Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
23337 dokumentum

"Megáldott a csíksomlyói Szűz Mária" : Imák, himnuszok Csíksomlyón

Keresztény vallások
kegyhely, Csíksomlyó

"Üdvözlégy Csíksomlyói szentséges Szűz Mária, keresztény híveidnek Segítő Anyja! Íme, kegyszobrod előtt térdelve mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van!"

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23814  2023-01-30

A Csíksomlyói Szűzanya ajándéka : Himnuszok, imák, énekek, tanulmányok, beszédek, versek, novellák, visszaemlékezések

Határontúli magyar irodalom, Klasszikus magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Keresztény vallások
erdélyi magyar irodalom, magyar irodalom, vallásos irodalom, zarándoklat, Csíksomlyó, Erdély

"Mária serkentett arra,
Hogy jöjjünk el Csíksomlyóra,
Képe látogatására.
Lelkünk vigasztalására.

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23813  2023-01-30

Tündér Ilona : Széphistória / átdolgozó Dózsa Dániel; szerkesztő Beke Sándor; illusztrátor Nagy Zsolt

Határontúli magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, gyermekirodalom, magyar irodalom, átdolgozás, Erdély, 18. század

"A nyájas királyfi boldog volt, amilyen
Nem lehete senki e földkerekségen.
Mert nem szórt az Isten annyi bájt leányra,
Mennyit ráhalmozott Tündér Ilonára"

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23812  2023-01-30

Azonos nemű szülők és gyermekeik : Szivárványcsaládok helyzete, 2016-17

Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság, Szociálpszichológia, Család általában
gyermekvállalás, homoszexuális, statisztikai adatközlés, Magyarország, 21. század

"A projekt célja az volt, hogy feltérképezzük a magyarországi jogi és társadalmi környezetet, és kiadványokkal segítsük az azonos nemű szülők és gyermekeik alkotta családok láthatóságát és érdekérvényesítését. A jogi elemzés elkészítése után kérdőíves felmérést végeztünk az LMBTQI közösség körében ..."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23811  2023-01-30

Anti-LGBTI hate crime in Europe : Working papers on research, policy and practice / szerkesztő Piotr Godzisz, Giacomo Viggiani

Kisebbségek, Egyéb bűncselekmények, Deviancia, bűnözés
gyűlölet, homoszexualitás, biszexualitás, transzexualitás, interszexualitás, előítélet, gyűlölet, szociálpszichológia, Európa

"There is mounting written evidence ... that hate victimization may cause greater psychological injuries and sense of vulnerability in the victim than other crimes, that it may produce the feelings of intimidation and fear in the broader community, and that it leads to the loss of trust in law enforcement. "

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23810  2023-01-30

Familie şi societate în nord-vestul Transilvaniei : A doua jumătate a secolului XIX - începutul secolului XX / Mircea Brie

Társadalomtörténet, Család általában, Falu, város, Demográfia
család, társadalomtörténet, Erdély, 19. század, 20. század

"În a doua jumătate a secolului al XIX-lea si începutul secolului al XX-lea, în nord-vestul Transilvaniei domina o societate rurală tradiţională, excepţie făcând doar câteva centre urbane si zonele imediat învecinate ale acestora (caracterul urban este dovedit si de analiza comportamentului marital)."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23755  2023-01-30

Visszavár a Hargita : Antológia / szerkesztő Szentmártoni Árpád

Határontúli magyar irodalom, Klasszikus magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Helytörténet, helyismeret
erdélyi magyar irodalom, magyar irodalom, helyismeret, Erdély, Hargita (hegység)

"Az álmodó bérceken
megsimogatom arany koronádat,
Hargita,
Te, az erdélyi havasok királya -
ünneplő vén őzbak a Kárpátok felett."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23809  2023-01-25

Csíksomlyó hazavár : Antológia

Határontúli magyar irodalom, Klasszikus magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Életmód, szokások, Keresztény vallások
erdélyi magyar irodalom, magyar irodalom, búcsú, Erdély, Csíksomlyó

"A csíksomlyói búcsú tehát mindenekelőtt a székelyek Mária-tiszteletére épült és abból nőtt ki. Jelzi azt, hogy Mária a keresztény hitnek nem mellékszereplője, hanem valójában társmegváltó, az első krisztushívő, akinek anyai pártfogása és közbenjárása révén Szent Fiához, Jézushoz is bátrabban odaléphetünk."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23808  2023-01-25

Orbán Balázs, a székely lélek apostola : Tanulmányok, emlékbeszédek, versek

Magyar néprajz, Tudománytörténet
etnográfus, néprajz, Orbán Balázs (1829-1890), Erdély, Magyarország, 19. század

"Munkássága nagy részben visszatükrözteti jellemét, érzelmi és gondolatvilágát. Nemes ember a szó valódi értelmében. Individuum, akarattal és cselekvő képességgel. Arisztokrata születésű, de érzelmére plebejus, a legszabadabb demokrata. Nem kereste a hatalmasokkal való összeköttetést, az egyéni boldogulás útját, hanem az igazság ösvényét."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23807  2023-01-25

Szépirodalom, néprajz, rovásírás : Két íróbarát beszélgetése életpályájukról és munkásságukról / Beke Sándor, Ráduly János

Magyar irodalom története, Néprajz általában, Könyv- és írástörténet
költő, erdélyi magyar irodalom, néprajz, rovásírás, Beke Sándor (1961-), Ráduly János (1937-), Erdély, Románia, 20. század, 21. század

"Bekével már eddig is több interjú készült, ezek romániai magyar lapokban, folyóiratokban láttak napvilágot. Mivel eddigi munkásságának súlypontja a költészet, úgy határoztam, hogy mostani beszélgetésünk során szóljon az ezen a vonalon elért legfőbb eredményeiről, verseinek üzenetéről, világáról. - Mikor kezdtél írni? Milyen volt első találkozásod a leírt szóval, a verssel?"

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23806  2023-01-25

HIV-fertőzés 50 felett / Bereczky Tamás ; fordító Bereczky Tamás; szerkesztő Apli Erika

Életmód, egészség, betegség, Kisebbségek, Idősek
AIDS, középkorú, idős, életvezetés

"Az öregedés kényelmetlen, a korábbi mindennapi életvitelünket akadályozó tünetei és jelenségei ellen HIV-fertőzés nélkül is érdemes lehet tenni. Még fontosabb ez, ha HIV-vel élsz. Különösen fontos (és erről később hosszabban írunk), hogy aktív maradj szellemileg és testileg is."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23805  2023-01-25

Populist-nationalism and foreign policy : Cultural diplomacy, international interaction and resilience / Richard Higgott, Virginia Proud

Politikatörténet, Magyar külpolitika, Más országok politikai élete, Európai Unió
populizmus, politikai eszme, európai integráció, nemzetközi kapcsolat, kulturális kapcsolat, politikai kommunikáció, politikatörténet, Európai Unió, 21. század

"The societal and political cleavage between liberal and inward-looking, nationalist formations divides Europe. In many European countries populist and nationalist parties have entered parliaments at local, regional and national level and gained increasing political power, which will impact the cultural sector and international cultural relations."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23754  2023-01-25

Becsüld a népet! : A Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyóirat gyermekirodalmi antológiája

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Folyóirat repertóriumok
erdélyi magyar irodalom, gyermekirodalom, folyóirat, Székely útkereső, Erdély, 1990-es évek, 20. század

"Ne feledd: honnét eredtél te;
Hogy vagy te is a sarjadéka,
Dolgos, harcos nép maradéka -
Becsüld a népet!"

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23804  2023-01-24                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2023.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom