OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

államregény
Általános megjegyzés, magyarázat Államberendezkedést regényes formában ábrázoló mű
Lásd még általánosabban fantasztikus regény
társadalmi regény
Lásd még egyéb összefüggésben robinzonád
utópia