OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

ősnyomtatvány
Általános megjegyzés, magyarázat 1501 előtt megjelent, szedéssel és nyomsásal előállított nyomtatvány
Forrás KSZ/6 Bibliográfiai leírás. Régi nyomtatványok. 2009.
ETO 093
Lásd szinonimáját inkunábulum
ősnyomtatványoknál későbbi híres nyomdákból kikerült könyvek
Lásd még általánosabban könyvtörténeti emlék
Lásd még részletesebben ősnyomtatvány-illusztráció
Lásd még oksági összefüggésben ősnyomtatvány hasonmás kiadásban
Lásd még okozati összefüggésben ősnyomda