OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsókázsmárk
Forrás CS: Kázsmárk, LR: Kásmark (Alsó-), FE: Kásmárk (Alsó)
Lásd még átfogóbban Szikszói járás
Lásd még oksági összefüggésben Kázsmárk