OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Újmoldovai járás
Lásd még átfogóbban Krassó-Szörény vármegye
Lásd még részletesebben Alsólupkó
Alsópozsgás
Báziás
Berszászka
Bigér
Divécs
Dunaszentilona
Fejérdomb
Felsőlupkó
Felsőpozsgás
Kiskárolyfalva
Lászlóvára
Liborásdia
Mátévölgye
Mátyásmező
Néraaranyos
Néramező
Nérasolymos
Ómoldova
Rádonya
Sisak (Krassó-Szörény)
Szikesfalu
Szörénybúzás
Újmoldova