Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19449 dokumentum

Bánk bán : Dráma öt szakaszban, előversengéssel / Katona József

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, dráma, 19. sz.

"Kirontjuk a korlátokat, lezúzzuk
a jó barátot, ellenséget; és
aztán ha célra értünk, sírni kell csak:
szánom keserveiteket, emberek!"

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19875  2019-10-22

A király álma [Hangjáték] / NTK Horváth Sándor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 21. sz.

"Dániel! Mondd! Álomból ébredező
Emberek vagyunk mi még?
Álomfejtő Próféta!
Tudtad-é, mily poklot zúdítottál a nyakunkba?"

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19874  2019-10-22

Szeretet koldusa / Piroska Rentsch

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Fázom...
A nyirkos szél helyett Napra vágyom
Ölelő melegre
Nyíló szeretetre"

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19873  2019-10-22

Érinteni az eget / Piroska Rentsch

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"...s az ég ölelő karja kitárult fölöttem.
Bíztatott, kékjét csillogtatva: feljebb,
míg el nem éred, s meg nem érinted
az áhított szikrázó mennyet!"

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19872  2019-10-22

A HUNSTEP2 és Entry Point Szolgáltatások Üzletszabályzata

Pénzügy, bankügy, Egyéb szolgáltatások
pénzforgalom, átutalás, nemzeti bank, üzleti szolgáltatás, szabályzat, Magyar Nemzeti Bank, Magyarország, Európai Unió

"Az MNB a Résztvevők számára euró számlát vezet az általános számlavezetési feltételek szerint. A fizetési megbízások fedezetének euró számlákon történő terhelése és jóváírása az MNB számlavezető rendszerében történik, az elszámolásforgalmi ügyletet a GIRO Rt végzi."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19871  2019-10-21

Moartea şi experienţa muririi : In(tro)specţie metafizică şi filosofico-aplicativă / Király István

Modern filozófiák, Metafizika, Ismeretelmélet, tudománytan
halál, halálhoz való viszony, fenomenológia, metafizika, filozófia, alkalmazott tudomány

"Facticitatea (metafizică) a morţii nu înseamnă însă nici faptul că moartea nu ar avea sens şi semnificaţie hermeneutică, dar nici faptul că, sub pretextul acestui înţeles hermeneutic, ne-am putea debarasa de facticitatea ei. Altminteri, cădem în derizoriu, în arbitrar şi în «convenabil»."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19870  2019-10-21

A középiskolás fiatalok és a könyv : Felmérés három középiskolában és egy közművelődési könyvtárban / Gereben Ferenc

Olvasáskutatás és -történet, Könyvtárhasználat, Művelődésszociológia, Gyermekek, ifjúság
könyv, olvasáskutatás, olvasásszociológia, ifjúság, könyvtárhasználat, szociológiai vizsgálat, Magyarország, 1960-as évek

"Mintasokaságunk könyvvel-olvasással való kapcsolatának legfőbb meghatározóját a középiskola végzésének, illetve elvégzésének tényében kell keresnünk, és a középiskola befejezése után lejátszódó változások pozitiv, illetve negativ volta lényegében a középiskolás évek alapozó munkája során dől el."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19869  2019-10-21

A felnőtt népesség olvasási és olvasmánybeszerzési szokásai : Egy reprezentatív országos vizsgálat eredményei / Gereben Ferenc

Olvasáskutatás és -történet, Könyvtárhasználat, Művelődésszociológia
olvasás, olvasáskutatás, olvasásszociológia, könyvtárhasználat, Magyarország, 1960-as évek, 1970-es évek, 1980-as évek

"Az 1978-as KMK-MKKE felmérés során ugyanazokat tekintettük könyvolvasónak és rendszeres olvasónak, mint az 1964-es KTTK-vizsgálat; ... az 1964-es felmérés 20 éven felüli megkérdezettjeinek olvasói arányszámait vetjük egybe az 1978-as kutatás ugyancsak 20 éven felüliekre vonatkozó adataival."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19868  2019-10-18

Az egységes euro pénzforgalmi térség, SEPA (Single Euro Payments Area) / Dávid Sándor

Pénzügy, bankügy
valutaunió, euró, pénzforgalom, bankügy, Európai Unió

"Összefoglalva tehát a SEPA-vízió és -projekt lényege, illetve célja az euro pénzforgalmi szolgáltatások piacainak egyesítése és egységesítése, intenzív versenyhelyzet kialakítása a szolgáltatók között, ahol nincs különbség a határokon belüli és a határokon átnyúló eurofizetések között az EU területén."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19867  2019-10-18

A keszthelyi Helikon-Könyvtár balatoni gyűjteménye

Könyvtártörténet, Helytörténet, helyismeret, Szakbibliográfiák, Katalógusok
különgyűjtemény, szakkönyvtár, múzeumi könyvtár, könyvtári katalógus, szakbibliográfia, helyismereti bibliográfia, Országos Széchényi Könyvtár (Budapest). Helikon Könyvtár (Keszthely), Keszthely, Balaton

"ÁMOSSY Zoltán - LENKEI V[ilmos] Dani - SCHULHOF Vilmos: A magyar Szent Korona országainak Balneológiai Egyesületébe tartozó fürdők és források képes ismertetése. - 1913-1914. Bp. 1913-[1914], Orsz. Baln. Egy., Pátria. 2 db. - 23 cm. - Borítékcím: Magyarországi fürdők és források képes ismertetése."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19866  2019-10-18

Katalógus a Szegedi Műbarátok Köre 1917. évi pünkösdi kiállításához / szerkesztő Lugosi Döme

Képzőművészet általában, Művészettörténet, Katalógusok
képzőművészeti kiállítás, festészet, szobrászat, műgyűjtés, Back Bernát (1871-1953), Szeged, századforduló, első világháború

"A műgyüjtés, az amatőrség alatt egyeseknek a műtárgyak összeszedésére s megőrizésére irányuló és saját kedvtelést szolgáló, szakismereten alapuló rendszeres tevékenységét értjük. Érdeklődése leginkább a képzőművészeti, műipari, néprajzi tárgyak, régiségek, történelmi ereklyék, könyvek s kéziratok összegyüjtésére irányul."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19865  2019-10-18

Szelíd ég alatt... / Piroska Rentsch

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, családregény, 21. sz.

"Kiürült, fénytelen lett a világ. Szürke. Halódó szürke. Elindult, és nincs, aki megfogja a kezét, mint kisgyermekkorában, mint... S csak megy, megy a rendben sorakozó házak fülledt árnyékában, a kerítések mellé szorított, kikopott köveken. Nyirkos és reménytelennek tűnő a beláthatatlan messzeség. Nincs hová megérkeznie."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19864  2019-10-18

A széptan előcsarnoka / Zsilinszky Mihály

Esztétika, művészetfilozófia
esztétika, művészetesztétika, művészetelmélet, 19. sz.

"Mint minden tudomány, ugy a széptan is az igazság földeritésére törekszik. A széptan igazságát a szép eszméje képezi, melynek megfejtése első pillanatra igen könnyünek látszik, amennyiben a közéletben a leggyakoribb kifejezések közé tartozik a szép. Azonban a közélet a szépet többnyire felcseréli a hasznossal és a czélszerűvel."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19863  2019-10-17                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom