Férfi nevek - 1. rész
forrás: http://www.nexus.hu/pooshi/


ABA
- török-magyar eredetű; jelentése: apa.


ABÁD
- az Aba -d kicsinyítőképzős származéka.


ABBÁS
- latin eredetű; jelentése: apa, apát.


ABBOT
- héber eredetű; jelentése: apa.


ABDIÁS
- héber-görög eredetű; jelentése: Isten szolgája.


ÁBEL
- héber eredetű; jelentése: lehelet, mulandóság.


ABELÁRD
- francia eredetű; jelentése: méhész.


ABOD
- az Aba képzős származéka.


ABONY
- az Aba -ny kicsinyítőképzős származéka.


ABOS
- az Aba -s kicsinyítőképzős származéka.


ÁBRAHÁM
- héber eredetű; jelentése: a tömeg, a sokaság atyja.


ÁBRIS
- az Ábrahám becézett, kicsinyítőképzős alakjából.


ABSA
- héber eredetű; jelentése: apa.


ABSOLON
- héber eredetű; jelentése: a béke atyja.


ACHILLES
- görög-latin eredetű; jelentése: a kígyó fia.


ACSÁD
- magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).


ADALBERT
- germán eredetű; jelentése: nemes fény; fénylő nemesség.


ÁDÁM
- sumér-héber eredetű; jelentése: atyám.


ADELMÁR
- germán eredetű; jelentése: nemes nemzetségből való, híres.


ADEODÁT
- latin eredetű; jelentése: Istentől adott.


ADOLÁR
- germán eredetű; jelentése: nemes nemzetségből való férfi.


ADOLF
- germán eredetű; jelentése: nemes + farkas.


ADONISZ
- görög eredetű; jelentése: csinos, jóképű, gavallér.


ADONY
- magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).


ADORJÁN
- latin eredetű; jelentése: Hadria városából való férfi.


ADRIÁN
- az Adorján eredetibb változata.


AGÁD
- török-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).


AGAPION
- görög eredetű; jelentése: szeretett.


AGATON
- görög eredetű; jelentése: jó, nemes.


AGENOR
- görög eredetű; jelentése: bátor.


AGGEUS
- héber eredetű; jelentése: ünnepi, vidám.


AGMÁND
- magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).


ÁGOST
- latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt.


ÁGOSTON
- latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt.


ÁHIM
- héber eredetű; jelentése: Jahve felkelt.


AHMED
- arab eredetű; jelentése: dicséretre méltó.


AJÁD
- magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).


AJTONY
- török-magyar eredetű; jelentése: arany.


AKÁCS
- görög-latin-magyar eredetű; jelentése: ártatlan.


ÁKOS
- török-magyar eredetű; jelentése: fehér sólyom.


ALADÁR
1. - török eredetű; jelentése: testőrhadnagy;
2. - germán eredetű; jelentése: mindenben hatalmas;
3. - iráni eredetű; jelentése: elöljáró.


ALADIN
- germán eredetű; jelentése: kis öreg.


ALAJOS
- germán-latin eredetű; jelentése: egész + bölcs.


ALÁN
- breton-angol eredetű; jelentése: (bizonytalan).


ALÁRD
- germán eredetű; jelentése: nemes, kemény.


ALBERT
- német eredetű; jelentése: nemes, fényes.


ALBIN
1. - latin eredetű; jelentése: fehér;
2. - germán eredetű; jelentése: nemes barát.


ALDÁN
- angol-német eredetű; jelentése: egyik ágon dán származású.


ALDÓ
- az Ald- kezdetű germán nevek közös becézőjéből önállósult.


ÁLDOR
- germán eredetű; jelentése: nemes uralkodó.


ALEX
- görög-latin eredetű; jelentése: harcra kész férfi.


ALFONZ
- germán eredetű; jelentése: nemes, készséges; harcra kész.


ALFRÉD
- germán eredetű; jelentése: tündér, tanács.


ALGERNON
- angol költői névadás.


ALI
- arab eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt.


ALMÁR
- germán eredetű; jelentése: nemessége által híres.


ÁLMOS
1. - magyar eredetű; jelentése: álombeli, megálmodott;
2. - török eredetű; jelentése: vétel;
3. - bolgár eredetű; jelentése: magasztos.


ALPÁR
- török-magyar eredetű; jelentése: hős férfi.


ALVIÁN
- orosz eredetű; jelentése: (ismeretlen).


ALVIN
- germán eredetű; jelentése: nemes barát.


AMADÉ
- latin eredetű; jelentése: szeresd az Istent!


AMAND
- latin eredetű; jelentése: szeretetreméltó.


AMBOS
- az Ambrus régi -s kicsinyítőképzős formája.


AMBRUS
- görög eredetű; jelentése: halhatatlan.


ÁMON
- héber eredetű; jelentése: igazmondó; művész.


ÁMOS
- héber eredetű; jelentése: terhet vivő, megrakott.


ANASZTÁZ
- görög eredetű; jelentése: a feltámadott.


ANATOL
- görög eredetű; jelentése: napkeleti országból való.


ANDOR
- görög eredetű; jelentése: férfi, férfias.


ANDOS
- az András régi becéző formájából önállósult.


ANDRÁS
- görög eredetű; jelentése: férfi, férfias.


ANDRÉ
- görög eredetű; jelentése: férfi, férfias.


ANGELUS
- görög-latin eredetű; jelentése: Isten követe, angyal.


ANGUSZ
- kelta eredetű; jelentése: kivételes, kiváló, kiemelkedő.


ANTAL
- latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.


ANTIGON
- görög eredetű; jelentése: nemessége által kiemelkedő.


ANTOS
- az Antal régi -s kicsinyítőképzős formája.


ANZELM
- germán eredetű; jelentése: az istenség védelme alatt álló.


ÁNYOS
- görög-latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).


APOLLINÁR
- latin eredetű; jelentése: Apollóhoz hasonló.


APOR
- magyar eredetű; jelentése: (bizonytalan).


APOSTOL
- görög eredetű; jelentése: követ, küldött, apostol.


APRÓD
- magyar eredetű; jelentése: apród, fegyverhordozó.


ARCHIBALD
- germán eredetű; jelentése: igazi, merész, hős férfi.


ARÉTÁSZ
- görög eredetű; jelentése: keresztény királyok neveiből.


ARIÁN
- latin eredetű; jelentése: hadriai.


ARIEL
- héber eredetű; jelentése: Isten oroszlánja; Isten tűzhelye.


ARION
- görög eredetű; jelentése: a gyors, az erős.


ARISZTID
- görög-latin eredetű; jelentése: nemes származású.


ARKÁD
- görög-latin eredetű; jelentése: Árkádiából való férfi.


ÁRKOS
- magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).


ARLEN
- ír-gall eredetű; jelentése: biztosíték, zálog, ígéret.


ARMAND
- Herman francia megfelelője.


ÁRMIN
- latin eredetű; jelentése: hadi férfi.


ARNOLD
- germán eredetű; jelentése: sas, uralkodó.


ARNÓT
- germán eredetű; jelentése: sas, uralkodó.


ÁRON
- héber eredetű; jelentése: ihletett, tisztánlátó.


ÁRPÁD
- magyar eredetű; jelentése: árpa.


ARSZLÁN
- török-magyar eredetű; jelentése: oroszlán.