Súgó: A kereső alapesetben a szótár teljes szövegében keres. A találatok húszasával lapozhatók a nyíl ikonokkal előre és hátra. A "kuty" kezdetű szócikkekhez pipálja ki a Csak címszóban opciót és ezt írja a keresőmezőbe (csillaggal a végén): kuty* (és nyomja meg az Enter-t vagy kattintson a nagyító ikonra). A más szócikkekre való hivatkozásokon (v. ö. és l.) nincsenek linkek, ezért a hivatkozott címszóra rá kell keresni.

TÁNC főnév -ot, -a
  • 1. Vmely érzelmi tartalmat kifejező ritmikus mozgás, amelyet többnyire zene v. ének kísér, ill. amelyet zene v. ének ütemére végeznek. Andalgó, gyors, lassú tánc;lötyögős tánc; tüzes vad tánc; a tánc alakja; belejön a táncba; táncra kel; táncrakerekedik; táncraperdül, penderül; táncra termett; táncra áll a lába; táncot jár, lejt, rop; cifrázza a táncot;rakja a táncot. □ Rá termett a táncra Marci, nem tanulta. (Petőfi Sándor) Beh víg vagyok… beh táncra áll a lábom A kedv miatt. (Arany János–Arisztophanész-fordítás) Húlljunk dali tánc közt, Hogyha húllni kell már, Múljunk ragyogás közt, Hogyha múlni kell már. (Tóth Árpád) || a. Ez a mozgás mint művészet. → Alakos tánc; az ógörög tánc; népi tánc; színpadi tánc. A tánc nagy szerepet játszott az antik drámában. □ A görög filozófusokat, akik énekre és táncra is oktattak, a szenátus elkergettette, hogy az ifjúságot el ne vonják a hadi mesterségtől. (Ambrus Zoltán) || b. E művészet körébe tartozó műalkotás. A haldokló hattyú tánca. || c. Vmilyen zene üteméhez igazodó, rendsz. meghatározott motívumokból álló, általában vegyes páros v. csoportos mozgás mint társas szórakozás. Magyar, lengyel, orosz tánc;páros tánc;társasági tánc; táncbahív; táncba megy; táncraperdít; táncba visz vkit. □ S víg ének zengésinél Az ifjúság táncra kél. (Kölcsey Ferenc) Elhal a zene, s a víg teremben Téli szél zúg s elalusznak a lángok, | Mi táncba kezdünk és sírva, dideregve Rebbennek szét a boldog márka-párok. (Ady Endre) Megtanított a keringőre, polkára, mazurkára…, az akkori divatos táncokra. (Kosztolányi Dezső) || d. Táncmulatság. Reggelig tartó tánc; kezdődik a tánc; elmegy a táncba; táncból jön haza. Előadás volt és utána tánc reggelig. □ Akkor is egy táncból gyüttek haza világos hajnalon… (Móricz Zsigmond) || e. Táncmulatság táncrendjének vmely száma. Nyitó tánc; utolsó tánc; (vmelyik) táncra eligérkezik. □ Mit ért azzal, hogy a bálban minden táncát elkapdosták? (Justh Zsigmond)
  • 2. Olyan zenemű, mely vmely tánc (1c) ritmusát használja fel. A zenekar Brahms magyar táncaiból adott elő.
  • 3. (átvitt értelemben, ritka) Vmely házi- v. idomított állatnak olyan ütemes ugrálása, lépegetése, mely az ember táncára emlékeztet. A ló tánca; a medve tánca. □ Csaholás hallatszik s egy kutya eléje rúgtat a lónak. Dühös tánccal ugat darabig előtte. (Gárdonyi Géza)
  • 4. (átvitt értelemben, költői) A természetben folyó ritmikus, ill. tagolt mozgás. □ A berek szélin leveli a nyárnak Táncot ezüst hassal, nesztelenül járnak. (Arany János)
  • 5. (átvitt értelemben, irodalmi nyelvben) Válságos, ide-oda hullámzó menetű küzdelem. Kemény tánc; most jön a tánc; (most) kezdődik a tánc: (most) következik a dolog legnehezebb része, az igazi küzdelem. □ Hej, Béla, most, hej, Kadosa, | Kemény tánc lesz ez a tusa! (Arany János) Czelder Orbán hajdúi karéjt formálva álltak az üldöző ellenség útjába. meddig tarthatták fel? azt nem tudom; magamnak is elég táncom volt. (Jókai Mór) Lesz itt tánc, méltóságos uram, lesz most itt tánc. (Kosztolányi Dezső) || a. (választékos) Tánc az aranyborjú körül: olyan viselkedés, magatartás, melynek kizárólag anyagi előnyök megszerzése a célja.
  • Szólás(ok): három a tánc (mindhalálig)!: folytassuk tovább, ne hagyjuk abba!; szabad a tánc!: minden meg van engedve, lehet bármit csinálni. Közmondás(ok): Könnyű Katát táncba vinni: könnyű vkit olyan dologra rábírni, amit maga is szeretne, maga is szívesen csinálna.
  • Szóösszetétel(ek): 1. táncábra; táncdallam; táncdobogás; táncdüh; táncegyveleg; táncfenomén; táncgyakorlat; táncgyűjtés; tánchely; táncintézet; táncjelenet; tánckedvelő; táncköltemény; tánckör; tánckultúra; tánckurzus; tánclejtés; táncmozdulat; táncmuzsika; táncmű; táncnadrág; táncnóta; táncpartner; táncpróba; táncprogram; táncrendező; táncritmus; táncrobaj; táncruha; táncszakértő; táncszalon; táncszám; táncszünet; tánctagozat; tánctanfolyam; tánctanítás; tánctanulás; tánctechnika; táncugrás; táncünnepély; 2. darutánc; fáklyatánc; fegyvertánc; füzértánc; hajdútánc; haláltánc; hastánc; kanásztánc; kardtánc; kartánc; körtánc; menyasszonytánc; paraszttánc; párnatánc; pásztortánc; rókatánc; tojástánc; vitustánc.