Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
23331 dokumentum

Visszavár a Hargita : Antológia / szerkesztő Szentmártoni Árpád

Határontúli magyar irodalom, Klasszikus magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Helytörténet, helyismeret
erdélyi magyar irodalom, magyar irodalom, helyismeret, Erdély, Hargita (hegység)

"Az álmodó bérceken
megsimogatom arany koronádat,
Hargita,
Te, az erdélyi havasok királya -
ünneplő vén őzbak a Kárpátok felett."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23809  2023-01-25

Csíksomlyó hazavár : Antológia

Határontúli magyar irodalom, Klasszikus magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Életmód, szokások, Keresztény vallások
erdélyi magyar irodalom, magyar irodalom, búcsú, Erdély, Csíksomlyó

"A csíksomlyói búcsú tehát mindenekelőtt a székelyek Mária-tiszteletére épült és abból nőtt ki. Jelzi azt, hogy Mária a keresztény hitnek nem mellékszereplője, hanem valójában társmegváltó, az első krisztushívő, akinek anyai pártfogása és közbenjárása révén Szent Fiához, Jézushoz is bátrabban odaléphetünk."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23808  2023-01-25

Orbán Balázs, a székely lélek apostola : Tanulmányok, emlékbeszédek, versek

Magyar néprajz, Tudománytörténet
etnográfus, néprajz, Orbán Balázs (1829-1890), Erdély, Magyarország, 19. század

"Munkássága nagy részben visszatükrözteti jellemét, érzelmi és gondolatvilágát. Nemes ember a szó valódi értelmében. Individuum, akarattal és cselekvő képességgel. Arisztokrata születésű, de érzelmére plebejus, a legszabadabb demokrata. Nem kereste a hatalmasokkal való összeköttetést, az egyéni boldogulás útját, hanem az igazság ösvényét."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23807  2023-01-25

Szépirodalom, néprajz, rovásírás : Két íróbarát beszélgetése életpályájukról és munkásságukról / Beke Sándor, Ráduly János

Magyar irodalom története, Néprajz általában, Könyv- és írástörténet
költő, erdélyi magyar irodalom, néprajz, rovásírás, Beke Sándor (1961-), Ráduly János (1937-), Erdély, Románia, 20. század, 21. század

"Bekével már eddig is több interjú készült, ezek romániai magyar lapokban, folyóiratokban láttak napvilágot. Mivel eddigi munkásságának súlypontja a költészet, úgy határoztam, hogy mostani beszélgetésünk során szóljon az ezen a vonalon elért legfőbb eredményeiről, verseinek üzenetéről, világáról. - Mikor kezdtél írni? Milyen volt első találkozásod a leírt szóval, a verssel?"

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23806  2023-01-25

HIV-fertőzés 50 felett / Bereczky Tamás ; fordító Bereczky Tamás; szerkesztő Apli Erika

Életmód, egészség, betegség, Kisebbségek, Idősek
AIDS, középkorú, idős, életvezetés

"Az öregedés kényelmetlen, a korábbi mindennapi életvitelünket akadályozó tünetei és jelenségei ellen HIV-fertőzés nélkül is érdemes lehet tenni. Még fontosabb ez, ha HIV-vel élsz. Különösen fontos (és erről később hosszabban írunk), hogy aktív maradj szellemileg és testileg is."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23805  2023-01-25

Populist-nationalism and foreign policy : Cultural diplomacy, international interaction and resilience / Richard Higgott, Virginia Proud

Politikatörténet, Magyar külpolitika, Más országok politikai élete, Európai Unió
populizmus, politikai eszme, európai integráció, nemzetközi kapcsolat, kulturális kapcsolat, politikai kommunikáció, politikatörténet, Európai Unió, 21. század

"The societal and political cleavage between liberal and inward-looking, nationalist formations divides Europe. In many European countries populist and nationalist parties have entered parliaments at local, regional and national level and gained increasing political power, which will impact the cultural sector and international cultural relations."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23754  2023-01-25

Becsüld a népet! : A Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyóirat gyermekirodalmi antológiája

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Folyóirat repertóriumok
erdélyi magyar irodalom, gyermekirodalom, folyóirat, Székely útkereső, Erdély, 1990-es évek, 20. század

"Ne feledd: honnét eredtél te;
Hogy vagy te is a sarjadéka,
Dolgos, harcos nép maradéka -
Becsüld a népet!"

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23804  2023-01-24

Pozitív szemmel : A HIV-vel élők helyzete Magyarországon / Apli Erika, Dombos Tamás, Michna Eszter, Tihanyi Katalin

Életmód, egészség, betegség, Életmódkutatás
AIDS, életvezetés, kérdőíves felmérés

"Az online kutatás eredményei szerint a HIV-vel élők számára a legnagyobb problémát a társadalmi elutasítás, a munkahelyi diszkrimináció, a társkeresés és párkapcsolat nehézségei és a nem HIV-hez kötődő egészségügyi ellátás területén tapasztalható diszkrimináció jelenti."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23803  2023-01-24

"Az égig érő létráktól a könyvtárig" : A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának története, 1992-2009 / Beniczky Péterné ; szerkesztő Beniczky Eszter

Könyvtártörténet, Felsőfokú oktatás
egyetemi könyvtár, felsőoktatás, könyvtártörténet, Székesfehérvár, ezredforduló

"Emlékeimben könyv és jegyzethalmok, plafonig érő polcokon egymásra zsúfolt fölös és kevésbé fölös könyvek poros tömege, »égig érő létrák«, türelmetlen és csüggedt diákok és tanárok képe jelenik meg. Kevés könyvtárosnak adatik meg a lehetőség egy új könyvtár kialakítására, működésének, gyűjteményének és szolgáltatásainak megszervezésére."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23802  2023-01-24

Az ötlettől a megvalósításig : Felhasználóvezérelt innováció a könyvtárban / Koreny Ágnes

Könyvtárvezetés, könyvtárügy, Könyvtárhasználat, Menedzsment
könyvtár, innováció, közösségfejlesztés, könyvtárhasználat

"A könyvben bemutatott felhasználóvezérelt innováció és empatikus dizájn módszertana egy könnyen elsajátítható szemléletmód és eszközrendszer arra, hogy könyvtárainkat és szolgáltatásainkat empatikusan, a használókkal közösen, az ő igényeik és szükségleteik alapján, az ő bevonásukkal fejlesszük."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23801  2023-01-24

Az élőszó dicsérete : Kritikák, recenziók, beszélgetések a Székely Útkereső hasábjain / szerkesztő Beke Sándor

Határontúli magyar irodalom, Magyar irodalom története, Folyóirat repertóriumok
erdélyi magyar irodalom, publicisztika, folyóirat, Székely útkereső, Erdély, 1990-es évek, 20. század

"Az 1990-ben Beke Sándor által indított, szerkesztett folyóirat évfolyamai mára kordokumentumok, tükrözik egyrészt azoknak az éveknek az alkotói lelkesedését, problémaérzékenységét, másrészt pedig időtálló értékek. Jelzik az erdélyi magyar sajtóra jellemző irányvonalakat is, alkotóműhelyekbe engednek bepillantani..."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23800  2023-01-23

Megkarcolt sorsok : Novellák / Kő-Szabó Imre ; szerkesztő Szepes András

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Töltött. Ittak. Bekapcsolta a lejátszót. A zene halkan szólt. Nézte a lányt. Úgy érezte, már évek óta ismeri. A lány arcán mosoly futott át. Seres újból töltött. Nagy kortyokban nyelte a szeszt. Érezte, ahogy égeti a torkát meg a gyomrát. Ez az égés percekig tartott. A zenére figyelt, meg a lányra. Utána az is megszűnt, csak a lányt látta."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23799  2023-01-23

Kurta versek gyűjteménye / Gyimóthy Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Mondhatom, hogy a haláltól
- bár közeleg - nem félek.
Csak attól, hogy utána már
egyáltalán nem élek..."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23798  2023-01-23                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2023.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom