KITÖLTÉSI SEGÉDLET
A MAGYAR DIGITÁLIS KÉPKÖNYVTÁR
ADATBEVITELI ŰRLAPJÁHOZ

 

TARTALOM

AZ ŰRLAP HASZNÁLATA

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MEZŐNKÉNT:
CÍM
EGYÉB CÍM
ALKOTÓ
KÖZREMŰKÖDŐ
EREDETI, ÖSSZEFOGLALÓ KIADVÁNY, OBJEKTUM
A KÉP MEGJELENÉSI ADATAI
KATALÓGUS REKORD URL
MÉRET/TERJEDELEM
DOKUMENTUMTÍPUS
SZÁRMAZÁSI HELY
ESEMÉNY
JOGKEZELÉS
TÉMA
TÁRGYSZÓ
ÉVSZÁZAD
LEÍRÁS
NYELV
RÉSZGYŰJTEMÉNY
METAKATEGÓRIA
PÉLDÁNYADATOK
MEGJEGYZÉS
MINTAPÉLDA

 


 

AZ ŰRLAP HASZNÁLATA:

Az űrlap abból a célból készült, hogy segítségével egyszerűen előállíthatók legyenek a Magyar Digitális Képkönyvtár adatstruktúrájának megfelelő metaadatok, amelyek XML formátumban elmenthetők, így a dokumentum alkalmas lesz arra, hogy bekerüljön az MDK rendszerébe.

Az űrlapon különböző nyomógombok, kitöltendő adatmezők és legördülő listák találhatók. Az adatmezők neve előtt található kérdőjel a Súgónak az adott mezőre vonatkozó fejezetét nyitja meg új ablakban. Az adatmezők közül azoknak a neve előtt, amelyek kötelezően kitöltendők, egy felkiáltójel található; ugyanezen mezők háttere kicsit sötétebb színű. Azoknál az adatcsoportoknál, amelyek ismételhetők, a mezők neve előtt "+" és "-" jelek láthatók. A "+" jellel az adott mezőhöz egy újabb beviteli sor jeleníthető meg, biztosítva az adat ismételhetőségét (egy mezőbe csak egyféle adatot írjunk!). Új mezőt csak akkor kérhetünk, ha a meglévőt már kitöltöttük. A "-" jellel a feleslegesen ismételt mező eltüntethető, előtte a bevitt adatot azonban törölni kell. A legördülő listákból ráklikkeléssel választható ki a megfelelő tétel.

Az űrlap felső részén különböző nyomógombok találhatók. A "BEOLVAS" gombra kattintva egy új ablak nyílik meg, amelyben "Tallózás" segítségével a dokumentumhoz tartozó, már meglévő XML fájlt tölthetjük fel. Sikeres feltöltés után az oldal alján található "MEGJELENIK" gombra klikkelve az űrlapon megjelennek az XML fájlunkban rögzített adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthatunk vagy kiegészíthetünk. A "BEOLVAS" gomb mellett található "MEGTEKINT" gombra kattintva az űrlap segítségével létrehozott metaadat-rekordot új ablakban megnézhetjük. Az "XML" gombra klikkelve az adott űrlap alapján létrejött metaadat XML-t tekinthetjük meg, amely szintén új ablakban nyílik meg. A "LEMENT" gomb segítségével ezt az XML fájlt a gépünkre menthetjük. A "TÖRÖL" gombra kattintva az űrlap összes adata törlődik. Fontos: az űrlap nem tárolja el a bevitt adatokat, ezért a mentésről a felhasználónak magának kell gondoskodnia! A jobb oldalon található három nyomógomb - "OSZK TEZAURUSZ", "MOKKA", "OSZK OPAC" - ezen oldalak új ablakban való megjelenítésével a kitöltésnél nyújthatnak segítséget (az OSZK Tezaurusz pl. a tárgyszavak kiválasztásánál, a MOKKA és az OSZK OPAC pl. a leíró adatok szerkesztésénél lehet segítségünkre; a "másolás és beillesztés" módszerével átvehetünk szabványos tárgyszavakat, egységesített cím- ill. névleírásokat vagy bármilyen más adatot - természetesen ezek csak kisegítő lehetőségek).

 

Kitöltési útmutató mezőnként:

 

CÍM:

Főcím: a dokumentum címei közül a címoldalon vagy címoldal-helyettesítőn tipográfiailag egyértelműen kiemelt vagy - ilyen megkülönböztetés hiányában - elsőként közölt cím. Kötelezően kitöltendő adat, és nem ismételhető. Ha nem egyértelmű a dokumentum főcíme, akkor lehetőség szerint egy egyedi címet kell választani vagy adni. Több főcím esetén a dokumentumot gyűjteményként (a MSZ 3424/1-78 szabvány alapján) kell leírni.

Besorolási cím: művek azonosítására szolgáló, besorolási adatként kiválasztott cím. A főcímből képződik a rendszer által, és szintén kötelező. Nem ismételhető. A rendszer által automatikusan felajánlott besorolási cím - amennyiben szükséges - kézzel módosítható. (A dokumentumok sorba rendezése listázáskor a besorolási cím alapján történik.)

 

EGYÉB CÍM:

Egyéb cím: a dokumentum valamely elõzékén szereplõ, és címnek, szerzõségi adatnak, vagy kiadásjelzésnek nem minõsülõ kifejezés, amely tartalomra, mûfajra vagy a kiadás indítékára vonatkozik. A mezőben további címadatokat (pl. párhuzamos cím, alcím, közös cím) írhatunk le a vonatkozó szabvány alapján (lásd MSZ 3440-4: A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Címek.). Fontos, hogy ha a dokumentum egy sorozat része, akkor a sorozati címet is itt kell megadni! Minden címadatot önálló mezőbe kell írni, vagyis ha több van, akkor ismételni kell az Egyéb címet és az Egyéb cím minősítőjét. Nem kötelező adat.

Egyéb cím minősítője: az egyéb cím jelentését pontosítja. A minősítő nem kötelező, de lehetőség szerint használni kell. Legördülő listából választható, ismételhető.

 

ALKOTÓ:

Alkotó neve: annak a természetes vagy jogi személynek a neve, aki a dokumentum szellemi tartalmának az alkotója. Reprodukció esetében az eredeti, analóg dokumentum alkotóját kell itt feltüntetni, a reprodukció készítőjét (pl. fotóst) közreműködőként kell definiálni. Nem kötelező, ismételhető adat. A név egységesített névként, az alkotó vezetékneve és utóneve az "MSZ 3440/2 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei.", vagy - amennyiben a művet nem személy, hanem valamilyen intézmény hozta létre - testületi név, lehetőleg az intézménynek a korabeli hivatalos és teljes neve az "MSZ 3440/3 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve." szabvány alapján írandó le.

Alkotó szerepe: a szerzőség jellegének minősítésére szolgál; nem kötelező, de ajánlott használni. Ismételhető, listás adat, választás legördülő listából.

 

KÖZREMŰKÖDŐ:

Közreműködő neve: annak a természetes vagy jogi személynek a neve, akinek a dokumentum szellemi elõállításában a szerzõhöz képest alárendelt jelentõségû szerepe van. Ez az adatcsoport teljesen megegyezik az ALKOTÓ mezővel, azzal a különbséggel, hogy itt a mű létrehozásában járulékos szerepet játszó személyeket lehet leírni, valamint itt kell megadni a digitális változat készítőjét/készítőit is. Ennek megfelelően itt más közreműködői minőségek találhatók mint az alkotóknál, vagy más súlyuk van. Például a fényképész minősítő mindkét helyen megtalálható, de akkor kell alkotóként felvenni, ha maga a dokumentum pl. egy tájfotó, amit a fotós maga "komponált meg", és akkor közreműködőként, ha a dokumentum pl. egy reprodukció, ami egy művet ábrázol, amelyről digitális fotómásolatot készített a fényképész. Ismételhető adat. A név egységesített névként, a közreműködő vezetékneve és utóneve az "MSZ 3440/2 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei." szabvány, vagy - amennyiben a művet nem személy, hanem valamilyen intézmény hozta létre - testületi név, lehetőleg az intézménynek a korabeli hivatalos és teljes neve az "MSZ 3440/3 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve." szabvány alapján írandó le. Nem kötelező, ismételhető adat.

Közreműködő szerepe: a közreműködés jellegének minősítésére szolgáló listás adat; nem kötelező, de ajánlott használni. Ismételhető. Választás legördülő listából.

 

EREDETI, ÖSSZEFOGLALÓ KIADVÁNY, OBJEKTUM:

Csak akkor szükséges kitölteni ezt az adatcsoportot, ha maga az analóg kép - amelyről a digitális készült - egy kiadvány része (pl. ábrák, illusztrációk régi könyvekből, albumokban szereplő nyomtatott metszetek). Az adatmezőket a leírási szabvány (MSZ 3424/1-2) szerint kérjük kitölteni.

Cím: az eredeti, összefoglaló kiadvány, objektum (amelyből az eredeti, analóg fotó származik) címei közül a címoldalon vagy címoldal-helyettesítőn tipográfiailag egyértelműen kiemelt vagy - ilyen megkülönböztetés hiányában - elsőként közölt cím. Leírás a MSZ 3424/1-2 szabvány szerint. Nem kötelező, ismételhető.

Szerző: az a természetes vagy jogi személy, aki az eredeti, összefoglaló kiadvány, objektum (amelyből az eredeti, analóg fotó származik) szellemi tartalmának az alkotója. Leírás a MSZ 3424/1-2 szabvány szerint. Nem kötelező, ismételhető.

Megjelenés: Az eredeti, összefoglaló kiadvány, objektum (amelyből az eredeti, analóg fotó származik) megjelenési adatai. Szabadszöveges mező, amely a szabvány (MSZ 3424/1-2) szerinti megjelenési adatokon túl azt az oldalszámot is tartalmazza, ahol a képi dokumentum az adott kiadványban szerepel. Nem kötelező, ismételhető.

 

A KÉP MEGJELENÉSI ADATAI:

Ha maga az analóg kép - amelyről a digitális készült - egy kiadvány része, és a kép önálló megjelenési adatait nem tudjuk, akkor ezt az adatcsoportot nem töltjük ki, hanem az "Eredeti kiadvány, objektum" "Megjelenés" mezőjében írjuk le a kiadvány megjelenési adatait.

Évszám: az eredeti, analóg képi dokumentum megjelenési évszáma. Nem kötelező, nem ismételhető. Ha pontos évszámot írunk, csak az első mezőt kell kitölteni. Ha nem tudjuk a pontos évszámot, csak megközelítő adatot, mint pl. "20. század első fele", akkor azt évszámokban/időintervallumban kell kifejezni. A fenti példa esetén ez pl. "1900-1950" lesz.

Megjelenés helye: az eredeti, analóg képi dokumentumé. Nem kötelező, ismételhető.

Kiadó neve: az eredeti, analóg képi dokumentumé. Nem kötelező, ismételhető.

 

KATALÓGUS REKORD URL:

Katalógus rekord: mélylink az eredeti, analóg képi dokumentum - vagy ennek hiányában a digitalizálás alapjául szolgáló képet tartalmazó kiadvány, objektum - rekordjára a könyvtári OPAC-ba, amennyiben van leírás a könyvtár webes katalógusában (vagy valamelyik más hazai OPAC-ban), és az stabilan linkelhető. Nem kötelező, nem ismételhető.

 

MÉRET/TERJEDELEM:

Méret / terjedelem: az eredeti analóg képi dokumentum fizikai méretei. Ha maga az analóg kép - amelyről a digitális készült - egy kiadvány része, akkor nem magának a kiadványnak, hanem a kiadványban szereplő képnek a méretét/terjedelmét írjuk le. Mértékegységgel együtt, lehetőleg következetes írásmóddal (pl. "86x120 cm"). Amennyiben az eredeti dokumentumon van méretarány feltüntetve (pl. térképeknél, tervrajzoknál), akkor azt is itt adhatjuk meg, lehetőleg egységes írásmóddal (pl. 1:25 000). Nem kötelező, nem ismételhető.

 

DOKUMENTUMTÍPUS:

A típus neve: az eredeti, analóg képi dokumentum típusa. A dokumentum fajtáját választhatjuk ki a legördülő listából. Itt is az eredeti verzió számít, tehát ha a digitális kép pl. egy festményről készült, ami egy könyvből lett szkennelve, akkor "festmény" típust kell beállítani. Kötelező, ismételhető adat.

 

SZÁRMAZÁSI HELY:

Őrzőhely: a beadó intézmény neve. Az a könyvtár írható le itt, ahonnan a képi dokumentum érkezett. Az intézmény vagy részegységének hivatalos, mai neve, egységes írásmóddal. Kötelező, nem ismételhető adat.

Őrzőhely URL: a beadó könyvtár honlapja vagy az általa fenntartott digitális gyűjtemény címlapja. Nem kötelező, ismételhető.

Raktári jelzet vagy más helyi azonosító: a dokumentumot egyértelműen azonosító raktári jelzet vagy más helyi azonosító. Az eredeti, analóg dokumentumé, vagy - ha maga az analóg kép, amelyről a digitális készült egy kiadvány része - az eredeti kiadványé/objektumé. Nem kötelező, nem ismételhető.

Include URL: beágyazandó üres fájl címe, amit le kell kérni az eredeti szerverről a kép megjelenítésekor. Ha a beadó könyvtár szeretné, hogy amikor a Képkönyvtárban megnézik az általa beadott képet, akkor a saját web-szerveréhez is érkezzen egy kérés és ez megjelenjen a forgalmi naplóban/statisztikában, akkor megadhatja egy üres (pl. 1x1 pixeles transzparens GIF) kép URL címét és ezt a Képkönyvtár programja megjeleníti a képi dokumentum mellett. Arra is lehetőség van, hogy minden dokumentumhoz más üres képet (vagyis más URL címet) adjanak meg, így azt is nyomon tudják követni a szervernaplóban, hogy melyik dokumentumot hányszor nézték meg az MDK-ban. Nem kötelező, nem ismételhető mező.

Rendelési URL vagy e-mail cím: annak a weblapnak (megrendelésre szolgáló webes űrlapnak) vagy kontakt személynek a címe, ahol/akinél a nagyfelbontású verziót meg lehet rendelni. Nem kötelező, ismételhető adat.

 

ESEMÉNY:

Esemény: a digitális verzióra vonatkozó listás adat, pl. digitalizálás vagy beadás dátuma - legördülő listából kiválaszthatjuk, hogy minek az időpontját akarjuk megadni. Ismételhető adat. A használata nem kötelező, de erősen ajánlott. A felvéve dátumot a batch-konverziónál automatikusan fogják megkapni a rekordok.

Időpont: a kiválasztott eseményhez kapcsolódó időpont. "Év. hónap nap." (magyar írásmóddal) formában adandó meg, de nem kötelező a napot és a hónapot megadni (a "2008.", "2008. május" és "2008. május 31." egyaránt helyes). Időintervallumot nem adhatunk meg. Nem kötelező, ismételhető adat.

 

JOGKEZELÉS:

A jogtulajdonos neve: a digitális kép copyright tulajdonosának neve, amennyiben a kép védett (az eredeti képre vonatkozó jogviszony rendezése a beadó könyvtár feladata!). Nem kötelező, ismételhető adat.

Szerzői jogi megjegyzések: tetszőleges szöveg a kép felhasználhatóságára vonatkozóan. Nem kötelező, ismételhető adat.

Creative Commons kód: a választott licenc kódja, amennyiben CC alatt lett publikálva a kép. Választás legördülő listából. A lehetséges licencek a https://creativecommons.org/international/hu/ oldalon láthatók, az ajánlott a "by-nc": https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/hu/ . Nem kötelező, nem ismételhető.

 

TÉMA:

Témakör: besorolás kötött témalista szerint. Kötelező, ismételhető, legördülő listából választható adat. Ha egyik témakörbe sem tudjuk besorolni az adott dokumentumot, akkor az "Egyéb" kategóriát kell választani.

 

TÁRGYSZÓ:

Tárgyszó: a dokumentum tartalmára jellemző, tárgyszó/kulcsszó típusú fogalmakat a Köztauruszból (lásd fent, az "OSZK Tezaurusz" gombra kattintva, vagy itt: https://mek.oszk.hu/adatbazis/thes.htm) kell kiválasztani, hely típusú fogalmaknál pedig a Geotaurusz (szintén az "OSZK Tezaurusz" gomb, vagy itt: https://mek.oszk.hu/00000/00070/html/ ) használatát javasoljuk. Személynév esetében fontos az egységes írásmód (egységesített névként írjuk le: "MSZ 3440/2 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei.") és ha tudjuk, akkor a születési és esetleges halálozási évet is adjuk meg a név után zárójelben (kiegészítő adatok), a születési év után kötőjelet írva (szóköz nélkül). Természetesen csak olyan személynevet kell ide írni, akivel a dokumentum tartalmi kapcsolatban van (pl. őt ábrázolja), az alkotók és közreműködők nevei nem itt kerülnek rögzítésre. A stílus minősítőhöz elsősorban művészeti stílusok írhatók (pl. " reneszánsz", "szecesszió", "szocreál"), a műfaj kategóriába pedig értelemszerűen műfaji megjelölések (pl. "tájkép", "portré", "csendélet"). Idő minősítő esetén írhatunk pontos dátumot, de akár csak évszámot vagy évszázadot is. Fontos, hogy az itt feltüntetett adatok mind a kép témájára vonatkozzanak! Kötelező, ismételhető adat.

Tárgyszó minősítő: legördülő listából választható adat, a tárgyszó jellegének minősítésére szolgál. Kötelező, ismételhető adat.

 

ÉVSZÁZAD:

Évszázad: a dokumentum témájának évszázad(ok) szerinti besorolása. Akkor kell kitölteni, ha a kép olyan jellegű, hogy érdemes ide is besorolni (akár több évszázadba is lehet). Nem kötelező, ismételhető, kötött listás adat, választás legördülő listából.

 

LEÍRÁS:

Ismertető szöveg: a kép tartalmára, keletkezésére, származására stb. vonatkozó tetszőleges szöveg. Ha van a képhez valamilyen ismertető (akár az eredeti kiadványban, akár másutt) vagy képaláírás, vagy képfelirat, azt itt kell feltüntetni (fontos képekről akár mi magunk is írhatunk néhány szavas vagy mondatos ismertetőt, ezzel is segítve a képek visszakeresését). Nem kötelező, ismételhető adat.

 

NYELV:

A dokumentum nyelve: ha a képi dokumentumon van hosszabb szöveg, akkor annak nyelve itt legördülő listából kiválasztható. Nem kötelező, ismételhető adat.

 

RÉSZGYŰJTEMÉNY:

Részgyűjtemény neve: az adott könyvtár által beadott digitális dokumentumok összességéből (gyűjtemény) annak a logikai halmaznak a neve, amelyhez a kép tartozik. Gyűjtemény: a beadó könyvtár összes képének halmaza, azon belül ismételhető halmaz a részgyűjtemény, amely szintén tovább osztható. Minden könyvtár részgyűjteményekbe sorolhatja a képanyagát, ezek nevét ő határozza meg (lehetőleg kifejező, néhány szavas neveket kell adni). Csak nagyobb, valamilyen szempontból összetartozó képhalmazokat érdemes egy részgyűjteménybe sorolni. Nem kötelező minden képet részgyűjteményhez rendelni, illetve a mező ismétlésével egy kép több részgyűjteménybe is besorolható szükség esetén. Ezekre szűkíteni lehet majd a keresést. Elsősorban olyankor érdemes ilyen részhalmazt definiálni, ha a feldolgozandó dokumentumok eleve egy gyűjteményből származnak (pl. "Apponyi-metszetgyűjtemény"), vagy ha más szempontok szerint nem leválogatható dokumentumhalmazt szeretnénk létrehozni (pl. "Híres történelmi portrék"). Nem kötelező, ismételhető adat.

 

METAKATEGÓRIA:

MDK kategória: az MDK által előre meghatározott kategóriákba kell besorolni a dokumentumot. A besorolás elsősorban tartalmi jellegű. Nem kötelező, ismételhető adat, választás legördülő listából.

 

PÉLDÁNYADATOK:

Részek száma: ha a dokumentum több egységből áll (pl. többoldalas kéziratok vagy több részből álló térképek esetén) és ezek külön fájlokban vannak ("_0001" suffix-szal jelölve, értelemszerűen sorrend szerint számozva a fájlokat); itt adjuk meg ezek számát. Ha a dokumentum csak egyetlen részből áll, azt is jelezni kell, 1-et írva ebbe a mezőbe. Kötelezően kitöltendő, nem ismételhető adat.

Szín: a digitális kép színessége, legördülő listából választható. Itt jelezhetjük, hogy színes, egyszínű árnyalatos vagy fekete-fehér digitális képről van szó. Kötelező, nem ismételhető adat.

 

MEGJEGYZÉS:

A dokumentumra vonatkozó megjegyzés: tetszőleges, szabadszöveges mező bármilyen, a dokumentumhoz kapcsolódó megjegyzés közlésére (pl. szponzor megnevezése). Nem kötelező, ismételhető adat.

 


 

MINTAPÉLDA:

Kitöltő űrlap:


Metaadat rekord:


Metaadat xml: