igazságból keveset fog fel, a híresztelésekből pedig sokra következtet."


BRAIN STORMING:

Az átlagember nem tanulni és gondolkodni szeret, hanem a fantáziálását megmagyarázni.


***


CICERO:

"Háborúban szünetelnek a törvények."

(= Törvényen kívüli állapotok uralkodnak.)


BRAIN STORMING:

Tévedés - a háborúkhoz a békeidőkben hozott törvények vezetnek.


***


CICERO:

"Régi bajokra, gondokra szívesen emlékezünk vissza."


BRAIN STORMING:

Hasonlóképpen ahhoz, hogy szívesen gondolunk és foglalkozunk mások aktuális bajaival, gondjaival.


***


CICERO:

"A túlzott szigor, vagyis a törvény betűjéhez való makacs ragaszkodás sokszor súlyos jogtalanság."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

(???):

"A szabadság a törvényes rendben biztosítható."


***


CICERO:

"A vakmerőség a viruló ifjúságnak, az okosság pedig az öregkornak a sajátja."


BRAIN STORMING:

Az okos öregkornak az is sajátja, hogy vakmerő ifjúság előzte meg, amit sikeresen túlélt.


***


CICERO:

"A gyakorlat a legjobb tanítómester."


BRAIN STORMING:

Ez így van - bár a bürokrácia a munkaadó.


***


CICERO:

"Inkább egészséges akarok lenni, mint gazdag."


BRAIN STORMING:

Badarság - aki gazdag, könnyen jut gyógyszerhez, könnyebben könnyít a szenvedésén, míg az egészséges szegény továbbra is szenvedi a szegénység nyűgét.


***


CICERO:

"Az adók az állam idegei."


BRAIN STORMING:

Az adók behajtásának nyűge emiatt megy az államvezetés idegeire!


***


CICERO:

"Nagy szóáradat és semmi más."

(Azokra vonatkozik, akik ígérnek, de nem teljesítenek - fenyegetnek, de nem bántanak.)


BRAIN STORMING:

Ez pontosan illik a Bibliára és Istenre is.


***


CICERO:

"Az igazságot a hazugság vagy a hallgatás rombolja le."

(A hallgatás is lehet bűn. Már Izaiás is elítéli a néma kutyákat, amelyek nem ugatnak.)


BRAIN STORMING:

Mindenki hazudozik - de nem mindegy, hogy hogyan!


***


CICERO:

"Az erény rövid meghatározása: józanész szerinti életvitel."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

AQUINÓI SZENT TAMÁS:

"A 3 isteni erény: hit, remény, szeretet."


***


CICERO:

"Az élet rövid, a dicsőség örök."


BRAIN STORMING:

... Igen ám, de csak a halál után!


***


CICERO:

"Élni annyi, mint gondolkodni."

(= "Vivere est cogitare.". Ebből vette Descartes a híres mondását: "Cogito, ergo sum." = "Gondolkodom, tehát vagyok.")


BRAIN STORMING:

Ha ezt szigorúan vesszük, akkor minden élőlénynek gondolkodási képességet is tulajdonítunk; ugyanakkor így mi sem leszünk különbek az állatoknál.


***


CICERO:

"A tömeg inkább értékeli a különböző véleményeket, mint az igazságot."


BRAIN STORMING:

Mivel a tömeg nem az igazságot szereti, hanem "igazságot tenni".


***


CICERO:

"Arckifejezéssel is lehet sértegetni."

(= Az arc a lélek tükre*.)


BRAIN STORMING:

*És ezt a "tükröt" gyakran ezért törik össze.


***


CLARE BOOTHE LUCE:

"Jótett nem marad büntetlen."


BRAIN STORMING:

Vagyis nem úszod meg, hogy valamikor ne sajnáld azt, hogy jót tettél.


***


CLARENCE DARROW:

"Életünk első felét a szüleink, a másodikat a gyerekeink teszik tönkre."


BRAIN STORMING:

Ennek alapján egy gyermektelen árva lenne a legboldogabb ember.


***


CLARENCE DARROW:

"Még ha sikerül is megtanulnod helyes angolsággal beszélni, ki a csudával fogsz úgy beszélni?"


BRAIN STORMING:

"Csak a jóisten tudja ezt 5-ösre. Én 4-esre. Ti legfeljebb 3-masra." (Egy ismeretlen hegesztőoktató után)


***


CLARENCE DAY:

"Apám azt mondta, nem bánná, ha az emberek csak úgy hébe-hóba halnának meg, mint régente."


BRAIN STORMING:

A végelgyengülés sosem volt divat - mivel a többségnek még erre sincs kellő türelme!


***


CLAUDIA CARDINALE:

"A szerelem... ... Börtön, aminek boldogságból vannak a rácsai."


BRAIN STORMING:

A házasság pedig börtön, minek rácsai rácsból vannak.


***


CLAUDIANUS:

"A jelenlét sokszor csökkenti a hírnevet."

(A híres embereket nagynak, magasnak képzeljük, s a valóságban legtöbbször alacsony termetűek. A hegyek is csak messziről kékek.)


BRAIN STORMING:

A szupersztárok azért lehetnek azok, amik, mert személyesen igen kevesen ismerik őket.


***


CLAUDIANUS:

"A halál mindent kiegyenlít."


BRAIN STORMING:

Termodinamikailag legalábbis.


***


CLAUDIANUS:

"Mindenki a király példáját követi."


BRAIN STORMING:

Nap mint nap - már, ami a trónolást illeti!


***


CLAUDIANUS:

"A hatalmat csak az erény útján lehet megszerezni."


BRAIN STORMING:

De csak erénytelenséggel lehet megtartani.


***


CLAUDIANUS:

"Nem a sorscsapások, hanem a szégyen kelti fel a haragot és a bosszút."


BRAIN STORMING:

A sorscsapás azonban sokszor azt jelenti, hogy mások elvárják tőlünk, hogy szégyelljük magunkat valami váratlan és kellemetlen esemény miatt - mivel nekik jobb az a tudat, hogy mi okoztuk, nem pedig a vak véletlen.


***


CLINT EASTWOOD:

"Semmi baj sincs a lövöldözéssel, egészen addig, amíg a megfelelő embereket lövik le." ("Magnum Force", 1973)


BRAIN STORMING:

Sok politikus szeretné, ha lenne legalább egy nagy dobása az elnöksége alatt. Sok szavazónak azonban elég lenne tőlük egy nagy... durranás.


***


CLIVE JAMES:

"Csak akkor jut eszünkbe, milyen hatalmuk van a gépeknek, ha elromlanak."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Az elromlott gép mindig bosszúság néhány embernek, és mindig öröm néhány másiknak.

No.2.:

Mi lenne az autószerelőkkel elromlott autók nélkül?


***


CLIVE STAPLES LEWIS:

"A jelen az a pont, ahol az idő érintkezik az örökkévalósággal."


BRAIN STORMING:

A jelen a múlt és a jövő szerelmes csókja.


***


C. NORTHCOTE PARKINSON:

"Ha valakit megfosztanak a fontos döntések meghozatalának lehetőségétől, azokat a döntéseket fogja fontosnak tekinteni, amelyeket meghozhat."


BRAIN STORMING:

Minél kisebb jelentőségű dolgokban dönthetsz, számodra annál fontosabbakká fognak ezek válni.


***


COMPTON EDWARD MCKENZIE:

"A hála a legritkább erény, mégis mindnyájan számítanak rá."


BRAIN STORMING:

A halál egyszeri, és a legbiztosabb esemény az életünkben, mégsem számítunk rá!


***


COMTE DE LAUTRÉAMONT:

"A szürrealizmus az esernyő és a varrógép találkozása a boncasztalon."


BRAIN STORMING:

Vagyis a szürrealizmus az, amikor a boncorvos a beázó patológián éppen "rendbe teszi" a hullát?


***


CONFUCIUS:

"Sokkal nagyobb energiát fordítunk abba, hogy másokat meggyőzzünk arról, hogy boldogok vagyunk, mint abba, hogy magunkkal hitessük el ugyanezt."


BRAIN STORMING:

Azt hallani valakitől, hogy "Látom rajtad, hogy nagyon boldog vagy!" sokkal fontosabb számunkra, mint magunkban megjegyezni azt, hogy "Tudom, hogy boldog vagyok!"!


***


CONNOLY, CYRIL VERNON:

"Az irodalom olyan dolgok megírása, amit kétszer elolvasnak; az újságírás azé, amit egyből fölfognak."


BRAIN STORMING:

A mai napilapmennyiséget tekintve egyre inkább úgy tűnik, hogy az Internet mentheti meg az erdőket.


***


CONNOLY, CYRIL VERNON:

"Akit az istenek el akarnak veszejteni, azt először ígéretes tehetségnek deklarálják."


BRAIN STORMING:

"Tehetséges fiatalember! Szerintem kiváló donor válik majd belőle!"


***


CONNOLY, CYRIL VERNON:

"Jobb, ha önmagunknak írunk, s nincs közönségünk, mint ha a közösségnek írunk, s nincs egyéniségünk."


BRAIN STORMING:

...Ami nem is annyira rossz, mert az ember egyéniség nélkül is lehet boldog.


***


CONNOLY, CYRIL VERNON:

"Aki uralkodik a szenvedélyein, az az értelem rabszolgája."


BRAIN STORMING:

A BOLDOGULÁS érdekében fejlesztened kell az értelmedet, a BOLDOGSÁG érdekében viszont korlátoznod!


***


CORNELIA OTIS SKINNER:

"A női erény a férfiak legnagyobb találmánya."


BRAIN STORMING:

A női erényt a csekély potenciájú férfiak találták ki.


***


CORENLIUS NEPOS:

"A nehéz dolgokat holnapra kell halasztani."


BRAIN STORMING:

Másnapra... vagy a másnaposságra?


***


CORENLIUS NEPOS:

"A dicsőséggel együtt jár az irigység."


BRAIN STORMING:

Ha azonban csak irigyelnek, az még nem dicsőség!


***


CORENLIUS NEPOS:

"A nagy embereket nem szerencséjük, hanem erényes életük alapján kell megítélni."


BRAIN STORMING:

A legtöbb nagy ember erélyes élete azonban többnyire szintén szerencse dolga!


***


CORNELIUS NEPOS:

"A hely és kor követelményeit figyelembe kell venni."


BRAIN STORMING:

Egyetemes erkölcs nem létezik, csak lokális és temporális etika.


***


CORNEILLE:

"Fenyegethetik azt, aki nem fél a haláltól."

Továbbá:

TOLSZTOJ:

"Olyan emberek, akik nem értik az életet, el nem kerülhetik, hogy a haláltól féljenek."


BRAIN STORMING:

Én értem az életet és nem félek a haláltól. De amikor a gyermekem még kicsi volt, nem értette... és én az ő halálától féltem. Amíg fel nem nőtt, addig helyette is élnem kellett.


***


CURTIUS:

"A hízelgés a királyok örökös baja."


BRAIN STORMING:

Igaz - azt sem tudják, melyiknek dőljenek be. De hát, ez is a királyi mesterség egyik nehézsége!


***

CURTIUS:

"A szerencse gőgös."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Mert isteni adományként tetszeleg!

No.2.:

Mert azt hisszük - "Ez jár nekünk!".


***


CURTIUS:

"A háború felforgatja a természetjogot."


BRAIN STORMING:

Épp ellenkezőleg - a háború mindig egy józanító arculcsapás azért, mert elfelejtettük: a békéért is meg kell dolgozni!


***


CYCLOPS:

"Túl sokszor keverjük össze a mozgást a haladással."


BRAIN STORMING:

Bármi van is - a mozgás a lényeg, még ha értelmetlen is!


***


SZENT CYPRIÁN:

"Az Egyházon kívül nincs üdvösség."


BRAIN STORMING:

... mármint a hívők részére.


***


CYRANO DE BERGERAC:

"A csók egy rózsás pont az imádat "i" betűjén."


BRAIN STORMING:

De vigyázni kell, mert könnyen végignyalhatjuk a töviseket.


***


CYRIL CONNOLLY:

"Az élet - labirintus, amelyben még akkor választjuk a rossz irányt, amikor járni sem tudunk."


BRAIN STORMING:

Az élet egy labirintus, ahol, ha az ember kiismeri magát, akkor a többiek patkánynak tartják.


***


CZAKÓ GÁBOR:

"A prózához tiszta fej kell, a verseléshez nem feltétlenül."


BRAIN STORMING:

A részegség segít olyat alkotni, ami megrészegít.


***


CSÁKÁNYI ESZTER:

"Imádok enni, nem sokat egyszerre, inkább egész nap."


BRAIN STORMING:

Mi a lehetetlenség? - Az, hogy valaki úgy vigye végig a napját, hogy semmit se szokásból csináljon.


***


CSEKE LÁSZLÓ:

"Fantasztikus leveleket kapok. «Kedves Cseke úr, intézze el, hogy zavarják már egy kicsit az adást. Recsegés nélkül nincs nosztalgia.»"


BRAIN STORMING:

Cseke nem tudott beszélni, énekelni, zenélni... de zenét csinálni: azt igen!


***


CSERNISEVSZKIJ:

"Egy arcot szépen festeni egészen más, mint szép arcot festeni."


BRAIN STORMING:

Erről szól a kozmetika is.


***


CSIKY GERGELY:

"A fiatalság olyan hiba, amely napról napra kevesbedik."


BRAIN STORMING:

A fiatalság elszáll, a szenilitás megmarad.


***


CSÓKAY ANDRÁS

"Úgy éreztem, nem elég az, ha az embernek munkája van, hivatása is kell, hogy legyen."


BRAIN STORMING:

Hivatás az, amit magadtól csinálsz és addig, amíg kedved nem lesz ahhoz, hogy a munkáddal is foglalkozz.


*** *** ***D


"A könyv ne csak barátunk, hanem ellenfelünk is legyen:

értsük meg, de vitatkozzunk vele.

Az olvasás csak így válik hasznunkra."

DENIS DIDEROT


*** *** ***


DALCSEV, ATANASZ:

"Minden író szeretné, ha tetszést aratna, csak néhánynak fontos az is, hogy - kinek tetszik."


BRAIN STORMING:

Mindegy,

Kinek tetszik,

Ha a művet

Megveszik.


***


DALCSEV, ATANASZ:

"Aki a tökéletességre törekszik, az arra van kárhoztatva, hogy csupán töredékeket alkosson."


BRAIN STORMING:

...De tökéletes töredékeket!


***


DALE CARNEGIE:

"Kritizálni, rosszallni és panaszkodni minden hülye tud. A legtöbb csinálja is."


BRAIN STORMING:

Kritika, rosszallás, panaszkodás - az intelligencia és a kreativitás ELGAZOSODOTT formája... zöldnek zöld, sok oxigént és biomasszát képez - de emberi fogyasztásra alkalmas dolgot nem lehet rajta termeszteni.


***


DALE CARNEGIE:

"A figyelem egyike a legszebb bókoknak, amelyekkel megörvendeztethetünk valakit."


BRAIN STORMING:

Ha szeretnek, figyelnek rád. De még nem biztos, hogy szeretnek, ha figyelnek rád!


***


DALLOS S.

"A boldogság csak egy-egy rendkívüli pillanat, legfeljebb perc, a többi csak a rá való emlékezés."


BRAIN STORMING:

Ilyen még a reményekkel teli vágyakozás is, ami nem kevesebb gyönyörűséget okozhat, mint maga a beteljesülés!


***


DALOS GYÖRGY:

"Irodalom az, ha az ember kitalál valamit, ami igaz."


BRAIN STORMING:

Ami megtörténik - az a valóság. Azt elmondani, hogy miért történik - az az irodalom.


***


DANIEL BOORSTIN:

"Az imázs nem csupán egy márkajelzés, egy forma, egy szlogen vagy egy könnyen megjegyezhető kép. Az imázs gondosan megtervezett és kialakított profilja az adott egyénnek, intézménynek, vállalatnak, terméknek vagy szolgáltatásnak."


BRAIN STORMING:

Az imázs a megvásárolt dolog árának azon része, amit annak fizetsz ki, aki megtervezte, hogyan vegyenek rá téged arra, hogy azt megvedd.


***


DARVAS IVÁN:

"Ha az ember a zsigereiben hordja, hogy ő nem olyan, mint a többiek, akkor beismeri, hogy a többiek sem olyanok, mint ő."


BRAIN STORMING:

"Nem hasonlítok SENKIHEZ, vagyis MINDENKIHEZ hasonlítok."


***


DARVAS IVÁN:

"Nem mintha az elmúlt rendszerben több tényről tájékoztattak volna, viszont nem is keltették fel az érdeklődésemet."


BRAIN STORMING:

A dolgokat nem az teszi létezővé, hogy kíváncsiak vagyunk rájuk.


***


DAVE SCHINBECKER:

"Hittem a lélekvándorlásban, de már nagyon régen, talán egy másik életben."


BRAIN STORMING:

Az állandó civakodással, hogy van-e lélekvándorlás vagy nincs, a haláltól is elveszik a kedvemet.


***


DAVID BRINKLEY:

"Sikeres ember az, aki szilárd alapokat tud építeni azokból a kövekből, amelyeket mások hajigálnak rá."


BRAIN STORMING:

No.1.:

De az igazán okos abból épít házat is.

No.2.:

Vagyis - az igazi sikerember mások utálatából is hasznot húz!


***


DAVID FERRIER:

"A számítógép: amikor egymillió gyengeelméjű dolgozik fénysebességgel."


BRAIN STORMING:

Szerelmes vagyok a számítógépembe. Egyforma az I.Q.-nk.


***


DAVID GEFFEN:

"Ebben a pillanatban 100%-ban homoszexuálisnak tartom magam. De valahányszor megpillantom Demi Moore-t, amint elsétál a tengerparti házam előtt, azt gondolom: "Ez aztán a jó bőr!""


BRAIN STORMING:

A vezető elit már nem engedheti meg magának, hogy egyfelé legyen elhajlott.


***


DAVID KUCK:

"A számítástechnikusok okosabbak, mint a matematikusok. Nekik 30 évig tartott, ami a matematikusoknak 300 évig: jelentéktelenné válni."


BRAIN STORMING:

A jó számítástechnikust nem ismerik a cégnél!


***


DAVID OGIVLY:

"A gyártó és hirdetője között majdnem olyan intim a kapcsolat, mint a beteg és az orvos között."


BRAIN STORMING:

= "Ha nem veszed, beteg vagy!"


***


DE MAISTRE:

"Vaksors, véletlen? Üres és értelmetlen szavak! Inkább ezt mondhatnánk: «A Gondviselés inkognitói.»"


BRAIN STORMING:

Vagy: "Naná, hogy nem vagyunk hülyék!"


***


DEÁK FERENC:

"Ha tőlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna: hazudni nem szabad."


BRAIN STORMING:

De ki mondja meg a különbséget a hazugság, a félreértés és a tévedés között?


***


DEEPAK CHOPRA:

"Ki vagyok én? Egyedül ezt a kérdést érdemes feltenni, s erre az egyetlenre sosincs válasz." ("Merlin és Artúr király")


BRAIN STORMING:

Dehogyis nincs - ahány ember annyiféle! Sőt, ha önmagunktól kérdezzük: ahány hangulat és élmény, annyiféle!


***


DELACROIX:

"Egy vonal egyedül semmit nem jelent, kell egy második, hogy jelentést adjon neki."


BRAIN STORMING:

Határvonalként nagyon is van jelentése önmagában!


***


DELACROIX:

"Nem csak azért dolgozunk, hogy termeljünk, hanem azért is, hogy értelmesen töltsük az időt."


BRAIN STORMING:

A mennyiség gyönyörködtet!


***


DÉMOKRITOSZ:

"A rossz, értelmetlen és mértéktelen élet, nem rossz élet, hanem hosszas haldoklás..."


BRAIN STORMING:

Jómagam szeretnék MÉRTÉKTELENÜL élve ROSSZUL haldokolni...!


***


DÉMOKRITOSZ:

"Az ember: kis Világegyetem."


BRAIN STORMING:

Az ember egy aprócska ősrobbanásból alakul ki, és születése előtt 9 hónapig tágul.


***


DEMOPHIL:

"A túl sok ruha akadályozza a test szabad mozgását, míg a gazdagság a lélek szabad mozgását akadályozza."


BRAIN STORMING:

A szép nők mégis úgy gazdagodnak meg, hogy levetik a ruhájukat!


***


DÉMOSZTHENÉSZ:

"A pénz minden tevékenység idegsejtje (feltétele)."

(Démoszthenész nevezte a pénzt a "dolgok velejének". Latinul: "nervus rerum".)


BRAIN STORMING:

A pénz jótékonyan hat az idegességre - ha nem is úgy, hogy általa valami idegnyugtatásra alkalmas tevékenység megtételéhez vagy dolgok megvásárolására használjuk, hanem a puszta tudat is, hogy ha akarnánk, megtehetnénk.


***


DEREK BOK:

"Ha szerinted az oktatás drága, próbáld ki a tudatlanságot."


BRAIN STORMING:

De azt is, hogy rájöjj: milyen tudásra van valóban szükséged!


***


DERWOOD FINCHER:

"A tapasztalat segít minket, hogy ugyanazt a hibát sokkal ravaszabban követhessük el."


BRAIN STORMING:

Azonban - nem minden hiba, aminek az első próbálkozását tapasztalatszerző kudarc kíséri!


***


DESCARTES:

"A kétely a bölcsesség kezdete."


BRAIN STORMING:

A vége pedig az, hogy ésszel tudjuk, miben érdemes hinnünk!


***


DESCARTES:

"A kétely a bölcsesség kezdete."


BRAIN STORMING:

A kétely a bölcsesség - és a gyomorfekély! - kezdete.


***


DESCARTES:

"Gondolkodom, tehát vagyok."


BRAIN STORMING:

Szerencsére nem csak addig vagyok, amíg gondolkodom.


***


DESMOND MORRIS:

"A város emberi állatkert."


BRAIN STORMING:

... nyitott ketrecekkel.


***


DESMOND MORRIS:

"A város nem betonrengeteg, hanem emberi állatkert."


BRAIN STORMING:

Ahol nem kell jegy a látogatáshoz, de fizetni kell a ketrecért és általában csak a kifutóban lehet megnézni a többi állatkerti lakót.


***


DICK CAVETT:

"Olyan sok vígjátékot adnak a tévében. És vígabbak lesznek ettől az emberek az utcán?"


BRAIN STORMING:

Nem, persze hogy nem. Mivel nem az utcán nézik a vígjátékokat!


***


DICK CAVETT:

"Amíg az emberek megfizetik a bóvlit, megéri gyártani."


BRAIN STORMING:

Pontosabban: amíg az emberek pénzt hajlandók adni a látszatért.


***


DICK CAVETT:

"Információs szupersztráda? Úgy hangzik, mint valami hosszú, unalmas út, melyen évente 50.000 ember hal meg."


BRAIN STORMING:

A szupersztráda nem öl, de butít és így agyhalottakat gyárt.


***


DICK GREGORY:

"Ha az amerikai lovasság győzött, dicső győzelem volt; ha az indiánok, akkor vérfürdő."


BRAIN STORMING:

A lovasság csak indiánokat ölt; míg az indiánok lovakat is!


***


DIDEROT:

"Nem szavakat - benyomásokat akarunk a színházból magunkkal vinni."


BRAIN STORMING:

Különösen a magánpáholyos randizók!


***


DIODÓROSZ:

"A könyv a lélek orvossága."


BRAIN STORMING:

Amit oldalanként kell a szembe csepegtetni.


***


DIOGENÉSZ:

"Antiszhenész mondása volt: «Jobb a keselyűk, mint a hízelgők közé kerülni, mert az előbbiek csupán a holtakat, az utóbbiak viszont az élőket falják fel.»"


BRAIN STORMING:

Többnyire azonban a keselyűk is arra várnak, hogy a hízelgők jóllakjanak, és rávethessék magukat a maradékainkra!


***


DIOGENÉSZ:

"Amikor Diogenész észrevette, hogy egy fiatalember elpirul, a következő szavakkal igyekezett kisegíteni az illetőt: «Sebaj, ilyen az erény színe»."


BRAIN STORMING:

Az erényesség tehát hasonlítana a tapasztalatlansághoz?


***


DISNEY, WALT:

"Fütyülj, míg dolgozol!"


BRAIN STORMING:

Hacsak nem vagy trombitás!


***


DISRAELI, BENJAMIN:

"Ritkán valósul meg,

Amit előre láttunk;

Rendesen az történik,

Amit legkevésbé vártunk."


BRAIN STORMING:

Jómagam mindig

A legrosszabbra

Készülődök;

Aztán rendesen

Úgy esik,

Hogy alaposan

Meglepődök!


***


DISRAELI:

"Minden, amit zsenialitás szült, a lelkesedés gyermeke."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

"Addig senki nem megy haza, amíg megoldást nem találnak rá!"

(Állítólag Henry Ford mondta)


***


DOGBERT:

"Minél többet nézek tévét, annál inkább csodálkozom, miért nem én vagyok a Föld kizárólagos ura."


BRAIN STORMING:

Nem szeretek tévét nézni, általában csak hallgatom. Igazából csak így derül ki, hogy jó-e a műsor.


***


DOLLY (PENCI MÁRIA ILONA):

"Eleinte zavart, hogy nem tudtam a közértbe bemenni anélkül, hogy megismertek volna."


BRAIN STORMING:

Népszerű embernek nehéz tolvajnak lennie - de nem is kell; elég, ha kér.


***


A DOMONKOS REND (címerének alapja):

"Az Úr kutyái...(= Domini canes)"

(A domonkosok címerében kutya van, égő fáklyával a szájában. A domonkos rendet Szent Domonkos alapította. A rendtag neve alapítójuk után latinul: dominicanus. E szóból ered a játékos elnevezés: "Domini canes" = Az Úr kutyái.)


BRAIN STORMING:

Jaj, de szerethetik egymást a különböző rendek!


***


DON HEROLD:

"A munka az idegeskedés egy formája."


BRAIN STORMING:

... Ami munkát ad az idegorvosnak is!


***


DON HEROLD:

"Minek ellenállni a kísértésnek? Mindig lesz másik."


BRAIN STORMING:

Kísértés: másoknak nem tetsző szükség. Amit ki kell elégíteni, hogy embernek érezhessük magunkat.


***


DON LARSON:

"Ha az emberek az igazán fontos dolgokra koncentrálnának az életben, hiány lenne horgászbotokban."


BRAIN STORMING:

Egyik ismerősöm mondása: "Hajj, de szeretek horgászni! ... De tudok is!"


***


DON MARQUIS:

"Az optimista olyan ember, akinek soha nem volt elég tapasztalata."


BRAIN STORMING:

No.1.:

... mármint több rossz tapasztalata, mint nekünk!

No.2.:

Optimistának lenni könnyű! - A pesszimizmushoz gondolkodni kell!


***


DON MARQUIS:

"A New Yorkiak többsége tanyákról költözött fel, hogy megpróbáljon annyit összekaparni, amennyiből visszaköltözhet a tanyára."


BRAIN STORMING:

Mindenütt jó, de a legjobb ott, ahol otthon érzed magad.


***


DON MARQUIS:

"Azok a sikeres emberek, akik olyasmiket tudnak kitalálni, amelyek a többi embert lekötik."


BRAIN STORMING:

A siker néha nem az, hogy rájössz, hogy mit szeretsz csinálni, hanem az, hogy rájössz - mit tudsz másokkal pénzért csináltatni!


***


DON QUINSENBERRY:

"A jövő olyan, mint a jelen, csak hosszabb."


BRAIN STORMING:

Az idő már időtlen idők óta tart.


***


DONALD TRUMP:

"Ha már úgyis gondolkodsz, gondol valami nagyot."


BRAIN STORMING:

... de lehetőleg ne saját magadról!


***


DORA RUSSEL:

"A gyerekszüléshez sokkal nyomósabb indítékra van szükség, mint hogy nem tudjuk megakadályozni a fogantatását."


BRAIN STORMING:

A túlnépesedést úgy lehet megfékezni, hogy tovább csökkentjük az orgazmusokra eső fogantatások számát.


***


DOROTHY PARKER:

(Az Orson Welles-szel való találkozás) "Olyan, mint találkozni Istennel anélkül, hogy meghalnánk."


BRAIN STORMING:

A hívők hisznek istenben, mert hitük szerint ő teremtette a világot - azonban sem isten létét, sem a teremtésének a tényét nem tudják bizonyítani. Csupán csak hinni tudnak benne. Ez alapján csoda-e, hogy azokat, akiknek meg vagyunk győződve a létéről, akit személyében is ismerünk, és aki hihető világképet tud nekünk nyújtani - vagyis a filmgyárosok - ... szóval csoda-e, hogy istenként tiszteljük őket? ... Ők léteznek, és az általuk alkotott világot elhisszük - még ha rövid időre is. Ők így - ha csak egy film erejéig is, de - nagyobbak és hitelesebbek, mint bármilyen világteremtő istenség merő fantáziaképe.


***


DOSZTOJEVSZKIJ:

"A szépség: talány."


BRAIN STORMING:

...Amin csak akkor gondolkozol el, ha nem a tiéd.


***


DOSZTOJEVSZKIJ:

"A művészet épp olyan szükséglete az embernek, mint az evés és ivás."


BRAIN STORMING:

És művészet, hogy az emberek mennyit tudnak enni és inni. Ám minél többet eszik vagy iszik, annál kevésbé.


***


DOUGLAS ADAMS:

"Az emberi lények, akik attól egyediek, hogy képesek tanulni mások hibáiból, arról is nevezetesek, hogy szemmel láthatóan nem szeretik ezt tenni."


BRAIN STORMING:

"Tanulni, tanulni, tanulni." - mondják. Mi azonban megkérdezhetnénk: "Minek, minek, minek?"


***


DRABKINA, JELIZAVETA JAKOVLEVNA:

"Ahol megfakulnak a szavak, ott erőre kapnak a számok."


BRAIN STORMING:

= "Nincs neked mit mondanom... Na, ezt add össze!"


***


DRABKINA, JELIZAVETA JAKOVLEVNA:

"Lenin ereje ... abban volt, hogy igazat mondott az embereknek."


BRAIN STORMING:

... legalábbis ő úgy hitte.


***


DRABKINA, JELIZAVETA JAKOVLEVNA:

"Hátra kell lépni, hogy nagyobbat lehessen előreugrani."


BRAIN STORMING:

De csak akkor, ha előzőleg nem fordítottunk hátat a szakadéknak!


***


DUNAI TAMÁS:

"Részeget csak józanul lehet játszani."


BRAIN STORMING:

Ezt azonban csak részegen lehet megtanulni és gyakorolni.


***


DWIGHT D. EISENHOWER:

"Az emberek békét akarnak. Olyannyira, hogy a Kormánynak nemsokára jobb lesz eltűnnie az útból, és hagyni, hogy megkapják."


BRAIN STORMING:

A mai, magasabb életszínvonalon egyre zavaróbb a kormány, holott egyre nagyobb szükség van rá.


***


DYLAN THOMAS:

"Az alkoholista az, aki ugyanannyit iszik, mint mi, csak nem szeretjük."


BRAIN STORMING:

Alkoholista az, aki nem bírja.


*** *** ***E


"Aki elmélkedés nélkül olvas, olyan, mintha emésztés nélkül enne."

EDMUND BURKE


*** *** ***


EARL WILSON:

"Ha szerinted senkit sem érdekel, élsz-e még, próbáld ki, hogy pár hónapig nem fizetsz adót a kocsid után."


BRAIN STORMING:

Egyedi vagy, mivel az adóhivatal puszta számok alapján rád ismer.


***


THE ECONOMIST MAGAZIN:

"A kutatók a hadiiparban úgy néznek a kereskedelem világára, ahogyan a tizenévesek az első nemi élményük elé: mohó vágyakozással, némi izgalommal, miközben fogalmuk sincs arról, milyen rumlival jár az egész."


BRAIN STORMING:

A háborút az evolúció használja az új technikák kifejlesztésére.


***


ED BARSIS:

"Erkölcsileg egyetlen egy ember sem tiszta körülöttünk. Legalábbis a menedzserek nem."


BRAIN STORMING:

Az "erkölcsileg tiszta" ember nagyon is "átlátszó" ...


***


EDGAR BERGEN:

"Igaz, hogy a kemény munka még soha nem ölt meg senkit, de miért kockáztasson az ember?"


BRAIN STORMING:

Egy hóhér vajon mit érthet kemény munka alatt?


***


EDGAR LEE MASTERS:

"A zsenialitás tengerszem, mely visszatükrözi az eget, a hegycsúcsokat, a partot szegélyező fákat. Ezért van ott, ez a dolga."


BRAIN STORMING:

Mégis, sok zseni kötött ki börtönben!


***


EDGAR R. FIEDLER:

"Kérdezz meg öt közgazdászt, és öt különböző választ fogsz kapni (ha az egyik a Harvardon tanult, akkor hatot)."


BRAIN STORMING:

A közgazdászok megtanulják, hogy a múltban hogyan változott a társadalom és a pénzpiac összefüggése és törvényszerűségeket állítanak fel. Mindezek azonban nem pontosabban jelzik előre a változásokat (vagy még pontatlanabbul), mint a meteorológia az időjárást.


***


EDGAR WALLACE:

"Az emelkedett lélek az a férfi, aki talált valamit, ami érdekesebb a nőknél."


BRAIN STORMING:

Az emelkedett lélek az a férfi, aki ... a nőkben nemcsak a mindent beszippantó, feneketlen fekete lyukat látja, hanem a fénylő napsugarat is.


***


EDGAR WATSON ("ED") HOWE:

"Mikor egy férfi azt mondja: pénzzel bármit el lehet intézni, az azt jelenti, hogy neki egy vasa sincs."


BRAIN STORMING:

Ahhoz, hogy pénzt csinálj - pénz kell. Ahhoz, hogy nagyon sok pénzt csinálj - nagyon sok pénz kell!


***


EDISON, THOMAS ALVA:

"A lángész: egy százalék ihlet és kilencvenkilenc százalék verejték*."


BRAIN STORMING:

No.1.:

*De nem feltétlenül a lángészé!

No.2.:

Ergo - a lángészség bűzlik!


***


EDISON, THOMAS ALVA:

"Csak mert valami nem azt csinálja, amire tervezted, nem azt jelenti, hogy haszontalan."


BRAIN STORMING:

Ez a gyereknevelésre is igaz.


***


EDISON, THOMAS ALVA:

"Nincs olyan eszköz, melyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól!"


BRAIN STORMING:

Ezért tarthatta Edison szinte leghaszontalanabb találmányainak a fonográfot (1878), és a mozgóképvetítőt (1889).


***


EDISON, THOMAS ALVA:

"Soha nem dolgoztam egy napot sem életemben: jó móka volt."


BRAIN STORMING:

Edison nem dolgozott, hanem munkát adott az egész fejlett civilizációnak!


***


EDISON, THOMAS ALVA:

"Nagyon figyeljünk oda a mások által sikerre vitt újításokra. Egy ötlet eredetisége csakis az aktuális problémákhoz való alkalmazhatóságában rejlik."


BRAIN STORMING:

Edison igazi zsenije nem az intelligenciájában vagy a kreativitásában van, hanem a gátlástalanságában és kitartásában, ami abban állt, hogy egy problémát minden és bármi áron és módon meg akart oldani!


***


EDWARD BULWER-LYTTON:

"A szenvedély az emberi szív lavinája, amelyet elindíthat egyetlen sóhaj is."


BRAIN STORMING:

Az undor lavinája pedig az, amit a sóhaj közvetítette szájszag kiválthat.


***


EDWARD BULWER-LYTTON:

"A művészet a szépség, a tudomány és az igazság keresésének eredménye."


BRAIN STORMING:

Külön-külön csak pénzkeresés.


***


EDWARD COKE:

"Az én házam

Az én váram."


BRAIN STORMING:

És ha a takarítót

Csak várom,

Nem lesz más

Csak várrom!


***


EDWARD DAHLBERG:

"Nagyon sokáig tart, amíg az ember nem ért meg semmit."


BRAIN STORMING:

Pontosabban az, hogy az ember felfogja, hogy néha nem az számít, ahogy a dolgokat ő maga felfogja, vagy megérti; hanem hogy attól, hogy érti ugyan, viszont másoknak elmagyarázni mégsem tudja.


***


EDWARD R. MURROW:

"Aki még nem zavarodott össze, az igazából nem érti a helyzetet."


BRAIN STORMING:

Bármit megérteni többnyire azt jelenti, hogy még nem szorít a szemellenzőnk.


***


EDWARD YOUNG:

"A halogatás az idő tolvaja."


BRAIN STORMING:

... pedig nem is az időről szól.


***


ED WYNN:

"Az agglegény az, aki egyszer sem követi el ugyanazt a hibát."


BRAIN STORMING:

De minden mást többször!


***


EGRY JÓZSEF:

"Csak az átlagművészek tapadnak tradíciókhoz! Az igazi művészet teremti a tradíciót."


BRAIN STORMING:

A kialakított tradíció viszont már termeli az átlagművészeket ...


***


EILLIAM HRUSCSOV:

"Ha az emberek igazán szeretnének dolgozni, még mindig botokkal szántanánk, és a hátunkon cipelnénk mindent."


BRAIN STORMING:

A civilizáció az izgága lustaság eredménye.


***


ELBERT HUBBARD:

"Az élet csak az egyik rohadt dolog a másik után."


BRAIN STORMING:

Ami után mi következünk.


***


ELBERT HUBBARD:

"A zsenialitásnak megvannak a maga határai, a hülyeség azonban nincsen ilyen korlátok közé szorítva."


BRAIN STORMING:

A hülyeség azért tűnik kreatívabbnak, mert az nem igyekszik a valósághoz alkalmazkodni.


***


ELEANOR DORAN:

"Szeresd az ellenséged - be fog dilizni."


BRAIN STORMING:

Irtózatos, ha nincs olyan ellensége az embernek, aki gyengébb nála.


***


ELIE WIESEL:

"Az önuralom az egyetlen uralom, amelyre az embernek törekednie kell."


BRAIN STORMING:

... mások szerint legalábbis...


***


ELIZABETH BARRET BROWNING:

"Igaz dolgokat mondott, de rossz neveket adott nekik."


BRAIN STORMING:

Az ember alapjában véve jó és jót akar... de a többség olyan béna, hogy a jót is csak úgy képes akarni, hogy az rosszá válik.


***


ELLEN GLASGOW:

"A nők szeretnek úgy nekiülni egy probléma megoldásának, mint a kötésnek."


BRAIN STORMING:

Vagyis két, marokra fogott hegyes szerszámmal szurkálni a témát annak reményében, hogy valami szép fog kijönni belőle.


***


ELMER RICE:

"Minél inkább változik valaki egy másik jellemmé, a hozzáértő szeme annál inkább felfedezi benne az eredeti jellemet."


BRAIN STORMING:

A szélhámos is csak magát adja, csak azt hisszük, hogy nem mi fizetünk neki.


***


EMILE COUE:

"Minden nap egyre jobb és jobb vagyok mindenben."


BRAIN STORMING:

Amit egyre kevesebb és kevesebb ideig tudok kamatoztatni.


***


EMILY LOTNEY:

"Megtérített kannibál az, aki pénteken csak halászt eszik."


BRAIN STORMING:

... És azt is csak vegetáriánusból készült körettel...


***


ENNIUS:

"A szerencse a bátrak oldalán áll."


BRAIN STORMING:

... Egyszer csak!


***


ENNIUS:

"Rosszul alkalmazott jótett rossztettnek vehető."


BRAIN STORMING:

Akkor a jól alkalmazott rossztett jótettnek vehető?


***


ENRIQUE ROJAS:

"Az igazi szerelem elkötelezettség, ami erőfeszítést igényel. Nem igazi az a szerelem, amiből hiányzik az önkéntes elkötelezettség, amellyel szerelmünk mellett állunk, és róla gondoskodunk, mert a szerelem odaadás, együtt tervezgetés, mindannak átnyújtása, amik vagyunk, és amink van."


BRAIN STORMING:

... Éppen emiatt hajtogatom én mindig azt, hogy a szerelem nem más, mint a szülő-gyerek függőségi viszony felnőttkori, intimitással átszőtt újrajátszása.... Néhányan úgy viselkednek benne, mint az óvodások, néhányan úgy, mint a lázadó kamaszok. Aki minden tekintetben felnőtt, az nem ácsingózik egy másik emberrel való, önfeláldozó, önkéntesen vállalt kapcsolatra (talán hacsak nem a gyerekéről van szó)... na de ki az aki minden tekintetben felnőttnek nevezhető manapság???


***


EÖTVÖS JÓZSEF:

"Vigyázzon mindenki magára, mielőtt meghajlik: nehéz felegyenesedni.


BRAIN STORMING:

Aki azonban állandóan egyenes, azt hamar eltalálják!


***


EÖTVÖS JÓZSEF:

"A haza azon kis világ, mely mindenkit a nagy Földhöz csatol, s melyet mindenki megfoghat."


BRAIN STORMING:

De csak ennyi.


***


EPERJES KÁROLY:

"Miért nem lettem focista? - Isten nem adott elég tehetséget és szorgalmat. Kénytelen voltam elfogadni a véleményét."


BRAIN STORMING:

Úgy néz ki, hogy Isten a színészséghez sem adott elég tehetséget... Egy vérbeli színész el tudná játszani a tehetséges focistát!


***


EPERJES KÁROLY:

"A világtörténelem egyetlen olyan országa vagyunk, amelyet saját korábbi maga vesz körül."


BRAIN STORMING:

... Sokan úgy tekintenek erre, mint amikor egy kövér ember lefogy, de nem cseréli le a ruhatárát - tkp. jobban érzi magát, de kényelmetlenek neki a bő ruhái... így igazából legszívesebben visszahízna, csak ne kelljen új ruhákat vennie.


***


EPIKTÉTOSZ:

"Jegyezd meg: ha trágár alak van a jó barátok között, szükségképpen más is bemocskolja magát, aki vele tölti az idejét, még akkor is, ha különben tiszta lelkű."


BRAIN STORMING:

A kosz és a fertő a termodinamika törvényeit követve igyekszik betölteni a rendelkezésre álló teret, és kiegyensúlyozottságra törekszik: a trágár a tiszta lelkűt összemocskolja, miközben mocskolódásával feszültségeit igyekszik csillapítani.


***


EPIKTÉTOSZ:

"Ha haladni akarsz a bölcsességben, el kell viselned, hogy külsőleges dolgokban ügyetlennek és együgyűnek tartsanak."


BRAIN STORMING:

Ha azonban külsődleges dolgokban ügyetlennek és együgyűnek tartanak, attól még nem haladsz előre a bölcsességben!


***


ERASMUS:

"Az önimádat az az erény, ami rengeteg boldog embert teremt."


BRAIN STORMING:

No.1.:

De szeretnék olyan beképzelt lenni, ami másokban már bántó.

No.2.:

Valljuk csak be - legtöbben irigységből utáljuk a beképzelteket.


***


ERASMUS:

"Ugyanabból a szájból hideget és meleget fújni."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Az ad hoc vádak tipikus elve - bárki bármit tesz, azzal valakinek biztosan kedvez, valakinek pedig biztosan árt!

No.2.:

Ugyanaz a lehelet másképpen hat egy forró levesre, és egy átfagyott kézre...


***


ERASMUS:

"Siess, de lassan."


BRAIN STORMING:

A lassú sietség

Lényege:

Mit teszünk,

(Van tervünk,)

Hamar kezdjünk

Bele!


***


ERASMUS:

"Az ember az embernek vagy istene, vagy farkasa."


BRAIN STORMING:

A modern ember megtanulta, hogyan hasznosítsa a farkast... és ugyanezt megtette az istennel is.


***


ERASMUS:

"Három nap múlva a hal megromlik, hacsak nincs besózva - és a vendég is fárasztó, ha nem nagyon kedves."


BRAIN STORMING:

Ha 3 napig

Kibírod,

Akár meg is

Szokhatod!


***


ERIC HOFFER:

"Az ember az egyetlen állat, amely képes unatkozni."


BRAIN STORMING:

... és elhinni, hogy a legtöbb tevékenysége nem unaloműzés.


***


ERIC HOFFER:

"A szabadság alapvető próbája nem abban áll, hogy mit szabad megtennünk, hanem hogy mit szabad nem megtennünk."


BRAIN STORMING:

Nem szeretném ezt nem akarni, de mivel nem tartózkodhatok, döntenem kell a passzivitás ellen vagy mellett.


***


ERICA JUNG:

"Irányítsd magad a saját életed, és mi történik? Szörnyű dolog - nem lesz kit hibáztatni."


BRAIN STORMING:

Az önállóság egyik alapkövetelménye az önkritikára való képesség.


***


ERICH FROMM:

"A szeretet lényegét a legtöbb ember abban látja, hogy őt szeretik, és nem abban, hogy ő szeret, és képes a szeretetre."


BRAIN STORMING:

Talán azért van ez így, mert az önszeretet, és az önimádat megszokott dologgá válik, míg a másoktól kapott szeretet igazán meglepő.


***


ERICH FROMM:

"A szeretet szempontjából az számít, hogy az ember hisz saját szeretetében, a képességben, hogy szeretet tud ébreszteni másokban."


BRAIN STORMING:

A szeretet szempontjából az számít, hogy az ember hisz saját maga szeretetében, és abban a képességben, hogy szeretetet tud maga iránt ébreszteni másokban.


***


ERICH MARIA REMARQUE:

"A tapintat annyi, mint hallgatólagos megegyezés arra, hogy hibáink felett kölcsönösen szemet hunyunk, ahelyett, hogy javítani próbálnánk. Szóval nyomorult kompromisszum."


BRAIN STORMING:

= "Okulni akarsz a véleményemből, vagy önbizalmat meríteni?"


***


ERNEST BERSOT:

"Az élet csak egy pillanat. De ez a pillanat elég, hogy örökkévaló dolgokat cselekedjünk."


BRAIN STORMING:

Az élet nem pusztán a születés és a meghalás közötti időszak, hanem a halhatatlanságra való újra és újra induló, állandó törekvés.


***


ERROL FLYNN:

"Nem arról van szó, amit mondanak rólad, hanem amit suttognak."


BRAIN STORMING:

Sőt - amit gondolnak!


***


ESZTERGÁLYOS CECÍLIA:

"A közönség az én gyógyszerem."


BRAIN STORMING:

... Egy pocsék alakításért is egy csomó zöldséget és tojást adnak - csupa egészséges dolgot!


***


ESZTERGÁLYOS CECÍLIA:

"Az emberek lélekben gazdagok, de valamiért félnek kimutatni."


BRAIN STORMING:

Igen - mert hátha a többi ember gazdagabb!


***


ETIENNE REY:

"A magány a nagy lelkek otthona."


BRAIN STORMING:

Ha magányos vagy, és még nem őrültél bele, vagy nem csak azzal vagy elfoglalva, hogy ne legyél az, akkor biztosan nagy koponya vagy!


***


ETIENNE REY:

"A szerelmes nő olyan rabszolga, aki urára rakja s vele hordatja bilincseit."


BRAIN STORMING:

... És ilyen az okos, szexi nő is!


***


ETIENNE REY:

"A törvény előtt való egyenlőségnek is a gazdagok látják hasznát."


BRAIN STORMING:

Pl. nincs egyenlőség, ha a jó ügyvéd a szegénynek is drága!


***


ETIENNE REY:

"A lángészt valaki így határozta meg: Az a képesség, amely kevésből sokat csinál. ... A szerelemnek is ez a meghatározása."


BRAIN STORMING:

... Akkor az emberi szaporodásnak ez: "rettentő sokból általában csak egyet csinálni".


***


EUGÉNE SCRIBE:

"Az élet komédia azoknak, akik gondolkodni tudnak, s tragédia azoknak, akik érezni tudnak."


BRAIN STORMING:

A bölcsnek - tragikomédia.


***


EURIPIDÉSZ:

"Az ostobák, ha új bölcsességet hozol, hibbant agyúnak, oktalannak tartanak. Azok pedig, kik sokszínűnek képzelik tudásukat, terhesnek érzik több eszed."


BRAIN STORMING:

Ha nem értenek téged, vagy érthetőbb vagy másoknál - nem sok jóra számíthatsz!


***


EURIPIDÉSZ:

"Óh emberek, kik mindent tudtok céltalan, százféle mesterséget mért tanultatok, és minden eszközt fel, miért találtatok, ha azt az egyet el nem éritek soha, hogy észhez térítsétek azt, ki esztelen."


BRAIN STORMING:

Az okok: Mert valakiből élni kell. Mert a modern korban a média végre ennek megtalálta a megfelelő hasznosítható formáját is!


***


EURIPIDÉSZ:

"A változatosság gyönyörködtet."


BRAIN STORMING:

Másként: Ritkaság is gyönyörködtet.


***


EVAN ESAR:

"Az aláírás mindig elárulja az ember valódi egyéniségét - időnként még a nevét is."


BRAIN STORMING:

Nekem ötféle aláírásom van, de ennél sokkal színesebb egyéniség vagyok!


***


EVAN ESAR:

"Az állatkert remek hely az emberi szokások tanulmányozására."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A nagyváros pedig az állati szokások tanulmányozására.

No.2.:

Az állatkertek megkétszerezhetnék a bevételeiket, ha minden ketrecben, ketrecből kamerákkal figyelnék a látogatókat és ezt a szomszédságban multiplex rendszerben mutogatnák.


*** *** ***F


"Olvasd újra az összes klasszikusokat.

De ne úgy, mint a középiskolában,

hanem magadnak, és ítélkezz fölöttük

tudatodban éppúgy, mintha egynémely

modern írót ítélnél meg,

teljes szellemi fegyverzettel

és aggályoskodással."

GUSTAVE FLAUBERT


*** *** ***


I. FERDINÁND (jelmondata):

"Legyen igazság, még ha belepusztul is a világ."


BRAIN STORMING:

Legyen

Igazam,

Még ha

Minden is

Odavan!


***


II. FRIGYES:

"Ha meg akarnék büntetni egy tartományt, filozófust neveznék ki a kormányzójának."


BRAIN STORMING:

Felesleges... minden kormányzó filozófusnak képzeli magát egy idő után.


***


F. P. JONES:

"A tapasztalat az a csodálatos dolog, ami segít az embernek abban, hogy felismerje ugyanazt a hibát, amikor újra elköveti."


BRAIN STORMING:

Tapasztalatból tudom, hogy bizonyos szituációkat sokkal hasznosabb megúszni, mint sikeresen megoldani!


***


FAIRFAX CONE:

"Az ember akkor hirdet, ha nem mehet el valakihez személyesen."


BRAIN STORMING:

Hirdetés az, amikor rávesszük a nézőt, hogy gondolatban kezdje el használni a terméket.


***


FARKASHÁZY TIVADAR:

"A kormánypárti humor olyan humor, amin nem lehet nevetni."


BRAIN STORMING:

... de muszáj!


***


FARKAS PÉTER:

"Azzal, hogy ismertebb lettem, kicsit könnyebben ki tudtam mászni néhány olyan balhéból, amibe nem kerültem volna bele, ha nem lettem volna ismert."


BRAIN STORMING:

Sajnos nem ismerek közelről senki olyat, aki ki tudna húzni egy olyan csávából, amibe miatta kerülnék bele!


***


FASELIUS:

"Mindennapi együttlét kapcsán csökken a tekintély."


BRAIN STORMING:

Amit azonban kompenzál a megszokás biztonságához való ragaszkodás!


***


FAULHABER:

"A kor szava Isten szava."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Ez nem azt jelenti, hogy Isten szava minden korban divatos.

No.2.:

Vesd össze:

I. LOTHÁR:

"Változnak az idők." (Ki szokták egészíteni a következőkkel: "És mi is változunk az idővel.")


***


FÁBIÁN LÁSZLÓ:

"Az öttusának az az egy baja, hogy nincs benne labda."


BRAIN STORMING:

... A labdajátékokban azonban van elég tusa!


***


FELEKI LÁSZLÓ:

"A tanácskérés a felelősség elhárításának egyik módja."


BRAIN STORMING:

= Ha nem akarsz felelősséget, kérj tanácsot!


***


FELEKI LÁSZLÓ:

"A «hátha» a kísérletezés legfontosabb varázsszava."


BRAIN STORMING:

A jövővel ötvözött "hátha" nem más, mint a múlttal ötvözött "majdnem".


***


FELEKI LÁSZLÓ:

"A csodagyerek az, aki gyerekkorában okosabb, mint felnőttkorában."


BRAIN STORMING:

A gyermekkori fergeteges siker az ideálisan sikeres normál életpálya fordítottja.


***


FELEKI LÁSZLÓ:

"Az aszkéta olyan zsarnok, aki önmagát nyomja el."


BRAIN STORMING:

Az aszkéta az a leghumánusabb, ugyanakkor fantáziátlan zsarnok, aki csak örömet akar szerezni az ellenségeinek.


***


FELEKI LÁSZLÓ:

"Az aforizma olyan megállapítás, amely már rövidségénél fogva is a magvasság benyomását kelti."


BRAIN STORMING:

A némaság a legbeszédesebb, még ha kérdezzük is.


***


FELEKI LÁSZLÓ:

"A féltékenység nem más, mint a bizalom és önbizalom hiánya."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A féltékenység olyan reakció, amely azonnal létrejön, ha a szeretett személy nincs jelen!

No.2.:

A féltékenységet úgy lehet elkerülni, hogy ha a szerettünk nincs jelen, akkor nem szeretjük!


***


FELLEGI ÁDÁM:

"Régen minden iparbárónak járt egy futballcsapat, most minden pártnak kell egy zenekar a presztízséhez."


BRAIN STORMING:

... Amivel aztán elhúzzák a nótánkat!


***


FINNIGAN:

"Minél messzebb van a jövő, annál szebbnek tűnik."


BRAIN STORMING:

És annál fájóbb, hogy nem érjük meg.


***


FITZGERALD, EDWARD:

"Csak egy hajszál vagy Igaz és Hamis között..."


BRAIN STORMING:

A valóságot, annak szépségét megtapasztalni olyan élmény, mint kedvenc sütemény mélyén egy hosszú hajszál.


***FLETCHER KNEBEL:

"Ma már teljes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy a statisztikák egyik vezető oka a dohányzás."


BRAIN STORMING:

A serkentőszerek találták ki a munkát.


***


FLORIUS:

"Nagy jellemre vall, ha valaki sohasem adja fel a reményt."


BRAIN STORMING:

Nagyra, de néha negatívan.


***


FLOWER A. NEWHOUSE:

"Az akaraterő hiánya több bukást okozott idáig, mint az intelligencia vagy a képességek hiánya."


BRAIN STORMING:

Mivel az intelligenciához és a képességekhez is az kell!


***


FORBÁTH IMRE:

"Van olvasó, aki mint porszívó szív magába minden szemetet."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Sokan azért néznek meg minden(állatságo)t a TV-ben, mert lusták felállni.

No.2.:

A "szappanopera" neve találó - kitisztítja az üres elmét.


***


FORBÁTH IMRE:

"Nem élhetünk illúziókból. Nélkülük sem."


BRAIN STORMING:

De igen! Élhetünk illúziókból... Másokéból. Azzal az illúziójukkal, hogy valóra válthatjuk az elképzeléseiket.


***


FORGÁCS PÉTER:

"A nézőnek a fejében is van egy film."


BRAIN STORMING:

Az én versem olvasod, de azt a verset szereted meg, ami a fejedben marad meg belőle.


***


FÖLDES ANNA:

"Tehetséges eszkimónak jut fóka."


BRAIN STORMING:

... És annak az eszkimónak is, aki erősebb a tehetséges fókavadász eszkimónál.


***


FRANCE, ANATOLE:

"A kis dolgok nagy helyet foglalnak el az életünkben."


BRAIN STORMING:

A bennünk lévő kicsinységeket, igen-igen nagy külsőségekkel igyekszünk kompenzálni!


***


FRANCISCO FRANCO:

"Csak istennek és a történelemnek tartozom felelősséggel."


BRAIN STORMING:

Röviden: "Bekaphatjátok!"


***


FRANCOIS SAGAN:

"Egy ruha csak akkor jó igazán, ha arra készteti a férfiakat, hogy minél előbb letépjék rólad."


BRAIN STORMING:

A szép ruha csak a rossz testű nőknek szükséges.


***


FRANCOISE SAGAN:

"A szerelem... ... Nem egy, hanem az egyetlen lehetőség, hogy boldogok legyünk."


BRAIN STORMING:

És az egyetlen lehetőség arra is, hogy megismerjük a felhőtlen boldogságérzésből pokolba zuhanás minden kínját-gyötrelmét!


***


FRANK CRANE:

"A vita az egyik legbarátságosabb és leggyümölcsözőbb szellemi torna - ha higgadt, jó humorú és udvarias elmék között folyik."


BRAIN STORMING:

Akkor azonban már nem vitáról beszélünk, hanem eszmecseréről!... És kereskedni nem lehet indulatosan!


***


FRAN LEBOWITZ:

"Engem a siker nem rontott meg, és világéletemben elviselhetetlen voltam."


BRAIN STORMING:

Ha legalább sikeres lennék, nem lenne baj az, hogy olyan vagyok, amilyen.


***


FRAN LEBOWITZ:

"Los Angelesben két módon lehet közlekedni: kocsival és mentővel. Azok a látogatók, akik nem kívánnak gyanút kelteni, okosan teszik, ha az utóbbit választják."


BRAIN STORMING:

Az igazi demokráciában a közlekedési lámpák mindig zöldek és az emberek mentőautón járnak.


***


FRAN LEBOWITZ:

"A komoly emberek ideákról cserélnek eszmét, az átlagemberek erről-arról, a jelentéktelenek a borról."


BRAIN STORMING:

A komoly emberek leginkább mégis valami jó bor mellett tudnak ideákról eszmét cserélni úgy, hogy az átlagemberek is megértsék.


***


FRAN LEBOWITZ:

"A telefon nagyon jó módszer, hogyan beszélgethetünk emberekkel anélkül, hogy itallal kellene kínálnunk őket."


BRAIN STORMING:

Olyan sokat beszélek üzleti ügyben telefonon, hogy már ösztönösen a fülemhez tartom az ügyfeleket az üzleti tárgyalásaimon.


***


FRANKLIN DELANO ROOSEVELT:

"Sose becsüld le azt az embert, aki túlbecsüli magát."


BRAIN STORMING:

Az önbizalom ragályos dolog - akár a példakövetés, akár a kompenzálás miatt.


***


FRANKLIN DELANO ROOSEVELT:

"A radikális olyan ember, aki mindkét lábával szilárdan áll a levegőben."


BRAIN STORMING:

... Mindezt úgy, hogy közben a feje a homokban.


***


FRANKLIN DELANO ROOSEVELT:

"Konzervatív az az ember, akinek két teljesen egészséges lába van, de sohasem tanították meg, hogy kell vele előre haladni."


BRAIN STORMING:

Konzervatív az, aki azt hiszi, hogy a fej a haj hordozására való.


***


FRANKLIN P. ADAMS:

"Rájöttem, hogy tudásom nagyobb részét akkor szereztem, amikor kerestem valamit, és félúton találtam helyette valami mást."


BRAIN STORMING:

Csak az találhat,

Aki keres...

És keressen bármit,

Biztosan talál

Valamit.


***


FRANK LLOYD WRIGHT:

"Mindig megtörténik, amiben hiszel; s a hited teszi azt megtörténtté."


BRAIN STORMING:

Ennek élesen ellentmond az a tény, hogy a "De én azt hittem..." kezdetű mondatok mindig olyan események megtörténtét jelentik, amit az emberek komolyan nem vártak, vagy pedig a megtörténésükben komolyan hittek.


***


FRANK MCKINNEY HUBBARD:

"Az adózás az a tevékenység, amiről a világ lakosságának egyik fele nem tudja, hogy hogyan ússza meg a másik fele."


BRAIN STORMING:

... Úgy, hogy az egyik felének fizetik a másik felének az adóját.


***


FRANZ BARDON:

"Amit az ember saját szorgalma, gyakorlatai, lemondás, fájdalom és szenvedés által el nem ér, azt a sors szolgálja fel neki sorscsapások és csalódások által."


BRAIN STORMING:

Tehát ha szorgalmam, munkám, lemondásaim, fájdalmaim és szenvedésem által ugyan sikertelen maradok, azért még számíthatok sorscsapásokra és csalódásokra?


***


FRED ALLEN:

"Inkább kéne két tizenhét éves lány, mint egy harmincnégy éves."


BRAIN STORMING:

A pasik 2 nőt inkább akarnak, mint 2 farkat. A nők meg sokszor két farokkal sem érik be egyszerre. (... Esetenként a partnerükével és a sajátjukkal.)


***


FRED ALLEN:

"Olyan jól ír, hogy legszívesebben visszadugnám a tollamat a ludamba."


BRAIN STORMING:

"Libák és tinta" (értsd: nők és alkohol) nélkül nem lenne irodalom.


***


FRED ALLEN:

"A kalapja az a kreáció, amely sosem megy ki a divatból: évről évre ugyanolyan nevetséges."


BRAIN STORMING:

Légy nyugodtan önmagad - egy idő után már nem nevetnek majd rajtad az emberek.


***


FRED ALLEN:

"Kedvelem a hosszú sétákat, főleg, ha olyan emberek teszik, akik untatnak."


BRAIN STORMING:

Nem szeretek unalmas embereket untatni.


***


FREYTAG:

"Az alattvalókkal szemben jobb az igazság, mint a nagy hadsereg."


BRAIN STORMING:

De az uralkodók szerint mégiscsak hatékonyabban működik az igazság, ha a hatalom mögött ott a nagy hadsereg... Mellesleg kérdem én: kikből áll a hadsereg? Nem alattvalókból?


***


FRIEDRICH SCHILLER:

"A butasággal az Isten se bír!"


BRAIN STORMING:

Vesd össze: "Ha nem bírsz velük, állj közéjük!"


***


FÜR ANIKÓ:

"Ha elmeséli az ember a magánéletét, akkor az már nem magánélet."


BRAIN STORMING:

Mégis csak jobb, ha azért van mit mesélni...


*** *** ***G


"Aki a könyvekből nem tanul többet,

csak azt, ami a könyvekben áll,

annak a könyv félig sem használt."

GOTTHOLD EPHRAIM LESSING


*** *** ***


G. B. SHAW:

"Úgy tanultuk, hogy midőn Isten megteremté a világot, látá, hogy mindez jó. Vajon mit szólna hozzá most?"


BRAIN STORMING:

Minden mű tetszik az alkotójának, és ez így is marad, amíg meg nem mutatja másoknak!


***


G. B. SHAW:

"Ugye nem várja tőlem, hogy nyilatkozzam a darabról, amíg nem tudom, ki a szerzője?"


BRAIN STORMING:

A "sudribunkó paraszt" jelzőt az teszi sértéssé, akinek szól.


***


G. B. SHAW:

"A nő az egyetlen egérfogó, amely után szalad az egér."


BRAIN STORMING:

Minden egérfogó után szalad az egér, mert az egér nem az egérfogót, hanem a sajtot látja!


***


G. B. SHAW:

"Őszintének lenni veszélyes, hacsak nem vagy hülye is mellette."


BRAIN STORMING:

A (totális) őszinteség valamiféle állatias dolog.


***


G. B. SHAW:

"A specialista csakis olyan ember lehet, aki a szó szoros értelmében hülye."


BRAIN STORMING:

... minden másban!


***


G. B. SHAW:

"Minden negyven év feletti ember csirkefogó."


BRAIN STORMING:

Így van - a 40-es korosztálynak nevelnie kellene a következő nemzedéket, és eltartania az előtte lévőt... és közben mindenhonnan arról van szó, hogy "élvezzük az életet". Ilyen követelményeknek nem lehet tisztességesen megfelelni.


***


G. B. SHAW:

"A gyilkosság a kritika szélsőséges formája."


BRAIN STORMING:

Ami azonban időnként halhatatlanná teszi az áldozat nevét. Vesd össze: a mártírság a hírnév legolcsóbb forrása.


***


G. B. SHAW:

"Kevés ember gondolkodik többet évi egy-két alkalomnál. Én úgy szereztem nemzetközi elismerést magamnak, hogy heti egy-két alkalommal gondolkodtam."


BRAIN STORMING:

Ha a szerencsét, a származást, a véletlent, a bőrszínt, a nemet, a magasságot, a szemszínt, a hajszínt stb. figyelmen kívül hagyjuk... valóban csak az számít, hogy az ember mennyit gondolkodik!


***


G. B. SHAW:

"Soha nem kérek bocsánatot senkitől."


BRAIN STORMING:

Attól végül is minek, aki már úgyis halott?


***


G. B. SHAW:

"Sohasem állok ellen a kísértésnek, mert rájöttem, hogy azok a dolgok, melyek rosszak nekem, nem kísértenek."


BRAIN STORMING:

Készen vagyok bármire, várok hát a kísértésre!


***


G. B. SHAW:

"Gyakran idézem magam. Színesebb lesz tőle a beszélgetés."


BRAIN STORMING:

Egy időben sok aforizmát olvastam. Aztán rájöttem, hogy én is tudok aforizmát írni. Később rájöttem, hogy sok aforizma kifordítható, kommentálható, mivel nem teljes, téves vagy egyoldalú. Most azt várom, hogy mikor jön el az az idő, amikor ugyanezt a magam korábbi aforizmáival és a mások aforizmáira írt különvéleményeimmel is érdemes lesz elkezdem megcsinálni!


***


G. H. HARDY:

"Minden hülye fel tud tenni egy kérdést (pl. a prímszámokról), amire a legokosabb ember sem tud válaszolni."


BRAIN STORMING:

Ha nem tudod, hogy okostól vagy ostobától kell kérdezned, kezd így: "Szerinted butaság azt megkérdezni, hogy...?"


***


GÁBOR MIKLÓS:

"Egy tartós kapcsolat legalább akkora kaland, mint sok kicsi."


BRAIN STORMING:

... Az pedig a legnagyobb, ha a nagy tartós mellett van sok kicsi.


***


GÁBOR MIKLÓS:

"Az igazság az, hogy az ember hamar elfelejt emlékezni."


BRAIN STORMING:

A "Tudom." lassan átalakul "Tudom, hogy tudnom kellene!" formára.


***


GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ:

"Nem hiszek istenben, de félek tőle."


BRAIN STORMING:

Én sem hiszek istenben, de én inkább azoktól félek, akik hisznek benne.


***


GAIUS:

"A polgári gondolkodás a természeti jogokat nem semmisíti meg."

(A tételes jogban alá van vetve a természeti jognak.)


BRAIN STORMING:

A természeti jog alapján azonban "mindenkinek joga van arra, amire képes".


***


GAIUS:

"Nagyobb az ereje az igazságnak, mint a véleménynek."


BRAIN STORMING:

A véleménynek azonban nagyobb jelentősége van!


***


GAIUS:

"Ami az isteni joghoz tartozik, az senki máshoz nem tartozik."


BRAIN STORMING:

Istennek joga vagy kötelessége a bűnt büntetni? Bármelyik is, ugyanúgy végzi a munkáját, mint a világi hatalmak.


***


GAIUS:

"Mindaz, ami a jog alapján történik, ellenkező jogszabállyal hatályát veszti."


BRAIN STORMING:

Ha a Bibliát ilyen jogi alapon vizsgálnánk, talán több mint a felét kihajíthatnánk.


***


GÁL ZOLTÁN:

"A papucsférj az a férj, aki akkor is hallgat, amikor igaza van."


BRAIN STORMING:

A papucsférj nem vitatkozik... akkor sem, ha a neje a papírvékony jégen akar korcsolyázni.


***


GLADYS BRONWYN STERN:

"Az ember bonyolult lény: sivatagokat kertekké varázsol, tavakat pedig elpusztít."


BRAIN STORMING:

...mert nem vízben él, és a sivatagokat meg öntözni kell valamivel!


***


GALILEI:

"A felfedezések atyja a kételkedés."


BRAIN STORMING:

Az anyja pedig az állítás...


***


GALLA MIKLÓS:

"Tőlem inkább autogramot kérnek a nők, és nem karikagyűrűt."


BRAIN STORMING:

Egy nő talán csak azért kérne karikagyűrűt, hogy aztán tőle is autogramot kérjenek.


***


GALÓCZY JUDIT:

"A nők és férfiak egymás rovására vagy egymásért tudnak élni."


BRAIN STORMING:

A legtöbbször az "egymásért" zászlaja alatt élünk "egymás rovására".


***


GÁRDONYI GÉZA:

"A gyermek égi réten közösen szedett virág."


BRAIN STORMING:

Aminek nem szabad a szirmait letépkedni "Szeret-Nem szeret" alapon!


***


GARY WILLS:

"Mindig a győztesek döntik el, mi számít háborús bűnnek."


BRAIN STORMING:

Mindig azok kezdik a háborút, akik találtak egy náluk gyengébbet.


***


GÉCZY JÁNOS:

"Megengedem magamnak, hogy amit ma gondolok, azt holnap már ne kelljen gondolnom."


BRAIN STORMING:

Úgy értsük ezt, hogy ha ma megbántok valakit, de holnap rájövök, hogy tévedtem, akkor a másikat valójában meg sem bántottam?


***


GENE FOWLER:

"Időnként úgy rémlik, mintha kijöttem volna a szobából, és az írógépet kopogva hagytam volna."


BRAIN STORMING:

Az internet és a számítógépes adatkezelés korszakában a "plágium" is egyfajta irodalmi stílus rangjára emelkedett, és ez az egyetlen, ami valóban közkinccsé teszi az emberiség szellemi kapacitását.


***


GEOFFREY CHAUCER:

"A bölcs ember az, aki ismeri önmagát."


BRAIN STORMING:

...És aki a bölcset ismeri?


***


GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG:

"A nehézségek pirulák, amelyeket nem rágcsálnunk kell, hanem le kell nyelnünk."


BRAIN STORMING:

Ezeket a pirulákat sokan egy pohárka alkohollal öblítik le.


***


GEORGE BURNS:

"Tudod-e azt, mit jelent, hogy mikor első este hazatérsz, egy kedves, gyöngéd, szerető nő fogad? Ez azt jelenti, hogy eltévesztetted a házszámot."


BRAIN STORMING:

Változatosság gyönyörködtet. Ez nem erkölcstelenség, ez puszta biológia.


***


GEORGE ENESCU:

"Az alkotás harminc százalék ihlet és hetven százalék munka."


BRAIN STORMING:

Edisonnak 1% ihlet elég volt!


***


GEORGE GALLUP:

"Statisztikai úton be tudom bizonyítani, hogy Isten létezik."


BRAIN STORMING:

No.1.:

... Az igazi csoda volna.

No.2.:

Ha ez így lenne, a Bibliában leírták volna.


***


GEORGE MOORE:

"Mindenki elhatározza, hogy csinál valamit; mindenki csinál is valamit, de senki sem azt csinálja, amit elhatározott."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A terv és az álmodozás között az a különbség, hogy a tervet megpróbálják végrehajtani.

No.2.:

Tervezni és aszerint cselekedni nem ugyanaz. Aki sokat tervez, az sokat tervez, de csak az eredményes, aki sokat cselekszik.


***


GEORGE SANTAYANA:

"Az intelligencia azt mutatja, milyen gyorsan vagyunk képesek olyannak látni a dolgokat, amilyenek a valóságban."


BRAIN STORMING:

Vagyis az intelligencia nem más, mint sebesség? ... Nos, sok autós férfi így gondolja.


***


GERALD BARRY:

"A demokrácia az a rendszer, amiben azt mondasz, amit akarsz és azt kérdezed, amit mondanak."


BRAIN STORMING:

A demokrácia valójában csak szólásszabadság, semmi több.


***


GERALD HURST:

"Az emberi magatartás egyik rejtélye, hogy miért hajlandók szerte Angliában érett férfiak és nők általuk nem ismert házaló ügynökök ösztökélésére olvasatlanul aláírni olyan szerződéseket, amelyeket olyan holmik vásárlására kötelezik őket, amelyekre se pénzük, se szükségük."


BRAIN STORMING:

A házaló ügynökök sikerének titka az, hogy amikor egy ismeretlen bekopogtat hozzánk és eladni akar, akkor sokan úgy érzik, hogy vendégségbe jöttek hozzájuk és egy szerződést hoztak ajándékba.


***


GERALD KENNEDY:

"Gyakran vagyok hűséges a feleségemhez."


BRAIN STORMING:

Hűséges voltam a feleségemhez - a szeme láttára sosem csaltam meg!


***


IX. GERGELY PÁPA:

"Kétes jogszabályt a kedvezőbb értelmezés szerint kell magyarázni."


BRAIN STORMING:

Az alperes vagy a felperes részéről?


***


X. GERGELY PÁPA:

"Aki megfélemlítésből cselekszik, nem szándéka szerint jár el, s így valójában nem is cselekszik"

(ti. érvényesen. Például: a kényszerházasság érvénytelen.)


BRAIN STORMING:

Mi más lenne komolyabb szándék, mint a félelemből cselekvés?


***


GERGELY RÓBERT:

"Ha egy ember egy négyzetméternyi deszkán tehetségesen áll és csinál valamit, akkor megszépül."


BRAIN STORMING:

Kivéve, ha kötél van a nyaka körül.


***


GESZTI PÉTER:

"Sok mindent szeretnék egyszerre elmondani, ez tapasztalható a beszédemen is."


BRAIN STORMING:

Én is, de én vagy dadogni kezdek, vagy kiválogatom.


***


GESZTI PÉTER:

"Remélem, a fiam lesz a legjobb poén az életemben."


BRAIN STORMING:

... Hát, ha vicc is lesz "megcsinálni", biztosan nem lesz vicc megszülni!


***


GILBERT KEITH CHESTERTON:

"A szerénység a legmegfelelőbb csali, ha dicséretre horgászol."


BRAIN STORMING:

A szerénység sokszor csak annyit jelent, hogy 'annyira nem is érdekel az egész!'.


***


GILBERT KEITH CHESTERTON:

"A teológia a vallásnak az a része, amihez ész is kell."


BRAIN STORMING:

... De ott sem illik azt a nevén nevezni.


***


GILBERT KEITH CHESTERTON:

"Az ásítás néma kiáltás."


BRAIN STORMING:

Az ásítás a "hagyj békén, nem érdekel" szinonimája.


***


GILBERT KEITH CHESTERTON:

"Logikával csak akkor tárható fel az igazság, ha nélküle már sikerült."


BRAIN STORMING:

Az igazság sokak számára inkább esztétikai kategória: "ez tetszik, ez igaz; az nem tetszik, az nem igaz".


***


GITA MEHTA:

"A társalgás művészetét a tárcsázás művészete váltotta fel."


BRAIN STORMING:

"Ha szeretnél tőlem valamit, hívj fel! - Telefonon, vagy a lakásomra?"


***


GLADSTONE, WILLIAM EWART:

"A jövendő ellen nem lehet küzdeni."


BRAIN STORMING:

De ha jön, el is megy.


***


GOETHE, JOHANN WOLFGANG:

"Az élet egy röpke pillanat két örökkévalóság között."


BRAIN STORMING:

Az élet az az időszak, amikor az élet tudja magáról, hogy anyag, de ezt nehezére esik elhinni.


***


GOETHE, JOHANN WOLFGANG:

"Az emberek úszó fazekak, melyek egymásba ütköznek."


BRAIN STORMING:

De kongást csak akkor hallunk, ha legalább az egyik üres!


***


GOETHE, JOHANN WOLFGANG:

"Az ifjúság bor nélküli mámor."


BRAIN STORMING:

Ezért minél inkább kihasználjuk a fiatalságunkat, annál jobban fogunk ezen szörnyülködni (érettebb??) felnőtt korunkban.


***


GOETHE, JOHANN WOLFGANG:

"A tehetség nem más, mint rendszeres szorgalom."


BRAIN STORMING:

Jó, jó... de a szorgalom honnan jön?


***


GOETHE, JOHANN WOLFGANG:

"A természet az egyetlen és eleven könyv, amelyet meg nem értenek, de amely nem érthetetlen és amely minden lapján nagy tartalmat nyújt nekünk."


BRAIN STORMING:

A népesség nagy része azonban diszlexiás.


***


GOETHE, JOHANN WOLFGANG:

"A művészet a kimondhatatlan tolmácsa."


BRAIN STORMING:

Azért ne feledkezzünk meg a tolmácsokról sem: ők a kimondható virtuozitás művészei!


***


GOETHE, JOHANN WOLFGANG:

"Ha a gondolatok elbuknak, jön egy szó, és megmenti a helyzetet."


BRAIN STORMING:

... más gondolatok számára.


***


GOETHE, JOHANN WOLFGANG:

"Okos ember nem követ el apró baklövést."


BRAIN STORMING:

Egy jól felépített tervbe is beleüt a mennykő, ez igaz, és ott még meglepőbb! Aki okosan tervez, az a baklövést is megtervezi.


***


GOETHE, JOHANN WOLFGANG:

"Egyszerűen próbáld ki magad, és rájössz, hogy kell élni."


BRAIN STORMING:

Az ember társas lény, de csak önmagában jöhet rá, hogy ki ő, és milyen is valójában!


***


GOETHE, JOHANN WOLFGANG:

"A női természet * közeli rokona a művészetnek."


BRAIN STORMING:

A női természet *KIISMERÉSE közeli rokona a művészetnek.


***


GOETHE, JOHANN WOLFGANG:

"A szerelem fellángol, izzik és kialszik. Az elhamvadás éppúgy lényege, mint a fellobbanás."


BRAIN STORMING:

A szerelem a kilövés és a pályára állás. A házasság az örökös súlytalan zuhanás.


***


GOGOL, NYIKOLAJ VASZILJEVICS:

"Hogyne védeném az embereket, mikor tudom, hogy bűneik felét tájékozatlanságból, tapasztalatlanságból és ostobaságból követik el?"


BRAIN STORMING:

Bocsánatos bűnök is lehetnének akár a "Nem tudom.", "Nem gyakoroltam eleget.", és a "Rosszul tudtam." tévedések.


***


GOGOL, NYIKOLAJ VASZILJEVICS:

"Nem nagy bölcsesség az, ha valaki szemrehányó szót mond; az a nagy bölcsesség, ha olyan szót mond, mely az embert, ki bajba jutott, bátorítja szidalmazás nélkül, s megbiztatja, mint a sarkantyú a lovat, amikor felfrissült már az itatónál."


BRAIN STORMING:

Az igazi barát bátorít és vigasztal, tanácsot kér és ad, és elméjében magával visz.


***


GOLDA MEIR:

"Ne légy ilyen szerény, ennyire nem vagy jó."


BRAIN STORMING:

Aki nagyon szerény, az lehet, hogy valamiben nagyon jó, de az önértékelésben biztosan nem!


***


GOLDWIN SMITH:

"Emberség mindenek felett."


BRAIN STORMING:

De nem természet felett!


***


GONCSAROV:

"Ábrázold a gazembert, a bukott nőt, a fölfuvalkodott ostobát, de az emberről se feledkezz meg."


BRAIN STORMING:

És bárki embert ábrázolsz, ne feledd: alapvetően mindenki fölfuvalkodottan ostoba, bukott gazember.


***


GORKIJ:

"A jó embernek nehéz élni és könnyű meghalni ..."


BRAIN STORMING:

Eddig csak azt hallottuk, hogy az élők mit mondanak a halálról. Talán meg kellene hallgatni a másik oldalt is!


***


GOTTFRIEED WILHELM VON LEIBNIZ:

"Szeretni annyi, mint mások boldogságában lelni meg a magunk boldogságát."


BRAIN STORMING:

Vagyis azt mondani a minket megajándékozónak: "Ugye milyen nagy öröm adni is?".


***


GRACE HOPPER:

"A hajók biztonságban vannak a kikötőben, de nem erre találták ki őket. Hajózz ki a tengerre, és tégy új dolgokat."


BRAIN STORMING:

A puding próbája az evés, a méregé a megetetés.


***


GRACIÁN:

"A bölcsnek több haszna van ellenségeiből, mint az ostobának barátaiból."


BRAIN STORMING:

Mindez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy a bölcsnek csak ellenségei vannak; nem jelenti azt, hogy az ostoba arra törekedne, hogy hasznot húzzon a barátaiból. Abban azonban tökéletesen igaz, hogy jobb az, ha az ember az ellenségeiből húz hasznot, nem pedig a barátaiból!


***


GRACIÁN, BALTAZÁR:

"A «nem» és «igen» azok a kurta szavak, amelyek hosszú megfontolást kívánnak."


BRAIN STORMING:

Előtte is, közben is, utána is.


***


GRACIÁN, BALTAZÁR:

"Nincs különb varázsszer a szívességnél, és a barátok szerzésének ez a legjobb módja."


BRAIN STORMING:

És a legköltségesebb és a legrizikósabb is.


***


GRAHAM GREEN:

"Az eretnekség csak egy másik szó a gondolat szabadságára."


BRAIN STORMING:

Vagy inkább a gondolat nem kimondásának a szabadságára... de még inkább a kimondása utáni szabadságára...


***


GREGOR JÓZSEF:

"Mennyivel különb egy félig levetkőzött nő, mint egy férfi gatyában?"


BRAIN STORMING:

No.1.:

Ha egy nő félig levetkőzik, és mindezt nem pénzért tette, akkor az valószínűleg bármit megtesz.

No.2.:

A nő nehezen válik meg a ruhájától, míg a férfi nehezen akar felöltözni.


***


GRILLPARZER:

"Téged kerestelek és Magamra találtam."


BRAIN STORMING:

... mondta Nárcisz a tükörnek.


***


GRIMM:

"... mindenütt jobb, mint meghalni."


BRAIN STORMING:

Vagyis: a halált kívánni általában azt jelenti, hogy azt kívánjuk, bárcsak máshol lennénk.


***


GROUCHO MARX:

"A férfi csak olyan öreg, amilyennek a nőt érzi."


BRAIN STORMING:

Az idős férfiak egyre többet beszélnek a szexről. ... Csak ez maradt nekik.


***


GROUCHO MARX:

"Csodálatos estém volt. Sajnos nem ez volt az."


BRAIN STORMING:

Borzasztóan jól éreztem magam. ... Hát, inkább borzasztóan, mint jól. ... Vagy, is is.


***


GROUCHO MARX:

"Ezt még egy ötéves gyerek is megértené. Keressen valaki egy ötéves gyereket."


BRAIN STORMING:

A közgazdaságtan kb. annyira fontos... mint amennyire egy 5 éves gyerek feléri ésszel!


***


GRUTER:

"A részeg, a haragos ember és a gyermek mindig megmondja az igazat."


BRAIN STORMING:

Aki pedig a gyermeki naivitástól megrészegülten elmondja az igazat, az haragos lesz!


***


GUIDO CAVALENTI:

"A vendégnek, akárcsak a halnak, három nap után már kellemetlen szaga van."


BRAIN STORMING:

Ajánlatos tehát az első naptól kezdve víz alatt tartani őket.


***


GUSTAVE FLAUBERT:

"A sajtó az elbutulás iskolája, mert fölment a gondolkodástól."


BRAIN STORMING:

A sajtó sokszor elgondolkodtat... olyasmiken, amik nem is érdekelnének, ha nem lennének a hírekben!


***


GYÁRFÁS MIKLÓS

"Színház csak addig van, amíg az ember hisz a játékban."


BRAIN STORMING:

... és amíg a nézők fizetnek.


***


GYÖRGY LOVAGOK

"Soha vissza nem fordulni!"


BRAIN STORMING:

Erre való a visszapillantó tükör.


***


GYURKOVICS TIBOR:

"Akkor vagyok formában, ha szeretnek."


BRAIN STORMING:

... Vagy ha elhitetik velem, hogy szeretnek.


***


GYURKOVICS TIBOR:

"Az ember nem azért él meg tragédiákat, hogy azután megírja őket."


BRAIN STORMING:

Az ember azért írja meg, mert túlélte őket!


***


GYURKOVICS TIBOR:

"Azért dolgozom, hogy ne gondolkozzak."


BRAIN STORMING:

Én is szeretnék ész nélkül pénzt keresni!


*** *** ***H


"Egy csípős vagy derűs megjegyzés gyakran

a legnagyobb dolgokat is találóbban és jobban eldönti."

HORATIUS


*** *** ***


H. G. WELLS:

"Az evolúció a fokozatos fejetlenség elve."


BRAIN STORMING:

Az evolúció a káosz olyan fokozatos szerveződése, amelynek egyik csúcsa - az emberi agy - már kaotikusan bonyolultnak tűnik.


***


H. L. MENCKEN:

"A lelkiismeret az a belső hang, mely figyelmeztet minket, hogy valaki esetleg figyel."


BRAIN STORMING:

Legtöbbször azonban egy külső hang szokott arra figyelmeztetni, hogy figyeljünk a lelkiismeretünkre... ha az elnémult volna!


***


H. L. MENCKEN:

"Minden problémára van olyan megoldás, amely egyszerű, elegáns és rossz."


BRAIN STORMING:

És ebből annyi van, ahány problémamegoldó.


***


H.L. MENCKEN:

"Az agglegények többet tudnak a nőkről, mint a házasemberek. Ha nem így volna, ők is megházasodtak volna."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Igazán jól csak a házasemberek ismerik a nőket. Amit viszont az agglegények tudnak róluk, az pont elég.

No.2.:

Sok nő szerint a női intelligencia jele, ha az illetőnek sok pasija van, de nincs gyereke.


***


H. L. MENCKEN:

"Ha gonosz szándékot tulajdonítunk felebarátainknak, bűnt követünk el, ámde ritkán tévedünk."


BRAIN STORMING:

A társadalmat a gyanakvás tartja össze, pontosabban az, hogy ezt a gyanakvást ügyesen tudjuk titkolni.


***


H. W. LONGFELLOW:

"... milyen fenséges dolog szenvedni és erősnek lenni."


BRAIN STORMING:

Mindenkinek szüksége van intenzív érzelmi benyomásokra, legyen az maró bú vagy tomboló gyönyör, halálos rettegés vagy a hatalom mámorító, megsemmisítő gyakorlása, gyönyörködtetően síró elragadtatás stb. Ezek nélkül nem ember az ember, csak burokban tartott törékeny csecsebecse, amiben gyönyörködni lehet, de más hasznot benne senki nem lát.


***


H. W. LONGFELLOW:

"A zseni gyakran unalmas és fásult a társadalmi életben, mint ahogy a meteor is, miután a földbe csapódik, csupán egy kődarab."


BRAIN STORMING:

Azonban - a felvillanó meteor csak egy rövid ragyogást produkál, amivel még világítani sem lehet. Maga a kő az, ami sokat mond a tudósoknak!


***


H. W. LONGFELLOW:

"Ismerd meg, mily fennkölt a szenvedő lélek, és légy erős."


BRAIN STORMING:

... mert látni fogod, mily' bagatell hülyeségek miatt kénytelen néha szenvedni a lélek.


***


H. W. LONGFELLOW:

"Rövidebb ideig tart valamit jól megcsinálni, mint kimagyarázni, hogy miért csináltuk rosszul."


BRAIN STORMING:

No.1.:

És annál is kevesebb ideig, hogy elmagyarázd valakinek, hogyan kell megcsinálni.

No.2.:

A politika ezek szerint azt, hogy a megbízatás alatt végig azt pofázzuk, hogy miért nem csinálunk semmit.


***


LORD HALIFAX:

"Alapvető tévedés azt feltételezni, hogy azok az emberek, akiket kedvelünk, mindenre alkalmasak, akiket meg nem, azok semmire sem."


BRAIN STORMING:

Az I.Q. sokszor szimpátia kérdése.


***


HAMMARSKJÖLD, DAG:

"Sose csak a lábad alá nézz. Csak az talál rá a helyes útra, aki a messzi horizontra szögezi a tekintetét."


BRAIN STORMING:

De nem egy aknamezőn!


***


HAMMARSKJÖLD, DAG:

"A megbocsátás megszakítja az oksági láncolatot, mert az, aki megbocsát neked - szeretetből - az magára veszi a te cselekedeted következményeit. A megbocsátás ezért mindig áldozattal jár."


BRAIN STORMING:

Szívesen megbocsátanék... de nekem nagyon rosszul esne.


***


HAMMARSKJÖLD, DAG:

"Mutass nekem valamit, amiért meghalhatok..."


BRAIN STORMING:

Az önmegvalósításban ez te magad vagy.


***


HANNAH ARENDT:

"Az ígéret a jövő megtervezésének egyedülállóan emberi módszere; ezáltal tesszük, amennyire emberileg lehetséges, kiszámíthatóvá a történéseket és megbízhatóvá magunk körül a világot."


BRAIN STORMING:

Az "ígéret" nem egy értékmérő fogalom, pusztán kiindulópont, melynek két szélsősége a csábító kecsegtetés és a fenyegetés.


***


HANNELORE SCHROTH:

"A szerelem... ... Az a fantasztikus állapot, amikor olyannak látjuk a férfit, amilyen sosem volt."


BRAIN STORMING:

... vagyis az a fantasztikus és múló állapot, amikor a férfi azt hiheti, hogy a nő (ideiglenesen) őszintén elismeri a férfi érdemeit, és ahhoz mérten viszonyul hozzá?


***


HARCOS GERGELY:

"A magány az, ami beszédre késztet minket."


BRAIN STORMING:

... és a beszéd az, ami miatt újra magányosak lehetünk.


***


HARGITAY ANDRÁS:

"Mindenkinek az az értelmetlenül kiadott pénz, amit nem ő adott ki."


BRAIN STORMING:

"Úgy szeretném, ha lenne rá pénzem - de ha lenne, akkor már nem szeretném elkölteni ilyesmire!"


***


HAROLD ROSENBERG:

"Egyetlen hiteles művésznek sem az a célja, hogy megfeleljen a művészettörténetnek, hanem hogy megszabaduljon tőle, és saját történetével helyettesíthesse azt."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Az emberek ismerős dolgokat akarnak látni a művészetben, és nem pedig a művész kifordított agyvelejét.

No.2.:

Sok nem-művész tesz úgy, mintha minden művész úgy viselkedne, mint ő, ezért gondolják a hétköznapi emberek, hogy megértik a művészetet.


***


HARRY ANDERSON:

"A bolond is tudja, hogy a csillagokat nem lehet elérni, ez azonban nem gátolja meg a bölcset, hogy próbálkozzon vele."


BRAIN STORMING:

A bölcsnek elég az, ha úgy érezheti, hogy elérte a csillagokat - a bolond meg is akarja érinteni őket.


***


HARRY EMERSON FOSDICK:

"Ha gyűlölöd az embereket, az olyan, mintha saját házadat gyújtanád fel, hogy megszabadulj egy patkánytól."


BRAIN STORMING:

Sok elvált és a házából kisemmizett ex-férj szívesen megtenné ezt.


***


HARRY HERSHFIELD:

"New Yorkban mindenki zendül, de senki sem dezertál."


BRAIN STORMING:

A fennálló rendszer addig érdemes tüntetni, amíg nem száműztek.


***


HARSÁNYI FRIGYES:

"Arra vagyok féltékeny, aki igazán fontos."


BRAIN STORMING:

Nem árt azért tudni, hogy a másiknak mennyire fontos, hogy nekünk ő fontos.


***


HARSÁNYI KÁLMÁN:

"A darabok sorsa felett elsősorban a nézőtér lelke dönt."


BRAIN STORMING:

Ez főleg a gladiátor arénákban volt így!


***


HATÁR GYŐZŐ:

"Magyar vagyok, mert a nyelv öreghorgonya ideköt."


BRAIN STORMING:

Ettől az ember még csak "magyar anyanyelvű".


***


HATÁR GYŐZŐ:

"A bölcselet a tanácstalanság privilégiuma."


BRAIN STORMING:

Attól még nem vagy bölcs, hogy ésszerű okokra hivatkozva meg tudod magyarázni, hogy miért nincs értelme cselekedni - miközben bele is nyugszol ebbe!


***


HAUMANN PÉTER:

"Csak akkor vagyok fáradt, amikor nem dolgozom."


BRAIN STORMING:

Munkát keresni sokszor fárasztóbb, mint dolgozni.


***


HAUPTMANN:

"Ifjúság és barátság leginkább együtt tűnik el."


BRAIN STORMING:

Lesz belőle érettség és üzleti partnerség.


***


HAWTHORNE, NATHANIEL:

"Erkölcsi és szellemi épségünk szempontjából talán semmi sem olyan hasznos, mint ha olyan emberek közé kerülünk, akik nagyon különböznek tőlünk, céljainkhoz semmi közük, és ha meg akarjuk ismerni őket, szinte ki kell vetkőznünk magunkból."


BRAIN STORMING:

Ha mindig csak

A barátommal vagyok,

Végzetszerűen

Hülye maradok;

Tanulni csak abból

Fogok,

Ha az undorral is

Megbarátkozok.


***


HAWTHORNE, NATHANIEL:

"... nincs szörnyűbb erőszak az emberi természet ellen, nincs kegyetlenebb büntetés, mint ha megtiltjuk a bűnösnek - bármit követett is el -, hogy az arcát elrejtse szégyenében."


BRAIN STORMING:

Elegendő csapás az, hogy a tekintetünket egyébként is valamiféle bűntudatszerű érzés miatt nem merjük mások felé fordítani.


***


HAWTHORNE, NATHANIEL:

"... akik rút titkot őriztek a szívükben... az utolsó ítélet napján nem pusztán kénytelenségből, de mérhetetlen örömmel fogják azt megvallani."


BRAIN STORMING:

A gyónással várok a halálom órájáig. Olyan szörnyűségeket fogok akkor bevallani, hogy abban a pillanatban, akkor és ott úgysem fogja nekem elhinni senki.


***


HAWTHORNE, NATHANIEL:

"Aki hazugságban él, annak az egész világ hamis."


BRAIN STORMING:

"Nem kell, hogy tudjam, mi az igazság, csak valami hihetőt mondj! Én sem biztos, hogy az igazat mondom, de amit mondok, azt elhiheted."


***


HAWTHORNE, NATHANIEL:

"A kard hősei királyokat döntöttek porba. De talán bátrabbak voltak azok a férfiak, akik ha nem is tettleg, de az elmélet világában, ahol az ő külön birodalmuk volt, megdöntötték a régi előítéletek egész rendszerét és a meggyőződést, ami azokkal szorosan összefüggött."


BRAIN STORMING:

Fegyverrel nem lehet egy véleményt megváltoztatni, de el lehet tüntetni.


***


HAWTHORNE, NATHANIEL:

"Milyen gyógyító erő van abban, hogy el kell végeznünk valamit! Csodálatos képességek rejlenek bennünk, s nem is tudunk róluk!"


BRAIN STORMING:

A betegeskedő ember elé sokféle gyógyulást segítő, figyelemelterelő feladatot ki lehet tűzni; kivéve azt, hogy: "gyógyulj meg mihamarabb!".


***


HAWTHORNE, NATHANIEL:

"... az emberek rendszerint éppoly hiúk a fogyatékosságaikra, mint a képességeikre..."


BRAIN STORMING:

A fogyatékosságok és a képességek hiúság alapján össze is kapcsolódhatnak, valahogy úgy, hogy "megtehetem azt, hogy erre ne legyek képes".


***


HAYTHUM R. KHALID:

"Soha nem hagytam, hogy az iskoláztatásom megzavarja az oktatásomat."


BRAIN STORMING:

Az iskola csak a korlátoltaknál befolyásolja a művelődésüket.


***


HEDDA HOPPER:

"Ha gyűlölni akarod őt, akkor sorba kell állnod."


BRAIN STORMING:

Ha meg akarsz gyűlölni valakit, akkor egyezz meg vele, hogy osztoztok a szerencséteken!


***


HEGEDÜS CSABA:

"Aki nagyon panaszkodik, attól el kell venni az üzletet, mert nagyon jól megy neki."


BRAIN STORMING:

Ha van időd panaszkodni, akkor nincs okod panaszkodni.


***


HEGEDÜS CSABA:

"A sikertelent és a sikerest az különbözteti meg, hogy utóbbi végigmegy az úton."


BRAIN STORMING:

A sikertelen is végigmegy, csak neki egyszer nem elég.


***


HEGEDÜS GÉZA:

"Néha a bokám bizonytalankodik. Boldog vagyok, hogy az időskor a lábamnál kezdődött, nem a fejemnél."


BRAIN STORMING:

Attól függ - ha az ember megüti a fejét, abból még tanulhat... de ha a bokáját...!


***


HEGEDÜS GÉZA:

"Fogalmam sincs, Isten milyen; nem beszélget velem. Én beszélgetek vele."


BRAIN STORMING:

"Magamban beszélek, tehát az én istenem csakis én lehetek!"


***


HEGEDÜS GÉZA:

"A feleségem okos asszony lévén azt mondta, hogy hűségről egy feleség nem kérdezősködik, úgyis csak felidegesítené magát."


BRAIN STORMING:

Mármint a férj hűségéről vagy a saját szeretője hűségéről nem kérdezősködik?


***


HEGYI BARBARA:

"A férjem szerint a szerelem az örök, csak az alany mindig más."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A szerelem tűzbe hoz és felgyújt - a szeretet csak világít.

No.2.:

A szerelem az, ami erekciót okoz.


***


HEILIG GÁBOR:

"Előfordul, hogy először hátulról pillantom meg azt, akinek utána érdemes belenézni a szemébe."


BRAIN STORMING:

... Akinek meg szép a szeme, annak kíváncsiak leszünk a hátsójára is!


***


HEINRICH HEINE:

"Isten majd megbocsát nekem. Ez a dolga."


BRAIN STORMING:

Másra nem is képes.


***


HEINRICH HEINE:

"A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Hibázás nélkül hülyék maradunk. Ha hibázunk - hülyének tartanak.

No.2.:

De inkább a magas tandíjú tapasztalat, mint az ingyen illúzió!


***


HEISENBERG, WERNER:

"... a kutatás tárgya többé nem a természet, mint olyan, hanem az emberi kérdésfeltevésnek kitett természet..."


BRAIN STORMING:

... vagyis, ma már elméletileg legalább tudjuk, hogy mit is kutatunk.


***


HEISENBERG, WERNER:

"... a nagybani események azáltal jönnek létre, hogy sok kicsiny, szabálytalan esemény történik."


BRAIN STORMING:

Ezért nem lehet mit kezdeni olyan fogalmakkal, mint "sors", "szerencsés csillagzat", ... stb.


***


HELEN HAYES:

"A szeretet talán az egyetlen lehetőségünk arra, hogy bepillantsunk az örökkévalóságba."


BRAIN STORMING:

... és végre felfogjuk, hogy azt nem a halandóknak találták ki!


***


HELEN KELLER:

"Tartsd az arcod a nap felé, úgy nem látod az árnyékot."


BRAIN STORMING:

Ha ezt nyitott szemmel teszed, hamarosan semmit sem látsz.


***


HELLEN KELLER:

"Az egyetem nem az a hely, ahova ötletekért megy az ember."


BRAIN STORMING:

Az egyetem az a hely, ahová ötletek mennek és előítéletek jönnek ki.


***


HELEN ROWLAND:

"A férj az, ami a szeretőből az öntudatossága eltávolítása után megmarad."


BRAIN STORMING:

A legtöbb házasság nem köttetne meg, ha az együtt járó felek tényleg annyit lehetnének együtt, amennyit kezdetben szeretnének.


***


HENNY FIELDING:

"A házaspároknak legalább az egyik tagja nem normális."


BRAIN STORMING:

A házaspárok legalább egyik tagja ... hülyének nézi a másikat.


***


HENNY YOUNGMAN:

"Ha este tizenegyig nem kerülök ágyba, akkor hazamegyek."


BRAIN STORMING:

A koccintás csilingelése a bárban,

A nő nyögése az ágyban.


***


HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL:

"Aki tökéletesen tisztán akar látni, mielőtt eltökélné magát valamire, az sohasem tökéli el magát. Aki nem vállalja a kudarcot, nem vállalja az életet."


BRAIN STORMING:

Mindig kell, hogy legyen az embernek már elég korán egy (vagy több) nagy terve, de ez nem arra kell, hogy mindenáron azt valósítsa meg, hanem azért, hogy ezen keresztül megtanulja a törekvést, a tervezést, a kudarcot, az újra tervezést, az önkorrekciót, stb. ... Ugyanúgy megy ez, mint pl. a dióval - a legtöbb ember szereti, mert finom és ízletes, sőt egészséges ... a természet mégsem arra alkotta, hogy megegyük - valójában a diófák szaporítóanyagát csócsáljuk és nyeljük le, amikor megesszük, megfosztva az új fát a kikelés lehetőségétől.


***


HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL:

"Az álmodozás a gondolkodás vasárnapja."


BRAIN STORMING:

...ami a többségnél inkább alvást jelent!


***


HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL:

"A kötelesség az önkéntesen vállalt szükségszerűség, az ember nemességi levele."


BRAIN STORMING:

Lehet, hogy nemesít

A munka;

De csak úgy végezve,

Ha az ember

Már rég

Megunta!


***


HENRIK IBSEN:

"Egy közösség olyan, mint egy hajó. Mindenkinek fel kellene készülnie a kormányrúd átvételére."


BRAIN STORMING:

Ami semmit sem ér, ha nincs, aki kibontsa a vitorlát, vagy fűtse a kazánt... vagy esetleg evezzen!


***


HENRY ADAMS:

"A tapasztalatok olyan BOLTÍVek*, amelyekre lehet építeni."


BRAIN STORMING:

*Vagyis - olyan, mint a meggörbült hát, mely terhelhető?


***


HENRY CLAY:

"Inkább igazam legyen, mint elnöki mandátumom."


BRAIN STORMING:

A politika az "akár igazam is lehetne" hazugságok művészete.


***


HENRY FORD:

"A sport dőreség: ha az ember egészséges, nincs rá szüksége, ha beteg, nem szabad csinálnia."


BRAIN STORMING:

Egészség nem létezik, csak valamire való alkalmasság, vagy hatékonyság.


***


HENRY KISSINGER:

"Jövő héten nem lehet válság. Már tele van a naptáram."


BRAIN STORMING:

A válságokat nem azok robbantják ki, akiknek tele van a naptára... vagy ha mégis, akkor azért teszi, hogy ne legyen tele.


***


HENRY KISSINGER:

"A hatalom a leghatásosabb serkentőszer."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Nem biztos, hogy mindent megteszel, amit megtehetnél, ha azt tehetnéd, amit csak akarsz, mert akkor csupán azt fogod megtenni, amit akarsz.

No.2.:

És ahhoz, hogy serkentsen, elég csak azt hinned, hogy neked már van!


***


HENRY PETER BROUGHAM:

"Az oktatás segítségével egy népet könnyebb vezetni, de nehezebb irányítani, könnyű kormányozni, de lehetetlen igába hajtani."


BRAIN STORMING:

A magas életszínvonal mellett nemigen lehet ütőképes hadsereget szervezni, ami a "hazáért harcol". Individuális zsoldoshadsereget kell fenntartani, ahol magukért, a családjukért, vagy a bajtársukért harcolnak.


***


HENRY STEPHEN FOX:

"Annyira megváltoztam, hogy a legrégebbi hitelezőim már meg sem ismernének."


BRAIN STORMING:

Persze annyira nem változtam meg, hogy most is adnának kölcsön.


***


HENRY WOTTON:

"A nagykövet az a becsületes ember, akit azért küldenek külföldre, hogy hazudjon a hazájáért."


BRAIN STORMING:

A nagykövetet nem azért küldik külföldre, hogy elmondja az igazat, hanem azért, hogy higgyenek neki.


***


HÉRAKLEITOSZ:

"Elárulom neked, mi csihol szeretetet orvosszerek nélkül, füvek nélkül, mindenféle varázsszerek nélkül: ha azt akarod, hogy szeressenek: szeress!"


BRAIN STORMING:

Nem kell szeretned valakit, csak azért, mert szeret.


***


HERBERT PROCHNOW:

"A város egy nagy közösség, ahol az emberek együtt lehetnek magányosak."


BRAIN STORMING:

A város messziről olyan, mint egy hangyaboly... a szomorú mégis az, hogy tulajdonképpen közelről is!


***


HERNÁDI GYULA:

"Az ember azért boldogtalan, mert nem tudja, hogy boldog."


BRAIN STORMING:

Ugyanazon okból boldognak lenni nem lehet tartósan, mert a boldogság kimerül.


***


HERNÁDI GYULA:

"Az egész élet reménytelen, hiszen születésünk pillanatától halálra vagyunk ítélve."


BRAIN STORMING:

Mégsem mindegy, hogy ki a hóhér!


***


HERNÁDI JUDIT:

"Ez szadista szakma. Az, hogy én másokat meg tudok ríkatni, nekem örömet szerez."


BRAIN STORMING:

Vagyis a diktátorok ténykedése lehet, hogy nem más, mint szerepjátszás?


***


HERNÁDI JUDIT:

"A nő és a férfi EGYFORMÁN ember."


BRAIN STORMING:

... de nem EGYFORMA ember!


***


HERODOTUS:

"A nagy tettek általában nagy kockázatok mellett születnek."


BRAIN STORMING:

A nagy kockázat felmerül egy vagyonosok közötti kártya partin ... de ki tekintene nagy tettnek egy hatalmas nyereményt? Ergo - a nagy kockázat még nem jelent nagy tettet is!


***


HEVESI TAMÁS:

"Én apa szeretnék lenni, nem pedig gyerektulajdonos."


BRAIN STORMING:

Vagyis az "apaság" az igen, de a gyerek nem kell?


***


HILLEL:

"Ha nem küzdök magamért, ki fog küzdeni értem? De ha csak magamért küzdök, mi vagyok én? És ha nem most, mikor?"


BRAIN STORMING:

Talán küzdj azért, hogy mások küzdjenek érted.


***


HIRAM JOHNSON:

"A háborúk első áldozata az igazság."


BRAIN STORMING:

"Nehéz bizonytalanságban élni, nem igaz?"


***


HOBO (FÖLDES LÁSZLÓ):

"Nem kell mindig falkában járni. A szabadság magányos dolog."


BRAIN STORMING:

Hagyjuk az antiszocikat szabadon... mindenkitől távol.


***


HOFI GÉZA:

"A korrupció az, amiből kimaradunk."


BRAIN STORMING:

A korrupció az, amikor jó sokat fizetünk azért, hogy minél kevesebbet kelljen majd fizetnünk.


***


HOLL ZSUZSA:

"Valahogy úgy alakult a pályám, hogy mindig épp arra a színházra nem figyeltek oda, ahol én voltam."


BRAIN STORMING:

Fordítás: "Valahogy úgy alakult a pályám, hogy mindig épp arra a színházra nem figyeltek ELÉGGÉ oda, ahol én voltam."


***


HOLLÓSI FRIGYES:

"Jobban érzem magam, hogy a pályám vége felé adódott meg a siker. Ha fiatalon lettem volna népszerű, lehet, hogy már csak az emlékeimből élnék."


BRAIN STORMING:

Való igaz, a fiatalok, amikor sikeresek, azt hiszik, hogy "akkor kezdődik a SIKERESSÉG". Holott csak (többnyire múló) "SIKEREK" vannak!


***


HOLMES, OLIVER WENDELL:

"A tudás köre a beszéd, míg a bölcsesség privilégiuma a hallgatás."


BRAIN STORMING:

Szeretek beszélni és szeretek hallgatni - de nem szeretek beszélgetni.


***


HONORÉ DE BALZAC:

"Az erény talán a lélek illedelmessége."


BRAIN STORMING:

Az erény az illem nem látható és nem publikus jelenléte.


***


HONORÉ DE BALZAC:

"Könnyebb szeretőnek lenni, mint férjnek, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy sokkal nehezebb szellemesnek lenni minden nap, mint időről időre kedves dolgokat mondani."


BRAIN STORMING:

Az erős nőket a gyengéd szavak teperik le, a gyenge nőket az erős férfiak.


***


HORATIUS:

"A többit hagyd az istenekre."


BRAIN STORMING:

Sosem értettem, hogy az isteneknek való feláldozás miért jelenti az adott dolog tönkretételét, összetörését, elégetését, megölését...


***


HORATIUS:

"Aki hazát cserél, talán új szívet is vett?"


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

No.1.: SENECA:

"Az én hazám az egész világ."

No.2.: CICERO:

"Ott a haza, ahol jól érezzük magunkat."


***


HORATIUS:

"Járj utána, úgy van-e, amint hallod..."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

TERENTIUS:

"Hiszem, mert lehetetlen..."


***


HORATIUS:

"Egy csípős vagy derűs megjegyzés gyakran a legnagyobb dolgokat is találóbban és jobban eldönti."


BRAIN STORMING:

Minden éremnek két oldala van, s mindkettő vethet árnyékot, vagy ragyoghat fényesen.


***


HORATIUS:

"Amit kétszer megismételnek, az tetszik."


BRAIN STORMING:

Vagyis a 3. pofon már lehet, hogy jól fog esni?


***


HORATIUS:

"Édes és dicső dolog a hazáért feláldozni az életet."


BRAIN STORMING:

De ha mindenki ezt tenné, nem lenne haza!


***


HORATIUS:

"Dicsérgeti áruját, aki azt el akarja adni."


BRAIN STORMING:

Vesd össze: "Dicsérjétek az Urat...!"


***


HORATIUS:

"Sok minden megengedett az ostobáknak, a festőknek és a poétáknak..."


BRAIN STORMING:

Másként: Légy hülye vagy művész... minden ajtó megnyílik előtted!


***


HORATIUS:

"A kört négyszögesíteni."

(= vagyis: lehetetlenségre vállalkozni)


BRAIN STORMING:

... csak amíg zsinórral nem próbálkozunk.


***


HORATIUS:

"Osztatlan tetszést arat, aki a hasznosat, az édest jól elegyítve tanítja, s közben komoly élvezetet nyújt."


BRAIN STORMING:

No.1.:

... Ezzel hirdethetné magát egy pornószínész iskola is.

No.2.:

Hasznos az, 'miért

Fizetnek;

De nem az, 'miért

"Megfizetnek"!


***


HORATIUS:

"A pénz előtt mindenki meghajlik."


BRAIN STORMING:

Pláne, ha az a földön van!


***


HORATIUS:

"A szokás zsarnokká válik felettünk..."


BRAIN STORMING:

"Nem, nem, ez nem én vagyok - ez csak a szokásom!"


***


HORATIUS:

"Őrizd meg a nyugalmadat a szerencsétlenségben."


BRAIN STORMING:

Mármint - tedd félre későbbre!


***


HORATIUS:

"Az ember vagy őrült, vagy pedig verseket ír."


BRAIN STORMING:

... Vagy pedig úgy tud normális maradni, hogy őrült verseket ír!


***


HORATIUS:

"Tanuld meg jól elviselni a nagy szerencsét."

("Fortuna szekerén okosan ülj." Faludi Ferenc.)


BRAIN STORMING:

Mert elég egyetlen nagy szerencse, és mások téged szerencsésnek tartva nem segítenek többé!


***


HORATIUS:

"A halál magunkat és mindenünket magával viszi."


BRAIN STORMING:

A halál nem visz minket sehová - ott rohadunk el, ahol vagyunk!


***


HORATIUS:

"A helyes látszata becsap bennünket."


BRAIN STORMING:

A helytelené úgyszintén!


***


HORATIUS:

"A szülők erényes élete nagy hozomány."


BRAIN STORMING:

De nem túl nagy haszonnal jár, ha pénzt nem tudnak csinálni belőle.


***


HORATIUS:

"Midőn az ostobák az egyik bűnt elkerülik, az ellenkezőbe esnek."


BRAIN STORMING:

Mert tudják a lényeget, hogy "szar az élet" - de azért nem mindegy, hogy kinek a pöcegödrében időzöl!


***


HORATIUS:

"Az egyszer kimondott szó visszavonhatatlanul száll."


BRAIN STORMING:

Akár az eleresztett szellentés, vagy a szájszag!


***


HORATIUS:

"A villámok a legmagasabb csúcsokba vágnak bele."

(A magas állású embereket több kritika, irigység éri.)


BRAIN STORMING:

Ott azonban nem okoznak erdőtüzet!


***


HORATIUS:

"Az írók és a költők fokozottabban érzékenyek."


BRAIN STORMING:

Különösen egymás véleményére.


***


HORATIUS:

"Ezt a kegyet kérjük, és viszonzásul mi is megadjuk."


BRAIN STORMING:

"Köszönöm, hogy kimentettél az életveszélyből! Remélem, hamarosan te is életveszélybe kerülsz, és épp ott leszek, hogy megmenthesselek!"


***


HORATIUS:

"Az irigy mások sikerébe belebetegszik."


BRAIN STORMING:

A világ legjobb sebésze nem mer balesetet szenvedni!


***


HORATIUS:

"Mondjuk meg az igazat."


BRAIN STORMING:

Ha pedig nem tudjuk, vagy nem mondhatjuk meg az igazat, akkor olyat mondjunk, ami igaz.


***


HORATIUS:

"A megvesztegetett bíró az igaz ügyet is rosszul mérlegeli."


BRAIN STORMING:

A bíróságon tudják csak, "mennyit ér" az embernek a maga igaza.


***


HORATIUS:

"Barátunk sajátosságait ismerni kell, nem pedig gyűlölni."


BRAIN STORMING:

= "Tudom, hogy a barátom pszichopata gyilkos, de nekem akkor is a barátom!"


***


HORATIUS:

"Szép és nemes meghalni a hazáért, de úgy vélem, nemesebb a hazáért élni."


BRAIN STORMING:

A többség mégis abba hal bele, hogy a hazáért akar élni, ám csak úgy teheti ezt, ahogyan a haza vezetői ezt hagyják neki.


***


HORATIUS:

"A halál az élet utolsó állomása."


BRAIN STORMING:

... Ami sohasem a tervezett végállomás is egyben.


***


HORATIUS:

"A fiatalkor évei sok előnyt nyújtanak, az időskor évei pedig sokat elvesznek belőlük."


BRAIN STORMING:

Értsd: "Fiatalság: Óh, mennyi időm lesz még erre!", míg "Vénség: Óh, mennyi időm lehetett volna erre!"


***


HORATIUS:

"A jó ember halálát sokan megsiratták."


BRAIN STORMING:

Mivel a jó ember általában jó BALEK is.


***


HORATIUS:

"Senki sem születik hiba nélkül."


BRAIN STORMING:

Vesd össze: Senki sem születik ellentét nélküli tulajdonság nélkül.


***


HORATIUS:

"A kimondott szó nem tér vissza."


BRAIN STORMING:

Sokszor pedig mire célba ér - félreértik.


***


HORATIUS:

"Nincs tökéletes boldogság."


BRAIN STORMING:

Azonban van tökéletes boldogságérzet.


***


HORATIUS:

"Ne nézz a kicsinyes dolgokra, csak a felemelőkre."


BRAIN STORMING:

Azonban - semmire sem mégy a lifttel, ha nem találod a FEL-gombot.


***


HORATIUS:

"Az élet semmit sem adott az emberiségnek nagy erőfeszítések nélkül."


BRAIN STORMING:

Mivel emberi élet sem lenne nagy erőfeszítések nélkül - sem a gyereknemzés, sem a szülés nem apróság.


***


HORATIUS:

"Pénzes gyönyör gyötör."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Érdekes, hogy a gazdagok ezt általában észre sem veszik. A pénz ugyanis gyógyírt is jelent a pénz általi ártalmakra.

No.2.:

Csak azok költik a pénz és a vagyon rossz hírét, akiknek fogalma sincs, hogyan éljen vele, vagy hogyan szerezze meg.


***


HORATIUS:

"Aki nem túlságosan gazdag, azt boldognak mondhatod."


BRAIN STORMING:

Ergo, aki gazdag, az sosem tartja magát "túlságosan gazdagnak", tehát mindenképpen boldog.


***


HORATIUS:

"Nem mindig oda talál a nyíl, ahová célozták."


BRAIN STORMING:

És nem mindig oda céloznak, ahová kellene.


***


HORATIUS:

"Ha most rossz is a dolgunk, egyszer majd jóra fordul."


BRAIN STORMING:

De ne reménykedj - a hirtelen nagy öröm is meg tud ölni.


***


HORATIUS:

"Ne esküdj a mester szavára."


BRAIN STORMING:

Esküdj Istenre - ő nem kéri számon rajtad!


***


HORATIUS:

"Sohasem csaljanak meg a hízelgő emberek."


BRAIN STORMING:

= Élvezd azt, hogy dicsérnek, de a kérésüket már ne halld meg!


***


HORATIUS:

"Gondolj arra, hogy minden nap utolsó napod lehet."


BRAIN STORMING:

Ha azonban másokat is folyton erre figyelmeztetsz - te leszel az első számú gyanúsított, ha másokkal történik valami.


***


HORATIUS:

"A sápadt halál egyenlőképpen kopogtat a szegények kunyhóján vagy a királyok várának kapuján."


BRAIN STORMING:

A halálban való egyenlőség semmit sem jelent az életben való egyenlőtlenség szempontjából.


***


HORATIUS:

"Kicsinyekhez kis dolgok illenek."

(= Mindenki tehetsége szerint cselekedjen.)


BRAIN STORMING:

Vesd össze - a csökkentértékűséghez általában nagy kompenzációs komplexus kapcsolódik.


***


HORATIUS:

"A festőknek és költőknek mindig szabad volt minden. Tudjuk... ezt kérjük magunknak és megadjuk másoknak is."


BRAIN STORMING:

Aki nyíltan műveli a valótlanság művészetét, annak elhisszük, ha hazudik is.


***


HORATIUS:

"A gyötrő gond mindenhová elkísér."


BRAIN STORMING:

...Inkább el-KÍSÉRT!


***


HORATIUS:

"Tiszták minden csúf hiúságtól."


BRAIN STORMING:

... vagyis - csúfak?


***


HORATIUS:

"Járj a nagyurak kedvében, ez érdemnek sem utolsó."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

PHAEDRUS:

"A hatalmasokkal való barátkozás sohasem őszinte."


***


HORATIUS:

"Akin élvezetvágy vagy félelem uralkodik, az nem szabad ember."


BRAIN STORMING:

Akkor, aki szabad, az nem fél és nem is vágyik semmire?


***


HORATIUS:

"Aki futásban el akarja érni a célt, sokat elviselt, izzadt és fáradt."


BRAIN STORMING:

Nem szégyen a futás, hanem fárasztó.


***


HORATIUS:

"Fontold meg gyakran, kinek, kiről, mit mondasz."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Mint ahogy azt is, hogy magadnak magadról mit vallasz be.

No.2.:

És azt is, hogy a füledbe jutó, rólad szóló pletykákból melyiket cáfolod meg.


***


HORATIUS:

"Nevetve mondani meg az igazat."

(= Mások hibáit eredményesebben tehetjük szóvá, ha azokat humoros formában közöljük.)


BRAIN STORMING:

No.1.:

Persze nem úgy, hogy a hibázó környezete röhög a hibázón!

No.2.:

Vesd össze:

???:

"A tréfával ne sértegessünk."


***


HORATIUS:

"Gyakran becsap bennünket a jónak látszata."


BRAIN STORMING:

Akárcsak a rossznak látszata is lehet az, ami gonoszságra sarkall.


***


HORATIUS:

"Egyaránt verseket ír nálunk, tanult s tanulatlan."


BRAIN STORMING:

És verskritikust játszik nálunk, tanult és tanulatlan.


***


HORATIUS:

"A fösvény mindig szűkölködik."


BRAIN STORMING:

Aki viszont szűkölködik, annak bizony fösvénykednie kell.


***


HORATIUS:

"Csak szavak és hangok"

(= a cselekedetek hiányoznak)


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

RÓM,10,17:

"A hit hallásból van."


***


HORATIUS:

"A tapasztalat sok mindenre megtanít téged."


BRAIN STORMING:

De arra még nem, hogyan add át azokat.


***


HORATIUS:

"Hasznosat a kellemessel"

(ti. összekötni).


BRAIN STORMING:

Pl. a pénzkeresést a pénzköltéssel?


***


HORATIUS:

"Értéktelenebb az ezüst az aranynál, az arany pedig az erénynél."


BRAIN STORMING:

Értéktelenebbnek tartják az ezüstöt az aranynál, az aranyat pedig az erénynél, holott az erényért ritkán kaphatsz meg valamit, aranyért és ezüstért azonban szinte mindig és akármit.


***


HORATIUS:

"Rövid az élet, hosszú távú reményeket ne fűzzünk hozzá."


BRAIN STORMING:

Csak egyet - hogy a lehetőleg ne az unalom öljön meg bennünket!


***


HORVÁTH ÁDÁM:

"(A Magyar Televíziót) Nagyobb élvezet csinálni, mint nézni."


BRAIN STORMING:

Egy katasztrófa-dokumentumfilmből, vagy csak úgy szimplán a Híradóból inkább kimaradnék...!


***


HORVÁTH CHARLIE:

"Az élet arról szól, hogy a munkád legyen a legnagyobb szórakozásod. Ez a profizmus lényege."


BRAIN STORMING:

... És a szakbarbarizmusé is!


***


HORVÁTH GYULA:

"Ne verjük a mellünket, hogy mi magyarok vagyunk, arra figyeljünk inkább, hogy ne kongjon a fejünk."


BRAIN STORMING:

Az amerikaiak is verik, konganak is, de hát ők mégiscsak amerikaiak!


***


HORVÁTH IMRE:

"A boldogság a legüldözöttebb bujdosó."


BRAIN STORMING:

Akit azért üldözünk, mert szeretnénk, ha elrontana.


***


HORVÁTH IMRE:

"A sóhaj a szomorúság sürgönye."


BRAIN STORMING:

Amit sokszor mintha olyan papírra írtak volna, amibe előzőleg pálpusztai sajtot csomagoltak volna.


***


HORVÁTH IMRE:

"Az erőgyűjtés az a munka, ami a leginkább kimerít."


BRAIN STORMING:

A tömegsport rendszerint a bemelegítéssel véget ér.


***


HORVÁTH, ÖDÖN VON:

"Semmi sem kelti bennünk annyira a végtelenség érzetét, mint a butaság."


BRAIN STORMING:

... de csak akkor, amikor el akarunk valamit magyarázni neki.


***


HOWARD SCHNEIDER:

"Gondolkodom, tehát vagyok - gondolom."


BRAIN STORMING:

Bizonytalankodom, tehát megkérdezem valakitől, hogy vagyok-e.


***


HUBERT HUMPHREY:

"A beszéd joga nem azt jelenti, hogy ahhoz is jogunk van, hogy komolyan vegyenek minket."


BRAIN STORMING:

Nem kell, hogy meghallgass, csak vegyél komolyan vagy higgyél nekem!


***


HUNTER S. THOMPSON:

"Nem szeretném a kábítószert, az alkoholt, az erőszakot vagy az eszetlen cselekedeteket ajánlani senkinek, de nekem eddig még mindegyik bejött."


BRAIN STORMING:

Az erőszak sose megoldás... de az a legegyszerűbb.


***


HUXLEY, ALDOUS LEONARD:

"A szegények számára a technika haladása nem más, mint a társadalmi és gazdasági bizonytalanság állandó forrása."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Ahogy telik az idő, mindig találnak fel olyat, ami hosszú időre beválik (kés, fogaskerék, gumifutómű, szárnyprofil stb.), ezeket azonban hiba lenne a feltalálás korszakához kötni és egy hasonló funkciót is ellátni képes vívmánynál kevesebbre értékelni. Például a ceruza itt a Földön kezdi elveszíteni a tekintélyét a tollal szemben, holott az űrben valószínűleg jobban beválik majd.

No.2.:

Maradi vagyok,

Ha az előző kor

Csúcstechnikájával is

Remekül elboldogulok?


***


HYPPOKRATÉSZ:

"Hasonló bajokat hasonló módon, az ellenkezőket ellenkező módon lehet gyógyítani."

(A homoepathia megalapítójának, Hahnemannak volt a jelmondata.)


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

KÖZÉPKORI MONDÁS:

"Az ellentétes dolgokat ellentétes módon gyógyítják."

(Klasszikus orvosi tanács ez a homoepathia ellen.)


*** *** ***I


"Szavakkal csak gondolatokat fejezhetünk ki.

Minden leírásnak hatása az olvasó képzelőtehetségétől függ,

s az író művészete csak abban áll, hogy ezt tevékenységbe hozza."

EÖTVÖS JÓZSEF


*** *** ***


IDI AMIN DADA:

"Minden országnak szüksége van olyan emberekre, akiknek meg kell halniuk. Ők azok, akiket minden nemzetnek fel kell áldoznia, hogy törvény és rend legyen az országban."


BRAIN STORMING:

Emberáldozatra ma is szüksége van az embereknek, akárcsak a szavannán: miután a ragadozók jóllaktak, a csorda békésen legelészhet még a közvetlen közelükben is. Sok embernek elég, ha a TV-ben látja lemészárolni az embereket. Vagyis: TV-t mindenkinek!


***


IHOS JÓZSEF:

"A mi szakmánkban van egy csodálatos és egy szörnyű dolog. Az előbbi a közönség, de az utóbbi is az."


BRAIN STORMING:

Ha a poén jó, akkor jó, ha ott vannak; ha nem, akkor nem jó.


***


ILKA CHASE:

"Amerika legjobb ötcentes befektetése az, hogy felhívod a megfelelő embert."


BRAIN STORMING:

Egy jó szélhámos igazi erőssége az, hogy tudja, kinek mi a gyengéje.


***


ILLÉS BÉLA:

"Ilyen gyenge osztályzatot csak akkor kaphat az ember, ha tökön rúgja magát."


BRAIN STORMING:

Vagyis - elég nehéz.

***


ILLYÉS GYULA:

"A magyar az, aki magyarnak vallja magát - függetlenül születési helyétől, jelenlegi lakhelyétől, állampolgárságától, származásától, vallásától, világnézetétől, politikai ténykedésétől."


BRAIN STORMING:

Sok mélymagyar ezt így érti: "Magyar az, akit érdekemben áll magyarnak tartani, vagy aki nekem tetszik, függetlenül... születési helyétől, jelenlegi lakhelyétől, állampolgárságától, származásától, vallásától, világnézetétől, politikai ténykedésétől."


***


IMMANUEL KANT:

"A szép az, ami érdek nélkül tetszik."


BRAIN STORMING:

Ez viszont értéktelenséget jelent.


***


X. INCE PÁPA (jelmondata):

"Elpusztulunk, ha késlekedünk."


BRAIN STORMING:

Ezt valószínűleg nem a kereszténység történelmi erőszaktevései miatti bűnbánatra értette.


***


ISAAC ASIMOV:

"Nem hiszek a halál utáni életben, így nem kell egész földi életemet azzal a gondolattal töltenem, hogy a Pokoltól vagy a Mennyországtól félek-e jobban. Mert bármilyen szörnyűek lehetnek is a Pokol kínjai, azt hiszem, a Mennyország unalma még rosszabb lenne."


BRAIN STORMING:

A földi boldogság ott kezdődik, hogy a lehetőségeinket és a képességeinket leszűkítjük az élettartamunkra.


***


ISAAC ASIMOV:

"A sokat emlegetett szó, melyet tudományos körökben hallani, és amely az új felfedezések hírnöke, nem az a bizonyos 'Heuréka!' (megtaláltam), hanem ez: «Érdekes!»"


BRAIN STORMING:

A legtöbb tudományos és technikai eredmény a kitűzött, elérendő cél felé vezető úton jön létre.


***

ISAAC ASIMOV:

"Ez idő szerint az életben az a legszomorúbb, hogy a tudomány gyorsabban halmozza fel a tudást, mint a társadalom a bölcsességet."


BRAIN STORMING:

Az okosodásunk sebessége nem tud lépést tartani az elhülyülésünkkel.


***


ITALO SVEVO:

"A jóság az a fényforrás, mely pillanatokra bevilágítja az emberi lélek sötétjét."


BRAIN STORMING:

... És mind a jótevőt, mind a kisegítettet elvakítja.


***


IVAN TURGENYEV:

"Az egyetlen dolog, ami számít az életben: magadat a második helyre tenni."


BRAIN STORMING:

Különösen a csőd, vagy a szakadék szélén!


*** *** ***J


"Mi "kérődzőfajták" vagyunk, ezért nem elég az,

ha a könyvek tartalmával megtömjük agyunkat.

Addig, amíg nem rágtuk át rajta magunkat többször,

és nem emésztettük meg az egészet, hasznunkra nem válik."

JOHN LOCKE


*** *** ***


J. DANFORTH QUAYLE:

"Mostanában egy latin-amerikai turnén voltam, és csak azt bántam, hogy nem tanultam jobban a latint iskolás koromban, hogy kommunikálni tudjak az ottaniakkal."


BRAIN STORMING:

Latin-Amerikában az az érdekes, hogy se a latinitáshoz, se Amerikához nem sok köze van!


***


J. DANFORTH QUAYLE:

"Ha sikertelenek vagyunk, a kudarc kockázatát vállaljuk."


BRAIN STORMING:

A siker is kudarc, csak kellemes!


***


J. DANFORTH QUAYLE:

"A Mars ugyanazon a pályán mozog, ugyanakkora távolságra van a Naptól, ami nagyon fontos. Láttunk képeket, melyeken folyómedrek vannak, és úgy hisszük, víz is. Ha pedig van víz, az oxigént jelent. Ha pedig van oxigén, az azt jelenti, hogy lélegezhetünk."


BRAIN STORMING:

Valójában Quayle óta vallják az amerikaiak, hogy "bárkiből lehet elnök"!


***


J. DANFORTH QUAYLE:

"Holnap jobb lesz a jövő."


BRAIN STORMING:

Holnap is a holnapra vársz majd!


***


J. DANFORTH QUAYLE:

"Mélyen el vagyunk kötelezve a NATO-nak, mi a NATO része vagyunk. Mélyen el vagyunk kötelezve Európának. Mi Európa része vagyunk."


BRAIN STORMING:

Európa Amerika szenilis Nagyapja, amit az unoka mindenféle hülyeségbe belevisz!


***


J. DANFORTH QUAYLE:

"Igazán őszintén mondom, a tanár az egyetlen olyan foglalkozás, amely gyermekeink oktatásával foglalkozik."


BRAIN STORMING:

Minden nevel, de hogy oktasson, ahhoz az oktatott akarata is kell.


***


J. PAUL GETTY:

"Ha meg tudja számolni a pénzét, nincs még egymilliárd dollárja."


BRAIN STORMING:

Elenyésző számú milliárdos lenne, ha a pénzüket saját maguknak kellene megszámolni.


***


JACK LONDON:

"A féltékenység megvetendő és bestiális vonás. Állati maradvány."


BRAIN STORMING:

*Akárcsak a szenvedélyes szerelem is!


***


JACKIE MASON:

"Elég pénzem van ahhoz, hogy kitartson életem végéig, hacsak nem veszek valamit."


BRAIN STORMING:

Pénzed addig van, amíg volt.


***


JACQUES DUFILHO:

"A humor a szeretet kifejezése, amely mindannyiunkat közelebb hoz egymáshoz, mert megakadályozza, hogy a kelleténél komolyabban vegyük magunkat."


BRAIN STORMING:

Valami rejtélyes oknál fogva a zsidó vicceket nem zsidók; a szőke nős vicceket nem szőke nők; a cigányos vicceket nem cigányok mesélik egymás között!


***


JAMES BALDWIN:

"Mindig tudd, honnan jöttél. Ha tudod, honnan jöttél, nincs előtted akadály: bárhová mehetsz."


BRAIN STORMING:

Soha ne nézz hátra - csak ha hátrálsz!


***


JAMES BRANDER MATTHEWS:

"A halál egy kiutasítási végzés a Földről."


BRAIN STORMING:

Egy olyan helyre, ahol sokkal jobb lehet, merthogy senki sem tér vissza.


***


JAMES COBURN:

"A gyilkosság remek módja a gyűlölet kérdése megoldásának."

(a "The President's Analyst" című filmben, 1967)


BRAIN STORMING:

Egy embert könnyű megölni, egy előítéletet nem.


***


JAMES JOYCE:

"A zseni az, aki nem követ el hibákat, és tévedései csupán a felfedezései mellékterméke."


BRAIN STORMING:

A zseni az, aki nem felejti el a korábbi ötleteit, de nem is isteníti egyiket se!


***


JAMES STEPHENS:

"Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott előttünk, hanem hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk."


BRAIN STORMING:

"Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott előttünk, hanem" ...hogy mások első alkalommal hallják azt, és tőlünk.


***


JANE SIBERRY:

"Ha nem lennék olyan jó pincérnő, már rég híres volnék."


BRAIN STORMING:

Hírnév és megelégedettség - általában ég és föld: az elsőről mindig kiderül, hogy nem érte meg a fáradtságot; a másodikról pedig kevesen tudják, hogy alapvetően az az igazi boldogság.


***


JANIKOVSZKY ÉVA:

"Mindenkinek van egy angyala, csak nem is mindenki tud róla."


BRAIN STORMING:

Nekem van (védőangyalom), csak ő meg rólam nem tud.


***


JANKOVICS MARCELL:

"A magam hibájára sokkal dühösebb vagyok, mint mások gonoszságára, mert a magamét észre kellett volna vennem."


BRAIN STORMING:

Én is, de sok hibám csak mások szerint hiba.


***


JASON HUTCHISON:

"Lehet, hogy a sasok a felhőkben szárnyalhatnak, a menyétet viszont nem szippantja be a sugárhajtómű."


BRAIN STORMING:

A felhőkben szárnyalni annyi, mint a nyirkos hidegben az orrunkig sem látni.


***


JAY LENO:

"Mikor Clinton azt mondta, hogy nyolcmillió új munkahelyet teremt, nem gondoltam, hogy az mind adóbehajtó lesz."


BRAIN STORMING:

Adó tekintetében az államot nem érdekli, mi az adóalap forrása. ... Érdekes módon a bankokat igen. Ergo, ha a tisztességtelen úton szerzett jövedelmed után tisztességesen adózol, akkor az állam szemében tisztességes vagy, vagyis, ha a zsákmányból osztozol, akkor tisztességes vagy.


***


JEAN ANOUILH:

"Az ihlet olyasmi, amit költők találtak ki, hogy fontosnak mutassák magukat."


BRAIN STORMING:

Az igazi ihlet forrásai: a túlélés öröme és a szerettek elvesztésének fájdalma; továbbá a reménytelen vágyódás valami (vagy valaki) után.


***


JEAN KERR:

"Ha akkor sem veszíted el a fejed, amikor körülötted mindenki, könnyen lehet, hogy csak nem fogod fel a helyzetet."


BRAIN STORMING:

"Ha akkor sem

veszted el a fejed,

'mikor körülötted mindenki;

Bizony könnyen lehet,

hogy csak nem fogod fel

teljesen a helyzetet."

... De meglehet,

Hogy így is lesz

A legjobb Neked!


***


JEAN LOUIS AGASSITZ:

"Nem engedhetem meg magamnak, hogy pénzkeresésre pazaroljam az időt."


BRAIN STORMING:

Igaz... a pénzt megtalálni kell!


***


JEAN PAUL RICHTER:

"A félénk ember a veszély előtt ijed meg, a gyáva a veszély közben, a bátor a veszély elmúltával."


BRAIN STORMING:

... ha még él.


***


JEAN VILAR

"A szerző megír egy darabot, a színész eljátszik egy darabot, a közönség megért egy harmadikat."


BRAIN STORMING:

A kritikus meg kritizálja mind a hármat.


***


JEAN-JACQUES ROUSSEAU:

"A szellemesség fűszerrel vegyített ész."


BRAIN STORMING:

Amit a másik orra alá törünk!


***


JEFFREY BERNARD:

"Megbízást kaptam az önéletrajzom megírására. Meg tudja mondani valaki, hogy hol voltam 1960 és 1974 között, és mi a fenét csináltam?"


BRAIN STORMING:

A legtöbb önéletrajz inkább csak karikatúra!


***


JEROME K. JEROME:

"A legjobb politika mindig megmondani az igazat, persze, csak ha nem vagy kivételesen jó hazudozó."


BRAIN STORMING:

Isten szélhámos volt.


***


JEROME K. JEROME:

"Az önhittség a legjobb páncél, amit ember magára ölthet."


BRAIN STORMING:

"De szeretnék olyan beképzelt lenni, mint ami másokban már bántó."


***


JEROME LETTVIN:

"Az enzimek olyan anyagok, melyeket biológusok fedeztek fel, és olyan dolgokat magyaráznak meg, melyek egyébként több gondolkodást igényelnének."


BRAIN STORMING:

Amikor a tudományban feloldunk egy kérdőjelet, olyan felkiáltó jel lesz belőle, ami sok kis kérdőjelből áll.


***


JERRY DELLA FEMINA:

"A reklámszakma a felöltözve művelhető tevékenységek közül a legszórakoztatóbb."


BRAIN STORMING:

A ruhamarketing olyan felöltözött szórakozás, ami pusztán bevezeti a ruhátlant.


***


JEVGENYIJ ALEKSZEJEVICS JEVTUSENKO:

"Az irigység - önmagunk megalázása."


BRAIN STORMING:

... de nem szerénységből!


***


JIANGXI DAILY:

"Noha Madonna már középiskolában elvesztette a szüzességét, és nem törődik különösebben partnerei megválasztásával, eddig még nem szenvedett nemi betegségben és AIDS-t sem kapott. Így maradhatott meg még mindig a nyugati ifjúság bálványa." (egy kínai napilap)


BRAIN STORMING:

Madonna olyan bálvány, aki azért áll még mindig, mert régebben számtalanszor megdöntötték.


***


JILLY COOPER:

"Nem őrülök meg a vakációkért. Mindig kiderül, hogy nem más az egész, mint elképesztően drága módja annak, hogy bebizonyosodjon, hogy otthon a legjobb."


BRAIN STORMING:

A fárasztó, munkával töltött hónapok után számomra a pihenés jelenti a pihenést.


***


JIM ROHN:

"Valamennyien számtalan módját ismerjük a megélhetésnek. Ami még ennél is bámulatra méltóbb, ha azt is tudjuk, hogyan lehet vagyont szerezni."


BRAIN STORMING:

Sokunk számára

Az egyetlen vagyon,

Hogy vagyunk,

...De az nagyon!


***


JOAN COLLINS:

"Ez a bunda kizárólag olyan állatokból készült, amelyek öngyilkosok lettek a vadonban."


BRAIN STORMING:

Nem értem, miért nincs "harakiri" márkájú bunda.


***


JOAN COLLINS:

"Még nem találkoztam olyan férfival, aki képes lett volna gondoskodni rólam. Nincs szükségem férjre. Nekem egy feleség kell."


BRAIN STORMING:

Javaslat - a jelenlegi "férj" és "feleség" terminológiát ma már nyugodtan átváltoztathatnánk "domináns" és "kompromisszum-kereső" megfogalmazásokra.


***


JIMMY CONNORS:

"A tapasztalat nagy előny. A gond csak az, hogy mire megszerzi az ember, már túl öreg ahhoz, hogy kihasználja."


BRAIN STORMING:

A tapasztalat néha nem más, mint súlyos csapások túlélése, vagy súlyos csapásokkal való szembesülés. A nyugodt (értsd: konfliktusmentes, civilizált és kulturált) életben ezért öregszenek meg hülyén és tapasztalatlanul az emberek.


***


JOE LOUIS:

"Mindenki szeretne a mennybe jutni, de senki sem akar meghalni."


BRAIN STORMING:

Az emberek szívesebben vágyakoznának a Mennyországba - ha űrhajó vinné oda őket...


***


JOEL ROSENBERG:

"Egyszerű ember vagyok. Csak annyi alvásra van szükségem, mint két rendes embernek, annyi whisky-re, mint háromnak és annyi nőre, mint négynek."


BRAIN STORMING:

... És annyi orvosra meg egészségügyi kapacitásra, mint ötnek!


***


JOHANN GOTTFREID SEUME:

"A zene kulcs a női szívhez."


BRAIN STORMING:

Akinek azonban ilyen zenei kulcs van a kezében, az előszeretettel nyitogatja a női szíveket... is.


***


JOHN BURDON SANDERSON HALDANE:

"Még a legrútabb emberi külső is rejthet gyönyörű zsigereket."


BRAIN STORMING:

A rútak arra valók, hogy az átlagosak szépnek érezhessék magukat.


***


JOHN CIARDI:

"Az egyetem az, amivé a főiskola lesz, ha a kart többé nem érdeklik a diákok."


BRAIN STORMING:

Az egyetem fokozatos haladás a maximális tudás és a minimális pedagógiai érzék felé.


***


JOHN CIARDI:

"A becsületesség képességünk arra, hogy ellenálljunk az apróbb csábításoknak."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Akiről gyakran írnak, akiről gyakran lehet hallani, az nem lehet becsületes.

No.2.:

A becsület nem más, mint csekély emberismeret.


***


JOHN DONNE:

"A Föld egy hatalmas regény, és az ember a tárgymutató ebben a műben."


BRAIN STORMING:

Mennyire vagy érdekes és figyelemreméltó fejezet a Föld, vagy a Történelem regényében?


***


JOHN DVORAK:

"Ha az idő tényleg nem jelent semmit számodra, kezdj el internetezni."


BRAIN STORMING:

Nagyot fejlődsz a lelki életben, ha jóga meditációs ábrákat teszel fel képernyővédőnek és a letöltésekre várva azokat nézegeted.


***


JOHN DVORAK:

"Ami pedig azokat illeti, akik szerint a Java alkalmazások helyettesítik majd a valódi szoftvereket: el kell gondolkodnunk, mit szívnak cigaretta helyett."


BRAIN STORMING:

A "csökkentsük a kalóriákat" nem azt jelenti, hogy növeljük a nikotin, a koffein és a drogbevitelt... bár legtöbbször ez szokott történni.


***


JOHN F. KENNEDY:

"Egy ember meghalhat, egy nemzet felemelkedhet és elbukhat, de az eszme örökké él."


BRAIN STORMING:

Ha csak a fészkes fene nem ESZ-Meg addig mindent...


***


JOHN F. KENNEDY:

"Tehát, drága amerikai polgártársaim, ne azt kérdezzétek, mit tehet ez az ország értetek, hanem azt, hogy ti mit tehettek az országotokért."


BRAIN STORMING:

Egyházi nyelven: "Hívők! Ne azt kérdezzétek, hogy az Isten, vagy az Egyház mit tehet értetek, hanem azt, hogy ti mit tehettek az egyházért!"


***


JOHN F. KENNEDY:

"Ha egy szabad társadalom nem tud segíteni a sok szegényen, nem tudja megvédeni a kevés gazdagot sem."


BRAIN STORMING:

... ami itt is a sok szegény dolga lenne.


***


JOHN HOPPER:

"Börtönre van szükségem ahhoz, hogy a szabadságról álmodozhassak."


BRAIN STORMING:

Szabadnak kell lennem, hogy félni tudjak a börtöntől.


***


JOHN JENSEN:

"A baj az, hogyha a leggyorsabb sávban autózva éljük az életünk, akkor a végére is lóhalálában érünk."


BRAIN STORMING:

A nagy életszervezésben sokan még az agóniára is sajnálják az időt.


***


JOHN JUNOR:

"Egy uncia érzelem tonnányi adattal felér."


BRAIN STORMING:

Pl. orgazmus színlelésekor. Lásd: "... Annyira megsajnálta a férfit, hogy szánalomból fergeteges orgazmust színlelt neki."


***


JOHN KEATS:

"A Szép igaz, s az Igaz szép! - sose áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség!"

(Óda egy görög vázához)


BRAIN STORMING:

Akkor felmerül a kérdés, hogyha az Igaz a Szép, s a Szép az Igaz, akkor a Valóságos vajon minek felel meg!?!?


***


JOHN KENNETH GALBRAITH:

"A közgazdaságtan rendkívül hasznos tudomány, mert munkát biztosít a közgazdászoknak."


BRAIN STORMING:

A munkanélküliség azonban nem a munkanélkülieknek teremt munkát.


***


JOHN KENNETH GALBRAITH:

"Egy rossz döntés nem szól örökre, bármikor megváltoztathatjuk. A döntések halogatásából származó veszteségek ezzel szemben jóvátehetetlenek és visszavonhatatlanok."


BRAIN STORMING:

Mivel a sikeres döntések ritkák, úgy lehet növelni az előfordulásukat, hogy megsokszorozzuk a döntéseink számát.


***


JOHN LENNON:

"Az Élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak."


BRAIN STORMING:

Akkor élünk igazán, amikor nem az élet a legfontosabb tényező az életünkben.


***


JOHN LILLY:

"Ami az elmét illeti, amit az ember igaznak hisz, az vagy már igaz, vagy igaz lesz."


BRAIN STORMING:

Pontosabban azt hiszi róla, hogy más is azt hiszi, vagy el tudja másokkal hitetni.


***


JOHN LOCKE:

"Mindig azt hittem, hogy az emberek cselekedetei tolmácsolják legjobban gondolatainkat."


BRAIN STORMING:

Nem véletlen talán, hogy a láb, amivel a Földön állunk, a legmesszebb van a fejtől, amiben a gondolataink keringenek.


***


JOHN MAYNARD KEYNES:

"Hosszútávon tekintve mindannyian halottak vagyunk."


BRAIN STORMING:

Sok élőnek már a szaga is alátámasztja ezt.


***


JOHN MEYNARD KEYNES:

"Az adófizetés elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz."


BRAIN STORMING:

A politikusok szerint pedig a befizetett adó az egyetlen olyan pénz, amiből sikkasztani érdemes.


***


JOHN MAYNARD KEYNES:

"Ha a cél nem szentesíti az eszközt, akkor mi?"


BRAIN STORMING:

Az eszközt az egyház szentesíti arra a célra, ami neki éppen megfelel.


***


JOHN PEEL:

"Sohasem követek el buta hibákat. Csak nagyon-nagyon okosakat."


BRAIN STORMING:

A hiba - hacsak nem okoz világvégét - csak a múlt szempontjából hiba.


***


JOHN SHADID:

"Newton törvényeivel világegyetemet lehet rekeszteni."


BRAIN STORMING:

Newton axiómái az emberi léptékű, számunkra normálisnak tűnő világra vonatkoznak. Az einsteini fizika a túl nagyokra, a túl kicsikre és a túl gyorsakra.


***


JOHN SIMON:

"A demokrácia arra bátorítja a tömegeket, hogy olyan dolgok felől döntsenek, amiről a tömegek semmit sem tudnak."


BRAIN STORMING:

"Ki szavaz a probléma szavazással való eldöntésére?"


***


JOHN SINGER SARGENT:

"Valahányszor festek egy portrét, elvesztek egy barátot."


BRAIN STORMING:

Az önmagához őszinte embernek még lehet sok barátja - a másokhoz őszinte embernek már nem.


***


JOHN STUART MILL:

"A szokások az emberi haladás legnagyobb gátjai."


BRAIN STORMING:

A gátak azonban az emberi haladás fontos jelképei.


***


JOHN W. RAPER:

"Semmi öröm nincs abban, ha nem kell semmit csinálnod. Az igazi öröm az, ha sok mindent kell csinálnod, de nem teszed."


BRAIN STORMING:

Mindig szervezd túl magad; tervezz többet annál, amit megtenni van időd. Ha így elmarad valami, akkor duplán örülhetsz - annak, hogy valamit így nem kell megtenned, és annak is, amit mégis megtehetsz!


***


JOHN WAYNE:

"Az élet kegyetlen. Ha hülye vagy, akkor még kegyetlenebb."


BRAIN STORMING:

Kivéve, ha egy kegyetlen hülye vagy!


***


JOHNSON:

"Mutassátok meg az illető barátját, és én megmondom, kivel állunk szemben."


BRAIN STORMING:

... Úgy könnyű, hogy előbb az ismerősöket megkérdezzük...


***


JÓKAI ANNA:

"Ahol megjelentem, ott csukva maradtak a bicskák."


BRAIN STORMING:

Merthogy előkerültek a macheték?


***


JÓKAI MÓR:

"Kell ahhoz bizonyos neme az áldott ostobaságnak, hogy az ember a pénzzel bánni tudjon."


BRAIN STORMING:

Igaz, még senki sem mondott olyat, hogy "Istenem, ha okosabb lennék, nem lennék ilyen gazdag!", vagy "Istenem, ha legalább kicsit ostobább lennék, megoldódnának az anyagi gondjaim!"


***


JÓKAI MÓR:

"A halál minden élet titkának megfelelője."


BRAIN STORMING:

Vagyis - mi élők b*szhatjuk!


***


JONATHAN GRIMES:

"Miért van az, hogy ha a háborúban ölsz meg egy embert, akkor hős vagy, ha háborún kívül, akkor pedig gyilkos?"


BRAIN STORMING:

A háborúban egy olyan katonát ölsz meg, aki téged is megölhet. A háborún kívül egy olyan embert ölsz meg, aki nem biztos, hogy meg akart ölni.


***


JONATHAN SWIFT:

"Ahogy egy utcalány is erényes nőnek látszhat, ha elpirul*, úgy szerénysége által a bolond is bölcsnek mutathatja magát."


BRAIN STORMING:

*... attól függ, hogy akkor pirul-e el, amikor az arcával foglalkoznak.


***


JONATHAN SWIFT:

"A vitatkozás a beszélgetés legrosszabb formája."


BRAIN STORMING:

Valószínűleg azért, mert az akkor már nem beszélgetés!


***


JONATHAN SWIFT:

"Férfiember soha máskor nem olyan komoly, megfontolt és elszánt, mint amikor a küblin trónol."


BRAIN STORMING:

Bárki bármit mond - a székelés is egyfajta katarzis élmény.


***


JOSEPF CONRAD:

"Mókás dolog az élet - A könyörtelen logika rejtelmes rendje egy hiábavaló cél érdekében."


BRAIN STORMING:

Az élet művészete: úgy élni a magunk életét, hogy úgy tűnjön - a közösségért is tesszük.


***


JOSEPH JOUBERT:

"Lehetetlen úgy üzletelni, hogy az embert be ne mocskolja a kapzsiság."


BRAIN STORMING:

A kérdés tehát: "Kinek a zsebébe vándorol a jelképes összeg?"


***


JOSEPH JOUBERT:

"Az adósság megrövidíti az ember életét."


BRAIN STORMING:

Időnként az is, akinek az adósai vagyunk.


***


JOSEPH JOUBERT:

"A becsületes ember mindig fiatalon hal meg, vagyis idő előtt."


BRAIN STORMING:

Ezek szerint nincs idős becsületes ember? Vagyis a túléléshez nem becsületesnek kell lenni?!


***


JOSEPH JOUBERT:

"Aki szeret, aki mindig szeret, nem ér rá panaszkodni és boldogtalannak lenni."


BRAIN STORMING:

No.1.:

... és általában arra sem, hogy önmaga legyen.

No.2.:

Lényegéből fakadóan így is értelmezhető: Aki ENGEM szeret, az ENGEM mindig szeret, és nem ér rá panaszkodni RÁM és ENGEM boldogtalanságban hagyni.


***


JOSEPH JOUBERT:

"A csodálkozás olyan érzés, amely egy időre minden más érzést felfüggeszt."


BRAIN STORMING:

Kivéve, ha egy új érzésen csodálkozunk.


***


JOUBERT:

"A rossz a jó trágyadombja."


BRAIN STORMING:

A sok jóból keletkezik az érzékelhető rossz!


***


JOUBERT:

"A szó nem egyéb, mint testet öltött gondolat."


BRAIN STORMING:

Aminek sokszor "nincs egy rongya, amit felvegyen".


***


JOSEPH JOUBERT:

"A világ egy felfúvódott pont."


BRAIN STORMING:

A világvége így Isten, a Teremtő szellentése lesz?


***


JOSEPH JOUBERT:

"Ne válassz magadnak más feleséget, mint akit barátnak választanál, ha férfi volnál."


BRAIN STORMING:

Ez egy férfiak közötti melegházasságban működik tökéletesen.


***


JOSEPH STALIN:

"Az egyén halála tragédia, milliók halála statisztika."


BRAIN STORMING:

A halálos rettegés és a halál közvetlen tapasztalata sokak számára építő jellegű élmény lenne egy életre... ha nem halnának bele.


***


JOSH BILLINGS:

"A zsenialitás nem más, mint a józan paraszti ész ünneplő ruhában."


BRAIN STORMING:

Szép lenne, ha a jól hangzó gondolatok egyben igazak is lennének.


***


JOSH BILLINGS:

"Ha az állatoknak volna eszük, ugyanolyan röhejesen viselkednének, mint mi, emberek."


BRAIN STORMING:

Az állatok természetesen és őszintén viselkednek. ... És ezt mi, emberek kinevetjük.


***


JOSH BILLINGS:

"Sose hallottam még, hogy egy százéves ember bármi másról is nevezetes lett volna."


BRAIN STORMING:

Azt tudjuk, hogy mind sokáig akarunk élni; azt is megtudhatjuk, hogy ehhez mire van szükség - azonban, amint szembesülünk a hosszú élet követelményeivel, akkor általában már nem is akarunk olyan sokáig élni.


***


JOSH BILLINGS:

"A tapasztalat az az iskola, ahol az ember megtanulja, mennyire hülye."


BRAIN STORMING:

Az élet minden egyes hasznos tanítása szívással kezdődik.


***


JÓZSEF ATTILA:

"Költő vagyok - mit érdekelne / engem a költészet maga?"

Vesd össze:

DALCSEV, ATANASZ:

"Azt hiszem, semmi sem tesz tönkre olyan könnyen egy írót, mint az, ha kizárólag irodalommal foglalkozik."


BRAIN STORMING:

Egy időben szerettem tanulni a dolgokról, de ma már jobb szeretem csinálni őket.


***


JUHÁSZ GYULA:

"A költő az, aki megállítja a mulandóság napját az égen."


BRAIN STORMING:

... hogy aztán alatta minden felperzselődjön!


***


JULES MAZARIN:

"A nevetés egy neme az elismerésnek."


BRAIN STORMING:

Ha nincs mit elismerni, akkor az elmebajnak.


***


JULIANUS:

srégi szokás méltán törvénynek számít."


BRAIN STORMING:

De ettől még nem válik szükségszerűvé.


***


JULIUS CAESAR:

"Az emberek szívesen elhiszik azt, amit kívánnak."


BRAIN STORMING:

És amikor megkapták, néha nehezen hiszik el, hogy azt kívánták.


***


JULIUS CAESAR:

"Amit mi akarunk, azt szívesen hisszük, s amit mi érzünk, reméljük, hogy mások is érzik."


BRAIN STORMING:

Ha valamit akartunk, hogy megtörténjen, és az meg is történik, akkor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy azért történt meg, mert akartuk.


***


JUSTUS VON LIEBIG:

"A szappanfogyasztás a népek jólétének és kultúrájának a mértéke."


BRAIN STORMING:

Pláne, ha a szappan zsírleszívó klinikák hulladékából készül!


***


JUSZT LÁSZLÓ:

"Nem mondom, sokáig próbálkoztam a fogyással, már legalább százhetven kilót leadtam életemben."


BRAIN STORMING:

Az életkor is hizlalhat.


***


JUSTINIANUS:

"A törvény nem engedi meg a szegény életet és az aggodalmas halált."


BRAIN STORMING:

A szegény halált és az aggodalmas életet igen?


***


JUSTINIANUS:

"Az igazságosság állandó és örök szándék arra, hogy mindenki megkapja azt, ami* őt megilleti."


BRAIN STORMING:

*... és ezt ki állapítja meg?


***


JUVENALIS:

"A természet és a bölcsesség mindig ugyanazt mondja."


BRAIN STORMING:

No.1.:

De nem a társadalomban!

No.2.:

A bölcsesség a természet becsempészése a társadalmi viszonyok közé. Létezhet benne, de nem lenne képes azt fenntartani.


***


JUVENALIS:

"A bűncselekmény annál nagyobb, minél magasabb állású a bűnös."


BRAIN STORMING:

Egy orrában túrkáló koldus és az ugyanezt tevő bankigazgató más elbírálás alá esik.


***


JUVENALIS:

"Kinccsel (azaz pénzzel) minden megvásárolható."


BRAIN STORMING:

Persze - elsősorban a kincsek.


***


JUVENALIS:

"Vígan énekel az üres zsebű vándor a rabló előtt."


BRAIN STORMING:

A gazdag is - neki van mit odaadnia, és még marad is.


***


JUVENALIS:

"A pénz szaporodásával növekszik annak szeretete."


BRAIN STORMING:

Ha már van, akkor megengedhetjük magunkat, hogy szeressük.


***


JUVENALIS:

"A méltatlanság versírásra késztet."


BRAIN STORMING:

És ebben mutatkozik meg a verbális szublimáció remek eszköze!


***


JUVENALIS:

"A boldog ember még a fehér hollónál is ritkább jelenség."


BRAIN STORMING:

A boldogtalanságon nem sokat segít, ha fehér hollóra akadunk.


***


JUVENALIS:

"Jó illata van a nyereségnek, bárhonnan jöjjön is."


BRAIN STORMING:

Ha disznót tartasz, akkor a disznószarból is tudsz pénzt csinálni.


***


JUVENALIS:

"A gyermeket a legnagyobb tisztelet illeti meg."


BRAIN STORMING:

... Amíg ő erről nem tud, vagy mindezt nem ő maga hangoztatja!


***


JUVENALIS:

"A halálnál is félelmetesebb az öregség."


BRAIN STORMING:

Az ember előbb a felnőttségtől, majd az öregségtől, s végül a haláltól fél... ha azonban az ember már elég öreg és eleget élt - akkor már a haláltól sem fél.


***


JUVENALIS:

"Egyetlen rossz ember sem boldog."


BRAIN STORMING:

A jóság azonban nem feltétele a boldogságnak, mivel az csak a számonkérés és a büntetés alól ad felmentést.


***


JUVENALIS:

"Senki sem lett váratlanul gazember."


BRAIN STORMING:

Ám semmilyen tettet nem lehet önmagában szemlélni sem.


***


JUVENALIS:

"Ahol gyermek van, ott ocsmány beszéd vagy kép át ne lépje a ház küszöbét."


BRAIN STORMING:

Igen - hadd kapjon majd frászt a gyerek, amikor majd kilép a küszöbön!


***


JUVENALIS:

"Alig van per, melyet nem asszonyi perpatvar kezdett volna el."


BRAIN STORMING:

A jogot a férfiak találták ki... - de vajon a nők miatt?


***


JUVENALIS:

"Azt kell kérnünk (az Istentől), hogy ép testben ép lélek lakozzék bennünk."


BRAIN STORMING:

Akkor az ép testet és az ép lelket is kérnünk kell, és nem pedig megdolgozni érte?


***


JUVENALIS:

"Ha a tehetség hiányzik, a bosszúság farag verseket."


BRAIN STORMING:

Az igazi profi az, aki indulatok nélkül is profi.


***


JUVENALIS:

"A bosszúnak senki sem örül jobban, mint a nő."


BRAIN STORMING:

Akár úgy, hogy ő áll bosszút, akár úgy, hogy rajta akarnak bosszút állni.


***


JUVENALIS:

"Az életet az igazságnak kell szentelni."


BRAIN STORMING:

De mit kezdünk az élet során megismert igazsággal, ha azt sem vihetjük magunkkal?


***


KERESZTELŐ SZENT JÁNOS:

"Isten báránya..."

("Agnus Dei." - Jézus egyik megjelölése. Gyakori katolikus jelvény: egy fekvő bárány, amely felett zászló leng.)


BRAIN STORMING:

... Hogy ezeknek is állandóan vagy az evésen, a vagyonon, a véráldozaton vagy a szexen járt az eszük...!


***


SZENT JEROMOS:

"Az a barátság, amely megszűnt, igazán nem is létezett."


BRAIN STORMING:

Az a barátság, amely kialakult - nem létezett előtte mindig.


***


SZENT JEROMOS:

"A gazdag vagy gonosz, vagy gonosz ember örököse."

(Több jó embert lehet látni a szegények, mint a gazdagok között.)


BRAIN STORMING:

Sok szegény ember hiszi azt, hogy a gazdagok azért gazdagok, mert ő szegény! A gazdagok azonban sosem hiszik ennek az ellenkezőjét.


***


SZENT JEROMOS:

"Mindig munkálkodj, nehogy az ördög tétlen találjon."


BRAIN STORMING:

Pláne, ha eleve az ő megbízását teljesíted!


***


SZENT JEROMOS:

"Mézzel megkent kard."

(= szigor, szelídített formában)


BRAIN STORMING:

Nem láttam még olyat, aki nagy élvezettel nyalogatott volna mézet egy kardról.*** *** ***K


"A jó mű az, amely újra olvasáskor

alkotójának is újat mond."

KOPÁTSY SÁNDOR


*** *** ***


KABOS LÁSZLÓ:

"Ha csak a szép nők mennének férjhez, kihalna az emberiség."


BRAIN STORMING:

A nem szép nők azonban gyakrabban szülnek, merthogy "ők hagyják".


***


KAHLIL GIBRAN:

"Csendet tanultam a beszédesektől, toleranciát a türelmetlenektől és kedvességet a durváktól. Furcsa, de mégis hálátlan vagyok tanáraimhoz."


BRAIN STORMING:

Csend, tolerancia és kedvesség - nemes és könnyen kihasználható erények.


***


KAHLIL GIBRAN:

"A túlzás egy olyan igazság, amely kijött a sodrából."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A túlzás szimbolikus szirénázás, amit gyakran valódi követ!

No.2.:

A túlzás egyszerű tévedés, mint ahogyan az is, hogy a tévedés egyszerű túlzás.


***


KÁNYÁDI SÁNDOR:

"Kínos kérdés nincs, csak szamár válasz*."


BRAIN STORMING:

*Akárcsak ez, arra a kérdésre, hogy "vannak kínos kérdéseim?".


***


KÁNYÁDI SÁNDOR:

"A hazafiság, ha izzó is, senki mást ne perzseljen."


BRAIN STORMING:

Az "izzó hazafiság" általában már "égő" ...


***


KÁNYÁDI SÁNDOR:

"Európa ott kezdődik, ha a szomszéddal legalább elviselhető albérletben élek."


BRAIN STORMING:

Oké, de ha ő a szomszédom, akkor hogyan élek vele albérletben?


***


KAPIJEV, EFFENDI:

"Légy első, amikor hallgatni kell, és utolsó, amikor beszélni kell."


BRAIN STORMING:

Tudok titkot tartani, de csak addig, amíg mások rá nem jönnek, hogy valamit titkolok.


***


KAREN DEVINE:

"Néha úgy érzem, sokkal jobban tudnám élvezni az életet, ha nem volna lelkiismeretem."


BRAIN STORMING:

Míg mások lelki élete a lelkiismeret-furdalásban merül ki.


***


KAREN DURBIN:

"A házasság az, ha két ember megegyezik, hogy ugyanazt hazudják."


BRAIN STORMING:

Az esküvőkor kimondott "igen" volt az utolsó dolog, amiben egyetértettek.


***


KARINTHY FRIGYES:

"A türelem az, ami rózsát terem. Egyebet nem."


BRAIN STORMING:

"Türelem rózsát terem, ... ami ugye nincsen tövis nélkül."


***


KARINTHY FRIGYES:

"A családi kör egy olyan önmagába visszatérő görbe vonal, melynek minden egyes pontja egyenlő távolságban van a családi boldogságtól."


BRAIN STORMING:

A családi boldogság... nem a családban képződik.


***


KARINTHY FRIGYES:

"Házasság: Kölcsönös szerződés férfi és nő között, melyben kölcsönösen megállapodnak, hogy a szerződés napjától kezdve nem mondják el egymásnak, hogy kivel van viszonyuk." ("Noteszlapok")


BRAIN STORMING:

A házasság ténye önmagában izgalmasabbá teszi az addig kósza és esetleg unalmassá váló flörtöket és viszonyokat. A magánélet így állandó akciótérré változik, ahol a "félrelépés" a világban való nyugodt járás törvényszerű kiegészülése, kiegyensúlyozó tényezőjévé válik.


***


KARINTHY FRIGYES:

"Vegyes házasság: Egy férfi és egy nő elvette egymást. Ennél vegyesebb házasságot igazán nem tudok." ("Noteszlapok")


BRAIN STORMING:

A kiegyensúlyozott házasság a perverziók színtere!


***


KARINTHY FRIGYES:

"Férfi és nő - Hogy érthetnék meg egymást? Hisz mind a kettő mást akar - a férfi nőt - a nő férfit." ("Noteszlapok")


BRAIN STORMING:

A házasságban is az van, mint előtte: a férfi NŐT akar, a nő FÉRFIT.


***


KARINTHY FRIGYES:

"A nő rejtvény - Mégpedig keresztrejtvény. Négy betű vízszintesen, négy betű függőlegesen." ("Noteszlapok")


BRAIN STORMING:

A nő hagyományosan olyan keresztrejtvény, ahol a rejtvénytábla meghatározásainak száma mellett mindenhol ez olvasható: "Találd ki!"


***


KARINTHY FRIGYES:

"Szerelem és szeretet - A jó tulajdonságokat szeretjük - a rossz tulajdonságokba szerelmesek vagyunk." ("Noteszlapok")


BRAIN STORMING:

A "jót" szeretjük, mert hagyományosan szeretni és tisztelni való - a hasznot hajtó és élvezetes, mások szerint "rosszat" imádjuk, mert individuális, másoktól megkülönböztető élményeket csak ez adhat.


***


KARL KRAUS:

"Vannak asszonyok, akik nem szépek, csak úgy néznek ki."


BRAIN STORMING:

Vannak "fejszép" és "testszép" nők. Úriember a meglévő "szépet" dicséri!


***


KARL MARX:

"Az ember az egyetlen élőlény, aki nem csak a SZÜKSÉG, hanem a SZÉPSÉG törvényei szerint is alakít."


BRAIN STORMING:

... mivel SZÜKSÉGE van a SZÉPSÉGRE.


***


KARL-OTTO LAGERFELT:

"A divat azok utazása, akik különbözni akarnak azoktól, akik semmiben sem különböznek egymástól."


BRAIN STORMING:

Divat: "Nem vagyok olyan, mint mások. De önmagam sem vagyok."


***


KATHARINE HEPBURN:

"Nem érdekel, miket irkálnak össze rólam, csak ne igazat."


BRAIN STORMING:

A bulvárhírek mennyiségét úgy lehet megduplázni, hogy az egyik számban valótlant írnak, amire a következő számban a sztár cáfolattal reagálhat.


***


KATHERINE WHITEHORN:

"Találd ki, mit szeretsz a legjobban csinálni, és keress valakit, aki fizet érte."


BRAIN STORMING:

Én nem szeretek csinálni semmit, de ahhoz, hogy börtönbe csukjanak, csinálnom kellene valamit!


***


KATHERINE WHITEHORN:

"Nem az a jó hallgató, akinek nincs mit mondania. A jó hallgató a fájós torkú nagy dumás."


BRAIN STORMING:

A nagydumás az, akit ha meglátsz, máris úgy érzed, hogy kihánynád a szavait.


***


KATHY NORRIS:

"Annak ellenére, hogy az élet drága, még mindig elég népszerű."


BRAIN STORMING:

Az életért meg kell dolgozni. Ha nem dolgozol, ne is legyél!


***


KATONA KLÁRI:

"Apropó nélkül is léteznem kell."


BRAIN STORMING:

Vagyunk, akik

Vagyunk,

Még ha

Nincs is rá

Okunk.


***


KELLY FORDYCE:

"A nyelv csodálatos dolog. Használhatjuk gondolataink kifejezésére, elrejtésére, de leggyakrabban azok helyettesítésére."


BRAIN STORMING:

Néha egyéb testrészeink helyettesítésére is...


***


KEMPIS TAMÁS:

"Készen légy tehát mindenkor, és élj úgy, hogy a halál soha készületlenül ne találjon."


BRAIN STORMING:

Olyan tanács ez, mintha a lelkünk nyugalma érdekében a halántékunkhoz emelt pisztollyal kellene, hogy járjunk-keljünk.


***


KEMPIS TAMÁS:

"Mily boldog és okos, aki életében olyan igyekezik lenni, amilyennek halála óráján találtatni kíván."


BRAIN STORMING:

Vagyis ráncos, aszott, remegő, hajlott, nagyothalló, szenilis, rokkant, stb.?


***


KENNY ROGERS:

"Ne félj feladni a jót a még jobbért."


BRAIN STORMING:

De csak ha már a JÓ mellett a JOBB is megvan!


***


KENNY ROGERS:

"A színjáték nem arról szól, hogyan legyünk érzelmesek, hanem hogy hogyan fejezzük ki az érzelmeinket."


BRAIN STORMING:

A hétköznapi életben pedig azt, hogyan váltsunk ki érzelmeket!


***


KERÉNYI IMRE:

"Mindent lehet egy kicsivel tehetségesebben csinálni."


BRAIN STORMING:

... Mint ahogyan mindenki szépíteni szokta a felmenőit.


***


KERÉNYI MIKLÓS GÁBOR:

"Soha nem akarom megerőszakolni a művet."


BRAIN STORMING:

Mint egyik szerző sem - csak annyira, hogy a mű profitot nemzzen!


***


KERTÉSZ ÁKOS:

"Sajtószabadság: azt írok, amit akarok."


BRAIN STORMING:

A főszerkesztő pedig azt tesz bele a lapba, amit akar!


***


KEVIN MCCURLEY:

"A prostituáltak is fogyasztóközpontúak és piac orientáltak."


BRAIN STORMING:

... Kell nekik a "bevétel".


***


KHRÜSZOSZTOMOSZ JÁNOS (Aranyszájú Szent János):

"Nehéz helyzetben menedék az imádság."


BRAIN STORMING:

A nem hívőknél felesleges - csak rossz beidegződés. A hívőknél is felesleges - ha korábban is hívői voltak az istenüknek, annak meg kellett volna akadályoznia, hogy a hívei nehéz körülmények közé kerüljenek!


***


KIBÉDI ERVIN:

"Az állat az utolsó kapocs, amely összetart minket a természettel."


BRAIN STORMING:

Egy anakonda pl. totál összekapcsol.


***


KIN HUBBARD:

"Vannak emberek, akiket csak azzal lehet szórakoztatni, hogy hallgatjuk őket."


BRAIN STORMING:

"Gyere, meghallgatlak és érezd jól magad!"


***


KIN HUBBARD:

"Igaz barát nem szenved szükséget."


BRAIN STORMING:

... amíg rá nem kérdeznek!


***


KIN HUBBARD:

"Azt soha senki nem felejti el, hova ásta el a csatabárdot."


BRAIN STORMING:

A jó diplomata az, aki felástatja az egész kertet a csatabárd után, majd az ásásba belefáradt feleknek azt javasolja, hogy amíg erőre kapnak, vessék is be a felásott földet.


***


KISS MARI:

"Ma már sokkal jobban hasonlítok ahhoz, amit eredetileg elképzeltem."


BRAIN STORMING:

Miért? Volt ötlete?


***


KOCSIS ZOLTÁN:

"Először a szakszerű hang eltűnésén látszik meg a kultúra zsugorodása."


BRAIN STORMING:

Sokaknál pedig a máj zsugorodásával kezdődik a kultúra eltűnése.


***


KOLOSZÁR GÁBOR:

"Rosszul használja ki az időt az, aki mindig jobb időkre vár."


BRAIN STORMING:

Ezt viszont valószínűleg mind Hitlernek, mind Sztálinnak elnéztük volna ...


***


KOLTAI RÓBERT:

"Csak kulturáltság és intelligencia kérdése, hogy valaki mennyire nyomja el a rosszabbik énjét."


BRAIN STORMING:

Valójában mind állatok vagyunk - és csak mások kedvéért leszünk emberré.


***


KOLTAI RÓBERT:

"A rendező ugyanolyan színész, mint a többi, csak nem játszik."


BRAIN STORMING:

Aki tudja, az játssza; aki nem, az rendezi?


***


KOMÁR LÁSZLÓ:

"Ha valaki jót tesz velem, háromszor adom neki vissza."


BRAIN STORMING:

Akkor is, ha pénzt ad?


***


KONCZ GÁBOR:

"Addig érdekli a nőt a férfi, amíg le nem tudja teperni."


BRAIN STORMING:

A nőt csak azután érdekli!


***


KONCZ GÁBOR:

"A mai vezetők - 1990 óta - színházba sem járnak, pedig használna nekik, legalább így találkoznak a közösséggel."


BRAIN STORMING:

Azzal a közönséggel, amelyiknek még telik arra, hogy színházba járjon ... vagyis olyanokkal, akiknek a zsebeikben turkálhatnak.


***


KONFUCIUS:

"A csend olyan barát, amelyik nem árul el minket."


BRAIN STORMING:

... de ritkán is nevettet meg!


***


KONRÁD GYÖRGY:

"Azt hiszem, az emberek jobban szeretnek felháborodni, mint gondolkodni."


BRAIN STORMING:

Persze - azt könnyebb.


***


KONRÁD GYÖRGY:

"Az írok minden ostobasága sok fa életébe kerül."


BRAIN STORMING:

Bizony - sok író olyan szálkát ró fel mások szemében, amit gerendaként kellene az övébe nyomni!


***


KOPÁCSY JÓZSEF:

"Kinek van esze, van pénze."


BRAIN STORMING:

Akinek pedig pénze van, már nem is kell, hogy esze legyen!


***


KOPÁTSY SÁNDOR:

"A jó mű az, amely újra olvasáskor alkotójának is újat mond."


BRAIN STORMING:

Az olyanok, mint a "A rövidtávú memória zavarai" című?


***


KORNIS MIHÁLY:

"Mindig az a veszélyes demagóg, akitől eleinte nem félünk."


BRAIN STORMING:

Egyesek azonban éppen azért lesznek demagógok, mert azt hiszik, hogy félelmet kell kelteniük, hogy tekintélyük legyen.


***


KORNIS MIHÁLY:

"Jobban tudok dolgozni, ha nem tehetek mást."


BRAIN STORMING:

= "Néha a munkakedvem is megjön, ha nincs más dolgom."


***


KÓSA FERENC:

"Túl kevesen maradtunk ahhoz, hogy akár mások, akár önmagunk ellen háborúba bocsátkozzunk."


BRAIN STORMING:

... Ahhoz meg túl kevés eszünk van, hogy ne állandóan a háborúzáson agyaljunk.


***


KÓSA FERENC:

"Minket már csak a széthúzás tart össze."


BRAIN STORMING:

Az agressziónak nem sok értelme van magányosan.


***


KOSSUTH LAJOS:

"... akkor a legnagyobb a sötétség, mikor a hajnal közel van."


BRAIN STORMING:

Pl. a nagy sötétben, ha az ember beveri a fejét, hirtelen csillagokat lát.


***


KOSSUTH LAJOS:

"A félelem mindig rossz tanácsadó."


BRAIN STORMING:

Ha az emberek nem adnának olyan tanácsot, amit adott esetben ők maguk nem tennének meg, akkor nemigen adnának tanácsot.


***


KOSSUTH LAJOS:

"A méltányos ellenség szava bizony érdemel annyi megfontolást, mint a hízelgő barátoké..."


BRAIN STORMING:

Ahhoz, hogy a dicséretedre valóban odafigyeljenek, előbb "gyalázkodnod kell".


***


KOSSUTH LAJOS:

"... a nemzetek életébe vágó válságos kérdéseknél mindig csak egyetlen megoldás lehetséges..."


BRAIN STORMING:

A problémák sohasem szándékosan, csak véletlenül jönnek; a megoldási próbálkozások is véletlenül sikerülnek.


***


KOSSUTH LAJOS:

"... az, aki hatalomban van, a többséggel mindent elfogadtathat, mindent!"


BRAIN STORMING:

Az "51%-os többség" NEM DEMOKRÁCIA!


***


KOVÁTS ADÉL:

"Olykor hosszan festem magam, hogy úgy nézzek ki, mintha nem lennék kifestve."


BRAIN STORMING:

Természetesnek hatni néha elég természetellenes!


***


KOVÁTS ADÉL:

"Az az igazi jó színész, aki hallgatni tudja a partnerét."


BRAIN STORMING:

... Hogy az megmondja neki, hogy mi a szöveg!


***


KÖRMENDI JÁNOS:

"A humor felvillanó fény, megvilágítja a valóságot."


BRAIN STORMING:

... Vagy elvakít.


***


KŐSZEGI GÁBOR:

"Szolgálatban nem gondolkodunk."


BRAIN STORMING:

... Hát, pedig akkor akár ihatunk is!


***


KRISHNAMARTI

"Nem mértéke az egészségnek, ha az ember jól alkalmazkodik egy mélységesen beteg társadalomhoz."


BRAIN STORMING:

Abnormális nincs, csak ha mások észreveszik!


***


KURT TEPPERWEIN:

"A szeretet azt a vágyat kelti életre a szívemben, hogy a másik boldog legyen, és kész vagyok ennek érdekében bármit megtenni: ... időt adni neki, ha időre van szüksége, ... figyelmet, ha figyelemre van szüksége, ... szabadságot, ha szabadságra van szüksége."


BRAIN STORMING:

... és nem bedühödni, ha a másik minden fáradozásunkat magasról leszarja...


***


V. KÁROLY:

"Ahány nyelven beszélsz, annyi embert érsz."

(Schopenhauer szerint V. Károly német-római császár mondása.)


BRAIN STORMING:

Ahány nyelven beszélsz, annyi embert érTEsz MEG.


*** *** ***L

"Kevés ember eléggé bölcs ahhoz,

hogy a mérgezett dicséretnél

többre becsülje a hasznos kritikát."

La ROCHEFOUCAULD


*** *** ***


LA BRUYÉRE:

"Emberileg szólva, a halálnak jó oldala van: az, hogy véget vet az öregségnek."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A halál = amikor hirtelen leesik a vérnyomásunk, és lent is marad.

No.2.:

Halál = egy pillanatnyi áramszünet, ami örökké tart.


***


LA BRUYÉRE:

"Az álszerénység a hiúság legnagyobb ravaszsága."


BRAIN STORMING:

... és mivel olyan nagy, rendszerint könnyen észrevehető!


***


LA BRUYÉRE:

"A szerelem és a barátság kölcsönösen kizárják egymást."


BRAIN STORMING:

Tehát a házastársak vagy szerelmesek, vagy barátok?


***


LA ROCHEFOUCAULD:

"A mértékletesség az egészség szeretete, vagy pedig képtelenség arra, hogy sokat együnk."


BRAIN STORMING:

"A mértékletesség nem erény - puszta hangulat.


***


LA ROCHEFOUCAULD:

"Kevés ember ismeri a halált. Rendesen nem elhatározásból szenvedik el, hanem ostobaságból és megszokásból; az emberek legnagyobb része azért hal meg, mert nem tehet egyebet."


BRAIN STORMING:

Megszületnünk nem kellett, meghalnunk viszont muszáj lesz.


***


LA ROCHEFOUCAULD:

"A temetési pompának több köze van az élők hiúságához, mint a halottak megbecsüléséhez."


BRAIN STORMING:

A földön minél többen élnek, a temetkezési vállalkozók is egyre jobban élnek.


***


LA ROCHEFOUCAULD:

"Senki sem tartja olyan vaknak a szerencsét, mint az, akivel nem bánik jól."


BRAIN STORMING:

Ahhoz, hogy valakinek szerencséje legyen az kell, hogy valaki más szerencsétlen legyen.


***


LA ROCHEFOUCAULD:

"Legbiztosabb útja annak, hogy szeressenek az, hogy magunk nem vagyunk túlságosan szerelmesek."


BRAIN STORMING:

... továbbá van pénzünk, jó állásunk, menő hobbink stb., vagy van egyáltalán valami, amiért megszerethetnek.


***


LA ROCHEFOUCAULD:

"Mikor túlságosan szeretünk, nehéz észrevenni, hogy már nem szeretnek bennünket."


BRAIN STORMING:

Na de akkor kit érdekel?


***


LA ROCHEFOUCAULD:

"Majdnem egyformán nehéz kielégíteni az embert, amikor nagyon szerelmes amikor alig szerelmes már."


BRAIN STORMING:

Ha nagyon szerelmes, akkor a sok is kevés; ha már alig, akkor a kevés is túl sok.


***


LA ROCHEFOUCAULD:

"Akármily kellemes is a szerelem, inkább megnyilatkozásának módjáért tetszik, mint önmagáért."


BRAIN STORMING:

Nagyon sokszor nem a partner a fontos, hanem az, hogy udvarol, hogy kedves dolgokat mond, hogy virágot hoz, hogy vacsorázni visz, hogy ágyba visz ...


***


LA ROCHEFOUCAULD:

"Kevés tisztességes asszony van, aki nem unná a mesterségét."


BRAIN STORMING:

Vagyis másként: kacérság, unalom a neved!


***


LA ROCHEFOUCAULD:

"A szerelem az a gyönyörűség, hogy szeretünk, és boldogabbá tesz saját szenvedélyünk, mint az, amelyet fölébresztünk."


BRAIN STORMING:

"Nem kell hogy szeress, csak tégy úgy, mintha örülnél az irántad való szerelmemnek!"


***


LA ROCHEFOUCAULD:

"Megbocsátunk, amíg szeretünk."


BRAIN STORMING:

Vagy amíg elhitetik velünk, hogy szeretünk.


***


LA ROCHEFOUCAULD:

"A rendkívüli érdem ismertetőjele az, hogy azok is kénytelenek dicsérni, akik a legjobban irigylik."


BRAIN STORMING:

Ennek alapján egyedül az érdekellenfelek dicsérete lenne hiteles - ám a legjobb stratégák az ellenfelüknek szóló dicséretüket is a maguk javára képesek fordítani.


***


LACTANIUS:

"Végzetes dolog, hogy az emberek nem ismerik Istent; még végzetesebb, hogy istennek tartják, ami nem Isten."


BRAIN STORMING:

Vagyis: "Isten útjai kifürkészhetetlenek - tehát erre kell mennünk."


***


LAETICUS:

"A gyakorlással mindent elsajátíthatunk."


BRAIN STORMING:

Érdekes módon az ostobaság gyakorlás nélkül is megy.


***


LÁSZLÓ GYULA:

"A múlt nem azonos azzal, ami megmarad belőle."


BRAIN STORMING:

De ha valamiről nem marad meg semmi emlék, akkor az a múlt meg sem történt?!?!


***


LAURENCE J. PETER:

"A demokrácia az a folyamat, ami által az emberek szabadon választhatják azt az embert, akit majd mindenért hibáztatni lehet."


BRAIN STORMING:

A liberalizmus megengedi, hogy szabadon hibázz, de azt nem, hogy szabadon hibáztass!


***


LAURENCE J. PETER:

"Az oktatás olyan módszer, melynek segítségével az egyén magasabb fokozatú előítéleteket vívhat ki magának."


BRAIN STORMING:

Minél többet tanulsz, annál jobban megérted majd azokat, akik a többlettudásod miatt egyre jobban utálnak.


***


LAURENCE J. PETER:

"Minden alkalmazott addig mászik a szamárlétrán, amíg el nem éri azt a pozíciót, amihez nem ért."


BRAIN STORMING:

Az alkalmazottak többsége azonban csak szamársámlira tud csak mászni.


***


LAZARUS LONG:

"Amit nem lehet számokban kifejezni, az nem tudomány, hanem vélemény."


BRAIN STORMING:

A tudomány kreativitás és könyvelés.


***


LÉAUTAUD:

"A boldogság a kötelességnél is előbbre való."


BRAIN STORMING:

Az emberek boldogok akarnak lenni, nem erkölcsösek.


***


LE PLAY, FRÉDERIC:

"A jó közoktatás valódi haszna nem azok az ismeretek, amelyeket a gyermek elsajátít, hanem a műveltség, amit értelmi felfogása ezekből kialakít."


BRAIN STORMING:

Akkor miért van az, hogy a "műveltségi vetélkedőkön" állandóan adatokat kérdeznek?


***


LEC, STANISLAW JERZY:

"A halhatatlanság első feltétele a halál."


BRAIN STORMING:

...és egészen addig élvezzük, amíg az ismerőseink el nem kezdenek hullani körülöttünk.


***


LEC, STANISLAW JERZY:

"Ne veszítsétek el a fejeteket. Az élet még szeretné megsimogatni."


BRAIN STORMING:

Soha ne veszítsük el a fejünket! Én is széfben tartom!


***


LEC, STANISLAW JERZY:

"Ki tudja, mi mindent fedezhetett volna fel Kolumbusz, ha nem kerül az útjába Amerika."


BRAIN STORMING:

Ha a spanyolok nem küldik az olasz Kolumbuszt Indiába, most nem az angol lenne a világnyelv.


***


LEC, STANISLAW JERZY:

"A verklit lehet visszafelé tekerni. A dallamot nem."


BRAIN STORMING:

Akárcsak az időt, de annak sem lenne semmi értelme. ... Amikor visszatekerjük az időt, akkor az agyunk is visszamegy az időben és nem tudjuk, hogy később visszatekerhetjük majd az időt. Ha az időt ide-oda tekergetjük, mi attól még öregszünk, és ha mindig előrébb tekergetjük, akkor mi egyre csak öregszünk, míg az embertársaink, szeretetteink nem. Foglyaivá válhatunk egy kellemes percnek, amely azonban gyorsan elveszítheti a varázsát a megismételhetősége által. Ha utazgathatnánk az időben, a világ nem lenne az a csodálatos hely, ami.


***


LEE SIMONSON:

"Egy hozzáértő történész bármilyen eseményről, ami egyszer megtörtént, el tudja magyarázni, miért volt elkerülhetetlen."


BRAIN STORMING:

A jövő mindig szép.

A múlt mindig szép.

Csak a jelen a csúf.

Álmodozni és tervezni

És emlékezni kell,

Különben az élet

A vécén lehúz.


***


LEHOTKA GÁBOR:

"Az izgalmat a természet adta azért, hogy az ember többletteljesítményt tudjon nyújtani."


BRAIN STORMING:

Az igazi profit az is jellemzi, hogy izgalom nélkül is képes jól teljesíteni.


***


LEHOTKA GÁBOR:

"A valóság olyan, mint a széna: másképpen illatozik a lónak, s másképpen a szerelmeseknek."


BRAIN STORMING:

De mindenképpen étvágygerjesztően.


***


LENIN:

"A szabadság értékes dolog - annyira értékes, hogy csak jegyre lehet adni."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Töröljük el a rabszolgaságot! Persze, a rabszolgákat ne.

No.2.:

Rabszolgaként dolgozva élek, máshoz sajnos nem értek!


***


LENGYEL JÓZSEF:

"A cselekvésért való felelősséggel szemben ott áll a tétlenségért való felelősség."


BRAIN STORMING:

Akár teszel valamit, akár nem, mindig tenned kell valamit.


***


LEO BURETT:

"Egy reklám hatásosságának és eredetiségének titka nem új és trükkös szófordulatok és képek kitalálása, hanem az ismerős szavaknak és képeknek új összefüggésbe helyezése."


BRAIN STORMING:

A reklám nem más, mint ugyanazon pakli megkeverése...


***


LEO BURETT:

"Könnyű megfogadni, hogy nem követünk el hibát. Mindössze annyit kell tennünk, hogy nem gondolkodunk."


BRAIN STORMING:

Ez már önmagában is hiba! Inkább azt érdemes megfogadni, hogy a hibát elismerjük és igyekszünk kijavítani.


***


LEONARDO DA VINCI:

"Aki keveset gondolkodik, az sokat téved."


BRAIN STORMING:

A tudáshoz (viszont) a sok tévedésen át vezet az út.


***


LEO ROSTEN:

"Ha valami rosszat készülsz tenni, legalább élvezd."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A bűn egyetlen mentsége, hogy a bűnösnek legalább egy darabig örömet okoz.

No.2.:

... de a bűn sajnos nem okoz mindig örömet...


***


LEO ROSTEN:

"Ha kétszer annyi esze lenne, féleszű volna."


BRAIN STORMING:

Tényleg jól hat a B-vitamin az intellektusra: amióta szedem, tudom, hogy miért kell szednem.


***


LEO ROSTEN:

"Ha elég sokáig várunk, a halálozási arányszám mindenütt egyforma: 100 százalék."


BRAIN STORMING:

Ha egy tényt csak statisztikai úton lehet igazolni, akkor az nem tény, hanem csak trend.


***


LEO SZILÁRD:

"A tudományban nem elég találni egy fontos problémát, melyen dolgozhatunk. Azokat az eszközöket is ismernünk kell, melyek segítségével feltárhatjuk azokat."


BRAIN STORMING:

Az anatómiához nem elég a holttest - szike is kell hozzá.


***


LERNET-HOLENIA, ALEXANDER:

"Aki remél, már retteg is,

Hogy a remélt sosem következik be."


BRAIN STORMING:

Remélem,

Egyszer majd

Nem kell már

Remélnem!


***


LESLIE CARON:

"Gondolja, hogy tanult a hibáiból? - Milyen hibáimból?"


BRAIN STORMING:

Sokan szeretnék praktikusan úgy leegyszerűsíteni a "hiba" fogalmát, hogy csak azt tekintsük hibának, amit nem élnek túl az elkövetői!


***


LEWIS CARROLL:

"Mindenben van tanulság, csak MEG kell találni."


BRAIN STORMING:

Amiben nincs, ahhoz meg KI kell találni!


***


LEWIS CARROLL:

"Hát akkor mi haszna, hogy nevük van, ha még csak nem is hallgatnak rá? - kérdezte a szúnyog."


BRAIN STORMING:

Az ember azáltal tudja egy dolog létezését elismerni, hogy nevet ad neki. Viszont képtelenség valamennyi létező dolgot elnevezni!


***


LICHTENBERG:

"Az egyszerűség az igazság kapuja."


BRAIN STORMING:

Vagyis egy őszinte "Baz'meg!", igazabb, mint egy hosszadalmas magyarázkodás/felvilágosítás.


***


LILY TOMLIN:

"Mindig azt kívántam, bárcsak lennék valaki. Azt hiszem, egy kicsit pontosabban kellett volna fogalmaznom."


BRAIN STORMING:

Ebben az esetben tehát nem áll az axióma, miszerint "Gondolkodom, tehát vagyok valaki!"


***


LIN YUTANG:

"Ha el tudsz tölteni egy tökéletes délutánt tökéletesen haszontalan módon, megtanultad, hogyan kell élni."


BRAIN STORMING:

... mivel ha erre lehetőséged van, akkor szinte már minden másra is!


***


LINA WERTMÜLLER:

"A nevetés félelmetesebb fegyver, mint a kard."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Szerencsére a nevetést nem úgy készítik, mint a kardot!

No.2.:

Jómagam a humorra és a nevettetésre szavazok inkább, mint a nevetésre. Akit meg tudsz nevettetni, azt le is tudod győzni.


***


LINNÉ:

"A természetben nincs ugrás."


BRAIN STORMING:

... de annál több az ugratás!


***


LISZT FERENC:

"Ha az ember nem bátor, még óvatos sem lehet eléggé."


BRAIN STORMING:

Még az óvatosságban is tarts mértéket!


***


LISZT FERENC:

"Nem kinövése, hanem szükséges eleme a művészetnek a virtuozitás."


BRAIN STORMING:

Ha művész nem virtuóz, akkor csak mérnök.


***


LIVIUS:

"A régi dolgokat helyteleníthetjük, de már nem változtathatunk rajta."

(= A megtörtént dolgot nem lehet meg nem történté tenni.)


BRAIN STORMING:

"Ez jobb lett volna, ha jobb lett volna."


***


LIVIUS:

"A bőség csömört okoz."


BRAIN STORMING:

A csömör azonban csökkenti (ti. a bőséget).


***


LIVIUS:

"Ami szennyes kezdetben, szennyes marad a végén is."


BRAIN STORMING:

Livius nem lett volna jó mosóporárus.


***


LIVIUS:

"A félelem hajlamos arra, hogy mindent sötétben lásson."


BRAIN STORMING:

Kivéve sötétben!


***


LIVIUS:

"Az a baj, amiről előre tudunk, még ha nehéz is, jól elviselhető."


BRAIN STORMING:

... ha túlélhető.


***


LIVIUS:

"A barátot nem szavak, hanem tettek szerint kell megítélni."


BRAIN STORMING:

Akkor tudod csak, mi az igazi barátság, ha nem azért szeretsz valakivel együtt lenni, mert beszél is.


***


LIVIUS:

"Gyakran kis dolgokból származnak a nagy dolgok."


BRAIN STORMING:

Például: a kis I.Q. nagy problémákat okozhat!


***


LIVIUS:

"Aki a hiú dicsőséget megveti, a valóságost nyeri el."


BRAIN STORMING:

Ha azonban az erényes tettet nem dicsőíti, mások erényét csak gyöngíti.


***


LIVIUS:

"Az irigység, mint a tűz, mindig magasabbra tör."


BRAIN STORMING:

És égő... mint a tűz!


***


LIVIUS:

"A harag és a túlzott reménység tévútra vezet."


BRAIN STORMING:

... És a szelíd kétségbeesés?


***


LIVIUS:

"A bátor férfiak szívét a szabadság megedzi."


BRAIN STORMING:

Azonban csak a korlátok teszik csak igazán próbára.


***


LIVIUS:

"Jobb és biztosabb a béke, mint a remélt győzelem."


BRAIN STORMING:

Aki harc közben a békét reméli, az egyben a győzelmet is reméli!


***


LIVIUS:

"Egyetlen bűncselekményt sem lehet ésszerűnek tekinteni."


BRAIN STORMING:

Viszont egy cselekvés vagy tett bűntettként való értékelése eléggé szubjektív.


***


LIVIUS:

"Sehol sem annyira bizonytalan a siker, mint a háborúban."


BRAIN STORMING:

Az 50% nem elég?


***


LIVIUS:

"Az elővigyázatosnak minden világos és biztos; a nagy sietség előkészületlen és vak."


BRAIN STORMING:

A jós mindent meg tud jósolni, ami előre látható.


***


LIVIUS:

"A kitüntetés legyen az érdemmel arányos."


BRAIN STORMING:

Ennek akkor lenne értelme, ha minden érdemért kitüntetés járna.


***


LIVIUS:

"A késedelem joghátránnyal jár."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

KÖZÉPKORI MONDÁS:

"Türelmesen viseld a szenvedést, a türelem meghozza gyümölcsét."

(= "Perge pati patiens, pariet patientia palmam." Latinban a sok kezdő "p" betű kellemes ritmust ad.)


***


LIVIUS:

"Jobb későn, mint soha."


BRAIN STORMING:

Jobb a "soha" biztos tudata, mint a bizonytalan "később" ígérete.


***


LODOJDAMBA, CSADRAVALIN:

"Sokféle boldogság van az életben. De a legnagyobb talán az, amikor hosszú távollét után ismét találkozunk szeretteinkkel."


BRAIN STORMING:

Kivéve, ha mi, és ha főleg ő nyert 5-öst a lottón!


***


LODOJDAMBA, CSADRAVALIN:

"... akinek büszke a nyelve, annak meztelen a feneke..."


BRAIN STORMING:

... hogy egymást minél könnyebben elérhessék...


***


LODOJDAMBA, CSADRAVALIN:

"... az államügyekről még az egérnek is gondolkoznia kell."


BRAIN STORMING:

...főleg a templom egerének!


***


LODOJDAMBA, CSADRAVALIN:

"Ha keresünk valamit, és meg is találjuk, öröm tölti el a szívünket. S minél tovább tart, és minél nehezebb a keresés, annál nagyobb az öröm."


BRAIN STORMING:

Kivéve, ha gumióvszert, kígyómaráshoz ellenmérget, az ejtőernyő zsinórját vagy a katapult fogantyúját keressük!


***


LOGAN PEARSALL SMITH:

"Kétfajta ismerősre van szükségünk: az egyiknek panaszkodunk, a másiknak dicsekszünk."


BRAIN STORMING:

Ismerőseink egyik részét untatjuk, a másik részét bosszantjuk. - Csak a közös téma vagy probléma enyhítheti ezt az állapotot egy ideig.


***


LORD CHESTERFIELD:

"Legyél bölcsebb másoknál, ha tudsz, de őket ne emlékeztesd erre."


BRAIN STORMING:

Az okos sose mondja, hogy "okos", de még csak azt sem, hogy "okosabb".


***


LUC DE CLAPIERS VAUVENARGUES:

"A világosság a mély gondolatok ékessége."


BRAIN STORMING:

Sok világos gondolatnak azonban nincs semmi mélysége.


***


LUC DE CLAPIERS VAUVENARGUES:

"A türelem a reménykedés művészete."


BRAIN STORMING:

A türelem nem más, mint következetes bizonytalanság.


***


LUC DE CLAPIERS VAUVENARGUES:

"A zsugoriság az utolsó, legféktelenebb szenvedélyünk."


BRAIN STORMING:

A zsugoriság a legköltségesebb szenvedély.


***


LUCANUS:

"Róma a világ feje."


BRAIN STORMING:

Amitől nem a hal, hanem a világ bűzlött!


***


LUCANUS:

"Nagy embereknek megmarad az árnyéka (az emléke) haláluk után is."

("Nagy fának nagy az árnyéka.")


BRAIN STORMING:

A kereszténység keresztje sokáig vetett árnyékot a világra.


***


LUCANUS:

"Nagy névnek (embernek) nagy az árnyéka."


BRAIN STORMING:

De a nagy arcnak is!


***


LUCIAN BLAGA:

"Az a tény, hogy a földön minden élet halállal végződik, nem bizonyosság arra, hogy az élet célja a halál."


BRAIN STORMING:

Vagyis: "Teleológia, le veled!"


***


LUCIANUS:

"A jövőtől való félelem sokszor a legnagyobb bajba sodorja az embert."


BRAIN STORMING:

"Jézusom, holnap már holnap van!"


***


LUCIANUS:

"A sziklának név kell."

(A csúcsokat is mindig névvel látják el, ahogy a hegyeket és a folyókat is.)


BRAIN STORMING:

Ha már minden tuskónak is van - miért ne?


***


LUCIANUS:

"Oroszlánbőrbe öltözött majom"

(="Simia in pelle leonis". Magát nevetségessé tevő, szájhős.)


BRAIN STORMING:

Mégiscsak jobb, mint egy majombőrbe bújt oroszlán!


***


LUCIANUS:

"Az emberek élesen figyelik egymásnak minden mozdulatát, és mint akik párviadalt vívnak, azt vizsgálják, hol találhatnak meztelen felületet ellenfelük testén."


BRAIN STORMING:

A Playboy-stratégia mégis az, hogy ha minél több meztelen felületet mutatsz meg magadból, annál inkább megnyerhetsz magadnak egy férfit!


***


LUCRETIUS:

"Az embereket az élvezetek irányítják."


BRAIN STORMING:

A baj csak az, hogy sokfélék (t.i. az emberek és az élvezetik is).


***


LUCRETIUS:

"Az élet senkinek sem a saját tulajdona."


BRAIN STORMING:

Igen - a DNS adta nekünk, hogy hordozgassuk, öregbítsük, és mindenképpen tovább adjuk.


***


LUCRETIUS:

"A legfőbb jóra törekszünk mindannyian."


BRAIN STORMING:

A SZÁMUNKRA legfőbb jóra törekszünk mindannyian.


***


LUCRETIUS:

"Semmi sem semmisül meg igazán."


BRAIN STORMING:

Valamely dolog emléke azonban nem azonos magával a dologgal!


***


LUCRETIUS:

"Nem ismered a helyes utat."


BRAIN STORMING:

Attól, hogy nem tudod, hogy hol vagy, még lehet, hogy ott vagy, ahol lenned kell.


***


LUCY MALLORY:

"Ha valaki ragaszkodik egy eszméhez, bármennyire igaz legyen is az, akkor alapjában véve ugyanabba a helyzetbe jut, amelyben az az ember van, aki egy oszlophoz kötözi magát, hogy el ne tévedjen. Ami a szellemi fejlődés egy bizonyos fokán kívánatos igazság lehet, az egy másik, magasabb fejlődési fokon akadálya lehet ennek a fejlődésnek és tévedés lehet."


BRAIN STORMING:

Vagyis, nincs olyan, hogy "igaz hívő természettudós"?


***


LUDWIG FEUERBACH:

"Az iskolának nem az iskola, hanem az iskolától való szabadság az igazi célja."


BRAIN STORMING:

Tanulni azért kell gyerekkorban és fiatalon, hogy később ne kelljen olyan sokat. Az oktatási rendszer örök dilemmája, hogy felnőtt korra sok mindent kell / érdemes / szükséges tudni, viszont ebből alig valamit képes az iskola megtanítani, mivel azok NEM TANÍTHATÓAK, és az iskolás évek alatt alig megtanulhatók.


***


LUDWIG FEUERBACH:

"A valóság törvényei a gondolkodásnak is törvényei."


BRAIN STORMING:

Ugyanazt a valóságot kell megérteni, értelmezni, ugyanahhoz a valósághoz kell mindenkinek alkalmazkodni, így a gondolkodás nem más, mint egy "alkalmazkodó gép".


***


LUDWIG VON BEETHOVEN:

"A munka a legjobb szer, hogy ne gondolj a nyomorúságodra."


BRAIN STORMING:

A kedvvel végzett munka nem feltétlenül tesz gazdaggá, viszont elégedetté tehet annyira, hogy aztán megtehesd azt, amihez nincs kedved, de esetleg gazdaggá tehet.


***


LUTHER:

"Az élet közepette is körülvesz a halál."


BRAIN STORMING:

Főleg, ha valaki állatbőrökkel ruházkodik.


***


LUTHER:

"Erős várunk nekünk az Isten."


BRAIN STORMING:

Ahonnét sikeresen zárhatjuk ki a józan észt és a valóságot.


***


LYNDON BAINES JOHNSON:

"A halogatás azt jelenti, hogy mindig a második legfontosabb feladaton dolgozol."


BRAIN STORMING:

Pláne, ha semmi dolgod.


***


XII. LAJOS:

"A szerelem királya a fiataloknak, zsarnoka az öregeknek."


BRAIN STORMING:

... és teremtője a gyerekeknek...


*** *** ***M


"Az avatott olvasó gyakran olyan értékeket is felfedez

mások írásaiban, amelyeket nem a szerző rakott oda,

vagy észre sem vett, s gazdagabb jelentéssel

és színezettel ruházza fel őket."

MONTAIGNE


*** *** ***


MAADI:

"Nem panaszkodtam a sors ellen és nem zúgolódtam. De egyszer, amikor nem volt lábbelim és nem tudtam magamnak cipőt venni, elkezdtem zúgolódni. Nehéz szívvel mentem el Kufában egy nagy mecsetbe és a mecsetben megpillantottam egy férfit, akinek nem volt lába. Ekkor hálát adtam istennek, hogy megvan mind a két lábam és csak a cipő hiányzik, amelyet fel akarok húzni a lábamra."


BRAIN STORMING:

.. De aztán Maadi belelépett egy tüskébe, és azt kívánta, bárcsak lenne cipője, vagy ne lenne lába!


***


MACROBIUS:

"A hatalom kérése parancs."


BRAIN STORMING:

Néha már maga a kérés képessége is hatalom.


***


MADAME DE STAEL:

"Az udvariasság a saját gondolataink közti választani tudás művészete."


BRAIN STORMING:

Pl. hogy a "balfaszt" vagy a "balféket" használjuk-e?


***


MADAME POMPADOUR

"Szerelemmel múlik az idő - idővel múlik a szerelem."


BRAIN STORMING:

Van "végtelen szerelem", de általában az is egy pillanatig tart.


***


MAE WEST:

"Ne verekedjetek össze rajtam, fiúk, jut itt hely mindenkinek."


BRAIN STORMING:

Egy nő számára egy másik nő akkor válik kurvává, ha 1) többet szexszel, mint ő; 2) gazdagabb a férje⁄pasija, mint neki és 3) azzal szexszel, akivel neki nem sikerült. Egy férfi szerint egy nő akkor válik kurvává, ha nem vele szexszel.


***


MAE WEST:

"Eltévelyedni emberi dolog, de isteni érzés."


BRAIN STORMING:

Eltévelyedés: szükségszerű állati mellékvágány, más útját járva.


***


MAE WEST:

"Ő az a fajta férfi, akitől a nő csak úgy tud megszabadulni, ha hozzámegy."


BRAIN STORMING:

Ha valakit meg akarsz utálni, csak képzeld el, hogy pusztán miattad olyan, amilyen. A felelőséget senki sem szereti.


***


MAKSZIM GORKIJ:

"Az eszmény a mankó, vele az ember ösztönösen törekszik a jó felé."


BRAIN STORMING:

A féllábú mankósnak is csak a kétlábú az eszménye...


***


MALRAUX, ANDRÉ:

"... a cselekvés, egyedül a cselekvés igazolja az életet..."


BRAIN STORMING:

Ami nem feltétlenül magasztos dolog, hisz' Hitler, Sztálin, és egyéb véreskezű diktátorok is sokat tettek és dolgoztak.


***


MALRAUX, ANDRÉ:

"Nem azért foglalkozom a halálommal, hogy meghaljak, hanem azért, hogy éljek."


BRAIN STORMING:

... hanem azért, hogy ADDIG LEGALÁBB éljek!


***


MALRAUX, ANDRÉ:

"Ha én elfogadok valakit, egészen fogadom el, akárcsak önmagamat."


BRAIN STORMING:

Tehát nemcsak a személyiségét, a szokásait, a jellemét, stb., hanem a hitelkártyáját, a pénzét, egyéb szívességét is, stb..


***


MALRAUX, ANDRÉ:

"A képzelethez nem azt csatoljuk, amit akarunk, hanem amire képesek vagyunk."


BRAIN STORMING:

Ez nem a kreativitás jelszava.


***


MALRAUX, ANDRÉ:

"Be kell vezetni a művészet módszereit az életbe, barátocskám, nem azért, hogy művészetet csináljunk az életből, ó, dehogyis! Hanem hogy életet csináljunk a művészetből."


BRAIN STORMING:

Ezt már feltalálták, a neve: megélhetés.


***


MALRAUX, ANDRÉ:

"Igen, nem is kétséges: az ember annyit ér, amennyit változtat a világon."


BRAIN STORMING:

Én mégis azt hiszem, hogy nem Hitler érdeme az a sok technikai újítás, amit a II. Világháború gerjesztett, továbbá nem különösebben vagyok hálás Leninnek és Sztálinnak, mert hála az ő rendszerüknek Amerika és a nyugat minden szellemi tőkét elszívott tőlünk és most a termékeikből vagy nem részesülünk, vagy csak méregdrágán.


***


MANILIUS:

"A munka maga is gyönyörűség, ha szívesen végezzük."


BRAIN STORMING:

Ez a szexiparra sem mindig jellemző.


***


MAO CE-TUNG:

"A stratégiai szempontból lenézett ellenséget nem árt tisztelnünk taktikai szempontból." (neki tulajdonítják)


BRAIN STORMING:

Az ember mindig a győzelem feletti örömmámorban a legsebezhetőbb.


***


MÁRAI SÁNDOR:

"Azt kérded, mi az igazság, a gyógyulás, az örömre való képesség módja? Megmondom, két szóval. Alázat és önismeret. Ennyi a titok."


BRAIN STORMING:

Vagyis, ha ki tudom mondani: "Micsoda egy féreg vagyok!", akkor mások hisznek nekem, egészséges vagyok, és képes lehetek az örömre is?


***


MÁRAI SÁNDOR:

"Egyetlen emberből kell megcsinálni azt a hangszert, amely minden dallamot érzékeltetni tud."


BRAIN STORMING:

Zenében elmerülve...


Az élet 92-húros hangszerén csak pár akkorddal él az élet,

Ebben van elrejtve maga a lélek,

De lehet, hogy csak azt hisszük,

Hogy az élet csak akkor élet, ha valamire visszük;

És ha véget ér a melódia,

Minek mi vagyunk a névadója,

S azt sem tudjuk, ki mind' hallja,

Pengetjük a magunk hangszerét,

De nem halljuk se számát, se szerét

Annak a hangzuhatagnak,

Miben pár akkorddal csak nekünk szólnak,

Mert vannak olyanok;

Vannak, akik énekelnek, mások csak szótlanok,

Van, kit énekelve látsz csak,

Van, akit csak zenélve hallhatsz,

Van, ki a te húrjaid pengeti,

Vagy te pengetsz, ha valaki neked is megengedi,

Hogy rajta játssz.

Zene az egész élet, ritmusra jár a léted,

De nem mindig hallható zenében leledzik az,

Mitől a zajló létünk lélegzik,

S ha hagyjuk, hogy mindig csak más pengesse életünk,

Időnk, energiánk, gondolatunk, s egész létezésünk,

Akkor sohasem halljuk meg azt a hallhatatlan dallamot,

Mit a lét e létre csak nekünk hozott létre.

Hallottad már a belső zenéd?

Felismerted már lelked ZEN-ét?

Vagy eddig csak más tépte élet-húrjaid?

Másvalaki nyekergett tested idegvégződésein?

Volt már, ki művészin játszott rajtad?

Volt már, kin te találtál csodás dallamokat?

Ne válaszolj semelyik kérdésre:

Légy önmagad, s figyelj a zenédre!


***


MARINA COLASANTI:

"A szerelem nem ostoba. Pontosan tudja, mit tesz, és soha, de soha nem cselekszik ok nélkül, legfeljebb ez az ok rejtve marad előttünk. Mi vagyunk ostobák, mert mindenáron az okok szintjén akarjuk megérteni."


BRAIN STORMING:

A valósághoz jutunk közelebb, ha mindezt a következőképpen olvassuk: A szexuális inger és vágy nem ostoba. Pontosan tudja, mit tesz, és soha, de soha nem cselekszik ok nélkül, legfeljebb ez az ok rejtve marad előttünk. Mi vagyunk ostobák, mert mindenáron az okok szintjén akarjuk megérteni, de leginkább akkor, ha "szerelem" címszó alatt abszolutizáljuk a jelentését!


***


MARCELLIUS:

"Az igazság mindig biztosan és egyszerűen nyilvánít véleményt."


BRAIN STORMING:

De a biztos és egyszerű véleménynyilvánítás még nem jelenti azt, hogy igaz lenne! A határozott és egyszerű forma elsősorban az őszinteségre jellemző.


***


MARCUS AURELIUS:

"Az, hogy milyen boldog az ember élete, gondolatainak milyenségén múlik: tehát ügyelj erre, és vigyázz, hogy ne fogadj be olyan gondolatokat, melyek nem felelnek meg az erkölcs és a tisztességes jellem szabályainak."


BRAIN STORMING:

Az erkölcs és a tisztesség ahhoz hasonlatos, mint egy étterem vagy étkezde egyik fogása: az elfogyasztója szükségből veszi igénybe, az elkészítője pedig szükségből készíti - mindketten cserealapon viszonyulnak hozzá, és nem tennék, ha nem lenne rá szükségük. Egy étkezdében senki sem eszik pusztán azért, hogy kifizethesse, és senki sem azért főz, hogy valakit jóllakasson vele. Senki sem erkölcsös és tisztességes önmagáért az erkölcsért és a tisztességért, hacsak azért nem, amiért a szakács is esetleg unatkozhat és így unaloműzésként főzőcskézhet egy szabadnapján; emellett pedig szabadidős programként is betérhetnek az emberek egy étterembe, és ugyanígy vannak az embereknek időnként "erkölcsös pillanataik" is.


***


MARCUS AURELIUS:

"Egyáltalán ne vitatkozz többé arról, hogy milyennek kell lennie a jó embernek, hanem légy olyan."


BRAIN STORMING:

Ennek legegyszerűbb esete a következő: "Nem vitatkozom többé azon, hogy milyen a jó ember - azt veszem alapul, hogy ÉN jó vagyok!"


***


MARCUS GARVEY:

"Ha nincs önbizalmad, kétszeresen is veszítettél az élet versenyén. Önbizalommal már akkor nyersz, amikor még el sem indultál."


BRAIN STORMING:

Önteltséggel meg aztán tényleg sehová sem kell menned - pusztán azzal nem is érsz el sehová, de akkor az már nem is fontos neked.


***


MARK SENNETT:

"A vicc nem más, mint egy bizonyos irányba haladó gondolat találkozása egy másik irányba haladó gondolattal."


BRAIN STORMING:

Érdekes dolgok mindig karambolokból születnek.


***


MARK TWAIN:

"A használt gyémánt is jobb a semminél."


BRAIN STORMING:

Vannak örökké tartó, nem romlékony értékek, amik azonban az embereket megronthatják.


***


MARK TWAIN:

"Ha belegondolunk, hogy mind őrültek vagyunk, a rejtélyek szertefoszlanak, s az élet ott áll megmagyarázva."


BRAIN STORMING:

Pl. Nem mindenki zseni, aki lángész.


***


MARK TWAIN:

"Isteni szerencse folytán ezen ország lakóinak három nagy előnyük van másokkal szemben: a szólásszabadság, a gondolatszabadság és az a bölcsesség, hogy soha nem élnek egyikkel sem."


BRAIN STORMING:

Az önkorlátozás jogának biztosítása az igazi szabadság jele!


***


MARK TWAIN:

"Ha felszedsz egy kutyát az utcán és sikeressé teszed, nem fog megharapni. Ez az alapvető különbség ember és kutya között."


BRAIN STORMING:

A különbség ember és kutya között az, hogy a kutya, ha örül, két lábra emelkedik, az ember, ha nagyon örülni akar, akkor a térdére ereszkedik.


***


MARK TWAIN:

"Isten gyakorlásként először megteremtette az idiótákat, majd megalkotta az iskolaszéket."


BRAIN STORMING:

Isten nem csak a szegényeket szereti, hanem az ostobákat is - azokból is jó sokat teremtett.


***


MARK TWAIN:

"Túrót sem ér az az ember, aki egy szót csak egyféleképpen képes lebetűzni."


BRAIN STORMING:

A szuper lakk megörökíti a fekália változékony alakját - a nyomtatás feltalálása is ezt tette az angol nyelv írott alakjával... Reformra már nincs remény...


***


MARK TWAIN:

"Miért van az, hogy szüléskor örülünk, a temetésen pedig gyászolunk? Azért, mert nem mi születünk és nem mi halunk meg."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Remélem, a szenilitásom előestéjén még boldogan fekszem le aludni.

No.2.:

Remélem, a halálomkor már csak testben leszek jelen.


***


MARK TWAIN:

"Ha nem tudod, mit tegyél, mondd meg az igazat."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Ha tudod, ha nem tudod - hazudj!

No.2.:

Az őszinteség bizonyos dolgokat rettentően hátráltat.


***


MARK TWAIN:

"A klasszikus irodalom érdekes dolog. Mindenki szeretné, ha olvasta volna, de senki sem szeretné elolvasni."


BRAIN STORMING:

Akárcsak akik írták.


***


MARK TWAIN:

"Amikor még fiatalabb voltam, mindenre emlékeztem, akár megtörtént, akár nem. A képességeim azonban egyre jobban gyöngülnek, így hamarosan már csak olyan dolgokra fogok emlékezni, amik nem történtek meg. Szomorú, de mindannyian így végezzük majd."


BRAIN STORMING:

Minél élénkebb a fantáziánk fiatal korunkban, annál érdekesebb dolgokat tudunk majd mesélni az unokáinknak!


***


MARK TWAIN:

"A szent tehenekből lesz a legjobb hamburger."


BRAIN STORMING:

... És a szentelt vízből lesz a legjobb kávé!


***


MARK TWAIN:

"Ádám volt az első ember, aki ha mondott valami jót, tudta, hogy még senki sem mondta előtte."


BRAIN STORMING:

... És mindig balhé van belőle, ha valaki csak a főnök vagy a beosztott előtt mondhat bármit is.


***


MARK TWAIN:

"A rég várt is váratlanul ér, amikor végre bekövetkezik"


BRAIN STORMING:

A csoda sem csoda többé, ha számítunk rá?


***


MARK TWAIN:

"A plagizálás az, amikor egy könyvből másolsz. Ha két könyvből teszed ugyanezt, akkor összevonsz. Ha három könyvből másolsz, az nem jelent mást, mint hogy disszertációt írsz. Ha pedig négy könyvből másolsz, abból megírsz egy ötödiket."


BRAIN STORMING:

A plagizálás nem a másolással, hanem az utána lévő aláírással kezdődik.


***


MARK TWAIN:

"Az utazás az előítélet halála."


BRAIN STORMING:

Ami az előítéletesek földjén sokszor valóban halálhoz vezet!


***


MARSHALL MCLUHAN:

"Csak, hogy tudja, mire gondoljon, hadd kérdezzek valamit."


BRAIN STORMING:

Attól, hogy gondolkodsz, még nem vagy Homo Sapiens!


***


MARSHALL MCLUHAN:

"A reklám a 20. század legjelentősebb művészeti ága."


BRAIN STORMING:

Az alkotás öröme a szerzői jogokkal ér véget!


***


MARTIALIS:

"A mértéktelen embernek rövid az élete és ritkán öregszik meg."


BRAIN STORMING:

= "Né' má'! 30 éves és még élni akar!"


***


MARTIALIS:

"Halál után már késő a dicsőség."


BRAIN STORMING:

Előtte azonban az ember fejébe száll.


***


MARTIALIS:

"Az él bátran, aki a szegénységet el tudja viselni."


BRAIN STORMING:

... Főleg a beosztottaikét!


***


MARTIALIS:

"A szerencse sokaknak nagyon sokat ad, de eleget soha."


BRAIN STORMING:

= "Ha ingyen van, miért nincs belőle több?"


***


MARTIALIS:

"Nem jó illatú, aki mindig jó szagú."


BRAIN STORMING:

De kit érdekel, hogy ki milyen szagú, ha mindenki jó illatú?


***


MARTIALIS:

"Higgy nekem: nem bölcs dolog így gondolkodni: «Majd másképp fogok élni.» A másnap mindig már késő - élj ma!"


BRAIN STORMING:

Mindenki azt teszi, amit a legkényelmesebb tennie - még ha az kellemetlenebb is!


***


MARTIALIS:

"Akinek verseit (írásait) senki sem olvassa, olyan, mintha nem is írt volna."


BRAIN STORMING:

Aki semmilyen olvasmányából nem idéz, az olyan, mintha nem is olvasott volna.


***


MARTIALIS:

"Az a fontos, hogy jó légy - nem az, hogy jónak tartsanak."


BRAIN STORMING:

Ha nem tartanak jónak, lehetsz akármilyen jó, nem leszel jó!


***


MARTIALIS:

"Nagy dolog a hallgatás."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

???:

"Óvakodj a csendes vizektől" (a hallgatag embertől)


***


MARTIALIS:

"Nem jó, ha a feleség túlságosan okos."


BRAIN STORMING:

Ha túl okos lenne a nő, nem lenne feleség. Ha mégis feleség, akkor a férj nem az?


***


MARTIALIS:

"Nem akarok a saját feleségemmel házasságot kötni."


BRAIN STORMING:

"Viccesebb" így: "Nem kérem meg a kezed, mert nagyon megbántanálak azzal, hogy elválok tőled!"


***


MARTIN LAUER:

"Az edző olyan ember, aki mások verejtékével keresi kenyerét."


BRAIN STORMING:

Az edző általában olyan ember, aki jobban tudja, mint a tanítvány, de már nem képes rá, hogy csinálja.


***


MARTIN LUTHER KING:

"Bárhol is van igazságtalanság, az igazságot mindenhol veszélyezteti."


BRAIN STORMING:

Bárhol is derül ki az igazság, az mindig veszélyezteti valakinek az érdekeit.


***


MARTIN LUTHER KING:

"Az, aki szemet huny a gonoszság felett, éppen olyan bűnös, mint aki elköveti."


BRAIN STORMING:

No.1.:

És aki félelemből huny szemet a gonoszság felett?

No.2.:

Az áldozat is bűnös, ha nem tudja magát megvédeni? - Ez lenne az "Úgy kell neki!"-filozófia alapja.


***


MARTIN LUTHER KING:

"Még ha biztosan tudnám is, hogy a Föld holnap darabjaira hullik, mégis elültetném az almafámat..."


BRAIN STORMING:

Martin Luther pontosan leírta a tudás és hit viszonyát: még ha biztosan tudok is valamit, megtehetem, hogy egyszerűen nem hiszem el, és megszokásaim, ideáim vonalán azt teszem, amit jólesik tennem, egyfajta mágikus rítusként, miszerint ha nem hiszek el valamit, vagy sikerül elterelnem a figyelmem róla, akkor az talán nincs is.


***


MARTIN MINSKY:

"A tapasztalat azt mutatja, hogy a tudomány gyakran sokkal gyorsabban fejlődik, ha megtanuljuk vizsgálni azokat a dolgokat, melyek a legegyszerűbbnek tűnnek, azok helyett, melyek a legrejtélyesebbeknek látszanak."


BRAIN STORMING:

Ha tehát a hívők azt mondják, hogy ők "Isten igazságát keresik", akkor a tudós csak azt kérdezheti: "Miért teszik ők ezt?"


***


MARTON FRIGYES:

"A humor a nép bosszúja a hatalmasokon."


BRAIN STORMING:

Amin esetenként a hatalmasok is röhögnek!


***


MARY WILSON LITTLE:

"Aki naponta tizenhat órát áldoz szorgalmas tanulásra, hatvanesztendős korára olyan bölcs lesz, amilyennek húszévesen hitte magát."


BRAIN STORMING:

Minél többet tanul valaki, annál kevésbé lesz képes élvezni az életet ... Pontosabban azt fogja csak élvezni, amiről tanult.


***


MAURICE MAETERLINCK:

"Tudásunk csak abban segít, hogy fájdalmasabban haljunk meg, mint az állatok, akik semmit sem tudnak."


BRAIN STORMING:

A fájdalmas tudat már ott elkezdődik, hogy tudjuk, hogy nemcsak mi halunk meg, hanem a szeretteink is.


***


MAX REINHARDT:

"A közönségnek is el kell játszani a maga szerepét."


BRAIN STORMING:

De tőlük bőven elég, ha csak fizetnek a jegyükért.


***


MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE:

"A halál a halhatatlanság kezdete."


BRAIN STORMING:

... és ebben a legolcsóbb.


***


McLUHAN, MARSHALL:

"A közlés eszköze és az, amit közölnek, egy és ugyanaz."


BRAIN STORMING:

"Kérek egy ERŐS FEKETE KÁVÉT, külön csészében mind a hármat!"


***


MEDIUS:

"Merészen kell rágalmazni, valami mindig ott ragad."

(Plutarchos szerint Nagy Sándor Medius nevű talpnyalója mondta.)


BRAIN STORMING:

A rágalmakat a többség elhiszi.


***


MERVIN A. KING:

"Az üzlet olyan, mint a szex. Amikor jó, akkor nagyon jó. Amikor nem olyan nagyon jó, azért akkor is jó."


BRAIN STORMING:

Mert valaki mindig kielégül.


***


MERYL STREEP:

"Az állítás, hogy «szeretlek», valójában kérdés."


BRAIN STORMING:

A "Szeretlek!" valójában nem felkiáltás, hanem felszólítás.


***


MICHAEL JACKSON:

"Egy gyűlölettel teli világban sem szabad lemondanunk a reményről. Egy haraggal teli világban sem szabad lemondanunk a békességről. Egy kétségbeeséssel teli világban sem szabad lemondanunk az álmainkról. Egy bizalmatlansággal teli világban sem szabad lemondanunk arról, hogy higgyünk egymásban."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A remény hal meg utoljára - ergo: ezt kell a tervezéssel elsőként megölni.

No.2.:

A békesség nem azonos az önvédelemből való visszavágással.

No.3.:

Az álmok hasznos dolgok - ha javarészüket csak alvás közben akarjuk élvezni, és nem a valóságban is megvalósítani.

No.4.:

Higgyünk egymásban - hisz mind istennek képzeljük magunkat!


***


MICHAEL KORDA:

"A siker nem más, mint az ember származása és csúcsteljesítménye közötti távolság."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Szegény ember sikere = gazdag ember bukása.

No.2.:

Amiről a szegény ember álmodozik, amiatt a gazdag ember öngyilkos lesz.


***


MICHELANGELO:

"A jó festészet zene, melódia."


BRAIN STORMING:

"Na, gyere és dalolj ide nekem egy csendéletet!"


***


MICHELANGELO:

"Uram, add, hogy mindig többet kívánjak, mint amit elvégezhetek."


BRAIN STORMING:

A beteljesíthető vágy az, amiért élni érdemes - mint ahogyan a mondás is tartja: "Szeretem az életet: van mit csinálni" (RONNIE SHAKES).


***


MICHELANGELO:

"A zsenialitás nem más, mint végtelen türelem."


BRAIN STORMING:

Vagyis mindenki zseni lenne, csak jóval előbb meghal.


***


MICHELANGELO:

"Minden kőben benne van a szobor, csak a felesleget kell lefaragni róla."


BRAIN STORMING:

Értsd: minden firkálásban benne van a rajz, csak a felesleget kell leradírozni belőle.


***


MICK JAGGER:

"Nem baj, ha elengeded magad, egészen addig, amíg vissza is tudsz jönni."


BRAIN STORMING:

Ha nagyon elengeded magad, később már mások nem engednek majd el... vagy ki!


***


MICK JAGGER:

"A házasság olyan, mintha aláírnánk egy 365 oldalas szerződést anélkül, hogy tudnánk, mi áll benne."


BRAIN STORMING:

Mi más a házasság, ha nem törvényesített bizalmatlanság?


***


MIGNON MCLAUGHLIN:

"A szerelem számtanában «egy meg egy» mindennel egyenlő, és «kettőből egy» az semmi."


BRAIN STORMING:

A fenti sorok a matematika nyelvén: "1 + 1 = " ill. "2 - 1 = Ø". Ez inkább a szexuális aktusra jellemző számtan... nemtől függetlenül!


***


MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO:

"A lélek kút, melynek mélyéből könnyek törnek fel.* Amíg nem sírtál, nem tudod, van-e lelked.**"


BRAIN STORMING:

No.1.:

*Amibe sokan beleugranak.

No.2.:

**Ha azonban sokat sírsz, hamar belefulladhatsz!


***


MIHAIL IVANOVICS KALINYIN:

"Az élettapasztalat csalhatatlan bölcsesség."


BRAIN STORMING:

A csalhatatlanság viszont nem bölcs élettapasztalat!


***


MIHAIL IVANOVICS KALINYIN:

"A pedagógus az emberi lelkek mérnöke."


BRAIN STORMING:

Akinek hol acélból, hol tésztából, hol gyurmából, hogy lekvárból, hol pudingból kell hidat építeni a gyerekkorból a felnőttkorba!


***


MIKE LEONARD:

"Az élet túl komoly ahhoz, hogy komolyan vegyük."


BRAIN STORMING:

Azt mondják "az élet véresen komoly". Szerintem inkább csak véres.


***


MIKLÓSA ERIKA:

"Nem igaz, hogy a hájból jön a hang."


BRAIN STORMING:

... Lehet, viszont a hangból jön a hájra való!


***


MIKÓ ISTVÁN:

"A munkával pénzt lehet keresni."


BRAIN STORMING:

A pénzzel meg munkát. (Erről szól a "munkanélküli segély".)


***


MIKÓ ISTVÁN:

"Nehezebb mosolyt, mint könnyet fakasztani."


BRAIN STORMING:

Ha valakit megütsz, sír. Ha magadat ütöd meg, akkor nevet.


***


MILL, JOHN STUART:

"Kérdezd meg magadat, boldog vagy-e, és máris nem vagy az."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Addig vagy boldog, amíg boldogabb nem akarsz lenni.

No.2.:

Addig vagy boldog, amíg fel nem fogod, hogy miért.


***


MILL, JOHN STUART:

"Mindenki tudja, hogy tévedhet, mégis kevesen tartják szükségesnek, hogy óvintézkedéseket tegyenek ez ellen..."


BRAIN STORMING:

"Tévedni emberi dolog." Egy tévedés mellett kitartani, vagy akár bele is dögleni... ez is emberi dolog.


***


MILL, JOHN STUART:

"Az a tétel, hogy az igazság minden üldöztetés ellenére diadalmaskodik, valójában azon kegyes hazugságok egyike, melyeket az emberek addig ismételgetnek, míg közhely nem lesz belőlük, noha minden tapasztalat cáfolja őket."


BRAIN STORMING:

Az igazság mindig az, amit mi valóságosnak akarunk, vagy szeretnénk hinni, de ez a valóságot cseppet sem érdekli.


***


MILL, JOHN STUART:

"Ahhoz, hogy mindenfajta természetnek megfelelő játéktere legyen, meg kell engedni, hogy a különböző emberek különbözőképpen élhessenek. Minden kor annak mértékében vált jelentékennyé az utókor számára, hogy mekkora volt benne ez a mozgástér. (...) Csak az egyéniség kiművelése hozhat létre fejlett embert. (...) Korunk fő veszélyét az a tény jelzi, hogy milyen kevesen mernek különlegesnek lenni."


BRAIN STORMING:

A megélhetési tevékenységnek olyannak kellene lennie, ami valós, megélhetési hasznot jelent, de nem anyagi vagy pénzbeli vonatkozásban, hanem a köz javára. Ha valaki szórakozási, vagy szórakoztatási kedvteléséért kapja a megélhetését, azt nem a valódi értéke alapján díjazzák, hanem abból profitál, ami abból ered, hogy hány ember kíváncsi a tevékenységére. Nem hasznos tevékenységből kapja a megélhetését, hanem pusztán részesedik mások szórakozási igényeinek hasznából. Ez egy ördögi kör, mivel sokan csak a szórakozási igényeik kielégítéséért kezdenek dolgozni. Az egyéniségek kiművelése viszont ide vezet: "Dolgozz, hogy részesedni tudj a kor szórakozási és kedvtelési lehetőségeiből, különben nem is vagy ember!"


***


MILLARD FULLER:

"Nem a kék vér, a pedigré, az egyetemi diploma számít, hanem az, amit az életeddel teszel."


BRAIN STORMING:

Akár ezeknek a segítségével is!


***


MILTON:

"A nő a természetnek bájos tévedése."


BRAIN STORMING:

...Amit a férfiak nem tudnak sem megoldani, sem orvosolni.


***


MOHANDAS KARAMCHAND GHANDI:

"Mi a véleménye a Nyugat civilizációjáról?" - Ghandi válasza: "Azt hiszem, remek dolog volna."


BRAIN STORMING:

Nem tudni, Indiában mi volt a gyarmatosítás előtt, az azonban biztos, hogy a gyarmatosításkor odakerült holmikat használják azóta is!


***


MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ:

"Az anyaggal való intenzív foglalkozás növeli biztonságunkat az érzelmi élmények terén."


BRAIN STORMING:

Ez a véleménye a kábítószer fogyasztóknak is!


***


MOLDOVA GYÖRGY:

"A jó modor a lehető legolcsóbb és leghatékonyabb befektetés."


BRAIN STORMING:

... És ezt minden szélhámos tudja!


***


MOLIÈRE:

"A színészet feladata: mulattatva javítani az embereket."


BRAIN STORMING:

Ezt az elvet a Biblia is alkalmazhatta volna.


***


MONTAIGNE:

"Élni a legnehezebb mesterség és a legnagyobb művészet."


BRAIN STORMING:

...amiben mindenki végzettség nélkül kénytelen dolgozni, és a műveket csak poszthumusz díjazzák.


***


MONTAIGNE:

"A bölcs annyit lát, amennyit látnia kell, nem annyit, amennyit ténylegesen lát."


BRAIN STORMING:

De jól megnézi azt is, amit nem lát.


***


MONTAIGNE:

"Semmitől sem félek annyira, mint a félelemtől."


BRAIN STORMING:

Ergo: Amíg élek, félek!


***


MONTESQUIEU, CHARLES-LOUIS:

"Hirtelen kell szakítani az asszonyokkal: semmi sem olyan elviselhetetlen, mint a végkimerült viszony."


BRAIN STORMING:

A nőkkel való szakításnál lényeges szempont, hogy a ruháját szakítjuk le róla... vagy a fejét...


***


MOORE:

"Nem az az igazán tehetséges szerelmes, aki el tudja hitetni, hanem az, aki be tudja fejezni a szerelmet."


BRAIN STORMING:

A kielégített nő a szerelem csúcsa.


***


MÓRA FERENC:

"A nőknek soha nincs fölösleges imádójuk."


BRAIN STORMING:

... és mindenkire sor kerülhet, ha vár a sorára.


***


MÓRA FERENC:

"Ha azt akarod, hogy pénzt kapj kölcsön, hitesd el, hogy van pénzed."


BRAIN STORMING:

Ne úgy kérj, hogy "Adj, mert nincs és szükségem van rá", hanem úgy, hogy "Adj, mert már úgyis van; de többet akarok csinálni belőle, hogy aztán többet adhassak vissza!".


***


MORRIS HITE:

"A hirdetés vagy a reklám célja nem az, hogy az olvasó vagy a néző azt mondja: «Apám, milyen elmés hirdetés!» A hirdetés célja, hogy a néző vagy az olvasó kijelentse: «Elhiszem, és veszek egyet holnap, mikor vásárolni megyek!»"


BRAIN STORMING:

Többnyire viszont az eredmény az, hogy a néző egyszerűen "nem mer nem venni".


***


MORRIS HITE:

"Egyetlen ügynökség sem jobb, mint a könyvelői."


BRAIN STORMING:

Az ügynökségek karrierje 2 dolgon múlik: az ügynökök szájain, és a könyvelők számain.


***


MOSES HADAS:

"Ez a könyv egy régóta áhított űrt tölt ki."

(Amikor megkérdezték, hogy mondjon néhány szót egy fizikustársa új könyvéről)


BRAIN STORMING:

A tudósok sokszor nem azért írnak könyvet, mert az igazságot keresik, és ennek eredményét meg akarják osztani másokkal, hanem azért, hogy az olvasók keressék a könyvet a boltokban, ők meg sokat keressenek ezen.


***


MOURNIER, EMANUEL:

"Majdnem azt lehetne mondani, hogy nem létezem, csak abban a mértékben, amelyben más számára létezem, azaz kiélezve: létezni annyi, mint szeretni."


BRAIN STORMING:

Talán pontosabb megfordítva: ha nem létezel, nem tudsz szeretni, vagyis "szeretni annyi, mint létezni".


***


MOURNIER, EMANUEL:

"Ha a kommunikáció megszűnik, vagy megromlik, alapjában elvesztem önmagamnak."


BRAIN STORMING:

= "Tudasd velem, hogy élek!"


***


MOURNIER, EMANUEL:

"A személyiség... nem ismeri magát csak más által, nem találja meg magát csak másban."


BRAIN STORMING:

Vagyis a "Milyen ember vagyok én?" - kérdésre nem az tud válaszolni, aki a kérdést feltette.


***


MICHAEL WILSON:

"A sikeres életvitel megvalósítása céljából, a következő két dologra lehetsz igazán hatással: (1) Mit akarsz elérni az életedben? (2) Mit vagy hajlandó megtenni mindezért?"


BRAIN STORMING:

A mások sikerén való meggazdagodás megvalósítása céljából, a következő két dologra kell odafigyelned: (1) Legyél képes kitalálni mások számára, hogy mit akarnak elérni az életben! (2) Tedd őket hajlandóvá arra, hogy megfizessék neked az árát!


***


MÖRIKE:

"Minél nagyobb a baj, annál közelebb vagyunk Istenhez."


BRAIN STORMING:

... de leginkább az "istenezés"-hez.


***


MURILLO:

"Úgy éltem mindig, mint aki várja a halált."

(="Vivi moriturus." - a híres olasz festő ezt íratta a síremlékére)


BRAIN STORMING:

Feltehetőleg azért várta a halált, hogy a festményeinek az ára minél magasabb lehessen.


***


MUSSET LORENZACCIO:

"A nagy művészeknek nincs hazájuk."


BRAIN STORMING:

... és sokszor még saját házuk se.


***


MÜLLER PÉTER:

"Nevelés: segíteni valakit azzá válni, amivé lennie kell."


BRAIN STORMING:

A nevelt vagy a nevelők szerint?


***


SZENT MÁRTON:

"Gazdagságot és szegénységet ne adj nekem, Uram, csak a mindennapit kapjam meg."


BRAIN STORMING:

... de azt aztán bőséggel!


***

SZENT MÁRTON:

"Nem riadok vissza a munkától."

(Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás jelmondata.)


BRAIN STORMING:

... "Hanem bátran szembe szállok vele."


*** *** ***N


"Az a körülmény, hogy különös és kizárólagos jelentőséget tulajdonítunk
mindazoknak az íróknak, akiket a többség nagyoknak ismer el,

nagy akadálya az igazság felismerésének.

Nagyon gyakran gyenge és helytelen gondolatokkal

találkozhatunk olyan könyvekben, amelyeket

nagyoknak és szenteknek tartanak."

LEV TOLSZTOJ


*** *** ***


NAGY-KÁLÓZI ESZTER:

"A férjem fantasztikus ember: éppúgy ellátja a gyerekeket, mintha az anyjuk volna."


BRAIN STORMING:

Bámulatos, hogy egyesek számára az "apa" az nem a "szülő" szinonimája!


***


NANCY ASTOR:

"Az egyetlen, amit szeretek a gazdagokban, a pénzük."


BRAIN STORMING:

Ha nem lennének betegesen gazdag betegek, nemigen fejlődne az orvostudomány.


***


NAPOLEON HILL:

"A dicsekvés általában a kisebbrendűségi komplexus öntudatra ébredése."


BRAIN STORMING:

A kisebbrendűségi komplexus törvényszerű reakció mások jelenlétére.


***


NAPÓLEON, BONAPARTE:

"A szerelem ostobaság, amit ketten követnek el."


BRAIN STORMING:

Így értelmezve a prostitúció nagyon is értelmes dolog.


***


NAPÓLEON, BONAPARTE:

"Ha mindent megtettél, amire képességeidből telik - ember vagy. Ha mindent megtettél, amit akartál, akkor isten."


BRAIN STORMING:

Ennek alapján az értelmesen tervező ember olyan, mint egy isten - nem csoda, ha megalkotta magát az "isten" fogalmát; továbbá ez alapján az istenfogalom részben az öntudatra ébredés velejárója. Ez az istenség-élmény, ha mégoly' magasztos is, nagyon ritka; az élet azonban elsősorban úgy élvezhető, ha csak azt megtéve élvezzük, ami képességeinktől telik.


***


NAPÓLEON, BONAPARTE:

"Ha sikeres akarsz lenni a világban, ígérj meg mindent, és semmit se teljesíts."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Ha sikeres akarsz lenni a világban, ígérj meg mindent AZ ELLENSÉGEIDNEK, és semmit se teljesíts.

No.2.:

Ha sikeres akarsz lenni, ne ígérj semmit a híveidnek, de folyamatosan tegyél értük!


***


NAPÓLEON, BONAPARTE:

"A történelem nem más, mint mások által jóváhagyott hazugság."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A történelem általában nem hazugság, legfeljebb tévedést is tartalmaz - ámbátor javarészt szégyellni és elhallgatni való dolgok összegzése...

No.2.:

A történelem nem hazugság, de biztosan történtek a rögzítetteknél érdekesebb dolgok is.


***


NAPÓLEON, BONAPARTE:

"Az ember sokkal keményebben harcol az érdekeiért, mint a jogaiért."


BRAIN STORMING:

A jog - haszon. Az érdek - szükség.


***


NATHANIEL HAWTHORNE:

"A boldogság olyan pillangó, melyet, ha kergetünk, soha nem érhetjük el, de ha leülünk csendben, leereszkedik ránk."


BRAIN STORMING:

... és amit előbb a szájunkban melengetve kell kikelteni.


***


NEIL ARMSTRONG:

"Kis lépés egy embernek, de ..."


KURT VONNEGUT:

"... egy hatalmas űrbekúrás a rakétának!"


***


NEIL DIAMOND:

"Inkább égjek, mint tűnjek el."


BRAIN STORMING:

Ez talán nem a zseni lámpásának jelmondata!


***


NEIL SIMON:

"A tehetség nem más, mint adottság plusz szenvedély - olyan fokú sikervágy, amelyet földi erő nem képes feltartóztatni."


BRAIN STORMING:

Kivéve, ha az önerőből való repülésre vezet a sikervágy!


***


NEMCSÁK KÁROLY:

"A férfiak többsége úgy öltözik, ahogy öltöztetik."


BRAIN STORMING:

A nők többsége úgy öltözködik, ahogy a férj keres; vagy, ahogyan szeretné, hogy a férje keressen.


***


NEMCSÁK KÁROLY:

"Azért lettünk színészek, mert szeretjük mutogatni magunkat."


BRAIN STORMING:

Pontosítsunk - mert a producerek szeretik őket mutogatni... jó pénzért!


***


NÉMETH GÁBOR:

"Nálunk az a baj, hogy aki nem kerül be a csapatba, azt hiszi magáról, hogy ő a tartalék."


BRAIN STORMING:

A tartalék pedig általában azt hiszi, hogy amikor szólítják, akkor azért szólítják, mert személy szerint ŐRÁ van szükség.


***


NÉMETH GÁBOR:

"Az unokákkal kapcsolatban nagyon jó dolog, hogy csak szeretni kell őket, nevelni nem."


BRAIN STORMING:

Pont fordítva, mint a suliban!


***


NÉMETH LÁSZLÓ:

"Megvan, kiáltja az ember, ha kisüt valamit. Mi van meg? A megkönnyebbedés."


BRAIN STORMING:

A megnyugtató megoldás semmiképpen sem jó megoldás, ha CSUPÁN CSAK megnyugtató megoldás.


***


NÉMETH LÁSZLÓ:

"... a beszéd szoktatta rá az embert a "rendszeres" gondolkozásra. A beszéd a gondolkozás munkavezetője; ő bökdösi a kulit, hogy ne ácsorogjon, és ő vigyáz, hogy követ pontosan illesszen kőre."


BRAIN STORMING:

A beszéd maga a gondolkodás. Ez a pszichiátria alapja, és annak is, hogy miért olyan kiegyensúlyozó hatású, ha valaki egy barátjával (vagy lényegében akárkivel) tud egy jót beszélgetni.


***


NÉMETH LÁSZLÓ:

"Művészetet és tudományt nem lehet csak valóságból csinálni.* Egy festmény, mely csak a művészé, s nem a körülötte áramló világerőké is: halott. Egy tudományos felfedezés, mely nem tud nagy, kifejleni váró sorstörekvések eszköze lenni: kacat."


BRAIN STORMING:

*A teológia az emberi képzelet logikai perverzitása.


***


NÉMETH LÁSZLÓ:

"A mai ifjúságba beoltott versenydüh alapjában nem hibáztatható, a görögök nagyságának épp az agonális, versenyző szellem volt állandó sarkalója. A mi célunk csak az lehet, hogy ezt a versenyző kedvet minél magasabb ugrólécek és minél nemesebb célszalagok felé tereljük."


BRAIN STORMING:

A probléma csak az, hogy mind az ugróléc, mind a célszalag mögött sokszor egy mély verem vár a győztesre.


***


NÉMETH LÁSZLÓ:

"Orvos vagyok, s mégsem vagyok nagy híve a szanatóriumoknak. Hónapokon, éveken át puhítják, kényeztetik a beteget mesterséges, paradicsomi körülmények közt, aztán visszaküldik az életbe, a nyomorba, robotba."


BRAIN STORMING:

A szanatóriumi kezelés lényege, hogy az onnan kikerülők minél hamarabb visszakerüljenek oda.


***


NERINA:

"A felül szép nő alul halban végződik."


BRAIN STORMING:

Ez az (h)alteste illatára is vonatkozik?


***


NERUDA, PABLO:

"Van úgy, hogy unom, hogy ember vagyok."


BRAIN STORMING:

Én csak egy Homo Sapiens vagyok; viszont a kutyám számára isten.


***


NEUMANN JÁNOS:

"A matematika az a tudomány, amelyben az ember a dolgokat nem megérti, hanem megszokja."


BRAIN STORMING:

Vagyis a matematikát is úgy kell tanulni, mint a nyelvet!


***


NICCOLO MACHIAVELLI:

"Sokkal biztonságosabb, ha félnek az embertől, mintha szeretik."


BRAIN STORMING:

Ha nem lehetsz szép vagy kedvesen emberi, akkor légy kíméletlen szakbarbár.


***


NICCOLÒ TOMMASEO:

"A halál azon dolgok egyike, amelyhez kevesen érnek el fölkészülten."


BRAIN STORMING:

A halálra komolyan felkészülni annyi, mint az iskolában komolyan gondolni azt, hogy ott az "életnek tanulunk".


***


NICOLAS BENTELY:

"Jó hír nem létezik, újságíró meg pláne."


BRAIN STORMING:

Minden rossz hír legalább az emberek felének jó hír!


***


NICHOLAS BOLIEAU:

"Egy bolond mindig talál magának nagyobb bolondot, aki csodálja."


BRAIN STORMING:

Az ambíciók legfőbb eredete: "Anyu, nézd!".


***


NICHOLAS MURRAY BUTLER:

"A tudós az, aki egyre többet tud egyre kevesebbről."


BRAIN STORMING:

... de azt egyre jobban is tudja!


***


NIELS BOHR:

"Tudósnak azt az embert hívják, aki egy adott szakterületen a lehető legtöbb hibát követi el."


BRAIN STORMING:

... de mégis ott marad!


***


NIETZSCHE, FRIEDRICH:

"Az együtt örülés, és nem az együtt szenvedés teszi a jó barátot."


BRAIN STORMING:

Csak az elhivatott és az elköltözött emberek barátkoznak olyanokkal, akik tőlük távol élnek.


***


NIETZSCHE, FRIEDRICH:

"Higgyetek nekem! Az élet legszebb gyümölcseinek és legnagyobb élvezetinek titka a veszélyes élet!"


BRAIN STORMING:

Az élet már önmagában veszélyes - ha azonban a szédítő szenvedély és a halál szele nem izzítja, akkor halálosan unalmas lehet!


***


NIETZSCHE, FRIEDRICH:

"Ez egy ellentétes bölcselet, melynek lényege, hogy hasonlóan ne járjunk el: Kevés az olyan ember, aki ha kifogy a társalgás anyagából, ne szolgáltatná ki jó barátai titkos ügyeit."


BRAIN STORMING:

Jómagam azt is tapasztaltam, hogy sokan csak azután térnek át egyéb társalgási témákba, miután kiszolgáltatták jó barátai titkos ügyeit.


***


NIKITA KHRUSHCHEV:

"A politikusok mindenütt egyformák. Megígérik, hogy hidat építenek, még oda is, ahol nincs folyó."


BRAIN STORMING:

Ígérni csak hihetőt lehet. Mármint a másik számára hihetőt!


***


NIKITA KHRUSHCHEV:

"Bárminek is nevezzük őket, a serkentőszerek igenis keményebb munkára sarkallják az embert."


BRAIN STORMING:

A drogok csak cél nélkül rombolnak. Céllal is, de akkor legalább épül is valami a keletkező romokon.


***


NOEL COWARD:

"Az úriember az, aki még sohasem hallotta azt a viccet."


BRAIN STORMING:

Az úriember jó színész.


***

NORMAN COUSINS:

"A nevetés lelki kocogás."


BRAIN STORMING:

Ami leginkább annak fárasztóbb, aki nevettet.


***


NORMAN MAILER:

"A kábítószer a lélek hazárdjátéka."


BRAIN STORMING:

... Amit nem a puszta nyeremény, hanem az EGYRE NAGYOBB nyeremény ösztönöz.


***


NOVÁK KATALIN:

"A nők a békét akarják megnyerni, nem a háborút."


BRAIN STORMING:

Amikor egy háborút megnyernek (vagy általánosabban: egy konfliktusnak véget vetnek), akkor a háborúnak vége szakad, és a felek rendszerint akkor döbbennek rá, hogy mindketten mi mindent elveszítettek.


***


NOVALIS:

"A művészet a természet bókja."


BRAIN STORMING:

Például annak a számára, aki gyönyörködhet a vulkánkitörésben, a természet bókja a vulkántól való távolság.


*** *** ***O


"Azt akarom elérni, hogy könyvem ne hagyjon magamra,

arra kényszerítsen, hogy az olvasás után is gondolkozzam,

önmagamat kérdezzem, és magamnak választ keressek.

Ilyen értelemben a könyv gépezet az ember megváltoztatására."

LOUIS ARAGON


*** *** ***


ODZE GYÖRGY:

"A pénz beszél - sajnos, nem mindig hozzánk."


BRAIN STORMING:

Ha mégis megszólal, többnyire elköszön... és nem úgy, hogy "Viszlát!"


***


ODZE GYÖRGY:

"Amikor a demokrácia zavarairól beszélünk, az maga a demokrácia."


BRAIN STORMING:

A működő demokráciában mindig baj van a demokráciával.


***


OLIVER CROMWELL:

"Vessétek bizalmatokat Istenbe és tartsátok szárazon a puskaport."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Istennek már hamarabb meg kellett volna teremtenie a világot, mert a végtelen hosszú "világnélküliség" teljesen megőrjítette, mire megtette.

No.2.:

A világ az, amivel Isten a WC-n ülve játszik.


***


ORSON WELLES:

"Svájc a testvéri szeretet hona, a svájciak ötszáz éve békében és demokráciában élnek. És mit tudnak felmutatni? A kakukkos órát!"


BRAIN STORMING:

Minek törjék magukat, ha mindenki rájuk bízza a pénzét!


***


OSCAR LEVANT:

"Reggelente első dolgom, hogy fogat mosok és kiköszörülöm a nyelvem."


BRAIN STORMING:

Ha a szájában éles nyelv van, az a gazdáját is megvághatja, meg azt is, akinek esetleg benyal.


***


OSCAR LEVANT:

"Felhagytam az olvasással: rájöttem, hogy eltereli a figyelmemet rólam."


BRAIN STORMING:

Én nem - én a naplóimat olvasgatom.


***


OSCAR WILDE:

"A gondolkodás a legegészségtelenebb dolog a világon, az emberek éppúgy belehalnak, mint bármely más kórságba."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A gondolkodás egészséges dolog, de az, hogy néhány gondolkodónak ártalmára volt, azt bizonyítja, hogy a világegyetemet nem a gondolkodásra "találták ki".

No.2.:

A túl sok gondolkodás embertelen, mert számítógépet csinál az emberből.


***


OSCAR WILDE:

"Bigámia az, ha valakinek eggyel több felesége van. A monogámia ugyanez."


BRAIN STORMING:

A válás elkerülésének legjobb módja, ha nem házasodunk meg.


***


OSCAR WILDE:

"A házasságok az égben bontatnak."


BRAIN STORMING:

A házasságok papíron köttetnek, de a gyermek sem elegendő rajtuk pecsétnek.


***


OSCAR WILDE:

"A szobor a tökéletesség egyetlen pillanatát örökíti meg."


BRAIN STORMING:

A fényképezőgép pedig a bénaságot.


***


OSCAR WILDE:

"Az őszinteség veszélyes dolog, és minél több van belőle, annál életveszélyesebb."


BRAIN STORMING:

Az őszinteség egy eléggé állatiasan durva dolog.


***


OSCAR WILDE:

"Csak felszínes emberek ismerik magukat."


BRAIN STORMING:

Nem ismerik, de meggyőződéssel hiszik, hogy ismerik.


***


OSCAR WILDE:

"Nekem van a legegyszerűbb ízlésem - mindig csak a legjobbal vagyok elégedett."


BRAIN STORMING:

Aki csak a legjobbal elégedett, az sohasem elégedett.


***


OSCAR WILDE:

"Az élet sokkal gyakrabban utánozza a művészetet, mint a művészet az életet."


BRAIN STORMING:

... Mivel nem kunszt észrevenni egy alkotásban a modellezett eredetit... Azonban sokkal érdekesebb, ha az emberek azt veszik észre, hogy a természetben vagy az életben valami egy műalkotásra emlékeztet. Azaz - lapos dolog olyasmit utánozni, amit egy filmben láttunk... és sokkal izgalmasabb úgy érezni, hogy ami velünk történt, olyat csak a filmekben lehet látni!


***


OSCAR WILDE:

"Nem szeretem a vitákat. Általában durvák és gyakran meggyőzőek."


BRAIN STORMING:

Igazság - mint abszolút dolog - nem létezik. Ha létezne, akkor evolúciós tényező lett volna, hogy melyik állatnak vagy növénynek "van igaza"...


***


OSCAR WILDE:

"A tapasztalat csak egy név, amit a hibáinknak adunk."


BRAIN STORMING:

Ha a hibázás jelenti a tapasztalatot, akkor mind nagyon tapasztaltak vagyunk... idővel.


***


OSCAR WILDE:

"Az oktatás csodálatra méltó dolog, de időnként jó, ha eszünkbe jut az is, hogy semmit, amit tudni érdemes, nem lehet megtanítani."


BRAIN STORMING:

A kötelező oktatásnak csak oktatnia kötelező - megtanítania nem.


***


OSCAR WILDE:

"A cinikus az az ember, aki csak a dolgok árát tudja, de a dolgok értékéről fogalma sincs."


BRAIN STORMING:

= "Megveszem a semmit is, ha olcsó!"


***


OSCAR WILDE:

"Képzelőerőnket kárpótlásul kaptuk azért, amik nem lehettünk; humorérzékünket pedig azért, hogy vigasztalódjunk afelett, amik lettünk."


BRAIN STORMING:

Humor nincs képzelőerő nélkül - így az mondhatjuk, hogy a humorérzékünkkel törvényszerűen vigasztalódnunk kell, mivel csak a képzelőerőnk segítségével lehetünk csak azok, akik egyébként nem lehetünk.


***


OSCAR WILDE:

"A művészet az individualizmus legszélsőségesebb formája."


BRAIN STORMING:

Az élet sok szépsége nem önthető szavakba... azért szépség; egyébként már csak szócséplés lenne.


***


OSCAR WILDE:

"Szeretni annyi, mint önmagunkon felülkerekedni."


BRAIN STORMING:

Egyfajta autoperverzió?


***


OSCAR WILDE:

"Megérzés: az a különös ösztön, amely azt súgja a nőnek, hogy akár igaza van, akár nem, neki van igaza."


BRAIN STORMING:

A nők nem ragaszkodnak ahhoz, hogy igazuk legyen - ők csak azt akarják, hogy a dolgok úgy történjenek, ahogy ők akarják.


***


OSCAR WILDE:

"Ha megnyerünk valakit egy eszmének, mi magunk hitünket vesztjük."


BRAIN STORMING:

A "hit" nem abszolútum és egy hit nem zárja ki egy emberben más hitek működését. A hit sokszor hangulat és egyéni igények, szükségletek és érdekek kérdése is.


***


OSCAR WILDE:

"A turista egy olyan személy, aki elutazik az Egyenlítőhöz és ott egy vagyont fizet, hogy árnyékban lehessen."


BRAIN STORMING:

A turizmus a jóléti társadalomban újjáéledt vándorlási ösztön, melyet elsősorban a "mehetnék" gerjeszt és nem a kíváncsiság!


***


OUIDA:

"Barátságot ajánlani, ha szerelmet kérünk: a legkegyetlenebb. Kő, melyet adnak, ha éhen kenyeret kérünk."


BRAIN STORMING:

Amivel azonban leüthetjük a másikat és megehetjük ... akár a kenyerét is!


***


OVIDIUS:

"Sok embert reménye gyakorta megvárakoztat, és csalódottá tesz."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Vesd össze:

JELMONDAT:

"Cselekedj és remélj!"

No.2.:

A remény is könnyebben elviselhető, ha nem hiszünk benne... és inkább cselekszünk... bármit!


***


OVIDIUS:

"A sírásban is van némi gyönyörűség."


BRAIN STORMING:

Vagy legalábbis eltereli a figyelmet.


***


OVIDIUS:

"Az ismeretlen dolgokra nem vágyódik az ember."


BRAIN STORMING:

Csak arra, amit olyannak szeretne tudni, amilyenek a vágyai.


***


OVIDIUS:

"A gazdagság szegénnyé tett."


BRAIN STORMING:

De szeretnék lelkileg szegény gazdag lenni! ... Akkor úgysem vágyódnék a lelki gazdagságra!


***


OVIDIUS:

"A középúton biztonságosan járhatsz."


BRAIN STORMING:

... csak nem az országúton!


***


OVIDIUS:

"A szerelmesek minden apróságra visszaemlékeznek."


BRAIN STORMING:

... Mivel az érzelmek vésnek!


***


OVIDIUS:

"Ami rejtve van, nem ismerjük, ismeretlen dolgot pedig nem kívánunk."


BRAIN STORMING:

"De jó lenne, ha tudnám, most mit kellene igazán kívánnom!"


***


OVIDIUS:

"Az öregség tapasztalatokkal jár."


BRAIN STORMING:

No.1.:

... meg bottal, vagy hajlott háttal.

No.2.:

A fiatalság rövid és tapasztalatlan; az öregség tapasztalt - de az is rövid!


***


OVIDIUS:

"Ha azt kívánod, hogy szeressenek, légy szeretetre méltó."


BRAIN STORMING:

És ha szeretetre méltó vagy, akkor az is szeretni fog, akitől nem szeretnéd!


***


OVIDIUS:

"A szerelem csak fokozódik a visszautasítás fájdalma miatt."


BRAIN STORMING:

Ha nem akarod,

Hogy udvaroljanak,

Pusztán csak

Légy őszinte

Önmagad!


***


OVIDIUS:

"A szerelmet és a tüsszentést nem lehet eltitkolni."


BRAIN STORMING:

... És mindkettő hasonló lefolyású és eredményű!


***


OVIDIUS:

"Nem tudod, hogy mily hosszú a királyok keze?"


BRAIN STORMING:

... Olyan messzire, hogy meg is látszik, hogy olyankor csak sötétben vagy vakon, látatlanban tapogatóznak.


***


OVIDIUS:

"Aki távol élt a világ zajától, az boldogan élt."


BRAIN STORMING:

... amíg betegségében viszont a jajgatása nem ért el másokig!


***


OVIDIUS:

"Jól él az, aki okosan visszahúzódik."


BRAIN STORMING:

Nem, az legfeljebb csak sokáig él anélkül, hogy fogalma lenne az életről.


***


OVIDIUS:

"A helyes úton járó ember kineveti a hazug híreket."


BRAIN STORMING:

... Néha éppen azért, mert ő maga terjeszti őket!


***


OVIDIUS:

"Éjszaka szakadnak ránk leginkább a sötét gondok."


BRAIN STORMING:

Pláne, ha nincs világításunk!


***


OVIDIUS:

"A bor bátorrá tesz."


BRAIN STORMING:

... De erőssé nem!


***


OVIDIUS:

"Jósorsban sok a barátod, balsorsban magadra maradsz."


BRAIN STORMING:

Mint ahogy te sem akarsz más balsorsában osztozni, míg szerencsédet esetleg szívesen megosztod sok mindenkivel - ha másért nem, hát hencegésből.


***


OVIDIUS:

"Van isten bennünk, és az ő tüze lelkesít bennünket."


BRAIN STORMING:

Tán ezért is került máglyára oly' sok hívő - mivel annyira égetnivalóak voltak.


***


OVIDIUS:

"A hosszú élet maga gyötrelem."


BRAIN STORMING:

Ha a boldogságod nem abban áll, hogy bármikor meghalhatsz, addig élvezed is az életet... de az nem boldogság.


***


OVIDIUS:

"Az eredmény igazolja a cselekményt."


BRAIN STORMING:

Visszamenőlegesen, vagy az eredmény ismeretében azonban nem lehet szándékosságot tulajdonítani a cselekményeknek.


***


OVIDIUS:

"A tettek elmúlnak, az emlékművek megmaradnak."


BRAIN STORMING:

... Amíg elférnek.


***


OVIDIUS:

"Az irigység szebbnek látja a más vetését és értékesebbnek a szomszéd jószágát."


BRAIN STORMING:

= "Kár, hogy nem vagy rám irigy, legalább büszke lehetnék magamra!"


***


OVIDIUS:

"A végeredmény koronázza meg a művet."


BRAIN STORMING:

"A végeredmény

Koronázza meg

A művet," bár

Sok uralkodónak

A korona

Jelentette

A véget.


***


OVIDIUS:

"A külső szépség nagyon mulandó."


BRAIN STORMING:

... A belső meg nem látható... egy-null.


***


OVIDIUS:

"A bátrakban a bátorság nem ígér biztonságot."


BRAIN STORMING:

A bátorság nem más, mint a vakmerőséggel karambolozott szerencse.


***


OVIDIUS:

"Dicsérjük a régieket, de a jelen korban élünk, épp ezért méltányos mindkettőt tiszteletben tartani."


BRAIN STORMING:

... Nem feledkezve meg az elkövetkező generációról sem!


***


OVIDIUS:

"A szívesen vállalt teher könnyű."


BRAIN STORMING:

Valószínűleg a könnyűsége miatt lett "szívesen vállalt".


***


OVIDIUS:

"Mindig nagyon távolinak tűnik az az óra, amely örömet fog hozni nekünk."


BRAIN STORMING:

Az ember sosem BOLDOG akar lenni, hanem BOLDOGABB.


***


OVIDIUS:

"A királyoknak hosszú a kezük."


BRAIN STORMING:

Általában óvatlanul le is vertek ezt azt... nemzetközi szinten is.


***


OVIDIUS:

"Hajdan nagy volt az ősz haj (az öregek) tisztelete."


BRAIN STORMING:

Ma pedig a szőkéké!


***


OVIDIUS:

"Szomorúság és vidámság gyakran együtt jár."


BRAIN STORMING:

Példának ott van erre a káröröm.


***


OVIDIUS:

"Sokat írtam ugyan, de amit hibásnak tartottam, magam dobtam tűzbe, hogy helyrehozzam a hibát."


BRAIN STORMING:

... Különösen hideg téli napokon, amikor fáztam és a hidegtől remegve nem tudtam igazán rendesen írni...


***


OVIDIUS:

"Sokkal nagyobb bajokat is elviseltél már."


BRAIN STORMING:

Ezt jobban illik mondani, mint azt, hogy: "Most mit akarsz - 'tán, hogy sajnáljalak?"


***


OVIDIUS:

"Ajándékokkal az isteneket is meg lehet vesztegetni."


BRAIN STORMING:

Mivel a saját képükre teremtettek...


***


OVIDIUS:

"Ami tilos, ami nem megengedett, azt mindig keressük és óhajtjuk."


BRAIN STORMING:

No.1.:

De csak azt keressük és óhajtjuk, ami MÁSOK szerint tilos és nem megengedett.

No.2.:

A természet általában halállal, betegséggel és fájdalommal bünteti, ha azt tesszük, ami tilos - az emberi tiltások kijátszhatók és megkerülhetők.


***


OVIDIUS:

"Nem vagyok már az, aki voltam."


BRAIN STORMING:

És nem is leszek az, aki most vagyok?


***


OVIDIUS:

"Mi ketten tömeget alkotunk."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Tévedés - két ember csak úgy alkot tömeget, ha van még egy harmadik is, aki dirigál.

No.2.:

Két ember azonos véleménye ugyanazon helyen és időben sokkal többet jelent, mint egy-egy ember véleménye külön-külön.


***


OVIDIUS:

"A bátor ember minden országot hazájának tekint, mint a hal a tengert."


BRAIN STORMING:

Akárcsak a bátor hódító is, minden országot a magáénak tekint.


***


OVIDIUS:

"Minden megváltozik, semmi sem vész el."


BRAIN STORMING:

... legfeljebb nem találjuk meg ott, ahol volt.


***


OVIDIUS:

"Marásával még a kicsiny kígyó is megöli a termetes ökröt."


BRAIN STORMING:

Cseszheti, ha nem tudja megenni.


***


OVIDIUS:

"Amíg él az ember, él benne a vágy, csak a halál után hagyja békén már."


BRAIN STORMING:

Élet és vágy,

Együtt kell legyen,

Vágy nélkül

Az ember

Nincsen

Mit tegyen.


***


OVIDIUS:

"Ahány ember, annyi szokás."


BRAIN STORMING:

Sokan nem is az emberbe, hanem a szokásaiba szeretnek bele.


***


OVIDIUS:

"Mindenkinek a saját külleme tetszik, még ha nem is túlságosan szép."


BRAIN STORMING:

Minden ember szemében létezik az a kategória, hogy "szép", de olyan nem, hogy "nálam szebb".


***


OVIDIUS:

"A baj kezdetén állj ellen, - késő már az orvosság, ha a baj a hosszú halogatással elhatalmasodott."


BRAIN STORMING:

Számos "baj" lappang bennünk és általában egyszerre csak egynek tudunk ellenállni.


***


OVIDIUS:

"Aki ma nem alkalmas valamire, holnap még kevésbé lesz az."


BRAIN STORMING:

Sokan nem alkalmasak az időskor elviselésére, mégis megöregszenek!


***


OVIDIUS:

"Bárhová tekintek, mindenütt a halál képét látom."


BRAIN STORMING:

Egy távcsöves puska célkeresztjével nézve valóban úgy tűnhet.


***


OVIDIUS:

"Ami szabad, az kellemetlen, ami nem szabad, az után jobban áhítozunk."


BRAIN STORMING:

Amit szabad,

Az kellemetlen,

Amit nem,

Arra áhítozunk;

Ám ha megszereztük,

Sokszor bizony

Már csak ásítozunk.


***


OVIDIUS:

"Hidd el nekem, királyi dolog az elesetteken segíteni."


BRAIN STORMING:

Ez alapján jó kifogás: "Majd segítek, ha király leszek!"


***


OVIDIUS:

"Gyakran, amikor hallgatunk, az arcunk (a tekintetünk) beszél."


BRAIN STORMING:

Ha valaki ki akar valamit olvasni a tekintetünkből, az ki is olvassa!


***


OVIDIUS:

"Sem nélküled, sem veled nem tudok élni."


BRAIN STORMING:

... Elveszlek hát feleségül!


***


OVIDIUS:

"A fejedelem a büntetésben megfontolt, a jutalmazásban pedig gyors legyen."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Értsd: Büntetni ésszel, jutalmazni ész nélkül?

No.2.:

Méltatlan ember jutalmazása büntetés másoknak.


***


OVIDIUS:

"Nézelődni jönnek (t.i. az asszonyok), hogy őket is nézzék."


BRAIN STORMING:

A mai plázák lényege, hogy a kirakat mindkét oldalán megvásárolható dolgok vannak.


***


OVIDIUS:

"Az idő vasfoga mindent megőröl."


BRAIN STORMING:

De idővel az is csak rozsdásodik.


***


OVIDIUS:

"Kellemes dolog földműveléssel (kertműveléssel) tölteni az időt."


BRAIN STORMING:

... de csak akkor, ha nem az a megélhetésünk.


***


OVIDIUS:

"Aki egyszer hajótörést szenvedett, még a csendes víztől is fél."

(Másként: Aki egyszer megégette a száját, az aludttejet is megfújja. Akit a kígyó megmart, a gyíktól is fél.)


BRAIN STORMING:

No.1.:

Vesd össze egy francia szólással: "Egyszer nem szokás."

No.2.:

Az igaz ugyan, hogy ami egyszer már megtörtént, arról bebizonyosodott, hogy megtörténhet, ám semmiféle esemény nem történhet meg kétszer pontosan ugyanúgy.


***


OVIDIUS:

"Akinek nincs semmije, az biztonságban utazik."


BRAIN STORMING:

A pénzét ugyan nem vehetik el - legfeljebb az életét.


***


OVIDIUS:

"Ha hiányoznak is az erők, dicséretre méltó az igyekezet."


BRAIN STORMING:

A sikert azonban sajnos nem a verejtékkel mérik.


***


OVIDIUS:

"Látom a jót, helyeslem is - mégis a rosszat cselekszem."


BRAIN STORMING:

= "Látom, hogy más jó, szorgalmazom is, hogy mások jók legyenek..."


***


OVIDIUS:

"A vágy és a harag a legrosszabb tanácsadók."


BRAIN STORMING:

A legtöbb tanácsra a vágy vagy a harag alapján motivált tettek miatt van szükség.


***


OVIDIUS:

"Nyugodt víztől is irtózik a hajótörött."


BRAIN STORMING:

A matróz pedig úgy alapvetően a víztől - akár fürdő-, akár ivóvízről van szó.


***


OVIDIUS:

"A részegség nem egyéb, mint szándékos őrület."


BRAIN STORMING:

... És éppen ezért sokkal jobb, mint a józan őrület!


***


ÖRKÉNY ISTVÁN:

"...ami szenved, az nem lehet szép."


BRAIN STORMING:

Csakis, ha mi kínozzuk.

*** *** ***P


"Sohasem lehet tudni, hogy egy kézbe vett könyv

kiből milyen gondolatokat vált ki,

és mikor lehet tettek rugója."

MIKÓ IMRE


*** *** ***


PABLO PICASSO:

"A kritikus olyan nyomorék, aki futni tanít."


BRAIN STORMING:

Az ízlés alapú kritikát csak annyiban kell komolyan venni, mint a divattervezők törekvését a futóruhák vagy futócipők színét tekintve, hogy ezzel növeljék a teljesítményt.


***


PABLO PICASSO:

"A számítógépek használhatatlanok. Csak válaszokat adnak."


BRAIN STORMING:

Akkor is, ha nem kérdezünk.


***


PALINGENIUS:

"Az igazi tisztelet és elismerés a halál után szokott megmutatkozni."


BRAIN STORMING:

Mindebből az elismertséget hiányoló művészek számára nem az az üzenet, hogy a siker érdekében siettessék a saját halálukat!


***


PALINGENIUS:

"A hírnév utáni vágy sokakat szokott erényes életre sarkallni."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

La ROCHEFOUCAULD:

"Sokan dicsekszenek nagy tetteikkel, noha a nagy tettek mögött többnyire pusztán a véletlen, nem pedig valamely nagy szándék rejlik."


***


PÁLNAGY LÁSZLÓ:

"Mondjam? Vagy hallgassak? A szomorú az, hogy így sincs mód a megismerésre. A megértetésre. A megértésre. Hiába minden, átalakulnak a gondolataink. Én ugyan ki akarom fejezni magam, szavakat közlök, megérted... de máris mást jelentenek. Neked is, másoknak is. Holnap már nekem is..."


BRAIN STORMING:

Ha pontosan tudod, hogy mit akarsz mondani, tök mindegy, hogy mondod - úgyis az lesz a fontos, AHOGYAN mondod...


***


PAM BROWN:

"Csak az igaz barát hallgat végig figyelmesen, még akkor is, ha hajnal négykor hívod fel telefonon."


BRAIN STORMING:

Ez alapján az ember igaz barátja... az üzenetrögzítő?


***


PANAIT ISTRATI:

"A pénz és a butaság bizonyára ikertestvérek."


BRAIN STORMING:

Nem biztos! Attól még sose lett pénzem, hogy rájöttem: "De hülye vagyok!"


***


PAP VERA:

"Azt hiszem, nincs értelme azzal a tudattal házasságot kötni, hogy legfeljebb válás lesz belőle."


BRAIN STORMING:

Vagy azzal, hogy "Ha a feleségem lenne, elválnék tőle.".


***


PAPP LÁSZLÓ:

"Kérem, nekem volt gyerekszobám. Igaz, elég hosszú: a Fóti út."


BRAIN STORMING:

Nekem utoljára a kórházban volt gyerekszobám...


***


PASCAL:

"Egyedül a harc elégít ki minket, nem a győzelem."


BRAIN STORMING:

Mindig azért harcolunk, hogy új harcot kezdhessünk!


***


PATAKY ATTILA:

"A hangom fokozatosan javul, olyan, mint az óbor, az idő csak jót tesz neki."


BRAIN STORMING:

... Csak egyre kevesebben tudják gusztussal megfizetni.


***


PAUL ANDERSON:

"Nem láttam még olyan problémát, bármilyen komplikált volt is, melyet ha megfelelő módon vizsgáltam, nem vált volna még komplikáltabbá."


BRAIN STORMING:

A probléma addig egyszerű, amíg meg nem akarjuk oldani.


***


PAUL GAUGUIN:

"A művészet vagy lopás, vagy forradalom."


BRAIN STORMING:

Vagyis mindenképpen balhé: vagy konkrétan valakit károsítunk meg, vagy tömegeket!


***


PAUL GAUGUIN:

"Behunyom a szemem, mivel látni akarok."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

SAINT-EXUPÉRY:

"Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."


***


PAUL GETTY:

"A jámborak öröklik a földet, de a bányajogokat nem."


BRAIN STORMING:

... és a földművelő szerszámokat sem.


***


PAULO:

"Korunk népbetegsége a mortalitás."


BRAIN STORMING:

Sokkal többen halnak meg, mint ahányan megszületnek.


***


PAULO:

"Az eddigi tapasztalat szerint, élete végén végül mindenki arra az elhatározásra jut, hogy az lesz a legjobb, ha meghal."

(Egy kórház elfekvő osztályának avatásakor)


BRAIN STORMING:

Az ún. "szép halál" olyan, amit és amilyet mi magunk is akarunk.


***


PAULO:

"A halál után van élet, de záróra után semmi."


BRAIN STORMING:

A halál után van élet... mivel az ÉLET nem ér véget csak azért, mert mi meghalunk. Záróra után meg a csapos is nyugodtan ihat - számára az az élet, ha a csaposság csak a megélhetése.


***


PAULO:

"A használt gyémántok ugyanolyanok, mint az újak, a feleségem mégis mindig újakat követel."


BRAIN STORMING:

Inkább gyakran adj valami olcsó apróságot, mint csak ritkán valami értékeset.


***


P. J. O'ROURKE:

"A kábítószer egy egész felnövekvő generációnak megtanította a metrikus rendszert."


BRAIN STORMING:

Kezdhetsz gyanakodni, ha a gyereked hirtelen minden tömeget grammokban kezd kifejezni.


***


PAUL MCCRACKEN:

"Nem vagyok közgazdász, én becsületes ember vagyok!"


BRAIN STORMING:

A becsületesség ott kezdődik, hogy "már van miből" ...


***


PAUL MORAND:

"A csók az egyetértés rituális megnyilvánulása."


BRAIN STORMING:

... Mármint, ami a csókot illeti.


***


PAULO COELHO:

"A férfiak (...) különösen nagy örömüket lelik abban, ha felsőbbrendűnek érezhetik magukat - s közben észre sem veszik, hogy az esetek többségében tökéletesen kiszámítható a viselkedésük."


BRAIN STORMING:

... És akár kiszámíthatók, akár nem: ha azt érezhetik, hogy felsőbbrendűek, akkor teljesen mindegy nekik, hogy mennyire használják ki őket a nők... Mit mond erre egy tipikus nő? Hát ezt: "Csak az a szomorú, hogy sosem lesznek felsőbbrendűek, bármennyire is képzelik ezt magukról". Ennek ellenére tök mindegy - a férfiak számára az érzés a lényeg... Istenben is lehet hinni, attól függetlenül, hogy nem létezik... Egy pasi ugyanúgy hihet a felsőbbrendűségében, és élvezheti, mint ahogy egy hívő is hihet istenben anélkül, hogy az bármikor is megmutatná magát neki, vagy megválaszolná egyetlen imáját is... A gyerekek is élvezik azt, amikor eljátszhatnak egy hőst... Egy pasi meg örökre gyerek marad, ha hagyja, hogy egy nő pátyolgassa és folyamatosan elhitesse vele, hogy felsőbbrendű... Igaz, akkor az már nem párkapcsolat lesz, hanem egy "anyuci és az ő egyszem kisfia" kapcsolat... És tulajdonképpen ezért borul be sok kapcsolat és házasság a gyerek megszületésekor... Igaz, akkor meg okosabb a nőtől, ha háztartás- és család-eltartó robotgépet nevel a pasiból... és attól fogva azért kell dicsérni a pasit, hogy "micsoda odaadó családapa és férj"... és attól fogva az is lesz... de változatlanul élvezni fogja a felsőbbrendűségét... a nő pedig azt, hogy ő attól kezdve remekül megél a dicséretekből...


***


PAUL TOUVIER:

"Sosem tartottam magam antiszemitának. Gyakorló katolikus keresztény vagyok." (P.T. náci kollaboráns volt)


BRAIN STORMING:

Isten tudja, mi a különbség!


***


PAUL VALÉRY:

"A tudomány nem más, mint sikeres receptek gyűjteménye."


BRAIN STORMING:

A parapszichológia pedig a jól hangzó receptek gyűjteménye.


***


PAULA NELSON:

"Az üzleti vállalkozás a régi felfedezőutak mai megfelelője."


BRAIN STORMING:

Ahol az ember helyett a pénz vándorol!


***


PAULUS:

"A tévedésből jog származik."


BRAIN STORMING:

A jogból viszont az a tévedés, hogy "mindent lehet, amihez jogunk van".


***


PAULUS:

"Nem történik jogtalanság azzal, aki azt egyszer már maga is akarta."


BRAIN STORMING:

Sose mondj ki olyat, hogy "Óh, bárcsak meghalnék!", mert még a szavadon fognak!


***


PAULUS:

"Becstelen okból kötött szerződéseket nem kell megtartani."


BRAIN STORMING:

De hát... van másmilyen szerződés?!?


***


PAULUS:

"A jogi tévedés ártalmas, de nem a ténybeli tévedés."


BRAIN STORMING:

Tegyük fel, hogy tévedésből valakit halottnak nyilvánítanak, mert eltűnik, és így a vagyonát szétosztják az örökösök között, aztán mégis megjelenik élve az illető... Melyik tévedés az ártalmasabb?


***


PAULUS:

"Aki fizetésre ad meghatalmazást, az tekintendő fizetőnek."


BRAIN STORMING:

Vesd össze: "Isten fizesse meg!"


***


PAULUS:

"Saul, Saul, miért üldözöl engem?"

(Ap Csel 9,4; a pálfordulás jelenete a damaszkuszi úton. Itt lett Saulusból - Saulból, az üldözőből - Paulus, Pál - a hithirdető.)


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

No.1.:

A Saulus helyett a Saurus talán pontosabb lett volna.

No.2.:

ULPIANUS:

"A dolgok neve változatlan, az embereké változik."


***


PEARL BAILEY:

"Amire a világnak szüksége van: több szeretet és kevesebb papírmunka."


BRAIN STORMING:

"Ne írj szerelmeslevelet, inkább mondd, hogy szeretsz!"


***


PÉLADAN:

"Ha a távollét el nem pusztítja a szerelmet, akkor növeli, gyökerei megerősödnek, s szétágaznak."


BRAIN STORMING:

... mások felé.


***


PEPYS:

"Mulatságos látni, hogy mit tesz a pénz."


BRAIN STORMING:

Pl. Amikor hirtelen ezt hallod este az utcán a hátad mögül: "Pénzt vagy életet!"


***


PERSIUS:

"Milyen sok hiábavaló dolog van a világon!"


BRAIN STORMING:

... Ami másoknak oly' fontos!


***


PERSIUS:

"Ugyanabból a lisztből készült..."

(emberekről, akiknek egyforma a természetük)


BRAIN STORMING:

Vagyis - ugyanaz a penész telepszik rá!


***


PERSIUS:

"Ne kint keresd önmagad."


BRAIN STORMING:

De azért néha nézz tükörbe!


***


PETER MCARTHUR:

"A szatirikus olyan ember, aki kellemetlen dolgokat fedez fel magán, majd úgy adja elő, mintha másokról beszélne."


BRAIN STORMING:

Aki képes szembe köpni magát, azzal kapcsolatban nem az önkritikán, hanem ezen a képességén képednek el.


***


PETŐFI SÁNDOR:

"a szerelem mindent pótol, s a szerelmet nem pótolja semmi"


BRAIN STORMING:

... és semmihez sem foghatóan képes tönkre is tenni...


***


PETRARCA:

"A bölcs megváltoztatja a véleményét, az ostoba makacsul ragaszkodik hozzá."


BRAIN STORMING:

A bölcs makacsul ragaszkodik a véleményváltoztatás jogához.


***

PETRARCA:

"Az ostobáknak se szeri, se száma."


BRAIN STORMING:

Manapság hasonlóképpen, csak ma iskolázottak az ostobák.


***


PETRONIUS:

"Mit tegyenek a törvények ott, ahol egyedül a pénz uralkodik?"


BRAIN STORMING:

Csináljanak még több pénzt!


***


PETRONIUS:

"Hogyha kezedben pénz van, biztos szél viszi bárkád."


BRAIN STORMING:

Most az ő kezében van a pénz. Az ő keze viszont az én zsebemben!


***


PETRONIUS:

"Az orvos a beteg lelki vigasza is."


BRAIN STORMING:

Ezen alapszik sok ezoterikus gyógymód. Az ilyen orvos azonban nem szokta beérni egy szimpla "Köszönöm"-mel!


***


PETRONIUS:

"Minden a családi házból ered."


BRAIN STORMING:

De csak addig, amíg az ember más családokból eredő jóval vagy rosszal nem szembesül.


***


PETRONIUS:

"A halnak úsznia kell."


BRAIN STORMING:

Ezekkel a szavakkal öntenek bort a halételek után.


***


PETRONIUS:

"Ami ma nincs, meglesz majd holnap, mondogatjuk, s közben elmúlik az életünk."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

BIBLIA, Máté 6,34:

"Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja."


***


PETRONIUS:

"Szépség és okosság ritkán találkoznak."


BRAIN STORMING:

Ha találkoznak, rendszerint gonoszságot nemzenek!


***


PHAEDRUS:

"Ki a másét megkívánja, méltón veszti el a magáét."


BRAIN STORMING:

De mi van, ha a magáét már elvesztette?


***


PHAEDRUS:

"Mindent hallgass meg, de ne higgy el hamar semmit."


BRAIN STORMING:

Csak akkor higgy el valamit, ha már legalább ötször ugyanazt mondták.


***


PHAEDRUS:

"Gyakran a szép külsejű emberek gonoszak, míg az előnytelen külsejűek a legjobbak."


BRAIN STORMING:

Visszaélni csak értékkel lehet, de ne ítéljük el ezért mégsem a legszebbeket!


***


PHAEDRUS:

"Semennyi arannyal nem lehet a szabadságot megfizetni."


BRAIN STORMING:

Pedig hányan árulják jó pénzért!


***


PHAEDRUS:

"A hatalmasokkal való barátkozás sohasem őszinte."


BRAIN STORMING:

De ezt a hatalmasok sem várják el tőlünk.


***


PHAEDRUS:

"Az első rész engem illet, mivel én vagyok az oroszlán."


BRAIN STORMING:

Ez általában nem "az oroszlánrészére" szokott vonatkozni.


***


PHASELIUS:

"Hiába van bármid, ha azt semmire sem használod."


BRAIN STORMING:

"Hiába van bármid,

Ha azt semmire

Sem használod",

Ha kreatív vagy,

Jó neked bármi,

S azt bármire használod...


***


PHILLIP K. DICK:

"A valóság az, ami nem hajlandó megszűnni attól, hogy nem hiszünk benne."


BRAIN STORMING:

A valóság az, amiről ha mást mondunk, az attól még ugyanaz marad.


***


PIERRE CORNEILLE:

"A szerelem zsarnok, aki nem kímél senkit."


BRAIN STORMING:

Ellenségednek nem kell más átkot kívánnod, mint a hirtelen fellángoló szenvedélyes, reménytelen szerelmet.


***


PLATÓN:

"Egyetlen nézeteltérés sem éri meg az idegeskedést."


BRAIN STORMING:

Sose veszekszem: megmondom mi van, és kész.


***


PLATÓN:

"A leghatékonyabb nevelés, ha egy gyerek szép dolgokkal játszhat."


BRAIN STORMING:

Én is mit nem adtam volna azért, hogy tinikoromban Farrah Fawcett-tel játszhassak!


***


PLATÓN:

"Olyanok legyünk, amilyennek látszani akarunk."


BRAIN STORMING:

Vagyis: látszunk olyannak?


***


PLATÓN:

"A szerelmes szereti a muzsikát."


BRAIN STORMING:

A zenészek meg szeretik a szerelmeseket!


***


PLATÓN:

"Nem «ahogy tetszik», hanem «ahogy szabad», úgy kell viselkednünk."


BRAIN STORMING:

"Ahogy tetszik" másoknak, vagy "ahogy szabad" másoknak?


***


PLATÓN:

"A kapatos ember és a gyermek megmondja az igazat."


BRAIN STORMING:

Nem az igazat, hanem pusztán a titkaikat.


***


PLATÓN:

"Gyermekeinknek örökségül tisztességérzetet és ne aranyat hagyjunk."


BRAIN STORMING:

Nem jó módszer - így soha nem tanulja meg az arany értékét, de megtapasztalhatja a tisztesség értéktelenségét.


***


PLATÓN:

"A színész a középső szeme annak a láncnak, amely a szerzőt a nézővel összeköti."


BRAIN STORMING:

Esetenként a leggyengébb vagy a legerősebb!


***


PLAUTUS:

"A szegénység minden mesterségre megtanít."


BRAIN STORMING:

Pl. kaszafúrás, riasztóberendezések kezelése, fegyverhasználat, jogi eljárások kiskapui, stb.


***


PLAUTUS:

"Az okos ember szóból is ért."


BRAIN STORMING:

Az okos hamar

Megérti,

Ha a másik

Nem érti.


***


PLAUTUS:

"Gonosz az az ember, aki elfogadja a jótéteményt, de viszonozni képtelen."


BRAIN STORMING:

És mi van azzal a hajléktalannal, aki direkte azért bűnözik, hogy a börtön kényelmét élvezhesse?


***


PLAUTUS:

"Bölcs embernek tartom azokat, akik óbort isznak."


BRAIN STORMING:

... Pláne, ha én teszem!


***


PLAUTUS:

"Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa."


BRAIN STORMING:

Vagy a szerencséje kovácsának tanítója!


***


PLAUTUS:

"Amit cselekszel, azt tedd rendesen!"


BRAIN STORMING:

Ne légy csak amolyan sunyi gonoszkodó - légy maga a Sátán!


***


PLAUTUS:

"A jó szándék az okozott kárt felére csökkenti."


BRAIN STORMING:

Vagyis - ha jó szándékból okozok kárt, az felerészben már fel is ment?


***


PLAUTUS:

"A serdülőkhöz szemérmetesség illik."


BRAIN STORMING:

Mert még kiderülne, hogy felvilágosultabbak?


***


PLAUTUS:

"Ha jó hírnevemet megőrzöm, elég gazdag leszek."


BRAIN STORMING:

Ha hírhedt vagyok, akkor pedig gyorsan és nagyon gazdag leszek!


***


PLAUTUS:

"Amit a szülők parancsolnak, azt meg kell tennünk."


BRAIN STORMING:

... És ha szépen kérik?


***


PLAUTUS:

"Könnyű a jó alattvalókat kormányozni."


BRAIN STORMING:

A jó alattvaló programozható.


***


PLAUTUS:

"A bölcs más kárán tanul."


BRAIN STORMING:

A legbölcsebb mindennek azzal a megfontolással áll neki, hogy hogyan lehet elrontani, és azt nem teszi.


***


PLAUTUS:

"Közel van a füsthöz a láng."


BRAIN STORMING:

Sokszor megy füstbe egy terv, még ha ég is a kezünk alatt a munka.


***


PLAUTUS:

"Emberi dolog a szeretet. Emberi dolog a megbocsátás is."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

BIBLIA, Zsid 9,11-14

"Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat."


***


PLAUTUS:

"Ember az embernek farkasa és nem embertársa."


BRAIN STORMING:

Ez valahol sértés a farkasokra nézve!


***


PLAUTUS:

"Mindenkinek a maga gyermeke tetszik."


BRAIN STORMING:

Értsd: "Hát persze, hogy az ENYÉM!!!"


***


PLAUTUS:

"Az egér sem elégszik meg egy lyukkal."


BRAIN STORMING:

Mint ahogyan a macska sem egyetlen egérrel.


***


PLAUTUS:

"Az ember egyedül (közösség nélkül) nem tud kibontakozni."


BRAIN STORMING:

"Kötelékek" nélkül nem tudjuk, mi a szabadság, és így értékelni sem tudjuk.


***


PLAUTUS:

"Semmi sem nyomorúságosabb, mint a bűntudat."


BRAIN STORMING:

Semmi sem alattomosabb, mint a bűntudattal való manipulálás.


***


PLAUTUS:

"Nevében a végzete."


BRAIN STORMING:

A neve alapján megítélni valamit annyi, mint hangulat alapján értékelni a világot.


***


PLAUTUS:

"Senki sem lehet boldog örökké."


BRAIN STORMING:

Mégis azt mondják az elhunytra, hogy "megboldogult".


***


PLAUTUS:

"A természet mindnyájunkat szabadnak teremtett, ezért természetes a szabadság igénye az emberben."


BRAIN STORMING:

Ha ez így lenne, az ember nem lenne társas lény!


***


PLAUTUS:

"Többet ér egy szemtanú, mint tíz fültanú."


BRAIN STORMING:

Vesd össze: a hallucináció is többet ér, mint ha valaki hangokat hall?


***


PLAUTUS:

"Akit a pogány istenek szeretnek, fiatalon hal meg."


BRAIN STORMING:

... még ha 100 évig is élt.


***


PLINIUS:

"Sokan félnek a mások véleményétől, de kevesen a lelkiismerettől."


BRAIN STORMING:

Pláne így: "Szerintem neked most lelkiismeret furdalásod van, igaz?"


***


PLINIUS:

"Nem az érvek száma, hanem azok súlya számít."


BRAIN STORMING:

No.1.: Vesd össze:

PLINIUS:

"A szavazásnál a szavazatok száma, nem pedig a szavazók tekintélye számít."

No.2.:

Kövérnek nem kell sok érv?


***


PLINIUS:

"A szavazásnál a szavazatok száma, nem pedig a szavazók tekintélye számít."


BRAIN STORMING:

A hatökrök szavazata is csak egyet ér!


***


PLINIUS:

"Legártalmasabb dolog a bölcsességet borral elhomályosítani."

(A borivás kora reggel* és éhgyomorra ellankasztja az észt.)


BRAIN STORMING:

*Ha már akkor sincs ész, akkor nem baj!


***


PLINIUS:

"A sajátja mindenkinek tetszik."


BRAIN STORMING:

Kivéve a feleség, lakás, férj, kocsi, ház, munkahely, főnök, környék stb. ...


***


PLINIUS:

"A legtöbb bajt az emberek maguk okozzák egymásnak."


BRAIN STORMING:

Sokszor olyan dolgok, problémák és sérelmek miatt, amiket nem emberek okoztak nekik.


***


PLINIUS:

"Az emberek természetüknél fogva szeretik az újdonságokat és az utazást."


BRAIN STORMING:

Ha így lenne, a többség nem a lakhelyén szeretne dolgozni, és mindig örülnének egy új főnöknek!


***


PLINIUS:

"A könyvtárakban a halottak hallhatatlan lelke szólal meg."


BRAIN STORMING:

De csak azoknak, akik olvasással, és nem RÁ-olvasással akarják ezeket a lelkeket megidézni!


***


PLINIUS:

"Az élet minden területén magunkkal szemben legyünk kérlelhetetlenek."


BRAIN STORMING:

Vagyis ne tudjuk magunkat rávenni semmire?


***


PLINIUS:

"Az Isten kis dolgokban a legnagyobb."


BRAIN STORMING:

A semmiben pedig egyenesen tökéletes!


***


PLINIUS:

"Sokat olvassunk, ne csak sokfélét."


BRAIN STORMING:

Másként: Sokat CSELEKEDJÜNK, ne csak sokfélét!


***


PLINIUS:

"Senki emberfia sem bölcs élete minden órájában."


BRAIN STORMING:

Bölcs ember nincs - de mindenkinek lehetnek bölcs pillanatai.


***


PLINIUS:

"Nem sokfélét, hanem sokat."


BRAIN STORMING:

Lásd, pl. = "Csak egyetlen nővel csaltam meg a nejem - de jó sokszor!"


***


PLINIUS:

"Egy nap se teljen el vonás (munka, írás stb.) nélkül."

(Egyesek Pliniusnak, mások Nagy Sándor udvari festőjének, Apellesnek tulajdonítják.)


BRAIN STORMING:

Sokak számára azonban a napok inkább huzavonával telnek.


***


PLINIUS:

"Nincs olyan gyönyör, amely előbb-utóbb ne okozna csömört."

Lásd még:

CICERO:

"A legnagyobb gyönyör vége legtöbbször csömör."


BRAIN STORMING:

... és olyan csömör sincs, amihez ne lehetne hozzászokni.


***


PLINIUS:

"Nincs olyan rossz könyv, amelyből valami jót ne tanulhatnánk."


BRAIN STORMING:

Pl. az ezotériás és teológiai könyvekből a helyesírást!


***


PLINIUS:

"A leghosszabb nap is gyorsan véget ér."


BRAIN STORMING:

No.1.:

De utána újabb lassú nap következik!

No.2.:

Az élménydús, gyorsan pergő eseményekkel teli napokat csak lassan lehet kiheverni.


***


PLINIUS:

"A boldog időszak rövidnek tűnik."


BRAIN STORMING:

De csak azért, mert nem várjuk a végét és gondolatban mindig későbbre toljuk.


***


PLINIUS:

"A gyakorlat kiváló mester."


BRAIN STORMING:

De ettől még nem jó munkaadó.


***


PLUTARKOSZ:

"A hajózás szükséges - nem pedig az élet."

(Pompeius Magnus is ezt mondta a hajósoknak, akik a búza lerakodása után nem akartak kievezni a kikötőből.)


BRAIN STORMING:

Az Egyház ehhez hasonló elvet vallott azzal, hogy: Az Egyháznak (t.i. az Egyház irányában) engedelmeskedni szükséges, élni nem.


***


PLUTARKOSZ:

"Az elme nem teherhajó, hogy tele pakoljuk, hanem tűz, amit meg kell gyújtani."


BRAIN STORMING:

A lángoló elméjüket sokan még pluszban tüzes vízzel locsolgatják.


***


POE, EDGAR ALLAN:

"Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében."


BRAIN STORMING:

A tanulás azért is szerezhet örömet, mert azzal az illúzióval jár, hogy mindaddig tanulhatjuk, míg hasznunkra nem válik, vagyis amíg tanulunk, addig nem lenne értelme, hogy meghaljunk.


***


POLGÁR ANDRÁS:

"A halál olyan törvény, ahol nincsenek kiskapuk."


BRAIN STORMING:

...és ha vannak, azok is vagy ránk dőlnek, vagy fennakadunk rajtuk.


***


POLIGNAC:

"A józan ész azt tanácsolja, hogy kétes esetekben a biztosabbat kell követni."


BRAIN STORMING:

"A józan ész azt tanácsolja, hogy kétes esetekben a biztosabbnak LÁTSZÓT kell követni."


***


POPPER PÉTER:

"A félelmektől való megszabadulás legegyszerűbb és legbátrabb módja, ha közel megyünk hozzájuk és átéljük őket."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Szóval, ha valaki fél az öregségtől, akkor jobban teszi, ha gyorsan megöregszik, hogy megtudja, hogy milyen?

No.2.:

Vagy - egy testi kapcsolattól rettegő nő akkor bátor, ha mindenkivel kacérkodik?


***


PROHÁSZKA OTTOKÁR:

"A remény a lélek kizöldülése, tavasza."


BRAIN STORMING:

A ZÖLDfülűek számára.


***


PROPERTIUS:

"Nagy dolgokban a szándék is tiszteletet érdemel."


BRAIN STORMING:

... Egyebet nem!


***


PROUDHON, PIERRE JOSEPH:

"A tulajdon: lopás."


BRAIN STORMING:

De csak a másé!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A szerencsétlenség orvossága a nyugodt lélek."


BRAIN STORMING:

... ha van rá elég pénzünk, hogy megnyugtassuk.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A nélkülözőnek sok hiányzik, a kapzsinak minden."


BRAIN STORMING:

"Jó neked. Te csak a megélhetést szeretnéd, én az egész világot!"


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Kétszeresen ad, aki gyorsan ad - de semmit sem ad, aki adományával késlekedik."


BRAIN STORMING:

Lásd: A gyors pofon kettővel felér!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Sok fontolgatás közben elszalasztjuk a jó alkalmat."


BRAIN STORMING:

De számos "jó alkalomról" csak utólag derül ki, hogy az volt.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Más hibájából tanul a bölcs ember."


BRAIN STORMING:

Amiért a hibázók nem mindig hálásak!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A bölcs más kárán tanul."


BRAIN STORMING:

Tehát a sajátjából nem?


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A szép külső (a szép arc) már maga is szótlan ajánlás."


BRAIN STORMING:

Amit néha teljesen elront, ha az ajánlást szóban is megteszi.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A jó hírnév második örökségnek számít."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Amit az örökösök, vagy akik erre építenek... néha alaposan megszívnak!

No.2.:

Ha sok-sok ember fejében ott vagy, sok-sok ember a zsebedben van!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Könnyű a fájdalom, amit megoszthatunk mással."


BRAIN STORMING:

"Fiam, ugye fáj a hülyeséged? Mert nekem nagyon!"


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A rossz ember akkor a legrosszabb, amikor jónak tünteti fel magát."


BRAIN STORMING:

A jó pedig mindig túlzásokba esik, ha rosszalkodásról van szó.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Boldog ember nem mindig hallja meg másnak sírását."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Az örömóda aláfestése elnyomja a halálsikolyt.

No.2.:

Rózsaszín szemüvegen keresztül a vér sem visszataszító.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Jó alkalom ritkán adódik, de könnyen elveszíthető."


BRAIN STORMING:

Az alkalom elszáll, a vágy megmarad.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Ha valakit hálátlannak neveztél, akkor a legszörnyűbb rosszat mondtad el róla."


BRAIN STORMING:

Kockázatos dolog

A hála,

Mert a kérdésre,

"Megkapod-e?",

A válasz csak: "Hátha!"


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Aki magát dicséri, hamarosan kinevetik."


BRAIN STORMING:

De nem azért, mert viccelt.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Az elhamarkodott ítéletet hamar megbánja az ember."


BRAIN STORMING:

A hamari megbánást is megbánhatja az ember.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Ha elnézed barátod hibáit, akkor azokat magad is helyesled."


BRAIN STORMING:

Röviden: jó barát = cinkos.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A barátság mindig hasznos - a szerelem árthat is."


BRAIN STORMING:

Kár, hogy a barátságba nem fér bele a szerelem, és általában a szerelem is elronthatja a barátságot.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A balszerencse mutatja meg, hogy igazi, vagy csak névleges barátod van-e."


BRAIN STORMING:

Aki tud segíteni, az barát; aki nem, az nem barát?


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Barátot még tréfából sem szabad megsérteni."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

(???):

"A barátot próbáld ki, ha pedig kiállotta a próbát, szeresd."


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A nő vagy szeret, vagy gyűlöl - harmadik eset nincsen."


BRAIN STORMING:

De van - az, hogy nem ismer.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A zsugorinak minden hiányzik."


BRAIN STORMING:

A zsugori egy boldog ember - ő pontosan tudja, hogy csak pénzt akar!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A fösvényt a pénz csak izgatja, de nem elégíti ki."


BRAIN STORMING:

De így legalább csupa izgalom az élete!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A zsugori saját nyomorának okozója."


BRAIN STORMING:

... és persze örökösei gazdagságáé!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Kétszeresen győz, aki önmagát győzi le."


BRAIN STORMING:

De a nyereményt általában akkor is az ellenfele kapja.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A halál mindig jó, mert az élet bajait megoldja."


BRAIN STORMING:

... Azoknak, akiknek az elhunyt halála hasznára van!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A jó hírnév nagyobb kincs, mint a pénz."


BRAIN STORMING:

Mivel a pénzen még nem lehet jó hírnevet kapni, de jó hírnévvel viszont lehet pénzt keresni!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Beszédes útitárs felér egy kocsival."


BRAIN STORMING:

Mindez azért 'feltankolás' kérdése is!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Azt fontold meg, hogy mit mondjál, s ne azt, mire gondolj."


BRAIN STORMING:

Ha gondolatolvasás létezne, akkor emberi társadalom nem lenne.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Akinek többet engednek meg, mint amennyi megilleti, többet kíván, mint ami megengedett."


BRAIN STORMING:

Van, aki csak kapni szeret, nem pedig a megkapott javakat élvezni!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Minden baj legjobb orvossága a türelem."


BRAIN STORMING:

Néhány bajé pedig édestestvére - a halogatás!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Sokáig kell azt mérlegelni, amit csak egyszer lehet eldönteni."


BRAIN STORMING:

Sok egyszeri döntésnek azonban hol hasznos, hol káros hatása van!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A holnap a tegnap tanítványa."


BRAIN STORMING:

Ami akkor is eljön, ha semmit sem tanult!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Nehéz megtagadni, ha a felettesed kér tőled valamit."


BRAIN STORMING:

Mert nehéz eldönteni, hogy a felettes mikor kér, és mikor utasít.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Egy hajszálnak is megvan a maga árnyéka."


BRAIN STORMING:

Akár a szembe került szempillának vagy porszemnek is!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A szenvedés még a becsületes embereket is hazugságra kényszeríti."


BRAIN STORMING:

A hazugság azonban nem előjoga a szenvedőnek!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Többnyire szívesen elhiszik azt az emberek, amit kívánnak."


BRAIN STORMING:

Néha azonban el sem hinnék, ha tudnák, hogy valójában mit is kívánnak.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A bizalom olyan, mint a lélek - ha egyszer elszáll, nem tér vissza többé."


BRAIN STORMING:

Azonban emberségét

Hazudtolja meg,

Ki a bizalom

Bocsánatát

Semmiképp

Nem adja meg.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A szerencse az ember erkölcsét nem változtathatja meg."


BRAIN STORMING:

A jószerencse általában nem, a balszerencse azonban sokszor.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Az ember másképpen beszél, és másképpen gondolkodik."


BRAIN STORMING:

Másképp olvassuk egy ember írását és másképp a gondolatait.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A győzelem mindig ott van, ahol egyetértés uralkodik."


BRAIN STORMING:

A győzelemért együttműködő felek gyakran egymással szemben folytatják a háborút.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Könnyen bocsáss meg másoknak, magadnak azonban soha."


BRAIN STORMING:

... Azt is megbocsássam, ha bűnt követek el, és bűnhődni akarok, de megbocsátanak?


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Ítélkezés közben vétkes dolog a sietség."


BRAIN STORMING:

Az ejaculatio praecox-ot nem lehet elég korán kezdeni.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A szerelemben mindig küzd egymással a szenvedés és az öröm*."


BRAIN STORMING:

*... vagyis a szenvedély és a csömör.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Aki hálátlan, a többi rászorulónak is árt."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A hívők ezt az istenükre nem vonatkoztatják. Aki azonban elfordul az egyik istentől, általában egy másikat keres.

No.2.:

Aki istenekhez imádkozik, valójában jobban tenné, ha emberekkel keresne kapcsolatot!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A szűkölködőknek sok minden hiányzik, a zsugorinak minden."


BRAIN STORMING:

A zsugori tehát pontosabban tisztában van az igényeivel.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Rossz parancsnok elveszti minden tekintélyét."


BRAIN STORMING:

De csak akkor, ha rossz parancsokat ad!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Rosszul teszi a beteg, ha orvosát teszi meg örökösévé."


BRAIN STORMING:

Akkor miért öröklődik mégis az orvosdinasztiák vagyona?


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Aki gonoszat akar cselekedni, mindig talál rá okot."


BRAIN STORMING:

"Aki gonoszt akar

Cselekedni, mindig

Talál okot,"

S rögtön

Meg is cselekszi,

Amint rá

Alkalom kopog...


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Rossz az olyan tanács, amelyen nem lehet változtatni."


BRAIN STORMING:

No.1.:

A parancs rabbá tesz - a tanács szabadságot ad!

No.2.:

A felettes vagy feljebbvaló tanácsa sosem tanács - az vagy olyan piszkos munka, amivel a tanácsadó nem akarja bemocskolni a kezét; vagy alig burkolt emberkísérlet, hogy az illető meglássa: vajon az ötlete bevált volna-e a való életben egy hús-vér embernél.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Az orvosok kenyere: a mértéktelen emberi élet."


BRAIN STORMING:

"Attól, hogy a problémádra örömmel adok tanácsot, még nem jelenti azt, hogy örülnék annak, hogy problémád van!"


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A haláltól való félelem kegyetlenebb, mint maga a halál."


BRAIN STORMING:

Eszerint halállal fenyegetni valakit kegyetlenebb, mint megölni?


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Az asszony, amikor magában gondolkodik, rosszra gondol."


BRAIN STORMING:

A férfi azonban mindig az asszonyokon gondolkodik.


***

PUBLILIUS SYRUS:

"Sokaktól kell annak félnie, akitől sokan félnek."


BRAIN STORMING:

Mi más okból is akarna az ember diktátor lenni, ha nem félelemből?


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A szükség hozza törvényt, nem pedig elfogadja."


BRAIN STORMING:

Nincs tökéletes emberi törvény, annak ellenére, hogy Isten többet foglalkozott az emberekkel, mint a természettel. A természeti törvények állandóak, az ember azonban az "istennek se akar" engedelmeskedni az isteni törvényeknek és általában a saját maga által hozottaknak sem.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Senki sem lehet bíró a saját ügyében."


BRAIN STORMING:

És mégis mindenki az - legfeljebb nem lesz jogerős az ítélete.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Senki sem él olyan szegényen, mint amilyen szegényen született."


BRAIN STORMING:

De - aki nem adja tovább a génjeit, az elveszíti a jövő-alakító lehetőségét.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Egyetlen félénk ember sem emelkedett fel magas méltóságba."


BRAIN STORMING:

Csak az, aki a középszerűségtől fél.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A veszély legyőzésével másik veszély is fennáll."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Az élet valójában természetellenes, ezért is kell állandóan küzdenie a természet erői ellen.

No.2.:

"Győztünk! Győztünk! ... Végre harcolhatunk a többi ellenfelünk ellen is!"


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A mesterséges könnyek a cselnek, nem pedig a sírásnak jelei."


BRAIN STORMING:

Sikerember az, aki sír, amikor csak akar; mert az nevethet is, amikor csak akar.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A lelki türelem rejtett gazdagságot* hordoz magában."


BRAIN STORMING:

*Amit mintha sok idegesítő alak meg akarna szerezni!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A félénk ott is veszélyt lát, ahol nincsen."


BRAIN STORMING:

Az igazán félénk még a saját félénkségétől is retteg.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A fehér asztal több barátot szerez, mint az értelem."


BRAIN STORMING:

Persze, ha csak meg van terítve, és van szék mellette.


***

PUBLILIUS SYRUS:

"A bölcs ember arca beszédes."


BRAIN STORMING:

A bölcs beszéd értelmét azonban nem a bölcs arcáról kell leolvasni.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Akit a szégyenérzet nem rettent vissza, azt a félelem sem fogja visszatartani."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Amit nem szégyellsz, attól nem is kell félned!

No.2.:

Miért szégyelled azt, amitől nem félsz?


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Aki egynek bűnét elnézi, a többieket annak elkövetésére buzdítja."


BRAIN STORMING:

Vesd össze istennel, aki elnézi a világban működő bűnöket és gonoszságot.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Ha azt akarod, hogy sokáig kedves legyen valaki neked, annak ritka vendégnek kell lennie."

(Rövidebben: "Ami ritkaság, az kedves.")


BRAIN STORMING:

Értsd: Ritka, ha valaki kedves a gyakori vendéggel.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Inkább annak engedelmeskedj, aki kér tőled valamit, mint annak, aki parancsol."


BRAIN STORMING:

Vesd össze, röviden: "Parancsolj, kérlek!"


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A jó tanács mindig akkor hiányzik, amikor a legnagyobb szükség lenne rá."


BRAIN STORMING:

Bármely tanács jó tanács lehet, ha éppen nincs szükség rá.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A szerencse ostobává teszi azt, akit el akar veszíteni."


BRAIN STORMING:

De ha már el akarja veszíteni, miért teszi szerencséssé?


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Ostoba embernél a hallgatás már bölcsességnek tűnik."


BRAIN STORMING:

Az engedelmesség pedig valóságos zsenialitásnak!


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A félénk óvatosnak, a zsugori takarékosnak mondja magát."


BRAIN STORMING:

Az óvatos ne féljen attól, hogy félénknek bélyegzik, a takarékos ne féljen attól, hogy zsugorinak mondják.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"Ahol az idősebb vétkezik, a fiatalabb rossz példát lát."


BRAIN STORMING:

Pláne, ha a fiatalabbal vétkezik.


***


PUBLILIUS SYRUS:

"A szerencse üvegjószág, miközben kápráztat, már el is törik."

(Másként: "A szerencse üvegből van - csillog, de el is törik.")


BRAIN STORMING:

No.1.:

A szerencse olyan véletlen, aminek eleinte örülünk.

No.2.:

A szerencse a szükséges véletlen.

No.3.:

A szerencse az, ha a véletlennek csak az egyik oldalát látjuk.

No.4.:

Akkor az igen nagy és igen csillogó szerencse gyémántból van?


***


PUSKÁS FERENC:

"A labdarúgásban sok a duma és kevés a pénz."


BRAIN STORMING:

Ahogy telik az idő, mindkettő egyre több.


***


PYRRHUS:

"Még egy ilyen győzelem és akkor el vagyok veszve!"

(Lásd: "Pirruszi győzelem")


BRAIN STORMING:

Nem éri meg semmilyen győzelem, amit úgy értünk el, hogy nem élveztük magát a harcot!


***


XI. PIUS PÁPA jelmondata:

"Rendíthetetlen hit." (= Fides intrapida.)


BRAIN STORMING:

No.1.:

Vesd össze:

CICERO

"Kételkedve jutunk el az igazságra."

No.2.:

A "rendíthetetlen hit",

Mikor ésszel

Nem párosodik,

Hát mindent csak

Pusztulásba visz.


***


XI. PIUS PÁPA:

"Szegényen születtem, szegényen éltem, szegényen halok meg."


BRAIN STORMING:

A pápaság egyéb kijelentései is ehhez hasonló hitelességgel bírnak.


***


XI. PIUS PÁPA:

"A lelkek üdve a legfőbb törvény."


BRAIN STORMING:

Mivel a naivok ezzel zsarolhatók és manipulálhatók leginkább!


*** *** ***Q


"Egy bölcs ember mondásainak tanulmányozása hozzájárulhat,

hogy kifejlessze azt a bölcsességet, amire az olvasó képes."

THOMAS STEARNS ELIOT


*** *** ***


QUENTIN CRISP:

"Mikor közöltem az észak-írországiakkal, hogy ateista vagyok, egy nő a közönségből felállt és azt kérdezte: - Jó, jó, de a katolikus vagy a protestáns istenben nem hisz?"


BRAIN STORMING:

Bámulatos, hogy a kereszténységnek különböző istenképei vannak és tán' el is ismerik, meg is tűrik már őket... míg pl. a melegeket természetellenesnek tartják. Hisz' isten is csak egy férfit teremtett elsőként "a maga gyönyörködtetésére" ...


***


QUENTIN CRISP:

"Az élet olyan dolog volt, amihez a sír felé vezető úton találkoztam."


BRAIN STORMING:

A sírásó és a sírköves is a halálból él.


***


QUEROLUS:

"Az igazság elhallgatása hazugság."

(Hibázni mulasztással is lehet.)


BRAIN STORMING:

Más meggyanúsítása azzal, hogy elhallgatja az igazságot - rágalom!


***


QUINTILIANUS:

"Inkább lemondtam a barátomról, mint egy jó tréfáról."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

PUBLILIUS SYRUS:

"Barátot még tréfából sem szabad megsérteni."


***


QUINTILIANUS:

"A szerencsés ember nehezen tudja igazán megérteni a nyomorgó helyzetét."


BRAIN STORMING:

Nem értem, te hogy nem nyerted meg a lottó 5-öst!?!? Hiszen neked is 1:43949268 esélyed volt rá!


***


QUINTILIANUS:

"A derék ember jártas a szóban."


BRAIN STORMING:

De a szélhámos tud csak igazán megélni belőle!


***


QUINTILIANUS:

"A szótartás az emberi dolgok legnagyobb köteléke; az ellenség előtt szent a szótartás."


BRAIN STORMING:

A szótartás

Az emberi dolgok

Legnagyobb köteléke;

No de a hazugnak

Így legyen tán hurok

A nyakéke?


***


QUINTILIANUS:

"A változatosság gyönyörködtet."


BRAIN STORMING:

Persze nem úgy, hogy "Mindig van valami új szar!".


***


QUINTILIANUS:

"Jóllehet, hiba a törtetés, gyakran mégis erény forrása lehet."


BRAIN STORMING:

Jóllehet az erény tiszteletre méltó, néha mégis hiba forrása lehet.


***


QUINTILIANUS:

"Csak alkalom kell, hogy a gonosz beszédet gonosz tett kövesse."


BRAIN STORMING:

... S így a beszéd,

Mely oly rég

Emberré tett,

A pokol eszközét jelentse.


***


QUINTILIANUS:

"Az emlékezőtehetségben két erény rejlik: a gyors felfogó készség és hűséges megőrzése az ismereteknek."


BRAIN STORMING:

Feledékeny ember nem lehet talán erényes?

Vesd össze:

QUINTILIANUS:

"Hazug embernek legyen jó emlékező tehetsége."


***


QUINTILIANUS:

"Gyenge az a nevelés, amelyet engedékenység jellemez, mert mind a lélek, mind a test erejét megtöri."


BRAIN STORMING:

A gyenge nevelés gyenge jellemet, de igen erős egót alakít ki!


***


QUINTILIANUS:

"Játék közben ismerjük meg az emberek tulajdonságait."


BRAIN STORMING:

No.1.:

Pláne abból, ahogy mások életével játszanak!

No.2.:

És mi a helyzet a macska-egér játékkal? ... Igaz, akkoriban még nem tulajdonítottak erkölcsöt az állatoknak ... manapság azonban egyre kétségesebb, hogy az embernek van-e egyáltalán erkölcse?


***


QUINTILIANUS:

"Nem kell semmitől félned, ha ártatlan vagy."


BRAIN STORMING:

Csupán az igazságtalanságtól és a hamistanúzástól.


***


QUINTILIANUS:

"Nem lehet abban gyönyörködni, ami illetlen."


BRAIN STORMING:

Jogos - az illetlenséget nem azért teszik, hogy mások gyönyörködjenek benne, hanem azért, mert élvezetes!


***


QUINTILIANUS:

"Nem azért élek, hogy egyek, hanem azért eszem, hogy éljek."


BRAIN STORMING:

Azért eszem az ideget, hogy megéljek, és nem azért élek, hogy egyem az ideget.


***


QUINTILIANUS:

"A filozófia igen nagy dolog, csak keveseknek való."


BRAIN STORMING:

A filozófiával sokan foglalkoznak, de kevesen alkotnak benne nagyot.


***


QUINTILIANUS:

"A bölcselet színlelhet, de a szónoklat nem."


BRAIN STORMING:

Pedig hány bölcs gondolatot hallhattunk már az ellentétébe fordítva félremagyarázni.


***


QUINTILIANUS:

"A jogban sokszor nem a törvény, hanem az erkölcs határoz."


BRAIN STORMING:

Akkor miért vágynak jó ügyvédre a bűnözők?


***


QUINTILIANUS:

"A szónoklás első erénye a világosság*."


BRAIN STORMING:

*Ami ahhoz kell, hogy lássuk a leírt szöveget!


***


QUINTILIANUS:

"Ha jó házasságban akarsz élni, hozzád hasonló felfogású nőt vegyél feleségül."


BRAIN STORMING:

A tapasztalat azt mutatja, hogy a többség ebből csak a "hozzád hasonlót" szokta megfogadni, ill. elérni.


***


QUINTILIANUS:

"Hazug embernek legyen jó emlékező tehetsége."


BRAIN STORMING:

Vesd össze:

QUINTILIANUS:

"Az emlékezőtehetségben két erény rejlik: a gyors felfogó készség és hűséges megőrzése az ismereteknek."


***


QUINTUS:

"A szív tesz beszédessé bennünket."


BRAIN STORMING:

Sokakat inkább a SZÍVás...


***


QUINTUS:

"Kérj igen sokat, hogy legalább a szükségest megkapd."


BRAIN STORMING:

Ha túl sokat kérnek, nem kell mindent megadnod, úgyis elégedettek lesznek.


***


QUINTUS:

"A jelent a múltból lehet a legjobban megítélni."


BRAIN STORMING:

A mostnak azonban a múlt sokszor nem alapja, hanem csak előzménye.


*** *** ***R


"Inkább egyetlen szavamat se higgyék el,

minthogy kritikátlanul elfogadjanak mindent."

ERNST HANS GOMBRICH


*** *** ***


R. BUCKMINSTER FULLER:

"A szeretet metafizikai gravitáció."


BRAIN STORMING:

Fizikai értelemben érthető, hogy a nők jobban és látványosabban vonzzák a férfiakat - hisz' bennük van egy fekete lyuk!


***


R. GEIS:

"Nem bánnám, ha meghalnék - attól azonban, hogy halott is maradok, kiráz a hideg."


BRAIN STORMING:

Mindez kompenzálható azzal, ha mi magunk választjuk ki pl. milyen képet tegyenek ki rólunk a sírkövünkre, stb.


***


RABBI JULINS GORDON:

"A szerelem nem vak - inkább többet lát, mint kevesebbet. De mivel többet lát, éppen azért szeretne kevesebbet látni."


BRAIN STORMING:

Csúnya nők nincsenek, csak túl jól megvilágított helyiségek.


***


RABELAIS:

"Pénzhiánynál nincs nagyobb fájdalom ..."


BRAIN STORMING:

... pláne, ha fájdalomcsillapítóra kellene!


***


RABELAIS:

"A leány hamar anyja példáját követi."


BRAIN STORMING:

Nézd meg az anyját, mert ugyan a lányát veszed el, később mégis azt kapod, ami az anyósod!


***


RACINE:

"Nem féli a halált, ki élni nem szeret."


BRAIN STORMING:

Aki élni nem szeret, az egy bizonyos módon nem szeret élni, így azon életformájának a végétől (kirúgás, válás stb. által) valóban nem fog félni.


***


RADOVAN KARADZIC:

"Sokkal jobban szeretnénk Mercedeseket vezetni, mint tankokat..."