Súgó: A kereső alapesetben a szótár teljes szövegében keres. A találatok húszasával lapozhatók a nyíl ikonokkal előre és hátra. A "kuty" kezdetű szócikkekhez pipálja ki a Csak címszóban opciót és ezt írja a keresőmezőbe (csillaggal a végén): kuty* (és nyomja meg az Enter-t vagy kattintson a nagyító ikonra). A más szócikkekre való hivatkozásokon (v. ö. és l.) nincsenek linkek, ezért a hivatkozott címszóra rá kell keresni.

MICSODA névmás és főnév
 • I. névmás, kérdő (melléknévi)
 • 1. <Kérdésben, gyak. nagyobb fokú csodálkozás v. kíváncsiság kifejezésére:> milyen tulajdonságú, természetű, fajtájú?, milyen fajta?, miféle?, milyen? Micsoda könyv ez itt? Vajon micsoda ember az új főnök? □ Mi ez?… – Követség – …Micsoda követség? (Katona József) Micsoda bajban van? Talán bizony hűtlen lett az ideálja? (Nagy Lajos) || a. <Félreértett v. kifogásolt szó megismétlésére v. helyesbítésre utaló kérdésben.> [A te nagy szerencséd…] Micsoda szerencsém? Inkább balsorsom.
 • 2. Milyen különös, meglepő, szokatlan v. nagyszerű. Micsoda házak vannak Pesten! □ Hű micsoda állat volt [ti. a gép], csak néztem. (Móricz Zsigmond) Micsoda nadrág van az egyiken! Még a… szabó se tudná megmondani, hogy a sokféle… folt közül melyik az igazi nadrág. (Nagy Lajos)
 • 3. (rosszalló) Milyen kifogásolható tulajdonságú, természetű, fajtájú? Micsoda új divat ez már megint? Micsoda dolog ez?: mit jelentsen ez?, milyen szokatlan, különös, érthetetlen dolog ez? Micsoda beszéd ez?: hogy lehet ilyet mondani? Micsoda kérdés ←! Micsoda legény ← vagy te? □ Nincs is Zeüsz… Micsoda szó ez? (Arany János–Arisztophanész-fordítás) Micsoda dolog az, hogy maga még most is szalmakalapba jár? (Móricz Zsigmond)
 • 4. <Főleg felkiáltásban:> milyen nagy (mértékű, fokú)! Hű, micsoda csődület támadt egyszerre! Micsoda sikere volt! □ Micsoda szegénység volt abban az időben a falun… (Móricz Zsigmond)
 • II. névmás, kérdő (főnévi)
 • 1. <Csodálkozó v. méltatlankodó egyszavas kérdésként:> miféle meglepő, szokatlan dolog ez? Micsoda? Már megint esik? □ Micsoda? Fenséged szét hagyná omlani ezt az egész birodalmat? (Jókai Mór) Micsoda[?]! – kiáltottak, s összecsapták a kezüket. (Móricz Zsigmond)
 • 2. Miféle furcsa, szokatlan tárgy? Hát ez meg micsoda? Töltőtoll? || a. Miféle ismeretlen dolog? □ Én nem azért tanultam meg a szerelmet, hogy tudjam, micsoda. (Ady Endre)
 • 3. (gyak. a kicsoda névmással együtt) Miféle <fajtájú, természetű, jellemű, foglalkozású, főleg állású stb. ember?> □ Arról beszéljen nekünk inkább: kicsoda, micsoda az az ember. (Mikszáth Kálmán) Hogy hívják [a jegyesét]? – kérdezte Ábel. – Eördögh Károly. – Eördögh. Hm. És micsoda? (Gárdonyi Géza) Egy este… a feleségem azt mondja, te micsodák gyünnek ide? Nézem, hát a jány meg az apja, meg az anyja. (Móricz Zsigmond)
 • 4. (tréfás v. rosszalló) Nem tudom micsoda: ismeretlen, szokatlan, megnevezhetetlen tárgy v. személy. Volt a fején egy kis nem tudom micsoda. □ Egy nyomorult kis nem tudom micsoda – aki társadalmi pozíciót, partit vagy nem tudom mit akar szerezni… (Ambrus Zoltán)
 • 5. <Bosszús felkiáltásban:> majd megmondom micsoda: nem akarom az igazi, erős szót használni, hogy mi v. ki. [Kérek pénzt.] – Kapsz majd megmondom micsodát! [Savanyú ez a leves.] – Savanyú a majd megmondom micsodád! □ Hol lopták ezeket? – Lopta a majd megmondom micsodád! (Jókai Mór)
 • III. névmás, kérdő (határozószóként) <Rendsz. jelzős kapcsolat előtt, felkiáltásban:> milyen nagy fokban, mértékben; mennyire. Micsoda derék asszony! Micsoda nagy fa! □ Micsoda nevetséges okoskodás! (Mikszáth Kálmán) Micsoda agyonfirkált szamárfüles könyv volt ez. (Kosztolányi Dezső)
 • IV. főnév
 • 1. (bizalmas) Valami ismeretlen, szokatlan formájú és rendeltetésű tárgy v. olyan, amit nem tudunk v. nem akarunk megnevezni. Belerakott a táskájába egy csomó micsodát. □ Tedd le, …azt a cincogó micsodát. (Arany János) Nem is azért akarom én kitanulni az intézetet, mintha én a baromorvosi micsoda nélkül talán bizony el sem élhetnék. (Tolnai Lajos) Egy furcsa szép muzsikát [= egy hegedűt] látok…, amelynek keresztbe jár a micsodája. (Gárdonyi Géza)
 • 2. (szépítő, eufemisztikus kifejezésként) <Vmely durva szó (pl. pokol, fene stb.) helyettesítéseként.> Eredj a micsodába!
 • 3. (szépítő, eufemisztikus kifejezésként) Micsodája: nemi szerve. Kilátszott a micsodája.
 • Szólás(ok): ld. falu.