Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19429 dokumentum

Szeremlej remekei 32 papi beszédekben / Szeremlei Császár Ábrahám ; közreadó Somodi János

Keresztény vallási szövegek
prédikáció, katolikus egyház, 19. sz.

"Az erény tanítmeg minket az élet' bőlcs használására. Csak ez a' túdomány teheti kedvessé a' hoszú életet, sőt csak e' lehet annak igaz mértéke. Valamint t. i. kiterjedése, úgy foka is vagyon az életnek, és ennek magasága kipótolhatja már amannak híját."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19854  2019-10-16

Surface geology of Hungary : Explanatory notes to the "Geological map of Hungary", 1:500 000 / Budai Tamás, Csillag Gábor, Kercsmár Zsolt, Selmeczi Ildikó, Sztanó Orsolya ; szerkesztő Kercsmár Zsolt

Geológia, földtörténet, Geodézia, térképezés, Egyéb listák
geológia, szerkezeti földtan, földtani térkép, sztratigráfia, kőzettan, jelkulcs, kartográfia, Magyarország

"The tectonic zone of the Mecsekalja Belt is situated south and east of the Mecsek Mountains and is made up of metamorphised tectonic mega-breccia; in the latter phyllite, amphibolite, serpentinite and gneiss, as well as crystalline limestone and metasandstone occur."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19853  2019-10-16

Kiátkozott könyvek / Bakcsi György

Világirodalom története, Műelemzés
tiltott mű, cenzúra, orosz irodalom története, műelemzés, Pasternak, Boris Leonidovič (1890-1960). Doktor Živago, Rybakov, Anatolij Naumovič (1911-1998). Deti Arbata, Grossman, Vasilij Semenovič (1905-1964). Žizn' i sud'ba, Dudincev, Vladimir Dmitrievič (1918-2008). Belye odezhdy, Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008). Rakovyj korpus, Szovjetunió, 20. sz., 1950-1980-as évek

"Öt olyan kiátkozott könyvről szóltunk, melyek szerzői rendkívül nehéz körülmények között, magányosan emeltek szót azokért az igazságokért, amelyeket nem tudtak nem kimondani... Ez az öt író megállta a próbát, értékeket, Paszternak, Grosszman és Szolzsenyicin esetében remekműveket teremtett, és megmutatta, hogy a jókor és jól mondott nem hihetetlen erővel tud szólni."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19855  2019-10-15

Magyarország felszíni képződményeinek földtana : Magyarázó "Magyarország földtani térképéhez", 1:500 000 / Budai Tamás, Csillag Gábor, Kercsmár Zsolt, Selmeczi Ildikó, Sztanó Orsolya ; szerkesztő Kercsmár Zsolt

Geológia, földtörténet, Geodézia, térképezés, Egyéb listák
geológia, szerkezeti földtan, földtani térkép, sztratigráfia, kőzettan, jelkulcs, kartográfia, Magyarország

"A Mecsektől D-re és K-re húzódó Mecsekalja-öv tektonikus zónáját metamorfizált tektonikus megabreccsa alkotja, amelyben fillit, amfibolit, szerpentinit és gneisz, valamint kristályos mészkő és metahomokkő fordul elő. A kőzettest tektonikusan érintkezik a Mórágyi Gránittal, illetve a kelet-mecseki alsó-jura rétegsorral."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19852  2019-10-15

Szóvirágok : Szólások, szállóigék, idézetek, idegen közmondások bő magyarázatokkal / Láposi Haller Jenő

Idézetgyűjtemények, Magyar népköltészet, Folklorisztika
szólás, szállóige

"A farkas és a bárány meséje vagy esete ismétlődik meg mindannyiszor, valahányszor a farkas (az erőszak képviselője) koholt ürüggyel elnyomja a gyengébbet (a bárányt), mint Phaedrus meséjében (Lupus et agnus), ahol a farkas alaptalanul gyanusítja meg a bárányt, hogy felfalhassa."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19851  2019-10-15

Olvasáskultúra és identitás : A Kárpát-medence magyarságának kulturális és nemzeti azonosságtudata / Gereben Ferenc

Olvasáskutatás és -történet, Kisebbségek
olvasáskutatás, határon túli magyarság, nemzettudat, Kárpát-medence

"Az azonosságtudatot egy olyan összetett és rétegesen tagolt tudati kapcsolathálónak tartjuk, amely számos szállal köti az egyént a társadalom szűkebb-tágabb formációihoz: a családhoz, a lakóhelyi, szakmai, felekezeti stb. közösségekhez, a nemzethez, s végül az emberiséghez. Ezek a kötődések ... kiegészítik egymást."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19850  2019-10-15

Fenomenologia existenţială a secretului : Încercare de filosofie aplicată / Király István

Modern filozófiák, Metafizika, Ismeretelmélet, tudománytan
hermeneutika, lételmélet, fenomenológia, filozófia, alkalmazott tudomány

"Filosofia aplicată este sau devine într-adevăr filosofie, doar în felul în care, pe parcursul şi/sau prin rezultatele cercetărilor sale tematice, ea re-leagă meditaţia, în modul actualizării, cu problematica Fiinţei şi a Nimicului, şi asta în aşa fel încât o şi articulează ori o şi nuanţează, într-un mod nou sau îmbogăţit."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19849  2019-10-15

Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) : Összegző tanulmány / szerkesztő Sütő Attila

Térinformatika, Információs rendszerek, Hálózati információforrások, Klímaváltozás, Meteorológia, Államigazgatás általában
térinformatika, információs rendszer, éghajlatváltozás, globális felmelegedés, környezeti hatás, előrejelzés, elemzés, döntés-előkészítés, intézményrendszer, adatbázis, portáloldal, Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, Magyarország

"A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) szemléleti «fundamentuma» az ökoszisztéma szolgáltatások és a társadalmi-gazdasági igények kölcsönkapcsolati rendszerén nyugszik, ami egy számos szektorra kiterjedő, általános elvi keretet nyújt az emberi közösségeket érő környezeti hatások kezelésére."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19848  2019-10-14

Éghajlatváltozás és alkalmazkodás - a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása : Egy hatékony eszköz a megfelelő válaszokhoz / szerkesztő Sütő Attila

Térinformatika, Információs rendszerek, Hálózati információforrások, Klímaváltozás, Meteorológia
térinformatika, információs rendszer, éghajlatváltozás, globális felmelegedés, környezeti hatás, előrejelzés, adatbázis, portáloldal, Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, Magyarország

"A villámárvíz szempontjából meghatározó, a 30 mm-es küszöbértéket meghaladó csapadékos napok átlagos évi számának területi képét tekintve jól kivehető a domborzat hatása. A legkisebb gyakoriság értékeket az Alföldön találjuk, míg a lejtősebb területeken, hegy- és dombvidékeken jellemzően magasabb az előfordulási arány."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19847  2019-10-14

A keresztyénség megélése a világban / Abonyi Sándor

Keresztény vallások
kereszténység, vallási erkölcs, bibliamagyarázat

"Az igaz keresztyének alapvetően nem vállalhatnak közösséget a világgal, a világi kormányzással, mert szentek. Akik megalkuvásmentesen követik a Krisztust, azoknak nem is lehet semmi köze a világgal: szövetség, együttműködés, stb."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19846  2019-10-14

A magyar költészet története / Toldy Ferenc

Magyar irodalom története
költészet, magyar irodalom története, Magyarország, 1850-ig

"... A nemzeti irodalom története, melynek a költészet története egyik fő része, a nemzetnek a nyelvben és irott termékekben nyilatkozó értelmiségét mutatja fel, kezdetében, fejlődésében, koronkénti hanyatlásai és isméti emelkedéseiben; kimutatja, ha okfejtő akar lenni, mindazon külső és belső ható erőket, mik azt gerjesztik, fejtik és határozzák."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19845  2019-10-14

A renaissance / Arthur de Gobineau ; fordító Kuncz Aladár

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, történelmi dráma, 19. sz.

"Girolamo testvér: Hát igen, uj idők küszöbén állunk! Az óra ütött! Ajkunknak ujra meg kell nyílni az Isten igéjére és megtölteni vele a világot. Most vagy soha! A sötétség már huzódik vissza. Teljes sugárral ömlik az ujjászülető fény és vádlón világit régi aljasságokra."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19844  2019-10-11

Újabb válogatás megjelent írásokból / Gömör Béla

Anatómia, fiziológia, Tudománytörténet, Művelődéstörténet, Képzőművészet általában, Kortárs magyar irodalom
reumatológia, ortopéd szakorvos, orvostörténet, képzőművész, képzőművészet, fényképész, fotóművészet, magyar irodalom, publicisztika, hírlapi tárca, Magyarország, 20-21. sz.

"Tehát ahogy Behrens udvari tanácsos, főorvos vizsgálta és diktálta a mellkasi fizikális leletét a regényben, éppúgy cselekedett Dellamartina Ferenc a mozgásszervi státussal. Azt viszont nem tudhatjuk, vajon «A varázshegy» mintájára folyt-e ez így - de hogy olvasta, az bizonyos."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19843  2019-10-11                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom