Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22109 dokumentum

Fosztóképzőkkel / Fábri Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A fosztóképző néha jó
ámde csak nagyon néha jó
ha rossztalanul jó a jó
ha gondtalanul száll a szó"

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22568  2021-11-26

Folytatásos regény / Fábri Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"(A főhős nevét még ráérek kitalálni.) Ez egy regény eleje. Főhőse középmagas, középkorú, középosztálybeli férfi. (Médiász Ádámnak hívják.) Eléje tárult a város. Széles panoráma; ...ívelésű történetek végződnek így, enyhe esőben. Itt süt a nap - még. De már a délután fölszámolja lassan önmagát - átmegy estébe."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22567  2021-11-26

Éjfél előtt egy perccel / Máté G. Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, publicisztika, 21. sz.

"Gyakran olvashatjuk a hírek között, hogy egyik-vagy másik állampárti politikus valamelyik nap éjfél előtt egy perccel benyújtott törvényjavaslata legkésőbb harmadnapra már törvénnyé is válik. Az is rendszeres, hogy a törvénymódosítások nem az eredeti törvényben, hanem valamilyen salátatörvényben jelennek meg."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22532  2021-11-26

Mértéktéka : Különféle mértékek gyűjteménye / Váradi József, Tóth Pál

Méréstechnika, Műszerek, méréstechnika, Értelmező szótárak, Szaklexikonok
mérés, metrikus rendszer, SI mértékrendszer, matematika, fizika, kémia

"mértékegységrendszer: Mértékegységek olyan rendszere, amely alapegységekből és származtatott egységekből áll. Különösen fontosak az egységesen összefüggő mértékegységrendszerek. Az ezekre vonatkozó számmértékegyenletek és mennyiségegyenletek alakilag megegyeznek."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22531  2021-11-26

Úton antológia : Az elindulástól a megérkezésig / szerkesztő Komáromi János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Amíg élek, utam járom,
mit keresek, megtalálom.
Iránytűként szívem vezet,
s messze repít a képzelet."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22580  2021-11-26

Versvarázs / Vizi Hajnalka

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Az Isten velem van.
A szépség bennem.
Néha, varázsolok,
mióta költő lettem."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22528  2021-11-25

Anyanyelvünk évszázadai 5-6. : Nyelvünk változása és változatai / szerkesztő Bátori Gyopárka, F., Havasi Zsuzsanna, Korompay Eszter

Nyelvtörténet, Szófajtan, lexikológia, Nyelvhasználat, Nyelvoktatás, Pszicholingvisztika
magyar nyelv, nyelvtörténet, névtan, nyelvhasználat, anyanyelvi oktatás, nyelvi kölcsönhatás, nyelvfejlődés, többnyelvűség

"A szótárakban egy-egy szónál preskriptív jellegű jellemzéseket is találunk, amelyek meghatározása azok használati szituációira adhatnak utasításokat. Ez lehet burkolt, illetve kevésbé burkolt is, mindenesetre a laikus nyelvhasználói megítélésektől lényegesen eltérhetnek."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22533  2021-11-25

Poruka moga života / Perlaki Flórián ; fordító Heka László

Keresztény vallások
kereszténység, hit, elmélkedés, rádióműsorszám

"Osjećao sam da se u svemu treba povinovati predstojniku kojega mi je Bog postavio, dakle u postojećem slučaju "desetaru". Ali ta poslušnost vrijedi samo do granice grijeha. Kada je zapovijedio grijeh, nagoneći djecu na to i oskrvnjujući njihovu duševnost, morao sam se oduprijeti i spriječiti to."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22364  2021-11-25

Il messaggio della mia vita / Perlaki Flórián ; fordító Ferenczy Zoltán

Keresztény vallások
kereszténység, hit, elmélkedés, rádióműsorszám

"Fino a quel momento, infatti, era convinto che io avessi paura di lui, e che per questo ero così servile, per entrare nei suoi favori e così guadagnarci qualcosa. Dio, invece, aveva creato un'occasione perché potessi dimostrare al mio superiore che non avevo nessuna paura, anzi, di oppormi a lui."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22361  2021-11-25

Érzés antológia : A születéstől az utolsó leheletig és azután... / szerkesztő Komáromi János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"S az Érzelmek kávéskancsója ne félj, tele
Lesz mindig, hát újra s újra töltök neked
S a csésze alján mindig marad egy kávéfolt
Abban van a titok, amely igazán sosem volt."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22579  2021-11-25

Életem üzenete / Perlaki Flórián

Keresztény vallások
kereszténység, hit, elmélkedés, rádióműsorszám

"Ő mindeddig meg volt győződve arról, hogy félek tőle, hogy szolgalelkű vagyok, hogy érdemeket akarok szerezni nála, azaz bevágódni. És Isten teremtett egy olyan helyzetet, amelyben be kellett mutatnom a tizedesnek, hogy egyáltalán nem félek tőle, hogy szemrebbenés nélkül merek szembeszállni vele."

URL: https://mek.oszk.hu/22300/22360  2021-11-24

Kávészünet : Ady András - Cseke Gábor lírai palávere / Ady András, Cseke Gábor

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Miért jelenik meg a kávé minden
poétikus pengeváltásunkban?
Mi szerepe, hivatása, tart
valamit, s tartja a verseket, eltartja?"

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22284  2021-11-24

Élet antológia : A folyton elmúlóról és a folyton újjászületőről... / szerkesztő Komáromi János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Harcolok a létért
Teljes egymagamban
Társra vágyom segítsetek
Harcom harcát vívjátok meg"

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22578  2021-11-24                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom