OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsóhangony
T 1939-től Felsőhangonnyal egyesítve Hangony
Forrás hun(517)kf(67)
Forrás LR és FE: Hangony (Alsó-)
Lásd még átfogóbban Feledi járás
Lásd még oksági összefüggésben Hangony