Súgó: A kereső alapesetben a szótár teljes szövegében keres. A találatok húszasával lapozhatók a nyíl ikonokkal előre és hátra. A "kuty" kezdetű szócikkekhez pipálja ki a Csak címszóban opciót és ezt írja a keresőmezőbe (csillaggal a végén): kuty* (és nyomja meg az Enter-t vagy kattintson a nagyító ikonra). A más szócikkekre való hivatkozásokon (v. ö. és l.) nincsenek linkek, ezért a hivatkozott címszóra rá kell keresni.

RÉSZVÉNY főnév -t, -ek, -e [ë, e] (közgazdaságtan, 1945 előtt) Vmely részvénytársaság alaptőkéjének meghatározott kis része, hányada, amelynek mint hozzájárulásnak, részesedésnek a befizetését a részvényes vállalja, ill. az ezt tanúsító értékpapír v. okirat, amely tulajdonosának mint részvényesnek a jogait és kötelezettségeit biztosítja, ill. megtestesíti. Bemutatóra szóló, elsőbbségi, ideiglenes, végleges részvény; a részvény névértéke, árfolyama; részvények kibocsátása; részvények jegyzése. a részvények emelkednek, esnek: (tőzsdei) árfolyamuk emelkedik, esik; a részvényeket forgalomba hozza; részvényeket kibocsát, vesz, visszavált: részvényekkel spekulál. Vagyona részvényekben feküdt. Egy-egy részvény értékét az alakuló közgyűlés száz pengőben szabta meg. □ Úgy hisszük, részvények alapján is biztosíthatjuk a szépirodalmi lapot, melyet te szerkesztesz. (Csengery Antal) A vidék a legjobb kukoricatermelő táj, s a kisgazdák a részvényeket kukoricában és sertésben fizették be. (Móricz Zsigmond)
  • Szóösszetétel(ek): részvényaláíró; részvényárfolyam; részvényárus; részvényátruházás; részvénybejelentés; részvénybirtokos; részvénygyűjtés; részvényjegyzék; részvényjegyző; részvényjegyzés; részvénykibocsátás; részvényköteg; részvényosztalék; részvényszelvény; részvénytársulat; részvénytöbbség; részvénytőke; részvénytőzsde; részvénytulajdonos; részvényügynök; részvényüzlet.