Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19043 dokumentum

Quelle & Deutung I : Beiträge der paläographischen Tagung Quelle und Deutung I am 27. November 2013 / szerkesztő Sára Balázs

Könyv- és írástörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Világirodalom története, Művelődéstörténet
régi kézirat, kézirattan, írástörténet, filológia, német irodalom története, világirodalom története, kultúrtörténet, művelődéstörténet, Németország, Európa, középkor

"Damit sind bisher 16 Blätter dieser im ostmittelbairischen Raum von einem dort beheimateten Schreiber im 2. Drittel des 14. Jahrhunderts geschriebenen 9 Foliohandschrif in aktuell sechs verschiedenen Bibliotheken und Aufbewahrungsorten bekannt geworden."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19466   2019-06-14

Kultúrjav : Írásbeliség és szóbeliség irodalma - újrahasznosítva / szerkesztő Bartók Zsófia Ágnes, Fajt Anita, Görög Dániel, Maróthy Szilvia

Magyar irodalom története, Világirodalom története, Művelődéstörténet, Irodalomtudomány általában
magyar irodalom története, újkori latin irodalom története, művelődéstörténet, Magyarország, Európa, újkor

"Ha folklórról és irodalomról van szó, a közvélemény gyakran szembenállásukat hangsúlyozza, két ellentétes kategóriára gondol. A két kategória között azonban nem húzódik éles határvonal. Hiszen a megkülönböztetés alapja az alfabetizáció képessége, az pedig még a közelmúltban sem volt általánosnak mondható."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19465   2019-06-14

Amicitia : Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára / főszerkesztő Lengyel Réka; szerkesztő Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Kiss Margit, Lénárt Orsolya

Magyar irodalom története, Világirodalom története, Szerzői bibliográfiák
magyar irodalom története, világirodalom története, irodalomtudomány, Tüskés Gábor (1955-), 16-19. sz.

"Az utóbbi időben végre megélénkülő Mikes-kutatás - amelyben Tüskés Gábor meghatározó és kezdeményező szerepet játszik - már emiatt is igen fontos: végre komolyabb figyelem esik az író fejlődéstörténeti jelentősége mellett műveinek immanens értékeire is. Az alábbi elemzés is ehhez a folyamathoz szeretne hozzájárulni."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19464   2019-06-14

Csendfolyamok / Hegedűs Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"csendfolyamok szürke házfalakon
a sorsod ujja most is rád mutat
elmélkedve jövődön és múlton
csak álomcserép szórja be utad"

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19463   2019-06-13

A felsőcsatári talk- és szerpentinelőfordulás földtani ismertetése és Cr-Ni-Co-tartalmának vizsgálata

Geokémia, ásványtan, Geológia, földtörténet
földtani kutatás, geokémia, geológia, Kőszegi-hegység, Vas-hegy, Magyarország

"A nyugatmagyarországi Kőszegi-hegység és a Vashegy két egymáshoz hasonló metamorf kőzetterület. A két hegység földtani felépítése egymástól abban különbözik, hogy a Kőszegi-hegység területén a felszínen szerpentinkőzeteket nem ismerünk. A kristályospala-sorozat három nagyvastagságú kőzetösszletből épül fel."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19462   2019-06-13

A magyar-örmény nemes családok czímerlevelei / Temesváry János

Genealógia, családtörténet, Egyéb történeti segédtudományok
címereslevél, nemesi oklevél, nemesség, magyarországi örmények, genealógia, családkutatás, Magyarország, Erdély

"Ezen az erdélyi részeken kivűl leginkább Arad- és Csanád vármegyékben elterjedt magyar-örmény nemes család czímerszerzői Balta Márton és Péter fivérek, szamosújvári örmény kereskedők voltak, kiket ... Mária Terézia királynő Bécsben 1760. július 28-án kiadott czímerlevelével megnemesített..."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19461   2019-06-13

A Bornemisza-Mantskovit nyomda története / Ecsedy Judit, V.

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Könyv- és írástörténet, Művelődéstörténet, Ipar- és technikatörténet
nyomda, nyomdászattörténet, Bornemisza Péter (1535-1584), Mantskovit Bálint (1573?-1597), Magyarország, 16. sz.

"A Boremisza-Mantskovit műhely működése a 16. század utolsó negyedére esett, amikor a királyi Magyarországon elszaporodtak a főúri támogatásból létesülő nyomdák. Ezek magánvállalkozások voltak ugyan, de mégsem tudtak létezni valamely tekintélyes főúr, vagy főúri család anyagi és erkölcsi támogatása nélkül."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19460   2019-06-13

Szárnyaló gondolataim szülőfalumból : Novelláskötet / Csomor Henriett

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Lesz ami lesz, évente egyszer mennünk kell az orvoshoz. Szerencsémre, mozgássérült kollegámmal együtt megyünk, ő izomsorvadásos. Inkább a városi tömegközlekedést választom. Nagy kocsimmal még nem szálltam be kisbuszba, s tudom, hogy nagyon dűlékeny a tolókocsim, így jobb a bajt elkerülnöm."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19446   2019-06-13

Grenzüberschreitende Patientenmigration im zahnmedizinischen Bereich : Eine ökonomische Analyse am Beispiel Österreich und Ungarn / Jose Gabriel Delgado Jimenez

Fogászat, Egyéb szolgáltatások, Ágazati gazdaságtan
fogászat, beteg, egészségügyi szolgáltatás, szolgáltató szektor, gazdasági viselkedés, területi mobilitás, határ menti kapcsolat, gazdasági elemzés, gazdasági modell, Ausztria, Magyarország

"Der Patient kann sich im Entscheidungsprozess »nur« auf die erwarteten Charakteristika einer zu einem späteren Zeitpunkt produzierten Dienstleistung berufen. Die tatsächlichen Konsequenzen einer dentalen Behandlung können aufgrund der kausal-temporalen Barriere niemals Gegenstand der Behandlungsentscheidung selbst sein."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19459   2019-06-12

A hazai bölcsészet jelene / Erdélyi János

Filozófia általában, Tudománytörténet, Ismeretelmélet, tudománytan, Kulturális antropológia
filozófia, filozófiatörténet, tudományelmélet, kulturális antropológia, Magyarország, 19. sz.

"E szerint három, és nem több, nem is kevesebb az, mit a legközelebb időbül vett kimutatások szerint kivánhatni vélnek a bölcsészettől. Eme három, tudnillik életrevalóság, népszerü előadás, nemzetiség ugyanannyi előitélet, ugyanannyi akadályai bölcsészeti előhaladásunknak."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19458   2019-06-12

"Közel, s távol" IV. : Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2014 / szerkesztő Doma Petra, Takó Ferenc

Művelődéstörténet, Ázsiai országok történelme
keletkutatás, történelem, művelődéstörténet, ókori Kelet, Ázsia, India, Kína, Korea, Japán

"Egyiptom fontos szerepet töltött be Róma életében főként a természeti adottságai miatt; ez az ország a legfőképpen említendő a birodalom által meghódított területek között. Utolsó királynőjét, VII. Kleopátra Thea Philopatort két római férfihez is szoros kapcsolat fűzte: Julius Caesarhoz és Marcus Antoniushoz."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19456   2019-06-12

"Közel, s távol" III. : Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2013 / szerkesztő Takó Ferenc

Művelődéstörténet, Ázsiai országok történelme, Világirodalom története
keletkutatás, történelem, művelődéstörténet, Közel-Kelet, Távol-Kelet, ókori Kelet

"A honfoglalás ezer éves évfordulója kapcsán aztán érezhetően megnőtt az érdeklődés a Kelet iránt. A magyarok egyre inkább szimpatizáltak a modernizáló japánokkal, a róluk kialakult sztereotípiák pozitívabb színezetet kaptak, mint Nyugaton. A századfordulót követően már magyar utazók írásai is megjelentek hazánkban."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19455   2019-06-12

Tudománytár (1834-1844) : Repertórium / Rózsa Mária

Folyóirat repertóriumok, Sajtó- és médiatörténet, Művelődéstörténet
folyóirat, tudomány, sajtótörténet, Tudománytár, Magyarország, 1834-1844, 19. sz.

"96. [TOLDY FERENC] SCHEDEL FERENCZ: A' szerkeztető' figyelmeztetése, 's a Tudománytár első évének rendszeres átnézete.
1835. 5. k. 266-268.
1834. évi tematikus tartalomjegyzék"

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19454   2019-06-12                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom