Súgó: A kereső alapesetben a szótár teljes szövegében keres. A találatok húszasával lapozhatók a nyíl ikonokkal előre és hátra. A "kuty" kezdetű szócikkekhez pipálja ki a Csak címszóban opciót és ezt írja a keresőmezőbe (csillaggal a végén): kuty* (és nyomja meg az Enter-t vagy kattintson a nagyító ikonra). A más szócikkekre való hivatkozásokon (v. ö. és l.) nincsenek linkek, ezért a hivatkozott címszóra rá kell keresni.

ANGYAL főnév -t, -ok, -a
  • 1. (vallásügy) <Némely egyistenhívő vallás tanítása szerint> Isten közvetlen környezetéhez tartozó, jóságos, halhatatlan szellemi lény, az erkölcsi tisztaság megszemélyesítője, akit rendsz. hosszú szárnyú ifjúként képzeltek el. Angyalok kara; bukott angyal: a) az Isten ellen fellázadt és a mennyországból letaszított angyal; b) (átvitt értelemben) az erkölcs útjáról letért (szép) fiatal nő; (választékos) öldöklő angyal v. a halál angyala: a megszemélyesített halál. Szóláshasonlat(ok): olyan (szép, jó stb.), mint egy angyal: meghatóan, elbűvölően (szép) jó stb. □ Angyalok, az Úrnak követi kik vagytok! … Örökké az Urat felmagasztaljátok. (Balassi Bálint) És minden angyal visz magával egy lelket, | Isten eleiben így viszik ezeket. (Zrínyi Miklós) Az Égből dühödt angyal dobolt Riadót a szomorú földre. (Ady Endre) || a. Vkinek a jó, őrző, védő angyala: vkinek az őrangyala. □ Jó angyalod | susogta ezt néked! (Katona József) És míg porodra hintenek virágot, Lebegj te őrző angyalként fölöttük. (Vörösmarty Mihály) Mint jó angyalom áll mellettem. (Eötvös József)
  • 2. (átvitt értelemben, bizalmas) Szép fiatal leány. □ Petőfi ezt mondá a szőke angyalnak: – … a lábaihoz borulnék, hogy imádjam. (Jókai Mór) || a. (átvitt értelemben) Erkölcsileg tiszta, jószívű, jót cselekvő, önzetlen személy, rendsz. nő. → Jó angyala vkinek; ő a mi angyalunk; a vidék szegényeinek angyala. □ Enyim fog ő – az a szemérmes angyal – | enyim fog ő lenni. (Katona József) || b. (átvitt értelemben, bizalmas) Kedves, jó személy. Köszönöm, angyal vagy. Angyal ez a gyerek.
  • 3. (rendsz. birtokos személyraggal) <Kedveskedő megszólításként:> édes, aranyos, drága. Angyalom, kis angyalom. □ Lássa, angyalom, az az ármányos rossz világ azt tartja, hogy … reggeltől estig folyvást rágalmazok. (Vörösmarty Mihály) Tanulj, kedves kis angyalom, kis babám. (Móricz Zsigmond)
  • 4. (bizalmas, tréfás) Az angyalát!: <meglepetés, önbizalom, jókedv kifejezésére v. nyomatékosító felkiáltásként>. Az angyalát! – sikerült megugrania. Mégis megcsináltuk, az angyalát! Vagyok olyan legény, mint te, az angyalát! De szép ez a betyárélet, az angyalát! □ A nap megállt fölöttünk bámulni a csodát, Kétszázezret hogy vert meg kétszáz, az angyalát! (Garay János) A magyar restel szolgálni, … nem termett szolgaságra, az angyalát is! (Petőfi Sándor)
  • 5. (elavult) Angyalos bankó v. pénz. □ Itt van … két angyal és öt pengő. (Jósika Miklós)
  • 6. jelzői használat(ban) Angyalszerű, angyalhoz (1–2) hasonló. □ Nem méltó bízni angyal hitvesében, Hitetlenül megrontá önmagát. (Vörösmarty Mihály) Ott van a … szelíd Béldiné, angyal leányával. (Jókai Mór)
  • Szólás(ok): (gyermeknyelv) kiszakadt v. kilyukadt az angyalok dunyhája: nagy pelyhekben esik a hó; angyal szól v. beszél belőle: öröm hallani, amit mond; angyal szóljon belőled: bárcsak igaz lenne, amit mondasz, bárcsak beválna jóslatod; angyal szállt v. repült el (felettünk v. a szobában v. a szobán keresztül): hogy elhallgatott egyszerre mindenki a társaságban!
  • Szóösszetétel(ek): 1. angyalalak; angyalfej; angyalkép; angyalképű; angyalszép; angyaltiszta; 2. arkangyal; békeangyal; őrangyal; védangyal; védőangyal.