OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

énekeskönyv
Általános megjegyzés, magyarázat Énekszövegeket és hangjegyírással lejegyzett énekeket tartalmazó gyűjtemény [VILIRLEX]
Lásd még általánosabban dalgyűjtemény
gyűjteményes könyv
Lásd még speciálisabban daloskönyv
egyházi énekeskönyv
Lásd még egyéb összefüggésben énektankönyv
népdalgyűjtemény